M ĚSTSKÝ ÚŘAD S MIŘICE odbor výstavby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M ĚSTSKÝ ÚŘAD S MIŘICE odbor výstavby"

Transkript

1 M ĚSTSKÝ ÚŘAD S MIŘICE odbor výstavby SPISOVÁ ZN. SPIS/1233/Výst/14/HA VYŘIZUJE Ing. Házová ČJ. 2375/Výst/14/HA TELEFON DATUM FAX VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Účastníci řízení v souladu s 85 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) a 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ): 1. Obec Skalice, IČ: , Skalice 32, Smiřice - žadatel, vlastník dotčených pozemků p. č. 793/11, p. č. 1084/7, p. č. 1084/9, p. č. 510/9, p. č. 1084/6, p. č. 510/10 v kat. území Skalice u Smiřic; p. č. 955/10, p. č. 954/5, p. č. 1119/2, p. č. 1119/3, p. č. 1156, p. č. 1118/1, p. č. 1118/6, p. č. 1118/3, p. č. 1112/2, p. č. 1116/1 (dříve p. č. 1116), st. č. 143, p. č. 1120, p. č. 1004/53, p. č. 1122/1 v kat. území Skalička nad Labem Účastníci řízení v souladu s 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a 27 odst. 2 a 3 správního řádu: 2. Pavel Kutík, Skalice 73, Smiřice - spoluvlastník pozemku p. č. 1123/13 v kat. území Skalice u Smiřic 3. Miloslava Kutíková, Skalice 73, Smiřice - spoluvlastník pozemku p. č. 1123/13 v kat. území Skalice u Smiřic 4. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, Hradec Králové - vlastník dotčeného pozemku p. č. 1123/1 v kat. území Skalice u Smiřic, p. č. 1123/3 v kat. území Skalička nad Labem 5. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2 - vlastník pozemku p. č. 1084/5 v kat. území Skalice u Smiřic 6. Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, Hradec Králové - vlastník dotčeného pozemku p. č. 1053/3 v kat. území Skalička nad Labem 7. Ing. Michal Jandík, Gočárova třída 1261/40, Pražské Předměstí, Hradec Králové - vlastník pozemku p. č. 947/1 v kat. území Skalička nad Labem Účastníci řízení v souladu s 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (v souladu s 87 odst. 3) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují tito účastníci řízení označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru) a 27 odst. 2 a 3 správního řádu: 8. Vlastníci sousedních pozemků a staveb - v kat území Skalice u Smiřic p. č. 510/6, p. č. 510/7, p. č. 510/11, 510/15, p. č. 521/2, p. č. 531, p. č. 539/1, p. č. 539/2, 539/4, p. č. 539/6, p. č. 566/2, p. č. 566/4, p. č. 567, p. č. 568/1, p. č. 568/2, p. č. 568/3, p. č. 568/11, p. č. 661/5, p. č. 661/16, p. č. 663/2, p. č. 663/3, p. č. 663/4, p. č. 668/2, p. č. 668/3, p. č. 669, p. č. 676/2, p. č. 683/3, p. č. 683/11, p. č. 683/19, p. č. 750/1, p. č. 750/2, p. č. 750/5, p. č. 793/1, p. č. 793/2, p. č. 793/3, p. č. 955/10, p. č. 1058/1, p. č. 1058/2, p. č. 1058/3, p. č. 1084/3, p. č. 1084/8, p. č. 1084/10, p. č. 1084/11, p. č. 1084/12, p. č. 1084/13, p. č. 1084/14, p. č. 1084/15, p. č. 1084/16, p. č. 1084/17, p. č. 1084/18, p. č. 1084/19, p. č. 1084/20, p. č. 1084/21, p. č. 1086/7, p. č. 1086/8, p. č. 1086/35, p. č. 1086/36, p. č. 1086/37, p. č. 1086/59, p. č. 1086/69, p. č. 1087/1, p. č. 1087/4, p. č. 1089/2, p. č. 1089/4, p. č. 1089/5, p. č. 1089/6, p. č. 1089/7, p. č. 1090/1, p. č. 1090/2, p. č. 1091/4, p. č. 1091/8, p. č. 1095, p. č. 1123/3, p. č. 1123/5, p. č. 1123/11, p. č. 1123/17, p. č. 1123/18, p. č. 1123/27, p. č. 1123/28, p. č. 1123/12, p. č. 1141/3, st. č. 63; v kat. území Skalička nad Labem p. č. 510/5, p. č. 510/10, p. č. 521/1, p. č. 521/2, p. č. 521/4, p. č. 523/1, p. č. 523/2, p. č. 524/1, p. č. 524/2, p. č. 793/1, p. č. 840/1, p. č. 840/6, p. č. 846/1, p. č. 846/2, p. č. 846/7, p. č. 846/8, p. č. 846/9, p. č. 878/2, p. č. 880/3, p. č. 880/13, p. č. 880/15, p. č. 880/20, p. č. 880/21, p. č. 883/1, p. č. 883/2, p. č. 883/3, p. č. 883/4, p. č. 883/5, p. č. 883/6, p. č. 883/7, p. č. 893/5, p. č. 893/6, p. č. 894/1, p. č. 895/2, p. č. 895/3, p. č. 900/1, p. č. 900/2, p. č. 900/3, p. č. 901/2, p. č. 902/2, p. č. 902/4, p. č. 905/3, p. č. 906, p. č. 911, p. č. 913, p. č. 919/1, p. č. 915/1, p. č. 915/3, p. č. 915/5, p. č. 917/1, p. č. 917/2, p. č. 918/4, p. č. 918/6, p. č. 919/1, p. č. 919/2, p. č. 920, p. č. 921, p. č. 923/1, p. č. 924, p. č. 932/1, p. č. 933, p. č. 938/3, p. č. 940/1, p. č. 943, p. č. 944, p. č. 946, p. č. 947/4, p. č. 947/5, p. č. 950/1, p. č. 950/2, p. č. 951/1, p. č. 951/2, p. č. 951/3, p. č. 951/4, p. č. 951/5, p. č. 951/7, p. č. 951/8, -1-

2 p. č. 951/9, p. č. 954/1, p. č. 954/8, p. č. 955/7, p. č. 955/10, p. č. 955/11, p. č. 955/12, p. č. 955/14, p. č. 955/15, p. č. 955/16, p. č. 957/2, p. č. 957/3, p. č. 968/1, p. č. 969, p. č. 971/1, p. č. 971/2, p. č. 973/2, p. č. 976/2, p. č. 976/4, p. č. 976/5, p. č. 976/8, p. č. 976/9, p. č. 976/10, p. č. 977/3, p. č. 977/4, p. č. 977/5, p. č. 977/6, p. č. 977/7, p. č. 977/8, p. č. 977/9, p. č. 977/10, p. č. 977/54, p. č. 977/57, p. č. 977/58, p. č. 977/67, p. č. 977/69, p. č. 977/72, p. č. 977/75, p. č. 977/76, p. č. 1004/30, p. č. 1004/34, p. č. 1004/40, p. č. 1004/49, p. č. 1004/50, p. č.1004/52, p. č. 1004/55, p. č. 1004/63, p. č. 1004/64, p. č. 1004/65, p. č. 1004/72, p. č. 1004/73, p. č. 1004/76, p. č. 1004/77, p. č. 1053/4, p. č. 1053/5, p. č. 1084/4, p. č. 1084/5, p. č. 1084/6, p. č. 1116/2, p. č. 1118/2, 1118/4, p. č. 1118/5, p. č. 1118/7, p. č. 1118/8, p. č. 1118/16, p. č. 1119/1, p. č. 1155/1, p. č. 1155/2, p. č. 1122/14, p. č. 1123/4, p. č. 1123/12, p. č. 1135/1, p. č. 1135/2, p. č. 1162, p. č. 1163; st. č. 93, st. č. 94, st. č. 95, st. č. 96, st. č. 99, st. č. 100, st. č. 103, st. č. 105, st. č. 106, st. č. 107, st. č. 109, st. č. 116/1, st. č. 118/1, st. č. 120, st. č. 121, st. č. 123/1, st. č. 123/2, st. č. 123/3, st. č. 129, st. č. 130, st. č. 131, st. č. 132, st. č. 134, st. č. 136, st. č. 137, st. č. 138, st. č. 115/1, st. č. 115/2, st. č. 116/3, st. č. 117, st. č. 126, st. č. 127, st. č. 128, st. č. 140, st. č. 142, st. č. 143, st. č. 147, Účastníci řízení v souladu s 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona a 27 odst. 2 a 3 správního řádu: 9. Telefónica Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce a.s., RWE Distribuční služby, s. r. o., Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Obce Skalice, IČ: , Skalice 32, Smiřice (dále jen žadatel ), podala dne , žádost o prodloužení platnosti pravomocného územního rozhodnutí pro umístění stavby Kanalizace a ČOV pro část Skalička, dotčené pozemky předmětnou stavbou: v kat. území Skalice u Smiřic - p. č. 793/11, p. č. 1123/13, p. č. 1123/1, p. č. 1084/7, p. č. 1084/9, p. č. 510/9, p. č. 1084/6, p. č. 1084/5, p. č. 510/10; v kat. území Skalička nad Labem - p. č. 955/10, p. č. 954/5, p. č. 1123/3, p. č. 1119/2, p. č. 1119/3, p. č. 1053/3, p. č. 1156, p. č. 947/1, p. č. 1118/1, p. č. 1118/6, p. č. 1118/3, p. č. 1112/2, p. č. 1116/1 (p. č. dříve p. č. 1116), st. č. 143, p. č. 1120, p. č. 1004/53, p. č. 1122/1. Územní rozhodnutí vydal zdejší stavební úřad pod č.j. 1554/Výst/11/HA dne , právní moci nabylo dne Městský úřad Smiřice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. d) a 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), na žádost žadatele v souladu s ustanovením 93 odst. 3 stavebního zákona prodlužuje platnost územního rozhodnutí č.j. 1554/Výst/11/HA ze dne o pět let od nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí. Odůvodnění: Žadatel podal stavebnímu úřadu žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí pro umístění stavby Kanalizace a ČOV pro část Skalička, dotčené pozemky předmětnou stavbou: v kat. území Skalice u Smiřic - p. č. 793/11, p. č. 1123/13, p. č. 1123/1, p. č. 1084/7, p. č. 1084/9, p. č. 510/9, p. č. 1084/6, p. č. 1084/5, p. č. 510/10; v kat. území Skalička nad Labem - p. č. 955/10, p. č. 954/5, p. č. 1123/3, p. č. 1119/2, p. č. 1119/3, p. č. 1053/3, p. č. 1156, p. č. 947/1, p. č. 1118/1, p. č. 1118/6, p. č. 1118/3, p. č. 1112/2, p. č. 1116/1 (p. č. dříve p. č. 1116), st. č. 143, p. č. 1120, p. č. 1004/53, p. č. 1122/1. Žadatel uvedl jako důvod pro prodloužení územního rozhodnutí - důvod čerpání dotací na stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod, stavba je odvislá na zajištění finančních prostředků - dotace. Stavební úřad v souladu s ustanovením 87 stavebního zákona oznámil zahájení územního řízení opatřením č.j. 1233/Výst/14/HA ze dne Jelikož jde o řízení s velkým počtem účastníku, dle ustanovení 144 správního řádu je to řízení s více než 30 účastníky, bylo předmětné oznámení účastníkům uvedeným v 85 odst. 2 písm. b) a c) doručeno veřejnou vyhláškou, účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 1 a v 85 odst. 2 písm. a) a dotčeným orgánům doručeno jednotlivě. V souladu s ustanovením 87 odst. 3) stavebního zákona se účastníci řízení podle 85 odst. 2 písm. b) v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že je pro dané území zpracována územně plánovací dokumentace, na základě které bylo možno posoudit žádost o vydání územního rozhodnutí, byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, stavební úřad -2-

3 upustil v souladu s 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání. Stavební úřad v oznámení o zahájení územního řízení v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona uvedl, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení, popřípadě důkazy musí být uplatněny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení územního řízení. Dále v souladu s ustanovením 89 odst. 5 stavebního zákona stavební úřad v oznámení o zahájení územního řízení poučil účastníky řízení o uplatňování námitek účastníků řízení ve smyslu 89 odst. 1 až odst. 4 stavebního zákona. Ve lhůtě určené k uplatnění námitek účastníci řízení žádné námitky neuplatnili. Stavební úřad současně dal účastníkům řízení možnost seznámit se s obsahem celého spisu, ve smyslu ustanovení 36 odst. 3 správního řádu, v platném znění, v následujících 5 dnech po uplynutí výše uvedené lhůty. Jednalo se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ustanovení 89 odst. 1 stavebního zákona. Oznámení o zahájení územního řízení doručené veřejnou vyhláškou bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Smiřice dne a sejmuto dne , v této lhůtě bylo oznámení zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. Městský úřad Smiřice, odbor výstavby si v územním řízení z katastru nemovitostí ověřil, že dotčené pozemky v kat. území Skalice u Smiřic - p. č. 793/11, p. č. 1084/7, p. č. 1084/9, p. č. 510/9, p. č. 1084/6, p. č. 510/10 a v kat. území Skalička nad Labem - p. č. 955/10, p. č. 954/5, p. č. 1119/2, p. č. 1119/3, p. č. 1156, p. č. 1118/1, p. č. 1118/6, p. č. 1118/3, p. č. 1112/2, p. č. 1116/1 (dříve p. č. 1116), st. č. 143, p. č. 1120, p. č. 1004/53, p. č. 1122/1 jsou ve vlastnictví žadatele. K dotčeným pozemkům p. č. 1123/13, p. č. 1123/1, p. č. 1084/5 v kat. území Skalice u Smiřic a p. č. 1123/3, p. č. 1053/3 a p. č. 947/1 v kat. území Skalička nad Labem nadále platí smlouvy, souhlasy vlastníků, které byly doloženy již při vydání územního rozhodnutí č.j. 1554/Výst/11/HA ze dne Smlouvy ani souhlasy nejsou časově omezeny. Ustanovení 93 odst. 1 stavebního zákona Územní rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně vlivu užívání stavby na území a o dělení nebo scelování pozemků platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. - V územním rozhodnutí č.j. 1554/Výst/11/HA ze dne , byla stanovena platnost územního rozhodnutí na 3 roky ode dne nabytí právní moci, právní moci územní rozhodnutí nabylo dne Žadatel podal žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí dne , tedy před vypršením platnosti územního rozhodnutí, která byla do Nově žadatel žádal prodloužení platnosti územního rozhodnutí o deset let. V souladu s 93 odst. 1 stavebního zákona, však lze platnost územního rozhodnutí stanovit nejdéle na 5 let. V souladu s 93 odst. 3 stavebního zákona dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Na řízení o prodloužení lhůty platnosti rozhodnutí se vztahují přiměřeně ustanovení o územním řízení s tím, že veřejné ústní jednání se nekoná a závazná stanoviska, námitky nebo připomínky lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení, jinak se k nim nepřihlíží. Námitky ani připomínky v této lhůtě nebyly uplatněny. Prodloužením platnosti územního rozhodnutí se nemění podmínky stanovené ve výrokové části územního rozhodnutí č.j. 1554/Výst/11/HA ze dne Stavební úřad v provedeném řízení posoudil záměr žadatele podle 90 stavebního zákona a zjistil, že umístění stavby je nadále v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací - územním plánem obce (dále jen ÚPO ) Skalice, řešící katastrální území Skalice u Smiřic, Skalička nad Labem a Číbuz, schválen dne pod usnesením č. 2/2006 a změnou č. 1 vydanou dne zastupitelstvem obce Skalice formou opatření obecné povahy č. 1/2010 s nabytím účinnosti dne Pozemky dotčené záměrem výstavby kanalizace v obci Skalice leží nadále v zastavěném, v zastavitelném i v nezastavěném území vymezeném uvedenou platnou územně plánovací dokumentací obce jako dopravní plochy a plochy veřejné zeleně v případě umístění kanalizačních stok tohoto technického vybavení a zařízení na nich (čerpací stanice ČS3,ČS4a ČS5) a rovněž i území venkovské obytné v případě umístění čerpací stanice ČS6; dopravní plochy jsou určeny pro umísťování liniových dopravních staveb s přípustností mimo jiných rovněž i staveb a zařízení technického vybavení; území venkovské obytné je charakterizováno způsobem bydlení venkovského typu se zázemím užitkových zahrad a případným -3-

4 omezeným chovem hospodářských zvířat a s integrací zařízení základní občanské vybavenosti v místním měřítku. Koncepce technické infrastruktury na úseku odkanalizování a čištění odpadních vod je platnou dokumentací stanovena vymezením plochy pro centrální ČOV (lokalita č. B17) ve které budou čištěny odpadní vody z obce Skalice a jejich místních částí - Skalička a Číbuz. Projektová dokumentace se nemění a je nadále v souladu s uvedenou platnou územně plánovací dokumentací. K posouzení souladu s ustanovením 90 písm. b) stavebního zákona uvádí stavební úřad, že v souvislosti s ustanovením 43 odst. 3 stavebního zákona územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. Z uvedeného tedy plyne, že nemůže nastat situace, kdy záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací a v nesouladu s cíli a úkoly územního plánování, nebo naopak. Pokud byl tedy prokázán soulad s územně plánovací dokumentací, je zároveň navrhovaný záměr v souladu i s ustanovením 90 písm. b) stavebního zákona, tedy s cíli a úkoly územního plánování. Platná stanoviska, závazná stanoviska dotčených orgánů: - MM Hradec Králové odbor životního prostředí zn. SZ MMHK/164906/2009/ŽP2/Hlav MMHK/174349/2009 ze dne ) - MM Hradec Králové odbor památkové péče zn. MMHK/165039/2009/PP č.j. MMHK/165304/2009 PP/ MEJ ze dne MM Hradec Králové odbor dopravy zn. SZ MMHK/036141/2010 OD1/Rou MMHK/047852/2010 ze dne , zn. SZ MMHK/103224/2010 OD1/Rou MMHK/118799/2010 ze dne KÚ KK Hradec Králové odbor životního prostředí a zemědělství č.j /ZP/2009-Šk ze dne , č.j /ZP/2009-Ns ze dne MM Hradec Králové odbor hlavního architekta - územní plány obcí zn. MMHK/011173/2011/HA/MR ze dne a zn /2011/MR ze dne ) - Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Pardubice č.j. 604/12400-ÚP/ Krajská hygienická stanice KK Hradec Králové zn. hk /40475/2009/2/hok.hk/no ze dne Hasičský záchranný sbor KK Hradec Králové č.j HSHK-84/OP-2010/b ze dne Stavební úřad v provedeném řízení posoudil uvedené důvody, a protože předpoklady a podmínky, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, se nezměnily (zůstala v platnosti stanoviska dotčených orgánů, nezměnila se územně plánovací dokumentace) žádosti vyhověl. Stavební úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat v souladu s 81 odst. 1 správního řádu odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u odboru výstavby Městského úřadu ve Smiřicích. Odvolání má odkladný účinek. V souladu s 82 odst. 2 správního řádu musí být z odvolání patrno, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. V souladu s 93 odst. 2 stavebního zákona podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy věci k její konzumaci. V souladu s 93 odst. 4 písm. a) stavebního zákona územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. V souladu s 93 odst. 5 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele o tom, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. -4-

5 V souladu s 92 odst. 4) stavebního zákona, stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, a jde-li o stavby podle 15 nebo 16, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. otisk úředního razítka Ing. Pavla Házová v. r. vedoucí odboru výstavby Doručí se jednotlivě v souladu s 87 odst. 1 stavebního zákona, účastníci řízení v souladu s 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona a 27 odst. 1 správního řádu: - Obec Skalice, IČ: , Skalice 32, Smiřice - žadatel Doručí se jednotlivě v souladu s 87 odst. 1 stavebního zákona, účastníci řízení v souladu s 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a 27 odst. 2 a 3 správního řádu: - Pavel Kutík, Skalice 73, Smiřice - Miloslava Kutíková, Skalice 73, Smiřice - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, Hradec Králové - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2 - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, Hradec Králové - Ing. Michal Jandík, Gočárova třída 1261/40, Pražské Předměstí, Hradec Králové Doručí se jednotlivě, dotčené orgány v souladu s 87 odst. 1 stavebního zákona: - MM Hradec Králové odbor životního prostředí (zn. SZ MMHK/164906/2009/ŽP2/Hlav MMHK/174349/2009 ze dne ) - MM Hradec Králové odbor památkové péče (zn. MMHK/165039/2009/PP č.j. MMHK/165304/2009 PP/ MEJ ze dne ) - MM Hradec Králové odbor dopravy (zn. SZ MMHK/036141/2010 OD1/Rou MMHK/047852/2010 ze dne , zn. SZ MMHK/103224/2010 OD1/Rou MMHK/118799/2010 ze dne ) - KÚ KK Hradec Králové odbor životního prostředí a zemědělství (č.j /ZP/2009-Šk ze dne , č.j /ZP/2009-Ns ze dne ) - MM Hradec Králové odbor hlavního architekta - územní plány obcí (zn. MMHK/011173/2011/HA/MR ze dne a zn /2011/MR ze dne ) - Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Pardubice ( č.j. 604/12400-ÚP/ ) - Krajská hygienická stanice KK Hradec Králové (zn. hk /40475/2009/2/hok.hk/no ze dne ) - Hasičský záchranný sbor KK Hradec Králové (č.j HSHK-84/OP-2010/b ze dne ) Doručí se veřejnou vyhláškou (úřední deska Městského úřadu Smiřice, Obecního úřadu Skalice a dále způsobem umožňující dálkový přístup účastníci řízení v souladu 85 odst. 2 b) a c) stavebního zákona a 27 odst. 2 a 3 správního řádu: Vlastníci sousedních pozemků a staveb - v kat území Skalice u Smiřic p. č. 510/6, p. č. 510/7, p. č. 510/11, 510/15, p. č. 521/2, p. č. 531, p. č. 539/1, p. č. 539/2, 539/4, p. č. 539/6, p. č. 566/2, p. č. 566/4, p. č. 567, p. č. 568/1, p. č. 568/2, p. č. 568/3, p. č. 568/11, p. č. 661/5, p. č. 661/16, p. č. 663/2, p. č. 663/3, p. č. 663/4, p. č. 668/2, p. č. 668/3, p. č. 669, p. č. 676/2, p. č. 683/3, p. č. 683/11, p. č. 683/19, p. č. 750/1, p. č. 750/2, p. č. 750/5, p. č. 793/1, p. č. 793/2, p. č. 793/3, p. č. 955/10, p. č. 1058/1, p. č. 1058/2, p. č. 1058/3, p. č. 1084/3, p. č. 1084/8, p. č. 1084/10, p. č. 1084/11, p. č. 1084/12, p. č. 1084/13, p. č. 1084/14, p. č. 1084/15, p. č. 1084/16, p. č. 1084/17, p. č. 1084/18, p. č. 1084/19, p. č. 1084/20, p. č. 1084/21, p. č. 1086/7, -5-

6 p. č. 1086/8, p. č. 1086/35, p. č. 1086/36, p. č. 1086/37, p. č. 1086/59, p. č. 1086/69, p. č. 1087/1, p. č. 1087/4, p. č. 1089/2, p. č. 1089/4, p. č. 1089/5, p. č. 1089/6, p. č. 1089/7, p. č. 1090/1, p. č. 1090/2, p. č. 1091/4, p. č. 1091/8, p. č. 1095, p. č. 1123/3, p. č. 1123/5, p. č. 1123/11, p. č. 1123/17, p. č. 1123/18, p. č. 1123/27, p. č. 1123/28, p. č. 1123/12, p. č. 1141/3, st. č. 63; v kat. území Skalička nad Labem p. č. 510/5, p. č. 510/10, p. č. 521/1, p. č. 521/2, p. č. 521/4, p. č. 523/1, p. č. 523/2, p. č. 524/1, p. č. 524/2, p. č. 793/1, p. č. 840/1, p. č. 840/6, p. č. 846/1, p. č. 846/2, p. č. 846/7, p. č. 846/8, p. č. 846/9, p. č. 878/2, p. č. 880/3, p. č. 880/13, p. č. 880/15, p. č. 880/20, p. č. 880/21, p. č. 883/1, p. č. 883/2, p. č. 883/3, p. č. 883/4, p. č. 883/5, p. č. 883/6, p. č. 883/7, p. č. 893/5, p. č. 893/6, p. č. 894/1, p. č. 895/2, p. č. 895/3, p. č. 900/1, p. č. 900/2, p. č. 900/3, p. č. 901/2, p. č. 902/2, p. č. 902/4, p. č. 905/3, p. č. 906, p. č. 911, p. č. 913, p. č. 919/1, p. č. 915/1, p. č. 915/3, p. č. 915/5, p. č. 917/1, p. č. 917/2, p. č. 918/4, p. č. 918/6, p. č. 919/1, p. č. 919/2, p. č. 920, p. č. 921, p. č. 923/1, p. č. 924, p. č. 932/1, p. č. 933, p. č. 938/3, p. č. 940/1, p. č. 943, p. č. 944, p. č. 946, p. č. 947/4, p. č. 947/5, p. č. 950/1, p. č. 950/2, p. č. 951/1, p. č. 951/2, p. č. 951/3, p. č. 951/4, p. č. 951/5, p. č. 951/7, p. č. 951/8, p. č. 951/9, p. č. 954/1, p. č. 954/8, p. č. 955/7, p. č. 955/10, p. č. 955/11, p. č. 955/12, p. č. 955/14, p. č. 955/15, p. č. 955/16, p. č. 957/2, p. č. 957/3, p. č. 968/1, p. č. 969, p. č. 971/1, p. č. 971/2, p. č. 973/2, p. č. 976/2, p. č. 976/4, p. č. 976/5, p. č. 976/8, p. č. 976/9, p. č. 976/10, p. č. 977/3, p. č. 977/4, p. č. 977/5, p. č. 977/6, p. č. 977/7, p. č. 977/8, p. č. 977/9, p. č. 977/10, p. č. 977/54, p. č. 977/57, p. č. 977/58, p. č. 977/67, p. č. 977/69, p. č. 977/72, p. č. 977/75, p. č. 977/76, p. č. 1004/30, p. č. 1004/34, p. č. 1004/40, p. č. 1004/49, p. č. 1004/50, p. č.1004/52, p. č. 1004/55, p. č. 1004/63, p. č. 1004/64, p. č. 1004/65, p. č. 1004/72, p. č. 1004/73, p. č. 1004/76, p. č. 1004/77, p. č. 1053/4, p. č. 1053/5, p. č. 1084/4, p. č. 1084/5, p. č. 1084/6, p. č. 1116/2, p. č. 1118/2, 1118/4, p. č. 1118/5, p. č. 1118/7, p. č. 1118/8, p. č. 1118/16, p. č. 1119/1, p. č. 1155/1, p. č. 1155/2, p. č. 1122/14, p. č. 1123/4, p. č. 1123/12, p. č. 1135/1, p. č. 1135/2, p. č. 1162, p. č. 1163; st. č. 93, st. č. 94, st. č. 95, st. č. 96, st. č. 99, st. č. 100, st. č. 103, st. č. 105, st. č. 106, st. č. 107, st. č. 109, st. č. 116/1, st. č. 118/1, st. č. 120, st. č. 121, st. č. 123/1, st. č. 123/2, st. č. 123/3, st. č. 129, st. č. 130, st. č. 131, st. č. 132, st. č. 134, st. č. 136, st. č. 137, st. č. 138, st. č. 115/1, st. č. 115/2, st. č. 116/3, st. č. 117, st. č. 126, st. č. 127, st. č. 128, st. č. 140, st. č. 142, st. č. 143, st. č. 147; Telefónica Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce a.s., RWE Distribuční služby, s. r. o., Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením 25 odst. 2 správního řádu a to tak, že oznámení se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (Městského úřadu Smiřice), s vyznačením dne vyvěšení. Oznámení se současně zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup. Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů (patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení považuje za doručené): - úřední deska Městského úřadu Smiřice - úřední deska Obecního úřadu Skalice Vyvěšeno na úřední desce: Vyvěšeno dne:. Sejmuto dne:. Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí na veřejné desce. Vyvěšeno na elektronické úřední desce: Vyvěšeno dne:. Sejmuto dne:. Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup. Územní rozhodnutí vydáno v souladu s rozhodnutím č. 79/RR/ 93 ze dne stanovení pravomoci stavebních úřadů pro územní obvody a v souladu s rozhodnutím č. 36/RR/94 ze dne stanovení pravomoci stavebního úřadu pro územní obvody. Vypraveno dne

7

8

9 M ĚSTSKÝ ÚŘAD S MIŘICE odbor výstavby

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí č.p.83 503 15 Nechanice č.j.: Nech 0291/2012 Nechanice, dne 13. srpna 2012 spisová značka: Sp-Nech 0291/2012/3 oprávněná úřední

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 5215/16 743/2016-Hol/3 Chlumec nad Cidlinou, dne 8. února 2017 Naše

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 023405/2010 ST2/Sam MMHK/063684/2010 Pavel Samek 495 707 885 pavel.samek@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 8.4.2010 VEŘEJNÁ

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o d ě l e n í p o z e m k u. Spis.zn. Č.j.: 283/11-Mo 283/11-Mo. Vyřizuje: Tel.:

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o d ě l e n í p o z e m k u. Spis.zn. Č.j.: 283/11-Mo 283/11-Mo. Vyřizuje: Tel.: Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 283/11-Mo 283/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/018419/2012 ST2/Vos MMHK/138266/2012 ST2/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA USNESENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA USNESENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/015816/2012 ST2/Pel SZ MMHK/015817/2012 ST2/Pel MMHK/105867/2012 ST2/Pel Pavel Pelant 495707883 pavel.pelant@mmhk.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov *MEJAX007TMXT* MEJAX007TMXT Sp. zn.: ÚPSŘ/1257/2015/Ka Jablunkov, 14. července 2015 Č. j.: MEJA 11618/2015

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 331/15 95/2015-Rad Chlumec nad Cidlinou, dne 2. března 2015 Naše č.j.:

Více

Spis. zn.: METR_S 1532/2011 OÚPaSŘ Č.j. METR 1557/2011 ToJa Vyřizuje: Tobolková V Třeboni dne ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Spis. zn.: METR_S 1532/2011 OÚPaSŘ Č.j. METR 1557/2011 ToJa Vyřizuje: Tobolková V Třeboni dne ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 166, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: CHLNC-1681/18/OVŽP 209/2018-Men Chlumec nad Cidlinou, dne 21. května 2018

Více

Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, Rudná, tel , fax

Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, Rudná, tel , fax Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, 252 19 Rudná, tel. 311 652 337, fax 311 652 381 Sp.zn.: 03140/14/Š Rudná, dne 2.6.2014 Č.j.: 04413/14/MUR/JŠť Vyřizuje: Jan Šťastný Tel.:311 652 324, e-mail:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Pověřena podepisováním. Příloha: Územní rozhodnutí výše uvedené stavby, ze dne , č.j.stav. 535/12-Kr

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Pověřena podepisováním. Příloha: Územní rozhodnutí výše uvedené stavby, ze dne , č.j.stav. 535/12-Kr Č.j. 535/12-Kr] str. 1 ÚŘAD MĚSTYSE LITULTOVICE, STAVEBNÍ ÚŘAD, 747 55 Litultovice 1 Č.j.stav.535/12-Kr Oprávněná úřední osoba: Bc.Jana Kremserová, tel. 555 559 542 Litultovice, dne 5.9.2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

R O Z H O D N U T Í :

R O Z H O D N U T Í : Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí Spisová zn.: ZN/ŽP/167/15 Číslo jednací: ŽP/1754/15/Bá Vyřizuje: Bálková Tel.: 376 347 241 E-mail: abalkova@mukt.cz Datum: 18.3.2015 dle rozdělovníku Stavba

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j.: OZP/4781/12-3 Hranice dne 2.05.2012 Vyřizuje: Ing. Táňa Drábková E-mail: tana.drabkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2016 KUKHK-40626/DS/2016-2/TI 12. 1. 2017 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 795/16 Vrdy, dne: 4. 4. 2016 Spis zn. 227/2015mar Oprávněná úřední osoba: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 313 035 905 jindrich.martinec@obecvrdy.cz

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Obec

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 4459/2016/DSH V Náchodě dne: 4.5.2016 Čj.(Če):

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: VYS 95/2014/PŠl Č.J.: LIT 6327/2014 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 28.3.2014 Šléglová Pavla - oprávněná úřední

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S E M I L Y OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Husova č.p. 82, 513 13 Semily Č.j.: SÚ/160/13 V Semilech dne 1.2.2013 Zn.: SÚ 3458/12-S Vyřizuje: Suchardová Tel.: 481 629 273 E-mail: suchardova@mu.semily.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/4919/OST/17 Dvo V Rokycanech: 21.12.2017 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor životního prostředí vodoprávní úřad Č. j. : OŽP/1 3 0 9 0 5-2 0 1 5 / s e a 4 3 5 4 2-2 0 1 5 / s e a

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/071998/2016 ST2/Mer MMHK/191534/2016 ST2/Mer Ing.Vladimír Mergl 495 707 866 vladimir.mergl@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o. IČ 65993390 Správa Hradec Králové Pouchovská 401 503 41 Hradec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

Ocelíkova 672/1, Praha 415. Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon:

Ocelíkova 672/1, Praha 415. Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415 B@=\ 34322960 Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/111879/Py/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/111879/2015-12 POČET

Více

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19 Úřad městské části Praha 19 se sídlem: Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 Kbely odbor výstavby stavební úřad detašované pracoviště: Železnobrodská 825, 197 00 Praha 9 Kbely Telefon: 286

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ Tel.: , FAX: Slušovice dne 21.

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ Tel.: , FAX: Slušovice dne 21. Číslo jednání: 3/2013 Oprávněná úřední osoba: Hynčicová Ivana MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Slušovice dne 21. února 2013

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

2012/2974/V/BAL 44453/ V/5 Lenka Baierová USNESENÍ. veřejnou vyhláškou

2012/2974/V/BAL 44453/ V/5 Lenka Baierová USNESENÍ. veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 179108/2013HA/Me MMHK/189241/2013 Jana Melichárková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/866/2016/Po Dle přílohy č. 4 vyřizuje: Ing. Sandra Potyková prostřednictvím tel. : 558 666 443, kl. 142 Obec Fryčovice e-mail

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, JID: 12812/2016/MUZBK Čj.: MUZBK 290/2016/ZPZE-8/231.8/JUNM-93 Spisová značka: MUZBK 290/2016/ZPZE Počet listů/příloh/listů

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor životního prostředí vodoprávní úřad Č. j. : OŽP/1 0 9 4 0 0-2 0 1 6 / s e a 4 1 5 2 8-2 0 1 6 / s e a

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1809/2016/Po Dle přílohy č. 5 vyřizuje: Ing. Sandra Potyková prostřednictvím tel. : 558 666 443, kl. 142 Obec Fryčovice e-mail

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012 00256095 *00256095* Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou IČ 245585, DIČ CZ-00245585 Číslo jednací: MÚT/15867/2012 Spisová značka: MÚT/11953/2012/ORR/H.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Územní rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Územní rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/18399/2016/Sta Nový Bydžov,dne 27. října 2016 Oprávněná úřední osoba: H.Stanieková,

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 26. 07. 2010 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 22237/10-1702/10-KUB VYŘIZUJE:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. ROZHODNUTÍ č. 36/2018-2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. ROZHODNUTÍ č. 36/2018-2 Městský úřad Náchod Odbor výstavby a územního plánování Palachova 1303, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 621/2018/VÝST/Čt Čj.(Če.): MUNAC32194/2018 Vyřizuje: Ing. Michaela Čtvrtečková Tel./mobil: 491405417 E-mail:

Více

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne 22.2.2008 Vyřizuje: Petra Benčová Výroková část: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : Dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 vyřizuje: Bc. Sandra Potyková prostřednictvím tel. : 558 666 443, kl. 142 Obec Fryčovice e-mail

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor životního prostředí oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor životního prostředí oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor životního prostředí oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Spisová zn.: 2017/8652/ŽP/VAA Číslo jednací: Spisový zn.: 231.2 Doručení: Skartační zn.: A/5 Dle rozdělovníku

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 24.6.2014 NAŠE ZN.: SZ MMHK/116541/2014ŽP1/Pot MMHK/147251/2014 VYŘIZUJE: Ing. Kateřina Potůčková TEL.: 495 707 645 E-MAIL: Katerina.Potuckova@mmhk.cz DATUM:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC odbor stavební úřad

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC odbor stavební úřad MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC odbor stavební úřad nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485243624 Č. j.: SURR/7130/161177/12-Ma CJ MML 041498/13 Oprávněná úřední osoba: František Marek

Více

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 530/13/S85 Vyřizuje: Ing. Slivka Vladimír ve Ždánicích 16.8.2013 tel.: 518 633617 Mikroregion Ždánicko Násedlovice 129 696 36 Násedlovice

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0037562/17/Be MULTM/0067331/17/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Filip Špetík Lešná 154 756 41 Lešná zastupuje Nikola Sovák Šípková č.p. 1343 757 01 Valašské

Více

O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í

O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 15.11.2013 SPIS. ZN.: SZ MMHK/202185/2013 OD1/Kub MMHK/206220/2013 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: DATUM: 18.12.2013 Ing. Šárka Kubcová 495707814 Sarka.Kubcova@mmhk.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk ROZHODNUTÍ. Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk ROZHODNUTÍ. Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad čj. OSÚ-SpSÚ/47447-15/5418-2016/Tu Zpracovatel: Ing. N. Turková Datum: 22.12.2016 Ústecký kraj

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Úřad městyse Litultovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Úřad městyse Litultovice ÚŘAD MĚSTYSE LITULTOVICE, STAVEBNÍ ÚŘAD, 747 55 Litultovice 1 Č. j. stav. 726/12-Te Oprávněná úřední osoba: ing. Vl. Tenglerová Litultovice, dne 24. 10. 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Úřad městyse Litultovice,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/11183/2013/Lon Nový Bydžov, dne 2. září 2013 Oprávněná úřední osoba: Ing. Lonská

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 85/12-Mo 85/12-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874 132

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 11493/2014/OÚPSŘ-328/Ho-7 10.12.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Hoffmannová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 13.11.2012 Naše zn.: MUCL/72435/2012 Vyřizuje: Dan Paszek Telefon: 487 881 174 Počet stran

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ Tel.: , FAX: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ Tel.: , FAX: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Spisový znak: MUS-785/2016-SU/Lun Číslo jednání: 3/2016 Oprávněná úředně osoba: Lunga Luděk

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: ,

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: , MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800 Sp. zn..: S-MUCK 42501/2010-Be Č.j.: MUCK 52569/2010 Český Krumlov, dne 14.10.2010 Vyřizuje: Petra Benčová

Více

Č.j. MMHK/192804/2016 str. 2

Č.j. MMHK/192804/2016 str. 2 ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/081777/2016 ST3/JÍ MMHK/192804/2016 ST1/JÍ Ing. Jana Jírovcová 495 707 630 Jana.Jirovcova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Č. 33/09/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) r o z h o d n u t í o u m í s tění stavb y :

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Č. 33/09/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) r o z h o d n u t í o u m í s tění stavb y : Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/13434-09/2044-2009/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 7. července

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, Klatovy tel.: , fax:

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, Klatovy tel.: , fax: MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/250/13/My V Klatovech, dne : 27.2.2013 Č.j.: OVÚP/1337/13/My

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Spis. zn.: Výst./1003/2011/Šu Hanušovice, dne Č.j. MUHA 8025/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Spis. zn.: Výst./1003/2011/Šu Hanušovice, dne Č.j. MUHA 8025/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí Oddělení stavebního úřadu a územního plánování tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz

Více

Stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč Karlovy Vary, dne Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506

Stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč Karlovy Vary, dne Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč-328.3 Karlovy Vary, dne 5.1.2011 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Jesenice stavební odbor

Městský úřad Jesenice stavební odbor Městský úřad Jesenice stavební odbor Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka Č.j.: Výst./2540/11/M Vyřizuje: Makovský Počet listů dokumentu: 3 Tel: 313 599 214 (328) V Jesenici 19.3.2012 Stavebník:

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BUDIŠOV Stavební úřad BUDIŠOV 360

ÚŘAD MĚSTYSE BUDIŠOV Stavební úřad BUDIŠOV 360 ÚŘAD MĚSTYSE BUDIŠOV Stavební úřad 675 03 BUDIŠOV 360 Č.j.: UMB 449/1-12/8 Č.j. žadatele: ----- Vyřizuje: Ing. Kristýna Hortová Tel.: 568 875 891 Fax: 568 875 100 E-mail: stavebniurad@mestysbudisov.cz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./00762/12/2 Č.j. : 01748/12

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/184271/2017 ST3/Hr MMHK/006841/2018 ST3/Hr Eva Hrušková 495 707 620 eva.hruskova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 784/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22 SPIS. ZN..: 6381/2016 Č.J.: SPIS Č.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: DATUM: 2.1.2017 MUHR_0014/2017/STU2 ZVU

Více

odbor výstavby, 17. listopadu 411, Bílovec Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

odbor výstavby, 17. listopadu 411, Bílovec Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC odbor výstavby, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec Č.j.: V/21479-11/5708-2011/Vavre V Bílovci dne: 18. července 2011 Vyřizuje: Vavrečková Alexandra tel.: 556312175 e-mail.: alexandra.vavreckova@bilovec.cz

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : Dle přílohy č. 2 vyřizuje: Ing. Sandra Potyková prostřednictvím tel. : 591 144 463 Obec Hukvaldy e-mail : potykova@brusperk-mesto.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov www.vyskov-mesto.cz SPISOVÁ ZN.: MV35827/2017/SÚ/Km *S002X00JNGEX* Č.J.: MV 50847/2017 S002X00JNGEX VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL:

Více

ROZHODNUTÍ. I. Výroková část

ROZHODNUTÍ. I. Výroková část MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 07. 07. 2017 Naše čj.: KRNOZP-81578/2017 MIKL Naše sp. zn.: ZP-97112017-MIKL 231.2A/5 Vyřizuje: Ing.

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-40841/2018 vagr DO-56692018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

ROZHODNUTÍ. r o zhodnutí o změně vyu žití území -změna druhu po zemku

ROZHODNUTÍ. r o zhodnutí o změně vyu žití území -změna druhu po zemku M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice www.ceskaskalice.cz Sp.zn OVŽP-449/6635/2011//VÝST/St vyřizuje: Ing. Karel

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Doručení: dle rozdělovníku Číslo jednací: 56626/2017 Spisová zn.: 2017/3378/V/KOP Skartační zn.: V/5 Spisový zn.: 280 Vyřizuje:

Více

Veřejná vyhláška. Usnesení

Veřejná vyhláška. Usnesení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01OG9PS* Čj: MSK 106457/2016 Sp. zn.: DSH/1724/2016/Soc 280.1 A10 Vyřizuje: Ing. Jitka Sochorcová Odbor: Odbor dopravy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/1, Klatovy tel.: , fax:

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/1, Klatovy tel.: , fax: Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: OVÚP/3234/13/Ma OVÚP/6409/13/Ma Ing. Marytová 376347354 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/1, 339 20 Klatovy tel.: 376347 111, fax:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.4.2016 VYPRAVENO DNE: 28.4.2016 06394/2016/OŽPaKS/FI

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S11292016ÚPaSŘ Ze dne : 21.03.2016 Č.j.: METR2575/2016RoMi

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 15.5.2013 11971/2013/OŽPaKS/CH HLUC-19312/2013/OŽPaKS/CH

Více

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15 Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování pracoviště Balbínova 59 Spis. zn.: OVÚP/2017/16/Ka Č.j.: OVÚP/3457/16/Ka Vyřizuje:: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 E-mail: ikamenova@mukt.cz Datum:

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001m2e0 MUVRX001M2E0 Č.j. : MUVR 3041/2008 Sp.Zn. : SPIS 742/2008/VAŽP42 5 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Městský úřad Dolní Kounice Stavební úřad I. stupně Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, tel. 546 421 310, tel./fax. 546 421 304 e - mail : podatelna@dolnikounice.cz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 028183/2015/HA/Lo MMHK/048282/2015 Iva Loskotová oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 638

Více

Městský úřad Nový Bydžov

Městský úřad Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí ZE DNE: 11.08.2016 ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: V/16352/2016/Viz/2668/2016/3 4.5-99-60,41 Datum Oprávněná úřední osoba E-mail Telefon 05.10.2016 Ing.

Více

Rozhodnutí o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a prodloužení lhůty k dokončení stavby

Rozhodnutí o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a prodloužení lhůty k dokončení stavby MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Čj: OVŽP/20670/15-2555/13/No

Více