TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU"

Transkript

1 TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU Ing. Tomáš Kostka UNIV 2 KRAJE; TWS_02 Motto: Profesionální dokument (web) musí být správně nejen gramaticky, ale i typograficky. 1

2 Typografie Typografie je umělecko-technický obor, zabývající se písmem, především jeho správným výběrem, použitím a sazbou. Slovo typografie se skládá ze dvou slov: typus (lat.) = znak a grafó (lat.) = píši. Typografie Typografie je nauka o tom, jak má vypadat správně upravený text. Dodržení typografických pravidel má zajistit: snadnou orientaci, dobrou čitelnost, estetické působení, jednotnost. V minulosti klasické umělecké řemeslo knihtisk (od roku 1440). Dnes počítače píše a tiskne kdokoli. 2

3 Pravidla typografie ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory tzv. typografický úzus Pravidla českého pravopisu Písmo 3

4 Patkové versus bezpatkové písmo Times New Roman Courier New Arial Verdana T T 4

5 Proporcionální a neproporcionální písmo Milost Pane Bože! Ikarův pád. Milost Pane Bože! Ikarův pád. 5

6 Neproporcionální písmo Využití v praxi: text na psacích strojích, tisk do tiskopisů, programovací jazyky, číselné sestavy, Neproporcionální písmo 1.880,- Kč 110,- Kč 560,- Kč 7,- Kč 6

7 Druh písma a řez písma Times New Roman Trebuchet MS Verdana tučná Verdana kurziva Verdana podtržená Písmo Toto je písmo Garamound; nejoblíbenější písmo českých a zahraničních typografů. Toto je písmo Helvetica; druhé nejoblíbenější písmo českých a zahraničních typografů. zdroj: a 7

8 Typografická pravidla Pevná mezera Pevná mezera <Ctrl> + <Shift> + <mezerník> Prof. MUDr. Mokroš, Ing. Tomáš Kostka Zahrajte mi tu skladbu č. 3 v E dur. 10 cm, 9, , s. r. o., v Havířově, n. l , , Otec & syn PM po předložkách: K, k, S, s, V, v, Z, z, O, o, U, u PM po spojkách: A, I, i U spojky a není PM povinná. 8

9 Zápis v HTML - entity Znakové entity se zapisují jako sekvence znaků. Sekvence začíná znakem & a končí středníkem. pevná mezera & & ± ± pevný spojovník &#8209 Interpunkční znaménka Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník Čalouníme nábytek. Chcete si vybrat látku? Obraťte se na nás! KAKTUS, spol. s r. o., Ústí n. Orl., Východočeský kraj Inzertní rubriky se týkají výměny bytů, nabídky služeb apod. funkce: sinus, kosinus a tangens 9

10 Interpunkční znaménka Tečka bez mezery Mgr. Ivana Bendová, Ph.D Kč vysledky.xls kapitola Tečka se nepoužívá u nadpisů, popisů obrázků a titulků, které stojí na samostatném řádku, lze ji použít, pokud nadpis není samostatně graficky oddělen. Interpunkční znaménka Tři tečky = výpustka Opravujeme domácí elektrické spotřebiče, jako ledničky, pračky, všechny další připomínky jsou oprávněné. Doplň scházející: leden, únor,, duben, květen. Větná tečka se za výpustku již nepíše. výpustka <Alt > 10

11 Interpunkční znaménka Pomlčka a spojovník - Internet byl původně vytvořen a používán k rychlému a bezpečnému sdělování informací nejprve pro armádu a teprve později se ho začalo používat také ve vědeckých a vzdělávacích institucích. dálnice Praha Brno; trať Ostrava Frýdek-Místek V 13. kole 2. ligy se utkalo Brno Plzeň. V 13. kole 2. ligy se utkalo Brno Hradec Králové. Literárně-hudební obor; zemědělsko-lesnické otázky; Havířov-Šumbark Interpunkční znaménka Pomlčka ve významu až, až do válka ; školní rok ; dovolená září; strana ; ordinace pondělí pátek 08:00 11:00 Pomlčka není na klávesnici, píšeme pomocí <Ctrl + mínus> na numerické klávesnici nebo <Alt >. Při grafickém zpracování vývěsních tabulí, ceníků apod. lze tolerovat i pomlčku s mezerami. 11

12 Interpunkční znaménka Pevný spojovník nechtěné dělení Pevný spojovník - <Ctrl> + <Shift> + <pomlčka> Přesný název naší školy: Střední škola, Havířov- Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. Přesný název naší školy: Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. Interpunkční znaménka Závorky Pro děti od šesti do deseti let jsou vhodné stolní hry (fotbal, kulečník). Slovní zásoba se neustále mění, protože jazyk jako nástroj dorozumění se přetváří zároveň s vývojem společnosti. [5] Souřadnice bodu A jsou [ 3,4]. <http://cernobyl.euweb.cz/> Množina C obsahuje prvky A a B, tedy C = {A,B}. 12

13 Interpunkční znaménka Lomítko 60 km/h; čj. Pa/3456/07; faktura č. 2059/02; školní rok 2007/08 Vážená paní/vážený pane, Údaje uvedené v záhlaví/v zápatí Interpunkční znaménka Uvozovky Ředitelka mateřské školy říká: Dětem nechybějí věci, ale vztahy. Správná hračka podporuje přirozenou touhu všech dětí přicházet věcem na kloub. Miloš Ondráček napsal: Rytcův projev při tvorbě známky musí souznít se záměrem výtvarníkovým. Ke zrušení probíhající funkce se v programu používá klávesa <Esc>.»Jdu domů,«oznámil. 13

14 Zkratky Za zkratkami, které se tvoří začátkem slova, se píše tečka. p. (pan), popř. (popřípadě), r. (rok), zvl. (zvláště) Jestliže se slovo krátí začátkem a koncem, tečka za zkratkou se zpravidla nedělá. fa (firma), pí (paní), cca (circa) Uvnitř zkratek dvou nebo více slov náleží za každou tečku mezera. a. s., t. r., v. r., Kamýk n. Vlt. Zkratky Některé zkratky dvou nebo více slov se píší dohromady (ev. je možný dvojí způsob psaní). tj. (to je); atp.; č. j., čj. (číslo jednací); č. p., čp. (číslo popisné) Za iniciálovými zkratkami se tečka nepíše. ČR, AV ČR, MF ČR, PřF UK, ČSAD, ČRo, UNICEF, OSN 14

15 Zkratky apod. a atd. pokračování několikanásobného větného členu - čárku před nimi nepíšeme Prodáváme jablka, hrušky, švestky apod. Na našich stránkách najdete vtipná videa, tapety, melodie pro mobilní telefony atd. předchází-li zkratce vedlejší věta, čárku před těmito zkratkami píšeme Prodáváme jablka, hrušky, dále švestky, které jsou tentokrát mimořádně chutné, apod. Na našich stránkách najdete vtipná videa, tapety, ale také melodie, z nichž si určitě vyberou příznivci všech hudebních žánrů, atd. Tituly akad. arch. David Bradáč doc. MUDr. Jaroslav Paderta, DrSc. Mgr. Ivana Bendová, Ph.D. prof. JUDr. Ing. Filip Novák, Ph.D., dr. h. c. Ing. & Ing. Pavel Kostka, Mgr. et Mgr. Jana Navrátilová Titul, který byl získán dříve se píše blíže u jména. Mgr. Ing. Šárka Dytková 15

16 Peněžní částka Symboly měny se od okolního textu oddělují mezerami. Mohou se vyskytovat před i za částkou ; Kč 50,-; 50,- Kč $ 100; 100 $; 4 79,50 Kč euro <Alt Gr> + <E> dolar $ <Alt Gr> + <Ů> Značky Jednotky 10 cm; 6 V; 8,78 kg; 60 kw; 10 ma; 30 s; 250 Kč Stupeň (úhel, teplota, stupeň) úhel 90 ; spád 15 ; teplota 11 C; 72 F pivo 12 16

17 Značky Jestliže se číslicí a značkou vyjadřuje přídavné jméno, píše se takový výraz bez mezery. sleva 5 % ale 5% sleva baterie 6 V ale 6V baterie teplota 1O C ale 10 pivo, 10 stoupání CD za 25 $ ale 25$ cédéčko Bude teď 14 dní pryč. Odjel na 14denní dovolenou. Značky Matematické značky = = = : 10 = = 50-4 = 4 +5 C; -10 C úsečka AB interval <4;20> 60 mm 20 mm 50 mm nebo ( ) mm 50 ± 5 C (ČSN) nebo 50 ±5 C (PČP) Ctrl + Alt + Del 17

18 Značky Matematické a zvláštní značky 85krát nebo ± 3 (ČSN); 10 ±3 (PČP) Václav Havel (* 5. října 1936, 18. prosince 2011) Ústupky ČSN vzhledem ke špatné dostupnosti některých znaků: krát <Alt > alternativa x ± plus-mínus <Alt > alternativa +/ promile <Alt > alternativa promile kříž <Alt > alternativa + Značky Měřítko, poměr, skóre, průměr, exponenty, indexy Mapa v měřítku 1: Ředění koncentrátu v poměru 1:50. Výsledek zápasu Baník Ostrava Brno 2:2 Hadice Ø 1/2" 300 m 3 ; (a + b) 2 ; 10-5 ; H 2 SO 4 ; CaCO 3 ; HNO 3 18

19 Značky Paragraf 58; 121, 122 a 123; podle 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 98/1991 Sb. podle 30a odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb. Značka & a # Randall & Hopkirk, Thomas Brown & Co Pokrývky # 215 již nevyrábíme. Značka & <Alt Gr + C> nahrazuje slovo and nebo et. Značka # <Alt Gr + X> nahrazuje slovo číslo. Čísla Členění čísel obyvatel; km; 0,564 8 g zlata Řeč je o lidech. 112,6; 0,10; 0,006; 0, Kč; 3.115,80 ; eur; dolarů; 0,50 Kč Telefonní čísla tel.:

20 Čísla Kalendářní datum V Havířově 3. února /03/ III března 2012 Zásilka odeslaná 8. září 2012 byla poškozená. Váš dopis z 5. října t. r. jsme přijali. Povodně '97 si na Moravě pamatuje snad každý. Školní rok 2011/2012. Čísla Čas 10:30:15 Start za 02:58. Porada začíná v 8.00 hod. Dostavte se v 9:15 hod. 1,3 s; rekord se zlepšil o 0,42 s Výsledek 2:08:45,13 je novým rekordem. Norma ČSN preferuje tvar 07:10 ;. Typografický úzus, webová typografická pravidla, pravidla českého pravopisu a Ústav pro jazyk český preferují tvar

21 Čísla Internetová jazyková příručka - Grafická úprava písemností - Kalendářní data - Časové údaje Čísla Spojení čísel se slovy 10násobek, 20násobný, 14denní, 5krát; odd. IIb; Alšova 15a; formát A4 Číslovky základní a řadové Na 25. straně ve 4. odstavci najdete další informace. ( dvacátá pátá strana, čtvrtý odstavec" ) Další informace najdete na straně 25 v odstavci 4 ("strana dvacet pět", "odstavec čtyři") 21

22 Podoba některých znaků Uvozovky, apostrof, minuty, palce Pomlčky, spojovník, minus, plus Podoba některých znaků Lomítko a matematické lomítko Krát, násobení, středová tečka, tečka, výpustka 22

23 Psaní výčtů Soudní soustava ČR: - Okresní soudy - Krajské soudy - Vrchní soudy - Nejvyšší soud - Ústavní soud U dodaného zboží reklamujeme tyto závady: - lak na dveřích je oprýskaný, - barva prahu u dveří neodpovídá objednávce, - v zásilce chybí kukátko. Psaní výčtů Problematikou úpravy písemností se zabývá řada specializovaných příruček a typografických prací, např.: - ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory; - O. Kuldová, E. Fleischmannová, Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti; - J. Kraus, J. Hoffmannová, Písemnosti v našem životě; - P. Kočička, F. Blažek, Praktická typografie. 23

24 Psaní výčtů Teplotní pásy na zemském povrchu I. Rovníkový II. Vnější tropický III. Subtropický IV. Mírný V. Subpolární VI. Polární Ostatní pravidla Dělení slov Čísla stránek Číslování kapitol, tabulek a grafů Poznámky pod čarou Přílohy, rozdělovník Poštovní adresy 24

25 Děkuji za pozornost 25

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing.

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing. Typografie Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů Ing. Libor Zámecký, Ing. Jakub Šmolík Pravidla písemné a elektronické komunikace Závazná pravidla dána obecně

Více

Počítač jako nástroj ke zpracování textů

Počítač jako nástroj ke zpracování textů Papír skutečně znamenal převrat v rozšiřování psaného slova. Knihy se musely psát ručně a to jejich cenu zvyšovalo. Bylo nutné vymyslet způsob, jak zrychlit a zjednodušit výrobu knih. Doposud ruční opisování

Více

Zatímco TP, WTP dávají důraz na vizuální hodnotu, ÚJČ a PČP na jazykovou. ČSN zohledňuje především přístupnost pravidel pro běžné uživatele.

Zatímco TP, WTP dávají důraz na vizuální hodnotu, ÚJČ a PČP na jazykovou. ČSN zohledňuje především přístupnost pravidel pro běžné uživatele. Zdroje uváděných pravidel Litéra z 2 28.5.2011 8.40 odp. Pro úpravu elektronických textů existuje několik zdrojů pravidel, které si v jistých situacích vzájemně protiřečí. S odkazem na tyto zdroje lze

Více

SN 01 6910. ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory

SN 01 6910. ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory Guidelines for text presentation Nahrazení p edchozích norem Touto normou se nahrazuje z listopadu 2002. eský

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVA 2003 Obsah 1 Úvod...................................................... 2 Diplomová práce..............................................

Více

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice Příloha 4b Směrnice děkana č. 12/2015 Pokyny pro autory popularizačně propagační edice I. Harmonogram přípravy textů II. Grafický manuál pro publikace MFF UK III. Poznámky k přípravě textu v MS Word IV.

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH TEORETICKÁ PUBLIKACE 1 STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Seminární práce. Jak psát správně dokumenty

Seminární práce. Jak psát správně dokumenty Seminární práce Jak psát správně dokumenty ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PSANÍ TEXTU...3 LÁMÁNÍ ODSTAVCŮ...3 LÁMÁNÍ ŘÁDEK...3 NEODDĚLITELNÉ PRVKY...4 DĚLENÍ SLOV...4 SPECIALITY...5 SPOJOVNÍK» - «...5 POMLČKA»

Více

Pravidla pro tvorbu textů

Pravidla pro tvorbu textů Pravidla pro tvorbu textů aneb Jaké podklady a překlady bychom rádi dostávali Úvodem Následující dokument dáváme k dispozici všem našim současným i budoucím zákazníkům, ale i autorům, externím překladatelům,

Více

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu:

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu: Jak psát Účelem tohoto materiálu není suplovat pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny, slovník cizích slov či učebnici mluvnice; jejich používání lze naopak jen doporučit. Zmiňuje se zejména

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba y Typografickéf Å Ç ÅâÅ písmo, tok textu, sazba Typografie Typografie: umělecko-technický obor o písmu Typograf: člověk, který navrhuje a vyrábí písma Písmo: soubor znaků používaných při psané komunikaci

Více

Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP)

Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP) Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP) 1 JSME UVÁDĚNI DO TAJŮ PŘÍRUČKY...1 2 DOZVÍDÁME SE NÁLEŽITOSTI DIPLOMOVÉ PRÁCE...2 3 SÁZÍME TEXT...2 3.1 ROZVRHUJEME STRÁNKY...2 3.2 DÁVÁME SI

Více

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Zpracování: Mgr. Marek Křištof ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm,

Více

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 2006 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ DTP a pokročilé zpracování textu 1 PÍSMO... 4 1.1 Historie... 4 1.1.1 Johannes Gensfleisch - Gutenberg... 4 1.1.2 Claude Garamond

Více

Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce

Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce 2013/2014 OBSAH Úvod... 3 1 Struktura empiricky zaměřené práce... 4 1.1 Vzor obsahu... 6 1.2 Vzor desky... 7 1.3 Vzor titulní

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (Obsah a forma bakalářské práce) Antonín Řehoř 2006 OBSAH 1. Poznámky související s legislativou 3 2. Vše podstatné kolem bakalářské práce 5 3. Role subjektů

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu Ludmila FRIDRICHOVÁ LIBEREC 2006 Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. 2006 ISBN 80-7083-XXX-X ÚVOD 7 Semestrální

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Studijní opora distančního vzdělávání Formální úprava textu Libor Klubal Ostrava 2005 Recenzenti: Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Pedagogická fakulta Ostravské

Více

ÚVOD...5 I. (NE)ZÁVAZNOST PRAVIDEL PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE...7

ÚVOD...5 I. (NE)ZÁVAZNOST PRAVIDEL PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE...7 OBSAH ÚVOD...5 I. (NE)ZÁVAZNOST PRAVIDEL PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE...7 1. PRAVIDLA ZÁVAZNÁ, DOPORUČENÁ A ZVYKOVÁ... 8 2. VZTAHY MEZI KATEGORIEMI PRAVIDEL... 8 X II. PÍSEMNÁ KOMUNIKACE...11 1. PRAVIDLA

Více

Úprava seminárních prací na středních školách

Úprava seminárních prací na středních školách Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání SVSČ - Koordinace v oblasti ICT Úprava seminárních prací na středních školách Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová

Více

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word Kapitola 5 Zpracování textů v programu MS Word Úvodní poznámky Typografická pravidla je nutné realizovat při každém zpracování textu s knižním písmem. Některé systémy však nemají dostatek služeb pro to,

Více

TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ)

TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ) TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ) aneb sám sobě písařkou Textové editory jsou programy, které slouží pro psaní textů a jejich následné zpracování (upravování, editování). Podle rozsahu funkcí a výkonnosti

Více

LATEX, sazba a typografie

LATEX, sazba a typografie L A TEX, sazba a typografie představení aplikace pro sazbu textu, pravidla sazby a typografie 13. května 2010, sazba a typografie Obsah I 1 L A TEX Co je L A TEX Principy a rozdíly oproti WYSIWYG editorům

Více