,,Hrajeme si se skřítky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ",,Hrajeme si se skřítky"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice

2 Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah d) délka a časový plán e) podmínky přijímání f) podmínky průběhu a ukončování vzdělávání g) podmínky pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami 4. Hodnocení 5. Materiální podmínky 6. Personální podmínky 7. Ekonomické podmínky 8. Bezpečnost práce a ochrany zdraví 9. Přílohy 2

3 1. Identifikační údaje Název: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Adresa : ZŠ a MŠ Radnice Sídliště Radnice IČO: Zřizovatel: Městský úřad Radnice Nám. Kašpara Šternberka Radnice Součást školy: Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna Školní družina je zřízena dle zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, řídí se dle vyhlášky MŠMT číslo 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 3

4 2.Charakteristika školní družiny Naše školní družina nabízí účastníkům ZŠ a MŠ Radnice zájmové vzdělávání formou pravidelné, příležitostné a spontánní činnosti. U účastníků ŠD podporujeme vztahy k lidem, k přírodě, ke sportu, učíme je chránit si své zdraví, komunikovat, rozvíjet schopnost spolupracovat a umět trávit aktivně svůj volný čas. Děti a žáky vedeme k tvořivosti, rozvoji estetického vnímání, k ochraně životního prostředí a k charitativní činnosti. Školní družina vykonává pravidelnou činnost ve dnech školního vyučování pro účastníky přípravné třídy a třídy. V každém školním roce jsou žáci motivováni na činnosti celoroční hrou. V letošním školním roce nese název Hrajeme si se skřítky 4

5 3. Vzdělávání : a) cíle komunikace a spolupráce mezi účastníky družiny rozmanitost zájmů úcta k ostatním tolerance slušné chování utváření kladného vztahu k přírodě rozšiřovat vědomosti a dovednosti chránit si své zdraví i zdraví ostatních umět aktivně odpočívat rozvoj kamarádských vztahů b) formy pravidelná každodenní výchovná, vzdělávací a zájmová činnost se zaměřením na rukodělné a výtvarné činnosti, sportovní činnost a přírodovědnou činnost příležitostná výchovná, vzdělávací, rekreační, charitativní činnost ( Masopust, vánoční besídka, návštěva knihovny, výlet,.) spontánní hry po obědě, venku v přírodě, na hřišti, ve třídě 5

6 c)obsah Hlavní motivací pro celoroční plán jsou dva skřítci Všímálek a Šikulinka. Ti celý školní rok účastníky naší družiny doprovází. Společně pěstují mezi sebou pěkné vztahy, vedou je k samostatnosti, učí je základy sebeobslužnosti, poznávají a chrání přírodu, pěstují zájem o estetické cítění, hudbu, umělecká díla, rozvijí představivost, fantazii, upevňují získané dovednosti, návyky, přispívají k tělesné zdatnosti, otužují se a sportovně se chovají, správně dodržují hygienu, učí se různým pracovním technikám, rozvijí zručnost a seznamují se s nebezpečnými situacemi a dodržují pravidla silničního provozu. ZÁŘÍ Spousta překvapení seznámení s činností v ŠD seznámení s účastníky ŠD vytvoření pravidel (oslovování kamarádů a dospělých) založení portfólia na dětské práce vycházky do přírody- poznáváme přírodu ŘÍJEN Závody se zajícem rozvoj tělesné zdatnosti sportovní hry v přírodě podzimní dekorace Halloween spolupráce s myslivci sběr žaludů a kaštanů kolektivní hry ( kopaná, vybíjená, pohyblivé hvězdice) LISTOPAD Co všechno dovedeme? rozvoj tvořivosti a fantazie (práce s papírem, textilem, přírodninami) znalosti o přírodě stolní a společenské hry vycházky po Radnicích - orientace v místě bydliště 6

7 PROSINEC Komu chceme udělat radost? Mikuláš drobné dárky pro radnické důchodce vánoční vyrábění (výzdoba, dárečky, přáníčka, betlém, ) lidové zvyky a tradice v období Mikuláše a Vánoc zpěv koled a vypravování pohádek LEDEN Jak chráníme své zdraví? získávání dovedností a zkušeností při ochraně zdraví důležitá telefonní čísla, první pomoc zimní výzdoba zimní radovánky sáňkování, bobování, stavba sněhuláka příprava dárečků pro budoucí prvňáčky vánoční stromek pro zvířátka v lese ÚNOR Prohlídka lesa řešení problémů a obtížných situací jak se orientovat v lese, ve městě, v okolí školy a svého bydliště přecházení vozovek výroba masek na karneval výroba přáníček ke sv. Valentýnu BŘEZEN Jak vypěstovat kytičku? rozšíření znalostí o přírodě, práce s atlasy a encyklopediemi přesazování květin ve ŠD, podílení se na výzdobě třídy a školy návštěva knihovny (ilustrace dětské knihy) příprava jarní výzdoby (příprava na velikonoce) hry na hřišti (kuličkiáda) 7

8 DUBEN Řešení problémů hry s čísly, bludiště kreslíme v přírodě lidová přísloví a pranostiky malujeme písničku KVĚTEN V pohádce napište vlastní pohádku práce ve skupině,rozvoj fantazie, komunikace hádanky z pohádek dárky ke Dni matek pobyt v přírodě - kreslení ČERVEN Sportovní olympiáda lesní olympijské hry poznáváme naše město a okolí tvoříme ze stavebnice práce s textilem a barevným papírem 8

9 d) délka a časový plán Zájmové vzdělávání je ve ŠD poskytováno po dobu trvání školního roku (10 měsíců). Provoz školní družiny začíná ráno od 6.30 do 7.30 a odpoledne od do hodin. Po dobu vedlejších a hlavních prázdnin se po projednání se zřizovatelem činnost školní družiny přerušuje. e) podmínky přijímání Oddělení školní družiny naplňují děti z přípravné třídy a žáci od třídy. Přednost mají účastníci zaměstnaných rodičů. V naší školní družině jsou dvě oddělení. V jednom oddělení může být maximálně 30 účastníků ( celkem 60). Účastníci jsou přijati na základě přihlášky, kde rodiče uvedou : rozsah docházky ( příchod, odchod, odchod a příchod na kroužek nebo do LŠU) a bude-li odcházet sám nebo v doprovodu jméno, příjmení, státní občanství, místo trvalého pobytu údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě zdrav. obtíží, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání jméno a příjmení zákonných zástupců, telefonické spojení f) podmínky průběhu a ukončování vzdělávání Zájmové vzdělávání je ukončeno vyhodnocením celého roku a předáním diplomů a pamětních listů, vztahující se k činnosti. Pravidelná činnost ve školní družině je ukončena k

10 g) podmínky pro účastníky se speciálními potřebami U každého účastníka respektujeme individualitu a vytváříme mu příznivé prostředí pro jeho všestranný rozvoj. Na podmínkách pro účastníky se specifickými vzdělávacími potřebami spolupracujeme s rodiči a se školou. V případě nutnosti spolupracujeme s odbornými pracovišti. Snahou je co nejvíce s dětmi a žáky komunikovat a začlenit do kolektivu. 4. Hodnocení Účastníci školní družiny jsou hodnoceni slovně, diplomem, drobnými odměnami a celoročně na nástěnce aktivit 10

11 5. Materiální podmínky a) prostory určené k činnosti družiny: Dvě vlastní místnosti a jedna herna, kabinet pro vychovatele a sociální zařízení pro chlapce i dívky. Vše je umístěno v přízemí školy. Využíváme ještě školní hřiště, dvorek, zahradu, tělocvičnu, interaktivní učebnu, kuchyňku a počítačovou učebnu b)vybavení družiny: Stoly, židle, skříňky, police, sedačka, dva počítače, video, televizor, DVD přehrávač, stavebnice, dřevěné kostky, stolní hry, sportovní náčiní, materiály pro činnosti výtvarné a pracovní, dětská a metodická literatura. 11

12 6. Personální podmínky Chod dvou oddělení zajišťují dvě vychovatelky. Vzdělání vychovatelek: Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času Doplňující studium pro vychovatele a pedagogy volného času Vychovatelky se zúčastní seminářů a dalších institucí Samostudium časopisy, knihy, webové stránky, kartotéky her a činností 7. Ekonomické podmínky Za pobyt ve školní družině se platí 100,- Kč měsíčně. Tento poplatek je příspěvkem na neinvestiční náklady na družinu. Platba je splatná vždy nejpozději do 20. následujícího měsíce, za měsíc červen pak do konce tohoto měsíce. Platí se v hotovosti ve ŠD. Poplatek zůstává stejný i v případě, že účastník bude ve družině pouze jeden den. 8. Bezpečnost práce a ochrany zdraví Účastníci jsou na začátku, v průběhu i na konci prázdnin seznamováni s možnými riziky pohybu v určitém prostředí, s možnými následky různých činností, se správnými způsoby používání nástrojů a jsou soustavně poučování o zásadách správného chování nejen ve škole, na veřejnosti na komunikacích, ale i v době prázdnin, při sezónních činnostech a sportech. Záznam o poučení je uveden v třídních knihách. Pro činnost ve školní družině platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu. Pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny ( např. tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, ), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. 12

13 9. Přílohy Vnitřní řád školní družiny Přihláška do školní družiny Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání vytvořila: Markéta Laubrová Petra Nováková Tento ŠVP nabývá účinnosti od do Mgr. Věra Valentová ředitelka školy 13

14

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily Motto:,,Žák není nádoba,kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ ZDICE

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ ZDICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (příloha 3) ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ ZDICE Příloha 3 Školní vzdělávací program školní družiny 1 Školní družina funguje na základě ustanovení 30, odstavce 1 zákona

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Kájov

Základní škola a Mateřská škola Kájov Základní škola a Mateřská škola Kájov Školní vzdělávací program školní družina Č.j.91/07 1 Obsah: I. Údaje o zařízení II. Cíle vzdělávání III. Formy práce IV.Podmínky přijímání a průběhu zájmového vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní družina při ZŠ a MŠ Borek U Školky 195, 373 67 Borek Školní vzdělávací program školní družiny 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD (materiální, ekonomické, personální a bezpečnostní podmínky)

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název školy: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Adresa: Horníkova 1, 628 00 Brno Líšeň Telefon: + 420 517 541 811 e-mail: sekretariat@zshornikova.cz Ředitel školy: Mgr. Roman Burda Telefon:

Více

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila:

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY BAREVNÉ CESTIČKY K DUZE Duhová cesta pro malého školáka, prosvícená barvami hledání a poznání. Vyjádření sama sebe a pochopení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ a MŠ KLADNO Velvarská 1206 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program školní družiny je přiložen jako příloha ŠVP Hrajme si, učme se Platná verze pro školní

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 0 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Kontakty: telefon: 354 691

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: PUTUJEME ZA POHÁDKOU 1.1. Předkladatel název školy Základní škola a mateřská škola obce

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Cíle vzdělávání... 4 3. Formy vzdělávání... 5 4. Podmínky přijímání uchazečů a průběhu vzdělávání..

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní rok 2014/2015 MOTTO: U NÁS VE DRUŽINĚ SE NENUDÍME 1 Obsah Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více