Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva 2004/2005

2 Osnova: 1. Charakteristika školy Organizace vzdělávání a výchovy Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Výkon státní správy Řízení školy Poradenské služby Další aktivity školy, další významné údaje Další záměry školy, zhodnocení, závěr Závěr Přílohy Zpracovala : Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Předkládá : Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy V Liberci Mgr. Eva Slováková ředitelka školy 1

3 1. Charakteristika školy Název: Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Odloučená pracoviště školy: 1. Žákovská 67, Liberec Heřmánkova 95, Liberec 33 Zřizovatel: Statutární město Liberec Sídlo : Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1, Kraj : Liberecký Identifikační číslo: Právní forma školy: příspěvková organizace Zřizovací listina nabývá účinnosti dnem , změna zřizovací listiny č. 1 nabývá účinnosti dnem IČO: Ředitelka školy: Mgr. Eva Slováková, RČ /030 Statutární zástupce školy: Datum zařazení do sítě škol : Metelkova 504/5, Liberec 2 Mgr.Eva Slováková Konkurzní řízení: 1997 Periodické hodnocení: 2004 Kapacita k : ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO Kapacita žáků ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO žáků ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ- výdejna IZO neuvádí se Škola je umístěna v okrajové části Liberce. Výuka probíhá v klidném prostředí ve dvou od sebe asi 700m vzdálených budovách, zvlášť pro první stupeň a školní družinu a druhý stupeň, kde se žáci i zaměstnanci stravují. Náleží ke školám rodinného typu. Patří mezi 2

4 školy spádové, kromě dětí z Ostašova do ní dojíždějí autobusem nebo vlakem děti z okolních obcí machnína, Kryštofova údolí, Noviny, Křížan, Karlova, Karlinek a Žibřidic. Vzhledem k typu školy a kvalitnímu a zkušenému pedagogickému sboru zařazuje PPP v Liberci do naší školy řadu žáků s poruchami učení či chování z celého Liberce a okolí. 2. Organizace vzdělávání a výchovy Školní rok 2004/2005 Vzdělávací program Č.j. MŠMT v ročnících počet žáků Základní škola 16847/ Přehled volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů Během školního roku 2004/2005 měli žáci naší školy možnost zapojit se do celé řady volitelných a nepovinných předmětů. Volitelné předměty : VII.třída: Literárně filmový seminář Informatika Sportovní hry Domácnost Ekologická praktika VIII. třída: Literárně filmový seminář Informatika Sportovní hry Ekologická praktika IX.třída: Chemicko biologická praktika Ekologická praktika Informatiky Sportovní hry Cvičení z matematiky Nepovinné předměty: 1.stupeň: Individuální logopedická péče Náboženství 2.stupeň: Náboženství Zájmové útvary : 1.stupeň: Keramika Dívčí klub Informatika 3

5 Sportovní gymnastika Sportovní hry Floorball 2.stupeň: Keramika Floorball Programování Redaktorská rada Sportovní hry Kurz první pomoci Předpokládané změny v organizaci vzdělávání a výchovy ve školním roce 2005 / 2006: Výuka bude i nadále probíhat dle vzdělávacího programu Základní škola (ŠVP bude kolektivem pedagogů připravován pro školní rok 2007/2008). Na II. stupni bude proveden výběr volitelných a nepovinných předmětů se zaměřením na nadprůměrně inteligentní žáky (Chemicko biologická praktika, Programování, Literárně filmový seminář, Cvičení z matematiky), u žáků s poruchami učení se budeme orientovat na sportovní výchovu, na ochranu životního prostředí, cvičení z matematiky - doučování, informatiku, vedení domácnosti. 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání Údaje o počtech žáků, tříd Celkový počet Počet žáků na jednu třídu tele Počet žáků na uči- Počet tříd žáků Šk. rok 2003/ / / / / / / / ,23 24,23 15,42 15,80 Zapsaní a zařazení žáci : Školní rok 2003/2004 Školní rok 2004/2005 Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2004 /

6 Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročník 2003/ / / / / / / / I. stupeň II. stupeň Chování, přehled výchovných opatření I.pololetí školního roku 2004/2005 Pochvaly Důtka tř.uč. Důtka řed.šk. 2.stupeň 3.stupeň 1.stupeň stupeň celkem II.pololetí školního roku 2004/2005 Pochvaly Důtka tř.uč. Důtka řed.šk. 2.stupeň 3.stupeň 1.stupeň stupeň celkem Počty zameškaných a neomluvených vyučovacích hodin : omluvených neomluvených celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí ,52 4 0,02 II. pololetí ,11 6 0,03 Celkem školní rok , ,05 5

7 Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) ve školním roce 2004 / 2005 : Gymnázia 8 letá 6 letá 4 letá SOŠ vč. konzervatoří SOU, U OU, PrŠ Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Údaje o pedagogických pracovnících Pořadové číslo PP Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe 1. Ředitelka 1,00 VŠ, M- Zpv Zást.řed.školy 1,00 VŠ, Č- On Učitelka 1.stupně 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 0,23 VŠ, 1.st Učitelka 2.stupně 0,91 VŠ, M - Vv Učitelka 2.stupně 1,00 VŠ, Aj - D Učitelka 2.stupně 1,00 VŠ, TU Lbc Učitelka 2.stupně 0,64 VŠ, Tv - Př Učitel 2.stupně 1,00 VŠ, TU Lbc Učitelka 2.stupně 1,00 SPgŠ Učitel 2.stupně 1,00 VŠ, bez SZ Učitelka 2.stupně 0,05 VŠ, M - Ch 17 CELKEM 13,83 1. Vedoucí vychovatelka 1,00 SPgŠ Vychovatelka 1,00 SPgŠ 8 CELKEM 2,00 6

8 Přehled aprobovanosti výuky Předmět Celkový počet hodin týdně Vyučováno s odbornou a pedagogickou způsobilostí Počet vyučujících Počet hodin týdně tj. % Vyučováno bez odborné a pedagogické způsobilostí Počet Počet vyučujících hodin tj. % týdně I. stupeň Matematika Prvouka Český jazyk Přírodověda 3,5 2 3,5 100 Vlastivěda 3,5 2 3,5 100 Anglický jazyk Německý jazyk Praktické činnosti Hudební vých Výtvarná vých Tělesná výchova CELKEM I. st II. stupeň Matematika Český jazyk Chemie Fyzika Anglický jazyk Německý jazyk Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská nauka Rodinná výchov Hudební vých Výtvarná vých Tělesná výchova Praktické čin Volitel.předměty CELKEM 2.st , ,3 CELKEM - ZŠ , ,6 7

9 Přehled odborné kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru Odborná 31 až 41 až 51 let až Důchodový Do 30 let kvalifikace 40 let 50 let důch. věk věk *) Celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen úplná 4/3 4/4 1/0 1/1 4/4 14/12 žádná 1/0 1/1 2/1 Nově přijatí pedagogové Ukončené PP pedagogů 1/1 1/1 2/2 4/4 4/4 Počet učitelů, kteří nastoupili, nebo odešli Školní rok 2003/2004 Školní rok 2004/2005 Nastoupili 2 2 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 1 Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole Školní rok 2003/2004 Školní rok 2004/2005 nekvalifikovaných důchodců nekvalifikovaných důchodců Další vzdělávání pedagogických pracovníků Cílem DVPP je kromě možnosti porovnávat své vědomosti a zkušenosti s nejnovějšími poznatky, které mají význam pro aktivní život v současné rychle se měnící společnosti, čerpat i vědomosti nové. Plán DVPP vycházel na základě Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících z potřeb a zaměření školy, přihlíženo bylo k individuálním zájmům pedagogických pracovníků a finančním možnostem školy. 8

10 DVPP se realizovalo: a) ve vzdělávacích institucích, které měly akreditaci udělenou MŠMT b) samostudiem Cílem DVPP bylo: a) oblast legislativy: nové zákony, vyhlášky, nařízení vlády b) příprava ŠVP: - pro I.stupeň: Tvořivá škola Brno - postupné proškolování všech PP - projekt Koordinátor c) problematika patologických jevů a primární protidrogová prevence d) výchovné poradenství e) počítačová gramotnost f) kurz keramiky g) kurz lyžařského instruktora h) nabídky jednodenních seminářů NIDV Liberec Systematicky je také podporováno průběžné vlastní vzdělávání pedagogů v souladu s koncepcí školy. Název kurzu Počet /zařazení Osvědčení A/N Diskusní klub ředitelů 1 / ředitelka školy A Financování a rozpočet škol 1/ ředitelka školy A Příprava ŠvP 1/ ředitelka školy A Tvořivá škola činnostní učení 1/ ředitelka školy A Povinnosti řed.škol v oblasti BOZP 1/ zást.řed.školy A Tvořivá škola r. 2/ učitelka 1.st. A Školský zákon 1/ ředitelka školy A Školení učitelů chemie zákon č.356/2003 1/ učitelka 2.st. A Integrované dítě v hodinách Čj 1 /učitelka 2.st. A Pokusy z fyziky 1/ učitel 2.st A Lyžařský kurz 1/ učitel 2.st. A Cesty el. energie 1/ učitel 2.st. N Výchova k volbě povolání 1/ učitelka 2.st. A Posilování přes jednotu mysli a těla 1/ učitelka 2.st. A Posilování přes jednotu mysli a těla 1/ učitelka 2.st. A Česko slovenské vztahy 1/ učitelka 2.st. A VHS ze školení ředitelů 1/ ředitelka školy A Výuka chemie v zákl. vzdělávání 1/ učitelka 2.st. A Jazykový kurz Aj 1/ učitelka 2.st. N Keramika 1/vychovatelka A 9

11 Projekt P I Informační gramotnost Název kurzu Počet/zařazení Osvědčení A/N Počítače ve výuce 1.st 1/ učitelka 1.st. A Počítače ve výuce 1.st. 1/ učitelka 1.st. A Počítače ve výuce 1.st. 1/ učitelka 1.st. A Úvodní modul pokročilejší 1/ učitelka 2.st A Digitální fotografie 1/ učitelka 2.st. A Počítače ve výuce Aj 1/ učitelka 1.st. A ICT školení 1/ učitel 2.st. A Excel 1/ učitelka 1.st. A Excel 1/ učitelka 1.st. A Dotace MŠMT ČR SIPVZ (2004) Vzdělávací software a informační zdroje Vzdělávací programy byly zakoupeny od firmy Terasoft a.s. a celý příděl peněz byl vyčerpán. Druh vzdělávání Počty pracovníků Celkem dlouhodobé krátkodobé (kurzy) Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání Odklad povinné školní docházky 4 0 Rozhodnutí o pokračování plnění školní docházky 0 0 Rozhodnutí o přijetí do I. třídy 21 0 Rozhodnutí o klasifikaci slovním hodnocením Řízení školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2004/2005 Dlouhodobý plán školy vychází z programu Spokojené dítě ve škole, který je postupně realizován od roku 1996 a je jím uskutečňován národní program podpory zdraví. Směřuje k celkovému zlepšení klimatu školy, snižování zátěže a úzkostných stavů u dětí, zlepšení 10

12 vztahů mezi žáky, učiteli i rodiči. Program souvisí s profilací školy zaměřující se na individuální práci s žáky problémovými, ale i nadanými, zahrnuje potřeby všech žáků. Pět základních koncepčních záměrů (1. Zvyšování úrovně vzdělávacího procesu., 2. Zlepšování výchovného působení na žáky., 3. Prohlubování součinnosti školy a rodiny., 4. Zdokonalení řídící práce., 5. Spolupráce s Magistrátem města Liberce za účelem zpříjemňování prostředí v obou budovách školy.) podrobně rozpracovaných v Plánu práce školy se promítalo do celoroční činnosti všech pracovníků školy a jejího života vůbec. Kladem práce školy zůstává především zájem všech pracovníků o každého žáka (individuální přístup k žákům nadaným i problémovým). Účelné bylo zařazování projektového vyučování, pestrá nabídka volnočasových akcí (včetně prázdninových týdenních soustředění). Účinná motivace, modernizace metod a forem práce letos zvýšila úroveň vzdělávacího procesu zaměřeného na rozvoj tvořivého myšlení (úspěšné přijímací řízení vycházejících žáků, zájem a přízeň rodičovské veřejnosti, stále se zvyšující počet žáků). V rámci zlepšování výchovného působení na žáky bylo pracováno s třídními kolektivy tak, aby byla potlačena agresivita jedinců formou rozboru konfliktu s následným řešením. Žáci byli vedeni ke kultivovanému vyjadřování, kulturnímu chování a šetrnému zacházení se školním majetkem. V obou školních budovách existuje atmosféra důvěry a respektu mezi učiteli a žáky i žáky navzájem. K řešení různých problémů bylo využíváno Školního parlamentu. Pro kvalitnější informovanost rodičů byly pravidelně vydávány Bulletiny pro rodiče, k užší spolupráci byli vedeni rodiče dětí s poruchami učení, osvědčily se informační i konzultační třídní schůzky. Spolupráci s rodiči lze hodnotit jako velmi dobrou. Vedení školy se podařilo zajistit stabilní a kvalitní pedagogický sbor vyhovující typu a zvláštnostem školy. Vztahy mezi pedagogickými i nepedagogickými pracovníky byly pěkné, skvěle se podařilo začlenit nové spolupracovníky. Zvýšil se aktivní podíl pracovníků školy na řízení a zainteresovanost na trvalém zkvalitňování práce školy. Pedagogové spolurozhodují na stanovení cílů školy, všem je stanovena kompetence a odpovědnost, snahou vedení školy je motivace, stimulace a podpora kreativity všech zaměstnanců. Vzájemné pracovní vztahy jsou efektivní, učitelé nejsou rivalové, ale naopak spolupracují, umějí pracovat v týmech. Příjemné rodinné prostředí školy vydatně pomáhali zajišťovat i všichni správní zaměstnanci. Zasluhují pochvalu nejen za pozitivní plnění svých povinností, ale i za laskavé jednání se všemi dětmi školy. Na vynikající úrovni pak byla práce sekretářky školy. Za vstřícnost a výbornou spolupráci a pomoc v pracovněprávní oblasti náleží velké poděkování výboru ČMOS včele s předsedkyní organizace. Díky ochotě a vstřícnosti Magistrátu města Liberce se velmi zlepšilo prostředí v obou budovách školy. Došlo k zatraktivnění počítačové učebny, vkusnému zařízení čítárny, vybudovala se útulná výdejna, renovovaly se podlahové krytiny, malovaly se chodby a provádělo se ještě mnoho dalších prací na zvelebení prostředí v obou budovách. V souladu s usnesením Magistrátu města Liberce došlo k ke spojení naší školy se ZŠ Machnín. Mezi oběma zařízeními pokračovala výborná spolupráce jak po stránce hospodaření s prostředky MŠMT i Magistrátu města, ale i po stránce kompatibility vzdělávacích programů obou zařízení. K odstranění adaptačních potíží žáků byl vypracován plán spolupráce 11

13 Škola také úzce spolupracovala s PF TU v Liberci. Jedna studentka vykonávala souvislou pedagogickou praxi z německého jazyka, třináct studentů dílčí předmětové praxe, a to z matematiky a německého jazyka. Při škole pracuje Rada rodičů, ve které je zvolen vždy jeden zástupce z každé třídy (má zvoleného i svého náhradníka). Její členové pracují v různých sekcích technická, stravovací, výchovná, kde se řeší různé problémy vzniklé chodem školy. Rada rodičů se pravidelně schází s vedením školy a předsedkyní ČMOS, kde zástupci jednotlivých sekcí informují ostatní o svých aktivitách, řeší a diskutují o aktuálních problémech, připomínkách či nápadech týkajících se chodu školy. Vedení školy projednává s Radou rodičů personální obsazení školy i výchovně vzdělávací záležitosti. Rada rodičů se aktivně podílí na různých akcích pořádaných školou, např. školní jarmark, šerpování vycházejících žáků, květinové dary ke Dni učitelů, poděkování učitelům za celoroční náročnou práci, apod.. 7. Poradenské služby Základem výchovného poradenství je filozofie školy, kterou vyjadřuje dlouhodobé zapojení do programu Spokojené dítě ve škole. Je vytvořen ucelený systém, ve kterém je věnována pozornost všem oblastem výchovného poradenství s důrazem na vzájemné vztahy, sociální dovednosti a vytváření vlastní hodnotové orientace žáků. Výchovnými poradkyněmi jsou ředitelka školy (pro oblast chování) a paní učitelka (oblast vzdělávání a volba povolání), která ukončila v roce 2003 dvouleté specializované studium pro výchovné poradce na TU Liberec. Byl zpracován vlastní plán práce, jednou týdně stanoveny konzultační hodiny pro rodiče. V budově I. a II. stupně je umístěna nástěnka věnovaná pomoci dětem v krizových situacích. Jsou jim poskytnuty potřebné informace včetně upozornění na možnost využití Schránky důvěry a telefonních čísel Linky bezpečí. Pravidla postupu projednávání podnětů dětí jsou stanovena v Řádu školy. Potřebné informace pro volbu povolání jsou k dispozici přímo v IX. třídě. Ve škole je ustanoven koordinátor prevence sociálněpatologických jevů (zástupce ředitelky školy), který je v kontaktu s institucemi zabývajícími se touto problematikou, účastní se vzdělávacích akcí, ve spolupráci s pedagogickým sborem postupuje podle minimálního preventivního programu. Prvky prevence jsou součástí výuky v předmětech Občanská výchova, Rodinná výchova, projevují se i v mezipředmětových vztazích. Zpráva výchovného poradce I.stupeň 1) Žáci sledovaní ze zdravotních důvodů Leváci 14 Vada zraku 8 12

14 Vada sluchu 1 Logopedická péče 5 Zánět mozkových blan 2 Silná alergie 1 2) Nová šetření v průběhu školního roku 2004/ třída Petra Adamová předčasné zaškolení, opakování ročníku Dominik Hošek předčasné zaškolení, opakování ročníku ze zdravotních důvodů 2.třída žádné 3.třída žádné 4.třída Dominik Urban dyslexie, dysortografie 5.třída žádné 3) Kontrolní šetření 1.třída žádné 2.třída Lukáš Nováček třída František Kavjázo Adam Květ třída Žaneta Kubínová třída Kateřina Kodýmová Leoš Kopecký ) Sledovaní žáci - shrnutí a) diagnostikované poruchy učení a chování dyslexie 14 dysgrafie 9 dysortografie 11 dyskalkulie 1 LMD 13 b) integrace 1.třída Petra Adamová předčasné zaškolení, IVP zpracován dle plánu MŠ pro předškolní děti 3.třída Adam Květ sluchové postižení 4.třída Žaneta Kubínová SPU Jakub Pinc SPU II.stupeň 1) Žáci sledovaní ze zdravotních důvodů Leváci 12 Vada zraku 18 Vada řeči 1 Epilepsie 1 13

15 2) Nová šetření v průběhu školního roku 2004/2005 Žádná 3) Kontrolní šetření 6.třída Pavel Mencl Jiří Kubla třída Antonín Pur červen 2005, SVP Čáp 8.třída žádné 9.třída Lukáš Hák Jakub Hříbal Vladislava Tichá 4) Sledovaní žáci - shrnutí a) diagnostikované poruchy učení a chování dyslexie 10 dysgrafie 10 dysortografie 11 dyskalkulie 2 LMD 10 Z evidence vyřazeno 9 žáků. 5) Přijímací řízení Počet žáků vycházejících z 9.ročníku 28 Počet přijatých gymnázia 4 SŠ 11 maturitní obory 5 SOU 7 umělecké školy 1 Všichni žáci byli přijati. ZŠ Machnín odloučené pracoviště Počet žáků 32 Diagnostikovaní žáci 3 Nová vyšetření ve školním roce 2004/ (1.třída Walach) Oblast prevence sociálně patologických jevů, realizace Minimálního preventivního programu školy Při tvorbě a realizaci Minimálního preventivního programu jsme vycházeli z konkrétní situace ve škole, respektovali jsme věk a osobní zvláštnosti žáků. 14

16 Efektivní prevence by měla obsahovat různé složky činností, do kterých jsme zaměřili svoji pozornost. a) Informační činnost Jednou z důležitých činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů je zajišťování a předávání odborných informací. Z důvodu stále se snižující věkové hranice kontaktu dětí s psychotropními látkami a zvýšenému nebezpečí ohrožení žáků patologickými jevy jsme pracovali s dětmi I.stupně školy, a to těmito prostředky : - začleňováním prací s protidrogovou problematikou do výchov (výtvarná výchova, praktické činnosti) - výchovou ke zdravému životnímu stylu (přírodověda, vlastivěda, praktické činnosti) - poznáváním sebe sama - prací s texty zabývajícími se vhodným životním postojem (český jazyk psaní, čtení) - kladným přístupem ke vzdělání - vztahy v rodině Na II.stupni si žáci prohlubovali postoje, kterým se naučili v nižších ročnících. Od svých pedagogů získávali pravdivé informace, byly jim nabízeny pozitivní alternativy chování a jejich cíle byly směřovány k vhodné volbě budoucího povolání (Ov, Rv, Pč). I do ostatních předmětů byla zařazena problematika patologických jevů (Lv, Čj, Vv, Př, Ch). b) Metodické a koordinační činnosti V této oblasti se škola zaměřila na realizaci aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismu a dalších sociálně patologických jevech. Škola poskytla bohatou nabídku volnočasových aktivit, a to prostřednictvím nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Velmi významná a důležitá byla spolupráce se všemi členy pedagogického sboru při zachycování varovných signálů spojených s možností výskytu a rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd, sledování úrovně rizikových faktorů. c) Poradenské činnosti Žáci i rodiče měli možnost nejen v konzultačních hodinách, ale i mimo ně využít služeb školního metodika prevence nebo výchovné poradkyně. Ve II. pololetí školního roku 2004/2005 vstoupila v platnost Vyhláška č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Škola reagovala na jednotlivé změny vyplývající z této vyhlášky. 15

17 Řešené případy sociálně patologických jevů Závažným problémem stále zůstává kouření žáků, kde se první kontakty dítěte s cigaretou snižují. I přes působení v oblasti osvěty proti kouření, v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu a i přes bohatou nabídku volnočasových aktivit zaměřených na sport a zdravý tělesný rozvoj jedince (floorball, sportovní gymnastika, sportovní hry) se stále nedostavují předpokládané výsledky. Problematika záškoláctví se na škole objevila ve dvou případech, ale důslednou spoluprací třídních učitelů, výchovné poradkyně, vedení školy a rodičů byla včas odhalena a řešena. Ve školním roce 2004/2005 nebyl na naší škole zjištěn případ užívání drog a ani jejich distribuce. Vzdělávání školního metodika primární prevence - školení metodika primární prevence TU v Liberci - pobytové školení metodiků primární prevence TU v Liberci - školení Tvorba minimálního preventivního programu - seminář Co dělat, když se na škole objeví droga Logopedická péče Do výuky nepovinného předmětu Individuální logopedická péče bylo zařazeno 25 žáků postupného ročníku. U 6 žáků se podařilo zcela výslovnost napravit, u 8 žáků je hláska vyvozena, je třeba v řeči docvičovat, ale u 13 žáků špatná výslovnost přetrvává. Práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování Velké procento žáků s diagnostikovanými poruchami učení nebo s podprůměrným nadáním vedlo všechny pedagogické pracovníky školy k tomu, aby svou pedagogickou činnost této skutečnosti přizpůsobili. Hlavní důraz byl kladen na motivaci vlídné slovo, pochvalu, kladné zhodnocení výsledků ve výtvarné nebo pracovní činnosti Práce ve třídách s rozdílným stupněm schopností žáků vyžadovala diferenciaci ve vyučování, práci v heterogenních skupinách, střídaly se formy práce v hodinách, dbalo se na používání dyslektických a dysgrafických pomůcek, byla poskytována pravidelná doučování, diferencovalo se v hodnocení dle různé obtížnosti úkolů a formy postižení dítěte. Pro žáky s krátkodobým soustředěním a pamětí se vyučovací výsledky opíraly o názorné pomůcky, hry se slovy, jazykové řešení komunikativních situací, doučování a společné čtení. Pro žáky prospěchově slabší byly do rozvrhu zakomponovány volitelné předměty s méně obtížným učivem. Pro žáky s poruchami učení i prospěchově slabší je velmi důležité zažití sebemenšího úspěchu, proto škola dbala na to, aby byly pořádány soutěže a akce, při kterých mohou vyniknout i problémoví žáci. Velká pozornost byla věnována klasifikaci žáků. Hlavní hlediskem bylo hodnocení výsledků podle jejich schopností a vynaloženého úsilí, bylo využíváno širšího slovního hodnocení. 16

18 Pro integrované žáky byly vypracovány individuální plány. I tito žáci byli na vysvědčení následovně hodnoceni slovně. Speciální logopedická a dyslektická péče probíhala formou nepovinného předmětu na I. stupni. Kvalitní a účelné nápravy bylo u dětí s SPU dosaženo tehdy, pokud dobře fungovala spolupráce mezi rodinou, školou a PPP. Řada rodičů si byla plně vědoma handicapu svého dítěte a pravidelně se zajímala o výsledky školní práce jejich dítěte. Rodiče pracovali s dětmi dle doporučení PPP a učitelů. Bohužel, ne všichni rodiče se svým dětem dostatečně věnovali a ne všichni žáci s SPU či slabým prospěchem dostatečně využívali nabízených možností ze strany učitelů. K posílení morálky ve třídách přispívala zejména výborná práce třídních učitelů. Třídní nástěnky, ostatní výlepové informační plochy, netradiční a podnětné formy komunikace s žáky (komunitní kruh) sloužily ke zlepšení vzájemných vztahů v komunitě třídy. Je potěšující, že i děti ve vyšších třídách přijímaly takový způsob jednání. Naše škola je považována za úspěšnou azylovou školu pro žáky, kteří z různých důvodů na jiných školách selhávali. Snaží se vytvořit prostředí důvěry a bezpečí, ve kterém si žáci dokáží s problémem poradit. Má pochopení pro odlišnost jedinců, dokáže je akceptovat. Mezi žáky se právě proto podařilo dosáhnout vzájemné tolerance a solidarity. Toto dokladuje i děkovný dopis ředitele PPP v Liberci a hodnocení ČŠI. Práce s talentovanými žáky Nezanedbatelnou součástí práce školy byla péče o talentované žáky. Při samotném vyučování bylo jejich nadání podporováno diferenciací v hodinách, kdy měli žáci možnost pracovat na složitějších úkolech, které vyžadovaly vlastní úsudek a tvořivý přístup, v opakovacích či procvičovacích částech vyučování jim byl poskytován velký prostor k aktivitě, při výkladu byly zařazovány induktivní vyučovací postupy, řízený rozhovor, diskuse, kooperativní učení. Nadané děti na I. stupni rády plnily nadstandardní úkoly rébusy, hádanky, křížovky, soutěže (např. v 5. ročníku probíhala celoroční hra 5 rodů Elfové, Keltové, Válečníci, Galové, Římané). Děti si vytvářely vlastní pracovní listy, vlastní učebnice, přispívaly do školního časopisu vlastní literární tvorbou. Na 2.stupni byli talentovaní žáci vedoucími při skupinové práci, pracovali s encyklopediemi a odbornou literaturou, z Internetu získávali informace, komunikovali se zahraničními studenty, pracovali s anglickými literárními díly, byla založena malá anglická knihovnička. Počítačově nadaní žáci se seznámili v kroužku Programování se základy jazyka Pascal, s tvorbou výpočetních algoritmů a vytvořili internetové stránky školy. V letošním školním roce pracovalo několik vyučujících formou projektového vyučování - Průmyslová revoluce v Liberci a okolí, vytvoření Průvodce po České republice, Jsem potomkem našich předků, Kniha můj přítel, Stromy, Liberecký uličník, Moje město Liberec, Oblečení, Interview, Jak se žilo v pravěku, Jsem průvodcem anglicky mluvících zemí, vyprávění o vánočních zvycích, Kniha receptů, jazykové projekty Nad mapou Německa, Tradice Vikingů atd.. Tato forma vyučování se ukázala spolu se skupinovým vyučováním jako velmi efektivní. Každoročně je velká pozornost věnována přípravě žáků k přijímacím zkouškám na střední školy. Opět rádi konstatujeme, že všichni žáci, kterým škola studium doporučila, úspěšně 17

19 zkoušky složili a byli přijati. Výborných výsledků dosáhli talentovaní žáci v testech CER- MAT. Talentovaným žákům také škola nabízela možnost pracovat v náročnějších volitelných předmětech a zájmových útvarech (informatika, programování, biologickochemická praktika, literárněfilmový seminář), zapojovala je do řady soutěží a olympiád. 8. Další aktivity školy, další významné údaje Aktivity školy Ve školním roce 2004/2005 proběhlo, tak jako v letech minulých, na naší škole velmi mnoho zajímavých akcí a aktivit. Již tradicí a přínosem pro společenský život je vydávání školního časopisu Ostašovský Šotek, který pod vedením dvou pedagogů sama připravovala redakční rada (přihlášen do mezinárodní soutěže Freinet 2004). Při prohlubování demokratických principů života ve společnosti a vzájemné komunikaci mezi žáky a učiteli se osvědčil Školní dětský parlament, kde zástupci tříd řešili s ředitelkou školy různé problémy, sdělovali své názory a postřehy o škole. Mnoho akcí, které škola pořádala zejména pro nejmladší děti, se stalo nedílnou součástí života školy. Například: Dobrodružství s Bobříky aneb škola v noci (přespávání žáků 1. stupně ve škole), Netopýří noc, Bezpečně do školy - módní přehlídky s bezpečným oblečením, Mladý poeta - soutěž tvůrců a recitátorů, Škola Mikulášů, Andělská škola tvořivé dílny, Bleší trh, Nebojte se čarodějnic, Den naruby. K upevnění vztahu mezi rodiči a školy náleží i rodinné soutěže Bramboráčci, Vánoční hvězda, vánoční stromek Mláďata. Namalujeme spolu kraslici, společné návštěvy divadelního představení, školní besídky, víkendové výlety do okolí, společné besedy a návštěvy klubu Suchopýr. Ve školním roce 2004/2005 proběhla řada drobných i větších třídních a školních soutěží (Kuličkiáda, soutěže ve společenských hrách atd.), Jarní a podzimní Ostašolympiáda - atletický pětiboj, Závod horských kol, puzzleiáda, Škola hledá Superstar. Velmi zdařilou akcí byl 3. Ostašovský jarmark, který měl obrovskou podporu rodičů a přátel školy, vynikající byl Pohádkový les zajišťovaný nejstaršími žáky školy, Dobývání pevnosti Ostašov (netradiční prosincová soutěž pro starší žáky. Všemi dětmi, pracovníky školy i rodiči byly velmi kladně hodnoceny tři školní vernisáže. Patronem každé vernisáže byla jedna třída postarala se o dozor, občerstvení, hudba, kulturní vystoupení. Výstavy přinesly kromě estetického zážitku i řadu výchovných momentů (ohleduplnost k vystavovaným pracím, zájem o výtvarnou výchovu, zatraktivnění prostor školy). Řada mimoškolních aktivit výborně doplňovala výuku kulturními, společenskými i přírodovědnými programy (návštěvy historických objektů Liberce, v rámci projektového vyučování exkurze do Prahy, Harrachova). Kladně byly hodnoceny i návštěvy kulturních představení, besedy (např. o včelařství, netopýrech), návštěva výstavy Dětské knihy, organizovány byly i ekologické aktivity, např. Den pro ekologii, úklid lesa, potoka, krmení zvířátek, Savci 18

20 výtvarné práce vystavené na Lemberku (CHKO Lužické hory), Odpad, kam s ním, žáci I. stupně získali členský list Klubu přátel Jizerských hor. Vynikající motivací pro výuku jazyků byly zájezdy do Vídně, Gőllitzu a Žitavy, a pobytový zájezd do Velké Británie, kde žáci spali v rodinách. Velmi zdařilý byl pobytový lyžařský výcvik. Venkovský typ naší školy a její okolí umožňuje připomenutí si lidových zvyků a tradic zajímavými akcemi: Výlety za Betlémy, Uctění památky zesnulých, Vánoční slavnosti spojené s hrou, Oslavy Tří králů, Masopustní hrátky, Vynášení smrtky loučení se zimou a vítání jara. V závěru školního roku proběhly ve všech třídách školní výlety, žáci I. stupně spolu s rodiči strávili 10 dní v Itálii. O prázdninách uspořádaly paní učitelky pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí týdenní výjezdové pobyty a pro sportovce týdenní floorballové soustředění. Kromě školních akcí a soutěží byli žáci připravováni a zapojováni i do soutěží v rámci okresu. Žáci 5. ročníku se umístili na 2. místě ve vědomostní soutěži o městě Liberci Sova. Žáci II. stupně se zúčastnili okresního kola matematické olympiády (2. místo v MO-9), matematické soutěže Klokan (1. a 3. místo), Archemediády, fyzikální, astronomické dějepisné, olympiády z Českého jazyka a Anglického jazyka. Zapojili jsme se i do výtvarných soutěží ( např. 23 výtvarných prací je vystaveno na Lemberku), dobře jsme se umístili v soutěžích libereckého kraje Den pro ekologii, v okresním kole soutěže Hlídek mladých zdravotníků a v dopravní soutěži BESIP. Naše škola je členem ASŠK Liberec, naši malí sportovci ze 3. a 4.třídy obsadili 4. a 5. místo ve vybíjené, florbalistky 8.a 9. třídy obsadily 2. místo v okrese a 3. místo v kraji, atleti nás reprezentovali v soutěži Pohár rozhlasu, ve sportovně vědomostní soutěži libereckých ZŠ 2005 ZŠ Dobiášova jsme obsadili 6.místo. Mnoholetá úspěšná činnost Zdravotního kroužku dosáhla druhého místa. Ne každá škola se může pochlubit 1.místem v ocenění Osobnost Liberecka, kterou letos za profesionální záchranu lidského života získala v kategorii juniorů právě naše žákyně. Tohoto úspěchu si velmi ceníme, vyústila tak mnoholetá záslužná činnost zdravotního kroužku (v roce místo v celostátní soutěži ČSČK Hlídek mladých zdravotníků), ale potvrdilo se beze zbytku krédo a orientace naší školy poskytnout žákům nejen kvalitní, kognitivní základy moderního všeobecného vzdělání, ale bez ohledu na jejich studijní předpoklady a dispozici jim pomoci dobře se uplatnit v běžném životě. Aktivity školní družiny Činnost školní družiny byla v tomto školním roce velmi pestrá. Paní vychovatelky účelně využívaly prostředí školního pozemku, tělocvičny, víceúčelového hřiště. Umístění školy v blízkosti lesa umožňovalo dětem častý pobyt v přírodě. Jednotlivé aktivity byly zaměřené do různých oblastí: a) akce připomínající lidové zvyky, tradice a obyčeje 19

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 8/99-2650 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: bd5cs103 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.:122 324/98-11135 Inspektorát č. 12 Signatura: ol2os201 Okresní pracoviště Brno-město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Speciální školy a školská zařízení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3. Hanácká 3, Šumperk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3. Hanácká 3, Šumperk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3 Hanácká 3, 787 01 Šumperk Identifikátor školy: 600 027 121 Termín konání inspekce: 10. listopad 2003 Čj.:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více