ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA REGIONÁLNÍ RADY ROZVOJE A SPOLUPRÁCE SE SÍDLEM V TŘINCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA REGIONÁLNÍ RADY ROZVOJE A SPOLUPRÁCE SE SÍDLEM V TŘINCI"

Transkript

1 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA REGIONÁLNÍ RADY ROZVOJE A SPOLUPRÁCE SE SÍDLEM V TŘINCI Termín a místo konání: v 10:00, Třinec Program jednání: 1. Zahájení a schválení programu 2. Hospodaření Regionální rady Třinec za období I. IX Informace o realizaci projektů a aktivit Regionální rady Třinec 4. Informace o činnosti KLACR o.s. a roli Regionální rady v něm 5. Organizační, personální 6. Různé 7. Diskuze 8. Závěr Přítomni Ing. Igor Petrov Petr Sagitarius JUDr. Jan Starzyk František Ligocki Ing. Petr Martiňák Ing. Vít Slováček Petr Kolčárek Nepřítomni/omluveni: Petr Jalowiczor Ing. Ivo Žižka Ing. Česlav Santarius předseda představenstva místopředseda představenstva výkonný tajemník Viz. Prezenční listina

2 Průběh jednání: 1. Zahájení a schválení programu Předseda představenstva Ing. Igor Petrov zahájil jednání Představenstva Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci. 2. Hospodaření Regionální rady Třinec za období I. IX.2010 Výkonný tajemník přednesl správu o hospodaření Regionální rady za období I/2010 IX/2010. Plánovaný rozpočet je plněn průběžně, převažují náklady na aktivity spojené s realizací projektů INFOTUR 2 (je ukončen), INFOTUR 3 a Těšínské Slezsko spolupráce v cestovním ruchu. Všechny uvedené projekty byly nebo jsou realizovány s finanční podporou vhodných programú (FMP Euroregionu Těšínské Slezsko, OPPS ČR-PL, ROP Moravskoslezsko). Dále byly přímo z rozpočtu Regionální rady Třinec, vedle standardních provozních výdajů, hrazeny náklady na zpracování Manuálu rozvoje CR v Těšínských Beskydech (zpracovával HRAT s.r.o.) a první fáze aktualizace KPS (HRAT s.r.o.). 3. Informace o realizaci projektů a aktivit Regionální rady Třinec Výkonný tajemník přednesl informace o realizovaných a připravovaných aktivitách a projektech Regionální rady Třinec. Projekt: INFOTUR 3 'INFOTUR - 3' je pokračováním projektů 'INFOTUR', realizovaného partnery projektu z prostředků FM OPPS ČR-Polsko - Aktivity projektu:. Realizace informačních tabulí v regionu. Zpracování a vydání produktových prospektů v jazykových mutacích. Nástavba interaktivní server na bázi GPS. Způsob informování turistů na bázi blutooth. označení míst jednotlivých turistických produktů Celkový finanční objem: 4, 5 mil. Kč (dle kurzu Kč/EUR) Celkový objem RRT: 1,9 mil. Kč Dotace RRT: 1,7 mil. Kč Financování RRT: 0,2 mil. Kč Stav realizace: - proběhly dva WS na kterých bylo redefinováno 10 produktů cestovního ruchu v Těšínských Beskydech - v současné době probíhá instalace 10-ti informačních tabulí (především na ose I/11) s informacemi o těchto produktech a o celém regionu. Umístění tabulí:. Mosty u Jablunkova, st. Hranice. Jablunkov, JIC. Návsí, čerpací stanice OMV. Vendryně, Na černovském. Třinec, čerpací stanice SHELL a TGM. Hnojník, centrum. Komorní Lhotka, TIC. Český Těšín, st. Hranice s PL (výjezd), parkoviště u BILLy - probíhá výběrové řízení na zpracování dodávku produktových prospektů (T.: II/2011)

3 Projekt: Těšínské Slezsko spolupráce v cestovním ruchu - Nositelé: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, partner statutární město Karviná - Termín realizace: VII/ Rozpočet: Kč, ROP - Zapojení: subjekty cestovního ruchu v TO Těšínské Slezsko - Obsah:. marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v TO Těšínské Slezsko. vytvořit způsob spolupráce a organizace CR na bázi systému destinačního managementu. posílení společného marketingu a propagace. definice, marketing a prodej konkrétních produktů CR. kontinuální sledování vývoje CR v destinaci Stav realizace: Proběhla úvodní konference na téma Těšínské Slezsko spolupráce v cestovním ruchu (80 účastníků) Marketingová strategie (T.: ) - plán aktivit destinace na příštích ca. 5 let - podmínka pro čerpání dalších finančních prostředků z ROP na realizaci (2011): 1,3 mil. Kč - předpoklad možných dalších finančních prostředků (2-3mil.Kč, ) - plánované aktivity nejen z ROP (vlastní zdroje, OPPS, ESF a další) - proběhly 4 WS pracovní skupiny (ca 25 osob, zástupci municipalit, za RRT - SOJ, Povodí Stonávky, Třinec, Český Těšín, podnikatelé v CR) Předpokládané projektové aktivity v roce 2011 (2012) - vznik systému destinačního managementu - posílení propagace a image regionu (logo, značka, propagace) - webportál (rozšíření stávajících web portálů) - základní (kontinuální) výzkum spotřebitelského chování turistů - systémová spolupráce informačních center - revitalizace cyklotras - produkty cestovního ruchu Aktivita: Koordinační program spolupůsobení (aktualizace) Etapa 1. - příprava a zpracování podkladových materiálů a analýz (2. pol. 2010) - Regionální spolupráce analýza potřeb členů RR (analýza představ členů RRT o vnitřním i vnějším fungování Regionální rady Třinec) - Analýza naplnění cílů KPS ( ) na území všech členů RR (inventarizace realizace regionálních priorit současného programu KPS) - inventarizace projektů RRT - inventarizace projektů a aktivit realizovaných členy RRT - inventarizace projektů a aktivit realizovaných na celém území mikroregionu Těšínska, Třinecka, Jablunkovska - Aktualizace dokumentu profil mikroregionu V současné době je zpracováno

4 Etapa 2. Strategický proces (ca. XI/10 IV/11) - organizace regionálního rozvoje. vnitřní organizace Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci. role RRT při podpoře regionálního rozvoje v mikroregionu Těšínska, Třinecka, Jablunkovska - kvalita života obyvatel - cestovní ruch - životní prostředí - podpora podnikání - doprava - další Výstupem strategického procesu budou zásadní aktivity a projekty určené k realizaci Regionální radou Třinec. Tyto zásadní a prioritní aktivity budou doplněny o indikativní přehled (plán) projektů realizovaných na území mikroregionu Těšínska, Třinecka, Jablunkovska, které budou mít vazbu na schválené oblasti opatření KPS, a budou realizovány jak jednotlivými členy Regionální rady tak i nečleny. Další aktivity: - účast na prezentačních akcích v rámci partnerské smlouvy s Moravskoslezským krajem. OC Katowice, říjen 2010, - personální zajištění RRT, JIC, GOTIC. OC Olympia Brno, , personálně zajišřovalo TIC Komorní Lhotka. OC Olympia Olomouc, , personálně zajišťovalo JIC a Obec Vendryně. OC Zlín, , personálně zajišťovalo MIC Třinec Všechny tyto aktivity byly bez přímých nákladů. Ze strany RRT, resp. partnerů šlo pouze o personální náklady - Plánovaná účast na veletrzích CR. V rámci partnerské smlouvy s Moravskoslezským krajem. Regiontour Brno, leden Slovakiatour Bratislava, leden Holiady World Praha, únor Dovolená a Region Ostrava, březen 2011 Představenstvo po projednání bere na vědomí informaci výkonného tajemníka o realizaci projektů, a aktivit Regionální rady Třinec v uplynulém období. Návrh projektového záměru ROZVOJ PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU TĚŠÍNSKÉ BESKYDY NA MTB (HORSKÉM KOLE) 1. ROZŠÍŘENÍ PRODUKTU MTB NA CELÉ UZEMÍ TĚŠÍNSKÝCH BESKYD 2. POHÁR TĚŠÍNSKÝCH BESKYD NA MTB (EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO) Série MTB závodů (UPHILL) určených široké veřejnosti Cíl: Přispět ke zlepšení kvality života obyvatel v regionu Těšínska, Třinecka, Jablunkova (2. rozvojová osa RRT) Rozvinout turistický produkt Těšínské Beskydy na horském kole (1. rozvojová osa RRT)

5 Předpokládaní partneři: Sdružení cestovního ruchu Ustroň, ev. Gmina Istebna Stručný popis: Ad.1 Zkvalitnění produktu Těšínské Beskydy na horském kole - návaznost na produkt vytvořený SOJ - vyhledání vhodných tras pro MTB v okolí Javorového, Řeky a Komorní Lhotky - rozšíření webu - reedice a rozšíření cykloturistických map pro horská kola na celou destinaci Těšínských Beskyd Ad. 2 Realizace 3-4 závodů MTB (typu UPHILL) pro širokou veřejnost. Obdobnou sérii uspořádá na polské straně partner projektu, společně budou tyto dvě série závodů tvořit Pohár Euroregionu Těšínské Slezsko - ve spolupráci s TJ TŽ Třinec (člen RRT) budou zajišťovat technický průběh závodů - úvodní (závěrečný) závod bude pojat jako festival horských kol v Těšínských Beskydech, soutěže pro děti resp. rodiče s dětmi, bezpečnost jízdy na kole, ukázky nejnovější techniky v oblasti horských kol a podobně, propagace produktu Těšínské Beskydy na horském kole Předpokládaný (rámcový rozpočet): 880 tis. Kč (definitivní rozpočet bude záležet od dohody s partnerem o rozdělení úloh a zabezpečení jednotlivých funkcí v sérii závodů) Dotace FMP: 748 tis. Kč RRT: 132 tis. Kč V tom: - zpracování žádosti - náklady na uspořádání závodů - ceny pro vítěze - odměny pořadatelům - propagace - vyhledání a definice nových tras - rozšíření webových stránek - reedice cykloturistických map - provoz projektu Termíny: Předpokládaná realizace V/2011 IX/2011 závody (ukončení projektu XII/2011) Předpokládané podání žádosti: III/2011 Představenstvo po projednání bere na vědomí projektový záměr ROZVOJ PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU TĚŠÍNSKÉ BESKYDY NA MTB s cílem rozpracování tohoto projektového záměru do konkrétního projektu v případě vhodných partnerů a posouzení možností financování, a jeho zapracování do návrhu aktivit na rok Informace o činnosti KLACR o.s. a roli Regionální rady v něm Valná hromada KLACR o.s. proběhla v Rychvaldu Členská základna KLACR o.s.: 37 členů (například: regionální sdružení RRT, Beskydy- Valašsko.racr, Mikroegion Slezská Harta, Letiště Ostrava a.s., CK ATIS, SK JUHASZ, CK FAVORIT, Clarion Hotel Ostrava, Muzeum OKD, Regionální muzeum Kopřivnice, Slezská univerzita Opava, Vyšší odborná škola AHOL, Hotel Sepetná Ostravice, Sport hotel Kurzovní, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, a další)

6 Nově zvolená Rada KLACR o.s. 1. Mgr. Jiří Juhász, prezident KLACR o.s. (jednatel CK JUHÁSZ) zástupce CK 2. Petr Kolčárek, místoprezident zástupce regionálních sdružení KLACR o.s. (tajemník Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci) 3. Ing. Bc. Eva Kusová, MBA zástupce CK (Worm music production, Favorit a.s.) 4. Ing. Bc. Stanislav Bartoň zástupce veřejného sektoru (předseda představenstva BESKYDY- VALAŠSKO, racr.) 5. Ing. Sabina Poukarová zástupce právnických osob (Letiště Ostrava, a.s.) 6. Ing. Miroslav Lysek zástupce fyzických osob (projektový manager, OSVČ) 7. Martin Sedlář zástupce IT (ředitel, SE-MO Data) 8. Mgr. Miroslava Kopčajová zástupce podnikatelů (Kopčaj-Silma 90) 9. Edita Golová zástupce ubytovacích zařízení (manager Sporthotel Kurzovní) Aktivity a projekty KLACR o.s.: Cestovní ruch bez bariér Globálním záměrem projektu je využití a rozvoj existujícího potenciálu MSK v cestovním ruchu a propagace bezbariérového cestování na základě široké spolupráce rozhodujících aktérů v oblasti cestovního ruchu. Rozpočet:ca 6,5 mil. Kč Trvání: Zapojeni zaměstnanci RRT a HRATu, předpoklad zapojení dalších členů RRT Společně správným směrem Hlavním cílem projektu je dosáhnout komplexnější a širší turistické nabídky v regionu, realizovat aktivity a vytvořit nové produkty cestovního ruchu, které podpoří rozvoj cestovního ruchu a zvýší návštěvnost regionu, zlepší koordinaci a organizaci cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, zvýší přehlednost a zjednoduší přístup k nabídce cestovního ruchu v regionu. Rozpočet: ca. 9 mil.kč Trvání: Interaktivní mapový informační a rezervační systém Připravovaný projekt Spoločne do prihraničia Připravovaný projekt

7 Představenstvo dále projednalo písemnou žádost společnosti KLACR o.s. (žádost je uložena v sídle Regionální rady Třinec)o uhrazení členského příspěvku RRT ve výsši 27 tis. Kč na rok 2011 předem v prosinci Zdůvodnění žádosti: KLACR o.s. v současné době začíná realizace tří rozsáhlých projektů z celokrajskou působností. Vzhledem k finanční náročnosti startu těchto projektů žádé některé členy o předem uhrazení členských příspěvků na rok Usnesení Představenstva č.6/2010 Přestavenstvo po projednání schvaluje proplacení členského příspěvku do KLACR o.s. ve výši 27 tis. Kč, předem v roce 2010, na základě řádně vystavené faktury. Podmínkou je soulad této transakce s účetními předpisy. 5. Organizační, personální Rezignace na funkci předsedy Představenstva Regionální rady Třinec Ing. Igor Petrov podal rezignaci na funkci předsedy Představenstva Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci. Představenstvo po projednání vzalo tuto rezignaci na vědomí a doporučuje Valné hromadě Regionální rady Třinec projednat tuto rezignaci. Volba Předsedy představenstva Regionální rady Třinec Na funkci nového předsedy Představenstva Regionální rady Třinec byl po projednání navržen Ing. Vít Slováček. Usnesení Představenstva č.7/2010 Na základě článku V.B, odstavec 2. Stanov Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci zvolilo Představenstvo Regionální rady Třinec za přesedu Představenstva Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci Ing. Víta Slováčka. Rezignace na funkci člena Představenstva Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci. Ing. Igor Petrov podal rezignaci na funkci člena Představenstva Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci. Rezignace byla rovněž doložena písemnou žádostí své delegující organizaci Město Třinec, o uvolnění z této funkce. Představenstvo po projednání vzalo tuto rezignaci na vědomí a doporučuje Valné hromadě Regionální rady Třinec projednat tuto rezignaci.

8 Delegování zástupců Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci do Rady Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, dále RSTS Na funkce členů rady RSTS byli navrženi: Ing. Vít Slováček, předseda Představenstva Regionální rady Třinec Ing. Petr Martiňák, člen Představenstva Regionální rady Třinec Usnesení Představenstva č.8/2010 Představenstvo Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci deleguje do Rady RSTS Ing. Víta Slováčka, předsedu Představenstva Regionální rady Třinec a Ing.Petra Martiňáka, člena Představenstva Regionální rady Třinec SOUHRN USNESENÍ: Usnesení Představenstva č.6/2010 Přestavenstvo po projednání schvaluje proplacení členského příspěvku do KLACR o.s. ve výši 27 tis. Kč, předem v roce 2010, na základě řádně vystavené faktury. Podmínkou je soulad této transakce s účetními předpisy. Usnesení Představenstva č.7/2010 Na základě článku V.B, odstavec 2. Stanov Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci zvolilo Představenstvo Regionální rady Třinec za přesedu Představenstva Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci Ing. Víta Slováčka. Usnesení Představenstva č.8/2010 Představenstvo Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci deleguje do Rady Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Ing. Víta Slováčka, předsedu Představenstva Regionální rady Třinec a Ing.Petra Martiňáka, člena Představenstva Regionální rady Třinec apsal: Petr Kolčárek výkonný tajemník Ověřil: Ing. Vít Slováček předseda Představenstva

Valná hromada 2010 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Valná hromada 2010 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Valná hromada 2010 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Místo konání: Třinec Dne: 26.4.2010 VALNÁ HROMADA 2010 Program jednání a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Předseda Představenstva Ing. Igor Petrov uvítal všechny

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana 0 z 33 OBSAH ÚVODEM... 2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O J-SCR... 3 II. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2011... 9 III. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011...

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve které se snažíme rekapitulovat poslední rok naší činnosti.

Více

Strategie řízení cestovního ruchu v MSK, Aktuální stav příprav Zákona o řízení v CR a jeho dopad na podporu činnosti DM v kraji. Hukvaldy 28. 3.

Strategie řízení cestovního ruchu v MSK, Aktuální stav příprav Zákona o řízení v CR a jeho dopad na podporu činnosti DM v kraji. Hukvaldy 28. 3. Strategie řízení cestovního ruchu v MSK, Aktuální stav příprav Zákona o řízení v CR a jeho dopad na podporu činnosti DM v kraji Hukvaldy 28. 3. 2014 Hlavní témata prezentace 1. Zákon o řízení cestovního

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. Obsah ÚVODNÍ ČÁST... 5 1 ÚVOD S POPISEM ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ... 5 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ... 5 1.1.1 Identifikace

Více

AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004

AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004 HODNOCENÍ OPATŘENÍ A REALIZACE CÍLŮ DO ROKU 2004

Více

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA vytvoření tematicky zaměřené (ovocné) stezky a posílení aktivit venkovských území s využitím společných zájmů partnerů Projekt pro X. kolo výzvy Programu rozvoje venkova Opatření

Více

Návrhová komise: Navrženi jsou a souhlasí: pp. Vosecký, Zámečník, Pekař Valná hromada návrh členů návrhové komise schválila jednohlasně.

Návrhová komise: Navrženi jsou a souhlasí: pp. Vosecký, Zámečník, Pekař Valná hromada návrh členů návrhové komise schválila jednohlasně. Zápis ze zasedání Valné hromady Euroregionu Nisa regionálního sdružení, konaného dne 20. 4. 2012 v zasedací místnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci Účast: viz prezenční listina Program: BOD 1) Přivítání

Více

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 Leden 2007 1 Založení agentury Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. byla založena usnesením Zastupitelstva

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO, z.s. 2014 2014 OBSAH 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MAS ORLICKO, z.s. 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY 4 I.O MAS ORLICKO, z.s. 6 I. 1. Profil společnosti 7 I.

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 AKČNÍ PLÁN KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545 242 846,

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP 2 Obsah 1 INFORMACE O MAS... 3 MAS CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP... 3 ÚZEMÍ MAS... 4 ČLENSTVÍ V MAS... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SDRUŽENÍ PODZVIČINSKA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SDRUŽENÍ PODZVIČINSKA ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SDRUŽENÍ PODZVIČINSKA Dne 25. 11. 2013, v 16:00 hod Spolkový dům, Miletín Přítomni dle prezenční listiny. Body jednání: 1. Zahájení 2. Správní rada, dozorčí rada a předseda

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h A n a l ý z a m a n a g e m e n t u c e s t o v n í h o r u c h u a v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h Č e s k é r e p u b l i k y. Obsah ÚVOD V REGIONECH.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp.

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. Výroční zpráva 2008 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Realizace Strategického plánu LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS

Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS Verze platná k 15. 5. 2015, verze č. 1. Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Postup tvorby metodiky v rámci projektu spolupráce MAS... 4 1.2 Sledované ukazatele... 7 2

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 duben 2007 Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více