NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU"

Transkript

1 NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

2 Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor narůstá od konce 70.let.

3

4 1997 transformace Okresní knihovny Šumperk Nečekané rozhodnutí státu o převodu financování knihovny město odmítá Budova zůstala nadále majetkem státu, Okresní úřad každoročně investoval do oprav a úprav Správa ÚZSVM pouze havarijní opravy Žádost zřizovatele o převod budovy do majetku města v r.2003

5 Máte to tu pěkné.. Knihovna je součástí kulturního a společenského dění městě. Beseda v knihovně = odsunout regály nanosit židle Vše uklidit na další půjčování příjemné prostředí Zapsáno je 3919 čtenářů. Problémy s nedostatkem místa? To nás nenapadlo.

6

7

8

9 Rozšíření prostor brání razítko Veškerá jednání o rekonstrukci jsou odkazována na převod budovy do městského majetku V letech trvají jednání o převodu majetku státu (ÚZSVM) a m.j. znamenají pouze nezbytnou údržbu a řešení havarijních stavů.

10 Strategický plán rozvoje města Příležitost zahájit jednání o změně Účast v pracovní skupině pro přípravu SP (cca 1 rok) znamená možnost ovlivnit vývoj dokumentu XII 2005 schválen SP včetně úkolu: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

11 Leden 2006 Opravdu je naše knihovna horší než ty u sousedů? Napište to! Pro rozbor pro vedení města se hodily m.j. Standardy VKIS Stránky STK databáze rekonstruovaných knihoven Srovnávací materiály NK ČR Statistika výsledků knihoven

12 Městská knihovna Šumperk v roce Srovnání se standardy veřejných knihovnických a informačních služeb. 1 Výpůjční doba knihovny:měk Šumperk nesplňuje (minimálně o 5 hodin).

13 2 Do knih. fondů (KF) bylo zakoupeno: a) 2345 knih a ostat.dok titulů periodik. Standard MK ČR pro sídla tis.obyv: nových svazků - v Šumperku není dosažen. b) Výdaje na KF: Kč, to je 14,76 Kč/1 obyvatele. Standard MK ČR doporučená hodnota pro nákup KF: Kč/1 obyv. v Šumperku není dosažen.

14 3) Celkový stav knih. fondů MěK Šumperk: Knihy: svazků Ost. dokumenty (AV,CD) 3068 kj Celkem: Typizační směrnice MK ČR 8.432/86: doporučený počet knih je 3,5 svazku na 1obyv. sídla (Směrnice je doporučenou součástí Standardu VKIS): Podle počtu obyvatel by MěK Šumperk měla mít minimálně cca 100 tis.svazků KF. MěK Šumperk ukazatel doporučeného počtu svazků NESPLŃUJE o 25%.

15 Studijní místa a prostory pro uživatele Standard VKIS pro sídla tis.obyvatel: míst Studijní místa MěK Šumperk: 16 studijních míst Standard počtu studijních míst MěK nesplňuje (nedosahuje ani celostátního průměru v příslušné velikostní kategorii z r.2002, který činil 33 míst)

16 Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu. Standard VKIS pro sídla tis.obyv: míst u internetu Počet PC pro veřejnost připojených k internetu: 8 (5 ústředí, 3 pobočka Sever) Standard není dosažen. Zájem o využití internetu trvá, knihovny mají perspektivu získat exkluzivní přístup do informačních databází

17 6. Obecné principy dostupnosti knihoven viz čl. 7. Hodnocení prostorového zajištění dle Typizační směrnice TSm So. Veřejné knihovny, 1986, č.2, MK ČSR 1986 prostorové požadavky šumperská knihovna nesplňuje. Navržený prostor (pro projektování knihovny s cílovým počtem 96 tis.svazků, to je počtu, který by měla minimálně dosahovat knihovna ve městě velikosti Šumperka) je 2592 m2 plochy. Stávající plocha půjčoven v obou užívaných objektech pro uživatele činí cca 430 m2 (z toho 150m2 městská pobočka Sever). Ústřední knihovna na tř.17.listopadu disponuje pro služby čtenářům plochou 280 m2 (včetně chodeb a sociálního zázemí v přízemí), s pracovišti knihovníků v prvním podlaží (včetně chodeb a ostatních provozních prostor) dosahuje plocha knihovny celkem 450 m2.

18 Plocha je zcela nedostačující a omezuje činnost knihovny v řadě aspektů! nedostatek prostoru na regály pro uložení fondů ve volném výběru nedostatek prostoru pro pracovní místa ke studiu, k četbě časopisů nebo jen k prolistování nedostatek prostor v půjčovnách, obtížný přístup k regálům volného výběru nedostatek prostoru pro kulturní aktivity, jejichž pořádání k práci knihovny patří (besedy o literatuře, lekce informatické výuky pro střední i základní školy a pořady, které mají v knihovně neopakovatelnou atmosféru) nedostatek prostoru pro pracoviště u PC katalogů a zejména internetu pro veřejnost atd

19 Příloha č.1 Porovnání některých parametrů knihoven v nových nebo rekonstruovaných objektech s MěK Šumperk město počet týdně počet kj/1 obyv počet počet % uživ. plocha m2 z toho m2 obyvatel otev.hod. knih.jednotek pracovn uživatelů z obyv. celkem služby Chrudim Jinř.Hradec Kroměříž Náchod Tábor Trutnov Uher.Hradiště Vyškov ,8 4,4 3,7 7,8 3,4 3,8 3,1 4, Šumperk ,6 15,4 Údaje jsou z veřejně přístupného zdroje: ,25 19,66 26,72 20,91 23,30 23,33 32,50 26, ,

20 Porovnání ukazatelů MěK Šumperk s knihovnami pracujícími v obdobných podmínkách za rok 2004 NK ČR 2006 ukazatel počet obyvatel (k ) počet pracovníků počet obyvatel na 1 pracovní úvazek knihovní fond stav KF celkem (v knihovních jednotkách k.j.) MěK MěK MěK Šumperk Č.1 Č , , , , ,

21 Příloha č.6 Počet uživatelů v rekonstruovaných - srovnání se stavem před rekonstrukcí a r.2005 Knihovna poč. stěho- počet reg. z toho reg. z toho návštěvnost obyv. vání čtenářů před děti před děti čtenáři v roce v roce stěhováním do 15 let r.2005 nárůst do 15 let nárůst rekonstrukcí 2005 nárůst Klatovy Kroměříž Lipník a.b Náchod Nový Jičín Trutnov Uh.Hradiště Hranice Krnov Tábor Šumperk

22 Grafy: Čtenářství českých žáků v mezinárodních průzkumech PISA a PIRLS Z prezentace Čtenářství českých žáků v mezinárodních průzkumech PISA a PIRLS Petr Sak: Mládež na křižovatce Statistika knihoven Průzkum KI 2005 Autor: PhDr.Vít Richter Národní knihovna ČR Tel

23 Usnesení MR k rekonstrukci knihovny V květnu 2006 MR uložila: Zvýšit rozpočet na KF o Kč Zpracovat studii rozšíření knihovny Začlenit knihovnu do plánu investic Hledat fin.zdroje na realizaci

24 Projektový námět Začlenění do programu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje pro nositele projektových námětů

25 Městská knihovna Šumperk Podklady pro zpracování projektové studie na rozšíření knihovny 1. Knihovní fond (KF) v Městské knihovně Šumperk Stávající stav v tis.knih.jednotek Knihov.jednotek zapsaných v MěK Špk z toho pobočka Sever z toho ústředí MěK z ústředí půjčovna pro dospělé z ústředí půjčovna pro mládež z ústředí ostatní (pro region, přír.knihovna..) Pedagogická knihovna - plánovaný převod fondu do MěK - odhad (!!! nová skutečnost - nárůst fondů i služeb) Celkem KF v Špk - současný stav z toho ústředí 17.listopadu 6 Cílový stav v tis.knih.jednotek 75 3,5 sv.na 1 obyv.+ KF pro region rozdíl cílový stav ŠKP celkem 56 z toho ústředí 17.listopadu rozdíl Police na uložení kf- délka v běž.metrech a) Police na knihy ve volném výběru Stávající stav - počet m polic na knihy beletrie dospělá poezie a dramatická tvorba dosp naučná dosp příruční knihovna dosp. Cílový stav m polic na knihy

26 Vznik studie Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny Šumperk Ověření možnosti naplnit stavební program knihovny přístavbou stávající budovy na ul. 17. listopadu

27 INSPIRAČNÍ ZDROJE 01 - KNIHOVNA JAKO MĚSTSKÝ SPOLEČENSKÝ PROSTOR 01

28 INSPIRAČNÍ ZDROJE 01 - KNIHOVNA JAKO MĚSTSKÝ SPOLEČENSKÝ PROSTOR 02

29 INSPIRAČNÍ ZDROJE 02 - KNIHOVNA PRO VŠECHNY VĚKOVÉ SKUPINY

30 REGISTRAČNÍ ČIPY INSPIRAČNÍ ZDROJE 03 NOVÉ TECHNOLOGIE SAMOOBSLUŽNÝ VÝPŮJČNÍ AUTOMAT INTERNET NEVIDOMÍ SKLADOVÁNÍ, VÝTAH

31 INSPIRAČNÍ ZDROJE 04 DENNÍ SVĚTLO 01

32 INSPIRAČNÍ ZDROJE 05 VARIABILNÍ PROSTOR 01

33 PŘÍKLAD 01 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY V JIHLAVĚ

34 PŘÍKLAD 02 UNIVERZITNÍ KNIHOVNA V BERLÍNĚ

35 PŘÍKLAD 03: SOUTĚŽ NÁRODNÍ KNIHOVNA PRAHA

36

37

38

39

40

41

42

43 Dnešní stav příprav projektu MR začlenila knihovnu do plánu investic a připravuje soutěž na zpracování projektové dokumentace Zřizovatel připravuje projekt do ROP, knihovna se podílí na jeho vzniku Jednání s ÚZSVM o převodu budovy pokračují a stále nekončí

44 O knihovně se píše v novinách.. Plán na rozšíření knihovny zaujal média Množí se dotazy kdy budeme stavět ale také kdy se budeme stěhovat. CESTA ZA VĚTŠÍ KNIHOVNOU V ŠUMPERKU TEPRVE ZAČÍNÁ. Po cestě čeká řada nástrah, doufejme, že dojdeme.

45 Zdeňkaknihovna Daňková Městská Šumperk, příspěvková organizace. Olomouc,

46 Olomouc, VKOL Mgr.Zdeňka Daňková Městská knihovna Šumperk

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti 3.Záměry pro rok 2003 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské

Více

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Hradec Králové 2013 Obsah Vize knihoven našeho kraje Role

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2013 Zlín 2014 Výroční

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, (pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí) www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 -

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 - Výroční zpráva 2008 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová Stránka - 1 - OBSAH I. Úvod... 3 II. Ekonomika MěK... 4 1. Rozbor hospodaření... 4 1.1 Rozbor výdajových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. Přehled hospodaření

Více

Slavíme 130 let knihovny

Slavíme 130 let knihovny Plán práce na rok 2015 1. ledna 6. dubna 1. května 8. května 6. července 28. září 28. října 17. listopad 24. prosince 25. prosince 31. prosince (nařízená dovolená) V tyto dny je pro veřejnost zavřeno:

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz, mek@mek.hranet.cz, www.mic.hranet.cz

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Roční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2005 Zpracovaná na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v

Více

Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven

Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven Služby knihoven knihovnám Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven 1 Národní knihovna České republiky, 2014 ISBN 978-80-7050-635-6 2 Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme

Více

Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven

Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven Služby knihoven knihovnám Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven 1 Národní knihovna České republiky, 2014 ISBN 978-80-7050-638-7 ISBN 978-80-7050-635-6 (tištěná verze) 2 Vážená paní starostko,

Více

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013 Městská knihovna Semily, Tyršova 49, 513 01 Semily, www.knihovnasemily.cz, mk@knihovnasemily.cz, tel.: +420 481 622 902, IČO 00856100 Výroční zpráva Městské knihovny Semily za rok 2013 Semily 16. 2. 2014

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3 PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2003 ISBN 978-80-7053-289-8 2 Úvod VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2003 Vědecká

Více

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo...

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo... Knihovna (pobočka)...... Kraj... Místo... DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Pozn.: Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou DENÍK používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Městská knihovna Tábor ZA ROK 2009. IČ 70886334 Statutární zástupce: Mgr. Alena Otrubová Zřizovatel: město Tábor

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Městská knihovna Tábor ZA ROK 2009. IČ 70886334 Statutární zástupce: Mgr. Alena Otrubová Zřizovatel: město Tábor VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Městská knihovna Tábor příspěvková organizace Jiráskova 1775 390 01 TÁBOR IČ 70886334 Statutární zástupce: Mgr. Alena Otrubová Zřizovatel: město Tábor OBSAH 1. Hlavní úkoly......

Více

K N I H O V N A M Ě S T A H R A D C E K R Á L O V É V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ROK 2005

K N I H O V N A M Ě S T A H R A D C E K R Á L O V É V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ROK 2005 K N I H O V N A M Ě S T A H R A D C E K R Á L O V É V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ROK 2005 Hradec Králové, leden 2006 Obsah strana: I. Celkové hodnocení 3-4 II.

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU PhDr. Vít Richter, Mgr. Zlata Houšková, Bc. Marta Hejhálková

Více