M ě s t o T i š n o v

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M ě s t o T i š n o v"

Transkript

1 Zpráva o hospodaření za rok Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v Interní informace

2 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon rovněž stanovuje pravidla jeho působení i jeho pravomoci. Vrcholným orgánem města je Zastupitelstvo města (ZM), které má 15 členů. ZM projednává a schvaluje návrhy Rady města (RM), kontrolního výboru (KV), finančního výboru (FV) a výboru pro komunitní plánování v oblasti sociálních služeb. Rada města má 5 členů. Statutárními zástupci města jsou: starosta města Ing. František Svoboda 1. místostarosta Zdeněk Melkes Vlastní provoz města zajišťuje Městský úřad (MěÚ). Vedoucím MěÚ je tajemník, kterému jsou podřízeni vedoucí jednotlivých odborů. Strukturu MěÚ Tišnov charakterizuje Organizační schéma MěÚ Tišnov. Viz. Organizační schéma Funkce města jsou členěny do tří hlavních oblastí: a) samostatná působnost obce ve smyslu 35. O věcech patřící do samostatné působnosti rozhoduje Zastupitelstvo města. b) přenesená působnost obce dle Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, např. matrika, stavební úřad, živnostenský úřad, výplata sociálních dávek. c) hospodářská činnost město Tišnov neprovozuje žádnou hospodářskou činnost Město Tišnov je pověřeným městem pro výkon státní správy pro spádovou oblast z okolních obcí a to: Běleč, Borač, Borovník, Braníškov, Brumov, Březina, Bukovice, Černvír, Deblín, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lomnice, Lomnička, Lubné, Malhostovice, Maršov, Nedvědice, Nelepeč-Žernůvka, Níhov, Ochoz u Tišnova, Olší, Osiky, Pernštejnské Jestřabí, Předklášteří, Rašov, Rohozec, Rojetín, Říkonín, Sentice, Skalička, Skryje, Strháře-Žleby, Svatoslav, Synalov, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov, Tišnovská Nová Ves, Unín, Újezd u Tišnova, Úsuší, Vohančice, Vratislávka, Všechovice, Zhoř, Žďárec a Železné. 2) Organizační majetkové vztahy Město přímo řídí a účtuje v rámci města o organizačních součástech: Zemědělství a lesní hospodářství Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch Doprava 2

3 Vodní hospodářství Vzdělávání Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální věci Požární ochrana SDH Všeobecná veřejná správa a služby Finanční operace Ostatní činnosti Město Tišnov vlastní ks akcií České spořitelny a.s. v nominální hodnotě 100 CZK, které město obdrželo bezúplatným převodem v souladu s privatizačními projekty, jedná o prioritní akcie bez hlasovacích práv. Město je členem Svazu měst a obcí, Sdružení obcí JMK, Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, Svazku Region Tišnovsko Město je zřizovatelem příspěvkových organizací: název datum vzniku IČO ZŠ nám. 28. října ZŠ Smíškova MŠ Sluníčko MŠ Humpolka MěKS Tišnov DDM Tišnov Příspěvky organizacím: příspěvek v tis. Kč HV v tis. Kč ZŠ nám. 28. října ZŠ Smíškova MŠ Sluníčko MŠ Humpolka MěKS Tišnov DDM Tišnov Majetek města stav k 1.1. stav k Dlouhodobý nehmotný majetek ,36 Kč ,96 Kč Dlouhodobý hmotný majetek ,28 Kč ,20 Kč Dlouhodobý finanční majetek ,00 Kč ,00 Kč Nedokončený majetek ,83 Kč ,41 Kč Dlouhodobý majetek celkem ,47 Kč ,57 Kč Zásoby ,00 Kč ,50 Kč 3

4 3) Rozbor rozpočtu Města Tišnov za rok 2007 Pro rok 2007 byl schválen ZM následující schodkový rozpočet v tis. Kč: Příjmy ,00 Výdaje ,00 Financování ,00 V průběhu roku byla přijata následující rozpočtová opatření: Rozpočtová opatření č. 1/2007 (ZM ) ,8 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 2/2007 (ZM ) 818,0 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 3/2007 (ZM ) 659,4 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 4/2007 (ZM ) 819,9 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 5/2007 (RM ) 0,0 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 6/2007 (RM ) 0,0 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 7/2007 (RM ) 0,0 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 8/2007 (ZM ) ,0 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 9/2007 (RM ) 0,0 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 10/2007 (ZM ) 2 900,8 tis.kč Rozpočtová opatření č. 11/2007 (ZM ) ,0 tis.kč Rozpočtová opatření č. 12/2007 (RM ) 0,0 tis.kč Rozpočtová opatření č. 13/2007 (RM ) 0,0 tis.kč Rozpočtová opatření č. 14/2007 (ZM ) ,9 tis.kč Rozpočtová opatření č. 15/2007 (RM ) 0,0 tis.kč Rozpočtová opatření č. 16/2007 (ZM ) 1 216,1 tis.kč Rozpočtová opatření č. 17/2007 ( RM ) 7 346,0 tis.kč Rozpočtová opatření č. 18/2007 ( RM ) ,0 tis.kč Po provedených rozpočtových opatřeních činí UR ,1 tis.kč Příjmy Příjmy rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši ,00 Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí příjmy upraveného rozpočtu ,00 Kč. Skutečné příjmy činí ,04 Kč, tj. 103,19 %. Druh příjmů Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Daňové příjmy ,00 Kč ,77 Kč 99,7% Nedaňové příjmy ,00 Kč ,27 Kč 125,5% Kapitálové příjmy ,00 Kč ,00 Kč 650,9% Přijaté transfery ,00 Kč ,00 Kč 99,9% Příjmy celkem ,00 Kč ,04 Kč 103,2% Plnění příjmů podle jednotlivých položek je uvedeno v příloze Přehled plnění rozpočtu. 4

5 Výdaje Výdaje rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši ,00 Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí výdaje upraveného rozpočtu ,00 Kč. Skutečné výdaje činí ,54 Kč, tj. 91,52 %. Druh výdajů Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Běžné výdaje ,00 Kč ,13 Kč 93,3% Kapitálové výdaje ,00 Kč ,41 Kč 83,4% Výdaje celkem ,00 Kč ,54 Kč 91,5% Podrobné čerpání výdajů podle jednotlivých je uvedeno v příloze Přehled plnění rozpočtu. Výsledek hospodaření Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci celkem Saldo příjmů a výdajů činí ,04 Kč ,54 Kč ,50 Kč Město nevede žádné vedlejší hospodářství, veškeré činnosti byly účtovány v rámci rozpočtu. Finanční vyúčtování dotací v Kč Druh dotace Poskytovatel Poskytnuto Použito Vratka dotace k k při fin. vypořádání Dotace v rámci SDV MF , ,-- Př. působnost v soc. službách MF , ,-- Volby v obci Borovník MF ,-- 0, ,00 CZECH POINT MF , , ,00 Soc. práv. ochrana dětí MF , , ,00 Rekonstrukce nám. 28. října MF , ,-- Vydávání cestovních pasů MF z roku ,14 Činnost odborného les. hosp. Mze , ,-- Výsadba mel. a zpev. dřevin Mze , ,-- Soc. dávky v hmotné nouzi MPSV , , ,00 Soc. dávky příspěvek na péči MPSV , , ,00 Poskytování soc. služeb MPSV , ,-- Kamerový systém MV , ,-- Vybavení skateparku MV , ,-- Činnost dobrovolných hasičů JMK , ,-- Zajištění LSPP JMK , ,-- Komunitní plánování JMK , ,-- Zajištění lesních porostů JMK , ,-- Oprava soc. zař. na koupališti JMK , ,-- Dětská hřiště JMK , ,-- Aktivní politika zaměstnanosti PÚ , ,-- Dotace z EU kult. zážitky FU ,-- použito v roce

6 Finanční situace Zůstatky běžných účtů k Skládá se z veškerých finančních prostředků města ,12 Kč Fondy města Sociální fond Stav k ,24 Kč Dotace fondu ,00 Kč Úroky 1 868,15 Kč Stravenky ,00 Kč Kulturní a společenské akce ,00 Kč Penzijní pojištění ,00 Kč Jubilea, odchody do důchodu ,00 Kč Poplatky za vedení účtu - 183,10 Kč Stav k ,29 Kč Fond rezerv a rozvoje, volné finanční prostředky stav k 1.1. stav k Stav k ,38 Kč ,83 Kč Zůstatky dlouhodobých úvěrů a půjček Půjčka SFŽP ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč Poskytnuté přechodné finanční výpomoci SBD Dubina ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč Pohledávky Pohledávky za rozpočtovými příjmy ,66 Kč ,10 Kč Provozní zálohy ,51 Kč ,16 Kč Ostatní pohledávky ,24 Kč 0,00 Kč Celkem ,41 Kč ,26 Kč Závazky Dodavatelé ,30 Kč ,20 Kč Mzdy včetně odvodů ,00 Kč ,00 Kč Ostatní závazky ,59 Kč ,14 Kč Celkem ,89 Kč ,34 Kč Dluhová služba Výpočet ukazatele dluhové služby viz. příloha. Ukazatel dluhové služby podle platné metodiky hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu v poměru k běžným příjmům včetně dotací. U nás činí 0,78 %. 6

7 4) Závěr Schválený upravený rozpočet města na rok 2008 je schodkový, na pokrytí plánovaných výdajů je použit FRR ve výši ,8 tis. Kč. Dále Zastupitelstvo města na svém zasedání dne schválilo Dohodu o partnerství s Cisterciáckým opatstvím Porta Coeli na projekt Obnova křížové chodby kláštera Porta Coeli, ve které přislíbilo poskytnutí příspěvku ve výši tis. Kč. Po přijetí těchto opatření městu zbývá pouze tis. Kč volných finančních prostředků. Vzhledem k vysokému zapojení většiny volných finančních prostředků města v rozpočtu 2007 je nutné v následujícím období omezit investiční akce se spoluúčastí města na minimum, aby nebyla ohrožena likvidita města. V Tišnově Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru 7

8 Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2007 ( podle metodiky platné od května 2004 podle usnesení vlády č. 346/2004 ) Vyplní žadatel o dotaci obec nebo kraj podle souhrnných údajů za řídící úřad Podle výsledků rozpočtového hospodaření za předchozí rok. Číslo řádku Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa. Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo jiné vymezení ukazatele Stav k Sledovaného roku 1 daňové příjmy ( po konsolidaci ) třída ,33 2 nedaňové příjmy ( po konsolidaci ) třída ,46 3 přijaté dotace finanční vztah položky ,29 4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř ,08 5 úroky položka ,20 6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 811,47 7 splátky leasingu položka ,97 8 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř ,64 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4 0,78 % V Tišnově Ing. Jiljí Sedláček ved. fin. odboru za správnost odpovídá ( jméno, příjmení, funkce, podpis, razítko ) 8

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace ZMĚNA VÝŠE VÝŽIVNÉHO K NEZLETILÉMU DÍTĚTI 01. Pojmenování (název) životní situace Změna výše výživného k nezletilému dítěti 02. Základní informace k životní situaci Úprava výchovy a výživy nezletilého

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010 Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M Text

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY

Více

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 Název:

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více