Deset rad pro duši Pragomedica Cvičení při bolestech zad Recenze: Od té doby, co mám rakovinu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Deset rad pro duši Pragomedica Cvičení při bolestech zad Recenze: Od té doby, co mám rakovinu"

Transkript

1 4 / 2002 DUBEN Deset rad pro duši Pragomedica Cvičení při bolestech zad Recenze: Od té doby, co mám rakovinu

2 SLOVO DO DUŠE Deset rad pro duši 1. Směj se co nejčastěji. Aktivují se při tom hormony štěstí endorfiny a posilují tvůj imunitní systém. 2. Ber se taková, jaká jsi. Dobrý vzhled není jen otázkou oblečení, nalíčení, či účesu, ale i osobního vyladění a sebejistoty. 3. Nenechávej si své mínění pro sebe. Když tě něco rozzlobí, řekni klidně svému okolí, co si myslíš. 4. Stejně jako smích patří k nejdůležitějším pocitům i pláč. Když se ti chce brečet, slzy nepotlačuj. 5. Splnit všechny úkoly, které na nás klade všední den, je mnohdy těžké. Touha být ve všem perfektní ale vede jen ke stresu. 6. Zjisti, jak dlouhý spánek ti nejvíc vyhovuje (někomu pět, jinému devět hodin) a tuto dobu se snaž dodržet. 7. I přesto, že ti všichni říkají něco jiného, gestikuluj! Řeč těla rozvíjí temperament i osobnost, a navíc pomáhá ven emocím. 8. Když tě něco rozčílí, prašť telefonním sluchátkem, křič, kopni do skříně nebo hlasitě zpívej! Kdo se umí pořádně rozzlobit, rychle se taky uklidní. (Takový způsob vypouštění páry je ovšem už značně osobní záležitostí proto bys u toho raději měla být úplně sama ) 9. Mnozí lidé v duchu žijí již v daleké budoucnosti plánují nejen na zítřek, ale i na příští roky, pořád se těší jen na potom a neužijí si dnešní den. Těš se například na dobrou večeři! 10. Každý potřebuje nějak komunikovat s ostatními. Kdo žije velmi osamoceně, trpí stresem častěji než ten, kdo se o své starosti i radosti podělí. Nečekej na nic a přijď mezi nás! Tohle desatero (jen nepatrně jsem ho upravila) visí v převlékací kabince MAMMA CENTRA na Zeleném pruhu přečtu si ho vždycky, když jdu na svou pravidelnou kontrolu. A tak věřím, že povzbudí i vás. A nesmím zapomenout vyřídit pozdrav od lékařek a sester z DTC i jejich přání, ať se nám všem dobře vede! Jana SERIÁL Co pro sebe můžeme udělat my samy? 3. část V textu je použit článek Výživové faktory v prevenci nádorových onemocnění autorů J. Fialy a Z. Brázdové, vydaný MOÚ Brno. Dnes budeme pokračovat v povídání o potravinách a nápojích. 2

3 Cereálie Výsledky studií zabývajících se vlivem konzumace cereálií nejsou zatím ucelené. Je to hlavně tím, že dosud nebyl brán v úvahu i vliv zpracování cereálií. Vláknina, vitamíny, minerálie a ostatní bioaktivní látky jsou totiž v cereáliích koncentrovány především ve slupce a jejich obsah tedy závisí na stupni vymletí a dalším zpracování. Dosavadní důkazy zatím svědčí o pravděpodobném vlivu na snížení rizika onemocnění žaludku, ale další výsledky již opravňují k doporučení málo zpracovaných cereálií jako základního pilíře stravy. Měly by tvořit % celkového energetického příjmu, denní konzumace by měla představovat 5-10 porcí, tj g. Zelenina a ovoce Zelenina a ovoce snižují riziko mnoha typů nádorů a zřejmě onkologických onemocnění obecně. Důkazy o tomto efektu jsou vůbec nejrozsáhlejší a nejpřesvědčivější. V současné době již existuje tolik studií, že je možné výsledky zobecnit. V 78 % studií bylo zjištěno snížení rizika onkologického onemocnění následkem vyššího příjmu alespoň jedné z hodnocených kategorií zeleniny a/nebo ovoce (byly vybrány: zelenina a ovoce obecně, syrová zelenina, brukvovitá zelenina, zelenina druhu Allium - česnek, cibule, atd., zelená zelenina, mrkev, rajčata, citrusy). Nejpřesvědčivější výsledky jsou u snížení počtu onemocnění ústní dutiny, krku, jícnu, plic, žaludku a tlustého střeva, ale poměrně silné důkazy jsou i pro snížení dalších onkologických onemocnění. Zelenina a ovoce jsou ideální jednak pro svou kombinaci vlákniny, vitaminů a minerálních látek, a jednak pro velké množství dosud málo prozkoumaných bioaktivních látek. Právě tento komplex mnoha faktorů působících souběžně a ve vzájemném ovlivňování je pro zeleninu a ovoce jedinečný a nenahraditelný jinými preparáty. Tomu také odpovídá význam doporučení celoroční konzumace rozmanitých druhů zeleniny a ovoce, poskytující minimálně 7 % celkového příjmu energie. Denní konzumace by měla představovat minimálně 400 g (bez brambor a luštěnin), tj. alespoň 5 porcí. Maso, drůbež, ryby a vejce Jako relativně nepříznivé se jeví především tzv. červené maso (vepřové, hovězí, skopové). Dieta obsahující značné množství červeného masa pravděpodobně zvyšuje riziko onkologického onemocnění slinivky, prsu, prostaty a ledvin. Riziko onemocnění střev a konečníku může také zvyšovat i nadměrná konzumace vajec. Pro nepříznivé účinky drůbeže a ryb žádné známky nejsou. Vysvětlení dosažených výsledků je však poněkud komplikované, protože hovoříme-li o mase, musíme vždy vzít v úvahu také obsah tuku v mase a způsob kuchyňské úpravy (obecně tuk a zvýšený energetický příjem je rizikovým faktorem, a o vhodných a nevhodných způsobech úpravy masa bude pojednáno v dalších kapitolách). Je doporučeno omezit konzumaci červeného masa na méně než 80 g/denně (tj. méně než 1 porce) a nahradit ji více drůbeží a rybami. Maso červené by mělo dávat méně než 10 % celkové energie. 3

4 Mléko a mléčné výrobky Této potravinové skupině bylo zatím věnováno málo pozornosti. Zatím platí obecnější doporučení. Dáváme přednost méně tučným mléčným výrobkům. A to z důvodů snížení příjmu energie ve stravě, což je důležité nejen z onkologického hlediska, ale také v prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Alkohol Studie jednoznačně dokazují, že konzumace alkoholu zvyšuje riziko řady nádorů. Nejvýraznější potvrzení platí pro ústní dutinu, krk, jícen a játra. Pokud je vliv alkoholu ještě umocňován kouřením, zvyšuje se i riziko onemocnění prsu, plic a střev. Obecně u konzumace alkoholu neexistuje bezpečné množství. Zejména u nádorů prsu se riziko významně zvyšuje již při velmi nízké úrovni konzumace. Např. již příjem 20 g etanolu denně zvyšuje riziko o %. Alkoholické nápoje byly hodnoceny jako karcinogeny první třídy. Předpokládaný mechanizmus účinků může být různorodý. Jde o vliv přímý a nepřímý. Přímý vliv je vliv alkoholu na tkáně (zejména trávicího traktu) a vliv na změnu metabolizmu karcinogenů, nepřímý vliv zahrnuje změnu jaterních funkcí, změnu hladiny hormonů a případný nedostatek základních živin. Vzhledem ke zjištěným faktům se konzumace alkoholu nedoporučuje vůbec. Protože však údaje o vlivu alkoholu na nádory jsou částečně v rozporu s údaji o preventivním účinku mírných dávek alkoholu vzhledem ke kardiovaskulárním nemocem, kde se hovoří o redukci koronárního rizika při 1 dávce alkoholu ob den, je vhodné těm, kteří se ke konzumaci alkoholu rozhodnou, doporučit maximální množství 2 dávky za den pro muže a 1 dávka za den pro ženy. Ženy s vyšším rizikem rakoviny prsu by se měly přiklonit k úplné abstinenci. (1 dávka alkoholu = 250 ml piva, 100 ml vína nebo 25 ml lihoviny) Káva, čaj Většina studií o kávě neukázala významný vztah k nádorovému riziku. Jedinou výjimkou je možný příspěvek k onkologickému onemocnění močového měchýře, ale ani zde nejde oddělit od kávy další ovlivňující faktory jako např. kouření. Možné riziko by se navíc týkalo vysoké konzumace, přesahující 5 šálků denně. V případě čaje jsou naopak očekávány spíše příznivé účinky. Jsou známky, že pravidelné pití zeleného čaje snižuje riziko onemocnění žaludku. V případě dalších nádorů studie zatím spíše potvrzují, že podstatný vztah k riziku při běžné konzumaci čaje není. (A dnes poslední doporučení - pokud jste dočetli článek trpělivě až do konce, udělejte si za odměnu šálek voňavého čaje a zakousněte k němu něco malého a velmi dobrého, a mějte se prima. Příště o zpracování, uchovávání a přípravě potravin) Seriál připravuje Ida 4

5 je před námi valná hromada! HLÁSÍME, ŽE Jako každoročně nastal čas bilancování a tak si dovoluji vás jménem výkonného výboru sdružení a jeho předsedy MUDr. Václava Pechy pozvat na již čtvrtou valnou hromadu, která se bude jako každoročně konat v posluchárně 3. lékařské fakulty (budova pod FNKV), Ruská č. 87, Praha 10 a to dne 13. května Začátek je v hodin a pokud jde o program, předložíme ke schválení zprávu výboru o celoroční práci organizace, zprávu dozorčí rady o kontrole hospodaření, navrhneme vám, co bychom chtěli udělat letos a začátkem příštího roku a požádáme vás o doplnění dosavadních orgánů výboru i dozorčí rady - o další ochotné spolupracovníky. Nezapomeňte prosím, že podle stanov lze o těchto věcech jednat jen při dostatečném počtu přítomných a že účast na tomto jednání je nejen vaším právem, ale také (kromě dobrovolného finančního příspěvku) vaší jedinou členskou povinností (Potřebuje-li některá z vás, mimopražských, v Praze při této příležitosti přespat, je to snadné místa je dost, stačí jen zavolat předem.) Těšíme se na vás! Další květnovou událostí bude vzápětí hned ve středu známý Květinový den. Prosím všechny přihlášené, aby si přišly předem pro kytičky, kasičky a letáky, jejichž text se letos týká prevence rakoviny konečníku a tlustého střeva. Plakát a jeho zmenšenina na letáčkách jsou vskutku originální uvidíte sami! Věřím, že i letos dobře uspějeme a přidáme tak i něco do společné kasy. Jako vloni vyzývám ty, které to budou dělat poprvé nebojte se nic, bude se vám to líbit, zvládnete to snadno, jako my, co už to máme nacvičené. V dubnu byla největší událostí naše účast na Pragomedice zaslouží si samostatný článek. Jen chci zdůraznit, že i ta děvčata, která s námi ve stánku stála poprvé, brzy ztratila ostych a vžila se do role zkušených hostesek až mi to nostalgicky připomnělo naši první veřejnou prezentaci MAMMA ARTu v Kotvě to nás tehdy ještě dobrá polovina byla na chemoterapii Naše odpolední čtvrteční komunity jsou stále hojněji navštěvovány naposledy se značnému zájmu těšily přednáška MUDr. Jana Novotného na téma K čemu je nám genetika, hodně vás mělo zájem o možnosti reflexní terapie i dalších způsobů rehabilitace naší tělesné schránky. Jistě i vy si něco zajímavého v programu najdete. Děkuji všem, které zareagovaly na naši výzvu snášejí do hnízda. Přinesly jste několikery záclony, závěsy, garnýže, květiny, nádobí v Sudoměřské to bude brzy stejně útulné jako v modrém pokojíčku MH Centra! Mohu-li vás ještě o něco poprosit, tak momentálně by se například hodilo něco tak prozaického, jako je toaletní papír (nakupuje-li váš zaměstnavatel ve velkoobchodu a nebyl by pro něj jeden pytel toaleťáku navíc zas tak velkou položkou, stačil by nám na dlouho) chodí k nám totiž stále víc lidí a spotřeba je značná 5

6 Pragomedica Na letošní Pragomedice se poprvé představila vlastním stánkem Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu a já musím nejprve poděkovat všem, kteří ten úspěšný start umožnili, tedy agentuře DNA Advertising, Inchebě Praha a firmě Eclipse (díky nim jsme měly krásný stánek i panely), všem, kteří nám dodali brožurky a letáčky (Masarykův onkologický ústav Brno, Liga proti rakovině Praha, Státní zdravotní ústav, ŽAP a další), ale především všem děvčatům, co tam statečně stály a mluvily a mluvily a také naučily spoustu zájemců vyšetřovat prsa na našem silikonovém modelu, zprostředkovaly spoustu kontaktů na pacientské organizace lékařům ze všech regionů, kteří o nich dosud nic nevěděli, a poskytly spoustu dalších užitečných rad a informací, například o projektu mammární diagnostiky, kterým si VZP ověřuje možnosti preventivních prohlídek. Počet osob, který ten stánek navštívily, jsme odhadly na 2 2,5 tisíce. Od deseti dopoledne do pěti odpoledne se hostesky neposadily a to nás tam v každou chvíli bylo nejméně pět, takový byl o nás zájem. Za Mamma Help si to odsloužily Marcela, Jindra, Věrka, Jarka, Marie, Majka, Marta, Štěpánka, Ida a Jana, (a Jarka v pondělí alespoň donesla z tiskárny ještě teplé nové mammahelpské brožurky), za Žapky, které měly navíc i vlastní expozici ve stánku s ing. Kopsou, ( a tudíž spoustu další práce) Eva a Miluška, za Benkon přijely z Benešova Hanka, Jana a Alena, za Centrum Portus z Teplic Eva. Alen měl vlastní vystoupení v panelové diskusi na doprovodném programu výstavě Handicap v Křižíkově pavilonu a tak samozřejmě pozval všechny i na stánek Aliance zkrátka snažily jsme se všechny dohromady, což také byl účel, upozornit veřejnost na to, že jsme schopné také pracovat společně. Na panelu ve stánku Aliance ostatně každý mohl na mapě ČR najít nejen zakladatelské organizace, ale všechny, o kterých víme a něž máme kontakty. Snažily jsme se také upozornit na projekt Aliance určený veřejnosti celostátní kampaň k prevenci, a využít výstavy ke kontaktům s případnými sponzory. Brzy se ukáže, zda projekt MAMMA je i pro komerční subjekty dostatečně přitažlivý a do jaké míry si můžeme dovolit plánovat Co je však již v této chvíli jisté, je, že jsme si ověřily, že tímto způsobem dokážeme spolupracovat. Jen mne trochu mrzí takové drobnosti, jako že například své informační tiskové materiály poslala asi jen desítka oslovených organizací přitom nešlo o nic jiného, než na kopírce namnožit adresu a telefon Ty, které to pochopily, a poslaly nám i něco navíc, nám umožnily udělat jim lepší reklamu barevnými materiály a fotkami jsme polepily sloup, kde se lidé zhusta zastavovali a těm, kdo projevili zájem, jsme mohli dát adresu do ruky. V řadě případů jsme takový letáček bohužel postrádaly a tak jsme adresu opisovaly ze seznamu všech organizací. Věřím ale, že příště už podobné zádrhele nebudou a až pojedeme do Brna na MEFU a REHAPROTEX, využijí tuhle možnost ke zviditelnění, která navíc nic než kousek práce nestojí, opravdu všichni! Radost nám naopak dělaly spontánní nabídky spoluvystavovatelů například ing. Hana Santolíková z firmy P-LAB, která měla stánek kousek od nás, nabídla Alianci bezplatné překlady z angličtiny i francouzštiny. I Mamma HELPu samotnému se na výstavě dařilo podařilo se nám kupříkladu domluvit se s další vystavující firmou, Argochemem Praha s.r.o., že si svůj přístroj na pitnou vodu ještě na výstavě objedná od firmy Fontána, která se stejně jako vloni také Pragomediky účastnila, a že se tedy i my konečně dočkáme slíbeného provizního 6

7 přístroje! (Kdo jste něco v tomto směru rozjednali, prosím, zavolejte najdeme jistě jinou možnost, jak budete také moci Mamma HELPU prospět!) 7

8 ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE čtvrtek 2. května od 17 hodin: Kosmetika RYOR a také vyrábíme dárky s Lidkou čtvrtek 9. května od 17 hodin: Naučíme vás drátkovat (přineste si plochý kamínek, malou lahvičku nebo jiný předmět, který chcete oplést, drátek zajistíme) čtvrtek 16. května od 17 hodin: Jak nám mohou pomoci na sociálním odboru? Bc.Šťastná, ved. sociálního odboru Praha 3 čtvrtek 23. května od 17 hodin: Chcete se ochladit? Chcete se ohřát? Mazel je tu pro vás! Nabídka víceúčelové pomůcky neděle 2. června Happening pro rodiny s dětmi na vrchu Svatého Kříže, Praha 3 Zveme vás na VALNOU HROMADU která se koná v pondělí 13. května od 16 hodin v posluchárně 3. lékařské fakulty (budova pod FNKV), Ruská č. 87, Praha 10. HORKÁ LINKA V tomto čísle bulletinu máte všichni vložený lístek poukázku do obchodu DVORT ANITA ve Spálené 12, Praha 1. Není to tak dávno, co jsme nabídku této firmy představovali, konkrétně v loňském bulletinu 10-11, několik z vás si k nám pro poukázku přišlo, ale uznáváme, že to nebyl zrovna nejlepší nápad, zvláště pokud jde o vás, kdo máte vzdálenější bydliště. Připomínáme tedy jen, že s touto poukázkou můžete v ANITĚ nakoupit nejen prádlo podprsenky a plavky ale také epitézy nejrozmanitějšího provedení, (nezapomeňte, že máte každý druhý rok nárok na novou epitézu a každoročně na poukaz na obal a kapsu, což vám zlevní cenu prádla), že si určitě vyberete a že budete spokojené i s obsluhou, a že předložení této poukázky přinese Mamma HELPU značnou finanční částku zatím jsme tímto způsobem vydělali něco kolem dvou tisíc korun, které použijeme na příspěvek na rekondiční pobyty. I vy tak můžete svým nákupem v Anitě do pokladny Mamma HELPU přispět. Hlavně si nezapomeňte poukázku doma! Pojďte s námi pochodovat Prahou podpořte boj proti nádorovému onemocnění prsu! V bulletinu máte vložený leták firmy AVON, která (stejně jako vloni) - pořádá 8. června pochod růžových triček kdo si ho koupí, přispěje na fond. Tričko za 200,- Kč (startovné) je zároveň vstupenkou na odpolední zábavný program na Petříně. 7

9 Bolesti v zádech Po operaci máme často problémy se správným držením těla. Projevují se bolestmi v zádech a ramenních a šíjových svalů. Doporučujeme vám proto denně cvičit několik následujících cviků, maximálně 10 až 15 minut, cvičení nepřepínejte. Sezení na rehabilitačním balonu není nutné, ale je velmi příjemné a k lepšímu držení těla přispívá

10 1. Kmitání rukou Uvolněně se posaďte, hlavu a páteř držte zpříma a kmitejte zároveň oběma rukama dopředu a dozadu. 2. Půlkruhy Začněte ve vzpřímené pozici. Ruce jsou uvolněné po stranách sedícího těla. Rameny udělejte půlkruh dopředu, přičemž dlaně otočte dozadu. Poté zakružte rameny dozadu a dlaně zároveň otočte dopředu. Cvičení několikrát opakujte. 3. Kulatá záda Posaďte se zpříma a pak z této polohy uvolněte a ohněte záda. Ruce odpočívají v klidu podél těla. Z této polohy se pomalu narovnávejte a přitom vytahujte narovnané ruce co nejvýše nad hlavu. Z napřímené pozice se opět uvolněte, ohněte záda a cvik opakujte. 4. Pohled na měsíc Posaďte se zpříma. Na levé koleno přeložte pravou ruku přes levou. Z této pozice pohybujte nataženou pravou paží dozadu za hlavu. Pohyb ruky sledujte očima. Poté prohoďte ruce a kolena. Cvičení několikrát opakujte. 5. Špičaté lokty Seďte zpříma, ruce sepněte za hlavou. Lokty vytáčejte dozadu a v této poloze chvíli vydržte. Poté tlačte lokty co nejvíce k sobě, aniž ruce rozpojíte. Celý cvik několikrát opakujte. 6. Protahování Ve vzpřímené pozici položte volně natažené paže na stehna, ruce sepněte. Pak vytahujte natažené paže pomalu nad hlavu, ruce stále sepnuté. V této pozici chvíli vydržte. Pak paže uvolněte, nechte volně klesnout a začněte od začátku. 7. Ručník Posaďte se rovně, ale uvolněně. Uchopte konce ručníku oběma rukama. Zvedněte natažené paže nad hlavu tak, aby ručník zůstal stále napnutý. Pohybujte pažemi ze strany na stranu, ale neohýbejte je v loktech. Gratulace těm z nás, které oslaví v květnu své narozeniny: Ludmila K. a Anna V. 1.5., Dana B., Zuzana D. a Ivana S. 6.5., Jiřina K. 9.5., Eva Š , Eva G., Danuše K. a Marcela P , Alena Š. (65) 15.5., Anna J. a PhDr. Joy K , Ludmila B , Ivana A. (55) a Věra K , Mgr. Iveta B. a Ellen U , Jaroslava B. a Anna F. (60) 26.5., Jana A. (50) 27.5., Jindřiška B. a Zdeňka K. (55) 29.5., MUDr. Jana Třicátníková

11 RECENZE John Robert McFarland: Od té doby, co mám rakovinu (Úvahy pro lidi nemocné rakovinou a pro ty, kteří je milují) Milá děvčata, od té doby, co mám rakovinu, se občas přistihnu, že plno věcí kolem vidím úplně jinýma očima! Já vím, není to tak originální zjištění, řeklo to už spousta lidí přede mnou, víte to nejlépe i vy samy, že se vaše uvažování, smýšlení, hodnocení a co já vím co ještě docela podstatně změnilo, když se kvůli nemoci změnila i naše perspektiva nazírání smyslu bytí, mám-li to říci vznešeně Přesto jsem byla ohromena hlubokou moudrostí, originalitou a zároveň geniální jednoduchostí úvah pana McFarlanda, amerického kazatele spojené metodistické církve. Chci předeslat, že mám odjakživa silnou averzi k nyní populárním překladům amerických autorů z církevních kruhů, už jen proto, že blátivé a silně ohlupující spisky, které se na náš knižní trh v předtuše snadné prodejnosti a ještě snadnějšího zisku v poslední době dostávají, nečte doopravdy snad nikdo ani v zemi jejich původu. I když znám osobně nakladatele, který tuhle knihu v Čechách vydal, a vím, že je to kultivovaný muž, trvalo mi přesto víc jak dva roky, co jsem o knize věděla, než jsem ji vzala do ruky. Sypu si popel na hlavu!!! Něco tak výstižného, otevřeného a přitom laskavého a srozumitelného jsem dlouho nečetla! Co vám mám povídat: listuju v té knížce, když se potřebuju potěšit, když se potřebuju zasmát, když mám plnou hlavu svých osobních obav a traumat a když mi přerůstají přes hlavu traumata vaše a vždycky najdu spolehlivou radu, pomoc, návod, povzbuzení Nemá cenu plýtvat superlativy. Je to čtení ze života nás, co se teprve s rakovinou vyrovnáváme, od člověka, co se už vyrovnal, a hlavně porozuměl (a dovedl to navíc srozumitelně a ještě i vtipně popsat). Snad mi odpustí (i jeho vydavatel, Vlastimil Talaš), když si dovolím aspoň jednu kapitolu ocitovat: Od té doby, co mám rakovinu dělá se mi zle pokaždé, když vidím Becky. Becky je vrchní sestra na onkologii a je to také sestra, která mi zavádí injekční jehlu transfuze s chemoterapií. Mám Becky rád. Ví vždycky, co má udělat, je velmi příjemná a úžasně pěkná. Vydržel bych se na ni dívat celé hodiny, až na to, že se stačí na ni podívat a je mi zle! Marie je také sestra na onkologii. Jednoho dne se tato hezká a velmi rafinovaně vyhlížející dáma vydala na nákup. V obchodě s potravinami vrazila do pacientky z onkologie. Ta se na ni podívala a promptně ji pozvracela od hlavy až k patě. Americký onkolog byl na dovolené v Paříži. Procházel se po ulici a potkal jakousi mladou ženu. Podíval se na ni a ona na něj a zlomila se v půli a začala zvracet. Přiskočil k ní a chtěl jí pomoct a při pohledu do jejího obličeje si uvědomil, že to byla jeho bývalá pacientka, kterou léčil před osmi lety v Americe. Stačil jeden jediný pohled do obličeje a večeře byla na chodníku. Mám kamarádku, která jí sušenky celých 45 mil, které absolvuje při cestě na chemoterapii. protože jakmile natočí auto směrem na sever, tedy k chemoterapii, začne se jí dělat špatně a sušenky prý pomáhají. A je čas se vrátit k naší šlechetné Becky, která snáší takové příhody už patnáct let. Když přijíždím na chemoterapii, tak vždy zaparkuji 10

12 auto a po schodech projdu do tunelu na onkologii. Každým krokem můj pocit na zvracení prudce narůstá. Vejdu na oddělení, spatřím Becky a vyrazím zatelefonovat bráchovi (je to obdivuhodné, kolik eufemismů se dá vymyslet pro pouhé zvracení ). Říká se tomu anticipační zvracení a připomíná nám to jednotu myšlenky a těla. Nic mi do těla ještě nedali, aby mi mohlo být na zvracení v okamžiku, kdy vidím Becky. Dokonce bych mohl být na míle vzdálen svého od posledního zvracivého léčení, ale když vidím Becky, Můj mozek ví, co nás čeká. Má vždy nějaký důvod, a to i v případě, že tělo žádný nemá. Někteří lidé říkají, že je hloupé pociťovat bolest v době, kdy se vašim tělům ještě nic nepřihodilo. To jste si jenom vsugerovali, to je jen ve vašich mozcích, říkají, a tak se mi zřejmě snaží naznačit, že mozek není součástí mého těla. Co se vám odehrává v hlavě, se samozřejmě počítá, stejně tak jako se počítá, co se děje s vašimi smyslovými orgány. Psycholog William Redd, který se hodně zabýval výzkumem této oblasti a pracoval také jako poradce pro velké výrobce voňavek, prohlásil: Jestliže máte zájem na tom, aby se váš výrobek prodával, pak se budete muset ujistit, že ho nenosí zdravotní sestry! Jsou způsoby, kterými se dá do jisté míry předejít anticipačnímu zvracení. Hypnóza, meditace, relaxační techniky a představování si mohou do značné míry pomoci. Některé nemocnice už dokonce začaly přednášet tyto techniky svým pacientům. Nejjednodušší pomoc asi bude přenést se, alespoň myšlenkami, do míst, ve kterých byste se zrovna v tom okamžiku nacházeli raději. Takže když parkuji auto, jsem v duchu na parkovišti Riverfront Stadium, kam se chodívám koukat na baseballové západy Reds. Když procházím tunelem, tak jdu tunelem, který vede kolem sedadel přímo na hřiště. Když vkročím na oddělení, tak mě spoluhráči vítají a jsou radostí bez sebe, protože jsem konečně dorazil a oni vědí, že jsem přišel zachránit zápas. Myšlení je úžasný dar od Boha, a co je zejména obdivuhodné, je představivá schopnost myšlení spojená s jeho hravostí. Nicméně musíme s tím být dost opatrní, protože by nás to také mohlo dostat do nepříjemností. Je to ovšem také jeden ze způsobů hojení. Anticipační zvracení nám připomíná, že jsme ucelené osoby, které si musí hojit tělo i ducha najednou, jako celek. Přiznávám, že Becky vypadá v červeném dresu Reds poměrně nezvykle, ale aspoň mi z ní není na zvracení! Rada nakonec: Neváhejte, běžte si pro tu knížku, koupíte ji za pakatel ve zlevněných knihách! Pospěšte, než bude zcela vyprodaná! Jana Bulletin MAMMA HELP! vydává Sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu Adresa: U vinohradské nemocnice 4/2256, Praha 3 Tel. 02/ , , , , Redakce: Jana Drexlerová, Ida Bartošová, grafika: Helena Fialová Tisk: UNITISK Kněževes 11

13 Neseďte doma: přijďte 13. května 2002 na valnou hromadu!

Slovo do duše od Jany Internetová zdravotní knížka Štěpánov Program Valné hromady

Slovo do duše od Jany Internetová zdravotní knížka Štěpánov Program Valné hromady 3 / 2003 BŘEZEN Slovo do duše od Jany Internetová zdravotní knížka Štěpánov Program Valné hromady SLOVO DO DUŠE Milé mammahelpky, jak již v minulém čísle bulletinu poznamenala Ida, je třeba lépe se rozhlížet

Více

O NE moci, o níž se nám nechce hovořit

O NE moci, o níž se nám nechce hovořit 4/2009 DUBEN Slovo do duše od Jany Zrnečkové Přemýšlíte o rekondici? O prevenci v Havířově Jak jsme oslovili soukromé dárce Co se dělo v centrech Kdy půjdeme do důchodu? Zapište si do diáře zlom.indd 1

Více

MAMMA HELP! 4 / 2015 DUBEN Představujeme vám: tým olomouckého MH centra BULLETIN SDRUŽENÍ PACIENTEK S NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM PRSU

MAMMA HELP! 4 / 2015 DUBEN Představujeme vám: tým olomouckého MH centra BULLETIN SDRUŽENÍ PACIENTEK S NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM PRSU MAMMA HELP! BULLETIN SDRUŽENÍ PACIENTEK S NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM PRSU 4 / 2015 DUBEN Představujeme vám: tým olomouckého MH centra Podpořte nás zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS MAMMAHELP na číslo 87777.

Více

Lucie Benešová BONUSY. žena mnoha tváří VĚRNOST ZP 211. Recept na pohodu: JÓGA. Člověk musí věřit. těšte se na odměnu VÁCLAV NECKÁŘ PRO VÁS!

Lucie Benešová BONUSY. žena mnoha tváří VĚRNOST ZP 211. Recept na pohodu: JÓGA. Člověk musí věřit. těšte se na odměnu VÁCLAV NECKÁŘ PRO VÁS! Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR 2015 Lucie Benešová žena mnoha tváří VÁCLAV NECKÁŘ Člověk musí věřit Recept na pohodu: JÓGA VĚRNOST ZP 211 těšte se na odměnu BONUSY PRO VÁS! Podpora zdraví,

Více

SLOVO Z DUŠE Zářijová cesta do Polska

SLOVO Z DUŠE Zářijová cesta do Polska SLOVO Z DUŠE Zářijová cesta do Polska S polskými Amazonkami z Białej Podlaski se přátelíme už od roku 2001, a toto zářijové setkání bylo už naše páté. Praha, Biała Podlaska, Beskydy, znovu Praha a teď

Více

prameny zdraví 6/2011 Proč ženy v Číně netrpí rakovinou prsu 8 Muži degenerují, tvrdí známá psycholožka 18

prameny zdraví 6/2011 Proč ženy v Číně netrpí rakovinou prsu 8 Muži degenerují, tvrdí známá psycholožka 18 6/2011 prameny Časopis pro zdraví a harmonický životní styl listopad prosinec ročník XVII. cena 32 Kč 1,69 zdraví Proč ženy v Číně netrpí rakovinou prsu 8 Muži degenerují, tvrdí známá psycholožka 18 Shutterstock/Yellowj

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Pojem rys osobnosti chápeme jako psychickou vlastnost člověka, která se vyznačuje typickým jednáním, chováním a vlastnostmi.

Pojem rys osobnosti chápeme jako psychickou vlastnost člověka, která se vyznačuje typickým jednáním, chováním a vlastnostmi. Sebepoznání a sebehodnocení Termín Osobnost Osobnost je individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů. Je utvářena ve vztazích mezi lidmi, prostředím a společností. Osobnost se

Více

3/2012. obsah. téma čísla Práce a my. Zkušenosti Rady Tipy pro aktivní život. Obavistka s nadhledem str. 2 3. Extrémní přístup k životu str.

3/2012. obsah. téma čísla Práce a my. Zkušenosti Rady Tipy pro aktivní život. Obavistka s nadhledem str. 2 3. Extrémní přístup k životu str. 3/2012 Zkušenosti Rady Tipy pro aktivní život vychází 4x ročně za podpory společnosti TEVA téma čísla Práce a my Kam jdu a co chci dělat? Na to se čas od času ptá každý. V tomto čísle jsme se proto zaměřili

Více

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř PARKINSON 15 číslo květen 2004 časopis Společnosti Parkinson Vladimir Kokolia: Keř Klub Parkinson Litomyšl: Vánoční besídka s pohoštěním a vlastní výrobou květináčků, zpíváme koledy s p. Kučerou a také

Více

ČASOPIS o.s. LORM PODZIM

ČASOPIS o.s. LORM PODZIM 76 2013 ČASOPIS o.s. LORM PODZIM VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU NAD DOPISY ČTENÁŘŮ ROZHOVOR SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ HAF INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

REVMATIK. REVMA LIGA v âr. INFORMAâNÍ BULLETIN

REVMATIK. REVMA LIGA v âr. INFORMAâNÍ BULLETIN REVMATIK REVMA LIGA v âr INFORMAâNÍ BULLETIN obãasník ãíslo 54 kvûten 2012 Děkujeme za sponzorování bulletinu REVMATIK firmě UCB s. r. o. Thámova 11-13 186 00 Praha 8 Česká republika www.ucb.cz ADRESY

Více

Síť potřebných zdravotnických zařízení lze nakreslit do týdne, tvrdí lékařka Alexandra Aschermannová

Síť potřebných zdravotnických zařízení lze nakreslit do týdne, tvrdí lékařka Alexandra Aschermannová www.muzes.cz Č a s o p i s p r o t y, k t e ř í s e n e v z d á v a j í 3 / 2 0 1 1 Koupí tohoto časopisu podpoříte Konto Bariéry J e d n o t l i v ý v ý t i s k 2 9 K č / P ř e d p l a t i t e l é 2 0

Více

Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny

Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny dravá rodina Í L O H A D E N Í K Ò B O H E M I A, R O V N O S T, S V O B O D A A V E â E R N Í K U P R A H A 5 / 9 Ve středu je Květinový den S Věrou Galatíkovou o hodnotách života Jaké jsou úspěchy v

Více

1/2010 ČESKÉ ILCO HÁJÍ ZÁJMY STOMIKŮ. Vitala STOMIE POD KONTROLOU. STÁLE JE NA CO SE TĚŠIT Rozhovor s karikaturistou J. Dodalem

1/2010 ČESKÉ ILCO HÁJÍ ZÁJMY STOMIKŮ. Vitala STOMIE POD KONTROLOU. STÁLE JE NA CO SE TĚŠIT Rozhovor s karikaturistou J. Dodalem 1/2010 ČESKÉ ILCO HÁJÍ ZÁJMY STOMIKŮ Vitala STOMIE POD KONTROLOU STÁLE JE NA CO SE TĚŠIT Rozhovor s karikaturistou J. Dodalem Natura Stomický systém NOVINKA Péče o stomie, které můžete věřit Adresa společnosti:

Více

PARK NSON. Časopis Společnosti Parkinson, o. s. www.spolecnost-parkinson.cz

PARK NSON. Časopis Společnosti Parkinson, o. s. www.spolecnost-parkinson.cz 40 2013 PARK NSON Časopis Společnosti Parkinson, o. s. www.spolecnost-parkinson.cz Časopis PARKINSON slaví své 40. vydání Čtyřicet čísel časopisu PARKINSON, to je obdivuhodná řada hodin a hodin věnovaných

Více

Motto: ŽIVOT JE POHYB. Slyšíte Petru Janů?... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!!... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!! 26 / 08

Motto: ŽIVOT JE POHYB. Slyšíte Petru Janů?... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!!... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!! 26 / 08 Motto: ŽIVOT JE POHYB Slyšíte Petru Janů?... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!!... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!! 26 / 08 Horní Bečva, Štikov, Baťův kanál Pohybem ke slunci života. Štikovská rokle Hotel DUO

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Říjen 2014

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Říjen 2014 Zpravodaj ALEN ŘÍJEN 2014 1 Motto: Každý život má svůj Mys dobré naděje A L E N S D R U Ž E N Í Ž E N P R A H A IČO: 47 61 01 91 sídlo: Vratislavova 156/22, 128 00 PRAHA 2 Vyšehrad web: http://alen.tym.cz/

Více

Magazín BENU. Homeopatie Péče o oči. Pavel Nový. Hledáte lékárnu? Hledáte BENU! 2. vydání 2015

Magazín BENU. Homeopatie Péče o oči. Pavel Nový. Hledáte lékárnu? Hledáte BENU! 2. vydání 2015 Magazín BENU Hledáte lékárnu? Hledáte BENU! 2. vydání 2015 Pavel Nový...pokud můžete, vyhýbejte se lékům a doktorům. Homeopatie Péče o oči Podstata tkví v tom, že se k léčbě První oční vyšetření doporučujeme

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

Pavel Bambousek: Mám paragolfer, hraju se zdravými golfisty

Pavel Bambousek: Mám paragolfer, hraju se zdravými golfisty www.muzes.cz Koupí tohoto časopisu podpoříte Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 6/2015 Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč Pavel Bambousek: Mám paragolfer, hraju se zdravými golfisty strana

Více

vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň

vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň 3 2008 vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň PASTVINY Chaty patříci k pensionu Pastviny Zemská brána Stěžeň 3/2008 - Vydává SpolDaT OBSAH M. Černá/ Místo úvodu........................................................................

Více

Milé čtenářky a milí čtenáři, Kdo byl s námi v roce 2014

Milé čtenářky a milí čtenáři, Kdo byl s námi v roce 2014 1 1 / 2015 Milé čtenářky a milí čtenáři, vítám vás v roce 2015 a zároveň vám přeji, aby vás v něm provázelo vše jen to NEJ! I nadále se budu těšit na spolupráci s vámi, jež mi jistě pomůže vytvořit časopis,

Více

Milí čtenáři, Irena Rektorová Redaktorka 1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny Pekařská 53, 656 91, Brno e-mail: irena.rektorova@fnusa.

Milí čtenáři, Irena Rektorová Redaktorka 1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny Pekařská 53, 656 91, Brno e-mail: irena.rektorova@fnusa. Milí čtenáři, v novém čísle našeho časopisu se dočtete nejen o projevech, diagnostice a léčbě některých příznaků, které se často objevují nebo mohou vyskytovat u lidí s Parkinsonovou nemocí (poruchy chůze,

Více

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK NA JDE TO 1 Jak na to a Jde to. Brožura příkladů dobré praxe. Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

12. Světový den Parkinsonovy nemoci 11. 4. 2009

12. Světový den Parkinsonovy nemoci 11. 4. 2009 : êz : êw IDEÁLNÍ PACIENT očima odborníků 27 / 09 vnímána pacienty versus... na slepé koleji 33 PRO PARKINSONOVU NEMOC 12. Světový den Parkinsonovy nemoci 11. 4. 2009 q Konference a 11. výročí založení

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Duben 2013

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Duben 2013 Zpravodaj ALEN DUBEN 2013 1 Motto: Každý život má svůj Mys dobré naděje A L E N S D R U Ž E N Í Ž E N P R A H A IČO: 47 61 01 91 sídlo: Vratislavova 156/22, 128 00 PRAHA 2 Vyšehrad web: http://alen.tym.cz/

Více

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Organizace pro pomoc uprchlíkům 2013 Začátek ve svém Brožura pro cizinky začínající podnikatelky Editorka: Blanka Tollarová Autoři: Jan

Více