Provozní návod. WS-Easy. Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní návod. WS-Easy. Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení"

Transkript

1 Provozní návod WS-Easy Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení

2 Vysvětlení grafických symbolů Pozor! Symbol upozorňuje na možná nebezpečí a chyby Pozor napětí 230V~! Symbol upozorňuje na nebezpečí životu nebezpečných napětí. Výčet Dodržujte prosím! Informace k manipulaci / zvláštnosti Provedení / Postup Testy / Kontroly Obsah 1 Oblast použití / Charakteristické vlastnosti přístroje Oblast použití Vlastnosti přístroje 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Montáž přístroje Otevření přístroje Montáž na stěnu Přípoje Připojení snímače teploty 5 4 Stručné označení a obsluha Konstrukce displeje Obsluha 6 5 Struktura menu Menu Info Menu Programování Menu Ruční provoz Menu Základní nastavení 8 6 Schémata zařízení 9 7 Regulační funkce Obecné regulační funkce Regulace otáček Volný regulátor Funkce trubicového kolektoru nebo spouštění Ochranné funkce Ochrana kolektoru Zpětné chlazení (spínání v době dovolené) Ochrana zařízení Doplňující funkce Měření energetického výnosu 12 8 Kontrola zařízení Kontrola čidel Kontrola průtoku 12 9 Odstranění poruch Poruchy s chybovým hlášením Poruchy bez chybového hlášení Technické údaje WS-Easy Tabulka odporů PT Záruční podmínky Prohlášení o shodě 16 2

3 1 Oblast použití / Vlastnosti přístroje 1.1 Oblast použití Regulátory WS-Easy jsou výkonově silné mikroprocesorem řízené regulační přístroje k řízení funkce solárně tepelných zařízení. WS-Easy perfektně reguluje solární zařízení s jedním kolektorovým polem a jednou akumulační nádrží s měřením výnosu. Regulátory jsou určeny pro použití v suchých prostorech, v bytové, obchodní i průmyslové oblasti. Použití v rozporu s určením je nutné před uvedením do provozu zkontrolovat podle platných předpisů. 1.2 Charakteristické vlastnosti přístroje Regulátory mají tyto charakteristické vlastnosti vybavení: Intuitivní menu pro obsluhu s grafickými symboly a 4 ovládacími tlačítky Nastavitelné regulační hodnoty Regulaci otáček nebo regulaci spínání čerpadla solárního okruhu Funkci spouštění pro zařízení s trubicovými kolektory Integrované počitadlo provozních hodin pro plnění akumulační nádrže Obsáhlé funkce ke kontrole zařízení s ukazováním chyb a poruch pomocí symbolů Integrované měření výnosu energie (alternativně, jen spolu se soupravou pro měření výnosu) Ukládání všech hodnot i při libovolně dlouhém výpadku el. sítě Různé ochranné funkce, jako ochrana zařízení, ochrana kolektoru zpětné chlazení a ochrana proti mrazu Velkorysý prostor pro kabelové rozvody Disponibilní příslušenství: Snímač teploty PT1000 Souprava k měření výnosu (vč. trubkového přiloženého čidla) Připojovací krabice čidla Ochranné jímky 2 Bezpečnostní pokyny Před instalací, resp. provedením kabeláže na elektrických provozních prostředkách vždy úplně oddělte přístroj od provozního napětí. Nikdy nezaměňujte přípoje rozsahu ochrany malého napětí (čidla, snímače průtoku) s přípoji 203V. Přístroj by se zničil. Na přístroji a na připojených čidlech se mohou vyskytovat životu nebezpečná napětí. Solární zařízení mohou akumulovat vysoké teploty. Hrozí nebezpečí spálení! Pozor při montáži snímačů teploty! Montujte WS-Easy tak, aby např. nebyly teplenými zdroji způsobeny žádné nepřípustné provozní teploty pro přístroj (>50 C ). Z bezpečnostních důvodů smí zařízení zůstat v ručním provozu jen k účelům testování. V tomto provozním režimu se nekontrolují žádné maximální teploty ani funkce čidel. Pokud budou zjištěna poškození na regulátoru, na kabelech nebo na připojených čerpadlech a ventilech, nesmí se zařízení uvádět do provozu. Všechny montáže a kabeláže na regulátoru se smí provádět jen ve stavu bez napětí. Připojení a uvedení WS-Easy do provozu smí provádět jen odborný personál. Při tom se musí dodržovat platné bezpečnostní předpisy. 3

4 Regulátor se smí instalovat jen v suchých prostorech. Bez nebezpečí exploze. Montáž na hořlavém podkladu je nepřípustná 3 Montáž přístroje 3.1 Otevření přístroje Před otevřením je bezpodmínečně nutné odpojit síťové napětí a zajistit proti opětnému zapnutí! Horní část přístroje je se spodní částí uzavřená dvěma západkami Zatažením na bočních stranách (jazýčky) horní části skříně je možné tuto odblokovat (viz obrázek), a otevřít směrem nahoru tak, aby zaskočila do vybrání. Před zapnutím, resp. uvedením o provozu: bezpodmínečně zavřete kryt, aby na obou stranách bezpečně zaskočit! 3.2 Montáž na stěnu Upevnění se provede na označených místech. Vrtací šablona leží u přístroje. Zasuňte Informace k rychlé obsluze přiložené k přístroji do k tomu určené kapsy na zadní straně přístroje. Informace umožňují rychlou obsluhu přístroje. 4

5 3.3 Přípoje Pro přípoje 230V musíte dodržovat tyto body: U pevného připojení na síť musí být možnost přerušit napájení ze sítě pro regulátor spínačem mimo regulátor. U připojení na síť kabelem a konektorem s ochranným kontaktem může tento spínač odpadnout. Regulátory jsou určeny pro provoz na síti 230V/50Hz. Čerpadla a ventily, které se mají připojit musí být dimenzované pro toto napětí! Všechny ochranné se musí připojit na svorky označené symbolem Svorky neutrálních vodičů (N) jsou elektricky spojené a nespínají se! Všechny spínací výstupy (A1/A2) jsou elektronické pracovní kontakty 230V~. Pokud budou potřeba bezpotenciálové kontakty, je k dispozici k tomu příslušné příslušenství 3.4 Připojení snímačů teploty Přístroje WS-Easy pracují s přesnými platinovými snímači teploty typ PT1000. Podle typu zařízení a rozsahu funkce jsou potřeba 2 až 4 teploměry. Montáž / Prodrátování snímačů teploty: Namontujte snímače na kolektor a akumulační nádrž. Dávejte přitom pozor na dobrý přenos teploty a případně použijte tepelně vodivou pastu. Průřezy pro prodloužení kabelu (stíněný): - do 15m 2 x 0,5 mm 2, - do 50m 2 x 0,75 mm 2. Clona se spojí s PE. Teplotní čidla se připojí podle schématu zařízení. Polarita obou drátů se u snímačů teploty nemusí zohledňovat. Kabely vodičů se musí položit odděleně od kabelů na 230V. Pro čidla kolektorů a prodloužení kabelů se mají použít připojovací krabice čidel s přepěťovou ochranou. 4. Stručné označení a obsluha 4.1 Konstrukce displeje V reálném provozu se objevuje podle posice menu jen volba těchto symbolů. Aktivní menu v rovině menu Celkový displej Níže jsou zobrazeny všechny symboly displeje. Přiřazení aktuální indikace Aktuální naměřené hodnoty, časy nebo stavy regulátoru: zde 59,6C. Místo měření dtmin max start stop FhPa % ok? Stav regulátoru/ hlášení 5

6 4.2 Obsluha Obsluha regulátorů se provádí komfortně a jednoduše čtyřmi ovládacími tlačítky. Ovládacími tlačítky můžete: Vyvolat hodnoty indikace Provádět nastavení přístroje Grafické symboly indikace Vás jednoduchým způsobem provedou strukturou ovládání. Ovládací tlačítka mají tyto funkce: Ovl. tlačítka Funkce Popis Nahoru + Listovat vlevo Opustit Přerušení Body menu nahoru Změna hodnoty:zvýšení ukazované hodnoty o 1, při delších stisknutí se hodnoty plynule zvyšují. V hlavním menu listovat doleva Opustit menu Opustit bod menu Přerušení změny hodnoty bez uložení Vyvolání Dolů - Listovat vpravo Volba Potvrzení Vyvolání hlavního menu, body menu dolů Změna hodnoty: Snížení ukazované hodnoty o 1, při delším stisknutí se hodnoty plynule snižují V hlavním menu listovat doprava Zvolit bod menu Potvrzení změny hodnoty s uložením Vynulování min/max. hodnot Počet ukazovaných hodnot závisí na aktivovaných doplňujících funkcích. 5 Struktura menu 5.1 Menu Info menu Info se zobrazí následující hodnoty měření a výnosu: Indikace Vrácení Význam např. možné 75 C Indikace aktuální teploty Kolektoru ne min 12 C max 105 C Indikace minimální teploty kolektoru vratná na aktuální teplotu Indikace maximální teploty kolektoru vratná na aktuální teplotu 52 C Indikace aktuální teploty ak. nádrže ne min Indikace minimální teploty ak. nádrže 40 C vratná na aktuální teplotu max Indikace maximální teploty ak. nádrže 67 C vratná na aktuální teplotu Indikace obecné místo měření teploty 25 C S3 ano ano ano ano ne 6

7 Indikace např. 55 C 60 C 1234 h 927 kwh Význam Indikace aktuální teplota termostat ak. nádrže Indikace aktuální teplota zpětný chod kolektoru Provozní hodiny pro plnění ak. nádrže lze vynulovat na 0 h Výnos energie pro akumulační nádrž lze vynulovat na 0 kwh Vrácení možné 5.2 Menu Programování V menu Programování se zobrazí provozní parametry, a v případě potřeby je možné je změnit. Přednastavené hodnoty zpravidla dovolují bezproblémový provoz zařízení. Indikace Rozsah Význam např.. hodnot max 65 C dt max 7 K dt min 3 K Ak. nádrž : přípustná max. teplota C 65 C Ak. nádrž: diference spínání 3 40K 7K Ak. nádrž: diference vypínání 2 35K 3K Typ.Nastavení ne ne ano ano Aktuální nastavení Počet ukazovaných hodnot závisí na Aktivovaných doplňujících funkcích. min 100 Určení min. výkonu čerpadla při regulaci otáček 100% = regulace otáček vyp 30% 100 % 100% 40 C dt 10 K Teplota zapínání funkce termostatu C 40 C Hystereze funkce termostatu 1 30K 10K 5.3 Menu Ruční provoz V ručním provozu je vypnutý automatický provoz. Pro účely servisu a testování je možné zapnout a vypnout výstupy ručně. Po opuštění menu nebo po 8 hodinách se zase aktivuje automatický provoz. Nastavení a změny v tomto menu smějí provádět jen odborníci. Chybná nastavení mohou omezit funkci solárního zařízení nebo způsobit škody. Indikace Význam Rozsah hodnot Zapnutí / vypnutí výstupu spínání A1 (čerpadlo 1) ručně Zapnutí / vypnutí výstupu spínání A2 (čerpadlo2 / Ventil1) ručně 7

8 Nastavení a změny v tomto menu smějí provádět jen odborníci. Chybná nastavení mohou omezit funkci solárního zařízení nebo způsobit škody. 5.4 Menu Základní nastavení V menu Základní nastavení se zobrazí hydraulická schémata a doplňující funkce.nastavení smí měnit jen odborníci. Editování v menu je možné spustit jen během minuty od nastavení přístroje. Indikace Ř. Hodnota bereich Werte- stellung Werksein- Einstellung Aktuelle Význam C C Funkce ochrany kolektoru Funkce ochrany kolektoru C 120 C Funkce zpět. chlazení (jen když je zapnutá ochrana kolektoru) Zpětné chlazení teploty trubicového temperaturspeicher kolektoru, řízená v závislosti na čase Funkce Měření energet. výnosu Alternativní volba funkce chlazení, nebo funkce termostatu C 40 C 1 = chlazení 2 = topení 8

9 6 Schémata zařízení 6.1 Schéma 0: 1 kolektor, 1 akumulační nádrž 230-Přípoje L Fáze síť N Neutrální vodič - síť a výstupy A1 Čerpadlo solár. okruhu (výstup 1) A2 Výstup spínání 2 Přípoje čidel S1 Čidlo kolektoru S2 Čidlo nádrže S3 Teploměr S4 Kolektor zpětný chod S5 Alternativa: počitadlo průtoku 9

10 7 Regulační funkce 7.1 Obecné regulační funkce Regulátor porovnává teploty různých míst měření a provádí optimální plnění akumulačních nádrží. Když je teplota kolektoru větší než teplota akumulační nádrže, zapne se čerpadlo solárního okruhu. Kontrolní a ochranné funkce umožňují bezpečný provoz Regulace otáček Výstupy A1 a A2 se mohou provozovat regulovaně podle otáček. Menu Programování Indikace Význam Rozsah hodnot min 100 Stanovení minimálního výkonu čerpadla při regulaci otáček 100% = regulace otáček vyp Typické nastavení 30% 100% 100% Volný regulátor Funkce spočívá na výstupu 2 může se osadit funkcemi chlazení a topení (termostat). 10 Chlazení Když teplota akumulační nádrže přesáhne maximální nastavenou teplotu akumulační nádrže 5K, zapne se výstup spínání A2. K vypnutí dojde při podkročení této teploty. Nastavení a změny Menu Základní nastavení v tomto menu smějí Indikace Význam Rozsah Nastavení provádět jen odborníci. Ř. Hodnota hodnot z výroby Chybná nastavení mohou poškodit funkci solárního zařízení nebo způsobit škody. Alternativní volba funkce chlazení, = chlazení 0. nebo funkce topení 2 = topení Topení Když naměřená teplota (S3) klesne pod požadovanou hodnotu, zapne se výstup A2, dokud naměřená teplota nedosáhne požadované hodnoty hystereze. Menu Základní nastavení Indikace Význam Rozsah Nastavení Ř. Hodnota hodnot z výroby 6 2 Alternativní volba funkce chlazení nebo funkce topení 1 =chlazení 2 = topení Menu Programování Indikace Význam Rozsah hodnot min 40 C dt 10 K Spínací teplota funkce topení Hystereze funkce topení C 40 C 1 30K 10K Typické nastavení

11 7.1.4 Funkce trubicového kolektoru nebo funkce spouštění Když je funkce aktivní, zapne se nezávisle na skutečné teplotě kolektoru čerpadlo solárního okruhu, přes časové okno. Tím se dostane médium na místo měření pro teplotu kolektoru. Menu Základní nastavení Indikace Význam Rozsah Nastav. Ř. Hodnota hodnot z výroby 4 1 Zvláštní funkce pro časově řízenou cirkulaci při provozu s trubicovými kolektory 7.2 Ochranné funkce Regulátor je vybaven následujícími ochrannými funkcemi. Nastavení a změny v tomto menu smějí provádět jen odborníci. Chybná nastavení mohou omezit funkci solárního zařízení nebo způsobit škody Ochrana kolektoru Když akumulační nádrž dosáhne nastavenou maximální teplotu, a teplota kolektoru překročí nastavenou teplotu ochrany kolektoru (řádek 1), zapne se čerpadlo solárního okruhu. Čerpadlo solárního okruhu se vypne, když maximální hodnota podkročí o 10K.. Akumulační nádrž se přitom nabíjí do 95 C, nezávisle na nastavené maximál ní teplotě Zpětné chlazení (spínání při dovolené) Ochranná funkce kolektoru může fungovat jen tehdy, když akumulační nádrž není naplněná na mezní teplotu (95 ). Proto se musí akumulační nádrž, např. během dovolené, vybíjet v noci až k nastavené teplotě zpětného chlazení. Pozor: neaktivujte tuto funkci společně s funkcí dochlazování! Menu Základní nastavení Nastavení a změny Indikace Význam Rozsah Nastav. v tomto menu smějí Ř. Hodnota hodnot z výroby provádět jen odborníci. Chybná 0 0 nastavení mohou omezit Zapnutí nebo vypnutí funkce funkci solárního zařízení nebo ochr. kolektoru způsobit škody C Teplota, při které se aktivuje funkce ochrany kolektoru C 120 C 2 0 zpětného chlazení (jen když je zapnutá ochrana kolektoru) Zapnutí nebo vypnutí funkce Teplota, na kterou se zase ochladí 3 40 C akumulační nádrž po aktivování funkce ochrany kolektoru C 40 C 11

12 7.2.3 Ochrana zařízení K ochraně komponentů se vypne čerpadlo solárního okruhu, když se překročí teplota ochran kolektoru (viz 7.2.2) o 10K. Když teplota spadne pod teplotu ochrany kolektoru, čerpadlo solárního okruhu se zapne. Funkce je stále aktivní. 7.3 Doplňující funkce Měření energetického výnosu Z rozdílu teploty mezi teplotou kolektoru a teplotou zpětného chodu kolektoru a naměřeného průtočného množství se vypočítá a zobrazí energetický výnos solárního zařízení. Potřebné příslušenství, souprava pro energetický výnos se skládá ze: Snímače průtoku Čidla přiléhajícího na trubku Nastavení a změny v tomto menu smějí provádět jen odborníci Chybná nastavení mohou poškodot funkci solárního zařízení nebo způsobit škody! Menu Základní nastavení Indikace Význam Rozsah Nastavení Ř. Hodnota hodnot z výroby 5 0 Zapnutí nebo vypnutí funkce měření energetického výnosu 8 Kontrola zařízení Při výskytu chyby se zásadně zobrazí blikající symbol. 8.1 Kontrola čidel Připojená čidla a vedení čidel se kontrolují na přerušení a zkrat. Chyby jsou signalizovány symbolem. Listováním v informačním menu nahoru a dolů najdete zdroje chyb. 8.2 Kontrola průtoku Regulátory jsou naprogramovány tak, aby se přerušený průtok, např. chyba čerpadla nebo pára v zařízení, zobrazil jako informace. Toho hlášení nezpůsobí vypnutí čerpadla. Menu Základní nastavení Indikace Význam + Chybějí cirkulace v solárním okruhu 12

13 9 Odstranění poruch Při poruchách zařízení se musí zásadně rozlišovat dvě kategorie: Poruchy, které může identifikovat regulátor sám, a proto je může hlásit Poruchy, které regulátor nemůže hlásit 9.1 Poruchy s chybovým hlášením Zobrazení chyby v indikaci blikající blikající Chyba v cirk.: žádný průtok + blikající Navíc při měření energetického výnosu: Možné příčiny Přerušené vedení čidla Vadné čidlo Zkrat ve vedení čidla Vadné čidlo Chyba v připojení čerpadla Vadné čerpadlo Vzduch v zařízení Vadné počitadlo průtoku Vadné spojení k počitadlu průtoku Přerušené vedení čidla Vadné čidlo Opatření Zkontrolovat vedení Zkontrolovat odpor čidla, popř. vyměnit čidlo Zkontrolovat vedení Zkontrolovat odpor čidla, popř. vyměnit Zkontrolovat kabeláž Vyměnit čerpadlo Odvzdušnit zařízení Zkontrolovat, zda se u běžícího zařízení pohybuje oběžné kolo počitadla (je-li vidět) Zkontrolovat vedení Zkontrolovat vedení Zkontrolovat odpor čidla, popř. vyměnit čidlo 13

14 Chyby týkající se síťového napětí 230V/AC smějí odstraňovat výhradně jen odborníci! 9.2 Poruchy bez chybového hlášení Poruchy a chybné funkce, které se nezobrazí, můžete zkontrolovat podle následující tabulky, a zjistit možné příčiny a jejich zdroje. Pokud nelze poruchu odstranit podle popisu, musíte se obrátit na dodavatele, resp. na instalatéra. Obraz chyby Možné příčiny Opatření Žádná funkce indikace Není k disposici síťové napětí 230V Vadná pojistka uvnitř přístroje Zapnout, resp. připojit regulátor Zkontrolovat domovní pojistku pro připojení Zkontrolovat pojistku*, příp. vyměnit, typ 2A/T. Komponenty 230V Zkontrolovat na zkrat Vadný přístroj Konzultovat s dodavatelem Výstupy se Regulátor je v ruč. režimu Opustit menu Ručně. nezapínají Symbol Pumpa se točí, čerpadlo ale nenaběhne Není splněna podmínka sepnut. Přípoj k čerpadlu přerušen. Čerpadlo vázne. Počkat do splnění podmínky sepnut Kontrola kabelu k čerpadlu Uvolnit čerpadlo Žádné napětí na Konzultovat s výstupu spínání. dodavatelem. Indikace teploty Kabely čidel položeny Kabely čidel položit silně kolísá v krátkých časových intervalech blízko kabelů 230V Dlouhé kabely čidel prodlouženy bez odstínění Vadný přístroj jinak a odstínit Odstínit kabely čidel Konzultovat s dodavatelem Pojistka 14

15 10 Technické údaje WS-Easy Těleso skříně 100%ně recyklovatelné těleso skříně ABS pro Materiál montáž na stěnu Rozměry L x Š x H v mm, 175 x 134 x 56; ca. 360 g Gewicht IP20 podle DIN 40050, IEC 529, VDE 0470, Druh ochrany EN Elektrické hodnoty Provozní napětí AC 230 Volt, 50 Hz, % Stupeň rádiového rušení N podle VDE 0875 max. průřez kabelů 2,5 mm² jemný, jednožilový 230V-přípoje Snímač teploty / PT1000, 1 kω při 0 C Rozsah měření - 30 C C 4 kv 1 min podle EN 60730/DIN, VDE 0631, Zkušební napětí IEC 60664/IEC Spínací napětí Výkon podle výstupu Celkový výkon všech výstupů 230V~/ 1A / cca. 230VA pro cos φ = 0,7-1,0 2A / cca. 460VA maximálně Jemná pojistka 5 x 20mm, 2A/T (2 Jištění ampéry, silová) Různé Doporučený snímač průtoku PVM 1,5/ l/h, Tmax >=90 C, 1l/Impuls Durchflussgeber Provozní teplota C Teplota skladování C Vlhkost vzduchu max.. 60 % Změny ve smyslu technického pokroku vyhrazeny! 11 Tabulka odporů PT1000 Správnou funkci snímačů teploty je možné kontrolovat podle níže uvedené tabulky teplot odporů pomocí ohmmetru: Teplota ve C Odpor Teplota Odpor v Ohm ve C v Ohm

16 12 Záruční podmínky Regulační přístroje WS-Easy se dodávají pečlivě vyrobené a zkontrolované na automatickém zkušebním pracovišti. Pokud by se vyskytly poruchy, zkontrolujte nejdříve, zda se jedná o chybu obsluhy / nastavení nebo o chybu zařízení. Dále je nutné zkontrolovat přípoje čerpadla a snímačů teploty. Westech-Solar OHG poskytuje podle níže uvedených ustanovení záruku po dobu 24 měsíců od datumu nákupu. a) Záruka je účinná při výskytu věcné škody koupeného předmětu. Pokud závada spočívá v chybné obsluze, překročení přípustných technických údajů, špatném propojení kabely, nedovolených technických změnách na přístroji ze strany kupujícího nebo jiné firmy než je Westech- Solar OHG, tak nelze uplatnit nároky ze záruky. b) Plnění ze záruky předpokládá písemné sdělení, které detailně popisuje závadu, a předložení kopie odběratelské faktury. Záruční plnění se provádí podle svobodné volby Westech-Solar OHG. - Oprava (vylepšení) nebo - Dodávka funkční náhradní věci. Maximální doba trvání opravy je 1 měsíc od příchodu přístroje do Westech-Solar OHG. Pokud selžou dva pokusy o opravu, tak má kupující nárok na dodávku funkční náhradní věci. Při dodávce náhradní věci běží do té míry nová záruka, odpovídající těchto ustanovením. c) Každé další záruční plnění (odstoupení od smlouvy, snížení ceny) je vyloučeno. Nároky na záruku přísluší jen kupujícímu a nejsou přenosné. Při závadách v rámci záruční doby uvědomte nejdříve dodavatele / instalatéra. Při zpětných zásilkách musí být přiložen popis závady, pokud možno schéma zařízení a schéma kabeláže. 13 Prohlášení o shodě My, Westech-Solar OHG prohlašujeme v plné odpovědnosti, že výrobek WS- Easy typ1316 odpovídá těmto směrnicím: SMĚRNICE 2004/108/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY z k harmonizaci právních předpisů členských států o elektromagnetické snášenlivosti a k zrušení směrnice 89/336/ES Zákon o elektromagnetické snášenlivosti provozních prostředků (EMVG) z 26. února 2008 SMĚRNICE 2006/95/es EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RQADY z 12. prosince 2006 k harmonizaci právních předpisů členských států týkající se elektrických provozních prostředků k použití v rámci určitých mezí napětí DIN EN ; VDE : Elektrické měřící, regulační a laboratorní přístroje Požadavky EMV část 1: Všeobecné požadavky (IEC :2005); německé znění EN :2006 DIN EN ; VDE : Elektrické měřící, regulační a laboratorní přístroje Požadavky EMV část 2-2: Zvláštní požadavky zkušební uspořádání, provozní podmínky a výkonové vlastnosti pro přenosné zkušební, měřící a kontrolní přístroje pro použití v elektrických napájecích sítích nízkého napětí (IEC :2005); německé znění EN :2006 Návod k obsluze pro WS-Easy 1316BED099-10A-E, stav 07/2011 Mega Sunshine Solar G.E.A. Vetrano s.r.o. Havlíčkova 234/ Valašské Meziříčí 16 Tel.: nebo

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Mikroprocesorem řízený systémový regulátor pro solárně tepelná zařízení Důležité! Před montáží a použitím přístroje si prosím pečlivě pročtěte návod! Nedodržování pokynů uvedených

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. regulátor pro solárně termická zařízení řízený mikroprocesorem: AMK BASIC / ENERGY. Upozornění!

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. regulátor pro solárně termická zařízení řízený mikroprocesorem: AMK BASIC / ENERGY. Upozornění! NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE regulátor pro solárně termická zařízení řízený mikroprocesorem: AMK BASIC / ENERGY Upozornění! Před montáží a použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte návod! Nerespektování

Více

Solární regulátor SUNGOmini

Solární regulátor SUNGOmini NÁVOD K OBSLUZE, verze V2.x Solární regulátor SUNGOmini Obr. 1: Solární regulátor SUNGOmini Charakteristické vlastnosti výrobku Obsah Displej pro ukazování teplot a stavů zařízení s jasně tvarovanými piktogramy

Více

Provozní návod. WS-Pro. Mikroprocesorem řízené regulátory diferenční teploty pro tepelná solární zařízení

Provozní návod. WS-Pro. Mikroprocesorem řízené regulátory diferenční teploty pro tepelná solární zařízení Provozní návod WS-Pro Mikroprocesorem řízené regulátory diferenční teploty pro tepelná solární zařízení Vysvětlení grafických symbolů Pozor! Symbol upozorňuje na možná nebezpečí a chyby Pozor napětí 230V~!

Více

Solární regulátor SUNGO S

Solární regulátor SUNGO S NÁVOD K OBSLUZE, verze SW1201 / 3. 0 / H W 3. 0 Solární regulátor SUNGO S Obr. 1: Solární regulátor SUNGO S Charakteristické vlastnosti výrobku Velký prosvětlený displej pro ukazování teplot, bilančních

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Systémové regulátory pro tepelné solární zařízení ovládané mikroprocesorem Návod na užívání a instalaci

Systémové regulátory pro tepelné solární zařízení ovládané mikroprocesorem Návod na užívání a instalaci Systémové regulátory pro tepelné solární zařízení ovládané mikroprocesorem Návod na užívání a instalaci Pozorně si přečtěte tento návod ještě před montáží a použitím předmětného zařízení. 1 SYMBOLY A ZKRATKY

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

Teplotní diferenční regulátor

Teplotní diferenční regulátor Teplotní diferenční regulátor 5 vstupů, 2 výstupy Návod k montáži a obsluze CZ 743.757 Z01 11.47 Změny na základě technických zlepšení jsou vyhrazeny! Obsah Všeobecné bezpečnostní instrukce...3 Prohlášení

Více

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Návod k montáži a obsluze 2525833 PL1/PL1-WS / 05.12.05 DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Technické změny vyhrazeny! PL1 / PL1-WS 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování

Více

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. TECHNICKÁ DATA IP40/DIN40050 Provozní teplota: 0 - +40 C Rozměry: 172 x 110 x 46 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD multifunkční kombinovaný displej s 8 piktogramy, 2 nastavitelné

Více

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Návod k montáži a obsluze JU 1071 a JU 1072 TA 123 A 7 719 000 751 Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Zastoupení Bosch: Robert Bosch odbytová s.r.o. Pod višňovkou 25/1661

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

Návod k obsluze. Zasobnik 1 54 C. Nastavení funkcí Regulační přístroj KR 0205. 6302 1325 07/2000 CZ Pro odbornou firmu

Návod k obsluze. Zasobnik 1 54 C. Nastavení funkcí Regulační přístroj KR 0205. 6302 1325 07/2000 CZ Pro odbornou firmu 6302 1325 07/2000 CZ Pro odbornou firmu Návod k obsluze Nastavení funkcí Regulační přístroj KR 0205 1 Tmax. 2 Tmax. 1 2 3 Zasobnik 1 54 C Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Předmluva Důležité

Více

Návod na montáž, připojení a obsluhu. Regulátor FWC 3. CZ verze 1.0

Návod na montáž, připojení a obsluhu. Regulátor FWC 3. CZ verze 1.0 Návod na montáž, připojení a obsluhu Regulátor FWC 3 CZ verze 1.0 Obsah Část A - Popis a instalace A 1 - Specifikace... 3 A 2 - Popis regulátoru... 4 A 3 - Obsah balení... 4 A 4 - Vysvětlení značek v textu...

Více

Dálkový ovladaè regulace teploty jednotlivých místností u systémù plošného vytápìní a chlazení

Dálkový ovladaè regulace teploty jednotlivých místností u systémù plošného vytápìní a chlazení Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 900. Datový list Rozsah pouití: Dálkové ovládání Oventrop zahrnuje prostorový termostat a prostorový termostat s hodinami s rádiovým vysílaèem,

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01403 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ udržování minim.teploty podlahy hlídání maxim.teploty podlahy PI regulace a předvídavý systém záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Kaskádový modul KM Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Pol. č.: 3062445_201309 Změny vyhrazeny CZ

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

Návod na montáž, připojení a obsluhu. Regulátor STDC E. CZ verze 1.5

Návod na montáž, připojení a obsluhu. Regulátor STDC E. CZ verze 1.5 Návod na montáž, připojení a obsluhu Regulátor STDC E CZ verze 1.5 OBSAH Prohlášení Obecné informace Část A - Popis a instalace A 1 - Specifikace... 3 A 2 - Popis regulátoru... 4 A 3 - Obsah balení...

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz Zobrazení zapojení na displeji Možnost připojení až 4 teplotních čidel Pt1000 Jeden standardní výstup Solární počítadlo provozních hodin Možnost měření tepla Snadná montáž a obsluha TECHNICKÁ DATA IP20/DIN40050

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Řídící jednotka SP II

Řídící jednotka SP II Řídící jednotka SP II Návod k instalaci a obsluze Obsah 1. Všeobecné informace 1.1 O příručce 1.2 Bezpečnostní pravidla 1.3 Záruční podmínky 1.4 Čidla a jejich parametry 1.5 Základní technické údaje 2.

Více

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením Lister Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením ZPS ECO obj.č. 3275 (50-6000000) CE Odpovídá normám: 2006/95 EG a 89/336 EWG Obr.: ZPS ECO Pro budoucí použití uschovejte! Dodržujte bezpečnostní

Více

TDC 5. Regulátor TDC 5. Návod na montáž, připojení a obsluhu. Před montáží, připojením nebo obsluhou čtěte pozorně tento návod!

TDC 5. Regulátor TDC 5. Návod na montáž, připojení a obsluhu. Před montáží, připojením nebo obsluhou čtěte pozorně tento návod! Regulátor TDC 5 Návod na montáž, připojení a obsluhu TDC 5 Temperature Difference Controller Před montáží, připojením nebo obsluhou čtěte pozorně tento návod! Obsah A.1. - Prohlášení o shodě 3 A.2. - Obecné

Více

JEDNOOKRUHOVÁ REGULACE R1S2 Technické informace, návod k instalaci a obsluze

JEDNOOKRUHOVÁ REGULACE R1S2 Technické informace, návod k instalaci a obsluze JEDNOOKRUHOVÁ REGULACE R1S2 Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny 2 Technická data a přehled funkcí 3 Instalace 4 Montáž 4 Elektrická

Více

VIESMANN. Montážní a servisní návod VITOTROL 300A. pro odborné pracovníky. Vitotrol 300A. Dálkové ovládání. Upozornění na platnost viz poslední strana

VIESMANN. Montážní a servisní návod VITOTROL 300A. pro odborné pracovníky. Vitotrol 300A. Dálkové ovládání. Upozornění na platnost viz poslední strana Montážní a servisní návod pro odborné pracovníky VIESMANN Vitotrol 300A Dálkové ovládání Upozornění na platnost viz poslední strana VITOTROL 300A 2/2012 Prosím uschovat! Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE SOLÁR Í DIRERE Č Í REGULÁTOR OSF S ELEKTRICKÝM VE TILEM FIP

NÁVOD K OBSLUZE SOLÁR Í DIRERE Č Í REGULÁTOR OSF S ELEKTRICKÝM VE TILEM FIP NÁVOD K OBSLUZE SOLÁR Í DIRERE Č Í REGULÁTOR OSF S ELEKTRICKÝM VE TILEM FIP 1 Servisní práce a údržbu je oprávněn provádět pouze autorizovaný elektroodborník Servisní terminál ( zákaznický měřící přístroj)

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

Řada regulátorů Elfatherm E8 je určena pro ekvitermní regulaci. Funce

Řada regulátorů Elfatherm E8 je určena pro ekvitermní regulaci. Funce Řada regulátorů Elfatherm E8 je určena pro ekvitermní regulaci. topných zařízení. Rozdílná provedení regulátorů umožňují optimální a cenově dostupnou adaptaci na topný systém. Integrované rozhraní BUS

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

Návod na instalaci a ovládání Regulátor COMFORT +

Návod na instalaci a ovládání Regulátor COMFORT + Návod na instalaci a ovládání Regulátor COMFORT + Regulátor s mikroprocesorem pro řízení solárních aplikací 2 1. Oblast použití / charakteristika regulátoru 1.1 Oblast použití Regulátory COMFORT+ jsou

Více

Regulátor topného okruhu se směšovačem

Regulátor topného okruhu se směšovačem Str. 1 Regulátor topného okruhu se směšovačem WM Dvoubodový a tříbodový regulátor pro 1 topný okruh se měšovačem NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU Str. 2 FPostupy při uvádění do provo Obsah! Pozor! S pracemi

Více

Str. 1 REGULÁTOR VYTÁPĚNÍ HZR P. Dvoubodový a tříbodový regulátor s přípravou teplé vody pro akumulační zásobník NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

Str. 1 REGULÁTOR VYTÁPĚNÍ HZR P. Dvoubodový a tříbodový regulátor s přípravou teplé vody pro akumulační zásobník NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU Str. 1 REGULÁTOR VYTÁPĚNÍ HZR P Dvoubodový a tříbodový regulátor s přípravou teplé vody pro akumulační zásobník NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU 2 Postupy při uvádění do Obsah provozu! Str. Pozor! S pracemi

Více

auromatic 620 VRS 620/3

auromatic 620 VRS 620/3 auromatic 620 VRS 620/3 CZ Pro provozovatele Návod k obsluze auromatic 620 VRS 620/3 Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Archivace podkladů... 3 1.2 Použité symboly... 3 1.3 Způsob záznamu

Více

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup OSD4-1999 podřízená jednotka centrální regulace (systému CS4) TECHNICKÁ DOKUMENTACE bezdrátová komunikace s řídící jednotkou OCS4-10 bez propojení s centrální jednotkou funguje jako manuální termostat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

Hanazeder FP-3. SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX +420 518 321 158, MOB +420 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

Hanazeder FP-3. SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX +420 518 321 158, MOB +420 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. Hanazeder FP-3 Instalace, obsluha, nastavení SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX +420 518 321 158, MOB +420 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz Funkce výstupy 230V Všechny výstupy s

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 UNIREG regulátor elektrických a vodních ohřívačů UniReg je univerzální regulátor určený pro řízení výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky v závislosti

Více

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420

Více

ROTEX HPSU compact. Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 06/2012

ROTEX HPSU compact. Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 06/2012 Pro provozovatele ROTEX HPSU compact Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze Typy HPSU compact 308 HPSU compact 508 HPSU compact 516 CZ Vydání 06/2012 Výrobní číslo Zákazník

Více

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116 Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Tiráž Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle Návod k montáži a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle 1 Přehled funkcí Programový volič Tlačítko úsporného provozu Tlačítko provozu "oslava" P prog V H

Více

Návod k montáži a k obsluze

Návod k montáži a k obsluze ávod k montáži a k obsluze Směšovací modul Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-r.: 3061888_201309 CZ Obsah Bezpečnostní

Více

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL Změny vyhrazeny. Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 1.1 Předpisy/směrnice 2 1.2 Použití odpovídající účelu 2 1.3 První uvedení do provozu 2 1.4 Práce

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

ETO - regulátor pro ochranu okapů nebo venkovních ploch

ETO - regulátor pro ochranu okapů nebo venkovních ploch ETO - regulátor pro ochranu okapů nebo venkovních ploch technická dokumentace použití automatické ovládání kabelových topných systémů pro ochranu okapů a venkovních ploch před sněhem a náledím označení

Více

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 Elektronický regulátor kotle ADEXaRenesaAM Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Použití regulátoru......... 2 Ovládací prvky regulátoru 2 Displej......... 2

Více

Instalační návod. ECL Comfort 210 / 310, aplikace A266. 1.0 Obsah

Instalační návod. ECL Comfort 210 / 310, aplikace A266. 1.0 Obsah 1.0 Obsah 1.0 Obsah... 1 1.1 Důležité informace o bezpečnosti a produktu................. 2 2.0 Instalace... 5 2.1 Před spuštěním..................................................... 5 2.2 Identifikace

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod

PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod Honeywell PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod Elektronický regulátor Obsah: 1. Rozbalení... 3 2. Obecná upozornění... 3 3. Použití a funkce... 3 3.1. Použití... 3 3.2. Funkce... 4 4. Bezpečnost...

Více

Wilo-Control EC Drain 1x4,0

Wilo-Control EC Drain 1x4,0 Návod k montáži a obsluze EC Drain 1x4,0/ 21.03./27.04.05 Wilo-Control EC Drain 1x4,0 2523497 / 0503 Technické změny vyhrazeny! WILO AG Nortkirchenstraße 100 D-44263 Dortmund Tel. (0231) 41 02-0 Telex

Více

DeltaSol B TECHNICKÁ DATA

DeltaSol B TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP40/DIN40050 Provozní teplota: 0 - +40 C Rozměry: 172 x 110 x 46 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD multifunkční kombinovaný displej s 8 piktogramy, 2 nastavitelné

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 OBSAH 1. URČENÍ...... 2 2. POPIS REGULÁTORU............ 4 2.1 Pracovní režimy regulátoru........ 4 2.2 Regulace

Více

ECONCEPT STRATOS 25, 35

ECONCEPT STRATOS 25, 35 ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ECONCEPT STRATOS 25 ECONCEPT STRATOS 35 Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 4 Vstup TUV ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ CHARAKTERISTIKA Tepelné generátory

Více

Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 3 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.7 Úvod Regulátor TERM 2.7 je urèený k ekvitermní programové regulaci topného systému složeného z podlahového

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Funkční modul FM 443 Solární modul. Před obsluhou pečlivě pročtěte

6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Funkční modul FM 443 Solární modul. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele Návod k obsluze Funkční modul FM 443 Solární modul Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic. Byla prokázána

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 1. 1. URČENÍ Regulátor SOLARIS RRT 05 je určen k řízení automatického provozu solárních systémů vybavených slunečními kolektory

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 56 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SKD82... : Napájecí napětí AC 23 V, 3- polohové řízení SKD82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3- polohové řízení Provedení s nebo bez havarijní funkce

Více

Instalační příručka. DEVIreg 330 (-10 až +10 C) Elektronický termostat. www.devi.com

Instalační příručka. DEVIreg 330 (-10 až +10 C) Elektronický termostat. www.devi.com Instalační příručka DEVIreg 330 (-10 až +10 C) Elektronický termostat www.devi.com Původní návod k použití byl vytvořen v anglickém jazyce. Ostatní jazykové verze jsou překlady původního návodu. (Směrnice

Více

Ekvitermní regulátor kotelny RCU-200

Ekvitermní regulátor kotelny RCU-200 Ekvitermní regulátor kotelny RCU-200 Návod k instalaci a použití Vydání: V1 Datum: 04.2015 1. Obsah Tab. 1 Paragraf Popis 1 Obsah 2 Úvod 2.1. Všeobecné instrukce 2.2 Úpravy jednotky 2.3 Bezpečnostní pokyny

Více

calormatic 400 VRC 400

calormatic 400 VRC 400 calormatic 400 VRC 400 CZ Pro provozovatele a servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 400 Venkovní teplotou řízený regulátor VRC 400 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci.........

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 563 RAA31 RAA31.16 RAA31.26 Prostorové termostaty Pro systémy, kde se pouze vytápí nebo pouze chladí RAA31 Prostorové termostaty s ručním spínačem ZAP/VYP 2 bodová regulace Spínané napětí AC 24 250 V

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu TERMISTOROVÁ OCHRANA MOTORU U-EK 230E NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Termistorová ochrana U-EK230E určena k ochraně motorů ventilátorů s vyvedenými termistorovými kontakty např. ventilátory

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 5 Obr. 4 1 Všeobecné informace Montáž a uvedení do provozu smí provádět pouze autorizovaný personál! 1.1 Účel použití Elektronický řídící a kontrolní

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

Regulátor STDC verze 1

Regulátor STDC verze 1 Návod na montáž, připojení a obsluhu Regulátor STDC verze 1 CZ verze 1.3 OBSAH Prohlášení Obecné informace Část A - Popis a instalace A 1 - Specifikace... 3 A 2 - Popis regulátoru... 4 A 3 - Obsah balení...

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 2 4 Základní režimy regulátoru... 2 4.1 Letní režim... 2 4.2 Zimní režim... 3 4.2.1 Režimy Den a Noc... 3 4.2.2 Režim Útlum... 3 5

Více

Návod na montáž, připojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0

Návod na montáž, připojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0 Návod na montáž, připojení a obsluhu Regulátor TRS 4 CZ verze 1.0 Prohlášení Výrobce prohlašuje, že solární regulátor TRS4 je opatřen označením CE a je ve shodě s následujícími právními předpisy: - směrnice

Více

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV s 1 423 Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy V pro systémy vytápění RDE100.1 DHW Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp

Více

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.5 Úvod Regulátor TERM 2.5 je pøístroj který je urèen k ekvitermí regulaci topení vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

Vybavení Top. Návod k montáži a obsluze Teplotní diferenční regulátor pro solární tepelné zařízení pro ohřev pitné vody a podporu topení

Vybavení Top. Návod k montáži a obsluze Teplotní diferenční regulátor pro solární tepelné zařízení pro ohřev pitné vody a podporu topení Vybavení Top Návod k montáži a obsluze Teplotní diferenční regulátor pro solární tepelné zařízení pro ohřev pitné vody a podporu topení Tento návod k montáži a obsluze je součástí výrobku. > Návod k montáži

Více

1. Technické údaje. 2. Instalace NÁVOD K POUŽITÍ. Chronis Easy UNO. Programovatelné spínací hodiny pro pohony 230V~ www.somfy.cz

1. Technické údaje. 2. Instalace NÁVOD K POUŽITÍ. Chronis Easy UNO. Programovatelné spínací hodiny pro pohony 230V~ www.somfy.cz Programovatelné spínací hodiny pro pohony 230V~ NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností zařízení, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. V případě nejasností nebo dotazů

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru...

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru... OBSAH: 1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2 1.1 Základní funkce regulátoru... 2 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3 1.3 Hlavní prvky regulátoru... 4 1.4 Popis čidel regulátoru a jejich funkce... 5 1.5 Varianta

Více

IR-MONITOR návod k obsluze

IR-MONITOR návod k obsluze IR-MONITOR návod k obsluze 1. Všeobecně 1.1 Infračerveným monitorem se seřizují, obsluhují a kontrolují elektronicky řízená oběhová čerpadla řady TOP-E / TOP-ED "Monitoring" ve vytápěcích zařízeních. Infračerveným

Více

Minia E44 MONITOROVACÍ RELÉ MMR-U3, MMR-X3

Minia E44 MONITOROVACÍ RELÉ MMR-U3, MMR-X3 MMR-U3, MMR-X3 MOITOROVACÍ REÉ Monitorovací relé napětí MMR-U3 Ke sledování nadpětí, podpětí a výpadku fází. Relé je vybaveno výstupním přepínacím kontaktem 8 A. ze použít i pro jednofázové obvody. Sledování

Více

Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL. Article Number: Languages: cs

Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL. Article Number: Languages: cs Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL Article Number: Languages: cs BERNER_Návod_k_obsluze_(M)_Nabíjecí_a_servisní_prístroj_pro_akumulátory_BHFL_60911[PDF]_cs.pdf 2015-12-02

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

Řídící jednotka pro kotle PANDA

Řídící jednotka pro kotle PANDA Řídící jednotka pro kotle PANDA - 1 - OBSAH: 1. Použití a přednosti jednotky... 4 1.1 Vybavení řídící jednotky... 4 1.2 Technické údaje jednotky... 4 1.3 Popis zadní části jednotky... 5 1.4 Popis přední

Více

Ú vod. Vlastnosti a výhody. Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku P255MM/ML Datum vydání 0503/0503CZ Rev.

Ú vod. Vlastnosti a výhody. Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku P255MM/ML Datum vydání 0503/0503CZ Rev. PSC9720 Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 0503/0503CZ Rev.2 Řada Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním/dvěma tlakovými vstupy pro třífázové motory (včetně

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

Vybavení Premium. Návod k montáži a obsluze Teplotní diferenční regulátor pro solární tepelné zařízení pro ohřev pitné vody a podporu topení

Vybavení Premium. Návod k montáži a obsluze Teplotní diferenční regulátor pro solární tepelné zařízení pro ohřev pitné vody a podporu topení Vybavení Premium Návod k montáži a obsluze Teplotní diferenční regulátor pro solární tepelné zařízení pro ohřev pitné vody a podporu topení Tento návod k montáži a obsluze je součástí výrobku. > Návod

Více

Regulátor systému LTDC

Regulátor systému LTDC Regulátor systému LTDC Návod k instalaci a použití Čtěte pozorně ještě před instalací, uvedením do provozu Obsah A. - Bezpečnostní pokyny 4 A.1. - ES prohlášení o shodě 4 A.2. - Všeobecné informace 4 A.3.

Více

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W CZ Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W 3043757_XX09 31 Bezpečnostní pokyny/ Stručný popis vyrovnávacího zásobníku Obsah Stručný popis a bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 3 Pokyny pro

Více

Hydraulická schémata pro

Hydraulická schémata pro pro Hydraulická schémata 1 1317/ES1002-V003-200A-E, stav 07/2011 Hydraulická schémata pro Důležité! Před montáží a použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte návod! Jeho nedodržování může mít za následek

Více

ROTEX HPSU compact 308

ROTEX HPSU compact 308 Pro provozovatele ROTEX HPSU compact 308 Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze Typy HPSU compact 308 CZ Vydání 02/2012 Výrobní číslo Zákazník Obsah 1 Bezpečnost...............................................................................

Více