Návod k obsluze. ecomat 200. Předvolbový čítač E89005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. ecomat 200. Předvolbový čítač E89005"

Transkript

1 Návod k obsluze ecomat 200 R Předvolbový čítač E89005

2 1. Popis - 6-ti místné sčítání /odečítání; předvolbový čítač se dvěma předvolbami - dobře čitelný 2-řádkový LCD-displej se symboly zobrazujícími předvolby a stav obou výstupů - číslicový a předvolbový rozsah až ; přeběhnutí nebo nedoběhnutí bez ztráty čísla až vždy do 1dekády, přitom bliká zobrazení v sekundovém taktu - programovatelný jako impulsní-, frekvenční čítač, nebo případně jako čítač provozních hodin - jedno nebo dvě předvolbové číslice (oddělitelné) - releové výstupy - programování čítacích funkcí, případně provozních parametrů je provedeno nastavovacími tlačítky; navigace obsluhy na displeji během programování. - programovatelné jsou: druhy provozu (výstupní signály při nule nebo předvolbě, s nebo bez automatického opakování) desetinná čárka polarita vstupů (NPN nebo PNP) typ vstupu a faktor výstupní signály jako trvalé nebo stírací signály doba brány při programování jako frekvenčního čítače, rozlišení v sekundách, minutách, hodinách, nebo h:min:s jako čítač času - elektrické napájení 230, 115 V AC - podsvícený displej 2.3 Reset Dynamický vstup zpětného nastavení, nastaví čítač při sčítání na číselnou hodnotu nulu, při odečítání na hodnotu předvolby Klíč Statický vstup uzamčení klávesnice. Pokud je tento vstup aktivován nemůže být čítač nastaven zpět, nebo předvolby změněny. 3. Zobrazení - stav počitadla (čítače) - hodnota předvolby zobrazení aktuální předvolbu 2 symbol aktivního výstupu 2 symbol aktivního výstupu 1 zobrazení aktuální předvolby 1 4. Výstupy 2. Vstupy 2.1 INP A, INP B Čítací vstupy. Maximální čítací frekvence těchto oboui vstupů je nastavitelná programovacím přepínačem C a D (na pravé straně krytu čítače) na 30 Hz nebo 10k Hz. OFF ON A B C D INP A INP B mikro-přepínač 30 Hz 10 khz 30 Hz 10 khz D ON OFF C ON OFF 4.1 Výstup 1 relé s bez-potencionálními spínacími nebo rozpínacími kontakty. 4.2 Výstup 2 Relé s bez-potenciálním přepínacím kontaktem 4.3 Aktivní výstupy jsou na displeji zobrazeny symboly 1 a 2. Pro bezpečnostní zapojení mohou být řízení relé invertována, to znamená, že cívky relé budou při dosažení předvoleb bez napětí. Proto musí být v programovací rutině nastaveny výstupní signály Out1 a Out2 při trvalém signálu na, a při stíracím signálu na. Pozor: U všech druhů provozu s automatickým opakováním (AddAr, SubAr, AddAt, SubAt), musí být pro výstup 2 naprogramována stírací doba, protože jinak nemá výstupní signál definovanou délku (viz Programování Out 2). 2.2 Brána Statický bránový vstup; čítání nebude prováděno pokud nebude tento vstup aktivován. V druhu provozu čítání času, bliká při neaktivovaném bránovém vstupu desetinná tečka mezi 5. a 6. dekádou (zobrazení běhu u jednotek času h, min nebo 0,1 min).

3 5. Nastavení provozních parametrů a. zapnout napájení b. programovací spínač na pravé straně krytu počitadla přepnout krátkodobě do polohy EIN (zap). Na displeji se zobrazí 1.bod menu Mode. c. tlačítkem /- zvolit požadovanou funkci d. tlačítkem P bude převzata nastavena hodnota a bude dále přepojena na další příslušný bod menu e. znovu tlačítkem /- zadat přímo, pomocí tlačítek se šipkami, požadovanou funkci, příp. číselnou hodnotu (faktor, stírací nebo bránovou dobu, rozlišení) f. Za posledním bodem menu (trvalý signál nebo stírací signál) bude P-tlačítkem ukončena (opuštěna) programovací rutina (programovací tlačítko A v poloze OFF ). Pokud bude spínač A ještě v poloze ON, proběhne programovací rutina ještě jednou. A B C D 6.2 Programovací rutina čítání impulsů Druh provozu Add (sčítání): počitadlo sčítá. Trvalý signál při stavu počitadla předvolbě 1 a stavu počitadla předvolba 2 Stírací signál při stavu počitadla předvolba 1 a stavu počitadla předvolba 2. Reset na nulu. Druh provozu Sub (odečítání): Počitadlo odečítá. Trvalé signály při stavu počitadla předvolba 1 a stavu počitadla nula. Stírací signály při stavu počitadla předvolba 1 a při stavu počitadla nula. Reset na předvolbu 2. Druh provozu AddAr (odečítání): Počitadlo sčítá. Trvalý signál při stavu počitadla předvolba 1, nebo stírací signály při stavu počitadla = předvolba 1 a stavu počitadla = předvolba 2 automatické nasazení nuly. 6. Nastavení druhu provozu 6.1 Nastavení základního druhu provozu Po krátkodobém přepnutí programovacího spínače A do polohy ON objeví se na displeji následující obrázky: Druh provozu SubAr (odečítání): Počitadlo odečítá. Trvalé signály při stavu počitadla předvolba 1, nebo stírací signály při stavu počitadla = předvolba 1 a stavu počitadla = nula automatické nasazení předvoby 2 Druh provozu AddbAt (sčítání): počitadlo sčítá. Stírací signály při stavu počitadla = předvolba 2 a automatické nasazení nuly. Druhá sčítající předvolbový čítač (batch-counter = dávkový čítač) nastaven na předvolbu 1, čítá počet automatických opakování předvolby 2.Trvalý signál při stavu počitadla předvolba 1 nebo stírací signál při stavu počitadla = předvolba 1. Tlačítko Reset uvede oba čítače na nulu, vstup-reset pouze impulsní čítač. Programovací rutina čítání impulsů Programovací rutina čítání času Programovací rutina čítání frekvence Druh provozu SubAr (odečítání): Počitadlo odečítá. Stírací signál při stavu počitadla = nula a automatické nasazení na předvolbu 2. Cyklické počitadlo jako druh provozu Add bat. Tlačítko Reset uvede impulsní čítač na předvolbu 2 a cyklický čítač na nulu, vstup-reset pouze impulsní čítač na předvolbu 2. Polarita vstupů pospol: pozitivní polarita (PNP) spínající na + 24 V negpol: negativní polarita (NPN) spínající na 0 V.

4 Druh vstupu: E1: INP A = vstup čítače INP B = vstup směru čítání E2: INP A = vstup čítače sčítací INP B = vstup čítače odečítání Trvání stíracího signálu z výstupu 1, nastavitelný od s do 99,99 * cívka relé bude vybuzena při dosažení hodnoty předvolby ** cívka relé bude bez napětí při dosažení hodnoty předvolby E3: Fázový diskriminátor INP A = vstup čítače 0 INP B = vstup čítače 90 E4: jako E3, ale s impulsním zdvojením. Bude čítána každá hrana od IPN A Faktor: 0, ,9999 Nastavení tlačítkem u a / faktorem 0,0000 nebude akceptováno. Pozor! V druzích provozu odečítání sub Ae a sub bar (výstupní signál při stavu počitadla = nula) musí být hodnota předvolby celočíselná dělitelná faktorem, jinak bude počitadlo při Resetu převedeno na následující vyšší celočíselný násobek faktoru. Desetinná tečka (pouze zobrazením) 0 = žádné desetinné místo 0,0 = 1 desetinné místo 0,00 = 2 desetinná místa 0,000 = 3 desetinná místa Trvalý signál z výstupu 2 bude aktivován při sčítání add. při stavu počitadla předvolba 2 a při odečítání subtr. při stavu počitadla nula. Trvalý signál z výstupu 2 bude pasivní** při sčítání add. při stavu počitadla předvolba 2 a při odečítání subtr. při stavu počitadla nula. Stírací signál z výstupu 2 bude pasovní** při sčítání add. při stavu počitadla = předvolba 2 a při odečítání subtr. při stavu počitadla = nula. Stírací signál z výstupu 2 bude aktivní* při sčítání add. při stavu počitadla = předvolba 2 a při odečítání subtr. při stavu počitadla = nula. Trvání stíracího impulsu výstupu 2, nastavitelná od 00,01 s do 99,99 s předvolby vybuzena. Předvolba 1 zapnout nebo vypnout on = EIN (zap.) * off = AUS (vyp.) Trvalý signál výstupu 1, bude aktivní* při sčítání add., při stavu počitadla předvolba 1 a při odečítání počitadla, při stavu počitadla předvolba 1. Trvalý signál výstupu 1 bude pasivní ** při sčítání počitadla, při stavu počitadla předvolba 1 a při odečítání počitadla při stavu počitadla předvolba 1 Stírací signál výstupu 1 bude pasivní ** při stavu počitadla = předvolba 1 Stírací signál výstupu 1 bude aktivní* při stavu počitadla = předvolba 1 SEITE 4

5 6.2.2 Programovací rutina čítač času Druh provozu Add (sčítání): počitadlo sčítá. Trvalý signál při stavu počitadla předvolbě 1 a stavu počitadla předvolba 2. Stírací signál při stavu počitadla = předvolba 1 a stavu počitadla = předvolba 2. Reset na nulu. Druh provozu Sub (odečítání): Počitadlo odečítá. Trvalé signály při stavu počitadla předvolba 1 a stavu počitadla nula. Stírací signály při stavu počitadla = předvolba 1 a při stavu počitadla = nula. Reset na předvolbu 2. Druh provozu AddAr (sčítání): Počitadlo sčítá. Trvalý signál při stavu počitadla předvolba 1, nebo stírací signály při stavu počitadla = předvolba 1 a stavu počitadla = předvolba 2 automatické nasazení nuly. Druh provozu SubAr (odečítání): Počitadlo odečítá. Trvalé signály při stavu počitadla předvolba 1, nebo stírací signály při stavu počitadla = předvolba 1 a stavu počitadla = nula automatické nasazení na předvolbu 2 Druh provozu AddbAt (sčítání): počitadlo sčítá. Stírací signály při stavu počitadla = předvolba 2 a automatické nasazení nuly. Druhý sčítající předvolbový čítač (batchcounter = dávkový čítač) nastaven na předvolbu 1, čítá počet automatických opakování předvolby 2. Trvalý signál při stavu počitadla předvolba 1 nebo stírací signál při stavu počitadla = předvolba 1. Tlačítko Reset uvede oba čítače na nulu, vstup-reset pouze časový čítač. Druh provozu SubAr (odečítání): Počitadlo odečítá. Stírací signál při stavu počitadla = nula a automatické nasazení na předvolbu 2. Cyklické počitadlo jako druh provozu Add bat. Tlačítko Reset uvede časový čítač na předvolbu 2 a cyklický čítač na nulu, vstup- Reset pouze časový čítač na předvolbu 2. Polarita vstupů pospol: pozitivní polarita (PNP) spínající na + 24 V negpol: negativní polarita (NPN) spínající na 0 V. Časová jednotka: čítání v sekundách ; 0,1 s; 0,01 s; nebo 0,001 s* čítání v minutách; 0,1 min; 0,01 min; nebo 0,001 min* čítání v hodinách; 0,1 h; 0,01 h; nebo 0,001 h* * vždy podle polohy desetinné tečky Čítání v h; min; s Desetinná tečka (rozlišení) 0 = žádné desetinné místo 0,0 = 1 desetinné místo 0,00 = 2 desetinná místa 0,000 = 3 desetinná místa Předvolba 1 zapnout nebo vypnout on = EIN (zap) off = AUS (vyp) Trvalý signál z výstupu 1 je aktivní * při sčítání, při stavu počitadla předvolba 1 a při odečítání při stavu počitadla předvolba 1 Trvalý signál z výstupu 1 je pasivní** při sčítání, při stavu počitadla předvolba 1 a při odečítání při stavu počitadla předvolba 1 Stírací signál z výstupu 1 bude při stavu počitadla = předvolba 1 pasivní** Stírací signál z výstupu 1 bude při stavu počitadla = předvolba 1 aktivní* Trvání stíracího signálu z výstupu 1, nastavitelné 00,01 s až 99,99 s předvolby vybuzena * SEITE 5

6 Trvalý signál z výstupu 2 bude aktivní* při sčítání při stavu počitadla předvolbě 2 a při odečítání při stavu počitadla nula Trvalé signály z výstupu 2 bude pasivní ** při sčítání při stavu počitadla předvolba 2 a při odečítání při stavu počitadla nula. Stírací signál z výstupu 2 bude pasivní** při sčítání při stavu počitadla = předvolba 2 a při odečítání při stavu počitadla = nula Programovací rutina čítač frekvence Doba brány = čas, která uplyne mezi vstupujícími impulsy a zobrazením. Rozsah nastavení od 00,01 s do 99,99 s Nastavení pomocí tlačítek u a / 00,00 nebude jako nastavení akceptováno. Polarita vstupů pospol: pozitivní polarita (PNP) spínající na + 24 V negpol: negativní polarita (NPN) spínající na 0 V. Stírací signál z výstupu 2 bude aktivní* při sčítání při stavu počitadla = předvolba 2 a při odečítání při stavu počitadla = nula Trvání stíracího signálu z výstupu 2, nastavitelné 00,01 s až 99,99 s předvolby vybuzena * Druh vstupu: E1: INP A = vstup čítače INP B = vstup směru čítání E2: INP A = vstup čítače sčítací INP B = vstup čítače odečítání E3: Fázový diskriminátor INP A = vstup čítače 0į INP B = vstup čítače 90į E4: jako E3, ale s impulsním zdvojením. Bude čítána každá hrana od IPN A Faktor: 0, ,9999 Nastavení tlačítkem u a / Faktor 0,0000 nebude akceptován Desetinná tečka (pouze zobrazením) 0 = žádné desetinné místo 0,0 = 1 desetinné místo 0,00 = 2 desetinná místa 0,000 = 3 desetinná místa SEITE 6

7 Předvolba 1 zapnout nebo vypnout on = EIN (zap) off = AUS (vyp) Trvalý signál z výstupu 1 je aktivní * při stavu počitadla předvolba 1 Nastavení předvolby: Bude-li stlačen tlačítko se šipkou je před-nulové potlačení cca 4 sekundy zrušeno a pravá dekáda předvolby bliká s frekvencí 1 Hz. Tlačítkem /- bude hodnota blikající dekády změněna ve stoupajícím směru. Tlačítkem u bude zvolena následující nejvyšší dekáda. 4 sekundy po posledním stlačení tlačítka bude automaticky aktivováno před-nulové potlačení. Ve druzích provozu impulsní čítač a frekvenční čítač bude nyní převzata nová hodnota. Trvalý signál z výstupu 1 je pasivní** při stavu počitadla předvolba 1 Stírací signál z výstupu 1 bude pasivní** při stavu počitadla = předvolba 1 Stírací signál z výstupu 1 bude aktivní* při stavu počitadla = předvolba 1 Nastavení předvolba 1 Nastavení do 5. dekády Trvání stíracího signálu z výstupu 1, nastavitelné 00,01 s až 99,99 s předvolby vybuzena * Nastavení předvolba 2 Nastavení do 6. dekády Trvalý signál z výstupu 2 je aktivní * při stavu počitadla předvolba 2 Trvalý signál z výstupu 2 je pasivní** při stavu počitadla předvolba 2 Stírací signál z výstupu 2 bude pasivní** při stavu počitadla = předvolba 2 Stírací signál z výstupu 2 bude aktivní* při stavu počitadla = předvolba Nastavení znaménka Tlačítkem u zvolit znaménko; blikající znaménko se objeví před aktuálním stavem počitadla. Tlačítkem /- bude znaménko přiřazeno předvolbové hodnotě, případně bude zrušeno. 4 sekundy po posledním stlačení tlačítka bude aktivováno před-nulové potlačení a předvolba a stav počitadla, zobrazen s odpovídajícím znaménkem. Pozor: při automatickém opakování nesmí být pro předvolbu 2 nastaveny negativní hodnoty! Trvání stíracího signálu z výstupu 2, nastavitelné 00,01 s až 99,99 s předvolby vybuzena Nastavení znaménka předvolby 1 * SEITE 7

8 8. Příklad zapojení 9.2 Obsazení zástrčky X2 svorka funkce číslo název 230, 115 V AC Řízení světelnou závorou Řízení kontaktem programované polarity VDC napájecí napětí vysílače 2 GND 0 V DC vztažné napětí 3 INP A vstup čítače A 4 INP B vstup čítače B 5 RESET vstup zpětného nasazení 6 GATE vstup brány 7 KEY uzamčení klávesnice Řízení rotačním snímačem 9. Obsazení připojů svorka číslo 230, 115 V AC 1 výstup 1 releový kontakt 2 výstup 1, releový kontakt 3 výstup 2, společný kontakt 4 výstup 2, spínač (NO) 5 výstup 2, rozpínač (NC) VAC/ VAC/ Pozor! při nastavení a (invertované relé) se změní přípoje svorek 4 a 5. svorka číslo 4 releový výstup rozpínač (NC) 5 releový výstup spínač (NO) 10. Technická data napájecí napětí: V AC, 50/60 Hz, ± 10 % zobrazení: 6-ti místný, 2-řádkový, 7- segmentový LCD displej se znaménkem stávající hodnota 9 mm vysoká, předvolba 7 mm vysoká; symboly pro zobrazenou předvolbu a uzavřené výstupní kontakty polarita vstupních signálů: programovatelná; společně pro všechny vstupy vstupní odpor: čítací frekvence: Minimální impulsní doba řídicích vstupů: spínací úroveň vstupů: tvar impulsu: výstup 1: cca 10 kohm pomocí přepínače DIL pro INP A a INP B odděleně nastavitelná 30 Hz 10 khz (7 khz při druhu vstupu E3 a fázovém dis kriminátoru) při automatickém opa kování 900 Hz bez číselné ztráty (500 Hz při druhu vstupu E4) 5 ms při napěťovém napájení AC log 0 : V DC log 1 : V DC libovolný, zde vstupy Schmitt-trigger_ rele s bezpotenciálovými spínacími kontakty, pro gramovatelné jako roz pínače nebo spínače; spí nané napětí max. 250 V AC/125 V DC spínaný proud max. 3 A spínaný proud při DC min. 30 ma spínaný výkon max. 90 W při DC max. 750 VA při AC

9 výstup 2 relé s bepotenciálovým přepínacím kontaktem spínané napětí max. 250 V AC / 300 V DC spínaný proud max. 3 A spínací proud při DC min. 30 ma spínaný výkon max 5 W při DC max VA při AC druh krytí: IP 65 zepředu barva krytu: černá čištění: přední strana přístroje může být čištěna pouze vodou navlhčeným hadříkem 11. rozsah dodávky: - počitadlo šroubová zástrčková svorka 7-pólová, rozměr západky 5,08 mm - šroubová zástrčková svorka 7-pólová, rozměr západky 3,81 mm - přední rámeček s upevněním šrouby, montážní otvor 50 x 50 mm - přední rámeček pro vazební upevnění, montážní otvor 50 x 50 mm - upínací třmen - šablona pro otvor v panelu reakční doba výstupů: relé: cca 6 ms zabezpečení dat:min 10 let nebo 106 paměťových cyklů napětí vysílače (rotačního snímače) nestabilizované 24 V DC 40% / + 15% 60 ma jištění: doporučené jištění při 230 V AC: 0,05 AT při 115 V AC: 0,1 AT odolnost proti rušení: EN55011 třída B a EN s odstíněnými vstupy dat teplota okolí: įc skladovací teplota: -25 C C váha: cca 240 g Rozměrový výkres: otvor pro montáž 45 x 45 mm zapuštění s předním rámečkem č. 3; otvor pro montáž 50 x 50 mm s předním rámečkem č. 2; otvor pro montáž 50 x 50 mm

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku MaRweb.sk www.marweb.sk Uživatelský návod PRESET - COUNTER 0 Elektronický čítač s jednou předvolbou Označení pro objednávku 0 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence

Více

Návod k obsluze ISI30/31/32/33

Návod k obsluze ISI30/31/32/33 Návod k obsluze ISI30/31/32/33 Ivo GmbH & Co. P.O. Box 3360 D-78022 Villingen-Schwenningen Telefon: +49 (0) 7720 942-0 Fax: +49 (0) 7720 942-999 www.ivo.de email: info@ivo.de 10.02 171.55.256/1-1 - Návod

Více

Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence 01 230VAC 50/60Hz AC 2 relé - 15Hz 02 230VAC 50/60Hz DC 2 relé 24VDC nestabil.

Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence 01 230VAC 50/60Hz AC 2 relé - 15Hz 02 230VAC 50/60Hz DC 2 relé 24VDC nestabil. Uživatelský návod PRESET - COUNTER 305 Dva nezávislé čítače s předvolbou Označení pro objednávku 3 0 5 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence 0 3AC 50/60Hz AC

Více

ZD 340. Rychlý čítač pro dva snímače. Zkrácený návod. control motion interface

ZD 340. Rychlý čítač pro dva snímače. Zkrácený návod. control motion interface control motion interface motrona GmbH Zwischen den Wegen 32 78239 Rielasingen - Germany Tel. +49 (0)7731-9332-0 Fax +49 (0)7731-9332-30 info@motrona.com www.motrona.de ZD 340 Rychlý čítač pro dva snímače

Více

Návod k obsluze ISI36

Návod k obsluze ISI36 Návod k obsluze ISI36 Ivo GmbH & Co. P.O. Box 3360 D-78022 Villingen-Schwenningen Telefon: +49 (0) 7720 942-0 Fax: +49 (0) 7720 942-999.ivo.de email: @ivo.de 10.02 171.55.258/1-1 - Návod k obsluze Měřič

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

Obousměrný programovatelný releový čítač Trumeter Obj. č.: VAROVÁNÍ. Instalace. Údržba. Specifikace

Obousměrný programovatelný releový čítač Trumeter Obj. č.: VAROVÁNÍ. Instalace. Údržba. Specifikace Instalace Tento výrobek je určený pro instalaci v souladu s požadavky na používání a instalaci Přepěťové Kategorie II a Stupně Znečištění 2 (definováno dle IEC 664). Musí být umístěn ve vhodné schránce,

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

Dvouosá / tříosá indikace polohy

Dvouosá / tříosá indikace polohy Z89 Dvouosá / tříosá indikace polohy Napájení 24 VDC nebo 115/230 VAC Vstupy pro inkrementální snímače Externí vstup pro každou osu: nulování / reference Zápis reference Přídavná konstanta Absolutní a

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Návod k obsluze Elektronický čítač s předvolbou NE 210

Návod k obsluze Elektronický čítač s předvolbou NE 210 Čítače Kontroléry Enkódery Návod k obsluze Elektronický čítač s předvolbou NE 210 Obsah Strana 1 Bezpečnostní opatření 2 2 Seznámení s NE 210 4 3 Připojení NE 210 4 3.1 Připojení napájecího napětí 5 3.2

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

TR TR 635 top TR 636 top

TR TR 635 top TR 636 top TR 635 top2 309563 03 TR TR 635 top2 6350100 TR 636 top2 6360100 TR 635 top2 0 6 12 18 24 Montážní návod a návod k obsluze Digitální spínací hodiny s týdenním programem MENU OK Je možné spínání libovolné

Více

Uživatelský návod. PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami

Uživatelský návod. PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami Uživatelský návod PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami Označení pro objednávku 3 0 2 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence 01 23AC 50/60Hz

Více

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, Ostrava 9, Czech Republic

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, Ostrava 9, Czech Republic Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic tel / fax : +420 596 627 097, tel : +420 596 616 729, mob : +420 604 334 327 email : mercos@mercos.cz, www : http://www.mercos.cz

Více

Optoelektronické. snímače BOS 65K

Optoelektronické. snímače BOS 65K V určitých aplikacích pomůže jen výkon! To platí zejména v tvrdých podmínkách. To je důvod, proč má náš výstup 3 A při 264 V AC/DC a velmi dlouhou snímací vzdálenost, resp. dosah. Přichází také s indikací

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

Příručka přístroje. Vícefunkční displej a vyhodnocovací systém AX 360. číslo dokumentu: /2003. Mode/ Enter

Příručka přístroje. Vícefunkční displej a vyhodnocovací systém AX 360. číslo dokumentu: /2003. Mode/ Enter Příručka přístroje R Vícefunkční displej a vyhodnocovací systém AX 360 Mode/ Enter Set číslo dokumentu: 7390351 11/2003 Bezpečnostní pokyny Tento popis je součástí přístroje. Obsahuje texty a zobrazení

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

Návod k použití. Multifunkční displej a vyhodnocovací systém FX 360

Návod k použití. Multifunkční displej a vyhodnocovací systém FX 360 Návod k použití Multifunkční displej a vyhodnocovací systém FX 360 Bezpečnostní instrukce Tento návod je součástí výrobku. Obsahuje texty a diagramy potřebné pro správné používání výrobku a je nezbytné

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

Optoelektronické. Použití. Vlastnosti

Optoelektronické. Použití. Vlastnosti Komplexní zpracování signálů (potlačené pozadí, relé, laser) a snadné použití (číselný ukazatel, otočný konektor) je nejlépe realizovatelné právě u snímačů v kvádrovém provedení. Provedení a BOS 26K jsou

Více

1. Obsah 2. 1. Obsah Strana. 2. Montáž, připojení, uvedení do provozu 3-5. 3. Ovládací prvky 6. 4. Displej 6. 5. Výchozí nastavení 7

1. Obsah 2. 1. Obsah Strana. 2. Montáž, připojení, uvedení do provozu 3-5. 3. Ovládací prvky 6. 4. Displej 6. 5. Výchozí nastavení 7 1. Obsah 2 1. Obsah Strana 2. Montáž, připojení, uvedení do provozu 3-5 3. Ovládací prvky 6 4. Displej 6 5. Výchozí nastavení 7 6. Změna nastavení 8 6.1 Ćasový údaj a den v týdnu 8 6.2 Kalendářní měsíc

Více

DINALOG A 144 x 36 Sloupcový indikátor

DINALOG A 144 x 36 Sloupcový indikátor DINALOG A x 6 Rozměry průčelí x 6 mm Indikační sloupec je tvořen 7 kontrastními LED diodami Formát na výšku je k dispozici navíc i s displejem Rozsah zobrazení číslicového displeje 999 999 Formát na výšku

Více

Úprava stlačeného vzduchu Jednotky úpravy stlačeného vzduchu a komponenty

Úprava stlačeného vzduchu Jednotky úpravy stlačeného vzduchu a komponenty Série PR Tlakový snímač, Série PE5 Spínací tlak: - bar Elektronický Výstupní signál Digitální: výstup - výstupy IO-Link Elektr. přípoj: Zástrčka, Mx, -pólový Certifikáty Naměřená hodnota Zobrazení Nastavitelná

Více

Max. obsah oleje stlačeného vzduchu Pevnost v rázu max. (směr XYZ) Mez únavy při kmitavém napětí (směr XYZ) Odběr klidového proudu

Max. obsah oleje stlačeného vzduchu Pevnost v rázu max. (směr XYZ) Mez únavy při kmitavém napětí (směr XYZ) Odběr klidového proudu Sensorika Tlaková čidla Spínací tlak: - - 2 bar Elektronický Výstupní signál Digitální: 2 výstupy - výstup IO - Link Elektr. přípoj: Zástrčka, M2x, 4 - pólový 233 Certifikáty Naměřená hodnota Zobrazení

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

H5CX H7CX. navržený pro vaše specifické podmínky. Advanced Industrial Automation

H5CX H7CX. navržený pro vaše specifické podmínky. Advanced Industrial Automation Nový světový standard v oboru časovačů a čítačů H5CX H7CX navržený pro vaše specifické podmínky Advanced Industrial Automation Omron, přední světový výrobce v oboru časovačů a čítačů, vám nabízí nejucelenější

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OM 47

NÁVOD K POUŽITÍ OM 47 NÁVOD K POUŽITÍ OM 47 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR WATTMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 Návod k obsluze OM 47 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 4-trubkové jednotky fan-coil RDF30 Řídící výstup pro pohon ventilu : on / off (Otevřeno/zavřeno) Výstup pro ovládání 3-otáčkového ventilátoru Regulace

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY DEL2115P. rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé.

Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY DEL2115P. rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. MĚŘIČ DÉLKY DEL2115P rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé www.aterm.cz 1 1. Obecný popis měřiče délky Měřič délky DEL2115P je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně

Více

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, Ostrava 9, Czech Republic

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, Ostrava 9, Czech Republic Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic tel / fax : 420 596 627 097, tel : 420 596 616 729, mob : 420 604 334 327 email : mercos@mercos.cz, www : http://www.mercos.cz MANUÁL

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3

Více

ESIII-2.1.4 Převodníky Nikobusu

ESIII-2.1.4 Převodníky Nikobusu Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESIII-2.1.4 Převodníky Nikobusu Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 3. Zpracoval(a): Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1.

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

D M P 01 MANUÁL PRO NASTAVENÍ PROCESOROVÉHO PANELMETRU. 2 limitní / 4 limitní. Programovatelný procesní kontrolér DMP-návod

D M P 01 MANUÁL PRO NASTAVENÍ PROCESOROVÉHO PANELMETRU. 2 limitní / 4 limitní. Programovatelný procesní kontrolér DMP-návod Programovatelný procesní kontrolér DMP-návod MANUÁL PRO NASTAVENÍ PROCESOROVÉHO PANELMETRU D M P 01 2 limitní / 4 limitní A ZÁKLADNÍ PŘEHLED ADRES, PODADRES A JEJICH FUNKCÍ str. č. 1 B PODROBNÝ POPIS FUNKCÍ

Více

Pohon Program Počet kanálů Typové označení Objed. číslo Balení (ks) /řaz. kontaktů. WA_SG 04812 Popis Typové označení Objed.

Pohon Program Počet kanálů Typové označení Objed. číslo Balení (ks) /řaz. kontaktů. WA_SG 04812 Popis Typové označení Objed. Digitální spínací hodiny TSDW... SG 58512 WA_SG 04712 Automatické nebo manuální ovládání Automatický přechod letní/zimní čas Zpracování přestupného roku Bezšroubové svorky - vždy dva vodiče pro jednu svorku

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

pro inkrementální a absolutní snímače

pro inkrementální a absolutní snímače TYP Z58 Univerzální indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače připojení pro inkrementální nebo absolutní systémy (FMAX, FEMAX, EMAX) osvědčené standardní funkce (např. opravný a multiplikační

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

Digitální multimetr Kat. číslo

Digitální multimetr Kat. číslo Digitální multimetr Kat. číslo 111.4020 Strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento multimetr je vyroben v souladu s normou IEC 1010, platnou pro elektronické měřicí přístroje kategorie přepětí CAT II a třídy

Více

přístroje pro měření tlaku

přístroje pro měření tlaku Snímače teploty Měřicí převodníky Ruční měřicí přístroje GMH 3111 tlakoměr s 1 vstupem pro snímač tlaku, bez snímače GMH 3111 - ex tlakoměr s 1 vstupem pro snímač tlaku, bez snímače, provedení Ex GMH 3111

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

Bezpečnostní monitorování otáček. Siemens 2010. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnostní monitorování otáček. Siemens 2010. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnostní monitorování otáček Bezpečnostní moduly 3TK28 Přehled Použití Charakteristické vlastnosti Přednosti Bezpečnostní moduly 3TK28 Bezpečnostní moduly se používají, jeli požadováno bezpečné a spolehlivé

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače Z25-3 Návod k obsluze LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače 7-mi místný LCD-displej, výška číslic 1 mm se znaménkem ± a dalšími symboly symbol stupňů pro úhlová odměřování napájení

Více

Uživatelský manuál. DALIrel4

Uživatelský manuál. DALIrel4 DALIrel4 Uživatelský manuál verze 1.1 4 kanálová reléová jednotka do 10A 2 přepínací a 2 spínací relé řízení po sběrnici DALI podle ČSN EN 62386-208 testovací tlačítka na čelním panelu indikace napájení

Více

Sloupcové přístroje Pro kontrolu procesů, použití v automatizaci a laboratořích Proud, napětí, odpor, kmitočet a teplota Rozlišení až 0,5%

Sloupcové přístroje Pro kontrolu procesů, použití v automatizaci a laboratořích Proud, napětí, odpor, kmitočet a teplota Rozlišení až 0,5% Sloupcové přístroje Pro kontrolu procesů, použití v automatizaci a laboratořích Proud, napětí, odpor, kmitočet a teplota Rozlišení až 0,5% DINALOG A 96 x 24 programovatelné kvazianalogové měřicí přístroje

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 67 Bezpečnostní pokyny Připojování a montáž elektrických přístrojů může provádět jen kvalifikovaný elektrikář. Zásahy a změny přístroje vedou ke

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Návod k obsluze DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Čtěte pozorně všechny instrukce Měřicí přístroje řady EV3M jsou digitální elektronické multimetry trms určené k zobrazování základních elektrických

Více

Bezpečnostní relé NST-2004

Bezpečnostní relé NST-2004 Products Bezpečnostní prvky Bezpečnostní relé Duelco Bezpečnostní relé NST-2004 Kompaktní bezpečnostní relé, šířka pouhých 22,5 mm 3 spínací bezpečnostní výstupy. 1 rozpínací signální výstup nebo tranzistorový

Více

MONITOR FD-2. Frequency/Direction. In 1 In 2. Out1 Out2 CH1 CH2 CH3 CH4 RUN PRG TST KEY

MONITOR FD-2. Frequency/Direction. In 1 In 2. Out1 Out2 CH1 CH2 CH3 CH4 RUN PRG TST KEY Návod k provozu R Monitor FD-2 DR2005 DR2006 1 2 3 4 5 6 číslo dokumentu: 7390342/00 07/2002 7 8 9 10 11 12 MONITOR FD-2 Frequency/Direction In 1 In 2 CH1 CH2 CH3 CH4 RUN PRG TST KEY Out1 Out2 13 14 15

Více

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace vstupních

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0 10V Rozsah měření: 350 6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FLOWDRIVE FDU - 690V

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FLOWDRIVE FDU - 690V TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FLOWDRIVE FDU - 690V FLOWDRIVE FDU69 110-250 kw ŘADA X5 Typové označení FDU69-120 -140-170 -215-270 Doporučený výkon motoru P nom kw 110 132 160 200 250 Jmenovitý výstupní

Více

OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ

OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ 1 NÁVOD K OBSLUZE OM 45 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je! Tyto přístroje by měly být

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20 Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj BVS20 Obsah balení 1 x BVS20-SG 1 x Informace o produktu Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena pouze kvalifikovaným

Více

Celoplošné světelné zábrany do venkovního prostředí: SG - 10. www.infrasensor.cz

Celoplošné světelné zábrany do venkovního prostředí: SG - 10. www.infrasensor.cz Celoplošné světelné zábrany do venkovního prostředí: SG - 10 www.infrasensor.cz Přednosti Dosah do 10m Plně automatické nastavení citlivosti SW sestaven pro práci ve venkovním prostředí Možnost montáže

Více

Hodiny spínací, 16 A. - šířka 17,5 mm. - čelní panel 72 x 72 mm - montáž do panelu ŘADA 12

Hodiny spínací, 16 A. - šířka 17,5 mm. - čelní panel 72 x 72 mm - montáž do panelu ŘADA 12 ŘADA ŘADA mechanické spínací hodiny - s denním programem - tý denním programem Typ.01 - denní program - šířka 35,8 mm - na D-lištu ČS E 60715 TH35 Typ.11 - denní program - šířka 17,5 mm - na D-lištu ČS

Více

Digitální spínací hodiny

Digitální spínací hodiny C Z Digitální spínací hodiny SHT-1 SHT-1/2 SHT-3 SHT-3/2 Obsah Symbol, Zapojení... 3 Varování... Charakteristika... 5 Technické parametry... 6 Provedení spínacích hodin, Zátěž... 7 Popis přístroje... 8-9

Více

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Tato konstrukce představuje časový spínač řízený mikroprocesorem Atmel, jehož hodinový takt je odvozen od přesného krystalového

Více

Modulové přístroje. Technické změny vyhrazeny H.159

Modulové přístroje. Technické změny vyhrazeny H.159 Modulové Technické změny vyhrazeny H.159 Soumrakové spínače - řízení umělého osvětlení v závislosti na intenzitě denního osvětlení Pomocí těchto přístrojů lze jednoduše řídit umělé osvětlení v závislosti

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Kapalná média: voda, roztoky glykolu, oleje (viskozita 68 mm²/s při 40 C )

Kapalná média: voda, roztoky glykolu, oleje (viskozita 68 mm²/s při 40 C ) SU8000 Made in Germany Vlastnosti výrobku Ultrazvukový senzor průtoku Konektorové provedení Procesní připojení: G1 s plochým těsněním Funkce programovatelné Celková funkce 2 výstupy OUT1 = hlídání proudění

Více

Kontrolní technika. Hlídač zátěže BH 9097 varimetr

Kontrolní technika. Hlídač zátěže BH 9097 varimetr A 0237133 ontrolní technika Hlídač zátěže BH 9097 varimetr Grafické znázornění funkce ( princip klidového proudu)* A1/A2 P2 U ta t splňuje požadavky norem IEC/E 60 255, DI VDE 0435-303 detekuje - nedostatečné

Více

Pohybová a prezenční čidla, 10 A

Pohybová a prezenční čidla, 10 A ŘADA ŘADA pohybová a prezenční čidla Pohybová čidla identifikují pohyb osob a zvířat, prezenční čidla identifikují činnosti sedících osob (.31-0031,.51). zabudované nastavení prahu osvětlení, časového

Více

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 PROPOJENÍ DŮLEŽITÉ Ujistěte se, že souhlasí úroveň a polarita napájecího napětí POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. Čelní Panel 2. Horní Kryt 3. Tlačítka 4. Deska Plošného Spoje

Více

94.250/1. EYB : Prostorové ovládací jednotky pro regulátory ecos. Systems

94.250/1. EYB : Prostorové ovládací jednotky pro regulátory ecos. Systems 94.25/ EYB 25...256: Prostorové ovládací jednotky pro regulátory ecos yto jednotky slouží jako snímač teploty a ovladač ve spojení s regulátory EYE 2 až EYE26. Pouzdro přístroje 76 x 76 je ze samozhášecího

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Spínací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009 Projekt je spolufinancován

Více

Návod k obsluze a programování. Kompaktní systém přístupu Smart Access KCSA200 a KCSA.ANT

Návod k obsluze a programování. Kompaktní systém přístupu Smart Access KCSA200 a KCSA.ANT Návod k obsluze a programování Kompaktní systém přístupu Smart Access KCSA200 a KCSA.ANT 1 Obsah Obsah...2 Všeobecně...3 1. Komponenty...4 1.1 Obsah dodávky KCSA200 (Kompaktní systém kontroly přístupu)...4

Více

Tlakové spínače, Série PM1 Spínací tlak: - 0,9-16 bar Mechanický Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 4400, tvar A Vlnovec s pružinou, nastavitelný

Tlakové spínače, Série PM1 Spínací tlak: - 0,9-16 bar Mechanický Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 4400, tvar A Vlnovec s pružinou, nastavitelný Naměřená hodnota Spínací prvek Spínací kmitočet max. Odolnost proti přetlaku Teplota okolí min./max. Teplota média min./max. Médium Pevnost v rázu max. (směr XYZ) Mez únavy při kmitavém napětí (směr XYZ)

Více

2. Montáž, uvedení do provozu a připojení 3

2. Montáž, uvedení do provozu a připojení 3 1. Obsah 2 1. Obsah Strana 2. Montáž, uvedení do provozu a připojení 3 3. Ovládací prvky 4 4. Displej 4 5. Výchozí nastavení 5 6. Spínací povely 6 7. Vytváření bloků dnů v týdnu 7 8. Ćasový údaj a den

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

Týdenní digitální časový spínač + programovací klíč

Týdenní digitální časový spínač + programovací klíč Týdenní digitální časový spínač + programovací klíč Technické specifikace Spínač je od výrobce dodáván s nastaveným aktuálním časem a kalendářním datem. Automatické přepínání letního/zimního času Programovací

Více

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku nebo 2 spínací výstupy spínací výstupy volně konfigurovatelné přes adaptér nebo programovací zařízení jmenovitý tlak od 0... bar do 0... 0 bar rovněž...

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

[ Analyzátory elektrických sítí ] NA-21/25/35/PB. [ Návod k obsluze ]

[ Analyzátory elektrických sítí ] NA-21/25/35/PB. [ Návod k obsluze ] [ Analyzátory elektrických sítí ] NA-21/25/35/PB [ Návod k obsluze ] INSTALACE Přístroj je určen k montáži do panelu o normalizované velikosti výřezu je 92 x 92 mm. Před připojením přístroje k síti se

Více

MONTÁŽNÍ / UŽIVATELSKÝ NÁVOD ISD COMBI (LIGHT) docházkový snímač

MONTÁŽNÍ / UŽIVATELSKÝ NÁVOD ISD COMBI (LIGHT) docházkový snímač MONTÁŽNÍ / UŽIVATELSKÝ NÁVOD ISD COMBI (LIGHT) OBSAH 1 Technické parametry... 3 2 Rozměry snímače... 4 3 Používání snímače... 5 3.1 Základní používání snímače... 5 3.2 Popis klávesnice... 5 3.2.1 ISD COMBI...

Více

Spínací hodiny ZUE / ZUC 2 / ZUCB

Spínací hodiny ZUE / ZUC 2 / ZUCB Spínací hodiny ZUE / ZU 2 / ZU Návod k použití Strana 5 Návod k montáži Strana 7 Je nutno mít při jízde ve vozidle! Komfort na cestách Šablona pro montážní otvor (rozměry nebo vyplývají z obrázků pro montáž,

Více

Typ : TD6100 * CA7100 DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL. Instalace a zapojení

Typ : TD6100 * CA7100 DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL. Instalace a zapojení Typ : TD600 * CA700 DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL Tlačítkový panel vyrobený z eloxovaného hliníku s 2 ocelovými tlačítky a 4místným číslicovým displejem. Umožňuje adresovat až 255 domácích telefonů a obsahuje

Více

PLUS. Součásti kompletní instalace

PLUS. Součásti kompletní instalace PLUS Součásti kompletní instalace Montážní úrovně: Úroveň H: dráha by měla zůstat 10 mm nad nejvyšším bodem vrat (viz detail H). Úroveň L: dráha by měla být alespoň 35 mm pod stropem. Kabeláž: Typ Počet

Více

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem.

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem. OMRON Frekvenční měnič 3G3JV Obecné informace Frekvenční měnič 3G3JV je miniaturní frekvenční převodník se širokými uživatelskými možnostmi nastavení parametrů. Jedinečné řešení napájecí sekce umožnilo,

Více

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU. Příručka uživatele

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU. Příručka uživatele Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU Příručka uživatele 1 ASIN ACU je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů koncentrace (ASIN ACU T) a detektorů (ASIN ACU D) a zpracování

Více

Hlídače izolačního stavu

Hlídače izolačního stavu Hlídač izolačního stavu CM-IWN-AC pro izolované sítě do 415V AC reset poruchu nastavení rozsahu izolačního odporu jemné nastavení hodnoty izolačního odporu přítomnost napájecího napětí štítek pro popis

Více

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití 21 395-01 PNOZ s3 CZ Návod k použití Bezpečnostní relé PNOZ s3 Toto bezpečnostní relé umožňuje bezpečné přerušení bezpečnostního obvodu. Bezpečnostní relé splňuje požadavky EN 60947-5-1 a VDE 0113-1 a

Více

GIR 2002 PID od verze 2.3

GIR 2002 PID od verze 2.3 E32.0.21.6B-02 návod k obsluze GIR 2002 PID strana 1 z 40 Zapojení a návod k obsluze GIR 2002 PID od verze 2.3 GREISINGER electronic GmbH E32.0.21.6B-02 návod k obsluze GIR 2002 PID strana 2 z 40 Obsah

Více