Téma:Na vlnách změn. prostředí právech 50 ~ 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma:Na vlnách změn. prostředí právech 50 ~ 2011"

Transkript

1 Tištěná verze: ISBN , online verze: ISSN dobrovolná cena 10 Kč prostředí právech 50 ~ 2011 lidských Zpravodaj o životním a Téma:Na vlnách změn + Jaderná energetika problém za problémem + Vojenské aktivity v Libyi + Nový projekt NESEHNUTÍ pro dobrovolníky + Nový web ženského programu

2 úvod Milé čtenářky a milí čtenáři Alarmu, Obsah Po delší době k vám opět přicházíme s dalším číslem. I když se zdá, ze jsme si s číslem, které právě držíte v rukách, dali až příliš na čas, nelze říct, že bychom se zrovna ulévali. Usilovně jsme totiž pracovali souběžně na přípravě nové koncepce našeho zpravodaje včetně jeho nového designu, kterou doufejme vám budeme moci představit v již nejbližší době. Ptali jsme se vás také na našem webu i na facebookovském profilu, co se vám na stávající podobě zpravodaje líbí či nelíbí, protože k vám chceme být co nejblíže a nabídnout spoustu podnětů k předkládaným tématům. Tím se logicky pozdrželi práce na stávajícím čísle, avšak vše dobře dopadlo a o to víc doufáme, že i vzhledem k velice zajímavým článkům se nebudete cítit ochuzeni. V aktuálním čísle Alarmu naleznete spoustu zajímavých informací. Společně se zamyslíme nad katastrofálními důsledky zemětřesení a následně výbuchu jaderné elektrárny v Japonsku, trochu z právnického pohledu též nad schvalováním bezletové zóny v OSN nad Libyi, dozvíte se jaké potíže působí novela zákona o pobytu cizinců v advokátní praxi nebo jak probíhala blokáda Brna na svátek práce v květnu. Představíme vám rovněž nové členy resp. členky týmu Nesehnutí. Nemůžeme opomenout žhavou novinku ženského program nový web, který rozhodně stojí za to navštívit! Věříme, že vám nové číslo zpříjemní třeba cestu tramvají, či volné odpoledne, anebo i pobyt na koupališti; škoda jen, že papír FSC není také voděodolný Hezké léto přeje Vaše redakce Jaderná energetika: problém za problémem Aké sú hranice spojeneckých vojenských aktivít v Líbyi?* Naplánujte si své Brno! V Brně vyrostl Strom v betonu Brněnské prvomájové blokování Pečující ženy předpoklad fungujícího kapitalismu? Některé změny zákona o pobytu cizinců po komiks Evropský rok dobrovolnictví aneb I Ty se můžeš stát dobrovolníkem Trochu bláta distribuce Mezinárodní den žen ALARM č. 50~2011 redakce: Darina Chvosteková, Lukáš Lyer, Kristýna Pešáková grafická úprava, sazba a typografická úprava: Radim Šašinka, tisk: POIRE, s. r. o. registrace: MK ČR Vytištěno na recyklovaném papíře Obálka je vyrobena z papíru s certifikací FSC (Forest Stewardship Council) označující výrobky z ekologicky a sociálně šetrného lesního hospodaření. poznámka redakce: Ne všechny články musí vyjadřovat stanovisko NESEHNUTÍ. Chcete-li dostávat zpravodaj ALARM, pošlete na brněnskou adresu NESEHNUTÍ dvacetikorunovou známku (počet známek počet čísel ALARMu) anebo nám napište na adresu kde si můžete objednat jeho pravidelné zasílání v elektronické verzi. ALARM si můžete také prohlédnout na našich internetových stránkách: Děkujeme Lukášovi Lyerovi za korektury textů. 2 Grafik/sazeč TL (tohoto listu) přijme zakázky ~Časopisy~noviny~knihy~plakáty~ ~letáky~výstavy~akcidenční tiskoviny~ od návrhu po realizaci ~ od vizitky po lokomotivu tel.: www LarvaGrafik com...od vizitky po lokomotivu titulní strana: Kristýna Pešáková originál byl graficky upraven se souhlasem autorky; poprvé zveřejněn v rámci výstavy Mešity z blízka v Cafe Therapy v Brně

3 téma Δ Jaderná energetika: problém za problémem Autor: Edvard Sequens, Calla Tři těžce poškozené reaktory a bazén s vyhořelými palivovými pruty v japonské Fukušimě ještě zdaleka ani po měsících od tragického zemětřesení a vlně tsunami nejsou pod kontrolou. Nepodařilo se obnovit chlazení, z elektrárny uniká radiace do vzduchu i moře a ke všemu nejspíše v prvním reaktoru propuká samovolná štěpná reakce. Japonská vláda konečně rozhodla o zvětšení evakuačního pásma na 30 kilometrů, ale kdo mohl, odjel již dříve. Nejpozději, když týmy Greenpeace naměřili vysokou radiaci i ve vzdálenosti 40 km od elektrárny a když se ocitla v pitné vodě Tokia. Havárie v jaderné elektrárně Fukušima opět s vysokou naléhavostí připomněla problém bezpečnosti, na který tak rádi zapomínáme ukolébáni řečmi technokratů a přirozenou vlastností naší psychiky vytěsnit dlouhodobý pocit nebezpečí stále žít ve stresu nelze. Co je jadernému průmyslu po celém světě společné, to je bytostná nekritická sebedůvěra v řešení, které prosazuje, jakýsi technooptimismus, že může mít vše pod kontrolou. Černobyl, ten se přeci nemůže opakovat, to byl sovětský šlendrián. Vše je krásně propočteno, doloženo, pravděpodobnosti, jištění. Zrovna jako na stránkách provozovatele firmy TEPCO ještě v době zemětřesení zdroj: Reuters viselo tvrzení o odolnosti jeho jaderných elektráren vůči zemětřesení a tsunami. Vždy se prostě najdou scénáře a příčiny, se kterými se nepočítalo. I v Japonsku, které je známé vysokou technologickou vyspělostí se s ohledem na investice či výpočet míry pravděpodobnosti zapomene zrealizovat vyšší odolnost dieselagregátorů náhradního napájení na očekávatelnou vlnu. Navíc, jak se nyní ukazuje, provozovatel nepovažoval za důležité havarijní systémy napájení a další komponenty kontrolovat a falšoval zápisy, aniž by to jaderný dozor nějak obzvláště znepokojilo. Japonský tisk pak přináší tvrzení bývalého zaměstnance dodavatele reaktorů firmy Hitachi, o vadné oceli na kontejnment, který byl pravděpodobně nyní poškozen. Vynořují se vzpomínky na případ bývalého zaměstnance ČEZu, který přinesl svědectví o tajné opravě svaru potrubí primárního okruhu s reaktorovou nádobou na 1. bloku jaderné elektrárny Temelín. Záležitost, stejně jako řada dalších, byť méně závažných tipů skončili ve ztracenu. Nechť si čtenář v případně zájmu dohledá na webu Greenpeace. Český jaderný dozor je u nás jasně na straně provozovatele, nikoli veřejného zájmu a i zde se podílí na bagatelizaci jaderného rizika. Podobně tomu bylo v Německu až do té doby, než rudozelená vláda podřídila jaderného regulátora ministerstvu životního prostředí, kam konečně vzato věcně patří. To se české vládě se Zelenými nepodařilo. Jediným malým vítězstvím naší Strany zelených ve vládě je tak navýšení limitu odpovědnosti provozovatele atomových reaktorů za případné jaderné škody z 6 na pouhých 8 miliard korun. To je hanebně nízká výše, která vůbec neodpovídá možným škodám. U Fukušimy se první, nutně nepřesné a zdaleka ne konečné odhady nákladů pohybují od 65 do 120 miliard USD. Vedle poškozování životního prostředí vlivem těžby a zpracování uranu, produkce vysoceradioaktivních odpadů, které tu budeme muset zanechat potomkům na miliony let bezpečně izolované od biosféry, aniž dost dobře víme jak, a vysokých investičních nákladů, jsou to rizika havárie, která řadí jadernou energetiku mezi obor s nevalnou perspektivou. Mnohé země již na poslední události reagovaly zastavením svým jaderných programů. Česko zatím věří v atomové spasení a v tom patří mezi nejvíce optimistické země Evropy. Stejně jako je na špici v exportu našeho životního prostředí v podobě elektřiny, v množství vypouštěných skleníkových plynů nebo taky v zanedbávání energetických úspor. Tak nějak to všechno spolu souvisí. Politici, kteří nyní v Česku drží otěže moci, směřují své úsilí k naplnění vize ČEZu postavit tu další reaktory. Přitom debata by se měla vést o tom, kdy odstavíme ty stávající v Dukovanech a Temelíně. Jednu z obou elektráren 3

4 téma v zásadě můžeme vypnout rovnou, aniž to nějak poznáme více elektřiny vyvážíme, než vyrobí. Ale i s tou druhou bychom se měli a mohli rozloučit. Alternativní scénáře, které umožní budovat energetiku skutečně čistou a bezpečnou, tedy bez jaderných elektráren, jsou na stole. V České republice třeba Chytrá energie nevládních ekologických organizací (ke stažení včetně řady podkladových analýz na Pro celou Evropu pak existují další koncepty McKinsey, PricewaterhouseCoopers ECOFYS, které docházejí ke shodnému závěru Evropa může pokrývat svou spotřebu energie v polovině jedenadvacátého století již jen z obnovitelných zdrojů. Nesmíme si samozřejmě představovat, že jimi nahradíme naši dnešní nebo ještě vyšší energetickou potřebu. Naopak musíme využít příležitosti, které se nabízejí ke zvýšení energetické efektivity i snížení spotřeby. Konečně žádný jiný scénář vzhledem k docházejícím neobnovitelným zdrojům, startující globální změně klimatu nebo problémům jaderné energetiky ani není životaschopný. Ω Δ Aké sú hranice spojeneckých vojenských aktivít v Líbyi?* Autor: Kubo Mačák, študent doktorandského programu na Univerzite v Oxforde *Článek byl se souhlasem autora redakčně upraven. V nezkrácené verzi vyšel poprvé dne na blogu Jiné právo (http://jinepravo.blogspot.com). Diskuse k tomuto tématu viz tamtéž. 4 Ťažisko môjho akademického záujmu sa týka právnej regulácie ozbrojených konfliktov, a to všetkých jej troch kľúčových aspektov, ktoré majú v duchu Quidquid latine dictum sit, altum sonatur pekné latinské názvy ius ad bellum, ius in bello a ius post bellum. Tieto tri právne oblasti vyjadrujú tri hlavné otázky spojené s troma fázami ozbrojenej konfrontácie akéhokoľvek druhu: kedy smieme vstúpiť do ozbrojeného konfliktu ( právo na vojnu, teda ad bellum), aké práva a povinnosti máme v jeho priebehu ( právo platné počas vojny, teda in bello) a po jeho ukončení, a to najmä z hľadiska potrestania osôb zodpovedných za vojnové zločiny ( právo po vojne, post bellum). Otázka, do akej miery sa smú spojenecké sily zapojiť do prebiehajúceho konfliktu v Líbyi, tak spadá na pomedzie prvej a druhej z týchto oblastí. Na všeobecnej úrovni sa spochybňovanie legitimity a legality vojenskej intervencie proti Kaddáfiho silám v Líbyi po udalostiach v marci tohto roka odsunulo v podstate na okraj verejnej diskusie. Čo sa týka jej legitimity, regionálne organizácie predstavujúce všetky tri kultúrno- -geografické okruhy, do ktorých Líbya patrí, a síce Arabská liga, Organizácia Islamskej konferencie a Africká únia v úvode mesiaca svorne odsúdili útoky proti civilnému obyvateľstvu. Prvé dve z nich navyše otvorene vyslovili podporu vytvoreniu bezletovej zóny nad Líbyou. Na rozdiel od intervencií v Kosove alebo Iraku otázku legality vyriešila jednoznačne formulovaná rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) 1973 (2011) 1 zo 17. marca tohto roka. Charta OSN zakazuje vo svojom článku 2 použitie sily alebo hrozby silou v medzinárodných vzťahoch, pričom z tohto pravidla pripúšťa 1 Dostupná na resolutions11.htm. iba dve výnimky: konanie v sebaobrane (čl. 51) a konanie autorizované BR OSN s cieľom udržania alebo obnovenia medzinárodného mieru a bezpečnosti (čl. 39 a nasl.). Rezolúcia 1973 poveruje členské štáty OSN prijať všetky potrebné opatrenia na území Líbye na dosiahnutie cieľov mandátu. Táto magická formulka je dnes už zaužívaným eufemizmom, ktorý legalizuje použitie sily v súlade s podmienkami stanovenými BR OSN. Akú širokú mieru uváženia ponecháva teda toto poverenie spojeneckým štátom intervenujúcim v súčasnosti v Líbyi? Môžu sa usilovať o odstránenie Kaddáfiho režimu silou priamo alebo aspoň nepriamo formou vojenskej pomoci rebelom pôsobiacim vo východolíbyjskom meste Bengází? Rozhodnutie BR OSN štátom povoľuje prijať všetky potrebné opatrenia na dosiahnutie dvoch navzájom prepojených cieľov. Prvým z nich je ochrana civilného obyvateľstva a obývaných oblastí, ktorým v Líbyi hrozia útoky. Druhý cieľ predstavuje vytvorenie a udržanie bezletovej zóny nad líbyjským územím, opäť za účelom pomoci na ochranu civilného obyvateľstva Z textu je zrejmé, že možnosti, ktoré majú spojenci k dispozícii, sú výrazne obmedzené. Spojenecké sily nesmú podrobiť líbyjské územie okupácii v žiadnej jeho časti. Mandát navyše explicitne nepovoľuje zmenu režimu, ako tomu bolo napr. v rezolúcii 940 (1994), ktorou BR OSN výslovne poverila medzinárodné sily na odstránenie nelegitímneho vedenia Haiti a jeho nahradenia demokraticky zvoleným prezidentom Jeanom-Bertrandom Aristidom. Rezolúcia 1973 teda nadväzuje na podobne formulované rezolúcie BR OSN zamerané na ochranu civilného obyvateľstva (napr. rezolúcie 1270 (1999) a 1289 (2000) ohľadom Sierra Leone alebo rezolúcia 1706 (2006) ohľadom situácie v Darfúre), ktoré sa rovnako nezmieňujú o odstránení politického vedenia dotknutých krajín a nikdy tak ani neboli interpretované. Obyvatelia mnohých západolíbyjských miest sú loajálni voči Kaddáfiho vláde a v súčasnosti im nehrozí útok vládnych vojsk. Argument, že výmena vlády je nevyhnutná kvôli ochrane civilného obyvateľstva na území celej Líbye teda takisto neobstojí. Podobne, do tej miery, do akej povstalecké sily žiadajú podporu spojeneckých síl na dosiahnutie svojich strategických cieľov obsadenia čo najväčšieho územia krajiny, je ich požiadavka za hranicou mandátu, ktorý spojencom BR OSN umožnila a mala by nimi byť odmietnutá. V posledných dňoch predstavitelia západných krajín začali otvárať otázku možného obídenia nemožnosti priameho útoku na centrum Kaddáfiho moci a priamej vojenskej podpory povstaleckých útokov prostredníctvom poskytnutia vojenského tréningu a výzbroje rebelom. Podľa niektorých správ dokonca americký prezident

5 téma Barack Obama aj schválil takúto podporu skrytou formou. Prvou prekážkou akéhokoľvek transferu zbraní na líbyjské územie je zbrojné embargo, ktoré bolo na Líbyu uvalené v deviatom odseku predchádzajúcej rezolúcie BR OSN venovanej tamojšej situácii (rezolúcia 1970 (2011)). Z textu rezolúcie 1973 je však zrejmé, že poverenie prijať všetky potrebné opatrenia platí bez ohľadu na toto ustanovenie. Preto zákaz dovozu a prevozu zbraní do Líbye neplatí absolútne (ostatne, ak by tomu tak bolo, tak by striktne vzaté ani intervenujúce krajiny nesmeli prekročiť hranice Líbye s akoukoľvek výzbrojou, čo by im znemožnilo vojenský zásah), no otázkou ostáva, či je v zmysle novej rezolúcie legálne ich poskytnutie povstalcom bojujúcim proti Kaddáfiho silám. V nedávno publikovanom blogovom príspevku na túto tému môj bývalý učiteľ Dapo Akande argumentuje, že štáty sa môžu rozhodnúť, či zrealizujú Bezpečnostnou radou povolené použitie sily priamo alebo nepriamo, pričom za nepriame použitie sily považuje v tomto kontexte poskytnutie vojenskej podpory vrátane výzbroje povstaleckej skupine. Ako jediné obmedzenie Akande uvádza, že štáty tak musia učiniť s cieľom naplniť mandát BR OSN. Ak si však pripomenieme text rezolúcie 1973, uvidíme, že poverenie členským štátom uvádza výslovne, akými formami môžu tieto subjekty konať, a síce jednotlivo alebo prostredníctvom regionálnych organizácií a uskupení. O nepriamom použití sily niet zmienky, ani o možnosti spolupracovať s inými subjektmi medzinárodného práva než tými uvedenými v rezolúcii samotnej. Štátom následne vznikajú ďalšie povinnosti procesnej povahy vrátane povinnosti informovať o svojich aktivitách generálneho tajomníka OSN. Tie by sa automaticky nepreniesli na podporených povstalcov, čím by bol narušený rozsah mandátu povoleného BR OSN. Podobne by sa na povstalcov sama o sebe nepreniesla povinnosť poskytnuté zbrane využiť iba v súvislosti s ochranou civilného obyvateľstva, resp. by sa podobne uvedomelé konanie od nich dalo len ťažko predpokladať, čo by takisto ohrozilo hranice mandátu z rezolúcie Keďže použitie sily autorizované BR OSN je výnimkou zo všeobecného zákazu použitia sily alebo hrozby silou v medzinárodných vzťahoch, v duchu základných kánonov interpretácie musí byť vykladané reštriktívne. Preto by podľa môjho názoru vyzbrojovanie povstalcov vo východnej Líbyi znamenalo porušenie rezolúcie Z právneho hľadiska teda spojenci smú udržiavať bezletovú zónu a chrániť líbyjské civilné obyvateľstvo pred vládnymi útokmi i naďalej. V súčasnom stave však ich mandát nepovoľuje odstránenie Kaddáfiho režimu alebo poskytnutie zbraní a vojenského materiálu protivládnym silám na východe krajiny. Možné riešenie poskytuje rezolúcia 1970, ktorá ustanovuje tzv. sankčnú komisiu (Sanctions Committee), ktorá môže schváliť predaj alebo dovoz zbraní a vojenského materiálu na líbyjské územie. Avšak vzhľadom na to, že táto komisia má byť zložená zo zástupcov všetkých členských krajín BR OSN, a teda vrátane štátov, ktoré sa na prebiehajúcu intervenciu pozerajú nanajvýš zdržanlivo (ako Rusko, Čína alebo Nemecko), je šanca, že podporí vyzbrojovanie povstalcov, pomerne nízka. Z politického hľadiska tak hrozí, že sa vytvorí patová situácia, v rámci ktorej sa Líbya de facto rozdelí na provládnu západnú časť a povstalcami ovládnutú východnú časť. O tom, že medzinárodná komunita Karikatura. zdroj: Internet 5

6 téma ani obyvatelia Líbye takýto výsledok neprivítajú, asi niet pochýb. Ak však k trvalejším zmenám nedôjde prostredníctvom vnútroštátnych procesov (či už po dobrovoľnom odstúpení Kaddáfiho vedenia alebo po oveľa menej pravdepodobnom vojenskom víťazstve jednej z bojujúcich strán), na to, aby riešenie zvonku bolo v súlade s medzinárodným právom, ho budú musieť jeho zástancovia opäť presadiť v rámci existujúcich mechanizmov Bezpečnostnej rady OSN. Ω Δ Naplánujte si své Brno! Autor: Lukáš Lyer, koordinátor Ekologické poradny NESEHNUTÍ Ekologická poradna od prosince do března trhala rekordy v počtu konzultací. V Brně se totiž pořizuje nový územní plán a v tomto období probíhalo pořizování konceptu územního plánu (ÚP). Veřejnost se může pořizování konceptu účastnit. Kdokoli může k územnímu plánu podat svou připomínku, majitelé dotčených pozemků a zástupci veřejnosti pak také námitku. Námitka má větší váhu v tom, že o ní nerozhoduje úřad, ale zastupitelstvo svým hlasováním. 6 K ustavení zástupce veřejnosti stačí 200 podpisů. foto: Josef Jelínek Lhůta pro podávání námitek zakryla slovutný časostroj. foto: Josef Jelínek Ekologická poradna poskytovala rady majitelům a majitelkám pozemků dotčených změnami využití území podle nově připravovaného územním plánu. Obrátila se na nás např. majitelka domu, který se ocitl v obklíčení silnice a tramvajových tras, nebo majitelka zahrady, jejíž zahrada se mávnutím tužky plánovačů proměnila v zázemí fotbalového hřiště. Nejvíce naší poradnu ale zaměstnala asistence zástupcům veřejnosti. Stejně jako majitelům a majitelkám dotčených pozemků jsme i jim pomáhali se sestavením námitek po formální i obsahové stránce a zveřejňovali jejich námitky na našem webu. Zástupce veřejnosti je osoba zmocněná k podání námitky k územnímu plánu. V Brně takových zástupců vzniklo kolem čtyřiceti, což je poměrně vysoký počet (např. v Praze jich bylo výrazně méně). Svědčí to o tom, že plánované změny ÚP vyvolaly silný odpor veřejnosti. Řada lidí vyjadřovala svůj nesouhlas nejen svými podpisy pod zmocněním zástupců veřejnosti, ale i svými vyjádřeními na veřejných besedách a veřejném projednání konceptu ÚP. Další olej do pomyslného ohně rozhořčení lidí navíc přiléval i způsob komunikace Magistrátu města Brna (MMB) s veřejností. Zpočátku bylo pro úřednictvo zodpovědné za rozvoj města téměř tabu vyslovit pojmy jako námitka nebo zástupce veřejnosti. Teprve po tlaku občanských iniciativ a nevládních organizací se začalo o možnostech zapojení veřejnosti do vytváření nové podoby města více mluvit i ze strany MMB. A co vlastně brněnskou veřejnost v konceptu územního plánu nejvíce pálilo? Zástupce veřejnosti občanské koalice Nádraží v centru podal námitky k řešení železničního uzlu, koncept totiž vůbec nepočítal s možností zachování nádraží ve stávající poloze. NESEHNUTÍ se snaží do územního plánu prosadit systém pravidel pro rozvoj pestré a husté sítě obchodů. Dalším palčivým tématem je řešení silnice R 43. Velká vlna odporu se zvedla proti plánovanému rušení více než poloviny brněnských zahrádkářských kolonií. Ve svých námitkách proto vyzdvihovali jejich rekreační potenciál a nezastupitelnou ekologickou funkci. Všem těmto i dalším zástupcům veřejnosti poskytovala naše Ekologická

7 téma poradna konzultace k jejich námitkám a pomáhala jim s tím, aby jejich námitky byly v pořádku nejen po formální stránce. Fáze konceptu skončila, ale proces pořizování územního plánu dále pokračuje. V současné době MMB zpracovává došlé připomínky a námitky ke konceptu. Na základě tří variant konceptu a mimo jiné i podnětů ze strany veřejnosti vznikne návrh územního plánu. K návrhu se bude moci veřejnost rovněž vyjádřit. Pokud vám tedy není lhostejné, jak se bude Brno během následujících desetiletí rozvíjet, zapojte se do jeho plánováni i vy! Pokud byste nevěděli, jak na to, rádi vám pomůžeme v naší bezplatné poradně. Ω Více informací naleznete také na stránce ekobrana.cz/uzemniplan Školení zástupce veřejnosti. foro: Milan Štefanec Δ V Brně vyrostl Strom v betonu Autor: Lukáš Lyer, spoluautor výstavy Co to zase v Brně vymysleli? Ne, do betonu tu alespoň zatím nikdo stromy nesází. Strom v betonu je název nové putovní informační výstavy NESEHNUTÍ. V textech osmi panelů doplněných zajímavými fotografiemi a vtipnými kresbami můžete zjistit, jestli jeleni jezdí autobusem, proč kytky čekají na vlak, jak se krájí krajina nebo jak se vaří sídelní kaše. Velký zájem o výstavu byl už při jejím představení v kavárně Trojka. foto: Josef Jelínek Výstava se snaží ne příliš vážnou formou seznamovat veřejnost s vážnými problémy životního prostředí a nabízet návody, jak se lidé mohou do řešení těchto problémů zapojit. Texty jsou psány s nadsázkou a snaží se nemoralizovat a nepoučovat, spíše informovat a pobavit. Informují mimo jiné o tom, proč se vyplatí chránit zemědělský půdní fond a co to vůbec je, proč je dobré si ve městě udržovat dostatek zeleně nebo co je to biodiverzita a k čemu je nám dobrá. A pobaví třeba nápaditými kresbami, jimiž se prolíná postavička jelena. Jeho parohy mají podle autorky kreseb symbolizovat větve stromů. Navíc jelena v autobuse nebo v krabici na ulici často nepotkáte a při čtení o vážných věcech trocha odlehčení neuškodí. Panely záměrně nejsou číslovány a vystavující si tak sami mohou volit pořadí témat. Třeba podle toho, jakou důležitost jim přikládají nebo jakými tématy se sami zabývají. Názvy panelů se snaží neotřele nastiňovat témata, o nichž pojednávají. Na panelu Strom v betonu si můžeme uvědomit, jak pro nás zcela zdarma a nezištně pracují stromy a zeleň kolem nás a co všechno vlastně nejen pro nás dělají. Zajímavá je také zmínka o tzv. guerillovém zahradničení, o lidech, kterým není lhostejný nedostatek zeleně a vzhled jejich okolí a zvelebují veřejné prostory měst výsadbou zeleně od drobných kvítek až po stromy. Panel Země pestrá, domov můj se snaží co nejsrozumitelněji vysvětlit, co je to biodiverzita, čím je nám všem užitečná a proč bychom ji měli chránit. Betonu až na půdu se už nějakou dobu lije do naší krajiny a je to i název dalšího z panelů. Ten nás poněkud zneklidní plochou zemědělské půdy, která se každoročně nenávratně ztrácí třeba pod krabicemi nákupních a logistických center. O tom, jak je krájená krajina silnicemi a jak je postupně rozdrobována na čím dál menší kousky, se dočteme na dalším panelu stejného názvu. O tom, jak se umíme (nebo neumíme?) chovat ke svým mimolidským spoluobyvatelům planety se píše na panelu My (a) zvířata, obdobně se panel Samá voda věnuje vodě a panel Vzduch a puch ovzduší a klimatu. Na každém panelu je stručný návod pro aktivní veřejnost, jak se může do řešení zmiňovaných problémů zapojit. Panel Spotřeba netřeba slouží především k inspiraci, jak ekologicky šetrně svítit, pít, nebo třeba i pečovat o své potomstvo. Výstava byla poprvé představena 19. ledna v kavárně Trojka za přítomnosti až nečekaného počtu lidí. Ohlasy veřejnosti jsou velmi pozitivní a termíny a rozvrh putování výstavy pro letošní rok se pomalu zaplňuje. O výstavu projevila zájem řada environmentálně zaměřených sdružení, škol či knihoven. Nejen jim je ale výstava určena, je tvořena tak, aby byla srozumitelná pro široké spektrum lidí všech věkových kategorií a zaměření. Může zpestřit dlouhé čekání na úřadě nebo oživit prostor různých klubů či kaváren. Pokud vás rovnou nenadchne k tomu, abyste se zapojili do řešení problémů životního prostředí, možná se aspoň dozvíte něco zajímavého nebo se trochu pobavíte. Ω tel.: ; 7

8 téma Δ Brněnské prvomájové blokování autor: Tomáš Blažek, právník, pracuje jako asistent soudkyně na Nejvyšším správním soudě 8 V Brně se již stalo tradicí, že se zde na prvního máje konají pronárodní oslavy (slovy organizátorů), či chcete-li pochody nácků (slovy jejich odpůrců). Že bude v moravské metropoli rušno i letos, bylo patrné nejpozději ve chvíli, kdy Krajský soud v Brně zrušil úřední zákazy pochodů ohlášených na uvedený den Dělnickou mládeží, respektive jejím předsedou Erikem Lamprechtem. Letošní prvomájová demonstrace nacionálních sil však přece jen proběhla jinak, než bývalo v minulosti zvykem. Hlavní odlišnost spočívala zejména v tom, že tento rok se v reakci na ohlášení trasy pochodu národovců (měl vést mimo jiné přes ulici Cejl) podařilo zmobilizovat (nejen) brněnskou veřejnost k početné protidemonstraci, jež si kladla za cíl pochod zablokovat. To se nakonec zcela nezdařilo, pochod se uskutečnil a částečně brněnským Bronxem prošel, byť pozměněnou trasou. Převládající reflexe událostí ze strany mainstreamových médií také příliš nevybočila z klasických schémat ve stylu na jedné straně skupina pravicových, na druhé straně levicových extremistů, mezi nimi policie, která oba v zásadě stejně agresivní tábory odděluje. Navzdory tomu mám za to, že by povědomí o letošním brněnském prvním máji nemělo jen tak zapadnout. Brněnská akce jistě nebyla první tohoto druhu v České republice. Zmínit lze iniciativu V Ústí (neo)nacisty nechceme, či její obdoby formující se v dalších městech. V brněnských podmínkách však byla takto masová a z hlediska složení účastníků širokospektrální protidemonstrace přelomová. Organizátoři hovořili o 1500 lidech, policie uváděla o něco nižší čísla, avšak není pochyb o tom, že účastníci demonstrace pořádané Dělnickou mládeží byli početně ve zřetelné menšině. Spektrum účastníků protidemonstrace bylo nadto velice pestré a našlo se zde i dost lidí, kteří rozhodně nejsou typickými politickými aktivisty. A to je v Česku malý zázrak. Zřetelnou inspirací organizátorů akcí uvedeného typu jsou blokády pořádané proti pochodům neonacistů v Německu. Známým příkladem je blokáda uskutečněná v Drážďanech, kde tisíce lidí obklopili vlakové nádraží Neustadt, čímž znemožnili účastníkům plánovaného pochodu vůbec vyjít do ulic. V brněnském případě něco takového možné nebylo, protože by to vyžadovalo zapojení řádově většího množství lidí, než kolik se jich na Cejlu sešlo. Ale srovnávat s Německem postkomunistické Česko, v němž lidé stále ještě nejsou příliš zvyklí angažovat se ve veřejném prostoru, v tomto ohledu asi úplně nelze. V Česku naopak převládá tendence přenášet odpovědnost na orgány veřejné moci. Významnou částí médií, ale i představitelů nevládních organizací a dalších aktivistů jsou tak neúspěchy při pokusech zakázat shromáždění národovců komentovány jako skandální selhání státu a místních samospráv. Pro ilustraci uvedeného přístupu lze odkázat třeba na komentář Petra Třešňáka Řádně nahlášená hloupost, který vyšel v týdeníku Respekt (16/2011). Podle Třešňáka nestojí v případě pochodů Vandase a jeho stoupenců otázka zda jejich pochody zakázat, ale jak. Starostové, kteří tohle chápou, zatím buď troskotají na nepřesvědčivých argumentech (narušení plynulosti dopravy), nebo omezenosti soudců, kteří odmítají brát v úvahu očividné souvislosti (nelze prokázat závadný záměr shromáždění). Lidé, kteří se rozhodnou neonacistům postavit, pak vlastně dělají práci, již stát nezvládá. A stát jim odpovídá dělobuchy. Komentátor Respektu dále kritizuje suchou řeč paragrafů, podle které je povinností policie řádně nahlášeným shromážděním zajistit volný průchod ohlášenou trasou, jako účelovou výmluvu, která se pokouší zakrýt neschopnost nebo nechuť skutečně prosazovat právo. V podobném duchu se vyjadřovali i iniciátoři akce Brno blokuje : Nenásilnou občanskou blokádu považujeme v této situaci za adekvátní odpověď na neschopnost či neochotu policie, soudů, úřadů, politiků a političek nenávistným pochodům účinně čelit. Z podobných výzev ke skutečnému prosazování práva však mrazí v zádech možná i více, než z projevu Tomáše Vandase, který na prvního máje na shromáždění Dělnické mládeže zazněl a který působil (alespoň na pisatele těchto řádků) spíše tragikomicky. Česká úprava shromažďovacího práva je vskutku velice liberální. Jedná se o reakci na praxi známou z období před rokem 1989, kdy vládnoucí režim příliš nectil politická práva (oficiálně uznávaná) svých kritiků. Ze stejného důvodu jsou také správní soudy dost striktní vůči správním orgánům a vyžadují po nich, aby důkladně zdůvodnily každý zásah do základních politických práv, přičemž zákaz shromáždění ještě před jeho započetím je zásahem hodně intenzivním. Jestliže toho nejsou schopny, ať už pro jejich pohodlnost či neschopnost, nebo proto, že prokázat skutečný účel ohlášeného shromáždění někdy objektivně ani nelze, pak shromáždění a priori zakazovat zkrátka nemohou. Chtít po soudech, aby nyní z uvedených požadavků slevily ve jménu boje proti extremismu, je značně krátkozraké. Pokud bychom byli vůči úřadům takto shovívaví nyní, pak by příště mohli být označeni za takto závadné osoby, jejichž shromáždění jistě bude problematické a je třeba mu raději zabránit, např. aktivisté protestující proti testům na zvířatech či odpůrci výstavby nové dálnice. Ostatně části médií a politické reprezentace jsou jako extremisté vykreslování už dnes. To však neznamená, že bychom měli akcím pravicových populistů nečinně přihlížet. Zvlášť když si za cíl svého pochodu vyberou tak provokativní terč, jakým je brněnský Cejl. Namísto volání po tom, aby zde za každou cenu nastolil pořádek stát, bychom však měli více usilovat o podobné akty občanské neposlušnosti, jakým byla brněnská prvomájová blokáda. Cynici možná budou tvrdit, že k ničemu nebyla, neboť Dělnická mládež nakonec částí brněnského Bronxu prošla. Symbolický význam toho, v jakém počtu se jejich odpůrci shromáždili, bych však nepodceňoval. Ukazuje, že česká občanská společnost přece jen není úplně lhostejná k otázkám rasizmu a netolerance. Ω

9 ženská práva Δ Pečující ženy předpoklad fungujícího kapitalismu? Autorka: Kristýna Pešáková, koordinátorka programu Ženská práva jsou lidská práva 17. března 2011 proběhla v Praze konference Ženy a ekonomika, pořádaná Českou ženskou lobby a Friedrich Ebert Stiftung. Se svými příspěvky na ní vystoupila řada ženských osobností, včetně jednoho muže. Přičemž zájem konference směřoval k tématu péče a stále aktuálnímu tématu krize. V tomto článku se zaměřím na první část konference, která byla věnovaná tématu péče. Působivý byl hned první příspěvek Barbary Stiegler, německé sociální vědkyně. Ta představila německou studii, zaměřenou na péči. Podle této studie placená práce nepředstavuje v Německu největší množství celkového objemu práce. Nejvíce je práce neplacené, a to hlavně pečovatelské. Přesto je v jazyce neoliberální ekonomiky reflektována pouze práce placená. Neplacená práce podle studie v Německu představuje objem 4, 9 miliard hodin za rok, přičemž 2/3 této práce vykonávají ženy a 1/3 muži. V převedení na plné úvazky by se jednalo o 3,2 milionů pracovních úvazků. Barbara Stiegler upozornila, že je toto obrovské množství práce zneviditelňováno právě díky tomu, že se jedná o práci neplacenou. Ženy, které se této práci věnují výrazně častěji, přitom díky tomu často přicházejí o práci placenou, nebo jsou nuceny volit částečné pracovní úvazky, což je činí finančně závislejšími. Celá společnost přitom na pečovatelství závisí. Předpokládá se, že v době krize a po ní bude pečovatelství čím dál více nedostatkovým zbožím. Podle Barbary Stiegler je cestou k řešení problému vytvoření nových modelů chování a alternativních vzorů rozdělení péče a rolí žen a mužů. Politici a političky by se podle ní měli více zaměřovat na to, zda politická opatření, která plánují, posilují tradiční rozdělení rolí mezi muži a ženami a díky tomu uvrhávají více žen do chudoby. Česká republika potřebuje alternativní koncepci rodinné politiky ženy s péčí setkávají v celém svém životě, samotné politiky v této oblasti netvoří. Organizace Gender Studies přišla s návrhem alternativní koncepce rodinné politiky pro ČR. Ta by měla být dle Gender Studies zaměřena na řešení nedostatku zařízení péče o děti, a to obzvláště zařízení do tří let věku dětí, kterých neustále ubývá. Koncepce také podporuje větší flexibilitu, týkající se např. možnosti kombinace rodičovského příspěvku a využívání zařízení péče o děti. V neposlední řadě koncepce podporuje otce v péči děti a tak i větší zapojení žen v ekonomickém životě. Další panelistka, Radka Dudová, upozornila na problematickou situaci žen samoživitelek, které přebírají obě tradiční role pečovatelskou i živitelskou. Životní úroveň osamělých matek se přitom v ČR neustále snižuje. Plánovaná důchodová reforma by na ně mohla mít také zásadní dopad, neboť těm matkám, které nevydělávají dostatek, by mohlo být znemožněno spořit si na svůj důchod. Podle údajů Českého statistického úřadu z roku 2001 měla klasická rodina o 46 % vyšší příjmy než rodina s jedním rodičem. V poslední době tak dochází také k prohloubení nerovností mezi různými sociálními skupinami na úkor osamělých rodičů a jejich dětí. Psycholožka Eliška Kodyšová se zamýšlela nad tím, proč péče nadále padá na ženy a zmínila dlouhodobou podporu myšlenky předurčení ženy k péči již od přírody, kterou psychologové a psycholožky dlouho prosazovali. Do kontrastu s tím postavila nejistotu matek v péči o děti, jejich často nízké sebevědomí a nízký hlas matek v komunitě, kde žijí. Část věnovaná péči byla ukončena bohatou diskusí, na které např. paní Stiegler upozornila na to, jak se muži snaží uniknout od odpovědnosti v rodině. Podle ní nelze, aby se muži péči vyhýbali a je potřeba hospodářsky podpořit ženy, které pečují. Ω program Ženská práva jsou lidská práva spustil nové webové stránky s adresou Stránky kromě nového vzhledu nabízí také aktuality z žensko- -právního programu NESEHNUTÍ, tematické články či informace k nové aktivitě zaměřující se na prosazování rovných příležitostí pro muže a ženy na úrovni politiky. Doufáme, že se nám podaří na stránkách zveřejňovat, jak se politické strany staví k tématu rovných příležitostí žen a mužů v různých sférách i jejich závazky v této oblasti, slibuje si od nových stránek Kristýna Rytířová z NESEHNUTÍ. Rovněž se na webové stránce objeví nová postavička jménem Wagi, která bude s nadhledem komentovat dění na současné feministické scéně. Další vystupující, Alexandra Jachanová Doležalová, působící v Evropské ženské lobby a v Gender Studies upozornila na to, že 30 % pečujících žen pracuje na zkrácený úvazek nebo vůbec, přitom by chtěly pracovat na úvazek celý. Doležalová upozornila také na to, že přestože se Nová postavička Wagi. Ukázka části úvodní stránky nového webu. 9

10 cizinci a cizinky Δ Některé změny zákona o pobytu cizinců po Autor: Pavol Kehl, právník v advokátní kanceláři Cizincům pobývajícím na území ČR určitě neuteklo, že od prvního ledna došlo v organizaci správních orgánů působících ve věcech pobytu cizinců k významné reorganizaci. Podstatným způsobem se také změnil text zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Můj příspěvek není výčtem všech změn v novém textu zákona o pobytu cizinců, ale spíše popsáním nejčastějších případů, resp. problémů, se kterými se setkávám. Změna nezměna Ti, co čekali po velkou revoluci, budou zklamáni. Předně, cizinec si pravděpodobně kromě změny názvu místně příslušného správního orgánu mnoho změn neuvědomí. Konkrétně v Praze došlo k zániku pobočky na adrese Sdružení 1, Praha 4 (přesněji řečeno, pracoviště v současnosti funguje, ale ve zcela omezeném rozsahu). Je určitě k prospěchu, že na každém pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky (dále i jako OAMP ) naleznete šikovný leták, dle kterého se dá v síti těchto odborů lehce orientovat. Na pracovištích došlo k částečným personálním změnám, nicméně lze konstatovat, že běžný pozorovatel si ničeho nepovšimne. Z důvodu zabránění případné korupce jsou na pracovištích OAMPu vyvěšeny desítky upozornění, že nabízení úplatků v jakékoli formě je zakázáno. Dále na Vás OAMP apeluje, abyste pro příště nestáli ve frontě a raději se telefonicky objednali. Tato myšlenka není zlá, nicméně dle vlastních zkušeností můžu uvést, že dovolat se na tuto linku je někdy téměř nelidským úkolem buď je obsazená nebo nefunguje. Ve výsledku tak strávíte dobu, po kterou byste čekali ve frontě (resp. s lístkem), za telefonem. Cizinci na úřadě. foto: Daniel Beran, MF Dnes Od objednávání přes telefon však v žádném případě neodrazuji a je na každém, co si vybere. Je potřeba se zmínit že v souvislosti s reorganizací zůstaly některé pravomoci Policii ČR, odboru cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskortu. V Praze tuto působnost provádí pracoviště na Křižíkové 12, Praha-Karlín, v zcela omezeném rozsahu pracoviště Sdružení 1, Praha 4 a dále ředitelství na adrese Olšanská 2, Praha 3. Ve věcech nelegálních pobytů vede většinu řízení pracoviště na Křižíkové 12, Praha-Karlín a to řízení o správním vyhoštění. Dle nové praxe tohoto správního orgánu je cizinci vydáván výjezdní příkaz po dobu, co je s cizincem vedeno řízení o správním vyhoštění to však pouze v případě, že se s klientem vede toto řízení v I. instanci. V případě odvolacího řízení účastníkovi řízení vylepován výjezdní příkaz nebude pouze obdrží potvrzení o probíhajícím řízení. Stejná situace nastane v případě podané žaloby proti rozhodnutí odvolacího orgánu. Cizinec je veden v evidenci s poznámkou, že je v řízení a tedy v případě kontroly dokladů by nemělo dojít ke komplikacím. Osobně si myslím, že tato myšlenka není zlá, časem se ukáže, jak budou v praxi probíhat kontroly cizinců a zda nebudou cizinci kvůli tomu, že nemají v pasu vylepené vízum, zbytečně potahováni. Po vzoru pracovišť Ministerstva vnitra ČR, OAMP, které do rozhodovali ve věcech trvalých pobytů, došlo ke zcela zásadní změně v rozhodování o předmětné žádosti od tak o všech žádostech rozhoduje tzv. rozhodčí (utajené) pracoviště. Důvodem je opět boj proti korupci. Toto řešení skutečně minimalizuje možnost korupčního jednání, kdy klient se nikdy nedostane do přímého kontaktu s orgánem, který o předmětné žádosti rozhoduje. Bohužel toto řešení není bez chyby. Primární problém tkví v tom, že jelikož je spisový materiál na rozhodčím pracovišti (tj. místě, kam cizinec nemá přístup), jsou v jistém smyslu omezena jeho práva jakožto účastníka řízení. Předně jde o právo nahlížet do spisu, které vyplývá z ustanovení 38 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. V situaci, kdy spis není fyzicky na pracovišti OAMPu je jedinou možností jak využít svého práva podání žádosti o nahlédnutí do spisu. O tom, kdy bude spis připraven k nahlédnutí, vás vyrozumí OAMP telefonicky. Celá procedura tak trvá řádově několik dnů nebo i týdnů (do doby, než spis bude připraven k nahlédnutí) a je na pováženou, zda tímto postupem nejsou krácena práva účastníka řízení. K prověření, resp. zjištění okolností případu jsou i nadále účastníci řízení předvoláváni k ústnímu jednáni ze kterého se sepisuje protokol. Otázky přitom předpřipraví rozhodčí pracoviště a na konkrétním pracovišti OAMPu jde už pouze o sepsání tohoto protokolu. Tuto skutečnost si někdy účastníci řízení neuvědomují a spíš než na řádné sepsání protokolů kladou důraz na přehnanou zdvořilost a jakési zanechání dobrého dojmu na úředníkovi OAMPu. Podstatné jsou ovšem právě pořízené protokoly, které budou tvořit součást spisu 10

11 cizinci a cizinky a rozhodčí pracoviště bude rozhodovat i na základě těchto protokolů. S reorganizaci správních orgánů vyřizujících podané žádosti souvisí i další jev a to nečinnost správních orgánů. Tato nečinnost je způsobena zčásti samotnou reorganizaci a dále vyplývá z prozaického důvodu, kterým je výrazný nepoměr v počtu cizinců k pracovníkům OAMPu. Tato skutečnost však Ministerstvo vnitra žádným způsobem neomlouvá, resp. není to důvod, který by účastník řízení měl tolerovat. Zákon mluví v tomto ohledu zcela jasně nečinným je ten orgán, který v zákonné lhůtě nevydá rozhodnutí ve věci. Zákon o pobytu cizinců stanoví v ustanovení 169 lhůty, podle kterých správní orgán rozhoduje a to v případě že nelze vydat rozhodnutí bezodkladně. Znamená to, že primární povinnost správního orgánu je rozhodnout bezodkladně a zde stanovené lhůty se použijí sekundárně. Správní orgán si musí uvědomit, že jeho nečinností je nejvíce dotčen účastník řízení, pro kterého je vyřízení otázky pobytu často zcela existenční otázkou. Proto doporučuji všem, kterých se to týká, aby nad postupem správního orgánu nezalamovali rukami, ale podali návrh na opatření proti nečinnosti dle 80 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. S vypracováním tohoto návrhu cizinci pomůže odborná poradna nebo právní zástupce. Novinkou dle zákona o pobytu cizinců je i podmínka osobního podání žádostí o trvalý a dlouhodobý pobyt, stanovená v 169 odst. 14 zák. o pobytu cizinců. Místo podání se liší podle toho, zda se žádost podává na území ČR (OAMP) nebo v zahraničí (Velvyslanectví ČR). Přiznám se, že mi není zcela zřejmé, z jakého důvodu zákonodárce přistoupil k této změně. Trendem procesních předpisů je spíš ulehčování přístupu k státním orgánům (prostřednictvím elektronických podání atd.) a ne naopak. Zároveň to předurčuje k větší zatíženosti správních orgánů. Podmínka osobního podání žádosti neplatí v případě žádosti o povolení k přechodnému pobytu tyto žádosti lze i nadále podávat poštou. Další podstatnou změnou je nové znění 87y zák. o pobytu cizinců. Toto ustanovení upravuje možnosti rodinného příslušníka pobývat na území z titulu podané žádosti, tj. vedeného řízení. Od nemá rodinný příslušník občana Evropské unie (blíže vymezen v ustanovení 15 zák. o pobytu cizinců) právo pobývat na území ČR v případě, že má podanou opakovanou žádost, v níž nejsou uvedeny nové skutečnosti, které rodinný příslušník občana Evropské unie nemohl uplatnit dříve v řízení o předchozí žádosti. Novou skutečností může být zejména skutečnost, že účastník řízení uzavřel manželství, narodilo se mu dítě, atd. Problémem ale je, že tyto skutečnosti nejsou v zákoně žádným způsobem blíže specifikovány. Je zřejmé, že dle existence těchto skutečností rodinný příslušník občana EU buď může anebo nemůže pobývat na území v průběhu řízení o předmětné žádosti. Co ale nastane v momentu, kdy účastník tvrdí nové skutečnosti, které správní orgán nebude akceptovat jako zásadní? Nebo co stane, když v průběhu řízení dospěje správní orgán k závěru, že tvrzené nové skutečnosti jsou nepravdivé? Je potřeba si uvědomit, že v takovémto případě správní orgán vlastně rozhoduje o pobytu cizince na území České republiky, no nečiní tak žádným rozhodnutím a v praxi mu pouze nevydá AKT Osvědčení o podané žádosti (resp. překlenovací štítek). Proti takovémuto (ne)rozhodnutí se v podstatě účastník řízení nemá jak bránit a pokud nechce na území pobývat nelegálně, musí vycestovat. Jeho další účast však je nutná i pro samotný průběh tohoto řízení (zejména pak k ústnímu jednání, resp. výslechu v průběhu této žádosti atd.). Lze si jen stěží představit, jak bude rodinný příslušník občana EU prokazovat skutečnost, že sdílí společnou domácnost v případě, že bude muset vycestovat nebo k čemu budou místní šetření, která pouze potvrdí skutečnost, že účastník řízení na uvedené adrese nežije. Ω komiks

12 dobrovolnictví Δ Evropský rok dobrovolnictví aneb I Ty se můžeš stát dobrovolníkem Autorka: Darina Chvosteková, dobrovolnice 12 Dobře, tak kdo je tedy ten dobrovolník? Pojem dobrovolník (latinsky voluntarius, dobrovolný, nabízející sám sebe) není v praxi definován jednotně. Navíc často implikuje negativní přívlastky jako např. nezkušený či nekvalifikovaný. Obecně si pod pojmem dobrovolník představíme člověka, který dobrovolně a bez nároku na odměnu koná nějakou práci ve prospěch druhých nebo dobrovolně něco druhým věnuje. Motivace každého člověka k dobrovolnictví je jedinečná. Nejčastějšími důvody jsou důvody morální (altruismus, občanská zodpovědnost, chuť měnit život k lepšímu), či náboženské (služba a pomoc druhým) nelze však opomíjet ani důvody společenské (angažovanost, potřeba zkvalitnění vlastního života prostřednictvím poznávání nových lidí, aktivní odpočinek či získávání pocitu potřebnosti, sounáležitosti) a profesní (zájem na zvýšení vlastní atraktivity na trhu práce) Evropský rok dobrovolnictví Jedním z nástrojů, které Evropská unie využívá k podpoře svých domácích i zahraničních politik je snaha každoročně motivovat vlády členských států, jakož i veřejnost samotnou, k vyvíjení zvýšeného úsilí v konkrétním jedinečném tématu prostřednictvím vyhlášení tzv. evropských roků. Cílem evropských roků je zvýšit povědomí o daném tématu na evropské i na národní úrovni různými doprovodnými kampaněmi. Témata jsou vybírána s několikaletým předstihem tak, aby byla zaručena úspěšnost každé kampaně. Poprvé se tak stalo v roce 1983, kdy se tehdy ještě Evropská Společenství zaměřila na drobné podnikatele (Evropský rok malých a středních podniků a řemesel). Od té doby se Evropská unie věnovala rozličným tématům jako například životní prostředí (1987), výživa a zdraví (1994), rasismus a xenofobie (1997), boj proti násilí páchaném na ženách (1999), ale také hudba (1985), kino a televize (1988) či celoživotní učení (1996). Po vstupu České republiky do Evropské unie to byly témata více sociální, např. rovnost příležitostí pro všechny (2007), mezikulturní dialog (2008), či loňské téma boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 1. 1 více viz archive/staticdisplay.do?language=cs&id=1005 Mottem Dobrovolníci mění svět 2 se chce Evropská unie letos více zaměřit na dobrovolníky, jejich podporu a činnost (dok. Rady EU č /09 ze dne ). Skutečnost, že rok 2011 byl prohlášen za Evropský rok dobrovolnictví (ERD) 3 však není jen náhoda. Kromě toho, že přijetím Lisabonské smlouvy (čl. 214 Smlouvy o fungování EU) byla poprvé v historii zakotvena také humanitární pomoc jakožto samostatná politika EU, byl tento rok Organizací spojených národů opakovaně prohlášen za Mezinárodní rok dobrovolníků při příležitosti desátého výročí jeho prvního vyhlášení. Nezapomeňme ani, že každý 5. prosinec je od roku 1985 oslavován jako Mezinárodní den dobrovolníků 4. Proč tedy (ne)být dobrovolníkem?! Na rozdíl od západních zemí, kde je dobrovolnictví naprosto běžnou záležitostí a zkušeností (nemluvě o jakési nepovinně povinné aktivitě v případě hlášení se ke studiu na vysoké škole), je v českém prostředí 2 oficiální český překlad anglického Volunteer! Make a diference! 3 oficiální stránky kampaně: Další informace také na www. dobrovolnik.cz/evropsky-rok-dobrovolnictvi-2011 nebo na 4 dobrovolnictví pořád často vnímáno jako něco méněcenného, zvláštního až divného. Charakteristikou současné společnosti je především individualismus, honba za penězi a slávou, kariérismus. Tradiční hodnoty jako jsou rodina a církev jsou zpochybněny a v podstatě ztrácejí na významu. Nedostatek solidarity mezi jednotlivými sociálními skupinami vyostřuje situaci mezi nimi, doprovázenou neschopností si porozumět a xenofobií. Jak vyplývá z národní zprávy ke studii o dobrovolnictví v EU 5, dobrovolnictví má však v ČR stoupající trend. V posledních letech bylo totiž zaznamenáno, že jednotlivci se začali více zajímat o své okolí, životní prostředí a život společnosti. Poslední průzkumy v ČR ukázaly, že v roce 1999 bylo v ČR dobrovolníků, v roce 2004 počet klesl sice na , avšak v roce 2006 opět stoupl na a v roce 2007 již na dobrovolníků, i když přesné číslo nelze zjistit právě s ohledem na neexistující přesnou definici pojmu dobrovolníka. Bez zajímavosti jistě není ani údaj týkající se genderového složení dobrovolníků. Zatímco v ČR a SR počet žen působících dobrovolně jasně převládá nad počtem mužů, v některých okolních zemích naopak převládá počet mužů (Rakousko, Německo) nebo je dokonce jejich počet vyrovnaný (Polsko). Dobrovolnictví je přitom jedinečné v tom, že umožňuje lidem, dobrovolnicím a dobrovolníkům, skutečně si vybrat čeho se zúčastní v závislosti na jimi preferované hodnoty. I Ty se můžeš stát dobrovolníkem/cí NESEHNUTÍ letos představilo svůj vlastní projekt k tématu dobrovolnictví s názvem I Ty se můžeš stát dobrovolníkem 6. Naši 5 Study on Volunteering in the European Union, National report Czech Republic 6 Tento projekt získal v roce 2011 grant od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (gestor

13 dobrovolnictví pravidelní čtenáři a čtenářky vědí, že naše činnost a aktivity se od jiných nevládních neziskových organizací liší právě a zejména v tom, že je především založena a vybudována na dobrovolnické bázi. Symbióza našich dobrovolnic a dobrovolníků s organizací je proto klíčová a rozvíjení spolupráce s lidmi, kteří se o naši činnost zajímají, je naší prioritou. Cílem projektu je především propagace a podporování aktivit spojených s fenoménem dobrovolnictví v rámci ERD, ukázat dobrovolnictví jako jednu z možností, jak se do vytváření budoucí podoby světa kolem nás aktivně zapojit, vyjádřit tak svou solidaritu s těmi, kdo ji potřebují a učinit sami sebe užitečnými. Účelem aktivit je oslovit jak mladé lidi, tak i nejširší společnost a informovat je o tom, co to znamená být dobrovolníkem, jak se mohou sami stát dobrovolníky a proč je tato činnost pro ně i společnost přínosná. Snaha o dosažení tohoto cíle by měla probíhat hned na dvou úrovních: první ERD v ČR) jako jeden z 26 z celkového počtu 156 přihlášených projektů. v rámci informačně-osvětových akcí pro nejširší veřejnost na různých happeninzích a festivalech, a to různými formami (šíření informačních letáčků, prostřednictvím banneru, spotu, či placek, apod.). Navíc budou mít návštěvnice a návštěvníci festivalů možnost získat potřebné informace v rámci debat s našimi dobrovolnicemi a dobrovolníky o jejich zkušenostech a zážitcích, což je v praxi jedna z nejsilnějších motivací. Druhou úrovní by pak mělo být pořádání interaktivních workshopů a přednášek určených pro mládež našimi dobrovolníky v roli lektorů, kde by měly být rovněž prezentovány konkrétní možnosti jak se stát dobrovolníkem. Na projektu by se mělo přitom podílet cca třicet dobrovolnic a dobrovolníků. Dobrovolnictví jako aktuální téma, aktivita, která je in, která je v kurzu to je nosnou myšlenkou projektu a poselstvím zejména k dnešní mládeži, nabízející možnosti seberealizace. Aby dobrovolník byl spokojený, musí mít pocit, že dělá něco prospěšného a důležitého. Součástí projektu je proto v rámci různých skupinových aktivit (např. víkendové školící víkendy) jednak společná snaha o naplnění těchto tužeb a navazování a posilování neformálních vazeb s našimi dobrovolnicemi a dobrovolníky, jednak získávání zpětné vazby a sdělení jakéhosi poděkování dobrovolnicím a dobrovolníkům za dobře odvedenou práci. Očekávanými přínosy projektu by mělo být rozšíření znalostí cílových skupin o fenoménu dobrovolnictví a podpora jejich aktivizace, zvyšování kreditu dobrovolnictví v očích veřejnosti a tak přispění k vyvrácení stereotypního vnímání dobrovolnictví jako podivné činnosti prováděné někde na okraji společnosti. Když jsem se autorky projektu, Hanky Skoumalové, ptala, kterou aktivitu by v rámci projektu nejvíce zdůraznila, odpověděla: Asi ježdění na fesťáky s infostánkem NESEHNUTÍ je to výborná šance někam se podívat, něco slyšet, potkat nové lidi, vyměnit si zkušenosti, rozšířit povědomí o NESEHNUTÍ a možnostech dobrovolničení, ať už v rámci NESEHNU- TÍ nebo jinde zkrátka, proč si neužít prázdniny a přitom nedělat něco přínosného?! Ω Tak už víte, co budete dělat o prázdninách? I pro tento projekt stále hledáme dobrovolníky. Zaujal Vás? Budeme velice rádi, pokud se do něj zapojíte. Neváhejte nás proto kontaktovat na nebo Sledujte také webové podstránky s výzvami k zapojení se i s informacemi o aktuálně chystaných akcích. 13

14 noví lidé v NESE Trochu bláta... autorka: Blanka Bojanovská, administrativní pracovnice v Nesehnutí Konečně přestalo pršet a hřiště je plné dětí. Můj tříletý syn Adam sedí v kaluži vody, rukama nabírá blátíčko, střídavě do pusy, do kyblíčku a spokojeně se usmívá. Stojím opodál, na jarním sluníčku si vychutnávám vzácnou chvilku klidu. Vtom mě z myšlenek vytrhne hlas malé holčičky.,, Mamííí já chci taky. Její maminka mě spraží pohledem a dceři rázně vodu zakáže. Zbláznila ses, žádná voda nebude. Adam zaslechl známé slovíčko a jako kolovrátek, aniž by pochopil smysl zákazu, spustil. Nebude, nebude, nebude Seběhnou se ostatní děti. Závistivě pozorují mého zabláceného syna, zatímco jejich rodiče si o mě myslí to nejhorší. Mami, já už radši půjdu, špitne moje staší dcera Lucka. Odchází s pocitem křivdy, přestože ví, že to, co maminky na hřišti vnímají u jejího brášky jako nevychovanost, je obohacením v jeho světě. Axel Brauns: Život v autismu je mizernou přípravou na život ve světě bez autismu Nezisková organizace byl pro mě neznámý pojem. Dnes ale protkávají můj život hned dvě. Po zjištění postižení mého syna se mi dostalo pochopení u neziskové organizace Apla. Pomocnou ruku ve formě práce na zkrácený úvazek mi letos na jaře nabídla další nezisková organizace Nesehnutí. Mé odpracované dny v Nesehntí by se zatím daly spočítat na prstech jedné ruky. Pozice administrativní pracovnice a pokladnice nedává velký prostor pro fantazii a je výmluvná sama o sobě. Tím ale nechci říct, že by mě tato práce netěšila. Spíš naopak, jsem za ni velmi vděčná a dělám ji ráda. Naučila jsem se brát věci tak, jak přijdou. Počítat spíše s horší variantou, doufat v lepší a radovat se z maličkostí. Třeba z chvilky volného času. To se pak opájím představou, co všechno bych dělala ve volném čase. Ale vážně: baterky si dobíjím sportem, mám ráda vodu ve všech podobách. I bláto. Ráda si dělám věci po svém a jsem velký fanda SF literatury. Pohrávám si s myšlenkou, že si koupím rybářské vybavení a zařídím rybářský lístek. Těším se na Vás v Nesehnutí. Klárka Šafránková Zatím suverénně nejmladší členka NE- SEHNUTÍ se narodila na konci února. Ačkoliv rodiče se s potěšením identifikují s hodnotami NESEHNUTÍ, Klárku zatím zajímají spíše hmatatelnější věci jako jídlo, lidi, stromy, hodiny a vůbec štěrchací, hrací, barevné či pohyblivé věci (nejlépe všechno dohromady, zvlášť pokud se to dá dát do pusy) a k ideálům společnosti, která respektuje lidská práva a životní prostředí, se zatím staví spíše vlažně. Podpořila svou účastí sice Pochod za látkové pleny v rámci Týdne opravdových plen, který spolupořádalo NESEHNUTÍ, nicméně větší část stejně prospala. Celkově se jedná o temperamentní, zvídavé a usměvavé miminko, k čemuž podle rodičů velkou měrou přispívá kontaktní a přirozené rodičovství, jehož zásady se snaží aplikovat v praxi. Klárka Šafránková foto: rodinný archiv 14

15 distribuce Tričko Takto vypadá feministka s uvedeným českým nápisem na hrudi a s jeho osmnácti jazykovými mutacemi na zádech. Barvy: bílá, černá, červená, hnědá, růžová, světle modrá, šedá, tmavě modrá, zelená Velikosti XS-XL (Fair Ware) Cena: 250 Kč Tričko programu Zaostřeno na hypermarkety (dámské) Barvy: černá, přírodní bílá, tmavě modrá (všechny Fair Trade), černá, červená, růžová, světle modrá, tmavě modrá (všechny Fare Ware) Cena: Fair Ware 250 Kč, Fair Trade 300 Kč Tričko programu Zaostřeno na hypermarkety (pánské) Barvy: bílá, černá, khaki, šedá, tmavě modrá (všechny Fare Ware) černá světle zelená (všechny Fair Trade), Velikosti: M, L, XL, XXL Cena: bavlna Fair Ware 250 Kč, Fair Trade 300 Kč Tričko programu Ženská práva jsou lidská práva Barvy: bílá, černá, červená, hnědá, růžová, světle modrá, šedá, tmavě modrá Velikosti:XS-XL (Fair Ware) Cena: 250 Kč Benefiční placky s tematikou sexismu Nápisů je šest druhů: Bojkotuji sexismus, Mám rád sex nesnáším SEXISMUS, Mám ráda sex nesnáším SEXISMUS, PROTI SEXISMU ne proti sexu, Říkám ne sexismu, Sex ano sexismus ne. 100 % výtěžku jde na kampaň proti sexismu v reklamách. Barvy a varianty jsou různé. Cena: 30 Kč Benefiční propisky Zaostřeno na hypermarkety Benefiční kompostovatelné propisky Zaostřeno na hypermarkety jsou vyrobeny z rostlinného a biologicky odbouratelného plastu. Běžně dostupná vyměnitelná náplň kompostovatelná není. čtyři barevné varianty: 1) černá/bílá, 2) transparentní (= lehce průsvitná) modrá/bílá, 3) transparentní oranžová/bílá, 4) transparentní zelená/bílá. Propisky jsou potisknuty názvem kampaně Zaostřeno na hypermarkety, webovými stránkami a logy donorů. Cena: 20 Kč Taška Nejsem loutkou hypermarketu Tašky jsou lněné a bio-bavlněné (rozměry cm), dlouhé uši přes rameno. V barvě natural jsou potisknuty motivem Nejsem loutkou hypermarketu s logem NESEHNU- TÍ a webovými stránkami kampaně zaostřené na hypermarkety. Na druhé (zadní) straně je decentní potisk (16 7 cm) s logy donorů kampaně. Lněné tašky jsou výrobky krejčovské dílny o. s. Český západ, kde poskytují pracovní příležitosti romským ženám. Tašky z přírodní lněné látky mají mírně našedlou barvu a na zadní straně vnější kapsu (19 19 cm). Látka bavlněných tašek má lehce nažloutlý tón a byla vyrobena z bavlny v kvalitě bio, vypěstované k přírodě příznivějším způsobem. Cena 170 Kč (len), 150 Kč (bio-bavlna) Omalovánky pro děti Omalovánky programu Bezpečí pro uprchlíky s názvem Teď jsme doma v České republice. O dětech, které se narodily v cizích zemích a teď žijí v ČR. Cena: 15 Kč Pexeso Pexeso programu Bezpečí pro uprchlíky s názvem Teď jsme doma v České republice O dětech, které se narodily v cizích zemích a teď žijí v ČR. Cena: 20 Kč Benefiční propisky NESEHNUTÍ Benefiční kompostovatelné propisky NE- SEHNUTÍ jsou vyrobeny z rostlinného a biologicky odbouratelného plastu. Běžně dostupná vyměnitelná náplň kompostovatelná není. pět barevných variant transparentních (lehce průsvitných) propisek: 1) modrá/ bílá 2) fialová/bílá, 3) červená/bílá, 4) zelená/bílá, 5) růžová/bílá. Propisky jsou potisknuty webovými stránkami a logem NESEHNUTÍ. Cena: 20 Kč benefiční placky NESEHNUTÍ ø 3 cm: Ženská práva jsou lidská práva logo programu Ne kácet, ale chránit! Proti válce! Odmítám rasismus! Jednotná cena 20 Kč/ks 15

16 Jaké je to být ženou a mužem z reklamy. V billboardu NESEHNUTÍ v Domě umění. M e zináro dní den žen Δ fotoreportáž Z diskuse o budoucnosti političek na Fakultě sociálních studií. autorka textu a fotografií: Kristýna Pešáková Letošní připomínka Mezinárodního dne žen v Brně se nesla ve velkolepém duchu. Podílelo se na ní hned několik organizací, které nabízely pestrou paletu aktivit, pod dosti neotřelými názvy. 3. března NESEHNUTÍ uspořádalo projekci filmu Snové světy 3: Touha, sex a moc v hudebních videích k tématu zobrazování žen a mužů ve videoklipech, po které nastala bouřlivá diskuse. Další dny byly v organizaci Genderového informačního centra NORA a odehrávaly se na Fakultě sociálních studií, kde proběhly besedy na téma budoucnosti političek v Evropě či o domácím násilí ve Španělsku a Latinské Americe. Oslavy Mezinárodního dne žen vyvrcholily za účasti organizace Rozkoš bez rizika v Domě umění. Pod názvem Wellness: Právo na rozkoš! na návštěvníky a návštěvnice čekala řada workshopů a happeningů včetně divadelního vystoupení a hudební produkce Schovat se v pěně. Happening v Domě umění. Wellness v rakvi. Jaké to je být upírkou. V Domě umění. MDŽ není o karafiátech K vyzkoušení byla pro všechny umělá ňadra. Jaké je to být ženou a mužem z reklamy. V billboardu NESEHNUTÍ v Domě umění. Ω

Tištěná verze: ISBN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 www.nesehnuti.cz dobrovolná cena 10 Kč. prostredí právech 40~41 08. www.hyper.cz.

Tištěná verze: ISBN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 www.nesehnuti.cz dobrovolná cena 10 Kč. prostredí právech 40~41 08. www.hyper.cz. Tištěná verze: ISBN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 www.nesehnuti.cz dobrovolná cena 10 Kč prostredí právech 40~41 08 lidských Zpravodaj o životním a NEBUĎME LOUTKOU HYPERMARKETU!!! www.hyper.cz

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

Alarm č.32. téma: cestování za lidskými právy

Alarm č.32. téma: cestování za lidskými právy Tištěná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 dobrovolná cena 5 Kč Z p r a v o d a j o ž i v o t n í m p r o s t ř e d í a l i d s k ý c h p r á v e c h č í s l o 3 2 / / l é t o 2 0 0 6

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Jak a proč být průvodcem cizince

Jak a proč být průvodcem cizince Jak a proč být průvodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vladislav Günter Lenka Pavelková Tomáš Hudec Kristýna Šlajsová Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. Tato příručka vznikla v rámci projektu

Více

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #01_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #01_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #01_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Tento projekt

Více

K respektování veta obcí ještě cesta daleká

K respektování veta obcí ještě cesta daleká 1/2008 Jaderný odpad? Jaderný odpad? 1/08 K respektování veta obcí ještě cesta daleká Dokument připravený ministerstvem průmyslu a obchodu nazvaný Analýza možností zapojení obcí do rozhodovacího procesu

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

Jakub Kohák: Konec právní. Jsme si skutečně rovni. Memorandum: Transformace: Právní aspekty transformačních. Zaměstnávání lidí

Jakub Kohák: Konec právní. Jsme si skutečně rovni. Memorandum: Transformace: Právní aspekty transformačních. Zaměstnávání lidí 3 září 2014 10. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Jakub Kohák: Jsme si skutečně rovni Memorandum: Konec právní války? 2 5 Sociální služby nežijí ve vzduchoprázdnu

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích Praha 2011 Česká kancelář programu Culture Tento projekt

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

NEOLIBERÁLNÍ REFORMY: NUCENÉ PRÁCE V ČR, LIKVIDACE ÚSTAVŮ SOCIÁLNÍ PÉČE, PRIVATIZACE ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

NEOLIBERÁLNÍ REFORMY: NUCENÉ PRÁCE V ČR, LIKVIDACE ÚSTAVŮ SOCIÁLNÍ PÉČE, PRIVATIZACE ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 65 Proti válce a globálnímu kapitalismu www.socsol.cz cena 30 Kč solidární cena 40 Kč duben 2012 NEOLIBERÁLNÍ REFORMY: NUCENÉ PRÁCE V ČR, LIKVIDACE ÚSTAVŮ SOCIÁLNÍ PÉČE, PRIVATIZACE ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

Ziskem nemusí být vždy jen peníze

Ziskem nemusí být vždy jen peníze Praktický průvodce světem podnikání cz 12 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 12 / ročník 9, prosinec 2008 Bedlivě sledované veřejné zakázky strana 20

Více

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Tento materiál vznikl v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného z Evropského sociálního fondu, státního

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE o radě, unii a farizejství a co zdraví? střechy a stříšky situace v české republice střecha zbytečnost, možnost nebo nutnost? střecha na

Více

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05 03 Úvodní slovo Milí čtenáři, oproti zavedenému zvyku tentokrát nebudu komentovat obsah aktuálního čísla, chci se věnovat období mezi tímto a minulým vydáním bulletinu. Krize sice ještě trvá, práce není,

Více

skleníkových plynů či utlumení sektoru obnovitelných zdrojů energie? Elektroenergetika postavená z 80 až 90 % na robustních, obtížně regulovatelných

skleníkových plynů či utlumení sektoru obnovitelných zdrojů energie? Elektroenergetika postavená z 80 až 90 % na robustních, obtížně regulovatelných 1, 2/2011 1, 2/11 Česká atomová budoucnost? Ministerstvo průmyslu se svým návrhem nové státní energetické koncepce České republiky hledící až do roku 2060 vzbudilo pozornost nejenom odborné veřejnosti.

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM

SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM N A P Ř Í Č SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM N A P Ř Í Č SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM Copyright Kolektiv autorů, 2005 Publishing AISIS o.s., 2005 ISBN 80-239-6111-X Obsah Napříč společenskou odpovědností

Více

Usnadníme život podnikatelům. Jsou základy evropské integrace ohroženy? Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2012.

Usnadníme život podnikatelům. Jsou základy evropské integrace ohroženy? Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2012. Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2012 Usnadníme život podnikatelům strana 6 Jsou základy evropské integrace ohroženy? strana 12 13 EDITORIAL Z obsahu Usnadníme život podnikatelům Petr

Více

ÚPADEK A REZIGNACE. Česká republika: Národní zpráva české koalice Social Watch za rok 2012 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 2

ÚPADEK A REZIGNACE. Česká republika: Národní zpráva české koalice Social Watch za rok 2012 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 2 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 2 Česká republika: ÚPADEK A REZIGNACE Národní zpráva české koalice Social Watch za rok 2012 PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O VÝVOJI V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ROZVOJE A ROVNOSTI POHLAVÍ

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz Praktický manuál Jak na nákupní centra kde získat informace občanská sdružení právní nástroje veřejné kampaně pozemky a jejich vlastnictví případové studie kam se obrátit o pomoc Vydání této publikace

Více

Začal školní rok a určitě by se slušelo

Začal školní rok a určitě by se slušelo Č A S O P I S M L A D Ý C H S O C I Á L N Í C H D E M O K R A T Ů Vážení přátelé, dostáváte do rukou další číslo časopisu Ventil. Vzhledem k tomu, že přichází po prázdninách, najdete v něm informace o

Více