VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PARDUBICE - POLABINY LONKOVA 510 PARDUBICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 PODLE VYHLÁŠKY 139/1995 Sb. 17e, odst. 2 Obsah I. Základní údaje 2 II. Charakteristika školy 3 III. Personální zabezpečení (pedagogičtí pracovníci; hospodářští pracovníci) 4 IV. Účast pedagogických pracovníků na DVPP 6 V. Organizace oborů, přehled učebních plánů 9 VI. Údaje o přijímacím řízení 10 VII. Výsledky vzdělávání žáků 11 VIII. Úspěchy žáků v přijímacím řízení na vyšší typ školy 12 IX. Organizace soutěží a přehlídek 13 X. Akce organizované školou, mimoškolní aktivity, veřejná činnost 15 XI. Mezinárodní aktivity 22 XII. Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi 23 XIII. Propagační činnost 25 XIV. Materiálně-technické zabezpečení 26 XV. Informace o odloučených pracovištích školy 27 XVI. Ekonomické zajištění činnosti 28 XVII. Údaje o výsledcích z kontrol a inspekcí 29 XVIII. Závěr 30 XIX. Přílohy 31

2 I. Základní údaje Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny se sídlem v Pardubicích- Polabinách, Lonkova 510, PSČ , IČO byla zřízena ŠÚ Pardubice dne s platností od 1.ledna 1995 (č.j. 2542/94) podle 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. Statutárním orgánem ZUŠ Pardubice-Polabiny, Lonkova 510, je ředitel jmenovaný Radou Pardubického kraje. V průběhu školního roku pracovali pedagogové na úpravě návrhu ŠVP školy. Práce na něm bude průběžně pokračovat. Škola iniciativně navázala na svou účast na pravidelných kulturních a společenských akcích města i regionu. Žáci všech oborů obsadili přední místa v celostátních kolech soutěží v různých uměleckých disciplinách. V loňském školním roce již potřetí organizovala naše škola kromě okresního a krajského, také ústřední kolo TO ZUŠ ČR. Na 350 účastníků během tří dnů shlédlo na 44 přehlídkových choreografií. Zásadním problémem školy zůstává její rozmístění na osmi pracovištích. Část hudebního a tanečního oboru včetně ředitelství sídlí od května 1998 v budově bývalé firmy Julius Meinl, s.r.o. Praha se sídlem Lonkova 510, Pardubice-Polabiny. Od se firma přejmenovala na Julius Meinl Pramen s.r.o. V roce 2002 převzala majetky firmy Julius Meinl v České republice společnost Manhattan Development a.s. Praha. V roce 2004 se stala nástupnickou organizací Meinl European Land Group Praha, Politických vězňů 13, Praha 1. Dlouhodobé neřešení této situace může v budoucnu vážně ohrozit chod školy. Výroční zpráva 2008/2009 Strana 2 z 31

3 II. Charakteristika školy Činnost ZUŠ Pardubice-Polabiny je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) a zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. ZUŠ Pardubice-Polabiny tvoří obor hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. V těchto oborech poskytuje škola vybraným dětem základy příslušného vzdělání, výjimečně talentované žáky připravuje k dalšímu odbornému uměleckému studiu na vyšších typech škol. Studium na ZUŠ se člení takto : a) studium přípravné - zjišťují se studijní předpoklady žáků b) studium I.stupně - pro mládež do 15ti let c) studium II.stupně - pro absolventy I. stupně nebo studenty středních škol, kteří prokázali přiměřenou vyspělost pro studium II. stupně d) studium pro dospělé - studium pro absolventy II. stupně nebo zájemce o specializované účelové studium (příprava ke studiu na vysokých školách příslušného zaměření), e) rozšířená výuka - výjimečně nadaní a talentovaní žáci mohou být zařazeni do rozšířeného vyučování s vyšší hodinovou dotací týdně. Výroční zpráva 2008/2009 Strana 3 z 31

4 III. Personální zabezpečení (pedagogičtí pracovníci interní, externí ; hospodářští pracovníci) Příjmení a jméno : Titl. Kvalifikace Příjmení a jméno : Titl. Kvalifikace Gregorová Naděžda Mgr. V Ulrichová Lucie DiS K Hronová Radka Mgr. V Ulrichová Milada Mgr. V Bezdíček Jan Bc. V Vojtíšek Jan MgA V Brožová Kateřina K Weberová Eva K Čížková Eva ÚSV Zadinová Hana K Domoroslova Oksana K Zahradníková Vlasta Mgr. V Duspiva Milan ÚSO Zavřel Jaroslav K Dvořáková Martina ÚSO Haklová Klára K Hamplová Jana Mgr. V Hönig René DiS K Holomková Irena Mgr. V Houska Vladimír ÚSV Jebavá Eva Mgr. V Bohuňková Vlasta vyučen Jebavá Kateřina Mgr. V Harbichová Marta ÚSO Jíchová Ludiše MgA. V Harbich Petr Mgr. V Kašparová Zdenka Bc. V Ryšinová Renata vyučen Křížová Stanislava K Tobešová Radka ÚSO Macková Zdena Mgr. V Mertová Naděžda K Merta Pavel K Mori Petr K Nobilisová Gabriela K Novotná Taťána K Pavlíková Renata Bc. V Piskačová Radka Mgr. V Píša Radovan K Vysvětlivky : Píšová Svatava K Pleskačová Markéta K Vysoká škola V Polanecká Ludmila K Konzervatoř K Pozdníková Adriana Mgr. V Úplné střední všeob. ÚSV Rosová Daria Mgr. V Úplné střední odborné ÚSO Rosová Daria DiS K Sedlák Vítězslav Mgr. V Sedlatá Pavla K Sodomková Iva ÚSV Svoboda Jindřich ÚSO Výroční zpráva 2008/2009 Strana 4 z 31

5 Příjmení a jméno : Titl. Kvalifikace Příjmení a jméno : Titl. Kvalifikace Šormová Helena K Tobiášová Iveta Mgr. V Trunečková Mich. K Výroční zpráva 2008/2009 Strana 5 z 31

6 IV. Účast pedagogických pracovníků na DVPP Naděžda Gregorová, Mgr. - ředitelka ZUŠ : - Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi - Trestní odpovědnost pedagogů v praxi - Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků ZUŠ - Cesta k ŠVP v základním uměleckém vzdělávání-seč HUDEBNÍ OBOR září 08- Smyčcové soboty Konzervatoř Brno S. Píšová - červen 09 R.Píša T.Novotná září 07 až Víkendová škola hry Jan Kvapil Praha D.Rosová st. červen 08 na zobc.flétnu N.Mertová Klavírní seminář ZUŠ Choceň E: Weberová Právní předpisy ve školství agen.fakta R. Hronová Klavírní seminář Konzervatoř S.Křížová,K.Haklová Pardubice R.Hronová,L.Jíchová, R.Piskačová E.Weberová ŠVP NIDV Pardubice R. Hronová Klavírní seminář Konzervatoř S.Křížová,L.Jíchová Pardubice R.Piskačová, I.Holomková Dechová setkání Konzervatoř N.Mertová,R.Hönig, Pardubice D.Rosová st Nové metody v HN NIDV Pardubice G.Nobilisová Na hudbu trochu CCV Pardubice G.Nobilisová jinak N.Mertová Práce s kytarovým NIDV Hradec Kr. J.Bezdíček orchestrem M.Duspiva Výroční zpráva 2008/2009 Strana 6 z 31

7 Trumpetový seminář Evangel.akademie J. Zavřel Olomouc Příprava talentov. žáků NIDV HK V. Sedlák TANEČNÍ OBOR Seminář součas.tance NIPOS ARTAMA N. Gregorová 2008 Praha Seminář součas.tance NIPOS ARTAMA N. Gregorová 2008 Praha Seminář součas.tance NIPOS ARTAMA N. Gregorová 2008 Praha Klasický PC Pardubice N. Gregorová 2008 tanec I. Sodomková K. Brožová E. Čížková Seminář součas.tance NIPOS ARTAMA N. Gregorová 2009 Praha Klasický tanec PC Pardubice I. Sodomková K. Brožová E. Čížková A.Pozdníková Seminář součas.tance NIPOS ARTAMA N. Gregorová Klasický tanec PROART Praha E.Čížková N. Gregorová Seminář součas.tance NIPOS ARTAMA N. Gregorová 2009 Praha Seminář součas.tance NIPOS ARTAMA N. Gregorová 2009 Praha Seminář součas.tance NIPOS ARTAMA N. Gregorová 2009 Praha Výroční zpráva 2008/2009 Strana 7 z 31

8 VÝTVARNÝ OBOR Instalace salonu PK MŠMT ČR K. Jebavá 2008 Šternberk Praha J. Vojtíšek Porota přehlídky Šternberk E. Jebavá 2008 VO ZUŠ ČR Přehlídka,rozborový MŠMT ČR E. Jebavá, K. Jebavá, 2008 seminář Praha I. Tobiášová, J. Vojtíšek, V. Zahradníková ŠVP Seč NIDV Pardubice E. Jebavá Přípr. seminář ke 13. ARTAMA, AVP I. Tobiášová 2009 přehlídce výtv.prací Praha dětí a mlád. Kopřivnice Český kubismus - Praha ARTAMA,AVP E. Jebavá, I. Tobiášová, Praha V. Zahradníková Výroční zpráva 2008/2009 Strana 8 z 31

9 V. Organizace oborů, přehled učebních plánů Studium na ZUŠ se člení takto : a) studium přípravné - zjišťují se studijní předpoklady žáků b) studium I.stupně - pro mládež do 15ti let c) studium II.stupně - pro absolventy I.stupně nebo studenty středních škol, kteří prokázali přiměřenou vyspělost pro studium II.stupně d) studium pro dospělé - studium pro absolventy II. stupně nebo zájemce o specializované účelové studium (příprava ke studiu na vysokých školách příslušného zaměření). Výjimečně nadaní a talentovaní žáci mohou být zařazeni do rozšířeného vyučování s vyšší hodinovou dotací týdně. Tělesně postižení a individuální studijní plán : Vítek Tomáš Kohoutková Alena Korf David Kožárová Pavla Francová Jana Holeková Nikola zpěv - uč.kašparová zpěv - uč.kašparová zpěv - uč.kašparová klavír - uč.haklová klavír - uč.piskačová housle uč.píšová Naše škola spolupracuje více jak 20 let se základní školou Polabiny II v systému RVHV (rozšířená výuka hudební výchovy). Pedagogové obou škol se podílejí na náborech v MŠ Pardubicka. V 1. třídě docházejí dětí do ZUŠ na společnou hodinu rytmické a taneční průpravy. V pololetí si za pomoci učitelů ZUŠ vyberou žáci nástroj, na který se v ZUŠ učí hrát po dobu školní docházky. V rámci rozvrhu ZŠ mají zvýšený počet hodin HV a sborového zpěvu. Tento ojedinělý projekt hudebního vzdělávání má jednoznačně pozitivní vliv na celkové estetické vnímání dětí. Přehled učebních plánů ZUŠ Pardubice-Polabiny organizuje vyučování podle učebních plánů MŠMT ČR pro ZUŠ, a to takto : 1. HO - ze dne pod č.j / 95 s ve znění pozdějších doložek 2. TO - ze dne pod č.j / s platností od VO - ze dne pod č.j / s platností od LDO - ze dne pod č.j / s platností od Výroční zpráva 2008/2009 Strana 9 z 31

10 VI. Údaje o přijímacím řízení PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OBOR Počet vybraných žáků Počet přijatých žáků I.stupeň II.stupeň I.stupeň II.stupeň HO TO VO LDO Výroční zpráva 2008/2009 Strana 10 z 31

11 VII. Výsledky vzdělávání žáků Počty žáků a studentů: údaje platné k Obor hudební taneční výtvarný lit. dr. individ. kolektiv. žáci celkem (vč.přípr.studia) z toho dívky studium pro dospělé z toho ženy Prospěch žáků: údaje platné ke obor počet žáků prosp. s vyznamen. prospěl neprospěl ukončil/ neklasifik. hudební taneční výtvarný literárnědramatický v květnu Prospěch dospělých studentů: údaje platné ke obor počet studentů prosp. s vyznamen. prospěl neprospěl neklasifik. hudební taneční výtvarný literárně -dramatický Výroční zpráva 2008/2009 Strana 11 z 31

12 VIII. Úspěchy žáků v přijímacím řízení na vyšší typ škol Hudební obor Konzervatoř Pardubice Jan Jiráček - zpěv Výtvarný obor Střední školy : Soukromá škola grafická, Hradec Králové - Filip Drábek SŠUměl.průmyslová, Ústí nad Orlicí - Jan Bednář Střední umělecká škola grafická, Jihlava - Lenka Kadlecová Floristická střední škola, Hradec Králové - Tereza Turynová Floristická střední škola, Hradec Králové - Karolína Kopecká Floristická střední škola, Hradec Králové - Nikol Košťálová SUPŠ HNN, Hradec Králové - Mich.Waldhauserová Vysoké školy: Vyšší odborná škola grafická, Jihlava multimediální komunikace - Lubor Zelinka ČVUT, fak. designu, Praha - Tereza Bílková ČVUT, fak. architektury, Praha - Aneta Žvaková ČVUT, fak. architektury, Praha - Jan Roček ČVUT, fak. architektury, Praha - Tomáš Valenta Univerzita Hradec Králové- VV - Lucie Zavřelová Univerzita Hradec Králové- VV - Markéta Kasalová Univerzita Hradec Králové- VV - Andrea Koláčková Výroční zpráva 2008/2009 Strana 12 z 31

13 IX. Organizace soutěží a přehlídek Žáci školy se zúčastnili přehlídek, soutěží, olympiád: soutěž úroveň dosažený výsledek, hodnocení Hudební obor: dechové a bicí nástroje O 17x 1. místo s postupem 1x 1. místo 3x 2. místo 1x 3. místo K 1x 1. místo s postupem 7x 1. místo 5x 2. místo 4x 3. místo C 3. místo - Lukáš Kyncl klarinet zpěv O 7x 1. místo s postupem 2x 1. místo 2x 2. místo 2x 3. místo K 2x 1. místo s postupem 1x 1. místo 2x 2. místo 1x 3. místo C 1x 3. místo - duo Koulová/Jiráček hra smyčcových souborů a orchestrů K 1x Čestné uznání Ilona Koulová 1x 1. místo (smyčcový soubor) 1x 1. místo s postupem (smyčcový orchestr) C 1x 2. místo (smyčcový orchestr) Akordeonová soutěž v Dunajské Strede Mezinárodní 4. místo Michaela Košťálová Taneční obor : Soutěž tanečních oborů ZUŠ ŠK účast 90 žáků s postupem Soutěž tanečních oborů ZUŠ O účast 89 žáků - výběr do krajského kola Soutěž tanečních oborů ZUŠ VČD v Pardubicích K postup do celostátního kola červen 2009 VČD Pardubice Výroční zpráva 2008/2009 Strana 13 z 31

14 soutěž úroveň dosažený výsledek, hodnocení C Směrovky - N.Gregorová a 8 žákyň Diplom za choreografii, pedagogickou práci, technické provedení žáků Ústřední kolo tanečních oborů ZUŠ ve VČD Pardubice Celostátní přehlídka scénického tance dětí Kutná Hora C Směrovky - N. Gregorová 8 žákyň Krajská přehlídka scénického tance dospělých Ústí nad Orlicí K Postup do celostátního kola Treperendy LDO: Okresní kolo soutěže v recitaci Pardubice Krajské kolo soutěže v recitaci Pardubice Celostátní kolo soutěže v recitaci Trutnov O K C 1x 1. místo s postupem 2x 2. místo s postupem 1x 3. místo s postupem 1x Diplom za účast 3x účast 1x 2. místo s postupem 2x Čestné uznání 3x účast 1x Diplom za účast - Kristýna Měchurová POZN.: úroveň: okresní - O, krajská (oblastní) - K, celostátní - C, mezinárodní - M Taneční obor Účast na soutěžích a přehlídkách nepořádaných MŠMT: Celostátní přehlídka scénického tance - Jablonec nad Nisou (výběr nejlepších souborů z celé republiky) Causa Wordových Baletní mládí Praha Praha 2. místo Pardubická Arabeska Pardubice účast Hradecká Odette Hradec Králové účast Ašský střevíček Aš účast Výroční zpráva 2008/2009 Strana 14 z 31

15 X. Akce organizované školou, mimoškolní aktivity, veřejná činnost Hudební obor Koncert absolventů Dům hudby, Pardubice Vystoupení v Agrobance Dům techniky, Pardubice Vystoupení v Krajské knihovně Krajská knihovna, Pardubice Koncert učitelů Městská radnice, Pardubice Vánoční koncert DPS Slavíček Městská radnice, Pardubice Vánoční pořad v mateřských školách MŠ Bohdaneč Vystoupení pro TYFLOCENTRUM Pardubice 17.a Vánoční pořad v mateřských školách ZUŠ Lonkova Novoroční souznění ZUŠ Lonkova Vernisáž pro TYFLOCENTRUM Pardubice leden Školní kola soutěží ZUŠ ZUŠ Lonkova Koncert DPS Slavíček Lázně Bohdaneč Okresní kolo - dechové nástroje ZUŠ Lonkova Soustředění DPS Slavíček Zderaz Koncert 5. A. ZUŠ Lonkova 1.4. Aprílový koncert KD Hronovická Jarní koncert DPS Slavíček Městská radnice, Pardubice Hraje celá rodina I. ZUŠ Lonkova Chrámový koncert Kostel sv.bartoloměje, Pardubice Hraje celá rodina II. ZUŠ Lonkova Absolventský koncert ZUŠ Lonkova Akordeonový koncert Ledeč nad Sázavou Výroční zpráva 2008/2009 Strana 15 z 31

16 Varhanní koncert Pardubice Absolventský koncert ZUŠ Lonkova Koncert bývalých žáků ZUŠ Lonkova Absolventský koncert ZUŠ Lonkova Koncert dechového oddělení ZUŠ Lonkova Zrcadlo umění Pardubice Organum Regium Dům hudby, Pardubice V průběhu školního roku 2008/09 bylo na hudebním oboru ZUŠ uskutečněno 29 samostatných žákovských večírků. Výtvarný obor duben 2009 Aprílová výstava /Růžoví panteři/ KD Hronovická červen Galapágy Galerie Mázhaus Vlajkohraní, výtvarná akce Zrcadlo umění Pce srpen Prázdninová výstava - MS v renju ZŠ Polabiny IV Výstavy v Galerii Chodba (kromě průběžných výstav) září 2008 Karolína Ráčková (kolekce prací k talent. zkouškám na DAMU) leden 2009 Japonerie, fotografie Pavla Šmída, beseda s autorem (5. 1. vlastní vernisáž a vystoupení hudebního oboru) březen Variace na stejné téma, barevné kresby Jaroslava Jebavého ( vernisáž a vystoupení hudebního oboru) červen Renesance z Moravské Třebové, práce z výtvarného soutředění ( vernisáž a vystoupení hudebního oboru) ZUŠ Lonkova leden-červen 09 O Bruncvíkovi aneb České kořeny evropanství, práce dětí 6-9 letých, tisk z papírové koláže Za renesancí do Moravské Třebové, výtvarné soustředění Výroční zpráva 2008/2009 Strana 16 z 31

17 Uměnovědné exkurze pro žáky - Praha Names (Trafačka) Mistři čínské tušové malby 20.století(Valdštejnská jízdárna), Čínská malba (Galerie Rudolfinum), Designblok, Names (Trafačka) Náprstkovo muzeum České muzeum hudby, společně s hudebním oborem Orbis pictus - Labyrint světla Návštěvy výstav - Pardubice Krištof Kintera, Belive it or not, VČG , Artfest-Live Art of Explosia, galerie Mázhaus a Sýpka Design II - Nová tvář věcí, VČG 14. a Druhá příroda, VČG , , a Výstava ke 40. výročí přistání člověka na Měsíci, Universita Pardubice Krajina čínského umění VČG a Jiné : Beseda pro žáky se zástupci Odborné školy podnikatelské (pí Dalecká, p.klusoň) o oborech reprodukční grafiky pro média, obalová technika, počítačová technika. Práce na přípravě tiskovin pro potřeby ZUŠ Pardubice-Polabiny / materiály pro krajské a celostátní kolo v soutěžích tanečních oborů ZUŠ a Organum Regium. Pedagogická praxe : Jana Černá - VŠUMPRUM Praha - září 2008 Veronika Šámalová PF Univerzity Karlovy, Praha - září/říjen 2008 Provozní praxe : Alena Kožená - SŠUP Ústí nad Orlicí Návštěva : pan Tsewanga Norboo, ředitel školy z Ladakhu - projekt Krajní meze - Modrý kámen Klub důchodců Rybitví : prohlídka výstavy Japonérie - promítání Beseda o architektuře : Ing. arch. Aleš Klose Taneční obor Představení NA NOHÁCH Divadlo 29 Pardubice 6 úč Výchovné koncerty pro MŠ ZUŠ Lonkova 57 úč ND Praha - Sólo pro 3 Praha 10 úč. Výroční zpráva 2008/2009 Strana 17 z 31

18 Vánoční koncerty pro žáky MŠ a ZŠ ZUŠ Lonkova 4x 40 úč ND Praha - Carmen Praha 6 úč Novoroční souznění ZUŠ Lonkova 17 úč Stavovské divadlo- Baletomanie Praha 5 úč Aprílový koncert ZUŠ Lonkova 31 úč Soustředění tanečního oboru Seč ND Praha - Bubeníček a friends Praha 7 úč Okresní kolo soutěže TO ZUŠ KD Hrotovická Pardubice Krajské kolo soutěže TO ZUŠ VČD Pardubice Ústřední kolo soutěže TO ZUŠ VČD Pardubice Závěrečný koncert tanečního oboru VČD Pardubice 2 představení Koncert přípravných ročníků ZUŠ Lonkova 43 úč Zrcadlo umění Pardubice 60 úč. Literárně - dramatický obor Divadelní představení pro žáky základních škol ZUŠ Kosmonautů A a Vánoční představení ZUŠ Kosmonautů Účast na školním kole soutěže v recitaci ZUŠ Kosmonautů 1.4. Recitace - Aprílový koncert ZUŠ Lonkova Představení pro děti základních škol ZUŠ Lonkova 5 představení Představení pro děti základních škol ZUŠ Lonkova 6 představení Výroční zpráva 2008/2009 Strana 18 z 31

19 15.6. Účast na akcích Zrcadla umění Pardubice 8.6. Absolventské představení pro rodiče ZUŠ Kosmonautů Absolventské představení pro rodiče ZUŠ Kosmonautů MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY ŠKOLY Hudební obor Staročeská pouť Polabiny Akordeonový seminář pro žáky ZŠ Pardubice Studentský cyklus ČF Praha Setkání škol UNESCO Praha Studentský cyklus ČF Praha 2.4. Uměnovědná exkurze Praha Meziměstský koncert Přelouč Vystoupení pro ESD Pardubice Taneční obor Staročeská pouť Pardubice 51 účinkujících Taneční vystoupení Ráby 6 účinkujících KÚ - žáci ZUŠ Dům techniky 8 účinkujících Pardubice Taneční večer - Městský festival Pardubice 30 účinkujících Žáci TO - seminář jazz.tanec Hradec Králové Výroční zpráva 2008/2009 Strana 19 z 31

20 5 účastníků VŠ -firma A-care - veřejné vystoupení Pardubice 4 účinkující březen 2008 Charitativní akce - taneční vystoupení Zámek Sychrov - pro dětský domov Mladá Boleslav 6 účinkujících Literárně-dramatický obor Recitační vystoupení Pardubice Evropský dům ÚČAST V ROZVOJOVÝCH PROGRAMECH Vedle svého základního vzdělávacího programu realizuje ZUŠ Pardubice - Polabiny nadstandartní projekty, které jsou zaměřeny na oživování a popularizaci kulturních hodnot a uměleckých aktivit. Od roku 1999 ZUŠ Pce - Polabiny aktivně naplňuje vlastní vzdělávací projekt ART VADE MECUM (Pojď se mnou za kulturou), v němž spolupracuje se všemi profesionálními kulturními subjekty sídlícími v historické části našeho města. Od roku 2002 plní ZUŠ Pce - Polabiny program UNESCO nazvaný Záchrana a udržení světového kulturního dědictví. Akce z tohoto programu jsou součástí aktivit UNESCO vykazovaných Českým výborem UNESCO. Výroční zpráva 2008/2009 Strana 20 z 31

21 MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY A VEŘEJNÁ ČINNOST PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Ředitelka školy - Naděžda Gregorová Dětská taneční tvořivost Poradní sbor pro scénické tance dětí a dospělých Městský festival léto Účast v porotách Kraj.kol TO ZUŠ Jednání ÚUM rady TO ZUŠ Okresní umělecká rada Školní umělecká rada ARTAMA Praha Pardubice MŠMT ČR Pardubice ZUŠ Pce-Polabiny Hudební obor Okresní umělecká rada : Krajská umělecká rada : Ústřední umělecká rada : Školní umělecká rada : I.Holomková, sekce akordeonů, vedoucí S.Křížová, sekce klavírů, vedoucí R.Píša, vcello a ktbas, vedoucí G. Nobilisová, HN, vedoucí Z. Kašparová, zpěv, vedoucí R. Píša, vcello a ktbas, zástupce vedoucího sekce R.Píša, soutěže smyčcových sólistů a komorní hry R.Hronová, R. Hönig, G.Nobilisová Taneční obor Nábory dětí z MŠ : A.Pozdníková, K.Brožová, E. Čížková Výtvarný obor Ústřední umělecká rada : Člen poroty ústředního kola Přehlídky VO ZUŠ : Krajská umělecká rada : Školní umělecká rada E. Jebavá, členka sekce E. Jebavá E. Jebavá, vedoucí sekce E. Jebavá Literárně-dramatický obor Školní umělecká rada : Z. Macková, vedoucí sekce Výroční zpráva 2008/2009 Strana 21 z 31

22 XI. Mezinárodní aktivity ZUŠ Pardubice-Polabiny je druhou základní uměleckou školou v České republice, která je zařazena rozhodnutím generálního ředitele UNESCO z května 2002 do systému ASP net UNESCO. ZUŠ propaguje kvalitní vzdělávání tím, že se inspiruje z programů UNESCO v oblasti výchovně vzdělávacích cílů ideály míru, úcty k lidem, k lidským právům, životnímu prostředí, nediskriminací a trvale udržitelného rozvoje. Na základě doporučení Českého výboru UNESCO a MŠMT ČR ZUŠ Pce -Polabiny pracovala ve školním roce 2008/09 na programu Záchrana a udržení světového kulturního dědictví. Akce z tohoto programu jsou evidovány v kapitolách X - XIII této výroční zprávy, základní osu v celoročním plánu ZUŠ tvoří : 1. Novoroční souznění společný koncert zdravých a zdravotně postižených dětí, 2. Akce v Týdnu škol UNESCO každoročně vyhlašovaná celosvětová akce řízená u nás Českým výborem UNESCO, 3. Zrcadlo umění čtyřdenní festival, který vznikl jako reakce na výzvu generálního ředitele UNESCO. V rámci Zrcadla umění škola organizuje mezinárodní varhanní soutěž ORGANUM REGIUM. Výroční zpráva 2008/2009 Strana 22 z 31

23 XII. Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi Hudební a taneční obor ZUŠ Pce-Polabiny a Speciální škola Svítání Pardubice - koncert Novoroční souznění (6. ročník) - integrovaná akce zdravých a zdravotně postižených žáků každoročně v lednu v sále ZUŠ. Magistrát města Pardubice - Městské slavnosti - jarní a podzimní část Úřad městského obvodu Pardubice II. - Svatováclavská pouť - dopolední program ZŠ Polabiny II - vzdělávání žáků ZŠ studujících v systému RVHV - společné koncerty Hudební obor ZŠ Polabiny III. Mateřská škola Staré Hradiště KC Pardubice-Dubina - společná organizace čtyřdenního festivalu Zrcadlo umění Kulturní centrum Pardubice Evropský spolkový dům Pardubice TYFLOCENTRUM Pardubice Krajský úřad Pardubice Komorní filharmonie Pardubice ZUŠ Pardubice, Havlíčkova ZUŠ Přelouč Konzervatoř Pardubice Krajská knihovna Pardubice NIDV Pardubice Český výbor pro UNESCO - viz bod : Účast v rozvojových programech Výtvarný obor AVM - kontakty s VČG, VČM ( nabídka programů pro školy) Evropský dům -vypracování a dodání grafických listů k výročí ED Kulturní centrum Pardubice - Zrcadlo umění, Aprílová výstava, akce Galapágy Klub důchodců Rybitví - prohlídka výstavy Japonérie, promítání filmu, Odborná škola podnikatelská Kolín - (pí Dalecká a p.klusoň) beseda pro žáky Výroční zpráva 2008/2009 Strana 23 z 31

24 ZUŠ o oborech Reprodukční grafiky pro média, význam Obalové techniky, počítačová grafika. Galerie moderního umění Hradec Králové - Mgr.Marina Vítková - úvod k vernisáži J.Jebavého. Ing.Arch.Aleš Klose - beseda o architektuře Offcity - účast na akcích sdružení ( prohlídka nádraží, přednášky o architektuře)... Mezioborové kontakty HO - VO : zabezpečil program na 3 vernisáže TO - VO : diplomy a tiskoviny na přehlídku TO (krajské a ústřední kolo), Taneční obor Divadlo 29 - Veřejné taneční vystoupení 7 účinkujících Veřejné taneční vystoupení 7 účinkujících KC Pardubice - Dubina : Zrcadlo umění VČD Pardubice MŠ v Polabinách, na Dubině ZŠ v Polabinách - výchovná a vánoční představení NIDV Pardubice Výroční zpráva 2008/2009 Strana 24 z 31

25 XIII. Propagační činnost O činnosti školy vyšla v uplynulém roce celá řada článků v denících MF Dnes, Pardubické noviny, v periodikách Radniční zpravodaj, Pravobřežní zpravodaj. Informace o akcích a činnostech školy zveřejňujeme vždy na konci pololetí ve školním bulletinu INFORMATORIUM. Aktuální nabídky akcí jsou umisťovány pravidelně na vývěskách ZUŠ na všech pracovištích. Výroční zpráva 2008/2009 Strana 25 z 31

26 XIV. Materiálně-technické zabezpečení V oblasti investiční činnosti škola postupuje ve vybavování jednotlivých oborů podle krátkodobých i dlouhodobých plánů a to vždy v souladu s rozpočtovými možnostmi. Zde je nutné ocenit kvalitní práci ekonomického úseku. Zlepšilo se vybavení prostor v ZUŠ Lonkova, bylo vytvořeno příjemnější zázemí pro žáky a jejich rodiče. Zároveň se investovalo do malování učeben v ZUŠ Lonkova a v ulici Nová, kde pracuje výtvarný obor. Před dokončením je renovace učeben ZUŠ pronajatých v základní škole Dubina. Veškeré náklady na tyto opravy a úpravy jsou hrazeny z prostředků EU pro základní školu. Z investičního fondu školy byla zakoupena barevná kopírka. Výroční zpráva 2008/2009 Strana 26 z 31

27 XV. Informace o odloučených pracovištích školy Pracoviště ZUŠ Pardubice-Polabiny : 1. Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ředitelství, část HO a TO 2. ZŠ Pardubice-Polabiny, npor.eliáše 344 část HO a TO 3. ZŠ Pardubice-Dubina, E.Košťála 870 část HO, TO a VO 4. ZŠ Svítkov část HO 5. ZŠ Lázně Bohdaneč část HO 6. ZUŠ Pardubice-Polabiny,Kosmonautů 274 LDO a část HO 7. ZUŠ Pardubice-Polabiny, ul. Nová 282 VO 8. ZŠ Pardubice-Polabiny, Mozartova 449 část HO, TO Celkem 14 učeben ve zmíněných objektech je nevyhovujících, současný stav výukových prostor zůstává nezměněn. Výroční zpráva 2008/2009 Strana 27 z 31

28 XVI. Ekonomické zajištění činnosti Ekonomické údaje jsou uvedeny ve Výroční zprávě o hospodaření školy viz samostatná, druhá část tohoto dokumentu. Výroční zpráva 2008/2009 Strana 28 z 31

29 XVII. Údaje o výsledcích z kontrol a inspekcí Kontrolní činnost Během roku probíhají hospitace individuálních i kolektivních výukových hodin. Hodnocení úrovně veřejných vystoupení. Prosazování evaluačních principů do práce všech oborů školy. Systémová kontrola hospodaření. Uplatnění vnitřního auditu. Ve školním roce 2008/2009 nebyla na ZUŠ Pardubice-Polabiny provedena žádná kontrola ze strany zřizovatele nebo ČŠI. Výroční zpráva 2008/2009 Strana 29 z 31

30 XVIII. Závěr A. Výchovně vzdělávací proces Veškeré údaje obsažené v této výroční zprávě svědčí o progresivním růstu v oblastech: 1. kvality pedagogického procesu 2. prezentace školy na veřejnosti - viz tabulky 3. spolupráce s rodiči a výborem NS Přátelé ZUŠ 4. spolupráce s Konzervatoří Pardubice, Gymnáziem Pardubice-Mozartova 449, KC Pardubice-Dubina, základními a mateřskými školami, Speciální školou Svítání. B. Kvalita pedagogického sboru 1. Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků je na vysoké úrovni (viz tabulka). 2. Všem pracovníkům školy je umožněno další vzdělávání, které je ze strany pedagogů plně využíváno. 3. Personální práce spočívá především ve vytváření stále početnější základny kvalitních uchazečů o učitelská místa a v podpoře studentů vysokých škol uměl. směrů - absolventů ZUŠ Polabiny. C. Plnění pracovních úkolů 1. Náročnost organizace výchovně vzdělávací práce spočívá především v tom, že škola působí (následkem restitucí a privatizací v 90. letech) na 8 pracovištích. Z tohoto pohledu se pak výsledky práce jeví jako kvalitní (viz sumarizace v tabulkách). 2. Statutární zástupce a zástupce ředitele školy se osobně podíleli na řízení všech akcí školních, ale i těch, které svým významem překročily hranice školy. Velmi dobře pracovali vedoucí oborů. Výroční zpráva 2008/2009 Strana 30 z 31

31 XIX. Přílohy Výroční zpráva 2008/2009 Strana 31 z 31

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola HARMONIE Zlín B. Němcové 258, 760 01 Zlín IČO: 25 33 64 10 IZO: 600 003 523 Číslo účtu: 379781453/0300 Právní forma: společnost s

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 A. Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39, Identifikátor zařízení: 600 002 551 IČO: 70 848 335

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2010/2011 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázia Havlíčkův Brod. Výroční zpráva o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázia Havlíčkův Brod. Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázia Havlíčkův Brod Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Gymnázium Havlíčkův Brod vydalo výroční zprávu o činnosti školy dne 15. 10. 2013 pod č. j. GHB/448/2013 na základě vyhlášky

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str. 2-4 2. Přehled o učebních plánech

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Zpracoval: Výborný ředitel školy ve spolupráci s RNDr. Otto Horákem /ředitelem školy do 31.7. 2012/ Obsah Základní

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.:2012/41 Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto naší školy: TVOŘÍM, TEDY JSEM OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. POPIS ŠKOLY... 5 2.1 Historie...

Více

Výroční zpráva ZUŠ Chrudim za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZUŠ Chrudim za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZUŠ Chrudim za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZUŠ Chrudim je zpracována na základě vyhlášky č. 15/ 2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více