školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová"

Transkript

1 Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová

2 2

3 Obsah 3 Základní údaje o škole 4 Personální obsazení 6 Organizace oborů, přehled učebních plánů 9 Počty žáků v jednotlivých oborech 10 Údaje o přijímacím řízení 10 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 11 Organizace a účast žáků v soutěžích a přehlídkách 13 Úspěchy žáků v přijímacím řízení na vyšší typy škol na základě talentové zkoušky 17 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 18 Základní údaje o hospodaření školy 20 Prezentace školy na veřejnosti 21 Spolupráce s jinými subjekty 24 Projekty financované z cizích zdrojů 26 Informace o odloučených pracovištích 26 Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí 26 Závěr 27 3

4 Základní údaje o škole Základní umělecká škola ve školním roce 2014/2015 pokračuje ve výuce dle školního vzdělávacího programu vypracovaného pedagogy školy na základě rámcového vzdělávacího programu vydaného v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) Ministerstvem školství u žáků přípravného studia a 1., 2. a 3. ročníků I. i II. stupně všech čtyřech oborů naší školy. Ostatní žáci jsou nadále vyučováni dle Učebních plánů pro Základní umělecké školy vydaných MŠMT. Cílem všech pedagogů naší školy je výchova dětí k úctě a obdivu k umění a kultuře a výchova kulturní osobnosti. Prostřednictvím výuky jednotlivých oborů nevychováváme pouze jednooborové umělce jde nám primárně o celkově vzdělaného žáka, který si během let studia na základní umělecké škole vytvoří kladný vztah k umění a kultuře vůbec. Žák základní umělecké školy se v průběhu studia setkává s mnoha požadavky, které však nesouvisí pouze s jeho nadáním či talentem. Principy, na nichž stojí výsledky naší práce, jsou podobné, jako na základní, či střední škole. Hlavním nárokem, kladeným na naše žáky je pravidelná a systematická příprava na výuku, smysl pro preciznost a detail, ale i zodpovědnost, ohleduplnost, respekt a vědomá sebereflexe. Na této cestě naše žáky téměř na každém kroku provází odkaz Bohuslava Martinů, který škole propůjčil své jméno. Jméno, které je v dnešní době proslaveno po celém světě a kterého je třeba si umět vážit. I toto je naším úkolem, a celoroční plán činnosti naší školy se tohoto cíle mnohokrát dotýká. Jedním z důležitých cílů, na které se zaměřujeme, je také živá spolupráce s ostatními institucemi ve městě i regionu a především se širokou veřejností a všemi zájemci o kulturu a umění. Díky doplňkové činnosti, kterou škola od roku 2011 provozuje, je naším cílem také rozvoj a podpora vzdělávání nejmladších, ale i starších začátečníků. To dokazuje projekt Hrátky s uměním, určený dětem již od 4 let, probíhající čtvrtým rokem letos v celkovém počtu 15 žáků, dále 5 účastníků v tanečním souboru a výtvarné kurzy pro dospělé navštěvovalo 6 účastníků a 2 zájemci o přípravné výtvarné kurzy na střední školu. 4

5 Identifikační údaje školy Název školy: Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička Sídlo školy: Místa poskytovaného vzdělávání: Čsl. armády 347, Polička Čsl. armády 347, Polička ZŠ Na Lukách Polička, Švermova 401, Polička Divadelní spolek TYL POLIČKA, Divadelní klub, Vrchlického 53, Polička Zřizovatel Město Polička Adresa: Palackého nám. 160, Polička IČO: DIČ: CZ Právní forma školy: příspěvková organizace IZO školy: IČO školy: Ředitelka školy: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová od na MD Zastupováním pověřená: Mgr. Petra Palcová Telefon: Zástupce: Tomáš Jandl, DiS. Telefon: Web školy: Další kontakty: , Datum založení školy: Nejvyšší povolený počet žáků: Vyučované obory: 510 žáků hudební, výtvarný, taneční, literárně dramatický 5

6 Personální obsazení Vyučující: stav k Jméno pedagoga Vyučovaný předmět Úvazek Pozn., (*nadúvazek) Boštíková Petra, DiS. pěvecká výchova, sborový zpěv, garant programu Hrátky s uměním 100% Mgr. Fiala Pavel výtvarný obor 14% 29% od Grubhofferová Kateřina hra na klavír 83% 96% od Mgr., MgA. Hrčková Veronika literárně-dramatický obor 40% - Jandlová Šárka MD - - Jandl Tomáš Jindra Miroslav Kašpar Petr zástup za MD - hra na klarinet, hra na saxofon hra na žesťové nástroje, hra na bicí nástroje, dechový orchestr, žesťový kvintet hra na akordeon, hra na keyboard, hra na klavír Mgr. Kincová Alena hra na housle 78% 78% 100% od % - 100% 1h/týd. od Komárek Michal hra na flétnu 26% DPP Komárková Iva hra na klavír, korepetice HO 100% 2h/týd. od Bc. Kulíková Iva MD - - Palas Petr, dipl. um. zástup za MD - taneční obor 52% - Malíková Pavlína, dipl. um. Hra na housle, komorní hra, Veselé notičky 63 % - Mgr. Mazal Petr hudební nauka, hra na flétnu 100% - Mazalová Ludmila hra na flétnu 100% 1h/týd. Mgr. Musil Karel výtvarný obor 71% 86% od Nacková Jitka hra na akordeon, hra na keyboard 90% Mgr. Palcová Petra výtvarný obor 100% - Mgr. Pelzová Vendula taneční obor 81% - Robová Zuzana, dipl. um. hra na violoncello, Veselé notičky 30% - Roidlová Miluše hra na kytaru, hra na akordeon 26% - Tóth František hra na kytaru 87% 83% od MgA. Vraspírová Vorbová Gabriela hra na klavír 100% MD od

7 Provozní zaměstnanci: Jméno zaměstnance Druh práce Úvazek Bednářová Alena, DiS. Ekonom 100 % (zástup za nemoc Šandové) Šandová Pavla Ekonom 50% (nemoc) Petrová Helena Školnice, uklizečka 100% Machová Andrea (od ) Ekonomka 50 % od Zahradníková Hana (od ) Ekonomka 50 % od Zaměstnanci ve školním roce 2013/ 2014 k datu celkem: Interní pedagogičtí zaměstn. Interní provozní zaměstn. Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 24 16,

8 Předmětové komise: Klávesové nástroje + zpěv: Grubhofferová Kateřina Komárková Iva MgA. Vraspírová Vorbová Gabriela Nacková Jitka (akordeon) Kašpar Petr (akordeon + klávesy) Boštíková Petra (zpěv) Strunné nástroje: Dechové a bicí nástroje: Kolektivní předměty: Mgr. Kincová Alena (housle) Malíková Pavlína (housle + viola) Robová Zuzana (violoncello) Roidlová Miluše (kytara) Tóth František Jindra Miroslav Mazalová Ludmila Jandlová Šárka (MD) Jandl Tomáš (zástup za MD) Mgr. Mazal Petr Dvořák Metoděj Mgr. Palcová Petra Mgr. Musil Karel Mgr. Fiala Pavel Mgr. Pelzová Vendula Bc. Kulíková Iva (MD) Palas Petr (zástup za MD) Mgr. MgA. Hrčková Veronika Pedagogická rada: Členy pedagogické rady jsou všichni pedagogičtí zaměstnanci školy. 8

9 Organizace oborů, přehled učebních plánů Učební plány upřesňují organizaci výuky a dotace hodin v jednotlivých předmětech. Výuka na naší škole probíhá ve čtyřech oborech - v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. HUDEBNÍ OBOR výuka probíhá podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT ČR pod č. j /95-25 s účinností od Nástroje vyučované na naší ZUŠ: Klavír, akordeon, elektronické klávesové nástroje, housle, viola, violoncello, kytara, klarinet, saxofon, zobcová flétna, příčná flétna, trubka, trombon, bicí nástroje, pěvecká a hlasová výchova. V rámci hudebního oboru fungují soubory: Flétnové kvarteto, smyčcový soubor, dechový soubor, Small Band, skupina BUM-BÁC, pěvecký sbor. TANEČNÍ OBOR - výuka probíhá podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT ČR, č. j / s účinností od / přípravné studium a I. stupeň základního studia / a č. j / s účinností od / II. stupeň základního, rozšířeného a studia pro dospělé VÝTVARNÝ OBOR - výuka probíhá podle: vzdělávacího programu schváleného MŠMT ČR, č. j / s účinností od / přípravné studium, základní a rozšířené studium I. a II. stupně, dále pak dle učebních plánů č. j / s účinností od LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ výuka probíhá podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT ČR, č. j / s účinností od /přípravné studium a I. stupeň základního studia a č. j / s platností od /II. stupeň základního, rozšířeného studia a studia pro dospělé / Výuka Přípravného studia a 1. a 2. ročníků I. i II. stupně se uskutečňuje od dle platného Školního vzdělávacího programu vydaného ZUŠ Bohuslava Martinů Polička na základě Rámcového vzdělávacího plánu MŠMT ČR, č. j /

10 Počet žáků v jednotlivých oborech Počet žáků v jednotlivých oborech k : Počty žáků celkem Celkem Hudební Literárně - dramatický Taneční Výtvarný Kolektivní Žáci celkem Z toho dívky Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení proběhlo v tomto školním roce v měsíci dubnu a květnu Celkem přihlášených žáků bylo 95, z toho bylo ke studiu v ZUŠ B. Martinů Polička pro školní rok Obor Celkem přihlášených: Z toho přijatých: Z toho nepřijatých: HO TO VO LDO

11 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků podle prospěchu 1. pololetí Obor Celkem Vyznamenání Prospěl Neprospěl Ostatní Hudební Literárně - dramatický Taneční Výtvarný Celkem Počty žáků podle prospěchu 2. pololetí Obor Celkem Vyznamenání Prospěl Neprospěl Ostatní Hudební Literárně - dramatický Taneční Výtvarný Celkem

12 Informace o absolventech 12

13 Organizace a účast žáků v soutěžích a přehlídkách Národní soutěž ZUŠ Hudební obor Ve školním roce 2014/2015 byla MŠMT ČR vyhlášena soutěž ZUŠ v oboru hra na dechové a žesťové nástroje, v sólovém. Dále byla vypsána soutěž také v oboru tanečním. Okresní kola Sólový zpěv Kysilková Lucie 1. místo ped. vedení Petra Boštíková Vávrová Anna 2. místo ped. vedení Petra Boštíková Soukalová Aneta 2. místo ped. vedení Petra Boštíková Petrásová Simona 2. místo ped. vedení Petra Boštíková Divoká Markéta 2. místo ped. vedení Petra Boštíková Hra na zobcovou flétnu Šafářová Kristýna 1. místo ped. vedení Ludmila Mazalová Divoká Markéta 1. místo ped. vedení Ludmila Mazalová Kneblová Amálie 1. místo ped. vedení Ludmila Mazalová Hra na flétnu: Stodolová Veronika 1. místo ped. vedení Ludmila Mazalová Hra na zobcovou flétnu Magdalena Teplá 1. místo ped.vedení Petr Mazal 13

14 Hra na klarinet Lucie Ptáčková 1. místo ped. vedení Tomáš Jandl, DiS. Terezie Přívětivá 1. místo ped. vedení Tomáš Jandl, DiS. Hra na saxofon: Kysilka Martin 2.místo ped. vedení Tomáš Jandl, DiS. Krajská kola Hra na zobcovou flétnu Amálie Kneblová 1. místo ped. vedení Ludmila Mazalová Hra na klarinet: Lucie Ptáčková 1. místo ped. vedení Tomáš Jandl, DiS. Terezie Přívětivá 2. místo ped. vedení Tomáš Jandl, DiS. Hra na flétnu Stodolová Veronika 1. místo ped. vedení Ludmila Mazalová Hra na žesťové nástroje Martin Štancl 2.místo ped. vedední Miroslav Jindra Hra na příčnou flétnu nástroje Magdalena Teplá 2.místo ped. vedení Petr Mazal Veronika Stodolová Terezie Preclíková 1. místo (s postupem) ped. vedení L. Mazalová 1.místo (s postupem) ped. vedení Petr Mazal (cena pro absolutního vítěze) 14

15 Ústřední kolo Hra na flétnu Stodolová Veronika 2. místo ped. vedení Ludmila Mazalová Terezie Preclíková 3. místo ped. vedení Petr Mazal Taneční obor Okresní kolo Choreografie Balónění 1. místo s postupem ocenění za citlivý projev a souznění s hudbou ped. vedení Vendula Pelzová Choreografie V síti ocenění za technickou připravenost ped. vedení Vendula Pelzová choreografie Ďábelské sezení --- ped. vedení Petr Palas Krajské kolo Choreografie Balónění Diplom za účast ped. vedení Vendula Pelzová Další soutěže Hudební obor Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2015 Ester Tomášková 2. místo ped. vedení Jitka Nacková 15

16 X. Mezinárodní interpertační soutěž Brno dechových nástrojů Štancl Martin 3. místo ped. vedení Miroslav Jindra Hudební obor Mládí a Bohuslav Martinů 2015 celostátní přehlídka Ve zlatém pásmu v kategorii housle se umístila Miriam Kašparová a Lada Kincová, pod vedením Mgr. Aleny Kincové, v kategorii viola obdržela stříbrné pásmo Natálie Šafářová ze třídy p. uč. Mgr. Pavlíny Malíkové. V kategorii elektronických klávesových nástrojů obdržela Veronika Leksová stříbrné pásmo a Monika Ryšavá získala bronzové pásmo, obě ze tříd p. uč. Petra Kašpara, DiS. V literárně-dram. oboru uspěla Johana Větrovská a Magdalena Větrovská se stříbrným a zlatým pásmem, pod vedením MgA. Veroniky Hrčkové. Výtvarný obor Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2015 David Findejs čestné uznání ped.vedení Karel Musil Klára Navrátilová čestné uznání ped.vedení Karel Musil Královská věnná města, Nový Bydžov Tereza Karlíková pamětní list ped.vedení Karel Musil 16

17 Úspěchy žáků v přijímacím řízení na vyšší typy škol na základě talentové zkoušky Ester Tomášková přijetí na Konzervatoř v Pardubicích. -pedagogické vedení Jitka Nacková Sára Nožková přijetí na Střední grafickou školu v Jihlavě -pedagogické vedení Mgr. Pavel Fiala Antonín Veselý přijetí na Střední uměleckoprůmyslovou školu Ústní nad Orlicí. -pedagogické vedení Mgr. Karel Musil 17

18 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků zahrnuje přehled plánovaných aktivit jednotlivých pedagogů, během školního roku je obvykle dále obohacován dle aktuální nabídky vzdělávacích institucí. Jméno Boštíková Petra, DiS. Metoděj Dvořák Mgr. Fiala Pavel Grubhofferová Kateřina Mgr., MgA. Hrčková Veronika Jandl Tomáš Jindra Miroslav Kašpar Petr Mgr. Kincová Alena Komárková Iva Palas Petr, dipl. um. Mgr. Malíková Pavlína Mgr. Mazal Petr Mazalová Ludmila Zaměření kurzů, datum Koncertní činnost; vlastní tvorba; aranže pěveckých partů; studium odborné literatury; Studium na konzervatoři, studium odborné literatury, poslech, prohlubování studia ve vlastním oboru Studium odborné literatury Studium Vlasáková, Pruner,; klavírní soboty, poslech, návštěva koncertů Návštěva workshopů a festivalů v rámci svého oboru, návštěva divadelních představení Samostudium pro začínající klarinetisty a saxofonisty, odborné semináře, studium literatury Samostudium zaměřené na výrazové prostředky v jazzu, studium literatury Studium lit. A. Vlasákové, studium odb. literatury v rámci svého zaměření. Kurzy pedagogiky, klavírní soboty, vlastní koncertní činnost, návštěva koncertů, studium odb. časopisů Studium literatury v rámci svého oboru, odborné semináře, návštěva koncertů, smyčcové soboty Problematika dry na dva klavíry, studium problematiky v rámci svého zaměření, klavírní soboty, poslech, návštěva koncertů, odb. konzultace Studium literatury v rámci svého oboru, návštěva odb.seminářů v rámci svého orbou. Samostudium v rámci vl. zaměření, studium odb. literatury, odborné semináře, studium odb. časopisů, návštěva koncertů Studium literatury v rámci prohlubování svého oboru, odborné semináře, studium odborné literatury, návštěva koncertů Studium odborné literatury, čtení odb. časopisů, návštěva koncertů, 18

19 Mgr. Musil Karel Nacková Jitka Mgr. Palcová Petra Mgr. Pelzová Vendula Robová Zuzana, dipl. um. Roidlová Miluše Tóth František MgA. Vraspírová Vorbová Gabriela Seminář k metodice filmové tvorby, návštěva výstav, studium odborné literatury, vlastní um. tvorba. Studium odb. literatury, návštěva seminářů, konzultace Konzervatoř Pardubice, čtení odb. časopisů Kvalifikační studium pro ředitele škol, seminář k metodice filmové tvorby, návštěva výstav, studium odborné literatury. Studium literatury v rámci svého oboru, návštěva workshopů a seminářů, poslech cd, divadelních představení Studium literatury v rámci svého oboru a zaměření. interpretační a jazzové kurzy Litomyšl, studium partů, koncertní činnost Studium literatury v rámci svého oboru, poslech, návštěvy koncertů Studium literatury v rámci svého oboru, poslech CD, návštěvy koncertů Samostudium v rámci fce ředitele školy, odborné semináře, vlastní koncertní činnost, studium odborných časopisů 19

20 Základní údaje o hospodaření školy Organizace hospodaří s finančními prostředky určenými na platy, které jsou státním příspěvkem, který je přerozdělován Krajským úřadem Pardubického kraje. Dále hospodaří s příspěvky od rodičů, tj. úplatou za vzdělávání a dotací od zřizovatele. Další finanční položkou jsou příjmy z doplňkové činnosti, kterou škola dle zřizovací listiny provozuje od r Zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2013 Bližší údaje jsou k nahlédnutí na vyžádání v ředitelně školy. 20

21 Prezentace školy na veřejnosti Naše škola uspořádala v letošním školním roce celkem 54 samostatných hudebních akcí. Patří mezi ně Žákovské hudební večery (celkem 13) a významné hudební akce (12) a koncerty školy, vyjímaje Školní kola soutěže ve hře na dechové a žesťové nástroje, v sólovém zpěvu a taneční soutěž. Celkem čtyři Absolventské koncerty a třídní přehrávky jednotlivých tříd v celkovém počtu 23. Dvě literárně-dramatické představení, dvě představení tanečního oboru a uspořádání dvou výtvarných výstav v Městské knihovně a v Tylově domě. Nevyjímaje předváděcí koncerty v rámci talentových zkoušek a vánoční ukázková hodina v rámci projektu Hrátky s uměním a vzdělávací aktivity pořádané naši školou pro žáky ZUŠ. Přehled dalších významných akcí Koncert vítězů písňové soutěže Bohuslava Martinů, Tylův dům Exkurze výtvarného oboru ZUŠ BM Polička do Prahy, Praha Jesličky z Poličky, Centrum Bohuslava Martinů Polička Setkání s houslařem Janem F. Veselým, sál ZUŠ Rozsvěcování vánočního stromu, Palackého nám. Polička Vánoční koncertík, sál ZUŠ Koncert pro seniory, nemocnice Polička Vánoční koncert, Tylův dům Hudební večer při svíčkách, sál ZUŠ Jarní koncert, Divadelní klub Šakalí léta pro školy, Tylův dům Koncert učitelů, Divadelní klub 9.4. Výchovný koncert pro školy, Tylův dům Výstava Výtvarného oboru, Tylův dům Mládí a Bohuslav Martinů 2015, Tylův dům Koncert dechových souborů, Palackého náměstí Polička Absolventský koncert, radnice Polička 21

22 Absolventský koncert, sál ZUŠ Sněhová královna představení tanečního oboru, Tylův dům 2.6. Absolventský koncert Ester Tomáškové, Tylův dům 4.6. Výstava Výtvarného oboru ZUŠ, Knihovna Polička 6.6. Čas pro neobyčejné zážitky, ZUŠ Absolventský koncert, sál ZUŠ Slavnostní závěrečný koncert, Tylův dům Absolventský koncert, Divadelní klub Závěrečné představení Lit.dram.oboru, Divadelní klub Letní zahrada, zahrada ZUŠ Mládí a Bohuslav Martinů 2014 Žáci naší školy se pod vedením svých pedagogů zúčastnili také 7. ročníku přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů Přehlídku pořádá a organizačně zajišťuje naše škola, což nebrání účasti našich žáků. Hodnocení na této přehlídce probíhá v pásmech zlatém, stříbrném a bronzovém. ZUŠ B. Martinů byla ve dnech organizátorem již 7. ročníku celostátní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů V tomto roce se přehlídky zúčastnilo 282 žáků uměleckých škol z celé České republiky. V porotách zasedlo celkem 9 porotců a 3 tajemníci. Osobní záštitu přehlídce udělil náměstek hejtmana pardubického kraje, Ing. Jaromír Dušek. Z důvodu loňské maximální hranice, byl 7. ročník přehlídky rozdělen v rámci jednotlivých kategorií: Hra na klavír Hra na smyčcové nástroje Literárně-dramatický obor nehudební kategorie 22

23 Přehled počtu účastníků přehlídky Ročník účastníci hosté celkem

24 Spolupráce s jinými subjekty Základní umělecká škola Bohuslava Martinů spolupracuje celoročně se všemi vzdělávacími institucemi ve městě (ZŠ, MŠ, Gymnázium, SOU, Mozaika), podílí se také na akcích, které pořádá o. s. Pontopolis nebo o. s. Náš Martinů. Pravidelně spolupracuje s příspěvkovými organizacemi města. Tylův dům spolupráce na základě doložky v zřizovacích listinách forma pronájem za pořádání akci zdarma + rámcová smlouva doprovodný program Martinů festu drobná spolupráce (půjčování výtvarných stojanů, otáčení not při koncertech, půjčování projektoru apod.) Centrum Bohuslava Martinů spolupráce na základě doložky v zřizovacích listinách forma pronájem za pořádání akci zdarma kulturní program při prohlídkách světničky B. Martinů spolupořádání akcí (Čas pro neobyčejné zážitky, vystoupení literárně-dramatického oboru apod.) Divadelní klub spolupořádání akcí zajišťování členů poroty - výpůjčka prostor Divadelního klubu pro výuku LDO Knihovna Polička - pořádání společných akcí (výtvarná výstava) Pontopolis Mimefest aktivní účast žáků a pedagogů LDO a TO na workshopech Charita Polička - zajišťování kulturního programu (Tříkrálová sbírka) Domov důchodců Polička - zajišťování kulturního programu T. E. S. - převozy baletizolu, úprava křovin na školní zahradě, výlep plakátů 24

25 Hotel OPUS - zajišťování ubytování při akcích pořádaných školou (Koncert vítězů Písňové soutěže B. Martinů, MBM) Naše škola spolupracuje s dalšími subjekty v České republice: Základní umělecké školy - v rámci soutěží, společných projektů, přípravy ŠVP Konzervatoře - v rámci soutěží, společných projektů, přípravy ŠVP Festival MIMEFEST - výpomoc při pořádání MIMEFESTu v Poličce 25

26 Projekty financované z cizích zdrojů Přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů 2014 Na podporu financování této již celorepublikově rozšířené akce jsme v letošním roce kromě Města Polička a Pardubického kraje oslovili konkrétně náměstka hejtmana PK, Ing. Jaromíra Duška, který přehlídce udělil osobní záštitu. Informace o odloučených pracovištích Výuka tanečního oboru ZUŠ B. Martinů probíhá již od roku 2010 v tanečních sálech v budově ZŠ Na Lukách. Taneční sály na tomto odloučeném pracovišti se mohou pochlubit vybavením na dobré úrovni (baletizol, zrcadla, audio i videotechnika, diaprojektor, wi-fi a PC na obou sálech). Výuka literárně dramatického oboru ZUŠ B. Martinů probíhá od září 2012 v prostorách Divadelního klubu, tedy divadelního sálu, který škole pro výuku formou výpůjčky uvolnil Divadelní spolek TYL. Naši žáci tak mají po mnoha letech k dispozici konečně prostor s jevištěm, čímž se výuka tohoto oboru značně vylepšila. Žáci si tak od útlého dětství osvojují základní návyky pohybu na jevišti, což dosud v běžném víceúčelovém sálku v hlavní budově ZUŠ nebylo možné. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí Ve školním roce 2014/2015 na Základní umělecké škole Bohuslav Martinů Polička proběhly kontroly v rámci vnitřního kontrolního systému a plánu kontrolní a hospitační činnosti na rok 2014/2015. Kontroly nadřízených orgánů v daném roce neproběhly. Oblastní zpráva sociálního zabezpečení: prosinec 2014 plnění povinností v oblasti pojištění VZP Květen 2015 kontrola plateb pojistného. Pravidelná prověrka BOZP. Květen

27 Závěr Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička patří ke vzdělávacím institucím, které mají v regionu poličska svoji nezastupitelnou roli ve vzdělávací, ale především v kulturní oblasti. Škola v uplynulém roce splnila úkoly, které si stanovila v plánu činnosti a to především v oblasti mezioborové spolupráce, na kterou se snaží vedení školy klást velký důraz. Škola veškeré své aktivity dokumentuje a záznamy aktualizuje a archivuje mj. také na webových stránkách školy, které slouží k seznámení veřejnosti s veškerým děním a akcemi, které pořádá a to včetně bohaté fotogalerie. Vypracovala Mgr. Petra Palcová 27

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 Výroční zpráva 2013-2014 Zpracovala: Jana Sapáková, ředitelka školy 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ZÁŘÍ 2005 OBSAH 1. POSLÁNÍ A FILOZOFIE ZUŠ POLNÁ 3 2. DLOUHODOBÉ CÍLE 4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 4. SOUTĚŽE 14 5. CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2012/2013 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ

Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ školní rok 2012/2013 1 2 Obsah 3 Základní údaje o škole 4 Personální obsazení 6 Organizace oborů, přehled učebních plánů 8 Údaje o přijímacím řízení 9 Počty žáků v jednotlivých

Více

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2005

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2005 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2004/2005 Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2005 2 Výroční zpráva Základní umělecké školy Plumlov za školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431 Výní zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 a) Základní údaje b) Přehled vzdělání statistické údaje c) Přehled

Více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zařazení nových žáků do ZUŠ Iši Krejčího Olomouc Domluva rozvrhu probíhá od 1. do 4. září 2015 v čase od 13:00 do 17:00h. Pokud se zařazený žák nedostaví

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2014/2015 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více

PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016

PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016 PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1.9., út ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2015/2016 28.10., po STÁTNÍ SVÁTEK ŘÍJEN 14.10., st KPH COPENHAGEN PIANO QUARTET Benedikte Damgaard - housle, Kristina Fialová viola,

Více

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŢ NA VÝZNAMNÝCH SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 Robert Marczak klavírní spolupráce paní

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ. školní rok 2013/2014. MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová, ředitelka školy

Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ. školní rok 2013/2014. MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová, ředitelka školy Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ školní rok 2013/2014 Vypracovala: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová, ředitelka školy 2 Obsah 3 Základní údaje o škole 4 Identifikační údaje školy 5 Personální obsazení 6

Více

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-495/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 Sídlo: Jungmannova 740,

Více

Výroční zpráva školní rok 2011-2012

Výroční zpráva školní rok 2011-2012 Výroční zpráva školní rok 2011-2012 1. Charakteristika školy Základní umělecká škola /dále ZUŠ/ V. Nováka v Jindřichově Hradci je čtyřoborovou uměleckou státní školou s právní subjektivitou hospodařící

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy rok 2012/2013 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz Zpracovala

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 30. září 2006 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-472/13-P Název právnické osoby Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever vykonávající činnost školy: Sídlo: Manětínská 395,

Více

Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy!

Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy! Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy! Pravidelně se zde, v prostorách jičínského zámku v Porotním sále, scházíme v měsíci dubnu při příležitosti slavnostního večera, který patří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2015 MGR. MAGDA MARKOVÁ

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2015 MGR. MAGDA MARKOVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA ð ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2015 MGR. MAGDA MARKOVÁ Obsah: 1. Základní informace 3 2. Stručná charakteristika školy 4 3. Prostorové podmínky, materiální a technické

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012.

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012. Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012. Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje: Jan Pertl 1. místo s postupem 3. Ladislav Bilan do ústředního

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce ZUŠ Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647

Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647 1 Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647 Zpracovala Ing. Anna Mikulová 2 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 vypracoval: Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ pro: Zřizovatele školy - Město Nejdek č.j. ZUŠ-59/11 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká

Více

Výroční zpráva 2014/2015 ZUŠ Svitavy

Výroční zpráva 2014/2015 ZUŠ Svitavy Výroční zpráva 2014/2015 ZUŠ Svitavy Mgr. Karel Sax Ředitel školy Charakteristika školy Výuka na ZUŠ Svitavy probíhala ve školním roce ve třech oborech - hudebním, tanečním a výtvarném. Základním posláním

Více

Hodnocení školy ve školním roce 2013/2014

Hodnocení školy ve školním roce 2013/2014 Hodnocení školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření školy finanční rok 2013

Více

V Ý S L E D K Y Z Á P I S U D O Z U Š

V Ý S L E D K Y Z Á P I S U D O Z U Š V Ý S L E D K Y Z Á P I S U D O Z U Š K R N O V HRA NA KLAVÍR 064 Hnízda Matouš 1/I. Hra na klavír 20,1 uspěl/přijat Boková 065 Trávníček Jiří 1/I. Hra na klavír 20 uspěl/přijat Děcká 013 Herniková Eliška

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Charakteristika Základní umělecká škola Třinec byla založena v roce 1946 a v letošním roce 2006

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010/2011 1 Motto: Chlapecký sborový zpěv je to nejkrásnější, co může hudba člověku dát Prof. Jiří Skopal

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

2013-2014. 1. Základní údaje o škole. 2. Charakteristika školy. Základní umělecká škola, Vysoké Mýto. Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto

2013-2014. 1. Základní údaje o škole. 2. Charakteristika školy. Základní umělecká škola, Vysoké Mýto. Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Sídlo školy: Zřizovatel: Sídlo zřizovatele: Právní forma: Základní umělecká škola, Vysoké Mýto Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké

Více

za školní rok 2009/2010

za školní rok 2009/2010 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 V Praze dne: 21.09. 2010 Petr Drešer Ředitel Adolfa Voborského I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZUŠ JIHLAVA 2010/2011

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZUŠ JIHLAVA 2010/2011 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZUŠ JIHLAVA 2010/2011 Základní umělecká škola JIHLAVA VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Za školní rok 2010/11 Zpracovala: Mgr. Dana Fučíková SEZNAM: 1. Charakteristika školy 2.Úplata 3.Hudební

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008 V Praze dne: 15.10.2008 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova

Více

Hodnotící zpráva za školní rok 2013-2014. Základní umělecká škola Choceň

Hodnotící zpráva za školní rok 2013-2014. Základní umělecká škola Choceň Hodnotící zpráva za školní rok 2013-2014 Základní umělecká škola Choceň Pernerova 1 565 01 Choceň www.zus-chocen.cz - 0 - Hodnotící zpráva za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2 2. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Za školní rok 2013/2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Za školní rok 2013/2014 Bohumín, září 2014 Osnova zprávy: A. Základní údaje o organizaci

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 Signatura: ab2ks301 Okresní pracoviště Beroun INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá základní umělecká škola,

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

Hudební dění v Polné a okolí 267

Hudební dění v Polné a okolí 267 Hudební dění v Polné a okolí 267 XVI. Hudební školství v Polné Až do konce osmdesátých let dvacátého století neexistovala v Polné institucionálně završená instituce, která by se věnovala výchově dětí a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným.

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

Zaměstnanci ZUŠ Jičín:

Zaměstnanci ZUŠ Jičín: Zaměstnanci ZUŠ Jičín: 1. řada zleva: Matějka, Klazar, Krčmárik, Šolc, Sklenář, Koláčný, Petira 2. řada zleva: Vrbová, Hučíková, Barchini Jůzová, Kunstová, Pelcová, Ochmanová 3. řada zleva: Bičíková, Stříbrná,

Více

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk.

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk. Výroční zpráva šk.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov 1 Výroční zpráva ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov školní rok 2010/2011 Obsah: 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 Základní umělecká škola Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok

Více

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk. Hodnotící zpráva. Školní rok 2014 / 2015

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk. Hodnotící zpráva. Školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk Hodnotící zpráva Školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk Adresa: 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 145 Zřizovatel:

Více

JMÉNO MÍSTO KATEGORIE VYUČUJÍCÍ Šebela Antonín 1. místo 9. Vratislav Hrabal. zobcová flétna JMÉNO MÍSTO KATEGORIE VYUČUJÍCÍ

JMÉNO MÍSTO KATEGORIE VYUČUJÍCÍ Šebela Antonín 1. místo 9. Vratislav Hrabal. zobcová flétna JMÉNO MÍSTO KATEGORIE VYUČUJÍCÍ Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje: Šebela Antonín 1. místo 9. Vratislav Hrabal saxofon Steiger Václav 1. místo 7. Mgr. Tomáš Klásek fagot Hasalíková Michaela 2. místo 2. Jana

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2007/2008 V Třinci 15.10. 2008 1 Charakteristika V povědomí třinecké i mimo třinecké veřejnosti je škola

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-75/09-05 Název školy Základní umělecká škola Nová Role Adresa: Nádražní 89, 362 25 Nová Role Identifikátor: 600 002 616 IČ: 63 555

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2004-2005 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 Adresa: Havlíčkova 925, 530 02 Pardubice Identifikátor: 600 002 934 Termín konání orientační

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-412/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava Slezská Ostrava, Keltičkova

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OŘECHOV, OKRES BRNO VENKOV

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OŘECHOV, OKRES BRNO VENKOV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OŘECHOV, OKRES BRNO VENKOV Ořechov, Komenského 4, 664 44, tel. 737 044 728 e-mail : zus.orechov@volny.cz, www.zusmore.cz IČ: 49461702 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012 / 2013 Předkládá:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1425/15-S. Základní umělecká škola Kutná Hora

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1425/15-S. Základní umělecká škola Kutná Hora INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1425/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní umělecká škola Kutná Hora Vladislavova 376, 284 01 Kutná Hora zuskh@zuskh.cz IČ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 Signatura: bd5ks102 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Nýřany, Nerudova 440, 330

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace tel 596013331, fax 596016620, E-mail: zus-bohumin@volny.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za

Více

Úspěchy školního roku 2011/2012

Úspěchy školního roku 2011/2012 Úspěchy školního roku 2011/2012 Soutěž Karla Ditterse z Dittersdorfu, 18. ročník (14. 10. 2011, Vidnava) Lukáš Dittrich - 6. ročník - klarinet 1. místo Pedagogické vedení: Mgr. Lubomír Bartoň Lukáš Dittrich

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více