Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie"

Transkript

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie OBOR: 06 zdravotnictví Jméno a příjmení autora: Renáta Nováková, Septima 2009/2010 Škola: Katolické gymnázium Třebíč Otmarova 22 Třebíč Místo zpracování: Rokytnice nad Rokytnou Rok zpracování: 2010 Kraj: Vysočina Vedoucí seminární práce: Ing. Miriam Dufková Rok obhajoby seminární práce: 2010

2 Datum zadání práce: Poděkování: Touto cestou chci poděkovat Ing. Miriam Dufkové za odborné vedení, rady a cenné připomínky, které mi poskytla v průběhu zpracování seminární práce. Zároveň chci velmi poděkovat rodičům postižených dětí, kteří byli ochotni odpovědět mi na všechny mé otázky a zároveň se svěřit se všemi starostmi a radostmi, které se svými syny prožívají. Jmenovitě manželům Trojanovým, Pavlu Bačkovskému, Editě a Miroslavovi Stuchlíkovým, Daně Hořínkové a Josefu Jiříčkovi. Prohlašuji, že jsem seminární práci zpracovala samostatně pod odborným vedením Ing. Miriam Dufkové a uvedla všechny použité literární a odborné zdroje. V Rokytnici nad Rokytnou dne.. Renáta Nováková 2

3 ANOTACE: Tato práce pojednává o dědičných chorobách, zvaných Duchenneova a Beckerova muskulární dystrofie. Obě tyto choroby jsou výjimečné a i v dnešní době bohužel nevyléčitelné. Postihují pouze chlapce, jelikož zmutovaný gen se nachází na chromozomu X. Tento gen kóduje protein dystrofin, který je nezbytný pro vytvoření stabilní struktury svalového vlákna. Pokud protein nedokáže vytvořit, nebo vzniká porušený, dochází k DMD a BMD. Ženy jsou pouze přenašečkami. Nemoc je charakteristická destrukcí svalových vláken. Ani v této vyspělé době neexistuje lék nebo terapie, která by dokázala tyto choroby zastavit. KLÍČOVÁ SLOVA: dystrofie, choroba, destrukce, dystrofin, gen 3

4 Obsah ÚVOD VYMEZENÍ POJMŮ A HISTORIE VÝZKUMU Svalová dystrofie VÝSKYT DMD A BMD STANOVENÍ DIAGNÓZY CHARAKTERISTIKA DMD A BMD.9 5. POHYBOVÝ A STRAVOVACÍ SYSTÉM PSYCHICKÝ VÝVOJ JEDINCŮ SE SVALOVOU DYSTROFIÍ DMD a mozek Poruchy řeči Poruchy učení Poruchy chování Emoce Autismus Poruchy pozornosti POSTIŽENÉ DÍTĚ A RODINA MOŽNOSTI LÉČBY Symptomatická terapie Farmakoterapie Ortopedická léčba Rehabilitace a fyzioterapie Kardiologické sledování Ventilační podpora ROZHOVOR S RODIČI POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝSLEDEK DISKUZE POUŽITÉ ZDROJE PŘÍLOHY..49 4

5 ÚVOD Za téma své seminární práce jsem si zvolila svalové dystrofie, protože mě tato problematika velmi zaujala a protože jsem se chtěla věnovat tématu z lékařského oboru. Nejprve mne oslovila reportáž v televizi a sdělení, že na tyto choroby chlapci umírají v relativně mladém věku. Poté jsem si vyhledala konkrétní informace, a jelikož tyto choroby nejsou příliš známé, rozhodla jsem se je pomocí své práce veřejnosti alespoň trochu přiblížit. Nejčastěji se mezi populací vyskytují Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie, proto jsem si pro zpracování zvolila právě tyto dvě choroby. Pomocí rozhovoru s rodiči postižených dětí jsem nahlédla na konkrétní případy a více pronikla do celé problematiky těchto zákeřných chorob. 5

6 1. VYMEZENÍ POJMŮ A HISTORIE VÝZKUMU Dystrofie,,chorobný stav způsobený poruchou výživy tkání, poruchou látkové výměny se změnami vzhledu a činnosti buněk 1 Svalová dystrofie,,skupina dědičných degenerativních onemocnění kosterního svalstva a často i srdečního svalu 2 Duchenneova muskulární dystrofie (dále DMD) byla poprvé popsána roku 1968 francouzským neurologem Guillaumem Duchennem ( ). Mírnější formu této choroby, Beckerovu muskulární dystrofii (dále BMD) popsal roku 1950 německý lékař Peter Becker. 1.1 Svalová dystrofie,,svalové dystrofie řadíme mezi neuromuskulární choroby, o jejichž patogenezi (patogeneze = vznik a vývoj chorobných změn v těle) nebylo do 80. let 20. století téměř nic známo. 3 DMD je tedy velmi závažná progredující (šířící se) choroba, která je typická destrukcí (zničením, porušením) svalových vláken, kvůli kterému dochází k invaliditě a předčasné smrti. (u DMD < 3% normálního dystrofinu),,geny obsahují kódy neboli recepty pro výrobu bílkovin, které jsou nezbytnou součástí všech forem života. V případě DMD dojde k poruše genu, který vyrábí dystrofin. Tento gen se nachází na chromozómu X. U BMD dojde k rozdílným mutacím na stejném genu. Chlapci s BMD dokáží dystrofin vyrobit, ale jen v malém množství a špatné kvalitě. V tomto případě je degenerace svalů pomalejší než u DMD. Svaly jsou tvořeny svazky buněčných vláken. Proteiny pomáhají udržet svalové buňky funkční. Když jeden z proteinů (dystrofin) chybí výsledkem je DMD. Malý 1 KRAUS, Jiří, et al. Nový akademický slovník cizích slov A Ž. 1.vydání. Praha 2: Nakladatelství Academia, s. ISBN s FARÁŘ, Václav, Život se svalovou dystrofií a spinální svalovou atrofií. Brno, s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. s HUTTOVÁ, Petra. Komplexní podpora jedinců s Duchenneovou svalovou dystrofií. Brno, s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. s. 6. 6

7 nebo nekvalitní dystrofin má za následek BMD. (Mimochodem strava bohatá na proteiny nemůže nahradit chybějící dystrofin). 4,,Dystrofinový gen je největší ze všech genů, které kódují tvorbu bílkovin v lidském organismu, který je tak často zasažen různými typy mutací v mnoha možných lokalizacích. Tyto mutace potom vedou k poruše tvorby dystrofinu bílkoviny nezbytné pro vytvoření stabilní struktury svalového vlákna VÝSKYT DMD A BMD DMD se vyskytuje přibližně u 1 z 3500 narozených chlapců. Tato choroba se klinicky vyskytuje pouze u jedinců mužského pohlaví. Ženy mohou být pouze asymptomatické (žádnými příznaky nebo pouze minimálními potížemi se projevující) přenašečky. Dokáží si totiž díky druhému zdravému pohlavnímu chromozomu X (na rozdíl od mužského chromozomu Y) nahradit zmutovaný dystrofinový gen nezbytný pro tvorbu dystrofinu. Pouze asi 30 % mutací vzniká nově, jinak jsou tyto mutace zděděny od matky. Žena neonemocní, ale může dystrofii prostřednictvím postiženého chromozomu X přenést na své potomky.,,postižení se dnes dožívají 25 až 30 let věku, což je v průměru o 10 let více než v minulosti. Je to způsobené hlavně díky multioborové péči a umělé plicní ventilaci. 6 Nejčastější příčinou smrti bývá právě z 90% respirační selhání. BMD je lehčí variantou DMD. Je specifická svým pomalejším průběhem a také delším životem postiženého. Vyskytuje se přibližně u 1 z narozených chlapců. (DMD je tedy cca 4x častější.) Chlapci s tímto postižením mohou mít mnohem méně příznaků a celkový lepší průběh nemoci. Ti s lepším průběhem mohou být ošetřováni pouze ambulantně. Někteří mají ovšem velmi podobný průběh jako chlapci s DMD. U chlapců s BMD dochází častěji k postižení srdečního svalu (hlavně u starších 30 let), v důsledku větších nároků na srdeční sval, jelikož u BMD nedochází k tak časné ztrátě hybnosti jako u DMD. 4 Parentproject.cz [online]. c2009 [cit ]. Parent Project svalová dystrofie. Dostupné na WWW: <http://www.parentproject.cz/>. 5 Zlatý standard péče o pacienty s DMD/BMD. Česká republika : Parent Project, s s Zlatý standard péče o pacienty s DMD/BMD. Česká republika : Parent Project, s s. 7. 7

8 3. STANOVENÍ DIAGNÓZY,,Při určení diagnózy doktor většinou začíná rodinnou anamnézou a lékařskou prohlídkou. Je třeba získat formální diagnózu pro odlišení od jiných nemocí, které mají podobné příznaky. Z těchto důvodů je třeba provést genetické testy a svalovou biopsii. Lékař také musí určit, zda ochablost svalstva má příčinu ve svalech nebo v nervech, které je ovládají. Na počátku testů se provádí speciální krevní vyšetření na hodnotu CK (creatin kynáza). CK je bílkovina, jejíž množství se zvyšuje v krvi při poškození svalu. Pokud jsou hodnoty CK zvýšené, ukazuje to obvykle na poškození svalu nepřirozeným způsobem. Nicméně zvýšená hladina CK předpokládá, že svaly jsou pravděpodobně příčinou možné poruchy. K určení přesné příčiny může lékař navrhnout svalovou biopsii, chirurgické odebrání malého vzorku svalové tkáně. Lékaři se z výsledku tohoto testu dozví, co se děje ve svalech. Moderní techniky umožňují rozlišit svalové dystrofie od zánětlivých a jiných druhů svalových dystrofií. Také se z testu dozví, které bílkoviny jsou přítomny svalových buňkách a v jakém množství a kvalitě. Ze svalové biopsie lze určit, zda se jedná o DMD (žádný dystrofin) nebo BMD (neadekvátní dystrofin). Může být provedena magnetická rezonance. Toto bezbolestné vyšetření poskytne obrázek o tom, co se děje uvnitř poškozených svalů. Z testu DNA (svalové buňky, krev) dostaneme přesnou genetickou informaci. Sestry chlapců s DMD nebo BMD by také měly projít testy DNA, zda nejsou přenašečky. 7 7 Parentproject.cz [online]. c2009 [cit ]. Parent Project svalová dystrofie. Dostupné na WWW: <http://www.parentproject.cz/>. 8

9 4. CHARAKTERISTIKA DMD A BMD Děti s DMD se rodí zdravé. Zřetelný je ovšem opožděný motorický vývoj. První příznaky se objevují většinou kolem 3. až 4. roku života. Jedná se zejména o potíže s chůzí ze schodů a do schodů, při vstávání z dřepu, z podlahy, abnormální běh či neschopnost skákat. Jejich chůze je většinou nestabilní, kolébavá. Trpí zesílenou bederní lordózou a mají sklon k našlapování na špičky (v důsledku zkrácení Achillovy šlachy). Mezi dominantní znaky patří svalová slabost v oblasti pánve (musculus Adductor magnus) a čtyřhlavých svalů stehenních (quadriceps femoris). Dále je velmi zřetelná náhrada aktivní svalové hmoty v lýtkových svalech tukovým vazivem, tzv. končetiny, šíjové a dýchací svaly. Většinou nejpozději do třináctého roku chlapci s DMD ztrácí schopnost chůze. Dochází ke vzniku kontraktur (,,reflexní stažení svalu vznikající na podkladě bolestivého dráždění příslušné krajiny ) 8, rozvoji skoliózy (chorobné vychýlení páteře do strany) 9, opakovaným respiračním infekcím a progresivnímu poklesu vitální kapacity. Chlapci jsou poté upoutáni na invalidní vozík a později na lůžko. Právě chlapci na invalidním vozíku jsou velmi často ohroženi skoliózou (výskyt u % nechodících pacientů).,,skolióza je způsobená omezenou mobilitou pacienta, poruchou tvorby kostí a oslabením svalového korzetu páteře. 10 Pro chlapce je nebezpečná hlavně proto, že deformuje hrudní koš a následně snižuje vitální kapacitu plic (objem vzduchu, který člověk vdechne při maximálním nadechnutí) a tím rozvíjí nedostatečnost dechu. K postupnému snižování vitální kapacity plic ovšem dochází i kvůli postupnému ochabování dýchacího svalstva. K tomuto ději dochází postupně. Nejdřív většinou ve spánku, kdy dýcháme klidněji a pomaleji než ve dne. Mezi první znamení poklesu 8 KRAUS, Jiří, et al. Nový akademický slovník cizích slov A Ž. 1.vydání. Praha 2: Nakladatelství Academia, s. ISBN s KRAUS, Jiří, et al. Nový akademický slovník cizích slov A Ž. 1.vydání. Praha 2: Nakladatelství Academia, s. ISBN s Zlatý standard péče o pacienty s DMD/BMD. Česká republika : Parent Project, s s

10 vitální kapacity plic řadíme poruchy spánku, spánek ve dne, nevolnost a ranní bolesti hlavy.,,mohou následovat potíže při vykašlávání hlenu a dochází ke komplikovaným průběhům infekcí horních a dolních cest dýchacích. Při těchto potížích pomáhá pacientům noční ventilace v podobě obličejové masky. V pozdějších stadiích choroby je nutná trvalá 24 hodinová ventilační podpora. 11,,Asi třetina osob s DMD má nižší IQ než 75 (průměrné IQ je 88). 12 U chlapců s BMD se první příznaky objevují mezi 3. a 20. rokem života. Průměrně ve 12 letech. Dochází k ochabování svalů a slabosti pletenců horních a dolních končetin a k hypertrofii lýtek. Ztráta aktivní pohyblivosti nastává většinou mezi rokem života. Někteří pacienti však mají pouze zvětšené množství creatin kinázy v krvi nebo funkce jejich svalů není vůbec ovlivněna. Mentální retardace jsou u tohoto postižení jen vzácně.,,pacienti se svalovými onemocněními, mezi které patří i DMD a BMD, jsou ohroženi zvýšeným rizikem rozvoje syndromu maligní hypertemie. Jedná se o těžké akutní postižení s rozpadem svalů, vyvolané působením některých farmakologických látek, které se používají v anesteziologii při operačních zákrocích v celkové anestezii. Tyto látky mohou na terénu geneticky podmíněné svalové poruchy vyvolat prudký rozpad svalové hmoty, přehřátí organismu, selhání ledvin a srdce HUTTOVÁ, Petra. Komplexní podpora jedinců s Duchenneovou svalovou dystrofií. Brno, s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. s FARÁŘ, Václav, Život se svalovou dystrofií a spinální svalovou atrofií. Brno, s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. s Zlatý standard péče o pacienty s DMD/BMD. Česká republika : Parent Project, s s

11 Tabulka popisující odlišné životní úkoly zdravých jedinců a jedinců postiženými svalovou dystrofií. Tab. č. 1,,Normativní a nemocí podmíněné speciální vývojové úkoly pro děti, mladistvé a mladé dospělé. 14 Normativní vývojové úkoly Vyvíjí se vazba na dospělé První slova a věty Ukazuje předměty Motorický vývoj Vytváří se senzomotorická inteligence Vyvíjí se hra Vývoj řeči Vytváří se hravé chování a fantazie Schopnosti hrubé a jemné motoriky Vytváří se sebekontrola Vývoj identity pohlaví Osvojení si kulturních technik Setká se s jednoduchými morálními rozdíly Akceptuje pravidla Vyvíjí se sebevědomí Učí se skupinovým hrám Ukazuje se připravenost k výkonu a zdatnost. Vytváří se kooperativní, sociální kompetence Rané dětství 0 3 roky Předškolní věk 3 6 let Mladší školní věk 6 11 let Speciální, nemocí podmíněné vývojové úkoly Lehká svalová slabost Ztížení učení se chůzi Málo vyvinutá schopnost koordinace Starší školní věk a začátek adolescence let Tělesný vzrůst Pohlavní zralost Odpoutání se od rodičů Hra a práce ve skupinách Sbírání sexuálních zkušeností Vybudování si okruhu přátel Adaptace vlastního konceptu Diferencování morálního sebevědomí Časté zakopávání a pády Nápadnost ve sportu (nemůže skákat) Motorická nápadnost při hře Narušená motorická sebekontrola Nápadnost při vytváření pocitu sebehodnocení Spolupráce při terapii a péči Buduje se pozitivní sebekoncepce při funkční a pohybové ztrátě Překonávání podstatných a těžkých pohybových nápadností Akceptace potřeby pomoci a závislosti na péči. Přijetí vozíku jako pomůcky k pohybu Adaptace na elektrický psací stroj a další elektronické pomůcky Poznání vlastního onemocnění a jeho průběhu Akceptace pokračujícího pohybového postižení Psychické odloučení od rodičů s přibývající závislostí na pomoci Přijetí vlastní časné smrti jako reality Strategie překonání pro vývoj osobního jiného bytí Orientace v životě a hledání smyslu života s myopatií Identita pohlaví a vývoj sexuality 14 FARÁŘ, Václav, Život se svalovou dystrofií a spinální svalovou atrofií. Brno, s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. s

12 Normativní vývojové úkoly Adolescence let Realizace nezávislosti na rodičích Výběr povolání a vykonání přípravy na povolání Partnerský život Upevnění a inferiozace morální zásad Speciální, nemocí podmíněné vývojové úkoly Akceptace úplné závislosti na péči a potřebě pomoci Vybrat si vhodné povolání vzhledem k postižení Aktivní spolupráce při terapii a operacích Pocit vlastní hodnoty, udržet si optimisticky laděný postoj k životu, překonat smutek Přijetí profesní činnosti Realizace partnerství, sňatek Mít děti a výchova jejich životního stylu Stabilizace samostatné koncepce Udržet si dobrou náladu Akceptace umírání a smrti 5. POHYBOVÝ A STRAVOVACÍ SYSTÉM Snížená pohyblivost pacientů může vést kromě svalových atrofií (zmenšení nebo oslabení svalu) také k rozvoji obezity, osteoporózy (řídnutí kostí hlavně při nedostatku vápníku), deformacím páteře a hrudníku. Proto je u takto postižených pacientů nejdůležitější co nejvíce prodloužit dobu, po kterou budou schopni samostatných fyzických aktivit. Velmi důležitá je rehabilitační terapie s protahovacími cviky, která oddaluje zkracování šlach (zejména Achillových). Je důležité, aby všechna tato cvičení probíhala pod odborným (fyzioterapeutickým) dohledem. Později, když už jsou pacienti upoutáni na invalidní vozík se jedná zejména o oddálení doby, než se začnou objevovat respirační a srdeční potíže. Pacienti by měli být do pohybu co nejvíce motivováni, např. formou her. Pacientům trpícím DMD nebo BMD je doporučována také dieta, zejména kvůli snížení rizika obezity a osteoporózy. Chlapci by se měli vyhýbat stravě, která obsahuje větší množství cukrů a živočišných tuků. Naopak by měli konzumovat stravu bohatou na vápník a vitamin D (pro kosti nezbytný). Zároveň by se měli stravovat pravidelně v menších dávkách, aby si tělo nemělo potřebu vytvářet energetické zásoby. Časem se u pacientů mohou objevit potíže při polykání jídla nebo možnost vdechnutí potravy. V těchto případech se pacientům zavádí přímo do žaludku sonda, která bezpečně vede do organismu živiny. 12

13 6. PSYCHICKÝ VÝVOJ JEDINCŮ SE SVALOVOU DYSTROFIÍ Nedostatek bílkoviny dystrofinu nezpůsobuje pouze onemocnění svalů, ale v určité míře má i vliv na vývoj mozku.,,je pravděpodobné, že v některých částech mozku v mozkové kůře a mozečku dochází kvůli nedostatku dystrofinu k nedokonalému přenosu informací. To má negativní dopad na kognitivní funkce jedinci s DMD nedokáží zpracovávat informace správným způsobem a dostatečně rychle. Narušení určitých kognitivních funkcí se projevuje u chlapců s DMD obecně obdobnými obtížemi, bez ohledu na to, jaký je jejich IQ či stupeň fyzického postižení. Nicméně je třeba zdůraznit, že deficity kognitivních funkcí se mohou individuálně projevovat v různé intenzitě. Chlapci s DMD mají častěji než jejich vrstevníci problémy s opožděným vývojem řeči, s učením a poruchami chování. Na rozdíl od celkového fyzického stavu se kognitivní funkce při DMD nezhoršují, naopak časem může docházet k jejich zlepšení. Jedinci s DMD jako celek vykazují nižší IQ než jejich vrstevníci či vrstevníci s jiným nervosvalovým onemocněním. IQ u většiny chlapců však je průměrné a jen u % odpovídá pásmu lehké mentální retardace. Přičemž složka verbální je výrazně slabší než složka neverbální. Byla prokázána horší sluchová percepce (,,proces vnímání, příjmu textu ) 15 a snížena krátkodobá sluchová i vizuální paměť. S oslabením pracovní sluchové paměti souvisí narušená schopnost čtení, správného pravopisu a matematických dovedností. To se také projevuje sníženým pracovním tempem a množstvím informací, které chlapci dokáží vstřebat. Až u 40 % chlapců s DMD byla diagnostikována dyslexie. Je třeba zdůraznit, že chlapci s DMD však mívají výbornou mechanickou paměť, schopnost zrakové diferenciace (např. výborně skládají puzzle), abstraktní myšlení a velmi bohatou slovní zásobu KRAUS, Jiří, et al. Nový akademický slovník cizích slov A Ž. 1.vydání. Praha 2: Nakladatelství Academia, s. ISBN s HUTTOVÁ, Petra. Komplexní podpora jedinců s Duchenneovou svalovou dystrofií. Brno, s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. s

14 6.1 DMD A MOZEK Dnes již víme, že se dystrofin nachází v mozku v kůře mozkové (cortex), mozečku (cerebellum) a hippocampusu.,,kůra mozková je u člověka nejvyšším řídícím a integračním centrem. Mozeček zajišťuje koordinaci pohybů (jemných, přesných, rychlých) a udržování rovnováhy. Jeho činnost je podvědomá. Podílí se na: 1. řízení svalového napětí 2. udržování vzpřímené polohy těla 3. koordinaci úmyslných pohybů Hippocampus je mozkové centrum pro učení a paměť (krátkodobá i dlouhodobá paměť) Logicky vzato, pokud je přítomnost dystrofinu nutná v těchto oblastech mozku, pak jeho nedostatek může způsobit vážné problémy. Mentální zaostalost u dětí s DMD zdánlivě nesouvisí s fyzickými projevy a není progresivního charakteru. Problémy s učením u chlapců s DMD brání jejich schopnostem přijímat informace, zapamatovat si je a zpracovávat je PORUCHY ŘEČI Poruchy řeči se u jedinců s DMD vyskytují už od raného dětství. Důsledky těchto problémů začnou být alarmující ve věku okolo 3 4 let. V tomto období může být opožděn vývoj expresivní složky řeči, porozumění řeči i užití jazyka. U postižených se projevují i potíže s rozlišováním hlásek ve slovech. Mohou nahrazovat některé hlásky za jiné nebo mají potíže s opakováním právě slyšených slov. 17 Zlatý standard péče o pacienty s DMD/BMD. Česká republika : Parent Project, s s. 46,

15 Chlapci mívají potíže s porozuměním po řadě jdoucích příkazů a pokynů, jako je například:,,oblékni se, obuj si boty, zavři dveře a počkej na mě u auta. Dítě nezvládne takové množství informací správně zpracovat, proto je možné, že se oblékne a položí boty k autu. Postižený je ovšem přesvědčen, že vykonal to, co od něj bylo žádáno.,,dosud není přesně známo, zda tento problém s porozuměním řeči je důsledkem deficitu pracovní sluchové paměti, nebo zda se jedná o specifický problém sám o sobě. 18 V reálu se odborníci přiklánějí spíše k tomu, že narušená schopnost správného chápání komplexních slovních instrukcí, je spíše opoždění vývoje této složky řeči přibližně o 2 roky, a chlapci jej mohou dohnat. Problémy ovšem mohou nastat během školní výuky, která je založena především na slovních instrukcích. V tomto důsledku mohou tedy nastat jisté potíže se zvládáním učiva i ostatních činností ve škole. 6.3 PORUCHY UČENÍ Dle výzkumů se problémy s učením u chlapců s DMD velmi podobají problémům, které mají děti s dyslexií. Objevují se názory, že v obou případech je na vinně mozeček. Jak u chlapců s DMD, tak u dětí s dyslexií se vyskytují potíže s pravopisem, čtením a hláskováním. Během četby dochází k potížím s rozkladem slov na hlásky, s rychlostí a správností čtení samostatných slov a s pochopením čteného textu. Chlapcům se čte lépe potichu než nahlas. K hlasitému čtení je totiž potřeba více po sobě jdoucích činností,,spojení písmena s hláskou, jejich spojení do slabik, celého slova, jeho vyslovení a odvození významu slova. Schopnosti potřebné k hlasitému čtení jsou obdobné jako pravděpodobně při porozumění komplexnějším instrukcím, a proto činí chlapcům větší potíže. Nicméně jsou-li tyto potíže správným vedením překonány, ve věku kolem 9 až 10 let dochází k výraznému zlepšení a tyto problémy ustupují do pozadí HUTTOVÁ, Petra. Komplexní podpora jedinců s Duchenneovou svalovou dystrofií. Brno, s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. s HUTTOVÁ, Petra. Komplexní podpora jedinců s Duchenneovou svalovou dystrofií. Brno, s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. s

16 6.4 PORUCHY CHOVÁNÍ Dle výzkumů nemají všichni postižení DMD poruchy chování. Někteří chlapci se snaží žít jako ostatní lidé a vyžadují stejné věci jako jejich vrstevníci. Ovšem i přesto se u některých postižených poruchy chování, pozornosti a autismus objevují. Přes 30 % rodičů popisují své děti jako nezralé a zároveň říkají, že se u nich vyskytují větší sociální problémy, než u zdravých jedinců. U některých chlapců se dá hovořit o poruchách autistického spektra, což znamená větší problémy s navazováním společenských vztahů a komunikací obecně. Tyto poruchy ovšem u většiny postižených nebývají natolik závažné, aby mohly být označeny za autismus. Jeho výskyt se u postižených chlapců odhaduje na %. U některých chlapců, dle výzkumů u %, se objevují poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou Emoce S touto nemocí se mohou pojit i časté změny nálad, deprese a poruchy emocí. I když chlapci dle posledních výzkumů tyto změny nepociťují. Emoční obtíže se objevují až u 50 % postižených chlapců. Je třeba upozornit i na to, že tyto citové stavy velmi často závisí na tom, jaké emoce a pocity prožívají rodiče chlapců a jak moc dávají své city najevo. Jak jsem se dozvěděla v dotazníku, který jsem dělala s rodiči postižených chlapců, zasáhne tato nemoc vždy psychiku celé rodiny a jen velmi těžko se s tím dokáží rodiče vypořádat.,,nejistota a úzkost rodičů a dalších blízkých lidí v prostředí dítěte, jejich nálady, postoje, jejich projevy, změny v chování vůči dítěti, to vše se může neobyčejně silně dítěte dotýkat. Je třeba připomenout, že děti jsou vůči takovým změnám ve svém prostředí individuálně různě,vnímavé a následkem toho, že i jejich reakce se mohou velmi různit. 20 U chlapců s DMD se může objevit i impulsivní chování a menší kontrola nad svými emocemi, než u zdravých chlapců. Tyto problémy mohou vyústit ve vzdorovité chování. V takovém případě hovoříme o tzv.,,poruchu opozičního vzoru ODD (Opposotional-Defiant Disorder) 21 Děti mohou být nervózní, podrážděné, 20 MATĚJČEK, Zdeněk. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. 3.vydání. Jihočany: Nakladatelství H & H Vyšehradská, s. ISBN s HUTTOVÁ, Petra. Komplexní podpora jedinců s Duchenneovou svalovou dystrofií. Brno, s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. s

17 netrpělivé. Toto chování ovšem můžeme chápat i jako reakci na deprese či pocity úzkosti Autismus Jak jsme již zmínila, u některých chlapců s DMD existuje možnost výskytu autismu. Jedná se o poruchu, která zasáhne celou osobnost jedince. Dá se rozpoznat především ve změněném sociálním chování, které se liší od chování zdravých chlapců, poté ve zhoršené verbální i nonverbální komunikaci a fantazii a obrazotvornosti chlapců. Zhoršená komunikace je zvláště zatěžujícím hlediskem. Většinou jsou to problémy s vývojem řeči (porozumění i expresivní složka řeči). Některé vážně postižené děti se třeba nenaučí mluvit nikdy. V rovině nonverbální komunikace můžeme pozorovat podivné grimasy v obličeji, mimiku, gesta. Ve změněném sociálním chování můžeme zpozorovat například menší zájem o druhé lidi, chlapci mohou chladněji vnímat jejich pocity, myšlenky, potřeby. Mohou se objevit potíže s vyjádřením a pochopením emocí, spolupráci s dalšími lidmi. Většinou si autisté lépe rozumí s dospělými než svými vrstevníky. Zároveň velmi špatně snášejí jakékoli změny, proto je charakteristickým znakem autismu stálé opakování již zaběhlých rituálů. U chlapců s DMD se ale, jak jsem již zmínila, neobjevuje příliš často autismus, ale pouze některé jeho mírnější projevy. V tomto případě hovoříme spíš o poruše autistického spektra. Některé projevy se dokonce mohou s narůstajícím věkem zlepšit, například snaha zapadnout do kolektivu a navozovat nové vztahy s druhými Poruchy pozornosti Poruchy pozornosti se většinou projeví během prvních let školní docházky, někdy však mohou přetrvat až do dospělosti a někdy jsou spojené i s hyperaktivitou. I přes dobrou vůli nemůže dítě pozorně poslouchat, spolupracovat, pracovat dle pokynů atd.,,v případě DMD může být obtížné přesně stanovit, jedná-li se o deficit pozornosti, omezené sociální dovednosti nebo problém s porozuměním řeči ve všech případech se dítě jeví jako že si žije ve vlastním světě HUTTOVÁ, Petra. Komplexní podpora jedinců s Duchenneovou svalovou dystrofií. Brno, s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. s

18 7. POSTIŽENÉ DÍTĚ A RODINA Rodina je pro dítě první a nejdůležitější prostředí, které jej obklopuje.,,první poznání, že s dítětem není něco v pořádku, znamená proto nevyhnutelně jistý otřes v postojích a představách rodičů. Tento pocit zklamání je obvykle úměrný tomu, jak zjevný je defekt dítěte a jak dalece si rodiče mohou uvědomit jeho dosah pro budoucnost. Ať již k takovému poznání dojde brzy po narození dítěte nebo kdykoliv později, bude jím nepochybně ovlivněn celý rodinný život. 23 Dítě rodičům nesmí připomínat životní nezdar a zklamání, ale životní úkol, protože postižené děti potřebují již od velmi raného dětství pociťovat pocit bezpečí a jistoty! Rodičům tento náhlý obrat všech životních hodnot často trvá nějakou dobu a neobejdou se ani bez vhodné pomoci od svých nejbližších či lékařů a/nebo psychologů.,,dítě s postižením již svou pouhou existencí vnáší totiž do rodinného prostředí určité napětí a zátěž, která se někdy prodlužuje i na velmi dlouhou dobu. Rodiče se stávají úzkostnějšími a citlivějšími vůči nešetrným slovům, neopatrnému zájmu, netaktnímu jednání ostatních lidí v okolí. Postižené dítě však klade někdy i zvýšené nároky na čas rodičů, na tělesnou námahu i na finanční oběti. Přitom však toto,zatížení nezůstává omezeno jenom na úzký kruh rodiny. Rodiče a ostatní vychovatelé jsou současně členy dalších společenských skupin, takže se jejich vyrovnaný nebo nevyrovnaný duševní stav promítá stále do jejich vztahu k širší společnosti, do okruhu přítel a známých, přenáší se na jejich pracoviště atd. Odtamtud se dostává pak rodině nových podnětů a požadavků, hodnocení a kritiky, povzbuzení i předsudků, což všechno má nutně vliv na vytváření a přetváření postojů rodiny k tomu, kdo je vlastně původcem všech těchto komplikací, tj. k postiženému dítěti. 24 Pokud je ohrožen život dítěte, je možno u rodičů a jiných citově blízkých osob zhruba rozlišit čtyři fáze prožitků a reakcí na ně:,,1. Otřes, šok, ohromení z prvotní informace a z pochopení jejího smyslu, i když tato informace přichází v našem případě třeba již na půdu poněkud připravenou předchozími pochybnostmi, obavami, nejasným tušením rodičů. 23 MATĚJČEK, Zdeněk. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. 3.vydání. Jihočany: Nakladatelství H & H Vyšehradská, s. ISBN s MATĚJČEK, Zdeněk. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. 3.vydání. Jihočany: Nakladatelství H & H Vyšehradská, s. ISBN s. 27,

19 2. Reakce zoufalství, beznaděje, akutního smutku. 3. Obranné tendence, jež mohou mít podobu,popření skutečnosti,,hledání viny a viníka,,sebeobviňování,,protestu proti skutečnosti, mnohdy s agresivním vyhrocením. 4. Postupné přijímání reality a její pozitivní zpracování. U rodičů dětí trpících velice vážným, ohrožujícím onemocněním navíc přistupují časté zvraty mezi jednotlivými fázemi, takže naděje se střídá s beznadějí,,obranné reakce nabývají různých podob, agresivní tendence, skryté či zjevné, se střídají se stavy deprese apod. To proto, že v daném případě nejde o definitivní jednoznačnou skutečnost (jakou je třeba úmrtí dítěte nebo zřetelně ohraničená invalidita po úrazu), nýbrž o časové,odložení takové skutečnosti, o její existenci teprve,v možnosti a ve,výhledu. Právě toto časové rozložení přináší postiženým lidem zcela mimořádnou psychickou zátěž, sotva srovnatelnou a psychickými důsledky jiných tíživých životních otřesů a tragédií. 25,,Svou významnou a nezastupitelnou funkci mají i skupiny rodičů dětí s určitým onemocněním či postižením, ať jsou již více nebo méně formálně vedeny a organizovány oddělením nemocnice nebo zcela svépomocně. Sdílení prožitků, jež je jedním z nejúčinnějších psychoterapeutických mechanizmů, je tu zpravidla volnější než v případě dialogu s profesionálním pracovníkem MOŽNOSTI LÉČBY,,Od doby, kdy byla objasněna funkce dystrofinu ve svalu a identifikován genetický defekt, vedoucí k její poruše, bylo na celém světě vynaloženo enormní úsilí s cílem najít řešení tohoto problému. Terapie DMD/BMD je obrovskou výzvou pro genetiky, molekulární biology, fyziology, farmakology, pediatry a neurology. Medicínské a socioekonomické důsledky tohoto častého a devastujícího onemocnění jsou natolik závažné, že snaha vyvinout účinnou léčbu, kterou by bylo možno v praxi aplikovat pacientovi ještě před výraznější klinickou manifestací svalového 25 MATĚJČEK, Zdeněk. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. 3.vydání. Jihočany: Nakladatelství H & H Vyšehradská, s. ISBN s MATĚJČEK, Zdeněk. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. 3.vydání. Jihočany: Nakladatelství H & H Vyšehradská, s. ISBN s

20 postižení, musí být jednoznačnou prioritou pro odbornou veřejnost i celou společnost. I přes mimořádně intenzivní výzkum v mnoha špičkových světových centrech a vynaložené obrovské finanční prostředky není v tuto chvíli na světě k dispozici žádná účinná terapeutická metoda, která by byla prakticky aplikovatelná u pacienta a prokazatelně znamenala řešení tohoto problému. 27 V současnosti ovšem probíhají studie na zvířatech i u lidských pacientů a existuje reálná šance na zavedení účinné terapie do praxe v průběhu 5 10 let. Současným cílem tedy je, aby tyto terapie byly zavedeny do praxe do té doby, než se u pacientů, kteří jsou dnes v kojeneckém či batolecím věku, objeví výraznější postižení svalů. Rozdělujeme tři fáze, jak lze tohoto cíle dosáhnout: 1. Fáze symptomatické terapie: Jedná se o fázi, ve které nelze chorobu vyléčit, ovšem její průběh je možno zpomalit pomocí různých opatření a zároveň předcházet situacím, které by v budoucnu vedly k akutnějšímu poškození svalů. 2. Fáze modifikující terapie: V této fázi ještě také není možno chorobu vyléčit, ovšem hovoříme již výrazném zpomalení a stabilizaci jejího průběhu. A tím i přečkání období do zavedení kauzální terapie. Existují již přípravky vykazující účinnost v experimentálních studiích, ovšem pro klinickou praxi ještě nejsou použitelné.,,v této fázi bude zřejmě již také možno využít některé molekulární genetické postupy, zejména exon-skipping,,přeskočení některých kritických úseků dystrofinového genu, nesoucích vadnou genetickou informace, umožňující tvorbu alespoň částečně funkčního dystrofinu a tím zmírnění těžkého klinického postižení DMD na úroveň odpovídající lehčí Beckerově formě Fáze kauzální terapie: V této fázi dochází k odstranění skutečné příčiny choroby a to mutaci dystrofinového genu. Jako nejvýhodnější se zdají metody 27 Zlatý standard péče o pacienty s DMD/BMD. Česká republika : Parent Project, s s Zlatý standard péče o pacienty s DMD/BMD. Česká republika : Parent Project, s s

Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku

Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku Jana Haberlová Neuromuskulární centrum FN Motol Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol Obsah přednášky Charakteristika nervosvalových onemocnění

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH Mgr. Kožešníková Lucie MUDr. Eduard Havel, Ph.D. Rehabilitační klinika FN a LF UK Hradec Králové, přednostka doc. MUDr. E. Vaňásková,

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

GENETIKA. Dědičnost a pohlaví

GENETIKA. Dědičnost a pohlaví GENETIKA Dědičnost a pohlaví Chromozómové určení pohlaví Dvoudomé rostliny a gonochoristé (živočichové odděleného pohlaví) mají pohlaví určeno dědičně chromozómovou výbavou jedince = dvojicí pohlavních

Více

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí.

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Děti a sluch 7 Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Toto je sedmá ze série brožur Widex o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Důležitá úloha sluchu Pro rozvoj dítěte

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

ALZHEIMEROVA CHOROBA. Markéta Vojtová

ALZHEIMEROVA CHOROBA. Markéta Vojtová ALZHEIMEROVA CHOROBA Markéta Vojtová Co je to Alzheimerova choroba 1 Chronické progresivní onemocnění mozku degenerativní zánět neuronů naprostá závislost jedince na okolí 1907 Alois Alzheimer německý

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Majeedův Verze č 2016 1. CO JE MAJEEDŮV SYNDROM? 1.1 Co je to? Majeedův syndrom je vzácné, geneticky podmíněné onemocnění. Pacienti mají projevy chronické

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Klinika úrazové chirurgie a spinální jednotka FN Brno Hana Jakšová Pacienti po poranění

Více

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., odborná asistentka Katedry fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc U pacientů

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

PROGRESIVNÍ SVALOVÁ DYSTROFIE DUCHENNEOVA TYPU - DMD

PROGRESIVNÍ SVALOVÁ DYSTROFIE DUCHENNEOVA TYPU - DMD PROGRESIVNÍ SVALOVÁ DYSTROFIE DUCHENNEOVA TYPU - DMD Dagmar Opatřilová, Petra Huttová Anotace: Abychom využili všechny možné mechanismy podporující vyrovnání příležitostí u osob s progresivním svalovým

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Jak se objednat na vyšetření?

Jak se objednat na vyšetření? Jak se objednat na vyšetření? Ke genetické konzultaci nebo vyšetření v těhotenství odesílá praktický lékař, specialista nebo ošetřující gynekolog, který vystaví žádanku k vyšetření. Vyšetření provedená

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Crhonková, R. 1,2, Coufalová, R. 1, Kubová, M. 2, 1 Oddělení rehabilitace, FN Olomouc 2 Ústav fyzioterapie, FZV UP v Olomouci Úvod poruchy

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Nemoci opěrné soustavy

Nemoci opěrné soustavy Nemoci opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.4 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D.

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. Převzato z časopisu PARKINSON č. 46 S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. hovořila Zdislava Freund Už je to deset let, co jsem se strachem poprvé vkročila do extrapyramidové poradny Neurologické kliniky

Více

Dospělost. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dospělost. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dospělost Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje vypracovala: Mgr. Monika Řezáčová 7.8.2009 Dospělost Dělení dospělosti: 1. mladší 18(26) 30/35

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 MUDr. V. Curtisová, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, FN Olomouc Dopady

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Neurorehabilitační péče po CMP

Neurorehabilitační péče po CMP Neurorehabilitační péče po CMP As. MUDr. Martina Hoskovcová Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Ucelená rehabilitace výcvik nebo znovuzískání co možná nejvyššího stupně funkčních

Více

Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku. doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže

Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku. doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže Vývoj Vývoj je podmíněn zráním (proces je funkcí určitého programu genotypu) učením (poznání a

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Natálka se učí na nové dotykové obrazovce Poruchy zraku jsou jedním ze závažných onemocnění, která významně ovlivňují nejen vnímání dítěte, ale ovlivňují také rozvoj motorických

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Vojtova terapie z pohledu rodičů a význam dětské sestry. Bc. Zuzana Tomanová Bc. Hana Skulová NO PMDV FN Brno 2011

Vojtova terapie z pohledu rodičů a význam dětské sestry. Bc. Zuzana Tomanová Bc. Hana Skulová NO PMDV FN Brno 2011 Vojtova terapie z pohledu rodičů a význam dětské sestry Bc. Zuzana Tomanová Bc. Hana Skulová NO PMDV FN Brno 2011 Zátěžová situace u rodičů Během těhotenství vzniká těsné spojení mezi matkou a dítětem.

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY strach (konkrétní) X úzkost (nemá určitý podnět) Separační úzkostná porucha v

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

PROGRESIVNÍ SVALOVÁ DYSTROFIE DUCHENNEOVA TYPU - DMD

PROGRESIVNÍ SVALOVÁ DYSTROFIE DUCHENNEOVA TYPU - DMD PROGRESIVNÍ SVALOVÁ DYSTROFIE DUCHENNEOVA TYPU - DMD Dagmar Opatřilová, Petra Huttová Anotace: Abychom využili všechny možné mechanismy podporující vyrovnání příležitostí u osob s progresivním svalovým

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková LOGOPEDICKÝ ASISTENT Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková 25.11. 2014 V LIBERCI Logopedická prevence 01 Dětský věk, zejména prvních 7 let, je dobou

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

POHYB JAKO PROSTŘEDEK ZÁBAVY A KULTIVACE ČLOVĚKA

POHYB JAKO PROSTŘEDEK ZÁBAVY A KULTIVACE ČLOVĚKA POHYB JAKO PROSTŘEDEK ZÁBAVY A KULTIVACE ČLOVĚKA Václav Bunc UK FTVS Praha Tělo nechť každodenní své hýbání má (J. A. Komenský) Zdraví není všechno, ale bez zdraví je vše ničím (A. Schopenhauer) Pohyb

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Hyperkinetické poruchy. Bordel v bytě, chytré dítě. Z. Matějček

Hyperkinetické poruchy. Bordel v bytě, chytré dítě. Z. Matějček Hyperkinetické poruchy Bordel v bytě, chytré dítě. Z. Matějček Hyperkinetické poruchy - zmatené názvosloví LMD lehká mozková dysfunkce (dnes by se již nemělo používat) Porucha pozornosti a aktivity (takto

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Příloha č. 1: Tabulka 31 PŘÍZNAKY. U dětí nepřibírání na váze a pomalý růst, hubnutí, apatie, únava a neklid. Celkové

Příloha č. 1: Tabulka 31 PŘÍZNAKY. U dětí nepřibírání na váze a pomalý růst, hubnutí, apatie, únava a neklid. Celkové Příloha č. 1: Tabulka 31 PŘÍZNAKY Celkové Interní U dětí nepřibírání na váze a pomalý růst, hubnutí, apatie, únava a neklid. Anémie z nedostatku železa, nadýmání, nevolnost, bolest břicha, krvácivost,

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

Proč rehabilitace osob vyššího věku? Proč rehabilitace osob vyššího věku? Opavský J., Urban J., Ošťádal O. Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc Co je to stárnutí a stáří Stárnutí - postupné změny ve struktuře organizmu,

Více