tab.1 - k.ú. Bílý Újezd výkaz výměr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tab.1 - k.ú. Bílý Újezd výkaz výměr"

Transkript

1 tab.1 - k.ú. Bílý Újezd plochy bydlení Br1 rodinné domy - hlavní rozvojová plocha 3,7154 3,7154 Celkem 3,7154 3,7154 3,7154 3,7154 Br2 rodinné domy - hlavní rozvojová plocha 1,1203 1,1203 Celkem 1,1203 1,1203 1,1203 1,1203 Br3 Br4 Br5 Br6 Br7 Br8 Br9 Br10 Br11 Br12 rodinné domy ,4225 0,4225 Celkem 0,4225 0,4225 0,4225 0,4225 rodinné domy ,7066 0,7066 rodinné domy Celkem 0,7066 0,7066 0,7066 0, ,4679 0,4679 Celkem 0,4679 0,4679 0,4679 0,4679 rodinné domy ,4699 0,0627 0,4699 0,0627 Celkem 0,5326 0,5326 0,5326 0,5326 rodinné domy 0,2267 0,2267 Celkem 0,2267 0,2267 0,2267 0,2267 rodinné domy ,1217 0,1217 Celkem 0,1217 0,1217 0,1217 0,1217 rodinné domy 0,3555 0,3555 Celkem 0,3555 0,3555 0,3555 0,3555 rodinné domy 0,5976 0,5976 Celkem 0,5976 0,5976 0,5976 0,5976 rodinné domy 0,2200 0,2200 rodinné domy Celkem 0,2200 0,2200 0,2200 0,2200 ovocný sad 0,4624 0,4624 Celkem 0,4624 0,4624 0,4624 0,4624 zahrady využívané jako plochy obytné ke stáv. obytným budovám využívaná jako plocha obytná ke stávající obytné budově zahrady využívané jako plochy obytné ke stáv. obytným budovám

2 tab.2 - k.ú. Bílý Újezd plochy bydlení Br13 Br14 Br15 Br16 Br17 Br18 Br19 Br20 Bd1 rodinné domy 0,7816 0,7816 Celkem 0,7816 0,7816 0,7816 0,7816 rodinné domy 0,1670 0,1670 Celkem 0,1670 0,1670 0,1670 0,1670 rodinné domy 0,0386 0,0783 0,0386 0,0783 Celkem 0,1169 0,1169 0,1169 0,1169 rodinné domy 0,0805 0,0805 Celkem 0,0805 0,0805 0,0805 0,0805 rodinné domy 0,1005 0,1005 Celkem 0,1005 0,1005 0,1005 0,1005 rodinné domy 0,1570 0,1570 Celkem 0,1570 0,1570 0,1570 0,1570 rodinné domy 0,1255 0,2623 0,1255 0,2623 Celkem 0,3878 0,3878 0,3878 0,3878 rodinné domy 0,0646 0,0646 Celkem 0,0646 0,0646 0,0646 0,0646 bytové domy ,0840 0,3907 0,0840 0,3907 Celkem 0,4747 0,4747 0,4747 0,4747 a louka využívané jako plocha obytná k obytné budově využívaná jako plocha obytná ke stávající obytné budově a louka využívané jako plochy obytné k obytným budovám plochy rekreace - sportovně rekreační areály Rs1 Rs2 sport a rekreace - koně ,9614 0,9614 Celkem 0,9614 0,9614 0,9614 0,9614 sport a rekreace - hřiště 0,5571 0,5571 Celkem 0,5571 0,5571 0,5571 0,5571

3 tab.3 - k.ú. Bílý Újezd plochy veřejných prostranství - park, veřejná zeleň Pz1 stavba ,0443 0,6601 0,0443 0,6601 Celkem 0,7044 0,7044 0,7044 0,7044 Pz2 stavba 0,0934 0,0934 Celkem 0,0934 0,0934 0,0934 0,0934 Pz3 stavba 0,1994 0,1994 Celkem 0,1994 0,1994 0,1994 0,1994 plochy výroby a skladování Vs2 Vs3 rozvojová plocha 0,9568 0,9568 výrobní služby, skladování Celkem 0,9568 0,9568 0,9568 0,9568 0,1532 0,1532 Celkem 0,1532 0,1532 0,1532 0,1532 plochy zemědělské výroby a staveb Vz1 rozšíření areálu plochy dopravní infrastruktury Ds1 Dk1 Dk3 stavba - silnice stavba - komunikace stavba - komunikace 0,8126 0,8126 Celkem 0,8126 0,8126 0,8126 0, ,5581 0,0885 0,5581 0,0885 Celkem 0,7095 0,7095 0,6466 0,6466 0,0629 0,1771 0,1771 Celkem 0,3957 0,3957 0,1771 0,1771 0,2186 0,1121 0,0140 0,1121 0,0140 Celkem 0,2690 0,1178 0,1512 0,1261 0,1261 0,1429 0,0285 0,0285 Dk stavba - komunikace 0,1634 0,1634 Dk5 Celkem 0,1919 0,0285 0,1634 0,1919 0,0285 0,1634

4 tab.4 - k.ú. Bílý Újezd plochy dopravní infrastruktury Dch2 Dch3 stavba - cyklostezka stavba - cyklostezka 0,0800 0,0800 Celkem 0,0990 0,0990 0,0800 0,0800 0,0190 0,1797 0,0100 0,1697 Celkem 0,2697 0,0117 0,2580 0,1797 0,0100 0,1697 0,0900 plochy smíšené nezastavěného území - bez záboru ZPF E1 U5-9 U14-15 T6-14 protierozní ÚSES - založení biokoridorů ochranná zeleň - zatravnění 10, ,2526 Celkem 10, , , ,2526 2,0800 2,0800 Celkem 2,0800 2,0800 2,0800 2, ,4997 6,4997 Celkem 6,4997 6,4997 6,4997 6,4997

5 tab.5 - k.ú. Hroška plochy bydlení Br21 rodinné domy - hlavní rozvojová plocha ,2971 2,2971 Celkem 2,2971 2,2971 2,2971 2,2971 Br22 rodinné domy I 0,2209 0,1113 0,2209 0,1113 Celkem 0,3322 0,2209 0,1113 0,3322 0,2209 0,1113 plocha leží malou částí na k.ú. Bílý Újezd, vykázaná je jako celek v k.ú. Hroška Br23 rodinné domy I 0,1525 0,1279 0,1525 0,1279 Celkem 0,2804 0,2804 0,2804 0,2804 Br24 Br25 Br26 rodinné domy 0,1980 0,1980 Celkem 0,1980 0,1980 0,1980 0,1980 rodinné domy 0,4221 0,4221 Celkem 0,4221 0,4221 0,4221 0,4221 rodinné domy 0,2046 0,2046 Celkem 0,2046 0,2046 0,2046 0,2046 plochy rekreace - sportovně rekreační areály Rs3 Rs4 Rs5 sport a rekreace 0,7245 0,7245 sport a rekreace sport a rekreace Celkem 0,7245 0,7245 0,7245 0, I 1,4423 1,4423 Celkem 1,6448 1,6448 1,4423 1,4423 0, I 0,3619 0,3619 Celkem 0,3927 0,3927 0,3619 0,3619 0,0308 plochy veřejných prostranství - park, veřejná zeleň Pz4 stavba 0,2557 0,2557 Celkem 0,2557 0,2557 0,2557 0,2557

6 tab.6 - k.ú. Hroška plochy zemědělské výroby a staveb Vz2 rozšíření areálu I 0,7836 0,7836 Celkem 0,7836 0,7836 0,7836 0,7836 Vz3 rozšíření areálu I 0,9547 0,9547 Celkem 0,9547 0,9547 0,9547 0,9547 plochy technické infrastruktury Ti1 stavba - ČOV 0,2586 0,2586 Celkem 0,2586 0,2586 0,2586 0,2586 plochy smíšené nezastavěného území - bez záboru ZPF E2 protierozní I 5,6143 5,6143 Celkem 5,6143 5,6143 5,6143 5,6143 U1-4, U10-13 ÚSES - založení biokoridorů I I I I. 12, ,4420 Celkem 12, , , ,4420 T1-5 ochranná zeleň - zatravnění I I I 5,9051 0,4304 5,4747 Celkem 5,9051 0,4304 5,4747 5,9051 0,4304 5,4747

7 tab.7 - k.ú. Masty plochy bydlení Br27 rodinné domy ,0969 0,0969 Celkem 0,0969 0,0969 0,0969 0,0969 využívaná jako plocha obytná ke stávající obytné budově Br28 Br29 Br30 Br31 rodinné domy ,4871 0,4871 Celkem 0,4871 0,4871 0,4871 0,4871 rodinné domy I 0,2298 0,2298 rodinné domy Celkem 0,2298 0,2298 0,2298 0, I I 0,1692 0,1692 Celkem 0,1692 0,1692 0,1692 0,1692 rodinné domy I 0,1060 0,1060 Celkem 0,1060 0,1060 0,1060 0,1060 louky využívané jako plocha obytná ke stávající obytné budově plochy rekreace - sportovně rekreační areály Rs6 sport a rekreace plochy zemědělské výroby a staveb Vz6 rozšíření areálu I 0,7614 0,7614 Celkem 0,7614 0,7614 0,7614 0, I 0,5589 0,5589 Celkem 0,5589 0,5589 0,5589 0,5589 plochy těžby nerostů Tn1 Tn2 Tn3 těžený dobývací prostor ,0200 1,0200 Celkem 1,1100 1,1100 1,0200 1,0200 0,0900 těžený dobývací prostor CHLÚ - výhradní ložisko 6,9951 0,1290 6,9951 0,1290 Celkem 7,6727 7,6727 7,1241 7,1241 0, ,3347 0,7356 2,3347 0,7356 Celkem 4,7734 4,7734 3,0703 3,0703 1,7031 vydáno rozhodnutí o využití území vydáno rozhodnutí o využití území souhlas dle 5 zákona ZPF plochy smíšené nezastavěného území - bez záboru ZPF T16 ochranná zeleň ,5484 0,5484 Celkem 0,5484 0,5484 0,5484 0,5484

8 tab.8 - k.ú. Bílý Újezd celkový přehled výkazu výměr ploch z toho zemědělské v zast. území mimo zast. území bydlení - rodinné domy (Br) 10, ,8051 2,3055 8,4996 bydlení - bytové domy (Bd) 0,4747 0,4747-0,4747 rekreace - sportovně rekreační areály (Rs) 1,5185 1,5185-1,5185 veřejná prostranství - park, veř. zeleň (Pz) 0,9972 0,9972 0,0934 0,9038 výroba a skladování (Vs) 1,1100 1,1100 0,1532 0,9038 zemědělská výroba a stavby (Vz) 0,8126 0,8126-0,8126 zpevněných ploch 20% zpevněných ploch 30% zpevněných ploch 10% zpevněných ploch 5% zpevněných ploch 50% zpevněných ploch 40% technická infrastruktura (Ti) dopravní infrastruktura (Ds, Dk, Dch) 1,9348 1,4014 0,0385 1,3629 předpokládaná zastavěnost 100% těžba nerostů (Tn) plochy smíšené nezastavěného území (E, U, T) 18, , ,8323 nezastavitelné plochy

9 tab.9 - k.ú. Hroška celkový přehled výkazu výměr ploch z toho zemědělské v zast. území mimo zast. území bydlení - rodinné domy (Br) 3,7344 3,7344 0,8410 2,8934 bydlení - bytové domy (Bd) rekreace - sportovně rekreační areály (Rs) 2,7620 2,5287-2,5287 veřejná prostranství - park, veř. zeleň (Pz) 0,2557 0,2557 0, výroba a skladování (Vs) zemědělská výroba a stavby (Vz) 1,7383 1,7383-1,7383 technická infrastruktura (Ti) 0,2586 0,2586-0,2586 zpevněných ploch 20% zpevněných ploch 30% zpevněných ploch 10% zpevněných ploch 5% zpevněných ploch 50% zpevněných ploch 40% zpevněných ploch 50% dopravní infrastruktura (Ds, Dk, Dch) předpokládaná zastavěnost 100% těžba nerostů (Tn) plochy smíšené nezastavěného území (E, U, T) 23, , ,9614 nezastavitelné plochy

10 tab.10 - k.ú. Masty celkový přehled výkazu výměr ploch z toho zemědělské v zast. území mimo zast. území bydlení - rodinné domy (Br) 1,0890 1,0890-1,0890 zpevněných ploch 20% bydlení - bytové domy (Bd) rekreace - sportovně rekreační areály (Rs) 0,7614 0,7614-0,7614 zpevněných ploch 10% veřejná prostranství - park, veř. zeleň (Pz) výroba a skladování (Vs) zemědělská výroba a stavby (Vz) 0,5589 0,5589-0,5589 zpevněných ploch 40% technická infrastruktura (Ti) dopravní infrastruktura (Ds, Dk, Dch) těžba nerostů (Tn) 13, , ,2144 platné rozhodnutí o využití území č.3254/1992 plochy smíšené nezastavěného území (E, U, T) 0,5484 0,5484-0,5484 nezastavitelné plochy

11 tab.11 - obec Bílý Újezd celkový přehled výkazu výměr ploch z toho zemědělské v zast. území mimo zast. území bydlení - rodinné domy (Br) 15, ,6285 3, ,4820 bydlení - bytové domy (Bd) 0,4747 0,4747-0,4747 rekreace - sportovně rekreační areály (Rs) 5,0419 4,8086-4,8086 veřejná prostranství - park, veř. zeleň (Pz) 1,2529 1,2529 0,3491 0,9038 výroba a skladování (Vs) 1,1100 1,1100-1,1100 zemědělská výroba a stavby (Vz) 3,1098 3,1098-3,1098 technická infrastruktura (Ti) 0,2586 0,2586-0,2586 zpevněných ploch 20% zpevněných ploch 30% zpevněných ploch 10% zpevněných ploch 5% zpevněných ploch 50% zpevněných ploch 40% zpevněných ploch 50% dopravní infrastruktura (Ds, Dk, Dch) 1,9348 1,4014 0,0385 1,3629 předpokládaná zastavěnost 100% těžba nerostů (Tn) 13, , ,2144 platné rozhodnutí o využití území č.3254/1992 plochy smíšené nezastavěného území (E, U, T) 43, , ,3421 nezastavitelné plochy

Tabulka číslo 1 - "Vyhodnocení předpokládaných důslednů navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond"

Tabulka číslo 1 - Vyhodnocení předpokládaných důslednů navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond Tabulka číslo 1 - "Vyhodnocení předpokládaných důslednů navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond" Katastrální území : Česká Kubice Strana : 1 1 Plochy bydlení 0,0000 - - - - - - - - - - - - 2 Plochy

Více

TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY CHMELNICE VINICE ZAHRADY OVOCNÉ SADY 1,21 1,21 1,21 1,80 1,80 1,80 0,09 0,09 0,09 0,92 0,92 0,01 0,91 1,17 1,17 0,92 0,25

TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY CHMELNICE VINICE ZAHRADY OVOCNÉ SADY 1,21 1,21 1,21 1,80 1,80 1,80 0,09 0,09 0,09 0,92 0,92 0,01 0,91 1,17 1,17 0,92 0,25 VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF v řešeném územní změny č. 6 UPO k.ú. Kácov Č. PODLE JEDNOTLIVÝCH KULTUR PODLE TŘÍD OCHRANY BV1/1 1,21 1,21 1,21 BV1/2 1,80 1,80 1,80 BV2 0,09 0,09 0,09 BI1/1 0,92 0,92 0,01 0,91

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) ovocné sady. orná půda chmelnice vinice zahrady

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) ovocné sady. orná půda chmelnice vinice zahrady Tmavě modře podbarvené změn jsou ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití (určení) vymezeny v platném ÚPM Starý Plzenec (= do nového ÚP Starý Plzenec jsou z platného ÚPM Starý Plzenec převzaty bez

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

Přehled odnětí půdního fondu ÚPSÚ Nová Paka Změny č. 10

Přehled odnětí půdního fondu ÚPSÚ Nová Paka Změny č. 10 Přehled odnětí půdního fondu ÚPSÚ Nová Paka Změny č. 10 Číslo lokality Návrh funkčního využití lokality Úhrnná výměra lokality v ha Celkem V zastav. území Vně zastav. území Výměra zemědělské půdy v lokalitě

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

OBEC BÍLÝ ÚJEZD. Číslo opatření obecné povahy: 1/08 Dne: Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÝ ÚJEZD

OBEC BÍLÝ ÚJEZD. Číslo opatření obecné povahy: 1/08 Dne: Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÝ ÚJEZD OBEC BÍLÝ ÚJEZD Číslo opatření obecné povahy: 1/08 Dne: 04.02.2008 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÝ ÚJEZD Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006

Více

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ BH BYDLENÍ HROMADNÉ V BYTOVÝCH DOMECH bydlení v bytových domech stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely administrativní zařízení školská

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Třída ochrany. V zastavěném území (ZÚ)

Třída ochrany. V zastavěném území (ZÚ) Tabulka č. 1 Plochy ZPF zabírané pro rozvoj obce (v hektarech) Označení využití BPEJ V zastavěném území () zastavěné území () 0,35 0,30 Z1 BV 0,65 5.11.10 5.40.67 V. Z2 BV 5.31.41 V. Z3 BV 1,28 5.31.01

Více

Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I

Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Č Á S T A / I. 1 NÁVRH ZMĚ N Y Č. 2 P ř íloha č. 3 Příloha č. 1 strana 1 z 5 Návrh změny č. 2 Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, kterou se mění Územní plán Rožnov pod Radhoštěm ve znění změny č. 1. Územní

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO - stavby pro bydlení PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 - stavby rodinných domů - stavby bytových domů - stavby občanského vybavení, např. stavby pro vzdělávání a výchovu, stavby pro sociální služby, stavby

Více

Tabulka číslo 1 - "Vyhodnocení předpokládaných důslednů navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond"

Tabulka číslo 1 - Vyhodnocení předpokládaných důslednů navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond Tabulka číslo 1 - "Vyhodnocení předpokládaných důslednů navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond" Katastrální území : Kozí Strana číslo : 1 K1 Plochy smíšené obytné 0,2574 - - - - - 0,2574 - - 0,2574

Více

změna způsobu využití plochy 1 louky bydlení v rodinných domech 0,11-0,11 2 krajinná zeleň orná půda 0,82-1,64

změna způsobu využití plochy 1 louky bydlení v rodinných domech 0,11-0,11 2 krajinná zeleň orná půda 0,82-1,64 1 louky 0,11-0,11 2 orná půda 0,82-1,64 3 orná půda individuální rekreace - zahrady 0,44 0,00 3,03 3,03 4 řejná prostranství 0,38 0,00 5 0,25-0,25 6 lesy 0,23-0,23 7 orná půda 0,51 0,51 8 0,05-0,05 9 individuální

Více

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV tab. č. 1 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV - stavby a zařízení areálu farního kostela Navštívení Panny Marie ve Vésce - stavby pro kulturu a církve - stavby

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2. B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2

I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2. B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2 Seznam dokumentace (včetně připojené grafické části): I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2 C. Urbanistická koncepce,

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S T A R É B U K Y Z M Ě N A Č. 3

Ú Z E M N Í P L Á N S T A R É B U K Y Z M Ě N A Č. 3 Ú Z E M N Í P L Á N S T A R É B U K Y Z M Ě N A Č. 3 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 3 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C S T A R É B U K Y - S T A R É B U K Y 5 0 5

Více

Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR H O R S K Á 6 4 ZAKÁZKA ČÍSLO T R U T N O V

Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR H O R S K Á 6 4 ZAKÁZKA ČÍSLO T R U T N O V O B J E D N A T E L M Ě ŘÍTKO O B E C Z L A T Á O L E Š N I C E - Z L A T Á O L E Š N I C E 1 4 5 5 4 1 0 1 T R U T N O V PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR

Více

Příloha č. 1 Důvodové zprávy

Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 2 Důvodové zprávy Příloha č. 3 Důvodové zprávy Dle Územního plánu Ústí nad Labem kapitola f) se p. p. č. 896/15 v k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem nachází v

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN. Změna č. 5 a 6

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN. Změna č. 5 a 6 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN Změna č. 5 a 6 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Hulín OKRES : Kroměříž KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Hulín, Odbor rozvoje města a životního prostředí

Více

Územní plán Mladějov

Územní plán Mladějov OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Mladějov Obecní úřad Mladějov, zastoupený ing. arch. Ivou Lánskou Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684

Více

V textové čás\ návrhu Změny č. 1 ÚP Černá v Pošumaví pro veřejné jednání je vše, co řeší změna odlišeno barevně.

V textové čás\ návrhu Změny č. 1 ÚP Černá v Pošumaví pro veřejné jednání je vše, co řeší změna odlišeno barevně. Vyjádření k návrhu Změny č. 1 ÚP Černá v Pošumaví pro veřejné projednání z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně doplnění posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví Hodnocení vlivů

Více

Změna č. 3 ÚPSÚ Ohnišov

Změna č. 3 ÚPSÚ Ohnišov řeší změny ÚPSÚ na k. ú. Ohnišov a na k. ú. Zákraví TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 3 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Ohnišov Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Ohnišov Městský úřad Dobruška Ing. arch.

Více

Územní plán Mladějov

Územní plán Mladějov Územní plán Mladějov OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Mladějov Obecní úřad Mladějov, zastoupený ing. arch. Ivou Lánskou Ing. arch. Karel

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Tabulka vyhodnocení záborů ZPF:

Tabulka vyhodnocení záborů ZPF: z toho ZPF k.ú. Poláky Z1 3 330 RH 5 rekreace 0 není Z2 22 021 RI 1 rekreace 22 021 22 021 1.20.51 22 021 Z3 4 147 3 538 DS 4 doprava - P 1 175 1.20.51 1 175 RI 3 rekreace 2 069 280 1.20.51 2 349 14 1.01.12

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo

JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování Obec Jiřice u Miroslavi

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. LEDEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBUSICE ODŮVODNĚNÍ. Příloha č.1.b: Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění uplatněných k návrhu územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBUSICE ODŮVODNĚNÍ. Příloha č.1.b: Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění uplatněných k návrhu územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBUSICE ODŮVODNĚNÍ Příloha č.1.b: Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění uplatněných k návrhu územního plánu 11/2014 OBSAH 1 Návrhy rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního

Více

NÁVRH ZMĚNY č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ PODLUŽÍ. POŘIZOVATEL: Městský úřad Varnsdorf PROJEKTANT:

NÁVRH ZMĚNY č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ PODLUŽÍ. POŘIZOVATEL: Městský úřad Varnsdorf PROJEKTANT: NÁVRH ZMĚNY č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ PODLUŽÍ POŘIZOVATEL: Městský úřad Varnsdorf PROJEKTANT: květen 2011 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.3 územního plánu Horní Podluží Řešené území: část k.ú.

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE Zastupitelstvo obce Chvalovice, příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební

Více

Návrh zadání územního plánu Město Touškov

Návrh zadání územního plánu Město Touškov Návrh zadání územního plánu Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo města leden 2015. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní koncepci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KŘELOV-BŘUCHOTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN KŘELOV-BŘUCHOTÍN ÚZEMNÍ PLÁN KŘELOV-BŘUCHOTÍN PŘEHLED ÚPRAV DOKUMENTACE PŘED OPAKOVANÝM VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno srpen 2017 OBSAH: 1. ÚVOD... 5 2. SCHÉMA LOKALIT PROJEDNÁVANÝCH

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce (ÚPO) Přílepy jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice sou-časně zastavěného území obce stav k 15.4.2004).

Více

Rozloha ZPF dle kultur (ha) - září 2001

Rozloha ZPF dle kultur (ha) - září 2001 18. ZEMĚ DĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 18.1. CHARAKTERISTIKA ZPF Charakteristika ZPF Zemědělská půda zaujímá 37,2 % rozlohy řešeného území. Louky tvoří 18,7 % rozlohy řešeného území (50,4 % ZPF), orné půdy 10,6 %

Více

Územní plán obce Úhřetice - Změna č.3

Územní plán obce Úhřetice - Změna č.3 Územní plán obce Úhřetice - Změna č.3 Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna č.3 1 textová část 2 výkres základního členění 3 hlavní výkres Odůvodnění Změny č.3 1 textová část 2 koordinační

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Měšín

Zpráva o uplatňování Územního plánu Měšín číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2854/2015 Pavlíková / 567 167 465 12. 2. 2016 208767/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Měšín návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN POLICE NAD METUJÍ změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN POLICE NAD METUJÍ změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN POLICE NAD METUJÍ změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST návrh ke společnému jednání Město Police nad Metují Masarykovo náměstí 98 549 54 Police nad Metují září 2018 Zpracovatel změny č. 1 ÚP Police nad Metují:

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE I. TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Tršice se mění takto: Označení plochy Kód navrhované funkce Lokalizace Výměra (ha) Specifické podmínky, k koeficient

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Zadavatel: Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje Obec Tršice Tršice 50 783 57 Tršice Zpracovatel: Ing. arch. Věra Filipová, ČKA

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČACHROV

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČACHROV ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČACHROV N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Městys Čachrov, Čachrov 55, 339 01 Klatovy Pořizovatel : MěÚ Klatovy, OVÚP, Nám. Míru 62, 339 20 Klatovy d ub e n 2 0 1 2 OBSAH a) Požadavky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN RAJNOCHOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN RAJNOCHOVICE ÚEMNÍ ÁN AJNCHICE H A N Í Ý E S STA NÁH EEA 15 15 číslo s rozdílným způsobem využití řešené území zastavěné území k 30.6.2012 číslo funkční popis NÁHÉ CHY 1 plocha smíšená obytná vesnická 1,70 2 plocha

Více

Návrh zadání. Změna č. 2 Územního plánu (ÚP) Pelhřimov (grafická příloha)

Návrh zadání. Změna č. 2 Územního plánu (ÚP) Pelhřimov (grafická příloha) Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov jako pořizovatel dle 6 odst. (1) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále stavební

Více

ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, BRNO BOŠOVICE. A. ZMĚNA č.

ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, BRNO BOŠOVICE. A. ZMĚNA č. ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO BOŠOVICE A. ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: MĚÚ SLAVKOV U BRNA, ODBOR STAVEBNÍHO A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍHO

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

PLOCHY REKREACE PLOCHY REKREACE RODINNÉ RR

PLOCHY REKREACE PLOCHY REKREACE RODINNÉ RR PLOCHY REKREACE PLOCHY REKREACE RODINNÉ RR - stávající stavby rodinné rekreace tab. č. 1 - skleníky, altány, pergoly, zahradní krby - stavby pro uskladnění zemědělských výpěstků a nářadí - stavby včelínů

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VELENOV. ZMĚNA č. 2 - NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VELENOV. ZMĚNA č. 2 - NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VELENOV ZMĚNA č. 2 - NÁVRH O B S A H: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VELENOV ZMĚNA č. 2 - NÁVRH ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Odůvodnění změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka obsahuje textovou a grafickou část. Textová část: 1. Vyhodnocení koordinace využívání

Více

Návrh zadání Změny č. 7 ÚP Hluboká nad Vltavou

Návrh zadání Změny č. 7 ÚP Hluboká nad Vltavou Návrh zadání Změny č. 7 ÚP Hluboká nad Vltavou Pořizovatel: Městský úřad Hluboká nad Vltavou, odbor stavební a stavební úřad Únor 2018 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci

Více

Parcelní číslo 3501/1, 3501/3, 3501/4

Parcelní číslo 3501/1, 3501/3, 3501/4 - 40 - Podnět na změnu územního plánu č. 58/36 1.3. Č.j. / datum podání (19. 08. 2008) Parcelní číslo 3501/1, 3501/3, 3501/4 zahrady, louky Další specifikace Výměra: 3501/1= 1 990 m 2, 3501/3=745 m 2,

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

Územní plán Loučná nad Desnou - Koncept - Vyhodnocení požadavků na zábor půdního fondu

Územní plán Loučná nad Desnou - Koncept - Vyhodnocení požadavků na zábor půdního fondu BV 1 4,613 0,000 4,613 22.13, 29.41 7, 7 bydlení venkovské IV., IV. BV 2 0,916 0,000 0,916 22.13, 29.41 7, 7 bydlení venkovské IV., IV. BV 3 0,381 0,381 0,000 22.13, 47.00 7, 7 bydlení venkovské IV., III.

Více

J NAD NISOU ZMNA.2 ZEMN HO PL`NU N`ZEV D LA - F`ZE SDRUEN ARCHITEKT URBANIST LIBEREC SAUL S.R.O. U DOMOVINY 491/ LIBEREC ING.ARCH.J.

J NAD NISOU ZMNA.2 ZEMN HO PL`NU N`ZEV D LA - F`ZE SDRUEN ARCHITEKT URBANIST LIBEREC SAUL S.R.O. U DOMOVINY 491/ LIBEREC ING.ARCH.J. J ABLONEC NAD NISOU ZMNA.2 ZEMN HO PL`NU N`ZEV D LA - F`ZE N`VRH PRO VEEJN PROJEDN`N KOMPLETN DOKUMENTACE DATUM Z` 2018 SDRUEN ARCHITEKT URBANIST LIBEREC ZHOTOVITEL C A B D E SAUL S.R.O. U DOMOVINY 491/1

Více

NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ KOLEČ I. TEXTOVÁ ČÁST datum zpracování: 3/2016 1 Řešeným územím je část území obce Koleč (katastr. území Koleč, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou

Více

I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU

I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 2 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 1.2.1 Koncepce

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

územního plánu obce Nové Město na Moravě

územního plánu obce Nové Město na Moravě Změna č. IV územního plánu obce Nové Město na Moravě NÁVRH + ODŮVODNĚNÍ Datum: 12/2009 ATELIER CHARVÁT, s.r.o. Markušova 1630 PRAHA 4 149 00 se sídlem ATELIER CHARVÁT, s.r.o. Dukelských hrdinů 20 PRAHA

Více

Ing. arch. Karel Novotný, autorizovaný architekt

Ing. arch. Karel Novotný, autorizovaný architekt ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNICE Zpracovatel: Ing. arch. Karel Novotný, autorizovaný architekt Ing. arch. Karel Novotný, autorizovaný architekt, Brožíkova 1684, Hradec Králové 12, IČO: 44385803, Číslo autorizace:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KELČ Změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN KELČ Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN KELČ Změna č. 1 II. TEXTOVÁ ČÁST - Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Město Kelč Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Ing. arch. Eva Tempírová AURatelier

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

ROZVOJOVÉ PLOCHY SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ

ROZVOJOVÉ PLOCHY SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ Zastavitelné plochy Strana č. 1 Rozvojová plocha č. P/Z-B1, P/Z-B2, P/Z-B3, P/Z-B4 Funkční využití: Plochy bydlení Rozvojová plocha č. P/Z-B1 407 PUPFL 925 Obec mimo ZÚ 410 ostatní pl. 4093 Obec mimo ZÚ

Více

I.1. Textová část územního plánu část 1

I.1. Textová část územního plánu část 1 I.1. Textová část územního plánu část 1 I.1. a) Vymezení zastavěného území 1.1 Územní plán Valšov přebírá hranici zastavěného území k 15. květnu 2008, která byla vymezena podle ustanovení 58 zákona č.

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

B O R O V A N Y. Návrh zadání. ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zadání změny č.6 ÚP Borovany

B O R O V A N Y. Návrh zadání. ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zadání změny č.6 ÚP Borovany Návrh zadání ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU B O R O V A N Y Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně

Více

VYHLÁŠKA Města Mělníka, okres Mělník

VYHLÁŠKA Města Mělníka, okres Mělník VYHLÁŠKA Města Mělníka, okres Mělník Číslo 2/2005 Zastupitelstvo města Mělník na svém zasedání dne 8.11.2005 se usnesla vydat podle 29 odst.3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

A3. Návrh závazné části ve formě regulativů

A3. Návrh závazné části ve formě regulativů KONCEPT ŘEŠENÍ 65 A3. Návrh závazné části ve formě regulativů Závazná část územního plánu ve formě regulativů obsahuje základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, vymezuje veřejně prospěšné

Více

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

Předkladatel a zhotovitel Zprávy o uplatňování územního plánu Dzbel: Městský úřad Konice Odbor výstavby Na Příhonech Konice

Předkladatel a zhotovitel Zprávy o uplatňování územního plánu Dzbel: Městský úřad Konice Odbor výstavby Na Příhonech Konice ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNí ÚZEMNíHO PLÁNU DZBEL Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Dzbel podle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ Brno, říjen 2018 JEDOVNICE Změna č. 2 územního plánu zahrnující změny označené Je2, Je3, Je4, Je5, Je6, Je7, Je8, Je10, Je12 včetně uvedení ÚP do

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

A1. Návrh územního plánu

A1. Návrh územního plánu 1 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. leden 2014 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo mě sta Slušovice Číslo usnesení: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: M ě stský úř ad

Více

Územní plán Sadová Změna č. 1

Územní plán Sadová Změna č. 1 Územní plán Sadová Změna č. 1 Zpracovatel: Ing. Arch. Hana Vašatová Blodkova 346 500 06 Hradec Králové 6 IČO: 11582278 ČKA: 01063 Objednavatel: Obec Sadová 04 / 2013 Textová část - Změny č. 1 ÚP Sadová

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n o d ů v o d n ě n í. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n o d ů v o d n ě n í. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV - stavby pro bydlení rodinné domy, bytové

Více

OBEC ŠTÍTARY V Y H L Á Š K A. č. 4/ 2004. o závazných částech územního plánu obce Štítary

OBEC ŠTÍTARY V Y H L Á Š K A. č. 4/ 2004. o závazných částech územního plánu obce Štítary OBEC ŠTÍTARY V Y H L Á Š K A č. 4/ 2004 o závazných částech územního plánu obce Štítary Zastupitelstvo obce Štítary, vydává dle 84 odst. 2. písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění platných

Více

Územní plán Racková návrh A1 textová část. Příloha č.1

Územní plán Racková návrh A1 textová část. Příloha č.1 Příloha č.1 Ing.arch. Jitka Šimordová, Pod Vodojemem 4500, Zlín červenec 2013 1 ÚZEMNÍ PLÁN RACKOVÁ OBJEDNATEL : Obec Racková Racková 45 760 01 Zlín ZPRACOVATEL : ing.arch. Jitka Šimordová Pod vodojemem

Více

MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY

MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY OBECN Ě ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2006 O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MNÍŠEK POD BRDY Zastupitelstvo města Mníšku pod Brdy se na svém zasedání dne 16.3. 2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BROUMOVA

ÚZEMNÍ PLÁN BROUMOVA ÚZEMNÍ PLÁN BROUMOVA PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 4 Textová část územního plánu obsahuje: 1. Vymezení zastavěného území 2. Koncepce rozvoje území města, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3. Urbanistická koncepce,

Více

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Ing. arch. Karel Wirth

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Ing. arch. Karel Wirth Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. arch. Karel Wirth Novela zákona č. 334/1992 Sb. Zákonem č. 41/2015 Sb. ze dne 10. února 2015 byl novelizován zákon č. 334/1992

Více