Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2013 Ke dni Výroční zpráva Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2013 Ke dni 31.12.2013. Výroční zpráva 2013. Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013 Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace

2 OBSAH OBSAH ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE DOTACE STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCI SOCIÁLNÍ PÉČE DOMOV DŮCHODCŮ DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM ZDRAVOTNÍ PÉČE V DOMOVECH TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SOCIÁLNÍ PORADNA SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KLUB DŮCHODCŮ...23 Příloha č.1 Příběh klienta...24 Příloha č.2 Certifikát Pracoviště bazální stimulace...26 Příloha č.3 Úhrada za pobyt v Domově pro seniory platná od Příloha č.4: Rozvaha...29 Příloha č.5: Výkaz zisku a ztrát...33 Příloha č.6: Příjmy a výdaje - plán...36 Příloha č.7: Zpráva auditora

3 1. Úvod Vážení, dovoluji si na úvod výroční zprávy naší organizace předložit životní příběh jedné naší klientky a jedné naší pečovatelky. Tento příběh reprezentoval naši organizaci v divadle Reduta na Zeleném trhu v Brně v projektu Poslání pečovat Příběh s názvem Obyčejná noční služba získal cenu publika a paní pečovatelka Martina Krejčová nás osobně na této slavnostní akci reprezentovala. S různými životními příběhy se setkávají všichni pracovníci v přímé péči. Životní příběh člověka je pro naše pečovatelky pracovní nástroj, jako je pro někoho lopata či počítač. Chcete-li se naučit s lopatou, potřebujete trochu zručnosti, pracovitosti a fyzické síly, abyste mohli pracovat s počítačem, potřebujete trochu inteligence, musíte se naučit znát a ovládat software i hardware a abyste dobře pracovali v sociálních službách, musíte být dobrým člověkem, uznávat hodnoty teoretické, estetické, sociální, morální, a zároveň být psychologem. Musíte umět komunikovat i s nekomunikujícím klientem, musíte znát standardy kvality. Musíte umět pečovat v nepřetržitém provozu, tzn. pracovat v noci, ve svátek, v neděli, musíte být vždy empatičtí. Požaduje se po vás sice pouze základní vzdělání, ale musíte umět manipulovat s nepohyblivým klientem tak, abyste mu neublížili, musíte umět naslouchat všem lidským povahám, musíte individuálně plánovat podle zákona, musíte zabezpečit péči všem klientům, které máte přidělené v denním plánu, musíte vždy umět pomoci a vždy zachovávat profesionální přístup. Tímto netradičním začátkem výroční zprávy bych chtěla hlavně poděkovat. Poděkovat všem zaměstnancům naší organizace za výbornou práci během celého roku a stejný dík patří i zřizovateli Městu Sušice za podporu jak finanční, tak personální i materiální. Důvěra a dobrá spolupráce je pro mě největší odměnou a motorem do další práce v novém roce. Stejně jako sám život poskládal příběh jedné ženy a pečovatelky, tak rok 2013 poskládal čísla, fakta a investice, které nyní předkládám v této zprávě. Děkuji za možnost být u toho! Renata Vácová.Sám život poskládal příběh jedné ženy a pečovatelky. Naše cesty se střetly v domově důchodců, vídaly jsme se, potkávaly na chodbě, byla pro mě paní z mnoha Anna Sluníčková. Často jsem slýchávala: Je agresivní, mluví sprostě, vyvolává konflikty a stížnosti. Co o ní vím, jaká je ve skutečnosti? Dala jsem si někdy tu práci, abych zjistila, proč se tak chová? Bez důvodu přece nepřijde zlost, hněv, slovní útok. Co když je nešťastná, prožívá bolest a já o tom nevím, jen soudím. pokračování příloha č.1 3

4 Název a sídlo organizace 2. Základní údaje Název organizace: Sociální služby Města Sušice příspěvková organizace Sídlo organizace: Sušice III, Nábřeží Jana Seitze 155, PSČ Identifikační číslo: Statutární zástupce: Renata Vácová Aktuální informace naleznete na webových stránkách Zřizovatel organizace Organizace Sociální služby Města Sušice je příspěvkovou organizací s vlastní právní subjektivitou. Zřizovatel: Město Sušice, náměstí Svobody 138/I, IČO: Charakteristika základní činnosti Hlavní účel a předmět činnosti specifikovaný zřizovací listinou Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele sociálních služeb poskytovaných organizací. Organizace poskytuje služby sociální péče, služby sociální prevence i odborné sociální poradenství. Organizace je zřízena pro poskytování pobytových, ambulantních a terénních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a které již potřebují určitou pomoc a podporu. Organizace poskytuje obědy pro pečovatelskou službu a seniory občany města Sušice a obcí, které jsou součástí města Sušice (příměstské části) a určených spádových obcí, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením. Organizace zajišťuje podporu, organizaci a vytváření podmínek pro zájmovou, klubovou a vzdělávací činnost seniorů. Organizace provozuje Domy s pečovatelskou službou a ostatní služby spojené s provozem a užíváním těchto domů. 4

5 3. Hospodaření organizace Náklady a příjmy jsou zde uvedeny za celou organizaci. Rovněž je zde uveden přehled fondů a investic včetně dotací na jednotlivé služby. Podrobné údaje o hospodaření organizace jsou uvedeny v příloze č Rozvaha organizace a příloha č.5 - Výkaz zisku ztrát. Celkem organizace náklady celkem příjmy celkem hospodářský výsledek Kč Kč Kč Fondy Poč. stav zůstatek k Fond kulturních a sociálních potřeb Kč Kč Rezervní fond - sponzorské dary Kč Kč - z hosp.výsledku Kč Kč Investiční fond Kč Kč Investice Název cena zdroj Terapeutické lehátko Kč z fondu investic Zvedací hyg. židle Calypso Kč z fondu investic Vana Classic Line Kč z fondu investic Pacientský zvedák LIKO Sabina Kč z fondu investic Myčka na nádobí - DZR Kč z fondu investic 3.1 Dotace Dotace z MPSV Kč Kč Kč Kč Dotace z ÚP Kč Kč Kč Kč Dotace ÚP-školení 0 Kč 0 Kč Kč Kč Dotace-Plzeňský kraj Kč Kč Kč Kč Dotace zřizovatel Město Sušice Kč Kč Kč Kč 5

6 Graf č.1: Trendy finančních prostředků z poskytnutých dotací (rok ) Dotace z MPSV Dotace ÚP-školení Dotace zřizovatel Město Sušice Dotace z ÚP Dotace-Plzeňský kraj V posledních letech městu jako zřizovateli Sociálních služeb klesá procentuální podíl příspěvků a naopak narůstá podíl dotací z MPSV a Úřadu práce či Plzeňského kraje. Dotace MPSV Za rok 2013 byla z dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti neinvestičních dotací čerpána částka v celkové výši Kč. Graf č.2: Rozdělení dotací podle registrovaných služeb domov pro seniory odlehčovací služba Kč Kč Kč Kč pečovatelská služba odborné sociální poradenství Kč aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 6

7 Dotace z Úřadu práce V roce 2013 využilo program Vzdělávejte se pro růst 227 účastníků organizace. Toto vzdělávání je stejně jako náklady na mzdy zaměstnanců v době účasti školení hrazeno Úřadem práce. Organizace neměla žádné další vedlejší výdaje, protože kurzy byly pořádány v Sušici. Seznam kurzů: - Metoda validace podle Naomi Feil. - Komunikace. - Neverbální komunikace. - Praktický výcvik komunikačních dovedností. - Konfliktní situace a jejich řešení. - Strategie jednání s lidmi. - Metodika vedení rozhovoru. - Psychohygiena a relaxační technika. - Řidičské oprávnění sk. B. - Preventivní rehabilitační mobilizace. - Aktivizační praktikant/praktikantka smyslové aktivizace podle Lore Wehner. - Aktivizační praktik smyslové aktivizace podle Lore Wehner. - Bazální stimulace. - Základní kurz. - Prohlubující kurz. - Nástavbový kurz. - Masér. Graf č.3: Využití dotací z Úřadu práce ( rok ) Kč Kč Kč Kč Společensky účelná pracovní místa Vzdělávejte se pro růst Počet účastníků Dotace zřizovatel Město Sušice Finanční prostředky z dotace zřizovatele Města Sušice roku 2013 byly použity na opravy budov Domova důchodců, Domova se zvláštním režimem, na provoz terénní pečovatelské služby společně s provozováním a údržbou bytů v domech s pečovatelskou službou, na rekonstrukci střediska osobní hygieny v DPS a na dovybavení domova se zvláštním režimem. 7

8 V Domově důchodců bylo zlepšeno prostředí sklepních prostor vyvezením stavební sutě a opravou izolace. V DPS bylo provedeno malování a úprava omítek ve všech místnostech po výměně oken. Ve středisku osobní hygieny prošli kompletní rekonstrukcí místnosti s bezbariérovou koupelnou a wc, kadeřnictví, a fyzioterapeutická místnost. Realizoval se projekt úspory elektrické energie za pomoci úsporných LED žárovek a ve vybraných prostorách byly instalovány senzory pohybu. 3.2 Stravování Kuchyně DPS Od si naše organizace zabezpečuje vlastní celodenní stravování pro všechny typy služeb. Zájem o rozšiřování víkendového stravování u klientů terénní pečovatelské služby roste, stejně tak pociťujeme i zvýšený komfort a kvalitu stravování klientů v domově důchodců. Stravu připravujeme ve spolupráci s nutriční terapeutkou. Graf č.4: Příjmy a náklady kuchyně v DPS Kč Kč Kč Kč Kč Kč Náklady Přijmy 3.3 Zaměstnanci V roce 2013 došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců Domova důchodců z důvodu rozšíření vedlejší budovy domova o 14 lůžek. Graf č.5: Struktura zaměstnanců podle vzdělání 7 5 vysokoškolské vzdělání úplné střední všeobecné vzdělání střední odborné vzdělání žákladní vzdělání 8

9 Graf č.6: Počet zaměstnanců na jednotlivých úsecích podle úvazku administrativa Zdravotní sestry Pečovatelky, sociání pracovnice Úklid, kuchyně, údržba, prádelna 50 Graf č.7: Struktura zaměstnanců dle pohlaví 8 muži ženy 74 Veřejnoprávní kontroly - Oblastní inspektorát práce - dodržování pracovně právních předpisů - Úřad práce ČR - Inspekce poskytování sociálních služeb - Krajská hygienická stanice 4. Sociální péče 4.1 Domov důchodců Domov je pobytová služba pro seniory, kteří již nejsou schopni sami žít doma a potřebují nepřetržitou odbornou péči, jakou jim ani osoby blízké již nejsou schopny zajistit. Domov poskytuje klientům pomoc, podporu a zdravotní ošetřovatelskou péči, která odpovídá jejich zdravotnímu stavu. Do Domova také dochází pravidelně praktický lékař a to 2 x týdně. Lékař provádí návštěvy klientů na pokojích a v nutných případech dochází lékař do zařízení podle potřeby. Do domova dochází rovněž lékaři se specializací (zubař, internista, psychiatr, ) 9

10 Odlehčovací služba Odlehčovací služba poskytuje naprosto identické služby jako domov. Jediný rozdíl je v době platnosti uzavírané smlouvy o poskytování sociálních služeb mezi klientem a organizací (nejdéle můžeme péči poskytnout na dobu 3 měsíců). Cílem odlehčovací služby je umožnit rodině nebo blízké osobě, která má krátkodobý důvod proč není schopna sama péči zajistit odpočinek (nemoc, dovolená, ). Průběh a jednání se zájemcem Jednání se zájemcem o službu je prvním krokem k navázání dobrého vztahu a budoucí spolupráce mezi zájemcem a poskytovatelem. Cílem jednání je srozumitelným způsobem informovat zájemce o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby. Budoucí klient si tak může udělat svoji vlastní představu o životě v Domově. Jednání se zájemcem nemusí probíhat vždy v Domově důchodců. Rádi navštívíme zájemce v domácím prostředí, případně v jiném zařízení, kde se momentně nacházejí. Zajímáme se o prostředí, kde žadatelé žijí, o jejich potřeby, záliby a hlavně vazby na rodinu. Na základě těchto informací individuálně plánujeme a sestavujeme biografii člověka. Tento dokument nám pomáhá sestavit a zaznamenávat všechny potřeby a požadavky klienta a dále nejvhodněji postupovat při uspokojování jeho potřeb. Pořadník Před přijetím do Domova důchodců předchází podání žádosti (spolu s dalšími dokumenty - vyjádření lékaře, důchodový výměr, ) o umístění, které jsou vedeny v pořadníku žadatelů. Žádosti jsou obodovány dle schváleného bodového hodnocení (kritéria: závislost osoby na pomoci druhé osoby sociální situace, věk, místní příslušnost, datum podání, přiznaný příspěvek na péči, atd.) Aktuální počet žádostí v pořadníku žadatelů ke dni byl 347. Z toho 75 mužů a 256 žen. Manželských párů je vedeno na 16 žádostí. Náš budoucí klient Ještě před nástupem preferujeme osobní kontakt s klientem (rodinou). Při sociálním šetření se budoucí klient dozví konkrétní informace o poskytované pobytové sociální službě. Např. v jakém pokoji může bydlet (jedná-li se o 1 či 2 lůžkový pokoj, sociální zařízení, spolubydlící, kulturní vyžití, návštěvy, apod.). Dohodne-li se nástup vyzve sociální pracovnice rodinu k přípravě pokoje. Myslíme tím zútulnění pokoje klientovo vlastním povlečením, obrázky které má klient rád, fotografie blízkých osob, oblíbený hrníček, lampička, Tato činnost pomáhá k přijetí náhradního domova. 10

11 Obyvatelé Do domova důchodců nastoupilo 35 klientů a 54 seniorů na odlehčovací službu. Graf č.8: Rozdělení klientů podle pohlaví ženy muži Graf č.9: Věková struktura obyvatel domova do 65 let let let let 40 nad 96 Průměrný věk obyvatel v Domově v roce 2013 byl 77,3 let. Graf č.10: Obyvatelé podle příspěvku na péči I stupeň Kč II stupeň Kč III stupeň Kč IV stupeň Kč 32 Dále je 5 žádostí v řízení o přidělení příspěvku na péči. Roční příjem za rok 2013 z příspěvku na péči činil ,-- Kč. Roční příjem za rok 2012 z příspěvku na péči činil ,-- Kč. 11

12 Graf č11: Porovnání průměrných nákladů na lůžko v Domově důchodců za rok Kč Kč Kč Kč Kč Kč Typy pokojů a výše úhrady Ceník za ubytování v roce 2013 (v Kč) Typ pokoje Počet pokojů Ceny/den Cena stravy Celkem měsíční úhrada jednolůžkový dvoulůžkový třílůžkový Kapacita zařízení je 95 lůžek. Roční příjem z úhrad obyvatel činil ,-- Kč. (Částka je za ubytování a celodenní stravu). Kultura v Domově Každý den se pro klienty v Domově připravuje kulturní vyžití. Snažíme se připravit aktivizační program tak, aby si každý obyvatel mohl vybrat dle svých schopností a zájmů. Aktivizace je přizpůsobena ročnímu období, pohlaví a také dovednostem. Pravidelné činnosti v domově: - čtenářský kroužek + individuální čtení na pokojích a hodnocení stravy, - rehabilitační a kondiční cvičení, - projekce na plátně ( kinokavárna filmy na přání klientů), - mše svatá + individuální návštěvy pana faráře na pokoji, - smyslová aktivizace a bazální stimulace, - reminiscence a muzikoterapie, - studování univerzity 3. věku, - sportovní hry, výlet, - masopustní veselí. 12

13 Náhodné avšak oblíbené aktivity: - pečení vuřtů, grilování, - návštěvy žáků ZŠ (Lerchova a TGM, Dlouhá Ves, Žichovice), - návštěvy dětí kroužků (TK Fialka, keramika, ), - hudební vystoupení Dobrovolní pěvci a muzikanti z Horažďovic, - koncert Svatobor, - slavnostní zakončení Univerzity 3. věku v Zámku Hrádek u Sušice, - májové posezení s harmonikou, - rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Certifikace pro Domov Od května 2013 se Domov může chlubit titulem Certifikované pracoviště Bazální stimulace. Abychom toto označení mohli dostat, museli jsme ujít veliký kus cesty. Proškolilo se více než polovina zaměstnanců a stal se z nás tým pro bazální stimulaci. Jedná se o pedagogicko ošetřovatelský koncept podporující vnímání a posledním školením nás prováděla a zkoušela přímo jeho představitelka, paní PhDr. Karolína Friedlová. Tento koncept vyžaduje individuální přístup a speciální doteky. Velmi důležitá je spolupráce s rodinou! Smyslová aktivizace Už z názvu vyplývá, že se snažíme zapojit všechny smysly člověka. Je to cílená, na potřeby orientovaná aktivizace. Seniorům ulehčuje přístup k jejich schopnostem a zdrojům. (Jak je milé přivonět si jen tak ke květině a popovídat si o tom ). Dochází tak při příjemném sezení s malou skupinkou lidí. Toto pojetí je od Lory Werner a nás školí Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Domova pro seniory Mistra Křišťana. V tomto domově měly možnost školit se naše pracovnice a prakticky sledovat a učit se od těch nejlepších! Fotogalerie: 13

14 4.2 Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem je nová sociální pobytová služba, která se veřejnosti otevřela 5. listopadu Stal se splněním očekávané služby, která na sušičku chyběla. Proběhla kolaudace a zúčastnili se ti, kteří se o realizaci tohoto projektu nejvíce zasloužili. Starosta Města Sušice Bc. Petr Mottl, MUDr. Kateřina Nová, místostarostka Ing. Věra Marešová, Ing. Dagmar Jíchová, Ing. Kateřina Ronová Poslání a cíl domova se zvláštním režimem Naším posláním je za přispění všech zaměstnanců vytvářet náhradní prostředí domova, kde se můžou klienti cítit příjemně a bezpečně. Klademe důraz na podporu a udržení soběstačnosti uživatelů individuálním přístupem. Naší snahou je zachovávat vazby s rodinou a jejich blízkými osobami. Cílem je stále zdokonalovat naše poskytované služby. Proto zlepšujeme prostředí klientů, vytváříme retro-koutky, staráme se o zútulnění pokojů a veřejných místností, pravidelně školíme naše zaměstnance. Hlavním cílem je, aby se u nás klient cítili dobře! K tomuto cíli vítáme pomoc rodiny, protože ona je pro klienta velmi důležitá. Cílová skupina - senioři s nárokem na důchod (starobní, invalidní) - senioři s chronickým duševním onemocněním - senioři s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence, kdy v důsledku svého onemocnění mají sníženou soběstačnost Žádosti Počet žádostí roste. Dělá nám velikou radost, že je o tuto službu zájem a nás tato skutečnost motivuje k zajištění dalších lůžek. DĚKUJEME! Momentálně je v pořadníku 20 žádostí. Z toho 10 žen a 10 mužů. Domácí prostředí Domov nabízí 14 lůžek. Z toho jsou 2 jednolůžkové pokoje a 6 dvoulůžkových. Každý pokoj je vybaven postelí s elektrickým ovládáním a antidekubitní matrací. V pokoji má každý klient svoji šatní skříň, stůl, židli a křeslo. Sociální zařízení je společné s vedlejším pokojem buňkový styl (1 sociální zařízení využívají 2 pokoje). Na tomto oddělení je také jedna centrální koupelna s kvalitní tryskovou vanou. Samozřejmostí je jídelna a příjemný obývací koutek. V Domově není kuchyň, pouze kuchyňská linka pro výdej stravy. Personální zajištění Pečlivým výběrem jsme zajistili 8 pečovatelek, kteří jsou v domově pro klienty neustále 24 h denně zajišťujeme nepřetržitý provoz. Každý den domov navštěvuje sociálně zdravotní pracovnice, která se stará o spokojenost klientů a pomáhá klientům s veškerou sociální agendou. 14

15 Ceník za ubytování v roce 2013 Typ pokoje Počet pokojů Ceny/den Cena stravy Celkem měsíční úhrada jednolůžkový Kč 160 Kč Kč dvoulůžkový Kč 160 Kč Kč Postupně domov obydleli noví klienti. Někteří se přestěhovali z domova důchodců a někteří k nám přišli ze svého rodinného prostředí. Průměrný věk obyvatel je 83,5 let. Přejeme novému Domovu spokojené klienty a nadšené zaměstnance, kteří se snaží vytvářet náhradní domácí prostředí 1. snímek retrokoutek 2. snímek výhled na město 3. snímek jednolůžkový pokoj 4. snímek společné prostory 5. snímek vana se zvedákem 6. snímek vana s příslušenstvím 15

16 Dále mají klienti na patře jídelnu, malou kuchyňku, recepci a sprchové kouty 4.3 Zdravotní péče v domovech Zdravotní službu poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně. Ošetřovatelskou péči poskytujeme dle zdravotního stavu, ordinace lékaře a stupně závislosti. Jde o ambulantní ordinovanou péči a zajištění první pomoci do příjezdu RZP. Zdokonalujeme péči o rány novými prostředky k vlhkému hojení ran, které urychlí hojení a je šetrnější i pro klienta zmírněním bolestivosti při ošetření. Personál je průběžně proškolován v akreditovaných kurzech Bazální stimulace a Kinestetiky, které nám nabízejí nové možnosti v péči o klienta, často nahradí použití analgetik a léků pro zklidnění a pomáhají při šetrné manipulaci s klientem. Fyzioterapie je nezbytnou součástí péče v našem domově, ale i v pečovatelské službě v terénu. Stále zlepšujeme vybavení o nová polohovací lůžka a antidekubitní matrace pro pohodlí klientů. Lékařskou péči o naše klienty zabezpečovali v r. 2013: Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Kateřina Nová Praktický lékař pro dospělé Mudr. Stanislav Masný Specializovaná vyšetření probíhají v odborných ordinacích v Sušici. Zubní: MUDr. Fišer a ostatní lékaři dle registrace Urolog: MUDr. Paleček, MUDr. Ráček Chirurg: MUDr. P.Krejčí, MUDr. Novák Ortoped: MUDr. Votípka, MUDr. Humplík Psychiatr: MUDr. Sysel Neurolog: MUDr. Palečková Plicní: MUDr. Jakešová, MUDr. Jedlička Diabetoložka a internistka: MUDr. Kožnarová a MUDr. Bartošová Ostatní: Nemocnice Sušice a její ambulantní lékaři Děkujeme všem odborným lékařům, kteří s ohledem na zdravotní stav klienta jej navštíví v našem domově. Obyvatelé domova si na rozdíl od klientů nemocnice hradí ze svého příjmu léky. Zvláštní poděkování patří MUDr. Kateřině Nové za její profesionální přístup ke klientům a zaměstnancům. V posledních letech i přes zdražování léků dochází ke snížení úhrad léků díky její správné indikaci. 16

17 Graf č.12: Průměrně platby za léky ( ): Kč Kč Kč Kč Terénní sociální služby 5.1 Pečovatelská služba Pečovatelská služba je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením každý den a to v čase od 7:00 do 21:30. V roce 2013 jsme prodloužili dobu poskytování z 19:00 na 21:30 a to z důvodu zvýšené poptávky po večerní péči. Cílem pečovatelské služby je podporovat rozvoj nebo zachování stávající soběstačnosti klienta, rozvíjet schopnost klienta pro samostatný život a snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života klientů. Naším posláním je pomoci klientovi zůstat ve svém přirozeném prostředí. Pečovatelská služba je zajišťována nejen v Domech s pečovatelskou službou Pod Svatoborem a Na Baště, ale také v domácnostech klientů ve městě Sušice a v příměstských částech. Pečovatelská služba je také poskytována v bytech, které má ve správě Střední odborná škola v Sušici. Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni a tým pečovatelské služby je stabilní. Přispívají k tomu i pravidelné porady, supervize a školení, které zaměstnanci absolvují. V druhé polovině roku 2013 byla do provozu uvedena nová bezbariérová koupelna s moderní vanou se zvedacím zařízením. V rámci modernizace jsme upravili i prostory fyzioterapie. Suterén domu s pečovatelskou službou Pod Svatoborem 56 se tak stal komplexním zázemím, a to nejen pro obyvatele tohoto domu, kde najdou 2 bezbariérové koupelny, pedikůru, fyzioterapii, prostor pro kadeřnické služby a prádelnu, ale hlavně bezbariérové WC. Každá koupelna má sprchový kout a vanu. V roce 2013 si nově o pečovatelskou službu zažádalo 67 klientů. V roce 2013 jsme poskytovali péči 387 klientům (267 žen a 120 mužů). Pečovatelská služba je poskytována bez úhrady osobám uvedeným v zákoně č.108/2006 Sb. O sociálních službách, 75, odst. 2 těmto osobám byla poskytnuta péče v roce 2013 v celkové výši ,-Kč. Jedná se o 8 klientů. 17

18 Aby si klient mohl služby, které potřebuje zaplatit, je nutné mu pomoci se zažádáním o příspěvek na péči. Vždy respektujeme klienta, mapujeme vzájemné vztahy, sociální síť, prostředí, vybavení bytu, kompenzační pomůcky. K dispozici máme tři služební vozidla. V roce 2013 jsme odkoupili starší vozidlo značky Škoda felicia, které zaměstnanci využívají pro práci v terénu, ale také pro odvoz klientů. Statistické údaje k pečovatelské službě Graf č. 13: Přehled příjmů pečovatelské služby v letech Kč Kč Kč Kč Graf č. 14: Věková struktura klientů v roce méně než 50 let let let let let let let let let Věkový průměr klientů: Věkový průměr klientů, kterým poskytujeme pečovatelskou službu: klienti Domu s pečovatelskou službou Pod Svatoborem - 76 let klienti Domu s pečovatelskou službou Na Baště - 73 let klienti ve městě Sušice -78 let 18

19 Graf č.15: Příjmy podle úkonů pomoc s celkovou hygienou těla fyzioterapie Dovoz oběda v DPS služby spojené s dovozem oběda dovoz oběda ve městě Sušice běžný úklid a údržba domácnosti běžné nákupy a pochůzky praní prádla pedikura pomoc a podpora při podávání jídla a pití Graf č. 16: Péče podle okrsků % 9% 2% 6% 32% 23% DPS Pod Svatoborem obědy DPS Na Baště Sušice - město DPS Volšovská pedikůra 5.2 Sociální poradna Cílem Sociální poradny je podpora a pomoc klientům při hledání řešení a jejich motivace k prosazení svých práv a oprávněných zájmů. Jedná se o sociální službu, která je určena seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám v krizi a občanům v nepříznivé sociální situaci. V roce 2013 služby Sociální poradny využilo celkem 74 klientů (44 žen a 30 mužů). V rámci odborného sociálního poradenství se jedná o dlouhodobější proces pomoci. Některé klienty doprovázíme v průběhu celého roku při vyřizování jejich záležitostí. Je to například u klientů, kteří nemají rodinu a sami se neorientují ve svých záležitostech a to z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Základní poradenství je součástí každé naší poskytované sociální služby. Pro představu 19

20 klientům pomáháme v jednání s úřady, vypisujeme jim žádosti a případně je i na úřad odvezeme a jsme při jednání. Zároveň je podpoříme v řešení situace, ve které se nachází a snažíme se klientům ukázat další možné způsoby řešení a východiska. Služba je poskytována ambulantně v budově DPS a zároveň chodíme i do domácností klientů. V kanceláři Sociální poradny jsme pravidelně každé úterý od 14:00 do 17:00 a čtvrtek od 9:00 do 12:00. Po domluvě je možný i jiný čas. V roce 2013 bylo součástí poradenství i zapůjčování kompenzačních pomůcek. K dispozici pro naše klienty máme polohovací postele, chodítka, nástavce na WC, sedačky do vany, mechanické vozíky aj. 5.3 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně aktivizační služby probíhají jak ambulantně v domě s pečovatelskou službou, tak i terénně v domácnostech klientů. Senioři a osoby se zdravotním postižením mají možnost vybrat si z pestré nabídky aktivit. Této služby se v roce 2013 účastnilo 77 klientů (60 žen, 17 mužů). Aktivizace se účastní jak obyvatelé DPS, tak i občané z města Sušice. Někteří chodí na více aktivit, které nabízíme, a proto jsme na našich aktivitách měli 1537 účastníků. Přehled aktivit: Individuální trénink paměti - je pravidelnou aktivitou v DPS, probíhá jednou do týdne. Při této činnosti senioři trénují dlouhodobou i krátkodobou paměť, slovní zásobu, koncentraci a to formou řešení různých kvízů, doplňovaček, hraní her apod. Skupinový trénink paměti - je podobně jako individuální trénink pravidelnou aktivitou v DPS, probíhá jednou do týdne s klienty, kteří preferují trénink paměti v kolektivu. Probíhá zábavnou formou. Pomoc při práci s mobilním telefonem klienty učíme pracovat s mobilním telefonem a to se psaním SMS zpráv, s přijímáním zpráv, o zpětné zavolání u zmeškaného hovoru. Mohou tak být v kontaktu se svou rodinou a známými. Cvičení je určeno pro max. 15 klientů. Probíhá na jednotlivých patrech DPS. Jde o pravidelnou aktivitu pod vedením fyzioterapeuta, která probíhá 2x za týden. Při cvičení jsou používány cvičební pomůcky malé míčky, ježci, posilovací gumy, šátky. Cvičíme vsedě na židlích, proto je toto cvičení vhodné zejména pro seniory se sníženou pohyblivostí. Vaření a pečení probíhá jednou za 14 dní v aktivizační místnosti. V případě, že pořádáme posezení v jídelně, nebo například Den seniorů, občerstvení si vyrábějí sami uživatelé. Promítání filmů probíhá nepravidelně, dle zájmu klientů. Trénink jemné motoriky při ručních pracích probíhají každou středu v 20

21 aktivizační místnosti. Senioři mají možnost vyrobit si různé dekorace, zlepšit svou zručnost, učí se různým výtvarným technikám apod. Tuto aktivitu vede externí pracovník. V Domě s pečovatelskou službou je možnost zapůjčit si knihy. V obytné části jsou umístěny knihovny, kde si knihu sami senioři mohou vypůjčit a pak ji sami vrátit. Virtuální univerzita třetího věku se těší velkému zájmu ze strany seniorů. Výuka je klasicky rozdělena do dvou semestrů, letního a zimního. Každý semestr má vždy 6 přednášek na určité téma. V roce 2013 jsme v letním semestru měli téma: Čínská medicína v naší zahrádce. Do tohoto kurzu se přihlásilo 30 lidí, z toho 5 mužů a 25 žen. V zimním semestru jsme měli téma: Život a dílo Michelangela Buonarroti. Do tohoto kurzu se přihlásilo 29 lidí, z toho 5 mužů a 24 žen. Výuka probíhá v bezbariérovém prostotu DPS vždy ve středu v dopoledních hodinách. Druhá možnost, kde můžete univerzitu navštívit, je v Domově pro seniory. Více informací o tomto projektu získáte i na webových stránkách Kultura Snažíme se podporovat klienty k tomu, aby navštěvovali i jiné kulturní akce. Během roku pořádáme i akce v našem domě. Na všechny akce je možné domluvit si doprovod, popřípadě dovoz. 21

22 Přehled akcí, které proběhly v roce 2013: - Beseda s paní Marií Malou - Vystoupení mateřské školy Tylova pěvecký sbor Klubíčko - Jarní posezení v jídelně s hudbou a občerstvením - Taneční vystoupení dětí pod vedením Petry Mazelů - Den seniorů na sušickém náměstí - Beseda s Mgr. Václavem Krásou - ZŠ T.G. Masaryka divadlo O Svatém Václavovi - Základní škola T.G. Masaryka Živý betlém - Vánoční posezení v jídelně - Vánoční vystoupení Mateřské školy Smetanova - Vánoční koncert pana Hambergera a jeho kolegů V letních měsících od května do září jsme pravidelně každých 14 dnů dělali grilování. Vždy se účastnilo kolem 30 a více klientů. Grilování proběhlo za sezonu celkem osmkrát. Na kulturní akce, které pořádáme, chodí nejen obyvatelé DPS, ale i senioři z celé Sušice. Každou první středu v měsíci se v klubovně Domu s pečovatelskou službou konají bohoslužby. Obyvatelé, kteří mají problémy s pohyblivostí, tak mají možnost navštěvovat mše zde. Ostatní aktivity I nadále jsme distribučním místem časopisu Vital plus. Jedná se o časopis, který je určen seniorům, vychází čtyřikrát ročně a je zdarma. V časopise naleznete rozhovory, fejetony, životní příběhy, recepty, soutěže, zprávy z kultury, apod. Pravidelně každý měsíc do naší organizace přijíždějí pracovníci Českého červeného kříže a provádějí zde odběry krve. My jim poskytujeme naše prostory, zázemí. Každé první úterý v měsíci k nám přijíždí pracovníci Svazu neslyšících a nedoslýchavých z Klatov, kteří vždy v dopoledních hodinách od 9:00 do 12:00 prodávají baterie do naslouchadel. Možnost koupě nových baterií nebo radu ohledně naslouchadel využije v průměru 20 osob v měsíci. 22

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Výroční zpráva 2012 Sociální služby města Sušice příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012 Sociální služby města Sušice příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 Sociální služby města Sušice příspěvková organizace Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 3 3. Hospodaření organizace 4 3.1 Dotace MPSV 6 3.2 Dotace z Úřadu práce 7 3.3 Dotace ESF 7 3.4

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele HVĚZDA z.ú. Druh služby Domov se zvláštním režimem Identifikátor 7085806 Forma služby Pobytová Název zařízení a místo poskytování Dům služeb

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP)

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Informace pro zájemce o služby Domova důchodců Pohoda. Zřizovatel: Adresa domova: WEB: Telefon: Město Turnov Domov důchodců Pohoda 28. října 812 511 01 Turnov www.zsst.cz

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název

Více

NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB

NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB PRAGOM CS, spol. s.r.o. Domov pro seniory Školní 50, 289 41 Pňov Předhradí www.domovpredhradi.cz NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB V tomto dokumentu naleznete, jaká je naše NABÍDKA SLUŽEB. Více informací Vám rádi

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace sídlo: Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart IČ: 71175237 zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost)

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Cítíte se osaměle? Váš zdravotní stav Vám znemožňuje se o sebe dobře postarat? Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Potřebujete zajistit teplé jídlo? Potřebujete

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno PŘÍRUČKA pro zájemce o službu osobní asistence Diecézní charita Brno OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního

Více

DOMOV DŮCHODCŮ SUŠICE. příspěvková organizace. Výroční zpráva 2010. Zřizovatel: Město Sušice. Adresa: Nábřeží J. Seitze 155, 342 01 Sušice III

DOMOV DŮCHODCŮ SUŠICE. příspěvková organizace. Výroční zpráva 2010. Zřizovatel: Město Sušice. Adresa: Nábřeží J. Seitze 155, 342 01 Sušice III DOMOV DŮCHODCŮ SUŠICE příspěvková organizace Výroční zpráva 2010 Zřizovatel: Město Sušice Adresa: Nábřeží J. Seitze 155, 342 01 Sušice III IČ organizace: 49207482 Kontakt: telefon: 376 547 311 19 fax:

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV www.csstachov.cz 2 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV 3 Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace poskytuje sociální služby v těchto zařízeních: Domov pro seniory PANENSKÁ, Panenská 2068,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková Výroční zpráva za rok 2014 Obsah

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu,

V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu, V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu, činnost i prostředky k uspokojení přání a potřeb našich klientů,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY Číslo zájemce/kyně: Příjmení Jméno Datum narození Zdravotní pojišťovna

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům,

Více

Domácí řád stručně 1. Aktualizace

Domácí řád stručně 1. Aktualizace Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře příspěvková organizace Alejní 375/22, 747 21 Kravaře Domácí řád stručně 1. Aktualizace 1. Naše poslání: - Chceme, abyste u nás mohli prožít klidné a důstojné stáří.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více