ACHENBACH CZ s.r.o v celých tisících K. Fialková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573"

Transkript

1 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni v elýh tisííh K I 6356 Sídlo neo ydlišt ú etní jednotky místo podnikání liší-li se od ydlišt Filková 3 T eš 58 0 Ozn ení AKTIVA AKTIVA CELKEM ( ) = Brutto B žné ú etní odoí Koreke Netto 3 Minulé ú. odoí Netto A. Pohledávky z upsný zákldní kpitál 00 B. Dlouhodoý mjetek (. 04 ž 06) B. I. Dlouhodoý nehmotný mjetek 004 B. II. Dlouhodoý hmotný mjetek B. III. Dlouhodoý finn ní mjetek 006 C. O žná ktiv (. 08 ž ) 007 C. I. Zásoy C. II. Dlouhodoé pohledávky 00 C. III. Krátkodoé pohledávky 00 C. IV. Krátkodoý finn ní mjetek 0 D. I. sové rozlišení

2 Ozn ení PASIVA Stv v žném ú etním odoí Stv v minulém ú etním odoí 5 6 PASIVA CELKEM ( ) = A. Vlstní kpitál (. 5 ž ) A. I. Zákldní kpitál A. II. Kpitálové fondy 06 A. III. Rezervní fondy, ned litelný fond osttní fondy ze zisku A. IV. Výsledek hospod ení minulýh let A. V. Výsledek hospod ení žného ú etního odoí (+/-) ( ) =. 40 výkzu zisku ztráty B. Cizí zdroje (. ž 4) B. I. Rezervy 0 B. II. Dlouhodoé závzky 0 B. III. Krátkodoé závzky B. IV. Bnkovní úv ry výpomoi 04 C. I. sové rozlišení 05 8 Sestveno dne: Právní form ú etní jednotky:.. spole nost s ru ením omezeným P edm t podnikání ú etní jednotky:.. ohodní innost Podpisový záznm:

3 Minimální závzný vý et informí VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni v elýh tisííh K I Sídlo neo ydlišt ú etní jednotky 6356 místo podnikání liší-li se od ydlišt Filková 3 T eš 58 0 Ozn ení TEXT I. Tržy z prodej zoží žném Skute nost v ú etním odoí minulém A. Nákldy vynložené n prodné zoží Ohodní mrže (. 0-0) 3 II. Výkony B. Výkonová spot e 5 + P idná hodnot ( ) 6 C. Osoní nákldy 7 D. Dn popltky 8 E. Odpisy dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku III. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku mteriálu F. Z sttková en prodného dlouhodoého mjetku mteriálu G. Zm n stvu rezerv oprvnýh položek v provozní olsti komplexníh nákld p íštíh odoí (+/-) IV. Osttní provozní výnosy 3 0 H. Osttní provozní nákldy V. P evod provozníh výnos 5 I. P evod provozníh nákld 6 Provozní výsledek hospod ení [ (+/- ) (-5) - (-6)] VI. Tržy z prodeje ennýh ppír podíl 8 J. Prodné enné ppíry podíly VII. Výnosy z dlouhodoého finn ního mjetku 0 VIII. Výnosy z krátkodoého finn ního mjetku

4 Ozn ení TEXT žném Skute nost v ú etním odoí minulém K. Nákldy z finn ního mjetku IX. Výnosy z p een ní ennýh ppír derivát 3 L. Nákldy z p een ní ennýh ppír derivát 4 M. Zm n stvu rezerv oprvnýh položek ve finn ní olsti (+/-) 5 X. Výnosové úroky 6 N. Nákldové úroky 7 XI. Osttní finn ní výnosy 8 36 O. Osttní finn ní nákldy 0 46 XII. P evod finn níh výnos 30 P. P evod finn níh nákld 3 * Finn ní výsledek hospod ení [ (+/- 5) (-30) - (-3)] Q. D z p íjm z žnou innost 33 ** Výsledek hospod ení z žnou innost ( ) 34 XIII. Mimo ádné výnosy 35 R. Mimo ádné nákldy 36 S. D z p íjm z mimo ádné innosti * Mimo ádný výsledek hospod ení ( ) 38 T. P evod podílu n výsledku hospod ení spole ník m (+/-) *** Výsledek hospod ení z ú etní odoí (+/-) ( ) **** Výsledek hospod ení p ed zdn ním (+/-) ( ) Sestveno dne: Právní form ú etní jednotky:.. spole nost s ru ením omezeným P edm t podnikání ú etní jednotky:.. ohodní innost Podpisový záznm:

5 Příloh k účetní závěre z rok 04 sestvená ve zkráeném rozshu dle Vyhlášky č. 500/00S., kterou se provádějí některá ustnovení zákon 563/ S. o účetnitví I. OBECNÉ ÚDAJE Název společnosti: ACHENBACH - CZ s.r.o. Dtum vzniku:..000 Společnost je zpsná u Krjského soudu v Brně, oddíl C, vložk Právní form: společnost s ručením omezeným Sídlo: Filková 3, 580 Třešť Předmět podnikání: Speilizovný mloohod velkoohod Zprostředkování ohodu Sttutární orgán: Jedntel: Ing. Mihl Slmánek Filková 3, Třešť Výše vkldu společníků rozsh splení: Ing. Mihl Slmánek Vkld ,- Spleno 00% Hns Werner Pul Vkld ,- Spleno 00% Uwe Ahenh Vkld ,- Spleno 00% Průměrný počet změstnnů v roe 04: Hospodářský výsledek roku 04: Ztrát 43 tis.kč

6 II. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH Dlouhodoý hmotný mjetek je oeňován pořizoví enou, účetní odpisy korespondují s odpisy dňovými. Dlouhodoý droný hmotný mjetek s pořizoví enou od do Kč s doou použitelnosti delší než rok účtován n účet 0, při pořízení je převeden do užívání n vru nákldů je účtován odpis ve výši 50% pořizoví eny. Pořízení zoží je účtováno způsoem B. Vzhledem k tomu, že zoží je při pořízení přeprvováno přímo od dodvtele k oděrteli, jsou doprvní nákldy souvisejíí s pořízením zoží účtovány přímo n vru účtu služe. K přepočtu závzků pohledávek v izíh měnáh ylo použito k přepočtu denního kurzu stnoveného jko kurz ČNB pltný ke dni účetního přípdu. Cestovní náhrdy jsou vypláeny dle limitů stnovenýh zákoníkem práe. III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT Společnost neměl žádné závzky po lhůtě spltnosti. Společnost neměl pohledávky po lhůtě spltnosti. Společnost nepořídil žádné předměty formou finnčního pronájmu. Společnost má vytvořen rezervní fond ve výši 6.000,- Kč. Hospodářský výsledek roku 03 - zisk yl převeden n účet nerozdělený zisk z minulýh let. Společnost nemá žádné závzky po lhůtě spltnosti vůči orgánům státní správy. Od kone účetního odoí do zprování účetní závěrky nedošlo ve společnosti k žádným význmným událostem. V Třešti dne..05 Ing. Mihl Slmánek jedntel

Píloha k roní úetní závrce za rok 2013

Píloha k roní úetní závrce za rok 2013 Píloh k roní úetní závrce z rok 2013 l. 1 Oecné údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - specilizovný mloochod - poskytování

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

Výroční zpráva skupiny CE GROUP

Výroční zpráva skupiny CE GROUP 07 08 09 10 11 Výroční zpráv skupiny CE GROUP hlvní člen skupiny CE GROUP dlší členové skupiny CE GROUP skupin CE GROUP výroční zpráv 2009 Osh 1. Zpráv předstvenstv 9 2. PŘEDSTAVENÍ Předstvení skupiny

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Společnosti INTV, spol. s r.o. O sah přílohy Podle 9 yhlášky č. / S.: 1. Popis účet í jednotky 2. Majetko á či s lu í spoluúčast účet í jed otky ji ý h společ oste h 3. Za ěst

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více