ke dni (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto"

Transkript

1 Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání liší-li se od ydliště ke dni... Ryná 6/4, 0 05 Prh (v elýh tisííh Kč) IČ Běžné účetní odoí Brutto Koreke Min. úč. odoí Dlouhodoý nehmotný mjetek B. I.. Zřizoví výdje Nehmotné výsledky výzkumu vývoje 006 Softwre Oenitelná práv 00 Goodwill 009 Jiný dlouhodoý nehmotný mjetek 00 Nedokončený dlouhodoý nehmotný mjetek 0. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný mjetek 0 B. II. Dlouhodoý hmotný mjetek B. II.. Pozemky 04 Stvy 05 Smosttné hmotné movité věi souory hmotnýh movitýh věí Pěstitelské elky trvlýh porostů 07 Dospělá zvířt jejih skupiny 0 Jiný dlouhodoý hmotný mjetek 09 Nedokončený dlouhodoý hmotný mjetek 00. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný mjetek 0 Oeňoví rozdíl k nytému mjetku 0 B. III. Dlouhodoý finnční mjetek 03 B. III.. Podíly - ovládná oso 04 Podíly v účetníh jednotkáh pod podsttným vlivem 05 Osttní dlouhodoé enné ppíry podíly 06 Zápůjčky úvěry - ovládná neo ovládjíí oso, podsttný vliv 07 Jiný dlouhodoý finnční mjetek 0 Pořizovný dlouhodoý finnční mjetek 09 Poskytnuté zálohy n dlouhodoý finnční mjetek 030 AKTIVA CELKEM 00 A. Pohledávky z upsný zákldní kpitál 00 B. Dlouhodoý mjetek B. I.

2 Běžné účetní odoí Brutto Koreke Min. úč. odoí Krátkodoé pohledávky C. III.. Pohledávky z ohodníh vzthů Pohledávky - ovládná neo ovládjíí oso 050 Pohledávky - podsttný vliv Pohledávky z společníky 05 Soiální zezpečení zdrvotní pojištění 053 Stát - dňové pohledávky Krátkodoé poskytnuté zálohy Dohdné účty ktivní Jiné pohledávky 057 C. IV. Krátkodoý finnční mjetek C. Oěžná ktiv 03 C. I. Zásoy 03 C. I.. Mteriál 033 Nedokončená výro polotovry 034 Výroky 035 Mldá osttní zvířt jejih skupiny 036 Zoží 037 Poskytnuté zálohy n zásoy 03 C. II. Dlouhodoé pohledávky 039 C. II.. Pohledávky z ohodníh vzthů 040 Pohledávky - ovládná neo ovládjíí oso 04 Pohledávky - podsttný vliv 04 Pohledávky z společníky 043 Dlouhodoé poskytnuté zálohy 044 Dohdné účty ktivní 045 Jiné pohledávky 046. Odložená dňová pohledávk C. III. C. IV.. Peníze Účty v nkáh 060 Krátkodoé enné ppíry podíly 06 Pořizovný krátkodoý finnční mjetek 06 D. I. Čsové rozlišení D. I.. Nákldy příštíh odoí Komplexní nákldy příštíh odoí 065 Příjmy příštíh odoí 066

3 Stv v ěžném účetním odoí 5 Stv v minulém účetním odoí 6 PASIVA CELKEM A. Vlstní kpitál A. I. Zákldní kpitál 069 A. I.. Zákldní kpitál 070 Vlstní kie vlstní ohodní podíly (-) 07 Změny zákldního kpitálu 07 A. II. Kpitálové fondy 073 A. II.. Ážio 074 Osttní kpitálové fondy 075 Oeňoví rozdíly z přeenění mjetku závzků 076 Oeňoví rozdíly z přeenění při přeměnáh ohodníh korporí 077 Rozdíly z přeměn ohodníh korporí 07 Rozdíly z oenění při přeměnáh ohodníh korporí 079 A. III. Fondy ze zisku A. III.. Rezervní fond Sttutární osttní fondy 0 A. IV. Výsledek hospodření minulýh let 03 3 A. IV.. Nerozdělený zisk minulýh let 04 3 Neuhrzená ztrát minulýh let 05 Jiný výsledek hospodření minulýh let 06 A. V.. Výsledek hospodření ěžného účetního odoí /+ -/ 07 A. V. Rozhodnuto o záloháh n výpltu podílu n zisku /-/ 0 B. Cizí zdroje B. I Rezervy B. I.. Rezervy podle zvláštníh právníh předpisů 09 Rezerv n důhody podoné závzky 09 Rezerv n dň z příjmů 093 Osttní rezervy B. II. Dlouhodoé závzky 095 B. II.. Závzky z ohodníh vzthů 096 Závzky - ovládná neo ovládjíí oso 097 Závzky - podsttný vliv 09 Závzky ke společníkům 099 Dlouhodoé přijté zálohy 00 Vydné dluhopisy 0 Dlouhodoé směnky k úhrdě 0. Dohdné účty psivní 03 Jiné závzky Odložený dňový závzek 05

4 Stv v ěžném účetním odoí 5 Stv v minulém účetním odoí 6 B. III. Krátkodoé závzky B. III.. Závzky z ohodníh vzthů Závzky - ovládná neo ovládjíí oso 0 Závzky - podsttný vliv 09 Závzky ke společníkům 0 Závzky k změstnnům Závzky ze soiálního zezpečení zdrvotního pojištění 3 0 Stát - dňové závzky dote Krátkodoé přijté zálohy 4 Vydné dluhopisy 5 0. Dohdné účty psivní Jiné závzky B. IV. Bnkovní úvěry výpomoi B. IV.. Bnkovní úvěry dlouhodoé 9 Krátkodoé nkovní úvěry 0 Krátkodoé finnční výpomoi C. I. Čsové rozlišení 53 3 C. I.. Výdje příštíh odoí Výnosy příštíh odoí 4 5 Pozn: Sestveno dne: Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky neo podpisový záznm fyziké osoy, která je účetní jednotkou Právní form účetní jednotky Předmět podnikání

5 Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S POWER EXCHANGE VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY CENTRAL EUROPE,..s. v plném rozshu Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání liší-li se od ydliště ke dni... Ryná 6/4, 0 05 Prh (v elýh tisííh Kč) IČ Skutečnost v účetním odoí ěžném minulém I. Tržy z prodej zoží 0 A. Nákldy vynložené n prodné zoží 0 + Ohodní mrže 03 II. Výkony II.. Tržy z prodej vlstníh výroků služe Změn stvu záso vlstní činnosti 06 Aktive 07 B. Výkonová spotře B.. Spotře mteriálu energie B. Služy Přidná hodnot C. Osoní nákldy C.. Mzdové nákldy C. Odměny členům orgánů ohodní korpore C. Nákldy n soiální zezpečení zdrvotní pojištění C. Soiální nákldy D. Dně popltky 7 E. Odpisy dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku 7 43 III. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku mteriálu 9 III.. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku 0 III. Tržy z prodeje mteriálu F. Zůsttková en prodného dlouhodoého mjetku mteriálu F.. Zůsttková en prodného dlouhodoého mjetku 3 Prodný mteriál 4 G. Změn stvu rezerv oprvnýh položek v provozní olsti komplexníh nákldů příštíh odoí 5 IV. Osttní provozní výnosy 6 H. Osttní provozní nákldy 7 V. Převod provozníh výnosů I. Převod provozníh nákldů 9 * Provozní výsledek hospodření

6 VI. Tržy z prodeje ennýh ppírů podílů 3 J. Prodné enné ppíry podíly 3 VII. Výnosy z dlouhodoého finnčního mjetku 33 VII.. Výnosy z podílů v ovládnýh osoáh v účetníh jednotkáh pod podsttným vlivem 34 Výnosy z osttníh dlouhodoýh ennýh ppírů podílů 35 Výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku 36 VIII. Výnosy z krátkodoého finnčního mjetku 37 K. Nákldy z finnčního mjetku 3 IX. Výnosy z přeenění ennýh ppírů derivátů 39 L. Nákldy z přeenění ennýh ppírů derivátů 40 M. 4 Změn stvu rezerv oprvnýh položek ve finnční olsti X. Výnosové úroky 4 N. Nákldové úroky 43 XI. Osttní finnční výnosy O. Skutečnost v účetním odoí ěžném minulém Osttní finnční nákldy XII. Převod finnčníh výnosů 46 P. Převod finnčníh nákldů 47 * Finnční výsledek hospodření Q. Dň z příjmů z ěžnou činnost 49-5 Q.. - spltná odložená 5 ** Výsledek hospodření z ěžnou činnost 5 XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné nákldy 54 S. Dň z příjmů z mimořádné činnosti 55 S.. - spltná 56 - odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodření 5 T. Převod podílu n výsledku hospodření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodření z účetní odoí (+/-) **** Výsledek hospodření před zdněním Pozn: Sestveno dne: Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky neo podpisový záznm fyziké osoy, která je účetní jednotkou Právní form účetní jednotky Předmět podnikání

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012 Píloh k roní úetní závre z rok 2012 l. 1 Oené údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - speilizovný mloohod - poskytování

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

Výroční zpráva skupiny CE GROUP

Výroční zpráva skupiny CE GROUP 07 08 09 10 11 Výroční zpráv skupiny CE GROUP hlvní člen skupiny CE GROUP dlší členové skupiny CE GROUP skupin CE GROUP výroční zpráv 2009 Osh 1. Zpráv předstvenstv 9 2. PŘEDSTAVENÍ Předstvení skupiny

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2013

Píloha k roní úetní závrce za rok 2013 Píloh k roní úetní závrce z rok 2013 l. 1 Oecné údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - specilizovný mloochod - poskytování

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více