ROZVAHA (BILANCE) sestavená k Základní škola Přemyslovo nám Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky"

Transkript

1 Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám Brno příspěvková orgnizce IČO OKEČ A K T I V A Název položky A. Stálá ktiv Dlouhodoý nehmotný mjetek - Nehmotné výsledky výzkumu vývoje - Softwre - Ocenitelná práv - Droný dlouhodoý nehmotný mjetek - Osttní dlouhodoý nehmotný mjetek - Nedokončený dlouhodoý nehmotný mjetek - Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný mjetek Dlouhodoý nehmotný mjetek celkem součet položek 02 ž 08 Oprávky k dlouhodoému nehmotnému mjetku - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu vývoje - Oprávky k softwru - Oprávky k ocenitelným právům - Oprávky k dronému dlouhodoému nehmotnému mjetku - Oprávky k osttnímu dlouhodoému nehmotnému mjeteku součet položek Oprávky k dlouhodoému nehmotnému mjetku celkem součet položek 10 ž 14 Dlouhodoý hmotný mjetek - Pozemky - Umělecká díl předměty - Stvy - Smosttné movité věci souory movitých věcí - Pěstitelské celky trvlých porostů - Zákldní stádo tžná zvířt - Droný dlouhodoý hmotný mjetek - Osttní dlouhodoý hmotný mjetek - Nedokončený dlouhodoý hmotný mjetek - Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný mjetek Dlouhodoý hmotný mjetek celkem součet položek 16 ž 25 Oprávky k dlouhodoému hmotnému mjetku - Oprávky ke stvám - Oprávky k smosttným movitým věcem souorům movitých věcí - Oprávky k pěstitelským celkům trvlých porostů - Oprávky k zákldnímu stádu tžným zvířtům - Oprávky k osttnímu dlouhodoému hmotnému mjetku Oprávky k dlouhodoému hmotnému mjetku celkem součet položek 27 ž 32 (012) (013) (014) (018) (019) (041) (051) (072) (073) (074) (078) (079) (031) (032) (021) (022) (025) (026) (028) (029) (042) (052) (081) (082) (085) (086) - Oprávky k dronému dlouhodoému hmotnému mjetku (088) 31 (089) ,61 27,90 27,90-27,90-27,90 37,80 90,55 90,55-90,55-90,55 804,93 721, , , , ,86-729,32-683, , , , ,06

2 Dlouhodoý finnční mjetek - Mjetkové účsti v osoách s rozhodujícím vlivem (061) 34 - Mjetkové účsti v osoách s podsttným vlivem (062) 35 - Dlužné cenné ppíry držené do spltnosti (063) 36 - Půjčky osoám ve skupině (066) 37 - Osttní dlouhodoé půjčky (067) 38 - Osttní dlouhodoý finnční mjetek (069) 39 - Pořízovný dlouhodoý finnční mjetek (043) 40 Dlouhodoý finnční mjetek celkem součet položek 34 ž Mjetek převztý k privtizci - Mjetek převztý k privtizci (064) Mjetek převztý k privtizci v pronájmu (065) 205 Mjetek převztý k privtizci celkem součet položek B. Oěžná ktiv součet položek , ,16 Zásoy - Mteriál n skldě (112) 43 - Pořízení mteriálu Mteriál n cestě (111 neo 119) 44 - Nedokončená výro (121) 45 - Polotovry vlstní výroy (122) 46 - Výroky (123) 47 - Zvířt (124) 48 - Zoží n skldě (132) 49 - Pořízení zoží Zoží n cestě (131 neo 139) 50 Zásoy celkem součet položek 43 ž Pohledávky - Oděrtelé (311) 52 0,60 0,76 - Směnky k inksu (312) 53 - Pohledávky z eskontovné cenné ppíry (313) 54 - Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 84,48 111,00 - Pohledávky z rozpočtové příjmy (315) 56 - Osttní pohledávky (316) 57 Součet položek 52 ž ,08 111,76 - Pohledávky z účstníky sdružení (358) 59 - Sociální zezpečení zdrvotní pojištění (336) 60 - Dň z příjmů (341) 61 - Osttní přímé dně (342) 62 - Dň z přidné hodnoty (343) 63 - Osttní dně popltky (345) 64 - Pohledávky z pevných termínovných opercí opcí (373) 65 Součet položek 61 ž Pohledávky v zhrničí (371) Pohledávky tuzemské (372) 208 Součet položek Nároky n dotce osttní zúčtování se státním rozpočtem (346) 67 - Nároky n dotce ostt. zúčtování s rozpočtem územ. smospr. celků (348) 68 Součet položek 67 ž Pohledávky z změstnnci (335) 70 - Pohledávky z vydných dluhopisů (375) 71 - Jiné pohledávky (378) 72 - Oprvná položk k pohledávkám (391) 73 Součet položek 70 ž Pohledávky celkem součet položek ,08 111,76

3 Finnční mjetek - Pokldn - Peníze n cestě - Ceniny Součet položek 76 ž 78 - Běžný účet - Běžný účet fondu kulturních sociálních potře - Osttní ěžné účty Součet položek 80 ž Mjetkové cenné ppíry k ochodování - Dlužné cenné ppíry k ochodování - Osttní cenné ppíry - Pořízení krátkodoého finnčního mjetku Součet položek 84 ž 87 Finnční mjetek celkem součet položek Účty rozp. hosp. dlší účty mjící vzth k rozp. hosp. účty mimorozp. prostředků - Zákldní ěžný účet - Vkldový výdjový účet - Příjmový účet - Běžné účty peněžních fondů - Běžné účty státních fondů - Běžné účty finnčních fondů Součet položek 90 ž 95 - Poskytnuté dotce orgnizčním složkám státu - Poskytnuté dotce vkldovému výdjovému účtu - Poskytnuté dotce příspěvkovým orgnizcím - Poskytnuté dotce osttním sujektům - Poskytnuté příspěvky dotce příspěvkovým orgnizcím - Poskytnuté dotce osttním sujektům Součet položek 97 ž Poskytnuté návrtné finnční výpomoci mezi rozpočty - Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým orgnizcím - Poskytnuté přechodné výpomoci podniktelským sujektům - Poskytnuté přechodné výpomoci osttním orgnizcím - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osoám Součet položek 104 ž Limity výdjů - Zúčtování výdjů územních smosprávných celků - Mteriální nákldy - Služy nákldy nevýroní povhy - Cestovné osttní výplty fyzickým osoám - Mzdové osttní osoní nákldy - Dávky sociálního zezpečení - Mnk škody Součet položek 112 ž 117 Přechodné účty ktivní - Nákldy příštích odoí - Příjmy příštích odoí - Kurzové rozdíly ktivní - Dohdné účty ktivní Přechodné účty ktivní celkem součet položek 120 ž 123 AKTIVA CELKEM (251) (253) (256) (231) (232) (235) (236) (224) (225) (202) (212) (203) (204) (213) (214) (271) (273) (274) (275) (221) (381) (385) (386) (388) ř ,74 Prostředky rozpočt. hospodření celkem součet položek (261) (+/- 262) (263) (241) (243) (245) - Vkldy v zhrničí měně v tuzemských nkách (246) 210 (259) (277) (218) (410) (420) (430) (440) (450) (460) ,85 5,05 9,89 0,22 10, ,29 73,45 3,93 0,32 4, ,03 57, , ,17 15,64 0, ,05 16, , ,96

4 P A S I V A Název položky c d 3 4 C. Vlstní zdroje krytí stálých oěžných ktiv pol ,54 810,53 Mjetkové fondy zvláštní fondy - Fond dlouhodoého mjetku (901) ,61 37,80 - Fond oěžných ktiv (902) ,36 117,36 - Fond hospodářské činnosti (903) Oceňovcí rozdíly z přecenění mjetku závzků ( +/- 909) 130 Mjetkové fondy celkem součet položek 127 ž ,97 155,16 - Fond privtizce (904) Osttní fondy (905) 212 Součet položek D. Finnční peněžní fondy - Fond odměn - Fond kulturních sociálních potře - Fond rezervní - Fond reprodukce mjetku - Peněžní fondy - Jiné finnční fondy Finnční peněžní fondy celkem součet položek 132 ž 137 Zvláštní fondy orgnizčních složek státu - Státní fondy - Osttní zvláštní fondy - Fondy EU (924) 203 Zvláštní fondy orgnizčních složek státu celkem součet položek 139, Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodření - Finncování výdjů orgnizčních složek státu - Finncování výdjů územních smosprávných celků - Bnkovní účty k limitům orgnizčních složek státu - Vyúčtování rozpočtových příjmů z ěžné činnosti org. složek státu - Vyúčtování rozpočtových příjmů z ěžné činnosti územ. smospr. celků - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finnčního mjetku org. složek státu - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finnčního mjetku územních smospr. celků - Zúčtování příjmů územních smosprávných celků - Přijté návrtné finnční výpomoci mezi rozpočty Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodření celkem součet položek 142 ž 150 Výsledek hospodření ) z hospodářské činnosti územních smosprávných celků činnosti příspěvkových orgnizcí - Výsledek hospodření ěžného účetního odoí - Nerozdělený zisk, neuhrzená ztrát minulých let - Výsledek hospodření ve schvlovcím řízení ) Převod zúčtování příjmů výdjů z minulých let c) Sldo výdjů nákldů d) Sldo příjmů výnosů Součet položek 152 ž 157 Cizí zdroje Rezervy - Rezervy zákonné Dlouhodoé závzky - Vydné dluhopisy - Závzky z pronájmu - Dlouhodoé přijté zálohy - Dlouhodoé směnky k úhrdě - Osttní dlouhodoé závzky Dlouhodoé závzky celkem součet položek 161 ž 165 (911) (912) (914) (916) (917) (918) (921) (922) (201) (211) (223) (205) (215) (206) (216) (217) (272) (+/-963) (+/-932) (+/-931) (+/-933) (+/-964) (+/-965) součet položek (941) (953) (954) (955) (958) (959) ,65 116,31 132,15 371,80 687,91 187,66 187, ,06 77,65 113,23 159,81 304,62 655,31 0,06 0, ,43

5 Krátkodoé závzky - Dodvtelé - Směnky k úhrdě - Přijté zálohy - Osttní závzky - Závzky z pevných termínovných opercí opcí Součet položek 167 ž Závzky z upsných nesplcených cenných ppírů podílů - Závzky k účstníkům sdružení Součet položek 173 ž Změstnnci - Osttní závzky vůči změstnncům Součet položek 176 ž Závzky ze sociálního zezpečení zdrvotního pojištění - Dň z příjmů - Osttní přímé dně - Dň z přidné hodnoty - Osttní dně popltky Součet položek 180 ž Vypořádání přepltků dotcí osttních závzků se státním rozpočtem - Vypořádání přepltků dotcí osttních závzků s rozpočtem územních smosprávných celků Součet položek 185 ž Jiné závzky Krátkodoé závzky celkem součet položek Bnkovní úvěry půjčky - Dlouhodoé nkovní úvěry - Krátkodoé nkovní úvěry - Eskontovné krátkodoé dluhopisy (směnky) - Vydné krátkodoé dluhopisy - Osttní krátkodoé závzky (finnční výpomci) Součet položek 193 ž 194 Bnkovní úvěry půjčky celkem součet položek Přechodné účty psivní - Výdje příštích odoí - Výnosy příštích odoí - Kurzové rozdíly psivní - Dohdné účty psivní Přechodné účty psivní celkem součet položek 197 ž 200 PASIVA CELKEM c (321) (322) (324) (325) (373) (367) (368) (331) (333) (336) (341) (342) (343) (345) (347) (349) (379) (951) (281) (282) (283) (289) (383) (384) (387) (389) součet položek d ,31 8,31 640,28 640,28 398,46 9,74 9,74 756,28 756,28 412,60 130,58 136,50 130,58 136,50 212,43 231, , ,43 188,00 157,00 188,00 157, , ,96 Odesláno dne: Rzítko: Podpisový záznm sttutárního orgánu: Podpis osoy odpovědné z sestvení: Kučerová Liuše Okmžik sestvení: :04:47 Telefon:

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Přední Výtoň 2009 12 00246085 Přední Výtoň 30 38273

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Čakov 2009 13 00581216 19 37384 Čakov Obec Název

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2013

Píloha k roní úetní závrce za rok 2013 Píloh k roní úetní závrce z rok 2013 l. 1 Oecné údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - specilizovný mloochod - poskytování

Více