The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str."

Transkript

1 The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. 16 DINOSAU I MEZI NÁMI str. 22 PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28

2 > úvodník Díky vysokému technologickému a kvalitativnímu standardu, kterého světové i české společnosti dosahují, se dnes pozornost manažerů obrací na oblast snižování nákladů a to při současném zvyšování efektivity výkonu celé společnosti. Jedním z hlavních kroků na této cestě je sledování výkonnosti a nákladů souvisejících s infrastrukturou informačních technologií, kde podniky bedlivě sledují hledisko výnosnosti investic a kde IBM nabízí celou řadu efektivních řešení. Společnost IBM vychází, v duchu své strategie On Demand businessu, vstříc požadavkům svých zákazníků a neustále uvádí na trh nové produkty a inovace, které umožňují firmám všech velikostí vyrovnat se s vysoce konkurenčním prostředím, optimalizovat svůj výkon a tím i náklady podle skutečných potřeb. Pro IBM je již několik desetiletí charakteristické široké portfolio individualizovaných řešení pro všechny typy organizací, od středních a malých firem, institucí veřejné a státní správy, školství, zdravotnictví až po mezinárodní korporace. Veškeré aktivity IBM však mají společného jmenovatele, kterým je vytvoření On Demand nabídky, portfolia, kterým každá společnost může docílit zvýšení efektivity stávajících systémů a zároveň nastavit trend snižování nákladů na chod společnosti jako celku. Například během uplynulých šesti měsíců představilo IBM hned několik novinek z oblasti serverů a mainframů, které nabízejí oproti jiným řešením nesrovnatelně vyšší výkon spojený se snížením ceny vlastnictví těchto systémů. Za všechny jmenujme novou architekturu eserver X3 a mainframe IBM System z9, jež představují přímo vzorový příklad postoje IBM k inovacím ve prospěch zákazníků. Celosvětové aktivity IBM stále potvrzují, že jsme špičkou v oblasti informačních technologií a naše činnost ovlivňuje mnohá další odvětví, která na první pohled s našimi službami v oblasti informačních technologií ani nesouvisejí. Naše každodenní práce se tak stává stavebním kamenem pro inovace a zlepšení v oblasti snad všech lidských činností. Aleš Bartůněk, generální ředitel IBM Česká republika

3 > obsah > novinky > > Pfiehled novinek ze svûta IBM STR. 2 3 téma Známe cestu ke sníïení nákladû STR. 4 Chcete-li ušetřit, začněte u podnikových procesů. > řešení Potraviny musí mít svûj rodokmen STR. 12 Požadavek vysledovatelnosti původu produkce. SAP Business One + IBM DB2 pfiedstavuje vhodné fie ení pro malé a stfiední firmy STR. 14 Moravská firma nabízí řešení v oblasti firemních IS. software Sedmiãka je Èastné ãíslo. V Lotusu to platí dvojnásob str. 15 Lotus Domino & Notes už má sedmou verzi. > BlueGene: nov pfiístup k superpoãítaãûm STR. 24 Superpočítače pomáhají s těmi nejsložitějšími úlohami. Nejv konnûj í intelov server IBM x460 STR. 24 Novinka představuje skutečný skok v inovaci. Lenovo Lenovo se spoustou novinek STR. 26 Zajímají vás novinky značky Lenovo? Najdete je zde. e ení mobilního bankovnictví v Komerãní bance STR. 16 Přístup k účtu z mobilu zajišťuje klientům KB Java aplikace. > consulting KlientÛm musíme vïdy nabízet pfiidanou hodnotu STR. 5 Rozhovor s obchodním ředitelem pro oblast sektorů. IBM BladeCenter: Koncentrovaná v poãetní síla STR. 8 Řešení s nejvyšším stupněm integrace a koncentrace výkonu na jednotku prostoru. Efektivní komunikace s lékárníky STR. 9 Alliance Unichem jeden z největších distributorů léčiv vytvořil nový komunikační kanál. > IBM WebSphere Portal: Intranet v mezinárodní obchodní organizaci STR. 19 Obchodní řetězec Tesco vsadil na osvědčený systém. hardware Dinosaufii mezi námi: nov mainframe IBM z9 System STR. 22 Sálové počítače nezmizely mají svou nezastupitelnou roli. > Projekty za tfii t dny i za 13 let STR. 28 Rozhovor s vedoucím divize Business Consulting Services Radimem Hradílkem. mixer 30 let s IBM ãást druhá: Jak jsme nauãili IBM PC psát ãesky STR. 30 V 80tých letech měly počítače s češtinou velké problémy. spoleãenské i jiné události STR. 32 The Blue Rose 1

4 > novinky SLOVO ŠÉFREDAKTORA Vážení čtenáři, toto číslo našeho jinak tradičního časopisu The Blue Rose dostáváte do rukou po delší odmlce, než jste byli zvyklí. Důvody, proč jsme si dopřáli tyto malé prázdniny jsou dva jednak prázdniny skutečné, během nichž jsme se vás rozhodli nezatěžovat čímkoli, co souvisí s prací a jednak jsme se po delší době rozhodli náš časopis posunout o kus dál. Obohatit, osvěžit, dát mu novou tvář a také modernější, podle našeho názoru příhodnější strukturu, která mnohem více souvisí s praktickým fungováním firem v tržním prostředí. Technické parametry jsou sice stále velmi důležité, ale mnohem podstatnější je přínos pro zákazníka. A právě na tuto stránku se chceme zaměřovat a reflektovat ji i v článcích, které v The Blue Rose najdete. Je přirozené, že v nepřehledné nabídce produktů a služeb na trhu informačních technologií se jen málokdo dokáže bez potíží orientovat, a nikdo to ani nemůže očekávat. Je proto naším úkolem ukázat vám možnosti, které se nabízejí a dokladovat jejich použití konkrétními příklady. V tomto čísle jsme se v hlavním tématu zaměřili na úsporu nákladů, a tedy i vyšší efektivitu a to hned z několika různých pohledů. IBM se svou širokou nabídkou technologií, služeb a řešení rozhodně nemůže působit jako samoobsluha, kde si zákazníci sami vybírají. Naopak. Chceme co nejlépe poznat nejpalčivější problémy, které naše klienty ať už nadnárodní korporace, výrobní podniky, prodejce či třeba státní instituce trápí. Jejich dobrá analýza nám pomůže nalézt ta nejvhodnější řešení. Tomu podřizujeme strukturu své nabídky, tomu přizpůsobujeme systém naší prodejní i po prodejní podpory, a tomu musí odpovídat také náš časopis. Nejsme společností, v níž pro každý detail musíte mluvit s jiným partnerem. Jsme jedna společnost, jeden partner a jeden časopis. Při jeho tvorbě klademe důraz na informace o řešeních prověřených praxí, proto dostaly v The Blue Rose více prostoru případové studie publikované s laskavým svolením našich klientů. Nezapomínáme ani na aktuality o nových produktech to vše v novém hávu, přehlednějším, živějším a doufáme i čtivějším. Ať se vám nová The Blue Rose líbí! Viktor Laštovka, marketingový ředitel a šéfredaktor NOVINKY ZE SVĚTA IBM Představujeme vám nové trendy NEJVĚTŠÍ SOUKROMÝ SUPERPOČÍTAČ Nejvýkonnější soukromý superpočítač na světě nazvaný Watson Blue Gene (BGW) je nainstalován ve středisku IBM Thomas J. Watson Research které jsou evidentně vedeny Center v Yorktown Heights ve státě s úmyslem ukrást důležitá data či New York. Systém s rychlostí 91,29 identity a vymáhat peníze. teraflopů BGW tvoří 20 skříní Vyplývá to z výsledků pravidelného o velikosti ledničky, což není ani Global Business Security Index, polovina rozměrů srovnatelných celosvětového barometru konvenčních systémů, přitom má bezpečnostních trendů trojnásobek jejich výkonu. zaznamenávaných a analyzovaných Superpočítač bude pomáhat vědcům týmem IBM Global Security v široké řadě oblastí od přírodních Intelligence a jeho partnery. Podle věd, hydrodynamiky, zkoumání zprávy došlo v prvním pololetí roku k více než 237 milionům útoků ohrožujících bezpečnost počítačových systémů. INTERNET PROUDÍ materiálů, kvantové chemie, Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY molekulární dynamiky a dynamiky tekutin až po podnikové aplikace. Zastoupení firmy CenterPoint Energy, Inc., zabývající se POČÍTAČE SE MUSÍ BRÁNIT přenosem ÚTOKŮM ČÍM DÁL ČASTĚJI a distribucí elektřiny, spolupracuje se společností V prvním pololetí roku 2005 vzrostlo IBM na výzkumu technologie množství zavirovaných ů širokopásmového přenosu přes a nebezpečných počítačových útoků elektrické vedení (BPL, Broadband vedených zločinnými zájmy o 50 Over Power Line). Tato technologie procent. Přispěl k tomu zejména představuje inovativní způsob, jak značný nárůst cílených útoků na státní poskytovat širokopásmové služby úřady, finanční instituce a firmy zákazníkům, přičemž současně v odvětví výroby a zdravotnictví. Tento umožňuje zvyšovat spolehlivost značný posun spolu s poklesem dodávek elektrické energie. méně finančně přínosných typů Technologie využití stávající elektrické ohrožení, například spamů sítě pro vysokorychlostní přenos a jednoduchých počítačových virů, dat v sobě skrývá potenciál svědčí o nárůstu útoků proti pro poskytování rychlejších konkrétním organizacím a odvětvím, a spolehlivějších internetových 2 The Blue Rose

5 služeb. Firma CenterPoint Energy otevřela technologické centrum BPL v jednom ze svých zařízení v Houstonu, aby mohla zkoumat možnosti využití technologie BPL jak pro zákazníky, tak pro organizace veřejných elektrorozvodných služeb. Divize IBM Global Services asistuje technologickému centru BPL při návrzích, výstavbě a implementacích jeho technologické infrastruktury, včetně předváděcích akcí, kde se využívají servery IBM xseries, osobní počítače, bezdrátová řešení od IBM a také technologie kiosků IBM. GARTNER OCEŇUJE IBM NATIONAL GEOGRAPHIC A IBM SPOLEČNĚ MAPUJÍ OSÍDLOVÁNÍ PLANETY Analytická agentura Gartner zařadila IBM mezi vedoucí společnosti v oblasti platforem pro webové služby. Podle agentury se lídři vyznačují dobrým výkonem v oblasti webových služeb, mají jasnou vizi o dalším směřování trhu a aktivně pracují na tom, aby si svou vedoucí pozici na trhu udrželi. Zákazníci IBM mohou přetvářet své podnikání na podobu on demand, při níž jsou integrována data s partnery a dodavateli za využití webových služeb a servisně orientované architektury. Společnost IBM je jedinečně disponována k tomu, aby zákazníkům nabídla široké spektrum zdrojů včetně expertizy obchodních procesů. Firma může stavět na vedoucí pozici ve vývoji standardů webových služeb a na software udávající kurs celému odvětví WebSphere. Manažerské nástroje Tivoli a vývojářské prostředky Rational spolu se širokým portfoliem profesionálních služeb pomáhají zákazníkům plánovat, strukturovat, vyvíjet a řídit servisně orientované architektury. Více informací můžete získat na Společnosti National Geographic Society a IBM představily nejambicióznější výzkumný projekt, který mapuje migrační historii lidstva. S finanční podporou Nadace Waittovy rodiny vytvoří vědci deset center po celém světě a prostudují více než sto tisíc vzorků DNA původního obyvatelstva. Projekt má odhalit detailní informace o migrační historii lidstva a přispět k novému pochopení vazeb a rozdílů, které spojují lidský druh. Tým mezinárodních vědců a výzkumníků IBM, vedený badatelem Spencerem Wellsem z časopisu National Geographic, bude shromažďovat genetické vzorky, analyzovat výsledky a vypracuje zprávu o genetických kořenech současné populace. Využití genetiky pro doplnění mezer v našich znalostech lidské historie pokládáme za antropologickou cestu na Měsíc, řekl Spencer Wells. Naše DNA obsahuje společný příběh nás všech. Příběh, který budeme příštích pět let dešifrovat, je nyní vážně ohrožen, protože lidé migrují a mísí se mnohem více než v minulosti. National Geographic zkoumá a mapuje svět už 117 let, řekl John Fahey, prezident a generální ředitel National Geographic Society. Nyní, díky našemu významnému partnerství s IBM a se Spencerem Wellsem chceme pomocí nejmodernější vědy a technologie zmapovat putování lidstva po planetě. Doufáme, že nám tento ambiciózní projekt pomůže lépe pochopit naši společnou historii. Genografický projekt má tři hlavní části: Výzkum v terénu Ústřední součástí projektu je sběr vzorků DNA a výzkum v terénu mezi domorodými populacemi. Krevní vzorky domorodých populací, jejichž DNA obsahuje klíčové genetické znaky, které se po stovky generací téměř nezměnily, jsou spolehlivými indikátory dávných migrací. Účast veřejnosti a kampaň na podporu jejího povědomí Zájemci z řad veřejnosti si mohou zakoupit soupravu Participation Kit (99,95 dolarů plus poštovné a balné) a odeslat své vlastní vzorky výtěru ústní dutiny, čímž získají možnost sledovat celkový průběh projektu a zároveň se dozvědět o své vlastní migrační historii. National Geographic a IBM budou veřejnosti a vědecké komunitě pravidelně podávat informace o nových poznatcích v rámci projektu na webovém serveru (www.nationalgeographic.com/genographic). Projekt genografického dědictví Výtěžek z prodeje účastnických sad bude použit při financování budoucího terénního výzkumu lidské minulosti. The Blue Rose 3

6 > téma Známe cestu ke sníïení nákladû Outsourcing, procesy, integrace úspory lze najít prakticky všude. 4 The Blue Rose

7 Efektivnost procesů je základním článkem k úspěšnému tržnímu působení podniku. Pokud chtějí podniky prosperovat, měly by efektivně, rychle a účinně reagovat na změny v prostředí, ve kterém se pohybují. Základním ukazatelem směru jsou v hyperkonkurenčním prostředí zejména dynamicky se měnící požadavky zákazníků. Jejich uspokojení a mnohdy i předjímání je důležitým krokem k potřebnému úspěchu. Obecně platí, že nejvhodnější cestou pro dosažení funkčního modelu podnikání orientovaného primárně na uspokojování potřeb a přání zákazníků je optimalizace podnikových procesů. V první fázi je nezbytné pohlédnout skutečnosti do očí, tedy zjistit, jaká je v podniku reálná situace. Hned vzápětí přichází na řadu stanovení optimálního stavu, jehož dosažení je cílem. Důležitou roli hraje určení dílčích cílů, kterých se má změnou jednotlivých procesů dosáhnout. Jedná se především o eliminaci duplicitních činností, zjednodušení procesů na nejvyšší možnou míru, kombinaci podobných činností, eliminaci pohybu práce a materiálu. Dále musí dojít na zlepšení úrovně vnitřních a vnějších služeb, Klientům musíme vždy nabízet přidanou hodnotu Celosvětové zkušenosti jsou devizou, která IBM otevírá dveře u klientů. Avšak jak říká obchodní ředitel pro oblast sektorů Roman Brestovanský: Technologie jsou jenom nástrojem. Klienti hledají řešení svých problémů a nejvíc je zajímají taková, která generují nové příjmy, či ta, která snižují náklady. Ideální jsou pak projekty, které zvládnou obé. Jaké hlavní úkoly řeší obchodní ředitel pro oblast sektorů? Staráme se o klienty patřící mezi velké a střední společnosti a ty členíme podle tržních sektorů, neboli segmentů. Jsou celkem čtyři: bankovnictví a finančnictví, telekomunikace, průmysl a sektor státní a veřejné správy. V každém působí několik obchodníků, kteří mají s firmami z dané oblasti zkušenosti. Naším hlavním úkolem je zjišťovat potřeby zákazníků a nabízet jim řešení, které jim pomůže. Jsou mezi požadavky klientů z různých sektorů velké rozdíly? V čem se naopak klienti napříč sektory shodnou? Rozdíly samozřejmě existují a ty největší vyplývají už ze samotné podstaty předmětů podnikání. Rozdíl je také mezi typem instituce soukromé společnosti jsou zaměřené především na zisk. Nejde jen o to, že se snaží neustále zvyšovat příjmy, ale současně hledají cesty ke snižování nákladů, a tím k dalšímu růstu zisku. Státní správa je orientována poněkud jiným směrem, neboť zisk negeneruje. Jejím hlavním cílem je co nejlepší péče o občana. Přesto i ve státní správě je v posledních letech cítit tlak na zefektivnění jejího fungování. Už i představitelé státní správy přemýšlejí nad tím, jak lépe poskytnout služby občanům a dalším institucím, a u ostatních podpůrných aktivit zvažují, zda by nebylo výhodnější je spravovat externě. A to je zase záležitost, která naše klienty spojuje důraz na efektivitu a maximální využití dostupných prostředků, avšak ne za každou cenu. Náklady musí být stále pod kontrolou. The Blue Rose 5

8 > téma rozhodnutí o centralizaci, případně decentralizaci některých činností, a v neposlední řadě může dojít na outsourcing činností, které jsou vykonávány neefektivně. Výsledkem důsledné a promyšlené implementace optimalizace procesů jsou zkrácené výrobní a obchodní cykly, snížení nákladů, automatizace jednotlivých procesních kroků a také to, kvůli čemu se toto vše děje: zvýšení spokojenosti zákazníků. Geac přístup Společnost Geac si uvědomuje důležitost optimalizace podnikových procesů, a proto ve spolupráci se svými zákazníky a také podle jejich požadavků vyvinula strategii Process.connect, která spolu s příslušnými nástroji představuje způsob, jak dosahovat optimálního podnikového uspořádání jednotlivých činností či procesů. Tento přístup umožňuje rozdělit podnikové procesy na malé části a bezpečně s nimi pracovat: implementovat a měnit konfigurace softwaru, aniž by bylo nutné přeprogramovat jeho podstatné části. Za tímto účelem byly vyvinuty nástroje k prohlížení, manipulaci a změnám podnikových procesů, které využívají předností této nové technologie. Do nástrojů pro modelování procesů byly zahrnuty také modely osvědčených průmyslových podnikových procesů, které je i s nově vytvořenými možno zobrazovat prostřednictvím grafického Modeler. Dále byly tyto modely provázány se serverovým softwarem, takže je možné je spouštět, jako by to byly skutečné procesy, a pak je testovat, zkoumat processes GEAC s.r.o. sestavil na základě zkušeností zákazníků aktivní procesy, které jsou schopny poskytnout uživateli řešení velmi častých komplikovanějších procesů. Jsou to Process Order Fulfilment je určen pro distributory zboží a pokrývá cyklus od objednávky až k fakturaci. Minimalizuje čas kritické cesty, obsluhu chyb a událostí vyvolaných překročením kreditu, změnou cen a skladovými Process Purchase Authorisation je určen pro autorizaci a zpracování nákupních objednávek, řeší případy rychlého uvolnění objednávek pro kritické požadavky včetně plné kontroly Process Schedule Reconciliation je určen pro rychlé zpracování zákaznických harmonogramů s efektivní obsluhou chyb a událostí způsobených požadavky na množství a časovými požadavky. Pracuje s aplikacemi pro automobilový Process Credit Diary je určen pro vytváření prioritních seznamů pro správce kreditů, zaměřený na oblast plateb a efektivní správu pohledávek. Process.connect jako obdoba document work flow neboli task work flow umožnuje po svém nasazení pozitivní změnu v životě firmy. Již po několika měsících může být vložená investice uhrazena díky úspoře nákladů, zvýšení obratovosti a naplňování spokojenosti zákazníků. 6 The Blue Rose

9 a analyzovat jejich provoz. Jednotlivé produkty a služby, které tyto možnosti poskytují, jsou označovány Modeler Processes atp. Dalším krokem při plnění požadavků našich zákazníků bylo poskytnout jim možnost podrobně řídit pracovní toky v jejich systému, což by jim dalo prostředky k hledání efektivity v průběhu procesů. Samozřejmostí je požadavek na zobrazení procesů a jejich testování a možnost simulace chodu. Dovoluje také optimalizovat propojení mezi komponenty, upozorňovat operátory na potřebu okamžitého zadání dat nebo autorizace, plánování úkolů jak ve formě dávek, tak interaktivně, a nechat procesy běžet, dokud nejsou splněna určitá předem stanovená kritéria. Podnikoví procesní analytici mohou manipulovat s těmito vztahy a pozměňovat je podle potřeby, tak aby dosáhli nejlepšího výkonu pro různé výrobní programy, podnikové sektory a pro specifické zákazníky. To všechno takovým způsobem, aby operátoři viděli pouze to, co je nezbytně nutné ke splnění požadavků procesu. Proaktivní řízení Správně aplikované a integrované nástroje pro BPM (Business Performance Management) jsou schopny automaticky rozpoznávat a proaktivně řešit např. zapomenuté úkoly a reagovat na ně například změnou priorit uživatelských úloh. Na základě nastavitelných pravidel pro eskalaci a delegování pak aktivní procesy volí náhradní postupy a aktivně komunikují s uživateli, informují je, případně vyzývají ke spouštění konkrétních funkcí. Jiří Malý, GEAC s.r.o. Dostáváme se k tématu outsourcingu, o kterém se hodně mluvilo hlavně v devadesátých letech... Možná se nyní o outsourcingu už tolik nemluví, ale o to více jej firmy využívají. Snaží se plně soustředit na svou hlavní činnost, v té vynikat a generovat zisky, a u ostatních činností zvažují, kdy se jim vyplatí provádět je interně a kdy je naopak výhodnější přenechat péči o ně externímu dodavateli. Zvláště u společností, které už s outsourcingem mají zkušenosti, a dokážou tak přesně spočítat interní náklady na danou činnost, je situace mnohem snazší. Kdo totiž outsourcing nezná, zpravidla ho jeho cena poněkud překvapí a zdá se vysoká. Ve většině případů totiž firmy neumí započítat všechny náklady, které jim s určitou činností vznikají. Zdaleka totiž nejde jen o mzdy odborníků, kteří chod takové činnosti zajišťují. Ti lidé fungují v určité procesní struktuře a mapě firmy, která vypadá nějak, když jsou zaměstnanci, a zase jinak, když firma nakupuje určitý výkon externě jako službu. Navíc musí někde sedět, používat podpůrné technické prostředky, někdo je musí interně řídit, zajišťovat jejich školení, motivovat je, všechny prostředky se navíc odepisují a tak dále... Externí dodavatel navíc přináší své zkušenosti s podobným typem práce pro spousty dalších klientů, a to nejen v rámci jedné země, ale na celosvětové úrovni. A může proto svým klientům kromě zajišťování každodenní agendy ukazovat, jaké trendy v dané oblasti ve světě existují a zda by některé z nich nebyly aplikovatelné i u něj a nepřinesly konkurenční výhodu nebo třeba zlepšení jejího fungování. Jakým způsobem své klienty získáváte? Musíme dobře poznat strategii celého trhu a získat maximum informací o konkrétním klientovi. Každé nabídce předchází náročná a dlouhá fáze sběru podkladů a jejich zpracování. Zjišťujeme potřeby zákazníků a hledáme jejich řešení. Využíváme bohatou databázi IBM, kde jsou shromážděné případové studie z celého světa, což nám velmi usnadňuje práci. Doba klasických projektů je ale za námi. Dnes musíme za klientem přijít a vždy ho posunout dopředu. Akcionáři chtějí, aby podniky rostly, a zejména aby přinášely zisk. Na druhé straně koncoví zákazníci, odběratelé, zase chtějí, aby firma inovovala a nabízela jim stále lepší produkty za nižší ceny. Čím větší počet zaměstnanců má, tím je náročnější každá změna je a její implementace déle trvá. Zde vstupuje do hry otázka priorit. Technologie se ale nesmí přeceňovat, důležité jsou myšlenky, technologie jsou jenom nástrojem. Dnes jste partnerem pro klienta jedině tehdy, když mu nabídnete něco víc, než dnes vnímá, anebo něco víc, než jsou mu schopni nabídnout jiní. Kde bývá nejvíce prostoru k úsporám? Největší rezervy jsou téměř vždy v organizaci práce, v procesních záležitostech, tam je vždy hodně prostoru ke zlepšování. Takové změny jsou mimořádně náročné a jejich úspěšná realizace je tvrdým oříškem především pro velké společnosti. V takových případech jsou zkušenosti k nezaplacení, protože umožní vyhnout se problémům, které už řešil někdo jiný. A každý problém představuje sumu peněz. Jsou zakázky, na něž jste mimořádně hrdí? Z jakého důvodu? Určitě takové projekty jsou a my se vždy po dohodě se zákazníkem snažíme o nich pravidelně informovat trh. V každém případě je ale potřeba říci, že jsme hrdí na každý projekt, který našim zákazníkům ušetří další peníze, anebo jim přinese větší příjmy. Každý projekt, který splní očekávání jeho vlastníků, je dobrým projektem. Děkuji za rozhovor. The Blue Rose 7

10 > téma IBM BladeCenter: Koncentrovaná výpočetní síla Společnost IBM sice na trh blade serverů vstoupila až začátkem roku 2003 jako poslední ze všech velkých výrobců počítačů, avšak to jí umožnilo připravit řešení s vyšším stupněm zpracování a kvality, než je tomu u konkurence. Design serverů IBM BladeCenter tak představuje jasnou technologickou špičku, což dosvědčuje přízeň zákazníků. Během dvou let prodeje získala IBM téměř polovinu celosvětového trhu s blade servery. Vedle široké nabídky různých interních zařízení, které se do blade serveru jednoduše zapojí, je hlavní předností konceptu plná redundance. Je tak možné snadno provádět servis za chodu systému. Veškeré komponenty ve skříni BladeCenter jsou totiž zdvojené a zároveň za chodu vyměnitelné. Asi tou nejdůležitější komponentou jsou však plně redundantní komunikační cesty! Každý blade server je k různým komunikačním cestám připojen minimálně dvěma konektory, přičemž pro zajištění funkčnosti stačí pouze jedno připojení. Případné fatální selhání jednoho z blade serverů či některé ze sdílených součástí skříně BladeCenter nemůže ohrozit chod a dostupnost ostatních blade serverů. Odborníci jistû ocení podrobnûj í pfiedstavení blade serverû: Zpočátku byla nabídka těchto produktů omezena na jedinou skříň se čtrnácti pozicemi pro servery a dvouprocesorové blade servery s procesory Intel Xeon DP. Jako integrovaná I/O zařízení bylo možné použít Ethernet Layer2 switch od společnosti D-link či SAN switch od společnosti Q-logic. Dnešní nabídka je výrazně bohatší: Dvouprocesorové intelové stroje HS20 byly doplněny o až čtyřprocesorové servery HS40 s procesory Xeon MP, dále byl představen stroj JS20 se dvěma 64bitovými procesory PowerPC 970. Počátkem tohoto roku byla nabídka doplněna o servery s až dvěma procesory AMD Opteron s názvem LS20, přičemž tento stroj je zároveň připravený na dualcore procesory. Podle typu použitého procesoru je ho tak možné považovat za dvouprocesorový i za čtyřprocesorový, resp. čtyřjádrový počítač. Zdokonalování se dočkaly také periferie. Nabídka vnitřních ethernet switchů byla rozšířena z původního L2 switche společnosti D-link o výrobky Nortel a Cisco s různou funkčností. Nejschopnějším interním switchem tak nyní může být Nortel L2-7 switch s plnou podporou všech sedmi vrstev a posledního operačního systému Alteon 20. Všechny switche se nabízejí s metalickými i optickými externími uplink porty. Portfolio rostlo také na straně SAN, tj. fibre channel switchů. Původní interní switch společnosti Q-logic doplnily switche firem Brocade a McDATA, čímž se ze systému IBM BladeCenter stalo řešení umožňující nejsnazší integraci do stávající infrastruktury zákazníků. Díky velkému počtu podporovaných zařízení různých výrobců si může každý klient vybrat nejvíce kompatibilní díl. Pokud by nabízené varianty interních switchů nestačily, je možné použít namísto nich pass-thru moduly (optické i metalické) vyvádějící lineárně signál z komunikačních karet ze skříně BladeCenter, takže je možné využít externí switche. Kromě těchto standardních komunikačních cest myslela IBM i na akademickou sféru a nasazení s velkým důrazem na rychlost a možnost koncentrace výkonu. Například na možnost, že si ze blade serverů bude zákazník stavět výpočetní cluster. Kromě komunikace pomocí ethernetu či fibre channelu IBM nabízí Myrinet od Myricomu a Infiniband společnosti Topspin. Podle propustnosti lze jednotlivé komunikační technologie seřadit vzestupně takto: ethernet, fibre channel, Myrinet a Infiniband, který nabízí propustnost až 10 Gbps a kromě rychlého spojení mezi servery umožňuje nativní zapouzdření ethernet i fibre channel komunikace mezi jednotlivými propojenými uzly a externími sítěmi pomocí tzv. gateway modulů. Řešení diskového subsystému blade serverů IBM nabízí dvě možnosti použití interních disků buď dva 2,5 SCSI disky Ultra320, anebo dva 3,5 disky, popřípadě obě varianty, tedy až čtyři interní pevné disky. Samozřejmě je opět možné využít externí diskovou kapacitu. K tomu lze využít SAN storage serveru připojeného pomocí rozšiřujících fibre channel karet a některého z nabízených switchů či pass-thru modulů, anebo NAS storage serveru s podporou protokolu iscsi, který se připojí pomocí rozšiřujících iscsi karet a opět některého z ethernet switchů či pass-thru modulů. Výhodou je pak vyšší spolehlivost daná menším počtem zařízení s pohybujícími se částmi uvnitř samotných serverů, vyšší rychlost vycházející z možnosti nakonfigurovat pole RAID s vyšším počtem disků a často i nižší cena. Je tak totiž možné postavit výkonné pole RAID se zabezpečeným prostorem pro všechny servery na nižším počtu disků. V neposlední řadě nahrává toto řešení bootování ze vzdáleného storage serveru i scénářům pro Disaster Recovery. Pomocí vzdáleného bootu lze také velmi snadno realizovat tzv. hot-spare blade servery. Při selhání jakéhokoliv blade serveru je možné, ať už ručně či plně automatizovaně, přepojit jeho vzdálený bootovací disk na jiný záložní (hot-spare) blade, který pak v řádech sekund pokračuje v činnosti za server původní. 8 The Blue Rose

11 Blade servery představují platformu přinášející nejvyšší stupeň integrace a koncentrace výpočetního výkonu na jednotku prostoru. Šetří tak místo, zpřehledňují propojení jednotlivých komponentů a umožňují jejich snadnou výměnu a servis. Díky tomu je jejich správa efektivnější než v případě jiných řešení, což jistě potěší manažery snažící se o snížení nákladů. Ačkoliv IBM BladeCenter neustále technologicky roste, nebyl doposud měněn jeho základní koncept. Jinými slovy IBM používá stále stejné skříně (se stejnou velikostí a sběrnicemi) a obdobné servery blade. Naši zákazníci proto mohou umístit nejnovější blade servery do nejstarší skříně a naopak. To platí dnes, dva a půl roku od počátku prodeje, a platí to i do budoucna. Vývoj samozřejmě nelze zastavit IBM ve snaze vyhovět různým přáním svých zákazníků vyrábí jednu mutaci skříně BladeCenter pro použití v telekomunikačním prostředí ta se však liší pouze rozměry, jinak využívá stejných blade serverů i rozšiřujících komponent jako standardní skříň. Pro příští rok se připravuje další mutace skříně BladeCenter s větším počtem pozic pro interní switche. To bude opět jediný rozdíl blade servery i sdílené komponenty zůstanou stejné a navzájem kompatibilní a všechny tři typy skříní se budou vyrábět souběžně. Milan Flutka Efektivní komunikace Jeden ze tří největších evropských distributorů léčiv potřeboval vytvořit nový komunikační kanál pro kontakt s lékárníky. Ukázalo se, že namísto vlastního řešení je efektivnější a jistější vybrat si silného dodavatele, který má s podobnými projekty bohaté zkušenosti a dokáže v krátkém čase složitý projekt pečlivě analyzovat, najít ideální řešení s maximálním využitím stávajícího vybavení a rychle jej realizovat. s lékárníky Alliance UniChem CZ s.r.o. Alliance UniChem CZ s.r.o. je součástí společnosti Aliance UniChem plc patřící mezi tři největší distributory léčiv v Evropě. Strategií společnosti, jejíž obrat za rok 2004 činil 8,5 miliardy korun, je spolupráce s nezávislými lékárnami. Zabezpečení bezproblémového fungování celého distribučního kanálu společně s vysokými nároky na řízení interních procesů vyžaduje adaptabilní, výkonné a bezpečné prostředí, které poskytuje právě operační systém Linux. Ten zároveň dovoluje flexibilní propojení s dalšími aplikacemi. The Blue Rose 9

12 > téma Identifikace potřeb Pro podporu růstu společnosti a jejích aktivit bylo potřeba vytvořit jednotnou platformu umožňující budoucí rozvoj podnikových internetových a intranetových aplikací a přinášející kvalitnější služby zákazníkům a podporu obchodních procesů. V oblasti obchodních vztahů byla jako prioritní identifikována potřeba vytvořit nové prodejní kanály pro lékárny a zabezpečit bezchybné fungování obchodního modelu B2B, B2C a komunikace s dodavateli. Společnost potřebovala efektivně spolupracovat se všemi svými partnery, mezi něž patří přibližně lékáren a 500 dodavatelů, a zabezpečit tak distribuci přibližně různých přípravků. Systémy informačních technologií ve firmě jsou založeny na platformě SuSE Linux, Oracle DB, Lotus Notes a Domino. Důvodem volby této platformy byla přijatelná cena, stabilita, snadná škálovatelnost, výborné reference a podpora Linuxu. Vzhledem k rozsáhlým zkušenostem a požadavkům firma nepoužívá Microsoft platformy na straně serverů. Realizace interními silami Společnost se nejprve rozhodla realizovat projekt interně, s využitím vlastních specialistů a nástrojů PHP. Tato forma se zdála být nejsnazší a nejlevnější. Po slibném začátku byly však ztraceny přibližně tři měsíce řešením složité komunikace mezi systémy ERP, CRM, OFA a DOMINO. Další komplikace byly zjištěny při zajišťování kompatibility s existujícími standardy EC. Ukázalo se, že levné cesty mohou být mnohem riskantnější a výsledek mnohem dražší. Především však nikdo nezaručí úspěšné dokončení a vývoj celého projektu. Proto se firma rozhodla využít služeb externího dodavatele, který má v dané oblasti zkušenosti a nemusí řešit všechny problémy od počátku. Výběr dodavatele Společnost si stanovila hlavní kritéria pro výběr dodavatele, mezi která patřila především cena řešení, rozumná doba realizace projektu, minimální rizika, zkušenosti, kvalitní a prověřený produkt a jeho realizace důvěryhodným partnerem. Alliance UniChem potřebovala sestavit projekt, který bude dotažen do úspěšného konce a především bude odrážet potřeby skutečných aktivit společnosti. Průběh řešení Na základě výsledků výběrového řízení byla uskutečněním projektu pověřena společnost IBM se svým produktem WebSphere a společnost AdHoc. Důvodem výběru WebSphere Portal Serveru byla potřeba vytvoření robustního, kompatibilního a stabilního řešení, které bude možné provozovat na linuxovské platformě. Mezi další výhody zvoleného řešení patří možnost jednoduchých změn v architektuře, škálovatelnost, podpora otevřených standardů (Java, XML, Soap) a především snadná integrace s produkty IBM Lotus Notes a Oracle DB, které Alliance UniChem již používala. Jednou z hlavních předností navrhovaného řešení byla jeho kompaktnost dodavatel nabídl řešení všech požadavků v rámci jednoho projektu, čímž odpadla občas problematická koordinace více poskytovatelů. Potvrdilo se, že je mnohem lepší spolehnout se na velkého a silného dodavatele ve spojení se spolehlivým partnerem. Výběrové řízení ukázalo, že když si společnost zvolí silnou komerční platformu, může se soustředit pouze na konečná řešení. Použité prvky IT architektury Po softwarové stránce bylo použito komponent IBM WebSphere Portal Server, IBM WebSphere Application Server, IBM Lotus Domino Server, Oracle DB, IBM DB2 a Linux. Projekt byl koncipován s podporou dvou serverů IBM xseries 345 a developerského počítače. Hlavním důvodem použití těchto komponent byl operační systém Linux, který tvořil základ 95 procent všech systémů v Alliance UniChem. Z tohoto důvodu bylo efektivní zachovat jednotnou platformu. Oracle tvořil základ logistického a finančního softwaru firmy, Domino Server byl používán pro CRM a Helpdesk. Tohoto řešení bylo použito pro jednoduchost integrace existujících systémů do portálu. Databáze IBM DB2 obsahovala všechna data portálu a pomocné tabulky pro B2B. Dodavateli řešení byly společnosti IBM, AdHoc a Unibase. Společnost IBM projekt zastřešila, její specialisté celý systém vymysleli, postavili a nakonfigurovali. Firma AdHoc pracovala na designu webu a programování v prostředí Java a Domino. Unibase pracoval na tvorbě API do ERP systémů a na procesech spojených se systémy Oracle. Celý projekt trval tři měsíce a podílel se na něm tým sedmi lidí, skládající se ze systémových architektů, Oracle a Java programátorů a webdesignera. Samotné IBM bylo zastoupeno čtyřmi softwarovými specialisty. Přínos implementace nové architektury Vytvořený internetový portál představuje další variantní kanál pro zákazníky, jehož prostřednictvím mohou přistupovat ke standardním službám Alliance UniChem CZ. Řešení umožňuje zákazníkům přímo využívat obchodní informace, jež usnadňují jejich rozhodování a zvyšují přidanou hodnotu poskytovaných služeb Alliance UniChem CZ. Řešení přispělo ke zvýšení rychlosti a přesnosti bez nároků na rozšíření lidské kapacity ze strany zadavatele, který může díky integraci IT systému a vytvoření standardu pro snadné předávání dat dále zjednodušit svou komunikaci s obchodními partnery a zákazníky. Flexibilita a rozšiřitelnost přijatého řešení umožní společnosti dále na jeho základě budovat a nabízet zákazníkům další individualizované služby s přidanou hodnotou. 10 The Blue Rose

13 Produkty portfolia IBM Express zahrnující servery, úložné systémy, software a služby optimalizované potřebám malých a středně velkých podniků vám podávají pomocnou ruku. Jsou to cenově dostupná a vysoce spolehlivá řešení udělají svou práci a vy se můžete řádně soustředit na tu vaši. Jejich schopnost fungovat samostatně vám umožní lepší kontrolu vašeho IT prostředí a výrazně tak snížit náklady na údržbu. Pro servery IBM s procesory Intel Xeon a úložné systémy z nabídky IBM Express je to standard. Nikoliv volitelná funkce. Nikoliv doplněk. Jednoduše a prostě: je to jejich součást. A je tady ještě něco navíc váš certifikovaný IBM Business Partner. To znamená konkrétní diskusi s někým, kdo rozumí vašemu odvětví, vašemu podnikání a kdo je navíc z vašeho regionu. Pro malé a středně velké podniky je to více než významná pomoc, nemyslíte? ČÍM VÍCE POZORNOSTI VĚNUJETE SERVERŮM TEĎ, TÍM MÉNĚ JI BUDOU VYŽADOVAT POZDĚJI. Spolehlivé, snadno ovladatelné, dostupné: IBM eserver xseries s procesory Intel Xeon TM. IBM eserver xseries 226 Express 64-Bit Procesor Intel Xeon 3,00 GHz Možnost rozšíření na dva procesory Operační paměť 1 GB (max. 12 GB) Integrovaný Gigabit Ethernet, ServeRAID 7e (RAID 0 nebo 1) a řadič Dual-Channel Ultra320 SCSI Až 6 hot-swap pevných disků s kapacitou 1,8 TB Redundantní hot-swap napájecí zdroje V provedení tower s možností konverze do racku (4U) Záruka tři roky on-site IBM eserver xseries 346 IBM eserver xseries 346 Express 64-Bit Procesor Intel Xeon 3,00 GHz Možnost rozšíření na dva procesory Operační paměť 512 MB (max. 16 GB) Integrovaný duální Gigabit Ethernet, ServeRAID 7e (RAID 0 nebo 1) a řadič Dual-Channel Ultra320 SCSI Až 6 hot-swap pevných disků s kapacitou 1,8 TB Redundantní hot-swap napájecí zdroje V provedení pro instalaci do racku (2U) Záruka tři roky on-site Kč*(P/N: 88401AG) Kč*(P/N: 84883DG) IBM TotalStorage IBM Software IBM TotalStorage DS4100 Express Diskové pole s rozhraním 2 Gbps Fibre Channel, dual-active controller, dual FC-AL s max. počtem 112 disků Disková kapacita 1 TB (4 x 250 GB SATA HDD), max. kapacita 28 TB V ceně software pro management Cena: od Kč* WebSphere Portal Licence pro 20 uživatelů Včetně implementace, zaškolení obsluhy a spuštění tří základních portletů Více informací: ibm.com/cz/software/smallsolutions Cena: od Kč* ibm.com/cz/xseries ibm.com/cz/partners * IBM doporučená koncová cena bez DPH; cena je platná v době tisku. Jedná se o doporučené koncové ceny, které se u koncových prodejců mohou lišit. Nabídky platí pro zákazníky z řad podniků až do vyprodání zásob. Neplatí v souvislosti s žádnou jinou nabídkou nebo speciálními podmínkami. 1 Hovory na linku IBM jsou bezplatné. Značka IBM, logo IBM a logo WebSphere jsou ochrannou známkou společnosti International Business Machines Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Intel, logo Intel, Intel Inside, logo Intel Inside, Pentium, Celeron a Intel Xeon jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech a dalších zemích. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. IBM Všechna práva vyhrazena. Poznámka: Modely na fotografii jsou určeny pouze pro ilustrační účely a jejich parametry nemusí odpovídat inzerovaným výrobkům. Společnost IBM si vyhrazuje právo modifikovat své výrobky včetně specifikace bez předchozího upozornění. Informace v inzerátu nejsou zaručeny smlouvou.

14 > řešení Potraviny musí Zcela zásadním způsobem se vstup České republiky do Evropské unie projevil v oblasti potravinářství. Členství přináší výhody, ale také povinnosti, omezení a regulace. Jednou z povinností, které musí potravinářské firmy splnit, je zavedení funkčních systémů a postupů vedoucích k zajištění vysledovatelnosti původu produkce. ro Potravináři tak musí znát složení každé šarže výrobku až na úroveň konkrétních šarží základních surovin a musí také znát původ těchto surovin. Od počátku roku 2005 se navíc začaly v souvislosti se sledovatelností a značením potravin objevovat požadavky řetězců na jednotný systém značení palet čárovým kódem. Snad jen ty nejmenší rodinné podniky dokážou tyto nové požadavky zajistit bez výraznějšího zapojení výpočetní techniky a moderních technologií sběru dat. Společnost Data Software Brno (DSB) dlouhodobě monitoruje potřeby v zajišťování sledovatelnosti (traceability) nejen u potravinářských firem, ale i u společností z farmaceutického nebo automobilového průmyslu, a díky svým zkušenostem tak nabízí v současné době jeden z nejefektivnějších systémů sledování logistických a výrobních procesů. DSB Logistic Manager Většina podnikových informačních systémů kategorie ERP (Enterprise Resource Planning) neumožňuje dostatečně podrobnou evidenci šarží a práci s dalšími informacemi nutnými k preciznímu sledování průchodu surovin výrobou. Proto je nutné nasadit vedle tohoto informačního systému produkt kategorie WMS (Warehouse Management System). Jedním z takových systémů je DSB Logistic Manager, který vyvíjí a implementuje společnost DSB. Technologie sběru dat Aby však byl systém sledovatelnosti co nejspolehlivější a návratnost investic co nejrychlejší, musí být kromě kvalitního softwarového vybavení zajištěno i několik dalších podmínek, zejména minimalizace nároků na obsluhu a eliminace lidského faktoru při sběru dat. Proto společnost DSB implementuje Logistic Manager společně se zařízeními, která umožňují v reálném čase zaznamenávat potřebné informace čtením čárových kódů nebo RFID tagů (miniaturních rádiových modulů sloužících k identifikaci). Právě tato technologie má v logistice značnou perspektivu. Na masivní nasazení ve spotřebitelském řetězci si sice ještě pár let počkáme, avšak právě pro sledování pohybu palet či přepravních balení je tato technologie smysluplně využitelná již dnes. Pro zajištění sběru dat z výroby a logistiky v reálném čase, za současného zachování flexibility, je potřebné zajistit propojení čtecích zařízení s jádrem systému bezdrátovou sítí. Pro tyto účely společnost DSB využívá technologie Wi-Fi, pracující na frekvenci 2,4 GHz. Data z výroby a skladu jsou zaznamenávána v reálném čase s využitím plně nebo částečně automatizovaného sběru. Oproti jiným způsobům je tak možné zaznamenat nesrovnatelně větší množství informací, což je využito zejména ke zkrácení doby mezi změnami výstupních šarží, čímž výrobce výrazně snižuje případné škody při nuceném stažení produkce z trhu. Společně se zaváděním výše uvedených produktů a technologií dochází k výraznému nárůstu množství zpracovávaných a uchovávaných dat. Společnost DSB jako integrátor systémů operativního řízení dlouhodobě spoléhá při svých aplikacích na produkty IBM. Jedná se zejména o servery, zálohovací systémy a software pro komplexní řešení správy IBM Tivoli. 12 The Blue Rose

15 mít svûj dokmen Krátce SYSTÉM ŘÍZENÍ A SPRÁVY DOKUMENTŮ CAC LEASING NESE ZNAČKU IBM Digitální archiv od IBM uspořádá miliony papírových stránek CAC LEASING a.s., přední české leasingové společnosti, do systému hodného třetího tisíciletí. Systém řízení a správy dokumentů, který si firma vybrala, je založený na databázi IBM DB2 Content Manager. Od samého začátku spravuje na půl milionu dokumentů, které Využijte informace, které máte Nejen na potravinářské podniky doléhají legislativní změny, které přinesl vstup České republiky do Evropské unie. Společnosti, kterých se zpřísnění evidence a kontroly výroby, dopravy i prodeje týká, stojí před volbou, jak tyto rostoucí požadavky plnit. V budoucnu budou mít navrch zejména ty podniky, které dokážou tyto změny přetvořit v konkurenční výhody. Nasazením informačních technologií do výroby a logistiky může firma nejen splnit na ni kladené požadavky, ale navíc získat obrovské množství využitelných informací. Každý pohyb na skladě, každý krok ve výrobě, každý pohyb na účtu vytváří den co den ohromný objem informací, které za delší časové období vytvářejí ucelený přehled o procesech ve firmě. Informace jsou bezpochyby jednou z největších konkurenčních výhod. A právě dokonalé využití dostupných informací je tou nejsnadnější cestou ke zvýšení celkové pružnosti firmy, k optimalizaci logistických i výrobních procesů i ke správnému rozhodování. Produkty DSB v tomto směru pomáhají českým i zahraničním společnostem udržet vždy krok před konkurencí. se týkají základní obchodní činnosti společnosti leasingových smluv. Společnost se rozhodla dále neinvestovat do stávajícího manuálního zpracování dokumentů a volila budoucnost: dokumenty budou převáděny do elektronické podoby, takže vznikne elektronický archiv, který bude všemi vlastnostmi plně vyhovovat nárokům velké finanční společnosti. IBM DODÁVÁ DATOVOU SÍŤ PRO ČESKÝ TELECOM Český Telecom se loni rozhodl výrazně inovovat páteřní datovou síť, včetně zavedení zcela nových datových přenosových technologií založených na produktech CISCO Systems. Ve výběrovém řízení na dodavatele si firma vybrala společnost IBM, která do výběrového řízení vstoupila ve spojení s technologiemi CISCO Systems. Výsledky dosavadní spolupráce potvrdily správnost volby kvalitní technologie Cisco Systems ve spojení s komplexními službami IBM. Přidaná hodnota IBM spočívá v optimální kombinaci lokálního přístupu a globálních zdrojů, uvedl při té příležitosti Robert Šebl, manažer pro IP služby společnosti Český Telecom. The Blue Rose 13

16 > řešení SAP Business One + IBM DB2 pfiedstavuje vhodné fie ení pro malé a stfiední firmy Společnost NWT Computer má jako IBM partner bohaté zkušenosti s implementací podnikového informačního systému SAP Business One společně s IBM databází DB2. Kombinací těchto produktů získá zákazník spolehlivé a výkonné řešení usnadňující řízení společnosti. Na implementaci podnikových informačních systémů má NWT Computer vyčleněnu speciální divizi ADDER informační systémy, která systém SAP Business One implementuje od roku Zařazení tohoto systému významně doplnilo portfolio nabízených produktů, a to zejména řešení, určená menším a středním podnikům. SAP Business One je navržen tak, aby bylo možné jej v budoucnosti rozšiřovat a mohl růst a měnit se dle aktuálních potřeb firmy. Hlavní přednosti systému SAP Business One: rychlá implementace snadná obsluha přizpůsobí se prostředí i velikosti vaší firmy poskytuje pohled na aktuální podnikové procesy cenově dostupný s předem známými náklady škálovatelné řešení, které poroste s vaší firmou pomáhá snižovat náklady a zvyšovat zisk upozorňuje na kritické momenty pomáhá zvyšovat produktivitu IBM DB2 je databázový server určený a optimalizovaný pro databázové aplikace s vysokými požadavky na spolehlivost a robustnost. Jeho škálovatelnost dovoluje nasazení od personálních a mobilních asistentů a osobních počítačů po rozsáhlé Společnost NWT Computer s. r. o. je v současné době jednou z největších firem v oblasti informačních technologií působících na Moravě. Se svými více než 90 zaměstnanci je schopna nabídnout zákazníkovi opravdu komplexní řešení jeho potřeb v oblasti dodávek software, hardware, sítí a přístupu k internetu. Dodávkou těchto produktů zákazníkovi vztah s ním nekončí nabízí celou řadu dalších služeb např. správu sítí, outsourcing, servis, technickou podporu atd. Firemní filozofií je nabízet komplexní služby s vysokou přidanou hodnotou na profesionální úrovni za velmi konkurece schopné ceny. Posláním společnosti je přinášet lidem nejnovější světové technologie. a výkonné víceprocesorové architektury. NWT Computer je tak schopna s uvedenými produkty a v kombinaci s kvalitní implementací, která je prováděna podle vlastní projektové metodiky, plně uspokojit požadavky zákazníků kladené na podnikový informační systém. Josef Šumbera, NWT Computer s.r.o. Krátce IBM A INBEV PODEPSALY CELOSVĚTOVOU DOHODU IBM podpoří transformační strategii pivovarské společnosti InBev, která je výrobcem značek jako Staropramen, Stella Artois či Hoegaarden. V rámci smlouvy v celkové hodnotě téměř 250 milionů eur bude IBM spravovat informační infrastrukturu InBev ve více než 25 zemích celého světa. Z hlediska množství vařeného piva je InBev největší pivovarskou společností na světě, má provozy v Severní a Jižní Americe, Evropě, Asii a Tichomoří. Kontraktem s IBM získá InBev flexibilitu, zoptimalizuje své výdaje na informační technologie a přejde na standardizovanou globální platformu. Informační infrastruktura bude spravována na celosvětové úrovni a ve všech 25 zemích, jichž se smlouva týká, budou na realizaci dohlížet místní pobočky. Více než dva tisíce serverů bude zkonsolidováno na nejlepší technologie svého druhu, což sníží počet potřebných serverů na 500. Sítě WAN a LAN, hlasové služby a internetové připojení bude zajišťovat BT. V rámci projektu také do IBM a BT přejde 166 dosavadních IT specialistů InBev. 14 The Blue Rose

17 > software Sedmiãka je Èastné ãíslo V Lotusu to letos platí dvojnásob. Sedmička má stejně jako víno více charakteristik: Přináší pravděpodobně nejbezpečnější messaging na světě, tzn. perfektní práce s y, společné plánování času a skupinové kalendáře, sledování úkolů a projektových týmů a samozřejmě adresářové služby. Jistě vás potěší novinky v boji se SPAMem, nárůst výkonu LDAP a dokonalý přístup pomocí webového prohlížeče. Podstatné jsou uživatelské funkce pro zvýšení pracovní produktivity poznáte, zda je mail jen pro vás, nebo pro větší počet osob, rozpracované texty se automaticky ukládají a součástí je bezpečný instant messaging, díky němuž ušetříte čas. Nabízí prostředí, ve kterém si velmi rychle připravíte aplikaci pro tým nebo třeba pro celou firmu. Jednoduše ji propojíte s jiným IS nebo partnerskou firmou. Lotus Domino & Notes se nedávno objevil v nové verzi, označené R7, zkráceně Sedmička. Při srovnání se sedmičkou vína narazím na drobný problém. Sedmička vína může obsahovat mladé víno nebo starší či archív, jenže Domino takové dělení nezná. Má v sobě kvalitně vyzrálé archivní kousky a současně plno mladých a perspektivních vín. Možná by se hodilo označení cuvée téměř umělecky zkombinované to nejlepší, co se vinaři podařilo. V tomto případě co se za posledních 20 let podařilo vývojářům a stratégům Lotusu. Už nyní ale vývojáři pracují na další verzi. Podle velké letošní evropské Lotus konference dostala pracovní název Hannover a její betaverzi uvede IBM Lotus na jaře roku Hannover v sobě nese novou generaci uživatelského prostředí připraveného v ECLIPSE, což slibuje zásadní krok směrem k otevřeným standardům, architektuře SOA a přitom zachování nečekaně Dokument Management přináší úzkou spolupráci s MS Office a OpenOffice. Umožňuje grafickým nástrojem nastavit procesní tok dokumentů v rámci jejich životních cyklů (workflow). Takže to co v Office vytvoříte, následně jednoduše uložíte, zabezpečíte a sdílíte se správnými kolegy. Sedmička jako webový server a relační databáze dává vývojářům šanci neomezeně se vyjádřit. A můžete si vybrat, jestli to bude veřejný web, partnerský web nebo intranet týmový web, vysokého komfortu uživatelské práce. Zkrátka, máme se všichni na co těšit už dnes. René Zahradník, MBA The Blue Rose 15

18 > software ŘEŠENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERČNÍ BANCE O výhodách internetového bankovnictví dnes již nikdo nepochybuje. Další výzvou ve vývoji těchto služeb je možnost ovládat bankovní účet jednoduše v on-line režimu a v příjemném uživatelském prostředí, s obdobnými možnostmi, jako má internetové bankovnictví, i přes mobilní telefon. 16 The Blue Rose

19 Mobilní bankovnictví nové generace musí umožnit jednoduché ovládání účtu a přiitom zabezpečit vysokou úroveň ochrany přenášených dat. Této výzvy využila Komerční banka, která jako první banka v České republice a jedna z prvních v Evropě službu mobilní bankovnictví nové generace svým klientům nabídla. Služba Mobilní banka KB Služba Mobilní banka KB funguje na bázi technologie Java a veškerá komunikace mezi klientem a bankou probíhá formou on-line datových přenosů. Prostřednictvím Mobilní banky mohou klienti zadávat platební příkazy, zjišťovat aktuální zůstatek na svých účtech, kontrolovat transakční historii, přehled blokací z platebních karet, využívat šablony pro opakované platby, posílat oznámení o provedených platbách a mnoho dalších služeb, které byly až doposud nerealizovatelné pomocí řešení postaveného na bázi SIM Toolkit. Na vývoji aplikace Mobilní banka spolupracovala s Komerční bankou společnost Cleverlance, která Komerční bance dodala řešení založené na robustní a škálovatelné technologii J2EE na bázi IBM WebSphere Application Server V6.0. Na rozdíl od technologie SIM Toolkit, která byla až doposud využívána pro mobilní bankovnictví, není realizace úprav a nových funkčností mobilního bankovnictví nové generace svázána s nákladnou a pro klienty mnohdy nepříjemnou výměnou SIM karty. Vše probíhá v intuitivním a uživatelsky příjemném prostředí, které je podobné službě Mojebanka internetovému bankovnictví Komerční banky. Základní charakteristika systému V přípravné fázi projektu byla v Komerční bance zamítnuta technologie využívající SIM toolkit jako řešení skýtající minimální uživatelský komfort a faktem je, že mnohá moderní zařízení (PDA, MDA, SmartPhones, atd.) tuto technologii již nepodporují. Dalším požadavkem byla rychlá implementace celého řešení spojená s nutností vysoké úrovně zabezpečení. Společnost Cleverlance využila svých dlouholetých zkušeností z oblasti bankovnictví a vývoje mobilních technologií a rozhodla se postavit aplikaci Mobilní banka na vlastním produktu Cleverlance FrontEnd Server (Cleverlance FES), který právě pro obdobné aplikace začala vyvíjet již v roce Cleverlance FES je produkt určený k vytváření klientských aplikací pro mobilní zařízení, přičemž klade důraz na minimalizaci nákladů na vývoj, testování, provoz aplikace a také na samotný přenos dat. Jeho nasazení významně zkracuje dobu nasazení mobilních řešení. Technologie Základní infrastruktura celého řešení v Komerční bance je instalována na robustním a škálovatelném J2EE aplikačním serveru IBM WebSphere Application Server V6.0. Ten rozšiřuje tradiční funkcionalitu aplikačního serveru směrem k řešení problematiky integrace a mobilního řešení. V6 pomáhá k přechodu k servisně orientované architektuře (SOA), která ve svém konečném důsledku umožní koncovému uživateli rychleji reagovat na potřebné změny informačních technologií v návaznosti na požadavky trhu. Mezi technologická vylepšení V6 patří zjednodušená instalace a administrace internetových aplikací, a to díky nástroji IBM WebSphere Rapid Deployment, který zároveň umožňuje zjednodušit proces implementace aplikací z vývoje do prostředí aplikačního serveru. Poskytuje také výrazně vylepšenou funkcionalitu, dostupnost a škálovatelnost prostředí aplikačního serveru. Aplikační server V6 podporuje poslední J2EE standardy, standardy definované pro Web Services, The Blue Rose 17

20 > software a je určen především jako multiplatformní nástroj pro internetové a celopodnikové aplikace. Implementace Implementace Mobilní banky trvala tři a půl měsíce do spuštění pilotního provozu a byla rozdělena do čtyř základních kroků. V prvním kroku bylo nutné analyzovat požadavky Komerční banky týkající se bezpečnosti a uživatelského komfortu a zabezpečit integraci s internetovým bankovnictvím. Druhým krokem byla analýza funkčností výsledného mobilního bankovnictví a definice vzhledu uživatelského rozhraní, na kterou navazovala ve třetím kroku samotná instalace Cleverlance FrontEnd Serveru a úprav dle požadavků zákazníka. Posledním, čtvrtým krokem, bylo důkladné několikaúrovňové testování, kterým byla implementační fáze zakončena. Poté byla aplikace Mobilní banka uvedena do pilotního provozu, a od 10. května 2005 je aplikace přístupná všem klientům Komerční banky. Bližší popis produktu FES Vývoj produktu Cleverlance FrontEnd Server začal v září Zkušenosti společnosti Cleverlance s vývojem aplikací pro mobilní telefony totiž ukázaly, že vývoj pro platformu J2ME vyžaduje zcela jiný přístup, než je při vývoji mobilních aplikací s jedním pevně daným mobilním zařízením běžné. Nová myšlenka řešení těchto problémů pak položila základ pro Cleverlance FrontEnd Server. F I R E W A L L formuláře, pageflow, grafické prvky bez nutnosti manuální instalace nové J2ME aplikace na koncová zařízení. Aplikace pro FES jsou implementovány v tzv. FES jazyku, což je XML popis jednotlivých formulářů a jejich vzájemných vztahů. Součástí produktu FES je i část uložená na J2EE serveru tzv. FES server. Tento server jednak distribuuje nové verze FES aplikací a dále zajišťuje integraci a přenos dat se systémem zákazníka. Pro podporu vývoje je ve FES serveru obsažen nástroj pro usnadnění integrace. FES server je založen na technologiích JAVA J2EE, EJB 2.0. Podporuje aplikační servery BEA WebLogic, IBM WebSphere, Sun Java Systém Application Server, JBoss databáze Oracle 9i (volitelně MySQL, PostgresSQL), volitelně platformu MS.NET a MS SQL). FES klient podporuje zařízení na platformách J2ME MIDP 1.0, 2.0 pro zařízení JAVA kompatibilní; J2SE pro zařízení s OS Linux, Windows 2000/XP (PC) MS.NET Compact Framework pro zařízení s operačním systémem PocketPC 2002, 2003; MS.NET pro zařízení s Windows 2000/XP (PC). Výhody řešení na bázi Cleverlance FES FES klient je pro konkrétní mobilní zařízení vyvinut pouze jednou a poté může sloužit pro libovolnou FES aplikaci. Jeho ovládání, vzhled a chování je stejné na všech zařízeních, což má za následek vznik hned několika výhod: Uživatelská podpora FES aplikace je jednoduchá, jako kdyby byl použit jediný typ mobilního zařízení. Vývoj a testování aplikace může probíhat na omezeném portfoliu mobilních zařízení, protože všechna zařízení s FES klientem pro aplikaci poskytují kompatibilní prostředí. Rychlost vývoje mobilní aplikace je závislá pouze na integraci FES serveru s cílovými systémy a návrhu FES aplikace. Tím odpadá nutnost ladění jednotlivých mobilních zařízení s každou změnou. Vzhled je plně přizpůsobitelný požadavkům vlastníka aplikace. Princip propojení jednotlivých částí systému Ukázalo se, že některé části aplikace podléhající častým změnám především formuláře uživatelského rozhraní, pageflow těchto formulářů, kontrola (validace) vstupních dat a transformace dat pro cílové systémy. Naopak existují části, které není nutné měnit s každou úpravou aplikace, a jsou dokonce společné různým aplikacím. Jsou to např. procesy komunikace, šifrování, ukládání dat a vykreslování uživatelských rozhraní. FES je proto spíše aplikační prohlížeč poskytující prostředí pro běh specifických aplikací dle požadavku zákazníka. Tyto aplikace mohou být měněny bez zásahu do samotného prohlížeče, a v praxi je tedy možné změnit např. Bližší popis aplikace Mobilní banka FES server je v prostředí Komerční banky integrován s aplikací Mojebanka, která zajišťuje přistup k uživatelským datům, a s aplikací Expresní linka, která zajišťuje ověřování uživatele. Tato architektura umožní jednoduché změny funkčností a další rozšiřování aplikace Mobilní banka o služby dostupné prozatím pouze klientům aplikace Mojebanka a Profibanka. Díky rychlé implementaci celého projektu a úspěšnému průběhu pilotního provozu mohlo být mobilní bankovnictví nabídnuto již v průběhu května 2005 klientům Komerční banky, kteří tak získali přístup k unikátní službě dostupné 24 hodin denně 365 dní v roce, a to v české i anglické verzi. Službu mohou využívat klienti všech mobilních operátorů. 18 The Blue Rose

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Datová úložiště. Zdroj: IBM

Datová úložiště. Zdroj: IBM Datová úložiště Zdroj: IBM Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí (?) Ukládání dat domácí Uložení na pevný disk počítače Použití pro malé objemy Typicky domácí a kancelářské použití Když záloha,

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

IBM Virtualizace. Virtualizace

IBM Virtualizace. Virtualizace IBM Virtualizace Virtualizace 2 Virtualizace Chystáte se virtualizovat? Vybíráte vhodnou platformu? IBM pro Vás připravila virtualizační balíčky, které uspokojí Vaše technické potřeby a umožní Vám soustředit

Více

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť.

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Komunikační zařízení s rozhraním ethernet Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Neustále se rozšiřující řada výrobků pro datovou komunikaci založenou na technologii Ethernet

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice Novinky v telekomunikacích Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice O Vodafone Vodafone Group ve světě Skupina má významnou působnost v Evropě, Africe, Austrálii

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

Symantec Mobile Security

Symantec Mobile Security Pokročilá ochrana mobilních zařízení před bezpečnostními riziky Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Nabídka aplikací neautorizovanými prodejci spolu se značnou otevřeností platformy

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 Mojmír Prokop, Head of Direct Channels, Komerční banka, a.s. Praha 27.března 2012 Kdo jsme : Silná

Více

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN REALITY FMS FACILITY MANAGEMENT SOLUTION PRO KOHO JE IS REALITY URČEN Informační systém Reality je samostatná aplikace, která k ekonomickým systémům přidává nástroje pro efektivní správu komerčních realit,

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Microsoft Content Management Server 2002. Ministerstvo dopravy získalo díky Microsoft technologiím aktuální, přehledné a operativní webové stránky

Microsoft Content Management Server 2002. Ministerstvo dopravy získalo díky Microsoft technologiím aktuální, přehledné a operativní webové stránky Microsoft Content Management Server 2002 Ministerstvo dopravy získalo díky Microsoft technologiím aktuální, přehledné a operativní webové stránky Přehled Země: Česká republika Odvětví: Státní správa Ministerstvo

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Produktový katalog. Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily Služby ABB Connected

Produktový katalog. Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily Služby ABB Connected Produktový katalog Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily Služby ABB Connected Služby Connected Produkty na podporu vašeho podnikání Abyste ze své nabíjecí sítě elektromobilů získali maximum, potřebujete

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps: cesta k úspoře nákladů Kterých témat se case study týká? Vladimír Peták vedoucí IT Grand Princ Media Změna firemní kultury Vysoké nároky na funkcionalitu Úspora firemních nákladů

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015. Předkládá: Jiří Močkoř / rektor

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015. Předkládá: Jiří Močkoř / rektor Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015 Předkládá: Jiří Močkoř / rektor Institucionální rozvojové projekty Ostravské univerzity 2015 Předkládá: Jiří Močkoř rektor 1 1.

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje Novinky 2012 Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje 13.6.2012 Doba je složitá Je krize x Není krize??? Blbá nálada x Optimizmus??? Komunikace na dálku x Plné silnice??? Přichází globální oteplování x

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

Kamerový systém Security Center OMNICAST

Kamerový systém Security Center OMNICAST Kamerový systém Security Center OMNICAST Security Center Omnicast je dlouhodobou investicí do bezpečnosti vaší firmy. Díky maximální flexibilitě, otevřené architektuře a pravidelně uváděným aktualizacím

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

Case Study. Google Apps: Krok do 21. století. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps: Krok do 21. století. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps: Krok do 21. století Kterých témat se case study týká? Změna firemní kultury Vysoké nároky na funkcionalitu Úspora firemních nákladů 1 Kdo je ANNONCE? 2 Výchozí podmínky Annonce

Více

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Ing. Aleš Kopecký Ing. Martina Tomešová Telefónica O2 Czech Republic Agenda 1. Postup centralizace

Více

MATERNA GmbH 2013 www.materna.de 1

MATERNA GmbH 2013 www.materna.de 1 MATERNA GmbH 2013 www.materna.de 1 O nás 1980 založena MATERNA. 1.400 zaměstnanců v 11 národních a 11 mezinárodních pobočkách v Evropě. 158 milionů Euro obrat v roce 2013. MATERNA působí úspěšně v oboru

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Efektivní servery PRIMERGY Radovan Hošek

Efektivní servery PRIMERGY Radovan Hošek Efektivní servery PRIMERGY Radovan Hošek Efektivní PRIMERGY servery od Fujitsu Radovan Hošek Product Manager Servers Fujitsu Technology Solutions Požadavky na IT manažery CEO požaduje: Flexibilitu Rychlá

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Symposium 2010 Co nám přinesl systém ISDS?? Informační Systém Datových Schránek 2 Otázku Kam s ním? 3 Ptáte se s čím?

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Zakázkový profil přijetí technologií objednaný společností Cisco Systems Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Březen 2013 Úvod Způsob, jakým dnes komunikují

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více