The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str."

Transkript

1 The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. 16 DINOSAU I MEZI NÁMI str. 22 PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28

2 > úvodník Díky vysokému technologickému a kvalitativnímu standardu, kterého světové i české společnosti dosahují, se dnes pozornost manažerů obrací na oblast snižování nákladů a to při současném zvyšování efektivity výkonu celé společnosti. Jedním z hlavních kroků na této cestě je sledování výkonnosti a nákladů souvisejících s infrastrukturou informačních technologií, kde podniky bedlivě sledují hledisko výnosnosti investic a kde IBM nabízí celou řadu efektivních řešení. Společnost IBM vychází, v duchu své strategie On Demand businessu, vstříc požadavkům svých zákazníků a neustále uvádí na trh nové produkty a inovace, které umožňují firmám všech velikostí vyrovnat se s vysoce konkurenčním prostředím, optimalizovat svůj výkon a tím i náklady podle skutečných potřeb. Pro IBM je již několik desetiletí charakteristické široké portfolio individualizovaných řešení pro všechny typy organizací, od středních a malých firem, institucí veřejné a státní správy, školství, zdravotnictví až po mezinárodní korporace. Veškeré aktivity IBM však mají společného jmenovatele, kterým je vytvoření On Demand nabídky, portfolia, kterým každá společnost může docílit zvýšení efektivity stávajících systémů a zároveň nastavit trend snižování nákladů na chod společnosti jako celku. Například během uplynulých šesti měsíců představilo IBM hned několik novinek z oblasti serverů a mainframů, které nabízejí oproti jiným řešením nesrovnatelně vyšší výkon spojený se snížením ceny vlastnictví těchto systémů. Za všechny jmenujme novou architekturu eserver X3 a mainframe IBM System z9, jež představují přímo vzorový příklad postoje IBM k inovacím ve prospěch zákazníků. Celosvětové aktivity IBM stále potvrzují, že jsme špičkou v oblasti informačních technologií a naše činnost ovlivňuje mnohá další odvětví, která na první pohled s našimi službami v oblasti informačních technologií ani nesouvisejí. Naše každodenní práce se tak stává stavebním kamenem pro inovace a zlepšení v oblasti snad všech lidských činností. Aleš Bartůněk, generální ředitel IBM Česká republika

3 > obsah > novinky > > Pfiehled novinek ze svûta IBM STR. 2 3 téma Známe cestu ke sníïení nákladû STR. 4 Chcete-li ušetřit, začněte u podnikových procesů. > řešení Potraviny musí mít svûj rodokmen STR. 12 Požadavek vysledovatelnosti původu produkce. SAP Business One + IBM DB2 pfiedstavuje vhodné fie ení pro malé a stfiední firmy STR. 14 Moravská firma nabízí řešení v oblasti firemních IS. software Sedmiãka je Èastné ãíslo. V Lotusu to platí dvojnásob str. 15 Lotus Domino & Notes už má sedmou verzi. > BlueGene: nov pfiístup k superpoãítaãûm STR. 24 Superpočítače pomáhají s těmi nejsložitějšími úlohami. Nejv konnûj í intelov server IBM x460 STR. 24 Novinka představuje skutečný skok v inovaci. Lenovo Lenovo se spoustou novinek STR. 26 Zajímají vás novinky značky Lenovo? Najdete je zde. e ení mobilního bankovnictví v Komerãní bance STR. 16 Přístup k účtu z mobilu zajišťuje klientům KB Java aplikace. > consulting KlientÛm musíme vïdy nabízet pfiidanou hodnotu STR. 5 Rozhovor s obchodním ředitelem pro oblast sektorů. IBM BladeCenter: Koncentrovaná v poãetní síla STR. 8 Řešení s nejvyšším stupněm integrace a koncentrace výkonu na jednotku prostoru. Efektivní komunikace s lékárníky STR. 9 Alliance Unichem jeden z největších distributorů léčiv vytvořil nový komunikační kanál. > IBM WebSphere Portal: Intranet v mezinárodní obchodní organizaci STR. 19 Obchodní řetězec Tesco vsadil na osvědčený systém. hardware Dinosaufii mezi námi: nov mainframe IBM z9 System STR. 22 Sálové počítače nezmizely mají svou nezastupitelnou roli. > Projekty za tfii t dny i za 13 let STR. 28 Rozhovor s vedoucím divize Business Consulting Services Radimem Hradílkem. mixer 30 let s IBM ãást druhá: Jak jsme nauãili IBM PC psát ãesky STR. 30 V 80tých letech měly počítače s češtinou velké problémy. spoleãenské i jiné události STR. 32 The Blue Rose 1

4 > novinky SLOVO ŠÉFREDAKTORA Vážení čtenáři, toto číslo našeho jinak tradičního časopisu The Blue Rose dostáváte do rukou po delší odmlce, než jste byli zvyklí. Důvody, proč jsme si dopřáli tyto malé prázdniny jsou dva jednak prázdniny skutečné, během nichž jsme se vás rozhodli nezatěžovat čímkoli, co souvisí s prací a jednak jsme se po delší době rozhodli náš časopis posunout o kus dál. Obohatit, osvěžit, dát mu novou tvář a také modernější, podle našeho názoru příhodnější strukturu, která mnohem více souvisí s praktickým fungováním firem v tržním prostředí. Technické parametry jsou sice stále velmi důležité, ale mnohem podstatnější je přínos pro zákazníka. A právě na tuto stránku se chceme zaměřovat a reflektovat ji i v článcích, které v The Blue Rose najdete. Je přirozené, že v nepřehledné nabídce produktů a služeb na trhu informačních technologií se jen málokdo dokáže bez potíží orientovat, a nikdo to ani nemůže očekávat. Je proto naším úkolem ukázat vám možnosti, které se nabízejí a dokladovat jejich použití konkrétními příklady. V tomto čísle jsme se v hlavním tématu zaměřili na úsporu nákladů, a tedy i vyšší efektivitu a to hned z několika různých pohledů. IBM se svou širokou nabídkou technologií, služeb a řešení rozhodně nemůže působit jako samoobsluha, kde si zákazníci sami vybírají. Naopak. Chceme co nejlépe poznat nejpalčivější problémy, které naše klienty ať už nadnárodní korporace, výrobní podniky, prodejce či třeba státní instituce trápí. Jejich dobrá analýza nám pomůže nalézt ta nejvhodnější řešení. Tomu podřizujeme strukturu své nabídky, tomu přizpůsobujeme systém naší prodejní i po prodejní podpory, a tomu musí odpovídat také náš časopis. Nejsme společností, v níž pro každý detail musíte mluvit s jiným partnerem. Jsme jedna společnost, jeden partner a jeden časopis. Při jeho tvorbě klademe důraz na informace o řešeních prověřených praxí, proto dostaly v The Blue Rose více prostoru případové studie publikované s laskavým svolením našich klientů. Nezapomínáme ani na aktuality o nových produktech to vše v novém hávu, přehlednějším, živějším a doufáme i čtivějším. Ať se vám nová The Blue Rose líbí! Viktor Laštovka, marketingový ředitel a šéfredaktor NOVINKY ZE SVĚTA IBM Představujeme vám nové trendy NEJVĚTŠÍ SOUKROMÝ SUPERPOČÍTAČ Nejvýkonnější soukromý superpočítač na světě nazvaný Watson Blue Gene (BGW) je nainstalován ve středisku IBM Thomas J. Watson Research které jsou evidentně vedeny Center v Yorktown Heights ve státě s úmyslem ukrást důležitá data či New York. Systém s rychlostí 91,29 identity a vymáhat peníze. teraflopů BGW tvoří 20 skříní Vyplývá to z výsledků pravidelného o velikosti ledničky, což není ani Global Business Security Index, polovina rozměrů srovnatelných celosvětového barometru konvenčních systémů, přitom má bezpečnostních trendů trojnásobek jejich výkonu. zaznamenávaných a analyzovaných Superpočítač bude pomáhat vědcům týmem IBM Global Security v široké řadě oblastí od přírodních Intelligence a jeho partnery. Podle věd, hydrodynamiky, zkoumání zprávy došlo v prvním pololetí roku k více než 237 milionům útoků ohrožujících bezpečnost počítačových systémů. INTERNET PROUDÍ materiálů, kvantové chemie, Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY molekulární dynamiky a dynamiky tekutin až po podnikové aplikace. Zastoupení firmy CenterPoint Energy, Inc., zabývající se POČÍTAČE SE MUSÍ BRÁNIT přenosem ÚTOKŮM ČÍM DÁL ČASTĚJI a distribucí elektřiny, spolupracuje se společností V prvním pololetí roku 2005 vzrostlo IBM na výzkumu technologie množství zavirovaných ů širokopásmového přenosu přes a nebezpečných počítačových útoků elektrické vedení (BPL, Broadband vedených zločinnými zájmy o 50 Over Power Line). Tato technologie procent. Přispěl k tomu zejména představuje inovativní způsob, jak značný nárůst cílených útoků na státní poskytovat širokopásmové služby úřady, finanční instituce a firmy zákazníkům, přičemž současně v odvětví výroby a zdravotnictví. Tento umožňuje zvyšovat spolehlivost značný posun spolu s poklesem dodávek elektrické energie. méně finančně přínosných typů Technologie využití stávající elektrické ohrožení, například spamů sítě pro vysokorychlostní přenos a jednoduchých počítačových virů, dat v sobě skrývá potenciál svědčí o nárůstu útoků proti pro poskytování rychlejších konkrétním organizacím a odvětvím, a spolehlivějších internetových 2 The Blue Rose

5 služeb. Firma CenterPoint Energy otevřela technologické centrum BPL v jednom ze svých zařízení v Houstonu, aby mohla zkoumat možnosti využití technologie BPL jak pro zákazníky, tak pro organizace veřejných elektrorozvodných služeb. Divize IBM Global Services asistuje technologickému centru BPL při návrzích, výstavbě a implementacích jeho technologické infrastruktury, včetně předváděcích akcí, kde se využívají servery IBM xseries, osobní počítače, bezdrátová řešení od IBM a také technologie kiosků IBM. GARTNER OCEŇUJE IBM NATIONAL GEOGRAPHIC A IBM SPOLEČNĚ MAPUJÍ OSÍDLOVÁNÍ PLANETY Analytická agentura Gartner zařadila IBM mezi vedoucí společnosti v oblasti platforem pro webové služby. Podle agentury se lídři vyznačují dobrým výkonem v oblasti webových služeb, mají jasnou vizi o dalším směřování trhu a aktivně pracují na tom, aby si svou vedoucí pozici na trhu udrželi. Zákazníci IBM mohou přetvářet své podnikání na podobu on demand, při níž jsou integrována data s partnery a dodavateli za využití webových služeb a servisně orientované architektury. Společnost IBM je jedinečně disponována k tomu, aby zákazníkům nabídla široké spektrum zdrojů včetně expertizy obchodních procesů. Firma může stavět na vedoucí pozici ve vývoji standardů webových služeb a na software udávající kurs celému odvětví WebSphere. Manažerské nástroje Tivoli a vývojářské prostředky Rational spolu se širokým portfoliem profesionálních služeb pomáhají zákazníkům plánovat, strukturovat, vyvíjet a řídit servisně orientované architektury. Více informací můžete získat na Společnosti National Geographic Society a IBM představily nejambicióznější výzkumný projekt, který mapuje migrační historii lidstva. S finanční podporou Nadace Waittovy rodiny vytvoří vědci deset center po celém světě a prostudují více než sto tisíc vzorků DNA původního obyvatelstva. Projekt má odhalit detailní informace o migrační historii lidstva a přispět k novému pochopení vazeb a rozdílů, které spojují lidský druh. Tým mezinárodních vědců a výzkumníků IBM, vedený badatelem Spencerem Wellsem z časopisu National Geographic, bude shromažďovat genetické vzorky, analyzovat výsledky a vypracuje zprávu o genetických kořenech současné populace. Využití genetiky pro doplnění mezer v našich znalostech lidské historie pokládáme za antropologickou cestu na Měsíc, řekl Spencer Wells. Naše DNA obsahuje společný příběh nás všech. Příběh, který budeme příštích pět let dešifrovat, je nyní vážně ohrožen, protože lidé migrují a mísí se mnohem více než v minulosti. National Geographic zkoumá a mapuje svět už 117 let, řekl John Fahey, prezident a generální ředitel National Geographic Society. Nyní, díky našemu významnému partnerství s IBM a se Spencerem Wellsem chceme pomocí nejmodernější vědy a technologie zmapovat putování lidstva po planetě. Doufáme, že nám tento ambiciózní projekt pomůže lépe pochopit naši společnou historii. Genografický projekt má tři hlavní části: Výzkum v terénu Ústřední součástí projektu je sběr vzorků DNA a výzkum v terénu mezi domorodými populacemi. Krevní vzorky domorodých populací, jejichž DNA obsahuje klíčové genetické znaky, které se po stovky generací téměř nezměnily, jsou spolehlivými indikátory dávných migrací. Účast veřejnosti a kampaň na podporu jejího povědomí Zájemci z řad veřejnosti si mohou zakoupit soupravu Participation Kit (99,95 dolarů plus poštovné a balné) a odeslat své vlastní vzorky výtěru ústní dutiny, čímž získají možnost sledovat celkový průběh projektu a zároveň se dozvědět o své vlastní migrační historii. National Geographic a IBM budou veřejnosti a vědecké komunitě pravidelně podávat informace o nových poznatcích v rámci projektu na webovém serveru (www.nationalgeographic.com/genographic). Projekt genografického dědictví Výtěžek z prodeje účastnických sad bude použit při financování budoucího terénního výzkumu lidské minulosti. The Blue Rose 3

6 > téma Známe cestu ke sníïení nákladû Outsourcing, procesy, integrace úspory lze najít prakticky všude. 4 The Blue Rose

7 Efektivnost procesů je základním článkem k úspěšnému tržnímu působení podniku. Pokud chtějí podniky prosperovat, měly by efektivně, rychle a účinně reagovat na změny v prostředí, ve kterém se pohybují. Základním ukazatelem směru jsou v hyperkonkurenčním prostředí zejména dynamicky se měnící požadavky zákazníků. Jejich uspokojení a mnohdy i předjímání je důležitým krokem k potřebnému úspěchu. Obecně platí, že nejvhodnější cestou pro dosažení funkčního modelu podnikání orientovaného primárně na uspokojování potřeb a přání zákazníků je optimalizace podnikových procesů. V první fázi je nezbytné pohlédnout skutečnosti do očí, tedy zjistit, jaká je v podniku reálná situace. Hned vzápětí přichází na řadu stanovení optimálního stavu, jehož dosažení je cílem. Důležitou roli hraje určení dílčích cílů, kterých se má změnou jednotlivých procesů dosáhnout. Jedná se především o eliminaci duplicitních činností, zjednodušení procesů na nejvyšší možnou míru, kombinaci podobných činností, eliminaci pohybu práce a materiálu. Dále musí dojít na zlepšení úrovně vnitřních a vnějších služeb, Klientům musíme vždy nabízet přidanou hodnotu Celosvětové zkušenosti jsou devizou, která IBM otevírá dveře u klientů. Avšak jak říká obchodní ředitel pro oblast sektorů Roman Brestovanský: Technologie jsou jenom nástrojem. Klienti hledají řešení svých problémů a nejvíc je zajímají taková, která generují nové příjmy, či ta, která snižují náklady. Ideální jsou pak projekty, které zvládnou obé. Jaké hlavní úkoly řeší obchodní ředitel pro oblast sektorů? Staráme se o klienty patřící mezi velké a střední společnosti a ty členíme podle tržních sektorů, neboli segmentů. Jsou celkem čtyři: bankovnictví a finančnictví, telekomunikace, průmysl a sektor státní a veřejné správy. V každém působí několik obchodníků, kteří mají s firmami z dané oblasti zkušenosti. Naším hlavním úkolem je zjišťovat potřeby zákazníků a nabízet jim řešení, které jim pomůže. Jsou mezi požadavky klientů z různých sektorů velké rozdíly? V čem se naopak klienti napříč sektory shodnou? Rozdíly samozřejmě existují a ty největší vyplývají už ze samotné podstaty předmětů podnikání. Rozdíl je také mezi typem instituce soukromé společnosti jsou zaměřené především na zisk. Nejde jen o to, že se snaží neustále zvyšovat příjmy, ale současně hledají cesty ke snižování nákladů, a tím k dalšímu růstu zisku. Státní správa je orientována poněkud jiným směrem, neboť zisk negeneruje. Jejím hlavním cílem je co nejlepší péče o občana. Přesto i ve státní správě je v posledních letech cítit tlak na zefektivnění jejího fungování. Už i představitelé státní správy přemýšlejí nad tím, jak lépe poskytnout služby občanům a dalším institucím, a u ostatních podpůrných aktivit zvažují, zda by nebylo výhodnější je spravovat externě. A to je zase záležitost, která naše klienty spojuje důraz na efektivitu a maximální využití dostupných prostředků, avšak ne za každou cenu. Náklady musí být stále pod kontrolou. The Blue Rose 5

8 > téma rozhodnutí o centralizaci, případně decentralizaci některých činností, a v neposlední řadě může dojít na outsourcing činností, které jsou vykonávány neefektivně. Výsledkem důsledné a promyšlené implementace optimalizace procesů jsou zkrácené výrobní a obchodní cykly, snížení nákladů, automatizace jednotlivých procesních kroků a také to, kvůli čemu se toto vše děje: zvýšení spokojenosti zákazníků. Geac přístup Společnost Geac si uvědomuje důležitost optimalizace podnikových procesů, a proto ve spolupráci se svými zákazníky a také podle jejich požadavků vyvinula strategii Process.connect, která spolu s příslušnými nástroji představuje způsob, jak dosahovat optimálního podnikového uspořádání jednotlivých činností či procesů. Tento přístup umožňuje rozdělit podnikové procesy na malé části a bezpečně s nimi pracovat: implementovat a měnit konfigurace softwaru, aniž by bylo nutné přeprogramovat jeho podstatné části. Za tímto účelem byly vyvinuty nástroje k prohlížení, manipulaci a změnám podnikových procesů, které využívají předností této nové technologie. Do nástrojů pro modelování procesů byly zahrnuty také modely osvědčených průmyslových podnikových procesů, které je i s nově vytvořenými možno zobrazovat prostřednictvím grafického Modeler. Dále byly tyto modely provázány se serverovým softwarem, takže je možné je spouštět, jako by to byly skutečné procesy, a pak je testovat, zkoumat processes GEAC s.r.o. sestavil na základě zkušeností zákazníků aktivní procesy, které jsou schopny poskytnout uživateli řešení velmi častých komplikovanějších procesů. Jsou to Process Order Fulfilment je určen pro distributory zboží a pokrývá cyklus od objednávky až k fakturaci. Minimalizuje čas kritické cesty, obsluhu chyb a událostí vyvolaných překročením kreditu, změnou cen a skladovými Process Purchase Authorisation je určen pro autorizaci a zpracování nákupních objednávek, řeší případy rychlého uvolnění objednávek pro kritické požadavky včetně plné kontroly Process Schedule Reconciliation je určen pro rychlé zpracování zákaznických harmonogramů s efektivní obsluhou chyb a událostí způsobených požadavky na množství a časovými požadavky. Pracuje s aplikacemi pro automobilový Process Credit Diary je určen pro vytváření prioritních seznamů pro správce kreditů, zaměřený na oblast plateb a efektivní správu pohledávek. Process.connect jako obdoba document work flow neboli task work flow umožnuje po svém nasazení pozitivní změnu v životě firmy. Již po několika měsících může být vložená investice uhrazena díky úspoře nákladů, zvýšení obratovosti a naplňování spokojenosti zákazníků. 6 The Blue Rose

9 a analyzovat jejich provoz. Jednotlivé produkty a služby, které tyto možnosti poskytují, jsou označovány Modeler Processes atp. Dalším krokem při plnění požadavků našich zákazníků bylo poskytnout jim možnost podrobně řídit pracovní toky v jejich systému, což by jim dalo prostředky k hledání efektivity v průběhu procesů. Samozřejmostí je požadavek na zobrazení procesů a jejich testování a možnost simulace chodu. Dovoluje také optimalizovat propojení mezi komponenty, upozorňovat operátory na potřebu okamžitého zadání dat nebo autorizace, plánování úkolů jak ve formě dávek, tak interaktivně, a nechat procesy běžet, dokud nejsou splněna určitá předem stanovená kritéria. Podnikoví procesní analytici mohou manipulovat s těmito vztahy a pozměňovat je podle potřeby, tak aby dosáhli nejlepšího výkonu pro různé výrobní programy, podnikové sektory a pro specifické zákazníky. To všechno takovým způsobem, aby operátoři viděli pouze to, co je nezbytně nutné ke splnění požadavků procesu. Proaktivní řízení Správně aplikované a integrované nástroje pro BPM (Business Performance Management) jsou schopny automaticky rozpoznávat a proaktivně řešit např. zapomenuté úkoly a reagovat na ně například změnou priorit uživatelských úloh. Na základě nastavitelných pravidel pro eskalaci a delegování pak aktivní procesy volí náhradní postupy a aktivně komunikují s uživateli, informují je, případně vyzývají ke spouštění konkrétních funkcí. Jiří Malý, GEAC s.r.o. Dostáváme se k tématu outsourcingu, o kterém se hodně mluvilo hlavně v devadesátých letech... Možná se nyní o outsourcingu už tolik nemluví, ale o to více jej firmy využívají. Snaží se plně soustředit na svou hlavní činnost, v té vynikat a generovat zisky, a u ostatních činností zvažují, kdy se jim vyplatí provádět je interně a kdy je naopak výhodnější přenechat péči o ně externímu dodavateli. Zvláště u společností, které už s outsourcingem mají zkušenosti, a dokážou tak přesně spočítat interní náklady na danou činnost, je situace mnohem snazší. Kdo totiž outsourcing nezná, zpravidla ho jeho cena poněkud překvapí a zdá se vysoká. Ve většině případů totiž firmy neumí započítat všechny náklady, které jim s určitou činností vznikají. Zdaleka totiž nejde jen o mzdy odborníků, kteří chod takové činnosti zajišťují. Ti lidé fungují v určité procesní struktuře a mapě firmy, která vypadá nějak, když jsou zaměstnanci, a zase jinak, když firma nakupuje určitý výkon externě jako službu. Navíc musí někde sedět, používat podpůrné technické prostředky, někdo je musí interně řídit, zajišťovat jejich školení, motivovat je, všechny prostředky se navíc odepisují a tak dále... Externí dodavatel navíc přináší své zkušenosti s podobným typem práce pro spousty dalších klientů, a to nejen v rámci jedné země, ale na celosvětové úrovni. A může proto svým klientům kromě zajišťování každodenní agendy ukazovat, jaké trendy v dané oblasti ve světě existují a zda by některé z nich nebyly aplikovatelné i u něj a nepřinesly konkurenční výhodu nebo třeba zlepšení jejího fungování. Jakým způsobem své klienty získáváte? Musíme dobře poznat strategii celého trhu a získat maximum informací o konkrétním klientovi. Každé nabídce předchází náročná a dlouhá fáze sběru podkladů a jejich zpracování. Zjišťujeme potřeby zákazníků a hledáme jejich řešení. Využíváme bohatou databázi IBM, kde jsou shromážděné případové studie z celého světa, což nám velmi usnadňuje práci. Doba klasických projektů je ale za námi. Dnes musíme za klientem přijít a vždy ho posunout dopředu. Akcionáři chtějí, aby podniky rostly, a zejména aby přinášely zisk. Na druhé straně koncoví zákazníci, odběratelé, zase chtějí, aby firma inovovala a nabízela jim stále lepší produkty za nižší ceny. Čím větší počet zaměstnanců má, tím je náročnější každá změna je a její implementace déle trvá. Zde vstupuje do hry otázka priorit. Technologie se ale nesmí přeceňovat, důležité jsou myšlenky, technologie jsou jenom nástrojem. Dnes jste partnerem pro klienta jedině tehdy, když mu nabídnete něco víc, než dnes vnímá, anebo něco víc, než jsou mu schopni nabídnout jiní. Kde bývá nejvíce prostoru k úsporám? Největší rezervy jsou téměř vždy v organizaci práce, v procesních záležitostech, tam je vždy hodně prostoru ke zlepšování. Takové změny jsou mimořádně náročné a jejich úspěšná realizace je tvrdým oříškem především pro velké společnosti. V takových případech jsou zkušenosti k nezaplacení, protože umožní vyhnout se problémům, které už řešil někdo jiný. A každý problém představuje sumu peněz. Jsou zakázky, na něž jste mimořádně hrdí? Z jakého důvodu? Určitě takové projekty jsou a my se vždy po dohodě se zákazníkem snažíme o nich pravidelně informovat trh. V každém případě je ale potřeba říci, že jsme hrdí na každý projekt, který našim zákazníkům ušetří další peníze, anebo jim přinese větší příjmy. Každý projekt, který splní očekávání jeho vlastníků, je dobrým projektem. Děkuji za rozhovor. The Blue Rose 7

10 > téma IBM BladeCenter: Koncentrovaná výpočetní síla Společnost IBM sice na trh blade serverů vstoupila až začátkem roku 2003 jako poslední ze všech velkých výrobců počítačů, avšak to jí umožnilo připravit řešení s vyšším stupněm zpracování a kvality, než je tomu u konkurence. Design serverů IBM BladeCenter tak představuje jasnou technologickou špičku, což dosvědčuje přízeň zákazníků. Během dvou let prodeje získala IBM téměř polovinu celosvětového trhu s blade servery. Vedle široké nabídky různých interních zařízení, které se do blade serveru jednoduše zapojí, je hlavní předností konceptu plná redundance. Je tak možné snadno provádět servis za chodu systému. Veškeré komponenty ve skříni BladeCenter jsou totiž zdvojené a zároveň za chodu vyměnitelné. Asi tou nejdůležitější komponentou jsou však plně redundantní komunikační cesty! Každý blade server je k různým komunikačním cestám připojen minimálně dvěma konektory, přičemž pro zajištění funkčnosti stačí pouze jedno připojení. Případné fatální selhání jednoho z blade serverů či některé ze sdílených součástí skříně BladeCenter nemůže ohrozit chod a dostupnost ostatních blade serverů. Odborníci jistû ocení podrobnûj í pfiedstavení blade serverû: Zpočátku byla nabídka těchto produktů omezena na jedinou skříň se čtrnácti pozicemi pro servery a dvouprocesorové blade servery s procesory Intel Xeon DP. Jako integrovaná I/O zařízení bylo možné použít Ethernet Layer2 switch od společnosti D-link či SAN switch od společnosti Q-logic. Dnešní nabídka je výrazně bohatší: Dvouprocesorové intelové stroje HS20 byly doplněny o až čtyřprocesorové servery HS40 s procesory Xeon MP, dále byl představen stroj JS20 se dvěma 64bitovými procesory PowerPC 970. Počátkem tohoto roku byla nabídka doplněna o servery s až dvěma procesory AMD Opteron s názvem LS20, přičemž tento stroj je zároveň připravený na dualcore procesory. Podle typu použitého procesoru je ho tak možné považovat za dvouprocesorový i za čtyřprocesorový, resp. čtyřjádrový počítač. Zdokonalování se dočkaly také periferie. Nabídka vnitřních ethernet switchů byla rozšířena z původního L2 switche společnosti D-link o výrobky Nortel a Cisco s různou funkčností. Nejschopnějším interním switchem tak nyní může být Nortel L2-7 switch s plnou podporou všech sedmi vrstev a posledního operačního systému Alteon 20. Všechny switche se nabízejí s metalickými i optickými externími uplink porty. Portfolio rostlo také na straně SAN, tj. fibre channel switchů. Původní interní switch společnosti Q-logic doplnily switche firem Brocade a McDATA, čímž se ze systému IBM BladeCenter stalo řešení umožňující nejsnazší integraci do stávající infrastruktury zákazníků. Díky velkému počtu podporovaných zařízení různých výrobců si může každý klient vybrat nejvíce kompatibilní díl. Pokud by nabízené varianty interních switchů nestačily, je možné použít namísto nich pass-thru moduly (optické i metalické) vyvádějící lineárně signál z komunikačních karet ze skříně BladeCenter, takže je možné využít externí switche. Kromě těchto standardních komunikačních cest myslela IBM i na akademickou sféru a nasazení s velkým důrazem na rychlost a možnost koncentrace výkonu. Například na možnost, že si ze blade serverů bude zákazník stavět výpočetní cluster. Kromě komunikace pomocí ethernetu či fibre channelu IBM nabízí Myrinet od Myricomu a Infiniband společnosti Topspin. Podle propustnosti lze jednotlivé komunikační technologie seřadit vzestupně takto: ethernet, fibre channel, Myrinet a Infiniband, který nabízí propustnost až 10 Gbps a kromě rychlého spojení mezi servery umožňuje nativní zapouzdření ethernet i fibre channel komunikace mezi jednotlivými propojenými uzly a externími sítěmi pomocí tzv. gateway modulů. Řešení diskového subsystému blade serverů IBM nabízí dvě možnosti použití interních disků buď dva 2,5 SCSI disky Ultra320, anebo dva 3,5 disky, popřípadě obě varianty, tedy až čtyři interní pevné disky. Samozřejmě je opět možné využít externí diskovou kapacitu. K tomu lze využít SAN storage serveru připojeného pomocí rozšiřujících fibre channel karet a některého z nabízených switchů či pass-thru modulů, anebo NAS storage serveru s podporou protokolu iscsi, který se připojí pomocí rozšiřujících iscsi karet a opět některého z ethernet switchů či pass-thru modulů. Výhodou je pak vyšší spolehlivost daná menším počtem zařízení s pohybujícími se částmi uvnitř samotných serverů, vyšší rychlost vycházející z možnosti nakonfigurovat pole RAID s vyšším počtem disků a často i nižší cena. Je tak totiž možné postavit výkonné pole RAID se zabezpečeným prostorem pro všechny servery na nižším počtu disků. V neposlední řadě nahrává toto řešení bootování ze vzdáleného storage serveru i scénářům pro Disaster Recovery. Pomocí vzdáleného bootu lze také velmi snadno realizovat tzv. hot-spare blade servery. Při selhání jakéhokoliv blade serveru je možné, ať už ručně či plně automatizovaně, přepojit jeho vzdálený bootovací disk na jiný záložní (hot-spare) blade, který pak v řádech sekund pokračuje v činnosti za server původní. 8 The Blue Rose

11 Blade servery představují platformu přinášející nejvyšší stupeň integrace a koncentrace výpočetního výkonu na jednotku prostoru. Šetří tak místo, zpřehledňují propojení jednotlivých komponentů a umožňují jejich snadnou výměnu a servis. Díky tomu je jejich správa efektivnější než v případě jiných řešení, což jistě potěší manažery snažící se o snížení nákladů. Ačkoliv IBM BladeCenter neustále technologicky roste, nebyl doposud měněn jeho základní koncept. Jinými slovy IBM používá stále stejné skříně (se stejnou velikostí a sběrnicemi) a obdobné servery blade. Naši zákazníci proto mohou umístit nejnovější blade servery do nejstarší skříně a naopak. To platí dnes, dva a půl roku od počátku prodeje, a platí to i do budoucna. Vývoj samozřejmě nelze zastavit IBM ve snaze vyhovět různým přáním svých zákazníků vyrábí jednu mutaci skříně BladeCenter pro použití v telekomunikačním prostředí ta se však liší pouze rozměry, jinak využívá stejných blade serverů i rozšiřujících komponent jako standardní skříň. Pro příští rok se připravuje další mutace skříně BladeCenter s větším počtem pozic pro interní switche. To bude opět jediný rozdíl blade servery i sdílené komponenty zůstanou stejné a navzájem kompatibilní a všechny tři typy skříní se budou vyrábět souběžně. Milan Flutka Efektivní komunikace Jeden ze tří největších evropských distributorů léčiv potřeboval vytvořit nový komunikační kanál pro kontakt s lékárníky. Ukázalo se, že namísto vlastního řešení je efektivnější a jistější vybrat si silného dodavatele, který má s podobnými projekty bohaté zkušenosti a dokáže v krátkém čase složitý projekt pečlivě analyzovat, najít ideální řešení s maximálním využitím stávajícího vybavení a rychle jej realizovat. s lékárníky Alliance UniChem CZ s.r.o. Alliance UniChem CZ s.r.o. je součástí společnosti Aliance UniChem plc patřící mezi tři největší distributory léčiv v Evropě. Strategií společnosti, jejíž obrat za rok 2004 činil 8,5 miliardy korun, je spolupráce s nezávislými lékárnami. Zabezpečení bezproblémového fungování celého distribučního kanálu společně s vysokými nároky na řízení interních procesů vyžaduje adaptabilní, výkonné a bezpečné prostředí, které poskytuje právě operační systém Linux. Ten zároveň dovoluje flexibilní propojení s dalšími aplikacemi. The Blue Rose 9

12 > téma Identifikace potřeb Pro podporu růstu společnosti a jejích aktivit bylo potřeba vytvořit jednotnou platformu umožňující budoucí rozvoj podnikových internetových a intranetových aplikací a přinášející kvalitnější služby zákazníkům a podporu obchodních procesů. V oblasti obchodních vztahů byla jako prioritní identifikována potřeba vytvořit nové prodejní kanály pro lékárny a zabezpečit bezchybné fungování obchodního modelu B2B, B2C a komunikace s dodavateli. Společnost potřebovala efektivně spolupracovat se všemi svými partnery, mezi něž patří přibližně lékáren a 500 dodavatelů, a zabezpečit tak distribuci přibližně různých přípravků. Systémy informačních technologií ve firmě jsou založeny na platformě SuSE Linux, Oracle DB, Lotus Notes a Domino. Důvodem volby této platformy byla přijatelná cena, stabilita, snadná škálovatelnost, výborné reference a podpora Linuxu. Vzhledem k rozsáhlým zkušenostem a požadavkům firma nepoužívá Microsoft platformy na straně serverů. Realizace interními silami Společnost se nejprve rozhodla realizovat projekt interně, s využitím vlastních specialistů a nástrojů PHP. Tato forma se zdála být nejsnazší a nejlevnější. Po slibném začátku byly však ztraceny přibližně tři měsíce řešením složité komunikace mezi systémy ERP, CRM, OFA a DOMINO. Další komplikace byly zjištěny při zajišťování kompatibility s existujícími standardy EC. Ukázalo se, že levné cesty mohou být mnohem riskantnější a výsledek mnohem dražší. Především však nikdo nezaručí úspěšné dokončení a vývoj celého projektu. Proto se firma rozhodla využít služeb externího dodavatele, který má v dané oblasti zkušenosti a nemusí řešit všechny problémy od počátku. Výběr dodavatele Společnost si stanovila hlavní kritéria pro výběr dodavatele, mezi která patřila především cena řešení, rozumná doba realizace projektu, minimální rizika, zkušenosti, kvalitní a prověřený produkt a jeho realizace důvěryhodným partnerem. Alliance UniChem potřebovala sestavit projekt, který bude dotažen do úspěšného konce a především bude odrážet potřeby skutečných aktivit společnosti. Průběh řešení Na základě výsledků výběrového řízení byla uskutečněním projektu pověřena společnost IBM se svým produktem WebSphere a společnost AdHoc. Důvodem výběru WebSphere Portal Serveru byla potřeba vytvoření robustního, kompatibilního a stabilního řešení, které bude možné provozovat na linuxovské platformě. Mezi další výhody zvoleného řešení patří možnost jednoduchých změn v architektuře, škálovatelnost, podpora otevřených standardů (Java, XML, Soap) a především snadná integrace s produkty IBM Lotus Notes a Oracle DB, které Alliance UniChem již používala. Jednou z hlavních předností navrhovaného řešení byla jeho kompaktnost dodavatel nabídl řešení všech požadavků v rámci jednoho projektu, čímž odpadla občas problematická koordinace více poskytovatelů. Potvrdilo se, že je mnohem lepší spolehnout se na velkého a silného dodavatele ve spojení se spolehlivým partnerem. Výběrové řízení ukázalo, že když si společnost zvolí silnou komerční platformu, může se soustředit pouze na konečná řešení. Použité prvky IT architektury Po softwarové stránce bylo použito komponent IBM WebSphere Portal Server, IBM WebSphere Application Server, IBM Lotus Domino Server, Oracle DB, IBM DB2 a Linux. Projekt byl koncipován s podporou dvou serverů IBM xseries 345 a developerského počítače. Hlavním důvodem použití těchto komponent byl operační systém Linux, který tvořil základ 95 procent všech systémů v Alliance UniChem. Z tohoto důvodu bylo efektivní zachovat jednotnou platformu. Oracle tvořil základ logistického a finančního softwaru firmy, Domino Server byl používán pro CRM a Helpdesk. Tohoto řešení bylo použito pro jednoduchost integrace existujících systémů do portálu. Databáze IBM DB2 obsahovala všechna data portálu a pomocné tabulky pro B2B. Dodavateli řešení byly společnosti IBM, AdHoc a Unibase. Společnost IBM projekt zastřešila, její specialisté celý systém vymysleli, postavili a nakonfigurovali. Firma AdHoc pracovala na designu webu a programování v prostředí Java a Domino. Unibase pracoval na tvorbě API do ERP systémů a na procesech spojených se systémy Oracle. Celý projekt trval tři měsíce a podílel se na něm tým sedmi lidí, skládající se ze systémových architektů, Oracle a Java programátorů a webdesignera. Samotné IBM bylo zastoupeno čtyřmi softwarovými specialisty. Přínos implementace nové architektury Vytvořený internetový portál představuje další variantní kanál pro zákazníky, jehož prostřednictvím mohou přistupovat ke standardním službám Alliance UniChem CZ. Řešení umožňuje zákazníkům přímo využívat obchodní informace, jež usnadňují jejich rozhodování a zvyšují přidanou hodnotu poskytovaných služeb Alliance UniChem CZ. Řešení přispělo ke zvýšení rychlosti a přesnosti bez nároků na rozšíření lidské kapacity ze strany zadavatele, který může díky integraci IT systému a vytvoření standardu pro snadné předávání dat dále zjednodušit svou komunikaci s obchodními partnery a zákazníky. Flexibilita a rozšiřitelnost přijatého řešení umožní společnosti dále na jeho základě budovat a nabízet zákazníkům další individualizované služby s přidanou hodnotou. 10 The Blue Rose

13 Produkty portfolia IBM Express zahrnující servery, úložné systémy, software a služby optimalizované potřebám malých a středně velkých podniků vám podávají pomocnou ruku. Jsou to cenově dostupná a vysoce spolehlivá řešení udělají svou práci a vy se můžete řádně soustředit na tu vaši. Jejich schopnost fungovat samostatně vám umožní lepší kontrolu vašeho IT prostředí a výrazně tak snížit náklady na údržbu. Pro servery IBM s procesory Intel Xeon a úložné systémy z nabídky IBM Express je to standard. Nikoliv volitelná funkce. Nikoliv doplněk. Jednoduše a prostě: je to jejich součást. A je tady ještě něco navíc váš certifikovaný IBM Business Partner. To znamená konkrétní diskusi s někým, kdo rozumí vašemu odvětví, vašemu podnikání a kdo je navíc z vašeho regionu. Pro malé a středně velké podniky je to více než významná pomoc, nemyslíte? ČÍM VÍCE POZORNOSTI VĚNUJETE SERVERŮM TEĎ, TÍM MÉNĚ JI BUDOU VYŽADOVAT POZDĚJI. Spolehlivé, snadno ovladatelné, dostupné: IBM eserver xseries s procesory Intel Xeon TM. IBM eserver xseries 226 Express 64-Bit Procesor Intel Xeon 3,00 GHz Možnost rozšíření na dva procesory Operační paměť 1 GB (max. 12 GB) Integrovaný Gigabit Ethernet, ServeRAID 7e (RAID 0 nebo 1) a řadič Dual-Channel Ultra320 SCSI Až 6 hot-swap pevných disků s kapacitou 1,8 TB Redundantní hot-swap napájecí zdroje V provedení tower s možností konverze do racku (4U) Záruka tři roky on-site IBM eserver xseries 346 IBM eserver xseries 346 Express 64-Bit Procesor Intel Xeon 3,00 GHz Možnost rozšíření na dva procesory Operační paměť 512 MB (max. 16 GB) Integrovaný duální Gigabit Ethernet, ServeRAID 7e (RAID 0 nebo 1) a řadič Dual-Channel Ultra320 SCSI Až 6 hot-swap pevných disků s kapacitou 1,8 TB Redundantní hot-swap napájecí zdroje V provedení pro instalaci do racku (2U) Záruka tři roky on-site Kč*(P/N: 88401AG) Kč*(P/N: 84883DG) IBM TotalStorage IBM Software IBM TotalStorage DS4100 Express Diskové pole s rozhraním 2 Gbps Fibre Channel, dual-active controller, dual FC-AL s max. počtem 112 disků Disková kapacita 1 TB (4 x 250 GB SATA HDD), max. kapacita 28 TB V ceně software pro management Cena: od Kč* WebSphere Portal Licence pro 20 uživatelů Včetně implementace, zaškolení obsluhy a spuštění tří základních portletů Více informací: ibm.com/cz/software/smallsolutions Cena: od Kč* ibm.com/cz/xseries ibm.com/cz/partners * IBM doporučená koncová cena bez DPH; cena je platná v době tisku. Jedná se o doporučené koncové ceny, které se u koncových prodejců mohou lišit. Nabídky platí pro zákazníky z řad podniků až do vyprodání zásob. Neplatí v souvislosti s žádnou jinou nabídkou nebo speciálními podmínkami. 1 Hovory na linku IBM jsou bezplatné. Značka IBM, logo IBM a logo WebSphere jsou ochrannou známkou společnosti International Business Machines Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Intel, logo Intel, Intel Inside, logo Intel Inside, Pentium, Celeron a Intel Xeon jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech a dalších zemích. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. IBM Všechna práva vyhrazena. Poznámka: Modely na fotografii jsou určeny pouze pro ilustrační účely a jejich parametry nemusí odpovídat inzerovaným výrobkům. Společnost IBM si vyhrazuje právo modifikovat své výrobky včetně specifikace bez předchozího upozornění. Informace v inzerátu nejsou zaručeny smlouvou.

14 > řešení Potraviny musí Zcela zásadním způsobem se vstup České republiky do Evropské unie projevil v oblasti potravinářství. Členství přináší výhody, ale také povinnosti, omezení a regulace. Jednou z povinností, které musí potravinářské firmy splnit, je zavedení funkčních systémů a postupů vedoucích k zajištění vysledovatelnosti původu produkce. ro Potravináři tak musí znát složení každé šarže výrobku až na úroveň konkrétních šarží základních surovin a musí také znát původ těchto surovin. Od počátku roku 2005 se navíc začaly v souvislosti se sledovatelností a značením potravin objevovat požadavky řetězců na jednotný systém značení palet čárovým kódem. Snad jen ty nejmenší rodinné podniky dokážou tyto nové požadavky zajistit bez výraznějšího zapojení výpočetní techniky a moderních technologií sběru dat. Společnost Data Software Brno (DSB) dlouhodobě monitoruje potřeby v zajišťování sledovatelnosti (traceability) nejen u potravinářských firem, ale i u společností z farmaceutického nebo automobilového průmyslu, a díky svým zkušenostem tak nabízí v současné době jeden z nejefektivnějších systémů sledování logistických a výrobních procesů. DSB Logistic Manager Většina podnikových informačních systémů kategorie ERP (Enterprise Resource Planning) neumožňuje dostatečně podrobnou evidenci šarží a práci s dalšími informacemi nutnými k preciznímu sledování průchodu surovin výrobou. Proto je nutné nasadit vedle tohoto informačního systému produkt kategorie WMS (Warehouse Management System). Jedním z takových systémů je DSB Logistic Manager, který vyvíjí a implementuje společnost DSB. Technologie sběru dat Aby však byl systém sledovatelnosti co nejspolehlivější a návratnost investic co nejrychlejší, musí být kromě kvalitního softwarového vybavení zajištěno i několik dalších podmínek, zejména minimalizace nároků na obsluhu a eliminace lidského faktoru při sběru dat. Proto společnost DSB implementuje Logistic Manager společně se zařízeními, která umožňují v reálném čase zaznamenávat potřebné informace čtením čárových kódů nebo RFID tagů (miniaturních rádiových modulů sloužících k identifikaci). Právě tato technologie má v logistice značnou perspektivu. Na masivní nasazení ve spotřebitelském řetězci si sice ještě pár let počkáme, avšak právě pro sledování pohybu palet či přepravních balení je tato technologie smysluplně využitelná již dnes. Pro zajištění sběru dat z výroby a logistiky v reálném čase, za současného zachování flexibility, je potřebné zajistit propojení čtecích zařízení s jádrem systému bezdrátovou sítí. Pro tyto účely společnost DSB využívá technologie Wi-Fi, pracující na frekvenci 2,4 GHz. Data z výroby a skladu jsou zaznamenávána v reálném čase s využitím plně nebo částečně automatizovaného sběru. Oproti jiným způsobům je tak možné zaznamenat nesrovnatelně větší množství informací, což je využito zejména ke zkrácení doby mezi změnami výstupních šarží, čímž výrobce výrazně snižuje případné škody při nuceném stažení produkce z trhu. Společně se zaváděním výše uvedených produktů a technologií dochází k výraznému nárůstu množství zpracovávaných a uchovávaných dat. Společnost DSB jako integrátor systémů operativního řízení dlouhodobě spoléhá při svých aplikacích na produkty IBM. Jedná se zejména o servery, zálohovací systémy a software pro komplexní řešení správy IBM Tivoli. 12 The Blue Rose

15 mít svûj dokmen Krátce SYSTÉM ŘÍZENÍ A SPRÁVY DOKUMENTŮ CAC LEASING NESE ZNAČKU IBM Digitální archiv od IBM uspořádá miliony papírových stránek CAC LEASING a.s., přední české leasingové společnosti, do systému hodného třetího tisíciletí. Systém řízení a správy dokumentů, který si firma vybrala, je založený na databázi IBM DB2 Content Manager. Od samého začátku spravuje na půl milionu dokumentů, které Využijte informace, které máte Nejen na potravinářské podniky doléhají legislativní změny, které přinesl vstup České republiky do Evropské unie. Společnosti, kterých se zpřísnění evidence a kontroly výroby, dopravy i prodeje týká, stojí před volbou, jak tyto rostoucí požadavky plnit. V budoucnu budou mít navrch zejména ty podniky, které dokážou tyto změny přetvořit v konkurenční výhody. Nasazením informačních technologií do výroby a logistiky může firma nejen splnit na ni kladené požadavky, ale navíc získat obrovské množství využitelných informací. Každý pohyb na skladě, každý krok ve výrobě, každý pohyb na účtu vytváří den co den ohromný objem informací, které za delší časové období vytvářejí ucelený přehled o procesech ve firmě. Informace jsou bezpochyby jednou z největších konkurenčních výhod. A právě dokonalé využití dostupných informací je tou nejsnadnější cestou ke zvýšení celkové pružnosti firmy, k optimalizaci logistických i výrobních procesů i ke správnému rozhodování. Produkty DSB v tomto směru pomáhají českým i zahraničním společnostem udržet vždy krok před konkurencí. se týkají základní obchodní činnosti společnosti leasingových smluv. Společnost se rozhodla dále neinvestovat do stávajícího manuálního zpracování dokumentů a volila budoucnost: dokumenty budou převáděny do elektronické podoby, takže vznikne elektronický archiv, který bude všemi vlastnostmi plně vyhovovat nárokům velké finanční společnosti. IBM DODÁVÁ DATOVOU SÍŤ PRO ČESKÝ TELECOM Český Telecom se loni rozhodl výrazně inovovat páteřní datovou síť, včetně zavedení zcela nových datových přenosových technologií založených na produktech CISCO Systems. Ve výběrovém řízení na dodavatele si firma vybrala společnost IBM, která do výběrového řízení vstoupila ve spojení s technologiemi CISCO Systems. Výsledky dosavadní spolupráce potvrdily správnost volby kvalitní technologie Cisco Systems ve spojení s komplexními službami IBM. Přidaná hodnota IBM spočívá v optimální kombinaci lokálního přístupu a globálních zdrojů, uvedl při té příležitosti Robert Šebl, manažer pro IP služby společnosti Český Telecom. The Blue Rose 13

16 > řešení SAP Business One + IBM DB2 pfiedstavuje vhodné fie ení pro malé a stfiední firmy Společnost NWT Computer má jako IBM partner bohaté zkušenosti s implementací podnikového informačního systému SAP Business One společně s IBM databází DB2. Kombinací těchto produktů získá zákazník spolehlivé a výkonné řešení usnadňující řízení společnosti. Na implementaci podnikových informačních systémů má NWT Computer vyčleněnu speciální divizi ADDER informační systémy, která systém SAP Business One implementuje od roku Zařazení tohoto systému významně doplnilo portfolio nabízených produktů, a to zejména řešení, určená menším a středním podnikům. SAP Business One je navržen tak, aby bylo možné jej v budoucnosti rozšiřovat a mohl růst a měnit se dle aktuálních potřeb firmy. Hlavní přednosti systému SAP Business One: rychlá implementace snadná obsluha přizpůsobí se prostředí i velikosti vaší firmy poskytuje pohled na aktuální podnikové procesy cenově dostupný s předem známými náklady škálovatelné řešení, které poroste s vaší firmou pomáhá snižovat náklady a zvyšovat zisk upozorňuje na kritické momenty pomáhá zvyšovat produktivitu IBM DB2 je databázový server určený a optimalizovaný pro databázové aplikace s vysokými požadavky na spolehlivost a robustnost. Jeho škálovatelnost dovoluje nasazení od personálních a mobilních asistentů a osobních počítačů po rozsáhlé Společnost NWT Computer s. r. o. je v současné době jednou z největších firem v oblasti informačních technologií působících na Moravě. Se svými více než 90 zaměstnanci je schopna nabídnout zákazníkovi opravdu komplexní řešení jeho potřeb v oblasti dodávek software, hardware, sítí a přístupu k internetu. Dodávkou těchto produktů zákazníkovi vztah s ním nekončí nabízí celou řadu dalších služeb např. správu sítí, outsourcing, servis, technickou podporu atd. Firemní filozofií je nabízet komplexní služby s vysokou přidanou hodnotou na profesionální úrovni za velmi konkurece schopné ceny. Posláním společnosti je přinášet lidem nejnovější světové technologie. a výkonné víceprocesorové architektury. NWT Computer je tak schopna s uvedenými produkty a v kombinaci s kvalitní implementací, která je prováděna podle vlastní projektové metodiky, plně uspokojit požadavky zákazníků kladené na podnikový informační systém. Josef Šumbera, NWT Computer s.r.o. Krátce IBM A INBEV PODEPSALY CELOSVĚTOVOU DOHODU IBM podpoří transformační strategii pivovarské společnosti InBev, která je výrobcem značek jako Staropramen, Stella Artois či Hoegaarden. V rámci smlouvy v celkové hodnotě téměř 250 milionů eur bude IBM spravovat informační infrastrukturu InBev ve více než 25 zemích celého světa. Z hlediska množství vařeného piva je InBev největší pivovarskou společností na světě, má provozy v Severní a Jižní Americe, Evropě, Asii a Tichomoří. Kontraktem s IBM získá InBev flexibilitu, zoptimalizuje své výdaje na informační technologie a přejde na standardizovanou globální platformu. Informační infrastruktura bude spravována na celosvětové úrovni a ve všech 25 zemích, jichž se smlouva týká, budou na realizaci dohlížet místní pobočky. Více než dva tisíce serverů bude zkonsolidováno na nejlepší technologie svého druhu, což sníží počet potřebných serverů na 500. Sítě WAN a LAN, hlasové služby a internetové připojení bude zajišťovat BT. V rámci projektu také do IBM a BT přejde 166 dosavadních IT specialistů InBev. 14 The Blue Rose

17 > software Sedmiãka je Èastné ãíslo V Lotusu to letos platí dvojnásob. Sedmička má stejně jako víno více charakteristik: Přináší pravděpodobně nejbezpečnější messaging na světě, tzn. perfektní práce s y, společné plánování času a skupinové kalendáře, sledování úkolů a projektových týmů a samozřejmě adresářové služby. Jistě vás potěší novinky v boji se SPAMem, nárůst výkonu LDAP a dokonalý přístup pomocí webového prohlížeče. Podstatné jsou uživatelské funkce pro zvýšení pracovní produktivity poznáte, zda je mail jen pro vás, nebo pro větší počet osob, rozpracované texty se automaticky ukládají a součástí je bezpečný instant messaging, díky němuž ušetříte čas. Nabízí prostředí, ve kterém si velmi rychle připravíte aplikaci pro tým nebo třeba pro celou firmu. Jednoduše ji propojíte s jiným IS nebo partnerskou firmou. Lotus Domino & Notes se nedávno objevil v nové verzi, označené R7, zkráceně Sedmička. Při srovnání se sedmičkou vína narazím na drobný problém. Sedmička vína může obsahovat mladé víno nebo starší či archív, jenže Domino takové dělení nezná. Má v sobě kvalitně vyzrálé archivní kousky a současně plno mladých a perspektivních vín. Možná by se hodilo označení cuvée téměř umělecky zkombinované to nejlepší, co se vinaři podařilo. V tomto případě co se za posledních 20 let podařilo vývojářům a stratégům Lotusu. Už nyní ale vývojáři pracují na další verzi. Podle velké letošní evropské Lotus konference dostala pracovní název Hannover a její betaverzi uvede IBM Lotus na jaře roku Hannover v sobě nese novou generaci uživatelského prostředí připraveného v ECLIPSE, což slibuje zásadní krok směrem k otevřeným standardům, architektuře SOA a přitom zachování nečekaně Dokument Management přináší úzkou spolupráci s MS Office a OpenOffice. Umožňuje grafickým nástrojem nastavit procesní tok dokumentů v rámci jejich životních cyklů (workflow). Takže to co v Office vytvoříte, následně jednoduše uložíte, zabezpečíte a sdílíte se správnými kolegy. Sedmička jako webový server a relační databáze dává vývojářům šanci neomezeně se vyjádřit. A můžete si vybrat, jestli to bude veřejný web, partnerský web nebo intranet týmový web, vysokého komfortu uživatelské práce. Zkrátka, máme se všichni na co těšit už dnes. René Zahradník, MBA The Blue Rose 15

18 > software ŘEŠENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERČNÍ BANCE O výhodách internetového bankovnictví dnes již nikdo nepochybuje. Další výzvou ve vývoji těchto služeb je možnost ovládat bankovní účet jednoduše v on-line režimu a v příjemném uživatelském prostředí, s obdobnými možnostmi, jako má internetové bankovnictví, i přes mobilní telefon. 16 The Blue Rose

19 Mobilní bankovnictví nové generace musí umožnit jednoduché ovládání účtu a přiitom zabezpečit vysokou úroveň ochrany přenášených dat. Této výzvy využila Komerční banka, která jako první banka v České republice a jedna z prvních v Evropě službu mobilní bankovnictví nové generace svým klientům nabídla. Služba Mobilní banka KB Služba Mobilní banka KB funguje na bázi technologie Java a veškerá komunikace mezi klientem a bankou probíhá formou on-line datových přenosů. Prostřednictvím Mobilní banky mohou klienti zadávat platební příkazy, zjišťovat aktuální zůstatek na svých účtech, kontrolovat transakční historii, přehled blokací z platebních karet, využívat šablony pro opakované platby, posílat oznámení o provedených platbách a mnoho dalších služeb, které byly až doposud nerealizovatelné pomocí řešení postaveného na bázi SIM Toolkit. Na vývoji aplikace Mobilní banka spolupracovala s Komerční bankou společnost Cleverlance, která Komerční bance dodala řešení založené na robustní a škálovatelné technologii J2EE na bázi IBM WebSphere Application Server V6.0. Na rozdíl od technologie SIM Toolkit, která byla až doposud využívána pro mobilní bankovnictví, není realizace úprav a nových funkčností mobilního bankovnictví nové generace svázána s nákladnou a pro klienty mnohdy nepříjemnou výměnou SIM karty. Vše probíhá v intuitivním a uživatelsky příjemném prostředí, které je podobné službě Mojebanka internetovému bankovnictví Komerční banky. Základní charakteristika systému V přípravné fázi projektu byla v Komerční bance zamítnuta technologie využívající SIM toolkit jako řešení skýtající minimální uživatelský komfort a faktem je, že mnohá moderní zařízení (PDA, MDA, SmartPhones, atd.) tuto technologii již nepodporují. Dalším požadavkem byla rychlá implementace celého řešení spojená s nutností vysoké úrovně zabezpečení. Společnost Cleverlance využila svých dlouholetých zkušeností z oblasti bankovnictví a vývoje mobilních technologií a rozhodla se postavit aplikaci Mobilní banka na vlastním produktu Cleverlance FrontEnd Server (Cleverlance FES), který právě pro obdobné aplikace začala vyvíjet již v roce Cleverlance FES je produkt určený k vytváření klientských aplikací pro mobilní zařízení, přičemž klade důraz na minimalizaci nákladů na vývoj, testování, provoz aplikace a také na samotný přenos dat. Jeho nasazení významně zkracuje dobu nasazení mobilních řešení. Technologie Základní infrastruktura celého řešení v Komerční bance je instalována na robustním a škálovatelném J2EE aplikačním serveru IBM WebSphere Application Server V6.0. Ten rozšiřuje tradiční funkcionalitu aplikačního serveru směrem k řešení problematiky integrace a mobilního řešení. V6 pomáhá k přechodu k servisně orientované architektuře (SOA), která ve svém konečném důsledku umožní koncovému uživateli rychleji reagovat na potřebné změny informačních technologií v návaznosti na požadavky trhu. Mezi technologická vylepšení V6 patří zjednodušená instalace a administrace internetových aplikací, a to díky nástroji IBM WebSphere Rapid Deployment, který zároveň umožňuje zjednodušit proces implementace aplikací z vývoje do prostředí aplikačního serveru. Poskytuje také výrazně vylepšenou funkcionalitu, dostupnost a škálovatelnost prostředí aplikačního serveru. Aplikační server V6 podporuje poslední J2EE standardy, standardy definované pro Web Services, The Blue Rose 17

20 > software a je určen především jako multiplatformní nástroj pro internetové a celopodnikové aplikace. Implementace Implementace Mobilní banky trvala tři a půl měsíce do spuštění pilotního provozu a byla rozdělena do čtyř základních kroků. V prvním kroku bylo nutné analyzovat požadavky Komerční banky týkající se bezpečnosti a uživatelského komfortu a zabezpečit integraci s internetovým bankovnictvím. Druhým krokem byla analýza funkčností výsledného mobilního bankovnictví a definice vzhledu uživatelského rozhraní, na kterou navazovala ve třetím kroku samotná instalace Cleverlance FrontEnd Serveru a úprav dle požadavků zákazníka. Posledním, čtvrtým krokem, bylo důkladné několikaúrovňové testování, kterým byla implementační fáze zakončena. Poté byla aplikace Mobilní banka uvedena do pilotního provozu, a od 10. května 2005 je aplikace přístupná všem klientům Komerční banky. Bližší popis produktu FES Vývoj produktu Cleverlance FrontEnd Server začal v září Zkušenosti společnosti Cleverlance s vývojem aplikací pro mobilní telefony totiž ukázaly, že vývoj pro platformu J2ME vyžaduje zcela jiný přístup, než je při vývoji mobilních aplikací s jedním pevně daným mobilním zařízením běžné. Nová myšlenka řešení těchto problémů pak položila základ pro Cleverlance FrontEnd Server. F I R E W A L L formuláře, pageflow, grafické prvky bez nutnosti manuální instalace nové J2ME aplikace na koncová zařízení. Aplikace pro FES jsou implementovány v tzv. FES jazyku, což je XML popis jednotlivých formulářů a jejich vzájemných vztahů. Součástí produktu FES je i část uložená na J2EE serveru tzv. FES server. Tento server jednak distribuuje nové verze FES aplikací a dále zajišťuje integraci a přenos dat se systémem zákazníka. Pro podporu vývoje je ve FES serveru obsažen nástroj pro usnadnění integrace. FES server je založen na technologiích JAVA J2EE, EJB 2.0. Podporuje aplikační servery BEA WebLogic, IBM WebSphere, Sun Java Systém Application Server, JBoss databáze Oracle 9i (volitelně MySQL, PostgresSQL), volitelně platformu MS.NET a MS SQL). FES klient podporuje zařízení na platformách J2ME MIDP 1.0, 2.0 pro zařízení JAVA kompatibilní; J2SE pro zařízení s OS Linux, Windows 2000/XP (PC) MS.NET Compact Framework pro zařízení s operačním systémem PocketPC 2002, 2003; MS.NET pro zařízení s Windows 2000/XP (PC). Výhody řešení na bázi Cleverlance FES FES klient je pro konkrétní mobilní zařízení vyvinut pouze jednou a poté může sloužit pro libovolnou FES aplikaci. Jeho ovládání, vzhled a chování je stejné na všech zařízeních, což má za následek vznik hned několika výhod: Uživatelská podpora FES aplikace je jednoduchá, jako kdyby byl použit jediný typ mobilního zařízení. Vývoj a testování aplikace může probíhat na omezeném portfoliu mobilních zařízení, protože všechna zařízení s FES klientem pro aplikaci poskytují kompatibilní prostředí. Rychlost vývoje mobilní aplikace je závislá pouze na integraci FES serveru s cílovými systémy a návrhu FES aplikace. Tím odpadá nutnost ladění jednotlivých mobilních zařízení s každou změnou. Vzhled je plně přizpůsobitelný požadavkům vlastníka aplikace. Princip propojení jednotlivých částí systému Ukázalo se, že některé části aplikace podléhající častým změnám především formuláře uživatelského rozhraní, pageflow těchto formulářů, kontrola (validace) vstupních dat a transformace dat pro cílové systémy. Naopak existují části, které není nutné měnit s každou úpravou aplikace, a jsou dokonce společné různým aplikacím. Jsou to např. procesy komunikace, šifrování, ukládání dat a vykreslování uživatelských rozhraní. FES je proto spíše aplikační prohlížeč poskytující prostředí pro běh specifických aplikací dle požadavku zákazníka. Tyto aplikace mohou být měněny bez zásahu do samotného prohlížeče, a v praxi je tedy možné změnit např. Bližší popis aplikace Mobilní banka FES server je v prostředí Komerční banky integrován s aplikací Mojebanka, která zajišťuje přistup k uživatelským datům, a s aplikací Expresní linka, která zajišťuje ověřování uživatele. Tato architektura umožní jednoduché změny funkčností a další rozšiřování aplikace Mobilní banka o služby dostupné prozatím pouze klientům aplikace Mojebanka a Profibanka. Díky rychlé implementaci celého projektu a úspěšnému průběhu pilotního provozu mohlo být mobilní bankovnictví nabídnuto již v průběhu května 2005 klientům Komerční banky, kteří tak získali přístup k unikátní službě dostupné 24 hodin denně 365 dní v roce, a to v české i anglické verzi. Službu mohou využívat klienti všech mobilních operátorů. 18 The Blue Rose

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru Testing as a Service Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru Kompletní portfolio služeb testování softwaru Předem známé náklady na testování, umožňující efektivní tvorbu

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Obsah 02 Úvod 04 Multi-vendor 06 Znalostní báze 08 Servisní portál 10 Globální servisní centra

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 Mojmír Prokop, Head of Direct Channels, Komerční banka, a.s. Praha 27.března 2012 Kdo jsme : Silná

Více

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok 2013 Popis účetní jednotky Název společnosti: Corpus Solutions Sídlo:, Praha 4, 140 00 Právní forma: a.s. IČO: 25764616 Rozhodující předmět činnosti:

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE KONSOLIDACE SERVERŮ A ÚLOŽIŠŤ NOVÉHO VÝROBNÍHO ZÁVODU POUŽITÉ ŘEŠENÍ: HW DELL A SLUŽBY IT AWACS. Andrea, marketing, DNS

PŘÍPADOVÁ STUDIE KONSOLIDACE SERVERŮ A ÚLOŽIŠŤ NOVÉHO VÝROBNÍHO ZÁVODU POUŽITÉ ŘEŠENÍ: HW DELL A SLUŽBY IT AWACS. Andrea, marketing, DNS PŘÍPADOVÁ STUDIE KONSOLIDACE SERVERŮ A ÚLOŽIŠŤ NOVÉHO VÝROBNÍHO ZÁVODU POUŽITÉ ŘEŠENÍ: HW DELL A SLUŽBY IT AWACS Andrea, marketing, DNS www.dns.cz/pripadovestudie PROFIL DISTRIBUTORA DNS a.s. www.dns.cz

Více

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU PPS One SOFTWARE PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY SPOJENÍ PPS One SE SAP BUSINESS ONE Prodej Nákup Logistika Správa kontaktů Analýza příležitostí Personalistika Finanční účetnictví

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

IBM BladeCenter VYSOCE VÝKONNÝ, FLEXIBILNÍ A NEUVĚŘITELNĚ PROSTOROVĚ EFEKTIVNÍ SYSTÉM NOVÉ KONCEPCE

IBM BladeCenter VYSOCE VÝKONNÝ, FLEXIBILNÍ A NEUVĚŘITELNĚ PROSTOROVĚ EFEKTIVNÍ SYSTÉM NOVÉ KONCEPCE IBM BladeCenter VYSOCE VÝKONNÝ, FLEXIBILNÍ A NEUVĚŘITELNĚ PROSTOROVĚ EFEKTIVNÍ SYSTÉM NOVÉ KONCEPCE IBM BladeCenter šasi IBM BladeCenter E IBM BladeCenter T IBM BladeCenter S IBM BladeCenter H IBM BladeCenter

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje

Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje Dodatečná informace č. 3 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky IOP Název veřejné zakázky Technologické centrum

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Silný výkon dvoujádrové architektury Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Nejnovější sestava notebooků Toshiba pro podnikovou sféru s procesorem Intel Core 2 Duo opět přináší

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

Datová úložiště. Zdroj: IBM

Datová úložiště. Zdroj: IBM Datová úložiště Zdroj: IBM Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí (?) Ukládání dat domácí Uložení na pevný disk počítače Použití pro malé objemy Typicky domácí a kancelářské použití Když záloha,

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Logos. Podebradska 55/88 198 00 Prague 9 Czech Republic. Tel +420 225 281 811. www.logos.cz

Logos. Podebradska 55/88 198 00 Prague 9 Czech Republic. Tel +420 225 281 811. www.logos.cz Logos Podebradska 55/88 198 00 Prague 9 Czech Republic Tel +420 225 281 811 Outsourcing: Přínosy a úskalí Michal Hanus Business Development Direstor Michal.hanus@logos.cz Logos a.s. Poděbradská 55/88 198

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS. Petra, marketing, DNS

PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS. Petra, marketing, DNS PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS Petra, marketing, DNS www.dns.cz/pripadovestudie PROFIL DISTRIBUTORA DNS a.s. www.dns.cz

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Fiber To The Office. naturally connected. Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí

Fiber To The Office. naturally connected. Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí Fiber To The Office Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí Řešení MICROSENS založená na optických vláknech jsou inteligentní, spolehlivá a výkonná. naturally connected KONCEPCE

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list On-line datový list A B D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka 2 ks serveru a 1 ks diskového pole pro virtuální desktopy ID zakázky: P16V00000464 Datum: 22.11.2016 Vyřizuje: Mgr. Radek Vojkůvka, Odbor

Více

Přechod na virtuální infrastrukturu

Přechod na virtuální infrastrukturu Přechod na virtuální infrastrukturu Tomáš Halman, ANECT a.s. Virtualizace 4. 3. 2009, Praha Obsah prezentace Virtualizace s VMware Infrastructure (obecné přínosy) Případová studie implementace pro dceřinou

Více

Nimbus Data All Flash Systems

Nimbus Data All Flash Systems Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Nimbus Data All Flash Systems David Gottvald GAPP System All-Flash Systems Budoucnost je v technologii All-Flash Array. Performance poskytuje konzistentní a

Více

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps: cesta k úspoře nákladů Kterých témat se case study týká? Vladimír Peták vedoucí IT Grand Princ Media Změna firemní kultury Vysoké nároky na funkcionalitu Úspora firemních nákladů

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

informační technologie: vaše výhoda, váš úspěch

informační technologie: vaše výhoda, váš úspěch informační technologie: vaše výhoda, váš úspěch informace po ruce Dovolte, abychom vám stručně představili naše komplexní služby v oblasti informačních technologií a zpracování informací >>> informační

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

MATERNA GmbH 2013 www.materna.de 1

MATERNA GmbH 2013 www.materna.de 1 MATERNA GmbH 2013 www.materna.de 1 O nás 1980 založena MATERNA. 1.400 zaměstnanců v 11 národních a 11 mezinárodních pobočkách v Evropě. 158 milionů Euro obrat v roce 2013. MATERNA působí úspěšně v oboru

Více

Naskočte do vlaku, který skutečně jede

Naskočte do vlaku, který skutečně jede Naskočte do vlaku, který skutečně jede Máme pro vás jízdenku! Nové příležitosti Dobří obchodníci stále hledají nové příležitosti. Hledáme nové produkty a služby, které by uspokojily potřeby našich zákazníků.

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Automobilový výrobce společnost ŠKODA AUTO, která působí na více než 100 trzích v rámci celého světa, implementovala cloudové řešení MS Azure. Nahrazením původního řešení

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Květen 2016 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek

Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek Richard Sawyer White Paper #73 Resumé Zvýšení kapacity napájení tradičních systémů UPS vede ke skrytým nákladům, které

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady?

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? STRUČNÉ INFORMACE O ŘEŠENÍ CA Business Service Insight for Service Level Management Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? agility made possible

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti Komunikační jednotky E65C Na vrcholu flexibility Měřiče zůstanou komunikační technologie se mohou měnit. Pokračující liberalizace

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Enterprise Mobility Management

Enterprise Mobility Management Enterprise Mobility Management Množství různých typů a celkové počty mobilních zařízení, pomocí kterých jsou dostupná firemní data, se neustále zvyšují. To na jedné straně zvyšuje efektivitu práce zaměstnanců,

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

KAISER DATA Collaboration Framework

KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework je modulární řešení, které pokrývá veškeré potřeby firem v rámci vzájemné spolupráce nejen v rámci interní komunikace, ale zároveň

Více

WD Blue pro vysokou spolehlivost při každodenní práci.

WD Blue pro vysokou spolehlivost při každodenní práci. Úložná řešení WD Váš digitální život je jedinečný. Proto společnost WD nabízí celou řadu interních pevných disků. Tato šikovná příručka vám pomůže najít dokonalý disk podle toho, kde a jak ho chcete používat.

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost?

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? 2008 aplis.cz, a.s. All rights reserved. 6.11.2007 Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? Ing. Jiří Bříza, CSc. 9.4.2008 str. 2 Informace pro úřad Informace a jejich zhmotnění

Více

JAK NA PAPERLESS. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

JAK NA PAPERLESS. Petr Dolejší Senior Solution Consultant JAK NA PAPERLESS Petr Dolejší Senior Solution Consultant PAPERLESS CO TO VLASTNĚ JE Wikipedia - Paperless představuje fungování, kde je odstraněno nebo výrazně omezeno používání papíru. Toho se dosáhne

Více

Vmware / XEN / Hyper-V. DR Lokalita. Full repliky. Snapshoty

Vmware / XEN / Hyper-V. DR Lokalita. Full repliky. Snapshoty Virtuálním serverům virtuální data Prezentoval: Lukáš Kubín Systems Architect COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY a.s. lkubin@coma.cz COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY, a.s. Založena v roce 1995 = 14 let zkušeností v oboru.

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System Uživatelský autentikační systém od společnosti truconnexion komplexně řeší otázku bezpečnosti interních počítačových systémů ebanky, a.s. Přehled Země: Česká republika Odvětví:

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více