The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str."

Transkript

1 The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. 16 DINOSAU I MEZI NÁMI str. 22 PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28

2 > úvodník Díky vysokému technologickému a kvalitativnímu standardu, kterého světové i české společnosti dosahují, se dnes pozornost manažerů obrací na oblast snižování nákladů a to při současném zvyšování efektivity výkonu celé společnosti. Jedním z hlavních kroků na této cestě je sledování výkonnosti a nákladů souvisejících s infrastrukturou informačních technologií, kde podniky bedlivě sledují hledisko výnosnosti investic a kde IBM nabízí celou řadu efektivních řešení. Společnost IBM vychází, v duchu své strategie On Demand businessu, vstříc požadavkům svých zákazníků a neustále uvádí na trh nové produkty a inovace, které umožňují firmám všech velikostí vyrovnat se s vysoce konkurenčním prostředím, optimalizovat svůj výkon a tím i náklady podle skutečných potřeb. Pro IBM je již několik desetiletí charakteristické široké portfolio individualizovaných řešení pro všechny typy organizací, od středních a malých firem, institucí veřejné a státní správy, školství, zdravotnictví až po mezinárodní korporace. Veškeré aktivity IBM však mají společného jmenovatele, kterým je vytvoření On Demand nabídky, portfolia, kterým každá společnost může docílit zvýšení efektivity stávajících systémů a zároveň nastavit trend snižování nákladů na chod společnosti jako celku. Například během uplynulých šesti měsíců představilo IBM hned několik novinek z oblasti serverů a mainframů, které nabízejí oproti jiným řešením nesrovnatelně vyšší výkon spojený se snížením ceny vlastnictví těchto systémů. Za všechny jmenujme novou architekturu eserver X3 a mainframe IBM System z9, jež představují přímo vzorový příklad postoje IBM k inovacím ve prospěch zákazníků. Celosvětové aktivity IBM stále potvrzují, že jsme špičkou v oblasti informačních technologií a naše činnost ovlivňuje mnohá další odvětví, která na první pohled s našimi službami v oblasti informačních technologií ani nesouvisejí. Naše každodenní práce se tak stává stavebním kamenem pro inovace a zlepšení v oblasti snad všech lidských činností. Aleš Bartůněk, generální ředitel IBM Česká republika

3 > obsah > novinky > > Pfiehled novinek ze svûta IBM STR. 2 3 téma Známe cestu ke sníïení nákladû STR. 4 Chcete-li ušetřit, začněte u podnikových procesů. > řešení Potraviny musí mít svûj rodokmen STR. 12 Požadavek vysledovatelnosti původu produkce. SAP Business One + IBM DB2 pfiedstavuje vhodné fie ení pro malé a stfiední firmy STR. 14 Moravská firma nabízí řešení v oblasti firemních IS. software Sedmiãka je Èastné ãíslo. V Lotusu to platí dvojnásob str. 15 Lotus Domino & Notes už má sedmou verzi. > BlueGene: nov pfiístup k superpoãítaãûm STR. 24 Superpočítače pomáhají s těmi nejsložitějšími úlohami. Nejv konnûj í intelov server IBM x460 STR. 24 Novinka představuje skutečný skok v inovaci. Lenovo Lenovo se spoustou novinek STR. 26 Zajímají vás novinky značky Lenovo? Najdete je zde. e ení mobilního bankovnictví v Komerãní bance STR. 16 Přístup k účtu z mobilu zajišťuje klientům KB Java aplikace. > consulting KlientÛm musíme vïdy nabízet pfiidanou hodnotu STR. 5 Rozhovor s obchodním ředitelem pro oblast sektorů. IBM BladeCenter: Koncentrovaná v poãetní síla STR. 8 Řešení s nejvyšším stupněm integrace a koncentrace výkonu na jednotku prostoru. Efektivní komunikace s lékárníky STR. 9 Alliance Unichem jeden z největších distributorů léčiv vytvořil nový komunikační kanál. > IBM WebSphere Portal: Intranet v mezinárodní obchodní organizaci STR. 19 Obchodní řetězec Tesco vsadil na osvědčený systém. hardware Dinosaufii mezi námi: nov mainframe IBM z9 System STR. 22 Sálové počítače nezmizely mají svou nezastupitelnou roli. > Projekty za tfii t dny i za 13 let STR. 28 Rozhovor s vedoucím divize Business Consulting Services Radimem Hradílkem. mixer 30 let s IBM ãást druhá: Jak jsme nauãili IBM PC psát ãesky STR. 30 V 80tých letech měly počítače s češtinou velké problémy. spoleãenské i jiné události STR. 32 The Blue Rose 1

4 > novinky SLOVO ŠÉFREDAKTORA Vážení čtenáři, toto číslo našeho jinak tradičního časopisu The Blue Rose dostáváte do rukou po delší odmlce, než jste byli zvyklí. Důvody, proč jsme si dopřáli tyto malé prázdniny jsou dva jednak prázdniny skutečné, během nichž jsme se vás rozhodli nezatěžovat čímkoli, co souvisí s prací a jednak jsme se po delší době rozhodli náš časopis posunout o kus dál. Obohatit, osvěžit, dát mu novou tvář a také modernější, podle našeho názoru příhodnější strukturu, která mnohem více souvisí s praktickým fungováním firem v tržním prostředí. Technické parametry jsou sice stále velmi důležité, ale mnohem podstatnější je přínos pro zákazníka. A právě na tuto stránku se chceme zaměřovat a reflektovat ji i v článcích, které v The Blue Rose najdete. Je přirozené, že v nepřehledné nabídce produktů a služeb na trhu informačních technologií se jen málokdo dokáže bez potíží orientovat, a nikdo to ani nemůže očekávat. Je proto naším úkolem ukázat vám možnosti, které se nabízejí a dokladovat jejich použití konkrétními příklady. V tomto čísle jsme se v hlavním tématu zaměřili na úsporu nákladů, a tedy i vyšší efektivitu a to hned z několika různých pohledů. IBM se svou širokou nabídkou technologií, služeb a řešení rozhodně nemůže působit jako samoobsluha, kde si zákazníci sami vybírají. Naopak. Chceme co nejlépe poznat nejpalčivější problémy, které naše klienty ať už nadnárodní korporace, výrobní podniky, prodejce či třeba státní instituce trápí. Jejich dobrá analýza nám pomůže nalézt ta nejvhodnější řešení. Tomu podřizujeme strukturu své nabídky, tomu přizpůsobujeme systém naší prodejní i po prodejní podpory, a tomu musí odpovídat také náš časopis. Nejsme společností, v níž pro každý detail musíte mluvit s jiným partnerem. Jsme jedna společnost, jeden partner a jeden časopis. Při jeho tvorbě klademe důraz na informace o řešeních prověřených praxí, proto dostaly v The Blue Rose více prostoru případové studie publikované s laskavým svolením našich klientů. Nezapomínáme ani na aktuality o nových produktech to vše v novém hávu, přehlednějším, živějším a doufáme i čtivějším. Ať se vám nová The Blue Rose líbí! Viktor Laštovka, marketingový ředitel a šéfredaktor NOVINKY ZE SVĚTA IBM Představujeme vám nové trendy NEJVĚTŠÍ SOUKROMÝ SUPERPOČÍTAČ Nejvýkonnější soukromý superpočítač na světě nazvaný Watson Blue Gene (BGW) je nainstalován ve středisku IBM Thomas J. Watson Research které jsou evidentně vedeny Center v Yorktown Heights ve státě s úmyslem ukrást důležitá data či New York. Systém s rychlostí 91,29 identity a vymáhat peníze. teraflopů BGW tvoří 20 skříní Vyplývá to z výsledků pravidelného o velikosti ledničky, což není ani Global Business Security Index, polovina rozměrů srovnatelných celosvětového barometru konvenčních systémů, přitom má bezpečnostních trendů trojnásobek jejich výkonu. zaznamenávaných a analyzovaných Superpočítač bude pomáhat vědcům týmem IBM Global Security v široké řadě oblastí od přírodních Intelligence a jeho partnery. Podle věd, hydrodynamiky, zkoumání zprávy došlo v prvním pololetí roku k více než 237 milionům útoků ohrožujících bezpečnost počítačových systémů. INTERNET PROUDÍ materiálů, kvantové chemie, Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY molekulární dynamiky a dynamiky tekutin až po podnikové aplikace. Zastoupení firmy CenterPoint Energy, Inc., zabývající se POČÍTAČE SE MUSÍ BRÁNIT přenosem ÚTOKŮM ČÍM DÁL ČASTĚJI a distribucí elektřiny, spolupracuje se společností V prvním pololetí roku 2005 vzrostlo IBM na výzkumu technologie množství zavirovaných ů širokopásmového přenosu přes a nebezpečných počítačových útoků elektrické vedení (BPL, Broadband vedených zločinnými zájmy o 50 Over Power Line). Tato technologie procent. Přispěl k tomu zejména představuje inovativní způsob, jak značný nárůst cílených útoků na státní poskytovat širokopásmové služby úřady, finanční instituce a firmy zákazníkům, přičemž současně v odvětví výroby a zdravotnictví. Tento umožňuje zvyšovat spolehlivost značný posun spolu s poklesem dodávek elektrické energie. méně finančně přínosných typů Technologie využití stávající elektrické ohrožení, například spamů sítě pro vysokorychlostní přenos a jednoduchých počítačových virů, dat v sobě skrývá potenciál svědčí o nárůstu útoků proti pro poskytování rychlejších konkrétním organizacím a odvětvím, a spolehlivějších internetových 2 The Blue Rose

5 služeb. Firma CenterPoint Energy otevřela technologické centrum BPL v jednom ze svých zařízení v Houstonu, aby mohla zkoumat možnosti využití technologie BPL jak pro zákazníky, tak pro organizace veřejných elektrorozvodných služeb. Divize IBM Global Services asistuje technologickému centru BPL při návrzích, výstavbě a implementacích jeho technologické infrastruktury, včetně předváděcích akcí, kde se využívají servery IBM xseries, osobní počítače, bezdrátová řešení od IBM a také technologie kiosků IBM. GARTNER OCEŇUJE IBM NATIONAL GEOGRAPHIC A IBM SPOLEČNĚ MAPUJÍ OSÍDLOVÁNÍ PLANETY Analytická agentura Gartner zařadila IBM mezi vedoucí společnosti v oblasti platforem pro webové služby. Podle agentury se lídři vyznačují dobrým výkonem v oblasti webových služeb, mají jasnou vizi o dalším směřování trhu a aktivně pracují na tom, aby si svou vedoucí pozici na trhu udrželi. Zákazníci IBM mohou přetvářet své podnikání na podobu on demand, při níž jsou integrována data s partnery a dodavateli za využití webových služeb a servisně orientované architektury. Společnost IBM je jedinečně disponována k tomu, aby zákazníkům nabídla široké spektrum zdrojů včetně expertizy obchodních procesů. Firma může stavět na vedoucí pozici ve vývoji standardů webových služeb a na software udávající kurs celému odvětví WebSphere. Manažerské nástroje Tivoli a vývojářské prostředky Rational spolu se širokým portfoliem profesionálních služeb pomáhají zákazníkům plánovat, strukturovat, vyvíjet a řídit servisně orientované architektury. Více informací můžete získat na Společnosti National Geographic Society a IBM představily nejambicióznější výzkumný projekt, který mapuje migrační historii lidstva. S finanční podporou Nadace Waittovy rodiny vytvoří vědci deset center po celém světě a prostudují více než sto tisíc vzorků DNA původního obyvatelstva. Projekt má odhalit detailní informace o migrační historii lidstva a přispět k novému pochopení vazeb a rozdílů, které spojují lidský druh. Tým mezinárodních vědců a výzkumníků IBM, vedený badatelem Spencerem Wellsem z časopisu National Geographic, bude shromažďovat genetické vzorky, analyzovat výsledky a vypracuje zprávu o genetických kořenech současné populace. Využití genetiky pro doplnění mezer v našich znalostech lidské historie pokládáme za antropologickou cestu na Měsíc, řekl Spencer Wells. Naše DNA obsahuje společný příběh nás všech. Příběh, který budeme příštích pět let dešifrovat, je nyní vážně ohrožen, protože lidé migrují a mísí se mnohem více než v minulosti. National Geographic zkoumá a mapuje svět už 117 let, řekl John Fahey, prezident a generální ředitel National Geographic Society. Nyní, díky našemu významnému partnerství s IBM a se Spencerem Wellsem chceme pomocí nejmodernější vědy a technologie zmapovat putování lidstva po planetě. Doufáme, že nám tento ambiciózní projekt pomůže lépe pochopit naši společnou historii. Genografický projekt má tři hlavní části: Výzkum v terénu Ústřední součástí projektu je sběr vzorků DNA a výzkum v terénu mezi domorodými populacemi. Krevní vzorky domorodých populací, jejichž DNA obsahuje klíčové genetické znaky, které se po stovky generací téměř nezměnily, jsou spolehlivými indikátory dávných migrací. Účast veřejnosti a kampaň na podporu jejího povědomí Zájemci z řad veřejnosti si mohou zakoupit soupravu Participation Kit (99,95 dolarů plus poštovné a balné) a odeslat své vlastní vzorky výtěru ústní dutiny, čímž získají možnost sledovat celkový průběh projektu a zároveň se dozvědět o své vlastní migrační historii. National Geographic a IBM budou veřejnosti a vědecké komunitě pravidelně podávat informace o nových poznatcích v rámci projektu na webovém serveru (www.nationalgeographic.com/genographic). Projekt genografického dědictví Výtěžek z prodeje účastnických sad bude použit při financování budoucího terénního výzkumu lidské minulosti. The Blue Rose 3

6 > téma Známe cestu ke sníïení nákladû Outsourcing, procesy, integrace úspory lze najít prakticky všude. 4 The Blue Rose

7 Efektivnost procesů je základním článkem k úspěšnému tržnímu působení podniku. Pokud chtějí podniky prosperovat, měly by efektivně, rychle a účinně reagovat na změny v prostředí, ve kterém se pohybují. Základním ukazatelem směru jsou v hyperkonkurenčním prostředí zejména dynamicky se měnící požadavky zákazníků. Jejich uspokojení a mnohdy i předjímání je důležitým krokem k potřebnému úspěchu. Obecně platí, že nejvhodnější cestou pro dosažení funkčního modelu podnikání orientovaného primárně na uspokojování potřeb a přání zákazníků je optimalizace podnikových procesů. V první fázi je nezbytné pohlédnout skutečnosti do očí, tedy zjistit, jaká je v podniku reálná situace. Hned vzápětí přichází na řadu stanovení optimálního stavu, jehož dosažení je cílem. Důležitou roli hraje určení dílčích cílů, kterých se má změnou jednotlivých procesů dosáhnout. Jedná se především o eliminaci duplicitních činností, zjednodušení procesů na nejvyšší možnou míru, kombinaci podobných činností, eliminaci pohybu práce a materiálu. Dále musí dojít na zlepšení úrovně vnitřních a vnějších služeb, Klientům musíme vždy nabízet přidanou hodnotu Celosvětové zkušenosti jsou devizou, která IBM otevírá dveře u klientů. Avšak jak říká obchodní ředitel pro oblast sektorů Roman Brestovanský: Technologie jsou jenom nástrojem. Klienti hledají řešení svých problémů a nejvíc je zajímají taková, která generují nové příjmy, či ta, která snižují náklady. Ideální jsou pak projekty, které zvládnou obé. Jaké hlavní úkoly řeší obchodní ředitel pro oblast sektorů? Staráme se o klienty patřící mezi velké a střední společnosti a ty členíme podle tržních sektorů, neboli segmentů. Jsou celkem čtyři: bankovnictví a finančnictví, telekomunikace, průmysl a sektor státní a veřejné správy. V každém působí několik obchodníků, kteří mají s firmami z dané oblasti zkušenosti. Naším hlavním úkolem je zjišťovat potřeby zákazníků a nabízet jim řešení, které jim pomůže. Jsou mezi požadavky klientů z různých sektorů velké rozdíly? V čem se naopak klienti napříč sektory shodnou? Rozdíly samozřejmě existují a ty největší vyplývají už ze samotné podstaty předmětů podnikání. Rozdíl je také mezi typem instituce soukromé společnosti jsou zaměřené především na zisk. Nejde jen o to, že se snaží neustále zvyšovat příjmy, ale současně hledají cesty ke snižování nákladů, a tím k dalšímu růstu zisku. Státní správa je orientována poněkud jiným směrem, neboť zisk negeneruje. Jejím hlavním cílem je co nejlepší péče o občana. Přesto i ve státní správě je v posledních letech cítit tlak na zefektivnění jejího fungování. Už i představitelé státní správy přemýšlejí nad tím, jak lépe poskytnout služby občanům a dalším institucím, a u ostatních podpůrných aktivit zvažují, zda by nebylo výhodnější je spravovat externě. A to je zase záležitost, která naše klienty spojuje důraz na efektivitu a maximální využití dostupných prostředků, avšak ne za každou cenu. Náklady musí být stále pod kontrolou. The Blue Rose 5

8 > téma rozhodnutí o centralizaci, případně decentralizaci některých činností, a v neposlední řadě může dojít na outsourcing činností, které jsou vykonávány neefektivně. Výsledkem důsledné a promyšlené implementace optimalizace procesů jsou zkrácené výrobní a obchodní cykly, snížení nákladů, automatizace jednotlivých procesních kroků a také to, kvůli čemu se toto vše děje: zvýšení spokojenosti zákazníků. Geac přístup Společnost Geac si uvědomuje důležitost optimalizace podnikových procesů, a proto ve spolupráci se svými zákazníky a také podle jejich požadavků vyvinula strategii Process.connect, která spolu s příslušnými nástroji představuje způsob, jak dosahovat optimálního podnikového uspořádání jednotlivých činností či procesů. Tento přístup umožňuje rozdělit podnikové procesy na malé části a bezpečně s nimi pracovat: implementovat a měnit konfigurace softwaru, aniž by bylo nutné přeprogramovat jeho podstatné části. Za tímto účelem byly vyvinuty nástroje k prohlížení, manipulaci a změnám podnikových procesů, které využívají předností této nové technologie. Do nástrojů pro modelování procesů byly zahrnuty také modely osvědčených průmyslových podnikových procesů, které je i s nově vytvořenými možno zobrazovat prostřednictvím grafického Modeler. Dále byly tyto modely provázány se serverovým softwarem, takže je možné je spouštět, jako by to byly skutečné procesy, a pak je testovat, zkoumat processes GEAC s.r.o. sestavil na základě zkušeností zákazníků aktivní procesy, které jsou schopny poskytnout uživateli řešení velmi častých komplikovanějších procesů. Jsou to Process Order Fulfilment je určen pro distributory zboží a pokrývá cyklus od objednávky až k fakturaci. Minimalizuje čas kritické cesty, obsluhu chyb a událostí vyvolaných překročením kreditu, změnou cen a skladovými Process Purchase Authorisation je určen pro autorizaci a zpracování nákupních objednávek, řeší případy rychlého uvolnění objednávek pro kritické požadavky včetně plné kontroly Process Schedule Reconciliation je určen pro rychlé zpracování zákaznických harmonogramů s efektivní obsluhou chyb a událostí způsobených požadavky na množství a časovými požadavky. Pracuje s aplikacemi pro automobilový Process Credit Diary je určen pro vytváření prioritních seznamů pro správce kreditů, zaměřený na oblast plateb a efektivní správu pohledávek. Process.connect jako obdoba document work flow neboli task work flow umožnuje po svém nasazení pozitivní změnu v životě firmy. Již po několika měsících může být vložená investice uhrazena díky úspoře nákladů, zvýšení obratovosti a naplňování spokojenosti zákazníků. 6 The Blue Rose

9 a analyzovat jejich provoz. Jednotlivé produkty a služby, které tyto možnosti poskytují, jsou označovány Modeler Processes atp. Dalším krokem při plnění požadavků našich zákazníků bylo poskytnout jim možnost podrobně řídit pracovní toky v jejich systému, což by jim dalo prostředky k hledání efektivity v průběhu procesů. Samozřejmostí je požadavek na zobrazení procesů a jejich testování a možnost simulace chodu. Dovoluje také optimalizovat propojení mezi komponenty, upozorňovat operátory na potřebu okamžitého zadání dat nebo autorizace, plánování úkolů jak ve formě dávek, tak interaktivně, a nechat procesy běžet, dokud nejsou splněna určitá předem stanovená kritéria. Podnikoví procesní analytici mohou manipulovat s těmito vztahy a pozměňovat je podle potřeby, tak aby dosáhli nejlepšího výkonu pro různé výrobní programy, podnikové sektory a pro specifické zákazníky. To všechno takovým způsobem, aby operátoři viděli pouze to, co je nezbytně nutné ke splnění požadavků procesu. Proaktivní řízení Správně aplikované a integrované nástroje pro BPM (Business Performance Management) jsou schopny automaticky rozpoznávat a proaktivně řešit např. zapomenuté úkoly a reagovat na ně například změnou priorit uživatelských úloh. Na základě nastavitelných pravidel pro eskalaci a delegování pak aktivní procesy volí náhradní postupy a aktivně komunikují s uživateli, informují je, případně vyzývají ke spouštění konkrétních funkcí. Jiří Malý, GEAC s.r.o. Dostáváme se k tématu outsourcingu, o kterém se hodně mluvilo hlavně v devadesátých letech... Možná se nyní o outsourcingu už tolik nemluví, ale o to více jej firmy využívají. Snaží se plně soustředit na svou hlavní činnost, v té vynikat a generovat zisky, a u ostatních činností zvažují, kdy se jim vyplatí provádět je interně a kdy je naopak výhodnější přenechat péči o ně externímu dodavateli. Zvláště u společností, které už s outsourcingem mají zkušenosti, a dokážou tak přesně spočítat interní náklady na danou činnost, je situace mnohem snazší. Kdo totiž outsourcing nezná, zpravidla ho jeho cena poněkud překvapí a zdá se vysoká. Ve většině případů totiž firmy neumí započítat všechny náklady, které jim s určitou činností vznikají. Zdaleka totiž nejde jen o mzdy odborníků, kteří chod takové činnosti zajišťují. Ti lidé fungují v určité procesní struktuře a mapě firmy, která vypadá nějak, když jsou zaměstnanci, a zase jinak, když firma nakupuje určitý výkon externě jako službu. Navíc musí někde sedět, používat podpůrné technické prostředky, někdo je musí interně řídit, zajišťovat jejich školení, motivovat je, všechny prostředky se navíc odepisují a tak dále... Externí dodavatel navíc přináší své zkušenosti s podobným typem práce pro spousty dalších klientů, a to nejen v rámci jedné země, ale na celosvětové úrovni. A může proto svým klientům kromě zajišťování každodenní agendy ukazovat, jaké trendy v dané oblasti ve světě existují a zda by některé z nich nebyly aplikovatelné i u něj a nepřinesly konkurenční výhodu nebo třeba zlepšení jejího fungování. Jakým způsobem své klienty získáváte? Musíme dobře poznat strategii celého trhu a získat maximum informací o konkrétním klientovi. Každé nabídce předchází náročná a dlouhá fáze sběru podkladů a jejich zpracování. Zjišťujeme potřeby zákazníků a hledáme jejich řešení. Využíváme bohatou databázi IBM, kde jsou shromážděné případové studie z celého světa, což nám velmi usnadňuje práci. Doba klasických projektů je ale za námi. Dnes musíme za klientem přijít a vždy ho posunout dopředu. Akcionáři chtějí, aby podniky rostly, a zejména aby přinášely zisk. Na druhé straně koncoví zákazníci, odběratelé, zase chtějí, aby firma inovovala a nabízela jim stále lepší produkty za nižší ceny. Čím větší počet zaměstnanců má, tím je náročnější každá změna je a její implementace déle trvá. Zde vstupuje do hry otázka priorit. Technologie se ale nesmí přeceňovat, důležité jsou myšlenky, technologie jsou jenom nástrojem. Dnes jste partnerem pro klienta jedině tehdy, když mu nabídnete něco víc, než dnes vnímá, anebo něco víc, než jsou mu schopni nabídnout jiní. Kde bývá nejvíce prostoru k úsporám? Největší rezervy jsou téměř vždy v organizaci práce, v procesních záležitostech, tam je vždy hodně prostoru ke zlepšování. Takové změny jsou mimořádně náročné a jejich úspěšná realizace je tvrdým oříškem především pro velké společnosti. V takových případech jsou zkušenosti k nezaplacení, protože umožní vyhnout se problémům, které už řešil někdo jiný. A každý problém představuje sumu peněz. Jsou zakázky, na něž jste mimořádně hrdí? Z jakého důvodu? Určitě takové projekty jsou a my se vždy po dohodě se zákazníkem snažíme o nich pravidelně informovat trh. V každém případě je ale potřeba říci, že jsme hrdí na každý projekt, který našim zákazníkům ušetří další peníze, anebo jim přinese větší příjmy. Každý projekt, který splní očekávání jeho vlastníků, je dobrým projektem. Děkuji za rozhovor. The Blue Rose 7

10 > téma IBM BladeCenter: Koncentrovaná výpočetní síla Společnost IBM sice na trh blade serverů vstoupila až začátkem roku 2003 jako poslední ze všech velkých výrobců počítačů, avšak to jí umožnilo připravit řešení s vyšším stupněm zpracování a kvality, než je tomu u konkurence. Design serverů IBM BladeCenter tak představuje jasnou technologickou špičku, což dosvědčuje přízeň zákazníků. Během dvou let prodeje získala IBM téměř polovinu celosvětového trhu s blade servery. Vedle široké nabídky různých interních zařízení, které se do blade serveru jednoduše zapojí, je hlavní předností konceptu plná redundance. Je tak možné snadno provádět servis za chodu systému. Veškeré komponenty ve skříni BladeCenter jsou totiž zdvojené a zároveň za chodu vyměnitelné. Asi tou nejdůležitější komponentou jsou však plně redundantní komunikační cesty! Každý blade server je k různým komunikačním cestám připojen minimálně dvěma konektory, přičemž pro zajištění funkčnosti stačí pouze jedno připojení. Případné fatální selhání jednoho z blade serverů či některé ze sdílených součástí skříně BladeCenter nemůže ohrozit chod a dostupnost ostatních blade serverů. Odborníci jistû ocení podrobnûj í pfiedstavení blade serverû: Zpočátku byla nabídka těchto produktů omezena na jedinou skříň se čtrnácti pozicemi pro servery a dvouprocesorové blade servery s procesory Intel Xeon DP. Jako integrovaná I/O zařízení bylo možné použít Ethernet Layer2 switch od společnosti D-link či SAN switch od společnosti Q-logic. Dnešní nabídka je výrazně bohatší: Dvouprocesorové intelové stroje HS20 byly doplněny o až čtyřprocesorové servery HS40 s procesory Xeon MP, dále byl představen stroj JS20 se dvěma 64bitovými procesory PowerPC 970. Počátkem tohoto roku byla nabídka doplněna o servery s až dvěma procesory AMD Opteron s názvem LS20, přičemž tento stroj je zároveň připravený na dualcore procesory. Podle typu použitého procesoru je ho tak možné považovat za dvouprocesorový i za čtyřprocesorový, resp. čtyřjádrový počítač. Zdokonalování se dočkaly také periferie. Nabídka vnitřních ethernet switchů byla rozšířena z původního L2 switche společnosti D-link o výrobky Nortel a Cisco s různou funkčností. Nejschopnějším interním switchem tak nyní může být Nortel L2-7 switch s plnou podporou všech sedmi vrstev a posledního operačního systému Alteon 20. Všechny switche se nabízejí s metalickými i optickými externími uplink porty. Portfolio rostlo také na straně SAN, tj. fibre channel switchů. Původní interní switch společnosti Q-logic doplnily switche firem Brocade a McDATA, čímž se ze systému IBM BladeCenter stalo řešení umožňující nejsnazší integraci do stávající infrastruktury zákazníků. Díky velkému počtu podporovaných zařízení různých výrobců si může každý klient vybrat nejvíce kompatibilní díl. Pokud by nabízené varianty interních switchů nestačily, je možné použít namísto nich pass-thru moduly (optické i metalické) vyvádějící lineárně signál z komunikačních karet ze skříně BladeCenter, takže je možné využít externí switche. Kromě těchto standardních komunikačních cest myslela IBM i na akademickou sféru a nasazení s velkým důrazem na rychlost a možnost koncentrace výkonu. Například na možnost, že si ze blade serverů bude zákazník stavět výpočetní cluster. Kromě komunikace pomocí ethernetu či fibre channelu IBM nabízí Myrinet od Myricomu a Infiniband společnosti Topspin. Podle propustnosti lze jednotlivé komunikační technologie seřadit vzestupně takto: ethernet, fibre channel, Myrinet a Infiniband, který nabízí propustnost až 10 Gbps a kromě rychlého spojení mezi servery umožňuje nativní zapouzdření ethernet i fibre channel komunikace mezi jednotlivými propojenými uzly a externími sítěmi pomocí tzv. gateway modulů. Řešení diskového subsystému blade serverů IBM nabízí dvě možnosti použití interních disků buď dva 2,5 SCSI disky Ultra320, anebo dva 3,5 disky, popřípadě obě varianty, tedy až čtyři interní pevné disky. Samozřejmě je opět možné využít externí diskovou kapacitu. K tomu lze využít SAN storage serveru připojeného pomocí rozšiřujících fibre channel karet a některého z nabízených switchů či pass-thru modulů, anebo NAS storage serveru s podporou protokolu iscsi, který se připojí pomocí rozšiřujících iscsi karet a opět některého z ethernet switchů či pass-thru modulů. Výhodou je pak vyšší spolehlivost daná menším počtem zařízení s pohybujícími se částmi uvnitř samotných serverů, vyšší rychlost vycházející z možnosti nakonfigurovat pole RAID s vyšším počtem disků a často i nižší cena. Je tak totiž možné postavit výkonné pole RAID se zabezpečeným prostorem pro všechny servery na nižším počtu disků. V neposlední řadě nahrává toto řešení bootování ze vzdáleného storage serveru i scénářům pro Disaster Recovery. Pomocí vzdáleného bootu lze také velmi snadno realizovat tzv. hot-spare blade servery. Při selhání jakéhokoliv blade serveru je možné, ať už ručně či plně automatizovaně, přepojit jeho vzdálený bootovací disk na jiný záložní (hot-spare) blade, který pak v řádech sekund pokračuje v činnosti za server původní. 8 The Blue Rose

11 Blade servery představují platformu přinášející nejvyšší stupeň integrace a koncentrace výpočetního výkonu na jednotku prostoru. Šetří tak místo, zpřehledňují propojení jednotlivých komponentů a umožňují jejich snadnou výměnu a servis. Díky tomu je jejich správa efektivnější než v případě jiných řešení, což jistě potěší manažery snažící se o snížení nákladů. Ačkoliv IBM BladeCenter neustále technologicky roste, nebyl doposud měněn jeho základní koncept. Jinými slovy IBM používá stále stejné skříně (se stejnou velikostí a sběrnicemi) a obdobné servery blade. Naši zákazníci proto mohou umístit nejnovější blade servery do nejstarší skříně a naopak. To platí dnes, dva a půl roku od počátku prodeje, a platí to i do budoucna. Vývoj samozřejmě nelze zastavit IBM ve snaze vyhovět různým přáním svých zákazníků vyrábí jednu mutaci skříně BladeCenter pro použití v telekomunikačním prostředí ta se však liší pouze rozměry, jinak využívá stejných blade serverů i rozšiřujících komponent jako standardní skříň. Pro příští rok se připravuje další mutace skříně BladeCenter s větším počtem pozic pro interní switche. To bude opět jediný rozdíl blade servery i sdílené komponenty zůstanou stejné a navzájem kompatibilní a všechny tři typy skříní se budou vyrábět souběžně. Milan Flutka Efektivní komunikace Jeden ze tří největších evropských distributorů léčiv potřeboval vytvořit nový komunikační kanál pro kontakt s lékárníky. Ukázalo se, že namísto vlastního řešení je efektivnější a jistější vybrat si silného dodavatele, který má s podobnými projekty bohaté zkušenosti a dokáže v krátkém čase složitý projekt pečlivě analyzovat, najít ideální řešení s maximálním využitím stávajícího vybavení a rychle jej realizovat. s lékárníky Alliance UniChem CZ s.r.o. Alliance UniChem CZ s.r.o. je součástí společnosti Aliance UniChem plc patřící mezi tři největší distributory léčiv v Evropě. Strategií společnosti, jejíž obrat za rok 2004 činil 8,5 miliardy korun, je spolupráce s nezávislými lékárnami. Zabezpečení bezproblémového fungování celého distribučního kanálu společně s vysokými nároky na řízení interních procesů vyžaduje adaptabilní, výkonné a bezpečné prostředí, které poskytuje právě operační systém Linux. Ten zároveň dovoluje flexibilní propojení s dalšími aplikacemi. The Blue Rose 9

12 > téma Identifikace potřeb Pro podporu růstu společnosti a jejích aktivit bylo potřeba vytvořit jednotnou platformu umožňující budoucí rozvoj podnikových internetových a intranetových aplikací a přinášející kvalitnější služby zákazníkům a podporu obchodních procesů. V oblasti obchodních vztahů byla jako prioritní identifikována potřeba vytvořit nové prodejní kanály pro lékárny a zabezpečit bezchybné fungování obchodního modelu B2B, B2C a komunikace s dodavateli. Společnost potřebovala efektivně spolupracovat se všemi svými partnery, mezi něž patří přibližně lékáren a 500 dodavatelů, a zabezpečit tak distribuci přibližně různých přípravků. Systémy informačních technologií ve firmě jsou založeny na platformě SuSE Linux, Oracle DB, Lotus Notes a Domino. Důvodem volby této platformy byla přijatelná cena, stabilita, snadná škálovatelnost, výborné reference a podpora Linuxu. Vzhledem k rozsáhlým zkušenostem a požadavkům firma nepoužívá Microsoft platformy na straně serverů. Realizace interními silami Společnost se nejprve rozhodla realizovat projekt interně, s využitím vlastních specialistů a nástrojů PHP. Tato forma se zdála být nejsnazší a nejlevnější. Po slibném začátku byly však ztraceny přibližně tři měsíce řešením složité komunikace mezi systémy ERP, CRM, OFA a DOMINO. Další komplikace byly zjištěny při zajišťování kompatibility s existujícími standardy EC. Ukázalo se, že levné cesty mohou být mnohem riskantnější a výsledek mnohem dražší. Především však nikdo nezaručí úspěšné dokončení a vývoj celého projektu. Proto se firma rozhodla využít služeb externího dodavatele, který má v dané oblasti zkušenosti a nemusí řešit všechny problémy od počátku. Výběr dodavatele Společnost si stanovila hlavní kritéria pro výběr dodavatele, mezi která patřila především cena řešení, rozumná doba realizace projektu, minimální rizika, zkušenosti, kvalitní a prověřený produkt a jeho realizace důvěryhodným partnerem. Alliance UniChem potřebovala sestavit projekt, který bude dotažen do úspěšného konce a především bude odrážet potřeby skutečných aktivit společnosti. Průběh řešení Na základě výsledků výběrového řízení byla uskutečněním projektu pověřena společnost IBM se svým produktem WebSphere a společnost AdHoc. Důvodem výběru WebSphere Portal Serveru byla potřeba vytvoření robustního, kompatibilního a stabilního řešení, které bude možné provozovat na linuxovské platformě. Mezi další výhody zvoleného řešení patří možnost jednoduchých změn v architektuře, škálovatelnost, podpora otevřených standardů (Java, XML, Soap) a především snadná integrace s produkty IBM Lotus Notes a Oracle DB, které Alliance UniChem již používala. Jednou z hlavních předností navrhovaného řešení byla jeho kompaktnost dodavatel nabídl řešení všech požadavků v rámci jednoho projektu, čímž odpadla občas problematická koordinace více poskytovatelů. Potvrdilo se, že je mnohem lepší spolehnout se na velkého a silného dodavatele ve spojení se spolehlivým partnerem. Výběrové řízení ukázalo, že když si společnost zvolí silnou komerční platformu, může se soustředit pouze na konečná řešení. Použité prvky IT architektury Po softwarové stránce bylo použito komponent IBM WebSphere Portal Server, IBM WebSphere Application Server, IBM Lotus Domino Server, Oracle DB, IBM DB2 a Linux. Projekt byl koncipován s podporou dvou serverů IBM xseries 345 a developerského počítače. Hlavním důvodem použití těchto komponent byl operační systém Linux, který tvořil základ 95 procent všech systémů v Alliance UniChem. Z tohoto důvodu bylo efektivní zachovat jednotnou platformu. Oracle tvořil základ logistického a finančního softwaru firmy, Domino Server byl používán pro CRM a Helpdesk. Tohoto řešení bylo použito pro jednoduchost integrace existujících systémů do portálu. Databáze IBM DB2 obsahovala všechna data portálu a pomocné tabulky pro B2B. Dodavateli řešení byly společnosti IBM, AdHoc a Unibase. Společnost IBM projekt zastřešila, její specialisté celý systém vymysleli, postavili a nakonfigurovali. Firma AdHoc pracovala na designu webu a programování v prostředí Java a Domino. Unibase pracoval na tvorbě API do ERP systémů a na procesech spojených se systémy Oracle. Celý projekt trval tři měsíce a podílel se na něm tým sedmi lidí, skládající se ze systémových architektů, Oracle a Java programátorů a webdesignera. Samotné IBM bylo zastoupeno čtyřmi softwarovými specialisty. Přínos implementace nové architektury Vytvořený internetový portál představuje další variantní kanál pro zákazníky, jehož prostřednictvím mohou přistupovat ke standardním službám Alliance UniChem CZ. Řešení umožňuje zákazníkům přímo využívat obchodní informace, jež usnadňují jejich rozhodování a zvyšují přidanou hodnotu poskytovaných služeb Alliance UniChem CZ. Řešení přispělo ke zvýšení rychlosti a přesnosti bez nároků na rozšíření lidské kapacity ze strany zadavatele, který může díky integraci IT systému a vytvoření standardu pro snadné předávání dat dále zjednodušit svou komunikaci s obchodními partnery a zákazníky. Flexibilita a rozšiřitelnost přijatého řešení umožní společnosti dále na jeho základě budovat a nabízet zákazníkům další individualizované služby s přidanou hodnotou. 10 The Blue Rose

13 Produkty portfolia IBM Express zahrnující servery, úložné systémy, software a služby optimalizované potřebám malých a středně velkých podniků vám podávají pomocnou ruku. Jsou to cenově dostupná a vysoce spolehlivá řešení udělají svou práci a vy se můžete řádně soustředit na tu vaši. Jejich schopnost fungovat samostatně vám umožní lepší kontrolu vašeho IT prostředí a výrazně tak snížit náklady na údržbu. Pro servery IBM s procesory Intel Xeon a úložné systémy z nabídky IBM Express je to standard. Nikoliv volitelná funkce. Nikoliv doplněk. Jednoduše a prostě: je to jejich součást. A je tady ještě něco navíc váš certifikovaný IBM Business Partner. To znamená konkrétní diskusi s někým, kdo rozumí vašemu odvětví, vašemu podnikání a kdo je navíc z vašeho regionu. Pro malé a středně velké podniky je to více než významná pomoc, nemyslíte? ČÍM VÍCE POZORNOSTI VĚNUJETE SERVERŮM TEĎ, TÍM MÉNĚ JI BUDOU VYŽADOVAT POZDĚJI. Spolehlivé, snadno ovladatelné, dostupné: IBM eserver xseries s procesory Intel Xeon TM. IBM eserver xseries 226 Express 64-Bit Procesor Intel Xeon 3,00 GHz Možnost rozšíření na dva procesory Operační paměť 1 GB (max. 12 GB) Integrovaný Gigabit Ethernet, ServeRAID 7e (RAID 0 nebo 1) a řadič Dual-Channel Ultra320 SCSI Až 6 hot-swap pevných disků s kapacitou 1,8 TB Redundantní hot-swap napájecí zdroje V provedení tower s možností konverze do racku (4U) Záruka tři roky on-site IBM eserver xseries 346 IBM eserver xseries 346 Express 64-Bit Procesor Intel Xeon 3,00 GHz Možnost rozšíření na dva procesory Operační paměť 512 MB (max. 16 GB) Integrovaný duální Gigabit Ethernet, ServeRAID 7e (RAID 0 nebo 1) a řadič Dual-Channel Ultra320 SCSI Až 6 hot-swap pevných disků s kapacitou 1,8 TB Redundantní hot-swap napájecí zdroje V provedení pro instalaci do racku (2U) Záruka tři roky on-site Kč*(P/N: 88401AG) Kč*(P/N: 84883DG) IBM TotalStorage IBM Software IBM TotalStorage DS4100 Express Diskové pole s rozhraním 2 Gbps Fibre Channel, dual-active controller, dual FC-AL s max. počtem 112 disků Disková kapacita 1 TB (4 x 250 GB SATA HDD), max. kapacita 28 TB V ceně software pro management Cena: od Kč* WebSphere Portal Licence pro 20 uživatelů Včetně implementace, zaškolení obsluhy a spuštění tří základních portletů Více informací: ibm.com/cz/software/smallsolutions Cena: od Kč* ibm.com/cz/xseries ibm.com/cz/partners * IBM doporučená koncová cena bez DPH; cena je platná v době tisku. Jedná se o doporučené koncové ceny, které se u koncových prodejců mohou lišit. Nabídky platí pro zákazníky z řad podniků až do vyprodání zásob. Neplatí v souvislosti s žádnou jinou nabídkou nebo speciálními podmínkami. 1 Hovory na linku IBM jsou bezplatné. Značka IBM, logo IBM a logo WebSphere jsou ochrannou známkou společnosti International Business Machines Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Intel, logo Intel, Intel Inside, logo Intel Inside, Pentium, Celeron a Intel Xeon jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech a dalších zemích. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. IBM Všechna práva vyhrazena. Poznámka: Modely na fotografii jsou určeny pouze pro ilustrační účely a jejich parametry nemusí odpovídat inzerovaným výrobkům. Společnost IBM si vyhrazuje právo modifikovat své výrobky včetně specifikace bez předchozího upozornění. Informace v inzerátu nejsou zaručeny smlouvou.

14 > řešení Potraviny musí Zcela zásadním způsobem se vstup České republiky do Evropské unie projevil v oblasti potravinářství. Členství přináší výhody, ale také povinnosti, omezení a regulace. Jednou z povinností, které musí potravinářské firmy splnit, je zavedení funkčních systémů a postupů vedoucích k zajištění vysledovatelnosti původu produkce. ro Potravináři tak musí znát složení každé šarže výrobku až na úroveň konkrétních šarží základních surovin a musí také znát původ těchto surovin. Od počátku roku 2005 se navíc začaly v souvislosti se sledovatelností a značením potravin objevovat požadavky řetězců na jednotný systém značení palet čárovým kódem. Snad jen ty nejmenší rodinné podniky dokážou tyto nové požadavky zajistit bez výraznějšího zapojení výpočetní techniky a moderních technologií sběru dat. Společnost Data Software Brno (DSB) dlouhodobě monitoruje potřeby v zajišťování sledovatelnosti (traceability) nejen u potravinářských firem, ale i u společností z farmaceutického nebo automobilového průmyslu, a díky svým zkušenostem tak nabízí v současné době jeden z nejefektivnějších systémů sledování logistických a výrobních procesů. DSB Logistic Manager Většina podnikových informačních systémů kategorie ERP (Enterprise Resource Planning) neumožňuje dostatečně podrobnou evidenci šarží a práci s dalšími informacemi nutnými k preciznímu sledování průchodu surovin výrobou. Proto je nutné nasadit vedle tohoto informačního systému produkt kategorie WMS (Warehouse Management System). Jedním z takových systémů je DSB Logistic Manager, který vyvíjí a implementuje společnost DSB. Technologie sběru dat Aby však byl systém sledovatelnosti co nejspolehlivější a návratnost investic co nejrychlejší, musí být kromě kvalitního softwarového vybavení zajištěno i několik dalších podmínek, zejména minimalizace nároků na obsluhu a eliminace lidského faktoru při sběru dat. Proto společnost DSB implementuje Logistic Manager společně se zařízeními, která umožňují v reálném čase zaznamenávat potřebné informace čtením čárových kódů nebo RFID tagů (miniaturních rádiových modulů sloužících k identifikaci). Právě tato technologie má v logistice značnou perspektivu. Na masivní nasazení ve spotřebitelském řetězci si sice ještě pár let počkáme, avšak právě pro sledování pohybu palet či přepravních balení je tato technologie smysluplně využitelná již dnes. Pro zajištění sběru dat z výroby a logistiky v reálném čase, za současného zachování flexibility, je potřebné zajistit propojení čtecích zařízení s jádrem systému bezdrátovou sítí. Pro tyto účely společnost DSB využívá technologie Wi-Fi, pracující na frekvenci 2,4 GHz. Data z výroby a skladu jsou zaznamenávána v reálném čase s využitím plně nebo částečně automatizovaného sběru. Oproti jiným způsobům je tak možné zaznamenat nesrovnatelně větší množství informací, což je využito zejména ke zkrácení doby mezi změnami výstupních šarží, čímž výrobce výrazně snižuje případné škody při nuceném stažení produkce z trhu. Společně se zaváděním výše uvedených produktů a technologií dochází k výraznému nárůstu množství zpracovávaných a uchovávaných dat. Společnost DSB jako integrátor systémů operativního řízení dlouhodobě spoléhá při svých aplikacích na produkty IBM. Jedná se zejména o servery, zálohovací systémy a software pro komplexní řešení správy IBM Tivoli. 12 The Blue Rose

15 mít svûj dokmen Krátce SYSTÉM ŘÍZENÍ A SPRÁVY DOKUMENTŮ CAC LEASING NESE ZNAČKU IBM Digitální archiv od IBM uspořádá miliony papírových stránek CAC LEASING a.s., přední české leasingové společnosti, do systému hodného třetího tisíciletí. Systém řízení a správy dokumentů, který si firma vybrala, je založený na databázi IBM DB2 Content Manager. Od samého začátku spravuje na půl milionu dokumentů, které Využijte informace, které máte Nejen na potravinářské podniky doléhají legislativní změny, které přinesl vstup České republiky do Evropské unie. Společnosti, kterých se zpřísnění evidence a kontroly výroby, dopravy i prodeje týká, stojí před volbou, jak tyto rostoucí požadavky plnit. V budoucnu budou mít navrch zejména ty podniky, které dokážou tyto změny přetvořit v konkurenční výhody. Nasazením informačních technologií do výroby a logistiky může firma nejen splnit na ni kladené požadavky, ale navíc získat obrovské množství využitelných informací. Každý pohyb na skladě, každý krok ve výrobě, každý pohyb na účtu vytváří den co den ohromný objem informací, které za delší časové období vytvářejí ucelený přehled o procesech ve firmě. Informace jsou bezpochyby jednou z největších konkurenčních výhod. A právě dokonalé využití dostupných informací je tou nejsnadnější cestou ke zvýšení celkové pružnosti firmy, k optimalizaci logistických i výrobních procesů i ke správnému rozhodování. Produkty DSB v tomto směru pomáhají českým i zahraničním společnostem udržet vždy krok před konkurencí. se týkají základní obchodní činnosti společnosti leasingových smluv. Společnost se rozhodla dále neinvestovat do stávajícího manuálního zpracování dokumentů a volila budoucnost: dokumenty budou převáděny do elektronické podoby, takže vznikne elektronický archiv, který bude všemi vlastnostmi plně vyhovovat nárokům velké finanční společnosti. IBM DODÁVÁ DATOVOU SÍŤ PRO ČESKÝ TELECOM Český Telecom se loni rozhodl výrazně inovovat páteřní datovou síť, včetně zavedení zcela nových datových přenosových technologií založených na produktech CISCO Systems. Ve výběrovém řízení na dodavatele si firma vybrala společnost IBM, která do výběrového řízení vstoupila ve spojení s technologiemi CISCO Systems. Výsledky dosavadní spolupráce potvrdily správnost volby kvalitní technologie Cisco Systems ve spojení s komplexními službami IBM. Přidaná hodnota IBM spočívá v optimální kombinaci lokálního přístupu a globálních zdrojů, uvedl při té příležitosti Robert Šebl, manažer pro IP služby společnosti Český Telecom. The Blue Rose 13

16 > řešení SAP Business One + IBM DB2 pfiedstavuje vhodné fie ení pro malé a stfiední firmy Společnost NWT Computer má jako IBM partner bohaté zkušenosti s implementací podnikového informačního systému SAP Business One společně s IBM databází DB2. Kombinací těchto produktů získá zákazník spolehlivé a výkonné řešení usnadňující řízení společnosti. Na implementaci podnikových informačních systémů má NWT Computer vyčleněnu speciální divizi ADDER informační systémy, která systém SAP Business One implementuje od roku Zařazení tohoto systému významně doplnilo portfolio nabízených produktů, a to zejména řešení, určená menším a středním podnikům. SAP Business One je navržen tak, aby bylo možné jej v budoucnosti rozšiřovat a mohl růst a měnit se dle aktuálních potřeb firmy. Hlavní přednosti systému SAP Business One: rychlá implementace snadná obsluha přizpůsobí se prostředí i velikosti vaší firmy poskytuje pohled na aktuální podnikové procesy cenově dostupný s předem známými náklady škálovatelné řešení, které poroste s vaší firmou pomáhá snižovat náklady a zvyšovat zisk upozorňuje na kritické momenty pomáhá zvyšovat produktivitu IBM DB2 je databázový server určený a optimalizovaný pro databázové aplikace s vysokými požadavky na spolehlivost a robustnost. Jeho škálovatelnost dovoluje nasazení od personálních a mobilních asistentů a osobních počítačů po rozsáhlé Společnost NWT Computer s. r. o. je v současné době jednou z největších firem v oblasti informačních technologií působících na Moravě. Se svými více než 90 zaměstnanci je schopna nabídnout zákazníkovi opravdu komplexní řešení jeho potřeb v oblasti dodávek software, hardware, sítí a přístupu k internetu. Dodávkou těchto produktů zákazníkovi vztah s ním nekončí nabízí celou řadu dalších služeb např. správu sítí, outsourcing, servis, technickou podporu atd. Firemní filozofií je nabízet komplexní služby s vysokou přidanou hodnotou na profesionální úrovni za velmi konkurece schopné ceny. Posláním společnosti je přinášet lidem nejnovější světové technologie. a výkonné víceprocesorové architektury. NWT Computer je tak schopna s uvedenými produkty a v kombinaci s kvalitní implementací, která je prováděna podle vlastní projektové metodiky, plně uspokojit požadavky zákazníků kladené na podnikový informační systém. Josef Šumbera, NWT Computer s.r.o. Krátce IBM A INBEV PODEPSALY CELOSVĚTOVOU DOHODU IBM podpoří transformační strategii pivovarské společnosti InBev, která je výrobcem značek jako Staropramen, Stella Artois či Hoegaarden. V rámci smlouvy v celkové hodnotě téměř 250 milionů eur bude IBM spravovat informační infrastrukturu InBev ve více než 25 zemích celého světa. Z hlediska množství vařeného piva je InBev největší pivovarskou společností na světě, má provozy v Severní a Jižní Americe, Evropě, Asii a Tichomoří. Kontraktem s IBM získá InBev flexibilitu, zoptimalizuje své výdaje na informační technologie a přejde na standardizovanou globální platformu. Informační infrastruktura bude spravována na celosvětové úrovni a ve všech 25 zemích, jichž se smlouva týká, budou na realizaci dohlížet místní pobočky. Více než dva tisíce serverů bude zkonsolidováno na nejlepší technologie svého druhu, což sníží počet potřebných serverů na 500. Sítě WAN a LAN, hlasové služby a internetové připojení bude zajišťovat BT. V rámci projektu také do IBM a BT přejde 166 dosavadních IT specialistů InBev. 14 The Blue Rose

17 > software Sedmiãka je Èastné ãíslo V Lotusu to letos platí dvojnásob. Sedmička má stejně jako víno více charakteristik: Přináší pravděpodobně nejbezpečnější messaging na světě, tzn. perfektní práce s y, společné plánování času a skupinové kalendáře, sledování úkolů a projektových týmů a samozřejmě adresářové služby. Jistě vás potěší novinky v boji se SPAMem, nárůst výkonu LDAP a dokonalý přístup pomocí webového prohlížeče. Podstatné jsou uživatelské funkce pro zvýšení pracovní produktivity poznáte, zda je mail jen pro vás, nebo pro větší počet osob, rozpracované texty se automaticky ukládají a součástí je bezpečný instant messaging, díky němuž ušetříte čas. Nabízí prostředí, ve kterém si velmi rychle připravíte aplikaci pro tým nebo třeba pro celou firmu. Jednoduše ji propojíte s jiným IS nebo partnerskou firmou. Lotus Domino & Notes se nedávno objevil v nové verzi, označené R7, zkráceně Sedmička. Při srovnání se sedmičkou vína narazím na drobný problém. Sedmička vína může obsahovat mladé víno nebo starší či archív, jenže Domino takové dělení nezná. Má v sobě kvalitně vyzrálé archivní kousky a současně plno mladých a perspektivních vín. Možná by se hodilo označení cuvée téměř umělecky zkombinované to nejlepší, co se vinaři podařilo. V tomto případě co se za posledních 20 let podařilo vývojářům a stratégům Lotusu. Už nyní ale vývojáři pracují na další verzi. Podle velké letošní evropské Lotus konference dostala pracovní název Hannover a její betaverzi uvede IBM Lotus na jaře roku Hannover v sobě nese novou generaci uživatelského prostředí připraveného v ECLIPSE, což slibuje zásadní krok směrem k otevřeným standardům, architektuře SOA a přitom zachování nečekaně Dokument Management přináší úzkou spolupráci s MS Office a OpenOffice. Umožňuje grafickým nástrojem nastavit procesní tok dokumentů v rámci jejich životních cyklů (workflow). Takže to co v Office vytvoříte, následně jednoduše uložíte, zabezpečíte a sdílíte se správnými kolegy. Sedmička jako webový server a relační databáze dává vývojářům šanci neomezeně se vyjádřit. A můžete si vybrat, jestli to bude veřejný web, partnerský web nebo intranet týmový web, vysokého komfortu uživatelské práce. Zkrátka, máme se všichni na co těšit už dnes. René Zahradník, MBA The Blue Rose 15

18 > software ŘEŠENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERČNÍ BANCE O výhodách internetového bankovnictví dnes již nikdo nepochybuje. Další výzvou ve vývoji těchto služeb je možnost ovládat bankovní účet jednoduše v on-line režimu a v příjemném uživatelském prostředí, s obdobnými možnostmi, jako má internetové bankovnictví, i přes mobilní telefon. 16 The Blue Rose

19 Mobilní bankovnictví nové generace musí umožnit jednoduché ovládání účtu a přiitom zabezpečit vysokou úroveň ochrany přenášených dat. Této výzvy využila Komerční banka, která jako první banka v České republice a jedna z prvních v Evropě službu mobilní bankovnictví nové generace svým klientům nabídla. Služba Mobilní banka KB Služba Mobilní banka KB funguje na bázi technologie Java a veškerá komunikace mezi klientem a bankou probíhá formou on-line datových přenosů. Prostřednictvím Mobilní banky mohou klienti zadávat platební příkazy, zjišťovat aktuální zůstatek na svých účtech, kontrolovat transakční historii, přehled blokací z platebních karet, využívat šablony pro opakované platby, posílat oznámení o provedených platbách a mnoho dalších služeb, které byly až doposud nerealizovatelné pomocí řešení postaveného na bázi SIM Toolkit. Na vývoji aplikace Mobilní banka spolupracovala s Komerční bankou společnost Cleverlance, která Komerční bance dodala řešení založené na robustní a škálovatelné technologii J2EE na bázi IBM WebSphere Application Server V6.0. Na rozdíl od technologie SIM Toolkit, která byla až doposud využívána pro mobilní bankovnictví, není realizace úprav a nových funkčností mobilního bankovnictví nové generace svázána s nákladnou a pro klienty mnohdy nepříjemnou výměnou SIM karty. Vše probíhá v intuitivním a uživatelsky příjemném prostředí, které je podobné službě Mojebanka internetovému bankovnictví Komerční banky. Základní charakteristika systému V přípravné fázi projektu byla v Komerční bance zamítnuta technologie využívající SIM toolkit jako řešení skýtající minimální uživatelský komfort a faktem je, že mnohá moderní zařízení (PDA, MDA, SmartPhones, atd.) tuto technologii již nepodporují. Dalším požadavkem byla rychlá implementace celého řešení spojená s nutností vysoké úrovně zabezpečení. Společnost Cleverlance využila svých dlouholetých zkušeností z oblasti bankovnictví a vývoje mobilních technologií a rozhodla se postavit aplikaci Mobilní banka na vlastním produktu Cleverlance FrontEnd Server (Cleverlance FES), který právě pro obdobné aplikace začala vyvíjet již v roce Cleverlance FES je produkt určený k vytváření klientských aplikací pro mobilní zařízení, přičemž klade důraz na minimalizaci nákladů na vývoj, testování, provoz aplikace a také na samotný přenos dat. Jeho nasazení významně zkracuje dobu nasazení mobilních řešení. Technologie Základní infrastruktura celého řešení v Komerční bance je instalována na robustním a škálovatelném J2EE aplikačním serveru IBM WebSphere Application Server V6.0. Ten rozšiřuje tradiční funkcionalitu aplikačního serveru směrem k řešení problematiky integrace a mobilního řešení. V6 pomáhá k přechodu k servisně orientované architektuře (SOA), která ve svém konečném důsledku umožní koncovému uživateli rychleji reagovat na potřebné změny informačních technologií v návaznosti na požadavky trhu. Mezi technologická vylepšení V6 patří zjednodušená instalace a administrace internetových aplikací, a to díky nástroji IBM WebSphere Rapid Deployment, který zároveň umožňuje zjednodušit proces implementace aplikací z vývoje do prostředí aplikačního serveru. Poskytuje také výrazně vylepšenou funkcionalitu, dostupnost a škálovatelnost prostředí aplikačního serveru. Aplikační server V6 podporuje poslední J2EE standardy, standardy definované pro Web Services, The Blue Rose 17

20 > software a je určen především jako multiplatformní nástroj pro internetové a celopodnikové aplikace. Implementace Implementace Mobilní banky trvala tři a půl měsíce do spuštění pilotního provozu a byla rozdělena do čtyř základních kroků. V prvním kroku bylo nutné analyzovat požadavky Komerční banky týkající se bezpečnosti a uživatelského komfortu a zabezpečit integraci s internetovým bankovnictvím. Druhým krokem byla analýza funkčností výsledného mobilního bankovnictví a definice vzhledu uživatelského rozhraní, na kterou navazovala ve třetím kroku samotná instalace Cleverlance FrontEnd Serveru a úprav dle požadavků zákazníka. Posledním, čtvrtým krokem, bylo důkladné několikaúrovňové testování, kterým byla implementační fáze zakončena. Poté byla aplikace Mobilní banka uvedena do pilotního provozu, a od 10. května 2005 je aplikace přístupná všem klientům Komerční banky. Bližší popis produktu FES Vývoj produktu Cleverlance FrontEnd Server začal v září Zkušenosti společnosti Cleverlance s vývojem aplikací pro mobilní telefony totiž ukázaly, že vývoj pro platformu J2ME vyžaduje zcela jiný přístup, než je při vývoji mobilních aplikací s jedním pevně daným mobilním zařízením běžné. Nová myšlenka řešení těchto problémů pak položila základ pro Cleverlance FrontEnd Server. F I R E W A L L formuláře, pageflow, grafické prvky bez nutnosti manuální instalace nové J2ME aplikace na koncová zařízení. Aplikace pro FES jsou implementovány v tzv. FES jazyku, což je XML popis jednotlivých formulářů a jejich vzájemných vztahů. Součástí produktu FES je i část uložená na J2EE serveru tzv. FES server. Tento server jednak distribuuje nové verze FES aplikací a dále zajišťuje integraci a přenos dat se systémem zákazníka. Pro podporu vývoje je ve FES serveru obsažen nástroj pro usnadnění integrace. FES server je založen na technologiích JAVA J2EE, EJB 2.0. Podporuje aplikační servery BEA WebLogic, IBM WebSphere, Sun Java Systém Application Server, JBoss databáze Oracle 9i (volitelně MySQL, PostgresSQL), volitelně platformu MS.NET a MS SQL). FES klient podporuje zařízení na platformách J2ME MIDP 1.0, 2.0 pro zařízení JAVA kompatibilní; J2SE pro zařízení s OS Linux, Windows 2000/XP (PC) MS.NET Compact Framework pro zařízení s operačním systémem PocketPC 2002, 2003; MS.NET pro zařízení s Windows 2000/XP (PC). Výhody řešení na bázi Cleverlance FES FES klient je pro konkrétní mobilní zařízení vyvinut pouze jednou a poté může sloužit pro libovolnou FES aplikaci. Jeho ovládání, vzhled a chování je stejné na všech zařízeních, což má za následek vznik hned několika výhod: Uživatelská podpora FES aplikace je jednoduchá, jako kdyby byl použit jediný typ mobilního zařízení. Vývoj a testování aplikace může probíhat na omezeném portfoliu mobilních zařízení, protože všechna zařízení s FES klientem pro aplikaci poskytují kompatibilní prostředí. Rychlost vývoje mobilní aplikace je závislá pouze na integraci FES serveru s cílovými systémy a návrhu FES aplikace. Tím odpadá nutnost ladění jednotlivých mobilních zařízení s každou změnou. Vzhled je plně přizpůsobitelný požadavkům vlastníka aplikace. Princip propojení jednotlivých částí systému Ukázalo se, že některé části aplikace podléhající častým změnám především formuláře uživatelského rozhraní, pageflow těchto formulářů, kontrola (validace) vstupních dat a transformace dat pro cílové systémy. Naopak existují části, které není nutné měnit s každou úpravou aplikace, a jsou dokonce společné různým aplikacím. Jsou to např. procesy komunikace, šifrování, ukládání dat a vykreslování uživatelských rozhraní. FES je proto spíše aplikační prohlížeč poskytující prostředí pro běh specifických aplikací dle požadavku zákazníka. Tyto aplikace mohou být měněny bez zásahu do samotného prohlížeče, a v praxi je tedy možné změnit např. Bližší popis aplikace Mobilní banka FES server je v prostředí Komerční banky integrován s aplikací Mojebanka, která zajišťuje přistup k uživatelským datům, a s aplikací Expresní linka, která zajišťuje ověřování uživatele. Tato architektura umožní jednoduché změny funkčností a další rozšiřování aplikace Mobilní banka o služby dostupné prozatím pouze klientům aplikace Mojebanka a Profibanka. Díky rychlé implementaci celého projektu a úspěšnému průběhu pilotního provozu mohlo být mobilní bankovnictví nabídnuto již v průběhu května 2005 klientům Komerční banky, kteří tak získali přístup k unikátní službě dostupné 24 hodin denně 365 dní v roce, a to v české i anglické verzi. Službu mohou využívat klienti všech mobilních operátorů. 18 The Blue Rose

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2009 KRIZI HENDRERCILIT PŘEŽIJÍ PRUŽNÍ A ODOLNÍ Rozhovor s Vladkem Šlezingrem KOMUNIKACE správy silnic DATABÁZE pro celou skupinu INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2011 POMÁHÁME PŘETVÁŘET DATA V INFORMACE Rozhovor s generálním ředitelem IBM Vladkem Šlezingrem DOBRÁ ZNALOST NÁKLADŮ ZVYŠUJE ZISK Alokace nákladů na bázi

Více

Barevné laserové tiskárny rychlejší a úspornější

Barevné laserové tiskárny rychlejší a úspornější Seriál: Bezpečně s datovými schránkami STRANA 40 V desátém díle seriálu se zaměřujeme na archivaci elektronických dokumentů CRM systémy pro malé firmy STRANA 36 Řešení realizovaná v cloudu mohou poskytnout

Více

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10 WiMax proniká do Česka STRANA 38 Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. Přehled trhu: Elektronické formuláře STRANA 18 Moderní software nabízí flexibilní řízení

Více

PORTÁLOVÁ ŘEŠENÍ Centralizovaný přístup k dokumentům a aplikacím

PORTÁLOVÁ ŘEŠENÍ Centralizovaný přístup k dokumentům a aplikacím Windows nebo Linux: objektivní srovnání konkurenčních platforem Vychází 20. prosince 2005, ročník XI, cena 79 Kč / 119 SK 1 2006 PŘEJETE SI WEBHOSTING S VLASTNÍM SERVEREM? PORTÁLOVÁ ŘEŠENÍ Centralizovaný

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

SPOLEHLIVOST, RYCHLOST, CENA A POUŽITÍ FIREWALL A DETEKCE ÚTOKŮ UŽ DÁVNO NESTAČÍ

SPOLEHLIVOST, RYCHLOST, CENA A POUŽITÍ FIREWALL A DETEKCE ÚTOKŮ UŽ DÁVNO NESTAČÍ SPOLEHLIVOST, RYCHLOST, CENA A POUŽITÍ FIREWALL A DETEKCE ÚTOKŮ UŽ DÁVNO NESTAČÍ STRAŠÁK, NEBO POMOCNÍK? NOVINKY AKTUÁLNĚ Z PODNIKOVÉHO IT BUDOVÁNÍ VLÁKEN MODERNÍ PARALELNÍ PROGRAMOVÁNÍ II. OCHRANA PŘED

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu Linksys se vrací na podnikovou scénu Společnost Belkin dokončila akvizici divize Linksys od firmy Cisco... Více na straně 6 15 17 October 2014 PRAGUE, CZECH REPUBLIC www.natoexhibition.org Zpětný rabat

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu Linksys se vrací na podnikovou scénu Společnost Belkin dokončila akvizici divize Linksys od firmy Cisco... Více na straně 6 15 17 October 2014 PRAGUE, CZECH REPUBLIC www.natoexhibition.org Zpětný rabat

Více

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb Technický bulletin HARTING Článek hosta: Prof. Dr. Jay Lee Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data Titulní článek: Claus Hilger Orchestrace služeb Článek hosta: Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Zühlke Průmysl

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01 02 03 04 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST

Více

Business Intelligence

Business Intelligence ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA LISTOPAD 2013 Business Intelligence a datová analytika In-memory značně urychlí analytické procesy Vizualizace zpřístupňuje důležité informace pro každého Prediktivní analytika

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA KONCEPCE VĚDECKÉ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ THE CONCEPT OF SCIENTIFIC

Více

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Obsah Úvod... 1 Sjednocení a změna... 2 Společnost Microsoft a sjednocená komunikace...

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více