IED pro chránění a ovládání generátoru REG630 Popis a technická datavýrobku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IED pro chránění a ovládání generátoru REG630 Popis a technická datavýrobku"

Transkript

1 Popis a technická datavýrobku Power and productivity for a better world Ô

2 Obsah 1. Popis výrobku Aplikace Předkonfigurované verze IED Ochranné funkce Ovládání Měřicí funkce Poruchový zapisovač Záznam změnových stavů (událostí) Zpráva o poruše Monitorování vypínače Funkce kontroly vypínacího obvodu Funkce samočinné kontroly Funkce kontroly poruchy pojistek (jištění) Funkce kontroly proudového obvodu Přístup k ovládání Vstupy a výstupy Komunikace Technická data Čelní panel s rozhraním uživatele Metody montáže Volba IED a data pro objednávku Příslušenství Nástroje Řešení podporovaná firmou ABB Svorkovnicové výkresy Reference Funkce, kódy a symboly Historie revize dokumentu Odmítnutí odpovědnosti (Disclaimer) Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předběžného oznámení a tyto informace nelze považovat za závazky ze strany firmy ABB Oy. Firma ABB Oy nepřebírá žádnou odpovědnost za případné chyby, které se mohou objevit v tomto dokumentu. Autorská práva firmy ABB (Ó Copyright 2012 ABB). Všechna práva jsou vyhrazena. Chráněné názvy (Trademarks) ABB je zaregistrovaný chráněný název skupiny firem ABB Group. Všechny ostatní značky nebo názvy výrobků zmíněné v tomto dokumentu mohou být chráněné obchodní známky (názvy), nebo registrované obchodní značky příslušných držitelů práv k těmto názvům, známkám nebo značkám. 2 ABB

3 Vydáno: Revize: B 1. Popis výrobku IED (IED = Inteligentní elektronické zařízení) je komplexní IED řízení generátoru, které je určeno pro chránění, ovládání, měření a monitorování generátorů malých a středních výkonů. je jedním z výrobků produktové skupiny Relion firmy ABB a zároveň je i součástí produktové řady 630, která je charakterizována funkční všestranností a flexibilní konfigurovatelností. Podporované komunikační protokoly včetně protokolu IEC nabízejí plnohodnotné a komplexní připojení IED k průmyslovým automatizačním systémům. 2. Aplikace IED zajišťuje hlavní chránění generátorů a bloků generátor transformátor, jako jsou například diesel stanice malých a středních výkonů, kombinované teplárenské a elektrárenské provozy a parní elektrárny. Předdefinované konfigurace vyvinuté pro aplikace je možné použít tak, jak jsou navrženy, lze je snadno přizpůsobit dané aplikaci, nebo je lze rozšířit o volitelné doplňkové funkce. Těmito funkcemi je možné IED přesně vyladit a konfigurovat tak, aby splňovalo specifické požadavky vaší aktuální aplikace. ABB 3

4 Obr. 1. Aplikace generátoru s dieselovým (plynovým) agregátem a s několika paralelně spojenými výrobními jednotkami, z nichž každá je individuálně uzemněna. Zemní proud je poměrně malý, obvykle v rozsahu 3 5 A. 4 ABB

5 Obr. 2. Generátor středního výkonu zapojený v bloku s transformátorem. V systému chránění jsou implementována IED a RET630. ABB 5

6 Obr. 3. Generátor středního výkonu zapojený v bloku s transformátorem. V systému chránění jsou implementována IED a REF630 6 ABB

7 3. Předkonfigurované verze IED IED řady 630 jsou nabízena s volitelnými a ve výrobním závodě nastavenými předkonfigurovanými verzemi, které jsou určeny pro různá aplikační použití. Tyto předkonfigurované verze mají menší nároky na inženýring IED a jejich uvedení do provozu je rychlejší. Nastavené konfigurace obsahují standardní funkce obvykle použité a potřebné pro specifické aplikace. Každou předkonfigurovanou verzi IED lze upravit prostřednictvím nástroje PCM600 (Protection and Control IED Manager). Přizpůsobením příslušné předkonfigurované verze je možné IED konfigurovat tak, aby vyhovělo dané aplikaci. Tato úprava předkonfigurované verze IED může podle požadavků specifické aplikace zahrnovat doplnění nebo zrušení ochranných, ovládacích nebo i jiných funkcí, změnu standardního nastavení parametrů, změnu konfigurace standardně definovaných výstrah (alarmů) i změnu nastavení zapisovače změnových stavů (událostí), včetně změn textů zobrazených na rozhraní HMI, změnu konfigurace indikačních LED diod a funkčních tlačítek i modifikaci standardního jednopolového schématu. Změna předkonfigurované verze zařízení musí také vždy zahrnovat i komunikační inženýring, kterým je provedena úprava komunikace podle skutečné funkčnosti IED. Komunikační inženýring je prováděn konfigurací komunikačních funkcí nástrojem PCM600. Pokud žádná z nabízených a dostupných předkonfigurovaných verzí IED nesplňuje požadavky příslušné aplikační oblasti, je možné IED řady 630 také objednat bez jakékoli konfigurace. V tomto případě je nutné IED konfigurovat již od samého základu. Tabulka 1. Předkonfigurované verze určené pro objednání Popis Předkonfigurovaná verze A pro generátor Verze s definovaným počtem dostupných funkcí Předkonfigurovaná verze A n ABB 7

8 Tabulka 2. Funkce použité v předkonfigurovaných verzích. Ve sloupci n je uveden celkový počet dostupných identických funkčních bloků Popis A n Ochranné funkce Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, stupeň s nižším nastavením 1 1 Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, stupeň s vyšším nastavením 1 2 Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, mžikový stupeň - 1 Napěťově závislá nadproudová ochrana 2 2 Třífázová směrová nadproudová ochrana, stupeň s nižším nastavením - 2 Třífázová směrová nadproudová ochrana, stupeň s vyšším nastavením - 1 Nesměrová zemní ochrana, stupeň s nižším nastavením - 1 Nesměrová zemní ochrana, stupeň s vyšším nastavením - 1 Nesměrová zemní ochrana, mžikový stupeň - 1 Směrová zemní ochrana, stupeň s nižším nastavením 1 2 Směrová zemní ochrana, stupeň s vyšším nastavením 1 1 Zemní ochrana statoru vyhodnocující 3. harmonickou složku - 1 Vysokoimpedační zemní ochrana s vymezenou zónou působení - 1 Zemní ochrana rotoru - 1 Nadproudová ochrana strojů vyhodnocující zpětnou složku proudu 2 2 Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení, dvě časové konstanty 1 1 Třífázová funkce detekce zapínacího proudu - 1 Diferenciální ochrana transformátoru s dvěma vinutími - 1 Vysokoimpedanční diferenciální ochrana nebo diferenciální ochrana měřící proudovou souměrnost strojů - 1 Stabilizovaná diferenciální ochrana strojů 1 1 Třífázová přepěťová ochrana 2 2 Třífázová podpěťová ochrana 2 2 Přepěťová ochrana, vyhodnocení sousledné složky - 2 Podpěťová ochrana, vyhodnocení sousledné složky - 2 Přepěťová ochrana, vyhodnocení zpětné složky - 2 Přepěťová ochrana, vyhodnocení nulové složky 2 3 Zpětná wattová ochrana / Směrová ochrana vyhodnocující překročení výkonu 2 3 Ochrana vyhodnocující pokles výkonu 2 3 Frekvenční ochrana, vyhodnocení rychlosti změny frekvence 2 4 Nadfrekvenční ochrana 2 4 Podfrekvenční ochrana 2 4 Ochrana proti přesycení - 2 Třífázová ochrana proti podbuzení ABB

9 Tabulka 2. Funkce použité v předkonfigurovaných verzích. Ve sloupci n je uveden celkový počet dostupných identických funkčních bloků (pokračování) Popis A n Ochranné funkce Třífázová podimpedanční ochrana - 2 Ochrana při selhání vypínače 1 2 Vypínací logika 1 2 Víceúčelová analogová ochrana - 16 Ovládací funkce Ovládání pole vývodu 1 1 Rozhraní blokovacích podmínek 3 10 Ovládání vypínače / odpojovače 3 10 Vypínač 1 2 Odpojovač 2 8 Rozhraní přepínače místního / dálkového ovládání - 1 Funkce kontroly synchronního stavu Synchrocheck - 1 Standardní funkce procesních vstupů a výstupů (I/O) Jednobitové ovládání (8 signálů) - 5 Dvoubitová indikace - 15 Jednobitová indikace - 64 Standardní měřená hodnota - 15 Logický rotační přepínač pro volbu funkce a prezentaci volby na rozhraní LHMI - 10 Volicí miniaturní přepínač - 10 Impulsní čítač pro měření energie - 4 Čítač změnových stavů (událostí) - 1 Funkce kontroly a monitorování provozních podmínek Monitorování provozních podmínek vypínače 1 2 Funkce kontroly poruchy pojistek (jištění) 1 1 Funkce kontroly proudového obvodu - 2 Funkce kontroly vypínacího obvodu 2 3 Funkce kontroly staniční baterie - 1 Funkce monitorování energie 1 1 Funkce kontroly limitu měřené hodnoty - 40 Měřicí funkce Měření třífázového proudu 1 2 Měření třífázového napětí (fázová napětí) (efektivní hodnota) - 2 Měření třífázového napětí (sdružená napětí) (efektivní hodnota) 1 2 Měření nulové složky proudu 1 1 ABB 9

10 Tabulka 2. Funkce použité v předkonfigurovaných verzích. Ve sloupci n je uveden celkový počet dostupných identických funkčních bloků (pokračování) Popis A n Měřicí funkce Měření nulové složky napětí 1 1 Měření a monitorování výkonu (P, Q, S), účiníku, frekvence 1 1 Měření složek proudu 1 1 Měření složek napětí 1 1 Funkce poruchového zapisovače Analogové kanály 1 10 (vzorkované hodnoty) 1 1 Analogové kanály (vzorkované hodnoty) - 1 Analogové kanály (výpočtové hodnoty) - 1 Analogové kanály (výpočtové hodnoty) - 1 Binární kanály Binární kanály Binární kanály Binární kanály Komunikace na úrovni rozvodny (GOOSE zprávy) Příjem dat binárního signálu - 10 Příjem dat dvoubitového signálu - 32 Příjem dat blokovacího signálu - 59 Příjem dat signálu celého čísla - 32 Příjem dat měřené hodnoty - 60 Příjem dat jednobitového signálu - 64 Doplňkové funkce specifikované při objednávce. 4. Ochranné funkce IED nabízí komplexní funkčnost potřebnou pro chránění synchronních generátorů při interních poruchách i při abnormálních podmínkách v externích systémech. IED řízení generátoru je vybaveno nesměrovými i směrovými nadproudovými ochranami, funkcemi zemních ochran, přepěťovými i podpěťovými ochrannými funkcemi a specifickými funkcemi pro chránění generátorů, jako je například napěťově závislá nadproudová ochrana, zpětná wattová ochrana / směrová ochrana vyhodnocující překročení výkonu, diferenciální ochrana, ochrana proti podbuzení, ochrana proti přebuzení, vysokoimpedanční zemní ochrana s vymezenou zónou působení, podimpedanční ochrana (tj. záložní ochrana vedení), ochrana proti tepelnému přetížení, ochrana vyhodnocující zpětnou složku, frekvenční ochrana a ochrana vyhodnocující pokles výkonu. Součástí vybavení je také funkce zemní ochrany rotoru určená pro použití s napěťovou injektážní jednotkou, která má odlišnou základní frekvenci. obsahuje i doplňkovou funkci zemní ochrany statoru, která pracuje na principu vyhodnocení 3. harmonické složky napětí. Další doplňkovou funkcí je diferenciální ochrana transformátoru s dvěma vinutími, kterou lze aplikovat u bloků ve spojení generátor transformátor. 10 ABB

11 Obr. 4. Přehled ochranných funkcí předkonfigurované verze A ABB 11

12 5. Ovládání IED je vybaveno funkcemi pro místní i dálkové ovládání a současně nabízí značný počet volně konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů a logických obvodů, které umožňují vytvářet funkce ovládání pole rozvodny i funkce blokovacích podmínek pro vypínače a pohony ovládané spínače odpojovače. IED podporuje ovládání pole rozvodny v uspořádání jak s jednoduchou přípojnicí, tak i s dvojitou přípojnicí. Počet ovladatelných primárních prvků je závislý na počtu dostupných vstupů a výstupů v navolené konfiguraci IED. Pro výměnu signálů mezi jednotlivými IED lze kromě možnosti obvyklého propojení signálů vodiči také použít systém přenosu zpráv GOOSE podle standardu IEC , a tímto způsobem realizovat požadované blokovací podmínky ovládání. IED je navíc vybaveno funkcí kontroly synchronního stavu (Synchrocheck), která kontroluje, zda hodnoty napětí, fázového úhlu i frekvence na obou stranách spínaného prvku splňují definované podmínky pro bezpečné připojení generátoru k síti. 6. Měřicí funkce IED trvale měří fázové proudy, symetrické složky proudů a nulový proud (nulovou složku proudu). IED také měří fázová i sdružená napětí, symetrické složky napětí a nulové napětí (nulovou složku napětí). IED kromě toho monitoruje činný i jalový výkon, hodnotu odběru (spotřeby) energie za časový interval, který je volitelný a přednastavený uživatelem, stejně jako narůstající celkovou spotřebu činné a jalové energie v obou směrech. IED také počítá hodnoty frekvence vedení (systému), tepelné přetížení chráněného objektu a hodnotu fázové nesymetrie na bázi poměru mezi zpětnou složkou a souslednou složkou proudu. Výpočty celkové i průměrné spotřeby jsou ukládány v energeticky nezávislé paměti IED. Vypočtené hodnoty je také možné získat prostřednictvím ochranných funkcí IED i funkcí IED, které monitorují provozní podmínky. Měřené hodnoty jsou dostupné místně prostřednictvím uživatelského rozhraní na čelním panelu IED, nebo dálkově prostřednictvím komunikačního rozhraní IED. Místní i dálkový přístup k těmto hodnotám je také možný prostřednictvím uživatelského rozhraní, které pracuje na bázi internetového prohlížeče. 7. Poruchový zapisovač V IED je integrován poruchový zapisovač s 40 analogovými kanály a 64 kanály binárních signálů. Analogové kanály je možné nastavit pro záznam průběhů měřených proudů a měřeného napětí. Analogové kanály lze nastavit tak, že spouštějí záznam v okamžiku, kdy měřená hodnota klesne pod nastavenou hodnotu, případně překročí nastavenou hodnotu. Kanály binárních signálů je možné nastavit tak, že záznam spouštějí náběžnou hranou nebo sestupnou hranou binárního signálu. Binární kanály jsou určeny a nastaveny pro záznam externích nebo interních signálů IED, například pro záznam popudových nebo vypínacích signálů ochranných funkcí nebo pro záznam externích blokovacích, případně ovládacích signálů. Binární signály IED, jako jsou například popudové nebo vypínací signály, případně externí ovládací signály IED připojené k binárním vstupům, je možné nastavit tak, aby záznam spouštěly. Nastavení poruchového zapisovače obsahuje parametr doby záznamu před spuštěním zapisovače i parametr doby záznamu po spuštění zapisovače. V paměti poruchového zapisovače je možné uložit až 100 záznamů. Počet záznamů je závislý na délce záznamu a na počtu monitorovaných signálů, takže skutečný počet záznamů se může od výše uvedeného počtu lišit. Poruchový zapisovač ovládá (aktivuje) LED diody Start (Popud) a Trip (Působení) na čelním panelu uživatelského rozhraní. Aktivace těchto LED diod je plně konfigurovatelná a příslušná indikace je uvolněna, je-li splněno jedno nebo několik kritérií, to znamená, že byl aktivován popud ochranné funkce, nebo došlo k působení ochranné funkce. Zaznamenané informace jsou uloženy v energeticky nezávislé paměti a tyto informace je možné načíst a použít při následné analýze poruchy. 8. Záznam změnových stavů (událostí) IED je vybaveno funkcí záznamu změnových stavů (událostí), která umožňuje zaznamenat informace o těchto datech. Tuto funkci je možné konfigurovat tak, aby zaznamenávala informace podle uživatelem předem definovaných kritérií, včetně vlastních signálů IED. Aby bylo možné provádět sběr informací o sekvencích změnových stavů / událostí (SoE - Sequence of Events), je IED vybaveno energeticky nezávislou pamětí s kapacitou pro uložení až 1000 změnových stavů, včetně příslušných časových značek a uživatelem definovaných textů, které jsou těmto změnovým stavům (událostem) přiřazeny. Tato data jsou v energeticky nezávislé paměti uchována i v případě, že dojde k dočasné ztrátě pomocného napájení IED. Záznam událostí umožňuje detailní analýzy stavů při zkratech a poruchách, a to jak před poruchou, tak i po poruše. Informace o sekvencích změnových stavů / událostí (SoE) jsou přístupné buď místně prostřednictvím uživatelského rozhraní na čelním panelu IED, nebo dálkově prostřednictvím komunikačního rozhraní IED. 12 ABB

13 Místní i dálkový přístup k těmto informacím je také umožněn prostřednictvím uživatelského rozhraní, které pracuje na bázi internetového prohlížeče. Záznam změnových stavů / událostí komunikačního systému je určen typem použitého komunikačního protokolu a je definován inženýringem tohoto systému. Je-li proveden příslušný inženýring komunikačního systému, jsou změnové stavy / události aktivované v tomto systému automaticky posílány na řídicí systém rozvodny (systém automatizace rozvodny) i na SCADA systém. 9. Zpráva o poruše Zpráva o poruše obsahuje informace, které byly získány a zaznamenány během poruchy. Součástí zprávy jsou také všeobecné informace, jako jsou například údaje o délce záznamu před poruchou i o délce záznamu po poruše. Záznam kromě toho obsahuje informaci o hodnotách měřených veličin před poruchou, o vzájemných úhlech mezi těmito veličinami před poruchou a o měřených hodnotách i úhlech v okamžiku vypnutí poruchy. Zpráva o poruše je obvykle uložena v energeticky nezávislé paměti. Tato zpráva v číslicové formě je dostupná prostřednictvím místního uživatelského rozhraní na předním panelu IED. Při použití nástroje PCM600 je k dispozici komplexnější zpráva o poruše, která obsahuje i průběhy měřených veličin. 10. Monitorování vypínače Funkce IED určená pro monitorování vypínače nepřetržitě monitoruje stav a pracovní podmínky příslušného vypínače. Toto monitorování zahrnuje kontrolu času potřebného pro natažení pružiny vypínače, kontrolu tlaku plynu SF6, monitorování přestavných časů vypínače a monitorování hodnot v čítači manipulací s vypínačem, ve výpočetní funkci akumulované energie, ve funkci odhadu doby životnosti vypínače i monitorování doby neaktivního stavu vypínače. Monitorovací funkce poskytují data a informace o historii provozu vypínače, které je možné použít pro plánování programů preventivní údržby vypínače. 11. Funkce kontroly vypínacího obvodu Funkce kontroly vypínacího obvodu trvale monitoruje kontinuitu a funkčnost vypínacího obvodu. Funkce indikuje rozpojený monitorovaný obvod v obou polohách vypínače (zapnutý i vypnutý stav). Funkce současně detekuje i ztrátu ovládacího napětí vypínače. 12. Funkce samočinné kontroly Integrovaný systém samočinné kontroly nepřetržitě monitoruje stav HW vybavení i činnost SW vybavení IED. Jakákoli porucha nebo detekovaná chybná funkce je jako výstraha indikována operátorovi. Změnové stavy / události systému samočinné kontroly jsou ukládány a zaznamenány v interním seznamu změnových stavů / událostí, který je přístupný místně prostřednictvím uživatelského rozhraní na čelním panelu IED. Tento seznam je také přístupný prostřednictvím uživatelského rozhraní, které pracuje na bázi internetového prohlížeče, nebo nástrojem PCM Funkce kontroly poruchy pojistek (jištění) Funkce kontroly poruchy pojistek (jištění) detekuje poruchy v úseku mezi obvodem měření napětí a IED. Poruchy jsou detekovány buď algoritmem, který pracuje na bázi vyhodnocení zpětných složek napětí a proudu, nebo algoritmem, který pracuje na bázi vyhodnocení rozdílu napětí a rozdílu proudu. V případě detekce poruchy je funkcí kontroly poruchy pojistek (jištění) aktivována výstraha (alarm) a proti nežádoucímu vypnutí jsou funkcí blokovány napěťově závislé ochranné funkce. 14. Funkce kontroly proudového obvodu Funkce kontroly proudového obvodu je použita pro detekci poruch a chyb v sekundárních obvodech transformátorů proudu. Při detekci poruchy je možné funkcí kontroly proudového obvodu aktivovat výstražnou LED diodu (alarm) a blokovat určité ochranné funkce proti nežádoucímu vypnutí. Funkce kontroly proudového obvodu počítá sumární hodnotu fázových proudů příslušné sady transformátorů a tuto hodnotu porovnává s referenční hodnotou jednoho proudu, která je měřena jedním součtovým transformátorem proudu, nebo s hodnotou odvozenou z fázových proudů jiné sady jader transformátorů proudu. 15. Přístup k ovládání Aby bylo IED chráněno proti neautorizovanému použití a současně byla zachována integrita informací, je IED vybaveno systémem ověření a potvrzení funkčního oprávnění uživatele včetně řízení tohoto oprávnění. Nástrojem pro řízení oprávnění k práci s IED, který je součástí nástroje PCM600 (Protection and Control IED Manager), je správcem systému každému uživateli přiřazeno individuální heslo. Kromě toho je jméno uživatele přiřazeno k jedné nebo k více skupinám uživatelů. Existují čtyři dostupné skupiny uživatelů: operátor systému (System Operator), technik ochran (Protection Engineer), projektant (Design Engineer) a správce uživatelských práv (User Administrator). Každý jednotlivý uživatel v příslušné skupině uživatelů má oprávnění používat IED v souladu s definovaným profilem skupiny uživatelů. ABB 13

14 16. Vstupy a výstupy IED může být vybaveno třemi různými kombinacemi proudových a napěťových vstupů. K dispozici jsou následující možnosti: pět proudových a čtyři napěťové vstupy, sedm proudových a tři napěťové vstupy, případně osm proudových a dva napěťové vstupy. Vstupy pro fázové proudy mají jmenovitou hodnotu 1/5 A. Alternativa s pěti proudovými a čtyřmi napěťovými vstupy má jeden vstup s jmenovitou hodnotou 0,1/0,5 A. Vstup 0,1/0,5 A je například možné použít pro zemní ochranu statoru. Vstupy pro fázová napětí (s možností připojení jak fázového, tak i sdruženého napětí) a vstup pro měření nulové složky napětí mají rozsah, který pokrývá hodnoty jmenovitých napětí 100 V, 110 V, 115 V a 120 V. Jmenovité hodnoty proudových i napěťových vstupů jsou navoleny v SW vybavení IED. Nastavením parametrů IED jsou kromě toho také definovány prahové úrovně binárních vstupů. Prahové napětí je možné nastavit samostatně u každého binárního vstupu. Doplňkový RTD/mA modul umožňuje měření až osmi analogových signálů prostřednictvím RTD/mA vstupů a nabízí čtyři ma výstupy. RTD/mA vstupy spolu s RTD čidly je například možné použít pro měření teploty vinutí stroje (statorového vinutí), tímto měřením rozšířit funkčnost ochrany proti tepelnému přetížení a zabránit předčasnému stárnutí vinutí stroje. RTD/mA vstupy je kromě jiného možné použít pro měření teploty okolního vzduchu, teploty chladicího media nebo teplot ložisek. RTD/mA vstupy lze použít pro monitorování analogových ma signálů z externích převodníků. RTD/mA vstupy je možné alternativně použít také jako vstupy pro měření odporu nebo jako vstupy měření signálu z napěťového převodníku. RTD/mA modul umožňuje v aplikaci použít víceúčelové analogové ochranné funkce. Tyto ochranné funkce, které pracují buď s daty měřenými RTD/mA modulem, nebo s daty analogových hodnot přenášených GOOSE zprávami, je možné použít jak pro potřeby výstražných hlášení, tak i pro potřeby vypínání. ma výstupy lze použít pro přenos volně volitelných měřených nebo vypočtených analogových hodnot na jiná zařízení vybavená ma vstupy. U IED ve skříni 6U je k dispozici větší počet dostupných variant, které jsou určeny pro optimalizaci jejich použití v aplikacích skříňových rozvoden vysokého napětí, kde jsou často požadovány přídavné binární vstupy a výstupy. Všechny binární vstupy a výstupní kontakty IED jsou volně konfigurovatelné pomocí signálové matice (Signal Matrix), která je součástí aplikační konfigurační funkce v nástroji PCM600. Detailní informace o vstupech a výstupech jsou uvedeny v následujících tabulkách s přehledy vstupů / výstupů, v části Volba IED a data pro objednávku a na svorkovnicových výkresech. Tabulka 3. Konfigurace analogových vstupů Konfigurace analogových vstupů CT proudové vstupy (1/5 A) CT citlivé proudové vstupy (0,1/0,5 A) VT napěťové vstupy RTD/mA vstupy ma výstupy AA AB AC BA BB BC Tabulka 4. Možnosti volby binárních vstupů / výstupů u variant IED ve skříni 4U Volba binárních vstupů / výstupů Konfigurace binárních vstupů BI (binární vstupy) BOI (binární výstupy) Standardní vybavení IED AA 14 9 IED s jedním přídavným binárním vstupně/výstupním modulem (I/O modul) AB IED s dvěma přídavnými binárními vstupně/výstupními moduly (I/O moduly) AC Tato volba není možná, je-li zvolen RTD/mA modul. 14 ABB

15 Tabulka 5. Možnosti volby binárních vstupů / výstupů u variant IED ve skříni 6U Volba binárních vstupů / výstupů Konfigurace binárních vstupů BI (binární vstupy) BOI (binární výstupy) Standardní vybavení IED AA 14 9 IED s jedním přídavným binárním vstupně/výstupním modulem (I/O modul) AB IED s dvěma přídavnými binárními vstupně/výstupními moduly (I/O moduly) AC IED s třemi přídavnými binárními vstupně/výstupními moduly (I/O moduly) AD IED se čtyřmi přídavnými binárními vstupně/výstupními moduly (I/O moduly) AE Tato volba není možná, je-li zvolen RTD/mA modul. 17. Komunikace IED podporuje standard pro automatizaci rozvoden IEC 61850, včetně horizontální komunikace prostřednictvím zpráv GOOSE, stejně jako osvědčené protokoly DNP3 (TCP/IP) a IEC Prostřednictvím těchto protokolů jsou dostupné všechny provozní informace i ovládací instrukce. Soubory poruchových záznamů jsou přístupné prostřednictvím protokolů IEC nebo IEC Tyto soubory jsou ve standardním formátu COMTRADE a jsou k dispozici pro zpracování jakoukoli Ethernetovou aplikací. IED umožňuje vysílání dat binárních signálů na jiná IED (tzv. horizontální komunikace) prostřednictvím zpráv GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event) komunikačního profilu protokolu IEC Binární zprávy GOOSE lze například využít pro logiky ochranných funkcí a logiky blokovacích podmínek. IED splňuje požadavky definované standardem IEC na kvalitu zpráv GOOSE při jejich použití pro potřeby vypínání v aplikacích distribučních rozvoden. IED kromě toho podporuje prostřednictvím zpráv GOOSE i vysílání a příjem dat analogových hodnot. Analogové zprávy GOOSE zajišťují rychlý přenos dat měřených analogových hodnot po staniční sběrnici, a tím umožní sdílet vstupní hodnoty RTD modulu, jako jsou například hodnoty měření okolní teploty, s jinými aplikacemi IED. IED také splňuje požadavky na součinnost s jinými IED, nástroji a systémy, které pracují ve shodě se standardem IEC 61850, a příslušné zprávy i informace reportuje současně až na pět různých klientských rozhraní na staniční sběrnici IEC V případě systému, který používá komunikaci DNP3 s protokolem TCP/IP, je možné tyto zprávy i informace poslat na čtyři nadřazená (Master) zařízení. U systémů, které používají komunikaci IEC , je možné IED připojit prostřednictvím hvězdicové topologie staniční sběrnice k jednomu nadřazenému (Master) zařízení. Všechny komunikační konektory (s výjimkou konektoru komunikačního portu na čelním panelu IED), jsou nedílnou součástí integrovaných komunikačních modulů. IED je možné do komunikačního systému, který pracuje na bázi Ethernetové komunikace, připojit přes konektor RJ-45 (100BASE-TX) nebo přes LC konektor určený pro vícevidové optické vlákno (100BASE-FX). Komunikace IEC je dostupná na optickém sériovém portu, u kterého je možné použít sériovou komunikaci skleněným vláknem (s ST konektorem) nebo komunikaci plastovým vláknem (se zásuvným / snap-in konektorem). IED podporuje metody časové synchronizace protokolů SNTP, DNP3 a IRIG-B s rozlišením časové značky v rozsahu 1 ms. IED podporuje následující metody časové synchronizace s rozlišením časové značky v rozsahu 1 ms: Ethernetová komunikace: SNTP (Simple Network Time Protocol) DNP3 Časová synchronizace se speciálním připojením: IRIG-B (Inter-Range Instrumentation Group) časový kód formátu B Sériová komunikace IEC má rozlišení časové značky v rozsahu 10 ms. ABB 15

16 Tabulka 6. Podporovaná komunikační rozhraní a alternativy protokolů Rozhraní / protokoly Ethernetové rozhraní 100BASE-TX RJ-45 Ethernetové rozhraní 100BASE-FX LC Sériové rozhraní Zásuvný konektor Sériové rozhraní ST konektor IEC DNP3 - - IEC = podporovaná komunikace Další informace jsou uvedeny v části Volba IED a data pro objednávku' 16 ABB

17 18. Technická data Tabulka 7. Rozměry Popis Šířka 220 mm Výška 177 mm (skříň 4U) 265,9 mm (skříň 6U) Hloubka 249,5 mm Hmotnost jednotky 6,2 kg (skříň 4U) 5,5 kg (skříň 6U) Hmotnost rozhraní LHMI 1,0 kg (skříň 4U) Bez rozhraní LHMI Tabulka 8. Napájení Popis 600PSM02 600PSM03 Jmenovité pomocné napětí U aux 100, 110, 120, 220, 240 V st, 50 a 60 Hz 110, 125, 220, 250 V ss 48, 60, 110, 125 V ss Změny pomocného napětí U aux % U n ( V st) % U n (38,4 150 V ss) % U n ( V ss) Maximální zatížení pomocného napájecího napětí Zvlnění pomocného stejnosměrného napětí Maximální čas přerušení pomocného stejnosměrného napětí bez resetu IED Vstup napájení musí být jištěn externím jističem 35 W Max. 15% stejnosměrné hodnoty (při frekvenci 100 Hz) 50 ms při U aux Například typ S282 UC-K Maximální jmenovité zatížení pomocného napětí je 35W. Podle použitého napětí zvolte vhodný jistič s odpovídající proudovou hodnotou. Jistič S282 UC-K má jmenovitý proud 0,75 A při napětí 400 V st. ABB 17

18 Tabulka 9. Měřicí vstupy Popis Jmenovitá frekvence Provozní rozsah 50/60 Hz Jmenovitá frekvence ± 5 Hz Proudové vstupy Jmenovitý proud I n 0,1/1 A 1/5 A 2) Tepelná přetížitelnost trvalá po dobu 1 s po dobu 10 s 4 A 100 A 25 A 20 A 500 A 100 A Dynamická proudová přetížitelnost hodnota jedné půlvlny 250 A 1250 A Vstupní impedance < 100 mw < 20 mw Napěťové vstupy Jmenovité napětí U n 100 V st / 110 V st / 115 V st / 120 V st Napěťová přetížitelnost trvalá po dobu 10 s Spotřeba při jmenovitém napětí 425 V st 450 V st < 0,05 VA 2) Vstup nulového proudu (vstup pro měření nulové složky proudu) Vstupy fázových proudů nebo nulového proudu (vstup pro měření nulové složky proudu Tabulka 10. Binární vstupy Popis Provozní rozsah Jmenovité napětí Proudová spotřeba Výkonová spotřeba / vstup Prahová úroveň napětí Maximální vstupní napětí 300 V ss V ss 1,6 1,8 ma <0,3 W V ss (parametrizovatelné v daném rozsahu v krocích po 1% jmenovitého napětí) Přesnost prahové úrovně napětí ±3,0% 18 ABB

19 Tabulka 11. RTD vstupy Parametr RTD vstupy Podporovaná RTD čidla 100 Ω platina TCR (DIN 43760) 250 Ω platina TCR Ω nikl TCR (DIN 43760) 120 Ω nikl TCR Ω měď TCR Podporovaný rozsah měření odporu Maximální odpor vodičů (třívodičové měření) 0 10 kω 100 Ω platina 25 Ω / jeden vodič 250 Ω platina 25 Ω / jeden vodič 100 Ω nikl 25 Ω / jeden vodič 120 Ω nikl 25 Ω / jeden vodič 10 Ω měď 2,5 Ω / jeden vodič Odpor 25 Ω / jeden vodič Izolační úroveň 4 kv Vstupy proti všem výstupům a proti ochrannému uzemnění RTD / proud odporovým čidlem Maximálně 0,275 ma (efektivní hodnota) Provozní přesnost/ měření teploty ±1 C Pt a Ni čidla pro měřicí rozsah -40 C až 200 C a -40 C až 70 C pro měření okolní teploty ±2 C Cu čidlo pro měřicí rozsah -40 C až 200 C pro měření vnitřní teploty ±4 C Cu čidla pro měřicí rozsah -40 C až 70 C pro měření okolní teploty ±5 C Pro měřicí rozsah od -40 C do -100 C Provozní přesnost / měření odporu ±2,5 Ω Pro rozsah Ω ±1,25% Pro rozsah 400 Ω 10 kω Čas odezvy < než čas filtru ms ma vstupy Podporovaný proudový rozsah -20 ma +20 ma Impedance proudového vstupu 100 Ω ±0,1% Provozní přesnost měření ±0,1% ±20 ppm na jeden C z celého rozsahu měření Okolní teplota -40 C až 70 C Napěťové vstupy Podporovaný napěťový rozsah -10 V ss +10 V ss Provozní přesnost měření ±0,1% ±40 ppm na jeden C z celého rozsahu měření Okolní teplota -40 C až 70 C ABB 19

20 Tabulka 12. Signalizační výstupy a výstup funkce samočinné kontroly IRF Popis Jmenovité napětí Trvalá zatížitelnost kontaktu Spínací schopnost a zatížitelnost po dobu 3,0 s Spínací schopnost a zatížitelnost po dobu 0,5 s Rozpínací schopnost při časové konstantě ovládaného obvodu L/R <40 ms a pro U< 48/110/220 V ss Minimální zatížení kontaktu 250 V st/ss 5 A 10 A 15 A 0,5 A / 0,1 A / 0,04 A 100 ma pro 24 V st/ss Tabulka 13. Výkonová výstupní relé bez funkce kontroly vypínacího obvodu TCS Popis Jmenovité napětí Trvalá zatížitelnost kontaktu Spínací schopnost a zatížitelnost po dobu 3,0 s Spínací schopnost a zatížitelnost po dobu 0,5 s Rozpínací schopnost při časové konstantě ovládaného obvodu L/R <40 ms a pro U< 48/110/220 V ss Minimální zatížení kontaktu 250 V st/ss 8 A 15 A 30 A 1 A / 0,3 A / 0,1 A 100 ma pro 24 V st/ss 20 ABB

21 Tabulka 14. Výkonová výstupní relé s funkcí kontroly vypínacího obvodu TCS Popis Jmenovité napětí Trvalá zatížitelnost kontaktu Spínací schopnost a zatížitelnost po dobu 3,0 s Spínací schopnost a zatížitelnost po dobu 0,5 s Rozpínací schopnost při časové konstantě ovládaného obvodu L/R <40 ms a pro U< 48/110/220 V ss Minimální zatížení kontaktu Rozsah ovládacího napětí Proud tekoucí kontrolním obvodem Minimální napětí na TCS kontaktu 250 V ss 8 A 15 A 30 A 1 A / 0,3 A / 0,1 A 100 ma pro 24 V ss V ss ~ 1,0 ma 20 V ss Tabulka 15. ma výstupy Popis ma výstupy Výstupní rozsah -20 ma +20 ma Provozní přesnost měření Maximální zatížení / výstupní odpor (včetně odporu vedení) Čas odezvy HW vybavení Izolační úroveň ±0,2 ma 700 Ω ~ 80 ms 4 kv Tabulka 16. Ethernetové rozhraní Ethernetové rozhraní Protokol Kabel Přenosová rychlost dat LAN1 (X Protokol TCP/IP Optický kabel s LC konektorem nebo kabel CAT 5e se stíněnými kroucenými páry vodičů nebo kabel s lepšími vlastnostmi 100 MBit/s Tabulka 17. Optická komunikační linka LAN (X Vlnová délka Typ vlákna Konektor Povolený útlum spojovací cesty Vzdálenost 1300 nm MM 62,5/125 μm nebo 50/125 μm, jádro skleněného vlákna LC < 7,5 db 2 km Maximální povolený útlum způsobený všemi konektory a kabely Tabulka 18. Rozhraní X4/IRIG-B Typ rozhraní Protokol Kabel Blok šroubových svorek nasazený na řadě špiček IRIG-B Kabel se stíněnými kroucenými páry vodičů Doporučený typ: CAT 5, Belden RS-485 ( ) nebo Alpha Wire (Aplha ) ABB 21

22 Tabulka 19. Charakteristické vlastnosti optického sériového rozhraní X9 Vlnová délka Typ vlákna Konektor Povolený útlum spojovací cesty Vzdálenost 820 nm MM 62,5/125 μm ST 4 db / km 1000 m 820 nm MM 50/125 μm ST 4 db / km 400 m 660 nm 1 mm Zásuvný konektor 10 m Tabulka 20. Stupeň krytí u verze IED pro zapuštěnou montáž Popis Přední strana IP 40 Zadní strana, připojovací svorkovnice IP 20 Tabulka 21. Stupeň krytí rozhraní místního ovládání LHMI Popis Přední strana a bočnice IP 42 Tabulka 22. Pracovní podmínky Popis Rozsah pracovní teploty Rozsah pracovní teploty pro krátkodobý provoz Relativní vlhkost Atmosférický tlak -25 C C (trvalý provoz) -40 C C (< 16 hodin) Poznámka: Při provozu mimo teplotní rozsah -25 C C dochází k zhoršení hodnoty MTBF (hodnota střední doby mezi poruchami) a také k zhoršení činnosti a funkce rozhraní (jednotky) HMI <93%, prostředí bez kondenzace kpa Nadmořská výška Až do 2000 m n. m. Rozsah transportní a skladovací teploty -40 C C Tabulka 23. Testy pracovního prostředí Popis typového testu Referenční standard Test v suchém horkém prostředí (vlhkost <50%) Test v suchém studeném prostředí Test ve vlhkém horkém prostředí, cyklický test Test skladovacích podmínek 96 hodin při +55 C 16 hodin při +85 C 96 hodin při -25 C 16 hodin při -40 C 6 cyklů při +25 C C, vlhkost >93% 96 hodin při -40 C 16 hodin při +85 C IEC IEC IEC IEC IEC ABB

23 Tabulka 24. Testy elektromagnetické kompatibility Popis typového testu Referenční standard 100 khz a 1 MHz interferenční test Společný režim Diferenciální režim 2,5 kv 1,0 kv IEC , úroveň 3 IEC MHz, 10 MHz a 30 MHz interferenční test Společný režim 2,5 kv IEC IEC , třída III Elektrostatický vybíjecí test: Pro kontaktní / vodivý výboj Pro vzdušný výboj Testy rušení rádiovou frekvencí: 8 kv 15 kv IEC , úroveň 4 IEC , IEEE C Vodivé spojení, společný režim Vyzařovaná impulsně modulovaná frekvence 10 V (efektivní hodnota) f = 150 khz...80 MHz 10 V/m (efektivní hodnota) f = 900 MHz IEC , úroveň 3 IEC ENV IEC Vyzařovaná amplitudově modulovaná frekvence Rychlý přechodový test rušení: 10 V/m (efektivní hodnota) f = MHz IEC , úroveň 3 IEC IEC , IEC , třída A Všechny porty 4 kv Test odolnosti rázovým napětím: Komunikace (komunikační porty) Binární vstupy, napěťové vstupy Ostatní porty Test odolnosti proti magnetickému poli síťové frekvence (50 Hz): 1 kv vodič proti zemi 2 kv vodič proti zemi 1 kv vodič proti vodiči 4 kv vodič proti zemi 2 kv vodič proti vodiči IEC , úroveň 3/2 IEC IEC s Trvalé působení Test odolnosti proti impulsnímu magnetickému poli Test odolnosti proti potlačenému a oscilujícímu magnetickému poli: 1000 A/m 300 A/m 1000 A/m 6,4 / 16 μs IEC IEC s 1 MHz Test odolnosti proti rušení síťovou frekvencí: Společný režim Diferenciální režim 100 A/m 400 přechodových stavů / s Pouze binární vstupy 300 V (efektivní hodnota) 150 V (efektivní hodnota) IEC , třída A IEC ABB 23

24 Tabulka 24. Testy elektromagnetické kompatibility (pokračování) Popis typového testu Referenční standard Poruchy v režimu vodivého spojení: Poklesy a krátkodobá přerušení napětí Testy elektromagnetického vyzařování: Vodivé spojení (RF vyzařování) 0,15 0,50 MHz 0,5 30 MHz 15 Hz 150 khz Úroveň testu 3 (10/1/10 V efektivní hodnoty) 30% / 10 ms 60% / 100 ms 60% / 1000 ms > 95% / 5000 ms < 79 db (μv) detekce kvazi-špičkové hodnoty < 66 db (μv) detekce střední hodnoty < 73 db (μv) detekce kvazi-špičkové hodnoty < 60 db (μv) detekce střední hodnoty IEC IEC EN55011, třída A, IEC Vyzařovaná energie (RF vyzařování) MHz MHz < 40 db (μv/m) detekce kvazi-špičkové hodnoty, měřeno ve vzdálenosti 10 m < 47 db (μv/m) detekce kvazi-špičkové hodnoty, měřeno ve vzdálenosti 10 m Tabulka 25. Izolační zkoušky Popis typového testu Referenční standard Izolační zkoušky: Zkušební napětí 2 kv, 50 Hz, 1 min. 500 V, 50 Hz, 1 min. komunikace Zkouška rázovým napětím: Zkušební napětí 5 kv, 1,2/50 ms, 0,5 J 1 kv, 1,2/50 ms, 0,5 J komunikace Měření izolačního odporu: Izolační odpor > 100 MW, 500 V ss Odpor spoje připojení ochranného vodiče: IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC Odpor < 0,1 W, 4 A, 60 s 24 ABB

25 Tabulka 26. Mechanické testy Popis Referenční standard Požadavek Vibrační testy (sinusový průběh) Zkouška nárazem a úderem IEC (test Fc) IEC IEC (test Ea - náraz) IEC (test Eb - úder) IEC Třída 1 Třída 1 Seismická zkouška IEC Třída 1 Tabulka 27. Bezpečnost výrobku Popis LV instrukce (pro nízké napětí) Referenční standard 2006/95/EC Standardy EN (2005) EN (2009) Tabulka 28. Osvědčení EMC (Elektromagnetická kompatibilita) Popis EMC instrukce Referenční standard 2004/108/EC Standardy EN (2000) EN (2007) Tabulka 29. Osvědčení RoHS (Omezení použití nebezpečných látek) Popis V souladu s RoHS instrukcí 2002/95/EC ABB 25

26 Ochranné funkce Tabulka 30. Třífázová nesměrová nadproudová ochrana (PHxPTOC) Přesnost působení 2) Čas popudu PHIPTOC: PHLPTOC PHHPTOC a PHIPTOC I por. = 2 x nast. Start value I por. = 10 x nast. Start value PHHPTOC: I por. = 2 x nast. Start value PHLPTOC: I por. = 2 x nast. Start value ±1,5% z nastavené hodnoty nebo ±0,002 x I n ±1,5% z nastavené hodnoty nebo ±0,002 x I n (pro proudy v rozsahu 0,1 10 x I n) ±5,0% z nastavené hodnoty (pro proudy v rozsahu x I n) Typická hodnota 17 ms (±5 ms) Typická hodnota 10 ms (±5 ms) Typická hodnota 19 ms (±5 ms) Typická hodnota 23 ms (±15 ms) Čas resetu Přídržný poměr resetu (odpad/náběh) < 45 ms 0,96 (typická hodnota) Čas zpoždění návratu funkce < 30 ms Přesnost času působení v režimu nezávislého zpoždění ±1,0% z nastavené hodnoty nebo ±20 ms Přesnost času působení v režimu závislého zpoždění ±5,0% z teoretické výpočtové hodnoty nebo ±20 ms 3) Potlačení harmonických složek (režim měření) 4) RMS: Bez potlačení DFT: -50dB při f = n x f n, kde n = 2, 3, 4, 5, Peak-to-peak: Bez potlačení P-to-P+backup: Bez potlačení 2) 3) 4) Nastavené parametry: Operate delay time (Čas zpožděného působení) = 0,02 s, Operate curve type (Typ pracovní charakteristiky) = IEC definite time, Measurement mode (Režim měření) = standardní (závislé na stupni ochrany), proud před poruchou = 0,0 x I n, f n = 50 Hz, poruchový proud o jmenovitém kmitočtu injektován s náhodným fázovým úhlem do jedné fáze, uvedené hodnoty jsou statistickým výsledkem 1000 měření Včetně zpoždění výstupního kontaktu signalizačního relé Včetně zpoždění výstupního kontaktu výkonového relé Režim RMS = měření efektivní hodnoty signálu, režim DFT = číslicově vypočtené základní složky signálu, režim Peak-to-peak = měření mezivrcholové hodnoty signálu, režim P-to-P+ backup = měření mezivrcholové hodnoty signálu se záložním měřením 26 ABB

27 Tabulka 31. Hlavní nastavení třífázové nesměrové nadproudové ochrany (PHxPTOC) Parametr Funkce (rozsah) Krok Popudová hodnota (Start value) PHLPTOC 0,05 5,00 p.j. 0,01 PHHPTOC 0,10 40,00 p.j. 0,01 PHIPTOC 0,10 40,00 p.j. 0,01 Násobící časový faktor (Time multiplier) Čas zpožděného působení (Operate delay time) PHLPTOC 0,05 15,00 0,05 PHHPTOC 0,05 15,00 0,05 PHLPTOC 0,04 200,00 s 0,01 PHHPTOC 0,02 200,00 s 0,01 PHIPTOC 0,02 200,00 s 0,01 Typ pracovní charakteristiky (Operating curve type) PHLPTOC PHHPTOC PHIPTOC Nezávislé nebo závislé časové zpoždění Typ charakteristiky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 Nezávislé nebo závislé časové zpoždění Typ charakteristiky: 1, 3, 5, 9, 10, 12, 15, 17 Nezávislé časové zpoždění Další informace jsou uvedeny v tabulce Pracovní charakteristiky. Tabulka 32. Napěťově závislá nadproudová ochrana (PHPVOC) Přesnost působení Proud: ±1,5% z nastavené hodnoty nebo ±0,002 x I n Napětí: ±1,5% z nastavené hodnoty nebo ±0,002 x U n 2) Čas popudu Typická Čas resetu Přídržný poměr resetu (odpad/náběh) Přesnost času působení v režimu nezávislého zpoždění Přesnost času působení v režimu závislého zpoždění Potlačení harmonických složek (režim měření) 3) hodnota 20 ms (±10 ms) < 45 ms 0,96 (typická hodnota) ±1,0% z nastavené hodnoty nebo ±20 ms ±5,0% z teoretické výpočtové hodnoty nebo ±20 ms DFT: -50dB při f = n x f n, kde n = 2, 3, 4, 5, 2) 3) Nastavený parametr: Measurement mode (Režim měření) = standardní, proud před poruchou = 0,0 x I n, f n = 50 Hz, poruchový proud o jmenovitém kmitočtu injektován s náhodným fázovým úhlem do jedné fáze, uvedené hodnoty jsou statistickým výsledkem 1000 měření Včetně zpoždění výstupního kontaktu signalizačního relé Režim DFT = číslicově vypočtené základní složky signálu ABB 27

28 Tabulka 33. Hlavní nastavení napěťově závislé nadproudové ochrany (PHPVOC) Parametr Funkce (rozsah) Krok Popudová hodnota (Start value) Nižší popudová hodnota (Start value low) Násobící faktor popud. hodnoty (Start value Mult) Horní limit napětí (Voltage high limit) Dolní limit napětí (Voltage low limit) Násobící časový faktor (Time multiplier) Čas zpožděného působení (Operate delay time) PHPVOC 0,05 5,00 p.j. 0,01 PHPVOC 0,05 1,00 p.j. 0,01 PHPVOC 0,8 10,0 0,1 PHPVOC 0,01 1,00 p.j. 0,01 PHPVOC 0,01 1,00 p.j. 0,01 PHPVOC 0,05 15,00. 0,01 PHPVOC 0,04 200,00 s 0,01 Typ pracovní charakteristiky (Operating curve type) PHPVOC Nezávislé nebo závislé časové zpoždění Typ charakteristiky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 Další informace jsou uvedeny v tabulce Pracovní charakteristiky 28 ABB

29 Tabulka 34. Třífázová směrová nadproudová ochrana (DPHxPDOC) Přesnost působení DPHLPDOC DPHHPDOC Proud: ±1,5% z nastavené hodnoty nebo ±0,002 x I n Napětí: ±1,5% z nastavené hodnoty nebo ±0,002 x U n Fázový úhel: ±2 Proud: ±1,5% z nastavené hodnoty nebo ±0,002 x I n (pro proudy v rozsahu 0,1 10 x I n) ±5,0% z nastavené hodnoty (pro proudy v rozsahu x I n) Napětí: ±1,5% z nastavené hodnoty nebo ±0,002 x U n Fázový úhel: ±2 Čas popudu 2) I por. = 2 x nast. Start value Typická hodnota 24 ms (±15 ms) Čas resetu Přídržný poměr resetu (odpad/náběh) Čas zpoždění návratu funkce < 40 ms 0,96 (typická hodnota) < 35 ms Přesnost času působení v režimu nezávislého zpoždění ±1,0% z nastavené hodnoty nebo ±20 ms Přesnost času působení v režimu závislého zpoždění ±5,0% z teoretické výpočtové hodnoty nebo ±20 ms 3) Potlačení harmonických složek (režim měření) 4) RMS: Bez potlačení DFT: -50dB při f = n x f n, kde n = 2, 3, 4, 5, Peak-to-peak: Bez potlačení P-to-P+backup: Bez potlačení 2) 3) 4) Nastavený parametr: Measurement mode (Režim měření) = standardní (závislé na stupni ochrany), proud před poruchou = 0,0 x I n, f n = 50 Hz, poruchový proud o jmenovitém kmitočtu injektován s náhodným fázovým úhlem do jedné fáze, uvedené hodnoty jsou statistickým výsledkem 1000 měření Včetně zpoždění výstupního kontaktu signalizačního relé Maximální hodnota Start value (Popudová hodnota) = 2.5 x I n, Start value (Popudová hodnota) se násobí v rozsahu od 1,5 do 20 Režim DFT = číslicově vypočtené základní složky signálu ABB 29

30 Tabulka 35. Hlavní nastavení třífázové směrové nadproudové ochrany (DPHxPDOC) Parametr Funkce (rozsah) Krok Popudová hodnota (Start value) Násobící časový faktor (Time multiplier) Čas zpožděného působení (Operate delay time) Režim směrového měření (Directional mode) Úhel charakteristiky (Characteristic angle) DPHLPDOC 0,05 5,00 p.j. 0,01 DPHHPDOC 0,05 5,00 p.j. 0,01 DPHxPDOC 0,05 15,00 0,05 DPHxPDOC 0,04 200,00 s 0,01 DPHxPDOC 1 = Non-directional (Nesměrové měření) 2 = Forward (Dopředné měření) 3 = Reverse (Zpětné měření) DPHxPDOC stupňů 1 Typ pracovní charakteristiky (Operating curve type) DPHLPDOC DPHHPDOC Nezávislé nebo závislé časové zpoždění Typ charakteristiky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 Nezávislé nebo závislé časové zpoždění Typ charakteristiky: 1, 3, 5, 9, 10, 12, 15, 17 Další informace jsou uvedeny v tabulce Pracovní charakteristiky. 30 ABB

31 Tabulka 36. Nesměrová zemní ochrana (EFxPTOC) Přesnost působení 2) Čas popudu EFIPTOC: Čas resetu EFLPTOC EFHPTOC a EFIPTOC I por. = 2 x nast. Start value EFHPTOC: I por. = 2 x nast. Start value EFLPTOC: I por. = 2 x nast. Start value ±1,5% z nastavené hodnoty nebo ±0,001 x I n ±1,5% z nastavené hodnoty nebo ±0,002 x I n (pro proudy v rozsahu 0,1 10 x I n) ±5,0% z nastavené hodnoty (pro proudy v rozsahu x I n) Typická hodnota 12 ms (±5 ms) Typická hodnota 19 ms (±5 ms) Typická hodnota 23 ms (±15 ms) < 45 ms Přídržný poměr resetu (odpad/náběh) Čas zpoždění návratu funkce 0,96 (typická hodnota) < 30 ms Přesnost času působení v režimu nezávislého zpoždění ±1,0% z nastavené hodnoty nebo ±20 ms Přesnost času působení v režimu závislého zpoždění ±5,0% z teoretické výpočtové hodnoty nebo ±20 ms 3) Potlačení harmonických složek (režim měření) 4) RMS: Bez potlačení DFT: -50dB při f = n x f n, kde n = 2, 3, 4, 5, Peak-to-peak: Bez potlačení 2) 3) 4) Nastavené parametry: Operate curve type (Typ pracovní charakteristiky) = IEC definite time, Measurement mode (Režim měření) = standardní (závislé na stupni ochrany), proud před poruchou = 0,0 x I n, f n = 50 Hz, zemní poruchový proud o jmenovitém kmitočtu injektován s náhodným fázovým úhlem do jedné fáze, uvedené hodnoty jsou statistickým výsledkem 1000 měření Včetně zpoždění výstupního kontaktu signalizačního relé Maximální hodnota Start value (Popudová hodnota) = 2.5 x I n, Start value (Popudová hodnota) se násobí v rozsahu od 1,5 do 20 Režim RMS = měření efektivní hodnoty signálu, režim DFT = číslicově vypočtené základní složky signálu, režim Peak-to-peak = měření mezivrcholové hodnoty signálu ABB 31

32 Tabulka 37. Hlavní nastavení nesměrové zemní ochrany (EFxPTOC) Parametr Funkce (rozsah) Krok Popudová hodnota (Start value) EFLPTOC 0,010 5,000 p.j. 0,005 EFHPTOC 0,10 40,00 p.j. 0,01 EFIPTOC 0,10 40,00 p.j. 0,01 Násobící časový faktor (Time multiplier) Čas zpožděného působení (Operate delay time) EFLPTOC 0,05 15,00 0,05 EFHPTOC 0,05 15,00 0,05 EFLPTOC 0,04 200,00 s 0,01 EFHPTOC 0,02 200,00 s 0,01 EFIPTOC 0,02 200,00 s 0,01 Typ pracovní charakteristiky (Operating curve type) EFLPTOC EFHPTOC EFIPTOC Nezávislé nebo závislé časové zpoždění Typ charakteristiky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 Nezávislé nebo závislé časové zpoždění Typ charakteristiky: 1, 3, 5, 9, 10, 12, 15, 17 Nezávislé časové zpoždění Další informace jsou uvedeny v tabulce Pracovní charakteristiky 32 ABB

33 Tabulka 38. Směrová zemní ochrana (DEFxPDEF) Přesnost působení 2) Čas popudu DEFHPDEF Čas resetu DEFLPDEF DEFHPDEF a DEFLPTDEF: I por. = 2 x nast. Start value Proud: ±1,5% z nastavené hodnoty nebo ±0,002 x I n Napětí: ±1,5% z nastavené hodnoty nebo ±0,002 x U n Fázový úhel: ±2 Proud: ±1,5% z nastavené hodnoty nebo ±0,002 x I n (pro proudy v rozsahu 0,1 10 x I n) ±5,0% z nastavené hodnoty (pro proudy v rozsahu x I n) Napětí: ±1,5% z nastavené hodnoty nebo ±0,002 x U n Fázový úhel: ±2 Typická hodnota 54 ms (±15 ms) < 40 ms Přídržný poměr resetu (odpad/náběh) Čas zpoždění návratu funkce 0,96 (typická hodnota) < 30 ms Přesnost času působení v režimu nezávislého zpoždění ±1,0% z nastavené hodnoty nebo ±20 ms Přesnost času působení v režimu závislého zpoždění ±5,0% z teoretické výpočtové hodnoty nebo ±20 ms 3) Potlačení harmonických složek (režim měření) 4) RMS: Bez potlačení DFT: -50dB při f = n x f n, kde n = 2, 3, 4, 5, Peak-to-peak: Bez potlačení 2) 3) 4) Nastavené parametry: Operate delay time (Čas zpožděného působení) = 0,06 s, Operate curve type (Typ pracovní charakteristiky) = IEC definite time, Measurement mode (Režim měření) = standardní (závislé na stupni ochrany), proud před poruchou = 0,0 x I n, f n = 50 Hz, zemní poruchový proud o jmenovitém kmitočtu injektován s náhodným fázovým úhlem do jedné fáze, uvedené hodnoty jsou statistickým výsledkem 1000 měření Včetně zpoždění výstupního kontaktu signalizačního relé Maximální hodnota Start value (Popudová hodnota) = 2.5 x I n, Start value (Popudová hodnota) se násobí v rozsahu od 1,5 do 20 Režim RMS = měření efektivní hodnoty signálu, režim DFT = číslicově vypočtené základní složky signálu, režim Peak-to-peak = měření mezivrcholové hodnoty signálu ABB 33

34 Tabulka 39. Hlavní nastavení směrové zemní ochrany (DEFxPDEF) Parametr Funkce (rozsah) Krok Popudová hodnota (Start value) DEFLPDEF 0,010 5,000 p.j. 0,005 DEFHPDEF 0,10 40,00 p.j. 0,01 Režim směrového měření (Directional mode) DEFLPDEF a DEFHPDEF 1 = Non-directional (Nesměrové měření) 2 = Forward (Dopředné měření) 3 = Reverse (Zpětné měření) Násobící časový faktor (Time multiplier) Čas zpožděného působení (Operate delay time) Typ pracovní charakteristiky (Operating curve type) DEFLPDEF 0,05 15,0 0,05 DEFHPDEF 0,05 15,0 0,05 DEFLPDEF 0,06 200,00 s 0,01 DEFHPDEF 0,06 200,00 s 0,01 DEFLPDEF Nezávislé nebo závislé časové zpoždění Typ charakteristiky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 Provozní režim měření (Operation mode) DEFHPDEF DEFLPDEF a DEFHPDEF Nezávislé nebo závislé časové zpoždění Typ charakteristiky: 1, 3, 5, 15, 17 1 = Phase angle (Fázový úhel) 2 = I 0Sin (I 0 x sinus fázového úhlu) 3 = I 0Cos (I 0 x cosinus fázového úhlu) 4 = Phase angle 80 (Fázový úhel 80 ) 5 = Phase angle 88 (Fázový úhel 88 ) Další informace jsou uvedeny v tabulce Pracovní charakteristiky. Tabulka 40. Vysokoimpedanční zemní ochrana s vymezenou zónou působení (HREFPDIF) Přesnost působení 2) Čas popudu I Čas resetu por. = 2 x nast. Operate value I por. = 10 x nast. Operate value ±1,5% z nastavené hodnoty nebo ±0,002 x I n Typická hodnota 22 ms (±5 ms) Typická hodnota 15 ms (±5 ms) < 60 ms Přídržný poměr resetu (odpad/náběh) Čas zpoždění návratu funkce Přesnost času působení v režimu nezávislého zpoždění 0,96 (typická hodnota) < 60 ms ±1,0% z nastavené hodnoty nebo ±20 ms 2) Proud před poruchou = 0,0 x I n, f n = 50 Hz Včetně zpoždění výstupního kontaktu signalizačního relé Tabulka 41. Hlavní nastavení vysokoimpedanční zemní ochrany s vymezenou zónou působení (HREFPDIF) Parametr Funkce (rozsah) Krok Vypínací hodnota (Operate value) Minimální vypínací čas (Minimum operate time) HREFPDIF 0,5 50,0 % 0,1 HREFPDIF 0, ,000 s 0, ABB

IED pro chránění a ovládání motoru REM630 Popis a technická datavýrobku

IED pro chránění a ovládání motoru REM630 Popis a technická datavýrobku Popis a technická datavýrobku Power and productivity for a better world Ô Obsah 1. Popis výrobku... 3 2. Aplikace... 3 3. Předkonfigurované verze IED... 5 4. Ochranné funkce... 8 5. Ovládání... 11 6. Měřicí

Více

Charakteristické vlastnosti. Aplikace

Charakteristické vlastnosti. Aplikace REJ 55 MRS 7505MBG CZ Str. Vydáno: červen 999 České vydání: 9..000 Stav: nový dokument Data mohou být změněna bez předchozího oznámení Charakteristické vlastnosti Třífázový nadproudový stupeň s nízkým

Více

Ochrana vývodu REF 610. Popis a technická data výrobku

Ochrana vývodu REF 610. Popis a technická data výrobku Popis a technická data výrobku Obsah 1. Popis výrobku... 3 2. Ochranné funkce... 3 3. Měřicí funkce... 4 4. Poruchový zapisovač... 4 5. Zapisovač změnových stavů (událostí)... 4 6. Monitorování vypínače...

Více

Ochrana motoru REM 610. Popis a technická data výrobku

Ochrana motoru REM 610. Popis a technická data výrobku Popis a technická data výrobku Obsah 1. Popis výrobku... 3 2. Ochranné funkce... 3 3. Měřicí funkce... 4 4. Poruchový zapisovač... 4 5. Zapisovač změnových stavů (událostí)... 4 6. Funkce kontroly vypínacího

Více

a lokátoru poruch Charakteristické vlastnosti Aplikace Provedení 1MRK 511 094-BCZ Strana 1 Vydáno: Květen 20011 Data mohou být změněna bez

a lokátoru poruch Charakteristické vlastnosti Aplikace Provedení 1MRK 511 094-BCZ Strana 1 Vydáno: Květen 20011 Data mohou být změněna bez Strana 1 Vydáno: Květen 20011 Data mohou být změněna bez předběžného oznámení Charakteristické vlastnosti Předkonfigurovaný, cenově příznivý terminál určený pro efektivní inženýring a pro snadné uvedení

Více

Napěťová ochrana REU 610. Popis a technická data výrobku

Napěťová ochrana REU 610. Popis a technická data výrobku Popis a technická data výrobku Obsah 1. Popis výrobku... 3 2. Ochranné funkce... 3 3. Měřicí funkce... 4 4. Poruchový zapisovač... 4 5. Zapisovač změnových stavů (událostí)... 4 6. Funkce kontroly vypínacího

Více

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti Komunikační modul pro domácnosti AD-FE/CE, verze 4.0 E35C Technická data Komunikační moduly E35C AD-FE verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP přes Ethernet mezi měřidly E350 a centrálním systémem. Pomocí

Více

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZCF100Ax/Cx s2 E350 řada 2 Technické údaje Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice měřidel s otevřenou komunikací a uvádí na trh nejnovější generaci flexibilního

Více

Měření parametrů sítě

Měření parametrů sítě DIRIS A20 Měření parametrů sítě diris_560_a_3_x_cat Diris A20 1. LCD displej. 2. Tlačítko pro volbu režimu zobrazení okamžitých a maximálních hodnot proudu. 3. Tlačítko pro volbu režimu zobrazení napětí

Více

E350. ZxF100Ax/Cx řada 2. Technická data. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E350. ZxF100Ax/Cx řada 2. Technická data. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZxF100Ax/Cx řada 2 E350 Technická data Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice měřidel s otevřenou komunikací a uvádí na trh nejnovější generaci flexibilního modulárního

Více

Směrová nebo nesměrová REJ 527 zemní ochrana

Směrová nebo nesměrová REJ 527 zemní ochrana REJ 527 1MRS 751132-MBG CZ Str. 1 Vydáno: 17. 06. 1999 České vydání: 9.2.2000 Stav: nový dokument Data mohou být změněna bez předchozího oznámení Charakteristické vlastnosti Směrový nebo nesměrový zemní

Více

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data 1 Elektroměry podle IEC / MID Průmyslové a komerční Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data ZMK400CE základnový modul představuje novou řadu synchronních elektroměrů doplněných o modulární koncepci

Více

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000

Více

IED pro chránění a ovládání motoru REM611 Popis a technická datavýrobku

IED pro chránění a ovládání motoru REM611 Popis a technická datavýrobku Popis a technická datavýrobku Power and productivity for a better world Ô Obsah 1. Popis výrobku... 4 2. Standardní konfigurace... 4 3. Ochranné funkce... 6 4. Aplikace... 7 5. Řešení podporovaná firmou

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

E550. ZMG400AR/CR řada 2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID průmyslové+komerční

E550. ZMG400AR/CR řada 2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID průmyslové+komerční Elektroměry IEC/MID průmyslové+komerční ZMG400AR/CR řada 2 E550 Technické údaje Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice průmyslových měřidel a uvádí na trh výrobek E550 řady 2, zástupce nejnovější

Více

Ochrana REX 521. Technický referenční manuál, Standardní konfigurace

Ochrana REX 521. Technický referenční manuál, Standardní konfigurace Ochrana REX 521 Výrobky firmy ABB označené registrovanou ochrannou známkou Industrial IT enabled jsou stavební prvky vyšší užitné hodnoty, které jsou podporovány všemi potřebnými nástroji v ucelené elektronické

Více

Řada ODIN Stručný přehled výrobků

Řada ODIN Stručný přehled výrobků Stručný přehled výrobků Klíčové aplikace V budovách pro obchodní činnost Měření v objektu Výkonnostní parametry elektroměru Jednofázový a trojfázový Přímé připojení do 65 A Činná energie Třída přesnosti

Více

Charakteristické vlastnosti

Charakteristické vlastnosti Kombinovaná přepěťová REU 523 1MRS 751123-MBG-CZ Vydáno: 15. 06. 1999 České vydání: C/16.06.2002 Stav: revidovánot Data mohou být změněna bez předchozího upozornění Charakteristické vlastnosti Jednofázové

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A PMA a Company of WEST Control Solutions SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A Jednofázové kompaktní moduly s chladičem Spínání v nule Indikace vstupního signálu

Více

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace vstupních

Více

Products Elektrické rozvaděče Průmyslové spínací a ochranné systémy SOCOMEC Měření spotřeby SOCOMEC

Products Elektrické rozvaděče Průmyslové spínací a ochranné systémy SOCOMEC Měření spotřeby SOCOMEC Products Elektrické rozvaděče Průmyslové spínací a ochranné systémy SOCOMEC Měření spotřeby SOCOMEC Multimetry DIRIS A20 Univerzální napájecí napětí AC/DC Hodnoty fázových a sdružených napětí, proudů Hodnoty

Více

Kombinovaná přepěťová a podpěťová ochrana REU 523. Popis a technická data

Kombinovaná přepěťová a podpěťová ochrana REU 523. Popis a technická data Kombinovaná přepěťová a podpěťová ochrana REU 523 Kombinovaná přepěťová a podpěťová ochrana REU 523 Vydáno: 16.06.2002 České vydání: A/16.06.2002 Stav: revidováno Data mohou být změněna bez předchozího

Více

Převodník MM 6012 AC DC

Převodník MM 6012 AC DC MM GROUP, s.r.o. Pikartská 7, areál VVUÚ, 76 00 Ostrava Radvanice, Česká republika Tel: +420 596 232 0 Fax: +420 596 232 23 GSM: +420 602 70 63 e-mail: mmgroup@mmgroup.cz www.mmgroup.cz Převodník MM 602

Více

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4 Regulátory řady PXR jsou určené pro typické regulační úlohy. Kromě standardních funkcí jako je dvoupolohová, třípolohová nebo PID regulace nabízí též funkce automatické optimalizace regulačních parametrů,

Více

E230 ZMR100AR/CR. Technické údaje. Elektroměry BS/IEC/MID pro domácnosti

E230 ZMR100AR/CR. Technické údaje. Elektroměry BS/IEC/MID pro domácnosti Elektroměry BS/IEC/MID pro domácnosti ZMR100AR/CR E230 Technické údaje Elektroměry E230 ToU zaznamenávají spotřebu činné a jalové energie primárně ve třífázových čtyřvodičových sítích. Elektroměr lze použít

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 6 EurotestXE LLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EurotestXE - špičkový multifunkční přístroj pro revize elektrických instalací Použití Technické

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé bez chladiče, jmenovitý proud 20 A až 88 A

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé bez chladiče, jmenovitý proud 20 A až 88 A PMA a Company of WEST Control Solutions SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé bez chladiče, jmenovitý proud 20 A až 88 A Jednofázové kompaktní moduly Spínání v nule Indikace vstupního signálu Pracovní

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur Průhonice 2009 Energetika Miroslav Kocur Kompaktní RTU jednotky Jednoduchá konstrukce Minimální rozměry Nízká cena Omezený počet integrovaných IO Pro rozšíření nutno použít externí moduly Modulární RTU

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála montáž na DIN lištu Měření s možností přenosu dat 0 06 76 Technické charakteristiky (str. 50) Nové přístroje pro měření EMDX umožňují vzdálený

Více

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití 21 395-01 PNOZ s3 CZ Návod k použití Bezpečnostní relé PNOZ s3 Toto bezpečnostní relé umožňuje bezpečné přerušení bezpečnostního obvodu. Bezpečnostní relé splňuje požadavky EN 60947-5-1 a VDE 0113-1 a

Více

GFK-1905-CZ Duben 2001. Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1905-CZ Duben 2001. Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul má jeden elektricky oddělený kontakt typu C. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 12,2 mm x 120 mm x 71,5 mm K elektricky oddělenému přepínacímu kontaktu relé. Provozní

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Řada 78 Spínané síťové zdroje na DIN-lištu výstup:12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; (12-36 - 60-120 - 130) vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz (120...240) V AC/DC nebo 220 V DC

Více

Můstková injektážní zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení můstkové injektážní jednotky PIZ M50V, PIZ MS50V a ochrany REJ 521

Můstková injektážní zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení můstkové injektážní jednotky PIZ M50V, PIZ MS50V a ochrany REJ 521 Můstková injektážní zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení můstkové injektážní jednotky PIZ M50V, PIZ MS50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ 300051 CZ Datum vydání: 15. 9. 2004 Revize: A Copyright

Více

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry.

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry. Stránka č. 1 z 6 INSTALTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení INSTALTEST 61557 - špičkový multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků

Více

Terminál ovládání REC 561*2.3

Terminál ovládání REC 561*2.3 Strana 1 Vydáno: Listopad 2000 Stav: Nová dokumentace Data mohou být změněna bez předběžného oznámení Charakteristické vlastnosti Funkčně otevřený terminál s širokými konfiguračními možnostmi a rozšiřitelným

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

E450. ZMX310Gx 2G/3G 3-fázový. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E450. ZMX310Gx 2G/3G 3-fázový. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZMX310Gx 2G/3G 3-fázový E450 Technické údaje E450 je inteligentní elektroměr pro nové energetické trhy. Nabízí spolehlivý provoz a mnohostrannou funkcionalitu. Modulární

Více

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ " Uživatelský manuál Adash 3900 Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma Aplikace:! Měření vibrací pro řízení a regulaci! Měření vibrací pro ochranu strojů (vypnutí při překročení limitu)!

Více

Časová relé pro drážní vozidla A

Časová relé pro drážní vozidla A multifunkční a monofunkční časové relé pro drážní vozidla.02 - multifunkční a multinapěťové 2P jeden kontakt časový a jeden okamžitý (varianta) nastavení času externím potenciometrem (varianta).62 - zpožděný

Více

E450. ZMX310Px PLC 3-fázový. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E450. ZMX310Px PLC 3-fázový. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZMX310Px PLC 3-fázový E450 Technické údaje E450 je inteligentní elektroměr pro nové energetické trhy. Nabízí spolehlivý provoz a mnohostrannou funkcionalitu. Modulární

Více

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory Edisonova 3, Brno 612 00 www.ghvtrading.cz Tel.: +420 541 235 386 Fax: +420 541 235 387 E-Mail: ghv@ghvtrading.cz CCT 31.3 RMS (Kompenzační proudový transformátor,

Více

Řada 15 - Stmívač elektronicky

Řada 15 - Stmívač elektronicky Řada 15 - Stmívač elektronicky Řada 15 elektronicky stmívač pro ovládání úrovně osvětlení s paměťovou funkcí vhodný pro zářivky a halogenové žárovky (s transformátorem nebo bez) kompatibilní se stmívacími

Více

Proudové chrániče. Určeno pro monitorování unikajících proudů (reziduálních/poruchových

Proudové chrániče. Určeno pro monitorování unikajících proudů (reziduálních/poruchových Minia 5SV8 Proudové chrániče MOITOROVACÍ RELÉ REZIDÁLÍHO PROD 5SV8 rčeno pro monitorování unikajících proudů (reziduálních/poruchových proudů) a ochranu před požárem, mezní doby nepůsobení I Δt. Montáž

Více

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí LMST 8010 série 3 Příklad zapojení 788012 Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 Certifikace G 205064 Řídící systém SHZ s integrovanou částí detekce požáru pro jednu oblast hašení dle VdS 2496. Ústředna

Více

1. Proudové ochrany. 2. Napěťové ochrany ELEKTROMECHANICKÉ A 15. nadproudové relé střídavé A 15 S1. nadproudové relé stejnosměrné s bočníkem A 283 D

1. Proudové ochrany. 2. Napěťové ochrany ELEKTROMECHANICKÉ A 15. nadproudové relé střídavé A 15 S1. nadproudové relé stejnosměrné s bočníkem A 283 D PŘEHLED VÝROBKŮ 1. Proudové ochrany A 15 nadproudové relé střídavé A 15 S1 nadproudové relé stejnosměrné s bočníkem A 283 D nadproudová kontrola při selhání vypínače vvn AG 12 proudové frekvenčně nezávislé

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

Kontrolní technika. Hlídač zátěže BH 9097 varimetr

Kontrolní technika. Hlídač zátěže BH 9097 varimetr A 0237133 ontrolní technika Hlídač zátěže BH 9097 varimetr Grafické znázornění funkce ( princip klidového proudu)* A1/A2 P2 U ta t splňuje požadavky norem IEC/E 60 255, DI VDE 0435-303 detekuje - nedostatečné

Více

Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Měření izolačních odporů test hlídačů izolačního stavu

Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Měření izolačních odporů test hlídačů izolačního stavu Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 ma. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl

Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl NOVÉ STYKAČE CTX Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl 3-PÓLOVÉ STYKAČE OD 9 DO 310 A CTX: 3-pólové průmyslové stykače Nová řada průmyslových stykačů CTX s příslušenstvím je ideální pro efektivní

Více

Třída přesnosti proudu. Principy senzorů

Třída přesnosti proudu. Principy senzorů Kombinovaný senzor pro vnitřní použití 12, 17,5 a 25 kv, 1250 A a 3200 A KEVCD Nejvyšší napětí pro zařízení kv 12.25 Jmenovitý trvalý tepelný proud A 1250.3200 Jmenovitý transformační převod proudu, K

Více

REM 610 Ochrana motoru. Technický referenční manuál

REM 610 Ochrana motoru. Technický referenční manuál REM 610 Ochrana motoru 1MRS755683 Ochrana motoru REM 610 Vydáno: 25.11.2003 Verze: A/02.03.2005 Obsah: 1. Úvod... 6 1.1. Informace o tomto manuálu...6 1.2. Použití ochrany...6 1.3. Charakteristické vlastnosti...6

Více

VMD423 / VMD423H. Popis výrobku

VMD423 / VMD423H. Popis výrobku VMD423 / VMD423H Třífázová napěťová a frekvenční monitorovací relé pro fotovoltaické, vodní a větrné elektrárny v souladu s požadavky energetiky PPDS pro 1. a 2. stupeň ochran Přístroje Bender pro průmyslové

Více

SonoMeter 31 Měřiče tepla

SonoMeter 31 Měřiče tepla SonoMeter 31 Měřiče tepla Popis Danfoss SonoMeter 31 je řada ultrazvukových, kompaktních měřičů tepla určených k měření spotřeby energie při vytápění a chlazení pro účely fakturace. Tyto měřiče jsou určeny

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1) STYKAČE ST a 3RT, velikost 1 Stykače ST a 3RT jsou vhodné pro spínání motorů Spínání jiné zátěže je možné. (kategorie užití AC-3, AC-). Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c = 30 V a.c. Maximální spínaný

Více

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M TXN 133 10 1. vydání - červenec 2010 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.com. 1 TXV 133 10 1. POPIS A PARAMETRY Moduly C-HM-1113M

Více

Systém přenosu audiosignálu pro evakuační rozhlasy 200M-EVA.E BOX + DIN35-LOCK* Slave 2. Slave 4

Systém přenosu audiosignálu pro evakuační rozhlasy 200M-EVA.E BOX + DIN35-LOCK* Slave 2. Slave 4 BOX* Kruhová topologie LAN-RING 2x MM/SM univerzální optické porty s WDM 2x symetrické audio v MP3 kvalitě 2/8x IN, 2/8x OUT 1x relé LOCK 1x Přepěťová ochrana BOX + DIN35-LOCK* Provozní teplota 25 C do

Více

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce OEM SICLIMAT SAPHIR Regulátor VVK Pro regulační, řídící a kontrolní funkce ACX36... Regulátor ACX36 se používají v systémech větrání, klimatizace a chlazení. Patří do řady SICLIMAT SAPHIR. Jsou k dispozici

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90 s 4 502 ACVATIX Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty SAL.. s úhlem natočení 90 SAL31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál 0

Více

Návod k použití výkonového modulu KP10M

Návod k použití výkonového modulu KP10M Návod k použití výkonového modulu KP10M výrobce : sdružení, 552 03 Česká skalice, Pod lesem 763, Česká republika typ : KP0M 1.Technické údaje 1.1 Úvod Výkonový modul KP10M je určen pro řízení dvoufázového

Více

Hlídače izolačního stavu

Hlídače izolačního stavu Hlídač izolačního stavu CM-IWN-AC pro izolované sítě do 415V AC reset poruchu nastavení rozsahu izolačního odporu jemné nastavení hodnoty izolačního odporu přítomnost napájecího napětí štítek pro popis

Více

Vzduchové jističe ARION WL

Vzduchové jističe ARION WL Vzduchové jističe ARION WL WWW.OEZ.COM Vzduchové jističe OBSAH Obchodní informace OBSAH Technické informace ÚDAJE PRO VÝBĚR JISTIČE A ODPÍNAČE...2 VÝHODY JISTIČŮ ARION WL...5 PŘEHLED PROVEDENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ...6

Více

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH 6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH 6.1. Negativní účinky harmonických Poruchová činnost ochranných přístrojů nadproudové ochrany: chybné vypínání tepelné spouště proudové chrániče: chybné vypínání při nekorektním

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800 MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU800 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace proudových,

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál

Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál 1.0 Úvod...3 1.1 Použití převodníku...3 2.0 Principy činnosti...3 3.0 Instalace...3 3.1 Připojení rozhraní

Více

Číslicový systém chránění rozvodny Ochrana přípojnic s integrovanou ochranou při selhání vypínače a s ochranami vedení

Číslicový systém chránění rozvodny Ochrana přípojnic s integrovanou ochranou při selhání vypínače a s ochranami vedení Číslicový systém chránění rozvodny Ochrana přípojnic s integrovanou ochranou při selhání vypínače a s ochranami vedení REB500 / REB500sys 1MRB520308-Bcz Strana 1 Vydáno: Říjen 2002 Nový dokument Data mohou

Více

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A Řada - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 Řada nízké relé do plošnyćh spojů nebo do patice, vy ška 15,7 mm.31.52.61 cívky C a DC citlivé, příkon 400 mw nebo relé bistabilní se dvěma cívkami 650 mw,

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0 10V Rozsah měření: 350 6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Revizní přístroj Eurotest COMBO MI3125

Revizní přístroj Eurotest COMBO MI3125 Revizní přístroj Eurotest COMBO MI3125 Eurotest COMBO MI 3125 - špičkový kompaktní multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Použití: Měření spojitosti Zkratový proud > 200

Více

min. 24 Vst, max. 480 Vst, 600 Vst 4-20 ma, 0-10 V, potenciometr 10 kohm, automatická kalibrace 230 Vst ±15% (volitelně 110 Vst ±15%)

min. 24 Vst, max. 480 Vst, 600 Vst 4-20 ma, 0-10 V, potenciometr 10 kohm, automatická kalibrace 230 Vst ±15% (volitelně 110 Vst ±15%) Řada CD3E Řada CD3E CD3E je řada univerzálních, dvou a třífázových tyristorových regulačních a spínacích jednotek, které v maximální míře využívají nejmodernější digitální technologie. Řídicím členem je

Více

Strana INSTALAČNÍ PROVEDENÍ Typy RMT 1 práh vybavení Vestavěný toroidní transformátor. Nastavitelné zpoždění a hodnota vybavení IΔn.

Strana INSTALAČNÍ PROVEDENÍ Typy RMT 1 práh vybavení Vestavěný toroidní transformátor. Nastavitelné zpoždění a hodnota vybavení IΔn. Strana - Strana -3 Strana -3 PROVEDENÍ PRO VESTVNOU MONTÁŽ Typy RD práh vybavení PROVEDENÍ PRO VESTVNOU MONTÁŽ Typy RD prahy vybavení Nastavitelné bezpečnostní funkce Typy R3D prahy vybavení Nastavitelné

Více

Záložní zdroje a zásuvkové moduly

Záložní zdroje a zásuvkové moduly www.moeller.cz Záložní zdroje a zásuvkové moduly Eaton je společnost poskytující širokou škálu technologických řešení a služeb po celém světě. Klíčovými divizemi společnosti Eaton jsou Electrical, Fluid

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím Novar 206/214 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé napájecí napětí 230 V AC ( nebo 115

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač

Více

Třífázové statické činné elektroměry

Třífázové statické činné elektroměry Třífázové statické činné elektroměry ED 310, ED 310.I Displej, odběr i dodávka, 4 tarify Elektroměr ED 310 a ED 310.I (dále jen ED 310) - elektronické, programovatelné elektroměry pro sledování odběru

Více

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje MXIO Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul MXIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

Základy logického řízení

Základy logického řízení Základy logického řízení 11/2007 Ing. Jan Vaňuš, doc.ing.václav Vrána,CSc. Úvod Řízení = cílené působení řídicího systému na řízený objekt je členěno na automatické a ruční. Automatickéřízení je děleno

Více

SmartSlice. Konfigurace systému

SmartSlice. Konfigurace systému SmartSlice Inteligentní modulární I/O systém I/O systém SmartSlice společnosti OMRON je kompaktní, inteligentní a jednoduchý. Při použití s nadřazenými jednotkami OMRON CS/CJ DeviceNet a CompoNet nejsou

Více