SubVersion pro K2 atmitec syst

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SubVersion pro K2 atmitec syst"

Transkript

1 SubVersion pro K2 atmitec syst Obsah Co je SubVersion... 1 Příprava před používáním SVN... 1 Běžná práce se SubVersion... 2 Stážení aktuální verze z repository... 2 Potvrzení změn do repository... 2 Nahrání nového projektu do repository... 3 Prohlížení změn projektu... 3 Pokročilé operace se SubVersion... 4 Současná editace jednoho souboru dvěma uživateli... 4 Označení důležitých verzí... 4 Práce s větvemi... 5 Často kladené dotazy... 7 Mohu si lokálně zobrazit SVN detaily souborů?... 7 Lze do souboru automaticky zapisovat, o jakou revizi se jedná?... 7 Mohu nechat TortoiseSvn zapamatovat své heslo?... 8 Proč se mi nezobrazují ikony stavu u souborů?... 8 Které soubory z K2ky dávat do repository?... 8 Jak si mohu SVN rozbít?... 8 Kde mohu získat další informace o SubVersion?... 9 Rejstřík Co je SubVersion SubVersion (SVN) je systém pro správu verzí. Slouží hlavně jako centrální uložiště souborů s evidencí změn a především s podporou spolupráce více osob na jednom projektu. Ve společnosti K2 atmitec syst je SubVersion používán především pro archivaci "speciálů" zákazníků, pro evidenci změn a pro spolupráci na projektech. Centrálním úložiště (repository) je přístupné adrese https://svn.syst.cz/svn/k2/ z firmy i mimo ni. Uživatelé se autorizují našimi doménovými účty qgirit\jmeno.prijmeni. Pro přístup používáme speciálního klienta TortoiseSVN, který je integrován do Windows Exlorera (průzkumník, složky) a všechny funkce jsou přístupné přes druhé tlačítko myši. Stejně tak v Total Commanderu. Příprava před používáním SVN Nainstalujte si klienta TortoiseSvn, který najdete na našem síťovém disku V:\Tools\SubVersion\TortoriseSvn-xxx.msi (alternativně stahnutelný z ). Po instalaci je třeba restartovat počítač.

2 Běžná práce se SubVersion Stážení aktuální verze z repository Napoprvé, kdy ještě nemáte adresář získaný a spravovaný přes SubVersion, postupujte následovně: 1. V kontextovém menu adresáře (druhé tlačítko myši) zvolte "SVN Checkout". 2. V dialogu zadejte adresu https://svn.syst.cz/svn/k2/ (viz Obrázek 1). 3. Klikněte na tlačítko "..." za adresou a vyberte adresář, který chcete stáhnout pro ostré skripty zákazníků /Zak/Firma/trunk. 4. Po potvrzení dialogu se Vám data ze serveru stáhnou (do adresáře, který je uveden v poli Checkout directory). Každá další aktualizace tohoto adresáře provedete přes volbu "SVN Update" v kontextovém menu adresáře. Pokud požadované soubory nebudete chtít po úpravě nahrát zpět na server, tak místo "SVN Checkout" vyberte "TortoiseSVN / Export". Obrázek 1 - Staženi z repository Potvrzení změn do repository 1. Nejprve si stáhněte aktualizace ze serveru. Tedy, v kontextovém menu adresáře zvolte "SVN Update". 2. Pokud máte soubor, který na serveru neexistuje, je nutné ho přidat (TortoiseSVN / Add), prosté nahrání do adresáře nestačí. Obdobně pro vymazání souboru použijte TortoiseSVN / Remove (nebo jej lze odeberat při potvrzování změn). 3. Pro nahrání změn zvolte v kontextovém menu souboru nebo adresáře příkaz "SVN Commit". 4. V dialogu zkontrolujte, které změny nahráváte na server. Vždy vyplňujte stručný popis charakterizující změnu. Potvrzením pak zpřístupněte své úpravy na server.

3 Pokud nechcete některé typy souborů nahrávat na server (např. MujPokus.pas), zajistíte to volbou "TortoiseSVN / Add to ignore list". Typy souborů, které chcete vždy ignorovat, zadáte v nastavení TortoiseSvn / Settings / záložka General do pole Global ignore pattern, já maximalisticky používám "Bin Debug Release obj Obj ClientBin *.dir *.bak *.suo *.user *.ncb *.jpg *.exe *.dll bin *.log *.ind orig prep.#* itkgaussiandistribution.cxx.cvsignore CVS.* *.asv *.~* *~ Generated_Code" Nahrání nového projektu do repository Následující návod udává, jak nahrát projekt do repository obecně. Doporučení postup pro zanesení do repository z běžící K2ky zákazníka naleznete v často kladených otázkách. 1. Vyčistěte všechny nepotřebné soubory a adresáře. V repository mají být pouze aktuálně platné zdrojové kódy nebo sestavy. (Pro seznam souborů viz v Často kladené otázky.) 2. V kontextovém menu hlavního adresáře zvolte TortoiseSvn / Import. 3. V dialogu zadejte cestu pro import (např. https://svn.syst.cz/svn/k2/zak/linet/trunk ) a vyplňte komentář. Data zákazníků patří do adresáře /Zak/Firma/trunk (nezapomeňte trunk pro označení ostré větve), Vaše soukromé projekty do /Home/Prijmeni, testy do /Test, projekty vývoje do /Proj a obecně využitelné nástroje do /Util. 4. Pokud chcete s verzí dále pracovat přes SVN, je nutné si ji stáhnout (viz Stažení aktuální verze z repository). Prohlížení změn projektu SVN Stav souborů: U souborů spravovaných přes SVN je jejich aktuální stav indikován překryvným symbolem u ikonky... viz Obrázek 2. Na naší firmě platí striktní zásada, že po ukončení Vaší práce u zákazníka nesmí v projektu zůstat žádný soubor nepotvrzený (tedy nesmí zůstat žádná červená nebo modrá ikonka). Obrázek 2 - Ikony SVN stavu souboru Provedené změny: Pro zobrazení rozdílu mezi současnou a původní verzí změněného souboru zvolte v jeho kontextovém menu TortoiseSvn / Diff. Objeví se Vám porovnání původní a aktuální verze. Je zde možná i korekce změn. Toto porovnání lze vyvolat např. i před potvrzením (Commitem) Vašich změn do repository. Historii změn v projektu vyvoláte např. pomocí volby TortoiseSvn / "Show log". Autora a důvody změn pro každý řádek kódu získáte pomocí funkce TortoiseSvn / Blame z kontextového menu souboru.

4 Pokročilé operace se SubVersion Současná editace jednoho souboru dvěma uživateli Může dojít k situaci, že dva uživatelé editují zároveň jeden soubor, každý ve své lokální kopii (např. ZP provede drobnou opravu ve skriptu přímo u zákazníka, zatímco SIčko zapracovává na firmě novou funkčnost). SVN takové případy pomáhá řešit efektivně pomocí následujícího postupu. 1. První uživatel potvrdí své změny do repository. 2. Vy jakožto druhý uživatel si stáhnete aktuální verzi z repository (potvrzení neaktuální verze SVN neumožní). 3. SVN sloučí do pracovní kopie změny, které udělal první uživatel. Pokud editace probíhala na jiných řádcích zdrojového souboru nebo pokud je editace shodná, výsledek automatického sloučení změn je totožný, jako kdyby oba uživatelé pracovali se stejným souborem. 4. Konflikt: V ojedinělých případech, kdy oba uživatelé zároveň editovali různým způsoben stejné řádky, SVN detekuje konflikt. a. SVN provede částečné sloučení, zahlásí konfliktní stav a označí jej zvláštní ikonou (viz. Obrázek 2). b. Konflikt vyřešte editací sporných řádek vyznačených v pracovní kopii. Buďto v libovolném editoru zrevidujte řádky mezi značkami "<<<<<<<" a ">>>>>>>", nebo použijte nástroj TortoiseSvn / Edit Conflicst. c. Konflikt označte za vyřešený pomocí volby TortoiseSvn / Resolved. 5. Zkontrolujte správnost současné verze a potvrďte ji do repository. Popsané automatické slučování změn je možné jen u textových souborů, u binárních je nutné situaci řešit ručně. SVN umožňuje i uzamknutí souborů pro výhradní editaci. SVN ve skutečnosti funguje na principu přenášení změn, tzn. že porovná předchozí vezi souboru (tu si ukládá v adresáři.svn) a novou verzi. Zjistí např., že přibyl řádek ten a ten, jiný řádek byl změněn a že jste smazali ten a ten soubor. Takto přes zněmy interpretuje stažení nové verze, commit verze i slučování změn a větvení. Pokud se tato operace nepovede, hlásí konflikt. Označení důležitých verzí 1. Pro projekt, jehož konkrétní verzi chcete označit pro zjednodušení budoucího přístupu, zvolte TortoiseSvn / Branch/Tag. 2. Zadejte adresu, která bude stejná jako adresa projektu. Místo označení aktuální verze "/trunk" ale zadejte předem vytvořený adresář "/tags/" a připište krátký název (viz Obrázek 3). V projektech oddělení vývoje budeme značit verze ve stylu "V_1.2", verze poskytnuté jednotlivým zákazníkům jako "Z_Firma" a importované verze projektů jako "I_ZCvska". 3. Význam verze stručně popište do pole message a ujistěte se že křížek "Switch working copy..." není zatržen. Potvrzením dialogu vznikne v repository snadno přístupná virtuální kopie požadované verze projektu umístěná ve složce tags.

5 Obrázek 3 - Vytvoření kopie v repository Práce s větvemi V naší firmě platí zásada, že se v repository na adresách /Zak/Nazev/trunk/trunk nebo /Proj/Nazev/trunk mohou vyskytovat pouze verze, které se mohou objevit v K2ce zákazníka (výjimku tvoří nové projekty). Průběh prací, které zatím nesmí být v trunku, si můžete verzovat v kopii projektu a po dokončení práce přenést do trunku k zákazníkovi až ostrý výsledek. SVN k tomu poskytuje mechanizmus tzv. vývojových větví (Branch). Větve jsou v podstatě kopií projektu v jiné složce, přičemž SVN podporuje přenos změn z jedné složky do druhé (tzv Merge) (viz Obrázek 4). 1. Větev vytvoříte příkazem TortoiseSvn / Branch/Tag. V dialogu zadejte adresu, která bude stejná jako adresa projektu, místo "/trunk" ale zadejte předem vytvořený adresář "/branches/" a připište název větve (např. /branches/work). Abyste pracovali se založenou větví, tak zaškrtněte "Switch working copy...". 2. Změny, které nyní budete provádět v projektu, budou potvrzovány do větve, jako by se jednalo o samostatný projekt. 3. Nyní chceme zapracovat acovat své změny do ostré větve. Ostrou větev buďto máme někde staženou do jiné pracovní kopie nebo si přepneme svoji pracovní kopii. Přepnutí provedete spuštěním TortoiseSvn / Switch a zadáním větve (v našem případě /Zak/Firma/trunk). 4. Pro přenos do pracovní kopie spusťte TortoiseSvn / Merge, v průvodci zvolte "Reintegrate a branch", zadejte adresu zdrojové větve (v našem případě /Zak/Firma/branches/Work) a potvrďte dialogy. 5. SVN sloučí změny do pracovní kopie (při opakovaném spuštění se přenesou vždy pouze nové změny). Zkontrolujte správnost verze, vyřešte případné konflikty a novou verzi potvrďte do repository. Alternativa: Můžete přenést pouze některé změny z větve (např. pouze Vaše úpravy z testovací větve Linetu do ostré firmy). V tom případě po příkazu TortoiseSvn / Merge zvolte "Merge range of revisions", ions", zadejte adresu zdrojové větve (/Zak/Linet/branches/TestLinet). Rozklikněte Show log a označte pouze Vámi provedené změny. Po potvrzení dialogů se přenesou do pracovní kopie pouze tyto změny.

6 Alternativa: Soubor lze vyvětvit i do stejné složky, např. Skript.pas na Skript_Novy.pas, na němž pak budete pracovat, po otestování zákazníkem změny přenesete zpět do Skript.pas a Skript_Novy.pas odstraníte. Při zpracování přes SVN budete mít uchovanou celou historii procesu. Obrázek 4 - Graf práce s větví projektu

7 Často kladené dotazy Mohu si lokálně zobrazit SVN detaily souborů? Ano, v Průzkumníku Windows lze u složek spravovaných přes SVN zobrazit SVN detaily souborů (viz Obrázek 5). Pokud je budete chtít opakovaně zobrazovat, tak proveďte následující nastavení: Průzkumník Windows / menu / Nástroje / Možnosti složky / záložka Zobrazení, vypnout zhruba 4. křížek "Pamatovat nastavení každé složky" a též kliknout na tlačítko "Obnovit všechny složky". Pak si již v Průzkumníku nad adresářem spravovaným SVN můžete druhým tlačítkem myši na záhlaví sloupců přidat příslušné detaily, které začínají slovem SVN. Situace je řešitelná i Total Commanderu, ale nastavení je složitější (viz ). Obrázek 5 - Detaily souborů spravovaných přes SVN Mohu používat jiný program pro porovnávání souborů? Pro porovnávání souborů, zvýraznění změn a především pro slučování i řešení konfliktů lze používat libovolný program, který je spustitelný z příkazové řádky (WinMerge, po troše nastavování třeba i MS Word). Osobně doporučuji Perforce Merge, umí i 3-way merge (nedocenitelné při řešení konfliktů) a má velmi řešení příjemný design i ovládání. Stačí nainstalovat tento externí nástroj z V:\Tools\SubVersion\ (z instalačního balíku pouze modul Visual Merge Tool) a v TortoIseSvn / Settings / Diff Tool a / Merge tool nastavit cestu k nainstalovanému p4merge.exe. Obrázek 6 Řešení konfliktu pomocí Perforce Merge (porovnávání má rozhraní jednodušší)

8 Lze do souboru automaticky zapisovat, o jakou revizi se jedná? Ano, do souborů spravovaných přes SubVersion lze pomocí automatické náhrady klíčových slov zapisovat číslo jejich revize, autora či umístěnív repository. Aby se to dělo ve Vámi přidaných souborech, tak je třeba nastavit vlastnost (property) každého souboru svn:keywords= Rev URL ". V hlavičce skriptů pak používám tato klíčová slova (údaje nezadávám - nahradí $URL: $Rev: 24$ Standardně do hlaviček našich skriptů ale klíčová slova pro náhradu nedáváme, protože všechny skripty spravované naší firmou mají být napojeny na SubVersion a protože od K2v130 může být nutné podepisovat aktuální verze souborů, které by se cyklicky měnili jednak podpisem a jednak záměnou klíčového slova revize. Další informace o náhradě klíčových slov získáte v nápovědě TortoiseSvn pod hesly "Project Settings" a "SubWCRev program". Mohu nechat TortoiseSvn zapamatovat své heslo? Na svém počítači na firmě je zapamatování Vašeho jména a hesla úplně v pořádku. Při práci na stroji zákazníka však zapamatování nedávejte. Pokud by se tak omylem stalo, zapamatování odstraňte v TortoiseSvn / Settings / záložka "Saved data" pomocí tlačítka Clear za "Authentication data". Proč se mi nezobrazují ikony stavu u souborů? Pro zobrazení SVN stavu na síťových discích je třeba provést následující nastavení: Zaškrtněte volbu TortoiseSvn / Settings / Icon Overlay / Drive Types / Network drives. Pro zobrazení ikon SVN stavů v Total Commanderu stačí v menu Configuration / Options na záložce Icons zapnout volbu "Show overlay icons". Jak a které soubory z K2ky dávat do repository? Do repository dáváme soubory K2ky zákazníka, které jsou určující pro funkci systému, tedy:.\sestavyw\special\ soubory a podadresáře.\sestavyw\ vybrané soubory, ale typicky RF_K2.pas.\K2_3main.ini.\Conf\ definice speciálních poznámkových formulářů (.zbp).\mandant\ vybrané soubory, ale typicky RF_Firm.pas, ExtFields.xml, TabMod.xml.\Mandant\Form_X\ soubory a podadresáře (bez jazykových mutací stačí Form_0) Tyto soubory najdete jako šablonu též v repository jako /Zak/_Sablona. Data běžícího zákazníka můžete do repository dostat následovně: 1. přes Repository broswer zkopírovat /Zak/_Sablona na /Zak/NovyZakaznik 2. přejmenovat přes Repository Broswer adresář mandanta /Zak/_Sablona/trunk/Mandant.VLOZ na NovyZakaznik 3. stáhnout trunk do K2ky (lze bez obav do běžící ostré K2ky šablona neobsahuje soubory nenulové délky a tutíž už z principu nic nemodifikuje) 4. Postupně přidat nové požadované soubory či celé adresáře a odstraniť pomocné *.VLOZ 5. Po potvrzení je hotovo

9 Aby se v K2ce zákazníka nemotali ikony SVNka, tak doporučuji vypnout křížek TortoriseSVN / Settings / Icon overlay / Show overlay for unversioned items. Jak si mohu SVN rozbít? Pokud byste ve své lokální kopii provedly nežádoucí změny a neuváženě potvrdili tyto změny, tak v repository vznikne odpovídající nežádoucí verze (třeba i se smazanými adresáři). Původní verze tam ale zůstává a lze se k ní vrátit. Lokální pracovní kopii můžete rozbít manipulací se skrytým adresářem.svn, který obsahuje veškeré údaje o napojení na repository a předchozí verzi. Nicméně, tím nepřijdete o své soubory, stačí si znovu jinam stáhnout verzi ze serveru a zanést Vaše změny. Pro zrušení vazby na SubVersion stačí odstranit všechny.svn podadresáře projektu. Kde mohu získat další informace o SubVersion? V nápovědě vyvolané přes TortoiseSvn / Help. Na internetu (Google, ) Od svých kolegů nebo ve složitějších případech od Ondry Horáčka jakožto našeho garanta pro SubVersion.

10 Rejstřík Add, 2 Blame, 3 Branch, 5 Branch/Tag, 4, 5 Diff, 3 Edit Conflicts, 4 Export, 2 Help, 8 Checkout, 2 Ignore list, 3 Import, 3 Konflikt, 4 Merge, 5 Náhrada klíčových slov, 7 Princip, 4 Property, 7 Remove, 2 Repository, 1 Resolved, 4 Settings, 3, 7, 8 Show log, 3 síťový disk, 8 sloučení změn, 4 SubVersion, 1 SVN. viz SubVersion SVN detaily souborů, 7 svn:keywords, 7 Switch, 5 TortoiseSVN, 1 Total Commander, 1, 7, 8 Update, 2

Správa verzí souborů na cvičení

Správa verzí souborů na cvičení Správa verzí souborů na cvičení Úvod do problematiky, metodické pokyny Karel Šimerda Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky 1. února 2010 Karel Šimerda (KST, FEI) IOOP/INPSW 1. února

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Obecné informace o cvičeních

Obecné informace o cvičeních Obecné informace o cvičeních Michal Podzimek michal.podzimek@profinit.eu http://www.profinit.eu/cz/podpora-univerzit/univerzitni-vyuka O cvičícím Více než 3 roky v Profinitu Absolvoval tento předmět na

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači Úvod Memeo Instant Backup představuje jednoduché řešení zálohování pro celý digitální svět. Automatickým a nepřetržitým zálohováním vašich cenných souborů na disku C aplikace Memeo Instant Backup chrání

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

PŘIDÁNÍ SOUBORŮ DO OBLASTI PŘIPRAVENÝCH ZMĚN

PŘIDÁNÍ SOUBORŮ DO OBLASTI PŘIPRAVENÝCH ZMĚN NÁPOVĚDA D:\Projekt>git help [prikaz] D:\Projekt>git config help zobrazí nápovědu pro uvedený příkaz vypíše seznam parametrů, které lze zadat do konfiguračního nastavení Git u ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ GIT D:\Projekt>git

Více

Workflow sdíleného projektu ve VisualParadigm

Workflow sdíleného projektu ve VisualParadigm Workflow sdíleného projektu ve VisualParadigm Metodický postup vytvoření VisualParadigm projektu a jeho víceuživatelské paralelní editace. Datum vypracování: 25. 1. 2013 Poslední aktualizace: 25. 1. 2013

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace...1 2. Internetový prohlížeč...1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení...1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...2

Více

SPY COBRA Deluxe. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

SPY COBRA Deluxe. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: SPY COBRA Deluxe Návod k použití Hlavní výhody produktu: Velmi rychlá a jednoduchá instalace a deinstalace Snadné nastavení reportingu Pro běžného uživatele nezjistitelné www.spyshops.cz Stránka 1 1. Představení

Více

Aktualizace softwaru Basis a firmwaru ústředny Lares. Ksenia: Bezpečnost on-line

Aktualizace softwaru Basis a firmwaru ústředny Lares. Ksenia: Bezpečnost on-line 0201600010-0201600015 - 0201600020-0201600025 0201600035 Aktualizace softwaru Basis a firmwaru ústředny Lares Ksenia: Bezpečnost on-line Aktualizace softwaru Basis na novější verzi Pro aktualizaci softwaru

Více

Aktivace Samostatné Licence Aktivace samostatné licence probíhá přes Internet. Pokud nemáte přístup k Internetu, čtěte na str. 2 jak postupovat.

Aktivace Samostatné Licence Aktivace samostatné licence probíhá přes Internet. Pokud nemáte přístup k Internetu, čtěte na str. 2 jak postupovat. Instalace samostatné licence Edgecam Tento dokument popisuje instalaci a aktivaci samostatné licence Edgecam. Obsahem dokumentu je i update licence (více na straně 4). Před aktivací licence si pozorně

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN VComNet Uživatelská příručka Úvod Aplikace VComNet je určena pro realizaci komunikace aplikací běžících na operačním systému Windows se zařízeními, které jsou připojeny pomocí datové sběrnice RS485 (RS422/RS232)

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Write-N-Cite - stručný návod

Write-N-Cite - stručný návod Nástroj pro podporu výzkumu od společnosti ProQuest Spuštění Write-N-Cite POZNÁMKA: Při prvním spuštění Write-N-Cite ve Windows musíte být připojeni k internetu, abyste se mohli přihlásit do svého RefWorks

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Verzování zdrojových kódů

Verzování zdrojových kódů Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 20.3.2017 Verzování zdrojových kódů Úvod strana 2 Co to je? Systém, který dokáže uchovat historii změn ve zdrojovém kódu datum, autor, konkrétní změny každá změna

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

SCM = Source Code Management software, základní typologie rozdělení je podle počtu a umístění základního úložiště kódu(=repository) na:

SCM = Source Code Management software, základní typologie rozdělení je podle počtu a umístění základního úložiště kódu(=repository) na: Otázka 16 - Y36SI3 Zadání Disciplinované přístupy ke změnám software (SCM). Nástroje pro správu a verzování zdrojového kódu. Řešení konfliktů v nástrojích pro správu zdrojového kódu. Slučování změn (operace

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Strana 2 Versiondog 3.1.0 Nová verze systému Versiondog 3.1.0 přináší oproti předchozí verzi 3.0.3 celou řadu nových funkčností. Zásadní změnou

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZE PRO SQL Express 2005

AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZE PRO SQL Express 2005 AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZE PRO SQL Express 2005 POZOR! Celý postup je nutné aplikovat přímo na počítači, kde je nainstalován SQL server! 1. Vytvoření souboru s SQL scriptem 1.1. Vytvořte textový soubor

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Instalace síťové CLS licence

Instalace síťové CLS licence Instalace síťové CLS licence Jako tomu bylo u předchozích verzí, poskytuje SURFCAM nadále možnost síťového licencování pro ty uživatele, kteří vlastní plovoucí licence systému SURFCAM. Metoda síťových

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ)

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) Pro správný provoz programu na OS MS VISTA a WIN7 je po nainstalování programu nutno provést, případně

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

Certifikační autorita EET Modelové postupy instalace certifikátu

Certifikační autorita EET Modelové postupy instalace certifikátu Certifikační autorita EET Modelové postupy instalace certifikátu Verze 1.0, 1.9.2016 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Instalace certifikátu ve Windows 7... 4 2.1 Instalace ze souboru.p12 (formát PKCS#12)... 4 2.2 Instalace

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu Program SeleCAD pro AutoCAD LT a FULL Instalace a registrace programu Obsah : Instalace programu SeleCAD 3 AutoCAD plná verze AutoCAD LT Uvolnění aplikace s programu AutoCAD 5 Zobrazení panelu nástrojů

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Asset Web Interface. Trade FIDES, a.s. (aktualizace - 9/2014) Popis nastavení IIS. Manuál technika systému

Asset Web Interface. Trade FIDES, a.s. (aktualizace - 9/2014) Popis nastavení IIS. Manuál technika systému Trade FIDES, a.s. Asset Web Interface (aktualizace - 9/2014) Popis nastavení IIS Manuál technika systému 2 Aplikace Asset Web Interface Obsah 1 Úvod a instalace softwaru... 3 1.1 Instalace IIS Windows

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Nápověda Bannerová kampaň PENTA

Nápověda Bannerová kampaň PENTA Nápověda Bannerová kampaň PENTA I. Náhled bannerů II. Potřebný software III. Postup 1) Vytvoření XML souboru 2) Vytvoření obrázků 3) Nahrání souborů na server 4) Testování bannerů IV. Struktura adresářů

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Nastavení L2TP VPN ve Windows

Nastavení L2TP VPN ve Windows Nastavení L2TP VPN ve Windows Pro nastavení L2TP VPN je potřeba provést dva kroky import certifikátů a vlastní konfiguraci VPN připojení. Jedním z certifikátů, které budeme potřebovat, je certifikát certifikační

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Uživatelská příručka Dynavix Manager

Uživatelská příručka Dynavix Manager Uživatelská příručka Dynavix Manager 1. O aplikaci Dynavix Manager je bezplatný synchronizační software určený pro správu a aktualizaci zařízení vybavených navigačním softwarem Dynavix. Aplikace Dynavix

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Šachmatky Resortní část

Šachmatky Resortní část Instalační manuál Šachmatky Resortní část název dokumentu: autor: DATA SOLUTIONS s.r.o. verze: 1.0 datum: 11.05.11 stádium: důvěrnost: Finální verze Určeno správcům sítě název souboru: SM_Instalacni Manual_Resort_110511.doc

Více

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1 Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče Verze: 2.1 Vytvořil: Milan Horák Poslední aktualizace: 1. 4. 2016 1 Obsah 1. Úvod... 1 1.1 Úvodní

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace... 1 2. Internetový prohlížeč... 1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení... 1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...

Více

www.vltava2000.cz Elektronický obchod a web snadno a rychle skutečností

www.vltava2000.cz Elektronický obchod a web snadno a rychle skutečností www.vltava2000.cz Elektronický obchod a web snadno a rychle skutečností - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - NÁVOD K NASTAVENÍ

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

MS Windows - SafeQ Client

MS Windows - SafeQ Client MS Windows - SafeQ Client Instalace SafeQ klienta a ovladačů tiskáren na žákovských počítačích Tento návod je určen pro ty žáky, kteří v rámci školní WiFi počítačové sítě chtějí posílat tisk na kopírku

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/7 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Program slouží k provozní evidenci chemických látek, směsí, archivaci bezpečnostních listů a tvorbě rychlých přehledů.

Program slouží k provozní evidenci chemických látek, směsí, archivaci bezpečnostních listů a tvorbě rychlých přehledů. CASEC Chemical Abstract Substances Evidence Center Program slouží k provozní evidenci chemických látek, směsí, archivaci bezpečnostních listů a tvorbě rychlých přehledů. Je určen výrobcům, dovozcům, distributorům

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Informační manuál PŘIHLÁŠENÍ DO SÍTĚ NOVELL (ZAMĚSTNANEC, DOKTORAND)

Informační manuál PŘIHLÁŠENÍ DO SÍTĚ NOVELL (ZAMĚSTNANEC, DOKTORAND) Informační manuál PŘIHLÁŠENÍ DO SÍTĚ NOVELL (ZAMĚSTNANEC, DOKTORAND) Obsah 1) Přihlášení do sítě při startu PC... 1 2) Dodatečné přihlášení do sítě Novell (z Windows)... 2 3) Odhlášení ze sítě... 2 4)

Více

Nastavení CADprofi pro CAD, aktivace a registrace CADprofi

Nastavení CADprofi pro CAD, aktivace a registrace CADprofi Nastavení pro CAD, aktivace a registrace Obsah 1 Nastavení pro program CAD... 1 1.1 Automatické nastavení pro program CAD... 1 1.2 Ruč ní nastavení do programu CAD... 3 2 Registrace a aktivace licence...

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Návod k použití OOCorr (rošíření OpenOffice.org)

Návod k použití OOCorr (rošíření OpenOffice.org) MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Návod k použití OOCorr (rošíření OpenOffice.org) aktuální verze OOCorru: 2.0.0 RC Jaroslav Moravec 207912@mail.muni.cz Brno, 27. 10. 2009 Obsah 1 Úvod...3 2 Instalace...4

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

První rande s Kristýnou

První rande s Kristýnou První rande s Kristýnou aneb jak na to Barbora HLADIŠOVÁ Příloha č. 2. e k diplomové práci B. Hladišové (2009): Metodika pro tvorbu bezešvého územního plánu Kristýna-GIS prohlížečka 1.3 je freeware, to

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

1 Návod na instalaci prostředí LeJOS-NXJ a přehrání firmwaru NXT kostky

1 Návod na instalaci prostředí LeJOS-NXJ a přehrání firmwaru NXT kostky 1 Návod na instalaci prostředí LeJOS-NXJ a přehrání firmwaru NXT kostky 1. Nainstalujte ovladač na připojení NXJ přes USB rozhraní. Pokud jste nainstalovali software od LEGO Mindstorms, který se k legu

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL EDEE CMS. Dlouhodobě úspěšné weby 1

UŽIVATELSKÝ MANUÁL EDEE CMS. Dlouhodobě úspěšné weby 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL EDEE CMS Dlouhodobě úspěšné weby 1 EDEE MANUÁL OBSAH S Edeem hravě zvládnete hodně práce s minimem nástrojů. Nechcete pročítat celý manuál? Najděte si v obsahu to, co vás zajímá, a neztrácejte

Více