SubVersion pro K2 atmitec syst

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SubVersion pro K2 atmitec syst"

Transkript

1 SubVersion pro K2 atmitec syst Obsah Co je SubVersion... 1 Příprava před používáním SVN... 1 Běžná práce se SubVersion... 2 Stážení aktuální verze z repository... 2 Potvrzení změn do repository... 2 Nahrání nového projektu do repository... 3 Prohlížení změn projektu... 3 Pokročilé operace se SubVersion... 4 Současná editace jednoho souboru dvěma uživateli... 4 Označení důležitých verzí... 4 Práce s větvemi... 5 Často kladené dotazy... 7 Mohu si lokálně zobrazit SVN detaily souborů?... 7 Lze do souboru automaticky zapisovat, o jakou revizi se jedná?... 7 Mohu nechat TortoiseSvn zapamatovat své heslo?... 8 Proč se mi nezobrazují ikony stavu u souborů?... 8 Které soubory z K2ky dávat do repository?... 8 Jak si mohu SVN rozbít?... 8 Kde mohu získat další informace o SubVersion?... 9 Rejstřík Co je SubVersion SubVersion (SVN) je systém pro správu verzí. Slouží hlavně jako centrální uložiště souborů s evidencí změn a především s podporou spolupráce více osob na jednom projektu. Ve společnosti K2 atmitec syst je SubVersion používán především pro archivaci "speciálů" zákazníků, pro evidenci změn a pro spolupráci na projektech. Centrálním úložiště (repository) je přístupné adrese https://svn.syst.cz/svn/k2/ z firmy i mimo ni. Uživatelé se autorizují našimi doménovými účty qgirit\jmeno.prijmeni. Pro přístup používáme speciálního klienta TortoiseSVN, který je integrován do Windows Exlorera (průzkumník, složky) a všechny funkce jsou přístupné přes druhé tlačítko myši. Stejně tak v Total Commanderu. Příprava před používáním SVN Nainstalujte si klienta TortoiseSvn, který najdete na našem síťovém disku V:\Tools\SubVersion\TortoriseSvn-xxx.msi (alternativně stahnutelný z ). Po instalaci je třeba restartovat počítač.

2 Běžná práce se SubVersion Stážení aktuální verze z repository Napoprvé, kdy ještě nemáte adresář získaný a spravovaný přes SubVersion, postupujte následovně: 1. V kontextovém menu adresáře (druhé tlačítko myši) zvolte "SVN Checkout". 2. V dialogu zadejte adresu https://svn.syst.cz/svn/k2/ (viz Obrázek 1). 3. Klikněte na tlačítko "..." za adresou a vyberte adresář, který chcete stáhnout pro ostré skripty zákazníků /Zak/Firma/trunk. 4. Po potvrzení dialogu se Vám data ze serveru stáhnou (do adresáře, který je uveden v poli Checkout directory). Každá další aktualizace tohoto adresáře provedete přes volbu "SVN Update" v kontextovém menu adresáře. Pokud požadované soubory nebudete chtít po úpravě nahrát zpět na server, tak místo "SVN Checkout" vyberte "TortoiseSVN / Export". Obrázek 1 - Staženi z repository Potvrzení změn do repository 1. Nejprve si stáhněte aktualizace ze serveru. Tedy, v kontextovém menu adresáře zvolte "SVN Update". 2. Pokud máte soubor, který na serveru neexistuje, je nutné ho přidat (TortoiseSVN / Add), prosté nahrání do adresáře nestačí. Obdobně pro vymazání souboru použijte TortoiseSVN / Remove (nebo jej lze odeberat při potvrzování změn). 3. Pro nahrání změn zvolte v kontextovém menu souboru nebo adresáře příkaz "SVN Commit". 4. V dialogu zkontrolujte, které změny nahráváte na server. Vždy vyplňujte stručný popis charakterizující změnu. Potvrzením pak zpřístupněte své úpravy na server.

3 Pokud nechcete některé typy souborů nahrávat na server (např. MujPokus.pas), zajistíte to volbou "TortoiseSVN / Add to ignore list". Typy souborů, které chcete vždy ignorovat, zadáte v nastavení TortoiseSvn / Settings / záložka General do pole Global ignore pattern, já maximalisticky používám "Bin Debug Release obj Obj ClientBin *.dir *.bak *.suo *.user *.ncb *.jpg *.exe *.dll bin *.log *.ind orig prep.#* itkgaussiandistribution.cxx.cvsignore CVS.* *.asv *.~* *~ Generated_Code" Nahrání nového projektu do repository Následující návod udává, jak nahrát projekt do repository obecně. Doporučení postup pro zanesení do repository z běžící K2ky zákazníka naleznete v často kladených otázkách. 1. Vyčistěte všechny nepotřebné soubory a adresáře. V repository mají být pouze aktuálně platné zdrojové kódy nebo sestavy. (Pro seznam souborů viz v Často kladené otázky.) 2. V kontextovém menu hlavního adresáře zvolte TortoiseSvn / Import. 3. V dialogu zadejte cestu pro import (např. https://svn.syst.cz/svn/k2/zak/linet/trunk ) a vyplňte komentář. Data zákazníků patří do adresáře /Zak/Firma/trunk (nezapomeňte trunk pro označení ostré větve), Vaše soukromé projekty do /Home/Prijmeni, testy do /Test, projekty vývoje do /Proj a obecně využitelné nástroje do /Util. 4. Pokud chcete s verzí dále pracovat přes SVN, je nutné si ji stáhnout (viz Stažení aktuální verze z repository). Prohlížení změn projektu SVN Stav souborů: U souborů spravovaných přes SVN je jejich aktuální stav indikován překryvným symbolem u ikonky... viz Obrázek 2. Na naší firmě platí striktní zásada, že po ukončení Vaší práce u zákazníka nesmí v projektu zůstat žádný soubor nepotvrzený (tedy nesmí zůstat žádná červená nebo modrá ikonka). Obrázek 2 - Ikony SVN stavu souboru Provedené změny: Pro zobrazení rozdílu mezi současnou a původní verzí změněného souboru zvolte v jeho kontextovém menu TortoiseSvn / Diff. Objeví se Vám porovnání původní a aktuální verze. Je zde možná i korekce změn. Toto porovnání lze vyvolat např. i před potvrzením (Commitem) Vašich změn do repository. Historii změn v projektu vyvoláte např. pomocí volby TortoiseSvn / "Show log". Autora a důvody změn pro každý řádek kódu získáte pomocí funkce TortoiseSvn / Blame z kontextového menu souboru.

4 Pokročilé operace se SubVersion Současná editace jednoho souboru dvěma uživateli Může dojít k situaci, že dva uživatelé editují zároveň jeden soubor, každý ve své lokální kopii (např. ZP provede drobnou opravu ve skriptu přímo u zákazníka, zatímco SIčko zapracovává na firmě novou funkčnost). SVN takové případy pomáhá řešit efektivně pomocí následujícího postupu. 1. První uživatel potvrdí své změny do repository. 2. Vy jakožto druhý uživatel si stáhnete aktuální verzi z repository (potvrzení neaktuální verze SVN neumožní). 3. SVN sloučí do pracovní kopie změny, které udělal první uživatel. Pokud editace probíhala na jiných řádcích zdrojového souboru nebo pokud je editace shodná, výsledek automatického sloučení změn je totožný, jako kdyby oba uživatelé pracovali se stejným souborem. 4. Konflikt: V ojedinělých případech, kdy oba uživatelé zároveň editovali různým způsoben stejné řádky, SVN detekuje konflikt. a. SVN provede částečné sloučení, zahlásí konfliktní stav a označí jej zvláštní ikonou (viz. Obrázek 2). b. Konflikt vyřešte editací sporných řádek vyznačených v pracovní kopii. Buďto v libovolném editoru zrevidujte řádky mezi značkami "<<<<<<<" a ">>>>>>>", nebo použijte nástroj TortoiseSvn / Edit Conflicst. c. Konflikt označte za vyřešený pomocí volby TortoiseSvn / Resolved. 5. Zkontrolujte správnost současné verze a potvrďte ji do repository. Popsané automatické slučování změn je možné jen u textových souborů, u binárních je nutné situaci řešit ručně. SVN umožňuje i uzamknutí souborů pro výhradní editaci. SVN ve skutečnosti funguje na principu přenášení změn, tzn. že porovná předchozí vezi souboru (tu si ukládá v adresáři.svn) a novou verzi. Zjistí např., že přibyl řádek ten a ten, jiný řádek byl změněn a že jste smazali ten a ten soubor. Takto přes zněmy interpretuje stažení nové verze, commit verze i slučování změn a větvení. Pokud se tato operace nepovede, hlásí konflikt. Označení důležitých verzí 1. Pro projekt, jehož konkrétní verzi chcete označit pro zjednodušení budoucího přístupu, zvolte TortoiseSvn / Branch/Tag. 2. Zadejte adresu, která bude stejná jako adresa projektu. Místo označení aktuální verze "/trunk" ale zadejte předem vytvořený adresář "/tags/" a připište krátký název (viz Obrázek 3). V projektech oddělení vývoje budeme značit verze ve stylu "V_1.2", verze poskytnuté jednotlivým zákazníkům jako "Z_Firma" a importované verze projektů jako "I_ZCvska". 3. Význam verze stručně popište do pole message a ujistěte se že křížek "Switch working copy..." není zatržen. Potvrzením dialogu vznikne v repository snadno přístupná virtuální kopie požadované verze projektu umístěná ve složce tags.

5 Obrázek 3 - Vytvoření kopie v repository Práce s větvemi V naší firmě platí zásada, že se v repository na adresách /Zak/Nazev/trunk/trunk nebo /Proj/Nazev/trunk mohou vyskytovat pouze verze, které se mohou objevit v K2ce zákazníka (výjimku tvoří nové projekty). Průběh prací, které zatím nesmí být v trunku, si můžete verzovat v kopii projektu a po dokončení práce přenést do trunku k zákazníkovi až ostrý výsledek. SVN k tomu poskytuje mechanizmus tzv. vývojových větví (Branch). Větve jsou v podstatě kopií projektu v jiné složce, přičemž SVN podporuje přenos změn z jedné složky do druhé (tzv Merge) (viz Obrázek 4). 1. Větev vytvoříte příkazem TortoiseSvn / Branch/Tag. V dialogu zadejte adresu, která bude stejná jako adresa projektu, místo "/trunk" ale zadejte předem vytvořený adresář "/branches/" a připište název větve (např. /branches/work). Abyste pracovali se založenou větví, tak zaškrtněte "Switch working copy...". 2. Změny, které nyní budete provádět v projektu, budou potvrzovány do větve, jako by se jednalo o samostatný projekt. 3. Nyní chceme zapracovat acovat své změny do ostré větve. Ostrou větev buďto máme někde staženou do jiné pracovní kopie nebo si přepneme svoji pracovní kopii. Přepnutí provedete spuštěním TortoiseSvn / Switch a zadáním větve (v našem případě /Zak/Firma/trunk). 4. Pro přenos do pracovní kopie spusťte TortoiseSvn / Merge, v průvodci zvolte "Reintegrate a branch", zadejte adresu zdrojové větve (v našem případě /Zak/Firma/branches/Work) a potvrďte dialogy. 5. SVN sloučí změny do pracovní kopie (při opakovaném spuštění se přenesou vždy pouze nové změny). Zkontrolujte správnost verze, vyřešte případné konflikty a novou verzi potvrďte do repository. Alternativa: Můžete přenést pouze některé změny z větve (např. pouze Vaše úpravy z testovací větve Linetu do ostré firmy). V tom případě po příkazu TortoiseSvn / Merge zvolte "Merge range of revisions", ions", zadejte adresu zdrojové větve (/Zak/Linet/branches/TestLinet). Rozklikněte Show log a označte pouze Vámi provedené změny. Po potvrzení dialogů se přenesou do pracovní kopie pouze tyto změny.

6 Alternativa: Soubor lze vyvětvit i do stejné složky, např. Skript.pas na Skript_Novy.pas, na němž pak budete pracovat, po otestování zákazníkem změny přenesete zpět do Skript.pas a Skript_Novy.pas odstraníte. Při zpracování přes SVN budete mít uchovanou celou historii procesu. Obrázek 4 - Graf práce s větví projektu

7 Často kladené dotazy Mohu si lokálně zobrazit SVN detaily souborů? Ano, v Průzkumníku Windows lze u složek spravovaných přes SVN zobrazit SVN detaily souborů (viz Obrázek 5). Pokud je budete chtít opakovaně zobrazovat, tak proveďte následující nastavení: Průzkumník Windows / menu / Nástroje / Možnosti složky / záložka Zobrazení, vypnout zhruba 4. křížek "Pamatovat nastavení každé složky" a též kliknout na tlačítko "Obnovit všechny složky". Pak si již v Průzkumníku nad adresářem spravovaným SVN můžete druhým tlačítkem myši na záhlaví sloupců přidat příslušné detaily, které začínají slovem SVN. Situace je řešitelná i Total Commanderu, ale nastavení je složitější (viz ). Obrázek 5 - Detaily souborů spravovaných přes SVN Mohu používat jiný program pro porovnávání souborů? Pro porovnávání souborů, zvýraznění změn a především pro slučování i řešení konfliktů lze používat libovolný program, který je spustitelný z příkazové řádky (WinMerge, po troše nastavování třeba i MS Word). Osobně doporučuji Perforce Merge, umí i 3-way merge (nedocenitelné při řešení konfliktů) a má velmi řešení příjemný design i ovládání. Stačí nainstalovat tento externí nástroj z V:\Tools\SubVersion\ (z instalačního balíku pouze modul Visual Merge Tool) a v TortoIseSvn / Settings / Diff Tool a / Merge tool nastavit cestu k nainstalovanému p4merge.exe. Obrázek 6 Řešení konfliktu pomocí Perforce Merge (porovnávání má rozhraní jednodušší)

8 Lze do souboru automaticky zapisovat, o jakou revizi se jedná? Ano, do souborů spravovaných přes SubVersion lze pomocí automatické náhrady klíčových slov zapisovat číslo jejich revize, autora či umístěnív repository. Aby se to dělo ve Vámi přidaných souborech, tak je třeba nastavit vlastnost (property) každého souboru svn:keywords= Rev URL ". V hlavičce skriptů pak používám tato klíčová slova (údaje nezadávám - nahradí $URL: $Rev: 24$ Standardně do hlaviček našich skriptů ale klíčová slova pro náhradu nedáváme, protože všechny skripty spravované naší firmou mají být napojeny na SubVersion a protože od K2v130 může být nutné podepisovat aktuální verze souborů, které by se cyklicky měnili jednak podpisem a jednak záměnou klíčového slova revize. Další informace o náhradě klíčových slov získáte v nápovědě TortoiseSvn pod hesly "Project Settings" a "SubWCRev program". Mohu nechat TortoiseSvn zapamatovat své heslo? Na svém počítači na firmě je zapamatování Vašeho jména a hesla úplně v pořádku. Při práci na stroji zákazníka však zapamatování nedávejte. Pokud by se tak omylem stalo, zapamatování odstraňte v TortoiseSvn / Settings / záložka "Saved data" pomocí tlačítka Clear za "Authentication data". Proč se mi nezobrazují ikony stavu u souborů? Pro zobrazení SVN stavu na síťových discích je třeba provést následující nastavení: Zaškrtněte volbu TortoiseSvn / Settings / Icon Overlay / Drive Types / Network drives. Pro zobrazení ikon SVN stavů v Total Commanderu stačí v menu Configuration / Options na záložce Icons zapnout volbu "Show overlay icons". Jak a které soubory z K2ky dávat do repository? Do repository dáváme soubory K2ky zákazníka, které jsou určující pro funkci systému, tedy:.\sestavyw\special\ soubory a podadresáře.\sestavyw\ vybrané soubory, ale typicky RF_K2.pas.\K2_3main.ini.\Conf\ definice speciálních poznámkových formulářů (.zbp).\mandant\ vybrané soubory, ale typicky RF_Firm.pas, ExtFields.xml, TabMod.xml.\Mandant\Form_X\ soubory a podadresáře (bez jazykových mutací stačí Form_0) Tyto soubory najdete jako šablonu též v repository jako /Zak/_Sablona. Data běžícího zákazníka můžete do repository dostat následovně: 1. přes Repository broswer zkopírovat /Zak/_Sablona na /Zak/NovyZakaznik 2. přejmenovat přes Repository Broswer adresář mandanta /Zak/_Sablona/trunk/Mandant.VLOZ na NovyZakaznik 3. stáhnout trunk do K2ky (lze bez obav do běžící ostré K2ky šablona neobsahuje soubory nenulové délky a tutíž už z principu nic nemodifikuje) 4. Postupně přidat nové požadované soubory či celé adresáře a odstraniť pomocné *.VLOZ 5. Po potvrzení je hotovo

9 Aby se v K2ce zákazníka nemotali ikony SVNka, tak doporučuji vypnout křížek TortoriseSVN / Settings / Icon overlay / Show overlay for unversioned items. Jak si mohu SVN rozbít? Pokud byste ve své lokální kopii provedly nežádoucí změny a neuváženě potvrdili tyto změny, tak v repository vznikne odpovídající nežádoucí verze (třeba i se smazanými adresáři). Původní verze tam ale zůstává a lze se k ní vrátit. Lokální pracovní kopii můžete rozbít manipulací se skrytým adresářem.svn, který obsahuje veškeré údaje o napojení na repository a předchozí verzi. Nicméně, tím nepřijdete o své soubory, stačí si znovu jinam stáhnout verzi ze serveru a zanést Vaše změny. Pro zrušení vazby na SubVersion stačí odstranit všechny.svn podadresáře projektu. Kde mohu získat další informace o SubVersion? V nápovědě vyvolané přes TortoiseSvn / Help. Na internetu (Google, ) Od svých kolegů nebo ve složitějších případech od Ondry Horáčka jakožto našeho garanta pro SubVersion.

10 Rejstřík Add, 2 Blame, 3 Branch, 5 Branch/Tag, 4, 5 Diff, 3 Edit Conflicts, 4 Export, 2 Help, 8 Checkout, 2 Ignore list, 3 Import, 3 Konflikt, 4 Merge, 5 Náhrada klíčových slov, 7 Princip, 4 Property, 7 Remove, 2 Repository, 1 Resolved, 4 Settings, 3, 7, 8 Show log, 3 síťový disk, 8 sloučení změn, 4 SubVersion, 1 SVN. viz SubVersion SVN detaily souborů, 7 svn:keywords, 7 Switch, 5 TortoiseSVN, 1 Total Commander, 1, 7, 8 Update, 2

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Instalace (instalace lokální PC)

Instalace (instalace lokální PC) Instalace (instalace lokální PC) Instalaci informačního systému PREMIER lze spustit z CD, z nabídky Instalovat. Po vložení CD do mechaniky se automaticky spustí průvodce instalací. Pokud po vložení CD

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Využití Exchange Serveru pro skupinovou spolupráci

Využití Exchange Serveru pro skupinovou spolupráci Využití Exchange Serveru pro skupinovou spolupráci KAPITOLA 6 V této kapitole se dozvíte: Plánování událostí pomocí kalendářů Delegování přístupu do kalendáře pro jiného uživatele Firemní kontakty Využití

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Certifikační autorita PostSignum Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

Výpočtový program armatur DiVent

Výpočtový program armatur DiVent Obsah Výpočtový program armatur DiVent Instalace a první kroky KAPITOLA 1...2 Úvod...2 1.1 Návrh regulační armatury...2 KAPITOLA 2...3 Instalace a první spuštění...3 2.1 Instalace programu DiVent...3 2.2

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

T-Mobile PC Telefon Návod k použití

T-Mobile PC Telefon Návod k použití T-Mobile PC Telefon Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Instalace a nastavení...4 2.1 Příprava...4 2.2 Spuštění aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.3 Konfigurace aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.4

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Dnes bych Vás chtěl seznámit s pro mne nepřekonatelným genealogickým programem Legacy Family

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více