SubVersion pro K2 atmitec syst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SubVersion pro K2 atmitec syst"

Transkript

1 SubVersion pro K2 atmitec syst Obsah Co je SubVersion... 1 Příprava před používáním SVN... 1 Běžná práce se SubVersion... 2 Stážení aktuální verze z repository... 2 Potvrzení změn do repository... 2 Nahrání nového projektu do repository... 3 Prohlížení změn projektu... 3 Pokročilé operace se SubVersion... 4 Současná editace jednoho souboru dvěma uživateli... 4 Označení důležitých verzí... 4 Práce s větvemi... 5 Často kladené dotazy... 7 Mohu si lokálně zobrazit SVN detaily souborů?... 7 Lze do souboru automaticky zapisovat, o jakou revizi se jedná?... 7 Mohu nechat TortoiseSvn zapamatovat své heslo?... 8 Proč se mi nezobrazují ikony stavu u souborů?... 8 Které soubory z K2ky dávat do repository?... 8 Jak si mohu SVN rozbít?... 8 Kde mohu získat další informace o SubVersion?... 9 Rejstřík Co je SubVersion SubVersion (SVN) je systém pro správu verzí. Slouží hlavně jako centrální uložiště souborů s evidencí změn a především s podporou spolupráce více osob na jednom projektu. Ve společnosti K2 atmitec syst je SubVersion používán především pro archivaci "speciálů" zákazníků, pro evidenci změn a pro spolupráci na projektech. Centrálním úložiště (repository) je přístupné adrese https://svn.syst.cz/svn/k2/ z firmy i mimo ni. Uživatelé se autorizují našimi doménovými účty qgirit\jmeno.prijmeni. Pro přístup používáme speciálního klienta TortoiseSVN, který je integrován do Windows Exlorera (průzkumník, složky) a všechny funkce jsou přístupné přes druhé tlačítko myši. Stejně tak v Total Commanderu. Příprava před používáním SVN Nainstalujte si klienta TortoiseSvn, který najdete na našem síťovém disku V:\Tools\SubVersion\TortoriseSvn-xxx.msi (alternativně stahnutelný z ). Po instalaci je třeba restartovat počítač.

2 Běžná práce se SubVersion Stážení aktuální verze z repository Napoprvé, kdy ještě nemáte adresář získaný a spravovaný přes SubVersion, postupujte následovně: 1. V kontextovém menu adresáře (druhé tlačítko myši) zvolte "SVN Checkout". 2. V dialogu zadejte adresu https://svn.syst.cz/svn/k2/ (viz Obrázek 1). 3. Klikněte na tlačítko "..." za adresou a vyberte adresář, který chcete stáhnout pro ostré skripty zákazníků /Zak/Firma/trunk. 4. Po potvrzení dialogu se Vám data ze serveru stáhnou (do adresáře, který je uveden v poli Checkout directory). Každá další aktualizace tohoto adresáře provedete přes volbu "SVN Update" v kontextovém menu adresáře. Pokud požadované soubory nebudete chtít po úpravě nahrát zpět na server, tak místo "SVN Checkout" vyberte "TortoiseSVN / Export". Obrázek 1 - Staženi z repository Potvrzení změn do repository 1. Nejprve si stáhněte aktualizace ze serveru. Tedy, v kontextovém menu adresáře zvolte "SVN Update". 2. Pokud máte soubor, který na serveru neexistuje, je nutné ho přidat (TortoiseSVN / Add), prosté nahrání do adresáře nestačí. Obdobně pro vymazání souboru použijte TortoiseSVN / Remove (nebo jej lze odeberat při potvrzování změn). 3. Pro nahrání změn zvolte v kontextovém menu souboru nebo adresáře příkaz "SVN Commit". 4. V dialogu zkontrolujte, které změny nahráváte na server. Vždy vyplňujte stručný popis charakterizující změnu. Potvrzením pak zpřístupněte své úpravy na server.

3 Pokud nechcete některé typy souborů nahrávat na server (např. MujPokus.pas), zajistíte to volbou "TortoiseSVN / Add to ignore list". Typy souborů, které chcete vždy ignorovat, zadáte v nastavení TortoiseSvn / Settings / záložka General do pole Global ignore pattern, já maximalisticky používám "Bin Debug Release obj Obj ClientBin *.dir *.bak *.suo *.user *.ncb *.jpg *.exe *.dll bin *.log *.ind orig prep.#* itkgaussiandistribution.cxx.cvsignore CVS.* *.asv *.~* *~ Generated_Code" Nahrání nového projektu do repository Následující návod udává, jak nahrát projekt do repository obecně. Doporučení postup pro zanesení do repository z běžící K2ky zákazníka naleznete v často kladených otázkách. 1. Vyčistěte všechny nepotřebné soubory a adresáře. V repository mají být pouze aktuálně platné zdrojové kódy nebo sestavy. (Pro seznam souborů viz v Často kladené otázky.) 2. V kontextovém menu hlavního adresáře zvolte TortoiseSvn / Import. 3. V dialogu zadejte cestu pro import (např. https://svn.syst.cz/svn/k2/zak/linet/trunk ) a vyplňte komentář. Data zákazníků patří do adresáře /Zak/Firma/trunk (nezapomeňte trunk pro označení ostré větve), Vaše soukromé projekty do /Home/Prijmeni, testy do /Test, projekty vývoje do /Proj a obecně využitelné nástroje do /Util. 4. Pokud chcete s verzí dále pracovat přes SVN, je nutné si ji stáhnout (viz Stažení aktuální verze z repository). Prohlížení změn projektu SVN Stav souborů: U souborů spravovaných přes SVN je jejich aktuální stav indikován překryvným symbolem u ikonky... viz Obrázek 2. Na naší firmě platí striktní zásada, že po ukončení Vaší práce u zákazníka nesmí v projektu zůstat žádný soubor nepotvrzený (tedy nesmí zůstat žádná červená nebo modrá ikonka). Obrázek 2 - Ikony SVN stavu souboru Provedené změny: Pro zobrazení rozdílu mezi současnou a původní verzí změněného souboru zvolte v jeho kontextovém menu TortoiseSvn / Diff. Objeví se Vám porovnání původní a aktuální verze. Je zde možná i korekce změn. Toto porovnání lze vyvolat např. i před potvrzením (Commitem) Vašich změn do repository. Historii změn v projektu vyvoláte např. pomocí volby TortoiseSvn / "Show log". Autora a důvody změn pro každý řádek kódu získáte pomocí funkce TortoiseSvn / Blame z kontextového menu souboru.

4 Pokročilé operace se SubVersion Současná editace jednoho souboru dvěma uživateli Může dojít k situaci, že dva uživatelé editují zároveň jeden soubor, každý ve své lokální kopii (např. ZP provede drobnou opravu ve skriptu přímo u zákazníka, zatímco SIčko zapracovává na firmě novou funkčnost). SVN takové případy pomáhá řešit efektivně pomocí následujícího postupu. 1. První uživatel potvrdí své změny do repository. 2. Vy jakožto druhý uživatel si stáhnete aktuální verzi z repository (potvrzení neaktuální verze SVN neumožní). 3. SVN sloučí do pracovní kopie změny, které udělal první uživatel. Pokud editace probíhala na jiných řádcích zdrojového souboru nebo pokud je editace shodná, výsledek automatického sloučení změn je totožný, jako kdyby oba uživatelé pracovali se stejným souborem. 4. Konflikt: V ojedinělých případech, kdy oba uživatelé zároveň editovali různým způsoben stejné řádky, SVN detekuje konflikt. a. SVN provede částečné sloučení, zahlásí konfliktní stav a označí jej zvláštní ikonou (viz. Obrázek 2). b. Konflikt vyřešte editací sporných řádek vyznačených v pracovní kopii. Buďto v libovolném editoru zrevidujte řádky mezi značkami "<<<<<<<" a ">>>>>>>", nebo použijte nástroj TortoiseSvn / Edit Conflicst. c. Konflikt označte za vyřešený pomocí volby TortoiseSvn / Resolved. 5. Zkontrolujte správnost současné verze a potvrďte ji do repository. Popsané automatické slučování změn je možné jen u textových souborů, u binárních je nutné situaci řešit ručně. SVN umožňuje i uzamknutí souborů pro výhradní editaci. SVN ve skutečnosti funguje na principu přenášení změn, tzn. že porovná předchozí vezi souboru (tu si ukládá v adresáři.svn) a novou verzi. Zjistí např., že přibyl řádek ten a ten, jiný řádek byl změněn a že jste smazali ten a ten soubor. Takto přes zněmy interpretuje stažení nové verze, commit verze i slučování změn a větvení. Pokud se tato operace nepovede, hlásí konflikt. Označení důležitých verzí 1. Pro projekt, jehož konkrétní verzi chcete označit pro zjednodušení budoucího přístupu, zvolte TortoiseSvn / Branch/Tag. 2. Zadejte adresu, která bude stejná jako adresa projektu. Místo označení aktuální verze "/trunk" ale zadejte předem vytvořený adresář "/tags/" a připište krátký název (viz Obrázek 3). V projektech oddělení vývoje budeme značit verze ve stylu "V_1.2", verze poskytnuté jednotlivým zákazníkům jako "Z_Firma" a importované verze projektů jako "I_ZCvska". 3. Význam verze stručně popište do pole message a ujistěte se že křížek "Switch working copy..." není zatržen. Potvrzením dialogu vznikne v repository snadno přístupná virtuální kopie požadované verze projektu umístěná ve složce tags.

5 Obrázek 3 - Vytvoření kopie v repository Práce s větvemi V naší firmě platí zásada, že se v repository na adresách /Zak/Nazev/trunk/trunk nebo /Proj/Nazev/trunk mohou vyskytovat pouze verze, které se mohou objevit v K2ce zákazníka (výjimku tvoří nové projekty). Průběh prací, které zatím nesmí být v trunku, si můžete verzovat v kopii projektu a po dokončení práce přenést do trunku k zákazníkovi až ostrý výsledek. SVN k tomu poskytuje mechanizmus tzv. vývojových větví (Branch). Větve jsou v podstatě kopií projektu v jiné složce, přičemž SVN podporuje přenos změn z jedné složky do druhé (tzv Merge) (viz Obrázek 4). 1. Větev vytvoříte příkazem TortoiseSvn / Branch/Tag. V dialogu zadejte adresu, která bude stejná jako adresa projektu, místo "/trunk" ale zadejte předem vytvořený adresář "/branches/" a připište název větve (např. /branches/work). Abyste pracovali se založenou větví, tak zaškrtněte "Switch working copy...". 2. Změny, které nyní budete provádět v projektu, budou potvrzovány do větve, jako by se jednalo o samostatný projekt. 3. Nyní chceme zapracovat acovat své změny do ostré větve. Ostrou větev buďto máme někde staženou do jiné pracovní kopie nebo si přepneme svoji pracovní kopii. Přepnutí provedete spuštěním TortoiseSvn / Switch a zadáním větve (v našem případě /Zak/Firma/trunk). 4. Pro přenos do pracovní kopie spusťte TortoiseSvn / Merge, v průvodci zvolte "Reintegrate a branch", zadejte adresu zdrojové větve (v našem případě /Zak/Firma/branches/Work) a potvrďte dialogy. 5. SVN sloučí změny do pracovní kopie (při opakovaném spuštění se přenesou vždy pouze nové změny). Zkontrolujte správnost verze, vyřešte případné konflikty a novou verzi potvrďte do repository. Alternativa: Můžete přenést pouze některé změny z větve (např. pouze Vaše úpravy z testovací větve Linetu do ostré firmy). V tom případě po příkazu TortoiseSvn / Merge zvolte "Merge range of revisions", ions", zadejte adresu zdrojové větve (/Zak/Linet/branches/TestLinet). Rozklikněte Show log a označte pouze Vámi provedené změny. Po potvrzení dialogů se přenesou do pracovní kopie pouze tyto změny.

6 Alternativa: Soubor lze vyvětvit i do stejné složky, např. Skript.pas na Skript_Novy.pas, na němž pak budete pracovat, po otestování zákazníkem změny přenesete zpět do Skript.pas a Skript_Novy.pas odstraníte. Při zpracování přes SVN budete mít uchovanou celou historii procesu. Obrázek 4 - Graf práce s větví projektu

7 Často kladené dotazy Mohu si lokálně zobrazit SVN detaily souborů? Ano, v Průzkumníku Windows lze u složek spravovaných přes SVN zobrazit SVN detaily souborů (viz Obrázek 5). Pokud je budete chtít opakovaně zobrazovat, tak proveďte následující nastavení: Průzkumník Windows / menu / Nástroje / Možnosti složky / záložka Zobrazení, vypnout zhruba 4. křížek "Pamatovat nastavení každé složky" a též kliknout na tlačítko "Obnovit všechny složky". Pak si již v Průzkumníku nad adresářem spravovaným SVN můžete druhým tlačítkem myši na záhlaví sloupců přidat příslušné detaily, které začínají slovem SVN. Situace je řešitelná i Total Commanderu, ale nastavení je složitější (viz ). Obrázek 5 - Detaily souborů spravovaných přes SVN Mohu používat jiný program pro porovnávání souborů? Pro porovnávání souborů, zvýraznění změn a především pro slučování i řešení konfliktů lze používat libovolný program, který je spustitelný z příkazové řádky (WinMerge, po troše nastavování třeba i MS Word). Osobně doporučuji Perforce Merge, umí i 3-way merge (nedocenitelné při řešení konfliktů) a má velmi řešení příjemný design i ovládání. Stačí nainstalovat tento externí nástroj z V:\Tools\SubVersion\ (z instalačního balíku pouze modul Visual Merge Tool) a v TortoIseSvn / Settings / Diff Tool a / Merge tool nastavit cestu k nainstalovanému p4merge.exe. Obrázek 6 Řešení konfliktu pomocí Perforce Merge (porovnávání má rozhraní jednodušší)

8 Lze do souboru automaticky zapisovat, o jakou revizi se jedná? Ano, do souborů spravovaných přes SubVersion lze pomocí automatické náhrady klíčových slov zapisovat číslo jejich revize, autora či umístěnív repository. Aby se to dělo ve Vámi přidaných souborech, tak je třeba nastavit vlastnost (property) každého souboru svn:keywords= Rev URL ". V hlavičce skriptů pak používám tato klíčová slova (údaje nezadávám - nahradí $URL: $Rev: 24$ Standardně do hlaviček našich skriptů ale klíčová slova pro náhradu nedáváme, protože všechny skripty spravované naší firmou mají být napojeny na SubVersion a protože od K2v130 může být nutné podepisovat aktuální verze souborů, které by se cyklicky měnili jednak podpisem a jednak záměnou klíčového slova revize. Další informace o náhradě klíčových slov získáte v nápovědě TortoiseSvn pod hesly "Project Settings" a "SubWCRev program". Mohu nechat TortoiseSvn zapamatovat své heslo? Na svém počítači na firmě je zapamatování Vašeho jména a hesla úplně v pořádku. Při práci na stroji zákazníka však zapamatování nedávejte. Pokud by se tak omylem stalo, zapamatování odstraňte v TortoiseSvn / Settings / záložka "Saved data" pomocí tlačítka Clear za "Authentication data". Proč se mi nezobrazují ikony stavu u souborů? Pro zobrazení SVN stavu na síťových discích je třeba provést následující nastavení: Zaškrtněte volbu TortoiseSvn / Settings / Icon Overlay / Drive Types / Network drives. Pro zobrazení ikon SVN stavů v Total Commanderu stačí v menu Configuration / Options na záložce Icons zapnout volbu "Show overlay icons". Jak a které soubory z K2ky dávat do repository? Do repository dáváme soubory K2ky zákazníka, které jsou určující pro funkci systému, tedy:.\sestavyw\special\ soubory a podadresáře.\sestavyw\ vybrané soubory, ale typicky RF_K2.pas.\K2_3main.ini.\Conf\ definice speciálních poznámkových formulářů (.zbp).\mandant\ vybrané soubory, ale typicky RF_Firm.pas, ExtFields.xml, TabMod.xml.\Mandant\Form_X\ soubory a podadresáře (bez jazykových mutací stačí Form_0) Tyto soubory najdete jako šablonu též v repository jako /Zak/_Sablona. Data běžícího zákazníka můžete do repository dostat následovně: 1. přes Repository broswer zkopírovat /Zak/_Sablona na /Zak/NovyZakaznik 2. přejmenovat přes Repository Broswer adresář mandanta /Zak/_Sablona/trunk/Mandant.VLOZ na NovyZakaznik 3. stáhnout trunk do K2ky (lze bez obav do běžící ostré K2ky šablona neobsahuje soubory nenulové délky a tutíž už z principu nic nemodifikuje) 4. Postupně přidat nové požadované soubory či celé adresáře a odstraniť pomocné *.VLOZ 5. Po potvrzení je hotovo

9 Aby se v K2ce zákazníka nemotali ikony SVNka, tak doporučuji vypnout křížek TortoriseSVN / Settings / Icon overlay / Show overlay for unversioned items. Jak si mohu SVN rozbít? Pokud byste ve své lokální kopii provedly nežádoucí změny a neuváženě potvrdili tyto změny, tak v repository vznikne odpovídající nežádoucí verze (třeba i se smazanými adresáři). Původní verze tam ale zůstává a lze se k ní vrátit. Lokální pracovní kopii můžete rozbít manipulací se skrytým adresářem.svn, který obsahuje veškeré údaje o napojení na repository a předchozí verzi. Nicméně, tím nepřijdete o své soubory, stačí si znovu jinam stáhnout verzi ze serveru a zanést Vaše změny. Pro zrušení vazby na SubVersion stačí odstranit všechny.svn podadresáře projektu. Kde mohu získat další informace o SubVersion? V nápovědě vyvolané přes TortoiseSvn / Help. Na internetu (Google, ) Od svých kolegů nebo ve složitějších případech od Ondry Horáčka jakožto našeho garanta pro SubVersion.

10 Rejstřík Add, 2 Blame, 3 Branch, 5 Branch/Tag, 4, 5 Diff, 3 Edit Conflicts, 4 Export, 2 Help, 8 Checkout, 2 Ignore list, 3 Import, 3 Konflikt, 4 Merge, 5 Náhrada klíčových slov, 7 Princip, 4 Property, 7 Remove, 2 Repository, 1 Resolved, 4 Settings, 3, 7, 8 Show log, 3 síťový disk, 8 sloučení změn, 4 SubVersion, 1 SVN. viz SubVersion SVN detaily souborů, 7 svn:keywords, 7 Switch, 5 TortoiseSVN, 1 Total Commander, 1, 7, 8 Update, 2

Správa verzí souborů na cvičení

Správa verzí souborů na cvičení Správa verzí souborů na cvičení Úvod do problematiky, metodické pokyny Karel Šimerda Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky 1. února 2010 Karel Šimerda (KST, FEI) IOOP/INPSW 1. února

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL EDEE CMS. Dlouhodobě úspěšné weby 1

UŽIVATELSKÝ MANUÁL EDEE CMS. Dlouhodobě úspěšné weby 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL EDEE CMS Dlouhodobě úspěšné weby 1 EDEE MANUÁL OBSAH S Edeem hravě zvládnete hodně práce s minimem nástrojů. Nechcete pročítat celý manuál? Najděte si v obsahu to, co vás zajímá, a neztrácejte

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Nastavení CADprofi pro CAD, aktivace a registrace CADprofi

Nastavení CADprofi pro CAD, aktivace a registrace CADprofi Nastavení pro CAD, aktivace a registrace Obsah 1 Nastavení pro program CAD... 1 1.1 Automatické nastavení pro program CAD... 1 1.2 Ruč ní nastavení do programu CAD... 3 2 Registrace a aktivace licence...

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu Program SeleCAD pro AutoCAD LT a FULL Instalace a registrace programu Obsah : Instalace programu SeleCAD 3 AutoCAD plná verze AutoCAD LT Uvolnění aplikace s programu AutoCAD 5 Zobrazení panelu nástrojů

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Instalační příručka Install Guide

Instalační příručka Install Guide Install Guide Obsah 1. Požadavky a kontrola před instalací... 3 1.1. Požadavky na server... 3 1.2. Kontrola.NET Framework... 3 2. Instalační proces... 4 2.1. Stažení instalačního programu... 4 2.2. Instalace...

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

První rande s Kristýnou

První rande s Kristýnou První rande s Kristýnou aneb jak na to Barbora HLADIŠOVÁ Příloha č. 2. e k diplomové práci B. Hladišové (2009): Metodika pro tvorbu bezešvého územního plánu Kristýna-GIS prohlížečka 1.3 je freeware, to

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Fio podpis. Verze 4.0.7

Fio podpis. Verze 4.0.7 Fio podpis Verze 4.0.7 15.5.2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace Fio podpis... 3 2.1 Instalace Java... 3 2.2 Nastavení prostředí... 3 3 Ovládání... 5 3.1 Konfigurace - nastavení aplikace... 5 3.1.1 Vytvoření

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Citace PRO. návod na využívání citačního manažera. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 12.3.2013 Verze: 1.2. ...

Citace PRO. návod na využívání citačního manažera. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 12.3.2013 Verze: 1.2. ... ...citovat je snadné Citační manažer návod na využívání citačního manažera Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 12.3.2013 Verze: 1.2 Citace dokumentu : návod na využívání citačního manažera

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5 verze 4.5 Pomocí tohoto průvodce nakonfigurujete snadno Mail602 Messaging Server tak, aby : fungovala elektronická pošta (SMTP/POP3), uživatelé mohli surfovat po internetu (Proxy), fungoval WWW server

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Instalační manuál. HelpDesk

Instalační manuál. HelpDesk Instalační manuál HelpDesk 2 HelpDesk Obsah 1. Úvod... 3 2. Softwarové nároky aplikace... 4 3. Instalace... 5 3.1. Instalace PHP... 5 3.2. Instalace HelpDesk... 5 3.3. Instalace Deamon... 5 4. Prvotní

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional

Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional Impressum Veškerá autorská práva vyhrazena. Bez našeho písemného schválení není dovoleno žádným způsobem kopírovat tuto příručku

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

MobileIron Demo. DATUM VYTVOŘENÍ: 8. srpna 2014. AUTOR: Daniel Vodrážka

MobileIron Demo. DATUM VYTVOŘENÍ: 8. srpna 2014. AUTOR: Daniel Vodrážka DATUM VYTVOŘENÍ: 8. srpna 2014 AUTOR: Daniel Vodrážka Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Co budete potřebovat... 3 Důležité upozornění... 3 Možnosti testování... 3 MobileIron Admin konzole... 4 Registrace ios

Více

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce Profibanka Komplexní péče o kraje, města a obce Obsah Co Vám Profibanka nabízí? 3 Postup instalace služby Profibanka 4 První kroky Aktivace služby Profibanka 5 První kroky Standardní přihlášení a aktualizace

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Nastavení Java pro aplikaci G-Client Str. 1/8

Nastavení Java pro aplikaci G-Client Str. 1/8 Str. 1/8 Obsah 1. Instalace/aktualizace Javy... 2 2. Vytvoření výjimky pro aplikaci G-Client... 2 2.1. Vytvoření výjimky přes skript... 2 2.2. Ruční vytvoření výjimky... 3 3. Instalace certifikátu pro

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Interní předpis. Pokyn pro uživatele

Interní předpis. Pokyn pro uživatele Interní předpis klasifikace VEŘEJNÉ zpracoval: Ing. Petr Dvořáček datum zpracování: 1. 10. 2013 verze: 2.0 datum revize 1. 10. 2013 OBSAH 1. ÚČEL DOKUMENTU... 1 2. JAK SE PŘIHLÁSIT K POČÍTAČI?... 1 3.

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka APS T&A.WEB Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS Instalační a uživatelská příručka 2004 2014,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, Česká republika, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více