M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí"

Transkript

1 M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, Vizovice íslo jednací : MUVIZ /2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ /2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.: FAX: DLE ROZDLOVNÍKU DATUM: VEEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ÍZENÍ Obec, , I (dále jen "stavebník") dne podal žádost o vydání stavebního povolení ke zízení vodního díla: VŠEMINA - KANALIZACE A SOV (dále jen stavba ). Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní ízení o povolení výše uvedené stavby. V obci je navržen nový systém splaškové gravitaní kanalizace, napojená na novou mechanicko biologickou istírnu odpadních vod (dále jen OV ) o kapacit 1250 EO. Mimo kanalizaních stok jsou pro jednotlivé nemovitosti navržena kanalizaní napojení ne jednotlivé stoky, která jsou zakonena plastovou šachtikou DN 400. Stavba OV je tvoena jedním stavebním celkem, který zahrnuje v podzemní ásti erpací jímku, regeneraní a denitrifikaní nádrž, aktivaní nádrž, dosazovací nádrž, filtraci, mrný Parshallv žlab (souást technologické dodávky) a kalové jímky. Celá OV je umístna v uzaveném nadzemním objektu - Objekt SO 02/2 hodní stavba - tento objekt není projednáván v tomto vodoprávním ízení,. Nová splašková kanalizace je navržena z polypropylénových korugovaných trub PP D 315, D 250 a D 200, která bude uložena do pískového lože, pokládaných do svislého paženého výkopu. ást kanalizaních ad je vedena ve stávajících komunikacích. Hlavní sbra a jeho jednotlivé pípojné vtve podchází na nkolika místech stávající vodotee. Pechody nezpevnných vodoteí a místních komunikací budou ešeny pekopy, kížení komunikace III/4915 a zpevnných vodoteí bude ešeno protlakem. Potrubí bude uloženo v chránice. V místech, kde je gravitaní pevedení odpadních vod nemožné, jsou navrženy erpací stanice. Jsou navrženy ti veejné erpací stanice S1, S2 a S3 a lokální erpací stanice pro jednotlivé nemovitosti. Stavební objekty: SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE Stoka A - kanalizaní sbra pozemek parcelní íslo 475/2, 474/1, 49/8, 47/1, 47/4, 49/12, 49/9, 49/2, 47/2 v katastrálním území Dešná u Zlína parcelní íslo 1120/3, 814/2 v katastrálním území Neubuz pozemek parcelní íslo 1062/3, 1061, 2389 (PK 2389), 1047/3, 1047/1, 1047/2, 2384/1 (PK 2384), 1035/4, 1035/6 (PK 1049, 1048, 1053/2, 1053/1, 1052/2, 1052/1, 1051/2, 1050), 2337/1 (PK 1050,

2 .j. MUVIZ /2009 str /1), 1035/35, 1035/36, 1035/34, 1035/33, 1035/32, 1035/31, 1035/30, 1035/29, 1035/28, 1035/27, 1035/26, 1035/25, 1035/24, 1035/23, 1035/22, 1035/21, 1035/1, 1035/20, 1035/19, 1035/18, 1035/17, 1035/16, 1035/15, 1035/14, 1035/13, 1035/12, 2337/5, 1126/1 (PK 1126), 1127/1, 2337/1 (EN 2337/1), 2337/6, 1035/6 (PK 1029/1, 1028/1), 1024/1, 1021/2, 1021/9, 1021/8, 147, 2387/3, 150/4, 105/3, 150/2, 150/1, st. 93, 152/5, 151 v katastrálním území Stoka A1 pozemek parcelní íslo 827/6, 1120/3, 1120/2 (PK 816), 827/10 v katastrálním území Neubuz Stoka A2 pozemek parcelní íslo 1035/35, 1035/36, 1035/37, 1035/38, 1035/39, 1035/40, 1035/9, 1035/41, 1035/42, 1035/43, 1035/44, 1035/45, 1035/46, 1035/10, 1035/47, 1035/48, 1035/8, 2337/5, 1028/6 v katastrálním území Stoka B pozemek parcelní íslo 151, 2384/4 (PK 2384), 1140/1, 1140/10, 2337/1, 1141/3 (PK 1138, 1137), 1141/13, 1141/1, 1141/11, 1141/10, 1141/9, 1141/8, 1141/6, 1141/4, 1141/5, 1141/1, 168, st. 100/1, 169, st. 100/2, st. 100/3, 171, st. 103/2, 2419, 172, 177/1, st. 300, 177/2, st. 108/2, 2405, st. 113, 188/3, 188/5, 188/1, 2390/13 (PK 2390), 1292/13, st. 467, 196/3, 196/1, 1292/1, 1294/4, 1294/5, 205/2, 2441, 2440/3, 2439, 2348 (PK st. 118), 2372/1, 2401/2, 222, st. 126, 223/1, st. 125, 223/2, st. 130, 1454/11, 232/3, 233, 239, st. 132, 237/2, 2372/1, 2397/1 (PK 2397/1), 243/2, 243/5, 243/3, 243/4, 243/1, st. 294, 245/2, 245/3, 245/1 (PK 245/1), 2384/1 (PK 2384), 82/1, 80, 79/4, 79/2, 79/3, 77, st. 47, 2395 (PK 2395), st. 46/3, 71, 70, 69, 66/1, 2384/3, 2384/1 (PK 2384), st. 42, 257/3, 257/4, 257/1, st. 224, 2384/1 (PK 2384), st. 313, 63/2 (PK 63/2), 63/1, 2384/1 (PK 2384), 2391/3 (PK 2392), 2391/2, 264, 2391/1 (PK 2391/1), 272/6, 272/9, 271/1, 52 (PK 52), 272/5, 272/2, 273, 274/2, 274/1, 275/1, 284, 285/1, 2409 (PK 2409), 54/2, 54/3, 54/1, st. 32/1, 49/2, 49/3, st., 261, 46/2, 46/1, 2409 (PK 2409), 44, 43, st. 26, 42, 34/3, 34/5, 34/1, 2384/2, 2408/1, 313, 2371/1, 314, kanalizaní napojení p.. 63/3, 32, 249 v v katastrálním území Stoka B1 pozemek parcelní íslo 1141/5 v katastrálním území Stoka B1A pozemek parcelní íslo 2419, 2444, 173/8, 174/2 v katastrálním území Stoka B2 pozemek parcelní íslo 188/2, 188/1, 1242/49, PK 1232/1, 1242/1 (PK 1232/2, 1291/1), 1242/5 (PK 1291/2, 1329/4, 1329/3, 1329/2), 1242/1 (PK 1333, 1331/1), 1242/44, 2347, 1242/1 (PK 1321/3, 1335, 1339, 1340), 2343/1, 1416/14 (PK 1416/1), 2390/13, 1416/3 (PK 1416/1), 1430/2 v katastrálním území Stoka B2-1 pozemek parcelní íslo 1242/5 (PK 1291/1), 2390/13, 1323/17 (PK 1298), 1323/11, 1323/16 v katastrálním území Stoka B3 pozemek parcelní íslo 2441, 205/2, 2348 (PK st. 118, 206, 1294/1, 1292, 1295, 1297, 2345, 1298, 1325, 1324, 1327/1, 2344, 1314/2), 1323/6 (PK 1298, 1325, 1327/1), 1323/5 (PK 1327/1), 1324/4 (PK 1324), 2344/3 (PK 2344), 1318/7 (PK 1314/2), 1318/9, kanalizaní napojení p /23, 1299/14, 1299/21, 1310/3 v katastrálním území Stoka B3-1 pozemek parcelní íslo 2348 (PK 1327/1), 1323/5 (PK 1327/1), 1324/1, 1326/3 (PK 1326), 2344/3 (PK 2344), 1318/7 (PK 2344, 1314/2) v katastrálním území

3 .j. MUVIZ /2009 str. 3 Stoka B4 pozemek parcelní íslo 2440/3, 2372/1, 2401/3 (PK 2401/1, 2401/3), st. 116/2, 2384/1 (PK 2384), 2402, 2327/7 (PK 2482), 2417/1 (PK 2417), 106/5, 108/3, 108/1, 106/1, st. 68/2, 105/1, 105/3, st. 286/2 v katastrálním území Stoka B4-1 pozemek parcelní íslo 2401/3, St. 116/2, st. 116/1, 202/1 v katastrálním území. Stoka BB pozemek parcelní íslo 323/6, 2372/2 v katastrálním území Stoka B5 pozemek parcelní íslo 2372/1, 2401/2, 2346 (PK 2346) v katastrálním území Stoka B5-1 pozemek parcelní íslo 2346 (PK 2346), 216, 217, 1301/9 v katastrálním území. Stoka B5-A pozemek parcelní íslo 1454/11, 1454/5, kanalizaní napojení p /10, 1454/12 v katastrálním území Stoka B6 pozemek parcelní íslo 101/3, st. 63/1, 2399/1 (PK 2399), st. 62, 96/1, 91, 101/1, 89/3, 684/10 v katastrálním území Stoka B6-1 pozemek parcelní íslo 101/1, st. 64/3 v katastrálním území Stoka B6-1-1 pozemek parcelní íslo 101/1 v katastrálním území Stoka B6-2 pozemek parcelní íslo 91, 90, st. 56, st. 55, st. 240, 88 v katastrálním území Stoka B7 pozemek parcelní íslo 237/2, 2397/2, 246/3, st. 136/1, 246/2, st. 136/3, st. 136/6, 250/7, 250/8, 250/1, 250/5, 252/2, st. 137/1, st, 137/3, st. 280, st. 138/1, 254/2, 1472/2 (PK 1472), st. 195, 255/1, st. 139/1, 255/2, st. 140/1, st. 140/2, 140/3, 255/3, 255/5, 255/4, 2353, 265/1, 265/2, 1605/1, st. 141/2, st. 141/3, 269, 270/2, 2355, 1732/6 (PK 2355), 276/3 (PK 2355), 2433, st. 269, 277/2, 279/1, st. 145, 283, st. 234, 282, st. 302, st. 147, 2372/1, st. 149, 1749/13, 1749/12, 1749/11, 1749/9 (PK 1749/2, 1749/3), 1749/3 (PK 1749/5) v katastrálním území Stoka B 7-1 pozemek parcelní íslo 2397/2, 2350, 249, 2349/1 (PK 2349/1), 1449/12 v katastrálním území Stoka B 7-2 pozemek parcelní íslo st. 136/1, 2415, 250/4, st. 276,, 2351, 250/3, 250/9, 250/10 v katastrálním území Stoka B 7-3 pozemek parcelní íslo st. 137/1, 253 v katastrálním území Stoka B7-4 pozemek parcelní íslo 2353, 1605/1, st. 271, 1605/3, 1605/4 v katastrálním území Stoka B7-5 pozemek parcelní íslo st. 141/3 v katastrálním území

4 .j. MUVIZ /2009 str. 4 Stoka B7-6 pozemek parcelní íslo 276/3 (EN 273/6), 276/4, st. 534/1, 1739/2, 1732/6 (PK 1739) v katastrálním území Stoka B 7-7 pozemek parcelní íslo st. 145, 278, 277/1, 1753/1 (PK 1753) v katastrálním území Stoka B 7-8 pozemek parcelní íslo st. 149, 2363 v katastrálním území Stoka B pozemek parcelní íslo 2363, 287/3 (EN 287/2), 1763/15, 287/4, 1743/7, 17473/6 v katastrálním území Stoka B8 pozemek parcelní íslo 63/2 (PK 63/2, 62/3, 62/2), st. 39/2, 62/4, 621/4 (PK 621), kanalizaní napojení 619/2, 619/9, 621/4 (PK 621) Stoka B9 pozemek parcelní íslo 2409 (PK 2409), 56/2, 56/3 v katastrálním území Stoka B10 pozemek parcelní íslo 2409 (PK 2409), 486/8 (PK 486/2) v katastrálním území Stoka B10-1 pozemek parcelní íslo 2409 (PK 2409) v katastrálním území Stoka B10-2 pozemek parcelní íslo 2409 (PK 2409), 2317 (PK 2317) v katastrálním území Stoka B11 pozemek parcelní íslo 2409 (PK 2409), 30, 26, 476/3 (PK 465) v katastrálním území Stoka B11-1 pozemek parcelní íslo 26, 27, 2409 (PK 2409) v katastrálním území Stoka B12 pozemek parcelní íslo 322/3, 314, st. 160/2, st. 159, 2451, 2448, 2452, 1886/1, 1885/1, 1864/4, 1864/2 (PK 2864), 2364 v katastrálním území Stoka B13 pozemek parcelní íslo 15/3, 15/1, 15/4, 15/2, 13, st. 5, 11, 10, st. 4, 9, 2413/1, 2413/2, 3/2 v katastrálním území Stoka B13-0 pozemek parcelní íslo 15/3 v katastrálním území Stoka B13-1 pozemek parcelní íslo 13, 477/2, st. 223, 476/10 (PK 476), 476/4 v katastrálním území Stoka B14 pozemek parcelní íslo 2372/2, 338/2, 338/3, 372/2, 363/11 (PK 363/3) v katastrálním území Stoka B14-1 pozemek parcelní íslo 338/2, 373/3 v katastrálním území Stoka C pozemek parcelní íslo 1140/1, 1140/10, 1140/9, 1140/8, 1140/7, 1140/6, 1140/5, 1140/4 (PK 1140), 1140/3, 1140/2, 158, 2384/1 (PK 2384), 164/1, 141/5, 2387/2, 141/2, 141/3, st. 84/1, 2334/2 (PK 2334/2),

5 .j. MUVIZ /2009 str. 5 st. 84/2, 133/1, 133/2, 128/3, 128/1, 127/3, 2449/2, 2449/1, 2332/1 (PK 2332/1), 2337/2, 125/1, 124/3, st. 289/1, 124/1, 120/2, st. 72/2, 120/1, 119/1, 119/2, st. 198/1 v katastrálním území Stoka C1 pozemek parcelní íslo 164/1, 164/2, 2387/4, 141/4, 2334/4, 2334/2, 996/7, 996/8, 995 (PK 995), 992/5, 992/3, 992/4, 2334/1 (PK 2334/1) v k.ú. Stoka C2 pozemek parcelní íslo 164/2, 2388, 161/2, 160, 154/4, 154/1, 154/2, 154/3, 2443 v katastrálním území Stoka C3 pozemek parcelní íslo 2334/2 (PK 2334/2), st. 87, 132/3, 2332/1 (PK 2332/1) v k.ú. Stoka C5 pozemek parcelní íslo 119/1, st. 72/1, 198/3, 121/4, 121/1, 121/6, 121/2, 2327/7 (PK 2328), 2417/1 (PK 2417) v katastrálním území Stoka F pozemek parcelní íslo 814/2 v k.ú. Neubuz, pozemek parcelní íslo 1062/3, 2389 (PK 2389) v k.ú. Stoka D pozemek parcelní íslo 827/6, 1120/3, 814/2 v k.ú. Neubuz Stoka S pozemek parcelní íslo 827/6, 1120/3 v k.ú. Neubuz ad 1 Pozemek parcelní íslo 2372/1, 2400 (PK 2400), 2384/1 (PK 2384), 2399/1 (PK 2399), 101/3 k.ú. ad 2 pozemek parcelní íslo 15/3, 2384/2, 2411, 2372, 326/6 v katastrálním území ad 3 pozemek parcelní íslo 322/3, st. 162/2, 322/4, 2385 (PK 2385), 322/11, 322/10, 322/7, 322/1, st. 165/1, 319, 323/6 v k.ú. ad 21 pozemek parcelní íslo 827/10, 827/4 (PK 816), 827/3 (PK 816), 816/2 v.ú. Neubuz ad 121 pozemek parcelní íslo 251/3, 2372/1, 250/5, 250/1 v katastrálním území ad 138 a ad 20 pozemek parcelní íslo 338/2, 338/1, st. 173/1, 173/2 v katastrálním území ad 39 pozemek parcelní íslo 15/3, 18 v katastrálním území ad 140 pozemek parcelní íslo 2413/1, 2384/2, 335 v katastrálním území ad 30 pozemek parcelní íslo 315/1, st. 214, 315/2, 317/1, st. 163/3, 2372/2, 322/1, st. 165/1, 319 v katastrálním území

6 .j. MUVIZ /2009 str. 6 ad 32 pozemek parcelní íslo st. 163/3, 318 v katastrálním území ad 127 pozemek parcelní íslo 317/1 v katastrálním území ad 108 pozemek parcelní íslo st. 214 v katastrálním území ad 148 pozemek parcelní íslo 2372/1, st. 156/3, 157, 303, 1885/1 v katastrálním území ad 28 pozemek parcelní íslo 303, 2408/1 v katastrálním území ad 135 pozemek parcelní íslo 2409 (PK 2409), 2384/1 (PK 2384), 2408/1, 44 v katastrálním území ad 31 pozemek parcelní íslo v katastrálním území ad 93 pozemek parcelní íslo st. 124, 2372/1, 222, st. 123 v katastrálním území ad 12 pozemek parcelní íslo st. 123, 2418, st. 124 v k.ú. ad 5 a ad 6 pozemek parcelní íslo st. 76, st. 74, 125/1 v katastrálním území ad 172 pozemek parcelní íslo 125/1, st. 228, 125/2 v katastrálním území ad 124 pozemek parcelní íslo 104, st. 67/3, 2399/1 (PK 2399), 101/3 v k.ú. ad 210 pozemek parcelní íslo 231/1, 240, st. 135/5, 2397/1 (PK 2397/1) v k.ú. Souástí objektu SO 01 je kanalizaní napojení PVC DN 150, která jsou vtšinou situována na stejných parcelách, kde je navrženo uložení stok. V nkolika málo pípadech zasáhne další parcely, tyto jsou uvedeny ve výtu pozemk u jednotlivých stok. SO 02 - ÍSTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SO 02/1 OV SPODNÍ STAVBA pozemek p.. 827/6, 1120/3, 814/2 v k.ú. Neubuz Konstrukce podzemních nádrží je železobetonová monolitická. Výkop smrem k potoku (a stávajícímu plynovodu) bude proveden pod ochranou stnové stny. Stavba je tvoena jedním stavebním celkem, který zahrnuje v podzemní ásti erpací jímku, regeneraní a denitrifikaní nádrž, aktivaní nádrž, dosazovací nádrž, filtraci, mrný Parshallv žlab a kalové jímky. SO 07 ERPACÍ STANICE erpací stanice S 1 Je navržena na levém behu Všeminky v ásti obce pod kostelem na stoce B6 na pozemku p.. 101/ 3 v k.ú..

7 .j. MUVIZ /2009 str. 7 erpací stanice S 2 Je navržena na levém behu Všeminky v ásti obce pod stolárnou na stoce B13 na pozemku p.. 15/3 v k.ú.. erpací stanice S 3 Je navržena v prostoru zastávky Hoansko na stoce BB na pozemku p.. 323/6 v k.ú.. Souástí objektu SO 07 jsou i lokální erpací stanice u jednotlivých nemovitostí, které budou osazeny do stávajících septik nebo k existujícím vývodm. Výtlaky z erpacích stanic jsou souástí objektu SO 01. Mstský úad Vizovice, odbor životního prostedí, jako vodoprávní úad vcn a místn píslušný podle ustanovení 10 a ustanovení 11 odst. 1 písm. b) zákona. 500/2004 Sb., správní ád, ve znní pozdjších pedpis (dále jen správní ád ), ustanovení 106 odst. 1 zákona. 254/2001 Sb., o vodách a o zmn nkterých zákon (vodní zákon), ve znní pozdjších pedpis (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úad píslušný podle 15 odst. 4 vodního zákona a 15 odst. 1 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle ustanovení 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení vodoprávního ízení o povolení stavby, ve kterém podle 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na míst a ústního jednání. Dotené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a úastníci ízení své námitky, popípad dkazy do 10 dn od doruení tohoto oznámení. K pozdji uplatnným závazným stanoviskm, námitkám, popípad dkazm nebude pihlédnuto. Úastníci ízení mohou nahlížet do podklad rozhodnutí (Mstský úad Vizovice, odbor životního prostedí, dvee. 254). Úastníci se mohou, dle 36 odst. 3 správního ádu, ped vydáním rozhodnutí vyjádit k podkladm rozhodnutí, popípad navrhnout jeho doplnní. Pouení: Úastník ízení mže podle 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, zpsobu provádní a užívání stavby nebo požadavkm dotených orgán, pokud je jimi pímo doteno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatení nebo právo odpovídající vcnému bemenu k pozemku nebo stavb. K námitkám úastník ízení, které byly nebo mohly být uplatnny pi územním ízení, pi poizování regulaního plánu nebo pi vydání územního opatení o stavební uzáve anebo územního opatení o asanaci území, se podle 114 odst. 2 stavebního zákona nepihlíží. Nechá-li se nkterý z úastník zastupovat, pedloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Ing. Eva Jelénková referent odboru životního prostedí

8 .j. MUVIZ /2009 str. 8 Toto oznámení bude úastníkm ízení dorueno veejnou vyhláškou, která bude vyvšena na úední desce Mstského úadu Vizovice, Obecního úadu, Obecního úadu Neubuz a Obecního úadu Dešná po dobu 30 dn a bude zveejnna též zpsobem umožující dálkový pístup. Dnem doruení je 15. den po vyvšení oznámení na úední desce Mstského úadu Vizovice. Vyvšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvšení a sejmutí oznámení. Obdrží: úastníci (do vlastních rukou) Obec, Lesy eské republiky, s.p., Pemyslova 1106, Hradec Králové: doruí se Lesy eské republiky, s.p. Správa tok - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetín, U Skláren 781, Vsetín Zemdlská vodohospodáská správa, Hlinky 60/144, Brno ostatní úastníci ízení (veejnou vyhláškou) dotené orgány: Mstský úad Slušovice, Stavební úad, nám. Svobody 25, Slušovice Mstský úad Vizovice, odbor životního prostedí - orgán ochrany pírody a krajiny Mstský úad Vizovice, odbor životního prostedí - orgán odpadového hospodáství Mstský úad Vizovice, odbor životního prostedí - orgán ochrany zemdlského pdního fondu Mstský úad Vizovice, odbor dopravy a silniního hospodáství - silniní správní úad Mstský úad Vizovice, odbor životního prostedí - orgán státní správy les Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlín, Havlíkovo náb. 600, Zlín Hasiský záchranný sbor Zlínského kraje, Pílucká 213, Zlín ostatní Povodí Moravy, s.p., Devaská 11, Brno k vyvšení na úední desce Mstský úad Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice Obecní úad,, Slušovice Obecní úad Neubuz, Neubuz, Slušovice Obecní úad Dešná, Dešná, Slušovice

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 1/11 Spis.zn.:.j.: Vyizuje: Tel.: 751/10/SÚ/Ran 13/11/SÚ/Ran Ranglová 352 370 433, 352

Více

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 Mstský ú ad Brušperk K Námstí 22, 739 44 Brušperk stavební ú ad.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 vy$izuje : Ing. Ji$ina!ermáková 708 00 Ostrava - Poruba

Více

V e e j n á v y h l á š k a

V e e j n á v y h l á š k a Mstský úad Trhové Sviny Stavební úad Žižkovo námstí 32, 374 17 Trhové Sviny.j. : Výst2957/13-UR/R/06/Kr Trhové Sviny, dne 30.5.2006 Vyizuje : František Kíha Telefon : 386 301 427 Obec Petíkov 374 01 Trhové

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

R O Z H O D N U T Í 451/07

R O Z H O D N U T Í 451/07 M S T S K Ý Ú A D N Á C H O D odbor dopravy a silniního hospodáství Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.j.: 45780/07/ODSH/Tý Vyizuje : Týfa V Náchod dne 27.12.2007 R O Z H O D N U T Í 451/07 Mstský úad Náchod,

Více

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Znaka íslo jednací Vyizuje Trhové Sviny ODSH/05/200/.- II/157 8910/05

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad

Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad Staroklánovická 260, 190 16 Praha 916, tel. 281 012 911, fax 281 971 531.j.: Výst/10323/2005/Ko V Praze, 14.3.2006 Vyizuje: Ing. Helena Kopecká,

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor životního prostředí a zemědělství Palackého 115 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX008AVCT* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 128310/2011 SP. ZN. MMFM_S 16445/2011/OŽPaZ/KliR

Více

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d.j. : Velké Hamry dne 25.7.2008 Vyizuje : Oleníek Telefon : 483 369 824 Monika Nevailová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2880/13/ZPR/Kal V Sušici dne 5.12.2013 Spisov á značka: 2759/13/ZPR/Kal

Více

I. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

I. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69 MMOP 27091/2015 / 9476/2009/PRI Váš dopis zn: Ze dne: 6. 3. 2015 Spisová značka: ŽP-9046/2015-TyJ Naše značka (Č.j.): MMOP

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 SPIS. ZN.: VÝST-430/2013-Va Č.J.: PDMUJA 2501/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.01.2013 Jana Vágnerová 491 847 255 vagnerova@jaromer-josefov.cz

Více

.j.: SÚ/328/2297/2010/!e Petra Valová vy$izuje: Ing. Ji$ina!ermáková Sámova 1004/2 tel.: 558 666 443 700 30 Ostrava - Hrab'vka

.j.: SÚ/328/2297/2010/!e Petra Valová vy$izuje: Ing. Ji$ina!ermáková Sámova 1004/2 tel.: 558 666 443 700 30 Ostrava - Hrab'vka Mstský ú ad Brušperk K Námstí 22, 739 44 Brušperk stavební ú ad.j.: SÚ/328/2297/2010/!e Petra Valová vy$izuje: Ing. Ji$ina!ermáková Sámova 1004/2 tel.: 558 666 443 700 30 Ostrava - Hrab'vka e-mail: cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/33125-09/3685-2009/bre Dvůr Králové nad Labem, dne 26. srpna 2009

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Dne 12.8.2008 podali David Horák, 30.07.1974, Pinkavova.p.534/3, Kunice, 719 00 Ostrava 19

Dne 12.8.2008 podali David Horák, 30.07.1974, Pinkavova.p.534/3, Kunice, 719 00 Ostrava 19 Magistrát msta Frýdku-Místku, Radniní.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního ádu, oddlení stavebního ádu.j.: SÚ/4034/2008/Kr Frýdek-Místek 15. srpna 2008 Vyizuje: Ing.Krupová.tel.558609245,

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-134522/2014/Jan Číslo jednací dokumentu: MMZL 151733/2014 Zlín, dne 2.10.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Janečka,

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C Odbor životního prostředí

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C Odbor životního prostředí M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C Odbor životního prostředí oddělení Vodoprávní úřad nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 244 861, fax. 485 244 890; IDDS: 7c6by6u Č.j.: ZPVU/4330/117472/10-Kro

Více

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D odbor stavební úad a životní prostedí Palackého 359, 468 41 Tanvald, 483 369 511, fax: 483 369 512, email: meu@tanvald.cz Sp.zn.: MÚT/15893/2012/SÚaŽP.j.: MÚT/18505/2012

Více

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní A. DSP + DPS Obsah : a) Identifikaní údaje stavby a.1 Identifikaní údaje investora a zpracovatele PD b) Údaje o dosavadním využití území c) Údaje

Více

Městský úřad Trutnov odbor výstavby

Městský úřad Trutnov odbor výstavby Městský úřad Trutnov odbor výstavby Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘ. OSOBA: TEL.: E-MAIL: 2010/12101/V/SIO/2717 2010/12099/V/SIO/2715 Spisový znak: 330 Skartační znak V/5 Ondřej

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst.28/10/Roš. Dolní Benešov, dne 17.4. 2010 Vyřizuje : Ing. Rošíková Tel. : 553 651 285 Č. spisu: 520/2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 02.05.2013 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 10395/13-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice Č.j.: 1231/2010/VÝST/Pa V České Skalici 1. dubna 2010 Spis.zn.: OVŽP-54/1231/2010/VÝST/Pa

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 2 0 5 7-2013/2 4 8 3-2 0 1 3 / m r k S p is. a s ka rt.

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Mstský úad Vimperk - V E E J N Á V Y H L Á Š K A -

Mstský úad Vimperk - V E E J N Á V Y H L Á Š K A - Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 328.3-250/333/07 Ka-2 Vyizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 11.5.2007 - V

Více

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství OZNÁMENÍ

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč SPIS Č.: Č.J.: VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 566/09/SÚ/Ran 2531/09/SÚ Ranglová 352 370 433, 352

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0660/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 2.4.2012

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/6110/2014/Ši V Třebíči dne 23.04.2014 Č.j.: OV 30617/14

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ LUTYNĚ stavební úřad Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně ------------------------------------------------------------------ Spis zn. S OÚDL 1255/2015/04 čj. FIŠER Jiří, RNDr. Vyřizuje:

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX00264BW VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 4.3.2011 SPIS. ZNAČKA: 154/2011/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/1229/2011/Hli

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

rozhodnutí o umístní stavby

rozhodnutí o umístní stavby ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 233/2013 OÚPaS Ze dne : 31.12.2012.j.: METR 446/2013 GrPe

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby Pod Městem 624, 542 32 ÚPICE SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: S-252/2014/Pos Úp-2668/2014 Lenka Posdienová 499 859 077 stavebni.odbor@upice.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis.zn.: 15494/2012/VÝST/P/,

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MěÚP 1187/2010/Hli - 1 - Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX001T2NS VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 1.3.2010 SPIS. ZNAČKA: 146/2010/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ:

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

,p ní den/ zverejnení:.

,p ní den/ zverejnení:. C.j.: OV/P8/2007/1176/Ad/3 Vyrizuje: Ing. Adámek Petr v, v, MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MESTSKÁ CÁST PRAHA 8 Úrad mestské cásti (2) Prvnídenzverejnení:

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1111/2012/St Pustka Jaromír Horymírova 2914/112 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 700 30 Ostrava 30 tel. : 558 666 443 e-mail

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Obec

Více

Obecní úad Tršice, stavební úad 783 57 Tršice.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úad Tršice, stavební úad 783 57 Tršice.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úad Tršice, stavební úad 783 57 Tršice.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Vyvšeno : 17.6.2009.j.: 490/09-Ch V Tršicích 16.6.2009 Oprávnná úední osoba osoba pro vyízení a k podpisu: Marie

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV2803/2012/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 21.5.2013

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

R A D O Š O V podchycení volných výustí

R A D O Š O V podchycení volných výustí !"! Vodohospodáské sdružení obcí Západních ech V a K a.s Studentská 328/64 Karlovy Vary Spisový znak: 328.3 Archiv.znak: A/ 20 Váš dopis zn.: Naše znaka: Výst. 394/07 Kyselka dne : 2008-03-31 ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad Slapanice pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení. o zahájení územního řízení

Městský úřad Slapanice pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení. o zahájení územního řízení v Městský úřad Slapanice pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Spis. zn.: OV/7250-2015/UHN Oprávněná úřední osoba: Ing. Miluše Uhnavá Tel.: 533304554, e-mail.: uhnava@slapanice.cz

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Usnesení. 650 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.06.2006. Usnesení. 651 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo jejíž pedmtem je zakázka

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002RXBO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.12.2013 SPIS. ZNAČKA: 63/2013/VaŽP/Gu ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 545/2013 VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 1059/08/SÚ/RAN Datum: 7.9.2009 Ranglová 352 370

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

!"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6

!#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 !"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 )* 7$898:7#/' )+ )*) ;7',$8'=,:?89@=/,: )+ )*)5 ;7',

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1318/2008-355/PJ Rousínov, dne 7. dubna 2008 Oprávněná úřední

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚAD PÍŠOVICE Píšovice.p. 60, PS 463 46 STAVEBNÍ ÚAD +420 482 728 014, 485 177 025 www.prisovice.cz e-mail : prisovice @iol.cz.ú. 0984859319/0800 IO : 263 125 Spis.zn.: SÚ-452/2009/Ma V Píšovicích

Více

ODVTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁSTVÍ 2009 PROVOZNÍ ÁD KANALIZACE. Obsah Strana

ODVTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁSTVÍ 2009 PROVOZNÍ ÁD KANALIZACE. Obsah Strana ODVTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁSTVÍ 2009 MZe R PROVOZNÍ ÁD KANALIZACE TNV 75 6911 Sewer operating instructions Obsah Strana Pedmluva...... 2 1 Pedmt normy.... 10 2 Citované normativní dokumenty....

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JVSL VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 26.1.2012 SPIS. ZNAČKA: 88/2012/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/2275/2012/Hli

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/17521/Fb/2013 (SSSÚ/17250/Fb/2013) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/17521/2013-8

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 61/2014-ESH v Hodonicích dne 26.03.2014 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Zmna. 3 územního plánu Sídelního útvaru. Šluknov. Balbínova 9, Ústí nad Labem I: 12036226 íslo autorizace KA: 00810

Zmna. 3 územního plánu Sídelního útvaru. Šluknov. Balbínova 9, Ústí nad Labem I: 12036226 íslo autorizace KA: 00810 Zmna. 3 územního plánu Sídelního útvaru Šluknov Zpracovatel: Balbínova 9, Ústí nad Labem I: 12036226 íslo autorizace KA: 00810 Termín: leden 2008 ZÁZNAM O ÚINNOSTI ZMNY. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ ŠLUKNOV Zmnu.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky Města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 1386/12/S 277 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková ve Ždánicích 4.6.2012 tel.: 518 633617 ESTREMA RISORSA s.r.o., Mezírka 775/1, 602 00 Brno

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. účastníkovi řízení dle 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. účastníkovi řízení dle 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín tel.: 577 630 970, fax: 577 630 983, e-mail: petrkupsky@zlin.eu Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

Dolní Bekovice a Vlínves

Dolní Bekovice a Vlínves Dolní Bekovice a Vlínves KANALIZANÍ ÁD pro podtlakovou kanalizaci Dolní Bekovice a Vlínves Vlastník kanalizace : O b e c Dolní Bekovice Identifikaní íslo (I): Dne : razítko, podpis: Provozovatel kanalizace

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje OZNÁMENÍ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje OZNÁMENÍ ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 17714/2013-SÚ-Co-4 tel/fax: 546419460, 546451525 V Ivančicích dne Vyřizuje: Ing.

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb Č.j: MUCH 21377/2015/Örd Cheb, dne: 16.3.2015 Spis. zn.: KSÚ 1851/2015 Vyřizuje: Zuzana Ördögová

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/063301/STAV/ZEM/Hr Přerov, dne 29.5.2013 Č.j.:

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX0022VNF VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.12.2010 SPIS. ZNAČKA: 10/2011/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/65/2011/Hli VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/9867-2013/1654-2013/mrk Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více