M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí"

Transkript

1 M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, Vizovice íslo jednací : MUVIZ /2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ /2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.: FAX: DLE ROZDLOVNÍKU DATUM: VEEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ÍZENÍ Obec, , I (dále jen "stavebník") dne podal žádost o vydání stavebního povolení ke zízení vodního díla: VŠEMINA - KANALIZACE A SOV (dále jen stavba ). Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní ízení o povolení výše uvedené stavby. V obci je navržen nový systém splaškové gravitaní kanalizace, napojená na novou mechanicko biologickou istírnu odpadních vod (dále jen OV ) o kapacit 1250 EO. Mimo kanalizaních stok jsou pro jednotlivé nemovitosti navržena kanalizaní napojení ne jednotlivé stoky, která jsou zakonena plastovou šachtikou DN 400. Stavba OV je tvoena jedním stavebním celkem, který zahrnuje v podzemní ásti erpací jímku, regeneraní a denitrifikaní nádrž, aktivaní nádrž, dosazovací nádrž, filtraci, mrný Parshallv žlab (souást technologické dodávky) a kalové jímky. Celá OV je umístna v uzaveném nadzemním objektu - Objekt SO 02/2 hodní stavba - tento objekt není projednáván v tomto vodoprávním ízení,. Nová splašková kanalizace je navržena z polypropylénových korugovaných trub PP D 315, D 250 a D 200, která bude uložena do pískového lože, pokládaných do svislého paženého výkopu. ást kanalizaních ad je vedena ve stávajících komunikacích. Hlavní sbra a jeho jednotlivé pípojné vtve podchází na nkolika místech stávající vodotee. Pechody nezpevnných vodoteí a místních komunikací budou ešeny pekopy, kížení komunikace III/4915 a zpevnných vodoteí bude ešeno protlakem. Potrubí bude uloženo v chránice. V místech, kde je gravitaní pevedení odpadních vod nemožné, jsou navrženy erpací stanice. Jsou navrženy ti veejné erpací stanice S1, S2 a S3 a lokální erpací stanice pro jednotlivé nemovitosti. Stavební objekty: SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE Stoka A - kanalizaní sbra pozemek parcelní íslo 475/2, 474/1, 49/8, 47/1, 47/4, 49/12, 49/9, 49/2, 47/2 v katastrálním území Dešná u Zlína parcelní íslo 1120/3, 814/2 v katastrálním území Neubuz pozemek parcelní íslo 1062/3, 1061, 2389 (PK 2389), 1047/3, 1047/1, 1047/2, 2384/1 (PK 2384), 1035/4, 1035/6 (PK 1049, 1048, 1053/2, 1053/1, 1052/2, 1052/1, 1051/2, 1050), 2337/1 (PK 1050,

2 .j. MUVIZ /2009 str /1), 1035/35, 1035/36, 1035/34, 1035/33, 1035/32, 1035/31, 1035/30, 1035/29, 1035/28, 1035/27, 1035/26, 1035/25, 1035/24, 1035/23, 1035/22, 1035/21, 1035/1, 1035/20, 1035/19, 1035/18, 1035/17, 1035/16, 1035/15, 1035/14, 1035/13, 1035/12, 2337/5, 1126/1 (PK 1126), 1127/1, 2337/1 (EN 2337/1), 2337/6, 1035/6 (PK 1029/1, 1028/1), 1024/1, 1021/2, 1021/9, 1021/8, 147, 2387/3, 150/4, 105/3, 150/2, 150/1, st. 93, 152/5, 151 v katastrálním území Stoka A1 pozemek parcelní íslo 827/6, 1120/3, 1120/2 (PK 816), 827/10 v katastrálním území Neubuz Stoka A2 pozemek parcelní íslo 1035/35, 1035/36, 1035/37, 1035/38, 1035/39, 1035/40, 1035/9, 1035/41, 1035/42, 1035/43, 1035/44, 1035/45, 1035/46, 1035/10, 1035/47, 1035/48, 1035/8, 2337/5, 1028/6 v katastrálním území Stoka B pozemek parcelní íslo 151, 2384/4 (PK 2384), 1140/1, 1140/10, 2337/1, 1141/3 (PK 1138, 1137), 1141/13, 1141/1, 1141/11, 1141/10, 1141/9, 1141/8, 1141/6, 1141/4, 1141/5, 1141/1, 168, st. 100/1, 169, st. 100/2, st. 100/3, 171, st. 103/2, 2419, 172, 177/1, st. 300, 177/2, st. 108/2, 2405, st. 113, 188/3, 188/5, 188/1, 2390/13 (PK 2390), 1292/13, st. 467, 196/3, 196/1, 1292/1, 1294/4, 1294/5, 205/2, 2441, 2440/3, 2439, 2348 (PK st. 118), 2372/1, 2401/2, 222, st. 126, 223/1, st. 125, 223/2, st. 130, 1454/11, 232/3, 233, 239, st. 132, 237/2, 2372/1, 2397/1 (PK 2397/1), 243/2, 243/5, 243/3, 243/4, 243/1, st. 294, 245/2, 245/3, 245/1 (PK 245/1), 2384/1 (PK 2384), 82/1, 80, 79/4, 79/2, 79/3, 77, st. 47, 2395 (PK 2395), st. 46/3, 71, 70, 69, 66/1, 2384/3, 2384/1 (PK 2384), st. 42, 257/3, 257/4, 257/1, st. 224, 2384/1 (PK 2384), st. 313, 63/2 (PK 63/2), 63/1, 2384/1 (PK 2384), 2391/3 (PK 2392), 2391/2, 264, 2391/1 (PK 2391/1), 272/6, 272/9, 271/1, 52 (PK 52), 272/5, 272/2, 273, 274/2, 274/1, 275/1, 284, 285/1, 2409 (PK 2409), 54/2, 54/3, 54/1, st. 32/1, 49/2, 49/3, st., 261, 46/2, 46/1, 2409 (PK 2409), 44, 43, st. 26, 42, 34/3, 34/5, 34/1, 2384/2, 2408/1, 313, 2371/1, 314, kanalizaní napojení p.. 63/3, 32, 249 v v katastrálním území Stoka B1 pozemek parcelní íslo 1141/5 v katastrálním území Stoka B1A pozemek parcelní íslo 2419, 2444, 173/8, 174/2 v katastrálním území Stoka B2 pozemek parcelní íslo 188/2, 188/1, 1242/49, PK 1232/1, 1242/1 (PK 1232/2, 1291/1), 1242/5 (PK 1291/2, 1329/4, 1329/3, 1329/2), 1242/1 (PK 1333, 1331/1), 1242/44, 2347, 1242/1 (PK 1321/3, 1335, 1339, 1340), 2343/1, 1416/14 (PK 1416/1), 2390/13, 1416/3 (PK 1416/1), 1430/2 v katastrálním území Stoka B2-1 pozemek parcelní íslo 1242/5 (PK 1291/1), 2390/13, 1323/17 (PK 1298), 1323/11, 1323/16 v katastrálním území Stoka B3 pozemek parcelní íslo 2441, 205/2, 2348 (PK st. 118, 206, 1294/1, 1292, 1295, 1297, 2345, 1298, 1325, 1324, 1327/1, 2344, 1314/2), 1323/6 (PK 1298, 1325, 1327/1), 1323/5 (PK 1327/1), 1324/4 (PK 1324), 2344/3 (PK 2344), 1318/7 (PK 1314/2), 1318/9, kanalizaní napojení p /23, 1299/14, 1299/21, 1310/3 v katastrálním území Stoka B3-1 pozemek parcelní íslo 2348 (PK 1327/1), 1323/5 (PK 1327/1), 1324/1, 1326/3 (PK 1326), 2344/3 (PK 2344), 1318/7 (PK 2344, 1314/2) v katastrálním území

3 .j. MUVIZ /2009 str. 3 Stoka B4 pozemek parcelní íslo 2440/3, 2372/1, 2401/3 (PK 2401/1, 2401/3), st. 116/2, 2384/1 (PK 2384), 2402, 2327/7 (PK 2482), 2417/1 (PK 2417), 106/5, 108/3, 108/1, 106/1, st. 68/2, 105/1, 105/3, st. 286/2 v katastrálním území Stoka B4-1 pozemek parcelní íslo 2401/3, St. 116/2, st. 116/1, 202/1 v katastrálním území. Stoka BB pozemek parcelní íslo 323/6, 2372/2 v katastrálním území Stoka B5 pozemek parcelní íslo 2372/1, 2401/2, 2346 (PK 2346) v katastrálním území Stoka B5-1 pozemek parcelní íslo 2346 (PK 2346), 216, 217, 1301/9 v katastrálním území. Stoka B5-A pozemek parcelní íslo 1454/11, 1454/5, kanalizaní napojení p /10, 1454/12 v katastrálním území Stoka B6 pozemek parcelní íslo 101/3, st. 63/1, 2399/1 (PK 2399), st. 62, 96/1, 91, 101/1, 89/3, 684/10 v katastrálním území Stoka B6-1 pozemek parcelní íslo 101/1, st. 64/3 v katastrálním území Stoka B6-1-1 pozemek parcelní íslo 101/1 v katastrálním území Stoka B6-2 pozemek parcelní íslo 91, 90, st. 56, st. 55, st. 240, 88 v katastrálním území Stoka B7 pozemek parcelní íslo 237/2, 2397/2, 246/3, st. 136/1, 246/2, st. 136/3, st. 136/6, 250/7, 250/8, 250/1, 250/5, 252/2, st. 137/1, st, 137/3, st. 280, st. 138/1, 254/2, 1472/2 (PK 1472), st. 195, 255/1, st. 139/1, 255/2, st. 140/1, st. 140/2, 140/3, 255/3, 255/5, 255/4, 2353, 265/1, 265/2, 1605/1, st. 141/2, st. 141/3, 269, 270/2, 2355, 1732/6 (PK 2355), 276/3 (PK 2355), 2433, st. 269, 277/2, 279/1, st. 145, 283, st. 234, 282, st. 302, st. 147, 2372/1, st. 149, 1749/13, 1749/12, 1749/11, 1749/9 (PK 1749/2, 1749/3), 1749/3 (PK 1749/5) v katastrálním území Stoka B 7-1 pozemek parcelní íslo 2397/2, 2350, 249, 2349/1 (PK 2349/1), 1449/12 v katastrálním území Stoka B 7-2 pozemek parcelní íslo st. 136/1, 2415, 250/4, st. 276,, 2351, 250/3, 250/9, 250/10 v katastrálním území Stoka B 7-3 pozemek parcelní íslo st. 137/1, 253 v katastrálním území Stoka B7-4 pozemek parcelní íslo 2353, 1605/1, st. 271, 1605/3, 1605/4 v katastrálním území Stoka B7-5 pozemek parcelní íslo st. 141/3 v katastrálním území

4 .j. MUVIZ /2009 str. 4 Stoka B7-6 pozemek parcelní íslo 276/3 (EN 273/6), 276/4, st. 534/1, 1739/2, 1732/6 (PK 1739) v katastrálním území Stoka B 7-7 pozemek parcelní íslo st. 145, 278, 277/1, 1753/1 (PK 1753) v katastrálním území Stoka B 7-8 pozemek parcelní íslo st. 149, 2363 v katastrálním území Stoka B pozemek parcelní íslo 2363, 287/3 (EN 287/2), 1763/15, 287/4, 1743/7, 17473/6 v katastrálním území Stoka B8 pozemek parcelní íslo 63/2 (PK 63/2, 62/3, 62/2), st. 39/2, 62/4, 621/4 (PK 621), kanalizaní napojení 619/2, 619/9, 621/4 (PK 621) Stoka B9 pozemek parcelní íslo 2409 (PK 2409), 56/2, 56/3 v katastrálním území Stoka B10 pozemek parcelní íslo 2409 (PK 2409), 486/8 (PK 486/2) v katastrálním území Stoka B10-1 pozemek parcelní íslo 2409 (PK 2409) v katastrálním území Stoka B10-2 pozemek parcelní íslo 2409 (PK 2409), 2317 (PK 2317) v katastrálním území Stoka B11 pozemek parcelní íslo 2409 (PK 2409), 30, 26, 476/3 (PK 465) v katastrálním území Stoka B11-1 pozemek parcelní íslo 26, 27, 2409 (PK 2409) v katastrálním území Stoka B12 pozemek parcelní íslo 322/3, 314, st. 160/2, st. 159, 2451, 2448, 2452, 1886/1, 1885/1, 1864/4, 1864/2 (PK 2864), 2364 v katastrálním území Stoka B13 pozemek parcelní íslo 15/3, 15/1, 15/4, 15/2, 13, st. 5, 11, 10, st. 4, 9, 2413/1, 2413/2, 3/2 v katastrálním území Stoka B13-0 pozemek parcelní íslo 15/3 v katastrálním území Stoka B13-1 pozemek parcelní íslo 13, 477/2, st. 223, 476/10 (PK 476), 476/4 v katastrálním území Stoka B14 pozemek parcelní íslo 2372/2, 338/2, 338/3, 372/2, 363/11 (PK 363/3) v katastrálním území Stoka B14-1 pozemek parcelní íslo 338/2, 373/3 v katastrálním území Stoka C pozemek parcelní íslo 1140/1, 1140/10, 1140/9, 1140/8, 1140/7, 1140/6, 1140/5, 1140/4 (PK 1140), 1140/3, 1140/2, 158, 2384/1 (PK 2384), 164/1, 141/5, 2387/2, 141/2, 141/3, st. 84/1, 2334/2 (PK 2334/2),

5 .j. MUVIZ /2009 str. 5 st. 84/2, 133/1, 133/2, 128/3, 128/1, 127/3, 2449/2, 2449/1, 2332/1 (PK 2332/1), 2337/2, 125/1, 124/3, st. 289/1, 124/1, 120/2, st. 72/2, 120/1, 119/1, 119/2, st. 198/1 v katastrálním území Stoka C1 pozemek parcelní íslo 164/1, 164/2, 2387/4, 141/4, 2334/4, 2334/2, 996/7, 996/8, 995 (PK 995), 992/5, 992/3, 992/4, 2334/1 (PK 2334/1) v k.ú. Stoka C2 pozemek parcelní íslo 164/2, 2388, 161/2, 160, 154/4, 154/1, 154/2, 154/3, 2443 v katastrálním území Stoka C3 pozemek parcelní íslo 2334/2 (PK 2334/2), st. 87, 132/3, 2332/1 (PK 2332/1) v k.ú. Stoka C5 pozemek parcelní íslo 119/1, st. 72/1, 198/3, 121/4, 121/1, 121/6, 121/2, 2327/7 (PK 2328), 2417/1 (PK 2417) v katastrálním území Stoka F pozemek parcelní íslo 814/2 v k.ú. Neubuz, pozemek parcelní íslo 1062/3, 2389 (PK 2389) v k.ú. Stoka D pozemek parcelní íslo 827/6, 1120/3, 814/2 v k.ú. Neubuz Stoka S pozemek parcelní íslo 827/6, 1120/3 v k.ú. Neubuz ad 1 Pozemek parcelní íslo 2372/1, 2400 (PK 2400), 2384/1 (PK 2384), 2399/1 (PK 2399), 101/3 k.ú. ad 2 pozemek parcelní íslo 15/3, 2384/2, 2411, 2372, 326/6 v katastrálním území ad 3 pozemek parcelní íslo 322/3, st. 162/2, 322/4, 2385 (PK 2385), 322/11, 322/10, 322/7, 322/1, st. 165/1, 319, 323/6 v k.ú. ad 21 pozemek parcelní íslo 827/10, 827/4 (PK 816), 827/3 (PK 816), 816/2 v.ú. Neubuz ad 121 pozemek parcelní íslo 251/3, 2372/1, 250/5, 250/1 v katastrálním území ad 138 a ad 20 pozemek parcelní íslo 338/2, 338/1, st. 173/1, 173/2 v katastrálním území ad 39 pozemek parcelní íslo 15/3, 18 v katastrálním území ad 140 pozemek parcelní íslo 2413/1, 2384/2, 335 v katastrálním území ad 30 pozemek parcelní íslo 315/1, st. 214, 315/2, 317/1, st. 163/3, 2372/2, 322/1, st. 165/1, 319 v katastrálním území

6 .j. MUVIZ /2009 str. 6 ad 32 pozemek parcelní íslo st. 163/3, 318 v katastrálním území ad 127 pozemek parcelní íslo 317/1 v katastrálním území ad 108 pozemek parcelní íslo st. 214 v katastrálním území ad 148 pozemek parcelní íslo 2372/1, st. 156/3, 157, 303, 1885/1 v katastrálním území ad 28 pozemek parcelní íslo 303, 2408/1 v katastrálním území ad 135 pozemek parcelní íslo 2409 (PK 2409), 2384/1 (PK 2384), 2408/1, 44 v katastrálním území ad 31 pozemek parcelní íslo v katastrálním území ad 93 pozemek parcelní íslo st. 124, 2372/1, 222, st. 123 v katastrálním území ad 12 pozemek parcelní íslo st. 123, 2418, st. 124 v k.ú. ad 5 a ad 6 pozemek parcelní íslo st. 76, st. 74, 125/1 v katastrálním území ad 172 pozemek parcelní íslo 125/1, st. 228, 125/2 v katastrálním území ad 124 pozemek parcelní íslo 104, st. 67/3, 2399/1 (PK 2399), 101/3 v k.ú. ad 210 pozemek parcelní íslo 231/1, 240, st. 135/5, 2397/1 (PK 2397/1) v k.ú. Souástí objektu SO 01 je kanalizaní napojení PVC DN 150, která jsou vtšinou situována na stejných parcelách, kde je navrženo uložení stok. V nkolika málo pípadech zasáhne další parcely, tyto jsou uvedeny ve výtu pozemk u jednotlivých stok. SO 02 - ÍSTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SO 02/1 OV SPODNÍ STAVBA pozemek p.. 827/6, 1120/3, 814/2 v k.ú. Neubuz Konstrukce podzemních nádrží je železobetonová monolitická. Výkop smrem k potoku (a stávajícímu plynovodu) bude proveden pod ochranou stnové stny. Stavba je tvoena jedním stavebním celkem, který zahrnuje v podzemní ásti erpací jímku, regeneraní a denitrifikaní nádrž, aktivaní nádrž, dosazovací nádrž, filtraci, mrný Parshallv žlab a kalové jímky. SO 07 ERPACÍ STANICE erpací stanice S 1 Je navržena na levém behu Všeminky v ásti obce pod kostelem na stoce B6 na pozemku p.. 101/ 3 v k.ú..

7 .j. MUVIZ /2009 str. 7 erpací stanice S 2 Je navržena na levém behu Všeminky v ásti obce pod stolárnou na stoce B13 na pozemku p.. 15/3 v k.ú.. erpací stanice S 3 Je navržena v prostoru zastávky Hoansko na stoce BB na pozemku p.. 323/6 v k.ú.. Souástí objektu SO 07 jsou i lokální erpací stanice u jednotlivých nemovitostí, které budou osazeny do stávajících septik nebo k existujícím vývodm. Výtlaky z erpacích stanic jsou souástí objektu SO 01. Mstský úad Vizovice, odbor životního prostedí, jako vodoprávní úad vcn a místn píslušný podle ustanovení 10 a ustanovení 11 odst. 1 písm. b) zákona. 500/2004 Sb., správní ád, ve znní pozdjších pedpis (dále jen správní ád ), ustanovení 106 odst. 1 zákona. 254/2001 Sb., o vodách a o zmn nkterých zákon (vodní zákon), ve znní pozdjších pedpis (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úad píslušný podle 15 odst. 4 vodního zákona a 15 odst. 1 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle ustanovení 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení vodoprávního ízení o povolení stavby, ve kterém podle 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na míst a ústního jednání. Dotené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a úastníci ízení své námitky, popípad dkazy do 10 dn od doruení tohoto oznámení. K pozdji uplatnným závazným stanoviskm, námitkám, popípad dkazm nebude pihlédnuto. Úastníci ízení mohou nahlížet do podklad rozhodnutí (Mstský úad Vizovice, odbor životního prostedí, dvee. 254). Úastníci se mohou, dle 36 odst. 3 správního ádu, ped vydáním rozhodnutí vyjádit k podkladm rozhodnutí, popípad navrhnout jeho doplnní. Pouení: Úastník ízení mže podle 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, zpsobu provádní a užívání stavby nebo požadavkm dotených orgán, pokud je jimi pímo doteno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatení nebo právo odpovídající vcnému bemenu k pozemku nebo stavb. K námitkám úastník ízení, které byly nebo mohly být uplatnny pi územním ízení, pi poizování regulaního plánu nebo pi vydání územního opatení o stavební uzáve anebo územního opatení o asanaci území, se podle 114 odst. 2 stavebního zákona nepihlíží. Nechá-li se nkterý z úastník zastupovat, pedloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Ing. Eva Jelénková referent odboru životního prostedí

8 .j. MUVIZ /2009 str. 8 Toto oznámení bude úastníkm ízení dorueno veejnou vyhláškou, která bude vyvšena na úední desce Mstského úadu Vizovice, Obecního úadu, Obecního úadu Neubuz a Obecního úadu Dešná po dobu 30 dn a bude zveejnna též zpsobem umožující dálkový pístup. Dnem doruení je 15. den po vyvšení oznámení na úední desce Mstského úadu Vizovice. Vyvšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvšení a sejmutí oznámení. Obdrží: úastníci (do vlastních rukou) Obec, Lesy eské republiky, s.p., Pemyslova 1106, Hradec Králové: doruí se Lesy eské republiky, s.p. Správa tok - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetín, U Skláren 781, Vsetín Zemdlská vodohospodáská správa, Hlinky 60/144, Brno ostatní úastníci ízení (veejnou vyhláškou) dotené orgány: Mstský úad Slušovice, Stavební úad, nám. Svobody 25, Slušovice Mstský úad Vizovice, odbor životního prostedí - orgán ochrany pírody a krajiny Mstský úad Vizovice, odbor životního prostedí - orgán odpadového hospodáství Mstský úad Vizovice, odbor životního prostedí - orgán ochrany zemdlského pdního fondu Mstský úad Vizovice, odbor dopravy a silniního hospodáství - silniní správní úad Mstský úad Vizovice, odbor životního prostedí - orgán státní správy les Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlín, Havlíkovo náb. 600, Zlín Hasiský záchranný sbor Zlínského kraje, Pílucká 213, Zlín ostatní Povodí Moravy, s.p., Devaská 11, Brno k vyvšení na úední desce Mstský úad Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice Obecní úad,, Slušovice Obecní úad Neubuz, Neubuz, Slušovice Obecní úad Dešná, Dešná, Slušovice

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D odbor stavební úad a životní prostedí Palackého 359, 468 41 Tanvald, 483 369 511, fax: 483 369 512, email: meu@tanvald.cz Sp.zn.: MÚT/15893/2012/SÚaŽP.j.: MÚT/18505/2012

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚAD PÍŠOVICE Píšovice.p. 60, PS 463 46 STAVEBNÍ ÚAD +420 482 728 014, 485 177 025 www.prisovice.cz e-mail : prisovice @iol.cz.ú. 0984859319/0800 IO : 263 125 Spis.zn.: SÚ-452/2009/Ma V Píšovicích

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/6110/2014/Ši V Třebíči dne 23.04.2014 Č.j.: OV 30617/14

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

ÚAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letišt Ruzyn 16008 PRAHA 6

ÚAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letišt Ruzyn 16008 PRAHA 6 Neznámá platnost Digitally signed by Potvrzení doruení Date: 2014.04.18 09:38:58 MEST ÚAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letišt Ruzyn 16008 PRAHA 6.j.: 002326-14-701 Spis.zn.: 11/730/0076/LKKM/03/14 V Praze dne

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb.

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb. Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb., stavební zákon. Listopad 2014 Úvod: K aktualizaci metodické

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 4431/2013 NEMOVITOST: 1/2 domu.p. 54 s píslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Stedoeský, okres Kolín, obec Vitice, k.ú. Chotýš Adresa nemovitosti: Chotýš 54, 281 06

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 20133/2014 spis. zn.: SMUMK 14284/2014 OŽP/SLA Oprávněná úřední osoba: Slámová Kateřina, DiS.

Více

Ohlášení zm ny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí

Ohlášení zm ny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí 11OhlZmenUdajOBud.pdf - Adobe Acrobat Professional Ohlášení zmny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí Spisová znaka Ohlášení se podává: Katastrálnímu úadu pro Katastrální pracovišt vyplní katastrální

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD Datum: 26.9.2011 Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce,

Více

,p ní den/ zverejnení:.

,p ní den/ zverejnení:. C.j.: OV/P8/2007/1176/Ad/3 Vyrizuje: Ing. Adámek Petr v, v, MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MESTSKÁ CÁST PRAHA 8 Úrad mestské cásti (2) Prvnídenzverejnení:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 1386/12/S 277 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková ve Ždánicích 4.6.2012 tel.: 518 633617 ESTREMA RISORSA s.r.o., Mezírka 775/1, 602 00 Brno

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 61/2014-ESH v Hodonicích dne 26.03.2014 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1111/2012/St Pustka Jaromír Horymírova 2914/112 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 700 30 Ostrava 30 tel. : 558 666 443 e-mail

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R erven 2008 íslo 4.2 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4.2 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012 ZNALECKÝ POSUDEK o cen a tržní hodnot bytové jednotky.447/506 v bytovém dom Smetanova 447 vetn spoluvlastnického podílu na spolených ástech a pozemku st. 732/1 v obci Opatovice nad Labem, katastrální území

Více

Šumavské vodovody a kanalizace a.s. výroní zpráva 2013

Šumavské vodovody a kanalizace a.s. výroní zpráva 2013 výroní zpráva 2013 1 výroní zpráva 2013 Obsah výroní zprávy Orgány spolenosti 2 Základní údaje o spolenosti 3 Struktura náklad a výnos spolenosti 4 Zásobování pitnou vodou 5 Odvádní a ištní odpadních vod

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/35612/Bon/2014 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/35612/2014-4 POČET LISTŮ

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/17932/1043/4/2009/Br Vyřizuje: Ing.arch.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1043/12-Ch V Tršicích 3.10.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Marie Chaloupková

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R 1. ervna 2007 íslo 4/1 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4/1/07 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno SPIS. ZN.: SÚ 02658/12 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: DATUM: 20.9.2012 Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno MCBCHR/02690/12/Šr

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/178121/12-Hor Liberec, dne 10.6.2015 CJ MML 105503/15 Oprávnná

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Adresáti dle rozdělovníku Č. j. MMR-14326/2014-83/2746 V Praze dne 1. prosince 2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Radmila Lhotáková Telefon: 224 862 217 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ve věci

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem - Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl3073/2008 Sp.zn: 190/08-328.3.1 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 926/105/2015 NEMOVITÁ VC: Pozemky, p.. 163 v k.ú. Rovina, obci Poepice, zapsaný na LV. 14, vedený u Katastrálního úadu pro Stedoeský kraj, KP Píbram Katastrální údaje

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany p írody a krajiny R Postup p i poskytování informací a dat AOPK R

erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany p írody a krajiny R Postup p i poskytování informací a dat AOPK R erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4.4 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

KANALIZANÍ ÁD. STOKOVÉ SÍT obce HORNÍ POAPLY

KANALIZANÍ ÁD. STOKOVÉ SÍT obce HORNÍ POAPLY Stedoeské vodárny, a.s. U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno KANALIZANÍ ÁD STOKOVÉ SÍT obce HORNÍ POAPLY ervenec 2007 OBSAH OBSAH... 2 1. TITULNÍ LIST KANALIZANÍHO ÁDU... 3 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZANÍHO

Více

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/193/2011/17245/2011/OLE Strana 1 (celkem 6)

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/193/2011/17245/2011/OLE Strana 1 (celkem 6) odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: NAŠE ZNAČKA: SÚ/193/2011/17245/2011/OLE OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Olejník David, Ing. TELEFON: 577 680 246 E MAIL: olejnik@muotrokovice.cz DATUM: 11. dubna 2011 dle rozdělovníku

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více