NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář"

Transkript

1 NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA IZOLACE puren PIR Prezentující : Luděk Kovář

2

3 SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená, [U=0,22 W/m²K] 1. Vrchní pás-axter asfalt.pás Force 4000 FM 2. Tepelná izolace puren PIR MV tl.120 mm 3. Parozábrana asfalt.samolep.pás Axter SK VAP Nosná konstrukce-trapézový plech 5. Šroub EJOT TKR-4,8x50 (při 4 ks/m²) 6. Podložka EJOT HTV-50x95 (při 4 ks/m²) 7. Zabezpečovací systém TopWet Alternativa : Parozábrana Axter VAP AL SK, VAP IND Tep.izolace puren PIR FD-L Šroub EJOT - TK 4,8xL,TK E 4,8xL, TK R 3-4,8xL, TK 3-4,8xL,SW 8T RT 4,8xL Podložka EJOT - EcoTek 50xL, HTK 82/40 TK, HTK 82/40 SW8, HTK 82/40 F, HTK 40 RU 6,5 DOPORUČENÉ SKLADBY

4 SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, požárně nebezpečný prostor-broof(t3), mechanicky kotvená, [U=0,22 W/m²K] Vrchní pás- plast.fólie Fatrafol 810/V 2. Tepelná izolace puren PIR MV tl.120 mm 3. Parozábrana plas.fólie Fatrapar 0,15 4. Nosná konstrukce-trapézový plech 5. Šroub EJOT TKR-4,8x50 (při 4 ks/m²) 6. Podložka EJOT HTK-50x95 (při 4 ks/m²) 7. Zabezpečovací systém TopWet Alternativa : Vrchní pás plast.folie Fatrafol 810 AA, 810/V AA, 804,, 814 Parozábrana plas.folie Fatrapar 0,20 Tep.izolace puren PIR FD-L Šroub EJOT - TK 4,8xL,TK E 4,8xL, TK R 3-4,8xL, TK 3-4,8xL,SW 8T RT 4,8xL Podložka EJOT - EcoTek 50xL, HTK 82/40 TK, HTK 82/40 SW8, HTK 82/40 F, HTK 40 RU 6,5 DOPORUČENÉ SKLADBY

5 Společnost Puren GmbH - Německo Überlingen Německo 4 závody Kanada 1 závod Čína 1 závod Dr. Andreas Huther Hans Bommer

6 Izolační desky (PIR)

7 Bloková pěna (PUR)

8 Konstrukční deska Purenit

9 VLASTNOSTI VYSOKÝ TEPELNÝ ODPOR konstrukce se stejným tepelným odporem 48% 42% 48% 53% MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA = MAXIMÁLNÍ ÚSPORA TEPLA

10 VLASTNOSTI NASÁKAVOST TEPELNÉ IZOLACE Izolace puren PIR má nasákavost do 0,9% MINIMÁLNÍ NASÁKAVOST = ZACHOVÁNÍ IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ

11 VLASTNOSTI MAXIMÁLNÍ ÚNOSNOST Izolace puren PIR - pevnost v tlaku 150 kpa MAXIMÁLNÍ ÚNOSNOST = MINIMÁLNÍ RIZIKO DEFORMACE

12 VLASTNOSTI VYSOKÁ TEPLOTNÍ ODOLNOST Izolace puren PIR +90 C dlouhodobě, +250 C krátkodobě ODOLNOST VYSOKÝM TEPLOTÁM = MINIMÁLNÍ RIZIKO SUBLIMACE

13 VLASTNOSTI CHOVÁNÍ IZOLACE PŘI POŽÁRU REAKCE NA OHEŇ E - s2, d0 ŠÍŘENÍ PLAMENE PO POVRCHU Broof (t3) Fatrafol 810/V POŽÁRNÍ KLASIFIKACE REI 15 plochá střecha REI 30 šikmá střecha Desky při kontaktu s ohněm : neodkapávají, nedoutnají a nešíří oheň 25 minut

14 VLASTNOSTI MINIMÁLNÍ HMOTNOST PIR 1,50m³ = 48 kg Izolace puren PIR má hmotnost 32 kg/m³ MINIMÁLNÍ HMOTNOST = ÚSPORA PŘEPRAVMÍCH NÁKLADŮ

15 VLASTNOSTI ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST Izolace puren PIR nadouvadlo pentan Výroba a užití bez zdravotního rizika ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST = BEZPEČNÉ BYDLENÍ

16 VÝROBNÍ SORTIMENT PRO PLOCHÉ STŘECHY Puren PIR FD-L oboustranně hliník, lambda 0,022 W/mK tloušťka mm spoj ozub, tupý 2,4x1,2m, 1,2x0,6m, 2,4x0,6m Puren PIR MV oboustranně flís, lambda 0, W/mK tloušťka mm spoj ozub, tupý 2,4x1,2m, 1,2x0,6m, 2,4x0,6m

17 VÝROBNÍ SORTIMENT PRO PLOCHÉ STŘECHY Puren SPÁDOVÁ DESKA SD řezaná bloková pěna, lambda 0,028 W/mK tloušťka od 20 mm spád 1,66%, 2% 1,2x0,6m, 1,0x0,5m Puren SPÁDOVÝ KLÍN řezaná bloková pěna, lambda 0,028 W/mK spád dle objednání 1,2x0,6m, 1,0x0,5m

18 VÝROBNÍ SORTIMENT PRO PLOCHÉ STŘECHY Puren SPÁDOVÝ KLÍN SK řezaná bloková pěna, lambda 0,028 W/mK spád podélný 1,25% Spád příčný 5% 1,2x0,6m Puren ATIKOVÝ KLÍN řezaná bloková pěna, lambda 0,028 W/mK sklon 45 délka 1,2 m

19 DOPLŇKOVÝ SORTIMENT PRO PLOCHÉ STŘECHY PU lepidlo DACHKLEBER tekuté nízkoexpanzní lepidlo PURENIT konstrukční materiál Přerušení tepelných mostů vysoký stupeň zatížení v tlaku -7,5MPA lambda = 0,70 W/mK

20 DOPLŇKOVÝ SORTIMENT PRO PLOCHÉ STŘECHY PURENIT ATIKA atikový kompletizovaný dílec

21 NÁVRH TLOUŠŤKY TEPELNÉ IZOLACE Tepelné požadavky podle ČSN /2011 Tepelná ochrana budov Požadavky ČSN Součinitel prostupu tepla UN [W (m - ²K -1 )] Požadovaná Doporučená Doporučená PD Druh konstrukce UN,20 Urec,20 Upas,20 Plochá a šikmá střecha se sklonem 45 0,24 0,16 0,15-0,10 Šikmá střecha se sklonem > 45 0,30 0,20 0,18-0,12 Návrhová vnitřní teplota 18 C 22 C včetně TLOUŠŤKY IZOLACÍ DLE ČSN

22 Tepelné požadavky podle STN : 2013 Tepelná ochrana budov Požadavky STN Súčinitel prechodu tepla konštrukcie Ua [W (m - ²K -1 )] Druh stavebnej konštrukcie Maximálná hodnota Umax Požadovaná hodnota UN Odporúčaná hodnota Ur1 Cielová odporúčaná Ur3 Plochá a šikmá strecha so sklonom 45 Šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom > 45 0,30 0,20 0,10 0,10 0,46 0,32 0,20 0,15 Návrhová vnitřní teplota 18 C 22 C včetně TLOUŠŤKY IZOLACÍ DLE STN

23 Lambda 0,025 Lambda 0,022 90/120/250 80/110/220 Tloušťka tepelné izolace trapézový plech te = -15 C φe = 84% ti = +20 C φi = <60% maximálná UMAX požadovaná UN,20 odoporúčaná U1,r2 (U=0,30 W/m²K) (U=0,20 W/m²K) (U=0,10 W/m²K)

24 Lambda 0,025 Lambda 0,022 90/120/250 80/110/220 Tloušťka tepelné izolace betonový panel te = -15 C φe = 84% ti = +20 C φi = <60% maximálná UMAX požadovaná UN,20 odoporúčaná U1,r2 (U=0,30 W/m²K) (U=0,20 W/m²K) (U=0,10 W/m²K)

25 Součinitel tepelné vodivosti tepelný odpor Výrobci deklarují tepelnou vodivost λd [W/mK] ( měřeno v suchém stavu při +10 C ) Pro výpočet tepelného odporu je nutné použít vždy návrhovou (výpočtovou) hodnotu lambdy odpovídající reálným podmínkám při zabudování. (λu) Lambda se mění vlivem vlhkosti a teploty. ČSN Návrhová hodnota součinitele prostupu tepelné vodivosti λu [W/mK] λu = λk [1+Z1. Zu(Z2+Z3)]

26 Tepelný odpor tepelná vodivost Deklarovaná lambda se u izolačních materiálů vlivem vlhkosti a teploty výrazně zhoršuje. λ 0,08 W/mK 0,05 U nasákavých izolací (minerální izolace) může být zhoršení lambdy (tepelné vodivosti) při zabudování do stavby 10 15%. U PIR izolace, které mají malou nasákavost, je zhoršení lambdy 1 3% % objemu

27 160 Zabudované tepelné mosty jedplášťová střecha minerální izolace na trapéz. plechu λd=0,038 W/m²K Počet šroubů (m²) Součinitel prostupu tepla (W/m²K) 0,239 0,242 0,243 0,246 Zhoršení součinitele prostupu tepla (%) - o 1% o 2% o 3%

28 Spárové netěsnosti v tepelné izolaci EN ISO 6946 PIR,EPS,XPS Korekce úrovně 1 (ΔU = 0,01 W(m²K) 1mm Korekce úrovně 2 (ΔU = 0,04 W(m²K) 1mm Korekce úrovně 1 (ΔU = 0,01 W(m²K) 1mm Korekce úrovně 2 (ΔU = 0,04 W(m²K) 3mm Korekce úrovně 2 (ΔU = 0,04 W(m²K) 3mm Korekce úrovně 3 (ΔU = 0,08 W(m²K) 3mm

29 Spárové netěsnosti v tepelné izolaci EN ISO 6946 MIN.VATA Korekce úrovně 0 (ΔU = 0,00 W(m²K) 5mm spoje izolace na doraz, kde tolerance šířky, délky a pravoúhlosti a rozměrová stabilita izolace jsou takové, že spáry nejsou širší než 5 mm.

30 Spárové netěsnosti v tepelné izolaci PIR,EPS,XPS Kladení ve dvou vrstvách nebo jednovrstvové kladení Tupé spoje dvouvrstvé kladení Důvod výrobce nevyrábí dostatečnou tloušťku izolace a spoje na ozub nebo P+D

31 Spárové netěsnosti v tepelné izolaci PIR,EPS,XPS Vliv tvaru a velikosti spojů na tepelné ztráty Vliv typu a velikosti spoje 0,5-10% velikost ozubu nebo pera mm

32 ,5% 1,3% 1,9% 0,7% 1,0% 1,6% 0,6% 1,5% 2,3% 1,8% 2,7% 4,1% 1,9% 2,5% 3,7% 2,7% 4,0% 6,3% Spárové netěsnosti v tepelné izolaci PIR izolace

33 Spárové netěsnosti v tepelné izolaci 7mm

34 Spárové netěsnosti v tepelné izolaci

35 Spárové netěsnosti v tepelné izolaci

36 Spárové netěsnosti v tepelné izolaci

37 Zatížení tepelné izolace EN m² Puren PIR MV / puren PIR FD-L Napětí v tlaku při 10% stlačení δ kpa(kn/m²)=15 tun/m² Praktická využitelnost 1% - 2% stlačení = 1,5-3 tuny/m²

38 Spád střechy Definice min.spádu ploché střechy ČSN :2011 Střecha se navrhuje tak, aby se na povrchu netvořily kaluže. Kaluže se obvykle tvoří při sklonu střechy do 3%. Přijatelné kaluže jsou o hloubce do 10 mm Sklon plochých střech má být takový, aby po zohlednění průhybů nosné konstrukce a deformaci tepelné izolace byl zajištěn odvod vody. Doporučuje se min. 1 (1,75%) Doporučení výrobců Fatra a Axter : Kaluže na hydroizolaci jsou přípustné.

39

40 Pásy překryty v tloušťce 4 mm Výrobní tolerance tloušťky izolačních desek Deformace tepelné izolace vlivem zatížení Průhyb nosného podkladu

41 Spád střechy - ovlivněn deformací izolantu a podkladu Je ovlivněn druhem tepelné izolace a pevností v tlaku Tepelná izolace Pevnost v tlaku 10%(kPa) Pevnost v tlaku 2%(kPa) Puren PIR MV(FD-L) Rockwool Monrock MAX E 40 8 Rockwool Dachrock Praktická využitelnost 1% - 2% stlačení 100 kpa = 100 kn/m² = 10 tun/m² 1 kpa = 1 kn/m² = 100 kg/m²

42 Tloušťka tepelné izolace x mezera ve vlně trapéz.plechu dle DIN pro PIR izolaci

43 Stabilizace tepelné izolace ČSN Nerovnost podkladu - Účinky větru - Posuv tepelné izolace Izolace o malé objemové hmotnosti při pokládce umožňují posuvy mezi s sebou - Objemové změny (tzv.dotvarování) Objemové změny se týkají především EPS, XPS kde lineární koeficient tepelné roztažnosti je, (5-7) /K tj. 0,05 0,07 mm/ 1K, což při teplotním rozdílu 50 C představuje 2,5-3,5 mm/m.

44 Kotvení tepelné izolace Lepení k podkladu - betonová deska pracovní kotvení 2400 Lepení k podkladu - trapézový plech/bednění puren PIR MV nahřátím asfalt.pásu, samolep. asfalt.pás, lepidlo PUR

45 Kotvení tepelné izolace lepení k podkladu

46 Kotvení tepelné izolace Mechanické kotvení - betonová deska pracovní kotvení Mechanické kotvení - trapézový plech/bednění 2400

47 Kotvení tepelné izolace Mechanické kotvení dřevěné bednění Mechanické kotvení pohledové bednění

48 Kotvení hydroizolace - lepením k PIR izolaci Kontakt hydroizolace PVC, asfalt bez separační vrstvy puren PIR MV

49 Kotvení hydroizolace lepením k PIR izolaci Kontakt hydroizolace PVC, asfalt bez separační vrstvy

50 Kotvení hydroizolace mechanicky k podkladu Kontakt hydroizolace PVC, asfalt bez separační vrstvy

51 Kotvení hydroizolace zásyp štěrkem Kontakt hydroizolace PVC, asfalt bez separační vrstvy

52 Návrh spádování tepelné izolace projektový návrh

53 Návrh spádování tepelné izolace projektový návrh

54 Spádování tepelné izolace Definice min.spádu ploché střechy ČSN :2011

55 Děkuji Vám za pozornost www. puren.cz Technické informace : prezentující : Luděk Kovář, mail.

Navrhování větrané fasády

Navrhování větrané fasády Leden 2011 Navrhování větrané fasády Cembrit, Puren, EJOT Přednosti zateplené větrané fasády Dodatečným zateplením stěn budovy zvyšujeme tepelný odpor konstrukce - snižujeme tepelné ztráty prostupem tepla

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací. Isover TWINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy ETICS

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací. Isover TWINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy ETICS Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Isover WINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy EICS 2 Isover WINNER Zateplovací systémy EICS standardní a spolehlivé

Více

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119 Maloformátové cihly HELUZ 114 Cihelný obkladový pásek HELUZ 116 Cihelná dlažba HELUZ 118 Speciální tvarovky HELUZ 119 2015-03-01 / Strana 113 Použití Maloformátové cihly HELUZ pro vnitřní nosné a výplňové

Více

Systém pro předsazené upevnění otvorových výplní

Systém pro předsazené upevnění otvorových výplní Systém pro předsazené upevnění otvorových výplní Spolehlivé upevnění oken a dveří na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská

Více

Pokyny pro navrhování ETICS

Pokyny pro navrhování ETICS Pokyny pro navrhování ETICS Tyto pokyny slouží jako předpis k navrhování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (dále jen ETICS) MAMUT-THERM P, MAMUT-THERM C s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu

Více

TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY

TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO REVCOVER P a REVCOVER M TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY Obsah 1. Kompozitní tepelně izolační systémy (ETICS) REVCOVER 1.1. Použití systémů 1.2. Popis systémů

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD OBSAH produkty a příslušenství pro ETICS OBSAH OBSAH OBSAH montážní návod OBSAH str. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ...11 1 SKLADBA SYSTÉMU ETICS...13 15

Více

Přednáška 12 Kompletační konstrukce

Přednáška 12 Kompletační konstrukce BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 12 Kompletační konstrukce Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 15. 12. 2014 Základní rozdělení TI a HI Podlahy Výplně otvorů Úpravy povrchů Rozdělovací spáry

Více

se střešní tepelnou izolací

se střešní tepelnou izolací Mechanicky kotvené střechy se střešní tepelnou izolací Foto: Sarnafil GmbH EJOT CZ sro Strana 1 a hydroizolací Zdroj: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH EJOT CZ sro Strana 2 Skladba jednoplášťové střechy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

Systémová plochá střecha na trapézovém plechu na dřevě

Systémová plochá střecha na trapézovém plechu na dřevě CZ s.r.o. Zděbradská 65 251 01 Říčany-Jažlovice tel. 323 624 811 Systémová plochá střecha na trapézovém plechu na dřevě na betonu SP Střecha T SP Střecha D SP Střecha B Adam Zapadlo obchodně-technický

Více

ROCKWOOL, a.s. ECOROCK FF. pokyny pro montáž. Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) CREATE AND PROTECT

ROCKWOOL, a.s. ECOROCK FF. pokyny pro montáž. Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) CREATE AND PROTECT ECOROCK FF ROCKWOOL, a.s. ECOROCK FF pokyny pro montáž Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E CREATE AND PROTECT ECOROCK FF Vnější tepelněizolační

Více

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Zadavatel nad rámec projektové dokumentace požaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval tyto kvalitativní vlastnosti: Zateplovací systém: Fasáda vnější

Více

I l an y v ETICS ETICS t - epel é n vlastnosti Nové ETICS Servis

I l an y v ETICS ETICS t - epel é n vlastnosti Nové ETICS Servis Izolanty v ETICS-tepelné vlastnosti ti Nové ETICS Servis Weber je globální značka kvalitních, stavebních a systémových řešení Katalog Rádce-problém a řešení 2010 1990-2010 20 let na trhu Saint-Gobain Weber

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

D.1.1a Technická zpráva

D.1.1a Technická zpráva Číslo zakázky: 2013_027 D.1.1a Technická zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více

Izolační desky pro ploché střechy a spádový střešní systém TT

Izolační desky pro ploché střechy a spádový střešní systém TT I zo l a ce Druhé vydání Duben 0 Izolační desky pro ploché střechy a spádový střešní systém TT VYOCE ÚČINNÁ A ODOLNÁ TUHÁ URETANOVÁ IZOLACE PRO PLOCHÉ TŘECHY Vysoce účinná a odolná tuhá uretanová izolace

Více

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK TECHNICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ČÁST TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK Zpracoval: Ing.

Více

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 a MISTRAL TECTOTHERM MW 2012 Pokyny výrobce ETICS pro montáž systémů MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 s izolantem z expandovaného

Více

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4 BSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTNICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 1a) Zhodnocení staveniště, popis stávajícího stavu... 3 1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících...

Více

Zdicí materiály KERATHERM

Zdicí materiály KERATHERM Zdicí materiály KERATHERM O C Cihly KERATHERM broušené KERATHERM 44 B THERMO KERATHERM 44 B KERATHERM 44 B 1/2 KERATHERM 44 B R KERATHERM 44 B K 1/2 KERATHERM 44 B K KERATHERM 38 B KERATHERM 38 B 1/2 KERATHERM

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více