LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK"

Transkript

1 LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK Aktualizace: Erasmus koordinátor ÚISK: Mgr. Lenka Němečková, e mail: Erasmus koordinátor FF UK: Vít Prokopius, e mail: Dokument zpracovaly: Mgr. Lenka Němečková, PhDr. Petra Zia Sluková, Ph.D. Dokument připomínkovaly: Bc. Václava Morongová, Mgr. Zuzana Rousková Datum zpracování:

2 Tato příručka vychází z informací zveřejněných na webových stránkách programu Erasmus FFUK html, respektive UK html a specifikuje administrativní postup pro studenty ÚISK FF UK. Obsah 1. Konkurz programu Erasmus Informační schůzka po konkurzu Nominace Podání přihlášky na zahraniční univerzitu Agenda ÚISK Vypracování Protokolu o studijním plánu Agenda zahraničního oddělení FF UK Transcript of Records Přihláška na zahraniční univerzitu Individuální požadavky zahraničních univerzit Vlastní dokumenty Jazykové požadavky Termíny podávání přihlášky Finance Založení bankovního účtu Finanční záležitosti a jejich administrativa Finanční dohoda Před odjezdem Změny v Protokolu o studijním plánu Po příjezdu Agenda FF UK Doložení studia a atestací Sestavení závěrečné zprávy Agenda ÚISK Uznávání kreditů

3 1. Konkurz programu Erasmus Konkurz na výjezd studentů ÚISK na oba semestry akademického roku se koná vždy na jaře předcházejícího akademického roku. Termín konkurzu bývá obvykle v březnu nebo dubnu, ovšem každý rok se může měnit podle požadavků FF UK. Vyhlášení konkurzu proběhne nejpozději měsíc před jeho konáním prostřednictvím elektronické konference uisk118 a webových stránek ÚISK Spolu s vyhlášením konkurzu je zveřejněn i aktuální seznam univerzit včetně počtu volných míst a délky trvání pobytu. V některých případech může být vyhlášeno druhé kolo konkurzu. Vyhlašováno bývá v září stejného kalendářního roku a týká se výlučně volných míst na letní semestr daného akademického roku. Vyhlášení druhého kola závisí na výši zbylých finančních prostředků a volných míst v programu Erasmus. Požadavky na konkurz Strukturovaný životopis v jazyce studia na zahraniční univerzitě (angličtina, němčina, francouzština, španělština) v rozsahu max. 1 strany A4 Motivační dopis v jazyce studia na zahraniční univerzitě o rozsahu max. 1 str. A4. Motivační dopis uvádí důvody Vašeho záměru vycestovat, odborné i jazykové předpoklady Vašeho úspěšného studia na vybrané univerzitě, cíle, které se na dané univerzitě chystáte splnit a přínos studia na zahraniční univerzitě Vašemu budoucímu studiu a / nebo praxi. Vyplnění online přihlášky ve webové aplikaci před datem konání konkurzu Index s sebou k předložení v průběhu konkurzu Průběh konkurzu Konkurz probíhá cca 15 minut. Jeho náplní je pohovor v jazyce studia na zahraniční univerzitě (angličtina, němčina, francouzština, španělština) týkající se Vaší motivace, předmětu a cílů studia v zahraničí. Pohovor probíhá za přítomnosti minimálně tříčlenné komise z ÚISK. Kritériem výběru uchazečů jsou jejich jazykové znalosti, studijní výsledky, osobnostní předpoklady a motivace ke studiu v zahraničí a k výběru dané univerzity. Výsledky konkurzu Všem žadatelům budou výsledy konkurzu oznámeny e mailem (případně jinými prostředky sdělenými během pohovoru) co nejdříve po skončení konkurzu a vyhodnocení výsledků. 2. Informační schůzka po konkurzu Pro úspěšné žadatele bude v krátké době po uskutečnění konkurzu uspořádána informační schůzka, na které budou sděleny veškeré další organizační informace týkající se postupu přihlášky na zahraniční univerzitu a všechny organizační i studijní požadavky ze strany ÚISK i FF UK. Informační schůzka je pro všechny vyjíždějící studenty, včetně studentů vyjíždějících v letním semestru, povinná!!! V daném akademickém roce nebude žádný další termín této schůzky vyhlášen. Před schůzkou je nutné si prostudovat Příručku pro studenty Erasmus, vytisknout si ji a přinést ji s sebou. 3

4 Důležitým cílem schůzky je sestavení Protokolu o studijního plánu, který je součástí přihlášky na zahraniční univerzitu a je nutné jej sestavit v co nejkratší době. Na tuto schůzku si, prosím, přineste: seznam předmětů., které chcete studovat na zahraniční univerzitě, vyplněný ve formuláři Protokol o studijním plánu (dostupný ve webové aplikaci viz bod 4.1, index, kopii části Karolínky, která je relevantní Vašemu studijnímu programu na ÚISK. Váš výběr předmětů s Vámi Erasmus koordinátorka ÚISK na informační schůzce individuálně prodiskutuje a v případě, že bude Váš návrh splňovat veškeré náležitosti (viz bod 4.1), koordinátorka Vám Protokol o studijním plánu podepíše. Studenti, kteří vyjíždějí až v letním semestru, pravděpodobně nebudou mít ještě rozvrh od zahraniční univerzity k dispozici. Přesto je pro ně schůzka povinná a důležitá. Dozví se zde všechny administrativní náležitosti podání přihlášky na zahraniční univerzitu (administrativa na straně ÚISK, FF UK i zahraniční univerzity) a mají možnost své požadavky konzultovat s Erasmus koordinátorkou ÚISK i s ostatními vyjíždějícími studenty. 3. Nominace Na základě úspěšného absolvování výběrového řízení jste nominováni na studium na příslušné zahraniční univerzitě. Bezprostředně po potvrzení Vaší nominace ze strany FF UK je o tom zahraniční univerzita informována dopisem koordinátorky ÚISK, Mgr. Lenky Němečkové. Ve webové aplikaci Vám je Erasmus koordinátorem FF UK změněn status přihlášky na nominován a v tomto okamžiku můžete zahájit administrativní proces. Přestože to není na první pohled patrné, proces může trvat déle, často dochází např. k jeho zdržení na zahraniční univerzitě. Proto, prosím, jej nepodceňujte a neodkládejte jej na pozdější dobu. Může se pak stát, že do data Vašeho odjezdu nebudete mít všechna potvrzení nezbytná pro studium na zahraniční univerzitě! Výjezdem na zahraniční univerzitu přes program Erasmus též máte povinnost se po svém návratu zúčastnit informačních akcí a prezentovat průběh svého zahraničního studia studentům ÚISK vyjíždějícím následující akademický rok. Dále tímto souhlasíte s poskytnutím svých kontaktních údajů (e mail) pro potřeby vyjíždějících studentů ÚISK. K jinému účelu nebudou Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu využity. 4. Podání přihlášky na zahraniční univerzitu Vyřizování výjezdu na zahraniční univerzitu se skládá z následujících agend: Agenda ÚISK o Potvrzení Protokolu o studijním plánu Agenda Zahraničního oddělení FF UK o Potvrzený Transcript of Records o Vytištěná a potvrzená přihláška z webové aplikace 4

5 Agenda Evropské kanceláře UK o Podepsání finanční dohody Doplňková agenda zahraniční univerzity ne vždy povinná, závisí na požadavku univerzity o Vyplnění online přihlášky na webové stránce univerzity o Potvrzení o jazykových zkouškách Podání přihlášky na zahraniční univerzitu vyžaduje vyřízení následujících dokumentů: Povinné součásti přihlášky: Vytištěná a potvrzená přihláška z webové aplikace Potvrzený Protokol o studijním plánu Potvrzený Transcript of Records Součásti přihlášky, které mohou být vyžadované zahraniční univerzitou: Vyplnění přihlášky na webové stránce univerzity Potvrzení o jazykových zkouškách 4.1. Agenda ÚISK Vypracování Protokolu o studijním plánu Součástí přihlášky, zasílané na zahraniční univerzitu, je Protokol o studijním plánu. Studijní plán musí odpovídat studijnímu programu ÚISK. Předměty, které budete studovat v zahraničí, by měly mít uznatelné ekvivalenty na ÚISK, resp. FF UK. Mohou to být předměty povinné, povinně volitelné i volitelné. Povinností je splnit minimálně pět uznatelných předmětů nebo 30 ECTS kreditů za semestr, z toho 3 4 předměty musí být z oborového jádra ÚISK. Do studijního plánu si též můžete zapsat práci na bakalářské (BP) nebo diplomové (DP) práci. V tomto případě máte povinnost splnit tři předměty nebo 18 ECTS kreditů. BP nebo DP se do tohoto rozsahu nezapočítává. BP nebo DP si do studijního plánu můžete zahrnout pouze v tomto případě: BP/DP máte zapsanou v ISDP se statutem Zadáno a máte stanoveného školitele. Sestavíte stručnou charakteristiku na jakém úkolu v rámci BP/DP budete na zahraniční univerzitě pracovat (max. 1 stránka A4). Tuto charakteristiku necháte potvrdit od svého školitele a doložíte ji Erasmus koordinátorce ÚISK Mgr. Lence Němečkové. Bez ohledu na zahraniční pobyt je nutné splnit předepsaný počet kreditů pro postup do dalšího ročníku. Zahraniční pobyt také neodkládá zpoplatnění studia při překročení jeho běžné délky. Návrh Protokolu o studijním plánu předkládáte na informační schůzce Erasmus koordinátorce ÚISK, která Vám jej musí odsouhlasit a podepsat. Protokol Vám bude podepsán buď ihned na informační schůzce, nebo do něj zapracujete dohodnuté změny a přinesete formulář k podepsání v individuálně dohodnutém termínu. Podepsaný Protokol odevzdáte Erasmus koordinátorovi FF UK, který zajistí jeho podpis proděkankou pro studijní záležitosti FF UK. Protokol je pak součástí přihlášky na zahraniční univerzitu. Tento vyplněný a potvrzený Protokol o studijním plánu pro přihlášku do 5

6 zahraničí nemusí představovat konečnou verzi a bude jej možné po začátku pobytu v zahraničí změnit (viz bod 8 Změny v Protokolu o studijním plánu). Jak vyplnit Protokol o studijním plánu Protokol o studijním plánu vyplníte dle povahy Vámi zvolených předmětů. Do Protokolu zapisujete pouze zvolené předměty, práci na BP/DP do Protokolu nezapisujete. Můžete si zvolit následující tři varianty: A) Zvolili jste si předmět reciproční Vašemu studijnímu plánu na ÚISK (předmět, který má svůj přímý ekvivalent v povinných předmětech ÚISK) Pokud budete chtít takovýto předmět uznat, před výjezdem kontaktujte daného vyučujícího a domluvte se s ním na podmínkách uznání. Poskytněte mu co nejvíce informací o předmětu na zahraniční univerzitě (anotace předmětu, osnova apod.), aby měl možnost posoudit míru identity s předmětem vyučovaným na ÚISK. V případě, že se s pedagogem na uznání domluvíte, v kolonce Název domácí uveďte ekvivalent Vaší části Karolínky a zajistěte si podpis daným vyučujícím ÚISK. B) Zvolili jste si oborový předmět nezahrnutý v osnovách ÚISK Do kolonky Název domácí uvedete typ předmětu podle dostupných informací ( Povinně volitelná přednáška / Povinně volitelný seminář ). Nepřekládejte název předmětu!! Takovéto předměty podepisuje Erasmus koordinátorka ÚISK Mgr. Lenka Němečková. C) Zvolili jste si volitelný předmět, který není z oborového jádra ÚISK Do kolonky Název domácí uvedete typ předmětu Volitelná přednáška / Volitelný seminář. Nepřekládejte název předmětu!! Takovéto předměty podepisuje Erasmus koordinátorka ÚISK Mgr. Lenka Němečková Agenda zahraničního oddělení FF UK Transcript of Records Povinnou přílohou přihlášky při jejím odeslání do zahraničí je výpis zkoušek v angličtině (tzv. Transcript of Records). Výpis Vám vydá Vaše příslušná studijní referentka na základě údajů ve Studijním informačním systému. Kvůli lhůtám Studijního oddělení Vám doporučujeme o výpis požádat v dostatečném předstihu. Více informací k výpisu naleznete na stránkách Studijního oddělení FF UK html. Pokud studujete v nižším ročníku daného studijního programu a nemáte ještě splněné žádné atestace (nebo jich máte velmi málo), předložte výpis z předcházejícího studijního programu. 6

7 Přihláška na zahraniční univerzitu Přihlášku si vyplníte ve webové aplikaci a připravíte ji k vytištění. Podrobný návod je také popsán přímo v aplikaci. V okamžiku odevzdání Protokolu o studijním plánu ji vytiskne a potvrdí Erasmus koordinátor FF UK Vít Prokopius, u nějž si přihlášku vyzvedněte. Všechny součásti přihlášky pak sami odešlete na zahraniční univerzitu. Prosím, ověřte a hlídejte si termíny pro odeslání přihlášky na Vaši zahraniční univerzitu. Součásti přihlášky: Vytištěná a potvrzená přihláška z webové aplikace (včetně Studijního plánu) Potvrzený Transcript of Records Potvrzení o přijetí na zahraniční univerzitu Vám bude zasláno na Vaši poštovní adresu, kterou uvedete v přihlášce. Měl by Vám být zaslán Akceptační dopis a/nebo potvrzený Studijní plán (Learning Agreement). Tyto dokumenty budete dále potřebovat k vyřízení Vašeho stipendia Individuální požadavky zahraničních univerzit Vlastní dokumenty Řada zahraničních univerzit vyžaduje vlastní dokumenty a administrativní postupy, často i vyplnění jejich vlastní online přihlášky. Veškeré informace by měly být k dispozici na webových stránkách příslušné univerzity. V případě, že informace nejsou k dispozici, kontaktujte jejich Erasmus koordinátora. Některé zahraniční univerzity zasílají informace o vlastních požadavcích a uzávěrkách přímo FF UK. Naleznete je na webových stránkách FF UK programu Erasmus html Jazykové požadavky Některé univerzity vyžadují buď potvrzení o znalosti příslušného cizího jazyka, nebo absolvování jejich vlastní jazykové zkoušky. Tyto informace by měly být uvedené na webových stránkách příslušné univerzity, případně byste o nich měli být informováni individuálně. Potvrzení o jazykové zkoušce (A/B) vydává na požádání Jazykové centrum FF UK. V případě že musíte nebo chcete studovat jazyk země, do které vyjíždíte, máte v rámci programu Erasmus možnost využít nabídky předsemestrálních intenzivních jazykových kurzů EILC (Erasmus Intensive Language Courses). Kurzy jsou bezplatné, probíhají před začátkem semestru na dané univerzitě, a na pobyt spojený s jejich navštěvováním máte možnost čerpat stipendium. Více informací o EILC kurzech naleznete na webových stránkách UK html# Termíny podávání přihlášky Termíny FF UK pro odeslání vytištěných přihlášek na zahraniční univerzitu jsou následující: na zimní semestr do 30. května na letní semestr do 30. Října Termíny podání přihlášek na zahraničních univerzitách se mohou lišit od termínů FF UK!!! 7

8 6. Finance Výše Vašeho stipendia závisí na zemi, do které cestujete. Aktuální výši přidělovaných stipendií naleznete v následující tabulce version1 SM.xls. Odkaz na ní je uveden i na webové stránce administrativního postupu pro výjezdy v aktuálním roce FF UK v bodě 4 ( Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia... ). Finanční agendu má v kompetenci výhradně zahraniční oddělení FF UK Založení bankovního účtu Pro vyplacení stipendia je nutné založit si speciální bankovní účet v cizí měně u Komerční banky. Žádná jiná forma výplaty stipendia není možná. Tento účet je veden pouze po dobu studia v rámci programu Erasmus. Jeho založení, vedení i zrušení účtu je, dle informací FF UK, zdarma. Účet je nutné založit na pobočce KB v Praze 1, Dlouhá 34 po předchozím telefonickém domluvení termínu s těmito kontaktními osobami: Kontaktní osoby: Martina Marešová ředitelka pobočky Josef Manda bankovní poradce E mail: Telefon: Otevírací doba: PO, ST: 9:00 12:00, 13:00 18:00 ÚT, ČT: 9:00 12:00, 13:00 17:00 PÁ: 9:00 12:00, 13:00 16:00 Pro založení účtu je nutné mít s sebou následující dokumenty: Kopii přihlášky na Erasmus potvrzenou fakultním koordinátorem (nenechávat v bance, kopii později vyžaduje i evropská kancelář!) Občanský průkaz Studijní průkaz nebo jiný doklad stvrzující totožnost (pas, ISIC karta atd.) Informace o založení účtu jsou také součástí elektronické aplikace pro přihlášku na zahraniční univerzitu! Více informací naleznete také na webových stránkách programu Erasmus FF UK html#textanch Finanční záležitosti a jejich administrativa Účelové stipendium na studium na zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus je přiznáno až po obdržení Akceptačního dopisu nebo potvrzení Studijního plánu (Learning Agreement) od zahraniční univerzity. Aby byl akceptační dopis použitelný jako podklad pro přiznání stipendia, musí obsahovat jméno studenta, data začátku a konce studijního pobytu a podpis zástupce partnerské univerzity s jejím razítkem. Na základě těchto dokumentů Vám bude na zahraničním oddělení vydáno rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia na podporu studia v zahraničí. Toto potvrzení Vám připraví 8

9 koordinátor FF UK, zajistí jeho potvrzení od děkana FF UK a do cca 2 dnů Vám jej připraví k vyzvednutí Finanční dohoda Přiznané stipendium Vám bude poskytnuto na základě podepsání Finanční dohody. Jedná se o oficiální dokument, který stanoví závazky vyplývající z realizace studijního pobytu. Finanční dohodu podepisujete Vy (příjemce stipendia) a vysílající instituce (prorektor pro zahraniční styky a mobilitu). Finanční dohodu vystavuje Evropská kancelář rektorátu UK v Praze ( html). K podpisu dohody budete vyzvání Evropskou kanceláří e mailem. K podpisu dohody budete potřebovat následující dokumenty: Akceptační dopis nebo Learning Agreement, potvrzený partnerskou univerzitou Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia na podporu studia v zahraničí Protokol o studijním plánu v zahraničí První dva dokumenty si předem vyzvedněte u Erasmus koordinátora FF UK (viz Finanční záležitosti a jejich administrativa). Během Vaší návštěvy v evropské kanceláři Vám bude také vystaveno Potvrzení o nominaci (LLP Erasmus Nomination Letter), který budete potřebovat pro další administrativu v zahraničí! 7. Před odjezdem Je nutné nahlásit zahraniční stáž na studijním oddělení FF UK. Prostudujte si závěrečné zprávy studentů, kteří program absolvovali před Vámi na databaze.naep.cz/modules/erasmus/. 8. Změny v Protokolu o studijním plánu Nejpozději do jednoho měsíce od začátku semestru na zahraniční univerzitě můžete provádět změny ve Vašem studijním plánu. Nový studijní plán musí i stále splňovat všechna kritéria pro původní studijní plán tj. minimální počet kreditů nebo předmětů a existence jejich ekvivalentu na ÚISK. Ke změnám v Protokolu o studijním plánu může dojít v případě, kdy po příjezdu na zahraniční univerzitu zjistíte například příliš vysoké požadavky na Vámi zvolené kurzy, nebo univerzita vypíše dodatečné předměty, které nebyly v původní nabídce, případně pokud zjistíte, že Vámi zapsaný kurz neodpovídá Vašim požadavkům. V tomto případě musíte vyplnit formulář Changes to original proposed study programme/learning agreement ( 289 version1 changes.doc). Koordinátorce ÚISK Mgr. Lence Němečkové zašlete e mailem návrh změn, Váš původní (schválený) Protokol o studijním plánu a Vámi navrhované změny ve výše uvedeném formuláři Changes. Poté, co Vám koordinátorka ÚISK změny odsouhlasí, si nechte tento formulář potvrdit na zahraničním oddělení Vaší zahraniční univerzity. Nakonec je třeba tento potvrzený formulář podepsat a zaslat koordinátorce ÚISK (poštou, faxem, naskenovaný e mailem). Koordinátorka ÚISK jej podepíše a zašle na zahraniční oddělení FF UK. Nezasílejte jej na zahraniční oddělení sami! 9

10 Spolu s tímto formulářem je nutné Vaše změny zadat i do webové aplikace pod sekci Studijní plán. Při vytištění studijního plánu Vám aplikace automaticky vygeneruje formulář Změny protokolu o studijním plánu, který spolu s formulářem Changes odešlete podepsaný koordinátorce ÚISK. 9. Po příjezdu 9.1. Agenda FF UK Doložení studia a atestací Po ukončení zahraničního studia je nutné doložit fakultnímu koordinátorovi následující dokumenty: Transcript of Records výpis o absolvování studia a Vašich výsledcích. Na jeho základě budete dále žádat o uznání atestací a kreditů. Transcript of Records Vám vydá zahraniční univerzita buď na místě nebo Vám jej zašle poštou na Vámi uvedenou kontaktní adresu v přihlášce nebo na adresu zahraničního oddělení FF UK. Je možné, že Transcript od records Vám bude doručen i dlouho po ukončení Vašeho programu. Confirmation of LLP Erasmus study period potvrzení délky studia. Formulář je ke stažení na této stránce: html. Na základě tohoto dokumentu se dále rozhoduje, zdali jste v zahraničí strávili dobu odpovídající přiznanému stipendiu. V opačném případě budete muset poměrnou část stipendia vrátit! Velmi se doporučuje vyřídit si všechny potřebné dokumenty před návratem do ČR. Zpětně bývá velmi obtížné všechna potvrzení sehnat Sestavení závěrečné zprávy Vaší povinností po návratu bude sepsat závěrečnou zprávu a odevzdat ji fakultnímu koordinátorovi. Závěrečnou zprávu vyplňujete ve webové aplikaci na webových stránkách NAEP Zde se přihlaste svou e mailovou adresou tak, jak je uvedena v přihlášce. Pro zpracování závěrečné zprávy se můžete inspirovat zprávami Vašich kolegů, které jsou na těchto stránkách zveřejněné Agenda ÚISK Uznávání kreditů Kredity získané na zahraniční univerzitě Vám budou uznány na ÚISK. Tuto agendu vyřizuje Erasmus koordinátorka ÚISK Mgr. Lenka Němečková. Pro uznání kreditů je nutné mít s sebou následující dokumenty: Transcript of Records Odsouhlasený Protokol o studijním plánu, případně protokol Changes to original proposed study programme/learning agreement Index Kopii části Karolínky, která je relevantní Vašemu studijnímu programu na ÚISK. Všechnu ostatní agendu po příjezdu řeší zahraniční oddělení, respektive Erasmus koordinátor FF UK. 10

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni.

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni. Před a během Erasmus pobytu budu na české straně jednat se zahraničním oddělením FSV (OZS) a s Evropskou kanceláří RUK (EK RUK). Respektuji pokyny obou těchto institucí. V zahraničí se řídím instrukcemi

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015

Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015 Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015 Outgoing Erasmus Students (English version) Od akademického roku 2014/2015 je připraveno pro studenty Univerzity Karlovy téměř 2000 dohod s evropskými institucemi,

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016 8. 4. 2015 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ Vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Jana Kašná ERASMUS+ Všechny země výjezdu mimo Německo, Rakousko, Švýcarsko

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme!

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! PROGRAM LLP/ERASMUS Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! Bc. Jana Mlynáriková koordinátor programu LLP/Erasmus pro studentské

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE Finanční prostředky určené na zahraniční mobility studentů studijní pobyty, praktické stáže a absolventské

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Verze: první Platnost od: 01. 01. 2015 Zpracoval/i: Zkontroloval: Schválil: Martina

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

E R A S M U S : F A Q

E R A S M U S : F A Q I. PŘIHLÁŠENÍ E R A S M U S : F A Q Kdo se může přihlásit? student musí být v době zahraničního pobytu zapsán minimálně ve druhém roce Bc. studia (hlásit se může již v prvním ročníku Bc. studia); přihlásit

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

Překonej s Erasmem své hranice!

Překonej s Erasmem své hranice! Program Erasmus v České republice ročně umožňuje několika tisícům českých studentů studovat nebo vykonávat pracovní stáž ve 30 evropských zemích, a to v délce 3 až 12 měsíců. Na celoevropské úrovni využily

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku

Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Erasmus ID kód: CZ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Příručka pro řešitele grantových projektů. Zahájení čerpání získaných prostředků

Příručka pro řešitele grantových projektů. Zahájení čerpání získaných prostředků Příručka pro řešitele grantových projektů Administrativní zabezpečení projektů má na starosti oddělení vědy FSV UK. S dotazy ohledně řešení projektů se proto obracejte nejdříve na jeho pracovníky (E. Horníčková,

Více

Pravidla pro uchazeče o stipendium a stipendisty programu CEEPUS

Pravidla pro uchazeče o stipendium a stipendisty programu CEEPUS Národní kancelář programu CEEPUS Dům zahraničních služeb Pravidla pro uchazeče o stipendium a stipendisty programu CEEPUS Srpen 2011 Obsah I. Základní informace o programu CEEPUS... 2 II. Obecná pravidla

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.4. - 30.6. 2015

Více

Informační seminář o programu Erasmus. 12/02/2014, 14:00 (1036) Eliška Rolfová, Lenka Lukešová

Informační seminář o programu Erasmus. 12/02/2014, 14:00 (1036) Eliška Rolfová, Lenka Lukešová Informační seminář o programu Erasmus 12/02/2014, 14:00 (1036) Eliška Rolfová, Lenka Lukešová Program Erasmus Erasmus Rotterdamský (1466 1536), holandský myslitel, humanista a teolog V Evropě od roku 1987,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

ERASMUS+ STUDIJNÍ POBYT. 2. Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Datum narození: Pohlaví: Státní příslušnost: Č.cestovního dokladu: Tel.

ERASMUS+ STUDIJNÍ POBYT. 2. Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Datum narození: Pohlaví: Státní příslušnost: Č.cestovního dokladu: Tel. 1. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE: Erasmus ID kód: CZ PRAHA07 Adresa: Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1 Tel.: +420 224 491 302 E-mail: erasmus@ruk.cuni.cz ERASMUS+ STUDIJNÍ POBYT ÚČASTNICKÁ SMLOUVA Č. Zastoupena:

Více

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA Studentští poradci MASARYKOVA UNIVERZITA Bezpečně studiem Vlasta a Vašek Obsah o Neznalost neomlouvá o Jak projít o Co když se nedaří o Jak je to s přerušením či studiem v zahraničí o Peníze od školy o

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://prijimacky.czu.cz noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky a

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Diplomatická akademie Rytířská 31, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 186 252, fax: +420 224 186 251 www.mzv.cz VŠEOBECNÁ VNĚJŠÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ DO DIPLOMATICKÉ

Více

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA 420 DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA STAG je informační systém pro vedení studijní agendy UP. Obsahuje kompletní evidenci studentů, sylaby předmětů, rozvrhy, termíny zkoušek atd. INFORMACE PRO STUDENTY

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Část první Pravidla pro přiznávání stipendií Článek 1 Pravidla pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky

Část první Pravidla pro přiznávání stipendií Článek 1 Pravidla pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 8/2012 Věc Pravidla a postupy pro přiznávání a výplatu stipendií na Univerzitě Pardubice Působnost pro Studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice Účinnost 17. září 2012

Více

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 V Y H L Á Š K A Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 Studenti kombinované formy studia bakalářského studijního programu EEKR-BK i navazujícího magisterského studijního programu EEKR-ML1 (EEKR-ML)

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

SMĚRNICE K ZAHRANIČNÍM MOBILITÁM

SMĚRNICE K ZAHRANIČNÍM MOBILITÁM Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 6/2011 Č.j.: VŠTE004488/2011 SMĚRNICE K ZAHRANIČNÍM MOBILITÁM ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Působnost (1) Tato směrnice

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

5 let EUROPASS u v České republice

5 let EUROPASS u v České republice 5 let EUROPASS u v České republice Vyhodnocení dosavadní činnosti v užívání dokumentů Europass ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA Oddělení zahraničních vztahů ZSF JU Bc. Marian Bradáč Jírovcova

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.3. - 30.5. 2012

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Formální náležitosti. Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska

Formální náležitosti. Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska Formální náležitosti Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska Jak se zapojit do programu? Ujistit se, že splňuji podmínky (SŠ, VOŠ, VŠ, česká státní příslušnost ) Promyslet si, do jaké kategorie

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Jitka Strejčková 2012 Obsah 1 Předregistrace předmětů... 4 2 Volitelné předměty... 4 3 Kreditová poukázka... 4 4 Kredity na

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

INFORMACE A POSTUP NÁKUPU NA SPLÁTKY

INFORMACE A POSTUP NÁKUPU NA SPLÁTKY INFORMACE A POSTUP NÁKUPU NA SPLÁTKY Internetový obchod www.pneuok.cz nabízí možnost nákupu zboží na splátky ve spolupráci s akciovou společností Cetelem ČR. Splátkový prodej se vztahuje na objednávky

Více

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 doktorské studium studijního programu Dramatická umění

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 doktorské studium studijního programu Dramatická umění Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 doktorské studium studijního programu Dramatická umění V Brně, 30. června 2015 Adresa JAMU (majitel účtu, adresát při platbě) tento údaj se píše

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

Oslavy 60 let Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a 440 let UP v Olomouci

Oslavy 60 let Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a 440 let UP v Olomouci Pondělník 20 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2012/2013 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 20. číslem Pondělníku a přeji Vám úspěšný týden. Irena Smolová

Více

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů Standardní propozice RALLY 2011 PŘÍLOHA č. VII Jednotné zásady pro akreditaci novinářů 1. AKREDITAČNÍ PROCES (první žádost) Žádosti o akreditaci musí být podávány prostřednictvím informačního systému dostupného

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Studovat ve Francii [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Podmínky žádosti Rok 2012 oktorát Prezentace Francouzské

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

Směrnice. k individuálním studijním plánům

Směrnice. k individuálním studijním plánům Směrnice k individuálním studijním plánům Verze: 1. Platnost od: 1. 10. 2013 Zpracoval: Schválil: Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. RNDr. Josef Tesařík Tisk dne 4.10.2013 Q3-P10-VZDE-011-01 Strana

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

Proč se rozhodnout PRO ERASMUS

Proč se rozhodnout PRO ERASMUS Proč se rozhodnout PRO ERASMUS Pokud váháte, zda se o Erasmus pobyt ucházet, nebo ne, níže naleznete argumenty, které by Vás mohly přesvědčit o tom, že realizace studijního zahraničního pobytu přináší

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků ANGLIČTINA Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FAPPZ II a ITS Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 12/2014 ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN

ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN 1. Podpis smlouvy Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu (dále jen grantová smlouva ) zajištuje Grantové oddělení FF UK

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více