Katalog sociálních služeb. v Sušici a okolí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog sociálních služeb. v Sušici a okolí"

Transkript

1 Katalog sociálních služeb v Sušici a okolí

2 Katalog sociálních služeb v Sušici a okolí

3 Obsah Úvodem Tísňové telefonní linky a telefonní linky pro obtížné životní situace Úřady, instituce str Senioři a dospělé osoby se zdravotním postižením str Děti, mládež, rodina str Osoby bez přístřeší, v krizi a drogově závislé str Sociální poradenství str Ostatní veřejné služby a instituce str Lékaři, zdravotnická zařízení str Přehled obcí v obci s rozšířenou působností Sušice str Seznam škol, předškolních zařízení a školských zařízení v okrsku Sušice str. 53

4 Úvodem Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Katalog sociálních služeb v Sušici a okolí, který byl připraven v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Sušice. Na jeho tvorbě se podíleli pracovníci Centra pro komunitní plánování a dále dobrovolníci z řad místních občanů. Sociální služba, říká zákon, je činnost nebo soubor činností, jimiž se zajišťuje pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci. Rozsah a forma pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, musí působit na osoby aktivně a motivovat je k činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují jejich nepříznivou sociální situaci, a musí zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení. O takové služby se samozřejmě snažíme nejen v našich městských zařízeních, ale občané mají možnost využívat i služby jiných zřizovatelů. A to je jeden z hlavních důvodů, proč byl tento katalog vytvořen. Najdete zde ucelený a přehledný systém všech poskytovatelů včetně základních kontaktů. Rád bych poděkoval nejen těm, kteří se na tvorbě tohoto katalogu podíleli, ale především těm, kteří v nelehké oblasti sociálních služeb neúnavně pomáhají všem potřebným. Bc. Petr Mottl starosta města Sušice Katalog vznikl v rámci projektu Zavedení procesů plánování dostupnosti sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Sušice, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Příjemcem podpory bylo Centrum pro komunitní práci západní Čechy (www.cpkp.cz) a partnerem projektu Město Sušice. 4

5 Čísla tísňového volání SOS tel.: 112 Hasiči tel.: 150 Záchranná služba tel.: 155 Policie ČR tel.: 158 Městská policie Sušice tel.: Pomoc v případě obtížné životní situace Linka bezpečí (bezplatná nonstop linka) pomoc pro děti a mládež v jejich krizových situacích Občanské sdružení ROSA informační a poradenské centrum pro oběti domácího násilí Psychosociální centrum ACORUS pomoc obětem domácího násilí Bílý kruh bezpečí (nonstop linky ) pomoc obětem kriminality tel.: tel.: , tel.: tel.: pomoc obětem domácího násilí tel.: Dona linka (nonstop linka) pro oběti domácího násilí Senior linka (nonstop linka) pro osamělé seniory a osoby pečující o seniory Familia (Diakonie ČCE Západ) služby pro rodiny s dětmi DROP IN Linka (nonstop linka) poradenství, prevence a terapie drogových problémů tel.: tel.: tel.: tel.:

6 1. ÚŘADY, INSTITUCE Městský úřad Sušice odbor sociálních věcí a zdravotnictví Adresa: náměstí Svobody Sušice Kontakty: telefon: (ústředna) fax: web: Úřední hodiny: Pondělí Středa Pátek Pracovní doba: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

7 ÚŘADY, INSTITUCE Úřad práce Sušice Adresa: Nádražní Sušice Kontakty: telefon: fax: Úřední hodiny: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Okresní správa sociálního zabezpečení Klatovy Adresa: Kollárova 528 Úřední hodiny: Klatovy Kontakty: telefon: fax: Klientské centrum Podatelna Pokladna Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

8 2. Senioři a dospělé osoby se zdravotním postižením Domov pro seniory Název poskytovatele: Adresa poskytovatele: Místo poskytování: Sociální služby Města Sušice nábřeží Jana Seitze 155, Sušice nábřeží Jana Seitze 155, Sušice Kontakty: telefon: web: Pobytová služba pro seniory (nad 55 let), kteří již nejsou schopni sami žít doma, potřebují nepřetržitou odbornou péči, jakou jim ani osoby blízké již nejsou schopny zajistit. Cílem je vytvářet náhradní prostředí domova a maximální podmínky pro udržení a podporu částečné soběstačnosti, respektovat soukromí a osobnost člověka, poskytovat pomoc a péči individuálně potřebám a volbám uživatelům. Dle přání klientů umožňujeme bezpečný, důstojný, příjemný i aktivní život v náhradním prostředí pobytového zařízení služeb sociální péče. 8

9 Senioři a dospělé osoby se zdravotním postižením Odlehčovací služba Název poskytovatele: Adresa poskytovatele: Místo poskytování: Sociální služby Města Sušice nábřeží Jana Seitze 155, Sušice Domov pro seniory Kontakty: telefon: web: Sociální služba pro rodinu nebo známé, kteří se starají o svého blízkého a vyskytne se krátkodobý důvod, pro který nejsou schopni péči zajistit (nemoc, dovolená, odpočinek). Pokoj pro odlehčovací službu je jednolůžkový se sociálním zařízením, ledničkou, TV. Péče je poskytována 24 hodin denně, včetně zajištění stravy. Pobyt se poskytovatel snaží co nejvíce zpříjemnit a proto jsou klientům nabízeny každodenní aktivity. Samozřejmostí je přijímání návštěv a také vycházky (odchody) z domova pro seniory. S veškerou administrativou, týkající se pobytu od žádosti až po návrat k rodině, pomáhá sociální pracovnice. 9

10 Senioři a dospělé osoby se zdravotním postižením Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Název poskytovatele: Adresa poskytovatele: Místo poskytování: Sociální služby Města Sušice nábřeží Jana Seitze 155, Sušice Pod Svatoborem 56, Sušice Kontakty: telefon: , web: Aktivizační služby jsou určeny pro seniory a osoby se zdravotním postižením ze sušického regionu. K dispozici je Aktivizační místnost, která je bezbariérová a nachází se v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Pod Svatoborem 56, Sušice. V případě, že klient nemůže ze zdravotních důvodů na aktivizaci docházet, probíhá aktivizace v domácnostech klientů. Aktuální program je k dispozici na vývěskách v DPS nebo na našich webových stránkách. Aktivizace zahrnuje Trénink paměti kvízy, slovní hříčky, luštění, rébusy, Virtuální univerzitu třetího věku, Procvičování jemné motoriky (výroba dekorací, provlékací hry podporující zručnost prstů, trpělivost a fantazii, hry při kterých je zapojena koncentrace, zručnost a především motorická koordinace), Nácvik práce s moderními technologiemi (např. s mobilním telefonem, platební kartou) a Individuální procvičování práce na pc. 10

11 Senioři a dospělé osoby se zdravotním postižením Pečovatelská služba Název poskytovatele: Adresa poskytovatele: Místo poskytování: Sociální služby Města Sušice nábřeží Jana Seitze 155, Sušice Pod Svatoborem 56, Sušice Kontakty: telefon: web: Pečovatelská služba je určena pro seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením a osoby s chronickým onemocněním od 19 let. Služba je poskytována v domácnostech klientů (terénní forma poskytování) a ambulantně ve Středisku osobní hygieny, které s nachází v Domě s pečovatelskou službou, kde mohou klienti využít následujících služeb: koupel, ošetření nohou. Mají také možnost si zde nechat vyprat prádlo. Služby poskytujeme od 7.00 do každý den i o víkendech a svátcích. Pečovatelská služba zajišťuje pomoc s péčí o vlastní osobu pomoc se zajištěním stravy, pomoc s hygienou a také pomoc s domácností. Zajistíme nákup, úklid domácnosti, doprovodíme a odvezeme klienta. 11

12 Senioři a dospělé osoby se zdravotním postižením Pečovatelská služba Oblastní charita Sušice Název poskytovatele: Adresa poskytovatele: Místo poskytování: Oblastní charita Sušice Volšovy 1, Sušice Domácnosti osob na Sušicku a Kašperskohorsku do 20 km od Sušice a v obci Horská Kvilda Kontakty: telefon: , , web: Pečovatelská služba je terénní sociální služba, která pomáhá seniorům, dospělým osobám se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním zvládat běžné denní činnosti ve vlastní domácnosti a podporuje jejich obvyklý způsob života. Služba je poskytována za úhradu, denně, v čase hodin. Mezi základní činnosti patří pomoc při osobní hygieně a oblékání, při používání WC, podpora při pohybu v bytě a přesunech na lůžko, dovoz obědů do domácnosti, příprava a podávání jídla, úklid a údržba domácnosti, žehlení, topení v kamnech, zajištění nákupů, vyzvednutí receptů, placení složenek, doprovod k lékaři, doprovázení k lékařům, na úřady apod. 12

13 Senioři a dospělé osoby se zdravotním postižením Osobní asistence Oblastní charita Sušice Název poskytovatele: Adresa poskytovatele: Místo poskytování: Oblastní charita Sušice Volšovy 1, Sušice Domácnosti osob na Sušicku a Kašperskohorsku do 20 km od Sušice a v obci Horská Kvilda Kontakty: telefon: , , web: Osobní asistence je terénní sociální služba určená osobám se sníženou soběstačností. S pomocí osobního asistenta jsou osoby schopny zvládat běžné denní činnosti podle svých potřeb a přání a žít obvyklým způsobem života ve svém přirozeném prostředí. Služba podporuje začleňování osob do společnosti, pomáhá udržovat a rozvíjet sociální kontakty. Služba je poskytována za úhradu, denně, bez časového omezení podle potřeb osob. Mezi základní činnosti patří pomoc a podpora při přípravě a podávání jídla i pití, při přesunech na lůžko a vozík, při úkonech osobní hygieny a při použití WC, při oblékání a svlékání, při pohybu v bytě i mimo něj, s nákupy, úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, při aktivizaci a nácviku nebo upevňování schopností a dovedností, pomoc při komunikaci s okolím a s vyřizováním běžných záležitostí, doprovod k lékaři, na úřady, volnočasové aktivity apod. 13

14 Senioři a dospělé osoby se zdravotním postižením Odlehčovací služby Oblastní charita Sušice Název poskytovatele: Adresa poskytovatele: Místo poskytování: Oblastní charita Sušice Volšovy 1, Sušice Domácnosti osob na Sušicku a Kašperskohorsku do 20 km od Sušice a v obci Horská Kvilda Kontakty: telefon: , , web: Odlehčovací služby jsou terénní sociální služby určené dospělým osobám se sníženou schopností sebeobsluhy, o které je obvykle celodenně pečováno. Jsou poskytovány v domácím prostředí a v předem dojednaném čase zastupují péči rodiny nebo blízkých osob. Pečující osoby tak mají prostor k nezbytnému odpočinku, k vyřizování osobních záležitostí nebo udržení se na trhu práce. Služba je poskytována za úhradu, denně, v čase hodin. Mezi základní činnosti patří pomoc při oblékání, osobní hygieně, podávání jídla a pití, při používání WC, pohybu v bytě, doprovázení k lékařům a na úřady, aktivizace schopností a dovedností, pomoc s chodem domácnosti a při vyřizování běžných záležitostí. 14

15 Senioři a dospělé osoby se zdravotním postižením Aktivizační služby Oblastní charita Sušice Název poskytovatele: Adresa poskytovatele: Oblastní charita Sušice Volšovy 1, Sušice 1. Místo poskytování: Dům s pečovatelskou službou, Kašperské Hory Kontakty: telefon: Místo poskytování: Volšovy 1, Sušice Kontakty: telefon: , web: Sociálně aktivizační služby podporují seniory a dospělé osoby se zdravotním postižením v aktivním prožívání života. Jednotlivé činnosti sociální služby pomáhají udržovat psychickou i fyzickou kondici, rozvíjí dovednosti uživatelů, upevňují sociální kontakty a mají informativně vzdělávací charakter (plavání, cvičení, tvořivé dílny, procvičování paměti, výlety, vycházky, pomoc při adaptaci na nové prostředí, přednášky, výuka práce na počítači apod.). Služby jsou poskytovány v Kašperských Horách, ve Volšovech nebo v domácnostech osob bezplatně, obvykle v čase hodin. Jednorázové aktivity jsou nabízeny i mimo uvedenou dobu. 15

16 Senioři a dospělé osoby se zdravotním postižením Sociální lůžka Název poskytovatele: Adresa poskytovatele: Místo poskytování: Nemocnice Sušice o.p.s. Pod Nemocnicí 116, Sušice Sušice Kontakty: telefon: , kontaktní osoby: web: Služba je určena osobám, u nichž je zřejmé, že zanikly důvody pro další hospitalizaci, ale které nelze propustit do domácí péče. Posláním sociální služby na sociálních lůžkách ve zdravotnickém zařízení je poskytování celodenní péče uživatelům těchto služeb, které z důvodu nepříznivého zdravotního stavu potřebují pravidelnou ošetřovatelskou péči jiné osoby. Nemocnice má 3 sociální lůžka. Dle 52,ods.2 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách zajišťujeme: poskytování ubytování a stravy, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 16

17 Senioři a dospělé osoby se zdravotním postižením Denní stacionář Klíček Název poskytovatele: Adresa poskytovatele: Místo poskytování: Diakonie ČCE Středisko Západní Čechy Na Radosti 194, Merklín Pod Nemocnicí 116, Sušice Kontakty: telefon: web: Stacionář slouží dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Je to ambulantní služba střediska Radost v Merklíně, poskytovaná v Sušici. Cílem všech činností ve stacionáři je pomoci uživatelům získávat a upevňovat dovednosti potřebné pro každodenní život. Nabízí různé aktivity, které podporují snadnější zapojení uživatelů do společnosti. Pro uživatele služeb stacionáře je vždy připraven celodenní program, jehož součástí je nácvik sebeobsluhy, pracovní terapie a volnočasové aktivity, které jim pomáhají plnohodnotně trávit volný čas a umět se o sebe samostatně postarat. Stacionář je bezbariérový. 17

18 Senioři a dospělé osoby se zdravotním postižením Pečovatelská služba Hartmanice Název poskytovatele: Město Hartmanice Adresa poskytovatele: Hartmanice 75, Sušice Místo poskytování: Dům s pečovatelskou službou, Hartmanice 151, Sušice Kontakty: telefon: ( město) (Dům s pečovatelskou službou) web: Pečovatelská služba města Hartmanice je terénní služba určená osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení bydlících v Hartmanicích. Kapacita poskytovaných sociálních služeb je v současné době 30 osob a je zajišťována 2 pracovnicemi s celkovým úvazkem 1,1 s příslušnou odbornou způsobilostí. Sídlo pečovatelské služby a kontakty jsou uvedeny v záhlaví. Služba je poskytována v bytech Domu s pečovatelskou službou nebo i přímo v bytech klientů. Nejvíce využívané služby: úklid, donáška obědů, praní, mandlování, pomoc s přípravou jídla. 18

19 Senioři a dospělé osoby se zdravotním postižením Pečovatelská služba Velhartice Název poskytovatele: Obec Velhartice Adresa poskytovatele: Velhartice 134, Kolinec Místo poskytování: Dům s pečovatelskou službou, Velhartice 88 Kontakty: telefon: web: Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 8.00 do hod. seniorům. Poskytované služby: donáška obědů, obstarávání nákupů a různých pochůzek, doprovod k lékaři, pomoc při oblékání, při přípravě jídla, úklid v domácnosti, praní a žehlení (mandlování) prádla, pomoc při denní hygieně. Klientům bydlícím ve Velharticích (mimo DPS) je možné zajistit donášku oběda, nákupu a různé pochůzky, praní a žehlení doneseného prádla. 19

20 Senioři a dospělé osoby se zdravotním postižením Svaz zdravotně postižených Šumava Název poskytovatele: Svaz zdravotně postižených ZO Sušice Adresa poskytovatele: Pod Svatoborem 156, Sušice 1 Kontakty: telefon: Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením Typ poskytovaných služeb: rehabilitační pobyty; masáže; rehabilitační cvičení; zájmové a zdravotní přednášky (spolupráce s Domem s pečovatelskou službou v Sušici); pěší vycházky členů svazu kolem Sušice se zájmovým zakončením; zajištění finančního poradenství; zajištění a prodej zdravotní obuvi (spolupráce s lékařem). 20

21 DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA 3. Raná péče Diakonie Stodůlky Název poskytovatele: Raná péče Diakonie Stodůlky, Diakonie ČCE středisko v Praze 5 -Stodůlkách Adresa poskytovatele: Vlachova 1502, Praha 5 Místo poskytování: Plzeňský, Středočeský, Ústecký kraj a Praha detašované pracoviště pro Plzeňský kraj Pod Svatoborem 56, Sušice Kontakty: telefon: , web: Služba je určena rodinám, které pečují o dítě s pohybovým, mentálním či kombinovaným postižením v raném věku (0 7 let). Raná péče je terénní služba, je tedy poskytována v domácím prostředí uživatelů. Cíle služby jsou naplňovány prostřednictvím dvou programů programu podpory rodiny a programu podpory vývoje dítěte. Rodina může v rámci těchto programů vybírat ze služeb: naslouchání a provázení, posuzování vývoje dítěte, navrhování činností podporující rozvoj dítěte, výchovné poradenství, seznámení s aktuální nabídkou rehabilitačních pomůcek a se způsobem jejich získávání, sociálně právní poradenství, zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště, návrh možností zařazení dítěte do předškolního zařízení, kontaktování konkrétního zařízení, spolupráce při adaptaci, návrh možností využívání sociálních a dalších návazných služeb, pomoc při získání finančních prostředků pro potřeby dítěte, doprovod při návštěvě lékaře nebo instituce, zprostředkování kontaktů mezi rodinami navzájem, přednášky a setkávání rodin. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně. 21

22 DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Středisko rané péče Tamtam Praha Název poskytovatele: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. Adresa poskytovatele: Hábova 1571, Praha 5 Místo poskytování: Sušicko Kontakty: telefon: web: Středisko rané péče Tamtam Praha FRPSP poskytuje převážně terénní služby rané péče rodinám s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením ve věku maximálně do 7 let. Konzultace s odborným poradenským pracovníkem probíhají v rodinách uživatelů v přesně stanovených termínech v rozmezí 4 6 týdnů. Konzultace trvá 1,5 3 hodiny, část je věnovaná práci s dítětem (rozvoj komunikace, sluchového vnímání, motorických, sociálních a rozumových dovedností), část podpoře rodiny (odborné informace, poradenství, rozhovor). V období mezi konzultacemi je poradenský pracovník s uživateli v kontaktu formou ové korespondence nebo telefonu, vyřizuje a připravuje pro uživatele materiály podle předchozí dohody. Služba je pro rodinu dobrovolná, musí o ni sama projevit zájem, její poskytování je pro uživatele bezplatné. Mezi základní činnosti patří výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím a pomoc při uplatňování oprávněných zájmů a práv dítěte a rodiny a při obstarávání osobních záležitostí. 22

23 DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Raná péče Plzeň Název poskytovatele: Adresa poskytovatele: Místo poskytování: Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. Tomanova 5, Plzeň Plzeňský a Karlovarský kraj Kontakty: telefon: , web: Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s., poskytuje službu rané péče rodinám žijícím na území Plzeňského a Karlovarského kraje, ve kterých se narodilo a vyrůstá dítě se zrakovým a kombinovaným postižením. Služba rané péče je poskytovaná maximálně do sedmi let věku dítěte. Jedná se o terénní formu sociální služby, která je poskytovaná rodinám zdarma, v jejich přirozeném prostředí, tzn. u nich doma. Středisko rodinám nabízí odborné služby, podporu a pomoc, staví na vlastních silách a schopnostech každého člena rodiny. Snaží se umožnit rodičům nebo zákonným zástupcům vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí a podpořit vývoj dítěte tak, aby dokázalo plně využít všechny své možnosti, schopnosti a nadání. Základní poskytované služby: konzultace v rodinách (1x za 1 3 měsíce), semináře pro rodiče, půjčování hraček, pomůcek a literatury, pomoc při výběru předškolního zařízení, základní sociálně právní poradenství. 23

24 DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA FAMILIA pro rodiny s dětmi Název poskytovatele: Adresa poskytovatele: Místo poskytování: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Prokopova 25, Plzeň nábřeží Jana Seitze 131, Sušice Kontakty: telefon: web: Familia pro rodiny s dětmi poskytuje rodinám s dětmi v obtížné situaci takovou podporu, aby vlastními silami dokázaly vytvářet vhodné prostředí pro rozvoj dítěte a vedly nezávislý život v rámci společnosti. Služby jsou určeny rodinám s dětmi do 18 let v takové životní situaci, kterou nedovedou řešit vlastními silami a potřebují podpořit okolím. Na základě individuální dohody s rodiči je služba poskytována přímo v domácnostech nebo v ambulantních prostorách zařízení. Základní činnosti poskytované služby jsou odborná práce s rodinou, poradenství, informační servis, doprovod na úřady. Doba poskytování služeb: Terénní forma: pondělí pátek Ambulantní forma: Sušice: pondělí (případně i jindy po telefonické domluvě) Horažďovice: středa (případně i jindy po telefonické domluvě) Služby jsou poskytovány zdarma. 24

25 DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Klokánek zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Název poskytovatele: Fond ohrožených dětí Adresa poskytovatele: Na Poříčí 6, Praha 1 Místo poskytování: Rozvojová zóna 514, Janovice nad Úhlavou Kontakty: telefon: pohotovostní mobil: web: Služby jsou určeny dětem v tíživé životní situaci. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, žádosti samotných dětí, žádosti orgánu sociálně právní ochrany dětí nebo soudního rozhodnutí. Klokánek v Janovicích nad Úhlavou má nepřetržitý provoz. Služba poskytuje komplexní celodenní péče o svěřené děti, vč. pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí na řešení sociální situace svěřených dětí. 25

26 DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Základní škola speciální Název poskytovatele: Základní škola speciální Diakonie ČCE Středisko Západní Čechy Adresa poskytovatele: ZŠ speciální DČCE Merklín, Husova 346, Merklín u Přeštic Místo poskytování: odloučené pracoviště Sušice, Pod nemocnicí 117, Sušice Kontakty: telefon: web: Škola je určena pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, s více vadami a diagnózou autismus. Žáci ve věku 5 až 8 let navštěvují přípravný stupeň, od 8 do 26 let základní školu speciální. Výukový program školy umožňuje žákům, aby si ve vhodně upravených podmínkách a při speciální péči osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k orientaci v okolním světě, k dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a k zapojení do běžného života. Škola zajišťuje těmto dětem komplexní péči, odpovídající zájmové aktivity, umožňuje jim plnohodnotný život ve společnosti vrstevníků a rodičům umožňuje zapojit se do běžného pracovního procesu. Samozřejmostí je spolupráce s odborníky, s rodiči, individuální vzdělávací plány, výhodou je rodinná atmosféra školy a poloha v klidném prostředí zahrady sušické nemocnice. Provoz školy je denně od 7.00 do hodin, k dispozici je také školní družina. Ve škole se platí školné 1.000, Kč měsíčně, žáci v přípravném stupni školné neplatí. Kapacita školy je maximálně 12 dětí. 26

27 DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Pedagogicko-psychologické poradenství Název poskytovatele: Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, pracoviště Klatovy, detašované pracoviště Sušice Adresa poskytovatele: PPP Klatovy, Voříškova 823 Místo poskytování: pracoviště Sušice, Nuželická 60/III, Sušice Kontakty: telefon: Klatovy , Sušice web: Poradna provádí psychologická vyšetření (výše a struktura nadání, osobnostní profil - vlastnosti osobnosti), porada při volbě povolání (vyšetření schopností, osobnostních předpokladů, konzultace), vyšetření a porada před nástupem do školy, speciálně pedagogická vyšetření zaměřená na zjištění úrovně zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky, schopnosti koncentrace pozornosti a paměti, vyšetření zaměřená na zjištění poruch učení v oblasti českého jazyka (čtení, psaní) a matematických schopností, individuální nápravná péče u dětí s poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie), seznámení rodičů s problematikou nápravy u dětí se specifickou poruchou učení, vedení rodičů k aktivní pomoci svým dětem při překonávání obtíží se školou, trénování soustředění a pozornosti (program KUPOZ), pomoc rodinám při řešení obtíží výchovného charakteru (psychoterapeutické vedení, podpora dětí i rodičů při zvládání různých životních obtíží, rodinná terapie). 27

28 4. OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ, V KRIZI A DROGOVĚ ZÁVISLÉ Azylový dům Název poskytovatele: Adresa poskytovatele: Místo poskytování: Kapacita: Kontakty: Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace Balbínova 59/I., Klatovy Koldinova 276/II., Klatovy 38 lůžek telefon: Mgr. Klára Machyánová web: Azylový dům poskytuje ženám, mužům a rodinám s dětmi pobytové služby, které obsahují tyto činnosti: poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílem je motivovat ubytované k aktivnímu řešení vlastní nepříznivé situace a minimalizovat jejich závislost na systému sociální pomoci. Azylový dům se nachází v zástavbě rodinných domů cca 15 minut od centra Klatov. V blízkosti nemocnice, lékárny, poblíž je i pošta a obchodní centra. Do domova je velmi dobré dopravní spojení linkami MHD, zastávky jsou vzdáleny asi 100 metrů. Služba je poskytována za úhradu. 28

29 OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ, V KRIZI A DROGOVĚ ZÁVISLÉ Charitní noclehárna Volšovy Název poskytovatele: Adresa poskytovatele: Místo poskytování: Oblastní charita Sušice Volšovy 1, Sušice Volšovy 1, Sušice Kontakty: telefon: , web: Charitní noclehárna ve Volšovech je ambulantní služba sociální prevence, která je určena dospělým mužům a ženám bez přístřeší z České republiky a zemí Evropské unie. Je poskytována za úhradu, denně, v čase hodin (příchod na noclehárnu do hodin). Službu lze poskytnout osobám, které nejsou pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek, neprojevují známky agresivity a jsou schopny základní sebeobsluhy. Služba umožňuje zajistit osobám základní životní potřeby (přenocování do druhého dne, poskytnutí podmínek pro celkovou hygienu těla, možnost přípravy stravy a vyprání prádla, poskytnutí informací a základního sociálního poradenství, v oprávněných případech poskytnutí trvanlivých potravin, ošacení a jedné noci zdarma). V případě zájmu mají osoby možnost využít návazné služby odborného sociálního poradenství v Sociální poradně Racek. 29

30 OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ, V KRIZI A DROGOVĚ ZÁVISLÉ Regionální terénní program Název poskytovatele: Adresa poskytovatele: Místo poskytování: Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Havířská 11, Plzeň Sušice, Horažďovice, Klatovy Kontakty: telefon: web: Služba je určena lidem starším 15 let, kteří v důsledku užívání návykových látek hledají poradenství, odborné informace, a jiné sociální a zdravotnické služby, dále pro ty kteří hledají přijetí a podporu k provedení změn směrem k návratu do většinové společnosti a pro život bez návykových látek. Služba je také určena rodičům, partnerům a jiným blízkým osobám uživatelů návykových látek. Služba může být poskytována ve městě Sušice na ulici, v parku nebo na základě dohody při telefonickém, případně osobním kontaktu i jinde. Konkrétně je poskytováno např. poradenství v sociální a zdravotní oblasti, poradenství a podpora při abstinenci od návykové látky, výměnný injekční program, poskytování základního zdravotnického ošetření, zprostředkování testování na infekční choroby apod. Regionální terénní program poskytuje své služby každou středu od , nebo každodenně na telefonu od

31 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 5. Sociální poradna Název poskytovatele: Adresa poskytovatele: Místo poskytování: Sociální služby Města Sušice nábřeží Jana Seitze 155, Sušice Pod Svatoborem 56, Sušice Kontakty: telefon: , web: Služby Sociální poradny jsou určeny pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby v krizi od 19 let. Služby jsou poskytovány ambulantně v Sociální poradně, která se nachází v Domě s pečovatelskou službou, kde je bezbariérový přístup (2.patro). Provozní doba Sociální poradny je úterý a čtvrtek Po domluvě je možný i jiný termín. Poradenství je poskytováno i v domácnostech vždy po domluvě. Cílem služby je podpora a pomoc uživatelům při hledání řešení a jejich motivace k prosazování svých práv a oprávněných zájmů. Pomoc při zorientování se v systému sociálních dávek a služeb v regionu. Pomůžeme vám při jednáních na úřadech či jiných institucích, informujeme vás o možnostech, které se nabízejí. Podpora a pomoc při řešení mezigeneračních, sousedských vztahů a navázání kontaktů s přirozeným sociálním prostředím. 31

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Vážené dámy a pánové, Úvodní slovo dostáváte do rukou katalog sociálních a návazných služeb města Nymburk, který vznikl v rámci Komunitního plánování

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Informační průvodce sociálními službami na Blanensku. V přehledu najdete seznam institucí, které v této oblasti působí, a kontakty na poskytovatele

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA Obsah: KDE NAJDU, CO POTŘEBUJI 4 SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 9 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘEŠTICE - Dům s pečovatelskou

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání Obsah adresáře Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením... 3 Služby pro zdravotně postižené... 9

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ Úvod Vážení spoluobčané, vydali jsme pro vás druhé, aktualizované vydání Katalogu sociálních služeb a souvisejících služeb města Vítkova

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více