Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě"

Transkript

1 Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Nejen evropská, ale i česká populace stárne. Podíl seniorů (osob ve věku 64+) na celkové populaci činil v roce ,2 %, v roce 2030 se bude jednat o cca 23 %, v roce 2050 jejich podíl na populaci přesáhne 30 % (dle ČSÚ střední varianta). Senioři ve stále větší míře pracují, současně pak stále aktivněji tráví volný čas. S tím se snoubí i vyšší míra jejich mobility. V souvislosti s uvedenými skutečnostmi je třeba věnovat stále větší pozornost jejich bezpečnosti v silničním provozu. Podíl seniorů na evropské populaci činil v roce 2012 cca 18 %. Jejich podíl na počtu usmrcených v silničním provozu však činí 22 %. V české republice se jedná o cca 21 %, jejich podíl na populaci je však o něco nižší cca 16%. Navíc situace se v posledních čtyřech letech zhoršuje. Obr. 1: Podíl usmrcených seniorů ke všem usmrceným v ČR časová řada

2 Obr. 2: Podíl usmrcených seniorů v silničním provozu na celkovém počtu obětí státy Evropy V Evropě je podíl jednotlivých skupin účastníků silničního provozu v rámci věkové skupiny 64+ na fatálních dopravních nehodách následující: Chodci 38 % Cyklisté 13 % Řidiči automobilů 26 % Motocyklisté 5 % Ostatní 12 % V ČR je pak situace následující:

3 Obr. 3: podíl usmrcených seniorů podle jednotlivých kategorií účastníků silničního provozu v r ČR Dá se tak říci, že dění v ČR je v zásadě na úrovni evropského průměru. ČR však v poměru k ostatním věkovým skupinám vykazuje v silničním provozu nadprůměrný počet usmrcených seniorů. Počet usmrcených seniorů k osobám ve věku let činí v Evropě 1,32:1, v ČR však 1,56:1, v poměru ke všem ostatním věkovým skupinám pak v Evropě 1,25:1, v ČR 1,41:1. Nepřekvapí tak, že v ČR zaznamenáváme znatelně vyšší počet usmrcených seniorů na jeden milion obyvatel:

4 Obr. 4: Počet usmrcených seniorů na 1 milion obyvatel v letech 2001 a 2011 (ČR a Evropa) V roce 2012 však zemřelo o 16 seniorů více (celkem tedy 157), na jeden milion obyvatel se tak jedná o bezmála 15 mrtvých jedinců ve věku 64+. Obecně pak celoevropsky platí, že absolutní počty usmrcených seniorů jsou výrazně nižší než např. u osob ve věku okolo 20 let, nicméně počty usmrcených na milion obyvatel jsou významně vyšší než u osob v produktivním věku Numberofatalities Number of fatalities Fatality rate 0 Fatalitiespermilionpopulation Obr. 5: Absolutní počty usmrcených osob a počet obětí na milion obyvatel dle věkových kategorií - EU

5 Seniorem je osoba ve věku nad 64 let. Bylo by ovšem chybné pohlížet na seniory jako na jednolitou komunitu. Nejvyšší počet usmrcených celoevropsky evidujeme u jedinců ve věku let (což je dáno vyšší křehkostí jejich těla a současně tím, že ke své přepravě v menší míře využívají osobních automobilů). Senior-chodec je podstatně ohroženější než seniorautomobilista: Obr. 6: Počet usmrcených jako poměr ke všem zraněným dle věku a kategorie účastníka silničního provozu Je zjevné, že u chodců ve věku nad 55 let výrazně stoupá riziko, že jejich zranění v konečném důsledku skončí fatálně. Obecně pak na jedince ve věku 60 let číhá 1,75x větší riziko, že bude usmrcen při dopravní nehodě, než na osobu v produktivním věku (tj letou), ve věku 70 let je toto riziko 2,6x vyšší, u seniorů ve věku nad 80 let 5-6x vyšší. Tento nárůst je dán jednak postupným úbytkem psychických a fyzických schopností (a tedy sklonem k rizikovějšímu chování), jednak křehčí stavbou těla seniorů. Nizozemští kolegové uvádějí, že pokud vztáhneme riziko být usmrcen na absolvovanou vzdálenost, jsou cyklisté ve věku x ohroženější než průměrný cyklista. Obecně pak

6 s věkem nad 75 let citelně vzrůstá riziko usmrcení v silničním provozu. Uvedené výsledky korelují s daty uváděnými OECD. Obr. 7: Počet usmrcených na 1 miliardu absolvovaných kilometrů (dle věku a typu účastníka silničního provozu, Nizozemsko) Pokud se jedná o bezpečnost cyklistů-seniorů, patří ČR k evropským státům vykazujícím nejhorší výsledky (na rozdíl od věkové skupiny 0-24 let, kde se řadíme k těm lepším): Obr. 8: Počet usmrcených cyklistů na milion obyvatel Nemalé rozdíly lze zaregistrovat mezi počtem usmrcených mužů a žen ve věku 64+. V Evropě umírá více než dvojnásobně více starších mužů na 1 milion obyvatel, v ČR je poměr zhruba stejný. U seniorů se tento poměr mění v neprospěch žen, v roce 2011 bylo celoevropsky zaznamenáno 28 usmrcených žen a 95 usmrcených mužů na milion obyvatel

7 (průměr pro všechny věkové kategorie). Jednou z podstatných příčin je, že tělo žen-seniorek je výrazně křehčí než tělo seniorů, dále pak hraje svou roli vyšší průměrný věk jejich dožití. Výskyt fatálních nehod v Evropě u seniorů a zbytku populace dle času jejich výskytu vykazuje značné rozdíly. U fatálních nehod seniorů se setkáváme se dvěma vrcholy okolo osmé ranní a dále pak okolo 16. hodiny, o víkendech zaznamenáváme znatelný pokles, u mladších ročníků pak výskyt fatálních nehod během dne stoupá, kulminuje okolo 18. hodiny, s nemalým počtem vážných nehod se setkáváme i v pozdních hodinách (a to celotýdenně). Obr. 9: Procentní podíl obětí DN dle hodiny jejich výskytu (počítáno na základě principu, že týden má 168 hodin) Pokud se jedná o sezónní výskyt vážných nehod u seniorů, s nadprůměrným výskytem se setkáme v říjnu až prosinci, naopak podprůměrný počet je zaznamenán během letních měsíců. V zimních měsících se na zvýšené fatální nehodovosti seniorů neblaze podepisuje zhoršená schůdnost pozemních komunikací (a tím vyšší riziko vážného úrazu), dále pak tradičně špatná viditelnost starších občanů za tmy.

8 Obr. 10: Poměr usmrcených v jednotlivých měsících roku k celkovému počtu obětí Jak bylo řečeno, tělo seniorů je křehčí, náchylnější ke zranění. Zatímco u seniorů končí dopravní nehody ve 42 % případů frakturou, u mladších ročníků se jedná o 27 %. Lehčí formy zranění jsou pak naopak doménou mladších jedinců (34% výskyt zhmožděnin a modřin vs. 26 % u seniorů, 8% výskyt luxací kloubu vs. 3% u seniorů). Křehčí kosti méně vydrží, snáze se lámou. 43 % seniorů zraněných při nehodě je hospitalizováno, zatímco u mladších osob se jedná pouze o 32 %. Obr. 11: Poměr hospitalizovaných dle věku a kategorie účastníka silničního provozu

9 Rovněž tak délka hospitalizace seniorů je o cca 50 % delší: Obr. 12: Délka hospitalizace zraněného při DN dle věku a kategorie účastníka silničního provozu Rovněž tak se liší poměr výskytu zranění jednotlivých částí těla u seniorů a ostatní populace:

10 Obr. 13: Poměr výskytu zranění jednotlivých částí těla u seniorů a ostatní populace V zásadě lze konstatovat, že za zvýšenou fatalitou seniorů se skrývají dva zásadní faktory: funkční omezení a zvýšená fyzická zranitelnost. O zvýšené fyzické zranitelnosti seniorů bylo pojednáno výše. U funkčních omezení se nejčastěji setkáváme s poruchami vnímání, prodlouženým reakčním časem, problémy při řešení složitějších situací (vyžadujících dělení pozornosti), nejednou pak úbytkem mentálních schopností. Problémy s motorikou se pak negativně podepisují na vážných nehodách chodců a cyklistů, ale také cestujících prostředky hromadné přepravy osob. Senioři si ovšem bývají svých omezení vědomi, snaží se je kompenzovat pomalejší, výrazně defenzivní jízdou, někdy až příliš úzkostnou snahou vyvarovat se možné chyby, snaží se jezdit za denního světla, za příznivého počasí, mají minimální problémy s alkoholem za volantem. Řidič-senior ovšem může mít velké problémy s řešením složitějších křižovatek, a to především za silného provozu. Může pod tlakem okolí zareagovat zbrkle, náhle vjet do dráhy vozidla majícího přednost. Rovněž tak při řešení složitějších dopravních situací může opomenout některý ze série potřebných úkonů (např. použít směrovku při odbočování).

11 Slovo na závěr Řešení nehodovosti seniorů spočívá v adekvátní aplikaci klasických zásad 3E, (Environment, resp. Engineering, dále Education a Enforcement). Je tak třeba vytvářet bezpečné prostředí pro starší účastníky silničního provozu, při navrhování dopravních prostředků pamatovat i na specifika starších spoluobčanů, rovněž tak cíleně školit všechny kategorie účastníků silničního provozu - seniorů v oblasti zásad bezpečného chování v silničním provozu, seznamovat je s novými technologiemi používanými v silniční dopravě, novou dopravně bezpečnostní legislativou A rovněž tak pamatovat na ohleduplnost a džentmenství, které si starší občané ze strany těch mladších bezesporu zaslouží.

PLÁN ČINNOSTI SAMOSTATNÉHO ODDĚLENÍ BESIP

PLÁN ČINNOSTI SAMOSTATNÉHO ODDĚLENÍ BESIP PLÁN ČINNOSTI SAMOSTATNÉHO ODDĚLENÍ BESIP 2013 Plánovaná činnost samostatného oddělení BESIP MDČR na rok 2013 Samostatné oddělení BESIP MDČR v letošním roce svou činností systémově naváže na aktivity realizované

Více

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013)

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Dokument mapuje vývoj dopravní nehodovosti, resp. její následky. Poukazuje jak

Více

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza. V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013)

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza. V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Dokument mapuje vývoj dopravní nehodovosti, resp. její následky. Poukazuje jak

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ Analýza a vyhodnocení základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel ORP Valašské Meziříčí Komise pro Zdravé město Valašské Meziříčí 1. Úvod Zdraví je to nejcennější,

Více

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR Současnost a předpokládaný vývoj na území hl. m. Prahy Ing. Jiří Mejstřík srpen 2011 Evropská unie a Česká republika

Více

Autoři: Martin Rejmíš Lucie Časarová

Autoři: Martin Rejmíš Lucie Časarová Studie: Srovnání Islandského a Českého systému dopravy a bezpečnosti silničního provozu vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Výměna zkušeností bezpečnosti provozu v oblasti motocyklismu Autoři: Martin

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE Hodnocení vlivů koncepce na veřejné zdraví ZADAVATEL: ZPRACOVAL: RADDIT CONSULTING S.R.O. EKOTOXA s.r.o.

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Nahradit logo předchozím logem BESIP

Nahradit logo předchozím logem BESIP Nahradit logo předchozím logem BESIP NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2011 Obsah OBSAH... 2 SEZNAM ZKRATEK... 6 ÚVOD... 8 A SNÍŽENÍ POČTU NEHOD A JEJICH NÁSLEDKŮ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ P R A H A Duben 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. DETERMINANTY ZDRAVÍ... 3 3. ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL...

Více

Profil města Kopřivnice

Profil města Kopřivnice Profil města Kopřivnice Vybrané socioekonomické analýzy jako podklad pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Strategický plán rozvoje města Kopřivnice Zadavatel: Město Kopřivnice Zpracovatel:

Více

USTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

USTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ IDI Praha, 2000 Texty, grafické výstupy a údaje v nich obsažené je možno šířit jen s uvedením pramene: Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy (ÚDI Praha) ÚSTAV DOPRAVNÍHO

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel města ŘÍČANY. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel města ŘÍČANY. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města ŘÍČANY MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská Národní síť podpory zdraví, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, říjen

Více

Podkladový materiál k problematice bezpečnosti začínajících cyklistů

Podkladový materiál k problematice bezpečnosti začínajících cyklistů C y klista potřebuje pomoc Podkladový materiál k problematice bezpečnosti začínajících cyklistů BESIP Nakladatelství FORTUNA Praha OBSAH OBSAH... 2 1 Úvod... 3 2 Dopravní nehody cyklistů... 4 3 Cyklista

Více

SOUČASNÁ SITUACE V ČR

SOUČASNÁ SITUACE V ČR Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury SOUČASNÁ SITUACE V ČR Tento školící materiál bude sloužit studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných předmětech Rekreologie

Více

Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence. Veronika Benešová a kolektiv

Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence. Veronika Benešová a kolektiv Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence Veronika Benešová a kolektiv 2003 OBSAH Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence Autoři: V. Benešová, J. Boleslav, L. Brož, A. M. Čelko, I. Černá, M. Grivna, J.

Více

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Název: Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Realizátoři

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j.:8019/2006 Vl. č.j. 1182/2007 V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Důvod předložení: Materiál je

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

I. Projekce obyvatelstva České republiky

I. Projekce obyvatelstva České republiky I. Projekce obyvatelstva České republiky Nejnovější projekci obyvatelstva České republiky vypracoval Český statistky úřad závěrem roku 23. Navazuje tak na předchozí projekce z let 1993, 1995, 1997 a 1999.

Více

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE Pracovní verze 2.3 30. 3. 2015 Olomoucká aglomerace Objednatel: statutární město Olomouc nositel ITI Olomoucké aglomerace, statutární město Přerov, statutární město Prostějov

Více

2. Vymezení základních pojmů

2. Vymezení základních pojmů Obsah 1. Úvod 3 2. Vymezení základních pojmů 5 3. Aktivní stárnutí 6 3.1. Vymezení pojmu 6 3.2. Obecné charakteristiky stáří a stárnutí 6 3.2.1. Vymezení pojmů stáří, stárnutí a senior z různých pohledů

Více