První pololetí bylo opět úspěšné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První pololetí bylo opět úspěšné"

Transkript

1 07-08/2008 Úvodní slovo Vážení kolegové, kalendářní rok se přehoupl do své druhé poloviny a nás čeká období, které je tradičně spojené s dovolenými. Chtěl bych Vám proto popřát, ať si jich co nejvíce užijete, zažijete mnoho hezkých chvil, ať už na cestách, u moře nebo třeba jen doma s rodinou. Věřím, že se Vám podaří v jejich průběhu zrelaxovat a získat dostatek síly a elánu. Dovolte mi, abych však i v tomto prázdninovém sloupku malinko bilancoval. Vybízí k tomu právě již zmíněné pololetí. Definitivní výsledky potvrzují, že jsme na dobré cestě. Hospodářský výsledek jen za červen překročil 28 mil. Kč a za celé pololetí firma vykazuje zisk ve výši 66 mil. Kč. Je to skvělý výsledek, ale rozhodně není na místě se s ním uspokojit. S tím, že vezmeme výsledky za pololetí a vynásobíme je dvěma, abychom dostali výsledek roku, rozhodně nemůžeme počítat. O negativních vlivech, které to mají na svědomí (mám na mysli především nevýhodný kurs koruny), jsem se zmiňoval na tomto místě před nedávnem. Kromě posilující koruny se v druhém pololetí projeví zejména pokles odběrů našeho největšího zákazníka firmy Deutz, která je postižena krizí na americkém trhu. Přestože máme za tento výpadek náhradu, není zatím dostatečná, a proto je o to více důležité, aby se nám dařilo ještě rychleji zavádět všechny změny, které plánujeme, a které povedou k zefektivnění výroby a odstranění zbytečných nákladů navíc. To bude náš hlavní úkol na zbytek letošního roku. Nechceme, aby nás vývoj okolí jakkoliv omezil v našem záměru zlepšovat se, růst a zvyšovat objem prodeje výrobků se značkou Motorpal. Troufám si říci, že každý z Vás odvádí denně pro Motorpal spoustu poctivé práce. Dovolené jsou však od toho, abyste na tuto práci alespoň na pár dní zapomněli, vypnuli od problémů a užívali si volna s těmi, které máte nejraději. Přeji Vám, aby se Vám to v co největší míře povedlo. První pololetí bylo opět úspěšné Pracoviště kontroly nářaďovny v průběhu uplynulých měsíců prošlo rozsáhlou přestavbou. Jejím cílem bylo snížení hlučnosti a zajištění lepších podmínek pro měření. Především je nyní udržována stabilní teplota pro měření, došlo k podstatnému snížení prašnosti a výraznému zlepšení osvětlení celého pracoviště. V posledních letech se pracoviště kontroly stěhovalo několikrát. V roce 2003 našlo útočiště v prostorách bývalého TOV (budova B 19), kde vznikla původně dvě oddělená pracoviště pro kontrolu. Jedno sloužilo pro přejímku dílců pro GO a výrobu JÚS, druhé pro kontrolu dílců vyráběných přímo v nářaďovně. Obě pracoviště však byla vybudována jako provizorní. Společně s postupným vybavováním dílny novými stroji se kontrola sloučila a vzniklo současné pracoviště. Tím nyní procházejí všechny dílce pro GO či JÚS, nástroje po ostření, kontrolují se dílce pro interní a externí zákazníky a podobně. Dané pracoviště však bylo až do nedávna pouze ohrazeno prosklenými příčkami. Nad ním i celou dílnou je vysoký strop a proto nebylo možné zajistit stabilní teplotu pro měření. Dalším nevyhovujícím faktorem byla velká prašnost a hlučnost celé dílny. Z hlediska výsledků bylo první pololetí letošního roku opět úspěšné, přestože se v některých ukazatelích nepodařilo naplnit plán. Oproti loňsku však výsledky opět povyrostly. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb dosáhly za prvních šest měsíců 780 milionů korun, což je však o 54 milionů méně než počítal plán. Výsledek hospodaření i přesto předčil očekávání a dosáhl 66 milionům korun. Motorpal za to vděčí opatřením, která podnikl v průběhu roku, a které se projevily snížením nákladů a zejména pak ochranou proti nepříznivému kursu koruny. Osobní náklady na zaměstnance byly letos zatím o dvě procenta vyšší, než se plánovalo a dosáhly téměř 290 milionů korun. Výkony byly naopak o dvě procenta nižší. Ani skvělý hospodářský výsledek prvního pololetí však nemusí znamenat takový úspěch, jaký lze na první pohled usuzovat. Mohou se totiž projevit různé vnější vlivy jako například další nepříznivý vývoj kursu, výpadky od odběratelů a podobně. Pracoviště kontroly prošlo modernizací I když se jednotlivá měřidla po skončení práce zakrývala či schovávala a pravidelně čistila, nezabránilo se tomu, že usazený prach postupně omezil pohyb některých části, zejména u mikroskopů. Dalším důvodem pro rekonstrukci byl fakt, že audity vždy poukazovaly na teplotu a zajištění vyhovujících podmínek pro měření. V rámci kontinuálního zlepšování a dodržování podmínek pro měření, zejména zachování teploty, správného osvětlení, snížení hlučnosti a snížení prašnosti, proto byla navržena přestavba pracoviště kontroly, která se uskutečnila v průběhu letošního roku. V rámci přestavby došlo i k výměně radiátorů, které neplnily svoji funkci, úplnému ohrazení a zastřešení celého pracoviště a rozmístění nového a vyhovujícího osvětlení. Zároveň byla okna opatřena žaluziemi a prostory byly vymalovány. V současné době může toto pracoviště konkurovat jiným pracovištím zde v Motorpalu z hlediska pracovního prostředí a zajištění všech podmínek pro měření. Jaroslav Kněžíček vedoucí kontroly kvality TS Vít Hroch Generální ředitel 1

2 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI Jihlavská vrátnice se dočkala zásadní rekonstrukce Projekt společného podniku v Rusku je stále živý Letošní razantní vstup Motorpalu na ruský trh náhradní spotřeby je zajímavý, ale abychom udrželi tempo prodejů i nadále, musíme přijít s dalšími konkrétní kroky. Významným posunem je skutečnost, že namísto plánovaných cca 30 milionů korun dosáhnou letos prodeje pro náhradní spotřebu do Ruka přibližně 100 milionů korun. Pro další plánované navýšení v roce 2009 však už pouhé prodeje nepostačí, je třeba vytvořit podmínky pro oslovení dalších ruských motorových závodů, dalších potenciálních odběratelů a to přímo bezprostřední komunikací z území Ruské federace. Je zcela jasné, že potenciál Ruska je mnohem větší, než dosud Motorpal zvládl pokrýt, proto by také měly odběry výrobků nadále významně růst. Jednou z cest, jak upevnit postavení Motorpalu v Rusku je vytvoření společného výrobního podniku. Motorpal má v současné době již více ruských zájemců o společný podnik. Proto se v červnu u- skutečnila mise odborníků Motorpalu do Roslavl, kde vyrábí podle naší dokumentace vstřikovací čerpadla společnost AMO ZIL. Dosud získané poznatky si zástupci AMO ZIL doplnili ještě v Motorpalu, kde pobývali od 14. do 18. července. Dalším krokem by měla být konkretizace podnikatelského plánu, zejména jeho obchodní a ekonomické části. Ten pak bude na konci srpna předmětem jednání mezi generálním ředitelem Motorpalu Víta Hrocha a generálního ředitele AMO ZIL K.V. Laptěva na mezinárodní výstavě Motor Show v Moskvě. Po tomto jednání už bude jasné s kým a za jakých podmínek Motorpal společný podnik v Ruské federaci vytvoří. Další nutnou cestou pro navýšení prodejů je vytvoření v oficiálního zastoupení v Ruské federaci, které by průběžně jednalo s místními uživateli čerpadel, provádělo adaptaci výrobků na ruské motory, zabezpečovalo prezentace výrobků, reklamu v tisku, vytvářelo programy rozvoje například ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství Ruské federace. Velmi se osvědčují akce, jako například ú- čast na Dni ruského pole, kam se sjíždí prakticky všichni zájemci o nové poznatky. Ruská federace a další země SNS to je potenciál, který by měl přinést Motorpalu výrazné zajištění práce a stabilitu. Zdeněk Svatoš O rekonstrukci vstupní budovy do firmy se začalo uvažovat již zhruba před třemi roky, kdy se v části tohoto objektu zrušila podniková prodejna náhradních dílů. Po důkladném posouzení několika možných variant vedení Motorpalu loni rozhodlo o tom, že se do uvolněných prostor přestěhuje mzdová účtárna a kanceláře OS KOVO. Vlastní vrátnice zároveň prošla rekonstrukcí a výraznou modernizací. Projektovou dokumentaci zpracovala projekční kancelář Artprojekt spol. s r.o. Jihlava. Podle ní provedla vlastní realizaci stavební firma Jihlavská stavební, spol. s r. o. a novým interiérem vybavila prostory nábytkářská firma Exbydo s. r. o. Humpolec. Stavba, ačkoliv je nevelká svým rozsahem, byla náročná na koordinaci řemesel zejména při demontážích i při dokončovacích pracích. Vrátnice totiž tvoří uzel jak datových sítí, tak ovládacích systémů závor a kamer. Pro zachování chodu vrátnice byla strážní služba i všechny ovládací systémy dočasně přeloženy do přistavené maringotky a poté se vše znovu přemístilo do zrekonstruovaných prostor. Vlastní práce začaly podle smlouvy s dodavatelem 17. března letošního roku, stavba pak byla kompletně dokončena a předána k užívání 18. července. V průběhu přestavby byla vyměněna a zvětšena všechna okna na objektu, vchod do vrátnice se rozšířil o nové zádveří s automatickými dveřmi, zvětšila se i místnost pro strážní službu přístavbou z hliníkových prosklených stěn. Střecha, která byla v havarijním stavu, se kompletně sejmula a nově zrekonstruovala. V místě vchodů (venkovního i areálového) byly provedeny zvýšené atiky a stávající atiky byly oplechovány poplastovaným plechem Lindab. Objekt, který již dávno nevyhovoval tepelněizolačním požadavkům, se dodatečně zateplil izolací z polystyrénu a dostal novou barevnou fasádu v souladu s firemními barvami. Dominantou objektu je osvětlené logo a nápis nad venkovním vchodem, které je zhotovené z nerezu. Všechny použité prvky dávají vstupnímu objektu do firmy moderní a nadčasový ráz, přičemž náklady na stavbu včetně vybavení interiéru nepřesáhly 6 milionů korun. Vnitřní dispozice budovy byla upravena tak, že vznikly dvě místnosti pro ZO OS KOVO, jedna místnost pro mzdovou účtárnu a další menší prostor pro archiv mzdovky. Dále v objektu najdeme nové nezbytné sociální zázemí, včetně WC pro zdravotně postižené. Ve vstupní hale vedle turniketů byla vybudována prezentační místnost oddělením z hliníkových stěn. Vlastní prostor pro vrátné je oddělen od vstupní haly recepčním pultem. V současné době probíhají práce na rekonstrukci chodníku před vrátnicí, vymění se i stožáry na vlajky. Zároveň bude za přispění Dopravního podniku města Jihlavy vybudován přístřešek u nástupní zastávky trolejbusu. Tyto práce bychom chtěli dokončit do konce srpna Jaroslav Ryšavý Na praxi k nám přijeli studenti z Běloruska Bělorusko je zemí, kam Motorpal vyváží v rámci SNS nejvíce čerpadel. S tamními odběrateli má naše firma navíc velké plány, proto je pro nás velmi pozitivní i skutečnost, že jsme se dohodli na spolupráci s významnou místní technickou vysokou školou. Na pozvání Motorpalu proto v červenci probíhá čtrnáctidenní praxe vybraných šesti studentů Minského polytechnického institutu v doprovodu vedoucího katedry Motorů vnitřního spalování profesora Kucharenka. O tom, že i běloruská strana akci přikládá mimořádný význam, svědčí fakt, že výběr studentů musel odsouhlasit přímo ministr školství Běloruska. Studenti se v Motorpalu nejen seznámí s vlastním chodem a náplní výroby, ale přijíždí i se svými technickými návrhy, které budou prezentovat specialistům naší společnosti. Program pro studenty vypracovalo personální oddělení Motorpalu, především Ing. Pavel Nový a Ing. Cmunt. Význam praxe vidíme pochopitelně pro Motorpal především z hlediska dlouhodobé perspektivy. Může se například stát, že právě jeden z těchto studentů bude řádným zástupcem Motorpal v Bělorusku nebo bude s našimi obchodními zástupci sjednávat zakázky v barvách tamního odběratele. Zdeněk Svatoš 2

3 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS Lean Six Sigma: Úspora nákladů na výrobu stlačeného vzduchu V Trysce pravidelně představujeme projekty, které vypracovávají takzvaní Black Belti v rámci programu zlepšování Lean Six Sigma. Další z projektů popíše v následujícím článku jeho autor Peter Žilák. Graf: Přehled vyrobeného stlačeného vzduchu 2007/2008 V rámci programu trvalého zlepšování Lean Six Sigma mám na starosti projekt, který mi zadal ředitel Facility Ing. Petr Matějka. Jeho cílem je snížení nákladů na výrobu stlačeného vzduchu. Stoupající ceny energií způsobují stále zřetelněji citelný tlak nákladů na řemeslné, živnostenské a průmyslové podniky. Spotřeba energie kompresorů má často výrazný podíl na finančních nákladech podniku. I přes úsilí o maximálně efektivní využití stále zůstávají skryté rezervy, které je nutné odhalit, pojmenovat a odstranit. Cestu k úsporám při výrobě stlačeného vzduchu je nutno hledat od výroby stlačeného vzduchu přes rozvody až po koncová zařízení. Nyní začínáme Zdroj: Skripta ČVUT Tab.: Přibližné ztráty netěsností/elektrická energie s odstraňováním netěsností, optimalizujeme přístupová místa, upravujeme rozvody stlačeného vzduchu pro dosažení minimálních ztrát tlaku. Provedli jsme snížení tlaku u ofukového vzduchu ze 4 bar na 3 bary. V současné době se náš projekt nachází ve fázi Měření ( Measure ), sbíráme tedy data, která budou v další fázi pojmenované Analýza (Analyze) vyhodnoceny a následně budou podány návrhy na zlepšení stávajícího stavu. Abychom dosáhli požadovaného výsledku je nutné pracovat týmově. Proto pátrejme a sdělujme si informace o požíračích energií v provozu i mimo něj a tyto informace se naučme využívat efektivně. Po ukončení své práce zastavujme uzávěry k zařízení, jestliže nejsou zařízení uzávěry vybavena, žádejte o ně. Vyměňme ofukové ventily, které jsou netěsné. Jak vidíme v přiložené tabulce Přibližné ztráty netěsností, i nepatrné úniky vzduchu mohou znamenat velkou ztrátu. Pracovníci, kteří potřebují ke své práci toto drahé, ale nenahraditelné médium nám mohou pomoci k trvalému zlepšování. Jsme si vědomi toho, že právě ve Vás je obrovský potenciál nápadů ke zlepšování. Z toho důvodu jsme se na Vás obrátili s naší anketou, která nám má pomoci vyhodnotit Vaše připomínky a požadavky. Uvědomme si, že naše spolupráce s Vámi nekončí vytvořením ankety nebo článkem v podnikovém časopise. Naopak to považujme za začátek vzájemné spolupráce, jež povede k prosperitě společnosti. Tato prosperita je založena na lidech, kteří zde pracují. Jak už bylo popsáno v minulých číslech Trysky, projekty v rámci programu Lean Six Sigma jsou založeny na týmové spolupráci. Proto jsme i v našem případě sestavili tým pracovníků z útvaru Facility, jehož členy jsou ing. Josef Prokeš, Josef Kovář, Jan Šiška, Petr Pospíchal, Josef Svoboda, pracovníci Ú- pravny vody Jan Matras, Josef Vondruška, Jindřich Mikšík a Jiří Kubišta. Členové tohoto týmu přichází denně do styku se zdrojem a pomocnými zařízeními nutnými k výrobě stlačeného vzduchu. Pevně věřím, že tento článek bude pro vás přínosem a pomůže nám společně odstranit přetrvávající nedostatky. Peter Žilák - projektový manažer a realizační tým V září nás čeká kontrolní audit TÜV International Jako každý rok i letos musí naše společnost absolvovat dozorový audit ze strany certifikační společnosti. Za účasti certifikačních auditorů Ing. Panáčka a Ing. Urbana z certifikační společnosti TÜV International s.r.o. proběhne v Motorpalu ve dnech 1. až 5. září letošního roku. Jde o kontrolní audit dle norem ISO 9001:2000 a VDA 6.1. Našim společným cílem je pochopitelně úspěšně obhájit kontrolní audit. Proto prosíme všechny zaměstnance o maximální spolupráci. Auditoři pravidelně navštěvují Motorpal každým rokem, přičemž jednou za tři roky proběhne rozsáhlejší takzvaný certifikační audit. Certifikáty významným způsobem ovlivňují naši pozici na trhu a spolupráci s našimi partnery. Lze říci, že jsou pro naši firmu v současné době již životně důležité. Josef Bína - Quality System Manager Strategický meeting putoval po závodech Série tradičních Strategických meetingů, která odstartovala 12. května v Jihlavě, obešla postupně všechny závody. Zaměstnanci se jako obvykle setkali se zástupci managementu, dozvěděli se o výsledcích loňského roku a získali představu o plánech a cílech do budoucna. Nechyběl pochopitelně prostor pro diskusi. Na četné otázky odpovídali především generální ředitel Vít Hroch (otázky týkající se strategie firmy) a viceprezident Jaroslav Chvojka (za oblast výroby). Po závodech strategické meetingy cestovaly v období od sedmého do desátého července (sedmého byl v Jihlavě, o den později ve Velkém Meziříčí, devátého v Batelově a konečně desátého v Jemnici). 3

4 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI Nové obráběcí centrum MIKRON UCP 800 DURO Nové obráběcí centrum, do kterého Motorpal investoval, by naší firmě pomoci v mnoha směrech. Především by mělo přispět ke splnění požadavků technického úseku na zvýšenou výrobu prototypů, které se vyznačují tvarovou náročností a požadovanou přesností. Dalšími důvody investice byla snaha zvýšit produktivitu práce a zkrátit průběžné doby zakázek. Nové centrum totiž dokáže sloučit několik operací, které byly dříve prováděny na několika klasických strojích s dlouhými časy příprav (horizontální vyvrtávačka, frézky, vertikální vyvrtávačka, ). V neposlední řadě pomůže i vyřešit problém dosluhujícího strojního vybavení v SBU TS, protože staré stroje již nemají potřebnou přesnost ani produktivitu. Speciální komise se úkolem výběru pětiosého obráběcího centra pro kusovou výrobu zabývala zhruba sedm měsíců. V této době vyhledávala nabídky vhodných strojů a porovnávala jejich výhody a nevýhody. Do užšího výběru komise zařadila pět strojů od různých dodavatelů a porovnávala nejen jejich technické parametry, ale i možnosti servisu, záruk, zaškolení pracovníků, apod. Komise vycházela jak z referencí a nabídek dodavatelských firem, tak ze zkušeností uživatelů. Vítězné Obráběcí centrum MIKRON UCP 800 DU- RO vyrobila švýcarská firma Mikron ve svém závodě ve městě Nidau. Závod je součástí skupiny Agie Charmilles Group +GF+. Vyznačuje se například těmito technickými parametry: Je konstruováno jako stroj s posuvnými saněmi. Všechny tři základní lineární pohyby provádí nástroj. Základem koncepce stroje je stojan z polymerního betonu. Díky tuhosti stojanu není nutno budovat speciální základ. Koncepce stojanu je předpokladem pro časově neohraničenou preciznost a dlouhodobé zachování přesnosti stroje. Pohyb pracovního stolu (osa X) zaručuje dobrou přístupnost. Dvouosá jednotka se skládá z příčných saní (osa Y), které zeširoka spočívají na základu stroje z polymerního betonu a jsou vedeny ve značné délce a ze saní vřetena pro pohyb ve směru Z. Kompaktní konstrukce těchto prvků je důvodem vysoké geometrické přesnosti tohoto obráběcího centra. Všechny lineární osy jsou uloženy v kompaktních lineárních kuličkových vedeních o vysoké tuhosti. Jedno uložení má šest kuličkových drah (tři uložení pro jednu dráhu na ose XaY). Vedení tohoto druhu pracují bez tření, s vysokou dynamikou posuvu a vyznačují se absolutní přesností. Robustní pouzdro poskytuje precizní ochranu proti znečištění, šponám a korozi Mazání všech lineárních vedení a kuličkových hřídelí ekologicky šetrnými tuky na celou dobu životnosti zaručuje konstantní odpor proti posuvu a přesnost po celou dlouhou dobu jejich životnosti. Vylučuje možnost znečištění únikem mazadel Kuličkové šrouby opatřené rovněž tukem na celou dobu životnosti jsou poháněny ve všech osách AC servomotory (digitální technika pohonu) přes ozubené řemeny. Kuličkové hřídele mají průměr 50 mm (osa X) a 40 mm ( osa Y a Z) a jsou oboustranně uloženy. Přímé odměřování s rozlišením 0,001 mm zaručuje vysokou přesnost. Měřicí systémy jsou optimálně chráněny přetlakovým systémem před znečištěním. Obráběcí centra UCP 800 Duro jsou vybavena řízením Heidenhain itnc 530. Řízení Heidenhaim itnc 530 je dílenské řízení pro digitální techniku pohonu. Tímto řízením je možno přímo programovat tradiční frézování ve třech, čtyřech nebo pěti osách. Deska rozhraní Ethernet je u řízení itnc standardem. Deska umožňuje připravit řízení itnc 530 k připojení na síť Ethernet. Komunikace probíhá přes protokol TCP/IP. Pult je opatřen displejem, je výškově a otočně nastavitelný. Je vybaven barevnou15 obrazovkou TFT. Vřeteno frézky je přišroubováno přírubou přímo k saním vřetena (osa Z). Vřeteno má kužel s dutou stopkou HSK A63 a je upraveno pro přívod chladiva nástrojem. vtažení nástroje provádí hydromechanický systém. Při výměně nástroje je kónus vřetena ofukován. Vřeteno s trojfázovým 4-pólovým asynchronním motorem umožňuje díky vektorové regulaci plný výkon 12 kw již při 1770 ot/min. Je možno vrtat závity bez vyrovnávacího pouzdra. Velkoryse dimenzovaná hybridní kuličková ložiska jsou mazána systémem olej-vzduch. Celá jednotka vřetena je trvale chlazena přes uzavřený okruh chladiva regulovaným chladicím zařízením vřetena. Chladicí zařízení má výkon 4,5 kw a umožňuje tak trvalé chlazení stroje (motoru vřetena a rozváděče) i při kolísajících podmínkách okolí. Vřeteno může pracovat v rozsahu otáček 100 až min-1. Kotoučový zásobník výměníku nástrojů může obsahovat až 30 nástrojů. Výměnu ve vertikálním pracovním vřeteně provádějí pojezdové osy. V kotoučovém zásobníku jsou nástroje uloženy řeznými hranami dolů. Tím je bráněno tomu, aby se třísky a chladivo dostávaly na kužel nástroje. Zásobník nástrojů se během obrábění nachází v části stroje oddělené automatickými dveřmi od pracovního prostoru. Tím jsou nástroje a výměník chráněny před znečištěním. Do zásobníku mohou být pohodlně vkládány nástroje bokem v blízkosti ovládacího panelu. Rotační a naklápěcí NC stůl je aktivován přes 4. a 5. osu řízení a je standardně použit u UCP 800. Inkrementální rotační snímače, které jsou namontovány přímo na příslušné ose, zaručují vysokou polohovou přesnost. Rotační osa a naklápěcí osa jsou poháněny AC motorem přes klínový řemen a nastavitelný šnekový převod, což zaručuje optimální stav bez vůle a tuhost. Rotační osa s axiálně-radiálním valivým uložením a hydraulické upínací zařízení jsou optimálně dimenzovány. Osa naklápění je upnuta na straně pohonu hydraulickým upínacím zařízením. Upínací plocha stolu je 600 x600 mm Součástí centra je kompletní ochranný kryt, který spolehlivě uzavírá pracovní prostor a zajišťuje stroji bezpečné a čisté prostředí. Posuvné dveře lze vpředu široce otevřít. Pracovní prostor je velmi dobře osvětlen integrovaným osvětlovacím tělesem. Obložením z plechu, deskami z 8 mm polykarbonátu a automatickým blokováním dveří jsou pokryty bezpečnostními požadavky. Ergonomie stroje je orientována na pohodlnou obsluhu, optimální přístup k pracovnímu prostoru a kontrolu pracovního procesu operátorem. Vkládání jeřábem nečiní žádné potíže. Konstrukce stroje s pevným stolem umožňuje velkorysé řešení otvoru pro odpad třísek. Pro kovový odpad je instalován hřeblový dopravník třísek který vynáší velký objem třísek z pracovního prostoru stroje.tento dopravník je dimenzován pro velký objem odpadu. Zapínání a vypínání zajišťuje M funkce. Chladivo vtéká přes filtrační síto do oddělené části dopravníku. Standardní čerpadlo přivádí chladivo zpět k pracovnímu vřetenu. Dopravník je opatřen spínačem pro případ nahromadění třísek nebo větších kusů materiálu. Obráběcí centrum Mikron UCP 800 DURO je vybaveno i zařízením pro vysokotlaký výplach středem nástroje např. při hlubokovrtných operacích. Zařízení je schopno dosahovat tlaky až 70 barů. Zařízení se skládá z následujících hlavních komponent: přídavné nádrže chladiva s čisticí jednotkou a vysokotlakého čerpadla. Chladivo je zachycováno v nádrži dopravníku. Chladivo je dopravováno čerpadlem do čisticí jednotky s pásovým filtrem a zachycováno ve velké přídavné nádrži. Odtud je čerpáno standardním čerpadlem k vnějšímu o- chlazení nebo vysokotlakým čerpadlem k pracovnímu vřetenu, které musí být upraveno pro vnitřní přívod chladiva. Dvoudílné laserové měřící zařízení k proměřování nástrojů je určeno specielně pro UCP 800. Řízení pracuje s cykly pro měření délky a rádiusu, ofsetu teploty, kalibrace, kontroly jednotlivých ostří a kontroly ulomení nástroje. Umožňuje optimální využití pracovního prostoru při pětiosém obrábění. Součástí stroje je dále 3D čidlo s přenosem signálu infračerveným světlem a dotykovým hrotem, chlazení olejovou mlhou, mobilní elektronické kolo ručního ovládání a kompenzace ohřívání vřetena ITC. Celé pracoviště nového centra bylo dále doplněno novým CAD-CAM systémem Delcam pro obrábění ve 2.5 D s podporou indexování 4. osy, které u- možní obsluze stroje rychle a efektivně programovat NC kódy pro jednodušší operace frézování, vrtání, řezání závitů apod., protože dokáže načítat formáty výkresů DWG,DXF,IGES, a automaticky vybírá prvky pro obrábění Složité tvary s čtyř a pětiosým obráběním budou programovány v systému PRO/E. Dále bylo nové pracoviště doplněno o zařízení na indukční ohřev pro tepelné upínání nástrojů, které lze využít jak pro monolitní, tak pro HSS nástroje. Toto zařízení dodala firma ISCAR. Důležitým faktorem je i vyřešení personální otázky výběrem spolehlivých pracovníků obsluhy nového pracoviště, kteří zvládnou využití předností tohoto stroje. Vybraní pracovníci již absolvovali rozdílové školení na itnc530 a na ovládání CAD-CAMu Delcam. V květnu tito zaměstnanci absolvovali i školení pro pokročilé uživatele itnc530 a speciální školení na využití 4. a 5. osy, které proběhlo přímo ve školícím středisku výrobního závodu v Nidau ve Švýcarsku. 4

5 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS Flexi pass poukázka na relax Poukázky Flexi pass se staly už tradiční výhodou pro zaměstnance Motorpalu. I letos je dostal každý zaměstnanec k výplatě. Lze je využít podle vlastního výběru na sport, kulturu, dovolenou, péči o zdraví nebo na vzdělávání. Letos mají poukazy novou grafickou úpravu a počet smluvních provozoven, u kterých můžete službu uhradit poukazy Flexi Pass, se v kraji Vysočina opět o něco zvýšil. Samozřejmě platí, že veškeré poukazy lze uplatnit na celém území ČR. Tryska přináší podobně jako loni seznam vybraných několika desítek provozoven, úplný seznam je k dispozici na personálním oddělení nebo na internetových stránkách Poukaz platí do , máte tedy znovu víc než 1 rok na výběr, jakým způsobem jej využít. Název Jihlava FISCHER FR JIHLAVA Rehab centrum - komplexní rehabilitační péče AML Jazyková škola AUTOŠKOLA - Petr Prchal Bowling Snack Bar Business Hotel Jihlava Cellux Centrum Internetu Kompas Tour CK JIHLAVA CK KRASIM TOUR, spol. s r.o. Čedok FIRO-tour a.s. Fitpeople studio M studio M-rehabilitace,masáže GYM SPORT - posilovna v budově školy GYMCENTRUM Hokejbalové hřiště Jana Zemanová KINO DUKLA LADY FIT CLUB Farmako Na Domě Zdraví u Sv. Jakuba U Zlatého hada Masáže Jiří Dufek Masáže-bazén Evžena Rošického v prostorách sauny Masérské služby - Michaela Procházková - (pouze sobota) Masérství - Lubomír Jílek Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jhlava Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava Oční optika - Jarmila Kočová OČNÍ OPTIKA - MUDr. Hana Nováková OČNÍ OPTIKA - MUDr. Hana Nováková OČNÍ OPTIKA Ivana Malečková - dům zdraví (proti lékárně) VIVA Prodejna zdravotnických potřeb Zelená hvězda Jihlava Profi studio CATAPULT Profi studio CATAPULT Na Slunci Regenerační a relaxační studio - Ajurvedské masáže Regenerační a relaxační studio - anticelulitidní masáže Regenerační a relaxační studio - Bowenova tlaková masáž Regenerační a relaxační studio - reflexní masáže Rehab centrum - prodej zdravotnických potřeb Rehab centrum II - komplexní rehabilitační péče Rehab centrum II - prodej zdravotnických potřeb Salón HARMONIE - rehabilitační a rekondiční masáže SALÓN KOMFORT - Masáže Sauna - Pavel Fejt - SK Jihlava - sauna a masáže Skřivánek - jazyková škola Slenderclub Solná jeskyně SALINERA SPORT CLUB BOWLING MILLENIUM SQUASH CLUB LEMON STARKAR - motokárová dráha Jihlava Teniscentrum TENISOVÉ KURTY Vodní ráj Vodní ráj - masáže Hana Bínová Vodní ráj - tenisové kurty Wellness Club - Solná jeskyně Zdravotnické potřeby Medimat Zoologická zahrada v Jihlavě Žilka OČNÍ OPTIK Velké Meziříčí Areál zdraví AUTOŠKOLA Miroslav Horký Fotbalové hřiště s umělým povrchem KINO - JUPITER club KULTURNÍ DŮM U černého orla Letní koupaliště Otto Němec RIVER BOWLING Spinning studio Zimní stadion Batelov Pomněnka Masáže Jemnice IN OPTIK SLUNÍČKO Ulice Benešova 2 Fibichova 37 Brněnská 1 Žižkova (Globus) 13 Havlíčkova 58 Romana Havelky 13 Srázná 1381/1 Jihlava Komenského 7 Masarykovo náměstí 9 Jiráskova 1693/8 Masarykovo nám. 26 Masarykovo nám. 35 Havlíčkova 13 Žižkova 20 Přední 15 Plk. Švece 1 Mrštíkova 1126/13 Jana Masaryka 20 Mahlerova 33 Masarykovo nám Farní 3 Husova 15 Březinova 62a Evžena Rošického 6 Romana Havelky (Vodní ráj). Brněnská 20 Kino Dukla - Jana Masaryka 20 DKO, Tolstého 2 Legionářů (vchod z ul. Tolstého) 8 Jakubské náměstí 10 Komenského 23 Žižkova (OC Krystal) 89 Havířská 4 Brtnická 1 Mrštíkova 10 Mrštíkova 10 Mrštíkova 10 Mrštíkova 10 Fibichova 37 Čajkovského 17 Čajkovského 17 Kosmákova 10 - vchod z ulice Palackého Srázná 1 Okružní 2 Křížová 2 Masarykovo nám. 34 Seifertova 38 Březinova 144 Romana Havelky 1 Na Hranici 6 Mostecká 3700/24 Plk. Švece 1 Romana Havelky 5a Romana Havelky Romana Havelky 5a Masarykovo nám. 64 Chlumova 1 Březinovy sady 4372/10 Masarykovo náměstí 29 Sportovní. Pod Hradbami 9 Školní 1 Náměstí 17 Náměstí 17 Vrchovecká 1 Družstevní. Náměstí 81/5 Moráňská 134/2 Pod Hradbami 9 Vrchovecká 37 Družstevní 449 U Kulturního domu 4 Náměstí Svobody 32 Husova 111 Typ Jazykové kurzy Vzdělávací zařízení Počítačové kurzy Kino Kino Kino Zdravotnické potřeby Zdravotnické potřeby Zdravotnické potřeby Jazykové kurzy Zájmová činnost - kultura, sport Zájmová činnost - kultura, sport Plavecký bazén Zdravotnické potřeby Vstupenky Otevřené kurzy osobního vzdělávání Kino Zájmová činnost - kultura, sport Plavecký bazén WWW inoptik.cz Tel

6 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI Anketa spokojenosti ukázala posun dopředu Každoroční anketa spokojenosti zaměstnanců, kterou organizuje personální oddělení Motorpalu, prokázala další zásadní posun. Pozitivní skutečností je zejména to, že v žádné oblasti nebyly horší výsledky než minule (tzn. v roce 2006, loni nahradil anketu podobný průzkum v rámci Trysky). Největší zlepšení zaznamenala oblast image firmy, kterou vidí pozitivně více než 67 procent lidí (oproti roku 2006 se jedná o posun o 15 procentních bodů). V dílčích otázkách nejrazantněji povyrostla informovanost o strategii a informovanost o výsledcích, které se zlepšily dokonce o více než 17 procentních bodů. Zaměstnance Motorpalu stále nejvíc tíží odměňování, nicméně i zde je podle ankety lepší hodnocení (o 12,8 procenta). Další oblastí s příležitostí ke zlepšení je Osobní rozvoj zaměstnanců (i zde však došlo k posunu). Za hranici mezi spokojeností a nespokojeností se při podobných průzkumech považuje hodnota 60 procent. Toto kritérium Motorpal nesplňuje pouze ve dvou oblastech (Osobní rozvoj a Systém odměňování). Před dvěma lety to bylo dokonce osm oblastí. Nespokojeni jsou zejména zaměstnanci dělnických kategorií, což není žádným překvapením. Právě proto vedení firmy již delší dobu pracuje na zlepšení a motivaci pracovníků. Růst spokojenosti zcela jasně odráží dobrý směr, kterým se vydalo vedení společnosti pod křídly nového majoritního majitele. Věříme, že důsledky opatření se ještě razantněji projeví příští rok. Pavel Nový Personální ředitel Celkové porovnání jednotlivých oblastí a otázek Graf spokojenosti Počet vrácených dotazníků a celková spokojenost podle kategorií Počet vrácených dotazníků a celková spokojenost 6

7 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS Kuželkáři opět zvítězili!!! Vítězství na kuželkáře Motorpalu nenechalo čekat. Po loňském druhém místě totiž opět usedli na trůn a odnesli si putovní pohár! V letošním ročníku Jihlavské amatérské ligy získali v silné konkurenci nejlepších družstev prvenství zaslouženě po jedenácti výhrách. Po vítězství v amatérské lize Motorpalováci zabodovali také v nadstavbové části šesti nejlepších družstev Jihlavska, kde obsadili druhé místo se ztrátou pouhých dvou kuželek na vítěze. Ale i druhé místo bylo při neúčasti nejlepší hráčky Šárky Vackové velkým úspěchem. Také v hodnocení jednotlivců Motorpalováci nezaostali, v TOP 10 se Šárka Vacková umístila na čtvrtém a Ruda Benedikt na osmém místě. V druhé lize se na pěkném pátém místě umístili hráči družstva Motorpal B, kde k největším oporám patří Petr Matějka a Antonín Musil. Všem hráčům a jejich příznivcům přejeme hezké léto a v září se již těšíme na nový ročník soutěže. VELKÁ NÁDOBA ITALSKÝ HOUSLAŘ- SKÝ ROD ZNAČKA RADIA PAPOUŠEK STRUMA BELGICKÝ ZPĚVÁK BÁSNICKÝ ZÁPOR ASICE JELENÍ MLÁDĚ TEN IONEN NEOBDĚ- LANÝ POZEMEK JIŽNÍ PECKOVICE RUSKY HLE ZKRATKA AKADEMIE VĚD TABULKA STAROVĚ- KÝ ITAL VÝPRAVA CESTUJÍCÍ POUŠTÍ CIRKU- LOVATI ONEMOC- NĚT TAMTA ZNAČKA VYSAVAČŮ LUPEN JÍST PŘESNÍ- DÁVKU VÝZVA K TICHU HLE (NÁŘEČÍ) OHONY BODAVÝ HMYZ LATINSKY K DOBRÁ RADA ASISTENT NA VŠ (SLANG.) SPLOUT (ŘÍDCE) ŠLECHTIC- KÝ ROD NĚMECKY JAKO DOMÁCKY TOMÁŠ 2. DÍL TAJENKY POBÍDKA CHEMICKÝ PRVEK DOMÁCKY EMÍLIE TOČIVÝ POHYB ROZLEHLÁ MÍSTNOST NĚMECKÝ MALÍŘ AKTIVOVÁNÍ STAROŘÍM. PENÍZ BOŽSKÝ POKRM ZAPISOVATI KÓD VATIKÁNU VYRÁBĚT LÁTKU DISTANCE KUCHYŇ- SKÉ NÁDOBKY TROCHA (ZASTAR.) JIHNOUT NÁZEV ŘÍMSKÉ DESÍTKY KLEKÁNÍ ČAPKOVO DRAMA PŘED- LOŽKA AFRICK VELETOK ÉENSK JM NO PULZ ŌEV UČINIT MLADÝM SPZ PRAHY OZN. MOUKY ŽACÍ NÁSTROJ VOZKOVA VÝZVA AUTOBUSO- VÝ SPOJ POZDRAV POLOHA CVIČENCE OMASTEK ZDE STROMOVÝ POROST VÝHRA NA 3ČÍSLA DÁVAT DO OBALU 1. DÍL TAJENKY POUKÁZKA KOŘIST BAKLAŽÁN NÁZEV SYKAVKY EVROPSKÝ STÁT ZNAČKA AKTINIA ČÁST ÚST ČESKÝ HEREC JAS POVRCHO- VÝ DŮL INICIÁLY VÍZNERA LATINSKY SKRZ PŘÍKOP BŮH LÁSKY ŠKRÁBA- NEC (ŘÍDCE) CHLAD CIZÍ JEŠTĚR SLAVNOST. FANFÁRA INICIÁLY MAŘÁKA NŃZEV NOSOVKY HLÍZA VSTAVAČŮ MÓDNÍ DOPLNĚK SLOVEN. JINAK EVROPAN NÁDECH NA ŽÁDNÉ MÍSTO DESET DESÍTEK PŘÍPRAVEK NA NÁDOBÍ OBILÍ SETÉ NA JAŘE ŽÁBRY ŘÍDKÁ TKANINA SLONÍ ZUB PŘITAKÁNÍ PONOŘENÍ OSOBNÍ ZÁJMENO UZENINA MÁ OSOBA TUMÁŠ 3. DÍL TAJENKY SOUHLAS SÍDLO PANOVNÍ- KA PROS- PEKTY NEOMA- LENÝ ČLOVĚK SLITÝ KUS KOVU OSMI- VESLICE DOMÁCKY ELIŠKA POMŮCKA: ADAMO, ADT, ALS, ANOLI, ASAM, ESTE, PER, SALEP Správné znění tajenky vhazujte do sběrných schránek v jídelnách nebo vrátnicích, případně zasílejte na ovou adresu: Nezapomeňte uvést vaše jméno a číslo střediska. Tři vylosovaní výherci získají věcné ceny. Výherci soutěže z červnového čísla jsou: Josef Mochar ze střediska 3316 (Jemnice), Milan Nevrkla os. č a Jiří Vojtěch (Jemnice) 7

8 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI Gratulujeme jubilantům! v červenci Šedesátiny oslaví: středisko č. ŠKOPAN Eduard K padesátinám popřejeme: HATÁK Vlastimil MLSNOVÁ Dagmar REZKOVÁ Helena ŠÍŠOVÁ Marie ZÁPOTOČNÝ Stanislav Čtyřicetiny bude mít: KUVIK Ivan RYCHLÁ Stanislava K třicetinám připijeme: SEDLÁČEK Vít Systémové audity ukázaly nedostatky V tomto Q-Sloupku přinášíme slíbené výsledky interních systémových auditů, které probíhaly v Motorpalu v uplynulých měsících. Bohužel se ukázalo, že tyto audity odhalily řadu nedostatků prakticky ve všech výrobních střediscích. Ani jednomu z nich se totiž nepodařilo překonat nastavenou cílovou hranici 92 procent, což je vidět z přiložených grafů. V rámci auditů bylo zjištěno několik hlavních typů závad. Jednalo se zejména o: Nedodržování předepsaných zásad a povinností (závady spočívaly zejména v rozporu mezi daným technologickým postupem a skutečností například nedodržení rozměrů, četnost kontrol, nepoužívání předepsaných měřidel) Neprovádění všech předepsaných záznamů (např. záznam1. kusu, záznam SPC) Prošlá doba kalibrace u měřidel Nedodržování zásad identifikace dílců Nepořádek na pracovištích. Neplnění nápravných opatření Nepoužívání ochranných pomůcek Neznalost zásad, jak reagovat při zjištění neshodných kusů Protože výsledky při auditech nedosahují očekávaného cíle, rozhodlo vedení společnosti motivovat výrobní pracovníky. V průběhu srpna proběhne externí audit výrobních středisek. Na jeho základě bude rozdělena cílová odměna ve výši 150 tisíc korun mezi všechny zaměstnance těch středisek (výroba I.-V), kteří absolvují externí audit s lepším výsledkem než je zmíněných 92 procent. Ing. Josef Bína v srpnu K padesátinám popřejeme: PŘIBIL Jiří VERNER František VINCOUROVÁ Marie Čtyřicetiny bude mít: KÓSOVÁ Jaroslava K třicetinám připijeme: DVOŘÁKOVÁ Markéta VALENTA Jiří Všem srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, úspěchů a štěstí v osobním i pracovním životě! Redakční rada: RNDr. Milan Medonos, Ing. Antonín Policar, Ing. Vít Hroch, Ing. Petr Vykoukal, Ing. Pavel Nový, Jaromír Prášil, Mgr. Ivana Vodová, Ing. Jan Nováček Vydává: 4JAN Public Relations, s.r.o. Varšavská 30/345, Praha 2 tel.: , fax: Grafické zpracování: Vojtěch Špáňa Tisk: Jiprint, s.r.o. Novinová sazba povolena MK ev. č. E ze dne Motorpal zaujal na ruském poli O Motorpal, kterého zastupoval generální importér do Ruska firma Agrokomplekt, byl na akci Den ruského pole opět velký zájem. Jedná se o každoroční putovní výstavu patřící tradičně k nejvýznamnějším akcím svého druhu v Rusku. Tentokrát probíhala od 3. do 6. července v Belgorodě (ruské město poblíž ukrajinských hranic). Podobně jako v předchozích ročnících se uskutečnila přímo v terénu bezprostředně na poli. Přítomným zástupcům státních orgánů, vědeckých ústavů i výrobních firem byla předvedena nová ruská i zahraniční technika, probíhaly odborné semináře, jednání i konzultace. Společnost Motorpal zastoupená Agrokomplektem si nejen nechala postavit zajímavý polní stánek, který zaujal účastníky, ale zorganizovala každý den výstavy, několik přednášek a prezentací o výrobcích Motorpalu a o nových emisních předpisech, které budou v Rusku platit od roku Výstava ukázala na zájem o Motorpal, ale také na to, že je stále ještě mnoho odborníků z praxe, kteří neznají naše výrobky. Potvrdilo se také, že tito odborníci nemají základní informace o chystaných emisních předpisech. Dalším poznatkem je i to, že zatímco jsou cenově naše nová čerpadla v porovnání s ruskými zajímavá, ceny náhradních dílů a složitost konstrukce čerpadel při servisování zákazníky odrazují. Negativní vliv mají i dodací lhůty náhradních komponentů, které jsou výrazně delší než od domácích výrobců čerpadel. Situace občas dochází až do absurdna, kdy potenciální uživatelé říkají, že ruská čerpadla (například z Noginského závodu) opravují přímo na poli kladivem, zatímco česká čerpadla musí odesílat do specializovaných servisů a dlouho čekat na jejich opravu. Současně se ukazuje, že i když Agrokomplekt má dnes 20 smluvních regionálních distributorů, kteří pak vytváří a řídí svoje vlastní dealerské sítě ve svěřeném regionu, je tento počet v tak veliké zemi jako je Rusko stále nedostatečný. Jinými slovy: Motorpal má před sebou řadu úkolů, jak navyšovat prodeje v této zemi. Zdeněk Svatoš - Business Development Russia 8

GF Machining Solutions. Mikron MILL P 800 U ST

GF Machining Solutions. Mikron MILL P 800 U ST GF Machining Solutions Mikron MILL P 800 U ST Mikron MILL P 800 U ST Soustružení. Hrubování. Dokončování. Jediná upínací operace. Mikron MILL P 800 U ST pro simultánní soustružení je nové řešení, založené

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

TNL-130AL. CNC soustruh

TNL-130AL. CNC soustruh TNL 130AL CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění TNL-130AL Ø 620 mm Ø 410 mm Ø 410 mm - Tuhá litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem

Více

TNL-160AL. CNC soustruh

TNL-160AL. CNC soustruh TNL 160AL CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění TNL-160AL Ø 620 mm Ø 410 mm Ø530 mm - Tuhá litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM www.feeler-cnc.cz CNC horizontální obráběcí centra řady FMH FMH-500 (č.40) Rám tvaru T má integrované tříúrovňové vedení s žebrovanou výztuží

Více

COMBI U7 CNC frézovací centrum

COMBI U7 CNC frézovací centrum COMBI U7 CNC frézovací centrum - Univerzální frézovací hlava - Masivní litinová konstrukce - Ergonomický design a komfortní obsluha - Otáčky 8000 až 24000 ot/min - Minimální zástavbová plocha - 2-stupňová

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5 www.feeler-cnc.cz CNC portálová obráběcí centra řady FV FV-3214 FV-3214 O výměnu nástrojů se stará spolehlivý řetězový zásobník s výměnnou rukou

Více

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA PŘEDSTAVENÍ STROJE HCW 1000 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. pokračuje ve více než 100leté tradici výroby přesných obráběcích strojů. Na základě výsledků situační analýzy

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

Y X SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN PŘESNOST DYNAMIKA

Y X SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN PŘESNOST DYNAMIKA SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN PŘESNOST DYNAMIKA kompaktní portálové 5osé CNC centrum s horním gantry na ose Y vysoká produktivita možnost Master-Slave Z Y X Nové kompaktní 5osé obráběcí

Více

TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum

TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro silovější obrábění - Rychlá výměna nástroje 2,8 sec, s řezu do řezu 4 sec - Ergonomický design a komfortní obsluha - Dostupné v provedení

Více

VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum

VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro přesné obrábění forem a náročných kontur - Vysokorychlostní obrábění 12.000 20.000 ot/min - Ergonomický design a komfortní obsluha - Systém

Více

CNC VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA. Řada FB

CNC VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA. Řada FB CNC VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA Řada FB IKC-600FB-APC IKC-860FB-APC IKC-1100FB-APC S PALETOVOU VÝMĚNOU Velká nosnost & přesnost & vysoká produktivita Hydraulické upínání automatické výměny palet Automatický

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Technické podmínky Veřejné zakázky Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Obecné technické podmínky platné pro celou dodávku Kvalitní a spolehlivé stroje. Součástí dodávky budou všechny komponenty

Více

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA CNC MACHINERY VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA lineární valivé vedení vysoká přesnost polohování rychlá a spolehlivá výměna nástroje tuhá konstrukce stroje vysoká dynamika stroje precizní vysokorychlostní vřeteno

Více

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies Kdo jsme? Naše společnost byla založena 15. dubna 1994 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14824. Statutárním orgánem společnosti

Více

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí Čtyřosová centra pro obrábění tyčí Pětiosová centra pro obrábění tyčí elumatec Česká republika >CZ-25241 Zlatniky 143 >Praha-západ >Tel.

Více

HLC série. horizontální soustruhy

HLC série. horizontální soustruhy HLC série horizontální soustruhy Soustruhy HLC Jsou nabízeny ve 3 provedeních s oběžným průměrem nad ložem od 900 do 2 000 mm. Délka obrobku může být až 12 metrů. Lože soustruhů jsou robustní konstrukce,

Více

E[M]CONOMy. znamená: Nejenom výcvik, skutečná akce! CONCEPT MILL 250. CNC výcvik s průmyslovým výkonem

E[M]CONOMy. znamená: Nejenom výcvik, skutečná akce! CONCEPT MILL 250. CNC výcvik s průmyslovým výkonem [ E[M]CONOMy ] znamená: Nejenom výcvik, skutečná akce! CONCEPT MILL 250 CNC výcvik s průmyslovým výkonem Concept MILL 250 To je výcvik na maximální úrovni, s hlavním pohonem o výkonu 7kW, zásobníkem nástrojů

Více

UNIVERZÁLNÍ CNC A KONVENČNÍ FRÉZKY

UNIVERZÁLNÍ CNC A KONVENČNÍ FRÉZKY UNIVERZÁLNÍ CNC A KONVENČNÍ FRÉZKY 1 O NÁS Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. Varšava, Polsko (Továrna přesných obráběcích strojů AVIA S.A.) byla založena

Více

ROVINNÉ BRUSKY. Řada AHR

ROVINNÉ BRUSKY. Řada AHR ROVINNÉ BRUSKY Řada AHR SLOUPOVÉ ROVINNÉ BRUSKY Charakteristika Brusky pro přesné broušení na plocho pro široké průmyslové využití, opravy, výrobu forem a nástrojů. Optimalizovaná struktura - hlavní části

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 11 - odstředivky a drtiče na kovové třísky

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 11 - odstředivky a drtiče na kovové třísky KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 11 - odstředivky a drtiče na kovové třísky Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu

Více

CNC soustruh CKE 6156Z /1500

CNC soustruh CKE 6156Z /1500 CZ MOOS TRADING s.r.o Svatopluka Čecha 519/28, 751 31 Lipník nad Bečvou CZECH REPUBLIC Tel.:+420 581 701 605 www. moostrading.cz E-mail:info@moostrading.cz CNC soustruh CKE 6156Z /1500 Skladem: únor 2015

Více

2016 BLUE RAY a.s. All rights reserved

2016 BLUE RAY a.s. All rights reserved SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN PŘESNOST DYNAMIKA kompaktní portálové 5osé CNC centrum s horním gantry na ose Y vysoká produktivita možnost Master-Slave Z Y X Nové kompaktní 5osé obráběcí

Více

Produkční CNC obráběcí centrum RiGiTRAX - pevný stůl, pojizdný stojan

Produkční CNC obráběcí centrum RiGiTRAX - pevný stůl, pojizdný stojan Produkční CNC obráběcí centrum RiGiTRAX - pevný stůl, pojizdný stojan Pracovní prostor lze použít pro obrábění dlouhých obrobků nebo ho můžete snadno rozdělit na dvě samostatná pracoviště. Typ RiGiTRAX

Více

CNC soustruhy SF... STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE SF 43 CNC WWW.FERMATMACHINERY.COM

CNC soustruhy SF... STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE SF 43 CNC WWW.FERMATMACHINERY.COM CNC soustruhy řady SF - s vodorovným ložem Stroje tohoto konstrukčního řešení jsou univerzální modifikovatelné ve 2 (X, Z) i ve 3 (X, Z, C) osách souvisle řízené soustruhy s vodorovným ložem a jsou určeny

Více

CNC SOUSTRUHY ROVNÉ LOŽE. Řada R

CNC SOUSTRUHY ROVNÉ LOŽE. Řada R CNC SOUSTRUHY ROVNÉ LOŽE Řada R CNC SOUSTRUHY ROVNÉ LOŽE Charakteristika Tyto univerzální soustruhy lze využívat jako CNC soustruhy nebo konvenční obráběcí stroje s digitálním odměřováním. Celková koncepce

Více

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem T-obrábění z 5 stran T- typ obráběcích center s pojizným stojanem a výsuvným smykadlem poskytuje dvojnásobný pracovní rozsah. Se zdvihem v příčné ose 1500+2000

Více

To je ] Trénink při skutečné práci. Concept MILL 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem

To je ] Trénink při skutečné práci. Concept MILL 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem [ To je ] E[M]CONOMy: Trénink při skutečné práci. Concept MILL 450 CNC výcvik s průmyslovým výkonem Concept MILL 450 Zažijte bezkonkurenční obrábění. Concept Mill 450 je kompletní průmyslový stroj pro

Více

VTB (C) 85R/100R Svislý CNC soustruh

VTB (C) 85R/100R Svislý CNC soustruh VTB (C) 85R/100R Svislý CNC soustruh - Lože je tuhý litinový monolit s vysokou tuhostí - 8 /12 polohová nožová hlava - Dlouhodobá pracovní přesnost a spolehlivost - Provedení C s poháněnými nástroji a

Více

KN-40V. Japonská stolová a paletová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

KN-40V. Japonská stolová a paletová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová a paletová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 KN-40V KN-40Va-500S KN-40Va-500S-2API KN-40Va-1200 KN-40Va-2000 KN-40Vb-500S KN-40Vb-500S-2API

Více

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD ӏ Svařování ӏ Manipulace ӏ Broušení, frézování, řezání ӏ Lepení ӏ Robotické buňky ӏ Jednotlivá pracoviště ӏ Robotické

Více

HYPERTURN 65 Powermill pro vyšší produktivitu kompletních obráběcích operací pro komplexní obrobky

HYPERTURN 65 Powermill pro vyšší produktivitu kompletních obráběcích operací pro komplexní obrobky Tisková zpráva, říjen 2013 HYPERTURN 65 Powermill pro vyšší produktivitu kompletních obráběcích operací pro komplexní obrobky Více prostoru, více výkonu, více možností: se vzdáleností vřeten 1300 mm, výkonným

Více

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená:

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená: [ E[M]CONOMY ] znamená: Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L Univerzální frézky s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT FB-3 [Vertikální

Více

Machines. HELLER Obráběcí centra. Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F.

Machines. HELLER Obráběcí centra. Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F. Machines HELLER Obráběcí centra Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F. V krátkosti FT 2000/4000 Dvě velikosti strojů s různými pracovními prostory: FT 2000 (630/630/830) a FT 4000(800/800/1000)

Více

Učení při výrobě. Concept turn 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem

Učení při výrobě. Concept turn 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem [ To je ] E[M]CONOMy: Učení při výrobě. Concept turn 450 CNC výcvik s průmyslovým výkonem Concept TURN 450 Nový rozměr CNC výcviku vhodný pro průmyslové účely. Stroj je vybaven osou C, poháněnými nástroji

Více

THL-620. CNC soustruh. překračujeme běžné standardy přesnosti a služeb

THL-620. CNC soustruh. překračujeme běžné standardy přesnosti a služeb THL- 620 CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění THL-620 Ø 780 mm Ø 620 mm Ø 620 mm - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 45

Více

CNC SOUSTRUŽNICKÁ CENTRA FTC

CNC SOUSTRUŽNICKÁ CENTRA FTC INOVACE A DOKONALOST CNC SOUSTRUŽNICKÁ CENTRA FTC HT www.feeler-cnc.cz CNC soustružnická centra se šikmým ložem FTC-350, FTC-450, FTC-640 FTC-350 FTC-450 FTC-640 řada FTC-350 řada FTC-450 řada FTC-640

Více

FCW LEHKÁ VODOROVNÁ VYVRTÁVAÈKA ŠKODA

FCW LEHKÁ VODOROVNÁ VYVRTÁVAÈKA ŠKODA FCW LEHKÁ VODOROVNÁ VYVRTÁVAÈKA ŠKODA PØEDSTAVENÍ STROJE FCW ŠKODA MACHINE TOOL a.s. pokračuje ve více než 100leté tradici výroby přesných obráběcích strojů. Na základě výsledků situační analýzy, podporované

Více

Efektivní výukou CNC systémů ke snadnému uplatně ní na trhu práce

Efektivní výukou CNC systémů ke snadnému uplatně ní na trhu práce Efektivní výukou CNC systémů ke snadnému uplatně ní na trhu práce Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Díky projektu zakoupila Střední škola Podorlické

Více

Zkonstruováno pro výuku

Zkonstruováno pro výuku Zkonstruováno pro výuku Sortiment soustruhů 600 UK pro výuku a jejich vybavení pro upínání obrobků zaručuje mimořádně nenáročnou obsluhu a veliký výběr volitelného a pomocného příslušenství. Tím je zaručeno

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

PAX SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO

PAX SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmapumpy@sigmapumpy.com PAX-3-160 426

Více

SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa

SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa Příloha č. 1 - Technické podmínky SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa 1. Kupující vzadávacím řízení poptal dodávku zařízení vyhovujícího následujícím technickým požadavkům: Součástí dodávky

Více

DYNAMIC. 2015 BLUE RAY a.s., All rights reserved

DYNAMIC. 2015 BLUE RAY a.s., All rights reserved DYNAMIC DYNAMIC MODULÁRNÍ KONSTRUKCE FLEXIBILITA PRODUKTIVNÍ ŘEŠENÍ kompaktní portálové 5-ti osé CNC centrum se dvěma řízenými motory na ose X (gantry) obrábění plastů kompozitů hliníku polystyrenu dřeva

Více

Univerzální frézky. Obráběcí stroje. FPX-25E obj. číslo 25951000. Podstavec pro typy SM, FPX FP-16K. FPX-20E obj. číslo 25000017

Univerzální frézky. Obráběcí stroje. FPX-25E obj. číslo 25951000. Podstavec pro typy SM, FPX FP-16K. FPX-20E obj. číslo 25000017 Univerzální frézky jsou určeny pro širokou škálu běžných i přesných frézovacích operací. Tuhá konstrukce zabezpečuje dostatečnou kvalitu opracování ocelových materiálů, litiny, barevných kovů a dalších

Více

VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA

VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA 1 O NÁS Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. Varšava, Polsko (Továrna přesných obráběcích strojů AVIA S.A.) byla založena v roce

Více

Akira Seiki SL35MC. Nabídka na CNC produkční soustruhy

Akira Seiki SL35MC. Nabídka na CNC produkční soustruhy adresa: Lípa 190, 763 11, Zlín, Česká republika web: www.macmatic.eu zpracoval: Ing. Pavel Rak gsm: +420 774 741 780 e-mail: pavel.rak@macmatic.eu Nabídka na CNC produkční soustruhy Akira Seiki SL35MC

Více

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ PROFIL FIRMY Firma TRIMILL, a. s. byla založena v roce 2000 jako akciová společnost se sídlem v České republice. TRIMILL, a. s. se specializuje na výrobu CNC obráběcích

Více

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Průmyslové převodovky DRIVESYSTEMS. Modulární stavebnicový systém pro větší flexibilitu

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Průmyslové převodovky DRIVESYSTEMS. Modulární stavebnicový systém pro větší flexibilitu Intelligent Drivesystems, Worldwide Services CZ Modulární stavebnicový systém pro větší flexibilitu NORD Drivesystems Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Přednosti průmyslových převodovek NORD

Více

Přehledový katalog stroje. PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E.

Přehledový katalog stroje. PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Přehledový katalog stroje PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Vlastnosti a charakteristika ohraňovacích lisů série PSC GREEN DRIVE Ohraňovací lisy G.A.D.E. PRAECISA

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

RMB & RMB IVR kw

RMB & RMB IVR kw RMB & RMB IVR 22-37 kw Přímý pohon / Převodovka Olejem mazané šroubové kompresory s pevnou nebo proměnnou rychlostí Robustní, spolehlivé, efektivní RMB 22-37 Pohon pomocí převodovky RMB 22-37 IVR Přímý

Více

REQ /A CNC vertikální frézovací centrum musí splňovat následující parametry definované v tabulce č. 1.

REQ /A CNC vertikální frézovací centrum musí splňovat následující parametry definované v tabulce č. 1. Institute of Physics ASCR, v. v. i. Na Slovance 2 182 21 Prague 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu 1. CNC vertikální frézovací centrum REQ-010195/A CNC vertikální frézovací centrum musí splňovat následující

Více

2016 TOOL TRADE s.r.o. All rights reserved

2016 TOOL TRADE s.r.o. All rights reserved SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO 3osé OBRÁBĚNÍ KVALITA DYNAMIKA SPOLEHLIVOST portálové 3osé CNC centrum deskové materiály výroba jaderníků, modelů a matric hliníkové slitiny Kompaktní tříosé obráběcí centrum BR A

Více

VYVRTÁVÁNÍ. Výroba otvorů

VYVRTÁVÁNÍ. Výroba otvorů Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100 SCK Vzduchové kompresory SCK 41-100 ALUP Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma ALUP Kompressoren má více než 85 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet taková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

TOS Čelákovice Slovácké strojírny, a.s. Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika

TOS Čelákovice Slovácké strojírny, a.s. Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika ČELÁKOVICE GPS: 50 9'49.66"N; 14 44'29.05"E TOS Čelákovice Slovácké strojírny, a.s. Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika Tel.: +420 283 006 229 Tel.: +420 283 006 217 Fax: +420 283 006 226

Více

JAINNHER. www.moostrading.cz. Profil společnosti. Založení: 1982 Počet zaměstnanců: 120 Základní kapitál: 4 mil USD. Rozloha závodu: 17.

JAINNHER. www.moostrading.cz. Profil společnosti. Založení: 1982 Počet zaměstnanců: 120 Základní kapitál: 4 mil USD. Rozloha závodu: 17. JAINNHER Profil společnosti Založení: 1982 Počet zaměstnanců: 120 Základní kapitál: 4 mil USD Rozloha závodu: 17.000m2 Hlavní produkce: Bezhrotové brusky JHC-12BN / 12S / 18 / 18S / 18A / 18AS / 18B /

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Obsah 1. Přínos implementace standardu ISO 50 001... 3 2. Popis současného stavu používání energií... 3 2.1. Nakupované energie... 3 2.2.

Více

Prodej strojů pro elektroerozivní vrtání startovacích otvorů. Vrtačky startovacích otvorů pro vaše individuální potřeby

Prodej strojů pro elektroerozivní vrtání startovacích otvorů. Vrtačky startovacích otvorů pro vaše individuální potřeby Prodej strojů pro elektroerozivní vrtání startovacích otvorů Vrtačky startovacích otvorů pro vaše individuální potřeby Spolehlivé, špičkové erozivní stroje pro mnohostranné použití Vysoká výkonnost i u

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.2 ZÁKLADNÍ DRUHY SOUSTRUHŮ A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola

Více

Odměřovací systémy. Odměřování přímé a nepřímé, přírůstkové a absolutní.

Odměřovací systémy. Odměřování přímé a nepřímé, přírůstkové a absolutní. Odměřovací systémy. Odměřování přímé a nepřímé, přírůstkové a absolutní. Radomír Mendřický Elektrické pohony a servomechanismy 7. 3. 2014 Obsah prezentace Úvod Odměřovací systémy Přímé a nepřímé odměřování

Více

Prodej strojů Výhodné ceny Záruční a pozáruční servis Technická podpora Financování

Prodej strojů Výhodné ceny Záruční a pozáruční servis Technická podpora Financování Prodej strojů z dovozu realizuje společnost, která má zkušenosti se zahraničním obchodem v Číně a na Taiwanu již od r. 2008. Na základě poptávek zákazníků byl postupně zahájen i dovoz obráběcích strojů.

Více

Nejenom výcvik, skutečná akce! Reálný výcvik s průmyslovým výkonemt

Nejenom výcvik, skutečná akce! Reálný výcvik s průmyslovým výkonemt [ To je ] E[M]CONOMy: Nejenom výcvik, skutečná akce! Concept turn 250 Reálný výcvik s průmyslovým výkonemt Concept TURN 250 Nekompromisní kvalita do posledního šroubku, a to za nepřekonatelnou cenu. Stroj

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FVP VMP QMP HV U. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FVP VMP QMP HV U. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FVP VMP QMP HV U www.feeler-cnc.cz CNC vertikální obráběcí centra řady FVP FV-1500A FVP-1000A Model FV-1500A má 4 lineární vedení osy Y, ostatní modely

Více

HCW HORIZONTÁLNÍ FRÉZOVACÍ A VYVRTÁVACÍ STROJE

HCW HORIZONTÁLNÍ FRÉZOVACÍ A VYVRTÁVACÍ STROJE HCW 2000-4000 HORIZONTÁLNÍ FRÉZOVACÍ A VYVRTÁVACÍ STROJE ŠKODA HCW 2000-4000 Společnost Škoda představuje novou generaci obráběcích strojů HCW 2000-4000. Unikátní koaxiální pohon vřetene zaručuje bezkonkurenční

Více

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody

Více

CNC-Obráběcí centrum 2010

CNC-Obráběcí centrum 2010 CNC-Obráběcí centrum 2010 Venture 08 2 4 5 1 3 wood loves Venture /// German Technology 2 rychlovýměnné systémy nástrojů ve standardu Laserové polohování Elektronické snímání všech dorazových válců 1 2

Více

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400 Automatické testování netěsností vzduchem Přístroje JWF na testování netěsností, série 400 Nejmodernější technologie testování netěsností: Přístroje JWF pro testování netěsností, série 400 Pro každý postup

Více

PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUHA CNC STROJŮ HEIDENHAIN

PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUHA CNC STROJŮ HEIDENHAIN Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podpora moderní výuky v oblasti obrábění na CNC strojích CZ.1.07/1.1.24/01.0056 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROGRAMOVÁNÍ

Více

Optický měřicí přístroj. Česká verze

Optický měřicí přístroj. Česká verze Optický měřicí přístroj Česká verze MT1 Velký rozsah měření v kompaktním a praktickém optickém měřicím přístroji pro soustružené a broušené díly. Jeho jedinečné provedení poskytuje přímý přístup k dílu,

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

Obráběcí stroje řady 2013-10. www.bow.cz

Obráběcí stroje řady 2013-10. www.bow.cz Obráběcí stroje řady 2013-10 www.bow.cz Vážení zákazníci, v katalogu, který držíte v ruce, naleznete přehled nabízených výrobků nové řady. Tato řada zahrnuje v praxi odzkoušené stolní i robustní vrtačkofrézky,

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 00210406101 Montážní partner: Investor: Jaromír Šnajdr 252 63 Roztoky Tel: 603422858

Více

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily 2 Bystar L velký, přesný a autonomní Vzhledem k velikosti pracovní oblasti překračují univerzálně

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

PROTAHOVÁNÍ. Protahovací stroje vnitřních profilů

PROTAHOVÁNÍ. Protahovací stroje vnitřních profilů PROTAHOVÁNÍ Protahovací stroje vnitřních Vertikální protahovací stroje vnitřních - V provedení se 2 vodicími sloupy nebo v provedení se zvedacím stolem - Hydraulický nebo pohon - Tažná síla: 63-1200 kn

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

Základní popis stroje

Základní popis stroje Základní popis stroje Kompaktní obráběcí centrum je určeno pro plošné a tvarové obrábění frézováním a vrtáním. Uplatní se zejména na obrábění modelů, forem, kompozitů, nábytkových dílců, schodů, a všude

Více

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory Řada Airstar Jednostupňové kompresory AIRSTAR 321/50 AIRSTAR 323/50 AIRSTAR 401/50 AIRSTAR 403/50 AIRSTAR 503/50 AIRSTAR 503/100 Řada Airprofi Jednostupňové kompresory AIRPROFI 401/50 AIRPROFI 403/50 AIRPROFI

Více

Poz. Označení položky Č. položky Množ. Jed.

Poz. Označení položky Č. položky Množ. Jed. Stránka 1 z 6 A) STANDARD Poz. Označení položky Č. položky Množ. Jed. 1 TITAN 303010-G (HLADKÝ STŮL) C333001 ks TITAN 303010-T (STŮL S T-DRÁŽKAMI) C333002 ks 1.1 Stavba stroje CNC TITAN je pětiosé dřevoobráběcí

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů 1. Šroubové spoje 2. Čepové a kolíkové spoje 3. Spoje pery, klíny a drážkové spoje 4. Lisované a svěrné spoje 5. Svarové a pájené spoje

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Strana 1 Úvod Katalog vzdělávacích programů společnosti SMC obsahuje témata pokrývající znalosti pneumatických, elektropneumatických prvků

Více

Aktuální ceny našich strojů naleznete na www.numco.cz

Aktuální ceny našich strojů naleznete na www.numco.cz Firma NUMCO je mladá, dynamická a rychle se rozvíjející firma, která se zabývá prodejem CNC obráběcích strojů a příslušenství. Od svého založení dodala stroje do škol, menších i větších dílen nebo do výrobních

Více

Konstrukce drážních motorů

Konstrukce drážních motorů Konstrukce drážních motorů Vodní okruhy spalovacího motoru ( objem vody cca 500 l ) 1. Popis hlavního okruhu V hlavním vodním okruhu je ochlazována voda kterou je chlazen spalovací motor a pláště turbodmychadel.

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Elektrické stroje řady ALLROUNDER

Elektrické stroje řady ALLROUNDER V centru pozornosti Elektrické stroje řady ALLROUNDER Vstřikovací stroje pro výrobu náročných součástí www.arburg.com Přehled řešení [s] 1 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 ALLDRIVE EDRIVE hydraulický 370 470 520 2

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

Skupina HENNLICH. Dodavatel technických komponent a technických řešení V 17 zemích Evropy 450 zaměstnanců Obrat 50 mil. Tradice více než 90 let (1922)

Skupina HENNLICH. Dodavatel technických komponent a technických řešení V 17 zemích Evropy 450 zaměstnanců Obrat 50 mil. Tradice více než 90 let (1922) 1 Skupina HENNLICH O nás Dodavatel technických komponent a technických řešení V 17 zemích Evropy 450 zaměstnanců Obrat 50 mil. Tradice více než 90 let (1922) 2 www.hennlich.com Skupina HENNLICH O nás RAKOUSKO

Více

Rychlořezací stroje Schneider Senator E-line 78 & 92

Rychlořezací stroje Schneider Senator E-line 78 & 92 E-Line 92 Rychlořezací stroje Schneider Senator E-line 78 & 92 Vysoký výkon pro malé velikosti Kdo řeže malé formáty, neměl by být nucen vzdávat se absolutní přesnosti a spolehlivosti. Nyní existují stroje

Více