První pololetí bylo opět úspěšné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První pololetí bylo opět úspěšné"

Transkript

1 07-08/2008 Úvodní slovo Vážení kolegové, kalendářní rok se přehoupl do své druhé poloviny a nás čeká období, které je tradičně spojené s dovolenými. Chtěl bych Vám proto popřát, ať si jich co nejvíce užijete, zažijete mnoho hezkých chvil, ať už na cestách, u moře nebo třeba jen doma s rodinou. Věřím, že se Vám podaří v jejich průběhu zrelaxovat a získat dostatek síly a elánu. Dovolte mi, abych však i v tomto prázdninovém sloupku malinko bilancoval. Vybízí k tomu právě již zmíněné pololetí. Definitivní výsledky potvrzují, že jsme na dobré cestě. Hospodářský výsledek jen za červen překročil 28 mil. Kč a za celé pololetí firma vykazuje zisk ve výši 66 mil. Kč. Je to skvělý výsledek, ale rozhodně není na místě se s ním uspokojit. S tím, že vezmeme výsledky za pololetí a vynásobíme je dvěma, abychom dostali výsledek roku, rozhodně nemůžeme počítat. O negativních vlivech, které to mají na svědomí (mám na mysli především nevýhodný kurs koruny), jsem se zmiňoval na tomto místě před nedávnem. Kromě posilující koruny se v druhém pololetí projeví zejména pokles odběrů našeho největšího zákazníka firmy Deutz, která je postižena krizí na americkém trhu. Přestože máme za tento výpadek náhradu, není zatím dostatečná, a proto je o to více důležité, aby se nám dařilo ještě rychleji zavádět všechny změny, které plánujeme, a které povedou k zefektivnění výroby a odstranění zbytečných nákladů navíc. To bude náš hlavní úkol na zbytek letošního roku. Nechceme, aby nás vývoj okolí jakkoliv omezil v našem záměru zlepšovat se, růst a zvyšovat objem prodeje výrobků se značkou Motorpal. Troufám si říci, že každý z Vás odvádí denně pro Motorpal spoustu poctivé práce. Dovolené jsou však od toho, abyste na tuto práci alespoň na pár dní zapomněli, vypnuli od problémů a užívali si volna s těmi, které máte nejraději. Přeji Vám, aby se Vám to v co největší míře povedlo. První pololetí bylo opět úspěšné Pracoviště kontroly nářaďovny v průběhu uplynulých měsíců prošlo rozsáhlou přestavbou. Jejím cílem bylo snížení hlučnosti a zajištění lepších podmínek pro měření. Především je nyní udržována stabilní teplota pro měření, došlo k podstatnému snížení prašnosti a výraznému zlepšení osvětlení celého pracoviště. V posledních letech se pracoviště kontroly stěhovalo několikrát. V roce 2003 našlo útočiště v prostorách bývalého TOV (budova B 19), kde vznikla původně dvě oddělená pracoviště pro kontrolu. Jedno sloužilo pro přejímku dílců pro GO a výrobu JÚS, druhé pro kontrolu dílců vyráběných přímo v nářaďovně. Obě pracoviště však byla vybudována jako provizorní. Společně s postupným vybavováním dílny novými stroji se kontrola sloučila a vzniklo současné pracoviště. Tím nyní procházejí všechny dílce pro GO či JÚS, nástroje po ostření, kontrolují se dílce pro interní a externí zákazníky a podobně. Dané pracoviště však bylo až do nedávna pouze ohrazeno prosklenými příčkami. Nad ním i celou dílnou je vysoký strop a proto nebylo možné zajistit stabilní teplotu pro měření. Dalším nevyhovujícím faktorem byla velká prašnost a hlučnost celé dílny. Z hlediska výsledků bylo první pololetí letošního roku opět úspěšné, přestože se v některých ukazatelích nepodařilo naplnit plán. Oproti loňsku však výsledky opět povyrostly. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb dosáhly za prvních šest měsíců 780 milionů korun, což je však o 54 milionů méně než počítal plán. Výsledek hospodaření i přesto předčil očekávání a dosáhl 66 milionům korun. Motorpal za to vděčí opatřením, která podnikl v průběhu roku, a které se projevily snížením nákladů a zejména pak ochranou proti nepříznivému kursu koruny. Osobní náklady na zaměstnance byly letos zatím o dvě procenta vyšší, než se plánovalo a dosáhly téměř 290 milionů korun. Výkony byly naopak o dvě procenta nižší. Ani skvělý hospodářský výsledek prvního pololetí však nemusí znamenat takový úspěch, jaký lze na první pohled usuzovat. Mohou se totiž projevit různé vnější vlivy jako například další nepříznivý vývoj kursu, výpadky od odběratelů a podobně. Pracoviště kontroly prošlo modernizací I když se jednotlivá měřidla po skončení práce zakrývala či schovávala a pravidelně čistila, nezabránilo se tomu, že usazený prach postupně omezil pohyb některých části, zejména u mikroskopů. Dalším důvodem pro rekonstrukci byl fakt, že audity vždy poukazovaly na teplotu a zajištění vyhovujících podmínek pro měření. V rámci kontinuálního zlepšování a dodržování podmínek pro měření, zejména zachování teploty, správného osvětlení, snížení hlučnosti a snížení prašnosti, proto byla navržena přestavba pracoviště kontroly, která se uskutečnila v průběhu letošního roku. V rámci přestavby došlo i k výměně radiátorů, které neplnily svoji funkci, úplnému ohrazení a zastřešení celého pracoviště a rozmístění nového a vyhovujícího osvětlení. Zároveň byla okna opatřena žaluziemi a prostory byly vymalovány. V současné době může toto pracoviště konkurovat jiným pracovištím zde v Motorpalu z hlediska pracovního prostředí a zajištění všech podmínek pro měření. Jaroslav Kněžíček vedoucí kontroly kvality TS Vít Hroch Generální ředitel 1

2 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI Jihlavská vrátnice se dočkala zásadní rekonstrukce Projekt společného podniku v Rusku je stále živý Letošní razantní vstup Motorpalu na ruský trh náhradní spotřeby je zajímavý, ale abychom udrželi tempo prodejů i nadále, musíme přijít s dalšími konkrétní kroky. Významným posunem je skutečnost, že namísto plánovaných cca 30 milionů korun dosáhnou letos prodeje pro náhradní spotřebu do Ruka přibližně 100 milionů korun. Pro další plánované navýšení v roce 2009 však už pouhé prodeje nepostačí, je třeba vytvořit podmínky pro oslovení dalších ruských motorových závodů, dalších potenciálních odběratelů a to přímo bezprostřední komunikací z území Ruské federace. Je zcela jasné, že potenciál Ruska je mnohem větší, než dosud Motorpal zvládl pokrýt, proto by také měly odběry výrobků nadále významně růst. Jednou z cest, jak upevnit postavení Motorpalu v Rusku je vytvoření společného výrobního podniku. Motorpal má v současné době již více ruských zájemců o společný podnik. Proto se v červnu u- skutečnila mise odborníků Motorpalu do Roslavl, kde vyrábí podle naší dokumentace vstřikovací čerpadla společnost AMO ZIL. Dosud získané poznatky si zástupci AMO ZIL doplnili ještě v Motorpalu, kde pobývali od 14. do 18. července. Dalším krokem by měla být konkretizace podnikatelského plánu, zejména jeho obchodní a ekonomické části. Ten pak bude na konci srpna předmětem jednání mezi generálním ředitelem Motorpalu Víta Hrocha a generálního ředitele AMO ZIL K.V. Laptěva na mezinárodní výstavě Motor Show v Moskvě. Po tomto jednání už bude jasné s kým a za jakých podmínek Motorpal společný podnik v Ruské federaci vytvoří. Další nutnou cestou pro navýšení prodejů je vytvoření v oficiálního zastoupení v Ruské federaci, které by průběžně jednalo s místními uživateli čerpadel, provádělo adaptaci výrobků na ruské motory, zabezpečovalo prezentace výrobků, reklamu v tisku, vytvářelo programy rozvoje například ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství Ruské federace. Velmi se osvědčují akce, jako například ú- čast na Dni ruského pole, kam se sjíždí prakticky všichni zájemci o nové poznatky. Ruská federace a další země SNS to je potenciál, který by měl přinést Motorpalu výrazné zajištění práce a stabilitu. Zdeněk Svatoš O rekonstrukci vstupní budovy do firmy se začalo uvažovat již zhruba před třemi roky, kdy se v části tohoto objektu zrušila podniková prodejna náhradních dílů. Po důkladném posouzení několika možných variant vedení Motorpalu loni rozhodlo o tom, že se do uvolněných prostor přestěhuje mzdová účtárna a kanceláře OS KOVO. Vlastní vrátnice zároveň prošla rekonstrukcí a výraznou modernizací. Projektovou dokumentaci zpracovala projekční kancelář Artprojekt spol. s r.o. Jihlava. Podle ní provedla vlastní realizaci stavební firma Jihlavská stavební, spol. s r. o. a novým interiérem vybavila prostory nábytkářská firma Exbydo s. r. o. Humpolec. Stavba, ačkoliv je nevelká svým rozsahem, byla náročná na koordinaci řemesel zejména při demontážích i při dokončovacích pracích. Vrátnice totiž tvoří uzel jak datových sítí, tak ovládacích systémů závor a kamer. Pro zachování chodu vrátnice byla strážní služba i všechny ovládací systémy dočasně přeloženy do přistavené maringotky a poté se vše znovu přemístilo do zrekonstruovaných prostor. Vlastní práce začaly podle smlouvy s dodavatelem 17. března letošního roku, stavba pak byla kompletně dokončena a předána k užívání 18. července. V průběhu přestavby byla vyměněna a zvětšena všechna okna na objektu, vchod do vrátnice se rozšířil o nové zádveří s automatickými dveřmi, zvětšila se i místnost pro strážní službu přístavbou z hliníkových prosklených stěn. Střecha, která byla v havarijním stavu, se kompletně sejmula a nově zrekonstruovala. V místě vchodů (venkovního i areálového) byly provedeny zvýšené atiky a stávající atiky byly oplechovány poplastovaným plechem Lindab. Objekt, který již dávno nevyhovoval tepelněizolačním požadavkům, se dodatečně zateplil izolací z polystyrénu a dostal novou barevnou fasádu v souladu s firemními barvami. Dominantou objektu je osvětlené logo a nápis nad venkovním vchodem, které je zhotovené z nerezu. Všechny použité prvky dávají vstupnímu objektu do firmy moderní a nadčasový ráz, přičemž náklady na stavbu včetně vybavení interiéru nepřesáhly 6 milionů korun. Vnitřní dispozice budovy byla upravena tak, že vznikly dvě místnosti pro ZO OS KOVO, jedna místnost pro mzdovou účtárnu a další menší prostor pro archiv mzdovky. Dále v objektu najdeme nové nezbytné sociální zázemí, včetně WC pro zdravotně postižené. Ve vstupní hale vedle turniketů byla vybudována prezentační místnost oddělením z hliníkových stěn. Vlastní prostor pro vrátné je oddělen od vstupní haly recepčním pultem. V současné době probíhají práce na rekonstrukci chodníku před vrátnicí, vymění se i stožáry na vlajky. Zároveň bude za přispění Dopravního podniku města Jihlavy vybudován přístřešek u nástupní zastávky trolejbusu. Tyto práce bychom chtěli dokončit do konce srpna Jaroslav Ryšavý Na praxi k nám přijeli studenti z Běloruska Bělorusko je zemí, kam Motorpal vyváží v rámci SNS nejvíce čerpadel. S tamními odběrateli má naše firma navíc velké plány, proto je pro nás velmi pozitivní i skutečnost, že jsme se dohodli na spolupráci s významnou místní technickou vysokou školou. Na pozvání Motorpalu proto v červenci probíhá čtrnáctidenní praxe vybraných šesti studentů Minského polytechnického institutu v doprovodu vedoucího katedry Motorů vnitřního spalování profesora Kucharenka. O tom, že i běloruská strana akci přikládá mimořádný význam, svědčí fakt, že výběr studentů musel odsouhlasit přímo ministr školství Běloruska. Studenti se v Motorpalu nejen seznámí s vlastním chodem a náplní výroby, ale přijíždí i se svými technickými návrhy, které budou prezentovat specialistům naší společnosti. Program pro studenty vypracovalo personální oddělení Motorpalu, především Ing. Pavel Nový a Ing. Cmunt. Význam praxe vidíme pochopitelně pro Motorpal především z hlediska dlouhodobé perspektivy. Může se například stát, že právě jeden z těchto studentů bude řádným zástupcem Motorpal v Bělorusku nebo bude s našimi obchodními zástupci sjednávat zakázky v barvách tamního odběratele. Zdeněk Svatoš 2

3 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS Lean Six Sigma: Úspora nákladů na výrobu stlačeného vzduchu V Trysce pravidelně představujeme projekty, které vypracovávají takzvaní Black Belti v rámci programu zlepšování Lean Six Sigma. Další z projektů popíše v následujícím článku jeho autor Peter Žilák. Graf: Přehled vyrobeného stlačeného vzduchu 2007/2008 V rámci programu trvalého zlepšování Lean Six Sigma mám na starosti projekt, který mi zadal ředitel Facility Ing. Petr Matějka. Jeho cílem je snížení nákladů na výrobu stlačeného vzduchu. Stoupající ceny energií způsobují stále zřetelněji citelný tlak nákladů na řemeslné, živnostenské a průmyslové podniky. Spotřeba energie kompresorů má často výrazný podíl na finančních nákladech podniku. I přes úsilí o maximálně efektivní využití stále zůstávají skryté rezervy, které je nutné odhalit, pojmenovat a odstranit. Cestu k úsporám při výrobě stlačeného vzduchu je nutno hledat od výroby stlačeného vzduchu přes rozvody až po koncová zařízení. Nyní začínáme Zdroj: Skripta ČVUT Tab.: Přibližné ztráty netěsností/elektrická energie s odstraňováním netěsností, optimalizujeme přístupová místa, upravujeme rozvody stlačeného vzduchu pro dosažení minimálních ztrát tlaku. Provedli jsme snížení tlaku u ofukového vzduchu ze 4 bar na 3 bary. V současné době se náš projekt nachází ve fázi Měření ( Measure ), sbíráme tedy data, která budou v další fázi pojmenované Analýza (Analyze) vyhodnoceny a následně budou podány návrhy na zlepšení stávajícího stavu. Abychom dosáhli požadovaného výsledku je nutné pracovat týmově. Proto pátrejme a sdělujme si informace o požíračích energií v provozu i mimo něj a tyto informace se naučme využívat efektivně. Po ukončení své práce zastavujme uzávěry k zařízení, jestliže nejsou zařízení uzávěry vybavena, žádejte o ně. Vyměňme ofukové ventily, které jsou netěsné. Jak vidíme v přiložené tabulce Přibližné ztráty netěsností, i nepatrné úniky vzduchu mohou znamenat velkou ztrátu. Pracovníci, kteří potřebují ke své práci toto drahé, ale nenahraditelné médium nám mohou pomoci k trvalému zlepšování. Jsme si vědomi toho, že právě ve Vás je obrovský potenciál nápadů ke zlepšování. Z toho důvodu jsme se na Vás obrátili s naší anketou, která nám má pomoci vyhodnotit Vaše připomínky a požadavky. Uvědomme si, že naše spolupráce s Vámi nekončí vytvořením ankety nebo článkem v podnikovém časopise. Naopak to považujme za začátek vzájemné spolupráce, jež povede k prosperitě společnosti. Tato prosperita je založena na lidech, kteří zde pracují. Jak už bylo popsáno v minulých číslech Trysky, projekty v rámci programu Lean Six Sigma jsou založeny na týmové spolupráci. Proto jsme i v našem případě sestavili tým pracovníků z útvaru Facility, jehož členy jsou ing. Josef Prokeš, Josef Kovář, Jan Šiška, Petr Pospíchal, Josef Svoboda, pracovníci Ú- pravny vody Jan Matras, Josef Vondruška, Jindřich Mikšík a Jiří Kubišta. Členové tohoto týmu přichází denně do styku se zdrojem a pomocnými zařízeními nutnými k výrobě stlačeného vzduchu. Pevně věřím, že tento článek bude pro vás přínosem a pomůže nám společně odstranit přetrvávající nedostatky. Peter Žilák - projektový manažer a realizační tým V září nás čeká kontrolní audit TÜV International Jako každý rok i letos musí naše společnost absolvovat dozorový audit ze strany certifikační společnosti. Za účasti certifikačních auditorů Ing. Panáčka a Ing. Urbana z certifikační společnosti TÜV International s.r.o. proběhne v Motorpalu ve dnech 1. až 5. září letošního roku. Jde o kontrolní audit dle norem ISO 9001:2000 a VDA 6.1. Našim společným cílem je pochopitelně úspěšně obhájit kontrolní audit. Proto prosíme všechny zaměstnance o maximální spolupráci. Auditoři pravidelně navštěvují Motorpal každým rokem, přičemž jednou za tři roky proběhne rozsáhlejší takzvaný certifikační audit. Certifikáty významným způsobem ovlivňují naši pozici na trhu a spolupráci s našimi partnery. Lze říci, že jsou pro naši firmu v současné době již životně důležité. Josef Bína - Quality System Manager Strategický meeting putoval po závodech Série tradičních Strategických meetingů, která odstartovala 12. května v Jihlavě, obešla postupně všechny závody. Zaměstnanci se jako obvykle setkali se zástupci managementu, dozvěděli se o výsledcích loňského roku a získali představu o plánech a cílech do budoucna. Nechyběl pochopitelně prostor pro diskusi. Na četné otázky odpovídali především generální ředitel Vít Hroch (otázky týkající se strategie firmy) a viceprezident Jaroslav Chvojka (za oblast výroby). Po závodech strategické meetingy cestovaly v období od sedmého do desátého července (sedmého byl v Jihlavě, o den později ve Velkém Meziříčí, devátého v Batelově a konečně desátého v Jemnici). 3

4 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI Nové obráběcí centrum MIKRON UCP 800 DURO Nové obráběcí centrum, do kterého Motorpal investoval, by naší firmě pomoci v mnoha směrech. Především by mělo přispět ke splnění požadavků technického úseku na zvýšenou výrobu prototypů, které se vyznačují tvarovou náročností a požadovanou přesností. Dalšími důvody investice byla snaha zvýšit produktivitu práce a zkrátit průběžné doby zakázek. Nové centrum totiž dokáže sloučit několik operací, které byly dříve prováděny na několika klasických strojích s dlouhými časy příprav (horizontální vyvrtávačka, frézky, vertikální vyvrtávačka, ). V neposlední řadě pomůže i vyřešit problém dosluhujícího strojního vybavení v SBU TS, protože staré stroje již nemají potřebnou přesnost ani produktivitu. Speciální komise se úkolem výběru pětiosého obráběcího centra pro kusovou výrobu zabývala zhruba sedm měsíců. V této době vyhledávala nabídky vhodných strojů a porovnávala jejich výhody a nevýhody. Do užšího výběru komise zařadila pět strojů od různých dodavatelů a porovnávala nejen jejich technické parametry, ale i možnosti servisu, záruk, zaškolení pracovníků, apod. Komise vycházela jak z referencí a nabídek dodavatelských firem, tak ze zkušeností uživatelů. Vítězné Obráběcí centrum MIKRON UCP 800 DU- RO vyrobila švýcarská firma Mikron ve svém závodě ve městě Nidau. Závod je součástí skupiny Agie Charmilles Group +GF+. Vyznačuje se například těmito technickými parametry: Je konstruováno jako stroj s posuvnými saněmi. Všechny tři základní lineární pohyby provádí nástroj. Základem koncepce stroje je stojan z polymerního betonu. Díky tuhosti stojanu není nutno budovat speciální základ. Koncepce stojanu je předpokladem pro časově neohraničenou preciznost a dlouhodobé zachování přesnosti stroje. Pohyb pracovního stolu (osa X) zaručuje dobrou přístupnost. Dvouosá jednotka se skládá z příčných saní (osa Y), které zeširoka spočívají na základu stroje z polymerního betonu a jsou vedeny ve značné délce a ze saní vřetena pro pohyb ve směru Z. Kompaktní konstrukce těchto prvků je důvodem vysoké geometrické přesnosti tohoto obráběcího centra. Všechny lineární osy jsou uloženy v kompaktních lineárních kuličkových vedeních o vysoké tuhosti. Jedno uložení má šest kuličkových drah (tři uložení pro jednu dráhu na ose XaY). Vedení tohoto druhu pracují bez tření, s vysokou dynamikou posuvu a vyznačují se absolutní přesností. Robustní pouzdro poskytuje precizní ochranu proti znečištění, šponám a korozi Mazání všech lineárních vedení a kuličkových hřídelí ekologicky šetrnými tuky na celou dobu životnosti zaručuje konstantní odpor proti posuvu a přesnost po celou dlouhou dobu jejich životnosti. Vylučuje možnost znečištění únikem mazadel Kuličkové šrouby opatřené rovněž tukem na celou dobu životnosti jsou poháněny ve všech osách AC servomotory (digitální technika pohonu) přes ozubené řemeny. Kuličkové hřídele mají průměr 50 mm (osa X) a 40 mm ( osa Y a Z) a jsou oboustranně uloženy. Přímé odměřování s rozlišením 0,001 mm zaručuje vysokou přesnost. Měřicí systémy jsou optimálně chráněny přetlakovým systémem před znečištěním. Obráběcí centra UCP 800 Duro jsou vybavena řízením Heidenhain itnc 530. Řízení Heidenhaim itnc 530 je dílenské řízení pro digitální techniku pohonu. Tímto řízením je možno přímo programovat tradiční frézování ve třech, čtyřech nebo pěti osách. Deska rozhraní Ethernet je u řízení itnc standardem. Deska umožňuje připravit řízení itnc 530 k připojení na síť Ethernet. Komunikace probíhá přes protokol TCP/IP. Pult je opatřen displejem, je výškově a otočně nastavitelný. Je vybaven barevnou15 obrazovkou TFT. Vřeteno frézky je přišroubováno přírubou přímo k saním vřetena (osa Z). Vřeteno má kužel s dutou stopkou HSK A63 a je upraveno pro přívod chladiva nástrojem. vtažení nástroje provádí hydromechanický systém. Při výměně nástroje je kónus vřetena ofukován. Vřeteno s trojfázovým 4-pólovým asynchronním motorem umožňuje díky vektorové regulaci plný výkon 12 kw již při 1770 ot/min. Je možno vrtat závity bez vyrovnávacího pouzdra. Velkoryse dimenzovaná hybridní kuličková ložiska jsou mazána systémem olej-vzduch. Celá jednotka vřetena je trvale chlazena přes uzavřený okruh chladiva regulovaným chladicím zařízením vřetena. Chladicí zařízení má výkon 4,5 kw a umožňuje tak trvalé chlazení stroje (motoru vřetena a rozváděče) i při kolísajících podmínkách okolí. Vřeteno může pracovat v rozsahu otáček 100 až min-1. Kotoučový zásobník výměníku nástrojů může obsahovat až 30 nástrojů. Výměnu ve vertikálním pracovním vřeteně provádějí pojezdové osy. V kotoučovém zásobníku jsou nástroje uloženy řeznými hranami dolů. Tím je bráněno tomu, aby se třísky a chladivo dostávaly na kužel nástroje. Zásobník nástrojů se během obrábění nachází v části stroje oddělené automatickými dveřmi od pracovního prostoru. Tím jsou nástroje a výměník chráněny před znečištěním. Do zásobníku mohou být pohodlně vkládány nástroje bokem v blízkosti ovládacího panelu. Rotační a naklápěcí NC stůl je aktivován přes 4. a 5. osu řízení a je standardně použit u UCP 800. Inkrementální rotační snímače, které jsou namontovány přímo na příslušné ose, zaručují vysokou polohovou přesnost. Rotační osa a naklápěcí osa jsou poháněny AC motorem přes klínový řemen a nastavitelný šnekový převod, což zaručuje optimální stav bez vůle a tuhost. Rotační osa s axiálně-radiálním valivým uložením a hydraulické upínací zařízení jsou optimálně dimenzovány. Osa naklápění je upnuta na straně pohonu hydraulickým upínacím zařízením. Upínací plocha stolu je 600 x600 mm Součástí centra je kompletní ochranný kryt, který spolehlivě uzavírá pracovní prostor a zajišťuje stroji bezpečné a čisté prostředí. Posuvné dveře lze vpředu široce otevřít. Pracovní prostor je velmi dobře osvětlen integrovaným osvětlovacím tělesem. Obložením z plechu, deskami z 8 mm polykarbonátu a automatickým blokováním dveří jsou pokryty bezpečnostními požadavky. Ergonomie stroje je orientována na pohodlnou obsluhu, optimální přístup k pracovnímu prostoru a kontrolu pracovního procesu operátorem. Vkládání jeřábem nečiní žádné potíže. Konstrukce stroje s pevným stolem umožňuje velkorysé řešení otvoru pro odpad třísek. Pro kovový odpad je instalován hřeblový dopravník třísek který vynáší velký objem třísek z pracovního prostoru stroje.tento dopravník je dimenzován pro velký objem odpadu. Zapínání a vypínání zajišťuje M funkce. Chladivo vtéká přes filtrační síto do oddělené části dopravníku. Standardní čerpadlo přivádí chladivo zpět k pracovnímu vřetenu. Dopravník je opatřen spínačem pro případ nahromadění třísek nebo větších kusů materiálu. Obráběcí centrum Mikron UCP 800 DURO je vybaveno i zařízením pro vysokotlaký výplach středem nástroje např. při hlubokovrtných operacích. Zařízení je schopno dosahovat tlaky až 70 barů. Zařízení se skládá z následujících hlavních komponent: přídavné nádrže chladiva s čisticí jednotkou a vysokotlakého čerpadla. Chladivo je zachycováno v nádrži dopravníku. Chladivo je dopravováno čerpadlem do čisticí jednotky s pásovým filtrem a zachycováno ve velké přídavné nádrži. Odtud je čerpáno standardním čerpadlem k vnějšímu o- chlazení nebo vysokotlakým čerpadlem k pracovnímu vřetenu, které musí být upraveno pro vnitřní přívod chladiva. Dvoudílné laserové měřící zařízení k proměřování nástrojů je určeno specielně pro UCP 800. Řízení pracuje s cykly pro měření délky a rádiusu, ofsetu teploty, kalibrace, kontroly jednotlivých ostří a kontroly ulomení nástroje. Umožňuje optimální využití pracovního prostoru při pětiosém obrábění. Součástí stroje je dále 3D čidlo s přenosem signálu infračerveným světlem a dotykovým hrotem, chlazení olejovou mlhou, mobilní elektronické kolo ručního ovládání a kompenzace ohřívání vřetena ITC. Celé pracoviště nového centra bylo dále doplněno novým CAD-CAM systémem Delcam pro obrábění ve 2.5 D s podporou indexování 4. osy, které u- možní obsluze stroje rychle a efektivně programovat NC kódy pro jednodušší operace frézování, vrtání, řezání závitů apod., protože dokáže načítat formáty výkresů DWG,DXF,IGES, a automaticky vybírá prvky pro obrábění Složité tvary s čtyř a pětiosým obráběním budou programovány v systému PRO/E. Dále bylo nové pracoviště doplněno o zařízení na indukční ohřev pro tepelné upínání nástrojů, které lze využít jak pro monolitní, tak pro HSS nástroje. Toto zařízení dodala firma ISCAR. Důležitým faktorem je i vyřešení personální otázky výběrem spolehlivých pracovníků obsluhy nového pracoviště, kteří zvládnou využití předností tohoto stroje. Vybraní pracovníci již absolvovali rozdílové školení na itnc530 a na ovládání CAD-CAMu Delcam. V květnu tito zaměstnanci absolvovali i školení pro pokročilé uživatele itnc530 a speciální školení na využití 4. a 5. osy, které proběhlo přímo ve školícím středisku výrobního závodu v Nidau ve Švýcarsku. 4

5 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS Flexi pass poukázka na relax Poukázky Flexi pass se staly už tradiční výhodou pro zaměstnance Motorpalu. I letos je dostal každý zaměstnanec k výplatě. Lze je využít podle vlastního výběru na sport, kulturu, dovolenou, péči o zdraví nebo na vzdělávání. Letos mají poukazy novou grafickou úpravu a počet smluvních provozoven, u kterých můžete službu uhradit poukazy Flexi Pass, se v kraji Vysočina opět o něco zvýšil. Samozřejmě platí, že veškeré poukazy lze uplatnit na celém území ČR. Tryska přináší podobně jako loni seznam vybraných několika desítek provozoven, úplný seznam je k dispozici na personálním oddělení nebo na internetových stránkách Poukaz platí do , máte tedy znovu víc než 1 rok na výběr, jakým způsobem jej využít. Název Jihlava FISCHER FR JIHLAVA Rehab centrum - komplexní rehabilitační péče AML Jazyková škola AUTOŠKOLA - Petr Prchal Bowling Snack Bar Business Hotel Jihlava Cellux Centrum Internetu Kompas Tour CK JIHLAVA CK KRASIM TOUR, spol. s r.o. Čedok FIRO-tour a.s. Fitpeople studio M studio M-rehabilitace,masáže GYM SPORT - posilovna v budově školy GYMCENTRUM Hokejbalové hřiště Jana Zemanová KINO DUKLA LADY FIT CLUB Farmako Na Domě Zdraví u Sv. Jakuba U Zlatého hada Masáže Jiří Dufek Masáže-bazén Evžena Rošického v prostorách sauny Masérské služby - Michaela Procházková - (pouze sobota) Masérství - Lubomír Jílek Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jhlava Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava Oční optika - Jarmila Kočová OČNÍ OPTIKA - MUDr. Hana Nováková OČNÍ OPTIKA - MUDr. Hana Nováková OČNÍ OPTIKA Ivana Malečková - dům zdraví (proti lékárně) VIVA Prodejna zdravotnických potřeb Zelená hvězda Jihlava Profi studio CATAPULT Profi studio CATAPULT Na Slunci Regenerační a relaxační studio - Ajurvedské masáže Regenerační a relaxační studio - anticelulitidní masáže Regenerační a relaxační studio - Bowenova tlaková masáž Regenerační a relaxační studio - reflexní masáže Rehab centrum - prodej zdravotnických potřeb Rehab centrum II - komplexní rehabilitační péče Rehab centrum II - prodej zdravotnických potřeb Salón HARMONIE - rehabilitační a rekondiční masáže SALÓN KOMFORT - Masáže Sauna - Pavel Fejt - SK Jihlava - sauna a masáže Skřivánek - jazyková škola Slenderclub Solná jeskyně SALINERA SPORT CLUB BOWLING MILLENIUM SQUASH CLUB LEMON STARKAR - motokárová dráha Jihlava Teniscentrum TENISOVÉ KURTY Vodní ráj Vodní ráj - masáže Hana Bínová Vodní ráj - tenisové kurty Wellness Club - Solná jeskyně Zdravotnické potřeby Medimat Zoologická zahrada v Jihlavě Žilka OČNÍ OPTIK Velké Meziříčí Areál zdraví AUTOŠKOLA Miroslav Horký Fotbalové hřiště s umělým povrchem KINO - JUPITER club KULTURNÍ DŮM U černého orla Letní koupaliště Otto Němec RIVER BOWLING Spinning studio Zimní stadion Batelov Pomněnka Masáže Jemnice IN OPTIK SLUNÍČKO Ulice Benešova 2 Fibichova 37 Brněnská 1 Žižkova (Globus) 13 Havlíčkova 58 Romana Havelky 13 Srázná 1381/1 Jihlava Komenského 7 Masarykovo náměstí 9 Jiráskova 1693/8 Masarykovo nám. 26 Masarykovo nám. 35 Havlíčkova 13 Žižkova 20 Přední 15 Plk. Švece 1 Mrštíkova 1126/13 Jana Masaryka 20 Mahlerova 33 Masarykovo nám Farní 3 Husova 15 Březinova 62a Evžena Rošického 6 Romana Havelky (Vodní ráj). Brněnská 20 Kino Dukla - Jana Masaryka 20 DKO, Tolstého 2 Legionářů (vchod z ul. Tolstého) 8 Jakubské náměstí 10 Komenského 23 Žižkova (OC Krystal) 89 Havířská 4 Brtnická 1 Mrštíkova 10 Mrštíkova 10 Mrštíkova 10 Mrštíkova 10 Fibichova 37 Čajkovského 17 Čajkovského 17 Kosmákova 10 - vchod z ulice Palackého Srázná 1 Okružní 2 Křížová 2 Masarykovo nám. 34 Seifertova 38 Březinova 144 Romana Havelky 1 Na Hranici 6 Mostecká 3700/24 Plk. Švece 1 Romana Havelky 5a Romana Havelky Romana Havelky 5a Masarykovo nám. 64 Chlumova 1 Březinovy sady 4372/10 Masarykovo náměstí 29 Sportovní. Pod Hradbami 9 Školní 1 Náměstí 17 Náměstí 17 Vrchovecká 1 Družstevní. Náměstí 81/5 Moráňská 134/2 Pod Hradbami 9 Vrchovecká 37 Družstevní 449 U Kulturního domu 4 Náměstí Svobody 32 Husova 111 Typ Jazykové kurzy Vzdělávací zařízení Počítačové kurzy Kino Kino Kino Zdravotnické potřeby Zdravotnické potřeby Zdravotnické potřeby Jazykové kurzy Zájmová činnost - kultura, sport Zájmová činnost - kultura, sport Plavecký bazén Zdravotnické potřeby Vstupenky Otevřené kurzy osobního vzdělávání Kino Zájmová činnost - kultura, sport Plavecký bazén WWW inoptik.cz Tel

6 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI Anketa spokojenosti ukázala posun dopředu Každoroční anketa spokojenosti zaměstnanců, kterou organizuje personální oddělení Motorpalu, prokázala další zásadní posun. Pozitivní skutečností je zejména to, že v žádné oblasti nebyly horší výsledky než minule (tzn. v roce 2006, loni nahradil anketu podobný průzkum v rámci Trysky). Největší zlepšení zaznamenala oblast image firmy, kterou vidí pozitivně více než 67 procent lidí (oproti roku 2006 se jedná o posun o 15 procentních bodů). V dílčích otázkách nejrazantněji povyrostla informovanost o strategii a informovanost o výsledcích, které se zlepšily dokonce o více než 17 procentních bodů. Zaměstnance Motorpalu stále nejvíc tíží odměňování, nicméně i zde je podle ankety lepší hodnocení (o 12,8 procenta). Další oblastí s příležitostí ke zlepšení je Osobní rozvoj zaměstnanců (i zde však došlo k posunu). Za hranici mezi spokojeností a nespokojeností se při podobných průzkumech považuje hodnota 60 procent. Toto kritérium Motorpal nesplňuje pouze ve dvou oblastech (Osobní rozvoj a Systém odměňování). Před dvěma lety to bylo dokonce osm oblastí. Nespokojeni jsou zejména zaměstnanci dělnických kategorií, což není žádným překvapením. Právě proto vedení firmy již delší dobu pracuje na zlepšení a motivaci pracovníků. Růst spokojenosti zcela jasně odráží dobrý směr, kterým se vydalo vedení společnosti pod křídly nového majoritního majitele. Věříme, že důsledky opatření se ještě razantněji projeví příští rok. Pavel Nový Personální ředitel Celkové porovnání jednotlivých oblastí a otázek Graf spokojenosti Počet vrácených dotazníků a celková spokojenost podle kategorií Počet vrácených dotazníků a celková spokojenost 6

7 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS Kuželkáři opět zvítězili!!! Vítězství na kuželkáře Motorpalu nenechalo čekat. Po loňském druhém místě totiž opět usedli na trůn a odnesli si putovní pohár! V letošním ročníku Jihlavské amatérské ligy získali v silné konkurenci nejlepších družstev prvenství zaslouženě po jedenácti výhrách. Po vítězství v amatérské lize Motorpalováci zabodovali také v nadstavbové části šesti nejlepších družstev Jihlavska, kde obsadili druhé místo se ztrátou pouhých dvou kuželek na vítěze. Ale i druhé místo bylo při neúčasti nejlepší hráčky Šárky Vackové velkým úspěchem. Také v hodnocení jednotlivců Motorpalováci nezaostali, v TOP 10 se Šárka Vacková umístila na čtvrtém a Ruda Benedikt na osmém místě. V druhé lize se na pěkném pátém místě umístili hráči družstva Motorpal B, kde k největším oporám patří Petr Matějka a Antonín Musil. Všem hráčům a jejich příznivcům přejeme hezké léto a v září se již těšíme na nový ročník soutěže. VELKÁ NÁDOBA ITALSKÝ HOUSLAŘ- SKÝ ROD ZNAČKA RADIA PAPOUŠEK STRUMA BELGICKÝ ZPĚVÁK BÁSNICKÝ ZÁPOR ASICE JELENÍ MLÁDĚ TEN IONEN NEOBDĚ- LANÝ POZEMEK JIŽNÍ PECKOVICE RUSKY HLE ZKRATKA AKADEMIE VĚD TABULKA STAROVĚ- KÝ ITAL VÝPRAVA CESTUJÍCÍ POUŠTÍ CIRKU- LOVATI ONEMOC- NĚT TAMTA ZNAČKA VYSAVAČŮ LUPEN JÍST PŘESNÍ- DÁVKU VÝZVA K TICHU HLE (NÁŘEČÍ) OHONY BODAVÝ HMYZ LATINSKY K DOBRÁ RADA ASISTENT NA VŠ (SLANG.) SPLOUT (ŘÍDCE) ŠLECHTIC- KÝ ROD NĚMECKY JAKO DOMÁCKY TOMÁŠ 2. DÍL TAJENKY POBÍDKA CHEMICKÝ PRVEK DOMÁCKY EMÍLIE TOČIVÝ POHYB ROZLEHLÁ MÍSTNOST NĚMECKÝ MALÍŘ AKTIVOVÁNÍ STAROŘÍM. PENÍZ BOŽSKÝ POKRM ZAPISOVATI KÓD VATIKÁNU VYRÁBĚT LÁTKU DISTANCE KUCHYŇ- SKÉ NÁDOBKY TROCHA (ZASTAR.) JIHNOUT NÁZEV ŘÍMSKÉ DESÍTKY KLEKÁNÍ ČAPKOVO DRAMA PŘED- LOŽKA AFRICK VELETOK ÉENSK JM NO PULZ ŌEV UČINIT MLADÝM SPZ PRAHY OZN. MOUKY ŽACÍ NÁSTROJ VOZKOVA VÝZVA AUTOBUSO- VÝ SPOJ POZDRAV POLOHA CVIČENCE OMASTEK ZDE STROMOVÝ POROST VÝHRA NA 3ČÍSLA DÁVAT DO OBALU 1. DÍL TAJENKY POUKÁZKA KOŘIST BAKLAŽÁN NÁZEV SYKAVKY EVROPSKÝ STÁT ZNAČKA AKTINIA ČÁST ÚST ČESKÝ HEREC JAS POVRCHO- VÝ DŮL INICIÁLY VÍZNERA LATINSKY SKRZ PŘÍKOP BŮH LÁSKY ŠKRÁBA- NEC (ŘÍDCE) CHLAD CIZÍ JEŠTĚR SLAVNOST. FANFÁRA INICIÁLY MAŘÁKA NŃZEV NOSOVKY HLÍZA VSTAVAČŮ MÓDNÍ DOPLNĚK SLOVEN. JINAK EVROPAN NÁDECH NA ŽÁDNÉ MÍSTO DESET DESÍTEK PŘÍPRAVEK NA NÁDOBÍ OBILÍ SETÉ NA JAŘE ŽÁBRY ŘÍDKÁ TKANINA SLONÍ ZUB PŘITAKÁNÍ PONOŘENÍ OSOBNÍ ZÁJMENO UZENINA MÁ OSOBA TUMÁŠ 3. DÍL TAJENKY SOUHLAS SÍDLO PANOVNÍ- KA PROS- PEKTY NEOMA- LENÝ ČLOVĚK SLITÝ KUS KOVU OSMI- VESLICE DOMÁCKY ELIŠKA POMŮCKA: ADAMO, ADT, ALS, ANOLI, ASAM, ESTE, PER, SALEP Správné znění tajenky vhazujte do sběrných schránek v jídelnách nebo vrátnicích, případně zasílejte na ovou adresu: Nezapomeňte uvést vaše jméno a číslo střediska. Tři vylosovaní výherci získají věcné ceny. Výherci soutěže z červnového čísla jsou: Josef Mochar ze střediska 3316 (Jemnice), Milan Nevrkla os. č a Jiří Vojtěch (Jemnice) 7

8 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI Gratulujeme jubilantům! v červenci Šedesátiny oslaví: středisko č. ŠKOPAN Eduard K padesátinám popřejeme: HATÁK Vlastimil MLSNOVÁ Dagmar REZKOVÁ Helena ŠÍŠOVÁ Marie ZÁPOTOČNÝ Stanislav Čtyřicetiny bude mít: KUVIK Ivan RYCHLÁ Stanislava K třicetinám připijeme: SEDLÁČEK Vít Systémové audity ukázaly nedostatky V tomto Q-Sloupku přinášíme slíbené výsledky interních systémových auditů, které probíhaly v Motorpalu v uplynulých měsících. Bohužel se ukázalo, že tyto audity odhalily řadu nedostatků prakticky ve všech výrobních střediscích. Ani jednomu z nich se totiž nepodařilo překonat nastavenou cílovou hranici 92 procent, což je vidět z přiložených grafů. V rámci auditů bylo zjištěno několik hlavních typů závad. Jednalo se zejména o: Nedodržování předepsaných zásad a povinností (závady spočívaly zejména v rozporu mezi daným technologickým postupem a skutečností například nedodržení rozměrů, četnost kontrol, nepoužívání předepsaných měřidel) Neprovádění všech předepsaných záznamů (např. záznam1. kusu, záznam SPC) Prošlá doba kalibrace u měřidel Nedodržování zásad identifikace dílců Nepořádek na pracovištích. Neplnění nápravných opatření Nepoužívání ochranných pomůcek Neznalost zásad, jak reagovat při zjištění neshodných kusů Protože výsledky při auditech nedosahují očekávaného cíle, rozhodlo vedení společnosti motivovat výrobní pracovníky. V průběhu srpna proběhne externí audit výrobních středisek. Na jeho základě bude rozdělena cílová odměna ve výši 150 tisíc korun mezi všechny zaměstnance těch středisek (výroba I.-V), kteří absolvují externí audit s lepším výsledkem než je zmíněných 92 procent. Ing. Josef Bína v srpnu K padesátinám popřejeme: PŘIBIL Jiří VERNER František VINCOUROVÁ Marie Čtyřicetiny bude mít: KÓSOVÁ Jaroslava K třicetinám připijeme: DVOŘÁKOVÁ Markéta VALENTA Jiří Všem srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, úspěchů a štěstí v osobním i pracovním životě! Redakční rada: RNDr. Milan Medonos, Ing. Antonín Policar, Ing. Vít Hroch, Ing. Petr Vykoukal, Ing. Pavel Nový, Jaromír Prášil, Mgr. Ivana Vodová, Ing. Jan Nováček Vydává: 4JAN Public Relations, s.r.o. Varšavská 30/345, Praha 2 tel.: , fax: Grafické zpracování: Vojtěch Špáňa Tisk: Jiprint, s.r.o. Novinová sazba povolena MK ev. č. E ze dne Motorpal zaujal na ruském poli O Motorpal, kterého zastupoval generální importér do Ruska firma Agrokomplekt, byl na akci Den ruského pole opět velký zájem. Jedná se o každoroční putovní výstavu patřící tradičně k nejvýznamnějším akcím svého druhu v Rusku. Tentokrát probíhala od 3. do 6. července v Belgorodě (ruské město poblíž ukrajinských hranic). Podobně jako v předchozích ročnících se uskutečnila přímo v terénu bezprostředně na poli. Přítomným zástupcům státních orgánů, vědeckých ústavů i výrobních firem byla předvedena nová ruská i zahraniční technika, probíhaly odborné semináře, jednání i konzultace. Společnost Motorpal zastoupená Agrokomplektem si nejen nechala postavit zajímavý polní stánek, který zaujal účastníky, ale zorganizovala každý den výstavy, několik přednášek a prezentací o výrobcích Motorpalu a o nových emisních předpisech, které budou v Rusku platit od roku Výstava ukázala na zájem o Motorpal, ale také na to, že je stále ještě mnoho odborníků z praxe, kteří neznají naše výrobky. Potvrdilo se také, že tito odborníci nemají základní informace o chystaných emisních předpisech. Dalším poznatkem je i to, že zatímco jsou cenově naše nová čerpadla v porovnání s ruskými zajímavá, ceny náhradních dílů a složitost konstrukce čerpadel při servisování zákazníky odrazují. Negativní vliv mají i dodací lhůty náhradních komponentů, které jsou výrazně delší než od domácích výrobců čerpadel. Situace občas dochází až do absurdna, kdy potenciální uživatelé říkají, že ruská čerpadla (například z Noginského závodu) opravují přímo na poli kladivem, zatímco česká čerpadla musí odesílat do specializovaných servisů a dlouho čekat na jejich opravu. Současně se ukazuje, že i když Agrokomplekt má dnes 20 smluvních regionálních distributorů, kteří pak vytváří a řídí svoje vlastní dealerské sítě ve svěřeném regionu, je tento počet v tak veliké zemi jako je Rusko stále nedostatečný. Jinými slovy: Motorpal má před sebou řadu úkolů, jak navyšovat prodeje v této zemi. Zdeněk Svatoš - Business Development Russia 8

TRYSKA 3/2014 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI

TRYSKA 3/2014 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI TRYSKA 3/2014 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI obsah čísla Editorial... 2 Tým Motorpalu: Facility.... 3 Motorpal nespí ani o dovolených... 5 Tržby plníme... 5 Nové kanceláře

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery duben / 2012 www.kovosvit.cz představujeme střípky ze světa pozvánka Plechárna Čína Den otevřených dveří strana 4 strana

Více

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45 TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA Soutěž ve spolupráci se značkou Volkswagen Chcete vyhrát HORSKÉ KOLO? Co pro to musíte udělat? Více na str. 67 WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2014 30 Kč 1,40 EUR 3D tiskárna už dokáže

Více

Nová plnicí stanice CNG v Písku zahájila naplno provoz

Nová plnicí stanice CNG v Písku zahájila naplno provoz Zákazníci oceňují VŠTE pozvala odborníky do profesní 2 individuální přístup rady 3 5 Dealerský den MOTOR JIKOV GREEN a.s. Přivítali jsme ve firmě naše významné dodavatele a odběratele Cílem je přímý bezprostřední

Více

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 31. ledna 2014 ZDARMA Nové stroje v Czech Coal Power Humeco má za sebou úspěšný rok Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny Vršanská uhelná: Ohlédnutí

Více

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric Jak je neznáme Plnicí stanice CNG 2 Jan Janoušek i v Českém Krumlově 4 6 Generální ředitel mezi bývalými zaměstnanci Profesní kariéru zahájil v MOTOR JIKOV před 35 lety Další stanici stavíme ve městě na

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

firemní časopis září 2012 / číslo 60

firemní časopis září 2012 / číslo 60 firemní časopis září 2012 / číslo 60 Městské slavnosti v Polné 770 let Slavnosti proběhly ve třech dnech měsíce srpna. Několikaměsíční náročná a důkladná příprava této akce se opravdu vyplatila. Měli jsme

Více

AKTUALITY STŘÍPKY Z PROVOZU VÝZKUM A VÝVOJ PERSONÁLNÍ OKÉNKO

AKTUALITY STŘÍPKY Z PROVOZU VÝZKUM A VÝVOJ PERSONÁLNÍ OKÉNKO EDITORIAL OBSAH Vážené kolegyně, vážení kolegové, blíží se konec roku 2013, tak co o něm říci? Nejdůležitějším úkolem tohoto roku bylo přestavit laborační linku a přitom neohrozit dodávky našim zákazníkům.

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10. Technický týdeník 21 8.-21. 10. 2013 19 Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1 Japonská firma Brother je po celém světě známa především díky spotřební a kancelářské elektronice,

Více

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 Rozhovor s Karlem Polákem, generálním ředitelem ČKD ENERGY a obchodním ředitelem ČKD GROUP (strana 3) Aktuální projekty firem ČKD GROUP (strany

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku.

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku. 25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků Máme páru o páře www. udrzbapodniku.cz/spiraxsarco Revoluce v preventivní údržbě CMMS PROACTINANCE / CMMS INSPECT automatizace

Více

25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers

25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers Zpravodaj 3 Zpravodaj č. 3/214, časopis zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. 25 let výroby odstředivě litých válců Str. 2 Zasaď si svůj strom Pokračujeme v konceptu Zelené slévárny,

Více

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací červenec 2013 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací Co ukázal průzkum firemního

Více

Škodovák. Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky. Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži

Škodovák. Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky. Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži Škodovák číslo 67 Informační časopis skupiny ŠKODA 5/2011 Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži Vážené

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

Kalendář akcí. E-sho

Kalendář akcí. E-sho 5 6 ROČNÍK 24 2014 t Repor áže Vid e a Č ky n lá È! ŋ a ¼ n [ i d 0E ro a n ed j e jsm Pře hle dt rhu ny o k Zá Kalendář akcí r a no my Di ze u sk py E-sho Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2014 Mezinárodní strojírenský veletrh 2014 Šetříme čas i energii strana 4 Atomový reaktor, kterému stačí

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Firmy tak bojují například o techniky, strojaře, elektrotechniky...

Firmy tak bojují například o techniky, strojaře, elektrotechniky... NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP KVĚTEN, ČERVEN 2011 Teoretické vědomosti se nejlépe upevňují praxí S cílem umožnit učňům odborných učilišť a studentům středních technických škol již během studia praxi

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Potřebujeme stabilní

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více