První pololetí bylo opět úspěšné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První pololetí bylo opět úspěšné"

Transkript

1 07-08/2008 Úvodní slovo Vážení kolegové, kalendářní rok se přehoupl do své druhé poloviny a nás čeká období, které je tradičně spojené s dovolenými. Chtěl bych Vám proto popřát, ať si jich co nejvíce užijete, zažijete mnoho hezkých chvil, ať už na cestách, u moře nebo třeba jen doma s rodinou. Věřím, že se Vám podaří v jejich průběhu zrelaxovat a získat dostatek síly a elánu. Dovolte mi, abych však i v tomto prázdninovém sloupku malinko bilancoval. Vybízí k tomu právě již zmíněné pololetí. Definitivní výsledky potvrzují, že jsme na dobré cestě. Hospodářský výsledek jen za červen překročil 28 mil. Kč a za celé pololetí firma vykazuje zisk ve výši 66 mil. Kč. Je to skvělý výsledek, ale rozhodně není na místě se s ním uspokojit. S tím, že vezmeme výsledky za pololetí a vynásobíme je dvěma, abychom dostali výsledek roku, rozhodně nemůžeme počítat. O negativních vlivech, které to mají na svědomí (mám na mysli především nevýhodný kurs koruny), jsem se zmiňoval na tomto místě před nedávnem. Kromě posilující koruny se v druhém pololetí projeví zejména pokles odběrů našeho největšího zákazníka firmy Deutz, která je postižena krizí na americkém trhu. Přestože máme za tento výpadek náhradu, není zatím dostatečná, a proto je o to více důležité, aby se nám dařilo ještě rychleji zavádět všechny změny, které plánujeme, a které povedou k zefektivnění výroby a odstranění zbytečných nákladů navíc. To bude náš hlavní úkol na zbytek letošního roku. Nechceme, aby nás vývoj okolí jakkoliv omezil v našem záměru zlepšovat se, růst a zvyšovat objem prodeje výrobků se značkou Motorpal. Troufám si říci, že každý z Vás odvádí denně pro Motorpal spoustu poctivé práce. Dovolené jsou však od toho, abyste na tuto práci alespoň na pár dní zapomněli, vypnuli od problémů a užívali si volna s těmi, které máte nejraději. Přeji Vám, aby se Vám to v co největší míře povedlo. První pololetí bylo opět úspěšné Pracoviště kontroly nářaďovny v průběhu uplynulých měsíců prošlo rozsáhlou přestavbou. Jejím cílem bylo snížení hlučnosti a zajištění lepších podmínek pro měření. Především je nyní udržována stabilní teplota pro měření, došlo k podstatnému snížení prašnosti a výraznému zlepšení osvětlení celého pracoviště. V posledních letech se pracoviště kontroly stěhovalo několikrát. V roce 2003 našlo útočiště v prostorách bývalého TOV (budova B 19), kde vznikla původně dvě oddělená pracoviště pro kontrolu. Jedno sloužilo pro přejímku dílců pro GO a výrobu JÚS, druhé pro kontrolu dílců vyráběných přímo v nářaďovně. Obě pracoviště však byla vybudována jako provizorní. Společně s postupným vybavováním dílny novými stroji se kontrola sloučila a vzniklo současné pracoviště. Tím nyní procházejí všechny dílce pro GO či JÚS, nástroje po ostření, kontrolují se dílce pro interní a externí zákazníky a podobně. Dané pracoviště však bylo až do nedávna pouze ohrazeno prosklenými příčkami. Nad ním i celou dílnou je vysoký strop a proto nebylo možné zajistit stabilní teplotu pro měření. Dalším nevyhovujícím faktorem byla velká prašnost a hlučnost celé dílny. Z hlediska výsledků bylo první pololetí letošního roku opět úspěšné, přestože se v některých ukazatelích nepodařilo naplnit plán. Oproti loňsku však výsledky opět povyrostly. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb dosáhly za prvních šest měsíců 780 milionů korun, což je však o 54 milionů méně než počítal plán. Výsledek hospodaření i přesto předčil očekávání a dosáhl 66 milionům korun. Motorpal za to vděčí opatřením, která podnikl v průběhu roku, a které se projevily snížením nákladů a zejména pak ochranou proti nepříznivému kursu koruny. Osobní náklady na zaměstnance byly letos zatím o dvě procenta vyšší, než se plánovalo a dosáhly téměř 290 milionů korun. Výkony byly naopak o dvě procenta nižší. Ani skvělý hospodářský výsledek prvního pololetí však nemusí znamenat takový úspěch, jaký lze na první pohled usuzovat. Mohou se totiž projevit různé vnější vlivy jako například další nepříznivý vývoj kursu, výpadky od odběratelů a podobně. Pracoviště kontroly prošlo modernizací I když se jednotlivá měřidla po skončení práce zakrývala či schovávala a pravidelně čistila, nezabránilo se tomu, že usazený prach postupně omezil pohyb některých části, zejména u mikroskopů. Dalším důvodem pro rekonstrukci byl fakt, že audity vždy poukazovaly na teplotu a zajištění vyhovujících podmínek pro měření. V rámci kontinuálního zlepšování a dodržování podmínek pro měření, zejména zachování teploty, správného osvětlení, snížení hlučnosti a snížení prašnosti, proto byla navržena přestavba pracoviště kontroly, která se uskutečnila v průběhu letošního roku. V rámci přestavby došlo i k výměně radiátorů, které neplnily svoji funkci, úplnému ohrazení a zastřešení celého pracoviště a rozmístění nového a vyhovujícího osvětlení. Zároveň byla okna opatřena žaluziemi a prostory byly vymalovány. V současné době může toto pracoviště konkurovat jiným pracovištím zde v Motorpalu z hlediska pracovního prostředí a zajištění všech podmínek pro měření. Jaroslav Kněžíček vedoucí kontroly kvality TS Vít Hroch Generální ředitel 1

2 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI Jihlavská vrátnice se dočkala zásadní rekonstrukce Projekt společného podniku v Rusku je stále živý Letošní razantní vstup Motorpalu na ruský trh náhradní spotřeby je zajímavý, ale abychom udrželi tempo prodejů i nadále, musíme přijít s dalšími konkrétní kroky. Významným posunem je skutečnost, že namísto plánovaných cca 30 milionů korun dosáhnou letos prodeje pro náhradní spotřebu do Ruka přibližně 100 milionů korun. Pro další plánované navýšení v roce 2009 však už pouhé prodeje nepostačí, je třeba vytvořit podmínky pro oslovení dalších ruských motorových závodů, dalších potenciálních odběratelů a to přímo bezprostřední komunikací z území Ruské federace. Je zcela jasné, že potenciál Ruska je mnohem větší, než dosud Motorpal zvládl pokrýt, proto by také měly odběry výrobků nadále významně růst. Jednou z cest, jak upevnit postavení Motorpalu v Rusku je vytvoření společného výrobního podniku. Motorpal má v současné době již více ruských zájemců o společný podnik. Proto se v červnu u- skutečnila mise odborníků Motorpalu do Roslavl, kde vyrábí podle naší dokumentace vstřikovací čerpadla společnost AMO ZIL. Dosud získané poznatky si zástupci AMO ZIL doplnili ještě v Motorpalu, kde pobývali od 14. do 18. července. Dalším krokem by měla být konkretizace podnikatelského plánu, zejména jeho obchodní a ekonomické části. Ten pak bude na konci srpna předmětem jednání mezi generálním ředitelem Motorpalu Víta Hrocha a generálního ředitele AMO ZIL K.V. Laptěva na mezinárodní výstavě Motor Show v Moskvě. Po tomto jednání už bude jasné s kým a za jakých podmínek Motorpal společný podnik v Ruské federaci vytvoří. Další nutnou cestou pro navýšení prodejů je vytvoření v oficiálního zastoupení v Ruské federaci, které by průběžně jednalo s místními uživateli čerpadel, provádělo adaptaci výrobků na ruské motory, zabezpečovalo prezentace výrobků, reklamu v tisku, vytvářelo programy rozvoje například ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství Ruské federace. Velmi se osvědčují akce, jako například ú- čast na Dni ruského pole, kam se sjíždí prakticky všichni zájemci o nové poznatky. Ruská federace a další země SNS to je potenciál, který by měl přinést Motorpalu výrazné zajištění práce a stabilitu. Zdeněk Svatoš O rekonstrukci vstupní budovy do firmy se začalo uvažovat již zhruba před třemi roky, kdy se v části tohoto objektu zrušila podniková prodejna náhradních dílů. Po důkladném posouzení několika možných variant vedení Motorpalu loni rozhodlo o tom, že se do uvolněných prostor přestěhuje mzdová účtárna a kanceláře OS KOVO. Vlastní vrátnice zároveň prošla rekonstrukcí a výraznou modernizací. Projektovou dokumentaci zpracovala projekční kancelář Artprojekt spol. s r.o. Jihlava. Podle ní provedla vlastní realizaci stavební firma Jihlavská stavební, spol. s r. o. a novým interiérem vybavila prostory nábytkářská firma Exbydo s. r. o. Humpolec. Stavba, ačkoliv je nevelká svým rozsahem, byla náročná na koordinaci řemesel zejména při demontážích i při dokončovacích pracích. Vrátnice totiž tvoří uzel jak datových sítí, tak ovládacích systémů závor a kamer. Pro zachování chodu vrátnice byla strážní služba i všechny ovládací systémy dočasně přeloženy do přistavené maringotky a poté se vše znovu přemístilo do zrekonstruovaných prostor. Vlastní práce začaly podle smlouvy s dodavatelem 17. března letošního roku, stavba pak byla kompletně dokončena a předána k užívání 18. července. V průběhu přestavby byla vyměněna a zvětšena všechna okna na objektu, vchod do vrátnice se rozšířil o nové zádveří s automatickými dveřmi, zvětšila se i místnost pro strážní službu přístavbou z hliníkových prosklených stěn. Střecha, která byla v havarijním stavu, se kompletně sejmula a nově zrekonstruovala. V místě vchodů (venkovního i areálového) byly provedeny zvýšené atiky a stávající atiky byly oplechovány poplastovaným plechem Lindab. Objekt, který již dávno nevyhovoval tepelněizolačním požadavkům, se dodatečně zateplil izolací z polystyrénu a dostal novou barevnou fasádu v souladu s firemními barvami. Dominantou objektu je osvětlené logo a nápis nad venkovním vchodem, které je zhotovené z nerezu. Všechny použité prvky dávají vstupnímu objektu do firmy moderní a nadčasový ráz, přičemž náklady na stavbu včetně vybavení interiéru nepřesáhly 6 milionů korun. Vnitřní dispozice budovy byla upravena tak, že vznikly dvě místnosti pro ZO OS KOVO, jedna místnost pro mzdovou účtárnu a další menší prostor pro archiv mzdovky. Dále v objektu najdeme nové nezbytné sociální zázemí, včetně WC pro zdravotně postižené. Ve vstupní hale vedle turniketů byla vybudována prezentační místnost oddělením z hliníkových stěn. Vlastní prostor pro vrátné je oddělen od vstupní haly recepčním pultem. V současné době probíhají práce na rekonstrukci chodníku před vrátnicí, vymění se i stožáry na vlajky. Zároveň bude za přispění Dopravního podniku města Jihlavy vybudován přístřešek u nástupní zastávky trolejbusu. Tyto práce bychom chtěli dokončit do konce srpna Jaroslav Ryšavý Na praxi k nám přijeli studenti z Běloruska Bělorusko je zemí, kam Motorpal vyváží v rámci SNS nejvíce čerpadel. S tamními odběrateli má naše firma navíc velké plány, proto je pro nás velmi pozitivní i skutečnost, že jsme se dohodli na spolupráci s významnou místní technickou vysokou školou. Na pozvání Motorpalu proto v červenci probíhá čtrnáctidenní praxe vybraných šesti studentů Minského polytechnického institutu v doprovodu vedoucího katedry Motorů vnitřního spalování profesora Kucharenka. O tom, že i běloruská strana akci přikládá mimořádný význam, svědčí fakt, že výběr studentů musel odsouhlasit přímo ministr školství Běloruska. Studenti se v Motorpalu nejen seznámí s vlastním chodem a náplní výroby, ale přijíždí i se svými technickými návrhy, které budou prezentovat specialistům naší společnosti. Program pro studenty vypracovalo personální oddělení Motorpalu, především Ing. Pavel Nový a Ing. Cmunt. Význam praxe vidíme pochopitelně pro Motorpal především z hlediska dlouhodobé perspektivy. Může se například stát, že právě jeden z těchto studentů bude řádným zástupcem Motorpal v Bělorusku nebo bude s našimi obchodními zástupci sjednávat zakázky v barvách tamního odběratele. Zdeněk Svatoš 2

3 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS Lean Six Sigma: Úspora nákladů na výrobu stlačeného vzduchu V Trysce pravidelně představujeme projekty, které vypracovávají takzvaní Black Belti v rámci programu zlepšování Lean Six Sigma. Další z projektů popíše v následujícím článku jeho autor Peter Žilák. Graf: Přehled vyrobeného stlačeného vzduchu 2007/2008 V rámci programu trvalého zlepšování Lean Six Sigma mám na starosti projekt, který mi zadal ředitel Facility Ing. Petr Matějka. Jeho cílem je snížení nákladů na výrobu stlačeného vzduchu. Stoupající ceny energií způsobují stále zřetelněji citelný tlak nákladů na řemeslné, živnostenské a průmyslové podniky. Spotřeba energie kompresorů má často výrazný podíl na finančních nákladech podniku. I přes úsilí o maximálně efektivní využití stále zůstávají skryté rezervy, které je nutné odhalit, pojmenovat a odstranit. Cestu k úsporám při výrobě stlačeného vzduchu je nutno hledat od výroby stlačeného vzduchu přes rozvody až po koncová zařízení. Nyní začínáme Zdroj: Skripta ČVUT Tab.: Přibližné ztráty netěsností/elektrická energie s odstraňováním netěsností, optimalizujeme přístupová místa, upravujeme rozvody stlačeného vzduchu pro dosažení minimálních ztrát tlaku. Provedli jsme snížení tlaku u ofukového vzduchu ze 4 bar na 3 bary. V současné době se náš projekt nachází ve fázi Měření ( Measure ), sbíráme tedy data, která budou v další fázi pojmenované Analýza (Analyze) vyhodnoceny a následně budou podány návrhy na zlepšení stávajícího stavu. Abychom dosáhli požadovaného výsledku je nutné pracovat týmově. Proto pátrejme a sdělujme si informace o požíračích energií v provozu i mimo něj a tyto informace se naučme využívat efektivně. Po ukončení své práce zastavujme uzávěry k zařízení, jestliže nejsou zařízení uzávěry vybavena, žádejte o ně. Vyměňme ofukové ventily, které jsou netěsné. Jak vidíme v přiložené tabulce Přibližné ztráty netěsností, i nepatrné úniky vzduchu mohou znamenat velkou ztrátu. Pracovníci, kteří potřebují ke své práci toto drahé, ale nenahraditelné médium nám mohou pomoci k trvalému zlepšování. Jsme si vědomi toho, že právě ve Vás je obrovský potenciál nápadů ke zlepšování. Z toho důvodu jsme se na Vás obrátili s naší anketou, která nám má pomoci vyhodnotit Vaše připomínky a požadavky. Uvědomme si, že naše spolupráce s Vámi nekončí vytvořením ankety nebo článkem v podnikovém časopise. Naopak to považujme za začátek vzájemné spolupráce, jež povede k prosperitě společnosti. Tato prosperita je založena na lidech, kteří zde pracují. Jak už bylo popsáno v minulých číslech Trysky, projekty v rámci programu Lean Six Sigma jsou založeny na týmové spolupráci. Proto jsme i v našem případě sestavili tým pracovníků z útvaru Facility, jehož členy jsou ing. Josef Prokeš, Josef Kovář, Jan Šiška, Petr Pospíchal, Josef Svoboda, pracovníci Ú- pravny vody Jan Matras, Josef Vondruška, Jindřich Mikšík a Jiří Kubišta. Členové tohoto týmu přichází denně do styku se zdrojem a pomocnými zařízeními nutnými k výrobě stlačeného vzduchu. Pevně věřím, že tento článek bude pro vás přínosem a pomůže nám společně odstranit přetrvávající nedostatky. Peter Žilák - projektový manažer a realizační tým V září nás čeká kontrolní audit TÜV International Jako každý rok i letos musí naše společnost absolvovat dozorový audit ze strany certifikační společnosti. Za účasti certifikačních auditorů Ing. Panáčka a Ing. Urbana z certifikační společnosti TÜV International s.r.o. proběhne v Motorpalu ve dnech 1. až 5. září letošního roku. Jde o kontrolní audit dle norem ISO 9001:2000 a VDA 6.1. Našim společným cílem je pochopitelně úspěšně obhájit kontrolní audit. Proto prosíme všechny zaměstnance o maximální spolupráci. Auditoři pravidelně navštěvují Motorpal každým rokem, přičemž jednou za tři roky proběhne rozsáhlejší takzvaný certifikační audit. Certifikáty významným způsobem ovlivňují naši pozici na trhu a spolupráci s našimi partnery. Lze říci, že jsou pro naši firmu v současné době již životně důležité. Josef Bína - Quality System Manager Strategický meeting putoval po závodech Série tradičních Strategických meetingů, která odstartovala 12. května v Jihlavě, obešla postupně všechny závody. Zaměstnanci se jako obvykle setkali se zástupci managementu, dozvěděli se o výsledcích loňského roku a získali představu o plánech a cílech do budoucna. Nechyběl pochopitelně prostor pro diskusi. Na četné otázky odpovídali především generální ředitel Vít Hroch (otázky týkající se strategie firmy) a viceprezident Jaroslav Chvojka (za oblast výroby). Po závodech strategické meetingy cestovaly v období od sedmého do desátého července (sedmého byl v Jihlavě, o den později ve Velkém Meziříčí, devátého v Batelově a konečně desátého v Jemnici). 3

4 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI Nové obráběcí centrum MIKRON UCP 800 DURO Nové obráběcí centrum, do kterého Motorpal investoval, by naší firmě pomoci v mnoha směrech. Především by mělo přispět ke splnění požadavků technického úseku na zvýšenou výrobu prototypů, které se vyznačují tvarovou náročností a požadovanou přesností. Dalšími důvody investice byla snaha zvýšit produktivitu práce a zkrátit průběžné doby zakázek. Nové centrum totiž dokáže sloučit několik operací, které byly dříve prováděny na několika klasických strojích s dlouhými časy příprav (horizontální vyvrtávačka, frézky, vertikální vyvrtávačka, ). V neposlední řadě pomůže i vyřešit problém dosluhujícího strojního vybavení v SBU TS, protože staré stroje již nemají potřebnou přesnost ani produktivitu. Speciální komise se úkolem výběru pětiosého obráběcího centra pro kusovou výrobu zabývala zhruba sedm měsíců. V této době vyhledávala nabídky vhodných strojů a porovnávala jejich výhody a nevýhody. Do užšího výběru komise zařadila pět strojů od různých dodavatelů a porovnávala nejen jejich technické parametry, ale i možnosti servisu, záruk, zaškolení pracovníků, apod. Komise vycházela jak z referencí a nabídek dodavatelských firem, tak ze zkušeností uživatelů. Vítězné Obráběcí centrum MIKRON UCP 800 DU- RO vyrobila švýcarská firma Mikron ve svém závodě ve městě Nidau. Závod je součástí skupiny Agie Charmilles Group +GF+. Vyznačuje se například těmito technickými parametry: Je konstruováno jako stroj s posuvnými saněmi. Všechny tři základní lineární pohyby provádí nástroj. Základem koncepce stroje je stojan z polymerního betonu. Díky tuhosti stojanu není nutno budovat speciální základ. Koncepce stojanu je předpokladem pro časově neohraničenou preciznost a dlouhodobé zachování přesnosti stroje. Pohyb pracovního stolu (osa X) zaručuje dobrou přístupnost. Dvouosá jednotka se skládá z příčných saní (osa Y), které zeširoka spočívají na základu stroje z polymerního betonu a jsou vedeny ve značné délce a ze saní vřetena pro pohyb ve směru Z. Kompaktní konstrukce těchto prvků je důvodem vysoké geometrické přesnosti tohoto obráběcího centra. Všechny lineární osy jsou uloženy v kompaktních lineárních kuličkových vedeních o vysoké tuhosti. Jedno uložení má šest kuličkových drah (tři uložení pro jednu dráhu na ose XaY). Vedení tohoto druhu pracují bez tření, s vysokou dynamikou posuvu a vyznačují se absolutní přesností. Robustní pouzdro poskytuje precizní ochranu proti znečištění, šponám a korozi Mazání všech lineárních vedení a kuličkových hřídelí ekologicky šetrnými tuky na celou dobu životnosti zaručuje konstantní odpor proti posuvu a přesnost po celou dlouhou dobu jejich životnosti. Vylučuje možnost znečištění únikem mazadel Kuličkové šrouby opatřené rovněž tukem na celou dobu životnosti jsou poháněny ve všech osách AC servomotory (digitální technika pohonu) přes ozubené řemeny. Kuličkové hřídele mají průměr 50 mm (osa X) a 40 mm ( osa Y a Z) a jsou oboustranně uloženy. Přímé odměřování s rozlišením 0,001 mm zaručuje vysokou přesnost. Měřicí systémy jsou optimálně chráněny přetlakovým systémem před znečištěním. Obráběcí centra UCP 800 Duro jsou vybavena řízením Heidenhain itnc 530. Řízení Heidenhaim itnc 530 je dílenské řízení pro digitální techniku pohonu. Tímto řízením je možno přímo programovat tradiční frézování ve třech, čtyřech nebo pěti osách. Deska rozhraní Ethernet je u řízení itnc standardem. Deska umožňuje připravit řízení itnc 530 k připojení na síť Ethernet. Komunikace probíhá přes protokol TCP/IP. Pult je opatřen displejem, je výškově a otočně nastavitelný. Je vybaven barevnou15 obrazovkou TFT. Vřeteno frézky je přišroubováno přírubou přímo k saním vřetena (osa Z). Vřeteno má kužel s dutou stopkou HSK A63 a je upraveno pro přívod chladiva nástrojem. vtažení nástroje provádí hydromechanický systém. Při výměně nástroje je kónus vřetena ofukován. Vřeteno s trojfázovým 4-pólovým asynchronním motorem umožňuje díky vektorové regulaci plný výkon 12 kw již při 1770 ot/min. Je možno vrtat závity bez vyrovnávacího pouzdra. Velkoryse dimenzovaná hybridní kuličková ložiska jsou mazána systémem olej-vzduch. Celá jednotka vřetena je trvale chlazena přes uzavřený okruh chladiva regulovaným chladicím zařízením vřetena. Chladicí zařízení má výkon 4,5 kw a umožňuje tak trvalé chlazení stroje (motoru vřetena a rozváděče) i při kolísajících podmínkách okolí. Vřeteno může pracovat v rozsahu otáček 100 až min-1. Kotoučový zásobník výměníku nástrojů může obsahovat až 30 nástrojů. Výměnu ve vertikálním pracovním vřeteně provádějí pojezdové osy. V kotoučovém zásobníku jsou nástroje uloženy řeznými hranami dolů. Tím je bráněno tomu, aby se třísky a chladivo dostávaly na kužel nástroje. Zásobník nástrojů se během obrábění nachází v části stroje oddělené automatickými dveřmi od pracovního prostoru. Tím jsou nástroje a výměník chráněny před znečištěním. Do zásobníku mohou být pohodlně vkládány nástroje bokem v blízkosti ovládacího panelu. Rotační a naklápěcí NC stůl je aktivován přes 4. a 5. osu řízení a je standardně použit u UCP 800. Inkrementální rotační snímače, které jsou namontovány přímo na příslušné ose, zaručují vysokou polohovou přesnost. Rotační osa a naklápěcí osa jsou poháněny AC motorem přes klínový řemen a nastavitelný šnekový převod, což zaručuje optimální stav bez vůle a tuhost. Rotační osa s axiálně-radiálním valivým uložením a hydraulické upínací zařízení jsou optimálně dimenzovány. Osa naklápění je upnuta na straně pohonu hydraulickým upínacím zařízením. Upínací plocha stolu je 600 x600 mm Součástí centra je kompletní ochranný kryt, který spolehlivě uzavírá pracovní prostor a zajišťuje stroji bezpečné a čisté prostředí. Posuvné dveře lze vpředu široce otevřít. Pracovní prostor je velmi dobře osvětlen integrovaným osvětlovacím tělesem. Obložením z plechu, deskami z 8 mm polykarbonátu a automatickým blokováním dveří jsou pokryty bezpečnostními požadavky. Ergonomie stroje je orientována na pohodlnou obsluhu, optimální přístup k pracovnímu prostoru a kontrolu pracovního procesu operátorem. Vkládání jeřábem nečiní žádné potíže. Konstrukce stroje s pevným stolem umožňuje velkorysé řešení otvoru pro odpad třísek. Pro kovový odpad je instalován hřeblový dopravník třísek který vynáší velký objem třísek z pracovního prostoru stroje.tento dopravník je dimenzován pro velký objem odpadu. Zapínání a vypínání zajišťuje M funkce. Chladivo vtéká přes filtrační síto do oddělené části dopravníku. Standardní čerpadlo přivádí chladivo zpět k pracovnímu vřetenu. Dopravník je opatřen spínačem pro případ nahromadění třísek nebo větších kusů materiálu. Obráběcí centrum Mikron UCP 800 DURO je vybaveno i zařízením pro vysokotlaký výplach středem nástroje např. při hlubokovrtných operacích. Zařízení je schopno dosahovat tlaky až 70 barů. Zařízení se skládá z následujících hlavních komponent: přídavné nádrže chladiva s čisticí jednotkou a vysokotlakého čerpadla. Chladivo je zachycováno v nádrži dopravníku. Chladivo je dopravováno čerpadlem do čisticí jednotky s pásovým filtrem a zachycováno ve velké přídavné nádrži. Odtud je čerpáno standardním čerpadlem k vnějšímu o- chlazení nebo vysokotlakým čerpadlem k pracovnímu vřetenu, které musí být upraveno pro vnitřní přívod chladiva. Dvoudílné laserové měřící zařízení k proměřování nástrojů je určeno specielně pro UCP 800. Řízení pracuje s cykly pro měření délky a rádiusu, ofsetu teploty, kalibrace, kontroly jednotlivých ostří a kontroly ulomení nástroje. Umožňuje optimální využití pracovního prostoru při pětiosém obrábění. Součástí stroje je dále 3D čidlo s přenosem signálu infračerveným světlem a dotykovým hrotem, chlazení olejovou mlhou, mobilní elektronické kolo ručního ovládání a kompenzace ohřívání vřetena ITC. Celé pracoviště nového centra bylo dále doplněno novým CAD-CAM systémem Delcam pro obrábění ve 2.5 D s podporou indexování 4. osy, které u- možní obsluze stroje rychle a efektivně programovat NC kódy pro jednodušší operace frézování, vrtání, řezání závitů apod., protože dokáže načítat formáty výkresů DWG,DXF,IGES, a automaticky vybírá prvky pro obrábění Složité tvary s čtyř a pětiosým obráběním budou programovány v systému PRO/E. Dále bylo nové pracoviště doplněno o zařízení na indukční ohřev pro tepelné upínání nástrojů, které lze využít jak pro monolitní, tak pro HSS nástroje. Toto zařízení dodala firma ISCAR. Důležitým faktorem je i vyřešení personální otázky výběrem spolehlivých pracovníků obsluhy nového pracoviště, kteří zvládnou využití předností tohoto stroje. Vybraní pracovníci již absolvovali rozdílové školení na itnc530 a na ovládání CAD-CAMu Delcam. V květnu tito zaměstnanci absolvovali i školení pro pokročilé uživatele itnc530 a speciální školení na využití 4. a 5. osy, které proběhlo přímo ve školícím středisku výrobního závodu v Nidau ve Švýcarsku. 4

5 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS Flexi pass poukázka na relax Poukázky Flexi pass se staly už tradiční výhodou pro zaměstnance Motorpalu. I letos je dostal každý zaměstnanec k výplatě. Lze je využít podle vlastního výběru na sport, kulturu, dovolenou, péči o zdraví nebo na vzdělávání. Letos mají poukazy novou grafickou úpravu a počet smluvních provozoven, u kterých můžete službu uhradit poukazy Flexi Pass, se v kraji Vysočina opět o něco zvýšil. Samozřejmě platí, že veškeré poukazy lze uplatnit na celém území ČR. Tryska přináší podobně jako loni seznam vybraných několika desítek provozoven, úplný seznam je k dispozici na personálním oddělení nebo na internetových stránkách Poukaz platí do , máte tedy znovu víc než 1 rok na výběr, jakým způsobem jej využít. Název Jihlava FISCHER FR JIHLAVA Rehab centrum - komplexní rehabilitační péče AML Jazyková škola AUTOŠKOLA - Petr Prchal Bowling Snack Bar Business Hotel Jihlava Cellux Centrum Internetu Kompas Tour CK JIHLAVA CK KRASIM TOUR, spol. s r.o. Čedok FIRO-tour a.s. Fitpeople studio M studio M-rehabilitace,masáže GYM SPORT - posilovna v budově školy GYMCENTRUM Hokejbalové hřiště Jana Zemanová KINO DUKLA LADY FIT CLUB Farmako Na Domě Zdraví u Sv. Jakuba U Zlatého hada Masáže Jiří Dufek Masáže-bazén Evžena Rošického v prostorách sauny Masérské služby - Michaela Procházková - (pouze sobota) Masérství - Lubomír Jílek Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jhlava Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava Oční optika - Jarmila Kočová OČNÍ OPTIKA - MUDr. Hana Nováková OČNÍ OPTIKA - MUDr. Hana Nováková OČNÍ OPTIKA Ivana Malečková - dům zdraví (proti lékárně) VIVA Prodejna zdravotnických potřeb Zelená hvězda Jihlava Profi studio CATAPULT Profi studio CATAPULT Na Slunci Regenerační a relaxační studio - Ajurvedské masáže Regenerační a relaxační studio - anticelulitidní masáže Regenerační a relaxační studio - Bowenova tlaková masáž Regenerační a relaxační studio - reflexní masáže Rehab centrum - prodej zdravotnických potřeb Rehab centrum II - komplexní rehabilitační péče Rehab centrum II - prodej zdravotnických potřeb Salón HARMONIE - rehabilitační a rekondiční masáže SALÓN KOMFORT - Masáže Sauna - Pavel Fejt - SK Jihlava - sauna a masáže Skřivánek - jazyková škola Slenderclub Solná jeskyně SALINERA SPORT CLUB BOWLING MILLENIUM SQUASH CLUB LEMON STARKAR - motokárová dráha Jihlava Teniscentrum TENISOVÉ KURTY Vodní ráj Vodní ráj - masáže Hana Bínová Vodní ráj - tenisové kurty Wellness Club - Solná jeskyně Zdravotnické potřeby Medimat Zoologická zahrada v Jihlavě Žilka OČNÍ OPTIK Velké Meziříčí Areál zdraví AUTOŠKOLA Miroslav Horký Fotbalové hřiště s umělým povrchem KINO - JUPITER club KULTURNÍ DŮM U černého orla Letní koupaliště Otto Němec RIVER BOWLING Spinning studio Zimní stadion Batelov Pomněnka Masáže Jemnice IN OPTIK SLUNÍČKO Ulice Benešova 2 Fibichova 37 Brněnská 1 Žižkova (Globus) 13 Havlíčkova 58 Romana Havelky 13 Srázná 1381/1 Jihlava Komenského 7 Masarykovo náměstí 9 Jiráskova 1693/8 Masarykovo nám. 26 Masarykovo nám. 35 Havlíčkova 13 Žižkova 20 Přední 15 Plk. Švece 1 Mrštíkova 1126/13 Jana Masaryka 20 Mahlerova 33 Masarykovo nám Farní 3 Husova 15 Březinova 62a Evžena Rošického 6 Romana Havelky (Vodní ráj). Brněnská 20 Kino Dukla - Jana Masaryka 20 DKO, Tolstého 2 Legionářů (vchod z ul. Tolstého) 8 Jakubské náměstí 10 Komenského 23 Žižkova (OC Krystal) 89 Havířská 4 Brtnická 1 Mrštíkova 10 Mrštíkova 10 Mrštíkova 10 Mrštíkova 10 Fibichova 37 Čajkovského 17 Čajkovského 17 Kosmákova 10 - vchod z ulice Palackého Srázná 1 Okružní 2 Křížová 2 Masarykovo nám. 34 Seifertova 38 Březinova 144 Romana Havelky 1 Na Hranici 6 Mostecká 3700/24 Plk. Švece 1 Romana Havelky 5a Romana Havelky Romana Havelky 5a Masarykovo nám. 64 Chlumova 1 Březinovy sady 4372/10 Masarykovo náměstí 29 Sportovní. Pod Hradbami 9 Školní 1 Náměstí 17 Náměstí 17 Vrchovecká 1 Družstevní. Náměstí 81/5 Moráňská 134/2 Pod Hradbami 9 Vrchovecká 37 Družstevní 449 U Kulturního domu 4 Náměstí Svobody 32 Husova 111 Typ Jazykové kurzy Vzdělávací zařízení Počítačové kurzy Kino Kino Kino Zdravotnické potřeby Zdravotnické potřeby Zdravotnické potřeby Jazykové kurzy Zájmová činnost - kultura, sport Zájmová činnost - kultura, sport Plavecký bazén Zdravotnické potřeby Vstupenky Otevřené kurzy osobního vzdělávání Kino Zájmová činnost - kultura, sport Plavecký bazén WWW inoptik.cz Tel

6 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI Anketa spokojenosti ukázala posun dopředu Každoroční anketa spokojenosti zaměstnanců, kterou organizuje personální oddělení Motorpalu, prokázala další zásadní posun. Pozitivní skutečností je zejména to, že v žádné oblasti nebyly horší výsledky než minule (tzn. v roce 2006, loni nahradil anketu podobný průzkum v rámci Trysky). Největší zlepšení zaznamenala oblast image firmy, kterou vidí pozitivně více než 67 procent lidí (oproti roku 2006 se jedná o posun o 15 procentních bodů). V dílčích otázkách nejrazantněji povyrostla informovanost o strategii a informovanost o výsledcích, které se zlepšily dokonce o více než 17 procentních bodů. Zaměstnance Motorpalu stále nejvíc tíží odměňování, nicméně i zde je podle ankety lepší hodnocení (o 12,8 procenta). Další oblastí s příležitostí ke zlepšení je Osobní rozvoj zaměstnanců (i zde však došlo k posunu). Za hranici mezi spokojeností a nespokojeností se při podobných průzkumech považuje hodnota 60 procent. Toto kritérium Motorpal nesplňuje pouze ve dvou oblastech (Osobní rozvoj a Systém odměňování). Před dvěma lety to bylo dokonce osm oblastí. Nespokojeni jsou zejména zaměstnanci dělnických kategorií, což není žádným překvapením. Právě proto vedení firmy již delší dobu pracuje na zlepšení a motivaci pracovníků. Růst spokojenosti zcela jasně odráží dobrý směr, kterým se vydalo vedení společnosti pod křídly nového majoritního majitele. Věříme, že důsledky opatření se ještě razantněji projeví příští rok. Pavel Nový Personální ředitel Celkové porovnání jednotlivých oblastí a otázek Graf spokojenosti Počet vrácených dotazníků a celková spokojenost podle kategorií Počet vrácených dotazníků a celková spokojenost 6

7 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS Kuželkáři opět zvítězili!!! Vítězství na kuželkáře Motorpalu nenechalo čekat. Po loňském druhém místě totiž opět usedli na trůn a odnesli si putovní pohár! V letošním ročníku Jihlavské amatérské ligy získali v silné konkurenci nejlepších družstev prvenství zaslouženě po jedenácti výhrách. Po vítězství v amatérské lize Motorpalováci zabodovali také v nadstavbové části šesti nejlepších družstev Jihlavska, kde obsadili druhé místo se ztrátou pouhých dvou kuželek na vítěze. Ale i druhé místo bylo při neúčasti nejlepší hráčky Šárky Vackové velkým úspěchem. Také v hodnocení jednotlivců Motorpalováci nezaostali, v TOP 10 se Šárka Vacková umístila na čtvrtém a Ruda Benedikt na osmém místě. V druhé lize se na pěkném pátém místě umístili hráči družstva Motorpal B, kde k největším oporám patří Petr Matějka a Antonín Musil. Všem hráčům a jejich příznivcům přejeme hezké léto a v září se již těšíme na nový ročník soutěže. VELKÁ NÁDOBA ITALSKÝ HOUSLAŘ- SKÝ ROD ZNAČKA RADIA PAPOUŠEK STRUMA BELGICKÝ ZPĚVÁK BÁSNICKÝ ZÁPOR ASICE JELENÍ MLÁDĚ TEN IONEN NEOBDĚ- LANÝ POZEMEK JIŽNÍ PECKOVICE RUSKY HLE ZKRATKA AKADEMIE VĚD TABULKA STAROVĚ- KÝ ITAL VÝPRAVA CESTUJÍCÍ POUŠTÍ CIRKU- LOVATI ONEMOC- NĚT TAMTA ZNAČKA VYSAVAČŮ LUPEN JÍST PŘESNÍ- DÁVKU VÝZVA K TICHU HLE (NÁŘEČÍ) OHONY BODAVÝ HMYZ LATINSKY K DOBRÁ RADA ASISTENT NA VŠ (SLANG.) SPLOUT (ŘÍDCE) ŠLECHTIC- KÝ ROD NĚMECKY JAKO DOMÁCKY TOMÁŠ 2. DÍL TAJENKY POBÍDKA CHEMICKÝ PRVEK DOMÁCKY EMÍLIE TOČIVÝ POHYB ROZLEHLÁ MÍSTNOST NĚMECKÝ MALÍŘ AKTIVOVÁNÍ STAROŘÍM. PENÍZ BOŽSKÝ POKRM ZAPISOVATI KÓD VATIKÁNU VYRÁBĚT LÁTKU DISTANCE KUCHYŇ- SKÉ NÁDOBKY TROCHA (ZASTAR.) JIHNOUT NÁZEV ŘÍMSKÉ DESÍTKY KLEKÁNÍ ČAPKOVO DRAMA PŘED- LOŽKA AFRICK VELETOK ÉENSK JM NO PULZ ŌEV UČINIT MLADÝM SPZ PRAHY OZN. MOUKY ŽACÍ NÁSTROJ VOZKOVA VÝZVA AUTOBUSO- VÝ SPOJ POZDRAV POLOHA CVIČENCE OMASTEK ZDE STROMOVÝ POROST VÝHRA NA 3ČÍSLA DÁVAT DO OBALU 1. DÍL TAJENKY POUKÁZKA KOŘIST BAKLAŽÁN NÁZEV SYKAVKY EVROPSKÝ STÁT ZNAČKA AKTINIA ČÁST ÚST ČESKÝ HEREC JAS POVRCHO- VÝ DŮL INICIÁLY VÍZNERA LATINSKY SKRZ PŘÍKOP BŮH LÁSKY ŠKRÁBA- NEC (ŘÍDCE) CHLAD CIZÍ JEŠTĚR SLAVNOST. FANFÁRA INICIÁLY MAŘÁKA NŃZEV NOSOVKY HLÍZA VSTAVAČŮ MÓDNÍ DOPLNĚK SLOVEN. JINAK EVROPAN NÁDECH NA ŽÁDNÉ MÍSTO DESET DESÍTEK PŘÍPRAVEK NA NÁDOBÍ OBILÍ SETÉ NA JAŘE ŽÁBRY ŘÍDKÁ TKANINA SLONÍ ZUB PŘITAKÁNÍ PONOŘENÍ OSOBNÍ ZÁJMENO UZENINA MÁ OSOBA TUMÁŠ 3. DÍL TAJENKY SOUHLAS SÍDLO PANOVNÍ- KA PROS- PEKTY NEOMA- LENÝ ČLOVĚK SLITÝ KUS KOVU OSMI- VESLICE DOMÁCKY ELIŠKA POMŮCKA: ADAMO, ADT, ALS, ANOLI, ASAM, ESTE, PER, SALEP Správné znění tajenky vhazujte do sběrných schránek v jídelnách nebo vrátnicích, případně zasílejte na ovou adresu: Nezapomeňte uvést vaše jméno a číslo střediska. Tři vylosovaní výherci získají věcné ceny. Výherci soutěže z červnového čísla jsou: Josef Mochar ze střediska 3316 (Jemnice), Milan Nevrkla os. č a Jiří Vojtěch (Jemnice) 7

8 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI Gratulujeme jubilantům! v červenci Šedesátiny oslaví: středisko č. ŠKOPAN Eduard K padesátinám popřejeme: HATÁK Vlastimil MLSNOVÁ Dagmar REZKOVÁ Helena ŠÍŠOVÁ Marie ZÁPOTOČNÝ Stanislav Čtyřicetiny bude mít: KUVIK Ivan RYCHLÁ Stanislava K třicetinám připijeme: SEDLÁČEK Vít Systémové audity ukázaly nedostatky V tomto Q-Sloupku přinášíme slíbené výsledky interních systémových auditů, které probíhaly v Motorpalu v uplynulých měsících. Bohužel se ukázalo, že tyto audity odhalily řadu nedostatků prakticky ve všech výrobních střediscích. Ani jednomu z nich se totiž nepodařilo překonat nastavenou cílovou hranici 92 procent, což je vidět z přiložených grafů. V rámci auditů bylo zjištěno několik hlavních typů závad. Jednalo se zejména o: Nedodržování předepsaných zásad a povinností (závady spočívaly zejména v rozporu mezi daným technologickým postupem a skutečností například nedodržení rozměrů, četnost kontrol, nepoužívání předepsaných měřidel) Neprovádění všech předepsaných záznamů (např. záznam1. kusu, záznam SPC) Prošlá doba kalibrace u měřidel Nedodržování zásad identifikace dílců Nepořádek na pracovištích. Neplnění nápravných opatření Nepoužívání ochranných pomůcek Neznalost zásad, jak reagovat při zjištění neshodných kusů Protože výsledky při auditech nedosahují očekávaného cíle, rozhodlo vedení společnosti motivovat výrobní pracovníky. V průběhu srpna proběhne externí audit výrobních středisek. Na jeho základě bude rozdělena cílová odměna ve výši 150 tisíc korun mezi všechny zaměstnance těch středisek (výroba I.-V), kteří absolvují externí audit s lepším výsledkem než je zmíněných 92 procent. Ing. Josef Bína v srpnu K padesátinám popřejeme: PŘIBIL Jiří VERNER František VINCOUROVÁ Marie Čtyřicetiny bude mít: KÓSOVÁ Jaroslava K třicetinám připijeme: DVOŘÁKOVÁ Markéta VALENTA Jiří Všem srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, úspěchů a štěstí v osobním i pracovním životě! Redakční rada: RNDr. Milan Medonos, Ing. Antonín Policar, Ing. Vít Hroch, Ing. Petr Vykoukal, Ing. Pavel Nový, Jaromír Prášil, Mgr. Ivana Vodová, Ing. Jan Nováček Vydává: 4JAN Public Relations, s.r.o. Varšavská 30/345, Praha 2 tel.: , fax: Grafické zpracování: Vojtěch Špáňa Tisk: Jiprint, s.r.o. Novinová sazba povolena MK ev. č. E ze dne Motorpal zaujal na ruském poli O Motorpal, kterého zastupoval generální importér do Ruska firma Agrokomplekt, byl na akci Den ruského pole opět velký zájem. Jedná se o každoroční putovní výstavu patřící tradičně k nejvýznamnějším akcím svého druhu v Rusku. Tentokrát probíhala od 3. do 6. července v Belgorodě (ruské město poblíž ukrajinských hranic). Podobně jako v předchozích ročnících se uskutečnila přímo v terénu bezprostředně na poli. Přítomným zástupcům státních orgánů, vědeckých ústavů i výrobních firem byla předvedena nová ruská i zahraniční technika, probíhaly odborné semináře, jednání i konzultace. Společnost Motorpal zastoupená Agrokomplektem si nejen nechala postavit zajímavý polní stánek, který zaujal účastníky, ale zorganizovala každý den výstavy, několik přednášek a prezentací o výrobcích Motorpalu a o nových emisních předpisech, které budou v Rusku platit od roku Výstava ukázala na zájem o Motorpal, ale také na to, že je stále ještě mnoho odborníků z praxe, kteří neznají naše výrobky. Potvrdilo se také, že tito odborníci nemají základní informace o chystaných emisních předpisech. Dalším poznatkem je i to, že zatímco jsou cenově naše nová čerpadla v porovnání s ruskými zajímavá, ceny náhradních dílů a složitost konstrukce čerpadel při servisování zákazníky odrazují. Negativní vliv mají i dodací lhůty náhradních komponentů, které jsou výrazně delší než od domácích výrobců čerpadel. Situace občas dochází až do absurdna, kdy potenciální uživatelé říkají, že ruská čerpadla (například z Noginského závodu) opravují přímo na poli kladivem, zatímco česká čerpadla musí odesílat do specializovaných servisů a dlouho čekat na jejich opravu. Současně se ukazuje, že i když Agrokomplekt má dnes 20 smluvních regionálních distributorů, kteří pak vytváří a řídí svoje vlastní dealerské sítě ve svěřeném regionu, je tento počet v tak veliké zemi jako je Rusko stále nedostatečný. Jinými slovy: Motorpal má před sebou řadu úkolů, jak navyšovat prodeje v této zemi. Zdeněk Svatoš - Business Development Russia 8

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA CNC MACHINERY VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA lineární valivé vedení vysoká přesnost polohování rychlá a spolehlivá výměna nástroje tuhá konstrukce stroje vysoká dynamika stroje precizní vysokorychlostní vřeteno

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem T-obrábění z 5 stran T- typ obráběcích center s pojizným stojanem a výsuvným smykadlem poskytuje dvojnásobný pracovní rozsah. Se zdvihem v příčné ose 1500+2000

Více

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená:

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená: [ E[M]CONOMY ] znamená: Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L Univerzální frézky s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT FB-3 [Vertikální

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí Čtyřosová centra pro obrábění tyčí Pětiosová centra pro obrábění tyčí elumatec Česká republika >CZ-25241 Zlatniky 143 >Praha-západ >Tel.

Více

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ PROFIL FIRMY Firma TRIMILL, a. s. byla založena v roce 2000 jako akciová společnost se sídlem v České republice. TRIMILL, a. s. se specializuje na výrobu CNC obráběcích

Více

Machines. HELLER Obráběcí centra. Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F.

Machines. HELLER Obráběcí centra. Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F. Machines HELLER Obráběcí centra Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F. V krátkosti FT 2000/4000 Dvě velikosti strojů s různými pracovními prostory: FT 2000 (630/630/830) a FT 4000(800/800/1000)

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

CNC-Obráběcí centrum 2010

CNC-Obráběcí centrum 2010 CNC-Obráběcí centrum 2010 Venture 08 2 4 5 1 3 wood loves Venture /// German Technology 2 rychlovýměnné systémy nástrojů ve standardu Laserové polohování Elektronické snímání všech dorazových válců 1 2

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies Kdo jsme? Naše společnost byla založena 15. dubna 1994 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14824. Statutárním orgánem společnosti

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

MIKRON HPM 600U HPM 800U

MIKRON HPM 600U HPM 800U MIKRON HPM 600U HPM 800U 2 Obsah Aplikace 4-5 Přednosti stroje 6-7 Automatizace 8-11 Varianty stolů 14-15 Odvod třísek 16 High-tech vřetena 17 Zásobník nástrojů 18-19 Volitelné vybavení 20 smart machine

Více

Kvalita a kapacita stroje byla nabízena i dalším zákazníkům, což vedlo k prudkému rozvoji sdružení, počet pracovníků vzrostl na 15 zaměstnanců.

Kvalita a kapacita stroje byla nabízena i dalším zákazníkům, což vedlo k prudkému rozvoji sdružení, počet pracovníků vzrostl na 15 zaměstnanců. Základním impulsem pro vznik společnosti v r. 1990 bylo uvolnění podnikatelského trhu v naší republice a uvolnění výrobních prostor za rodinným domem. Vzhledem k tomu, že současní vlastníci firmy (otec

Více

The heart of engineering

The heart of engineering The heart of engineering BOHATÁ HISTORIE SPOLEČNÁ BUDOUCNOST 2 3 1942 1962 2005 současnost ahájena výroba a montáž přesných vyvrtávacích strojů, soustruhů, konzolových frézek a speciálních strojů v nově

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

Optický měřicí přístroj. Česká verze

Optický měřicí přístroj. Česká verze Optický měřicí přístroj Česká verze MT1 Velký rozsah měření v kompaktním a praktickém optickém měřicím přístroji pro soustružené a broušené díly. Jeho jedinečné provedení poskytuje přímý přístup k dílu,

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

VERTIKÁLNÍ SOUSTRUHY HORIZONTÁLNÍ SOUSTRUHY. TDZ Turn s.r.o. PRODUKTOVÝ KATALOG

VERTIKÁLNÍ SOUSTRUHY HORIZONTÁLNÍ SOUSTRUHY. TDZ Turn s.r.o. PRODUKTOVÝ KATALOG VERTIKÁLNÍ SOUSTRUHY HORIZONTÁLNÍ SOUSTRUHY TDZ Turn s.r.o. PRODUKTOVÝ KATALOG VÝVOJ SPOLEČNOSTI TDZ Turn s.r.o. 2006 2008 2010 Vznikla jako společnost výhradně zaměřená na dodávku vertikálních soustruhů.

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom.

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. První mobilní kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu přináší pohyb do každodenní práce v

Více

Poz. Označení položky Č. položky Množ.Jednotka

Poz. Označení položky Č. položky Množ.Jednotka Stránka 1 z 14 A) STANDARD Poz. Označení položky Č. položky Množ.Jednotka 1 MERCURY 321504-K3 (KONZOLA) C223251 ks MERCURY 321504-R3 (RASTR) C223252 ks MERCURY 321504-G3 (HLADKÝ) C223253 ks MERCURY 421504-K3

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika ČELÁKOVICE GPS: 50 9'49.66"N; 14 44'29.05"E Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika Tel.: +420 283 006 229 Tel.: +420 283 006 217 Fax: +420

Více

A) STANDARD. 1.1 Stavba stroje. 1.2 Pracovní (upínací) stůl

A) STANDARD. 1.1 Stavba stroje. 1.2 Pracovní (upínací) stůl Stránka 1 z 9 A) STANDARD 1 SCORPION 322102-R3 (RASTR) C153221 ks SCORPION 422202-R3 (RASTR) C154221 ks SCORPION 522202-R3 (RASTR) C155221 ks SCORPION 622202-R3 (RASTR) C156221 ks 1.1 Stavba stroje CNC

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Název veřejné zakázky: část 1 veřejné zakázky: Dodávka obráběcího stroje pro pětiosé frézování část 2 veřejné zakázky: Dodávka

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1) Zadavatel: ŠROUBY Krupka s.r.o Nádražní 124 417 41 Krupka Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Kubáč - ředitel Email: z.kubac@sroubykrupka.cz http:// www.sroubykrupka.cz Sídlo společnosti a místo plnění: Nádražní

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ reference tepelná čerpadla 1 1 TEPELNÁ ČERPADLA INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM Tepelná čerpadla Stiebel Eltron jsou tak mnohostranná, jako je architektura

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Frézovací HSC centrum HSC 300

Frézovací HSC centrum HSC 300 fakta Firma Firma Firma byla založena konstruktérem forem a bývalým pracovníkem firmy Deckel s dlouholetými zkušenostmi v oblasti výroby nástrojů a forem Více než patnáctileté zkušenosti s technologií

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,-

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,- Soustruhy na dřevo Soustruhy na dřevo jsou určeny pro běžné soustružení rotačních válcových, kuželových a tvarových ploch z měkkého i tvrdého dřeva. Pomocí příslušenství, např. kopírovacího zařízení, je

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

www.prumyslova-filtrace.cz Průmyslová filtrace

www.prumyslova-filtrace.cz Průmyslová filtrace www.prumyslova-filtrace.cz Průmyslová filtrace Přehled průmyslu pro užívání filtrů v ČR - reference O firmě Automobilový průmysl ŠKODA AUTO a.s. Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. TRW Automotive

Více

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Profil společnosti Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Společně najdeme řešení Let s find solution together O společnosti Společnost BSJ group

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

TELESKOPICKÉ KRYTY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ

TELESKOPICKÉ KRYTY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ HENNLICH KRYTOVÁNÍ TELESKOPICKÉ KRYTY ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ OCHRANA STROJŮ I V NEJNÁROČNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ DLOUHÁ ŽIVOTNOST DÍKY VHODNÉMU KONSTRUKČNÍMU

Více

TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG

TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG Král Václav Ing. Manažer prodeje CNG MOTOR JIKOV Strojírenská, a. s. SÍŤ VEŘEJNÝCH ČERPACÍCH STANIC 61 stanic v ČR výhody Flexibilita a rychlost výstavby Dostupnost CNG i v místech,

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2014

PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2014 PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2014 otor a příslušenství prodávány odděleně. EVO SYSTE GENERÁTOR EVO SYSTE OTOR 6399 Kč s EVO SYSTE TLAKOVÝ ČISTIČ 6399 Kč s EVO SYSTE ČERPADLO 6399 Kč s 15999 Kč

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

Počítačová simulace procesu měření

Počítačová simulace procesu měření Počítačová simulace procesu měření Lean Six Sigma Six Sigma manažerský systém řízení a zlepšování výroby založený na přesné znalosti výrobních procesů Lean metodika sloužící k eliminaci plýtvání vy výrobním

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra Automatické dveře bezbariérové, bezpečné, komfortní a spolehlivé OBSAH 4 Hlavní vstupy 5 6 Společenská

Více

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV profil / partnerství / aplikace Since 1899 800 zaměstnanců Profil export do 26 zemí 1,3 mld. obrat Kč Amerika Asie Evropa Oceánie Tradice společnosti MOTOR JIKOV Group

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

CONSORTA VMC. CNC vertikální frézovací centra. s univerzálním využitím v kusové i sériové výrobě. výkon a kvalita / cena.

CONSORTA VMC. CNC vertikální frézovací centra. s univerzálním využitím v kusové i sériové výrobě. výkon a kvalita / cena. OBRÁBĚCÍ STROJE CNC vertikální frézovací centra CONSORTA VMC s univerzálním využitím v kusové i sériové výrobě Nejlépe hodnocená centra na současném trhu díky velmi dobrému poměru: výkon a kvalita / cena.

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1 PTČ Plynová tepelná čerpadla 1 O plynovém tepelném čerpadle AISIN TOYOTA Plynové tepelné čerpadlo Plynové tepelné čerpadlo je tepelný zdroj využívající obnovitelný zdroj energie pracující v systémech vzduch/voda

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o.

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. www.dskengineering.cz PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ VÝROBA SERVIS D.S.K. engineering s.r.o. Společnost D.S.K. engineering působí jako samostatná společnost na českém trhu

Více

LaserControl NT. spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení

LaserControl NT. spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení LaserControl NT spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení LaserControl NT BLUM High-Tech-laserové systémy zaručují na celém světe nejvyšší přesnost a spolehlivost

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více

Obráběcí stroje SIEG 2012 / 04

Obráběcí stroje SIEG 2012 / 04 2012 / 04 Frézky Soustruhy Kombinované stroje Sloupové a převodové vrtačky Příslušenství ve světě Výrobce SIEG Industrial Group je významnou společností, která se zabývá vlastním vývojem a výrobou obráběcích

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více