Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2007-2008"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy

2 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Škola Základní údaje o škole Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Materiálně technické podmínky školy Školská rada Kolegium ředitelky školy Školní parlament PŘEHLED OBORŮ ZÁKL. VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Učební plány ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH ŠKOLY Přehled zaměstnanců školy Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Údaje o pracovnících v souhrnu Akce pro zaměstnance VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Údaje k zápisu o povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení na střední školy VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES Počty tříd v ročnících, počty žáků Přehled prospěchu a chování Testování žáků Semináře, besedy, exkurze, výchovné a kulturní pořady pro žáky Školní a výjezdní semináře Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu Hodnocení ŠVP Harmonická škola Hodnocení činnosti školní družiny Hodnocení činnosti školního klubu Hodnocení prevence sociálně patologických jevů Hodnocení plánu ICT Hodnocení plánu environmentální výchovy Nabídka nepovinných předmětů a kroužků ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Přehled účasti a úspěchů v soutěžích Akce pro rodiče a veřejnost Spolupráce s okolními školami a partnery školy KONTROLNÍ ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Doplňující informace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁVĚR PŘÍLOHY 2

3 Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem Komenského1534 okres Nymburk fakultní škola MFF UK Praha 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1. 1 Základní údaje o škole Škola Název školy Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem, Komenského1534, okres Nymburk Adresa školy Lysá nad Labem, Komenského 1534 IČO IZO Vedení školy ředitelka: Mgr. Marie Nováková zástupkyně ředitelky: Mgr. Yveta Hrušková Kontakt tel.: fax: www: Zřizovatel Název zřizovatele Město Lysá nad Labem Adresa zřizovatele Lysá nad Labem, Husovo nám. 23 Kontakt tel.: fax: www: Součásti školy kapacita Základní škola 550 Školní družina 150 Školní klub Základní údaje o součástech školy k Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků Počet žáků na oddělení na třídu/oddělení pedagoga 1. stupeň ZŠ ,8 18/1,0 2. stupeň ZŠ ,1 13/1,0 Školní družina /1,0 Školní klub /0,5 Komentář: Zvláštní plnění povinné docházky v zahraničí mají 4 žáci. 3

4 Školní klub má normativní naplněnost 150 dětí na 1 vychovatelku, proto je její úvazek navýšen z mzdových prostředků školy z 0,3 na 0,5, aby mohl být klub na žádost rodičů v provozu alespoň 14 hodin týdně. Základní škola J.A.Komenského v Lysé nad Labem je zařazena do sítě škol s účinností od , její první pavilony B a C byly dány do provozu a během dvou let se škola rozrostla na současných osm pavilonů A - H. Dne byl škole udělen čestný název Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem. Dnem je škola právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou s právní formou příspěvková organizace. Se snižováním počtu žáků byly prostory školy postupně pronajaty dalším subjektům - Obchodní akademii, bývalé ZŠ speciální, školní restauraci Eurest, Pedagogicko psychologické poradně Nymburk, zubní a praktické lékařce, kadeřnici a kosmetičce Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovny, multimediální učebny Odpočinkový areál, hřiště Nachází se mezi pavilony, včetně hřiště ŠD. Sportovní zařízení 2 tělocvičny; sportovní hřiště je z hlediska BOZP nevyhovující, je zhotoven projet na rekonstrukci. Dílny a pozemky 1 dílna ve společné správě s bývalou ZŠ speciální; pozemky škola nemá. Žákovský nábytek Dle vyhlášky 410/2005 Sb. vyhovující pouze na I.stupni, na II.stupni se bude postupně vyměňovat. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vzhledem ke snížení meziročního rozpočtu z KÚ pečlivě vybírány především aktuální věci (nástěnné mapy a přehledy Z, D, Aj, Rj), PC programy, výuková DVD a CD; řada věcí byla získána z různých grantů zdarma např. přenosná přírodovědná laboratoř Vodní kufřík od nadace Veolia aj. Vybavení žáků učebnicemi a učebními Postupné pořizování nových učebnic dle RVP ZV. texty Vybavení kabinetů a učeben Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Všude 35 let starý skříňový nábytek, v kabinetech dle vyhlášky 410/2005 Sb. nevyhovující osvětlení; vybavenost pomůckami na dobré úrovni, chybí kvalitnější mikroskopy a citlivější váhy. 50 PC - z toho 40 přístupných žákům, 45 připojených na vysokorychlostní internet, 4 notebooky, 1 interaktivní tabule, 2 zpětné projektory z toho 1 přenosný, 10 televizí, 10 VHS přehrávačů, 4 DVD přehrávače, 21 radiomagnetofonů. Za audiovizuální a výpočetní techniku vděčíme obrovské podpoře SRPDŠ a sponzorování jednotlivých rodičů. 4

5 Investiční rozvoj Opravy a údržba budov jsou plánovány společně s MěÚ v Lysé nad Labem, který je majitelem budov. V období školního roku 2007/2008 (od sepsání předchozí výroční zprávy ) byly jako investice realizovány tyto akce: 1. zateplení a výměna oken na pavilonu B 2. dokončení výměny dveří a oken hlavního vchodu 3. montáž regulačních ventilů přívodu tepla do jednotlivých pavilonů školy 4. výměna elektrických silových kabelů a rozvodných skříněk u pavilonů A, B, C, 5. odstranění závad elektroinstalace z revizních zpráv 6. zakoupení žákovských lavic a židlí do dvou učeben v celkové hodnotě ,- Kč 7. rekonstrukce střechy pavilonu E Potřebné investice ve výhledu: 1. realizace schváleného projektu na zateplení a výměnu oken celého areálu školy - zednické a malířské práce po výměně oken, nákup žaluzií na sluneční straně 2. realizace vyhlášky 410/2005 Sb. vybavení tříd školním nábytkem posuvné židle a stoly - rekonstrukce hygienického zařízení a šaten v pavilonu E - malování školy = povinnost každé 3 roky 3. automatické otvírání hlavního vchodu včetně kamery, zabezpečení vstupu do školy 4. regulační ventily na topná tělesa ve všech pavilonech 5. odstranění havarijního stavu elektrorozvodů 6. odstranění havarijního stavu 5 tabulí ve třídách 7. úprava suterénu pavilonu D pro potřeby ŠD 8. výměna dlaždic na chodbách a WC ve všech pavilonech, které jsou z hlediska BOZP nebezpečné 9. rekonstrukce šaten v pavilonu A, které jsou z hlediska BOZP nebezpečné Z rozpočtu školy na údržbu a z částek získaných z pronájmů byly realizovány ve školním roce 2007/2008 tyto akce v celkové částce ,- Kč: 1.v učebně V.A, učebně AJ a v místnosti pro jednání s rodiči na pavilonu D nové PVC v celkové částce ,-Kč 2. vymalování pavilonu B po výměně oken za ,- Kč 3. zhotovení žaluzií v pavilonu B v celkové částce ,- Kč 4. oprava střechy nad chodbou u šaten v částce ,- Kč 5. oprava signalizace v částce 5 605,- Kč 6. oprava skel u tělocvičny v částce 3 803,- Kč 7. zakoupení interaktivní tabule v hodnotě ,- Kč 8. zakoupení softwaru k interaktivní tabuli v hodnotě ,- Kč 9. kabeláž a instalace interaktivní tabule v částce ,- Kč 10. pro zlepšení pracovního prostředí zakoupeny tři ledničky a varné konvice v celkové částce ,- Kč 11. do počítačové pracovny zakoupeny tři počítače v celkové částce ,- Kč, notebook k projektoru na výuku v celkové částce ,- Kč 12. vybudování WC v Základní škole bývalé speciální v částce ,- Kč 13. vybudování hřiště, dokoupení houpacích zvířátek pro školní družinu v částce ,- Kč 14. zakoupení softwaru pro AVG ochrana počítačů proti virům v částce ,- Kč 5

6 15. zakoupení počítače pro školní parlament v částce ,- Kč z peněz za sběr starého papíru 16. zakoupení keramické tabule v částce ,- Kč 17. zakoupení komba, mikrofonů pro hudební pořady ve škole v částce ,- Kč 18. vybavení dvou tříd I. stupně školními lavicemi a židlemi včetně učitelských stolů v částce ,- Kč 19. osvětlení v učebnách výtvarné a hudební výchovy v částce ,- Kč 20. výměna PVC v učebně 202 a 203 pavilonu D v částce ,-Kč 21. malování Základní školy bývalé speciální ,- Kč 22. malování chodeb pavilonu G v částce ,- Kč Výhled nutné údržby na rok 2009, hrazené z rozpočtu školy: 1. dva kvalitní počítače pro učitele, zpětný projektor + ozvučení do hudební výchovy I.stupeň (požadováno ČŠI - viz zpráva z března 2007) 2. nové PVC v kabinetech, sborovně, ředitelně 3. malování učebny výtvarné výchovy, chodeb a šaten v pavilonu E 4. zasíťování pavilonu D internetem 5. opravy na Základní škole, bývalé speciální (výměna lina + podlaha 2 tříd, nátěr radiátorů) 6. osvětlení zářivky v učebně cvičné kuchyně, 1 herně ŠD a ve sborovně, na chodbách v šatnách pavilonu E 7. nátěr radiátorů v pavilonu B a ochranné kryty na radiátory 8. zhotovení schodiště v nerovném terénu na hřišti ŠD 9. ostatní údržba- opravy malování, elektro, nátěry, zednické, klempířské a vodoinstalatérské práce Zpracovala L. Hladíková 1.2 Školská rada Datum zřízení Funkce Orgán školy dle 167, školského zákona 561/2004 Sb., umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Členové školské rady 2007/2008 Mgr. Martina Tanglová (předsedkyně školské rady), Mgr. Michaela Trojanová za pedagogy; Alice Tomková, Helena Takačová-Šnajdrová za zákonné zástupce; Mgr. Josef Tomek, Naděžda Janásová za zřizovatele. 1.3 Kolegium ředitelky školy Datum zřízení Funkce Poradní orgán ŘŠ (na škole není odborová organizace), tvořený vedoucími metodických sdružení a předmětových komisí, zástupkyní ŘŠ a ekonomkou. Členové kolegia 2007/2008 Mgr.H. Šafářová (MS 1. období I.stupně), Mgr. Z. Nováková(MS 2. období I.stupně), Mgr. J. Rudolfová (PK humanitních předmětů), Mgr. I. Střasličková (PK cizích jazyků), 6

7 Mgr. Z. Lomáková(PK přírodovědných předmětů), Mgr. H. Fabiánová (PK výchov, výchovný poradce), J. Mašková (MS ŠD), Mgr. Y. Hrušková (zástupkyně ŘŠ) L. Hladíková (ekonomka) 1.4 Školní parlament Datum zřízení Funkce Zástupci všech tříd od 4. do 9. ročníku, zajišťující vliv žáků na rozhodování o záležitostech školy. Členové parlamentu Pavlína Krejcárková, předsedkyně ŠP 4.A Jan Touš, Vojtěch Pleva 4.B David Šenkeřík, Barbora Horvátová 5.A Josef Šenkeřík, Christos Micopulos 5.B Dominika Sabáková, Lucie Rosbergová 6.A Václav Zoubek, František Valášek 6.B Jana Hřebíčková, Ivana Hradecká 7.A Natálie Hrušková, Ludmila Boubínová 8.A Michal Skuhrovec, Mikuláš Pýcha 8.B Milan Kábrt, Tereza Havlenová 9.A Vlasta Nováková, Nikola Chocenská 9.B Petra Bendlová, Lenka Kynclová Koordinátoři práce ŠP Mgr. S. Sabáková, Mgr. I. Racková 7

8 2 PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Zařazené ročníky C/01 Základní škola 1., 2., 6., 7. b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Zařazené ročníky C/001 Základní škola 3., 4., 5., 8., Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené ročníky ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / , 4., 5., 8., 9. ŠVP HARMONICKÁ ŠKOLA (dle Rámcového vzdělávacího 1., 2., 6., 7. programu pro základní vzdělávání, č.j / ) 2.3 Učební plány Vzdělávací program Základní škola, č.j /96-2 Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 1,5 2 3,5 Vlastivěda 1,5 2 3,5 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Volba povolání 1 1 Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Volitelné předměty

9 Tělesná výchova Školní vzdělávací program Harmonická škola, Povinné Celkem vyučovací ročník ročník ročník ročník ročník předměty Český jazyk (8+4) Anglický jazyk (9+2) Matematika Počítačové dovednosti Člověk a jeho svět Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a (22+3) její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Hudební výchova Umění a Výtvarná kultura výchova Tělesná Člověk a výchova zdraví Člověk a svět Člověk a svět práce práce Celková časová dotace Povinné vyuč. předměty 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Celkem Vzdělávací obor Vzdělávací oblast Český jazyk Český jazyk (16+1) a literatura Jazyk a jazyk. Anglický Cizí jazyk komunikace jazyk (12+4) Matematika Matematika a její aplikace (16+1) Počítačové dovednosti Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis + Výchova k Člověk a společnost občanství Fyzika Fyzika Chemie Chemie Člověk a 9

10 Přírodopis Přírodopis příroda Zeměpis celk.22 Zeměpis Hudební výchova Hudební výchova Umění a Výtvarná Výtvarná kultura výchova celk.10 výchova Osobnostní ( +1) Průřezová témata výchova Výchova ke Výchova ke zdraví 3 zdraví Člověk a Tělesná Tělesná zdraví výchova celk.11 výchova Člověk a svět Člověk a svět práce práce Povinně volit Disponibilní časová dotace předměty Celková časová dotace 3 ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH ŠKOLY 3.1 Přehled zaměstnanců školy - fyzické osoby k Počet zaměstnanců celkem na MD Počet učitelů ZŠ na MD Počet vychovatelů ŠD a ŠK 5 Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 Komentář Některé vychovatelky pracují na část úvazku zároveň jako učitelky a vychovatelka ŠK je zároveň sekretářkou. Dne nastoupila mateřskou dovolenou Mgr. Michaela Trojanová, roz.říhová; dne odešel do zaslouženého důchodu dlouholetý učitel Čj D, lyský básník Mgr. Bedřich Stehno. 3.2 Přehled pracovníků školy stav k Pedagogičtí pracovníci Titul Jméno a příjmení Vzdělání Aprobace Praxe Úvazek Simeona Betková středoškolské nekvalifikována 23 let 127 dní 1.00 Ing. Josef Bodlák vysokoškolské nekvalifkován 20 let 340 dní 1.00 Jana Erbenová vyšší odborné konzervatoř a VOŠ 10 let 334 dní 0.27 Mgr. Hana Fabiánová vysokoškolské spec. pedagogika 22 let 150 dní 1.00 Bc. Lucie Gurrick vysokoškolské spec. pedagogika 3 roky 95 dní 0.27 Mgr. František Hajný vysokoškolské těl. výchova a sport 17 let 35 dní 1.00 Mgr. Yveta Hrušková vysokoškolské učitel pro I.stupeň 24 let 213 dní

11 Marie Kracíková středoškolské vychovatelství 26 roků 314 dní 0.84 Michal Krebs středoškolské nekvalifikován 1 rok 0.45 Mgr. Kateřina Lešová vysokoškolské vychovatelství 5 roků 60 dní 0.84 Mgr. Zdeňka Lomáková vysokoškolské matematika-fyzika 31 let 311 dní 1.00 Jana Mašková středoškolské vychovatelství 29 roků 352 dní 1.00 Mgr. Pavla Michalová vysokoškolské učitelství pro SŠ 10 roků 90 dní 1.00 Jana Musilová středoškolské nekvalifikována 1 rok 0.18 Mgr. Jana Nováková vysokoškolské učitel pro I.stupeň nad 32 roků 1.00 Mgr. Marie Nováková vysokoškolské učitel všeob.vzd.př. 21 roků 47 dní 1.00 Mgr. Zdenka Nováková vysokoškolské učitel pro I.stupeň 25 roků 217 dní 1.00 Mgr. Hana Otradovská vysokoškolské učitel všeob.vzd.př. 24 roků 181 dní 0.91 Andrea Pencová středoškolské nekvalifikována 1 rok 0.36 Mgr. Jiří Pinka vysokoškolské učitel pro II.stupeň 10 roků 153 dní 0.72 Mgr. Eva Polášková vysokoškolské učitel pro I.stupeň 23 roků 313 dní 1.00 Mgr. Irena Racková vysokoškolské učitel pro I.stupeň 16 roků 350 dní 1.00 Mgr Jolana Rudolfová vysokoškolské učitel všeob.vz.př. 21 roků 314 dní 1.00 Mgr. Štěpánka Řečinská vysokoškolské učitel pro I.stupeň 17 roků 57 dní 1.00 Mgr. Simona Sabáková vysokoškolské učitel všeob.vz.př. 13 roků 278 dní 1.00 Miloslava Solusová středoškolské spec. pedagogika 21 roků 211 dní 0.50 Mgr. Ivana Střasličková vysokoškolské učitel pro I.stupeň 20 roků 314 dní 1.00 Mgr. Helena Šafářová vysokoškolské učitel pro I.stupeň 29 roků 287 dní 1.00 Helena Šmídová středoškolské nekvalifikována 1 rok 0.22 Mgr. Dagmar Tanglová vysokoškolské učitel pro II.stupeň 12 roků 58 dní 1.00 Mgr. Martina Tanglová vysokoškolské učitel pro I.stupeň 10 roků 311 dní 1.00 Mgr. Libuše Valešková vysokoškolské spec. pedagogika nad 32 roků 0.18 Mgr. Petra Zemanová vysokoškolské učitel pro I.stupeň 5 roků 335 dní 0.27 Zpracovala L.Hladíková Třídní učitelé I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VI.B VII.A VIII.A VIII.B IX.A IX.B Mgr. Eva Polášková Mgr. Štěpánka Řečinská Mgr. Martina Tanglová Simeona Betková Mgr. Zdenka Nováková Mgr. Helena Šafářová Mgr. Hana Fabiánová Mgr. Ivana Střasličková Mgr. Jana Nováková Mgr. Irena Racková Mgr. Jolana Rudolfová Mgr. Pavla Michalová Mgr. František Hajný Ing. Josef Bodlák Mgr. Zdena Lomáková Mgr. Dagmar Tanglová Mgr. Simona Sabáková 11

12 Vyučující bez třídnictví: Jana Erbenová, Bc. Lucie Gurrick, Michal Krebs, Mgr. Kateřina Lešová, Jana Musilová, Jitka Obstová, Mgr. Hana Otradovská, Andrea Pencová, Mgr. Jiří Pinka, Helena Šmídová, Mgr. Libuše Valešková, Mgr. Petra Zemanová Výchovné poradkyně: Mgr. Hana Otradovská pro volbu povolání, Mgr. Hana Fabiánová pro poruchy učení a chování Školní metodičky prevence: Mgr. Simona Sabáková, Mgr. Martina Tanglová Metodik environmentální výchovy: Mgr. Pavla Michalová Metodik ICT: Ing. Josef Bodlák Asistentka pedagoga: Jitka Obstová Vychovatelky školní družiny a školního klubu: Jana Mašková vedoucí vychovatelka, Mgr. Kateřina Lešová, Marie Kracíková, Jitka Obstová, Miloslava Solusová Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let Nad 55 let do důchod. věku V důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář: Průměrný věk pedagogů je 41 let. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Datum Jméno účastníka Název Místo konání Akreditace Částka Rozvoj klíč.kompetencí a CZ.04.03/ / Grant všichni PP celoživotního vzdělávání učitelů Lysá n.l , Mgr.Martina Tanglová Projektové vyučování na I.stupni Nymburk 4821/ , Eva Mukařovská Koncepce výuky Aj na I.stupni Kolín K10 200, Jana Mašková Když venku prš í- ŠD Nymburk N10 400,- říjen listopad 07 Mgr.Yveta Hrušková Certifikovaný lektor DVPP Praha 4397/ , Mgr.Helena Šafářová Výuka vzájemné spolupráce žáků Mladá Boleslav 19625/ , Simeona Betková Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Hana Fabiánová Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Jana Nováková Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Marie Nováková Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Hana Otradovská Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Eva Polášková Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Michaela Říhová Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Simona Sabáková Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Ivana Střasličková Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Dagmar Tanglová Minimalizace šikany Kladno 15989/

13 Mgr.Martina Tanglová Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Petra Zemanová Minimalizace šikany Kladno 15989/ Jitka Obstová Zdravotník zotavovacích akcí Praha 27910/ Mgr.Marie Nováková Studium pro ředitele škol (FS l) Praha 34745/ Mgr.Libuše Valešková Vazba a aranžování květin Praha 11452/05-20/ Jitka Obstová Asistent pedagoga Praha 29361/ Mgr.Yveta Hrušková Bakalář pro vedoucí pracovníky Mladá Boleslav 34779/ , Mgr.Dagmar Tanglová Rozvoj geometrického myšlení Praha 11377/ Mgr.Helena Šafářová Zápisy do prvních tříd Mladá Boleslav 34779/ ,- leden 2008 Mgr.Yveta Hrušková Certifikovaný lektor DVPP Praha 4397/ , Mgr.Marie Nováková Pracovní řád Nymburk N , Mgr.Dagmar Tanglová Výuka chemie Nymburk 09-2-N20 400, Mgr.Hana Fabiánová Studium prevence soc.pat. jevů Praha 4821/ / Simeona Betková Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Ing.Bodlák Josef Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Hana Fabiánová Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.František Hajný Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Yveta Hrušková Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Zdenka Lomáková Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Pavla Michalová Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Zdenka Nováková Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Jiří Pinka Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Eva Polášková Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Jolana Rudolfová Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Štěpánka Řečinská Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Simona Sabáková Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Helena Šafářová Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Martina Tanglová Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Martina Tanglová Preventivní program soc.pat.jevů Praha 3935/ , Andrea Pencová Internetový kurz pro učitele Praha , Andrea Pencová Autorita ve výchově Nymburk 3846/ , Jitka Obstová Autorita ve výchově Nymburk 3846/ , Mgr.Yveta Hrušková Výuk. strategie k rozvíjení klíč.komp. Hradec Králové 23100/ Jitka Obstová Práce rodičů s dítětem Praha 800, Mgr.Martina Tanglová Role učitele v primární prevenci Praha 23318/ , Mgr.Kateřina Lešová Jak napsat žádost o grant Brno 699/ , Mgr.Martina Tanglová Cizinci ve škole Praha 4821/ , Mgr.Hana Fabiánová Školství a Zdraví 21 Praha 3417/ , Mgr.Martina Tanglová Školství a Zdraví 21 Praha 3417/ Mgr.Pavla Michalová Poznávání ekosystémů Praha 850,- 14., Mgr.Marie Nováková Aktualizace FS l Tuchlovice / , Mgr.Marie Nováková Manažerské řícení procesu změn Tuchlovice 15922/ Mgr.Marie Nováková Seminář pro ředitele Nymburk 19625/ ,- leden pros Mgr.Yveta Hrušková Koordinátor ŠVP Praha 34745/ ,- únor-duben 2008 S. Betková, Mgr.E.Polášková Kurz první pomoci Lysá n.labem / ,- 13

14 Mgr.J.Nováková, M.Solusová Základní norma zdravotních znalostí Mgr.M.Tanglová pro pedagogické pracovníky leden-červen 2008 Mgr.Yveta Hrušková Výchovné a kariérové poradenství Praha Mgr.Kateřina Lešová Kreslení prav. mozkovou hemisférou Praha Celkem ,- Zpracovala L.Hladíková Vzdělávání potřebné pro sestavení a realizaci ŠVP bylo dokončeno pro všechny členy pedagogického sboru v rámci naplňování cílů dvouletého projektu ESF a MŠMT Rozvoj klíčových kompetencí a celoživotního vzdělávání učitelů. V listopadu 2007 byl zakončen a vyhodnocen dvouletý projekt na minimalizaci šikany MIŠ. Jednotlivé semináře zaměřené na určitý obor si volili pedagogové v rámci svého Plánu osobního rozvoje, který si připravuje každý pedagog individuálně a projedná jej na začátku školního roku s ředitelkou školy. Poznatky ze vzdělávání si předávají pracovníci na metodických sdruženích a v rámci příslušné předmětové komise. Pokračovali jsme v dalším dvouletém projektu KRUH SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL, hrazeného z ESF a MŠMT jako partnerská škola. Projekt, vedený ZŠ Chraštice, je zaměřen na realizaci a úpravu školních vzdělávacích programů dle RVP ZV Nepedagogičtí pracovníci Jméno a příjmení Zařazení Úvazek Ludmila Hladíková ekonomka 1.00 Miloslava Solusová sekretářka 0.50 Luděk Boubín údržbář 0.50 Luděk Boubín školník 1.00 Helena Boubínová uklízečka 1.00 Miroslava Merhautová uklízečka 1.00 Libuše Nová uklízečka 1.00 Renata Nováková uklízečka 1.00 Komentář: K odešla do důchodu paní uklízečka Jana Bezuchová, která pracovala na této škole nejdéle ze všech stávajících pracovníků úctyhodných 30 let. Velmi obtížně po mnoha pokusech se nám povedlo vybrat novou uklízečku paní Renatu Novákovou teprve Přesto se bez pomoci paní Bezuchové neobejdeme, stále nám s úklidem na zástup vypomáhá. 3.3 Údaje o pracovnících v souhrnu Přepočtené osoby na plný úvazek - průměrný stav Pracovníků celkem 35,830 34,694 z toho mužů ,000 žen ,694 Učitelé 25,007 24,437 Vychovatelé 3,646 3,497 Nepedagogičtí pracovníci 7,177 6,760 14

15 z toho TH P ,500 provozní 5,677 5,260 Počet nekvalifikovaných učitelů 4 5 ostatních pracovníků 0 0 Noví absolventi uč.studia, nástup 0 0 Počet ost.učitelů, nástup 2 7 Počet učitelů, odchod 2 4 odchod na MD 2 1 Zpracovala L.Hladíková 3.4 Akce pro zaměstnance (hrazeno z FKSP) Příspěvek na obědy v hodnotě 10,- Kč na l oběd po celý školní rok Poskytování půjček na vybavení domácnosti v částce Kč Relaxační víkend v lázních Mšené v termínu Relaxační víkend v lázních Bohdaneč zaměřený na zdravou výživu v termínu Relaxační cvičení Pilates po celý školní rok Večeře uspořádaná ke Dni učitelů a předvánoční setkání s důchodci a ženami na mateřské dovolené Poskytování příspěvku na dovolenou v částce 1000,- Kč na l rok na pracovníka Zakoupení permanentek na relaxační masáže v Lysé nad Labem 10 masáží dle zájmu zaměstnanců Zakoupení permanentek do Solné jeskyně Praha celkem 10 vstupů dle zájmu zaměstnanců Zakoupení vitamínů pro všechny pracovníky v hodnotě 1000,- Kč na pracovníka Zakoupení darů při odchodu do důchodu a při 50. výročí věku pracovníka v částce 3000,- Kč Divadelní představení Manžel pro Opalu Hálkovo Městské divadlo Nymburk dne Divadelní představení Tenor na roztrhání - Hálkovo Městské divadlo Nymburk dne Lední revue Holiday on ice 2008 Sazka Arena Praha dne Muzikál Angelika divadlo Praha dne Divadelní představení Vstupte divadlo U Hasičů Praha dne Zpracovala L.Hladíková 15

16 4 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 4.1 Údaje k zápisu o povinné školní docházce k Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2008/ Výsledky přijímacího řízení na střední školy a) na víceletá gymnázia bylo přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku b) na střední školy bylo přijato: Gymnázia Střední odborné školy s maturitou 3 0 Střední odborná učiliště s výučním listem Neumístění žáci Celkem žáků c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 43 1 Zpracovala Mgr. H. Otradovská 16

17 Ze žáků 5. a 9. ročníků celkem 16 na základě dobrovolnosti zpracovalo absolventskou práci, která je svým rozsahem a formou na úrovni velmi dobré práce studenta střední školy. Téma práce si vybírali žáci podle svých zájmů. Spolupracovali s vyučujícím odpovídajícího oboru, který jim po celou dobu přípravy práce dělal konzultanta. K veřejné obhajobě před spolužáky a pedagogy bylo připuštěno pouze 11 z nich a tito úspěšní absolventi získali již tradiční tričko Certifikovaný absolvent 2008: Dvořáková Alena, 9.B Zvuk a vše kolem něj Chocenská Nikola, 9.A Volejbal Kazda Adam, 9.A Pískovcové koryto Krejcárková Pavlína, 9.B Osobní život Napoleona Bonaparte Miklasová Aneta, 9.B Dějiny filmu Nováková Vlasta, 9.A Divadlo Řečinská Andrea, 5.B Moderní tance Sabáková Dominika, 5.B Šelmy kočkovité Šnajdr Marek, 5.B In-line brusle Šolc Kryštof, 9.B Armáda České republiky Touš Pavel, 9.A Tvorba webových stránek školy 5 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES 5.1 Počty tříd v ročnících, počty žáků k Ročník Počet tříd Počet žáků Celkem v zahraničí 5.2 Přehled prospěchu a chování Ve školním roce 2007/2008 byly ve všech ročnících a předmětech splněny osnovy a dodrženy roční tematické plány. Jejich plnění bylo průběžně kontrolováno nejen vedením, ale i vedoucími MS a PK. V průměru bylo dosaženo ve výchovně vzdělávacím procesu dobrých výsledků. Detailnější přehledy prospěchu a chování žáků školy jsou uvedeny v příloze. 5.3 Testování žáků ve školním roce 2007/2008 Úspěšnost vzdělávacího procesu byla jako každý rok ověřována v celostátních testech SCIO a CERMAT. Žáci 9.r. si tak zkusili typ testů, které si střední školy objednávají u těchto společností jako přijímací zkoušky. 17

18 5.3.1 Srovnávací testování 9.r. Srovnávací testování (STZŠ) společnosti SCIO umožňuje zjistit, jaké znalosti, dovednosti a předpoklady ke klíčovým kompetencím mají žáci naší školy. V listopadu 2007 se všichni žáci 9. ročníků bez výjimky zúčastnili projektu STZŠ z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Percentil je počet procent ostatních, které účastník předstihl. Průměrný percentil je cca 50. Výsledky: Testy z českého jazyka 9.A percentil 49 9.B percentil 51 Testy z OSP - 9.A percentil 51 9.B percentil 50 Testy z matematiky - 9.A percentil 35 9.B percentil 35 Celorepublikový průměr úspěšnosti je percentil 47. Naše škola dosáhla průměr v Čj percentil 48 v OSP percentil 49 v M percentil 33 Závěr: V 9.A byli 3 žáci vyhodnoceni jako vysoce nadprůměrní a v 9.B bylo vysoce nadprůměrných 5 žáků Testy CERMAT 9.r. Testování opět celých 9. ročníků proběhlo v lednu Výsledky: Testy z českého jazyka 9.A 64,1 % 9.B 53,3 % Obecné dovednosti 9.A 52,9 % 9.B 43.3 % Matematické dovednosti 9.A 40,4 % 9.B 24,9 % Porovnání s ostatními školami: Celorepubliková průměrná úspěšnost žáků v českém jazyce je 54,3 %, naše škola 58,4 %. Obsadili jsme 496. místo z 1796 škol. V obecných dovednostech je v ČR úspěšnost 46,6 %, naše škola 47,9 %. Obsadili jsme 797. místo z 1796 škol. V matematických dovednostech je úspěšnost v ČR 33,6 %, naše škola 32,2 %. Obsadili jsme 996. místo z 1795 škol. Závěr: Z následujících výsledků vyplývá, že dosahujeme přibližně celorepublikového průměru, v českém jazyce je úspěšnost našich žáků vyšší než v ČR. Přitom řada žáků přistupuje k vyplnění testů laxně, nečtou správně zadání, po patnácti minutách končí tvrzením, že už je to nebaví nebo že tomu nerozumí, aniž by test dočetli do konce. Udělali jsme následující opatření pro zvýšení úrovně matematiky na škole: od dostal osmý ročník 1 hodinu nepovinné matematiky - přihlásilo se 100 % dětí. V devítce bude nadále matematika 5 hodin týdně a bude se dělit na skupinu studijní a doučovací. 18

19 5.3.3 Testování POTENCIÁLY 7.r. Cílem tohoto projektu SCIO pro 7.ročník je aktivně vyhledávat žáky, kteří mají dostatečné předpoklady k úspěšnému vysokoškolskému studiu a napomoci tomu, aby po základní škole pokračovali ve studiu na gymnáziu a následně pak na VŠ. Všech 27 žáků ze 7. ročníku se projektu zúčastnili v květnu Výsledky: Obecné studijní předpoklady 7.A percentil 41,4 9 žáků má vysoké předpoklady k vysokoškolskému studiu. Závěr: S výsledky testování byli seznámeni rodiče všech žáků. Díky spolupráci rodiny a školy ubývá neúspěšných žáků, vyučující podporují a motivují žáky ke kladnému vztahu k učení. 5.4 Semináře, besedy, exkurze, výchovné a kulturní pořady pro žáky celoročně září Sběr starého papíru Školní parlament Školní časopis J.A.K.se žije Klub mladého čtenáře Albatros, Fragment Možnost zubní preventivní prohlídky 2x ročně Plavání 10hodin v Čelákovicích Knižní veletrh Výstaviště Lysá n.l. Beseda o kompostování Sběr kaštanů Seminář na tvorbu třídního kolektivu lanová dráha v Praze Dopravní hřiště Nymburk Exkurze v MŠ Mašinka Seminář na tvorbu tř. kolektivu Muzeum hraček Benátky n.j. Evropský den jazyků projekt 2. a 3.ročník 3. a 6.r. 5. a 6.r. I. a II.st. 6.ročník 4.ročník 1. a 4.r. 1.ročník I. a II.st. říjen Výjezdní seminář Malý výtvarník Josefův Důl 2.ročník Projektový den Výchova k občanství I. a II.st. Beseda se spisovatelem: B.Stehno 4.A Vlastivědná exkurze Muzeum Praha 4.ročník Sociometrie OPPP Nymburk 6.A Cvičení v přírodě ročník Slavnost padajícího listí I.st. a ŠD Kino IMAX Praha - Dinosauři 5.ročník Exkurze Kbely 8.ročník Kino Lysá n.l.- Shrek 3 I.stupeň Beseda s PČR trestní odpovědnost 8.a 9. ročník Beseda o ústní hygieně 1. ročník 19

20 listopad prosinec leden únor Burza středních škol 9.ročník Cvičení v přírodě 1.ročník Beseda k prevenci proti úrazům II.stupeň Exkurze Muzeum Praha 3.ročník Odpoledne s rodiči 4.A Projektový den Myšlení v evropských a globálních souvislostech I.II.stupeň SCIO testy 9.ročník IPS Nymburk 9.ročník Semiramis prevence sociálně patologických jevů 7. a 8.ročník Semiramis prevence sociálně patologických jevů 9.ročník Mikulášská nadílka I. stupeň Beseda s PČR trestní odpovědnost 7. ročník Vánoční výstava - Muzeum B.Hrozného 4.B Vánoce ve Skanzenu Přerov n.l. 2.a 5. ročník Výtvarná dílna s rodiči 4.B Čertovské slavnosti 2.A Vánoční trhy 3. ročník Kouzelná rolnička vystoupení na Výstavišti I. a II.st. Kino Lysá n.l. vánoční vystoupení ZUŠ I.stupeň Projektový den Multikulturní výchova I. a II.st. KMD divadlo ABC - Šakalí léta II.stupeň Projekt Hudba mého kmene 6. ročník Vánoční besídky I. a II.st. Den otevřených dveří s prohlídkou školy Lyžařský výcvikový kurz v Deštném 7.A Sociometrie OPPP Nymburk 6.A Sportovní soustředění v Deštném 8. ročník Exkurze ve Štefánikově hvězdárně - Praha 2. ročník Národní galerie Praha 3. ročník Slavnost Pisálka 1.A Testy Cermat 9.ročník Semiramis prevence sociálně patologických jevů 6. ročník Podmořský svět - Perla oceánu - Praha 4. ročník Masopust v ZŠ B.Hrozného 2.A Exkurze Regiony ČR na Výstaviští 8. ročník Exkurze na SZŠ v Poděbradech 8. ročník Projekt Panenka - humanitární akce I. a II.st. 20

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 2.1 Úplnost a velikost školy

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 2.1 Úplnost a velikost školy 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola B. Hrozného Lysá nad Labem je městská škola rodinného typu s dlouholetou tradicí, založená v roce 1745. Poskytuje stupeň základního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1 Charakteristika školy.3 1.1.1 Škola... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Průběh školního roku 2007/2008. červenec a srpen 2007. září. říjen

Průběh školního roku 2007/2008. červenec a srpen 2007. září. říjen Výroční zpráva školy školní rok 27-28 Základní škola T. G. Masaryka L I T O L Adresa: Palackého 16 Zpracoval: 289 22 Lysá nad Labem ředitel školy tel.: 325 561 119 Mgr. Petr Eliška IZO: 2 2 639 IČO: 79

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Průběh školního roku 2010/2011. červenec a srpen 2010. září. říjen. listopad

Průběh školního roku 2010/2011. červenec a srpen 2010. září. říjen. listopad Výroční zpráva školy školní rok 21-211 Základní škola T. G. Masaryka L I T O L Adresa: Palackého 16 Zpracoval: 289 22 Lysá nad Labem ředitel školy tel.: 325 561 119 Mgr. Petr Eliška e-mail: zslitol@seznam.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Koncepce rozvoje školy 2011-2015 prosinec 2010 Zpracovala Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy - 1 - Obsah I. Základní údaje o škole II. III. Cíle stanovené v předchozím období a jejich splnění Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více