Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2007-2008"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy

2 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Škola Základní údaje o škole Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Materiálně technické podmínky školy Školská rada Kolegium ředitelky školy Školní parlament PŘEHLED OBORŮ ZÁKL. VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Učební plány ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH ŠKOLY Přehled zaměstnanců školy Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Údaje o pracovnících v souhrnu Akce pro zaměstnance VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Údaje k zápisu o povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení na střední školy VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES Počty tříd v ročnících, počty žáků Přehled prospěchu a chování Testování žáků Semináře, besedy, exkurze, výchovné a kulturní pořady pro žáky Školní a výjezdní semináře Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu Hodnocení ŠVP Harmonická škola Hodnocení činnosti školní družiny Hodnocení činnosti školního klubu Hodnocení prevence sociálně patologických jevů Hodnocení plánu ICT Hodnocení plánu environmentální výchovy Nabídka nepovinných předmětů a kroužků ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Přehled účasti a úspěchů v soutěžích Akce pro rodiče a veřejnost Spolupráce s okolními školami a partnery školy KONTROLNÍ ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Doplňující informace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁVĚR PŘÍLOHY 2

3 Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem Komenského1534 okres Nymburk fakultní škola MFF UK Praha 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1. 1 Základní údaje o škole Škola Název školy Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem, Komenského1534, okres Nymburk Adresa školy Lysá nad Labem, Komenského 1534 IČO IZO Vedení školy ředitelka: Mgr. Marie Nováková zástupkyně ředitelky: Mgr. Yveta Hrušková Kontakt tel.: fax: www: Zřizovatel Název zřizovatele Město Lysá nad Labem Adresa zřizovatele Lysá nad Labem, Husovo nám. 23 Kontakt tel.: fax: www: Součásti školy kapacita Základní škola 550 Školní družina 150 Školní klub Základní údaje o součástech školy k Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků Počet žáků na oddělení na třídu/oddělení pedagoga 1. stupeň ZŠ ,8 18/1,0 2. stupeň ZŠ ,1 13/1,0 Školní družina /1,0 Školní klub /0,5 Komentář: Zvláštní plnění povinné docházky v zahraničí mají 4 žáci. 3

4 Školní klub má normativní naplněnost 150 dětí na 1 vychovatelku, proto je její úvazek navýšen z mzdových prostředků školy z 0,3 na 0,5, aby mohl být klub na žádost rodičů v provozu alespoň 14 hodin týdně. Základní škola J.A.Komenského v Lysé nad Labem je zařazena do sítě škol s účinností od , její první pavilony B a C byly dány do provozu a během dvou let se škola rozrostla na současných osm pavilonů A - H. Dne byl škole udělen čestný název Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem. Dnem je škola právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou s právní formou příspěvková organizace. Se snižováním počtu žáků byly prostory školy postupně pronajaty dalším subjektům - Obchodní akademii, bývalé ZŠ speciální, školní restauraci Eurest, Pedagogicko psychologické poradně Nymburk, zubní a praktické lékařce, kadeřnici a kosmetičce Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovny, multimediální učebny Odpočinkový areál, hřiště Nachází se mezi pavilony, včetně hřiště ŠD. Sportovní zařízení 2 tělocvičny; sportovní hřiště je z hlediska BOZP nevyhovující, je zhotoven projet na rekonstrukci. Dílny a pozemky 1 dílna ve společné správě s bývalou ZŠ speciální; pozemky škola nemá. Žákovský nábytek Dle vyhlášky 410/2005 Sb. vyhovující pouze na I.stupni, na II.stupni se bude postupně vyměňovat. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vzhledem ke snížení meziročního rozpočtu z KÚ pečlivě vybírány především aktuální věci (nástěnné mapy a přehledy Z, D, Aj, Rj), PC programy, výuková DVD a CD; řada věcí byla získána z různých grantů zdarma např. přenosná přírodovědná laboratoř Vodní kufřík od nadace Veolia aj. Vybavení žáků učebnicemi a učebními Postupné pořizování nových učebnic dle RVP ZV. texty Vybavení kabinetů a učeben Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Všude 35 let starý skříňový nábytek, v kabinetech dle vyhlášky 410/2005 Sb. nevyhovující osvětlení; vybavenost pomůckami na dobré úrovni, chybí kvalitnější mikroskopy a citlivější váhy. 50 PC - z toho 40 přístupných žákům, 45 připojených na vysokorychlostní internet, 4 notebooky, 1 interaktivní tabule, 2 zpětné projektory z toho 1 přenosný, 10 televizí, 10 VHS přehrávačů, 4 DVD přehrávače, 21 radiomagnetofonů. Za audiovizuální a výpočetní techniku vděčíme obrovské podpoře SRPDŠ a sponzorování jednotlivých rodičů. 4

5 Investiční rozvoj Opravy a údržba budov jsou plánovány společně s MěÚ v Lysé nad Labem, který je majitelem budov. V období školního roku 2007/2008 (od sepsání předchozí výroční zprávy ) byly jako investice realizovány tyto akce: 1. zateplení a výměna oken na pavilonu B 2. dokončení výměny dveří a oken hlavního vchodu 3. montáž regulačních ventilů přívodu tepla do jednotlivých pavilonů školy 4. výměna elektrických silových kabelů a rozvodných skříněk u pavilonů A, B, C, 5. odstranění závad elektroinstalace z revizních zpráv 6. zakoupení žákovských lavic a židlí do dvou učeben v celkové hodnotě ,- Kč 7. rekonstrukce střechy pavilonu E Potřebné investice ve výhledu: 1. realizace schváleného projektu na zateplení a výměnu oken celého areálu školy - zednické a malířské práce po výměně oken, nákup žaluzií na sluneční straně 2. realizace vyhlášky 410/2005 Sb. vybavení tříd školním nábytkem posuvné židle a stoly - rekonstrukce hygienického zařízení a šaten v pavilonu E - malování školy = povinnost každé 3 roky 3. automatické otvírání hlavního vchodu včetně kamery, zabezpečení vstupu do školy 4. regulační ventily na topná tělesa ve všech pavilonech 5. odstranění havarijního stavu elektrorozvodů 6. odstranění havarijního stavu 5 tabulí ve třídách 7. úprava suterénu pavilonu D pro potřeby ŠD 8. výměna dlaždic na chodbách a WC ve všech pavilonech, které jsou z hlediska BOZP nebezpečné 9. rekonstrukce šaten v pavilonu A, které jsou z hlediska BOZP nebezpečné Z rozpočtu školy na údržbu a z částek získaných z pronájmů byly realizovány ve školním roce 2007/2008 tyto akce v celkové částce ,- Kč: 1.v učebně V.A, učebně AJ a v místnosti pro jednání s rodiči na pavilonu D nové PVC v celkové částce ,-Kč 2. vymalování pavilonu B po výměně oken za ,- Kč 3. zhotovení žaluzií v pavilonu B v celkové částce ,- Kč 4. oprava střechy nad chodbou u šaten v částce ,- Kč 5. oprava signalizace v částce 5 605,- Kč 6. oprava skel u tělocvičny v částce 3 803,- Kč 7. zakoupení interaktivní tabule v hodnotě ,- Kč 8. zakoupení softwaru k interaktivní tabuli v hodnotě ,- Kč 9. kabeláž a instalace interaktivní tabule v částce ,- Kč 10. pro zlepšení pracovního prostředí zakoupeny tři ledničky a varné konvice v celkové částce ,- Kč 11. do počítačové pracovny zakoupeny tři počítače v celkové částce ,- Kč, notebook k projektoru na výuku v celkové částce ,- Kč 12. vybudování WC v Základní škole bývalé speciální v částce ,- Kč 13. vybudování hřiště, dokoupení houpacích zvířátek pro školní družinu v částce ,- Kč 14. zakoupení softwaru pro AVG ochrana počítačů proti virům v částce ,- Kč 5

6 15. zakoupení počítače pro školní parlament v částce ,- Kč z peněz za sběr starého papíru 16. zakoupení keramické tabule v částce ,- Kč 17. zakoupení komba, mikrofonů pro hudební pořady ve škole v částce ,- Kč 18. vybavení dvou tříd I. stupně školními lavicemi a židlemi včetně učitelských stolů v částce ,- Kč 19. osvětlení v učebnách výtvarné a hudební výchovy v částce ,- Kč 20. výměna PVC v učebně 202 a 203 pavilonu D v částce ,-Kč 21. malování Základní školy bývalé speciální ,- Kč 22. malování chodeb pavilonu G v částce ,- Kč Výhled nutné údržby na rok 2009, hrazené z rozpočtu školy: 1. dva kvalitní počítače pro učitele, zpětný projektor + ozvučení do hudební výchovy I.stupeň (požadováno ČŠI - viz zpráva z března 2007) 2. nové PVC v kabinetech, sborovně, ředitelně 3. malování učebny výtvarné výchovy, chodeb a šaten v pavilonu E 4. zasíťování pavilonu D internetem 5. opravy na Základní škole, bývalé speciální (výměna lina + podlaha 2 tříd, nátěr radiátorů) 6. osvětlení zářivky v učebně cvičné kuchyně, 1 herně ŠD a ve sborovně, na chodbách v šatnách pavilonu E 7. nátěr radiátorů v pavilonu B a ochranné kryty na radiátory 8. zhotovení schodiště v nerovném terénu na hřišti ŠD 9. ostatní údržba- opravy malování, elektro, nátěry, zednické, klempířské a vodoinstalatérské práce Zpracovala L. Hladíková 1.2 Školská rada Datum zřízení Funkce Orgán školy dle 167, školského zákona 561/2004 Sb., umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Členové školské rady 2007/2008 Mgr. Martina Tanglová (předsedkyně školské rady), Mgr. Michaela Trojanová za pedagogy; Alice Tomková, Helena Takačová-Šnajdrová za zákonné zástupce; Mgr. Josef Tomek, Naděžda Janásová za zřizovatele. 1.3 Kolegium ředitelky školy Datum zřízení Funkce Poradní orgán ŘŠ (na škole není odborová organizace), tvořený vedoucími metodických sdružení a předmětových komisí, zástupkyní ŘŠ a ekonomkou. Členové kolegia 2007/2008 Mgr.H. Šafářová (MS 1. období I.stupně), Mgr. Z. Nováková(MS 2. období I.stupně), Mgr. J. Rudolfová (PK humanitních předmětů), Mgr. I. Střasličková (PK cizích jazyků), 6

7 Mgr. Z. Lomáková(PK přírodovědných předmětů), Mgr. H. Fabiánová (PK výchov, výchovný poradce), J. Mašková (MS ŠD), Mgr. Y. Hrušková (zástupkyně ŘŠ) L. Hladíková (ekonomka) 1.4 Školní parlament Datum zřízení Funkce Zástupci všech tříd od 4. do 9. ročníku, zajišťující vliv žáků na rozhodování o záležitostech školy. Členové parlamentu Pavlína Krejcárková, předsedkyně ŠP 4.A Jan Touš, Vojtěch Pleva 4.B David Šenkeřík, Barbora Horvátová 5.A Josef Šenkeřík, Christos Micopulos 5.B Dominika Sabáková, Lucie Rosbergová 6.A Václav Zoubek, František Valášek 6.B Jana Hřebíčková, Ivana Hradecká 7.A Natálie Hrušková, Ludmila Boubínová 8.A Michal Skuhrovec, Mikuláš Pýcha 8.B Milan Kábrt, Tereza Havlenová 9.A Vlasta Nováková, Nikola Chocenská 9.B Petra Bendlová, Lenka Kynclová Koordinátoři práce ŠP Mgr. S. Sabáková, Mgr. I. Racková 7

8 2 PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Zařazené ročníky C/01 Základní škola 1., 2., 6., 7. b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Zařazené ročníky C/001 Základní škola 3., 4., 5., 8., Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené ročníky ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / , 4., 5., 8., 9. ŠVP HARMONICKÁ ŠKOLA (dle Rámcového vzdělávacího 1., 2., 6., 7. programu pro základní vzdělávání, č.j / ) 2.3 Učební plány Vzdělávací program Základní škola, č.j /96-2 Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 1,5 2 3,5 Vlastivěda 1,5 2 3,5 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Volba povolání 1 1 Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Volitelné předměty

9 Tělesná výchova Školní vzdělávací program Harmonická škola, Povinné Celkem vyučovací ročník ročník ročník ročník ročník předměty Český jazyk (8+4) Anglický jazyk (9+2) Matematika Počítačové dovednosti Člověk a jeho svět Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a (22+3) její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Hudební výchova Umění a Výtvarná kultura výchova Tělesná Člověk a výchova zdraví Člověk a svět Člověk a svět práce práce Celková časová dotace Povinné vyuč. předměty 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Celkem Vzdělávací obor Vzdělávací oblast Český jazyk Český jazyk (16+1) a literatura Jazyk a jazyk. Anglický Cizí jazyk komunikace jazyk (12+4) Matematika Matematika a její aplikace (16+1) Počítačové dovednosti Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis + Výchova k Člověk a společnost občanství Fyzika Fyzika Chemie Chemie Člověk a 9

10 Přírodopis Přírodopis příroda Zeměpis celk.22 Zeměpis Hudební výchova Hudební výchova Umění a Výtvarná Výtvarná kultura výchova celk.10 výchova Osobnostní ( +1) Průřezová témata výchova Výchova ke Výchova ke zdraví 3 zdraví Člověk a Tělesná Tělesná zdraví výchova celk.11 výchova Člověk a svět Člověk a svět práce práce Povinně volit Disponibilní časová dotace předměty Celková časová dotace 3 ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH ŠKOLY 3.1 Přehled zaměstnanců školy - fyzické osoby k Počet zaměstnanců celkem na MD Počet učitelů ZŠ na MD Počet vychovatelů ŠD a ŠK 5 Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 Komentář Některé vychovatelky pracují na část úvazku zároveň jako učitelky a vychovatelka ŠK je zároveň sekretářkou. Dne nastoupila mateřskou dovolenou Mgr. Michaela Trojanová, roz.říhová; dne odešel do zaslouženého důchodu dlouholetý učitel Čj D, lyský básník Mgr. Bedřich Stehno. 3.2 Přehled pracovníků školy stav k Pedagogičtí pracovníci Titul Jméno a příjmení Vzdělání Aprobace Praxe Úvazek Simeona Betková středoškolské nekvalifikována 23 let 127 dní 1.00 Ing. Josef Bodlák vysokoškolské nekvalifkován 20 let 340 dní 1.00 Jana Erbenová vyšší odborné konzervatoř a VOŠ 10 let 334 dní 0.27 Mgr. Hana Fabiánová vysokoškolské spec. pedagogika 22 let 150 dní 1.00 Bc. Lucie Gurrick vysokoškolské spec. pedagogika 3 roky 95 dní 0.27 Mgr. František Hajný vysokoškolské těl. výchova a sport 17 let 35 dní 1.00 Mgr. Yveta Hrušková vysokoškolské učitel pro I.stupeň 24 let 213 dní

11 Marie Kracíková středoškolské vychovatelství 26 roků 314 dní 0.84 Michal Krebs středoškolské nekvalifikován 1 rok 0.45 Mgr. Kateřina Lešová vysokoškolské vychovatelství 5 roků 60 dní 0.84 Mgr. Zdeňka Lomáková vysokoškolské matematika-fyzika 31 let 311 dní 1.00 Jana Mašková středoškolské vychovatelství 29 roků 352 dní 1.00 Mgr. Pavla Michalová vysokoškolské učitelství pro SŠ 10 roků 90 dní 1.00 Jana Musilová středoškolské nekvalifikována 1 rok 0.18 Mgr. Jana Nováková vysokoškolské učitel pro I.stupeň nad 32 roků 1.00 Mgr. Marie Nováková vysokoškolské učitel všeob.vzd.př. 21 roků 47 dní 1.00 Mgr. Zdenka Nováková vysokoškolské učitel pro I.stupeň 25 roků 217 dní 1.00 Mgr. Hana Otradovská vysokoškolské učitel všeob.vzd.př. 24 roků 181 dní 0.91 Andrea Pencová středoškolské nekvalifikována 1 rok 0.36 Mgr. Jiří Pinka vysokoškolské učitel pro II.stupeň 10 roků 153 dní 0.72 Mgr. Eva Polášková vysokoškolské učitel pro I.stupeň 23 roků 313 dní 1.00 Mgr. Irena Racková vysokoškolské učitel pro I.stupeň 16 roků 350 dní 1.00 Mgr Jolana Rudolfová vysokoškolské učitel všeob.vz.př. 21 roků 314 dní 1.00 Mgr. Štěpánka Řečinská vysokoškolské učitel pro I.stupeň 17 roků 57 dní 1.00 Mgr. Simona Sabáková vysokoškolské učitel všeob.vz.př. 13 roků 278 dní 1.00 Miloslava Solusová středoškolské spec. pedagogika 21 roků 211 dní 0.50 Mgr. Ivana Střasličková vysokoškolské učitel pro I.stupeň 20 roků 314 dní 1.00 Mgr. Helena Šafářová vysokoškolské učitel pro I.stupeň 29 roků 287 dní 1.00 Helena Šmídová středoškolské nekvalifikována 1 rok 0.22 Mgr. Dagmar Tanglová vysokoškolské učitel pro II.stupeň 12 roků 58 dní 1.00 Mgr. Martina Tanglová vysokoškolské učitel pro I.stupeň 10 roků 311 dní 1.00 Mgr. Libuše Valešková vysokoškolské spec. pedagogika nad 32 roků 0.18 Mgr. Petra Zemanová vysokoškolské učitel pro I.stupeň 5 roků 335 dní 0.27 Zpracovala L.Hladíková Třídní učitelé I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VI.B VII.A VIII.A VIII.B IX.A IX.B Mgr. Eva Polášková Mgr. Štěpánka Řečinská Mgr. Martina Tanglová Simeona Betková Mgr. Zdenka Nováková Mgr. Helena Šafářová Mgr. Hana Fabiánová Mgr. Ivana Střasličková Mgr. Jana Nováková Mgr. Irena Racková Mgr. Jolana Rudolfová Mgr. Pavla Michalová Mgr. František Hajný Ing. Josef Bodlák Mgr. Zdena Lomáková Mgr. Dagmar Tanglová Mgr. Simona Sabáková 11

12 Vyučující bez třídnictví: Jana Erbenová, Bc. Lucie Gurrick, Michal Krebs, Mgr. Kateřina Lešová, Jana Musilová, Jitka Obstová, Mgr. Hana Otradovská, Andrea Pencová, Mgr. Jiří Pinka, Helena Šmídová, Mgr. Libuše Valešková, Mgr. Petra Zemanová Výchovné poradkyně: Mgr. Hana Otradovská pro volbu povolání, Mgr. Hana Fabiánová pro poruchy učení a chování Školní metodičky prevence: Mgr. Simona Sabáková, Mgr. Martina Tanglová Metodik environmentální výchovy: Mgr. Pavla Michalová Metodik ICT: Ing. Josef Bodlák Asistentka pedagoga: Jitka Obstová Vychovatelky školní družiny a školního klubu: Jana Mašková vedoucí vychovatelka, Mgr. Kateřina Lešová, Marie Kracíková, Jitka Obstová, Miloslava Solusová Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let Nad 55 let do důchod. věku V důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář: Průměrný věk pedagogů je 41 let. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Datum Jméno účastníka Název Místo konání Akreditace Částka Rozvoj klíč.kompetencí a CZ.04.03/ / Grant všichni PP celoživotního vzdělávání učitelů Lysá n.l , Mgr.Martina Tanglová Projektové vyučování na I.stupni Nymburk 4821/ , Eva Mukařovská Koncepce výuky Aj na I.stupni Kolín K10 200, Jana Mašková Když venku prš í- ŠD Nymburk N10 400,- říjen listopad 07 Mgr.Yveta Hrušková Certifikovaný lektor DVPP Praha 4397/ , Mgr.Helena Šafářová Výuka vzájemné spolupráce žáků Mladá Boleslav 19625/ , Simeona Betková Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Hana Fabiánová Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Jana Nováková Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Marie Nováková Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Hana Otradovská Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Eva Polášková Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Michaela Říhová Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Simona Sabáková Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Ivana Střasličková Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Dagmar Tanglová Minimalizace šikany Kladno 15989/

13 Mgr.Martina Tanglová Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Petra Zemanová Minimalizace šikany Kladno 15989/ Jitka Obstová Zdravotník zotavovacích akcí Praha 27910/ Mgr.Marie Nováková Studium pro ředitele škol (FS l) Praha 34745/ Mgr.Libuše Valešková Vazba a aranžování květin Praha 11452/05-20/ Jitka Obstová Asistent pedagoga Praha 29361/ Mgr.Yveta Hrušková Bakalář pro vedoucí pracovníky Mladá Boleslav 34779/ , Mgr.Dagmar Tanglová Rozvoj geometrického myšlení Praha 11377/ Mgr.Helena Šafářová Zápisy do prvních tříd Mladá Boleslav 34779/ ,- leden 2008 Mgr.Yveta Hrušková Certifikovaný lektor DVPP Praha 4397/ , Mgr.Marie Nováková Pracovní řád Nymburk N , Mgr.Dagmar Tanglová Výuka chemie Nymburk 09-2-N20 400, Mgr.Hana Fabiánová Studium prevence soc.pat. jevů Praha 4821/ / Simeona Betková Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Ing.Bodlák Josef Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Hana Fabiánová Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.František Hajný Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Yveta Hrušková Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Zdenka Lomáková Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Pavla Michalová Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Zdenka Nováková Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Jiří Pinka Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Eva Polášková Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Jolana Rudolfová Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Štěpánka Řečinská Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Simona Sabáková Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Helena Šafářová Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Martina Tanglová Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Martina Tanglová Preventivní program soc.pat.jevů Praha 3935/ , Andrea Pencová Internetový kurz pro učitele Praha , Andrea Pencová Autorita ve výchově Nymburk 3846/ , Jitka Obstová Autorita ve výchově Nymburk 3846/ , Mgr.Yveta Hrušková Výuk. strategie k rozvíjení klíč.komp. Hradec Králové 23100/ Jitka Obstová Práce rodičů s dítětem Praha 800, Mgr.Martina Tanglová Role učitele v primární prevenci Praha 23318/ , Mgr.Kateřina Lešová Jak napsat žádost o grant Brno 699/ , Mgr.Martina Tanglová Cizinci ve škole Praha 4821/ , Mgr.Hana Fabiánová Školství a Zdraví 21 Praha 3417/ , Mgr.Martina Tanglová Školství a Zdraví 21 Praha 3417/ Mgr.Pavla Michalová Poznávání ekosystémů Praha 850,- 14., Mgr.Marie Nováková Aktualizace FS l Tuchlovice / , Mgr.Marie Nováková Manažerské řícení procesu změn Tuchlovice 15922/ Mgr.Marie Nováková Seminář pro ředitele Nymburk 19625/ ,- leden pros Mgr.Yveta Hrušková Koordinátor ŠVP Praha 34745/ ,- únor-duben 2008 S. Betková, Mgr.E.Polášková Kurz první pomoci Lysá n.labem / ,- 13

14 Mgr.J.Nováková, M.Solusová Základní norma zdravotních znalostí Mgr.M.Tanglová pro pedagogické pracovníky leden-červen 2008 Mgr.Yveta Hrušková Výchovné a kariérové poradenství Praha Mgr.Kateřina Lešová Kreslení prav. mozkovou hemisférou Praha Celkem ,- Zpracovala L.Hladíková Vzdělávání potřebné pro sestavení a realizaci ŠVP bylo dokončeno pro všechny členy pedagogického sboru v rámci naplňování cílů dvouletého projektu ESF a MŠMT Rozvoj klíčových kompetencí a celoživotního vzdělávání učitelů. V listopadu 2007 byl zakončen a vyhodnocen dvouletý projekt na minimalizaci šikany MIŠ. Jednotlivé semináře zaměřené na určitý obor si volili pedagogové v rámci svého Plánu osobního rozvoje, který si připravuje každý pedagog individuálně a projedná jej na začátku školního roku s ředitelkou školy. Poznatky ze vzdělávání si předávají pracovníci na metodických sdruženích a v rámci příslušné předmětové komise. Pokračovali jsme v dalším dvouletém projektu KRUH SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL, hrazeného z ESF a MŠMT jako partnerská škola. Projekt, vedený ZŠ Chraštice, je zaměřen na realizaci a úpravu školních vzdělávacích programů dle RVP ZV Nepedagogičtí pracovníci Jméno a příjmení Zařazení Úvazek Ludmila Hladíková ekonomka 1.00 Miloslava Solusová sekretářka 0.50 Luděk Boubín údržbář 0.50 Luděk Boubín školník 1.00 Helena Boubínová uklízečka 1.00 Miroslava Merhautová uklízečka 1.00 Libuše Nová uklízečka 1.00 Renata Nováková uklízečka 1.00 Komentář: K odešla do důchodu paní uklízečka Jana Bezuchová, která pracovala na této škole nejdéle ze všech stávajících pracovníků úctyhodných 30 let. Velmi obtížně po mnoha pokusech se nám povedlo vybrat novou uklízečku paní Renatu Novákovou teprve Přesto se bez pomoci paní Bezuchové neobejdeme, stále nám s úklidem na zástup vypomáhá. 3.3 Údaje o pracovnících v souhrnu Přepočtené osoby na plný úvazek - průměrný stav Pracovníků celkem 35,830 34,694 z toho mužů ,000 žen ,694 Učitelé 25,007 24,437 Vychovatelé 3,646 3,497 Nepedagogičtí pracovníci 7,177 6,760 14

15 z toho TH P ,500 provozní 5,677 5,260 Počet nekvalifikovaných učitelů 4 5 ostatních pracovníků 0 0 Noví absolventi uč.studia, nástup 0 0 Počet ost.učitelů, nástup 2 7 Počet učitelů, odchod 2 4 odchod na MD 2 1 Zpracovala L.Hladíková 3.4 Akce pro zaměstnance (hrazeno z FKSP) Příspěvek na obědy v hodnotě 10,- Kč na l oběd po celý školní rok Poskytování půjček na vybavení domácnosti v částce Kč Relaxační víkend v lázních Mšené v termínu Relaxační víkend v lázních Bohdaneč zaměřený na zdravou výživu v termínu Relaxační cvičení Pilates po celý školní rok Večeře uspořádaná ke Dni učitelů a předvánoční setkání s důchodci a ženami na mateřské dovolené Poskytování příspěvku na dovolenou v částce 1000,- Kč na l rok na pracovníka Zakoupení permanentek na relaxační masáže v Lysé nad Labem 10 masáží dle zájmu zaměstnanců Zakoupení permanentek do Solné jeskyně Praha celkem 10 vstupů dle zájmu zaměstnanců Zakoupení vitamínů pro všechny pracovníky v hodnotě 1000,- Kč na pracovníka Zakoupení darů při odchodu do důchodu a při 50. výročí věku pracovníka v částce 3000,- Kč Divadelní představení Manžel pro Opalu Hálkovo Městské divadlo Nymburk dne Divadelní představení Tenor na roztrhání - Hálkovo Městské divadlo Nymburk dne Lední revue Holiday on ice 2008 Sazka Arena Praha dne Muzikál Angelika divadlo Praha dne Divadelní představení Vstupte divadlo U Hasičů Praha dne Zpracovala L.Hladíková 15

16 4 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 4.1 Údaje k zápisu o povinné školní docházce k Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2008/ Výsledky přijímacího řízení na střední školy a) na víceletá gymnázia bylo přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku b) na střední školy bylo přijato: Gymnázia Střední odborné školy s maturitou 3 0 Střední odborná učiliště s výučním listem Neumístění žáci Celkem žáků c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 43 1 Zpracovala Mgr. H. Otradovská 16

17 Ze žáků 5. a 9. ročníků celkem 16 na základě dobrovolnosti zpracovalo absolventskou práci, která je svým rozsahem a formou na úrovni velmi dobré práce studenta střední školy. Téma práce si vybírali žáci podle svých zájmů. Spolupracovali s vyučujícím odpovídajícího oboru, který jim po celou dobu přípravy práce dělal konzultanta. K veřejné obhajobě před spolužáky a pedagogy bylo připuštěno pouze 11 z nich a tito úspěšní absolventi získali již tradiční tričko Certifikovaný absolvent 2008: Dvořáková Alena, 9.B Zvuk a vše kolem něj Chocenská Nikola, 9.A Volejbal Kazda Adam, 9.A Pískovcové koryto Krejcárková Pavlína, 9.B Osobní život Napoleona Bonaparte Miklasová Aneta, 9.B Dějiny filmu Nováková Vlasta, 9.A Divadlo Řečinská Andrea, 5.B Moderní tance Sabáková Dominika, 5.B Šelmy kočkovité Šnajdr Marek, 5.B In-line brusle Šolc Kryštof, 9.B Armáda České republiky Touš Pavel, 9.A Tvorba webových stránek školy 5 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES 5.1 Počty tříd v ročnících, počty žáků k Ročník Počet tříd Počet žáků Celkem v zahraničí 5.2 Přehled prospěchu a chování Ve školním roce 2007/2008 byly ve všech ročnících a předmětech splněny osnovy a dodrženy roční tematické plány. Jejich plnění bylo průběžně kontrolováno nejen vedením, ale i vedoucími MS a PK. V průměru bylo dosaženo ve výchovně vzdělávacím procesu dobrých výsledků. Detailnější přehledy prospěchu a chování žáků školy jsou uvedeny v příloze. 5.3 Testování žáků ve školním roce 2007/2008 Úspěšnost vzdělávacího procesu byla jako každý rok ověřována v celostátních testech SCIO a CERMAT. Žáci 9.r. si tak zkusili typ testů, které si střední školy objednávají u těchto společností jako přijímací zkoušky. 17

18 5.3.1 Srovnávací testování 9.r. Srovnávací testování (STZŠ) společnosti SCIO umožňuje zjistit, jaké znalosti, dovednosti a předpoklady ke klíčovým kompetencím mají žáci naší školy. V listopadu 2007 se všichni žáci 9. ročníků bez výjimky zúčastnili projektu STZŠ z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Percentil je počet procent ostatních, které účastník předstihl. Průměrný percentil je cca 50. Výsledky: Testy z českého jazyka 9.A percentil 49 9.B percentil 51 Testy z OSP - 9.A percentil 51 9.B percentil 50 Testy z matematiky - 9.A percentil 35 9.B percentil 35 Celorepublikový průměr úspěšnosti je percentil 47. Naše škola dosáhla průměr v Čj percentil 48 v OSP percentil 49 v M percentil 33 Závěr: V 9.A byli 3 žáci vyhodnoceni jako vysoce nadprůměrní a v 9.B bylo vysoce nadprůměrných 5 žáků Testy CERMAT 9.r. Testování opět celých 9. ročníků proběhlo v lednu Výsledky: Testy z českého jazyka 9.A 64,1 % 9.B 53,3 % Obecné dovednosti 9.A 52,9 % 9.B 43.3 % Matematické dovednosti 9.A 40,4 % 9.B 24,9 % Porovnání s ostatními školami: Celorepubliková průměrná úspěšnost žáků v českém jazyce je 54,3 %, naše škola 58,4 %. Obsadili jsme 496. místo z 1796 škol. V obecných dovednostech je v ČR úspěšnost 46,6 %, naše škola 47,9 %. Obsadili jsme 797. místo z 1796 škol. V matematických dovednostech je úspěšnost v ČR 33,6 %, naše škola 32,2 %. Obsadili jsme 996. místo z 1795 škol. Závěr: Z následujících výsledků vyplývá, že dosahujeme přibližně celorepublikového průměru, v českém jazyce je úspěšnost našich žáků vyšší než v ČR. Přitom řada žáků přistupuje k vyplnění testů laxně, nečtou správně zadání, po patnácti minutách končí tvrzením, že už je to nebaví nebo že tomu nerozumí, aniž by test dočetli do konce. Udělali jsme následující opatření pro zvýšení úrovně matematiky na škole: od dostal osmý ročník 1 hodinu nepovinné matematiky - přihlásilo se 100 % dětí. V devítce bude nadále matematika 5 hodin týdně a bude se dělit na skupinu studijní a doučovací. 18

19 5.3.3 Testování POTENCIÁLY 7.r. Cílem tohoto projektu SCIO pro 7.ročník je aktivně vyhledávat žáky, kteří mají dostatečné předpoklady k úspěšnému vysokoškolskému studiu a napomoci tomu, aby po základní škole pokračovali ve studiu na gymnáziu a následně pak na VŠ. Všech 27 žáků ze 7. ročníku se projektu zúčastnili v květnu Výsledky: Obecné studijní předpoklady 7.A percentil 41,4 9 žáků má vysoké předpoklady k vysokoškolskému studiu. Závěr: S výsledky testování byli seznámeni rodiče všech žáků. Díky spolupráci rodiny a školy ubývá neúspěšných žáků, vyučující podporují a motivují žáky ke kladnému vztahu k učení. 5.4 Semináře, besedy, exkurze, výchovné a kulturní pořady pro žáky celoročně září Sběr starého papíru Školní parlament Školní časopis J.A.K.se žije Klub mladého čtenáře Albatros, Fragment Možnost zubní preventivní prohlídky 2x ročně Plavání 10hodin v Čelákovicích Knižní veletrh Výstaviště Lysá n.l. Beseda o kompostování Sběr kaštanů Seminář na tvorbu třídního kolektivu lanová dráha v Praze Dopravní hřiště Nymburk Exkurze v MŠ Mašinka Seminář na tvorbu tř. kolektivu Muzeum hraček Benátky n.j. Evropský den jazyků projekt 2. a 3.ročník 3. a 6.r. 5. a 6.r. I. a II.st. 6.ročník 4.ročník 1. a 4.r. 1.ročník I. a II.st. říjen Výjezdní seminář Malý výtvarník Josefův Důl 2.ročník Projektový den Výchova k občanství I. a II.st. Beseda se spisovatelem: B.Stehno 4.A Vlastivědná exkurze Muzeum Praha 4.ročník Sociometrie OPPP Nymburk 6.A Cvičení v přírodě ročník Slavnost padajícího listí I.st. a ŠD Kino IMAX Praha - Dinosauři 5.ročník Exkurze Kbely 8.ročník Kino Lysá n.l.- Shrek 3 I.stupeň Beseda s PČR trestní odpovědnost 8.a 9. ročník Beseda o ústní hygieně 1. ročník 19

20 listopad prosinec leden únor Burza středních škol 9.ročník Cvičení v přírodě 1.ročník Beseda k prevenci proti úrazům II.stupeň Exkurze Muzeum Praha 3.ročník Odpoledne s rodiči 4.A Projektový den Myšlení v evropských a globálních souvislostech I.II.stupeň SCIO testy 9.ročník IPS Nymburk 9.ročník Semiramis prevence sociálně patologických jevů 7. a 8.ročník Semiramis prevence sociálně patologických jevů 9.ročník Mikulášská nadílka I. stupeň Beseda s PČR trestní odpovědnost 7. ročník Vánoční výstava - Muzeum B.Hrozného 4.B Vánoce ve Skanzenu Přerov n.l. 2.a 5. ročník Výtvarná dílna s rodiči 4.B Čertovské slavnosti 2.A Vánoční trhy 3. ročník Kouzelná rolnička vystoupení na Výstavišti I. a II.st. Kino Lysá n.l. vánoční vystoupení ZUŠ I.stupeň Projektový den Multikulturní výchova I. a II.st. KMD divadlo ABC - Šakalí léta II.stupeň Projekt Hudba mého kmene 6. ročník Vánoční besídky I. a II.st. Den otevřených dveří s prohlídkou školy Lyžařský výcvikový kurz v Deštném 7.A Sociometrie OPPP Nymburk 6.A Sportovní soustředění v Deštném 8. ročník Exkurze ve Štefánikově hvězdárně - Praha 2. ročník Národní galerie Praha 3. ročník Slavnost Pisálka 1.A Testy Cermat 9.ročník Semiramis prevence sociálně patologických jevů 6. ročník Podmořský svět - Perla oceánu - Praha 4. ročník Masopust v ZŠ B.Hrozného 2.A Exkurze Regiony ČR na Výstaviští 8. ročník Exkurze na SZŠ v Poděbradech 8. ročník Projekt Panenka - humanitární akce I. a II.st. 20

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn 1. Základní údaje o škole... - 2-1.1 škola... - 2-1.2 zřizovatel... - 2-1.3 součásti školy... - 2-1.4 základní údaje o součástech školy... - 2-1.5 Materiálně-technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Předáno k projednání Školské radě dne: 16. září 2015 Schváleno Školskou radou dne: 14. 10. 2015 Č.j. ZSaMS 192 /2015 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více