Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2007-2008"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy

2 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Škola Základní údaje o škole Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Materiálně technické podmínky školy Školská rada Kolegium ředitelky školy Školní parlament PŘEHLED OBORŮ ZÁKL. VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Učební plány ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH ŠKOLY Přehled zaměstnanců školy Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Údaje o pracovnících v souhrnu Akce pro zaměstnance VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Údaje k zápisu o povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení na střední školy VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES Počty tříd v ročnících, počty žáků Přehled prospěchu a chování Testování žáků Semináře, besedy, exkurze, výchovné a kulturní pořady pro žáky Školní a výjezdní semináře Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu Hodnocení ŠVP Harmonická škola Hodnocení činnosti školní družiny Hodnocení činnosti školního klubu Hodnocení prevence sociálně patologických jevů Hodnocení plánu ICT Hodnocení plánu environmentální výchovy Nabídka nepovinných předmětů a kroužků ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Přehled účasti a úspěchů v soutěžích Akce pro rodiče a veřejnost Spolupráce s okolními školami a partnery školy KONTROLNÍ ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Doplňující informace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁVĚR PŘÍLOHY 2

3 Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem Komenského1534 okres Nymburk fakultní škola MFF UK Praha 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1. 1 Základní údaje o škole Škola Název školy Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem, Komenského1534, okres Nymburk Adresa školy Lysá nad Labem, Komenského 1534 IČO IZO Vedení školy ředitelka: Mgr. Marie Nováková zástupkyně ředitelky: Mgr. Yveta Hrušková Kontakt tel.: fax: www: Zřizovatel Název zřizovatele Město Lysá nad Labem Adresa zřizovatele Lysá nad Labem, Husovo nám. 23 Kontakt tel.: fax: www: Součásti školy kapacita Základní škola 550 Školní družina 150 Školní klub Základní údaje o součástech školy k Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků Počet žáků na oddělení na třídu/oddělení pedagoga 1. stupeň ZŠ ,8 18/1,0 2. stupeň ZŠ ,1 13/1,0 Školní družina /1,0 Školní klub /0,5 Komentář: Zvláštní plnění povinné docházky v zahraničí mají 4 žáci. 3

4 Školní klub má normativní naplněnost 150 dětí na 1 vychovatelku, proto je její úvazek navýšen z mzdových prostředků školy z 0,3 na 0,5, aby mohl být klub na žádost rodičů v provozu alespoň 14 hodin týdně. Základní škola J.A.Komenského v Lysé nad Labem je zařazena do sítě škol s účinností od , její první pavilony B a C byly dány do provozu a během dvou let se škola rozrostla na současných osm pavilonů A - H. Dne byl škole udělen čestný název Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem. Dnem je škola právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou s právní formou příspěvková organizace. Se snižováním počtu žáků byly prostory školy postupně pronajaty dalším subjektům - Obchodní akademii, bývalé ZŠ speciální, školní restauraci Eurest, Pedagogicko psychologické poradně Nymburk, zubní a praktické lékařce, kadeřnici a kosmetičce Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovny, multimediální učebny Odpočinkový areál, hřiště Nachází se mezi pavilony, včetně hřiště ŠD. Sportovní zařízení 2 tělocvičny; sportovní hřiště je z hlediska BOZP nevyhovující, je zhotoven projet na rekonstrukci. Dílny a pozemky 1 dílna ve společné správě s bývalou ZŠ speciální; pozemky škola nemá. Žákovský nábytek Dle vyhlášky 410/2005 Sb. vyhovující pouze na I.stupni, na II.stupni se bude postupně vyměňovat. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vzhledem ke snížení meziročního rozpočtu z KÚ pečlivě vybírány především aktuální věci (nástěnné mapy a přehledy Z, D, Aj, Rj), PC programy, výuková DVD a CD; řada věcí byla získána z různých grantů zdarma např. přenosná přírodovědná laboratoř Vodní kufřík od nadace Veolia aj. Vybavení žáků učebnicemi a učebními Postupné pořizování nových učebnic dle RVP ZV. texty Vybavení kabinetů a učeben Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Všude 35 let starý skříňový nábytek, v kabinetech dle vyhlášky 410/2005 Sb. nevyhovující osvětlení; vybavenost pomůckami na dobré úrovni, chybí kvalitnější mikroskopy a citlivější váhy. 50 PC - z toho 40 přístupných žákům, 45 připojených na vysokorychlostní internet, 4 notebooky, 1 interaktivní tabule, 2 zpětné projektory z toho 1 přenosný, 10 televizí, 10 VHS přehrávačů, 4 DVD přehrávače, 21 radiomagnetofonů. Za audiovizuální a výpočetní techniku vděčíme obrovské podpoře SRPDŠ a sponzorování jednotlivých rodičů. 4

5 Investiční rozvoj Opravy a údržba budov jsou plánovány společně s MěÚ v Lysé nad Labem, který je majitelem budov. V období školního roku 2007/2008 (od sepsání předchozí výroční zprávy ) byly jako investice realizovány tyto akce: 1. zateplení a výměna oken na pavilonu B 2. dokončení výměny dveří a oken hlavního vchodu 3. montáž regulačních ventilů přívodu tepla do jednotlivých pavilonů školy 4. výměna elektrických silových kabelů a rozvodných skříněk u pavilonů A, B, C, 5. odstranění závad elektroinstalace z revizních zpráv 6. zakoupení žákovských lavic a židlí do dvou učeben v celkové hodnotě ,- Kč 7. rekonstrukce střechy pavilonu E Potřebné investice ve výhledu: 1. realizace schváleného projektu na zateplení a výměnu oken celého areálu školy - zednické a malířské práce po výměně oken, nákup žaluzií na sluneční straně 2. realizace vyhlášky 410/2005 Sb. vybavení tříd školním nábytkem posuvné židle a stoly - rekonstrukce hygienického zařízení a šaten v pavilonu E - malování školy = povinnost každé 3 roky 3. automatické otvírání hlavního vchodu včetně kamery, zabezpečení vstupu do školy 4. regulační ventily na topná tělesa ve všech pavilonech 5. odstranění havarijního stavu elektrorozvodů 6. odstranění havarijního stavu 5 tabulí ve třídách 7. úprava suterénu pavilonu D pro potřeby ŠD 8. výměna dlaždic na chodbách a WC ve všech pavilonech, které jsou z hlediska BOZP nebezpečné 9. rekonstrukce šaten v pavilonu A, které jsou z hlediska BOZP nebezpečné Z rozpočtu školy na údržbu a z částek získaných z pronájmů byly realizovány ve školním roce 2007/2008 tyto akce v celkové částce ,- Kč: 1.v učebně V.A, učebně AJ a v místnosti pro jednání s rodiči na pavilonu D nové PVC v celkové částce ,-Kč 2. vymalování pavilonu B po výměně oken za ,- Kč 3. zhotovení žaluzií v pavilonu B v celkové částce ,- Kč 4. oprava střechy nad chodbou u šaten v částce ,- Kč 5. oprava signalizace v částce 5 605,- Kč 6. oprava skel u tělocvičny v částce 3 803,- Kč 7. zakoupení interaktivní tabule v hodnotě ,- Kč 8. zakoupení softwaru k interaktivní tabuli v hodnotě ,- Kč 9. kabeláž a instalace interaktivní tabule v částce ,- Kč 10. pro zlepšení pracovního prostředí zakoupeny tři ledničky a varné konvice v celkové částce ,- Kč 11. do počítačové pracovny zakoupeny tři počítače v celkové částce ,- Kč, notebook k projektoru na výuku v celkové částce ,- Kč 12. vybudování WC v Základní škole bývalé speciální v částce ,- Kč 13. vybudování hřiště, dokoupení houpacích zvířátek pro školní družinu v částce ,- Kč 14. zakoupení softwaru pro AVG ochrana počítačů proti virům v částce ,- Kč 5

6 15. zakoupení počítače pro školní parlament v částce ,- Kč z peněz za sběr starého papíru 16. zakoupení keramické tabule v částce ,- Kč 17. zakoupení komba, mikrofonů pro hudební pořady ve škole v částce ,- Kč 18. vybavení dvou tříd I. stupně školními lavicemi a židlemi včetně učitelských stolů v částce ,- Kč 19. osvětlení v učebnách výtvarné a hudební výchovy v částce ,- Kč 20. výměna PVC v učebně 202 a 203 pavilonu D v částce ,-Kč 21. malování Základní školy bývalé speciální ,- Kč 22. malování chodeb pavilonu G v částce ,- Kč Výhled nutné údržby na rok 2009, hrazené z rozpočtu školy: 1. dva kvalitní počítače pro učitele, zpětný projektor + ozvučení do hudební výchovy I.stupeň (požadováno ČŠI - viz zpráva z března 2007) 2. nové PVC v kabinetech, sborovně, ředitelně 3. malování učebny výtvarné výchovy, chodeb a šaten v pavilonu E 4. zasíťování pavilonu D internetem 5. opravy na Základní škole, bývalé speciální (výměna lina + podlaha 2 tříd, nátěr radiátorů) 6. osvětlení zářivky v učebně cvičné kuchyně, 1 herně ŠD a ve sborovně, na chodbách v šatnách pavilonu E 7. nátěr radiátorů v pavilonu B a ochranné kryty na radiátory 8. zhotovení schodiště v nerovném terénu na hřišti ŠD 9. ostatní údržba- opravy malování, elektro, nátěry, zednické, klempířské a vodoinstalatérské práce Zpracovala L. Hladíková 1.2 Školská rada Datum zřízení Funkce Orgán školy dle 167, školského zákona 561/2004 Sb., umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Členové školské rady 2007/2008 Mgr. Martina Tanglová (předsedkyně školské rady), Mgr. Michaela Trojanová za pedagogy; Alice Tomková, Helena Takačová-Šnajdrová za zákonné zástupce; Mgr. Josef Tomek, Naděžda Janásová za zřizovatele. 1.3 Kolegium ředitelky školy Datum zřízení Funkce Poradní orgán ŘŠ (na škole není odborová organizace), tvořený vedoucími metodických sdružení a předmětových komisí, zástupkyní ŘŠ a ekonomkou. Členové kolegia 2007/2008 Mgr.H. Šafářová (MS 1. období I.stupně), Mgr. Z. Nováková(MS 2. období I.stupně), Mgr. J. Rudolfová (PK humanitních předmětů), Mgr. I. Střasličková (PK cizích jazyků), 6

7 Mgr. Z. Lomáková(PK přírodovědných předmětů), Mgr. H. Fabiánová (PK výchov, výchovný poradce), J. Mašková (MS ŠD), Mgr. Y. Hrušková (zástupkyně ŘŠ) L. Hladíková (ekonomka) 1.4 Školní parlament Datum zřízení Funkce Zástupci všech tříd od 4. do 9. ročníku, zajišťující vliv žáků na rozhodování o záležitostech školy. Členové parlamentu Pavlína Krejcárková, předsedkyně ŠP 4.A Jan Touš, Vojtěch Pleva 4.B David Šenkeřík, Barbora Horvátová 5.A Josef Šenkeřík, Christos Micopulos 5.B Dominika Sabáková, Lucie Rosbergová 6.A Václav Zoubek, František Valášek 6.B Jana Hřebíčková, Ivana Hradecká 7.A Natálie Hrušková, Ludmila Boubínová 8.A Michal Skuhrovec, Mikuláš Pýcha 8.B Milan Kábrt, Tereza Havlenová 9.A Vlasta Nováková, Nikola Chocenská 9.B Petra Bendlová, Lenka Kynclová Koordinátoři práce ŠP Mgr. S. Sabáková, Mgr. I. Racková 7

8 2 PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Zařazené ročníky C/01 Základní škola 1., 2., 6., 7. b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Zařazené ročníky C/001 Základní škola 3., 4., 5., 8., Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené ročníky ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / , 4., 5., 8., 9. ŠVP HARMONICKÁ ŠKOLA (dle Rámcového vzdělávacího 1., 2., 6., 7. programu pro základní vzdělávání, č.j / ) 2.3 Učební plány Vzdělávací program Základní škola, č.j /96-2 Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 1,5 2 3,5 Vlastivěda 1,5 2 3,5 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Volba povolání 1 1 Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Volitelné předměty

9 Tělesná výchova Školní vzdělávací program Harmonická škola, Povinné Celkem vyučovací ročník ročník ročník ročník ročník předměty Český jazyk (8+4) Anglický jazyk (9+2) Matematika Počítačové dovednosti Člověk a jeho svět Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a (22+3) její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Hudební výchova Umění a Výtvarná kultura výchova Tělesná Člověk a výchova zdraví Člověk a svět Člověk a svět práce práce Celková časová dotace Povinné vyuč. předměty 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Celkem Vzdělávací obor Vzdělávací oblast Český jazyk Český jazyk (16+1) a literatura Jazyk a jazyk. Anglický Cizí jazyk komunikace jazyk (12+4) Matematika Matematika a její aplikace (16+1) Počítačové dovednosti Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis + Výchova k Člověk a společnost občanství Fyzika Fyzika Chemie Chemie Člověk a 9

10 Přírodopis Přírodopis příroda Zeměpis celk.22 Zeměpis Hudební výchova Hudební výchova Umění a Výtvarná Výtvarná kultura výchova celk.10 výchova Osobnostní ( +1) Průřezová témata výchova Výchova ke Výchova ke zdraví 3 zdraví Člověk a Tělesná Tělesná zdraví výchova celk.11 výchova Člověk a svět Člověk a svět práce práce Povinně volit Disponibilní časová dotace předměty Celková časová dotace 3 ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH ŠKOLY 3.1 Přehled zaměstnanců školy - fyzické osoby k Počet zaměstnanců celkem na MD Počet učitelů ZŠ na MD Počet vychovatelů ŠD a ŠK 5 Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 Komentář Některé vychovatelky pracují na část úvazku zároveň jako učitelky a vychovatelka ŠK je zároveň sekretářkou. Dne nastoupila mateřskou dovolenou Mgr. Michaela Trojanová, roz.říhová; dne odešel do zaslouženého důchodu dlouholetý učitel Čj D, lyský básník Mgr. Bedřich Stehno. 3.2 Přehled pracovníků školy stav k Pedagogičtí pracovníci Titul Jméno a příjmení Vzdělání Aprobace Praxe Úvazek Simeona Betková středoškolské nekvalifikována 23 let 127 dní 1.00 Ing. Josef Bodlák vysokoškolské nekvalifkován 20 let 340 dní 1.00 Jana Erbenová vyšší odborné konzervatoř a VOŠ 10 let 334 dní 0.27 Mgr. Hana Fabiánová vysokoškolské spec. pedagogika 22 let 150 dní 1.00 Bc. Lucie Gurrick vysokoškolské spec. pedagogika 3 roky 95 dní 0.27 Mgr. František Hajný vysokoškolské těl. výchova a sport 17 let 35 dní 1.00 Mgr. Yveta Hrušková vysokoškolské učitel pro I.stupeň 24 let 213 dní

11 Marie Kracíková středoškolské vychovatelství 26 roků 314 dní 0.84 Michal Krebs středoškolské nekvalifikován 1 rok 0.45 Mgr. Kateřina Lešová vysokoškolské vychovatelství 5 roků 60 dní 0.84 Mgr. Zdeňka Lomáková vysokoškolské matematika-fyzika 31 let 311 dní 1.00 Jana Mašková středoškolské vychovatelství 29 roků 352 dní 1.00 Mgr. Pavla Michalová vysokoškolské učitelství pro SŠ 10 roků 90 dní 1.00 Jana Musilová středoškolské nekvalifikována 1 rok 0.18 Mgr. Jana Nováková vysokoškolské učitel pro I.stupeň nad 32 roků 1.00 Mgr. Marie Nováková vysokoškolské učitel všeob.vzd.př. 21 roků 47 dní 1.00 Mgr. Zdenka Nováková vysokoškolské učitel pro I.stupeň 25 roků 217 dní 1.00 Mgr. Hana Otradovská vysokoškolské učitel všeob.vzd.př. 24 roků 181 dní 0.91 Andrea Pencová středoškolské nekvalifikována 1 rok 0.36 Mgr. Jiří Pinka vysokoškolské učitel pro II.stupeň 10 roků 153 dní 0.72 Mgr. Eva Polášková vysokoškolské učitel pro I.stupeň 23 roků 313 dní 1.00 Mgr. Irena Racková vysokoškolské učitel pro I.stupeň 16 roků 350 dní 1.00 Mgr Jolana Rudolfová vysokoškolské učitel všeob.vz.př. 21 roků 314 dní 1.00 Mgr. Štěpánka Řečinská vysokoškolské učitel pro I.stupeň 17 roků 57 dní 1.00 Mgr. Simona Sabáková vysokoškolské učitel všeob.vz.př. 13 roků 278 dní 1.00 Miloslava Solusová středoškolské spec. pedagogika 21 roků 211 dní 0.50 Mgr. Ivana Střasličková vysokoškolské učitel pro I.stupeň 20 roků 314 dní 1.00 Mgr. Helena Šafářová vysokoškolské učitel pro I.stupeň 29 roků 287 dní 1.00 Helena Šmídová středoškolské nekvalifikována 1 rok 0.22 Mgr. Dagmar Tanglová vysokoškolské učitel pro II.stupeň 12 roků 58 dní 1.00 Mgr. Martina Tanglová vysokoškolské učitel pro I.stupeň 10 roků 311 dní 1.00 Mgr. Libuše Valešková vysokoškolské spec. pedagogika nad 32 roků 0.18 Mgr. Petra Zemanová vysokoškolské učitel pro I.stupeň 5 roků 335 dní 0.27 Zpracovala L.Hladíková Třídní učitelé I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VI.B VII.A VIII.A VIII.B IX.A IX.B Mgr. Eva Polášková Mgr. Štěpánka Řečinská Mgr. Martina Tanglová Simeona Betková Mgr. Zdenka Nováková Mgr. Helena Šafářová Mgr. Hana Fabiánová Mgr. Ivana Střasličková Mgr. Jana Nováková Mgr. Irena Racková Mgr. Jolana Rudolfová Mgr. Pavla Michalová Mgr. František Hajný Ing. Josef Bodlák Mgr. Zdena Lomáková Mgr. Dagmar Tanglová Mgr. Simona Sabáková 11

12 Vyučující bez třídnictví: Jana Erbenová, Bc. Lucie Gurrick, Michal Krebs, Mgr. Kateřina Lešová, Jana Musilová, Jitka Obstová, Mgr. Hana Otradovská, Andrea Pencová, Mgr. Jiří Pinka, Helena Šmídová, Mgr. Libuše Valešková, Mgr. Petra Zemanová Výchovné poradkyně: Mgr. Hana Otradovská pro volbu povolání, Mgr. Hana Fabiánová pro poruchy učení a chování Školní metodičky prevence: Mgr. Simona Sabáková, Mgr. Martina Tanglová Metodik environmentální výchovy: Mgr. Pavla Michalová Metodik ICT: Ing. Josef Bodlák Asistentka pedagoga: Jitka Obstová Vychovatelky školní družiny a školního klubu: Jana Mašková vedoucí vychovatelka, Mgr. Kateřina Lešová, Marie Kracíková, Jitka Obstová, Miloslava Solusová Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let Nad 55 let do důchod. věku V důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář: Průměrný věk pedagogů je 41 let. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Datum Jméno účastníka Název Místo konání Akreditace Částka Rozvoj klíč.kompetencí a CZ.04.03/ / Grant všichni PP celoživotního vzdělávání učitelů Lysá n.l , Mgr.Martina Tanglová Projektové vyučování na I.stupni Nymburk 4821/ , Eva Mukařovská Koncepce výuky Aj na I.stupni Kolín K10 200, Jana Mašková Když venku prš í- ŠD Nymburk N10 400,- říjen listopad 07 Mgr.Yveta Hrušková Certifikovaný lektor DVPP Praha 4397/ , Mgr.Helena Šafářová Výuka vzájemné spolupráce žáků Mladá Boleslav 19625/ , Simeona Betková Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Hana Fabiánová Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Jana Nováková Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Marie Nováková Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Hana Otradovská Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Eva Polášková Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Michaela Říhová Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Simona Sabáková Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Ivana Střasličková Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Dagmar Tanglová Minimalizace šikany Kladno 15989/

13 Mgr.Martina Tanglová Minimalizace šikany Kladno 15989/ Mgr.Petra Zemanová Minimalizace šikany Kladno 15989/ Jitka Obstová Zdravotník zotavovacích akcí Praha 27910/ Mgr.Marie Nováková Studium pro ředitele škol (FS l) Praha 34745/ Mgr.Libuše Valešková Vazba a aranžování květin Praha 11452/05-20/ Jitka Obstová Asistent pedagoga Praha 29361/ Mgr.Yveta Hrušková Bakalář pro vedoucí pracovníky Mladá Boleslav 34779/ , Mgr.Dagmar Tanglová Rozvoj geometrického myšlení Praha 11377/ Mgr.Helena Šafářová Zápisy do prvních tříd Mladá Boleslav 34779/ ,- leden 2008 Mgr.Yveta Hrušková Certifikovaný lektor DVPP Praha 4397/ , Mgr.Marie Nováková Pracovní řád Nymburk N , Mgr.Dagmar Tanglová Výuka chemie Nymburk 09-2-N20 400, Mgr.Hana Fabiánová Studium prevence soc.pat. jevů Praha 4821/ / Simeona Betková Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Ing.Bodlák Josef Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Hana Fabiánová Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.František Hajný Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Yveta Hrušková Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Zdenka Lomáková Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Pavla Michalová Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Zdenka Nováková Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Jiří Pinka Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Eva Polášková Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Jolana Rudolfová Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Štěpánka Řečinská Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Simona Sabáková Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Helena Šafářová Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Martina Tanglová Prostředky rozvoje obraznosti - IT Praha 15907/ Mgr.Martina Tanglová Preventivní program soc.pat.jevů Praha 3935/ , Andrea Pencová Internetový kurz pro učitele Praha , Andrea Pencová Autorita ve výchově Nymburk 3846/ , Jitka Obstová Autorita ve výchově Nymburk 3846/ , Mgr.Yveta Hrušková Výuk. strategie k rozvíjení klíč.komp. Hradec Králové 23100/ Jitka Obstová Práce rodičů s dítětem Praha 800, Mgr.Martina Tanglová Role učitele v primární prevenci Praha 23318/ , Mgr.Kateřina Lešová Jak napsat žádost o grant Brno 699/ , Mgr.Martina Tanglová Cizinci ve škole Praha 4821/ , Mgr.Hana Fabiánová Školství a Zdraví 21 Praha 3417/ , Mgr.Martina Tanglová Školství a Zdraví 21 Praha 3417/ Mgr.Pavla Michalová Poznávání ekosystémů Praha 850,- 14., Mgr.Marie Nováková Aktualizace FS l Tuchlovice / , Mgr.Marie Nováková Manažerské řícení procesu změn Tuchlovice 15922/ Mgr.Marie Nováková Seminář pro ředitele Nymburk 19625/ ,- leden pros Mgr.Yveta Hrušková Koordinátor ŠVP Praha 34745/ ,- únor-duben 2008 S. Betková, Mgr.E.Polášková Kurz první pomoci Lysá n.labem / ,- 13

14 Mgr.J.Nováková, M.Solusová Základní norma zdravotních znalostí Mgr.M.Tanglová pro pedagogické pracovníky leden-červen 2008 Mgr.Yveta Hrušková Výchovné a kariérové poradenství Praha Mgr.Kateřina Lešová Kreslení prav. mozkovou hemisférou Praha Celkem ,- Zpracovala L.Hladíková Vzdělávání potřebné pro sestavení a realizaci ŠVP bylo dokončeno pro všechny členy pedagogického sboru v rámci naplňování cílů dvouletého projektu ESF a MŠMT Rozvoj klíčových kompetencí a celoživotního vzdělávání učitelů. V listopadu 2007 byl zakončen a vyhodnocen dvouletý projekt na minimalizaci šikany MIŠ. Jednotlivé semináře zaměřené na určitý obor si volili pedagogové v rámci svého Plánu osobního rozvoje, který si připravuje každý pedagog individuálně a projedná jej na začátku školního roku s ředitelkou školy. Poznatky ze vzdělávání si předávají pracovníci na metodických sdruženích a v rámci příslušné předmětové komise. Pokračovali jsme v dalším dvouletém projektu KRUH SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL, hrazeného z ESF a MŠMT jako partnerská škola. Projekt, vedený ZŠ Chraštice, je zaměřen na realizaci a úpravu školních vzdělávacích programů dle RVP ZV Nepedagogičtí pracovníci Jméno a příjmení Zařazení Úvazek Ludmila Hladíková ekonomka 1.00 Miloslava Solusová sekretářka 0.50 Luděk Boubín údržbář 0.50 Luděk Boubín školník 1.00 Helena Boubínová uklízečka 1.00 Miroslava Merhautová uklízečka 1.00 Libuše Nová uklízečka 1.00 Renata Nováková uklízečka 1.00 Komentář: K odešla do důchodu paní uklízečka Jana Bezuchová, která pracovala na této škole nejdéle ze všech stávajících pracovníků úctyhodných 30 let. Velmi obtížně po mnoha pokusech se nám povedlo vybrat novou uklízečku paní Renatu Novákovou teprve Přesto se bez pomoci paní Bezuchové neobejdeme, stále nám s úklidem na zástup vypomáhá. 3.3 Údaje o pracovnících v souhrnu Přepočtené osoby na plný úvazek - průměrný stav Pracovníků celkem 35,830 34,694 z toho mužů ,000 žen ,694 Učitelé 25,007 24,437 Vychovatelé 3,646 3,497 Nepedagogičtí pracovníci 7,177 6,760 14

15 z toho TH P ,500 provozní 5,677 5,260 Počet nekvalifikovaných učitelů 4 5 ostatních pracovníků 0 0 Noví absolventi uč.studia, nástup 0 0 Počet ost.učitelů, nástup 2 7 Počet učitelů, odchod 2 4 odchod na MD 2 1 Zpracovala L.Hladíková 3.4 Akce pro zaměstnance (hrazeno z FKSP) Příspěvek na obědy v hodnotě 10,- Kč na l oběd po celý školní rok Poskytování půjček na vybavení domácnosti v částce Kč Relaxační víkend v lázních Mšené v termínu Relaxační víkend v lázních Bohdaneč zaměřený na zdravou výživu v termínu Relaxační cvičení Pilates po celý školní rok Večeře uspořádaná ke Dni učitelů a předvánoční setkání s důchodci a ženami na mateřské dovolené Poskytování příspěvku na dovolenou v částce 1000,- Kč na l rok na pracovníka Zakoupení permanentek na relaxační masáže v Lysé nad Labem 10 masáží dle zájmu zaměstnanců Zakoupení permanentek do Solné jeskyně Praha celkem 10 vstupů dle zájmu zaměstnanců Zakoupení vitamínů pro všechny pracovníky v hodnotě 1000,- Kč na pracovníka Zakoupení darů při odchodu do důchodu a při 50. výročí věku pracovníka v částce 3000,- Kč Divadelní představení Manžel pro Opalu Hálkovo Městské divadlo Nymburk dne Divadelní představení Tenor na roztrhání - Hálkovo Městské divadlo Nymburk dne Lední revue Holiday on ice 2008 Sazka Arena Praha dne Muzikál Angelika divadlo Praha dne Divadelní představení Vstupte divadlo U Hasičů Praha dne Zpracovala L.Hladíková 15

16 4 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 4.1 Údaje k zápisu o povinné školní docházce k Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2008/ Výsledky přijímacího řízení na střední školy a) na víceletá gymnázia bylo přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku b) na střední školy bylo přijato: Gymnázia Střední odborné školy s maturitou 3 0 Střední odborná učiliště s výučním listem Neumístění žáci Celkem žáků c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 43 1 Zpracovala Mgr. H. Otradovská 16

17 Ze žáků 5. a 9. ročníků celkem 16 na základě dobrovolnosti zpracovalo absolventskou práci, která je svým rozsahem a formou na úrovni velmi dobré práce studenta střední školy. Téma práce si vybírali žáci podle svých zájmů. Spolupracovali s vyučujícím odpovídajícího oboru, který jim po celou dobu přípravy práce dělal konzultanta. K veřejné obhajobě před spolužáky a pedagogy bylo připuštěno pouze 11 z nich a tito úspěšní absolventi získali již tradiční tričko Certifikovaný absolvent 2008: Dvořáková Alena, 9.B Zvuk a vše kolem něj Chocenská Nikola, 9.A Volejbal Kazda Adam, 9.A Pískovcové koryto Krejcárková Pavlína, 9.B Osobní život Napoleona Bonaparte Miklasová Aneta, 9.B Dějiny filmu Nováková Vlasta, 9.A Divadlo Řečinská Andrea, 5.B Moderní tance Sabáková Dominika, 5.B Šelmy kočkovité Šnajdr Marek, 5.B In-line brusle Šolc Kryštof, 9.B Armáda České republiky Touš Pavel, 9.A Tvorba webových stránek školy 5 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES 5.1 Počty tříd v ročnících, počty žáků k Ročník Počet tříd Počet žáků Celkem v zahraničí 5.2 Přehled prospěchu a chování Ve školním roce 2007/2008 byly ve všech ročnících a předmětech splněny osnovy a dodrženy roční tematické plány. Jejich plnění bylo průběžně kontrolováno nejen vedením, ale i vedoucími MS a PK. V průměru bylo dosaženo ve výchovně vzdělávacím procesu dobrých výsledků. Detailnější přehledy prospěchu a chování žáků školy jsou uvedeny v příloze. 5.3 Testování žáků ve školním roce 2007/2008 Úspěšnost vzdělávacího procesu byla jako každý rok ověřována v celostátních testech SCIO a CERMAT. Žáci 9.r. si tak zkusili typ testů, které si střední školy objednávají u těchto společností jako přijímací zkoušky. 17

18 5.3.1 Srovnávací testování 9.r. Srovnávací testování (STZŠ) společnosti SCIO umožňuje zjistit, jaké znalosti, dovednosti a předpoklady ke klíčovým kompetencím mají žáci naší školy. V listopadu 2007 se všichni žáci 9. ročníků bez výjimky zúčastnili projektu STZŠ z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Percentil je počet procent ostatních, které účastník předstihl. Průměrný percentil je cca 50. Výsledky: Testy z českého jazyka 9.A percentil 49 9.B percentil 51 Testy z OSP - 9.A percentil 51 9.B percentil 50 Testy z matematiky - 9.A percentil 35 9.B percentil 35 Celorepublikový průměr úspěšnosti je percentil 47. Naše škola dosáhla průměr v Čj percentil 48 v OSP percentil 49 v M percentil 33 Závěr: V 9.A byli 3 žáci vyhodnoceni jako vysoce nadprůměrní a v 9.B bylo vysoce nadprůměrných 5 žáků Testy CERMAT 9.r. Testování opět celých 9. ročníků proběhlo v lednu Výsledky: Testy z českého jazyka 9.A 64,1 % 9.B 53,3 % Obecné dovednosti 9.A 52,9 % 9.B 43.3 % Matematické dovednosti 9.A 40,4 % 9.B 24,9 % Porovnání s ostatními školami: Celorepubliková průměrná úspěšnost žáků v českém jazyce je 54,3 %, naše škola 58,4 %. Obsadili jsme 496. místo z 1796 škol. V obecných dovednostech je v ČR úspěšnost 46,6 %, naše škola 47,9 %. Obsadili jsme 797. místo z 1796 škol. V matematických dovednostech je úspěšnost v ČR 33,6 %, naše škola 32,2 %. Obsadili jsme 996. místo z 1795 škol. Závěr: Z následujících výsledků vyplývá, že dosahujeme přibližně celorepublikového průměru, v českém jazyce je úspěšnost našich žáků vyšší než v ČR. Přitom řada žáků přistupuje k vyplnění testů laxně, nečtou správně zadání, po patnácti minutách končí tvrzením, že už je to nebaví nebo že tomu nerozumí, aniž by test dočetli do konce. Udělali jsme následující opatření pro zvýšení úrovně matematiky na škole: od dostal osmý ročník 1 hodinu nepovinné matematiky - přihlásilo se 100 % dětí. V devítce bude nadále matematika 5 hodin týdně a bude se dělit na skupinu studijní a doučovací. 18

19 5.3.3 Testování POTENCIÁLY 7.r. Cílem tohoto projektu SCIO pro 7.ročník je aktivně vyhledávat žáky, kteří mají dostatečné předpoklady k úspěšnému vysokoškolskému studiu a napomoci tomu, aby po základní škole pokračovali ve studiu na gymnáziu a následně pak na VŠ. Všech 27 žáků ze 7. ročníku se projektu zúčastnili v květnu Výsledky: Obecné studijní předpoklady 7.A percentil 41,4 9 žáků má vysoké předpoklady k vysokoškolskému studiu. Závěr: S výsledky testování byli seznámeni rodiče všech žáků. Díky spolupráci rodiny a školy ubývá neúspěšných žáků, vyučující podporují a motivují žáky ke kladnému vztahu k učení. 5.4 Semináře, besedy, exkurze, výchovné a kulturní pořady pro žáky celoročně září Sběr starého papíru Školní parlament Školní časopis J.A.K.se žije Klub mladého čtenáře Albatros, Fragment Možnost zubní preventivní prohlídky 2x ročně Plavání 10hodin v Čelákovicích Knižní veletrh Výstaviště Lysá n.l. Beseda o kompostování Sběr kaštanů Seminář na tvorbu třídního kolektivu lanová dráha v Praze Dopravní hřiště Nymburk Exkurze v MŠ Mašinka Seminář na tvorbu tř. kolektivu Muzeum hraček Benátky n.j. Evropský den jazyků projekt 2. a 3.ročník 3. a 6.r. 5. a 6.r. I. a II.st. 6.ročník 4.ročník 1. a 4.r. 1.ročník I. a II.st. říjen Výjezdní seminář Malý výtvarník Josefův Důl 2.ročník Projektový den Výchova k občanství I. a II.st. Beseda se spisovatelem: B.Stehno 4.A Vlastivědná exkurze Muzeum Praha 4.ročník Sociometrie OPPP Nymburk 6.A Cvičení v přírodě ročník Slavnost padajícího listí I.st. a ŠD Kino IMAX Praha - Dinosauři 5.ročník Exkurze Kbely 8.ročník Kino Lysá n.l.- Shrek 3 I.stupeň Beseda s PČR trestní odpovědnost 8.a 9. ročník Beseda o ústní hygieně 1. ročník 19

20 listopad prosinec leden únor Burza středních škol 9.ročník Cvičení v přírodě 1.ročník Beseda k prevenci proti úrazům II.stupeň Exkurze Muzeum Praha 3.ročník Odpoledne s rodiči 4.A Projektový den Myšlení v evropských a globálních souvislostech I.II.stupeň SCIO testy 9.ročník IPS Nymburk 9.ročník Semiramis prevence sociálně patologických jevů 7. a 8.ročník Semiramis prevence sociálně patologických jevů 9.ročník Mikulášská nadílka I. stupeň Beseda s PČR trestní odpovědnost 7. ročník Vánoční výstava - Muzeum B.Hrozného 4.B Vánoce ve Skanzenu Přerov n.l. 2.a 5. ročník Výtvarná dílna s rodiči 4.B Čertovské slavnosti 2.A Vánoční trhy 3. ročník Kouzelná rolnička vystoupení na Výstavišti I. a II.st. Kino Lysá n.l. vánoční vystoupení ZUŠ I.stupeň Projektový den Multikulturní výchova I. a II.st. KMD divadlo ABC - Šakalí léta II.stupeň Projekt Hudba mého kmene 6. ročník Vánoční besídky I. a II.st. Den otevřených dveří s prohlídkou školy Lyžařský výcvikový kurz v Deštném 7.A Sociometrie OPPP Nymburk 6.A Sportovní soustředění v Deštném 8. ročník Exkurze ve Štefánikově hvězdárně - Praha 2. ročník Národní galerie Praha 3. ročník Slavnost Pisálka 1.A Testy Cermat 9.ročník Semiramis prevence sociálně patologických jevů 6. ročník Podmořský svět - Perla oceánu - Praha 4. ročník Masopust v ZŠ B.Hrozného 2.A Exkurze Regiony ČR na Výstaviští 8. ročník Exkurze na SZŠ v Poděbradech 8. ročník Projekt Panenka - humanitární akce I. a II.st. 20

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1 Charakteristika školy.3 1.1.1 Škola... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného

Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/ Sb., v platném znění, podle vyhlášky č. 5/5 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2007-08 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2008 Školská rada schválila dne 22.10.2008 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk, za školní rok / Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/4 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 IZO: 600049248 IČ : 750 34 018 Zpracoval : Mgr. Jan Novotný Datum : 30.9.2008 OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více