PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY"

Transkript

1 PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu 2014

2 ÚVOD Tento materiál si klade za cíl jednoduchým způsobem popsat zkušenosti jedné neziskové organizace spolku Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu - s plánem práce s veřejností Materiál byl zpracován na základě uvedené literatury, zkušeností SPRSV s finančním plánováním a kurzu, který na míru v rámci projektu Operačního programu Praha adaptabilita, projektu CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků, sestavilo České centrum fundraisingu.

3 CÍLOVÁ SKUPINA Je důležité vědět, se kterou skupinou chci komunikovat své téma. Cíl: Přesné vymezení skupin, na které je činnost spolku a jeho projektů zaměřena. Příklady cílových skupin: Studenti SŠ v ČR Studenti VŠ v ČR Učitelé ZŠ, SŠ a VŠ v ČR Rodiče s dětmi do 20/25 let Lékaři Psychologové Osoby s mentálním postižením Lidé žijící s HIV/AIDS Singles Senioři Zranitelné skupiny Politici Osobnosti/Celebrity Dárci, příznivci a dobrovolníci SDĚLENÍ Jaké téma chci s cílovou skupinou komunikovat?

4 Cíl: Vymezení sdělení, které chce spolek směřovat na své cílové skupiny. Vyčlenit různá sdělení pro různé cílové skupiny. Sdělení musí být jasné, stručné a srozumitelné. KOMUNIKACE S CÍLOVOU SKUPINOU Kolik cílových skupin, tolik způsobů, jak jim to říci. Cíl: Výběr nejefektivnějšího způsobu/nástrojů komunikace pro každou cílovou skupinu. Využívání různorodých způsobů a forem komunikace s cílovou skupinou. Podpora oboustranné komunikace a zpětné vazby. Specifikování sdělení vůči každé cílové skupině. Vytvoření a utužování komunity. Cílová skupina Studenti SŠ Studenti VŠ Učitelé ZŠ, SŠ, VŠ Rodiče s dětmi do 20/25 let Způsob komunikace on-line média, škola, face to face - peer programy on-line média, škola, face to face - peer programy, tištěná média tištěná média, face to face - konference, kongresy, newsletter on-line média, tištěná média

5 Lékaři Psychologové Osoby s mentálním posižením Lidé žijící s HIV/AIDS Singles Senioři "Zranitelné skupiny" Politici Osobnosti/Celebrity Dárci, příznicvi a dobrovolníci on-line média, tištěná média, face to face - konference, kongresy on-line média, tištěná média, face to face - konference, kongresy face to face - vzdělávací programy on-line média, tištěná média, face to face - preventivní a vzdělávací akce on-line média, tištěná média, face to face - "skupinová setkání" tištěná média, face to face - vzdělávací akce on-line média, tištěná média, face to face face to face, on-line média, tištěná média, newsletter face to face face to face, on-line média, tištěná média, newsletter KALENDÁŘ AKCÍ Vytvoření kalendáře spolku. Zahrnutí veškerých akcí a projektů spolku. Vytipování dnů, kdy je možné upozornit na tématiku, kterou se spolek zaobírá. Rozvržení 1-2 termínů v roce, kdy společnost seskupí veškeré své zájmy + síly a bude v daný den všude všechny aktivity jsou soustředěny do jednoho termínu (dobrovolníci vyjdou do ulic, v novinách vyjde článek o projektu,

6 v rozhlase se objeví rozhovor s členem společnosti, ve městě budou viset plakáty...). MÉDIA Cíl: Tvorba silné značky Zvýšení poptávky ze strany cílových skupin Posílení pozice v neziskovém sektoru Zlepšení pověsti firmy a vyvrácení mýtů Pozitivní image spolku Upoutání pozornosti Motivace členské základny a nových potenciálních členů spolku Sjednocení sdělení, které chce spolek cílovým skupinám prostřednictvím médií předat. Zkvalitnění komunikace s cílovými skupinami (využití rozmanitých možností, které mediální svět nabízí / vytipování nejefektivnějších sdělovacích nástrojů pro každou cílovou skupinu) Nápaditější prezentace spolku a jeho projektů. Posílení prezentace na internetu, využití sociálních sítí (Facebook, Youtube, atd.), budování a utužování online komunity. Zvýšení povědomí cílových skupin o existenci spolku a projektech, které zaštiťuje. Úprava aktuální webové prezentace spolku. Tvorba nové webové prezentace pro mladé

7 TIŠTĚNÁ MÉDIA Získání přehledu o aktuálních časopisech, novinách, magazínech vytipování rubrik, do kterých by členové SPRSV mohli přispívat svými tématy. Témata Vytvoření seznamu témat, která by mohla být pro periodika zajímavá. Kontakt s novináři Zjištění, kdo o tématice, kterou se spolek zaobírá, píše a pro koho by mohla být atraktivní. Navázání kontaktu a udržování spolupráce s několika novináři. Upřednostňovat osobní jednání s konkrétním člověkem. Tiskové zprávy Psaní tiskových zpráv o aktivitách spolku a přidružených projektech. Zkvalitnění formátu a zatraktivnění obsahu. Zapojení emocí! Originální a zajímává témata a nápady je důležité novináře zaujmout v prvních řádcích! Tiskové zprávy psát ve 2 formátech (vždy poslat verzi bez diakritiky a do přílohy přiložit s diakritikou). Vždy přiložit odkaz na fotogalerii, kde si může novinář sám vybrat fotografii k článku. Příklad Tiskové zprávy

8 Praha Dne 1. září 2013 byl zahájen projekt Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků Cílem projektu je zefektivnění a zlepšení profesionálního fungování, vzdělání a erudice jak managementu, tak externistů, dlouhodobých dobrovolníků a nastávajících zaměstnanců působících "v terénu" pro organizaci Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu v oblasti rovných příležitostí a sexuálního a reprodukčního zdraví včetně souvisejících práv. Klíčovými aktivitami projektu je vzdělávání mladých dobrovolníků a profesionalizace, rozvoj a stabilizace organizace prostřednictvím vzdělávání. ROZHLASOVÁ MÉDIA Zjistit, pro které rozhlasové pořady by tématika spolku mohla být zajímavá. Projít tématiku významných dnů v kalendáři a rozvrhnout, kdy by bylo možné nabídnout rozhovor či příspěvek. ON-LINE MÉDIA Cíl: Využití co nejširšího rozsahu on-line médií. Zapojení sociálních sítí. Vytvoření aktivních skupin na sociálních sítích. Vytvoření a udržení on-line komunity. Úpravy stávající webové prezentace spolku Tvorba nové webové prezentace pro mladé Založení profilu na Youtube.com Aktivní tvorba virálních videí. Zapojení blogování. Tvorba Newsletteru.

9 WEB Úprava stávající webové prezentace spolku zjednodušení konceptu, nová a zajímavější tvář. Reorganizace sekcí dle návštěvnosti. Web pro mladé Tvorba nové webové prezentace svěží a mladistvý vzhled, zajímavost provedení. Propojení s dalšími on-line médii Facebook, Youtube, apod. Využití atraktivních technologií video, animace aj. Využití blogování rubrika s příběhy z reálného života, ve kterých cílová skupina najde emoce, podobné problémy a bude se s autorem příspěvku moci ztotožnit. Ponechání prostoru pro samotné čtenáře možnost zapojení se vlastním příběhem. Aktuálnost témat v návaznosti na vytvořenou časovou osu spolku. Využití soutěží, kvízů a animací, které poutají pozornost. Podpora webové prezentace video spoty s odkazem na značku / logo. BLOG Využití blogování a jeho atraktivnosti u cílové skupiny mladých. Vytipování zájemců o blogování. Vytvoření rubriky pro blogování na webu pro mladé Y

10 Newsletter Tvorba přehledného, stručného a poutavého Newsletteru. Rozvržení termínu rozesílání. Vytvoření databáze zájemců o Newslettery. FACEBOOK Tvorba sociální skupin v návaznosti na cílové skupiny. Vytvoření stránek pro jednotlivé akce a projekty spolku. Tvorba a utužování komunity. Udržování živé diskuze. Využití sociálních skupin k propagaci aktivit spolku. Propojení Facebooku a webových stránek. YOUTUBE Založení profilu přidruženého k webu pro mladé. Tvorba zajímavých a poutavých videí, prezentací či animací podporující poslání SPRSV a přidružených projektů. Tvorba virálních, rychle se šířících, spotů s odkazem na značku / logo. Propojení s ostatními on-line médii. PROPAGAČNÍ MATERIÁLY Cíl: Vytipování projektů/aktivit, které je vhodné podpořit propagačním materiálem

11 Tvorba propagačních materiálů, jež jsou zajímavé, poutavé a originální Zahrnutí jednoduchých, hravých a poutavých hesel/sloganů Využití variabilních forem propagace, zhodnocení dalšího možného využití, délky časové působnosti aj. (např. samolepka, která bude vylepena v klubu, může mnohem efektivněji a déle podporovat poslání společnosti než leták předaný na ulici) Kvalitní grafické zpracování Uzpůsobení formy a obsahu s ohledem na cílovou skupinu, které je materiál určen Odkaz na on-line média, sociální sítě aj. Upoutání pozornosti cílových skupin, ale také významných osobností jako jsou politikové, celebrity aj. Zlepšení image SPRSV TYPY PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ: Propagační materiál představující spolek Stručné, přehledné a poutavé informace o poslání spolku Vyzdvižení toho, kde činnost spolku pomáhá a již pomohla Nastínění akcí, projektů a kongresů realizovaných pod záštitou spolku Nabídka členství ve spolku Možnost podpořit spolek Propagační materiál o vzdělávacích akcích a projektech společnosti Způsob a forma podání informací reagující na cílovou skupinu mladých Originální provedení, poutavé slogany/loga Nabídka získání praxe Propojení s on-line médii a sociálními sítěmi Propagační materiál pro odborníky Vyzdvižení toho, kde spolek pomáhá

12 Nabídka spolupráce se spolkem Možnost účasti na vzdělávacích akcích, kongrese, seminářích aj. Propagační materiál pro dárce Stručně, jasně a zajímavě podané informace Forma a obsah poutající pozornost je důležité zaujmout! Prezentace toho, kde činnost společnosti opravdu pomohla a pomáhá reálné odkazy Využití poutavých hesel a log Obsah: účel argumenty odkaz na web (v současné době je webová prezentace obrázek společnosti) výzva k činu č. účtu, možnost věcného daru, poskytnutí rady, zkušenosti aj. najít alternativní způsoby pomoci a podpory, nejen finanční stránku příběh Kde jsme již pomohli?! zapojení emocí obrázky stručné představení spolku ponechat na závěr ZÁVĚR Vizitkou organizace jsou hlavně webové stránky, je třeba jim věnovat hodně pozornosti. Co se strategie propagace týče, lepší než průběžná slabá propagace je soustředit propagaci do několika časových ohnisek v roce, kdy o nás bude slyšet ze všech stran

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání 1 pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Popularizace, marketing a medializace vědy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Odborem

Více

Celkově bylo do procesu hodnocení přijato 282 projektových ţádostí.

Celkově bylo do procesu hodnocení přijato 282 projektových ţádostí. Výzva č. 37, oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání V oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání byla vyhlášena výzva s pořadovým číslem 37 pro příjem ţádostí individuálních projektů ostatních

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Organizace: Středisko náhradní rodinné péče, spolek Datum vzniku: 12. 9. 1994 od 1. 1.

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

Propagace knihoven a public relations

Propagace knihoven a public relations Propagace knihoven a public relations Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce Public relations (vztahy s veřejností) = cílevědomá, plánovitá a nepřetržitá

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

OtevRených 2013 2014. strana 1

OtevRených 2013 2014. strana 1 Anotace OtevRených KurzU 2013 2014 strana 1 VEDENÍ A RÍZENÍ strana 2 Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás! 7 hodin Pavel Němeček Je mnoho způsobů jak vést lidi. Poznáte-li jejich klady i zápory, budete

Více

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Slovo úvodem Téma komunikace vědy začalo být v naší republice v posledních dvou letech velmi módní. Možná je to dáno skutečností, že je to problematika, která je podporována řadou projektů

Více

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Prosinec 2009 IFLA Sekce informační gramotnosti / UNESCO Připravili:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com Universidad Veracruzana Veracruz (Mexico)

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Senioři v komunitní knihovně

Senioři v komunitní knihovně Senioři v komunitní knihovně Metodický materiál Masarykova veřejná knihovna Vsetín Leden 2008 Helena Gajdušková, Marie Pokorná, Kateřina Janošková, Hana Pekárková, Alena Zubková, Zuzana Ježková 1 Obsah:

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

METODICKÝ LIST K ZALOŽENÍ A ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ

METODICKÝ LIST K ZALOŽENÍ A ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ METODICKÝ LIST K ZALOŽENÍ A ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ Aktualizace 08/2011, NICM 1 Tento metodický list k založení a činnosti ICM vychází z Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka Ideální platforma pro organizování filmového festivalu Martin Čtvrtečka Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve

Více

DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ

DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ 3D DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ŽÁKŮ - ČÍM MŮŽE PŘISPĚT ŠKOLA? Příručka pro vedení základních škol a další pedagogické pracovníky Kde vzít peníze na kroužky? Co s žáky, kteří na kroužky

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Informační centra pro mládež v ČR

Informační centra pro mládež v ČR Informační centra pro mládež v ČR Národní informační centrum pro mládež Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1 telefon/fax: 221 850 860 e-mail: info@nicm.cz 448508470 nicm Bezplatné poskytování informací Pomůžeme

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 ROMEA, o. s. Žitná 49 110 00 Praha 1 tel./fax: +420 257 329 667, 257 322 987 e-mail: romea@romea.cz http://www.romea.cz OBSAH ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ CÍLE... 3 HLAVNÍ ČINNOSTI...

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

FOND MIKROPROJEKTŮ. Žádost o finanční příspěvek

FOND MIKROPROJEKTŮ. Žádost o finanční příspěvek FOND MIKROPROJEKTŮ Žádost o finanční příspěvek Název mikroprojektu SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY Celkové oprávněné výdaje mikroprojektu (EUR) 25 771,31 Požadovaná výška FP z ERDF (EUR) 20 000,00 Počet partnerů

Více