SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ I ZAMĚSTNÁVÁNÍ PC KURZY I JAZYKY I AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ I ZAMĚSTNÁVÁNÍ PC KURZY I JAZYKY I AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ I ZAMĚSTNÁVÁNÍ PC KURZY I JAZYKY I AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI OKNO DO KAFIRY Leden - březen 2012 Čtvrtletník, č. 1/2012 Jedna malá můra s něžnou duší se zamilovala do jedné hvězdy. Svěřila se s tím své matce a ta jí radila, aby se raději zamilovala třeba do stínidla. Hvězdy nejsou stvořeny k tomu, aby se k nim dalo letět. Zato k lampám se dá krásně létat. V lampě můžeš alespoň na něčem přistát, přidal se otec. Když poletíš ke hvězdě, nepřistaneš na ničem. Ale můra nedala na rady jednoho ani druhého, každý večer, jakmile zapadlo slunce a vyšla ta hvězda, vydala se na cestu za ní. A každé ráno, když svítalo, se vracela, nesmírně vyčerpaná a unavená marnou námahou. Jednou si ji otec zavolal k sobě a řekl jí: Za celé dlouhé měsíce nemáš ani kousek křidélka popáleného a bojím se, že se nespálíš nikdy. Všichni tvoji bratři jsou už nádherné ožehnutí, protože denně obletují pouliční lampy. A všechny tvé sestry se už krásně připálily, jak obletují lampy v domě. Dej se do toho, ať už máš taky nějakou krásnou popáleninu. Taková silná pěkná můra jako ty, a nemá znamení dospělosti! Můra opustila otcovský dům, ale nedala se ani do obletování pouličních lamp, ani se nepustila za lampičkami v domě. Pokračovala ve svých pokusech, aby dostihla svou vytouženou hvězdu, která byla vzdálená tisíce světelných let. Můra ale přece věřila, že se její hvězda jednou zachytí v nejvyšších větvích starého dubu. A tak zkoušela znovu a znovu, noc za nocí dosáhnout své hvězdy. Přinášelo jí to radost, a i když své hvězdy nikdy nedosáhla, žila tak až do svého pozdního věku. Rodiče, bratři i sestry byli už dávno mrtví, protože uhořeli, ještě když byli mladí. Hvězda naděje, to je rozpoznávací znamení. Každý den by měl člověk prosit s vírou, aby se odvážil nemožného. Pokud má člověk na nebi hvězdu svého života, neměl by ztrácet čas tím, že by si pálil křídla u nějaké lampy. Letem světem Oknem do KAFIRY Co se událo.str. 2 Co chystáme... str. 5 Informace pro uživatele...str. 7 Představujeme Vám..str.13 Rady, tipy, zajímavosti. str. 15 Poděkování str. 16 Kontakty..str. 17 IČO Horní náměstí 132/ Opava Tel./fax: Bruno Ferrero: Příběhy pro potěchu duše

2 Co se událo OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011 aneb NAŠE SLUŽBY V ČÍSLECH V roce 2011 jsme našim uživatelům poskytovali dvě registrované sociální služby Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitaci, která od 1. ledna 2011 nahradila službu Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, jejíž registrace skončila k 31. lednu Služba Odborné sociální poradenství (dále jen OSP) byla v roce 2011 poskytnuta celkem 87 uživatelům 39 mužům a 48 ženám věková struktura uživatelů služby byla následující: 2% (15 26 let), 60 % (27 65 let), 38 % (66 let +). V rámci služby OSP bylo poskytnuto celkem 245 kontaktů a 415 intervencí a 55 uživatelům služby bylo vystaveno celkem 68 doporučení na pořízení vhodné kompenzační pomůcky pro úřady. Službu Sociální rehabilitace (dále jen SR) jsme poskytli celkem 87 uživatelům 43 mužům a 44 ženám věková struktura uživatelů: 7% (15 26 let), 79 % (27 65 let), 14 % (66 let +). V rámci služby SR jsme v roce 2011 poskytli našim uživatelům 1024 kontaktů a 6719 intervencí, bylo realizováno 50 individuálních a 7 skupinových vzdělávacích kurzů, kterých se zúčastnilo celkem 64 uživatelů služby. K výše uvedeným vzdělávacím aktivitám jsme vydali celkem 34 osvědčení o absolvování. Tímto děkujeme všem našim uživatelům za jejich důvěru a spolupráci při využívání našich služeb. Zároveň patří velké díky všem pracovníkům KAFIRY, kteří v roce 2011 poskytovali služby našim uživatelům, nebo se zasloužili o fungování našich služeb i celé organizace. Mgr. Lenka Svobodová PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ NÁS V ROCE 2011 PODPOŘILI Rádi bychom poděkovali všem poskytovatelům dotací a grantů, soukromým sponzorům i jednotlivcům, kteří v roce 2011 podpořili činnosti a služby organizace KAFIRA. Níže uvádíme jednotlivé poskytovatele a názvy jimi podpořených projektů: MSPV Odborné sociální poradenství a Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Moravskoslezský kraj spolu s Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Sociální rehabilitace v rámci projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji Statutární město Opava Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace Statutární město Ostrava Sociální rehabilitace a Podpora zaměstnanosti nevidomých a osob se zrakovým postižením v Ostravě Statutární město Frýdek-Místek Odborné sociální poradenství pro zrakově postižené z Frýdku-Místku a okolí a Služby sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením z Frýdku-Místku a okolí Město Nový Jičín Sociální služby pro zrakově postižené občany z Nového Jičína a okolí Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Nadějné vyhlídky podpora zaměstnatelnosti zrakově handicapovaných v Moravskoslezském kraji Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška INTEGRACE

3 Co se událo Zeptali jsme se na Vaši spokojenost V prosinci 2011 proběhlo hodnocení kvality poskytovaných služeb občanským sdružením KAFIRA. Dotazníkové šetření se uskutečnilo v návaznosti na jednotlivá vánoční setkání uživatelů, a to na všech 4 střediscích organizace. V první části dotazníku uživatelé vybírali z nabídky vždy jen jednu odpověď, která nejlépe reprezentovala jejich názor. Druhá část umožňovala větší prostor pro vyjádření v rámci otevřených odpovědí na jednotlivé otázky. Celkově byly poskytované služby hodnoceny pozitivně, s důrazem na individuální a vstřícný přístup našich pracovníků k jednotlivým uživatelům. Tato skutečnost nás velice těší a je pro nás odměnou za celoroční práci. Z jednotlivých podnětů a připomínek vyplynulo, že by uživatelé uvítali rozšíření nabídky výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností a častější realizaci internetového klubu na jednotlivých střediscích. Celkově se hodnocení zúčastnilo 28 uživatelů (z toho 9 z Ostravy, 8 z Opavy, 4 z Nového Jičína a 7 z Frýdku Místku). Tímto všem děkujeme za cenné informace a podněty k zamyšlení, které nám pomohou lépe naplnit potřeby a očekávání uživatelů od námi poskytovaných sociálních služeb. Mgr. Linda Benschová Souhrnné vyhodnocení odpovědí dotazníku spokojenosti 7% 1,50% 3,90% 87,60% Určitě spokojen Spíše nespokojen Spíše spokojen Nespokojen 3

4 Co se událo KAFIRA v seznamu poskytovatelů podporovaného zaměstnávání KAFIRA o. s. byla na základě způsobu poskytování svých služeb v oblasti zaměstnávání zrakově postižených zařazena do seznamu poskytovatelů podporovaného zaměstnávání, který sestavuje Česká unie pro podporované zaměstnávání (ČUPZ). Zařazení na tento seznam je pro nás prestižní záležitostí, neboť znamená, že naše aktivity v oblasti zaměstnávání poskytujeme podle principů podporovaného zaměstnávání, profesionálně a s ohledem na potřeby zrakově postižených uživatelů. Česká unie pro podporované zaměstnávání je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je formulovat, šířit a podporovat myšlenku podporovaného zaměstnávání v České republice. Více informací o České unii pro podporované zaměstnávání naleznete na webových stránkách kde zároveň naleznete i seznam poskytovatelů a členů unie. KAFIRA OBDRŽELA 4 REPASOVANÉ PC Díky programu TechSoup získala KAFIRA 4 repasované počítače, které budou využívány našimi uživateli služeb, zejména při počítačovém a jazykovém vzdělávání. Počítače budou umístěny na jednotlivá střediska KAFIRY. TechSoup Česká republika je softwarový dárcovský program, který zajišťuje Nadace VIA, Nadace Charty 77 Konto Bariéry a Sdružení VIA. Programu TechSoup Česká republika za darované počítače děkujeme! Ilustrační foto. Zdroj: KAFIRA V DENNÍM TISKU V lednu a únoru 2012 vyšly dva zajímavé články o našem občanském sdružení. První článek si mohli čtenáři přečíst v lednovém Zpravodaji Rady města Frýdek-Místek a napsala jej naše sociální a administrativní pracovnice, která v článku čtivým a zajímavým způsobem popisuje svou práci v KAFIŘE. Tento článek Vám přinášíme také v tomto vydání Okna do KAFIRY na straně 14. Druhý článek - příběh naší klientky, která se zúčastnila projektu Nadějné vyhlídky, vyšel na konci února v Opavském a hlučínském deníku. Článek si můžete přečíst také na internetových stránkách: 4

5 Co chystáme Pozvánka na Výstavu a prodej kompenzačních pomůcek a hraček V úterý 17. dubna od 9:00 do 16:00 proběhne v Základní škole a Mateřské škole speciální na Komenského ulici č. 64 v Novém Jičíně výstava a prodej kompenzačních pomůcek a hraček pro osoby se zdravotním handicapem. Této akce se kromě firem vyrábějících kompenzační pomůcky budou účastnit i organizace poskytující sociální služby osobám se zdravotním postižením. Během výstavy se návštěvníci seznámí s kompenzačními a rehabilitačními pomůckami pro osoby se zdravotním postižením, s polohovacími pomůckami využívanými ve speciálních zařízeních i v domácnostech, s rehabilitačními kočárky a vozíky, autosedačkami, chodítky, berlemi, antidekubitním programem, se speciálními hračkami a didaktickými pomůckami, dřevěnými hračkami, s počítačovými programy pro děti a žáky zdravé i s handicapem, s odbornými knihami, publikacemi, dětskou literaturou a dalšími. K dispozici bude také poradenský servis pro občany se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením. Již po několikáté se této výstavy zúčastní i občanské sdružení KAFIRA, které představí kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením. Výstava není určena pouze osobám se zdravotním postižením, ale i široké veřejnosti. Budeme se těšit na setkání s Vámi. Foto: KAFIRA o. s. Dny sociálních služeb s občanským sdružením KAFIRA I v letošním roce pořádají města v Moravskoslezském kraji v měsíci červnu Dny sociálních služeb, na kterých naše organizace nebude chybět. Během těchto dnů mohou jednotlivé organizace poskytující sociální služby v dané oblasti prezentovat občanům svou činnost. Většina pořádajících měst propojuje Dny sociálních služeb se Dny města, které provází další doprovodný program. KAFIRA se již tradičně zaměří především na ukázku kompenzačních pomůcek pro občany se zrakovým postižením. V průběhu června proběhne Den sociálních služeb ve městech Kopřivnice a Frenštát pod Radhoštěm. Akci s názvem Lidé lidem pořádá v červnu také město Ostrava. O přesných termínech uvedených akcí Vás budeme včas informovat na našich webových stránkách. Všichni zájemci jsou srdečně zváni! NAVŠTIVTE NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY Na našich stránkách přinášíme pravidelné informace o dění v organizaci. Pokud si přejete vědět, jaké zajímavé akce, služby nebo projekty chystáme, nebo již realizujeme pro Vás naše uživatele, zavítejte na náš web, kde se dozvíte vše potřebné. 5

6 Co chystáme Velikonoční setkání na střediscích Jak už se stalo tradicí, před Velikonočními svátky proběhne na všech střediscích naší organizace Velikonoční setkání uživatelů služeb. Každé středisko bude mít svůj vlastní program. Na pobočce v Ostravě a v Novém Jičíně se bude Velikonoční setkání konat v pondělí 2. 4., v Opavě proběhne a ve Frýdku-Místku ve středu Informace o Velikonočních setkáních na jednotlivých střediscích budou uvedeny na internetových stránkách KAFIRY, NGO Market uživatelům budou zároveň v Praze KAFIRA zaslány pozvánky na uvedenou akci. u toho nebude chybět! Dne 11. května 2012 proběhne v Praze výstava neziskových organizací z celé ČR. KAFIRA využila příležitosti a přijala pozvání prezentovat zde své služby. Na NGO Marketu budou představeny neziskové organizace, které působí na území ČR v různých oblastech od lidských práv, sociální problematiky až po ekologii a životní prostředí. Během prezentace budou návštěvníkům předány informace o naší organizaci a zároveň se budou moci seznámit s kompenzačními pomůckami pro osoby se zrakovým handicapem. KAFIRA zavítá do Jablonce nad Nisou V únoru 2012 byli pracovníci KAFIRY požádáni o spolupráci při realizaci výstavy INGRID VÍC NEŽ JEN ZNAČKA, která se uskuteční v období od 11. května až 28. října letošního roku. Realizátorem výstavy je Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. V rámci této Umělecké krystalerie firem Heinrich Hoffmann a Curt Schlevoght bude návštěvníkům k dispozici sada simulačních brýlí zapůjčených muzeu KAFIROU, které nabídnou možnost prohlédnout si část expozice tak, jak ji mohou vidět osoby s různou formou zrakového handicapu.po celou dobu trvání výstavy budou v místě konání k dispozici také propagační materiály KAFIRY a celý program doplní několik našich tématicky laděných interaktivních přednášek o zrakových vadách, možnostech jejich kompenzace a přístupu ke zrakově handicapovaným lidem, jejichž přípravě se začínáme aktivně věnovat již nyní. 6

7 Informace pro uživatele V této části Vám přiblížíme novinky a změny v sociální oblasti, ke kterým došlo v souvislosti se změnou českého právního řádu od , souhrnně nazývanou Sociální reforma 2012, a které se týkají osob se zrakovým postižením. PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU Tento příspěvek sloučil tyto dřívější dávky - jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení motorového vozidla a příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla. Příspěvek na zvláštní pomůcku je zaměřen na pomoc v oblasti pomůcek (které umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod.), zakoupení a úpravu motorového vozidla a úpravu bytu. Jedná se o jednorázovou a nárokovou dávku. Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením, nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci. Příspěvek na zvláštní pomůcku se poskytuje v případech: 1. Příspěvek na zvláštní pomůcku: pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je nižší než Kč a příjem osoby a společně posuzovaných osob (osoby žijící ve společné domácnosti) je nižší než osminásobek životního minima, stanoví se výše příspěvku tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však Kč, pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je vyšší než Kč, spoluúčast osoby či osob společně posuzovaných činí také 10 % z této ceny, v případě, že osoba nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení spoluúčasti, krajská pobočka ÚP s přihlédnutím na celkové sociální a majetkové poměry osoby či společně posuzovaných osob, může určit nižší výši spoluúčasti, minimálně však Kč, maximální výše příspěvku je Kč. 2. Příspěvek na pořízení motorového vozidla: výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy a také k příjmu osoby a společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům, maximální výše příspěvku na pořízení motorového vozidla činí Kč, opakovaně lze příspěvek přiznat po uplynutí 10 let. Součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku Kč (z vyplacených částek se při součtu odečítají ty částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto). O dávce rozhoduje Úřad práce ČR prostřednictvím svých kontaktních pracovišť. Více informací naleznete na nebo u naší sociální a administrativní pracovnice Mgr. Jany Vaverkové na u: nebo na tel

8 Informace pro uživatele Nová kompenzační pomůcka lupa Pebble k vyzkoušení pro naše uživatele V únoru 2012 zakoupilo občanské sdružení KAFIRA novou kompenzační pomůcku pro osoby se zrakovým postižením kamerovou zvětšovací televizní lupu v přenosné verzi Pebble. Finance na tuto pomůcku poskytl Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. Pomůcka bude umístěna na středisku v Opavě, ale v případě zájmu je možné pomůcku přivést na vyzkoušení i na další střediska naší organizace, případně i do domácnosti uživatele. Kamerová zvětšovací televizní lupa Pebble je určena lidem s postižením zraku na úrovni slabozrakosti. O příspěvek na tuto kompenzační pomůcku lze zažádat na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v místě trvalého bydliště uživatele. Pokud máte zájem o ukázku a vyzkoušení uvedené kompenzační pomůcky, můžete se obrátit na naší sociální pracovnici Mgr. Janu Vaverkovou ( tel.: ). Výboru dobré vůle Nadaci Olgy Havlové a Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava a. s. tímto za finanční příspěvek k zakoupení pomůcky velmi děkujeme! Foto: KAFIRA o. s. JARMARK POMOCI KAFIRA se v sobotu 31. března 2012 zúčastnila charitativní akce Jarmark pomoci v Ostravě Porubě, která propojila sbírku věcí pro potřebné a prezentaci neziskových organizací. KAFIRA představila kompenzační pomůcky a služby, které nabízí pro osoby se zrakovým postižením. O vyzkoušení kompenzačních pomůcek byl mezi návštěvníky Jarmarku pomoci velký zájem a náš stánek byl téměř pořád plný zájemců o jejich vyzkoušení. Celá akce se z našeho pohledu velmi vydařila a jsme moc rádi, že jsem se jí mohli zúčastnit. Foto: KAFIRA o. s. 8

9 Informace pro uživatele Mluvící autobusy Příspěvek našeho uživatele Marka Macháčka Před 14 dny jsem jel z Opavy domů do Bělé a mile mě překvapilo, že v meziměstském autobuse TQM byl nově nainstalovaný přístroj, který hlásí zastávky. Zjistil jsem, že hlásič zastávek má být postupně zaváděn do všech spojů TQM. Je to pro nevidomé veliká pomoc, protože se jim snadněji cestuje a stoupne jim sebevědomí. Bohužel jsem zjistil, že existují lidé, kterým hlášení zastávek v autobuse nevyhovuje. Lidé by si měli uvědomit, že kdyby nedej bože ztratili zrak, tak by se jim cestování zkomplikovalo. Ilustr.foto: TQM. Poprvé jsem se s hlášením zastávek setkal v 80. letech minulého století v Brně v tramvajích. Bylo mi tenkrát 10 let, chodil jsem v Brně do školy pro nevidomé, a pamatuji si, že už tehdy se mi hlášení zastávek moc líbilo. Jistě bude čtenáře zajímat, jak si člověk bez zraku zjišťuje, který autobus zrovna přijel na zastávku a kam jede. Nevidomí lidé mají takovou krabičku, která se jmenuje VPN01. Když přijede dopravní prostředek, tak si nevidomý zmáčkne tlačítko 3, a to mu oznámí číslo a směr, kam daný dopravní prostředek jede. VPN01 má 6 tlačítek. První a druhé tlačítko slouží k navigaci v podchodech v metru a na úřadech. Tlačítko 3 a 4 slouží k hlášení dopravních prostředků, a tlačítka 5 a 6 slouží u ozvučených přechodů pro chodce. Tímto bych chtěl za všechny zrakově postižené poděkovat společnosti TQM za to, že nám usnadňují cestování z Opavy mimo město. S pozdravem Marek Macháček Odborné praxe studentů v KAFIŘE Z důvodu velkého zájmu studentů vysokých a vyšších odborných škol sociálního směru o odbornou praxi v naší organizaci, se KAFIRA rozhodla vyhovět a umožnit jim stáž. Studenti budou vykonávat svou praxi pod vedením sociální pracovnice a manažerky sociálních služeb a budou seznámeni s posláním organizace, s cílovou skupinou, s náplní práce jednotlivých pracovníků, s činností organizace, zároveň budou mít možnost náslechu při práci s uživateli a v případě zájmu se rovněž budou moci zúčastnit propagačních akcí, např. Dnů sociálních služeb. V zimním i letním semestru budou vždy přijati dva studenti. Před zahájením odborné praxe proběhne se zájemci osobní setkání se sociální pracovnicí a manažerkou sociálních služeb, během kterého se proberou představy a požadavky jak studenta, tak naší organizace. Studenti, kteří by měli zájem vykonat svou odbornou praxi v KAFIŘE se mohou obracet na manažerku sociálních služeb Mgr. Lindu Benschovou na u: Mgr. Jana Vaverková 9

10 Informace pro uživatele NADĚJNÉ VYHLÍDKY se přehouply do své druhé půlky V březnu 2012 jsme oficiálně ukončili první běh projektu Nadějné vyhlídky podpora zaměstnatelnosti zrakově handicapovaných v Moravskoslezském kraji a přinášíme Vám tedy jeho krátké shrnutí. První běh projektu probíhal již od června 2011, kdy byla s účastníky projektu provedena bilanční diagnostika, poté následovaly jednotlivé vzdělávací moduly v rámci Motivačně vzdělávacího a aktivizačního programu. Jeho součástí byly moduly zaměřené na motivaci a zvládání stresových situací, modul desetiprstové hmatové metody psaní na PC, nebo obsluha PC s kompenzačním softwarem. Součástí programu byly rovněž rekvalifikační počítačové kurzy akreditované MŠMT, které probíhaly od října 2011 do března Rekvalifikačních PC kurzů se zúčastnilo celkem 15 účastníků projektu, z nichž zatím úspěšně absolvovalo a získalo osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností 12 uživatelů. Foto: KAFIRA o. s. Z celkového počtu 21 účastníků prvního běhu projektu jich celý běh úspěšně absolvovalo 18. Ti obdrží osvědčení o absolvování projektu Nadějné vyhlídky. Gratulujeme! Součástí výstupu 1. běhu projektu bylo rovněž vytvoření nového pracovního místa na pozici Asistent poradce pro zaměstnávání, pro jednoho účastníka 1. běhu. Ten byl vybrán ve výběrovém řízení ze sedmi účastníků 1. běhu projektu, kteří o něj projevili zájem. Asistent poradce se stane součástí realizačního týmu projektu Nadějné vyhlídky od Zároveň jsme již v únoru 2012 začali s oslovováním účastníků pro 2. běh projektu a v březnu 2012 se první skupina vybraných účastníků zúčastnila bilanční diagnostiky. V oslovování nových zájemců o účast v projektu budeme pokračovat i v dubnu Všechny zájemce tímto zveme k účasti na 2. běhu projektu. Bližší informace lze nalézt na webových stránkách u pana Jindřicha Čápa na tel , nebo na u: Projekt Nadějné vyhlídky podpora zaměstnatelnosti zrakově handicapovaných v Moravskoslezském kraji byl finančně podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 10

11 Informace pro uživatele Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2012 (podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.) Od 1. července 2012 se změní podmínky poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cílem změn je zamezit nekalým praktikám ze strany některých zaměstnavatelů při pobírání tohoto příspěvku. Podle současné právní úpravy (tj. do ) náleží měsíčně příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více jak 50 % osob se zdravotním postižením ve výši skutečně vynaložených mzdových nákladů na každého zaměstnance v pracovním poměru,který je osobou se zdravotním postižením, vč. zákonných odvodů na tohoto zaměstnance, nejvýše však Kč za měsíc. Ilustrační foto: Paragraf pod lupou. Změny právní úpravy v zákoně o zaměstnanosti Zákon o zaměstnanosti nově stanoví, že zaměstnavateli zaměstnávajícímu na chráněných pracovních místech více jak 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob formou částečné úhrady prostředků vynaložených na mzdy nebo platy a dalších nákladů. Příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce ČR pro poskytování příspěvku je ta pobočka, v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel. Příspěvkem jsou nahrazovány prostředky skutečně vynaložené na mzdy nebo platy v měsíční výši 75 % prostředků skutečně vynaložených na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, vč. zákonných odvodů, nejvýše však Kč. Pro účely stanovení výše příspěvku se skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy snižují o další částky (např. o poskytnutou naturální mzdu, srážky ze mzdy, náhrady mzdy apod.). Po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného pracovního místa, nebo ode dne jeho vymezení, může zaměstnavatel v žádosti o příspěvek za následující kalendářní čtvrtletí uplatnit nárok na zvýšení příspěvku o částku odpovídající prokázaným dalším nákladům vynaloženým zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, nejvýše však o Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením. Zvýšení příspěvku nelze uplatnit pro chráněné pracovní místo zřízené nebo vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele. Pokračování na následující straně. 11

12 Informace pro uživatele Pokračování ze strany 11. Příspěvek nelze poskytovat na zaměstnance se zdravotním postižením: a) za čtvrtletí, ve kterém je na tohoto zaměstnance Úřadem práce ČR poskytován jiný příspěvek, nebo příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program, b) za čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postižením, poživatelem starobního důchodu, c) za čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec zaměstnán na chráněném pracovním místě, na které je poskytován příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa, nebo d) za čtvrtletí, ve kterém zaměstnanec, s nímž nebylo v pracovní smlouvě sjednáno jako místo výkonu práce pracoviště zaměstnavatele, nesouhlasil s provedením kontroly v místě výkonu jeho práce. Zabránit dvojímu financování Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebude poskytován na ty zaměstnance se zdravotním postižením, kteří pracují na chráněných pracovních místech, na něž je poskytován příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa. Cílem tohoto opatření je zajistit, aby provozní náklady zaměstnavatele nebyly financovány duplicitně. O příspěvek žádá písemně zaměstnavatel Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě písemné žádosti zaměstnavatele, která musí být krajské pobočce Úřadu práce ČR doručena nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí. Příspěvek se poskytuje za podmínky, že k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené příslušným finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění. Podrobnější informace k nové zákonné úpravě Zákoníku práce Vám poskytne náš poradce pro zaměstnávání zdravotně postižených Jindřich Čáp při osobním jednání, na tel. čísle , nebo na u: Nové aktivity v rámci služby Odborné sociální poradenství Pro uživatele našich služeb i nové zájemce připravujeme rozšíření aktivit služby Odborného sociálního poradenství o dluhové poradenství a psychologické poradenství. Bližší informace k jednotlivým aktivitám Vám přineseme v dalším čísle Okna do KAFIRY. Stručné informace k dluhovému a psychologickému poradenství, které budeme poskytovat, si však již nyní můžete přečíst na našich webových stránkách v sekci Odborné sociální poradenství/sociálně terapeutické činnosti. 12

13 Představujeme Vám ANGLICKÉ OKÉNKO Do našeho zpravodaje jsme se rozhodli zařadit novou rubriku anglické okénko, do které bude pravidelně přispívat svými články lektor anglického jazyka, vyučující na pobočce v Opavě a Ostravě, Bc. Lukáš Varga. Záhady anglického jazyka aneb pár tipů a rad, jak na to (1. část) Když mě vedení naší organizace požádalo o pár slov do nového čísla zpravodaje, nějaký čas jsem přemýšlel, jaké téma zvolit, které by aspoň nemalým způsobem mohlo přispět k rozšíření poznatků z oblasti výuky cizích jazyků. Jelikož se často setkávám s lidmi, kteří s výukou cizího jazyka nemají příliš velké zkušenosti, rozhodl jsem se těchto pár řádků zaměřit na problematiku, jak postupovat, když se člověk rozhodne začít učit se cizí jazyk. Lidé se mě často ptají, jak dlouho jim bude trvat naučit se daný jazyk, jaký je nejrychlejší způsob naučit se komunikovat, ale zároveň mi kladou otázku, proč se anglická slovíčka jinak píšou a jinak se čtou, či dokonce, proč je slovosled anglické věty jiný než v češtině, případně ve slovenštině. Na všechny otázky existuje jednoduchá odpověď. Každý člověk, který se rozhodne učit se cizí jazyky, by měl v první řadě pochopit a naučit se jinou kulturu. Anglický jazyk pochází z jiné kulturní a jazykové větve v porovnání s jazykem českým. Patří do skupiny takzvaných germánských jazyků, kdežto čeština spadá do větve slovanských jazyků. Obě skupiny se samozřejmě vyznačují odlišnými znaky, které se ve výsledku projevují nejen ve skladbě slov, ale zároveň také ve slovosledu věty, případně ve výslovnosti jednotlivých slov. Nikoho by tím pádem nemělo překvapit, že vzájemné vztahy angličtiny a němčiny jsou bližší a pevnější než vztahy angličtiny a češtiny. Například si můžeme uvést slovo father, jehož německým ekvivalentem je der Vater, přičemž obě slova se vyznačují vysokou mírou podobnosti. V češtině bychom použili slovo otec, které se svým anglickým a německým ekvivalentům vůbec nepodobá a člověk, který se s angličtinou nikdy nesetkal, by si v dané situaci poradil jen za pomoci slovníku, případně za pomoci někoho jiného. Dále je důležité si uvědomit, že výuka cizího jazyka je přímo závislá na gramatických vazbách, a proto často při výuce zdůrazňuji potřebu naučit se pevné jazykové zákonitosti správného fungování jazyka, které ve výsledku nemalou mírou ulehčují každému klientovi průběh výuky. Každý klient, který projeví zájem o cizí jazyk, musí předem počítat s tím, že bez kvalitních základů je následný pokrok jen velmi obtížný a trvá podstatně delší dobu. To však neznamená, že by se měl předem vzdávat, právě naopak cizí jazyky jsou krásné a ovládat je je jednou z možností, jak se přiblížit okolnímu světu. Zkusme se zamyslet, není to skvělý pocit dokázat se pobavit s člověkem z jiné části světa či dokonce si přečíst jakoukoliv knihu v originále? Vždyť jak se říká kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem a já s tímto výrokem můžu jen souhlasit. Bc. Lukáš Varga Malý slovníček pojmů Hello, how are you? Dobrý den, jak se máte? / Ahoj, jak se máš? I am not too bad. Ujde to. / Mám se dobře. It is nice to see you. Rád vás vidím. / Rád tě vidím. What is your name? Jak se jmenujete? / Jak se jmenuješ? My name is... Jmenuji se Where are you from? Odkud jste? / Odkud jsi? I am from the Czech Republic. Jsem z České republiky. 13

14 Představujeme Vám Práce sociálního pracovníka v občanském sdružení KAFIRA Jmenuji se Jana Vaverková a v KAFIŘE pracuji jako sociální a administrativní pracovnice. V tomto článku se budu snažit přiblížit svou práci v této organizaci, jejíž náplní je především poskytování sociálně-právního poradenství, pracovně-právního poradenství, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, vč. zaškolení uživatelů pro práci s těmito pomůckami. Mezi naše klienty patří lidé se zrakovým postižením od 15 let, jejichž zrakové postižení je v rozsahu od slabozrakosti až po úplnou nevidomost. I když si většina lidí spojuje zrakové postižení s úplnou nevidomostí, většina našich uživatelů má zachovány zbytky zraku. Při první návštěvě zájemce v naší organizaci bývám většinou prvním člověkem, se kterým přijde do kontaktu. Pokud jde o skupinu nevidomých osob, na začátku setkání je vždy třeba si uvědomit, jakým způsobem člověk o zrak přišel. Okolnosti ztráty zraku mohou ovlivnit způsob vyrovnávání se s touto situací. Někteří lidé jsou nevidomí od narození, jiní přišli o zrak v průběhu života, někteří postupně v důsledku nemoci, jiní ze dne na den například po úraze. Ztráta zraku je velice náročná životní situace, která má vliv nejen na život samotného postiženého člověka, ale na celé jeho okolí. Při vyrovnávání se s touto situací hraje roli osobnost člověka, jeho schopnost překonávat životní překážky, ale i podpora jeho přirozeného sociálního prostředí, především rodiny. Ve své práci se často setkávám s lidmi, kteří přišli o zrak v blízké minulosti a s danou situací se musí teprve vyrovnat. Při pomoci těmto lidem se zaměřuji na snížení následků jejich postižení a zkvalitnění jejich života. Nově příchozí lidé často vůbec netuší, na koho se mohou ve své situaci obrátit, na co mají nárok atd. Při prvním setkání je potřeba člověka vyslechnout a být mu oporou. Lidé se často ve svém problému cítí sami. Už samotné vyslechnutí problému osobou, která do něj není přímo zainteresovaná, může pomoci. Někdy je nutné při práci s klientem přizvat i psychologa, který mu usnadní překonání nově vzniklé situace. Následně je třeba člověka informovat o existujících formách pomoci, o kompenzačních pomůckách, které mu mohou usnadnit život, o příspěvku na tyto pomůcky od Úřadu práce ČR a zdravotní pojišťovny. Pokud si klient přeje, zkontaktuji ho s organizacemi, které zajišťují například výuku chůze s bílou holí, nebo s vodícím psem. Důležité je člověka motivovat k tomu, aby se svou situací začal něco dělat a neuzavíral se do sebe. Už samotná návštěva naší organizace svědčí o tom, že by člověk svou situaci chtěl změnit, neví však jak. Vyrovnávání se s nově vzniklou situací samozřejmě potřebuje čas. Základem je naučit se techniku chůze s bílou holí. Ovládání této techniky velkou měrou omezí závislosti nevidomého člověka na svém okolí. Bohužel bílou hůl, která je pro nevidomého člověka nepostradatelným pomocníkem, mnoho lidí na začátku zcela odmítá. Obávají se totiž stigmatizace, bílou hůl chápou jako jakousi nálepku, kterou se člověk zařadí do skupiny nevidomých osob. Důležité proto je zjistit skutečné přání klienta a začít na něm společně pracovat. Velkou pomocí je nalézt s klientem určité záchytné body, o které se můžeme při své práci opřít. Pokud například člověk v době před ztrátou zraku rád sportoval, můžeme ho informovat sportech určených pro nevidomé osoby. Pokračování na následující straně. 14

15 Rady, tipy, zajímavosti Setkání s člověkem bezprostředně po ztrátě zraku je velice psychicky náročné i pro samotného pracovníka. O to víc je pro mě odměnou, když je má práce s klientem úspěšná, člověk svou tíživou životní situaci překoná a začlení se i přes svůj zrakový handicap zpátky do společnosti. Mgr. Jana Vaverková sociální a administrativní pracovnice KAFIRA o. s. Okno do světa Ardžamal (Panenky, které pomáhají slepým navrátit zrak) Projekt Ardžamal, který realizuje občanské sdružení Berkat, pomáhá v Afghánistánu navrátit zrak lidem se zrakovým postižením prostřednictvím operací oční rohovky. Od roku 2007 jsou součástí projektu i panenky, které šijí a prodávají dobrovolníci v České republice. Veškerý výtěžek z prodeje těchto panenek jde na nákup očních rohovek, které jsou poté dovezeny na oční kliniku v Kábulu a poté transplantovány pacientům se zrakovým postižením. Občanské sdružení Berkat, které založila novinářka Petra Procházková se svou kamarádkou Janou Hradílkovou, pomáhá lidem v Čečensku a Afghánistánu. Více informací o projektu i samotné organizaci Berkat se dozvíte na webových stránkách: Recept měsíce Tentokrát od uživatelky našich služeb, paní Hany Hrubé Zelné placky balíček nebo sklenice kysaného nebo sterilovaného zelí polohrubá mouka 2 vejce sůl kmín a pepř podle chuti lze přidat i kousek pokrájené uzeniny nebo uzeného masa sádlo nebo jiný tuk na smažení Zdroj: Zelí dáme do cedníku, lehce propláchneme studenou vodou, necháme okapat, případně vodu vymačkáme, a zelí překrájíme. Na vál nasypeme mouku, přidáme zelí, vejce a koření a vypracujeme nelepivé těsto. Rozdělíme ho na stejně velké kousky, z nichž na pomoučeném válu upravíme placičky. Usmažíme je na tuku na pánvi z obou stran nebo je upečeme na plechu v troubě a ještě horké lehce potřeme sádlem (není nutné). Podělte se s námi o Váš recept! Pokud rádi vaříte, vymýšlíte nové recepty, nebo máte nějaký zaručený, napište nám. Recepty můžete zasílat na adresu: 15

16 Poděkování Při poskytování sociálních služeb nás v roce 2012 podporují níže uvedené organizace a instituce. Touto cestou bychom jim chtěli poděkovat za jejich vstřícnost a finanční podporu. Děkujeme Evropskému sociálnímu fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR za finanční podporu projektu Nadějné vyhlídky podpora zaměstnatelnosti zrakově handicapovaných v Moravskoslezském kraji. Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za finanční podporu při poskytování služby Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace. Děkujeme Statutárnímu městu Opava za finanční podporu při poskytování služby Odborné sociální poradenství a služby Sociální rehabilitace. Děkujeme Statutárnímu městu Frýdek-Místek za finanční podporu v projektech Odborné sociální poradenství pro občany se zrakovým postižením z Frýdku-Místku a okolí a Sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením z Frýdku-Místku a okolí. Děkujeme Městu Nový Jičín za finanční podporu služby Odborné sociální poradenství a služby Sociální rehabilitace. Děkujeme Nadaci Charty 77 Konto Bariéry za finanční podporu projektu Vzděláváním k zaměstnání a za dar v rámci softwarového programu TechSoup Česká republika. Děkujeme Výboru dobré vůle Nadaci Olgy Havlové za finanční příspěvek na zakoupení kompenzačních pomůcek v rámci projektu Solidarita. Děkujeme společnosti SMVaK za finanční dar. Děkujeme také všem soukromým sponzorům a dárcům. DĚKUJEME! CHCETE NÁS FINANČNĚ PODPOŘIT TAKÉ VY? Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: /0100 Darovací smlouva ke stažení na 16

17 Kontakty na nás Kontakty na pracovníky Jméno Pozice Tel. Jan Horák Statutární zástupce, předseda sdružení Mgr. Lenka Svobodová Manažerka organizace Milena Proskeová Ekonom Monika Hrubá Účetní Mgr. Linda Benschová Mgr. Jana Vaverková Mgr. Jindřich Čáp Vendula Turoňová Jaromíra Čuboková Bc. Eva Hrnčířová Manažerka sociálních služeb Sociální a administrativní pracovnice Poradce pro zaměstnávání ZP Asistentka poradce pro zaměstnávání ZP Vedoucí střediska Nový Jičín/Vedoucí lektorka Vedoucí střediska Opava/ lektorka vzděláv. aktivit Patrik Benda Asistent lektora Opava Bc. Lukáš Varga Mgr. Jakub Kvita Růžena Šodková Ing. Monika Výrostková Jarmila Bednaříková Lektor angličtiny na střediscích OP a OV Vedoucí střediska Ostrava/ lektor vzdělávacích aktivit Asistentka lektora Ostrava/ kontaktní pracovnice Vedoucí střediska FM/ lektorka vzděláv. aktivit Sociálně rehabilitační asistentka FM Mgr. Martina Černá Psycholožka --- Kontakty na pobočky lze kontaktovat přes manažerku sociálních služeb Středisko Opava sídlo organizace Horní náměstí 47, Opava Konzultační hodiny: Pondělí hod. Středisko Frýdek-Místek Zámecké nám. 44, Frýdek-Místek Konzultační hodiny: Středa hod. Středisko Ostrava Nádražní 44, Ostrava Konzultační hodiny: Úterý hod. Středisko Nový Jičín Štefánikova 7, Nový Jičín Konzultační hodiny: Čtvrtek hod. 17

18 Použité zdroje a další odkazy: Bruno Ferrero: Příběhy pro potěchu duše. Okno do KAFIRY 1/2012 KAFIRA o. s. Zpracování a grafika: KAFIRA o. s. 18

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program Nabídka projektových aktivit Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program poprvé v tomto roce vám přinášíme aktuality z činnosti na našich detašovaných pracovištích a mnoho novinek ze sociálně

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity Vybíráme z obsahu TICHÉ VZDĚLÁVÁNÍ seznamuje neslyšící osoby s počítači a jejich využitím... str. 2 Užitečný a také poutavý časopis (nejen) pro lidi se selháním ledvin... str. 3 Vlaštovky přinášejí změnu

Více

Senát potvrdil zrušení skaret. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.

Senát potvrdil zrušení skaret. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, potřetí v tomto roce Vám přinášíme aktuality o činnosti na našich detašovaných pracovištích a pozvánky na připravované akce. Jako vždy v tomto čtvrtletníku naleznete také

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Osobám zdravotním postižením jsou zdarma distribuovány Euroklíče a ve veřejně přístupných budovách jsou zdarma osazovány Eurozámky. Zmíněné prostory jsou uzamčeny a opatřeny

Více

a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání

a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání Vybíráme z obsahu Co přináší nový zákon o zaměstnanosti... str. 1 a 3 Pracovní rehabilitace je stále v plenkách, úřady práce nevědí, jak ji poskytovat... str. 2 a 5 Asistenční pes je velkým pomocníkem

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

služby, aby se vyvarovali podvodných poskytovatelů. Novela zákona o sociálních službách

služby, aby se vyvarovali podvodných poskytovatelů. Novela zákona o sociálních službách Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 12 číslo 4 13. 4. 2015 SENIOŘI Příprava na stárnutí populace v České republice se ještě zintenzivní HANDICAP Úřad práce ČR začal vydávat nové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 3 2011 XX. ROÈNÍK V první řadě jsem plavec, říká úspěšný sportovec V Praze měl premiéru znamenitý dokument o hledání cest k porozumění Kladrubské hry www.vozickar.com LÉČEBNÉ POHYBOVÉ PŘÍSTROJE THERA TRAINER

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 11/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník... 3 Co se událo... 4 Polský europoslanec Adam Kósa v Praze... 4-7 Tichá kavárna... 7 XXI. Mezinárodní festival pantomimy neslyšících...

Více

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Náklad ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz PORADNA Linka právní

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 40 léto 2012 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Piešťany 1 Milí přátelé, před letními prázdninami Vám přinášíme ty nejčerstvější novinky a informace, které Vás snad

Více

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY Výroční zpráva 2009 PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s. nejkomplexnější nabídka služeb pro lidi s PAS a jejich rodiny v České republice. Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 3/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Reforma veřejných financí a její

Více

BŘEZEN 2012. Nenechte si ujít Běh pro Paraple Stolní tenis vozíčkářů Pozvání do Českého Švýcarska Ohlédnutí za lyžařskými kurzy

BŘEZEN 2012. Nenechte si ujít Běh pro Paraple Stolní tenis vozíčkářů Pozvání do Českého Švýcarska Ohlédnutí za lyžařskými kurzy BŘEZEN 2012 Nenechte si ujít Běh pro Paraple Stolní tenis vozíčkářů Pozvání do Českého Švýcarska Ohlédnutí za lyžařskými kurzy Č A S O P I S P R O K L I E N T Y A P Ř Á T E L E C E N T R A P A R A P L

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více