SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ I ZAMĚSTNÁVÁNÍ PC KURZY I JAZYKY I AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ I ZAMĚSTNÁVÁNÍ PC KURZY I JAZYKY I AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ I ZAMĚSTNÁVÁNÍ PC KURZY I JAZYKY I AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI OKNO DO KAFIRY Leden - březen 2012 Čtvrtletník, č. 1/2012 Jedna malá můra s něžnou duší se zamilovala do jedné hvězdy. Svěřila se s tím své matce a ta jí radila, aby se raději zamilovala třeba do stínidla. Hvězdy nejsou stvořeny k tomu, aby se k nim dalo letět. Zato k lampám se dá krásně létat. V lampě můžeš alespoň na něčem přistát, přidal se otec. Když poletíš ke hvězdě, nepřistaneš na ničem. Ale můra nedala na rady jednoho ani druhého, každý večer, jakmile zapadlo slunce a vyšla ta hvězda, vydala se na cestu za ní. A každé ráno, když svítalo, se vracela, nesmírně vyčerpaná a unavená marnou námahou. Jednou si ji otec zavolal k sobě a řekl jí: Za celé dlouhé měsíce nemáš ani kousek křidélka popáleného a bojím se, že se nespálíš nikdy. Všichni tvoji bratři jsou už nádherné ožehnutí, protože denně obletují pouliční lampy. A všechny tvé sestry se už krásně připálily, jak obletují lampy v domě. Dej se do toho, ať už máš taky nějakou krásnou popáleninu. Taková silná pěkná můra jako ty, a nemá znamení dospělosti! Můra opustila otcovský dům, ale nedala se ani do obletování pouličních lamp, ani se nepustila za lampičkami v domě. Pokračovala ve svých pokusech, aby dostihla svou vytouženou hvězdu, která byla vzdálená tisíce světelných let. Můra ale přece věřila, že se její hvězda jednou zachytí v nejvyšších větvích starého dubu. A tak zkoušela znovu a znovu, noc za nocí dosáhnout své hvězdy. Přinášelo jí to radost, a i když své hvězdy nikdy nedosáhla, žila tak až do svého pozdního věku. Rodiče, bratři i sestry byli už dávno mrtví, protože uhořeli, ještě když byli mladí. Hvězda naděje, to je rozpoznávací znamení. Každý den by měl člověk prosit s vírou, aby se odvážil nemožného. Pokud má člověk na nebi hvězdu svého života, neměl by ztrácet čas tím, že by si pálil křídla u nějaké lampy. Letem světem Oknem do KAFIRY Co se událo.str. 2 Co chystáme... str. 5 Informace pro uživatele...str. 7 Představujeme Vám..str.13 Rady, tipy, zajímavosti. str. 15 Poděkování str. 16 Kontakty..str. 17 IČO Horní náměstí 132/ Opava Tel./fax: Bruno Ferrero: Příběhy pro potěchu duše

2 Co se událo OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011 aneb NAŠE SLUŽBY V ČÍSLECH V roce 2011 jsme našim uživatelům poskytovali dvě registrované sociální služby Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitaci, která od 1. ledna 2011 nahradila službu Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, jejíž registrace skončila k 31. lednu Služba Odborné sociální poradenství (dále jen OSP) byla v roce 2011 poskytnuta celkem 87 uživatelům 39 mužům a 48 ženám věková struktura uživatelů služby byla následující: 2% (15 26 let), 60 % (27 65 let), 38 % (66 let +). V rámci služby OSP bylo poskytnuto celkem 245 kontaktů a 415 intervencí a 55 uživatelům služby bylo vystaveno celkem 68 doporučení na pořízení vhodné kompenzační pomůcky pro úřady. Službu Sociální rehabilitace (dále jen SR) jsme poskytli celkem 87 uživatelům 43 mužům a 44 ženám věková struktura uživatelů: 7% (15 26 let), 79 % (27 65 let), 14 % (66 let +). V rámci služby SR jsme v roce 2011 poskytli našim uživatelům 1024 kontaktů a 6719 intervencí, bylo realizováno 50 individuálních a 7 skupinových vzdělávacích kurzů, kterých se zúčastnilo celkem 64 uživatelů služby. K výše uvedeným vzdělávacím aktivitám jsme vydali celkem 34 osvědčení o absolvování. Tímto děkujeme všem našim uživatelům za jejich důvěru a spolupráci při využívání našich služeb. Zároveň patří velké díky všem pracovníkům KAFIRY, kteří v roce 2011 poskytovali služby našim uživatelům, nebo se zasloužili o fungování našich služeb i celé organizace. Mgr. Lenka Svobodová PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ NÁS V ROCE 2011 PODPOŘILI Rádi bychom poděkovali všem poskytovatelům dotací a grantů, soukromým sponzorům i jednotlivcům, kteří v roce 2011 podpořili činnosti a služby organizace KAFIRA. Níže uvádíme jednotlivé poskytovatele a názvy jimi podpořených projektů: MSPV Odborné sociální poradenství a Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Moravskoslezský kraj spolu s Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Sociální rehabilitace v rámci projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji Statutární město Opava Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace Statutární město Ostrava Sociální rehabilitace a Podpora zaměstnanosti nevidomých a osob se zrakovým postižením v Ostravě Statutární město Frýdek-Místek Odborné sociální poradenství pro zrakově postižené z Frýdku-Místku a okolí a Služby sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením z Frýdku-Místku a okolí Město Nový Jičín Sociální služby pro zrakově postižené občany z Nového Jičína a okolí Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Nadějné vyhlídky podpora zaměstnatelnosti zrakově handicapovaných v Moravskoslezském kraji Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška INTEGRACE

3 Co se událo Zeptali jsme se na Vaši spokojenost V prosinci 2011 proběhlo hodnocení kvality poskytovaných služeb občanským sdružením KAFIRA. Dotazníkové šetření se uskutečnilo v návaznosti na jednotlivá vánoční setkání uživatelů, a to na všech 4 střediscích organizace. V první části dotazníku uživatelé vybírali z nabídky vždy jen jednu odpověď, která nejlépe reprezentovala jejich názor. Druhá část umožňovala větší prostor pro vyjádření v rámci otevřených odpovědí na jednotlivé otázky. Celkově byly poskytované služby hodnoceny pozitivně, s důrazem na individuální a vstřícný přístup našich pracovníků k jednotlivým uživatelům. Tato skutečnost nás velice těší a je pro nás odměnou za celoroční práci. Z jednotlivých podnětů a připomínek vyplynulo, že by uživatelé uvítali rozšíření nabídky výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností a častější realizaci internetového klubu na jednotlivých střediscích. Celkově se hodnocení zúčastnilo 28 uživatelů (z toho 9 z Ostravy, 8 z Opavy, 4 z Nového Jičína a 7 z Frýdku Místku). Tímto všem děkujeme za cenné informace a podněty k zamyšlení, které nám pomohou lépe naplnit potřeby a očekávání uživatelů od námi poskytovaných sociálních služeb. Mgr. Linda Benschová Souhrnné vyhodnocení odpovědí dotazníku spokojenosti 7% 1,50% 3,90% 87,60% Určitě spokojen Spíše nespokojen Spíše spokojen Nespokojen 3

4 Co se událo KAFIRA v seznamu poskytovatelů podporovaného zaměstnávání KAFIRA o. s. byla na základě způsobu poskytování svých služeb v oblasti zaměstnávání zrakově postižených zařazena do seznamu poskytovatelů podporovaného zaměstnávání, který sestavuje Česká unie pro podporované zaměstnávání (ČUPZ). Zařazení na tento seznam je pro nás prestižní záležitostí, neboť znamená, že naše aktivity v oblasti zaměstnávání poskytujeme podle principů podporovaného zaměstnávání, profesionálně a s ohledem na potřeby zrakově postižených uživatelů. Česká unie pro podporované zaměstnávání je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je formulovat, šířit a podporovat myšlenku podporovaného zaměstnávání v České republice. Více informací o České unii pro podporované zaměstnávání naleznete na webových stránkách kde zároveň naleznete i seznam poskytovatelů a členů unie. KAFIRA OBDRŽELA 4 REPASOVANÉ PC Díky programu TechSoup získala KAFIRA 4 repasované počítače, které budou využívány našimi uživateli služeb, zejména při počítačovém a jazykovém vzdělávání. Počítače budou umístěny na jednotlivá střediska KAFIRY. TechSoup Česká republika je softwarový dárcovský program, který zajišťuje Nadace VIA, Nadace Charty 77 Konto Bariéry a Sdružení VIA. Programu TechSoup Česká republika za darované počítače děkujeme! Ilustrační foto. Zdroj: KAFIRA V DENNÍM TISKU V lednu a únoru 2012 vyšly dva zajímavé články o našem občanském sdružení. První článek si mohli čtenáři přečíst v lednovém Zpravodaji Rady města Frýdek-Místek a napsala jej naše sociální a administrativní pracovnice, která v článku čtivým a zajímavým způsobem popisuje svou práci v KAFIŘE. Tento článek Vám přinášíme také v tomto vydání Okna do KAFIRY na straně 14. Druhý článek - příběh naší klientky, která se zúčastnila projektu Nadějné vyhlídky, vyšel na konci února v Opavském a hlučínském deníku. Článek si můžete přečíst také na internetových stránkách: 4

5 Co chystáme Pozvánka na Výstavu a prodej kompenzačních pomůcek a hraček V úterý 17. dubna od 9:00 do 16:00 proběhne v Základní škole a Mateřské škole speciální na Komenského ulici č. 64 v Novém Jičíně výstava a prodej kompenzačních pomůcek a hraček pro osoby se zdravotním handicapem. Této akce se kromě firem vyrábějících kompenzační pomůcky budou účastnit i organizace poskytující sociální služby osobám se zdravotním postižením. Během výstavy se návštěvníci seznámí s kompenzačními a rehabilitačními pomůckami pro osoby se zdravotním postižením, s polohovacími pomůckami využívanými ve speciálních zařízeních i v domácnostech, s rehabilitačními kočárky a vozíky, autosedačkami, chodítky, berlemi, antidekubitním programem, se speciálními hračkami a didaktickými pomůckami, dřevěnými hračkami, s počítačovými programy pro děti a žáky zdravé i s handicapem, s odbornými knihami, publikacemi, dětskou literaturou a dalšími. K dispozici bude také poradenský servis pro občany se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením. Již po několikáté se této výstavy zúčastní i občanské sdružení KAFIRA, které představí kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením. Výstava není určena pouze osobám se zdravotním postižením, ale i široké veřejnosti. Budeme se těšit na setkání s Vámi. Foto: KAFIRA o. s. Dny sociálních služeb s občanským sdružením KAFIRA I v letošním roce pořádají města v Moravskoslezském kraji v měsíci červnu Dny sociálních služeb, na kterých naše organizace nebude chybět. Během těchto dnů mohou jednotlivé organizace poskytující sociální služby v dané oblasti prezentovat občanům svou činnost. Většina pořádajících měst propojuje Dny sociálních služeb se Dny města, které provází další doprovodný program. KAFIRA se již tradičně zaměří především na ukázku kompenzačních pomůcek pro občany se zrakovým postižením. V průběhu června proběhne Den sociálních služeb ve městech Kopřivnice a Frenštát pod Radhoštěm. Akci s názvem Lidé lidem pořádá v červnu také město Ostrava. O přesných termínech uvedených akcí Vás budeme včas informovat na našich webových stránkách. Všichni zájemci jsou srdečně zváni! NAVŠTIVTE NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY Na našich stránkách přinášíme pravidelné informace o dění v organizaci. Pokud si přejete vědět, jaké zajímavé akce, služby nebo projekty chystáme, nebo již realizujeme pro Vás naše uživatele, zavítejte na náš web, kde se dozvíte vše potřebné. 5

6 Co chystáme Velikonoční setkání na střediscích Jak už se stalo tradicí, před Velikonočními svátky proběhne na všech střediscích naší organizace Velikonoční setkání uživatelů služeb. Každé středisko bude mít svůj vlastní program. Na pobočce v Ostravě a v Novém Jičíně se bude Velikonoční setkání konat v pondělí 2. 4., v Opavě proběhne a ve Frýdku-Místku ve středu Informace o Velikonočních setkáních na jednotlivých střediscích budou uvedeny na internetových stránkách KAFIRY, NGO Market uživatelům budou zároveň v Praze KAFIRA zaslány pozvánky na uvedenou akci. u toho nebude chybět! Dne 11. května 2012 proběhne v Praze výstava neziskových organizací z celé ČR. KAFIRA využila příležitosti a přijala pozvání prezentovat zde své služby. Na NGO Marketu budou představeny neziskové organizace, které působí na území ČR v různých oblastech od lidských práv, sociální problematiky až po ekologii a životní prostředí. Během prezentace budou návštěvníkům předány informace o naší organizaci a zároveň se budou moci seznámit s kompenzačními pomůckami pro osoby se zrakovým handicapem. KAFIRA zavítá do Jablonce nad Nisou V únoru 2012 byli pracovníci KAFIRY požádáni o spolupráci při realizaci výstavy INGRID VÍC NEŽ JEN ZNAČKA, která se uskuteční v období od 11. května až 28. října letošního roku. Realizátorem výstavy je Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. V rámci této Umělecké krystalerie firem Heinrich Hoffmann a Curt Schlevoght bude návštěvníkům k dispozici sada simulačních brýlí zapůjčených muzeu KAFIROU, které nabídnou možnost prohlédnout si část expozice tak, jak ji mohou vidět osoby s různou formou zrakového handicapu.po celou dobu trvání výstavy budou v místě konání k dispozici také propagační materiály KAFIRY a celý program doplní několik našich tématicky laděných interaktivních přednášek o zrakových vadách, možnostech jejich kompenzace a přístupu ke zrakově handicapovaným lidem, jejichž přípravě se začínáme aktivně věnovat již nyní. 6

7 Informace pro uživatele V této části Vám přiblížíme novinky a změny v sociální oblasti, ke kterým došlo v souvislosti se změnou českého právního řádu od , souhrnně nazývanou Sociální reforma 2012, a které se týkají osob se zrakovým postižením. PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU Tento příspěvek sloučil tyto dřívější dávky - jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení motorového vozidla a příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla. Příspěvek na zvláštní pomůcku je zaměřen na pomoc v oblasti pomůcek (které umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod.), zakoupení a úpravu motorového vozidla a úpravu bytu. Jedná se o jednorázovou a nárokovou dávku. Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením, nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci. Příspěvek na zvláštní pomůcku se poskytuje v případech: 1. Příspěvek na zvláštní pomůcku: pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je nižší než Kč a příjem osoby a společně posuzovaných osob (osoby žijící ve společné domácnosti) je nižší než osminásobek životního minima, stanoví se výše příspěvku tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však Kč, pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je vyšší než Kč, spoluúčast osoby či osob společně posuzovaných činí také 10 % z této ceny, v případě, že osoba nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení spoluúčasti, krajská pobočka ÚP s přihlédnutím na celkové sociální a majetkové poměry osoby či společně posuzovaných osob, může určit nižší výši spoluúčasti, minimálně však Kč, maximální výše příspěvku je Kč. 2. Příspěvek na pořízení motorového vozidla: výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy a také k příjmu osoby a společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům, maximální výše příspěvku na pořízení motorového vozidla činí Kč, opakovaně lze příspěvek přiznat po uplynutí 10 let. Součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku Kč (z vyplacených částek se při součtu odečítají ty částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto). O dávce rozhoduje Úřad práce ČR prostřednictvím svých kontaktních pracovišť. Více informací naleznete na nebo u naší sociální a administrativní pracovnice Mgr. Jany Vaverkové na u: nebo na tel

8 Informace pro uživatele Nová kompenzační pomůcka lupa Pebble k vyzkoušení pro naše uživatele V únoru 2012 zakoupilo občanské sdružení KAFIRA novou kompenzační pomůcku pro osoby se zrakovým postižením kamerovou zvětšovací televizní lupu v přenosné verzi Pebble. Finance na tuto pomůcku poskytl Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. Pomůcka bude umístěna na středisku v Opavě, ale v případě zájmu je možné pomůcku přivést na vyzkoušení i na další střediska naší organizace, případně i do domácnosti uživatele. Kamerová zvětšovací televizní lupa Pebble je určena lidem s postižením zraku na úrovni slabozrakosti. O příspěvek na tuto kompenzační pomůcku lze zažádat na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v místě trvalého bydliště uživatele. Pokud máte zájem o ukázku a vyzkoušení uvedené kompenzační pomůcky, můžete se obrátit na naší sociální pracovnici Mgr. Janu Vaverkovou ( tel.: ). Výboru dobré vůle Nadaci Olgy Havlové a Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava a. s. tímto za finanční příspěvek k zakoupení pomůcky velmi děkujeme! Foto: KAFIRA o. s. JARMARK POMOCI KAFIRA se v sobotu 31. března 2012 zúčastnila charitativní akce Jarmark pomoci v Ostravě Porubě, která propojila sbírku věcí pro potřebné a prezentaci neziskových organizací. KAFIRA představila kompenzační pomůcky a služby, které nabízí pro osoby se zrakovým postižením. O vyzkoušení kompenzačních pomůcek byl mezi návštěvníky Jarmarku pomoci velký zájem a náš stánek byl téměř pořád plný zájemců o jejich vyzkoušení. Celá akce se z našeho pohledu velmi vydařila a jsme moc rádi, že jsem se jí mohli zúčastnit. Foto: KAFIRA o. s. 8

9 Informace pro uživatele Mluvící autobusy Příspěvek našeho uživatele Marka Macháčka Před 14 dny jsem jel z Opavy domů do Bělé a mile mě překvapilo, že v meziměstském autobuse TQM byl nově nainstalovaný přístroj, který hlásí zastávky. Zjistil jsem, že hlásič zastávek má být postupně zaváděn do všech spojů TQM. Je to pro nevidomé veliká pomoc, protože se jim snadněji cestuje a stoupne jim sebevědomí. Bohužel jsem zjistil, že existují lidé, kterým hlášení zastávek v autobuse nevyhovuje. Lidé by si měli uvědomit, že kdyby nedej bože ztratili zrak, tak by se jim cestování zkomplikovalo. Ilustr.foto: TQM. Poprvé jsem se s hlášením zastávek setkal v 80. letech minulého století v Brně v tramvajích. Bylo mi tenkrát 10 let, chodil jsem v Brně do školy pro nevidomé, a pamatuji si, že už tehdy se mi hlášení zastávek moc líbilo. Jistě bude čtenáře zajímat, jak si člověk bez zraku zjišťuje, který autobus zrovna přijel na zastávku a kam jede. Nevidomí lidé mají takovou krabičku, která se jmenuje VPN01. Když přijede dopravní prostředek, tak si nevidomý zmáčkne tlačítko 3, a to mu oznámí číslo a směr, kam daný dopravní prostředek jede. VPN01 má 6 tlačítek. První a druhé tlačítko slouží k navigaci v podchodech v metru a na úřadech. Tlačítko 3 a 4 slouží k hlášení dopravních prostředků, a tlačítka 5 a 6 slouží u ozvučených přechodů pro chodce. Tímto bych chtěl za všechny zrakově postižené poděkovat společnosti TQM za to, že nám usnadňují cestování z Opavy mimo město. S pozdravem Marek Macháček Odborné praxe studentů v KAFIŘE Z důvodu velkého zájmu studentů vysokých a vyšších odborných škol sociálního směru o odbornou praxi v naší organizaci, se KAFIRA rozhodla vyhovět a umožnit jim stáž. Studenti budou vykonávat svou praxi pod vedením sociální pracovnice a manažerky sociálních služeb a budou seznámeni s posláním organizace, s cílovou skupinou, s náplní práce jednotlivých pracovníků, s činností organizace, zároveň budou mít možnost náslechu při práci s uživateli a v případě zájmu se rovněž budou moci zúčastnit propagačních akcí, např. Dnů sociálních služeb. V zimním i letním semestru budou vždy přijati dva studenti. Před zahájením odborné praxe proběhne se zájemci osobní setkání se sociální pracovnicí a manažerkou sociálních služeb, během kterého se proberou představy a požadavky jak studenta, tak naší organizace. Studenti, kteří by měli zájem vykonat svou odbornou praxi v KAFIŘE se mohou obracet na manažerku sociálních služeb Mgr. Lindu Benschovou na u: Mgr. Jana Vaverková 9

10 Informace pro uživatele NADĚJNÉ VYHLÍDKY se přehouply do své druhé půlky V březnu 2012 jsme oficiálně ukončili první běh projektu Nadějné vyhlídky podpora zaměstnatelnosti zrakově handicapovaných v Moravskoslezském kraji a přinášíme Vám tedy jeho krátké shrnutí. První běh projektu probíhal již od června 2011, kdy byla s účastníky projektu provedena bilanční diagnostika, poté následovaly jednotlivé vzdělávací moduly v rámci Motivačně vzdělávacího a aktivizačního programu. Jeho součástí byly moduly zaměřené na motivaci a zvládání stresových situací, modul desetiprstové hmatové metody psaní na PC, nebo obsluha PC s kompenzačním softwarem. Součástí programu byly rovněž rekvalifikační počítačové kurzy akreditované MŠMT, které probíhaly od října 2011 do března Rekvalifikačních PC kurzů se zúčastnilo celkem 15 účastníků projektu, z nichž zatím úspěšně absolvovalo a získalo osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností 12 uživatelů. Foto: KAFIRA o. s. Z celkového počtu 21 účastníků prvního běhu projektu jich celý běh úspěšně absolvovalo 18. Ti obdrží osvědčení o absolvování projektu Nadějné vyhlídky. Gratulujeme! Součástí výstupu 1. běhu projektu bylo rovněž vytvoření nového pracovního místa na pozici Asistent poradce pro zaměstnávání, pro jednoho účastníka 1. běhu. Ten byl vybrán ve výběrovém řízení ze sedmi účastníků 1. běhu projektu, kteří o něj projevili zájem. Asistent poradce se stane součástí realizačního týmu projektu Nadějné vyhlídky od Zároveň jsme již v únoru 2012 začali s oslovováním účastníků pro 2. běh projektu a v březnu 2012 se první skupina vybraných účastníků zúčastnila bilanční diagnostiky. V oslovování nových zájemců o účast v projektu budeme pokračovat i v dubnu Všechny zájemce tímto zveme k účasti na 2. běhu projektu. Bližší informace lze nalézt na webových stránkách u pana Jindřicha Čápa na tel , nebo na u: Projekt Nadějné vyhlídky podpora zaměstnatelnosti zrakově handicapovaných v Moravskoslezském kraji byl finančně podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 10

11 Informace pro uživatele Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2012 (podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.) Od 1. července 2012 se změní podmínky poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cílem změn je zamezit nekalým praktikám ze strany některých zaměstnavatelů při pobírání tohoto příspěvku. Podle současné právní úpravy (tj. do ) náleží měsíčně příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více jak 50 % osob se zdravotním postižením ve výši skutečně vynaložených mzdových nákladů na každého zaměstnance v pracovním poměru,který je osobou se zdravotním postižením, vč. zákonných odvodů na tohoto zaměstnance, nejvýše však Kč za měsíc. Ilustrační foto: Paragraf pod lupou. Změny právní úpravy v zákoně o zaměstnanosti Zákon o zaměstnanosti nově stanoví, že zaměstnavateli zaměstnávajícímu na chráněných pracovních místech více jak 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob formou částečné úhrady prostředků vynaložených na mzdy nebo platy a dalších nákladů. Příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce ČR pro poskytování příspěvku je ta pobočka, v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel. Příspěvkem jsou nahrazovány prostředky skutečně vynaložené na mzdy nebo platy v měsíční výši 75 % prostředků skutečně vynaložených na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, vč. zákonných odvodů, nejvýše však Kč. Pro účely stanovení výše příspěvku se skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy snižují o další částky (např. o poskytnutou naturální mzdu, srážky ze mzdy, náhrady mzdy apod.). Po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného pracovního místa, nebo ode dne jeho vymezení, může zaměstnavatel v žádosti o příspěvek za následující kalendářní čtvrtletí uplatnit nárok na zvýšení příspěvku o částku odpovídající prokázaným dalším nákladům vynaloženým zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, nejvýše však o Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením. Zvýšení příspěvku nelze uplatnit pro chráněné pracovní místo zřízené nebo vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele. Pokračování na následující straně. 11

12 Informace pro uživatele Pokračování ze strany 11. Příspěvek nelze poskytovat na zaměstnance se zdravotním postižením: a) za čtvrtletí, ve kterém je na tohoto zaměstnance Úřadem práce ČR poskytován jiný příspěvek, nebo příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program, b) za čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postižením, poživatelem starobního důchodu, c) za čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec zaměstnán na chráněném pracovním místě, na které je poskytován příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa, nebo d) za čtvrtletí, ve kterém zaměstnanec, s nímž nebylo v pracovní smlouvě sjednáno jako místo výkonu práce pracoviště zaměstnavatele, nesouhlasil s provedením kontroly v místě výkonu jeho práce. Zabránit dvojímu financování Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebude poskytován na ty zaměstnance se zdravotním postižením, kteří pracují na chráněných pracovních místech, na něž je poskytován příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa. Cílem tohoto opatření je zajistit, aby provozní náklady zaměstnavatele nebyly financovány duplicitně. O příspěvek žádá písemně zaměstnavatel Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě písemné žádosti zaměstnavatele, která musí být krajské pobočce Úřadu práce ČR doručena nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí. Příspěvek se poskytuje za podmínky, že k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené příslušným finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění. Podrobnější informace k nové zákonné úpravě Zákoníku práce Vám poskytne náš poradce pro zaměstnávání zdravotně postižených Jindřich Čáp při osobním jednání, na tel. čísle , nebo na u: Nové aktivity v rámci služby Odborné sociální poradenství Pro uživatele našich služeb i nové zájemce připravujeme rozšíření aktivit služby Odborného sociálního poradenství o dluhové poradenství a psychologické poradenství. Bližší informace k jednotlivým aktivitám Vám přineseme v dalším čísle Okna do KAFIRY. Stručné informace k dluhovému a psychologickému poradenství, které budeme poskytovat, si však již nyní můžete přečíst na našich webových stránkách v sekci Odborné sociální poradenství/sociálně terapeutické činnosti. 12

13 Představujeme Vám ANGLICKÉ OKÉNKO Do našeho zpravodaje jsme se rozhodli zařadit novou rubriku anglické okénko, do které bude pravidelně přispívat svými články lektor anglického jazyka, vyučující na pobočce v Opavě a Ostravě, Bc. Lukáš Varga. Záhady anglického jazyka aneb pár tipů a rad, jak na to (1. část) Když mě vedení naší organizace požádalo o pár slov do nového čísla zpravodaje, nějaký čas jsem přemýšlel, jaké téma zvolit, které by aspoň nemalým způsobem mohlo přispět k rozšíření poznatků z oblasti výuky cizích jazyků. Jelikož se často setkávám s lidmi, kteří s výukou cizího jazyka nemají příliš velké zkušenosti, rozhodl jsem se těchto pár řádků zaměřit na problematiku, jak postupovat, když se člověk rozhodne začít učit se cizí jazyk. Lidé se mě často ptají, jak dlouho jim bude trvat naučit se daný jazyk, jaký je nejrychlejší způsob naučit se komunikovat, ale zároveň mi kladou otázku, proč se anglická slovíčka jinak píšou a jinak se čtou, či dokonce, proč je slovosled anglické věty jiný než v češtině, případně ve slovenštině. Na všechny otázky existuje jednoduchá odpověď. Každý člověk, který se rozhodne učit se cizí jazyky, by měl v první řadě pochopit a naučit se jinou kulturu. Anglický jazyk pochází z jiné kulturní a jazykové větve v porovnání s jazykem českým. Patří do skupiny takzvaných germánských jazyků, kdežto čeština spadá do větve slovanských jazyků. Obě skupiny se samozřejmě vyznačují odlišnými znaky, které se ve výsledku projevují nejen ve skladbě slov, ale zároveň také ve slovosledu věty, případně ve výslovnosti jednotlivých slov. Nikoho by tím pádem nemělo překvapit, že vzájemné vztahy angličtiny a němčiny jsou bližší a pevnější než vztahy angličtiny a češtiny. Například si můžeme uvést slovo father, jehož německým ekvivalentem je der Vater, přičemž obě slova se vyznačují vysokou mírou podobnosti. V češtině bychom použili slovo otec, které se svým anglickým a německým ekvivalentům vůbec nepodobá a člověk, který se s angličtinou nikdy nesetkal, by si v dané situaci poradil jen za pomoci slovníku, případně za pomoci někoho jiného. Dále je důležité si uvědomit, že výuka cizího jazyka je přímo závislá na gramatických vazbách, a proto často při výuce zdůrazňuji potřebu naučit se pevné jazykové zákonitosti správného fungování jazyka, které ve výsledku nemalou mírou ulehčují každému klientovi průběh výuky. Každý klient, který projeví zájem o cizí jazyk, musí předem počítat s tím, že bez kvalitních základů je následný pokrok jen velmi obtížný a trvá podstatně delší dobu. To však neznamená, že by se měl předem vzdávat, právě naopak cizí jazyky jsou krásné a ovládat je je jednou z možností, jak se přiblížit okolnímu světu. Zkusme se zamyslet, není to skvělý pocit dokázat se pobavit s člověkem z jiné části světa či dokonce si přečíst jakoukoliv knihu v originále? Vždyť jak se říká kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem a já s tímto výrokem můžu jen souhlasit. Bc. Lukáš Varga Malý slovníček pojmů Hello, how are you? Dobrý den, jak se máte? / Ahoj, jak se máš? I am not too bad. Ujde to. / Mám se dobře. It is nice to see you. Rád vás vidím. / Rád tě vidím. What is your name? Jak se jmenujete? / Jak se jmenuješ? My name is... Jmenuji se Where are you from? Odkud jste? / Odkud jsi? I am from the Czech Republic. Jsem z České republiky. 13

14 Představujeme Vám Práce sociálního pracovníka v občanském sdružení KAFIRA Jmenuji se Jana Vaverková a v KAFIŘE pracuji jako sociální a administrativní pracovnice. V tomto článku se budu snažit přiblížit svou práci v této organizaci, jejíž náplní je především poskytování sociálně-právního poradenství, pracovně-právního poradenství, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, vč. zaškolení uživatelů pro práci s těmito pomůckami. Mezi naše klienty patří lidé se zrakovým postižením od 15 let, jejichž zrakové postižení je v rozsahu od slabozrakosti až po úplnou nevidomost. I když si většina lidí spojuje zrakové postižení s úplnou nevidomostí, většina našich uživatelů má zachovány zbytky zraku. Při první návštěvě zájemce v naší organizaci bývám většinou prvním člověkem, se kterým přijde do kontaktu. Pokud jde o skupinu nevidomých osob, na začátku setkání je vždy třeba si uvědomit, jakým způsobem člověk o zrak přišel. Okolnosti ztráty zraku mohou ovlivnit způsob vyrovnávání se s touto situací. Někteří lidé jsou nevidomí od narození, jiní přišli o zrak v průběhu života, někteří postupně v důsledku nemoci, jiní ze dne na den například po úraze. Ztráta zraku je velice náročná životní situace, která má vliv nejen na život samotného postiženého člověka, ale na celé jeho okolí. Při vyrovnávání se s touto situací hraje roli osobnost člověka, jeho schopnost překonávat životní překážky, ale i podpora jeho přirozeného sociálního prostředí, především rodiny. Ve své práci se často setkávám s lidmi, kteří přišli o zrak v blízké minulosti a s danou situací se musí teprve vyrovnat. Při pomoci těmto lidem se zaměřuji na snížení následků jejich postižení a zkvalitnění jejich života. Nově příchozí lidé často vůbec netuší, na koho se mohou ve své situaci obrátit, na co mají nárok atd. Při prvním setkání je potřeba člověka vyslechnout a být mu oporou. Lidé se často ve svém problému cítí sami. Už samotné vyslechnutí problému osobou, která do něj není přímo zainteresovaná, může pomoci. Někdy je nutné při práci s klientem přizvat i psychologa, který mu usnadní překonání nově vzniklé situace. Následně je třeba člověka informovat o existujících formách pomoci, o kompenzačních pomůckách, které mu mohou usnadnit život, o příspěvku na tyto pomůcky od Úřadu práce ČR a zdravotní pojišťovny. Pokud si klient přeje, zkontaktuji ho s organizacemi, které zajišťují například výuku chůze s bílou holí, nebo s vodícím psem. Důležité je člověka motivovat k tomu, aby se svou situací začal něco dělat a neuzavíral se do sebe. Už samotná návštěva naší organizace svědčí o tom, že by člověk svou situaci chtěl změnit, neví však jak. Vyrovnávání se s nově vzniklou situací samozřejmě potřebuje čas. Základem je naučit se techniku chůze s bílou holí. Ovládání této techniky velkou měrou omezí závislosti nevidomého člověka na svém okolí. Bohužel bílou hůl, která je pro nevidomého člověka nepostradatelným pomocníkem, mnoho lidí na začátku zcela odmítá. Obávají se totiž stigmatizace, bílou hůl chápou jako jakousi nálepku, kterou se člověk zařadí do skupiny nevidomých osob. Důležité proto je zjistit skutečné přání klienta a začít na něm společně pracovat. Velkou pomocí je nalézt s klientem určité záchytné body, o které se můžeme při své práci opřít. Pokud například člověk v době před ztrátou zraku rád sportoval, můžeme ho informovat sportech určených pro nevidomé osoby. Pokračování na následující straně. 14

15 Rady, tipy, zajímavosti Setkání s člověkem bezprostředně po ztrátě zraku je velice psychicky náročné i pro samotného pracovníka. O to víc je pro mě odměnou, když je má práce s klientem úspěšná, člověk svou tíživou životní situaci překoná a začlení se i přes svůj zrakový handicap zpátky do společnosti. Mgr. Jana Vaverková sociální a administrativní pracovnice KAFIRA o. s. Okno do světa Ardžamal (Panenky, které pomáhají slepým navrátit zrak) Projekt Ardžamal, který realizuje občanské sdružení Berkat, pomáhá v Afghánistánu navrátit zrak lidem se zrakovým postižením prostřednictvím operací oční rohovky. Od roku 2007 jsou součástí projektu i panenky, které šijí a prodávají dobrovolníci v České republice. Veškerý výtěžek z prodeje těchto panenek jde na nákup očních rohovek, které jsou poté dovezeny na oční kliniku v Kábulu a poté transplantovány pacientům se zrakovým postižením. Občanské sdružení Berkat, které založila novinářka Petra Procházková se svou kamarádkou Janou Hradílkovou, pomáhá lidem v Čečensku a Afghánistánu. Více informací o projektu i samotné organizaci Berkat se dozvíte na webových stránkách: Recept měsíce Tentokrát od uživatelky našich služeb, paní Hany Hrubé Zelné placky balíček nebo sklenice kysaného nebo sterilovaného zelí polohrubá mouka 2 vejce sůl kmín a pepř podle chuti lze přidat i kousek pokrájené uzeniny nebo uzeného masa sádlo nebo jiný tuk na smažení Zdroj: Zelí dáme do cedníku, lehce propláchneme studenou vodou, necháme okapat, případně vodu vymačkáme, a zelí překrájíme. Na vál nasypeme mouku, přidáme zelí, vejce a koření a vypracujeme nelepivé těsto. Rozdělíme ho na stejně velké kousky, z nichž na pomoučeném válu upravíme placičky. Usmažíme je na tuku na pánvi z obou stran nebo je upečeme na plechu v troubě a ještě horké lehce potřeme sádlem (není nutné). Podělte se s námi o Váš recept! Pokud rádi vaříte, vymýšlíte nové recepty, nebo máte nějaký zaručený, napište nám. Recepty můžete zasílat na adresu: 15

16 Poděkování Při poskytování sociálních služeb nás v roce 2012 podporují níže uvedené organizace a instituce. Touto cestou bychom jim chtěli poděkovat za jejich vstřícnost a finanční podporu. Děkujeme Evropskému sociálnímu fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR za finanční podporu projektu Nadějné vyhlídky podpora zaměstnatelnosti zrakově handicapovaných v Moravskoslezském kraji. Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za finanční podporu při poskytování služby Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace. Děkujeme Statutárnímu městu Opava za finanční podporu při poskytování služby Odborné sociální poradenství a služby Sociální rehabilitace. Děkujeme Statutárnímu městu Frýdek-Místek za finanční podporu v projektech Odborné sociální poradenství pro občany se zrakovým postižením z Frýdku-Místku a okolí a Sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením z Frýdku-Místku a okolí. Děkujeme Městu Nový Jičín za finanční podporu služby Odborné sociální poradenství a služby Sociální rehabilitace. Děkujeme Nadaci Charty 77 Konto Bariéry za finanční podporu projektu Vzděláváním k zaměstnání a za dar v rámci softwarového programu TechSoup Česká republika. Děkujeme Výboru dobré vůle Nadaci Olgy Havlové za finanční příspěvek na zakoupení kompenzačních pomůcek v rámci projektu Solidarita. Děkujeme společnosti SMVaK za finanční dar. Děkujeme také všem soukromým sponzorům a dárcům. DĚKUJEME! CHCETE NÁS FINANČNĚ PODPOŘIT TAKÉ VY? Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: /0100 Darovací smlouva ke stažení na 16

17 Kontakty na nás Kontakty na pracovníky Jméno Pozice Tel. Jan Horák Statutární zástupce, předseda sdružení Mgr. Lenka Svobodová Manažerka organizace Milena Proskeová Ekonom Monika Hrubá Účetní Mgr. Linda Benschová Mgr. Jana Vaverková Mgr. Jindřich Čáp Vendula Turoňová Jaromíra Čuboková Bc. Eva Hrnčířová Manažerka sociálních služeb Sociální a administrativní pracovnice Poradce pro zaměstnávání ZP Asistentka poradce pro zaměstnávání ZP Vedoucí střediska Nový Jičín/Vedoucí lektorka Vedoucí střediska Opava/ lektorka vzděláv. aktivit Patrik Benda Asistent lektora Opava Bc. Lukáš Varga Mgr. Jakub Kvita Růžena Šodková Ing. Monika Výrostková Jarmila Bednaříková Lektor angličtiny na střediscích OP a OV Vedoucí střediska Ostrava/ lektor vzdělávacích aktivit Asistentka lektora Ostrava/ kontaktní pracovnice Vedoucí střediska FM/ lektorka vzděláv. aktivit Sociálně rehabilitační asistentka FM Mgr. Martina Černá Psycholožka --- Kontakty na pobočky lze kontaktovat přes manažerku sociálních služeb Středisko Opava sídlo organizace Horní náměstí 47, Opava Konzultační hodiny: Pondělí hod. Středisko Frýdek-Místek Zámecké nám. 44, Frýdek-Místek Konzultační hodiny: Středa hod. Středisko Ostrava Nádražní 44, Ostrava Konzultační hodiny: Úterý hod. Středisko Nový Jičín Štefánikova 7, Nový Jičín Konzultační hodiny: Čtvrtek hod. 17

18 Použité zdroje a další odkazy: Bruno Ferrero: Příběhy pro potěchu duše. Okno do KAFIRY 1/2012 KAFIRA o. s. Zpracování a grafika: KAFIRA o. s. 18

OBSAH SLOVO NA ÚVOD...3 KDO JSME...4 PRO KOHO ZDE JSME...5 CO DĚLÁME...6 NAŠE PROJEKTY...9 CO SE NÁM PODAŘILO v roce 212...1 KDE JSTE NÁS MOHLI VIDĚT...11 NAŠE DALŠÍ AKTIVITY...12 FINANCE...13 VYJÁDŘENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

OBSAH ÚVODEM...3 O NÁS...4 SOCIÁLNÍ SLUŽBY...5 REALIZOVANÉ PROJEKTY...9 DALŠÍ AKTIVITY...12 FINANCE...13 VYJÁDŘENÍ AUDITORA...15 PRACOVNÍ TÝM...16 PODĚKOVÁNÍ...17 2/18 ÚVODEM Vážení čtenáři, uživatelé,

Více

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 V roce 2012 dojde k několika poměrně zásadním změnám ve výplatě dávek pro osoby se zdravotním postižením. V souvislosti s chystanými změnami, Vám přinášíme

Více

(sněmovní tisk č. 462) 1. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu zní: ČÁST ČTVRTÁ. Změna zákona o zaměstnanosti. čl.

(sněmovní tisk č. 462) 1. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu zní: ČÁST ČTVRTÁ. Změna zákona o zaměstnanosti. čl. Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více

1. Celkový počet zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP), na které je požadován příspěvek 8) - uveďte fyzický počet:

1. Celkový počet zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP), na které je požadován příspěvek 8) - uveďte fyzický počet: ne_12zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional F. Právní forma zaměstnavatele 5) : G. Doložení podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech z

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 Holešovice

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 Holešovice Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, 170 00 Praha 7 Holešovice IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 o činnosti

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Manažerka PS: Kamila Vašutová, DiS. Středisko rané péče SPRP Ostrava Kontaktní osoba PS: Mgr. Markéta Heglová MMO, odbor sociálních věcí, školství, sportu

Více

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11.6 Dávky státní sociální péče Dávky státní sociální péče jsou poskytovány z titulu pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č.

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb. Kdo je v ČR osobou se zdravotním postižením

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

1. Název organizace:.

1. Název organizace:. ÚDAJE O ZŘIZOVATELI 1. Název organizace:. 2. Forma právní subjektivity: občanské sdružení nadace, nadační fond obecně prospěšná společnost organizace zřízená státem církevní právnická osoba organizace

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

KAF A IRA A o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

KAF A IRA A o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 Základní údaje o organizaci 5 Poslání organizace 6 Cíle organizace 6 Komu jsou služby určeny 6 Poskytované služby 6 Další činnosti a aktivity organizace

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

- 1 - ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Výše příspěvku na mobilitu

- 1 - ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Výše příspěvku na mobilitu - 1 - Platné znění příslušných částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. ČÁST PRVNÍ DÁVKY

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

ČÁST TŘETÍ Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

ČÁST TŘETÍ Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Tisk 1997-2011 ATLAS consulting, spol. s r.o. - 1 - Tisk 1997-2011 ATLAS consulting, spol. s r.o. - 2 - ČÁST TŘETÍ Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 67 (1) Fyzickým osobám se zdravotním postižením

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele provasvjmk.rcv.czhttp ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa programu: 2. Aktivní politika trhu práce

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.. OBSAH 1 Základní informace o projektu... 3

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

I. Úvod do problematiky

I. Úvod do problematiky Informace z ukončené kontrolní akce Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Pracovní setkání zaměřené na změny v oblasti sociálních služeb. Olomouc Novinky z NRZP ČR Mgr. Václav Krása

Pracovní setkání zaměřené na změny v oblasti sociálních služeb. Olomouc Novinky z NRZP ČR Mgr. Václav Krása Pracovní setkání zaměřené na změny v oblasti sociálních služeb. Olomouc 27. 9. 2016 Novinky z NRZP ČR Mgr. Václav Krása Tři oblasti, které nyní považujeme za důležité z pohledu NRZP ČR Novela zákona č.

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2017

POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2017 POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2017 Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Olomouci (dále též jen KrP v Olomouci ) vychází při realizaci aktivní politiky zaměstnanosti

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Informace pro zaměstnavatele

Informace pro zaměstnavatele Informace pro zaměstnavatele Pracujeme s omezením v Olomouckém kraji reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000031 V rámci projektu je možné ze strany zaměstnavatelů využít tyto klíčové aktivity: Název klíčové

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Krajská knihovna Karlovy Vary

Krajská knihovna Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary pro handicapované aneb jak na to? 1 Krajská knihovna Karlovy Vary www.knihovna.kvary.cz Bc. Michaela Kožíšková projektová manažerka 2 3 4 5 6 Počet obyvatel K. Varů/50 000,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY CZ.1.04/2.1.00/70.00036 SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Průběžný seminář 7. října 2014 Obsah prezentace Identifikace projektu Hlavní cíle projektu Změny projektu

Více

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Mgr. Libor Buganský Mgr. Andrea Pavelková libor.bugansky@ot.mpsv.cz andrea.pavelkova@ot.mpsv.cz Ostrava, 7.10.2011 Nezaměstnanost k 31.7.2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Bc. Eva Konečná Administrátor, koordinátor ÚP ČR krajská pobočka v Ostravě Osnova 1. Mzdové příspěvky 2. Příspěvek na zapracování 3. Jak postupovat při zájmu o příspěvek

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 o činnosti a hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s.

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s. Výroční zpráva za rok 2014 Rodina u nás, o.s. 1 O nás Občanské sdružení Rodina u nás bylo založeno 21. 6. 2013, s cílem poskytovat doprovázení a služby v oblasti náhradní rodinné péče. Naše služby se snažíme

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ V LITOMĚŘICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ V LITOMĚŘICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ V LITOMĚŘICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ Proč je důležité, abyste se zúčastnili? Jak jsme Vás vybrali? V jakém termínu probíhá sběr? Jak poznám tazatele? S čím můžete

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Kompenzační pomůcky na bázi ICT pro uživatele s těžkým postižením zraku. Radek PAVLÍČEK, Středisko Teiresiás, MUNI v Brně

Kompenzační pomůcky na bázi ICT pro uživatele s těžkým postižením zraku. Radek PAVLÍČEK, Středisko Teiresiás, MUNI v Brně Kompenzační pomůcky na bázi ICT pro uživatele s těžkým postižením zraku Radek PAVLÍČEK, Středisko Teiresiás, MUNI v Brně CO JE TO KOMPENZAČNÍ POMŮCKA? Kompenzační pomůckou pro nevidomé a slabozraké rozumíme

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle ÚSTÍ NAD LABEM Úvodní slovo Uplynulý rok 2014 byl pro nás náročnou zkouškou vše kompletně zvládnout, starosti o chráněnou dílnu, odborné sociální poradenství, tlumočnické služby a též i o pokračující projekty

Více

OKNO DO KAFIRY. č.1/2014. Okno do KAFIRY. Vážení přátelé,

OKNO DO KAFIRY. č.1/2014. Okno do KAFIRY. Vážení přátelé, SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ I SOCIÁLNÍ REHABILITACE I ZAMĚSTNÁVÁNÍ OKNO DO KAFIRY č.1/2014 Vážení přátelé, opět jsme pro Vás připravili zajímavosti ze zákulisí naší organizace. Rok 2014 s sebou přináší novinky

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Výroční. zpráva. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek

Výroční. zpráva. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Výroční 2014 zpráva JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště Písek Palackého sady 185, 397

Více

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín Aplikační workshop realizovaný v rámci projektu Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce, OP LZZ číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00003

Více