OKNO DO KAFIRY. č.1/2014. Okno do KAFIRY. Vážení přátelé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKNO DO KAFIRY. č.1/2014. Okno do KAFIRY. Vážení přátelé,"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ I SOCIÁLNÍ REHABILITACE I ZAMĚSTNÁVÁNÍ OKNO DO KAFIRY č.1/2014 Vážení přátelé, opět jsme pro Vás připravili zajímavosti ze zákulisí naší organizace. Rok 2014 s sebou přináší novinky a změny v sociální oblasti, s těmi nejdůležitějšími Vás ve svém příspěvku seznámí sociální pracovnice Marie Tománková, Dis. Samotná organizace prošla změnami, které jak věříme, povedou k dalšímu zkvalitnění a rozšíření námi poskytovaných služeb. Od letošního roku jsme začali poskytovat služby i dětem od 7 let věku a v rámci sociální rehabilitace zavedli nové služby, jako například kurz prostorové orientace a samostatného pohybu. Samozřejmostí jsou i tipy na zajímavé aktivizační činnosti, výlety a akce, které pro Vás s radostí připravujeme i v letošním roce. Věřím, že Vám nové vydání našeho bulletinu bude inspirací a osvětlí Vám některé nejasnosti, s nimiž jste se mohli setkat. Těšíme se, že se s mnohými z Vás brzy setkáme osobně. Okno do KAFIRY Rozšíření služeb SR..str. 2 KAFIRA dětem...str. 3 Novinky v sociální a zdravotní oblasti v roce 2014 str.4-5 Co chystáme. str. 6 Poděkování str. 7 Kontakty..str. 8 Za celý kolektiv KAFIRA o.p.s. Mgr. Jiřina Chlebková Koordinátor sociálních služeb, vedoucí střediska Ostrava IČO Horní náměstí 132/47, Opava 1

2 Aktuálně Rozšíření služeb sociální rehabilitace Na základě Vašich ohlasů a potřeb jsme od 1. ledna letošního roku rozšířili služby nabízené v rámci sociální rehabilitace. Nově mohou uživatelé našich služeb absolvovat kurz prostorové orientace a samostatného pohybu, jehož obsahem je nácvik chůze s bílou holí, nácvik chůze s průvodcem, pomoc při výběru nových tras nebo při úpravě tras již používaných a nácvik využívání dopravních prostředků. Dalším nově otevřeným kurzem je pak nácvik sebeobsluhy zaměřený na praktické dovednosti jako je péče o domácnost, příprava na nakupování a samostatné nákupy, nácvik obsluhy kuchyňských a dalších spotřebičů, nácvik třídění a praní prádla i pomoc při úpravách domácího prostředí. Mezi další kurzy patří také kurz čtení a psaní Braillova písma a nácvik sociálních dovedností. V kurzu zaměřeném na nácvik sociálních dovedností bude pozornost věnována nácviku chování v různých společenských situacích, sebeprezentaci, zvládání zátěže při komunikaci v neznámém prostředí aj. Rovněž jsme znovu zahájili pracovně motivační kurzy zaměřené na zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. Absolventi tohoto kurzu se naučí efektivně vypracovat životopis a motivační dopis pro zaměstnavatele, připraví se na přijímací pohovor, zlepší si své komunikační a prezentační dovednosti. Veškeré nově otevřené kurzy sociální rehabilitace budou probíhat pod vedením vyškolených pracovníků na jednotlivých střediscích a stejně jako ostatní naše služby budou pro Vás zcela zdarma. Mgr. Bohumil Bocviňok, instruktor sociální rehabilitace Pro bližší informace neváhejte kontaktovat instruktora sociální rehabilitace Mgr. Bohumila Bocviňoka (tel , 2

3 Aktuálně KAFIRA DĚTEM Od dubna tohoto roku začínáme v ostravském středisku nově poskytovat služby také dětem od 7 let se zrakovým postižením. Chceme pro ně zajistit takovou odbornou pomoc, která by plynule navazovala na služby rané péče a pomáhala celé rodině dále překonávat nové životní situace a pokračovat v započaté práci v oblasti sociálního začlenění. Rodiče dětí mohou získat potřebné informace např. ohledně kompenzačních pomůcek vhodných pro vzdělávání jejich dětí a jejich volný čas nebo z oblasti sociálních dávek. Děti se mohou zapojit do kurzu prostorové orientace a naučit se orientovat ve venkovním a vnitřním prostředí (např. ve škole, v blízkosti jejich bydliště, v obchodě, v zájmových organizacích), mohou si osvojit Braillovo písmo a psaní na Pichtově psacím stroji. Naučí se pracovat s kompenzačními pomůckami, mohou u nás rozvíjet své dovednosti při využívání počítače nebo internetu, rozvíjet svou manuální zručnost a hmat v kreativních dílnách a dále se zdokonalovat v soběstačnosti a zvládání činností běžného dne. Věříme, že vás tyto informace zaujaly, že je předáte dále všem potřebných rodinám a dětem. A už teď se těšíme na všechny děti a jejich rodiče, kteří chtějí aktivně a kvalitně žít navzdory důsledkům, které sebou zrakový handicap nese. Mgr. Alžběta Suchánková, sociální pracovnice Všichni zájemci o bližší informace mohou volat na mobilní číslo nebo napsat na: 3

4 Aktuálně Novinky v sociální a zdravotní oblasti v roce 2014 K důležitým změnám v letošním roce beze sporu patří definitivní zrušení skarty. Osoby se zdravotním postižením, kterým slouží skarta zároveň jako průkaz OZP, si budou muset na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR zajistit její výměnu za náhradní průkaz OZP, platný do konce roku Tuto výměnu je nezbytné učinit nejpozději do Vystavení náhradního dokladu je bezplatné. Průkaz osoby se zdravotním postižením postupně nahrazuje starší průkazy mimořádných výhod, které platí do doby v nich uvedené, nejdéle však do konce roku Od si lidé nebudou muset hlídat, kdy jim skončí platnost jejich průkazu mimořádných výhod, protože Úřad práce ČR sám zahájí správní řízení, jehož součástí bude i nové posouzení zdravotního stavu klienta. Zdravotní stav pro účely průkazu osoby se zdravotním postižením posuzují posudkoví lékaři Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Ke změnám dochází také u příspěvku na mobilitu. Ti, co příspěvek už pobírají, ho budou při splnění podmínek pobírat i nadále. U nových žadatelů je vznik nároku na příspěvek na mobilitu podmíněn vlastnictvím průkazu ZTP nebo ZTP/P přiznaného po 1. lednu Výše příspěvku se nemění, nadále činí 400,-Kč měsíčně. Od bude možné na základě žádosti příjemce příspěvku, vyplatit příspěvek jednou splátkou za tři kalendářní měsíce, za které náležel. Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí, přiznané před 1. lednem 2014, od lednové splátky vzrostly v průměru o 45,-Kč. Základní výměra (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvyšuje o 10 Kč na 2 340,- Kč. Procentní výměra, která je individuální a odvíjí se od získané doby důchodového pojištění a příjmů, se zvyšuje o 0,4 %. MPSV v roce 2014 navrhuje mimořádnou valorizaci, která však bude dořešena novou vládou v průběhu roku. Od budou zaměstnavatelé svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti místo dosavadních 21 dnů. Nadále platí, že zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a že za první tři pracovní dny (nejvýše však za 24 odpracovaných hodin) náhrada mzdy nenáleží. Při karanténě náleží náhrada mzdy od prvního pracovního dne. Nový občanský zákoník, platný od , mění také oblast nájemních vztahů. Tyto změny mohou u některých osob, evidovaných na ÚP ČR a pobírajících dávky na bydlení (ať už ze systému státní sociální podpory nebo hmotné nouze) ovlivnit výši vyplácených příspěvků. 4

5 Od jsou zrušeny poplatky za pobyt v lůžkových zařízeních (nemocnice, psychiatrické léčebny, lázně nebo léčebny dlouhodobě nemocných). Poplatky, které zůstávají, jsou poplatek za návštěvu pohotovosti bez omezení věku (90,-Kč), poplatek za návštěvu lékaře od 18 let věku (30,-Kč) a také poplatek za výdej léků na předpis (30,-Kč za recept, nikoli za položku na receptu). ke stažení na webových stránkách MPSV (na adrese: /Prirucka_OZP.pdf) Zajímavé a užitečné informace naleznete také v Příručce pro osoby se zdravotním postižením, kterou letos opět vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a je Marie Tománková, Dis. sociální pracovnice Další podrobnosti Vám rádi zodpoví naši sociální pracovníci na jednotlivých střediscích. 5

6 Co chystáme V letošním roce se můžete těšit na mnoho zajímavých aktivizačních akcí a výletů. O každé plánované akci budete včas informováni prostřednictvím svého u nebo osobně při návštěvě jednotlivých středisek. V měsíci dubnu se dne od 14:00 na středisku v Ostravě uskuteční velikonoční kreativní dílny, kde si budete moct vyrobit velikonoční výzdobu a načerpat atmosféru blížících se svátků jara se bude konat jarní setkání uživatelů všech středisek na středisku v Ostravě, kde pro Vás bude připraven bohatý program, občerstvení a jako zlatý hřeb dne vystoupení žáků ZUŠ Sokolská, kteří podobně jako na setkání vánočním zahrají a zazpívají známé i méně známé skladby. V letních měsících pro Vás opět chystáme Olympijské hry o hodnotné ceny. Dále nás můžete potkat na mnoha dalších prezentačních akcích a přednáškách nejen pro základní a střední školy budeme oslavovat 130 výročí Mendlova gymnázia v Opavě. U této příležitosti bude pro Vás připraven bohatý program a od 20:00 i černá hodinka. (http://www.mgo.opava.cz/130vyroci/). Ve dnech a nás opět můžete navštívit v Prostoru pro dobrá řešení v OD Breda Opava. (http://www.dobrarodina.cz/projekty/p rostor-pro-dobra-reseni/) 6

7 Poděkování Při poskytování sociálních služeb nás i v roce 2014 podporují níže uvedené organizace a instituce. Touto cestou bychom jim chtěli poděkovat za jejich vstřícnost, finanční i další podporu. Profitape s.r.o. 7

8 Kontakty Středisko Opava sídlo organizace Horní náměstí 47, Opava Konzultační hodiny pro neobjednané: Sociální rehabilitace. Pondělí hod. Sociální poradna: Pondělí hod. Středisko Frýdek-Místek Zámecké nám. 44, Frýdek-Místek Konzultační hodiny pro neobjednané: Sociální rehabilitace: Středa hod. Sociální poradna: Středa hod. Středisko Ostrava Nádražní 44, Ostrava Konzultační hodiny pro neobjednané: Sociální rehabilitace: Úterý hod. Sociální poradna: Úterý hod. Středisko Nový Jičín Štefánikova 7, Nový Jičín Konzultační hodiny: Sociální rehabilitace: Čtvrtek hod. Sociální poradna: Čtvrtek hod. Okno do KAFIRY 1/2014 KAFIRA o.p.s. Zpracování a grafika: KAFIRA o.p.s. 8

9 9

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od 1.1.2012 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od 1.1.2012 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví: INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od 1.1.2012 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví: Od 1. ledna 2012 vstupují v účinnost legislativní změny, které zahájí proces Sociální reformy.

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI V prosinci loňského roku zahájilo oficiálně svou činnost českokrumlovské Dobrovolnické centrum. Dosud se podařilo navázat úzkou spolupráci s osmi organizacemi,

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ze dne 12.09.2013 Částka 118/2013 Účinnost

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V DOSPĚLÉM A SENIORSKÉM VĚKU Dita Finková, Veronika Růžičková, Kateřina

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Vznik pracovní ch materia lů pro JOB KLUBy Metodika Obsah Specifika práce s osobami po CMP a poranění mozku... 3 Organizace kurzu... 5 Tématické okruhy... 5 1. Úvod, osobnostní předpoklady... 6 2. Životopis,

Více

Provozní řád stacionáře LENTILKA

Provozní řád stacionáře LENTILKA Provozní řád stacionáře LENTILKA Zpracováno na základě zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ ze dne 9. 3. 2001, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Může se stát. pěstounem

Může se stát. pěstounem www.nadacnifondjt.cz Může se stát? pěstounem Manuál pro pracovníky Úřadu práce ČR Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

3P POPULARIS. Kluci, tak už pojďte! A kam to vlastně jdeme? No přeci vstříc důchodové reformě Z OBSAHU ČÍSLA:

3P POPULARIS. Kluci, tak už pojďte! A kam to vlastně jdeme? No přeci vstříc důchodové reformě Z OBSAHU ČÍSLA: 3P POPULARIS Název bulletin 1 U SOCIÁLNÍ REVUE ČTVRTLETNÍK PRO KAŽDÉHO Datum bulletinu Svazek 1, Vydání 1 Kluci, tak už pojďte! A kam to vlastně jdeme? No přeci vstříc důchodové reformě O C I Á L N Í R

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

ZPRAVODAJ BŘEZEN 2012

ZPRAVODAJ BŘEZEN 2012 ZPRAVODAJ BŘEZEN 2012 a k t u a l i t y NOVELY ZÁKONŮ SOCIÁLNÍ REFORMY Vážení přátelé, ve středu 14. 3. 2012 jednala NRZP ČR s MPSV ČR o případných úpravách zákonů, které byly přijaty na konci loňského

Více