MMB Návrh usnesení:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MMB Návrh usnesení:"

Transkript

1 Rada města rna Z7/29. zadání Zastupitelstva města rna konané od MM ó7 ZM7/ ze 9g Název: Žádost ZMČ rno-královo Pole o předchozí souhlas ZM k deji bytových jednotek v bytovém domě Purkyňova 1,3,5,7 vymezených podle zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, za cenu nižší než obvyklou Obsah: Důvodová zpráva (str.2-5) Usnení ZMČ rno-královo Pole včetně přehledu OC bytových jednotek (str. 6-8) Historie oddeje jednotek Purkyňova 1,3,5,7 zpracovaná nájemci včetně fotodokumentace (str. 9-10) Petice nájemců z o dokončení privatizace za podmínek r (str. 11) Snímek katastrální mapy (str. 12) Zastupitelstvo města rna Návrh usnení: souhlasí s dejem bytových jednotek č. 2517/1, 2517/2, 2517/3, 2517/4, 2517/5, 2517/6, 1910/1, 1910/2, 1910/3, 1910/4, 1910/5, 1910/6, 1911/1, 1911/2, 1911/4, 1911/5, 1911/6, 1912/1, 1912/2, 1912/3, 1912/4, 1912/5, 1912/6 vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v bytovém domě č.p. 1910, 1911, 1912, 2517 na ulici Purkyňova 1, 3, 5, 7, rno, na pozemcích p.č. 3717/1, 3719, 3721 a 3722, vše v k.ú. Královo Pole, včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích za cenu obvyklou Stanoviska dotčených orgánů: Rada města rna jednala na schůzi č. R7/119 konané dne a doporučila ke schválení. Zpracoval: ytový odbor MM Předkládá: Rada města rna ///L

2 Důvodová zpráva Jedná o domovní celek Purkyňova 1,3,5,7 o 24 bytech, z nichž 1 byt byl v minulosti dán. Původně byl dům zařazen v znamu domů doporučených k deji. Spolu s ostatními domy v oblasti stavby VMO Dobrovského byl vyřazen z tohoto znamu na Z4/004. zadání ZM dne , a to na základě podnětu Ředitelství silnic a dálnic k odložení privatizace dotčených domů z důvodu, že tyto domy nacházely v poklesové kotlině, která měla být způsobena ražbou tunelu Dobrovského. S vyřazením domů z deje souhlasila i MČ rno-královo Pole. ZMČ následně doporučilo kompetentním orgánům statutárního města rna schválit přeřazení tohoto domovního celku do deje. Na základě stanoviska rněnských komunikací, a.s. a Odboru územního plánování a rozvoje MM, kteří shodně nedoporučovali dej do doby ražení tunelů, ZM č. Z5/018 s přeřazením nesouhlasilo. Na základě opětovné žádosti nájemců domovního celku Purkyňova 1,3,5,7, rno a sdělení rněnských komunikací, a.s., že je možné zahájit přípravu deje, byl tento domovní celek rozhodnutím Zastupitelstva města rna č. Z6/020 dne přeřazen ze znamu domů, které si statutární město rno ponechá ve svém vlastnictví nejméně po dobu 15 let, do znamu domů, které budou připravovány k deji. Zastupitelstvem města rna č. Z7/05 konaným dne byla zrušena Pravidla deje domů, bytů a nebytových stor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města rna do vlastnictví právnických a fyzických osob a znam domů k deji, v němž byl zařazen tento domovní celek. Ke schválení záměru deje jednotek ani k učinění nabídky ke koupi nájemcům do té doby nedošlo. Zastupitelstvo města rna na svém Z7/16. zadání konaném dne schválilo Seznam bytových a rodinných domů, které budou připravovány k deji. Do tohoto znamu byl zařazen i domovní celek Purkyňova 1,3,5,7, rno, který je určen k deji po jednotkách. Zastupitelstvo města rna na svém Z7/19. zadání konaném dne schválilo záměr deje bytových jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb., v bytovém domě č.p. 2517, 1910, 1911, 1912 na ulici Purkyňova 1,3,5,7, postaveném na pozemcích p.č. 3717/1, 3719, 3721 a 3722, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech této budovy a pozemcích v k.ú. Královo Pole. Na základě znaleckých posudků zpracovaných znalcem Ing. Romanem Stánkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů, byla stanovena cena obvyklá každé jednotky a souvijícího spoluvlastnického podílu na budově a pozemcích. Zastupitelstvo MČ rno-královo Pole na svém 14. zadání konaném dne vzalo na vědomí nesouhlasné stanovisko většiny nájemců bytových jednotek Purkyňova 1,3,5,7, rno, k deji bytových jednotek v tomto domě za ceny obvyklé a doporučilo kompetentním orgánům města rna schválit udělení předchozího souhlasu s dejem bytových jednotek č. 2517/1-2517/6, č. 1910/1-1910/6, č. 1911/1-1911/2, č. 1911/4-1911/6, č. 1912/1-1912/6 vymezených podle zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v bytovém domě č.p. 1910, 1911, 1912, 2517 na ulici Purkyňova 1,3,5,7, rno, na pozemcích p.č. 3717/1, 3719, 3721 a 3722, vše v k.ú. Královo Pole, včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích, za cenu nižší než obvyklou, a to slevou 65 % z ceny obvyklé s odůvodněním v chronologii dodeje počínající od roku S ohledem na to, že nájemci poukazovali na špatný technický stav domu, požádal O MM střednictvím oddělení realitní ekonomiky MO MM o věření, zda stav domu je mítnut do obvyklé ceny jednotlivých jednotek..dle vyjádření znalce je cena jednotek stanovena s přihlédnutím ke stavu domu. U/'L

3 Dle či. 27 Statutu města rna a Postupu města při deji bytového fondu schváleného ZM č. Z7/16. konaném dne je Zastupitelstvu MČ vyhrazeno schvalovat žádost o předchozí souhlas ZM s převodem bytů a nebytových stor vymezených v domech svěřených MČ, pozemku zastavěného domem s jednotkami a pozemku souvijícího, případně podílu na těchto pozemcích, za cenu nižší než obvyklou či s jinou splatností kupní ceny před podpim kupní smlouvy včetně jejího odůvodnění. Požadavek na zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé vyplývá z ust. 39 zák. o obcích. Je-li při úplatném převodu nemovitostí sjednána cena nižší než obvyklá a odchylka od obvyklé ceny není odůvodněna, je právní jednání neplatné. ZMČ v daném případě navrhlo slevu 65 % z ceny obvyklé s ohledem na celou chronologii dodeje jednotek, kdy dům byl určen k deji již v roce ZM může rozhodnout s odůvodněním o jiné výši slevy. Komisím RM a RM byl materiál předložen variantně: 1) var. nesouhlasit s dejem bytových jednotek za cenu nižší než obvyklou, 2) var. souhlasit s dejem bytových jednotek za cenu nižší než obvyklou, a to slevou 65 % z ceny obvyklé, a to na základě usnení ZMČ rno-královo Pole konaného dne s odůvodněním v chronologii dodeje počínající od roku 2001 Hlasování Komi bydlení RM konané dne Var. 2) souhlasit s dejem bytových jednotek za cenu nižší než obvyklou, a to slevou 65 % z ceny obvyklé, a to na základě usnení ZMČ rno-královo Pole konaného dne s odůvodněním v chronologii dodeje počínající od roku Hlasování: 4-, 2-ti, 4- i/z 11 členů 1 nehlasoval Usnení nebylo přijato Ing. Karasová Ing. řeza Ing. Drápalová a Dumbrovská a c. Freund Gregorová Ing. Pospíšil nehlasoval Mgr. Šťástka Mgr. Štefan Ing. Doležal ti c. Milota ti Var. 1) doplněná o text:...a to slevou 65 % z ceny obvyklé, a to na základě usnení ZMC rno-královo Pole konaného dne s odůvodněním v chronologii dodeje počínající od roku nesouhlasit s dejem bytových jednotek za cenu nižší než obvyklou, a to slevou 65 % z ceny obvyklé, a to na základě usnení ZMČ rno-královo Pole konaného dne s odůvodněním v chronologii dodeje počínající od roku Hlasování: 4-, 3-ti, 3- i/z 11 členů 1 nehlasoval Usnení nebylo přijato /-/ > M-

4 Ing. Karasová Ing. řeza Ing. Drápalová Dumbrovská c. Freund Gregorová Ing. Pospíšil Mgr. Šťástka Mgr. Štefan Ing. Doležal c. Milota ti ti a nehlasoval ti Var. 1) původní nesouhlasit s dejem bytových jednotek č. za cenu nižší než obvyklou. Hlasování: 3-, 2-ti, 5- o/z 11 členů 1 nehlasoval Usnení nebylo přijato Ing. Karasová Ing. řeza Ing. Drápalová Dumbrovská c. Freund Gregorová Ing. Pospíšil Mgr. Šťástka Mgr. Štefan Ing. Doležal c. Milota ti a a a nehlasoval ti Majetková komi RM jednala na svém jednání dne Hlasování var. 1): 4 -, 3 - ti, 2 - i /l 1 členů Usnení nebylo přijato. «Liptákov oi níček l-s d Drápalov oi e Dr. >fmannová e. X Pospíšil Úl r. Kerndl JUD >PÍ Q. fařík >«3 d Zuziak oi i «Leder es " Malec oi a omluven ti ti omluven ti Hlasování var. 2): 2 -, 3 Usnení nebylo přijato. ti, 4 - i /l 1 členů > Lipták ei níček i-s a. ts > Drápal M 03 PhDr. Hofmannov Pospíši oi 13 JUD r. Kern c >s d fařík >vs d Zuziak OJD Leder M es Malec oi ti ti ti a omluven omluven Materiál předložený Radě města rna č. R7/114 konané dne byl stažen z gramu jednání. Radě města rna byl na R7/119. schůzi konanou dne předložen návrh na doporučení ZM souhlasit s dejem jednotek v domovním celku Purkyňova 1,3,5,7 za cenu nižší než obvyklou,, a to slevou 25 % z ceny obvyklé, s následujícím odůvodněním: WL

5 - domovní celek Purkyňova 1,3,5 byl zařazen do znamu domů, které budou připravovány k deji, již v roce 2001 na základě usnení ZM č. Z3/025 dne domovní celek byl vyřazen z deje v roce 2003 z důvodu výstavby Velkého městského okruhu, neboť výstavbou této obecně spěšné stavby mohl být ovlivněn stav domu. Nájemci muli po dobu stavby strpět zhoršenou kvalitu bydlení bez poskytnutí slevy z nájemného. Teprve po dokončení výstavby a na základě žádosti nájemců byl domovní celek opětovně zařazen k deji usnením ZM č. Z6/020 dne ačkoli město od roku 2001 plánovalo dej jednotek v domovním celku Purkyňova 1,3,5, což vůči nájemcům deklarovalo výše uvedenými usneními ZM č. Z3/025 a č. Z6/020, a nájemci na tuto koupi připravovali, nikdy, výhradně z důvodů na straně města rna, neobdrželi nabídku ke koupi dle Pravidel deje domů, bytů a nebytových stor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města rna do vlastnictví právnických a fyzických osob, která poskytovala nájemcům při deji výraznou slevu z ceny obvyklé; přičemž tato Pravidla byla zrušena ZM č. Z7/05 konaným dne dej za cenu nižší než obvyklou slevou 65% z ceny obvyklé doporučilo Zastupitelstvo MČ rno-královo Pole na svém 14. zadání konaném dne Usnení RM: RM doporučuje Zastupitelstvu města rna souhlasit s dejem bytových jednotek č. 2517/1, 2517/2, 2517/3, 2517/4, 2517/5, 2517/6, 1910/1, 1910/2, 1910/3, 1910/4, 1910/5, 1910/6, 1911/1, 1911/2, 1911/4, 1911/5, 1911/6, 1912/1, 1912/2, 1912/3, 1912/4, 1912/5, 1912/6 vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v bytovém domě č.p. 1910, 1911, 1912, 2517 na ulici Purkyňova 1, 3, 5, 7, rno, na pozemcích p. č. 3717/1, 3719, 3721 a 3722, vše v k.ú. Královo Pole, včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích za cenu obvyklou 2. RM doporučuje Městské části rno-královo Pole ověření aktuální výše ceny zadat zpracování revizního znaleckého posudku. Pro návrh usnení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl ti, 3 členové i hlasování. Ing. Vokřál Mgr. Hladík R.Mrázek c. Hollan Mgr. Ander Ing. Kačer M. Janíček c. Koláčný Rusňáková Ing. Staněk Mgr. Suchý w

6 Statutární místo rno M stská část rno - Královo Pole V rní dne 21. března 2017 VYPIŠ usnení z 14. zadání Zastupitelstva MČ mo - Královo Pole, konaného dne 8. března 2017, C. usneni 17Z14/5 od 5. Dodej bytových domů Purkvňova i. or ,7 č. usnení 17Z14/6: Zastupitelstvo MČ rno - Královo Pole a) bere na vědomi nesouhlasná stanoviska většiny nájemců bytových jednotek Purkyňova č. or. 1, 3, 5, 7, mo k deji bytových jednotek v tomto dome za ceny obvyklé b) doporučuje kompetentním orgánům statutárního města rna schválit udílení předchozího souhlasu s dejem bytových jednotek č. 2517/1, 2517/2, 2517/3, 2517/4, 2517/5, 2517/6, 1910/1, 1910/2, 1910/3, 1910/4, 1910/5, 1910/6, 1911/1, 1911/2, 1911/4, 1911/5, 1911/6, 1912/1, 1912/2, 1912/3, 1912/4, 1912/5, 1912/6 vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v bytovém dome č. p. 1910, 1911, 1912, 2517 na ulici Purkyňova č. or. 1, 3, 5, 7, mo, na pozemcích p. í. 3717/1, 3719, 3721 a 3722, vše v k. ú. Královo Pole, víetn! spoluvlastnického podílu na budoví a na pozemcích za cenu nižsí než obvyklou, a to slevou 65% z ceny obvyklé. Odchylka od cen obvyklých je odůvodněna v chronologii dodeje počínající od roku Hlasováno aklamací: Pro: 19 ti: 0 :2 Usnení bylo přijato. Ing. Karin Karasová v. r. starostka Statutární město mg MéttoU MM rno - Královo Por* Pi.i.c::ií;; '.'. r? Z-.2 íl.=. -.- Za správnost vyhotovení: Denisa Horváthová, Kancelář tajemníka ÚMČ mo Královo Pole íh

7 Dodej bytových jednotek v bytovém domě Purkyňova č. or. 1,3,5, 7, rno č.p. 2517, 1910,1911,1912 na pozemcích p. č. 3717/1, 3719, 3721, 3722, v k.ú. Královo Pole včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2517,1910,1911,1912 na pozemcích p. č. 3717/1, 3719, 3721, 3722, v k.ú. Královo Pole a na pozemcích p. č. 3717/1, 3719, 3721, 3722, v k.ú. Královo Pole č bytové jedotky nájemce podíl na budově a pozemcích cena obvyklá dle znaleckého posudku velikost bytu velikost bytu-m2 2517/1 2517/2 ( [ 2517/3 tahihli 2517/4 L g m g ^ g f 2517/5 UHrHHHH 2517/6 ĚmtĚĚĚĚĚĚĚHWtĚĚ 4737/ / / / / / , , , , , ,00 47,37 47,67 47,69 47,90 47,68 47,64 číslo byt. jednotky 1910/1 1910/2 1910/3 1910/4 1910/5 1910/6 nájemce i lěěěěěěěkěě Li watměěk WĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚk KĚĚĚĚĚĚmmĚamtak podíl na budově a pozemcích 4835/ / / / / / cena obvyklá ze znaleckého posudku , , , , , ,00 velikost bytu velikost bytu - m2 48,35 48,01 47,70 47,42 47,68 48,02 číslo byt. jednotky nájemce podíl na budově a pozemcích cena obvyklá dle znaleckého posudku velikost bytu velikost bytu - m2 1911/1 4769/ ,00 47, /2 4798/ ,00 47, /4 4759/ ,00 47, /5 1911/6 wmmměmmmm 4768/ / , ,00 47,68 48,20 7/'tt z>

8 Strana 1

9 HISTORIE ODPRODEJE J PURKYŇOVA 1,3,5,7 Dům Purkyňova 1, 3, 5, 7 byl postaven v roce rněnskou strojírnou své pracovníky (ze 24 J je 18 nájemníků původních, tzn., že zde žije již třetí generace.) i I w: v Dodejem J Purkyňova 1, 3, 5, 7 zabývá MČ rno - Královo Pole dlouhých 15 let od roku Společnost Gordia s.r.o. byla pověřená zabezpečením veškeré činnosti spojené s převodem bytových a nebytových jednotek dle zákona č.72/1994 a dle 'Pravidel' schválených roku Od roku 2002 do roku 2017 jsme pravidelně v kratších či delších intervalech dostávali výzvy typu: pozvánky na informativní schůzky k privatizaci bytů, výzvy ke zpřístupnění bytů, informace k průběhu deje bytů, konaly schůzky k pokračující privatizaci J, atd. ěhem těchto 15ti let jsme dostávali zamítavá stanoviska k žádostem o výměnu oken, topení či jiných nevyhovujících zařízení s odůvodněním budoucího oddeje J na Z4/004 zadání ZM byl dům vyřazen znamu domů doporučených k oddeji na základě podnětu Ředitelství silnic a dálnic, kvůli tomu, že domy nacházely v poklesové kotlině, která měla být způsobená ražbou VMO. Dne na 10. zadání RMČ - rno - Královo Pole rozhodlo, že D, u kterých dosud nebyl realizován dej, nebudou opravovat, bude řešit pouze havarijní stav. Mezi tyto bytové domy spadal i náš bytový dům. Toto rozhodnutí je důvodem špatného stavu D. V roce 2007 bylo na základě jednání mezi správcem nemovitosti, zástupci ŘSD a rněnskými komunikacemi opět zažádáno o přeřazení D k dodeji J, zároveň bylo zažádáno 'o udělení výjimky z Pravidel deje D, a to z či. 7, odst. (5) a (6), případ, že nebude možné do 3 let od podpisu kupní smlouvy realizovat opravy D a následně čerpat na opravy dotaci od MM.' Zastupitelstvo města rna rozhodlo o přeřazení domovního celku Purkyňova 1,3,5,7 do znamu domů, které budou připravovány k deji dle 'Pravidel deje domů, bytů a nebytových stor. Dostali jsme dokument, kde je uvedené, že s ohledem na stávající harmonogram přípravy deje dostaneme nabídku ke koupi koncem roku Výběrové řízení na realitní kancelář, která měla privatizovat J byla firmou HOME FIN napadená a další dva roky vybírala MČ KP realitní kancelář až vybrala HOME FIN ( kč bez DPH.) Prosinec 2014 pozastavení privatizace. V roce 2014 měl dům být, ale přeci již několikrát dáni byla zrušená "Pravidla deje" usnením ZM č. Z7/05 K í C ;i. 6- i </. 1 c i tr // 7<

10

11 ITT V-^TfWfTV ÍT<" "'^^j-rprjij^mujj,,^-,^^ PETICE dle Cl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním frfetf» dodeji J» D KXív.,?7 1 " i d ""S 20M ' ** M I"""*»«^.Md-írni kmall pnlví S I ^e Z ZZ ncsmél PraV0V " " " " ne H>íto,!^< P^i'i*^P*IM4nt,,/,emM mgi J,j, eprmm. f 1!

12 Wffl vioyur 3 S 7? 14 Metrů f- ' ' I I l I I O Magistrát mésta ma. Katastrální úřad Jihomoravský kraj. GEODIS RNO. spol s r.o.,t-mapyi^ / <-

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a. Obsah: Návrh usnesení: 4- Rada města Brna Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5.2017 MMB2017000000664 ZM7/ ZWO ft Název: Záměr deje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a Důvodová

Více

WIB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně

WIB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně WIB2017000000854 to Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 20.6.2017 zuiiz69f Název: Záměr deje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc Důvodová zpráva (str. 4-7) Snímky katastrální

Více

MMB ZM7/24fá

MMB ZM7/24fá Rada města Brna MMB2017000000663 ZM7/24fá Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 16. května 2017 Název: Záměr deje vymezených jednotek v bytových domech Stojanová 9/Grohova 43 a Mášova 19

Více

MMB ZM7/ ^2G9

MMB ZM7/ ^2G9 Rada města Brna Z7/31. zadání Zastupitelstva města Brna konané od 5. září 2017 MMB2017000001100 ZM7/ ^2G9 CO Název: Záměr deje rodinného domu Táborská 30 včetně pozemku Obsah: Důvodová zpráva (str. 2-5)

Více

PIMB Návrh usnesení:

PIMB Návrh usnesení: Rada města Brna PIMB2017000000658 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 16.5. 2017 * / ZM7/ ZhJ Název: Postup města při deji domu s půdní vestavbou, nástavbou či přístavbou a při deji jednotek

Více

IW1B ZM1/ </ ///

IW1B ZM1/ </ /// Rada města rna IW12016000000211 ZM1/

Více

lllllllllll MMB Název: Obsah: Návrh usnesení:

lllllllllll MMB Název: Obsah: Návrh usnesení: Rada města rna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města rna konané od 20.června 2017 lllllllllll MM2017000000863 ZM7/ ZS90 Název: Návrh deje id. Vi pozemku p.č. 324/97 a id. Vi pozemku p.č. 324/98, k.ú. Lesná

Více

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno. Obsah: Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na druhé straně

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno. Obsah: Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na druhé straně Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 21. června 2016 MMB2016000000672 ZM7/ lýí^ Název: Záměr deje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno důvodová zpráva snímek katastrální

Více

III MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Obsah: Návrh usnesení:

III MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města rna III MM2018000000414 ZM7/ ^Qffh fr Z7/38. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 10.4.2018 Název Návrh deje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení:

MMB Obsah: Návrh usnesení: 51 Rada města Brna MMB2016000001338 muyni25^5~ Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 13. since 2016 Záměr deje bytového domu Maškova 2/Merhautova 182 včetně pozemku Obsah: Důvodová zpráva

Více

MMB Název: Záměr prodeje rodinného domu Hroznová 39 včetně pozemků. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Záměr prodeje rodinného domu Hroznová 39 včetně pozemků. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000853 ZM/7 77 Z7/29. zadání Zastupitelstva města Brna konané od 20. června 2017 Název: Záměr deje rodinného domu Hroznová 39 včetně pozemků Obsah: Důvodová zpráva (str. 2-4)

Více

MMB Název: Záměr prodeje bytového domu Merhautova 90 včetně pozemku. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Záměr prodeje bytového domu Merhautova 90 včetně pozemku. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 13. since 2016 MMB2016000001339 5^ n/žd

Více

Název: Návrh změny seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji. Obsah: Návrh usnesení:

Název: Návrh změny seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji. Obsah: Návrh usnesení: í/4? Rada města Brna Z7/41. zadání Zastupitelstva města Brna konané od 4.9.2018 ZM7/ Mtí> Název: Návrh změny znamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k deji Obsah: Důvodová zpráva (str.

Více

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení:

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení: imunními III MMB2017000001112 & Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: ZMlIŽffi Návrh deje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín důvodová zpráva stanoviska příslušných

Více

MMB Název: Návrh dispozice s rodinným domem Hroznová 39 včetně pozemků. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh dispozice s rodinným domem Hroznová 39 včetně pozemků. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/34. zadání Zastupitelstva města Brna konané od 12. since 2017 MMB2017000001671 ZM/7 Název: Návrh dispozice s rodinným domem Hroznová 39 včetně pozemků Důvodová zpráva (str. 2-6) Snímek

Více

Název: Návrh prodeje bytového domu Dukelská třída 36 včetně pozemků. Obsah:

Název: Návrh prodeje bytového domu Dukelská třída 36 včetně pozemků. Obsah: Rada města Brna id Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 12. since 2017 ZM7/^&2f Název: Návrh deje bytového domu Dukelská třída 36 včetně pozemků Obsah: Důvodová zpráva Podmínky kupní smlouvy

Více

1 MMB ZM7/Z?$" *.

1 MMB ZM7/Z?$ *. Rada města Brna 1 MMB2017000001321 ZM7/Z?$" *. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3.10. 2017 Název Návrh deje částí pozemků p.č. 1901/5,1915,1950/7 v k.ú. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB Název: Záměr prodeje bytového domu Provazníkova 41 včetně pozemků. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Záměr prodeje bytového domu Provazníkova 41 včetně pozemků. Obsah: Návrh usnesení: MMB207000000662 fl. Rada města Brna ZM/7 ZW Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 6. května 207 Název: Záměr deje bytového domu Provazníkova 4 včetně pozemků Obsah: Důvodová zpráva Rekapitulace

Více

MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000001489 ZM7/ 'hub] Z7/33. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.11.2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných orgánů

Více

lilllinilmilluiluililiiillh MMB

lilllinilmilluiluililiiillh MMB lilllinilmilluiluililiiillh MM2016000000210 Rada města rna ~ ZM7/ 77^7 Z7/16. zadání Zastupitelstva města rna konané od 15. března 2016 Název: Návrh na změnu části usnení ZM č. Z7/05, bod č. 32, odst.

Více

MMB ZM7/ 2&f

MMB ZM7/ 2&f Rada města Brna MMB2017000001108 ZM7/ 2&f Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: Návrh deje pozemku p.č.3090/36 v k.u. Líšeň. Důvodová zpráva Stanoviska dotčených orgánů Podmínky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 24 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ZM77 220$ MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

ZM77 220$ MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB2017000000268 ZM77 220$ Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 % Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2540/5.2541/20,2550/1.2551/1.2554/29.2556/52.2556/53.2559/1,

Více

Název: Záměr prodeje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemku. Obsah: Návrh usnesení:

Název: Záměr prodeje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemku. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000224 Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 7. března 2017 Název: Záměr deje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemku Důvodová zpráva Rekapitulace cen nemovitých

Více

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská.

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Rada města Brna MMB201 éóóoóó 1 035 Z7/2&. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7 íf Název: Návrh deje pozemku p.č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Obsah: podmínky

Více

III MMB

III MMB Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 III MMB2016000001347 ZM7/ T AQG& Název: Návrh deje pozemku pod chatou ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení:

MMB Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000266 ZM7/ 2430 11 Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2227/60,2227/61.2227/93.2227/94.2227/116.2450/50.2450/51.2450/235.

Více

MMB Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad. Návrh usnesení: MMB2017000000704 Rada města Brna Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16. 5. 2017 ZM7/.2&30 Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 25 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ZM7/ "2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

ZM7/ 2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB21742 # ZM7/ "2!b\b Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 217 Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 3177/57.3177/58.3177/74.3177/89.3177/11.3747.3781,3824,3853,

Více

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3.10.2017 MNB2017000001320 ZM7/ 292.H- Název: Návrh deje pozemku v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska dotčených

Více

MMB ZM7/

MMB ZM7/ Rada města Brna MMB2017000000233 ZM7/ fl Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.3.2017 Název Návrh deje pozemků p.č. 1697,1699,1701.1705.1722.1747 v k.ú. Černovice. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MMB Název: v Návrh svěření majetku města MC Brno - Komín, pozemků p.č. 3819/ v k.ú. Komín. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: v Návrh svěření majetku města MC Brno - Komín, pozemků p.č. 3819/ v k.ú. Komín. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000000421 i00 Rada města Brna Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.4.2017 ZM7/^2/\ Název: v Návrh svěření majetku města MC Brno - Komín, pozemků p.č. 3819/1.4294. 4392 v k.ú.

Více

Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Obsah: Návrh usnesení:

Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001107 / ' /Tk- Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9. 2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

MMB ZMl/Zj?'?'

MMB ZMl/Zj?'?' Rada města Brna MMB2017000000236 ZMl/Zj?'?' íž Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 7.3. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2424/1 v k.ú. Zebětín. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 MMB2017000001124 lil ZM7/ r^m Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci deje pozemku p.č. 3836 v k.ú.

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: fa- Rada města Brna Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 7. března 2016 MMB2017000000227 ZMI i2 22 f S3 Název: Žádost MČ Brno-Stary Lískovec o předchozí souhlas ZMB s převodem podílů na

Více

MMB Název: Záměr prodeje bytového domu Dukelská tř. 36 včetně pozemků. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Záměr prodeje bytového domu Dukelská tř. 36 včetně pozemků. Obsah: Návrh usnesení: Rada měta rna MM2017000000220 ZM/7 Z7/26. zadání Zatupiteltva měta rna konané od 7. března 2017 Název: Záměr deje bytového domu Dukelká tř. 36 včetně pozemků Důvodová zpráva Rekapitulace cen nemovitých

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 23 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2017000001121 TMllžtW Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 5865/2 k.ú. Židenice.

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 2017 MMB2017000000423 ZM7/. i 2_ Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc důvodová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 22 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Název: Záměr prodeje bytového domu Bratří Čapku 7 včetně pozemku. Obsah: Návrh usnesení:

Název: Záměr prodeje bytového domu Bratří Čapku 7 včetně pozemku. Obsah: Návrh usnesení: ytový odbor Magistrátu města rna MM2017000001485 ZM7/ &0S Z7/33. zadání Zastupitelstva města rna konané dne 7.11.2017 Název: Záměr deje bytového domu ratří Čapku 7 včetně pozemku Obsah: Důvodová zpráva

Více

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú.

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Rada mésta Brna iniiiiiiiiiiiiiiii IWB2017000001689 Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/ \J (JÍAQ konané dne 12.12.2017 Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci

Více

MMB Název:

MMB Název: MMB2017000000864,:r V Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna AJVL7/ (j,\ / konané dne 20.6.2017 Název: Návrh deje id. 1/6 pozemků - p.č. 1837/275, p.č. 1853/4, p.č. 1854/2, p.č. 1855/2,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MMB Název: Návrh prodeje bytového domu Zemědělská 36 včetně pozemků

MMB Název: Návrh prodeje bytového domu Zemědělská 36 včetně pozemků / Rada města Brna i l l l l l l l l l l l l l MMB2017000001102 Z7/31. zadání Zastupitelstva města Brna konané od 5. září 2017 ZM.7 co 2XVL Název: Návrh deje bytového domu Zemědělská 36 včetně pozemků Obsah:

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Žebětín, pozemků p.č. 2135/3,2135/11 v k.ú. Žebětín

MMB Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Žebětín, pozemků p.č. 2135/3,2135/11 v k.ú. Žebětín Rada města rna MM2017000001199 ZM7/ 2«2L m Z7/31. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 5. 9. 2017 Název: Návrh svěření majetku města MC rno - Žebětín, pozemků p.č. 2135/3,2135/11 v k.ú. Žebětín

Více

MMB IMllWi

MMB IMllWi RadaměstaBrna MMB2018000000957 IMllWi Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 4. 9. 2018 Název: v v v Žádost MC Brno-Zabovřesky o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření z VHC-bytové

Více

IlllUIIllllIllllll. Název Návrh prodeje id. 1/30 pozemku p.č. 549 v k.ú. Horní Věstonice, okres Břeclav. Obsah: Návrh usnesení:

IlllUIIllllIllllll. Název Návrh prodeje id. 1/30 pozemku p.č. 549 v k.ú. Horní Věstonice, okres Břeclav. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Bma IlllUIIllllIllllll MMB2017000000238 # zun ^mm-ó Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 7.3.2017 Název Návrh deje id. 1/30 pozemku p.č. 549 v k.ú. Horní Věstonice, okres Břeclav

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000674 1 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5.2017 ZM7/2vT^9 Název: Návrh deje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska

Více

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5"

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5 Rada města rna llllllllllllllliwillll MM2015000000701 4*5" Z7/0f. zasedání Zastupitelstva města rna ZM7/ 05 32) konané dne 8.9.2015 Název: Návrh deje dvou částí pozemku p.č. 2375/376, k.ú. Žabovřeskv Obsah:

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000379 ZM7/?^ J? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.4.2017 Název Návrh deje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 7. března Název:

MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 7. března Název: Rada města Brna MMB2017000000223 ZM?/ ^ Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 7. března 2017 Název: Záměr deje bytového domu Charbulova 27 včetně pozemku Důvodová zpráva Rekapitulace cen

Více

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Odejmutí a prodej věci svěřené městské části bytový dům Táborská č.

Více

MMB # ~ Rada města Brna VO O /» ZM7/ 'Z/ / é Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

MMB # ~ Rada města Brna VO O /» ZM7/ 'Z/ / é Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne MMB2016000001377 # ~ Rada města Brna V /» ZM7/ 'Z/ / é Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 Název: Návrh na schválení postupu smírného řešení majetkoprávního vypořádání vztahů

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad.

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad. Rada města Brna MMB2016000000352 M Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/.l.V7 konané dne 12. 4. 2016 Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení: 2m 2. 8m 2 4m 2 6m 2 45 m 2. 7m 2 17 m 2. o výměře o výměře o výměře

MMB Obsah: Návrh usnesení: 2m 2. 8m 2 4m 2 6m 2 45 m 2. 7m 2 17 m 2. o výměře o výměře o výměře Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13. 12. 2016 MMB2016000001371 ZM7/ s/wý rv Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Jundrov, pozemků p.č. 2659/118,2659/97,2659/96.2659/95.2659/94,2659/93,2659/92,2659/91

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 20 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Illlllllllllllllllll Rada město Brna MMB

Illlllllllllllllllll Rada město Brna MMB Illlllllllllllllllll Rada město Brna MMB2017000001677 ZM7/ "bfc/rl Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.12. 2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 137 v k.u. Staré Brno. Obsah: Důvodová

Více

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická.

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická. Radaméstarna Z7/15. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 2. 2. 2016 MI-I2016000000065 TMHlw5f Název: Návrh deje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická. Obsah: podmínky kupní smlouvy

Více

Název Návrh prodeje pozemků p.č. 470/7, 470/8 k.ú. Staré Brno, Obsah: Návrh usnesení:

Název Návrh prodeje pozemků p.č. 470/7, 470/8 k.ú. Staré Brno, Obsah: Návrh usnesení: 1111111 Rada města Brna MMB201 7000001680 TMT1IŽ?7 L/ / / / Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.12.2017 Název Návrh deje pozemků p.č. 470/7, 470/8 k.ú. Staré Brno, Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 4 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MMB Název: Návrh prodeje bytového domu Maškova 2/Merhautova 182 včetně pozemku. Obsah:

MMB Název: Návrh prodeje bytového domu Maškova 2/Merhautova 182 včetně pozemku. Obsah: Rada města rna Z7/29. zasedání Rady města rna konané od 20. června 2017 MM2017000000851 ZM7/ # - 2702 Název: Návrh deje bytového domu Maškova 2/Merhautova 182 včetně pozemku Obsah: Důvodová zpráva Podmínky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 4 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MMB Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1575/ v k.u. Jundrov. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1575/ v k.u. Jundrov. Návrh usnesení: MMB2017000000237 ^ Rada města Brna zun 2/$t Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.3.2017 Název: Návrh deje částí pozemků p.č. 1575/3.3116 v k.u. Jundrov Obsah: Důvodová zpráva Vyjádření

Více

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú.

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú. Rada města Brna Z7/03. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10. února 2015 MMB2015000000065 Fo ZM7/ m Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 28 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 387 v k.ú. Město Brno. Obsah: Návrh usnesení:

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 387 v k.ú. Město Brno. Obsah: Návrh usnesení: Radana Brna MMB2018000001072 VEŘEJNOST ZM7/ m Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 4. 9. 2018 Název: Návrh deje části pozemku p.č. 387 v k.ú. Město Brno Obsah: Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB ZM7/..S Z311

MMB ZM7/..S Z311 Rada města rna MM2017000001322 ZM7/..S Z311 Z7/32. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 03. 10.2017 Název: Návrh nabytí pozemku p. č. 2954/19 v k. ú. Žebětín stavbu Nový chodník v dloužení ulice

Více

I1111I11I MMB

I1111I11I MMB 11111111I1111I11I MMB2016000001036 Rada města Brna Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7///Vf Název: Návrh deje pozemků p.č. 1963/18 a p.č. 1987/2 v k.u. Černá Pole v ul.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 15 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MMB Název: Návrh prodeje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemku. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemku. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000001673 Z7/34. zadání Zastupitelstva města Brna konané od 12. since 2017 Název: Návrh deje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemku Obsah: Důvodová zpráva (str. 2-3) Podmínky kupní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení:

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení: MMB2015000000693 Rada města Brna 61 Z7/0^. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/ Název: Návrh deje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če Obsah: Podmínky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 36 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001118 Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 ZM7/ 7%%) Název: Návrh deje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 38 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 12 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Rekonstrukce bytového domu Šámalova č. or. 87 v k. ú. Zábrdovice Obsah:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 8 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MMB Rada města Brna ZM7/ Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

MMB Rada města Brna ZM7/ Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města rna Z7/13. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 8.12.2015 MM2015000001128 ZM7/ Název: Návrh bezúplatného nabytí pozemku p.č. 1093/95 v k.u. Slatina z vlastnictví CR-ÚZSVM Obsah: smlouva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 18 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M MMB Název: Záměr prodeje bytového domu Lerchova 14 včetně pozemků. Obsah:

M MMB Název: Záměr prodeje bytového domu Lerchova 14 včetně pozemků. Obsah: Rada města Brna 111111 M MMB2017000001099 ZM li 28G* Z7/1. zadání Zastupitelstva města Brna konané od 5. září 2017 Název: Záměr deje bytového domu Lerchova 14 včetně pozemků Obsah: Důvodová zpráva (str.2-5)

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000001106 Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12. 2015 #ffi W Název Návrh deje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Obsah:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 15 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 19 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 27 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 14 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 17 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

lilii MMB

lilii MMB Rada města Brna Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 7. března.2017 lilii MMB2017000000217 # ZM7/22 ^ Název: v Návrh deje bytového domu Spitálka 14 včetně pozemku Obsah: Důvodová zpráva

Více

MMB Název: Návrh nabytí části pozemku pare, č. 153/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh nabytí části pozemku pare, č. 153/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB217887 ZM7/2?ý Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 2.. 217 Název: Návrh nabytí části pozemku pare, č. 15/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá Obsah: Důvodová

Více