Místní akční skupina v regionu Slezská brána

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní akční skupina v regionu Slezská brána"

Transkript

1 Místní akční skupina v regionu Slezská brána ŠENOV VRATIMOV VÁCLAVOVICE PASKOV ŘEPIŠTĚ SEDLIŠTĚ KAŇOVICE ŽABEŇ SVIADNOV

2 Území regionu Slezská brána ,63 Ostrava ,4 Ostrava ,01 Frýdek-Místek ŠENOV ,79 Frýdek-Místek VRATIMOV ,67 Ostrava VÁCLAVOVICE KAŇOVICE PASKOV ŘEPIŠTĚ 307 2,59 Frýdek-Místek SEDLIŠTĚ ,91 Frýdek-Místek 770 3,35 Frýdek-Místek ŽABEŇ ,75 Frýdek-Místek SVIADNOV Celková rozloha území regionu Slezská brána: 76,84km 2 Celkový počet obyvatel regionu Slezská brána k : Rozloha 25,88% 19,89km 2 52,58% 74,12% 56,95km 2 47,42% 40,4km 2 36,44km 2 74,47% 56,95km ob. Obyvatelé 25,53% ob. 39,77% ob. 60,23% ob. Morava Slezsko ORP Frýdek-Místek ORP Ostrava Morava Slezsko ORP Frýdek-Místek ORP Ostrava Počet obyvatel Rozloha (km 2 ) Obec s rozšířenou působností Zemská příslušnost Morava Zemská příslušnost Slezsko

3 Několik slov na úvod Motto: Vzájemná spolupráce je přirozenou potřebou života. Nevzniká se zakládáním místních akčních skupin. Byla a musela být před nimi a bude muset být také po nich. To nevylučuje, že existence místních akčních skupin může být pro spolupráci mezi lidmi nápomocná. Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která hovoří o místní akční skupině v regionu Slezská brána. Její vydání je součástí projektu financovaného z programu Podpory obnovy venkova České republiky. Poměrně složitý problém místních akčních skupin se snaží vysvětlit pokud možno obsáhle a srozumitelně. Protože místní akční skupina nepůsobí v regionu Slezská brána dlouho, má to pro její občany o to větší smysl. První místní akční skupiny byly v České republice zakládány podle příkladu západní Evropy v roce 2004, tedy v roce, kdy náš stát vstupoval do Evropské unie. Jejich název byl v této souvislosti v podstatě dán. Jde o doslovný překlad anglického pojmenování tohoto typu organizací v EU (Local Action Groups). V různých dokumentech, které se týkají jejich činnosti, i v mluvě samotných lidí, kteří k místním akčním skupinám patří, se vytvořila speciální terminologie. Existuje v ní mnoho odborných slov a zkratek, kterým nezasvěcený člověk nerozumí. Jde o podobný problém, s jakým se pro srovnání potýká například svět počítačových odborníků. Proto se text těmto odborným výrazům spíše vyhýbá. Pokud je to však nutné a jsou uvedeny, obvykle bývají doprovázeny hned jejich vysvětlením. Je dobré nezapomenout, že za vším, co se ve společnosti děje, je možno vidět člověka. Místní akční skupiny nejsou výjimkou. Podporování spolupráce, které se mají věnovat, nemusí přitom být pro nás nic nového, čemu se musíme učit. Když lidé chtějí, umí se dohodnout i bez složitých návodů, když nechtějí, pak jim návody nepomohou. Druhá část publikace také proto uvádí několik příkladů dobré spolupráce, která v rámci celého území regionu Slezská brána existovala již dříve. To jen potvrzuje, že se není čeho bát a v podstatě nejde o nic zásadně nového. Nová jsou jen pravidla, kterými se ve složité době musí tato spolupráce bohužel složitě řídit. Mohli bychom je odmítnout, avšak potom by region Slezská brána mohl přijít o zajímavé finance, které může v období do roku 2020 získat. Pokud budete následující kapitoly pozorně číst, můžete alespoň zčásti tato pravidla pochopit. Pokud se vám to podaří, splnila publikace svůj účel. Nelze než vám popřát, abyste měli dostatek zájmu a trpělivosti k tomuto pochopení. 1

4 Místní akční skupina v regionu Slezská brána O místní akční skupině Zkusme si nejprve jednoduše povědět, co si pod pojmem místní akční skupina můžeme představit. Je to organizace, odborněji právní subjekt, který se stará o rozvoj určitého území. V našem případě jde o území regionu Slezská brána. Do něj patří města Paskov, Šenov a Vratimov a obce Kaňovice, Řepiště, Sedliště, Sviadnov, Václavovice a Žabeň. Celková rozloha tohoto regionu je přibližně 77 km 2 a k počátku roku 2014 v něm evidovaly matriky jednotlivých obcí v souhrnu okolo 25,2 tisíc obyvatel. Název místní akční skupina se obvykle zkracuje na MAS a hovorově se jí říká také maska. U nás byla MAS založena 20. září 2012 na ustavující Valné hromadě ve Sviadnově. Z několika možností byla pro ni vybrána právní forma zájmového sdružení právnických osob, kterou upravuje občanský zákoník. Z praktického důvodu se do jejího názvu zařadila už uvedená zkratka MAS. Přesný název včetně právní formy je tedy MAS Slezská brána, z. s. p. o. Dále je uváděna jen jako MAS Slezská brána. Historie naší MAS není dlouhá, může ale navazovat na činnost svazku obcí Region Slezská brána, která začala již v roce Na území regionu Slezská brána tedy působí dvě podobné organizace. Když pomineme jejich právní formu, jde o MAS Slezská brána a Region Slezská brána. V čem se obě organizace liší, uvádí následující tabulka. Porovnání MAS Slezská brána a Regionu Slezská brána: Hledisko posouzení Právní forma Členové Historie Region Slezská brána svazek obcí podle zákona o obcích pouze obce založen v r MAS Slezská brána, z. s. p. o. Zájmové sdružení právnických osob podle občanského zákoníku obce, organizace zřizované obcemi, neziskové organizace, podnikatelé založena v r Zjednodušeně řečeno: Obě dvě organizace byly založeny k tomu, aby její členové spolupracovali. U MAS však jde nejen o obce, ale také o neziskové organizace (spolky, církevní organizace) a podnikatele. Spolupráci obcí v rámci Regionu Slezská brána je věnována jedna z následujících samostatných kapitol. Vraťme se tedy dále jen k místní akční skupině. Tím, že jsou v místní akční skupině obce, neziskové organizace i podnikatelé, je MAS otevřená všem oblastem společenského života. To je předpoklad takzvaného komunitního přístupu k řešení problémů. Zkráceně se dá tento přístup popsat tak, že se do rozvoje určitého území může zapojit svým aktivním přístupem každý občan, který v něm žije nebo v něm podniká. 2

5 Členové MAS podle sfér společenského života: P.č. Společenská sféra 1 Veřejná 2 Podnikatelská 3 Nezisková Celkem Členové MAS podle sídla v obcích: P.č. Obec 1 Kaňovice 2 Paskov 3 Řepiště 4 Sedliště 5 Sviadnov 6 Šenov 7 Václavovice 8 Vratimov 9 Žabeň Celkem Počet Počet V současnosti (tj. k dubnu 2014) má MAS Slezská brána 22 členů. Z toho jde o všechny obce (9 členů) a jednu organizaci zřízenou obcí, které dohromady tvoří veřejnou sféru, dále o sedm spolků a jednu církevní organizaci, které společně představují neziskovou sféru, a nakonec o čtyři firmy, které jsou jinými slovy sférou podnikatelskou. Z území každé obce jsou v MAS nejméně dva zástupci. Výjimkou jsou nejmenší Kaňovice, které zastupuje v MAS pouze samotná obec. Bližší informace o členské základně jsou uvedeny na internetových stránkách Nejvyšším orgánem MAS je valná hromada. Mezi zasedáními valné hromady je činnost MAS řízená sedmičlenným programovým výborem s předsedou a místopředsedkyní. Programový výbor může pro řešení konkrétních úkolů jmenovat pracovní skupiny. Dalšími orgány jsou kontrolní a výběrová komise. Poslední částí organizační struktury je výkonný orgán tj. kancelář MAS. Členové MAS jsou rozdělení podle sfér svých zájmů do skupin. Platí přitom pravidlo, že v žádném z orgánů MAS nesmí mít nějaká skupina většinové zastoupení. Zjednodušené organizační schéma MAS Slezská brána (bez pracovních skupin): Valná hromada Výběrová komise Programový výbor Kontrolní komise Kancelář MAS Základním dokumentem MAS jsou stanovy. V nich je již v článku II uveden cíl MAS. Následující citace uvedeného článku je na jedné straně potřebnou a přesnou informací, na druhé straně potvrzuje už v úvodu zmíněnou náročnost pochopení pojmů a formulací, které se ve světě místních akčních skupin používají. 3

6 Cílem MAS Slezská brána, z.s.p.o., založené na principech místního partnerství, je podpora a rozvoj venkovského regionu. Jde o společenství právnických osob, a to neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, měst, institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region. V současné době se věnuje naše MAS především realizaci projektu Strategie MAS Slezské brány, o kterém hovoří další kapitola. O projektu Strategie MAS Slezské brány Ministerstvo zemědělství České republiky zveřejnilo na podzim 2012 pro nově založené místní akční skupiny výzvu k podávání žádosti o dotaci. Projekty, kterých se výzva týkala, měly těmto MAS pomoci pochopit způsob, jak se mají chovat, pokud jednou budou chtít rozdělovat finance z fondů EU. Naše MAS tuto možnost využila a dotaci získala. Projekt, který byl v žádosti podán, se jmenuje Strategie MAS Slezské brány. Z něj je financován i tento materiál. Jeho nejdůležitější účelem je podat informace o realizaci projektu. Proto se nemůže zcela vyhýbat také odborným termínům. Obsah tohoto projektu byl z velké části stanoven podmínkami výzvy k předložení žádosti o dotaci. Odpovězme si dále na otázku, jaké hlavní činnosti se v něm realizují. Hlavní činností je příprava podkladů pro strategický plán a je jí věnována celá následující kapitola. Další části projektu bylo vytvoření vlastních webových stránek. Veřejnosti jsou přístupné od počátku roku 2014 pod již uvedenou adresou Nedávno na nich byla zveřejněna rovněž dokumentace tréninkové výzvy. Jde o soubor navzájem propojených dokumentů, které by měly v budoucnu odpovídat výzvám pro podávání žádostí o dotace z fondů EU. Přestože šlo v tomto případě pouze o takzvanou tréninkovou výzvu, MAS ji pojala jako reálnou. Žádosti, které byly do ní podány, měly šanci na skutečnou podporu. Pro jejich posouzení zasedla výběrová komise. Protože šlo o projekty, které splňovaly podmínky výzvy, a zároveň bylo na jejich podporu dostatek finančních prostředků, byly všechny schváleny. Jde o dvě přednášky o tvorbě žádosti o dotace a dvě vědomostní soutěže jednu pro děti a druhou pro seniory. Dále proběhla v rámci projektu celá řada pracovních setkání se zástupci jak veřejné sféry (obcí, školských zařízení, muzeí), tak se zástupci neziskového sektoru (spolků a církevních organizaci), popř. i se zástupci podnikatelské sféry. Právě prostřednictvím nich se naplňovala podstata formy, jakou by se měl strategický plán vytvářet a na jaké má být práce místních akčních skupin založena. Jde o již zmíněný komunitní přístup nebo odborněji komunitně vedený rozvoj, označovaný také jako LEADER (zkratka mezinárodně používaného pojmenování). Těchto setkání se podle prezenčních listin zúčastnilo okolo 250 osob. Samostatnou skupinou činnosti byly informační a propagační aktivity. V rámci nich bylo vytvořeno logo MAS, vyroben propagační banner a dvě takzvané roletky (svinovací propagační plátna). Nakonec byl vydán i tento informační materiál. Na závěr nelze opomenout nezbytné administrativní procesy spojené s řízením vlastního projektu. Pro budoucí práci MAS přitom budou podstatou její existence. Patří k nim vedení účetnictví, správa internetových stránek 4

7 a koordinace projektu. Jde o činnosti, které jsou přitom podkladem pro podání nejprve průběžné a poté závěrečné zprávy o průběhu realizace. Právě to jsou dokumenty, na základě kterých se žádá o proplacení již vynaložených výdajů. Termín ukončení projektu včetně podání závěrečné zprávy je stanoven na 30. června O strategickém plánu Nový strategický plán bude dokument, který na období vyhodnocuje, kde region Slezská brána je, co se v něm má změnit a jak toho dosáhnout. Zpracování strategického plánu je zároveň nezbytnou podmínkou toho, aby se mohla místní akční skupina stát místem, které bude rozdělovat prostředky fondů EU ve svém území. Samotný projekt Strategie MAS Slezské brány má však za povinnost do data 30. června 2014 pouze připravit podklady. Vlastní dokončení proběhne až v následujících měsících. Pro zpracování strategických plánů existují pravidla. Mají formu metodického pokynu. V dubnu 2014, kdy bylo třeba připravit tento materiál, však nebyla ještě konečná podoba metodiky schválena. O to složitější je samozřejmě také splnění úkolu připravit pro strategii vlastní podklady. Obecnou strukturu strategického plán však můžeme popsat. Má tři základní části analytickou, návrhovou a implementační. Zkusme si je vysvětlit. Analytická část je úvodní částí strategie. Právě jí se věnuje projekt Strategie MAS Slezské brány. Má dvě fáze. V první fázi, již ke konci první poloviny roku 2013, pro nás vyhodnotila firma Ekotoxa s. r. o. skutečný současný stav regionu Slezská brána podle dostupných oficiálních informací. Jde o odborný pohled, který obsahuje informace ze 6 částí Obyvatelstvo, Dopravní a technická infrastruktura, Vybavenost obcí a služby, Život v obcích, Životní prostředí a nakonec část Podnikání, výroba a zaměstnanost. Cenným přínosem je tady rovněž vyhodnocení každé části z hlediska tzv. SWOT analýzy. SWOT analýza shrnuje informace ze čtyř pohledů silných stránek, slabých stránek, příležitostí a faktorů hrozeb. Dodejme jen, že SWOT je opět název, který vznikl jako zkratka anglického pojmenování. Každá z uvedených částí je pak doplněna o návrhy vhodných opatření k realizaci. Na závěr je doplněná samostatná kapitola s informacemi, které zpracovatelům poskytli starostky a starostové obcí. Je v ní uveden přehled nejdůležitějších v nedávné minulosti již zrealizovaných projektů a zároveň soupis zamýšlených projektů z hlediska obcí do budoucna. Tato kapitola je tak již výchozí informací pro druhou fázi analytické části tj. pro zmapování konkrétních námětů na jeho rozvoj ze strany institucí, organizací a občanů. Druhá fáze probíhá nyní, pod odborným moderováním firmy Neuron Consulting. s. r. o. Jejím obsahem byla řada jednání v rámci několika tematicky zaměřených pracovních skupin. Odborné zaměření skupin se týkalo potřeb obcí, potřeb kulturních institucí (knihoven, muzeí) a školských zařízení (základních, mateřských, uměleckých škol a domů dětí a mládeže), potřeb spolků a nakonec i potřeb, které se týkají sociální oblasti, včetně potřeb církevních organizací. Samostatná pozornost byla věnována problematice zámeckého areálu v Paskově, který město Paskov 5

8 zakoupilo od České republiky v r Z diskusí v pracovních skupinách bylo totiž využití zámeckého areálu zmiňováno jako možné řešení hned několika problémů týkajících se celého regionu Slezská brána. Zástupci všech tří sfér společenského života sféry veřejné, neziskové i podnikatelské - mohli při těchto setkáních vyjádřit své záměry a doporučení. Souhrn záměrů pak byl předběžně rozdělen do několika obsahově stejnorodých skupin: - Školství - Občanská vybavenost - Kultura, sport a volný čas - Životní prostředí - Atraktivita regionu - Infrastruktura, inženýrské sítě a doprava - Sociální služby - Podnikání Zároveň byla určena struktura jejich bližšího popisu. Jde o takzvanou projektovou kartu, ve které by budoucí realizátoři projektů měli uvést nejdůležitější údaje pro budoucí žádost o dotaci. Jde například o cíl projektu, jeho předpokládaný rozpočet, zdroje krytí, odhadovaný termín realizace, možná rizika při realizaci a další. Také tato část má jako vyústění svou SWOT analýzu. Samostatně jsou v této části vyčleněny záměry pro řešení ze strany svazku obcí tedy ze strany organizace Region Slezská brána. Ten si ponechá především aktivity, které organizoval již v minulosti a které se týkají zároveň celého regionu propagaci, vědomostní a sportovní soutěže, rozvoj turistické infrastruktury nebo publikační činnost týkající se hodnot kulturních, ekologických i dalších. Na uvedenou část analytickou budou navazovat části návrhová a implementační. Obě se budou zpracovávat už mimo samotný projekt Strategie MAS Slezské brány. Návrhová část v souladu s konečnou verzí metodiky stanoví směr rozvoje území na předpokládané období. Odbornými slovy: začne obecnou vizí a bude ji upřesňovat přes prioritní osy a na ně navazující specifické cíle až po konkrétní jednotlivá opatření. Jednodušeji se to na tomto místě asi nedá říci. Implementační část pak popisuje vlastní realizaci. Hlavně určuje, kdo bude který projekt realizovat, z jakých dotací může být financován, kdy asi realizace proběhne atd. Pro její zpracování bude nutné, aby došlo k jednoznačnému vyjasnění nových operačních programů Evropské unie pro období Toto vyjasnění musí také obsahovat, které programy a v jakém rozsahu budou poskytovat finančních prostředky pro MAS. Až v této fázi se proto vyjasní přesná náplň činností MAS v poskytování dotací z fondů EU. S dokončením celého strategického plánu se počítá v 2. polovině roku

9 O další perspektivě Jak již bylo uvedeno citováním stanov, je cílem naší místní akční skupiny rozvoj našeho území a získávání finančních prostředků z fondů EU, případně z jiných zdrojů. Ze současného pohledu ji však k naplnění tohoto cíle čeká ještě dlouhá cesta. Aby MAS získala finance z fondů EU, musí projít nejprve procesem standardizace. Při něm musí splnit mnoho požadavků, především institucionálního charakteru (viz dále). Pokud je splní, dostane odpovídající osvědčení. Proces výzvy k podávání žádosti o zařazení do procesu standardizace bude vyhlášen podle dosavadních předpokladů koncem 1. pololetí 2014 a potrvá do počátku roku Samotné vydávání osvědčení pak bude uzavřeno v průběhu prvního pololetí Po získání osvědčení bude ještě samostatně posuzována kvalita zpracované strategie. Až po jejím pozitivním vyhodnocení může MAS žádat o prostředky od jednotlivých operačních programů České republiky vyhlášených pro období A teprve po jejich přidělení může sama vypisovat své výzvy k podání žádosti o financování projektů pro takzvané konečné uživatele, to znamená pro konkrétní žadatele o dotace z regionu Slezská brána. Pokud bude probíhat vše dle současných předpokladů, mohlo by dojít k vypisování těchto výzev v polovině roku Není to jednoduché, možná to vyžaduje znovu si tento postup přečíst. Nicméně je to tak. Jaké podmínky naše MAS již splnila a co ji ještě pro splnění požadavků na udělení osvědčení čeká? V současné době má splněny požadavky na odpovídající členskou základnu, má ustaveny všechny volené orgány, má své internetové stránky. Na druhé straně bude muset dokončit strategický plán, popsat pravomoc svých jednotlivých orgánů nebo zřídit datovou schránku. V České republice nyní působí ve venkovském prostoru (tj. na vesnicích a ve městech do 25 tis. obyvatel) okolo 180 MAS. Původně centrální orgány (vláda České republiky) uváděly, že finance z fondů EU se budou rozdělovat ve všech venkovských oblastech, kde budou MAS založeny. Zdá se však, že tomu tak stoprocentně nebude. Naší MAS tedy nečeká jednoduchá mechanická práce, která má zajištěný požadovaný výsledek. Naopak jsou před ní kroky, které budou směřovat ke srovnání její předložené žádosti o udělení osvědčení v konkurenčním prostředí s ostatními. Dodejme, že do něj vstupuje v rámci konkurence 112 MAS, které mají již několikaleté zkušenosti s touto prací z minulosti (obvykle od roku 2004). Pokud však MAS Slezská brána uspěje, stane se součástí sítě míst, která budou ve vesnickém prostředí České republiky rozdělovat v období let 2015 až 2020 řádově několik miliard až desítek miliard Kč. Pro naše území by pak šlo o několik desítek milionů. Současný stav přípravy zatím potvrzuje, že půjde o část prostředků z těchto operačních programů EU: Programu obnovy venkova, operačního programu Vývoj, věda a vzdělávání, operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného operačního programu. Uvedený výčet by se však mohl rozšířit o operační programy další. K nim by mohl patřit operační program Životní prostředí, a především pak operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Právě na zařazení posledního ze jmenovaných operačních programů bude záležet, zda budou moci MAS podpořit vedle zemědělců také podnikatele v jiných oborech. Ke konečnému rozhodnutí o výši objemu finančních prostředků rozdělovaných přes MAS by mělo dojít přibližně do konce prvého pololetí

10 Příklady společně realizovaných projektů Spolupráce v Regionu Slezská brána Podstatou činnosti místních akčních skupin je podpora spolupráce různých organizací a občanů na jejich území. Na to navazuje spolupráce také s jinými MAS nebo jinými organizacemi v rámci celého Moravskoslezského kraje, celé České republiky, popř. i v zahraničí. MAS Slezská brána se proto zapojila do činnosti krajské i národní sítě těchto organizací. Prostřednictvím nich může získávat a získává rady od zkušenějších partnerů. O národní síti MAS mohou podat nejvíce informací její internetové stránky MAS Slezská brána byla založena v září Za tak krátkou historii nemůže vykázat mnoho projektů spolupráce. Významným příkladem však je projekt Strategie MAS Slezské brány, který je popsán v předcházejících kapitolách. Na druhé straně může MAS navazovat na spolupráci, která na jejím území již existovala v minulosti, a to především díky činnosti Regionu Slezská brána. Za jeho trvání, tj. od založení v r do současnosti, zde bylo zrealizováno několik společných projektů. Při nich spolupracovaly mezi sebou především zdejší obce. Do některých však byly reálně zapojovány také základní školy, dům dětí a mládeže i občanská sdružení (nově spolky). Zkusme si o nich povědět více. Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov Je to finančně a organizačně nejrozsáhlejší a nejvýznamnější společný projekt, který by bez spolupráce obcí ani nebyl realizovatelný. Byl zahájen získáním dotace z krajského rozpočtu Moravskoslezského kraje na zpracování projektové dokumentace. Na ni navazovala žádost o dotaci na vlastní realizaci z fondů EU, konkrétně z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Už ve fázi projektování musel realizátor - svazek obcí Region Slezská brána - vést řádově stovky jednání s dotčenými institucemi, majiteli pozemků i státními podniky Lesy ČR nebo Povodím Odry. Vlastní vybudování nového úseku v délce 7,4 km představovalo náklady ve výši okolo 37 mil. Kč. Z toho dotace činila přibližně 32,3 mil. Kč. Na nedotované části se podílely úměrně jednotlivé obce, kterými cyklostezka prochází tj. Vratimov, Paskov, Řepiště, Žabeň a Sviadnov. Po stavební stránce byl projekt realizován v létech 2011 až Významným partnerem celého projektu bylo Povodí Odry. Z jeho prostředků byla ještě před samotnou výstavbou cyklostezky financována rekonstrukce povodňové hráze v délce cca 3,5 km, na které je postavena cca polovina cyklostezky. Jako součást národní cyklotrasy č. 59 má tento projekt krajský a celorepublikový význam. Projekty na podporu turistické infrastruktury Region je díky své poloze předurčen pro příměstskou turistiku a k tomuto účelu slouží. Proto se rozhodl svazek obcí po dokončení cyklostezky využít této ojedinělé situace k podání žádosti o dotaci na realizaci souboru projektů navazujících na její vybudování. Po analýze možností v jednotlivých obcích byl schopen předložit Moravskoslezskému kraji souborný dokument s anotacemi (tj. věcným obsahem a předpokládaným finančním rozsahem) potřebných projektů na podporu rozvoje cestovního ruchu a doprovodných aktivit pokrývajících celé územní jeho regionu. 8

11 Šlo o krok, který snesl srovnání se strategickým přístupem k získání finančních prostředků. Měl přesvědčit a přesvědčil osloveného poskytovatele dotace reálnými argumenty o smysluplnosti svých záměrů. Samotný svazek obcí i každá jeho samostatná obec tak realizovala jeden až dva své projekty. Celkem šlo o 16 projektů s celkovou dotací 5 mil. Kč. Dotace představovala 70% nákladů. Souhrnný finanční rozsah projektů tak činil okolo 7 mil. Kč. Přehled projektů realizovaných pro doplnění turistické infrastruktury kolem cyklostezky: P.č. Žadatel Název 1 2 Region Slezská brána Turistický informační systém Regionu Slezská brána Informační systém cyklostezky Ostrava - Beskydy v úseku Vratimov - Sviadnov 3 4 Vratimov Oprava cyklostezky v k. ú. Vratimov, včetně odpočinkových zón Stanoviště pro cykloturisty v lese Důlňák 5 Šenov Šenov vítá turisty a představuje historii 6 7 Paskov Informační systém Zajímavosti z historie Paskova Odpočinková zóna u cyklostezky 8 Václavovice Rekonstrukce větrného mlýnku a odpočinková zóna pro turisty a cykloturisty 9 10 Řepiště Obnova dřevěného mlýnku a úprava okolí Odpočinkové místo pro cykloturisty u bývalého hotelu Balkán Sedliště Rekonstrukce a doplnění infrastruktury Bezručovy vyhlídky Projektová dokumentace rozhledny Bezručovy vyhlídky Žabeň Rekonstrukce spojovací cesty od cyklotrasy k obecním komunikacím Odpočinková zóna v obci Žabeň pro turisty a cykloturisty 15 Sviadnov Vybudování herních prvků pro turisty a cykloturisty u CSOB 16 Kaňovice Vybudování a vybavení veřejného prostranství pro turisty a cykloturisty u obecního úřadu Základní cíl - doplnit okolí cyklostezky o potřebnou turistickou infrastrukturu - byl nejen splněn ale navíc v podstatě rozšířen o dvě další základní oblasti přínosů: - své projekty realizovaly také obce nacházející se mimo cyklostezku (Šenov, Václavovice, Sedliště a Kaňovice) - v podstatě všechny projekty jsou přínosné nejen pro návštěvníky (turisty), ale i pro samotné obyvatele obcí; buď doplňují občanskou vybavenost (např. dětské hřiště) nebo mohou sloužit jako zdroj informací o místě jejich bydliště nebo blízkém okolí 9 Cyklostezka Vratimov - Sviadnov

12 Informace z projektů informačních systémů, tj. ze dvou informačních systémů realizovaných Regionem Slezská brána a z informačního systému vybudovaného městem Paskov, jsou zároveň důležitým podkladem pro vědomostní soutěže. Tři projekty zaměřené na rekonstrukci dřevěných mlýnků (v Šenově, Václavovicích a Řepištích) je možno zařadit mezi nabídku technických zajímavostí, a to stejně jako celý projekt cyklostezky opět na celokrajské úrovni. Význam krajské úrovně může mít i část informačního systému v okolí cyklostezky, kde je osm tabulí věnováno technickým stavbám kolem ní. Jde v podstatě o naučnou cyklistickou stezku za technickými zajímavostmi, která je určitou originalitou v rámci celého Moravskoslezského kraje. Podstatný význam měl také projekt opravy již dříve postaveného 1,8 km dlouhého úseku od hranice Vratimova s Hrabovou po začátek nového úseku v místě, kde byl na řece Ostravici v minulosti vybudován takzvaný Slezský náhon Nové dětské hřiště ve Sviadnově 2 - Tabule informační systému Zajímavosti z historie Paskova 3 - Tabule informačního systému cyklostezky 4 - Informační tabule o obci v Žabni Nově rekonstruovaný větrný mlýnek ve Václavovicích 6 - Opočivka u cyklostezky v Řepištích 7 - Výhledové panorama ve Vratimově 7 Sportovní, vědomostní a výtvarné soutěže Tato oblast aktivit se rozvíjí v Regionu Slezská brána od roku 2009, kdy obce začaly jako vesnický mikroregion využívat možnosti čerpání dotaci z krajského programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Přibližně s padesátiprocentní dotací byla nejprve pro všechny školy zorganizována sportovní olympiáda (obvykle 4-5 sportovních soutěží na různých místech regionu). O rok později k ní přibyla vědomostní soutěž. Region Slezská brána 10

13 zadává jejich organizaci místním základním školám nebo domu dětí a mládeže. V roce 2013 je doplnila výtvarná soutěž zorganizovaná vratimovskou knihovnou. V tomtéž roce se vědomostní soutěže rozšířily i na naše seniory. Velmi cenným okamžikem pro další vývoj se stal rok 2014, kdy program obnovy venkova dotování těchto akcí již neumožňoval. Rozhodnutím starostů však započatá tradice byla zachována a sportovní i vědomostní akce probíhají ve stejném rozsahu dále. Tento přístup dokazuje, že zde existuje určitý nadhled nad věcí. Prioritou starostů tedy nejsou dotace, ale věcná podstata akcí a jejich přínos pro život určitých skupin obyvatel. V současné době probíhá za stejné situace (tj. zatím bez dotací) ve spolupráci s odborníky z Ostravské univerzity příprava publikace o problematice životního prostředí. Pod koordinací Základní školy v Sedlištích jsou však do jeho realizace zapojeny také základní školy celého regionu. Výsledkem by měla být publikace, která může sloužit především pro výuku regionálního přírodopisu a ekologie na místních základních školách. Zpracování nevylučuje samostatnou kapitolu, která by upozornila i na reálné problémy v oblasti životního prostředí v jednotlivých obcích (komunální odpady, hluk atd.) Vědomostní soutěž dětí Vítězné družstvo při závodech v lehké atletice v rámci Sportovní olympiády dětí Propagace a publikační činnosti Společná propagace bývá nejčastější oblastí, které se svazky obcí věnují a která má své podstatné postavení rovněž u Regionu Slezská brána. Důležitým smyslem vydávání propagačních materiálů u nás je však také jejich využitelnost pro již zmiňované vědomostní soutěže. Jde konkrétně o vydávání map, pohlednic, kalendářů, letáků nebo pexes. Samostatnou kapitolu tvoří tematicky zaměřené publikace, jakými se staly Pověsti ze Slezské brány nebo Církevní památky regionu Slezská brána. Na jejich základě pak u nás začala vznikat pro vesnický region poměrně ojedinělá ediční řada knih. Svazek obcí se na ní podílel buď přímo jako vydavatel nebo alespoň podpořil jejich přípravu. Ediční řada má již 6 knih. Jde o následující tituly: Region Slezská brána (Tomáš Adamec, Miroslav Lysek), Z historie vodního mlýna v Žabni (Jan Durčák), Kaňovice (Václav Cichoň, Lubomír Kuchař, Milan Pastrňák) a tři monografie o zdejších kostelech Kostel sv. Václava ve Václavovicích (Miroslav Lysek a kolektiv), Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích (David Pindur) a Dřevěný kostel svatého Michaela archanděla v Řepištích (David Pindur). Poměrně zajímavým materiálem vydaným v roce 2013 jsou Služby cestovního ruchu, hřiště, výletiště, muzea 11

14 a stezky regionu Slezská brána, který detailní formou mapuje občanskou vybavenost uvedenou již v samotném názvu, a to včetně služeb ubytování stravování a občerstvení. Tím je příkladem již existující komunikace obcí (veřejného sektoru) s firmami působícími v oblasti služeb cestovního ruchu (podnikatelským sektorem). V rámci celoregionálně zaměřených materiálů je přitom uplatňován princip preferování významu identity obce nad identitou celého regionu. Dokladem je členěním informací do kapitol, které jsou obvykle věnovány jednotlivým obcím. Uvedené materiály jsou pak také využívány jako informační podklad pro propagační aktivity rozsáhlejších územních celků např. Regionu Beskydy. Staly se také základem prezentace naší místní akční skupiny v publikaci, která je věnována všem místním akčním skupinám na území Moravskoslezského kraje. Je umístěna na Všechny propagační a informační materiály jsou rozdělovány mezi obce, popř. mezi základní školy, muzea nebo knihovny. Pokud nebyly již rozebrány, je možno o ně požádat, nebo si je koupit na obecních úřadech. Na závěr propagačních aktivit můžeme uvést ještě prezentaci nových zdařilých staveb nebo rekonstrukcí v našem regionu na celostátní úrovní. V rámci čtyřleté historie publikace Venkovské stavby vydávané Spolkem pro obnovu venkova v ní byly publikovány základní informace a fotografie o rybníku Kamenec (Kaňovice), kostelu sv. Václava (Václavovice), víceúčelové tělocvičně (Řepiště), areálu Na statku (Žabeň), zahradě setkávání generací (Paskov) a některých dalších. Některé knihy a publikace vydané Regionem Slezská brána Příprava a vydání bylo dotováno z prostředků Programu rozvoje venkova České republiky na období , Opatření III Získávání dovedností, animace a provádění. Vydala MAS Slezská brána, z. s. p. o. v květnu 2014 Obsahová náplň, text a foto: Miroslav Lysek Grafická příprava a tisk: BeeStone Studio Dalibor Glomb 12

15 Členové MAS Slezská brána stav k Město Vratimov Dům děti a mládeže Vratimov, příspěvková organizace ZIK - ZAK, o. s. MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HUBERT Vratimov, o. s. Klub vojenské historie Ostrava Město Šenov ZAHRADY HANYZ s. r. o. ŠENOV Obec Řepiště Sbor dobrovolných hasičů Řepiště Město Paskov CARMIPEX CONSULTING s. r. o. Klub seniorů Oprechtice VRATIMOV VÁCLAVOVICE Obec Václavovice KOVOJAS s.r.o. Sdružení římskokatolických věřících ve Václavovicích Obec Kaňovice ŘEPIŠTĚ KAŇOVICE PASKOV SEDLIŠTĚ Obec Žabeň LUDMA TRADING s. r. o. ŽABEŇ Obec Sedliště TJ Sokol Sedliště Obec Sviadnov Jezdecký klub Sviadnov, o. s. Členové MAS dle sfér působnosti 36,4% 18,2% 45,5% SVIADNOV Sféra působnosti: veřejná podnikatelská nezisková 9,1% Členové MAS dle obcí 22,7% 13,6% 4,5% 13,6% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% Obec: Kaňovice Paskov Řepiště Sedliště Sviadnov Šenov Václavovice Vratimov Žabeň

16 Místní akční skupiny Moravskoslezského kraje stav k Město Albrechtice Osoblaha Vrbno Krnov Rýmařov PRAHA Bruntál Horní Benešov Moravský Beroun Budišov n. B. Opava Kravaře Hradec n. M. Vítkov Fulnek Odry Bílovec Studénka Nový Jíčín Hlučín Kopřivnice Bohumín Ostrava Frenštát p. R. Orlová Karviná Havířov Český Těšín Frýdek-Místek Frýdland n. O. Třinec Jablunkov OSTRAVA HAVÍŘOV BRNO FRÝDEK-MÍSTEK Místní akční skupina Bohumínsko Místní akční skupina Hlučínsko Místní akční skupina Hrubý Jeseník Místní akční skupina Jablunkovsko Místní akční skupina Lašsko Místní akční skupina Nízký Jeseník Místní akční skupina Opavsko Místní akční skupina Pobeskydí Místní akční skupina Regionu Poodří Místní akční skupina Rozvoj Krnovska Místní akční skupina Rýmařovsko Místní akční skupina Slezská brána Území, kde nepůsobí MAS (města nad obyvatel) Kontakty MAS Slezská brána: adresa: Mírová 178, Řepiště; tel.: ;

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o.

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o. STANOVY MAS Slezská brána, z. s. p. o. Čl. I. Úvodní ustanovení MAS Slezská brána, z. s. p. o., je právnickou osobou zájmovým sdružením právnických osob. MAS Slezská brána, z. s. p. o., byla založena podle

Více

SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU, HŘIŠTĚ, VÝLETIŠTĚ, MUZEA A STEZKY REGIONU SLEZSKÁ BRÁNA

SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU, HŘIŠTĚ, VÝLETIŠTĚ, MUZEA A STEZKY REGIONU SLEZSKÁ BRÁNA SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU, HŘIŠTĚ, VÝLETIŠTĚ, MUZEA A STEZKY REGIONU SLEZSKÁ BRÁNA Kaňovice Památník založení obce Paskov Řepiště Šenov Náměstí se sochou sv. Floriána Kostel sv. Michaela Archanděla Kostel

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 na pojištění členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 na členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

v Moravskoslezském kraji

v Moravskoslezském kraji Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji RNDr. Tomáš Ehler oddělení cestovního ruchu, Moravskoslezský kraj krajský úřad Ostrava 15.4. 2009 Obsah prezentace Rozvojové priority MS kraje v oblasti

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko.

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko. Zpráva o činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska za rok 2013 V roce 2013 se členská základna mikroregionu neměnila, členy svazku je 14 obcí, jejichž zástupce se sešli na

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Metodika plánování sociálních služeb v obcích s obecním úřadem Příručka dobré praxe plánování sociálních služeb obcí s obecním úřadem

Metodika plánování sociálních služeb v obcích s obecním úřadem Příručka dobré praxe plánování sociálních služeb obcí s obecním úřadem Závěrečná konference k individuálnímu projektu Moravskoslezského kraje Plánování sociálních služeb II reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00010, který byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

3. výzva MAS Podhostýnska

3. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Základy tvorby žádosti

Základy tvorby žádosti Projekt Věc známá i neznáma Základy tvorby žádosti Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah 1. Zdroje informaci o vyhlášení výzev k podávání žádosti 2.

Více

BLOK I - Správa obce - základní údaje. Bezděkov nad Metují Bukovice Česká Metuje Hronov Machov Náchod

BLOK I - Správa obce - základní údaje. Bezděkov nad Metují Bukovice Česká Metuje Hronov Machov Náchod Dotazník pro starosty/tky MAS Stolové hory Vážené starostky, vážení starostové, zástupci obcí území MAS Stolové hory, obracím se na Vás se žádostí o spolupráci při formulaci budoucího rozvoje MAS a dovoluji

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník

Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník VH zahájila místopředsedkyně Čermáková VH byla svolána v souladu se stanovami,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008

Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008 Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008 1. Funkce školního psychologa/ školního speciálního pedagoga Funkce školních psychologů a školních speciálních pedagogů

Více

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Rok 2013 byl posledním rokem realizace Strategické plánu Leader, který byl podpořen z Programu rozvoje venkova, osa IV. 1.2. Do aktivit Místní akční skupiny

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst

Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst Alena Zieglerová Hradec Králové, 24.10.2014 Agentura = Odbor pro soc. začleňování Sekce

Více

Vize rozvoje venkova

Vize rozvoje venkova Vize rozvoje venkova Ing. František Winter Národnísíť Místních akčních skupin ČR, o.s. Diskusní seminář Venkov 2012 Praha 1. 2. 2012 Organizace NS MAS ČR Dobrovolné občanské sdružení právně, majetkově

Více

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO konané dne 16. dubna 2013 od 15,00 hod. v Kulturním domu v Dolní Lutyni Program: Obsah 1. Úvod, zvolení

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více