Tvorba digitálního portfolia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba digitálního portfolia"

Transkript

1 Tvorba digitálního portfolia Dobrý den, V následujícím textu najdete krátké informace o kurzech Tvorby digitálního portfolia, které Vám nabízíme. Věříme, že si z nabídky kurzů vyberete, a že pro Vás získané informace budou přínosné v další práci. Tým lektorů Kurz 01: Kolaborativní tvorba sdílením dokumentů (Google dokumenty) Cílem kurzu Kolaborativní tvorba sdílením online dokumentů je podpora přechodu tvůrců klasických dokumentů k využívání aktuálních možností Internetu kategorie Web2.0, tj. k práci online. Kurz podporuje zvýšení efektivity kolaborativní tvůrčí práce. Získání nových dovedností, které jsou podporovány aktivitami kurzu, může sloužit tomu, kdo vnímá užitelnost práce přímo na Internetu jako kroku vpřed od práce s dokumenty na svých lokálních počítačích. Google docs je určen ke tvorbě a sdílení online, s následným přístupem k dokumentům odkudkoliv. Google Docs pomohou odbourat nekonečně kolující y při společné tvorbě výstupů. Google Docs zvýší produktivitu práce! Práce s online dokumenty (např. Google docs) jemezikrokem od práce se soubory např. v MS Office k volné tvorbě na Internetu. Součástí Google docs jsou nástroje analogické "ofisům", textový editor, tabulkový procesor, prezentace, také výjimečný formulář, nově kresba. Web2.0, online dokument, Google, tvůrčí práce a spolupráce, sdílení, aktualizace. když chci efektivně využívat tzv. kolektivní inteligenci - fenomén Internetu (a jeho nástroje) je tu, jen ho využívat! když potřebuji plynulé sdílení informací - rozvíjí tradiční kancelářský SW pro cíle efektivní spolupráce když potřebuji mobilitu pracovníků - přístup k datům odkudkoliv; pracovníci mohou pracovat na stejné práci z různých počítačů když potřebuji kontrolu přístupu k informacím - každá položka obsahu může být dle potřeby soukromá nebo veřejná když chci mít možnost snadné aktualizace dat - např. studijní materiál mohou studenti již vidět, ale tvůrce jej může jednoduše aktualizovat, tj. bez ukládání souboru, přepisování, následného "věšení" na Internet - pracuje online

2 sdílení při psaní zápisu z jednání - všichni účastníci mohou zápis editovat, aniž by se ztratil přehled o tom, kdo zápis editoval, aniž by kolovaly y a v nich několik různých verzí ukládá všechny předchozí verze dokumentu - když se potřebuji k něčemu dříve napsanému vrátit, není to nenávratně ztraceno Kurz 02: Informační kanály Kurz o dnešních možnostech přijímání, přizpůsobení a filtraci informací z webových zdrojů a otočení jejich toku směrem k nám. Seznámíte se, jak pomocí svého ového programu nebo internetového prohlížeče zajistíte, aby novinky z určitého webu k Vám dorazily podobně jako y do Vaší poštovní schránky. Naučíte se, jak si vytvořit svoji domácí stránku, kde se Vám budou zobrazovat jen ty informace, které každý den sledujete. Poznáte, jak sledovat instituce, firmy, významné osobnosti prostřednictvím krátkých zpráv na síti Twitter. RSS kanál, XML, igoogle, Twitter. když nechcete každé ráno strávit moře času procházením oblíbených webů a zjišťovat "co je nového" když se chcete dostat k aktuálním informacím rychle, s náskokem před ostatními když hledáte nové nápady, inspiraci ve velkém množství informací Kurz 03: Synchronizace informací V tomto kurzu se naučíte synchronizovat svá data a informace. Zaměříme se na možnosti synchronizace údaje ve vašem prohlížeči internetových stránek, kalendářů, ale také dat uložených na vašich pevných discích. Synchronizace patří k moderní správě informačních zdrojů a podkladů. S přibývajícím množství zařízení, které můžete využívat v každodenním životě, roste také potřeba přístupu k synchronizovaným a aktualizovaným informacím. Synchronizace záložek, Synchronizace kalendáře, Live Mesh, GoogleSync, Synchronizace počítačů. když využíváte více zařízení připojených na Internet když potřebujete mít přístup ke svým záložkám, nastavením na více zařízeních

3 když nechcete myslet na umístění poslední a aktuální verze vašeho projektu, kontaktů nebo kalendáře Kurz 04: Vyhledávání na internetu V tomto kurzu se naučíte základní i pokročilé techniky vyhledávání na internetu. Vysvětlíme Vám základní rozdíl mezi katalogovým a fulltextovým vyhledáváním. Získáte užitečné tipy na vyhledávací portály a jejich možnosti pokročilého vyhledávání. Fulltextové vyhledávání, Katalogové servery, Pokročilé vyhledávání, Meta vyhledávače, Google, Seznam, Yahoo, Bing. když potřebujete najít informace rychle s požadovanou kvalitou, relevancí a aktuálností když potřebujete najít údaje o výrobku nebo zboží, které vás zajímá Kurz 05: Nástroje e-portfolia v univerzitním prostředí Stručné seznámení s nástroji, které jsou již k dispozici na naší univerzitě a mohou také sloužit k přípravě a práci s vybranými prvky portfolia. Aplikace Profily (profily.vsb.cz) Aplikace profily slouží pro tvorbu a správu osobní karty zaměstnance univerzity. Každému zaměstnanci je automaticky vytvořena základní podoba osobní karty, která obsahuje kontaktní údaje a funkci. Další editaci osobní karty pak provádí každý zaměstnanec samostatně. Vybrané údaje jsou převáděny z dalších univerzitních systémů, ve kterých jsou vedeny. Aplikace RIV - evidence publikací (obd.vsb.cz) Evidence publikací pracovníků univerzity, příprava podkladů pro výkaznictví RIV, možnost evidence veškerých publikací pro vlastní potřeby pedagogů i univerzity. Aplikace Evidence projektů (projekty.vsb.cz) Aplikace slouží pro evidenci všech projektů s možností vyhledávání, vytváření statistik a podkladů pro hodnocení úspěšnosti. Současně je možno pomocí aplikace prezentovat pro veřejnost informace o řešených projektech. Aplikace komunikuje dále s těmito aplikacemi SAP (rozpočet projektu), OBD (výsledky projektů podléhající výkaznictví do RIVu) Aplikace DSpace - digitální repozitář Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. (dspace.vsb.cz) Repozitář slouží univerzitě k elektronickému ukládání dokumentů. Prozatím je využíván jako úložiště bibliografických záznamů vysokoškolských kvalifikačních prací, článků ze všech řad Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava a záznamů publikační činnosti akademických pracovníků VŠB-TUO v časopisech a dalších publikacích registrovaných ve Web of Science (tj. v tzv. "impaktovaných" publikacích).

4 Aplikace telefonní seznam (telsez.vsb.cz) Údaje v telefonním seznamu, jejich správa, přístupové role k administraci telefonního seznamu Aplikace Uživatel (uzivatel.vsb.cz) Aplikace určená pro správu výchozího (LDAP) uživatelského účtu na naší univerzitě - změna hesla, správa ových adres, osobní nastavení Aplikace studijní evidence Edison Údaje ze studijních plánů a matriky předmětů. Garantované obory, garantované předměty. Vedení přednášek/cvičení. Uživatelský profil, evidence publikací, evidence projektů, osobní portfolio, univerzitní pošta. když potřebujete prezentovat vybrané osobní a profesní údaje z univerzitních databází pro veřejnost (studenti, partneři v projektech, výzkumné týmy) v prostředí Internetu když potřebujete aktualizovat a prezentovat údaje o své publikační a projektové činnosti když potřebujete vyhledávat relevantní informace při řešení projektů, výzkumné činnosti nebo zajišťování výuky když potřebujete znalost vstupních zdrojů pro udržování osobního či profesního portfolia v systémech pro tvorbu e-portfolia Kurz 06: e-time management V tomto kurzu se naučíte organizovat svůj čas s online elektronickým kalendářem - vytvářet kalendáře pro jednotlivé projekty, vytvářet v nich události, sdílet s pracovními týmy, přijímat od kolegů návrhy na události. Naučíte si volit formu upozornění na blížící se událost v kalendáři. Ukážeme si používání prográmku pro vytváření hlasovacích formulářů - např. pro zjištění vhodného termínu schůzky pro ostatní kolegy. Aplikace, které si ukážeme, vzájemně spolupracují a jejich používání je zdarma. Elektronické kalendáře. Online kalendáře. Synchronizace kalendářů. Sdílení kalendářů. Plánování událostí. Zasílání pozvánek. Doodle. Kalendář Google. když potřebujete sdílet události v kalendáři v rámci týmu, kde nejsou pouze zaměstnanci naší univerzity když potřebujete vědět, zda není pracovní událost v kolizi se soukromými aktivitami když potřebujete rychlý přehled o tom, které události souvisí s konkrétním projektem když potřebujete rychlý přehled o odpovědích pozvaných účastníků když potřebujete zjistit vhodný termín pro konání schůzky

5 Kurz 07: Úprava a sdílení digitálních materiálů (foto, video) Pokud chcete vědět, jak se jednoduše můžete podělit s kolegy o fotografie a videa z konferencí, seminářů či exkurzí, nebo s přáteli a rodinou o zážitky z dovolené pak jste zde správně. Kurz je primárně zaměřen na základy práce s aplikací Google Picasa 3 a Picasa webovými alby. Dozvíte se jak organizovat, editovat, popisovat, archivovat fotky v počítači a vystavovat je na webu + základní představení dalších možností aplikace Picasa (rozpoznávání tváří, GPS popis fotek v součinnosti s aplikací Google Maps a další). Řekneme si něco o dalších internetových foto serverech, na které lze své fotografie umísťovat. Naťukneme i tvorbu jednoduchého vlastního fotoalba pomocí programu Irfan View a zmíníme se i o dalších možnostech jak na svých osobních stránkách prezentovat fotografie. Rovněž si představíme některé online fotoeditory, které jsou dnes již schopny konkurovat komerčním placeným produktům a pro fotoamatéra bohatě postačují. V neposlední řadě si ukážeme, jak si zřídit účet a vystavovat svá videa na youtube.com. Google Picasa, youtube.com, online fotoeditor, IrfanView, html album, sdílení, uživatelský účet. zpracování a prezentace většího množství obrazové dokumentace k projektům, konferencím nebo výstupům výzkumných záměrů v prostředí Internetu online úložiště obrázků, video záznamů úložiště obrazové dokumentace u osobního (profesního) portfolia v systémech pro tvorbu e- portfolia (Mahara) zpracování obrázků v prostředí online editorů (např. v případě, že jste mimo kancelář) Kurz 08: Digifolio (Tvorba digifolia prostřednictvím osobní webové stránky) Tvorba webové stránky jen dnes záležitostí několika desítek minut - existuje řada předpřipravených šablon a integračních nástrojů (pro fotografie, videa, dokumenty) a malých webových aplikací, které jde jednoduše poskládat v prostředí webového prohlížeče, bez nutné znalosti programovacího jazyka. Pokud máte zřízený uživatelský účet u Google, s pomocí služby "Google weby" můžete jednoduše smíchat obsah z dalších služeb (Dokumenty, Picasa, YouTube). Digitální portfolio, Google weby, Picasa, YouTube, Google Dokumenty.

6 jste-li dosud uživatelem webového obsahu, ale chcete se stát jeho tvůrcem.... nic vám neříkají zkratky jako HTML, PHP, ASP.NET, ale přesto byste rádi měli svůj vlastní web na Internetu. pracujete na projektu s partnery mimo univerzitu a chcete mít společný prostor na webu pro spolupráci a sdílení dat. Kurz 09: Digifolio (principy, Mahara - osobní a skupinová portfolia) Seznámíte s konceptem elektronického portfolia. Dozvíte se o různých způsobech využití e-portfolio systémů - personalizovaná výuka, projektová výuka. Prakticky si vyzkoušíte práci v systému pro tvorbu elektronického portfolia: Uživatelské rozhraní, tvorba osobního profilu Práce se soubory, e-portfolio jako online úložiště Tvorba pohledů, osobní portfolio Práce ve skupině, prvky skupinového portfolia. Přístupová práva, zveřejňování portfolia, export portfolia Elektronické portfolio, Mahara, kolaborativní činnost, sociální média. když potřebujete tvořit ve skupině i individuálně s jednotnou platformou když potřebujete různým uživatelům zpřístupnit různé materiály v různý čas, a přitom mít vše pod jednou střechou když chcete výsledky své spolupráce přehledně prezentovat Kurz 10: Myšlenkové mapy Velký důraz na práci v týmu je kladen na interakci mezi členy. Diskuse mnohdy probíhá jako brainstorming, kdy členové týmu přicházejí s nápady, které je nutné přehledně zaznamenat. Při tomto principu komunikace není nejvhodnější lineární záznam, v němž se ztrácejí souvislosti. Vhodnou formou zápisu takových informací jsou myšlenkové mapy. Principem myšlenkových map je zápis klíčových slov, doplněný o poznámky, obrázky a další prvky. Textové informace jsou propojeny pomocí vazeb a tvoří tak graf. Myšlenkové mapy jsou technikou vhodnou k práci, kdy je vhodné úkol nebo problém pochopit, promyslet si jeho strukturu a vazby, nebo také zapamatovat.

7 V tomto kurzu se naučíte, jak takové mapy vytvářet. Seznámíte se s nejčastěji používanými programy: FreeMind a MindMeister. Myšlenková mapa. Brainstorming. FreeMind. MindMeister. když připravujete nový projekt nebo událost a potřebujete utřídit myšlenky v hlavě. když připravujete promyslet strukturu nové přednášky nebo výukového materiálu. když si potřebujete promyslet potřebný čas pro realizaci události. Kurz 11: Kolaborativní tvorba ve WIKI Kurz Kolaborativní tvorba na Wiki je nabízen všem, kteří chtějí zefektivnit svou tvůrčí práci, koordinaci a organizaci, ať už lidí nebo myšlenek. Je představen princip nejryzejšího nástroje Web2.0 - wiki. Praktická práce na MediaWiki, tj. ohmatání si nového způsobů uvažování o kolaborativní a tvůrčí práci, přináší jedinečnou možnost s wiki začít. Získané znalosti a dovednosti může každý uplatnit např. při tvorbě Wikipedie - zejména pro vědecké pracovníky by se mohlo stát samozřejmostí přispívat do odborných článků na Wikipedii, při organizaci a koordinaci práce na projektech, při archivaci výstupů, jako nástroj publicity, propojený systém stránek dává vzniknout portálové struktuře uznatelné např. v rámci ESF projektů, ale zejména sloužící přehledně všem zapojeným, v neposlední řadě pro vytváření svého osobního digifolia na Wiki Dig-I-Portu, zejména však při zefektivňování své tvůrčí práce bez stohů zbytečných ů, které vyžadují jejich administrativu. Wiki, web2.0, organizace a koordinace, kolaborace, tvůrčí práce, digitální portfolio. když mi y přerůstají přes hlavu - v týmu si nemusíme dopisovat o tom, co kdo udělá nebo už dělá nebo udělal, ale při pohledu na dosavadní dílo jít okamžitě dále při práci na společném produktu: editovat a uložit pro ostatní...když nejsem ješitná/ý a jsem otevřená myšlenkám sdílení - klíčovému slovu Internetu - není důležité, kdo co vytvořil, ale jak kvalitní je výsledné společné dílo když tvořím v týmu a pro tým, potřebuji koordinovat a organizovat práci více lidí - tři kroky Editovat, Psát, Uložit, a to každý, kdo má ke společnému dílu co říct

8 když chci být součástí efektivní kolektivní práce a těžit s kolektivní inteligence - každý to ví, že více hlav víc ví když je má práce spletitá, neudržitelná v hierarchické struktuře, prostě síťová - síťové propojování dalších a dalších stránek je tak snadné (Edit, Save, Link) když cítím, že má hlava je zbytečně zatěžována organizací dat - wiki dává pružný kontakt s mými zdroji, Internet eviduje, ukládá, archivuje, vyhledává, nabízí, zkrátka automaticky pracuje, a já mám čistou hlavu na kreativní tvorbu při hledání místa pro své osobní digitální portfolio, jehož hlavní součástí může být Osobní prostředí pro učení se (PLE). Kurz 12: Publikování na blogu Tato stránka slouží všem, kdo se zúčastnili kurzu Publikování na blogu a chtějí si doplnit informace, procvičit dovednosti, zeptat se na cokoliv či sdílet své zkušenosti i zajímavé odkazy vztahujících se k tématu. : Významným krokem na poli internetové komunikace je blog. Název vychází ze slov web log, neboli webový zápisník (deník) a poměrně dobře vystihuje funkci blogu. V blogu máme možnost zaznamenávat v poměrně objemné formě své názory, postřehy, události, novinky, publikovat fotografie, videa, apod. a ostatní uživatelé je potom mohou komentovat. Kurz vám vysvětlí, co to blog je a jak takový blog jednoduše zprovoznit. Blog, internet, komunikace. když chcete rychle a působivě sdělit informaci jako informační kanál pro komunikaci se studenty Na spolupráci s Vámi se těší tým lektorů: Danuše Bauerová Martina Čaputová kl Jan Gottfried David Hibler Adrian Kapias kl Jan Kopečný kl Martin Pochyla Pavel Smutný

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Principy a příprava spolupráce na internetu

Principy a příprava spolupráce na internetu Principy a příprava spolupráce na internetu Základní pojmy ICT (Information and Communication Technologies) je označení pro informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie zahrnují

Více

NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy. www.iitae.com

NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy. www.iitae.com NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Osvědčené postupy www.iitae.com Tento projekt byl podpořen Evropskou komisí. Publikace odráží názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost

Více

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet OBSAH PŘEDMLUVA..... 6 1 ÚVOD DO PROJEKTU aplanet... 9 1.1 SEZNAMTE SE SE ZÁKLADNÍMI POJMY PROJEKTU aplanet... 9 1.2 PROČ JE TŘEBA ZMĚNIT ZPŮSOB NAŠEHO PROFESNÍHO ROZVOJE:

Více

Nástroje pro práci s informacemi

Nástroje pro práci s informacemi Kabinet informačních studií a knihovnictví 24 převážně online nástrojů, které by neměly uniknout vaší pozornosti Mgr. Michal Černý Slovo úvodem Informační společnost klade na člověka silné nároky musí

Více

PRŮVODCE PRO UČITELE. 3. část. Průvodce ICT nástroji

PRŮVODCE PRO UČITELE. 3. část. Průvodce ICT nástroji PRŮVODCE PRO UČITELE 3. část Průvodce ICT nástroji OBSAH 1 ZAČÍNÁME S WEBOVÝMI NÁSTROJI... 4 1.1 ZVYŠOVÁNÍ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI DÍKY SOCIÁLNÍM SÍTÍM A ICT NÁSTROJŮM.....4 1.2 INTERNETOVÉ NÁSTROJE A JAK

Více

1. Co nového přináší cloud. 2. Mýty a pravdy o cloudu. 4. Po dálnici za businessem. 5. Informace data znalosti. 7. Je snadné přejít a začít

1. Co nového přináší cloud. 2. Mýty a pravdy o cloudu. 4. Po dálnici za businessem. 5. Informace data znalosti. 7. Je snadné přejít a začít ...aneb jednoduché BEZPLATNÉ ON-LINE ŠKOLENÍ pro podnikatele, který chce snižovat náklady a zvyšovat kvalitu i spolehlivost. Na přelomu listopadu a prosince 2011 pořádala Asociace malých a středních podniků

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Prezentace informací na internetu

Prezentace informací na internetu Prezentace informací na internetu Mgr. Martin Krčál < KISK Filosofická fakulta MU ; Ústřední knihovna Fakulty Sociálních studií MU > Vystudoval obor Informační studia a knihovnictví na FF MU, kde současně

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

Využijte možnosti cloudových řešení pro podporu malého byznysu, hobby a jiných aktivit

Využijte možnosti cloudových řešení pro podporu malého byznysu, hobby a jiných aktivit Využijte možnosti cloudových řešení pro podporu malého byznysu, hobby a jiných aktivit KAPITOLA 5 V této kapitole se dozvíte: Cloud jako základní pilíř spolupráce a organizátor na webu Spolupráce v rámci

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Metodika online výuky Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Obsah 1. Úvod... 4 2. Online vzdělávání ve virtuální učebně... 5 2.1. Základní formy online komunikace...

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!! Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi 60 20 8

Více

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 [Zadejte text.] Obsah 1 Co jsou sociální sítě... 3 2 Facebook... 4 2.1 Registrace... 6 2.2 Základní funkce... 9 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 2.4 Jak poslat soukromou zprávu... 10 2.5 Nastavení soukromí...

Více

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz, který vznikl v rámci projektu

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

Cloud computing využití v prostředí školy a pro základní aprobace. Mgr. Martin Lána, Mgr. Radek Špáta

Cloud computing využití v prostředí školy a pro základní aprobace. Mgr. Martin Lána, Mgr. Radek Špáta Cloud computing využití v prostředí školy a pro základní aprobace Mgr. Martin Lána, Mgr. Radek Špáta Děčín, 24. října 2013 ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, Děčín 1 Teoretický úvod do problematiky

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více