Soubory zde používané se naleznou na + text

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubory zde používané se naleznou na www.skola-opatrny.wbs.cz + text"

Transkript

1 Aplikovaná výpočetní 1 technika RNDr. Václav Opatrný Soubory zde používané se naleznou na + text 1) OPAKOVÁNÍ --- WORD A) Psaní textů symboly apod. Napište toto (nový soubor --- lze použít kopírování. Pokud nemáte ikonu pro horní/dolní index lze ji vytvořit ( nástroje vlastní příkazy formát myší vytáhnu do panelu ) Jméno souboru VZORCE Každý student nejen střední, ale i základní školy musí znát: ( a + b ) 2 = a2 + 2ab + b2 (a - b )2 = a2-2ab + b2 (a+b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 (a-b)3 = a3-3a2b + 3ab2 -b3 Konstrukční úloha Postup: 1. AB: AB = c = 9,6cm 2. p: p AB, ve vzdálenosti v c = 8cm 3. k: k(s;r = t c = 10,4cm), S střed úsečky AB 4. C: C p k škola škola škola škola škola škola škola ⅓ (konec opisu) 2) Opakování Excel Soubor úvod --- umíte to?? 3) Opakování powerpoint Víte co je organizační diagram a umíte jej vytvořit??? 4) Aplikace pro život Umíte nakreslit graf matematické funkce např y = x 3 + 2x 4 a na základě grafu odhadnout řešení rovnice x 3 + 2x 4 = 0?? 1

2 Opakování (a rozšíření znalostí) Word (výsledné soubory ukládejte pod názvy ukolx --- potom předáte ) Úkol 1 (soubor HAF) 2 1) Nahrajte soubor HAF z internetu 2) V tomto souboru na str.1 docilte toho, aby text pohádky byl ve správném, pořadí. (celý text zůstává na straně 1,kopie tohoto zadání je na straně 2) 3) Nastavte stránku --- levý okraj 2 cm, pravý 2 cm, horní 1 cm, dolní 2 cm. Pomocí odsuvníku na pravítku nastavte odsazení 1. řádku v každém odstavci o 2 cm. (nebo i jinak) 4) Vložte do souboru Záhlaví --- text Pohádka o pejskovi a kočičce -- centrováno a na patu stránky (zápatí) -- text autor....(doplnit) -- zarovnáno vpravo 5) Vložte dále čísla stránek 6) Nastavte v prvním odstavci řádkování 1, druhý odstavec 1,5, třetí 2,5, čtvrtý 3. 7) Nastavte mezeru před odstavci 15 bodů. 8) Nadpis změňte na animované barevné písmo velikost 12, proložené o 6 bodů 9) Na konci tohoto textu (zadání) ukončete tuto stránku (CTRL+ENTER) a na stranu 3 zkopírujte znovu celou pohádku. V pohádce na straně 3 změňte orientaci papíru na šířku (!!! pozor nastavit od tohoto místa dále, jen od strany 3) 10) Změňte opět jen na straně 3 všechny okraje na 1 cm. První odstavec odsuň pomocí spodní zarážky na pravítku tak, aby začínal 1 cm za okrajem stránky a končil 1 cm před okrajem, druhý odstavec totéž 2cm, třetí 3cm, čtvrtý 4 cm, 11) V prvním odstavci na str. 3 dej slovo pejsek pomocí kopie formátu do tohoto formátu. vzor formátu SHRNUTÍ: Na str. 1 pohádka na výšku, na str.2 od začátku stránky toto zadání, na str.3 pohádka na šířku. Všude jsou nějak upravené odstavce. A ještě další úkoly (stačí plnit v základním textu na straně 1) 12) Zkontrolujte pravopis v textu a opravte chyby 13) Docilte toho, aby v 1. a 3. odstavci byly dělená slova, v ostatních ne 14) V celém textu zaměňte slovo kočička slovem čičinka 15) V celém textu pomocí záměny formátu dejte slovo pejsek o modré barvy velikosti 14 (jen v 1. pádě) 16) V 1. a 3. odstavci dopište všude za slovo pejsek slovo Azor (černě) pomocí záměny 17) Docilte toho, aby celý druhý odstavec byl napsán velkými písmeny 18) Vyzkoušejte příkaz FORMÁT -- INICIÁLA (iniciála je první písmeno v odstavci) a ve dvou odstavcích ji nějak nastavte (dle vaší libosti) TABULKY Úkol 2 Vytvořte tuto tabulku ( tabulka vložit tabulka / navrhnout tabulku ) A C d B E f tady je něco napsáno Vyzkoušejte slučování a rozdělování buněk, změna typu čáry apod. (tabulka vložit řádky/ sloučit buňky.; vlastnosti tabulky) 2

3 Vytvořte dále pod tabulku pravidelnou tabulku o 5 řádcích a 3 sloupcích ( tabulka vložit tabulku ) šířka prvního sloupce je 2 cm, druhého 3 cm, třetího 4 cm. Výška druhého řádku je přesně 4 cm. Ve druhém řádku a druhém sloupci použijte rozdělení buněk na 5 sloupců Cílový úkol: V tabulce jsou navíc barevné čáry ; vystínované buňky 3 ÚKOL 3 Práce s daty v tabulce -- třídění Třídění je srovnání dat v tabulce podle nějakého kritéria. Příkaz TABULKA SEŘADIT. Lze vybrat jedno i více kritérií ( potom podle ). Lze volit zda třídit s prvním řádkem (Záhlaví). Je dobré mít první řádek oddělený např. jiným formátem písma Třídění pomocí panelu nástrojů Databáze nebo Tabulky (Zobrazit Panely nástrojů). Ikona pro třídění A/Z, vzestupně, resp. Z/A sestupně. Příklad: Nahrajte soubor TABULKA Odstraňte poslední (prázdný) sloupec Tabulku okopírujte celkem 4x. První se nezmění. V dalších proveďte a) Setřídění podle jména (podle abecedy vzestupně) ikona A/Z ve sloupci Zák b) Setřídění podle výšky sestupně. --- ikona Z/A. Dále proveďte v téže tabulce třídění podle druhého kritéria abeceda vzestupně musíte pomocí TABULKA/SEŘADIT c) Podle prospěchu vzestupně, druhé kritéruim výška sestupně (tedy při dvou se stejných prospěchem rozhoduje výška) d) Podle váhy vzestupně, druhé kritérium výška, třetí prospěch e) Do poslední tabulky vložte další řádek(dolů) a proveďte příkaz TABULKA VZOREC. Proveďte součet výšek, průměr hmotností a nelezení nejlepšího prospěchu (funkce MIN) A problém Jak oddělit dívky a kluky a rozělit je každého do jiné tabulky ---- zvolte pomocný sloupek pohlaví a podle něj vytřídit. Potom tabulka rozdělit tabulku. Obě tabulky mají nadpisový řádek (dokopírovat) Převod textu na tabulku a tabulky na text Problém: Potřebujeme z textu udělat tabulku nebo z tabulky text úkoly a) Okopírujte poslední tabulku ještě jednou proveďte příkaz TABULKA PŘEVÉST tabulku na text (musíte ji označit myší!) Co se stalo? Vyzkoušejte různé možnosti volby oddělovačů textu apod. b) Opište následující (stále píšete do souboru Tabulka tedy UKOL3) Kladno;Beroun;Rakovník;Praha 60000;25000;50000; Proveďte příkaz TABULKA PŘEVÉST text na tabulku. Všimneme si, že je nastaveno oddělení pomocí středníku (a v textu jsou středníky, opisujte přesně). Co se stalo??? Promyslete, jaký význam mají středníky jakožto oddělovače textu a jestli by nemohly být oddělovače jiné??? Cílový úkol (č.3) Úkoly výše uvedené + rozdělení na kluky a dívky + převední tabulky na text / textu na tabulku 3

4 4 STYLY Styl je sada formátování, kterou můžete použít v textu dokumentu, abyste rychle změnili jeho vzhled. Použijeteli určitý styl, přiřadíte celou skupinu formátování pomocí jediné snadné úlohy. Chcete například zformátovat titulek zprávy tak, aby byl výrazný. Místo provedení tří kroků, kterými postupně zformátujete titulek na velikost 16 bodů, písmo Arial a zarovnáte ho na střed, můžete stejného výsledku dosáhnout jediným krokem - použitím stylu Nadpis. JAK?? klik vlevo nahoře *** vyberu styl, který potřebuji. Použití stylu změní text. Styly jsou ve Wordu předdefinované (dají se upravit), dá se vytvořit vlastní styl Definice nového stylu příkaz FORMÁT STYLY a FORMÁTOVÁNÍ. Definujte společně styl s názvem MUJ (písmo kurzíva podrtžená, barva zelená, velikost 13 ) (příkaz NOVÝ STYL vytvořte na stylu normální) Proveďte dále úpravy nějakého existujícího stylu, kterým máte něco napsáno (po úpravě se text změní) Vytvoření obsahu pomocí stylů Pokud jsou v textu použité styly (NADPIS1, NADPIS2 apod.) --- lze pomocí těchto stylů vytvořit obsah (automaticky) Příkaz VLOŽIT ODKAZ --- REJSTŔÍK A SEZNAMY OBSAH Vytvořte obsah na konec textu (v pohádce o pejskovi) dopište někam ještě jeden odstavec (název odstavce, nemusíte do něj nic psát) Proveďte aktualizaci obsahu (pravé tlačítko na myši, nebo F9) obsah se změní Pokud do stylu NADPIS1(2 apod.) zavedeme číslování --- budou názvy kapitol automaticky číslovány. A úkol na práci s textem, styly, vytvoření obsahu (společně!!) Soubor Morava V textu jsou použity styly NORMÁLNÍ ; NADPIS1 ; NADPIS 2, NADPIS proveďte změnu těchto stylů (písmo, barvy apod.) ve stylu normální proveďte nastavení řádkování na 1,5 V tomto souboru zaveďte do stylu NADPIS 1, NADPIS 2 víceúrovňové číslování --- (Formát styl (nadpis1)-- upravit číslování víceúrovňové --- v nadpis 1 je úroveň 1 (1.) ; v nadpisu 2 též úroveň 2 (1.1.) Co se stalo?? (měly by být číslovány podkapitoly) Vytvořte obsah (vložte prázdnou stránku a na ní obsah) Dopište do textu (někam) název kapitoly stylem NADPIS 2 (např. kapitola PÁLAVA) do této kapitoly napište jednu větu stylem normální. Proveďte aktualizaci obsahu Dopište do textu název kapitoly Krásy severní Moravy (na konec --- NADPIS 1) a do ní 3 podkapitoly (jen názvy Nadpis 2) --- jak se mění číslování??? Proveďte aktualizaci obsahu 4

5 5 OSNOVA Vyzkoušejte příkaz ZOBRAZIT OSNOVA (stále na souboru Morava) Pomocí příkazu Zobrazit úroveň (v panelu nástrojů) se dá vybrat zobrazení pouze názvů kapitol dané úrovně (vyzkoušejte) Pomocí ikon se šipkami se dají takto přehazovat kapitoly, tj. měnit pořadí kapitol v textu (vyzkoušejte) Máme-li hotový obsah a provedeme změny je nutné provést aktualizaci obsahu Pomocí příkazu TABULKA SEŘADIT se dá např. srovnat pořadí kapitol podle abecedy RADA Pokud píšeme dlouhý text, je skutečně dobré jej formátovat pomocí stylů (tj. označovat si nadpisy kapitol, podkapitol apod. do stylů NADPIS) potom se dá velice jednoduše s textem pracovat, tvořit obsah, zaměňovat text apod. Pokud nemáme text takto naformátovaný tak to samozřejmě nejde! A ještě jeden úkol na styly Soubor JAPONSKO Proveďte v něm změnu použitých stylů ( barvy apod.) -- tedy každý styl změnit barvu Vytvořte na začátek na prázdnou stranu obsah --- tedy vložit stránku (CTRL+ENTER) a na ní obsah Přidejte kapitolu ve stylu nadpis 2 (nadpis + jedna věta) --- (např. Japonská doprava kamkoliv) Změňte pořadí kapitol ve stylu nadpis 2 pořadí podle abecedy Proveďte aktualizaci obsahu Definujte si nový styl s názvem MUJ, vytvořeno ze stylu normální, a tímto stylem napište novou kapitolu, název NADPIS1, např. ČÍNA, napiště jednu větu Aktualizujte obsah Uložte Hromadná korespondence Slouží např. ke tvorbě dopisů, ve kterých se některé údaje mění. Data se čerpají ze zvláštního datového souboru (tabulka). Datový soubor musí být vytvořen předem. První řádek tabulky je vhodné mít např. jiným typem písma (názvy položek) Budeme pracovat s více soubory současně, přepínání mezi nimi přes příkaz OKNO TEDY: výchozí stav --- máme připravenou tabulku (soubor DATA -- otevřete se ho a uložte Váš disk, prohlédněte, přidělejte další dva záznamy,po uložení soubor uzavřete (Soubor -- Zavřít) Otevřeme nový dokument WORDU (Soubor Nový) Příkaz NÁSTROJE DOPISY a KORESPONDENCE -- HROMADNÁ KORESPONDENCE (!!! Zobrazit panel nástrojů hromadná korespondence) Používám průvodce hromadné korespondence Krok potvrzuji (aktuální dokument ; dopis) Otevřít zdroj dat (soubor DATA) Pomocí ikony Vložit sloučená pole (vedle vložit pole) vkládám data z tabulky(zobrazí se možnosti výběru názvu propojovaného sloupce) Tvořím dokument do tohoto textu se budou automaticky doplňovat údaje z tabulky dat Po vytvoření mohu pomocí ikon panelu nástrojů prohlížet co vznikne (ikona Zobrazit slučovaná data) Další možnosti: Příkaz VLOŽIT POLE Pokud Pak, Jinak ---- lze nastavit jiné texty, které se vkládají podle názvu položky (vyzkoušejte!) (např. oslovení Vážený / Vážená..) Ikonkou Sloučit do nového dokumentu vznikne výsledný dokument hromadné korespondence (každý dopis je na nové stránce). Hotový soubor se musí uložit ; zdrojový soubor je jiný (taktéž by se měl uložit) Vyzkoušejte ve zdrojové tabulce dat srovnání podle nějakého kritéria (to jsme dělali Tabulka seřadit) --- jaký to má význam? (potom lze vybrat jenom některé příjemce ) TEDY: máme 3 soubory datový ; zdrojový a hotový 5

6 A ještě jeden úkol na hromadnou 6 korespondenci V souboru WPtab9.DOC naleznete seznam s daty dětí, které pojedou na letní tábor. Podle vzoru vytvořte koncepty dopisů, který jim chcete rozeslat. Dopis je napsán v souboru DOPIS (jedná se o jeden konkrétní dopis, do něj budete vkládat slučovací pole). Soubor DOPIS rovněž uložte na svůj disk (a také po úpravě, je to koncept dopisu) V tabulce naleznete pole HELP (1 = dívka, 0 = chlapec), NAME (jméno), SURNAME (příjmení), BIRTH NUMBER (rodné číslo), DATE OF BIRTH (datum narození), STREET (ulice a číslo), CITY (město) a INSURER (pojišťovna), IDENTIFICATION (naše značka). Titul v adresním okénku upravte tak, aby v případě, že je adresátem dívka, bylo v adrese uvedeno Tábornice, v případě, že je adresátem chlapec, oslovení Táborník. Stejné oslovení použijte i v oslovení dopisu, kde uveďte buď Milá tábornice, (pro dívku) nebo Milý táborníku, (pro chlapce). V hlavním dokumentu použijte jak u slučovacích polí, tak u ostatního textu, který budete psát, písmo Times New Roman, 12 b., obyčejné. Výsledný dokument uložte jako HOTOVO9 na pevný disk svého počítače. Vzor dopisu (podtržené údaje se čerpají z datového souboru) Táborník František Dobrota Kralická 8 HLUČÍN VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA MÍSTO ODESLÁNÍ B12/02 Prijmeni/ Pozvánka na letní tábor Milý táborníku, jsme velmi rádi, že s námi pojedeš na tábor do Buchlovic. Odjíždíme v sobotu 6. července 2002 v 9:00 h od hotelu Grand. Protože budeme spát ve stanu, vezmi si spacák. Seznam oblečení najdeš na samostatném listu, který jsme k tomuto dopisu přiložili. Zkontroluj ještě prosím s maminkou nebo tatínkem, jestli je správné Tvé rodné číslo /6533, datum narození a číslo pojišťovny 201. Jestli není, zavolejte nám s maminkou či tatínkem na telefonní číslo Moc se na Tebe těšíme. Táborníkům zdar! Mgr. Jan Novotný (Myšák) vedoucí tábora

7 Odrážky a číslování 7 FORMÁT -- ODRÁŽKY a ČÍSLOVÁNÍ -- ČÍSLOVÁNI (ODRÁŽKY) (též ikony na panelu nástrojů -- nalezněte) Zapne číslování řádků nebo opatření řádků odrážkami. Vyzkoušejte možnosti. Přechod na další číslo pomocí ENTER. Dále lze pomocí příkazu VLASTNÍ (... číslování -- vlastní) nastavit různé další možnosti (nastavení typu písma, zarovnání číslování, číslování od apod. -- vyzkoušejte) Problém při kopírování očíslovaného textu: číslování není od č. 1 (vyzkoušejte). Odstranění -- kurzorem jste na prvním řádku textu, příkaz Odrážky a číslování--číslování--číslování seznamu--číslovat od začátku. Úkol A) Vytvoř seznam žáků vaší skupiny (alespoň 8 lidí), Jméno každého žáka začíná odrážkou (automaticky). B) Ukončete stránku a celý seznam okopírujte na stranu 2.(konec stránky, CTRL+ENTER. )Změňte odrážky na číslování (od 1) C) Okopírujte ještě jednou na stejnou stranu 2 (vynechte mezeru cca 2 cm). Číslování začíná znovu od 1. Pomocí víceúrovňového číslování dopište ke každému žákovi 2 jeho charakteristické vlastnosti (viz příklad), druhá úroveň odrážky. Nastavte ve druhé úrovni odsazení textu 1,1 cm VZOR: (je tam ale celá skupina) 1) Petr pilný snaživý 2) Jana hezká chytrá D) Celé okopírujte ještě jednou. Dodělejte 3-úroveň, písmena (viz vzor) 3. úroveň je vždy jen u 1 vlastnosti druhé úrovně a rozvijí ji, vždy je 1-2 rozvíjející vlastnosti (příklad) stačí u 3 žáků Ve třetí úrovni je odsazení textu 4 cm VZOR (pro jednoho, dělate to ale pro všechny) 1) Petr pilný A) strašně moc B) pomáhá tím celému okolí snaživý E) Okopírujte celé ještě jednou na novou stranu. Změňte první úroveň na písmena, druhou na čísla a třetí na odrážky (všechno takové typy, které jste ještě nepoužili). Odrážky použijte s obrázkem. F) V celém souboru nastavte číslování stránek (do zápatí uprostřed, číslování je pomocí římských čísel (i,ii, iii.) a začíná číslem 3, Vložit čísla stránek) Samostatně vyzkoušejte příkaz Formát Ohraničení a stínování Stínování použít na text.!!! Musíte si samozřejmě označit nějaký text --- pak to vyzkoušejte. Co se stalo?? Co udělá použití na odstavec??? G) Uložte jako ODRAZKY a je to za Vámi. 7

8 Pro hodnocení chci vidět 1x seznam s odrážkami 1x s čísly okopírováno a dodělána druhá úroveň (vlastnosti) Okopírováno a u 3 žáků třetí úroveň Okopirováno ještě jednou a nastaveno dle vzoru Použití ohraničení a stínování 8 Vzor A) Petr 1 pilný 2 snaživý B) Petr 1 pilný 2 snaživý strašně moc pomáhá tím celému okolí strašně moc pomáhá tím celému okolí 8

9 Word test č. 1 (má 3 části, cvičení1,2,3) Samostatné cvičení Word (č.1) 1. Nahrajte soubor GOPAS 9 2. Tabulka, která se v textu nachází, bude umístěna na samostatné stránce. Tato stránka bude orientována na šířku s okraji 1,5 cm dole, 2 cm nahoře, vpravo a vlevo. Zbývající text bude pokračovat na další stránce orientované na výšku s okraji 2,5 cm nahoře a dole a 2 cm vpravo a vlevo. (konec stránky: CTRL+ENTER ; soubor vzhled stránky, pro různou orientaci zvolit od tohoto místa dále ) 3. Úprava tabulky: a) Šířku prvního sloupce tabulky nastavte na 7,5 cm, ostatní sloupce budou mít šířku 1,5 cm. b) Odstraňte sloupec skupina a prázdné řádky tabulky. c) Výšku všech řádků nastavte přesně na 1 cm d) Obsah buněk zarovnejte na střed svisle e) Vložte na konec prázdný řádek a rozdělte slučte aby tvořil jednu buňku a pak rodělte na 27 buněk (vše v příkaze TABULKA vlastnosti tabulky, tabulka odstranit, tabulka vložit, tabulka rozdělit buňky) 4. Upravte styl Normální: Arial (písmo), 12 (velikost), do bloku (zarovnání). (formát styly a formátování) 5.. Vložte do zápatí číslo stránek. (vložit čísla stránek) 6. Proveďte barevnou změnu stylu NADPIS 1 (červeně). Dále všechny nadpisy za tabulkou (barevné) převeďte do stylu nadpis 1 7. Vytvořte obsah na konec textu (vložit rejstřík a seznamy obsah) 7. Pomocí příkazu NAHRADIT odstraňte v textu veškeré podtržení (nahradit --- nastavím více- formát podtržené v najít. A v nahradit nic) 8. Pomocí stylu nadpis 2 napište celkem 5 nadpisů (kamkoliv a cokoliv). Styl nadpis 2 opět barevný ( tak jako jsme to dělali u Japonska a Moravy ) 9. Zaveďte do Nadpisu 1 a do Nadpisu 2 víceúrovňové číslování 10. Proveďte aktualizaci obsahu (klávesa F9 --- nebo pravé tlačítko) 11. Pomocí osnovy proveďte srovnání kapitol nadpisu 1 za tabulkou abecedně (zobrazit osnova vyberu úroveň 1 označím tabulka seřadit) 9

10 10 Samostatné cvičení Word (č.2) Hromadná korespondence Návod na hromadnou korespondenci máte na předchozích listech, je možné si jej na obrzovku i stánnout z www adresy předmětu Do dokumentu Pozvánka na testy ECDL vložte slučovací pole Oslovení 1, Jméno, Příjmení, Ulice, Město, PSČ, Oslovení 2 ze souboru Poštovní adresy. Ve sloupci oslovení máte KÓD = muž, oslovení Vážený pan, 2 = žena Vážená paní (příkaz Pokud pak jinak) Slučovací pole vám umožní zobrazovat a tisknout pozvánky s individuálními adresami a také určit podmínku, podle které budete adresáty vybírat. Úpravu výsledného dopisu volte tak, aby byl co nehezčí (nejsprávnější) Proveďte sloučení do nového dokumentu název DOPISY-POSILAME (tedy máte mít 2 soubory Pozvánka na testy ECDL a DOPISY-POSILAME Samostatné cvičení Word (č.3) 1. Stáhněte si soubory text1 a text2 do Vašeho adresáře (jsou RTF) 2.. Otevřete dokument text1 v programu Microsoft Word. Nastavte Rozložení při tisku (zpbrazit) a zobrazení 78% (v panelu nástrojů) 3. Uložte tento dokument ve formátu dokument Word (tedy jako DOC soubor) Řešení: Z nabídky Soubor zvolte Uložit jako a z nabídky Soubory typu Dokument Word. 4. Otevřete soubor text2. (nastavení viz bod 2) 5. Překopírujte první odstavec dokumentu text2 na konec textu1. 6. Vyhledejte v textu1 slovo software a pomocí NAHRADIT jej nahraďte slovem programové vybavení v červen= barvě 7.. Zformátujte 5. odstavec textu1 tak, aby byl zarovnán do bloku, řádkování 2,5, mezery před 12, mezery za 18 a orámován Řešení: Vyberte požadovaný text a použijte nabídky Formát Odstavec řádkování, násobky 2,5, mezery před Dále Ohraničení a stínování 8. Zformátujte 6. odstavec textu1 tak, aby písmo bylo červené na žlutém pozadí. Řešení: Vyberte požadovaný text a použijte nabídky Formát / Písmo 9. Na konec textu1 napište na samostatný řádek vzorec kyseliny sírové. Řešení: Použijte dolní indexy. 10. Pod vzorec kys. sírové napište na samostatnou řádku paragraf, zavináč a srdíčko. Dejte do zelené barvy velikosti 25 Řešení: vložit -- symbol 11. Před vzorec kys. sírové vložte konec stránky. Řešení: Zvolte nabídku Vložit / Konec. (CRTL+ENTER) Odesíláte na mail následující soubory (jména mohou být i jiná) samozřejmě zpracované, tedy ne ty původní!!! GOPAS Pozvánka na testy ECDL DOPISY-POSILAME Text1 A už bude známčička. 10

11 11 NOVINOVÉ SLOUPCE Možnosti: a) napsat text a pak jej zformátovat do sloupců b) nastavit si sloupce předem Ad a) Označ text -- Ikona Sloupce(nalezněte) ---vyber počet sloupců. Text se převede do sloupců. Jednotlivé sloupce lze upravovat, např. měnit šířku (pravítko), dělení slov, zarovnání apod.. Pokračování v řádkové úpravě za jednotlivými sloupci: --- kurzor na poslední znak v posledním sloupci --- VLOŽIT KONEC konec oddílu na stejné stránce --- ikona Sloupce, označit jeden sloupec Ad b) Nastaví se stejně (ikona Sloupce). Přechod na psaní do druhého (dalšího) sloupce VLOŽIT KONEC ZALOMENÍ SLOUPCE (klávesová zkratka CTRL + SHIFT + ENTER) Návrat do řádkové úpravy jako výše Příkaz FORMÁT SLOUPCE Lze nastavit počet sloupců, čáry mezi sloupci, použití (od tohoto místa dále, na vybraný oddíl), šířky sloupců apod. Vyzkoušejte Úkol na sloupce ždy na začátek napište libovolný dvouřádkový text (není ve sloupcích) a dále na konec taktéž libovolný dvouřádkový (cokoliv, viz vzor) VZOR tady je ten dvouřádkový text xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ***************************************** *********************************************************** *********************************************************************************************** tady je ten dvouřádkový text xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tady je ten dvouřádkový text xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ***************************************** **************************************************** **************************************************** ******************************************* ******* tady je ten dvouřádkový text xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tady je ten dvouřádkový text xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ******************************* **************** ******************************* ************ ******************************* **** ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssss xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 11

12 12 Poslední věcička na Word A potom budeme dělat nanečisto a načisto závěrečný Word-test Do libovolného textu co máte vložte libovolný obrázek. Celkem 4x (nebo 4 různé). Zento obrázek pomocí vlastností umístěte před textem za textem obtékání těsné obtékání obdélník Kontrola všeho z wordu ---dostáváte známku Máte mít: Soubor HAF Tabulka Styly (Japonsko nebo Morava) Dopis táborníkovi Sloupce Odrážky Obrázek za textem apod. 12

13 A poslední věci z Wordu a poslední známka z Wordu Poslední ( pátá ) známka na 1. čtvrtetí. Posíláte mailem jako jeden soubor (z hodiny ČT ) A) Vytvořte tuto tabulku (texty psát nemusíte) musí jít psát vpravo nahoru (Příjmový..) Organizace PŘÍJMOVÝ pokladní doklad č.... ze dne...přílohy: Přijato (od) (jméno a adresa) KČ...h slovy Účel platby Rozpočtová skladba Schválil(i) Podpis pokladníka ÚČETNÍ DOKLAD ze dne č.... Text Účtovací předpis (Dal-účet) KČ h Přezkoušel(i) Zaúčtoval dne dne B) Do libovolného textu, který okopírujete do souboru s tabulkou (např. text HAF ) vložte libovolný obrázek. Celkem 4x (nebo 4 různé). Tento obrázek pomocí vlastností umístěte před textem za textem obtékání těsné obtékání obdélník C) Vytvořte úkol na sloupce viz str. 11 D) Editor rovnic VLOŽIT --- OBJEKT EDITOR ROVNIC --- Napište toto ( ukáži vám to individuálně ) x 2x x + 2 : x [ x + 1] Zvětšení a zmenšení vytvořeného vzorce práce s objektem (pomocí myši) 2 a b 3 c 5 d. c i= 1 α + 2 i β i Shrnutí známek za první čtvrtletí: GOPAS + HROMADNÁ SOUBOR TEXT1 ODRÁŽKY SPOLEČNÉ SOUBORY VE ŠKOLE ÚKOLY (zde) x = x x A příště jdeme na excel!!! 13

14 14 14

Na začátek drobné opáčko (aby bylo vidět co umíte/neumíte )

Na začátek drobné opáčko (aby bylo vidět co umíte/neumíte ) RNDr. Václav Opatrný Počítače 2.A. Veškeré soubory,úkol, texty naleznete na: www.skola-opatrny.wbs.cz Na začátek drobné opáčko (aby bylo vidět co umíte/neumíte ) A) Psaní textů symboly apod. ÚKOL 1 (ukládáte

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Hodnocení soutěžních úloh Kategorie kancelářské aplikace Soutěž v programování 28. ročník Krajské kolo 2013/2014 10. až 12. dubna 2014 1 Chráněné krajinné oblasti České republiky Koeficient 1 Připrav prezentaci,

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Word pro začátečníky 1/6. Zbyněk Sušil

Word pro začátečníky 1/6. Zbyněk Sušil Word pro začátečníky 1/6 Zbyněk Sušil Průběh kurzu Základní funkce Historie Základní informace Účinné postupy při úpravách dokumentů Word 2 Základní funkce K čemu slouží MS Word? 3 Základní funkce Tvorba

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY Oddíly, styly, poznámka pod čarou, revize, obsah, rejstřík, záložka, citace a seznamy literatury, vzorce, vložené a propojené objekty, oddíly, zabezpečení.

Více

Popis základní obrazovky Wordu 2013

Popis základní obrazovky Wordu 2013 Popis základní obrazovky Wordu 2013 Marie Franců (http://www.m-skoleni.cz) 5 Vyberte složku, ve které je soubor uložený, a označte ho. Poté klepněte na tlačítko Otevřít nebo na soubor poklepejte. Poslední

Více

O P A K O V A C Í T E S T z a d á n í 1/5 TEXTOVÝ EDITOR. Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové dopisy: Hlavní dokument

O P A K O V A C Í T E S T z a d á n í 1/5 TEXTOVÝ EDITOR. Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové dopisy: Hlavní dokument 1/5 V určeném paměťovém prostoru vytvořte složku TEST2. Do této složky ukládejte všechny soubory vytvořené podle následujících zadání. TEXTOVÝ EDITOR Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

1. Základní obsluha PC, z čeho se PC skládá, správné držení myši, správné sezení u PC

1. Základní obsluha PC, z čeho se PC skládá, správné držení myši, správné sezení u PC Počítačový kurz Lektorky, autorky materiálů: J. Valentová, V. Iblová Obsah kurzu: 1. Základní obsluha PC, z čeho se PC skládá, správné držení myši, správné sezení u PC 2. Trénink pohybů ruky při ovládání

Více

Microsoft Word (opakování formátování, práce s objekty atd.)

Microsoft Word (opakování formátování, práce s objekty atd.) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram Microsoft Word (opakování formátování, práce s objekty atd.) Mgr. Radka Hlaváčová VY_32_INOVACE_Inf.Hl.20-1 - Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání:

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu POUŽITÝ OPERAČNÍ SYSTÉM POUŽITÝ SOFTWARE PRO WORD PROCESSING SOUTĚŽNÍ ID A 1 Instrukce pro účastníky Otevřete dokument TRANSPORT.DOC, ihned uložte jako TRANSPORTXXX.DOCneboDOCX,kde XXX je Vašesoutěžní

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

MS WORD. MS Word 2007 1

MS WORD. MS Word 2007 1 MS Word 2007 1 MS WORD Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

ICT. Platí pro: PORG Ostrava

ICT. Platí pro: PORG Ostrava Koncepce předmětu vychází z celosvětově rozšířeného vzdělávacího konceptu ECDL (European Computer Driving Licence), který se zabývá počítačovou gramotností a digitálními znalostmi a dovednostmi. 1. Cíle

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Kurz Word 2000 souhrnné opakování

Kurz Word 2000 souhrnné opakování 1 Dokument 1.1 Pohyb v textu, výběry - pohyb po řádcích a písmenech, výběr textu pomocí kláves a myši funkce šipek s kombinací kláves CTRL, SHIFT, ALT o pohyb kurzoru na začátek a konec stránky (CTRL+Home/End)

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadná korespondence Nástroje pro hromadnou korespondenci použijete, pokud chcete připravit dokumenty pro větší množství adresátů. Umožňují automatické vytváření a tisk personifikovaných

Více

Informační technologie

Informační technologie Informační technologie Třída 1.D. 1 Vyučující: RNDr. Václav Opatrný Hardware počítače - fyzické komponenty počítačového systému ( vše co je hmatatelné) - sestava počítače se skládá ze tří základních součástí

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc.

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc. 1/2 pro začátečníky Ing. Zbyněk Sušil, MSc. Průběh lekce Základní informace Seznamy Formátování buněk Operace s řádky a sloupci Příprava tisku Matematické operace Vzorce Absolutní a relativní adresování

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK Obsah Co říká norma:... 2 Nadpis... 2 Měrná jednotka... 2 Hlavička tabulky...2 Sloupce... 2 Řádky... 3 Součty... 3 Obecná poznámka... 3 Zvláštní poznámky...3 Značky v tabulce...

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-208

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-208 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.18 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Metodika Zpracoval: RNDr. Mojmír Stloukal srpen 2009 Cíl modulu Poskytnout absolventům

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Word 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Modul 4 obsahuje 32 úkolů. Modul 5 obsahuje 32 otázek a úkolů. Modul 6 obsahuje 32 otázek a úkolů. Modul 7 obsahuje 30 otázek a úkolů.

Modul 4 obsahuje 32 úkolů. Modul 5 obsahuje 32 otázek a úkolů. Modul 6 obsahuje 32 otázek a úkolů. Modul 7 obsahuje 30 otázek a úkolů. PŘÍKLADY OTÁZEK A ÚKOLŮ TESTŮ PROGRAMU ECDL CORE Na této stránce jsou ukázky otázek a úkolů z testů programu ECDL Core. Nejde samozřejmě o konkrétní znění z aktuálně používané databáze testů QTB verze

Více

1.7 WORD - hromadná korespondence

1.7 WORD - hromadná korespondence Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Formátování odstavce, odrážek a číslování Návod a náhled správného řešení

Formátování odstavce, odrážek a číslování Návod a náhled správného řešení Formátování odstavce, odrážek a číslování Návod a náhled správného řešení Stránka s vhodně voleným formátem odstavce působí dobře i z estetického hlediska. Vzhled dokumentu vypovídá vždy mnohé o kultivovanosti

Více

WORD PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

WORD PRO MÍRNĚ POKROČILÉ VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku WORD PRO MÍRNĚ POKROČILÉ Mgr. Hana Vojáčková 2009 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, Ing. Michal Bílek Za jazykovou a věcnou správnost obsahu

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D12_Z_OFF_EX_UVOD Informatika MS Office MS Excel - úvod OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

7. Cvičení Tisk rozsáhlých tabulek

7. Cvičení Tisk rozsáhlých tabulek 7. Cvičení Tisk rozsáhlých tabulek 1. Na Plochu si uložte soubor pro Tisk tabulky, který je uložen v IS VŠFS. Cesta k souboru: Student Předměty VSFS:B_AS_2 Aplikační software 2 Více (otevřeme nabídku)

Více

Technický popis elektronických šablon pro vypracování návrhu právního předpisu

Technický popis elektronických šablon pro vypracování návrhu právního předpisu Technický popis elektronických šablon pro vypracování návrhu právního předpisu LN_Zákon (verze 2.1), LN_Narizeni (verze 1.1), a LN_Vyhlaska (verze 1.1) 1. Úvod Soubor šablon pro zápis legislativních návrhů

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC textový editor MS WORD Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 0 MS Word - úvod Po spuštění programu MS WORD (ať z ikony nebo pomocí pracovní lišty a tlačítka

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více