Soubory zde používané se naleznou na + text

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubory zde používané se naleznou na www.skola-opatrny.wbs.cz + text"

Transkript

1 Aplikovaná výpočetní 1 technika RNDr. Václav Opatrný Soubory zde používané se naleznou na + text 1) OPAKOVÁNÍ --- WORD A) Psaní textů symboly apod. Napište toto (nový soubor --- lze použít kopírování. Pokud nemáte ikonu pro horní/dolní index lze ji vytvořit ( nástroje vlastní příkazy formát myší vytáhnu do panelu ) Jméno souboru VZORCE Každý student nejen střední, ale i základní školy musí znát: ( a + b ) 2 = a2 + 2ab + b2 (a - b )2 = a2-2ab + b2 (a+b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 (a-b)3 = a3-3a2b + 3ab2 -b3 Konstrukční úloha Postup: 1. AB: AB = c = 9,6cm 2. p: p AB, ve vzdálenosti v c = 8cm 3. k: k(s;r = t c = 10,4cm), S střed úsečky AB 4. C: C p k škola škola škola škola škola škola škola ⅓ (konec opisu) 2) Opakování Excel Soubor úvod --- umíte to?? 3) Opakování powerpoint Víte co je organizační diagram a umíte jej vytvořit??? 4) Aplikace pro život Umíte nakreslit graf matematické funkce např y = x 3 + 2x 4 a na základě grafu odhadnout řešení rovnice x 3 + 2x 4 = 0?? 1

2 Opakování (a rozšíření znalostí) Word (výsledné soubory ukládejte pod názvy ukolx --- potom předáte ) Úkol 1 (soubor HAF) 2 1) Nahrajte soubor HAF z internetu 2) V tomto souboru na str.1 docilte toho, aby text pohádky byl ve správném, pořadí. (celý text zůstává na straně 1,kopie tohoto zadání je na straně 2) 3) Nastavte stránku --- levý okraj 2 cm, pravý 2 cm, horní 1 cm, dolní 2 cm. Pomocí odsuvníku na pravítku nastavte odsazení 1. řádku v každém odstavci o 2 cm. (nebo i jinak) 4) Vložte do souboru Záhlaví --- text Pohádka o pejskovi a kočičce -- centrováno a na patu stránky (zápatí) -- text autor....(doplnit) -- zarovnáno vpravo 5) Vložte dále čísla stránek 6) Nastavte v prvním odstavci řádkování 1, druhý odstavec 1,5, třetí 2,5, čtvrtý 3. 7) Nastavte mezeru před odstavci 15 bodů. 8) Nadpis změňte na animované barevné písmo velikost 12, proložené o 6 bodů 9) Na konci tohoto textu (zadání) ukončete tuto stránku (CTRL+ENTER) a na stranu 3 zkopírujte znovu celou pohádku. V pohádce na straně 3 změňte orientaci papíru na šířku (!!! pozor nastavit od tohoto místa dále, jen od strany 3) 10) Změňte opět jen na straně 3 všechny okraje na 1 cm. První odstavec odsuň pomocí spodní zarážky na pravítku tak, aby začínal 1 cm za okrajem stránky a končil 1 cm před okrajem, druhý odstavec totéž 2cm, třetí 3cm, čtvrtý 4 cm, 11) V prvním odstavci na str. 3 dej slovo pejsek pomocí kopie formátu do tohoto formátu. vzor formátu SHRNUTÍ: Na str. 1 pohádka na výšku, na str.2 od začátku stránky toto zadání, na str.3 pohádka na šířku. Všude jsou nějak upravené odstavce. A ještě další úkoly (stačí plnit v základním textu na straně 1) 12) Zkontrolujte pravopis v textu a opravte chyby 13) Docilte toho, aby v 1. a 3. odstavci byly dělená slova, v ostatních ne 14) V celém textu zaměňte slovo kočička slovem čičinka 15) V celém textu pomocí záměny formátu dejte slovo pejsek o modré barvy velikosti 14 (jen v 1. pádě) 16) V 1. a 3. odstavci dopište všude za slovo pejsek slovo Azor (černě) pomocí záměny 17) Docilte toho, aby celý druhý odstavec byl napsán velkými písmeny 18) Vyzkoušejte příkaz FORMÁT -- INICIÁLA (iniciála je první písmeno v odstavci) a ve dvou odstavcích ji nějak nastavte (dle vaší libosti) TABULKY Úkol 2 Vytvořte tuto tabulku ( tabulka vložit tabulka / navrhnout tabulku ) A C d B E f tady je něco napsáno Vyzkoušejte slučování a rozdělování buněk, změna typu čáry apod. (tabulka vložit řádky/ sloučit buňky.; vlastnosti tabulky) 2

3 Vytvořte dále pod tabulku pravidelnou tabulku o 5 řádcích a 3 sloupcích ( tabulka vložit tabulku ) šířka prvního sloupce je 2 cm, druhého 3 cm, třetího 4 cm. Výška druhého řádku je přesně 4 cm. Ve druhém řádku a druhém sloupci použijte rozdělení buněk na 5 sloupců Cílový úkol: V tabulce jsou navíc barevné čáry ; vystínované buňky 3 ÚKOL 3 Práce s daty v tabulce -- třídění Třídění je srovnání dat v tabulce podle nějakého kritéria. Příkaz TABULKA SEŘADIT. Lze vybrat jedno i více kritérií ( potom podle ). Lze volit zda třídit s prvním řádkem (Záhlaví). Je dobré mít první řádek oddělený např. jiným formátem písma Třídění pomocí panelu nástrojů Databáze nebo Tabulky (Zobrazit Panely nástrojů). Ikona pro třídění A/Z, vzestupně, resp. Z/A sestupně. Příklad: Nahrajte soubor TABULKA Odstraňte poslední (prázdný) sloupec Tabulku okopírujte celkem 4x. První se nezmění. V dalších proveďte a) Setřídění podle jména (podle abecedy vzestupně) ikona A/Z ve sloupci Zák b) Setřídění podle výšky sestupně. --- ikona Z/A. Dále proveďte v téže tabulce třídění podle druhého kritéria abeceda vzestupně musíte pomocí TABULKA/SEŘADIT c) Podle prospěchu vzestupně, druhé kritéruim výška sestupně (tedy při dvou se stejných prospěchem rozhoduje výška) d) Podle váhy vzestupně, druhé kritérium výška, třetí prospěch e) Do poslední tabulky vložte další řádek(dolů) a proveďte příkaz TABULKA VZOREC. Proveďte součet výšek, průměr hmotností a nelezení nejlepšího prospěchu (funkce MIN) A problém Jak oddělit dívky a kluky a rozělit je každého do jiné tabulky ---- zvolte pomocný sloupek pohlaví a podle něj vytřídit. Potom tabulka rozdělit tabulku. Obě tabulky mají nadpisový řádek (dokopírovat) Převod textu na tabulku a tabulky na text Problém: Potřebujeme z textu udělat tabulku nebo z tabulky text úkoly a) Okopírujte poslední tabulku ještě jednou proveďte příkaz TABULKA PŘEVÉST tabulku na text (musíte ji označit myší!) Co se stalo? Vyzkoušejte různé možnosti volby oddělovačů textu apod. b) Opište následující (stále píšete do souboru Tabulka tedy UKOL3) Kladno;Beroun;Rakovník;Praha 60000;25000;50000; Proveďte příkaz TABULKA PŘEVÉST text na tabulku. Všimneme si, že je nastaveno oddělení pomocí středníku (a v textu jsou středníky, opisujte přesně). Co se stalo??? Promyslete, jaký význam mají středníky jakožto oddělovače textu a jestli by nemohly být oddělovače jiné??? Cílový úkol (č.3) Úkoly výše uvedené + rozdělení na kluky a dívky + převední tabulky na text / textu na tabulku 3

4 4 STYLY Styl je sada formátování, kterou můžete použít v textu dokumentu, abyste rychle změnili jeho vzhled. Použijeteli určitý styl, přiřadíte celou skupinu formátování pomocí jediné snadné úlohy. Chcete například zformátovat titulek zprávy tak, aby byl výrazný. Místo provedení tří kroků, kterými postupně zformátujete titulek na velikost 16 bodů, písmo Arial a zarovnáte ho na střed, můžete stejného výsledku dosáhnout jediným krokem - použitím stylu Nadpis. JAK?? klik vlevo nahoře *** vyberu styl, který potřebuji. Použití stylu změní text. Styly jsou ve Wordu předdefinované (dají se upravit), dá se vytvořit vlastní styl Definice nového stylu příkaz FORMÁT STYLY a FORMÁTOVÁNÍ. Definujte společně styl s názvem MUJ (písmo kurzíva podrtžená, barva zelená, velikost 13 ) (příkaz NOVÝ STYL vytvořte na stylu normální) Proveďte dále úpravy nějakého existujícího stylu, kterým máte něco napsáno (po úpravě se text změní) Vytvoření obsahu pomocí stylů Pokud jsou v textu použité styly (NADPIS1, NADPIS2 apod.) --- lze pomocí těchto stylů vytvořit obsah (automaticky) Příkaz VLOŽIT ODKAZ --- REJSTŔÍK A SEZNAMY OBSAH Vytvořte obsah na konec textu (v pohádce o pejskovi) dopište někam ještě jeden odstavec (název odstavce, nemusíte do něj nic psát) Proveďte aktualizaci obsahu (pravé tlačítko na myši, nebo F9) obsah se změní Pokud do stylu NADPIS1(2 apod.) zavedeme číslování --- budou názvy kapitol automaticky číslovány. A úkol na práci s textem, styly, vytvoření obsahu (společně!!) Soubor Morava V textu jsou použity styly NORMÁLNÍ ; NADPIS1 ; NADPIS 2, NADPIS proveďte změnu těchto stylů (písmo, barvy apod.) ve stylu normální proveďte nastavení řádkování na 1,5 V tomto souboru zaveďte do stylu NADPIS 1, NADPIS 2 víceúrovňové číslování --- (Formát styl (nadpis1)-- upravit číslování víceúrovňové --- v nadpis 1 je úroveň 1 (1.) ; v nadpisu 2 též úroveň 2 (1.1.) Co se stalo?? (měly by být číslovány podkapitoly) Vytvořte obsah (vložte prázdnou stránku a na ní obsah) Dopište do textu (někam) název kapitoly stylem NADPIS 2 (např. kapitola PÁLAVA) do této kapitoly napište jednu větu stylem normální. Proveďte aktualizaci obsahu Dopište do textu název kapitoly Krásy severní Moravy (na konec --- NADPIS 1) a do ní 3 podkapitoly (jen názvy Nadpis 2) --- jak se mění číslování??? Proveďte aktualizaci obsahu 4

5 5 OSNOVA Vyzkoušejte příkaz ZOBRAZIT OSNOVA (stále na souboru Morava) Pomocí příkazu Zobrazit úroveň (v panelu nástrojů) se dá vybrat zobrazení pouze názvů kapitol dané úrovně (vyzkoušejte) Pomocí ikon se šipkami se dají takto přehazovat kapitoly, tj. měnit pořadí kapitol v textu (vyzkoušejte) Máme-li hotový obsah a provedeme změny je nutné provést aktualizaci obsahu Pomocí příkazu TABULKA SEŘADIT se dá např. srovnat pořadí kapitol podle abecedy RADA Pokud píšeme dlouhý text, je skutečně dobré jej formátovat pomocí stylů (tj. označovat si nadpisy kapitol, podkapitol apod. do stylů NADPIS) potom se dá velice jednoduše s textem pracovat, tvořit obsah, zaměňovat text apod. Pokud nemáme text takto naformátovaný tak to samozřejmě nejde! A ještě jeden úkol na styly Soubor JAPONSKO Proveďte v něm změnu použitých stylů ( barvy apod.) -- tedy každý styl změnit barvu Vytvořte na začátek na prázdnou stranu obsah --- tedy vložit stránku (CTRL+ENTER) a na ní obsah Přidejte kapitolu ve stylu nadpis 2 (nadpis + jedna věta) --- (např. Japonská doprava kamkoliv) Změňte pořadí kapitol ve stylu nadpis 2 pořadí podle abecedy Proveďte aktualizaci obsahu Definujte si nový styl s názvem MUJ, vytvořeno ze stylu normální, a tímto stylem napište novou kapitolu, název NADPIS1, např. ČÍNA, napiště jednu větu Aktualizujte obsah Uložte Hromadná korespondence Slouží např. ke tvorbě dopisů, ve kterých se některé údaje mění. Data se čerpají ze zvláštního datového souboru (tabulka). Datový soubor musí být vytvořen předem. První řádek tabulky je vhodné mít např. jiným typem písma (názvy položek) Budeme pracovat s více soubory současně, přepínání mezi nimi přes příkaz OKNO TEDY: výchozí stav --- máme připravenou tabulku (soubor DATA -- otevřete se ho a uložte Váš disk, prohlédněte, přidělejte další dva záznamy,po uložení soubor uzavřete (Soubor -- Zavřít) Otevřeme nový dokument WORDU (Soubor Nový) Příkaz NÁSTROJE DOPISY a KORESPONDENCE -- HROMADNÁ KORESPONDENCE (!!! Zobrazit panel nástrojů hromadná korespondence) Používám průvodce hromadné korespondence Krok potvrzuji (aktuální dokument ; dopis) Otevřít zdroj dat (soubor DATA) Pomocí ikony Vložit sloučená pole (vedle vložit pole) vkládám data z tabulky(zobrazí se možnosti výběru názvu propojovaného sloupce) Tvořím dokument do tohoto textu se budou automaticky doplňovat údaje z tabulky dat Po vytvoření mohu pomocí ikon panelu nástrojů prohlížet co vznikne (ikona Zobrazit slučovaná data) Další možnosti: Příkaz VLOŽIT POLE Pokud Pak, Jinak ---- lze nastavit jiné texty, které se vkládají podle názvu položky (vyzkoušejte!) (např. oslovení Vážený / Vážená..) Ikonkou Sloučit do nového dokumentu vznikne výsledný dokument hromadné korespondence (každý dopis je na nové stránce). Hotový soubor se musí uložit ; zdrojový soubor je jiný (taktéž by se měl uložit) Vyzkoušejte ve zdrojové tabulce dat srovnání podle nějakého kritéria (to jsme dělali Tabulka seřadit) --- jaký to má význam? (potom lze vybrat jenom některé příjemce ) TEDY: máme 3 soubory datový ; zdrojový a hotový 5

6 A ještě jeden úkol na hromadnou 6 korespondenci V souboru WPtab9.DOC naleznete seznam s daty dětí, které pojedou na letní tábor. Podle vzoru vytvořte koncepty dopisů, který jim chcete rozeslat. Dopis je napsán v souboru DOPIS (jedná se o jeden konkrétní dopis, do něj budete vkládat slučovací pole). Soubor DOPIS rovněž uložte na svůj disk (a také po úpravě, je to koncept dopisu) V tabulce naleznete pole HELP (1 = dívka, 0 = chlapec), NAME (jméno), SURNAME (příjmení), BIRTH NUMBER (rodné číslo), DATE OF BIRTH (datum narození), STREET (ulice a číslo), CITY (město) a INSURER (pojišťovna), IDENTIFICATION (naše značka). Titul v adresním okénku upravte tak, aby v případě, že je adresátem dívka, bylo v adrese uvedeno Tábornice, v případě, že je adresátem chlapec, oslovení Táborník. Stejné oslovení použijte i v oslovení dopisu, kde uveďte buď Milá tábornice, (pro dívku) nebo Milý táborníku, (pro chlapce). V hlavním dokumentu použijte jak u slučovacích polí, tak u ostatního textu, který budete psát, písmo Times New Roman, 12 b., obyčejné. Výsledný dokument uložte jako HOTOVO9 na pevný disk svého počítače. Vzor dopisu (podtržené údaje se čerpají z datového souboru) Táborník František Dobrota Kralická 8 HLUČÍN VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA MÍSTO ODESLÁNÍ B12/02 Prijmeni/ Pozvánka na letní tábor Milý táborníku, jsme velmi rádi, že s námi pojedeš na tábor do Buchlovic. Odjíždíme v sobotu 6. července 2002 v 9:00 h od hotelu Grand. Protože budeme spát ve stanu, vezmi si spacák. Seznam oblečení najdeš na samostatném listu, který jsme k tomuto dopisu přiložili. Zkontroluj ještě prosím s maminkou nebo tatínkem, jestli je správné Tvé rodné číslo /6533, datum narození a číslo pojišťovny 201. Jestli není, zavolejte nám s maminkou či tatínkem na telefonní číslo Moc se na Tebe těšíme. Táborníkům zdar! Mgr. Jan Novotný (Myšák) vedoucí tábora

7 Odrážky a číslování 7 FORMÁT -- ODRÁŽKY a ČÍSLOVÁNÍ -- ČÍSLOVÁNI (ODRÁŽKY) (též ikony na panelu nástrojů -- nalezněte) Zapne číslování řádků nebo opatření řádků odrážkami. Vyzkoušejte možnosti. Přechod na další číslo pomocí ENTER. Dále lze pomocí příkazu VLASTNÍ (... číslování -- vlastní) nastavit různé další možnosti (nastavení typu písma, zarovnání číslování, číslování od apod. -- vyzkoušejte) Problém při kopírování očíslovaného textu: číslování není od č. 1 (vyzkoušejte). Odstranění -- kurzorem jste na prvním řádku textu, příkaz Odrážky a číslování--číslování--číslování seznamu--číslovat od začátku. Úkol A) Vytvoř seznam žáků vaší skupiny (alespoň 8 lidí), Jméno každého žáka začíná odrážkou (automaticky). B) Ukončete stránku a celý seznam okopírujte na stranu 2.(konec stránky, CTRL+ENTER. )Změňte odrážky na číslování (od 1) C) Okopírujte ještě jednou na stejnou stranu 2 (vynechte mezeru cca 2 cm). Číslování začíná znovu od 1. Pomocí víceúrovňového číslování dopište ke každému žákovi 2 jeho charakteristické vlastnosti (viz příklad), druhá úroveň odrážky. Nastavte ve druhé úrovni odsazení textu 1,1 cm VZOR: (je tam ale celá skupina) 1) Petr pilný snaživý 2) Jana hezká chytrá D) Celé okopírujte ještě jednou. Dodělejte 3-úroveň, písmena (viz vzor) 3. úroveň je vždy jen u 1 vlastnosti druhé úrovně a rozvijí ji, vždy je 1-2 rozvíjející vlastnosti (příklad) stačí u 3 žáků Ve třetí úrovni je odsazení textu 4 cm VZOR (pro jednoho, dělate to ale pro všechny) 1) Petr pilný A) strašně moc B) pomáhá tím celému okolí snaživý E) Okopírujte celé ještě jednou na novou stranu. Změňte první úroveň na písmena, druhou na čísla a třetí na odrážky (všechno takové typy, které jste ještě nepoužili). Odrážky použijte s obrázkem. F) V celém souboru nastavte číslování stránek (do zápatí uprostřed, číslování je pomocí římských čísel (i,ii, iii.) a začíná číslem 3, Vložit čísla stránek) Samostatně vyzkoušejte příkaz Formát Ohraničení a stínování Stínování použít na text.!!! Musíte si samozřejmě označit nějaký text --- pak to vyzkoušejte. Co se stalo?? Co udělá použití na odstavec??? G) Uložte jako ODRAZKY a je to za Vámi. 7

8 Pro hodnocení chci vidět 1x seznam s odrážkami 1x s čísly okopírováno a dodělána druhá úroveň (vlastnosti) Okopírováno a u 3 žáků třetí úroveň Okopirováno ještě jednou a nastaveno dle vzoru Použití ohraničení a stínování 8 Vzor A) Petr 1 pilný 2 snaživý B) Petr 1 pilný 2 snaživý strašně moc pomáhá tím celému okolí strašně moc pomáhá tím celému okolí 8

9 Word test č. 1 (má 3 části, cvičení1,2,3) Samostatné cvičení Word (č.1) 1. Nahrajte soubor GOPAS 9 2. Tabulka, která se v textu nachází, bude umístěna na samostatné stránce. Tato stránka bude orientována na šířku s okraji 1,5 cm dole, 2 cm nahoře, vpravo a vlevo. Zbývající text bude pokračovat na další stránce orientované na výšku s okraji 2,5 cm nahoře a dole a 2 cm vpravo a vlevo. (konec stránky: CTRL+ENTER ; soubor vzhled stránky, pro různou orientaci zvolit od tohoto místa dále ) 3. Úprava tabulky: a) Šířku prvního sloupce tabulky nastavte na 7,5 cm, ostatní sloupce budou mít šířku 1,5 cm. b) Odstraňte sloupec skupina a prázdné řádky tabulky. c) Výšku všech řádků nastavte přesně na 1 cm d) Obsah buněk zarovnejte na střed svisle e) Vložte na konec prázdný řádek a rozdělte slučte aby tvořil jednu buňku a pak rodělte na 27 buněk (vše v příkaze TABULKA vlastnosti tabulky, tabulka odstranit, tabulka vložit, tabulka rozdělit buňky) 4. Upravte styl Normální: Arial (písmo), 12 (velikost), do bloku (zarovnání). (formát styly a formátování) 5.. Vložte do zápatí číslo stránek. (vložit čísla stránek) 6. Proveďte barevnou změnu stylu NADPIS 1 (červeně). Dále všechny nadpisy za tabulkou (barevné) převeďte do stylu nadpis 1 7. Vytvořte obsah na konec textu (vložit rejstřík a seznamy obsah) 7. Pomocí příkazu NAHRADIT odstraňte v textu veškeré podtržení (nahradit --- nastavím více- formát podtržené v najít. A v nahradit nic) 8. Pomocí stylu nadpis 2 napište celkem 5 nadpisů (kamkoliv a cokoliv). Styl nadpis 2 opět barevný ( tak jako jsme to dělali u Japonska a Moravy ) 9. Zaveďte do Nadpisu 1 a do Nadpisu 2 víceúrovňové číslování 10. Proveďte aktualizaci obsahu (klávesa F9 --- nebo pravé tlačítko) 11. Pomocí osnovy proveďte srovnání kapitol nadpisu 1 za tabulkou abecedně (zobrazit osnova vyberu úroveň 1 označím tabulka seřadit) 9

10 10 Samostatné cvičení Word (č.2) Hromadná korespondence Návod na hromadnou korespondenci máte na předchozích listech, je možné si jej na obrzovku i stánnout z www adresy předmětu Do dokumentu Pozvánka na testy ECDL vložte slučovací pole Oslovení 1, Jméno, Příjmení, Ulice, Město, PSČ, Oslovení 2 ze souboru Poštovní adresy. Ve sloupci oslovení máte KÓD = muž, oslovení Vážený pan, 2 = žena Vážená paní (příkaz Pokud pak jinak) Slučovací pole vám umožní zobrazovat a tisknout pozvánky s individuálními adresami a také určit podmínku, podle které budete adresáty vybírat. Úpravu výsledného dopisu volte tak, aby byl co nehezčí (nejsprávnější) Proveďte sloučení do nového dokumentu název DOPISY-POSILAME (tedy máte mít 2 soubory Pozvánka na testy ECDL a DOPISY-POSILAME Samostatné cvičení Word (č.3) 1. Stáhněte si soubory text1 a text2 do Vašeho adresáře (jsou RTF) 2.. Otevřete dokument text1 v programu Microsoft Word. Nastavte Rozložení při tisku (zpbrazit) a zobrazení 78% (v panelu nástrojů) 3. Uložte tento dokument ve formátu dokument Word (tedy jako DOC soubor) Řešení: Z nabídky Soubor zvolte Uložit jako a z nabídky Soubory typu Dokument Word. 4. Otevřete soubor text2. (nastavení viz bod 2) 5. Překopírujte první odstavec dokumentu text2 na konec textu1. 6. Vyhledejte v textu1 slovo software a pomocí NAHRADIT jej nahraďte slovem programové vybavení v červen= barvě 7.. Zformátujte 5. odstavec textu1 tak, aby byl zarovnán do bloku, řádkování 2,5, mezery před 12, mezery za 18 a orámován Řešení: Vyberte požadovaný text a použijte nabídky Formát Odstavec řádkování, násobky 2,5, mezery před Dále Ohraničení a stínování 8. Zformátujte 6. odstavec textu1 tak, aby písmo bylo červené na žlutém pozadí. Řešení: Vyberte požadovaný text a použijte nabídky Formát / Písmo 9. Na konec textu1 napište na samostatný řádek vzorec kyseliny sírové. Řešení: Použijte dolní indexy. 10. Pod vzorec kys. sírové napište na samostatnou řádku paragraf, zavináč a srdíčko. Dejte do zelené barvy velikosti 25 Řešení: vložit -- symbol 11. Před vzorec kys. sírové vložte konec stránky. Řešení: Zvolte nabídku Vložit / Konec. (CRTL+ENTER) Odesíláte na mail následující soubory (jména mohou být i jiná) samozřejmě zpracované, tedy ne ty původní!!! GOPAS Pozvánka na testy ECDL DOPISY-POSILAME Text1 A už bude známčička. 10

11 11 NOVINOVÉ SLOUPCE Možnosti: a) napsat text a pak jej zformátovat do sloupců b) nastavit si sloupce předem Ad a) Označ text -- Ikona Sloupce(nalezněte) ---vyber počet sloupců. Text se převede do sloupců. Jednotlivé sloupce lze upravovat, např. měnit šířku (pravítko), dělení slov, zarovnání apod.. Pokračování v řádkové úpravě za jednotlivými sloupci: --- kurzor na poslední znak v posledním sloupci --- VLOŽIT KONEC konec oddílu na stejné stránce --- ikona Sloupce, označit jeden sloupec Ad b) Nastaví se stejně (ikona Sloupce). Přechod na psaní do druhého (dalšího) sloupce VLOŽIT KONEC ZALOMENÍ SLOUPCE (klávesová zkratka CTRL + SHIFT + ENTER) Návrat do řádkové úpravy jako výše Příkaz FORMÁT SLOUPCE Lze nastavit počet sloupců, čáry mezi sloupci, použití (od tohoto místa dále, na vybraný oddíl), šířky sloupců apod. Vyzkoušejte Úkol na sloupce ždy na začátek napište libovolný dvouřádkový text (není ve sloupcích) a dále na konec taktéž libovolný dvouřádkový (cokoliv, viz vzor) VZOR tady je ten dvouřádkový text xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ***************************************** *********************************************************** *********************************************************************************************** tady je ten dvouřádkový text xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tady je ten dvouřádkový text xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ***************************************** **************************************************** **************************************************** ******************************************* ******* tady je ten dvouřádkový text xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tady je ten dvouřádkový text xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ******************************* **************** ******************************* ************ ******************************* **** ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssss xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 11

12 12 Poslední věcička na Word A potom budeme dělat nanečisto a načisto závěrečný Word-test Do libovolného textu co máte vložte libovolný obrázek. Celkem 4x (nebo 4 různé). Zento obrázek pomocí vlastností umístěte před textem za textem obtékání těsné obtékání obdélník Kontrola všeho z wordu ---dostáváte známku Máte mít: Soubor HAF Tabulka Styly (Japonsko nebo Morava) Dopis táborníkovi Sloupce Odrážky Obrázek za textem apod. 12

13 A poslední věci z Wordu a poslední známka z Wordu Poslední ( pátá ) známka na 1. čtvrtetí. Posíláte mailem jako jeden soubor (z hodiny ČT ) A) Vytvořte tuto tabulku (texty psát nemusíte) musí jít psát vpravo nahoru (Příjmový..) Organizace PŘÍJMOVÝ pokladní doklad č.... ze dne...přílohy: Přijato (od) (jméno a adresa) KČ...h slovy Účel platby Rozpočtová skladba Schválil(i) Podpis pokladníka ÚČETNÍ DOKLAD ze dne č.... Text Účtovací předpis (Dal-účet) KČ h Přezkoušel(i) Zaúčtoval dne dne B) Do libovolného textu, který okopírujete do souboru s tabulkou (např. text HAF ) vložte libovolný obrázek. Celkem 4x (nebo 4 různé). Tento obrázek pomocí vlastností umístěte před textem za textem obtékání těsné obtékání obdélník C) Vytvořte úkol na sloupce viz str. 11 D) Editor rovnic VLOŽIT --- OBJEKT EDITOR ROVNIC --- Napište toto ( ukáži vám to individuálně ) x 2x x + 2 : x [ x + 1] Zvětšení a zmenšení vytvořeného vzorce práce s objektem (pomocí myši) 2 a b 3 c 5 d. c i= 1 α + 2 i β i Shrnutí známek za první čtvrtletí: GOPAS + HROMADNÁ SOUBOR TEXT1 ODRÁŽKY SPOLEČNÉ SOUBORY VE ŠKOLE ÚKOLY (zde) x = x x A příště jdeme na excel!!! 13

14 14 14

Aktualizovaná cvičebnice textového editoru, tabulkového kalkulátoru a prezentačního programu

Aktualizovaná cvičebnice textového editoru, tabulkového kalkulátoru a prezentačního programu KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-000,

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

Textová pole. Kapitola 5

Textová pole. Kapitola 5 Kapitola 5 Vedle obrázků je hlavní součástí prezentace text. Na rozdíl od textového editoru nelze vložit text přímo na plochu snímku, vždy je třeba nejdříve vytvořit textové pole. Pro vytvoření textového

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_32_INOVACE_IKT2_01-20 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

e-book zdarma Microsoft Office 2010 ať pracuje za vás zvládněte v 10-ti krocích Word Excel PowerPoint Autor: Pavel Lasák

e-book zdarma Microsoft Office 2010 ať pracuje za vás zvládněte v 10-ti krocích Word Excel PowerPoint Autor: Pavel Lasák e-book zdarma Microsoft Office 2010 ať pracuje za vás zvládněte v 10-ti krocích Word Excel PowerPoint Autor: Pavel Lasák http://office.lasakovi.com Verze 2.01 - Copyright 2013 Kapitola: Krok za krokem

Více

MS WORD. MS Word 2007 1

MS WORD. MS Word 2007 1 MS Word 2007 1 MS WORD Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Naučte se víc... Metodická příručka

Naučte se víc... Metodická příručka Naučte se víc... Metodická příručka Microsoft Office Word 2007 Autor: Lukáš Polák Metodická příručka Microsoft Word 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

PŘÍRUČKA KE STUDIU PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

PŘÍRUČKA KE STUDIU PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Katedra učitelství a humanitních věd PŘÍRUČKA KE STUDIU PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Ladislav Nádherný 2014/2015 aktualizováno 15.4.2015 17:18:00 Inovace studijního

Více

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Obr. 1: Loga - Office a Word Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce textového editoru Word,

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Stručný průvodce úvodních kroků v aplikaci MS Word 2007

Stručný průvodce úvodních kroků v aplikaci MS Word 2007 Stručný průvodce úvodních kroků v aplikaci MS Word 2007 1. Několik slov úvodem Většina uživatelů počítače má za sebou základní dovednosti, které kterémukoli z nich umožní psát běžný dokument. Od poloviny

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

1.TEXTOVÉ DOKUMENTY 1.1 ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

1.TEXTOVÉ DOKUMENTY 1.1 ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA 1.TEXTOVÉ DOKUMENTY Psaní elektronických textových dokumentů je jednou ze základních dovedností moderního člověka. Kvalitní textový dokument by měl po formální stránce být: 1. gramaticky správný 2. typograficky

Více

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Učební text pro předmět U053 Ing. Michaela Seghmanová Praha 2011 Určeno pro studenty

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu Ludmila FRIDRICHOVÁ LIBEREC 2006 Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. 2006 ISBN 80-7083-XXX-X ÚVOD 7 Semestrální

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ)

TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ) TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ) aneb sám sobě písařkou Textové editory jsou programy, které slouží pro psaní textů a jejich následné zpracování (upravování, editování). Podle rozsahu funkcí a výkonnosti

Více

Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4

Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4 Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4 2 03/2015 Představení HTML editor je jednoduchý textový editor pro webové stránky. Nabízí většinu hlavních funkcí jako mají velké editory typu Word pro použití

Více