Soubory zde používané se naleznou na + text

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubory zde používané se naleznou na www.skola-opatrny.wbs.cz + text"

Transkript

1 Aplikovaná výpočetní 1 technika RNDr. Václav Opatrný Soubory zde používané se naleznou na + text 1) OPAKOVÁNÍ --- WORD A) Psaní textů symboly apod. Napište toto (nový soubor --- lze použít kopírování. Pokud nemáte ikonu pro horní/dolní index lze ji vytvořit ( nástroje vlastní příkazy formát myší vytáhnu do panelu ) Jméno souboru VZORCE Každý student nejen střední, ale i základní školy musí znát: ( a + b ) 2 = a2 + 2ab + b2 (a - b )2 = a2-2ab + b2 (a+b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 (a-b)3 = a3-3a2b + 3ab2 -b3 Konstrukční úloha Postup: 1. AB: AB = c = 9,6cm 2. p: p AB, ve vzdálenosti v c = 8cm 3. k: k(s;r = t c = 10,4cm), S střed úsečky AB 4. C: C p k škola škola škola škola škola škola škola ⅓ (konec opisu) 2) Opakování Excel Soubor úvod --- umíte to?? 3) Opakování powerpoint Víte co je organizační diagram a umíte jej vytvořit??? 4) Aplikace pro život Umíte nakreslit graf matematické funkce např y = x 3 + 2x 4 a na základě grafu odhadnout řešení rovnice x 3 + 2x 4 = 0?? 1

2 Opakování (a rozšíření znalostí) Word (výsledné soubory ukládejte pod názvy ukolx --- potom předáte ) Úkol 1 (soubor HAF) 2 1) Nahrajte soubor HAF z internetu 2) V tomto souboru na str.1 docilte toho, aby text pohádky byl ve správném, pořadí. (celý text zůstává na straně 1,kopie tohoto zadání je na straně 2) 3) Nastavte stránku --- levý okraj 2 cm, pravý 2 cm, horní 1 cm, dolní 2 cm. Pomocí odsuvníku na pravítku nastavte odsazení 1. řádku v každém odstavci o 2 cm. (nebo i jinak) 4) Vložte do souboru Záhlaví --- text Pohádka o pejskovi a kočičce -- centrováno a na patu stránky (zápatí) -- text autor....(doplnit) -- zarovnáno vpravo 5) Vložte dále čísla stránek 6) Nastavte v prvním odstavci řádkování 1, druhý odstavec 1,5, třetí 2,5, čtvrtý 3. 7) Nastavte mezeru před odstavci 15 bodů. 8) Nadpis změňte na animované barevné písmo velikost 12, proložené o 6 bodů 9) Na konci tohoto textu (zadání) ukončete tuto stránku (CTRL+ENTER) a na stranu 3 zkopírujte znovu celou pohádku. V pohádce na straně 3 změňte orientaci papíru na šířku (!!! pozor nastavit od tohoto místa dále, jen od strany 3) 10) Změňte opět jen na straně 3 všechny okraje na 1 cm. První odstavec odsuň pomocí spodní zarážky na pravítku tak, aby začínal 1 cm za okrajem stránky a končil 1 cm před okrajem, druhý odstavec totéž 2cm, třetí 3cm, čtvrtý 4 cm, 11) V prvním odstavci na str. 3 dej slovo pejsek pomocí kopie formátu do tohoto formátu. vzor formátu SHRNUTÍ: Na str. 1 pohádka na výšku, na str.2 od začátku stránky toto zadání, na str.3 pohádka na šířku. Všude jsou nějak upravené odstavce. A ještě další úkoly (stačí plnit v základním textu na straně 1) 12) Zkontrolujte pravopis v textu a opravte chyby 13) Docilte toho, aby v 1. a 3. odstavci byly dělená slova, v ostatních ne 14) V celém textu zaměňte slovo kočička slovem čičinka 15) V celém textu pomocí záměny formátu dejte slovo pejsek o modré barvy velikosti 14 (jen v 1. pádě) 16) V 1. a 3. odstavci dopište všude za slovo pejsek slovo Azor (černě) pomocí záměny 17) Docilte toho, aby celý druhý odstavec byl napsán velkými písmeny 18) Vyzkoušejte příkaz FORMÁT -- INICIÁLA (iniciála je první písmeno v odstavci) a ve dvou odstavcích ji nějak nastavte (dle vaší libosti) TABULKY Úkol 2 Vytvořte tuto tabulku ( tabulka vložit tabulka / navrhnout tabulku ) A C d B E f tady je něco napsáno Vyzkoušejte slučování a rozdělování buněk, změna typu čáry apod. (tabulka vložit řádky/ sloučit buňky.; vlastnosti tabulky) 2

3 Vytvořte dále pod tabulku pravidelnou tabulku o 5 řádcích a 3 sloupcích ( tabulka vložit tabulku ) šířka prvního sloupce je 2 cm, druhého 3 cm, třetího 4 cm. Výška druhého řádku je přesně 4 cm. Ve druhém řádku a druhém sloupci použijte rozdělení buněk na 5 sloupců Cílový úkol: V tabulce jsou navíc barevné čáry ; vystínované buňky 3 ÚKOL 3 Práce s daty v tabulce -- třídění Třídění je srovnání dat v tabulce podle nějakého kritéria. Příkaz TABULKA SEŘADIT. Lze vybrat jedno i více kritérií ( potom podle ). Lze volit zda třídit s prvním řádkem (Záhlaví). Je dobré mít první řádek oddělený např. jiným formátem písma Třídění pomocí panelu nástrojů Databáze nebo Tabulky (Zobrazit Panely nástrojů). Ikona pro třídění A/Z, vzestupně, resp. Z/A sestupně. Příklad: Nahrajte soubor TABULKA Odstraňte poslední (prázdný) sloupec Tabulku okopírujte celkem 4x. První se nezmění. V dalších proveďte a) Setřídění podle jména (podle abecedy vzestupně) ikona A/Z ve sloupci Zák b) Setřídění podle výšky sestupně. --- ikona Z/A. Dále proveďte v téže tabulce třídění podle druhého kritéria abeceda vzestupně musíte pomocí TABULKA/SEŘADIT c) Podle prospěchu vzestupně, druhé kritéruim výška sestupně (tedy při dvou se stejných prospěchem rozhoduje výška) d) Podle váhy vzestupně, druhé kritérium výška, třetí prospěch e) Do poslední tabulky vložte další řádek(dolů) a proveďte příkaz TABULKA VZOREC. Proveďte součet výšek, průměr hmotností a nelezení nejlepšího prospěchu (funkce MIN) A problém Jak oddělit dívky a kluky a rozělit je každého do jiné tabulky ---- zvolte pomocný sloupek pohlaví a podle něj vytřídit. Potom tabulka rozdělit tabulku. Obě tabulky mají nadpisový řádek (dokopírovat) Převod textu na tabulku a tabulky na text Problém: Potřebujeme z textu udělat tabulku nebo z tabulky text úkoly a) Okopírujte poslední tabulku ještě jednou proveďte příkaz TABULKA PŘEVÉST tabulku na text (musíte ji označit myší!) Co se stalo? Vyzkoušejte různé možnosti volby oddělovačů textu apod. b) Opište následující (stále píšete do souboru Tabulka tedy UKOL3) Kladno;Beroun;Rakovník;Praha 60000;25000;50000; Proveďte příkaz TABULKA PŘEVÉST text na tabulku. Všimneme si, že je nastaveno oddělení pomocí středníku (a v textu jsou středníky, opisujte přesně). Co se stalo??? Promyslete, jaký význam mají středníky jakožto oddělovače textu a jestli by nemohly být oddělovače jiné??? Cílový úkol (č.3) Úkoly výše uvedené + rozdělení na kluky a dívky + převední tabulky na text / textu na tabulku 3

4 4 STYLY Styl je sada formátování, kterou můžete použít v textu dokumentu, abyste rychle změnili jeho vzhled. Použijeteli určitý styl, přiřadíte celou skupinu formátování pomocí jediné snadné úlohy. Chcete například zformátovat titulek zprávy tak, aby byl výrazný. Místo provedení tří kroků, kterými postupně zformátujete titulek na velikost 16 bodů, písmo Arial a zarovnáte ho na střed, můžete stejného výsledku dosáhnout jediným krokem - použitím stylu Nadpis. JAK?? klik vlevo nahoře *** vyberu styl, který potřebuji. Použití stylu změní text. Styly jsou ve Wordu předdefinované (dají se upravit), dá se vytvořit vlastní styl Definice nového stylu příkaz FORMÁT STYLY a FORMÁTOVÁNÍ. Definujte společně styl s názvem MUJ (písmo kurzíva podrtžená, barva zelená, velikost 13 ) (příkaz NOVÝ STYL vytvořte na stylu normální) Proveďte dále úpravy nějakého existujícího stylu, kterým máte něco napsáno (po úpravě se text změní) Vytvoření obsahu pomocí stylů Pokud jsou v textu použité styly (NADPIS1, NADPIS2 apod.) --- lze pomocí těchto stylů vytvořit obsah (automaticky) Příkaz VLOŽIT ODKAZ --- REJSTŔÍK A SEZNAMY OBSAH Vytvořte obsah na konec textu (v pohádce o pejskovi) dopište někam ještě jeden odstavec (název odstavce, nemusíte do něj nic psát) Proveďte aktualizaci obsahu (pravé tlačítko na myši, nebo F9) obsah se změní Pokud do stylu NADPIS1(2 apod.) zavedeme číslování --- budou názvy kapitol automaticky číslovány. A úkol na práci s textem, styly, vytvoření obsahu (společně!!) Soubor Morava V textu jsou použity styly NORMÁLNÍ ; NADPIS1 ; NADPIS 2, NADPIS proveďte změnu těchto stylů (písmo, barvy apod.) ve stylu normální proveďte nastavení řádkování na 1,5 V tomto souboru zaveďte do stylu NADPIS 1, NADPIS 2 víceúrovňové číslování --- (Formát styl (nadpis1)-- upravit číslování víceúrovňové --- v nadpis 1 je úroveň 1 (1.) ; v nadpisu 2 též úroveň 2 (1.1.) Co se stalo?? (měly by být číslovány podkapitoly) Vytvořte obsah (vložte prázdnou stránku a na ní obsah) Dopište do textu (někam) název kapitoly stylem NADPIS 2 (např. kapitola PÁLAVA) do této kapitoly napište jednu větu stylem normální. Proveďte aktualizaci obsahu Dopište do textu název kapitoly Krásy severní Moravy (na konec --- NADPIS 1) a do ní 3 podkapitoly (jen názvy Nadpis 2) --- jak se mění číslování??? Proveďte aktualizaci obsahu 4

5 5 OSNOVA Vyzkoušejte příkaz ZOBRAZIT OSNOVA (stále na souboru Morava) Pomocí příkazu Zobrazit úroveň (v panelu nástrojů) se dá vybrat zobrazení pouze názvů kapitol dané úrovně (vyzkoušejte) Pomocí ikon se šipkami se dají takto přehazovat kapitoly, tj. měnit pořadí kapitol v textu (vyzkoušejte) Máme-li hotový obsah a provedeme změny je nutné provést aktualizaci obsahu Pomocí příkazu TABULKA SEŘADIT se dá např. srovnat pořadí kapitol podle abecedy RADA Pokud píšeme dlouhý text, je skutečně dobré jej formátovat pomocí stylů (tj. označovat si nadpisy kapitol, podkapitol apod. do stylů NADPIS) potom se dá velice jednoduše s textem pracovat, tvořit obsah, zaměňovat text apod. Pokud nemáme text takto naformátovaný tak to samozřejmě nejde! A ještě jeden úkol na styly Soubor JAPONSKO Proveďte v něm změnu použitých stylů ( barvy apod.) -- tedy každý styl změnit barvu Vytvořte na začátek na prázdnou stranu obsah --- tedy vložit stránku (CTRL+ENTER) a na ní obsah Přidejte kapitolu ve stylu nadpis 2 (nadpis + jedna věta) --- (např. Japonská doprava kamkoliv) Změňte pořadí kapitol ve stylu nadpis 2 pořadí podle abecedy Proveďte aktualizaci obsahu Definujte si nový styl s názvem MUJ, vytvořeno ze stylu normální, a tímto stylem napište novou kapitolu, název NADPIS1, např. ČÍNA, napiště jednu větu Aktualizujte obsah Uložte Hromadná korespondence Slouží např. ke tvorbě dopisů, ve kterých se některé údaje mění. Data se čerpají ze zvláštního datového souboru (tabulka). Datový soubor musí být vytvořen předem. První řádek tabulky je vhodné mít např. jiným typem písma (názvy položek) Budeme pracovat s více soubory současně, přepínání mezi nimi přes příkaz OKNO TEDY: výchozí stav --- máme připravenou tabulku (soubor DATA -- otevřete se ho a uložte Váš disk, prohlédněte, přidělejte další dva záznamy,po uložení soubor uzavřete (Soubor -- Zavřít) Otevřeme nový dokument WORDU (Soubor Nový) Příkaz NÁSTROJE DOPISY a KORESPONDENCE -- HROMADNÁ KORESPONDENCE (!!! Zobrazit panel nástrojů hromadná korespondence) Používám průvodce hromadné korespondence Krok potvrzuji (aktuální dokument ; dopis) Otevřít zdroj dat (soubor DATA) Pomocí ikony Vložit sloučená pole (vedle vložit pole) vkládám data z tabulky(zobrazí se možnosti výběru názvu propojovaného sloupce) Tvořím dokument do tohoto textu se budou automaticky doplňovat údaje z tabulky dat Po vytvoření mohu pomocí ikon panelu nástrojů prohlížet co vznikne (ikona Zobrazit slučovaná data) Další možnosti: Příkaz VLOŽIT POLE Pokud Pak, Jinak ---- lze nastavit jiné texty, které se vkládají podle názvu položky (vyzkoušejte!) (např. oslovení Vážený / Vážená..) Ikonkou Sloučit do nového dokumentu vznikne výsledný dokument hromadné korespondence (každý dopis je na nové stránce). Hotový soubor se musí uložit ; zdrojový soubor je jiný (taktéž by se měl uložit) Vyzkoušejte ve zdrojové tabulce dat srovnání podle nějakého kritéria (to jsme dělali Tabulka seřadit) --- jaký to má význam? (potom lze vybrat jenom některé příjemce ) TEDY: máme 3 soubory datový ; zdrojový a hotový 5

6 A ještě jeden úkol na hromadnou 6 korespondenci V souboru WPtab9.DOC naleznete seznam s daty dětí, které pojedou na letní tábor. Podle vzoru vytvořte koncepty dopisů, který jim chcete rozeslat. Dopis je napsán v souboru DOPIS (jedná se o jeden konkrétní dopis, do něj budete vkládat slučovací pole). Soubor DOPIS rovněž uložte na svůj disk (a také po úpravě, je to koncept dopisu) V tabulce naleznete pole HELP (1 = dívka, 0 = chlapec), NAME (jméno), SURNAME (příjmení), BIRTH NUMBER (rodné číslo), DATE OF BIRTH (datum narození), STREET (ulice a číslo), CITY (město) a INSURER (pojišťovna), IDENTIFICATION (naše značka). Titul v adresním okénku upravte tak, aby v případě, že je adresátem dívka, bylo v adrese uvedeno Tábornice, v případě, že je adresátem chlapec, oslovení Táborník. Stejné oslovení použijte i v oslovení dopisu, kde uveďte buď Milá tábornice, (pro dívku) nebo Milý táborníku, (pro chlapce). V hlavním dokumentu použijte jak u slučovacích polí, tak u ostatního textu, který budete psát, písmo Times New Roman, 12 b., obyčejné. Výsledný dokument uložte jako HOTOVO9 na pevný disk svého počítače. Vzor dopisu (podtržené údaje se čerpají z datového souboru) Táborník František Dobrota Kralická 8 HLUČÍN VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA MÍSTO ODESLÁNÍ B12/02 Prijmeni/ Pozvánka na letní tábor Milý táborníku, jsme velmi rádi, že s námi pojedeš na tábor do Buchlovic. Odjíždíme v sobotu 6. července 2002 v 9:00 h od hotelu Grand. Protože budeme spát ve stanu, vezmi si spacák. Seznam oblečení najdeš na samostatném listu, který jsme k tomuto dopisu přiložili. Zkontroluj ještě prosím s maminkou nebo tatínkem, jestli je správné Tvé rodné číslo /6533, datum narození a číslo pojišťovny 201. Jestli není, zavolejte nám s maminkou či tatínkem na telefonní číslo Moc se na Tebe těšíme. Táborníkům zdar! Mgr. Jan Novotný (Myšák) vedoucí tábora

7 Odrážky a číslování 7 FORMÁT -- ODRÁŽKY a ČÍSLOVÁNÍ -- ČÍSLOVÁNI (ODRÁŽKY) (též ikony na panelu nástrojů -- nalezněte) Zapne číslování řádků nebo opatření řádků odrážkami. Vyzkoušejte možnosti. Přechod na další číslo pomocí ENTER. Dále lze pomocí příkazu VLASTNÍ (... číslování -- vlastní) nastavit různé další možnosti (nastavení typu písma, zarovnání číslování, číslování od apod. -- vyzkoušejte) Problém při kopírování očíslovaného textu: číslování není od č. 1 (vyzkoušejte). Odstranění -- kurzorem jste na prvním řádku textu, příkaz Odrážky a číslování--číslování--číslování seznamu--číslovat od začátku. Úkol A) Vytvoř seznam žáků vaší skupiny (alespoň 8 lidí), Jméno každého žáka začíná odrážkou (automaticky). B) Ukončete stránku a celý seznam okopírujte na stranu 2.(konec stránky, CTRL+ENTER. )Změňte odrážky na číslování (od 1) C) Okopírujte ještě jednou na stejnou stranu 2 (vynechte mezeru cca 2 cm). Číslování začíná znovu od 1. Pomocí víceúrovňového číslování dopište ke každému žákovi 2 jeho charakteristické vlastnosti (viz příklad), druhá úroveň odrážky. Nastavte ve druhé úrovni odsazení textu 1,1 cm VZOR: (je tam ale celá skupina) 1) Petr pilný snaživý 2) Jana hezká chytrá D) Celé okopírujte ještě jednou. Dodělejte 3-úroveň, písmena (viz vzor) 3. úroveň je vždy jen u 1 vlastnosti druhé úrovně a rozvijí ji, vždy je 1-2 rozvíjející vlastnosti (příklad) stačí u 3 žáků Ve třetí úrovni je odsazení textu 4 cm VZOR (pro jednoho, dělate to ale pro všechny) 1) Petr pilný A) strašně moc B) pomáhá tím celému okolí snaživý E) Okopírujte celé ještě jednou na novou stranu. Změňte první úroveň na písmena, druhou na čísla a třetí na odrážky (všechno takové typy, které jste ještě nepoužili). Odrážky použijte s obrázkem. F) V celém souboru nastavte číslování stránek (do zápatí uprostřed, číslování je pomocí římských čísel (i,ii, iii.) a začíná číslem 3, Vložit čísla stránek) Samostatně vyzkoušejte příkaz Formát Ohraničení a stínování Stínování použít na text.!!! Musíte si samozřejmě označit nějaký text --- pak to vyzkoušejte. Co se stalo?? Co udělá použití na odstavec??? G) Uložte jako ODRAZKY a je to za Vámi. 7

8 Pro hodnocení chci vidět 1x seznam s odrážkami 1x s čísly okopírováno a dodělána druhá úroveň (vlastnosti) Okopírováno a u 3 žáků třetí úroveň Okopirováno ještě jednou a nastaveno dle vzoru Použití ohraničení a stínování 8 Vzor A) Petr 1 pilný 2 snaživý B) Petr 1 pilný 2 snaživý strašně moc pomáhá tím celému okolí strašně moc pomáhá tím celému okolí 8

9 Word test č. 1 (má 3 části, cvičení1,2,3) Samostatné cvičení Word (č.1) 1. Nahrajte soubor GOPAS 9 2. Tabulka, která se v textu nachází, bude umístěna na samostatné stránce. Tato stránka bude orientována na šířku s okraji 1,5 cm dole, 2 cm nahoře, vpravo a vlevo. Zbývající text bude pokračovat na další stránce orientované na výšku s okraji 2,5 cm nahoře a dole a 2 cm vpravo a vlevo. (konec stránky: CTRL+ENTER ; soubor vzhled stránky, pro různou orientaci zvolit od tohoto místa dále ) 3. Úprava tabulky: a) Šířku prvního sloupce tabulky nastavte na 7,5 cm, ostatní sloupce budou mít šířku 1,5 cm. b) Odstraňte sloupec skupina a prázdné řádky tabulky. c) Výšku všech řádků nastavte přesně na 1 cm d) Obsah buněk zarovnejte na střed svisle e) Vložte na konec prázdný řádek a rozdělte slučte aby tvořil jednu buňku a pak rodělte na 27 buněk (vše v příkaze TABULKA vlastnosti tabulky, tabulka odstranit, tabulka vložit, tabulka rozdělit buňky) 4. Upravte styl Normální: Arial (písmo), 12 (velikost), do bloku (zarovnání). (formát styly a formátování) 5.. Vložte do zápatí číslo stránek. (vložit čísla stránek) 6. Proveďte barevnou změnu stylu NADPIS 1 (červeně). Dále všechny nadpisy za tabulkou (barevné) převeďte do stylu nadpis 1 7. Vytvořte obsah na konec textu (vložit rejstřík a seznamy obsah) 7. Pomocí příkazu NAHRADIT odstraňte v textu veškeré podtržení (nahradit --- nastavím více- formát podtržené v najít. A v nahradit nic) 8. Pomocí stylu nadpis 2 napište celkem 5 nadpisů (kamkoliv a cokoliv). Styl nadpis 2 opět barevný ( tak jako jsme to dělali u Japonska a Moravy ) 9. Zaveďte do Nadpisu 1 a do Nadpisu 2 víceúrovňové číslování 10. Proveďte aktualizaci obsahu (klávesa F9 --- nebo pravé tlačítko) 11. Pomocí osnovy proveďte srovnání kapitol nadpisu 1 za tabulkou abecedně (zobrazit osnova vyberu úroveň 1 označím tabulka seřadit) 9

10 10 Samostatné cvičení Word (č.2) Hromadná korespondence Návod na hromadnou korespondenci máte na předchozích listech, je možné si jej na obrzovku i stánnout z www adresy předmětu Do dokumentu Pozvánka na testy ECDL vložte slučovací pole Oslovení 1, Jméno, Příjmení, Ulice, Město, PSČ, Oslovení 2 ze souboru Poštovní adresy. Ve sloupci oslovení máte KÓD = muž, oslovení Vážený pan, 2 = žena Vážená paní (příkaz Pokud pak jinak) Slučovací pole vám umožní zobrazovat a tisknout pozvánky s individuálními adresami a také určit podmínku, podle které budete adresáty vybírat. Úpravu výsledného dopisu volte tak, aby byl co nehezčí (nejsprávnější) Proveďte sloučení do nového dokumentu název DOPISY-POSILAME (tedy máte mít 2 soubory Pozvánka na testy ECDL a DOPISY-POSILAME Samostatné cvičení Word (č.3) 1. Stáhněte si soubory text1 a text2 do Vašeho adresáře (jsou RTF) 2.. Otevřete dokument text1 v programu Microsoft Word. Nastavte Rozložení při tisku (zpbrazit) a zobrazení 78% (v panelu nástrojů) 3. Uložte tento dokument ve formátu dokument Word (tedy jako DOC soubor) Řešení: Z nabídky Soubor zvolte Uložit jako a z nabídky Soubory typu Dokument Word. 4. Otevřete soubor text2. (nastavení viz bod 2) 5. Překopírujte první odstavec dokumentu text2 na konec textu1. 6. Vyhledejte v textu1 slovo software a pomocí NAHRADIT jej nahraďte slovem programové vybavení v červen= barvě 7.. Zformátujte 5. odstavec textu1 tak, aby byl zarovnán do bloku, řádkování 2,5, mezery před 12, mezery za 18 a orámován Řešení: Vyberte požadovaný text a použijte nabídky Formát Odstavec řádkování, násobky 2,5, mezery před Dále Ohraničení a stínování 8. Zformátujte 6. odstavec textu1 tak, aby písmo bylo červené na žlutém pozadí. Řešení: Vyberte požadovaný text a použijte nabídky Formát / Písmo 9. Na konec textu1 napište na samostatný řádek vzorec kyseliny sírové. Řešení: Použijte dolní indexy. 10. Pod vzorec kys. sírové napište na samostatnou řádku paragraf, zavináč a srdíčko. Dejte do zelené barvy velikosti 25 Řešení: vložit -- symbol 11. Před vzorec kys. sírové vložte konec stránky. Řešení: Zvolte nabídku Vložit / Konec. (CRTL+ENTER) Odesíláte na mail následující soubory (jména mohou být i jiná) samozřejmě zpracované, tedy ne ty původní!!! GOPAS Pozvánka na testy ECDL DOPISY-POSILAME Text1 A už bude známčička. 10

11 11 NOVINOVÉ SLOUPCE Možnosti: a) napsat text a pak jej zformátovat do sloupců b) nastavit si sloupce předem Ad a) Označ text -- Ikona Sloupce(nalezněte) ---vyber počet sloupců. Text se převede do sloupců. Jednotlivé sloupce lze upravovat, např. měnit šířku (pravítko), dělení slov, zarovnání apod.. Pokračování v řádkové úpravě za jednotlivými sloupci: --- kurzor na poslední znak v posledním sloupci --- VLOŽIT KONEC konec oddílu na stejné stránce --- ikona Sloupce, označit jeden sloupec Ad b) Nastaví se stejně (ikona Sloupce). Přechod na psaní do druhého (dalšího) sloupce VLOŽIT KONEC ZALOMENÍ SLOUPCE (klávesová zkratka CTRL + SHIFT + ENTER) Návrat do řádkové úpravy jako výše Příkaz FORMÁT SLOUPCE Lze nastavit počet sloupců, čáry mezi sloupci, použití (od tohoto místa dále, na vybraný oddíl), šířky sloupců apod. Vyzkoušejte Úkol na sloupce ždy na začátek napište libovolný dvouřádkový text (není ve sloupcích) a dále na konec taktéž libovolný dvouřádkový (cokoliv, viz vzor) VZOR tady je ten dvouřádkový text xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ***************************************** *********************************************************** *********************************************************************************************** tady je ten dvouřádkový text xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tady je ten dvouřádkový text xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ***************************************** **************************************************** **************************************************** ******************************************* ******* tady je ten dvouřádkový text xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tady je ten dvouřádkový text xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ******************************* **************** ******************************* ************ ******************************* **** ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssss xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 11

12 12 Poslední věcička na Word A potom budeme dělat nanečisto a načisto závěrečný Word-test Do libovolného textu co máte vložte libovolný obrázek. Celkem 4x (nebo 4 různé). Zento obrázek pomocí vlastností umístěte před textem za textem obtékání těsné obtékání obdélník Kontrola všeho z wordu ---dostáváte známku Máte mít: Soubor HAF Tabulka Styly (Japonsko nebo Morava) Dopis táborníkovi Sloupce Odrážky Obrázek za textem apod. 12

13 A poslední věci z Wordu a poslední známka z Wordu Poslední ( pátá ) známka na 1. čtvrtetí. Posíláte mailem jako jeden soubor (z hodiny ČT ) A) Vytvořte tuto tabulku (texty psát nemusíte) musí jít psát vpravo nahoru (Příjmový..) Organizace PŘÍJMOVÝ pokladní doklad č.... ze dne...přílohy: Přijato (od) (jméno a adresa) KČ...h slovy Účel platby Rozpočtová skladba Schválil(i) Podpis pokladníka ÚČETNÍ DOKLAD ze dne č.... Text Účtovací předpis (Dal-účet) KČ h Přezkoušel(i) Zaúčtoval dne dne B) Do libovolného textu, který okopírujete do souboru s tabulkou (např. text HAF ) vložte libovolný obrázek. Celkem 4x (nebo 4 různé). Tento obrázek pomocí vlastností umístěte před textem za textem obtékání těsné obtékání obdélník C) Vytvořte úkol na sloupce viz str. 11 D) Editor rovnic VLOŽIT --- OBJEKT EDITOR ROVNIC --- Napište toto ( ukáži vám to individuálně ) x 2x x + 2 : x [ x + 1] Zvětšení a zmenšení vytvořeného vzorce práce s objektem (pomocí myši) 2 a b 3 c 5 d. c i= 1 α + 2 i β i Shrnutí známek za první čtvrtletí: GOPAS + HROMADNÁ SOUBOR TEXT1 ODRÁŽKY SPOLEČNÉ SOUBORY VE ŠKOLE ÚKOLY (zde) x = x x A příště jdeme na excel!!! 13

14 14 14

Na začátek drobné opáčko (aby bylo vidět co umíte/neumíte )

Na začátek drobné opáčko (aby bylo vidět co umíte/neumíte ) RNDr. Václav Opatrný Počítače 2.A. Veškeré soubory,úkol, texty naleznete na: www.skola-opatrny.wbs.cz Na začátek drobné opáčko (aby bylo vidět co umíte/neumíte ) A) Psaní textů symboly apod. ÚKOL 1 (ukládáte

Více

odpis (v prvním roce tedy pořizovací cena minus

odpis (v prvním roce tedy pořizovací cena minus Informační technologie O4 www.skola-opatrny.wbs.cz Ekonomické výpočty v Excelu (problém 1) A)Výpočty odpisů 1) ROVNOMĚRNÉ Vzorový (zamčený) soubor ODPISYR) Vytvořte si následující tabulku ( tabulka odpisů

Více

odpis (v prvním roce tedy pořizovací cena minus

odpis (v prvním roce tedy pořizovací cena minus Informační technologie E4 www.skola-opatrny.wbs.cz Ekonomické výpočty v Excelu (problém ) A)Výpočty odpisů ) ROVNOMĚRNÉ Vzorový (zamčený) soubor ODPISYR) Vytvořte si následující tabulku ( tabulka odpisů

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

Příjmení, jméno... Třída... Skupina...Počet bodů...

Příjmení, jméno... Třída... Skupina...Počet bodů... Příjmení, jméno... Třída... Skupina...Počet bodů... Zdrojové soubory se nachází na síťové jednotce disku H:. Do této složky ukládejte všechny výsledné soubory. Do složky rovněž uložte úkoly OBK, jejich

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97)

Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97) Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97) V následujícím textu jsou zapsány nabídky, příslušné podnabídky a záložky, které je nutné volit a hodnoty nastavení, které je třeba nastavit.

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi Hromadná korespondence Pracovní list pro žáky Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková Únor 2013 Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Hromadná korespondence

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

INFORMATIKA WORD 2007

INFORMATIKA WORD 2007 INFORMATIKA WORD 2007 Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Střední

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

INTERSTENO 2015 Budapest World championship professional Word Processing

INTERSTENO 2015 Budapest World championship professional Word Processing OPERAČNÍ SYSTÉM WORD PROCESSING SOFTWARE (TEXTOVÝ PROCESOR) ID SOUTĚŽÍCÍHO Úloha A-1 Instrukce pro účastníky Otevřete dokument YEAROFLIGHT, ihned ho uložte/převeďte do YEAROFLIGHTXXX.DOC NEBO DOCX, kde

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Vzorový zápočtový test. Windows

Vzorový zápočtový test. Windows Vzorový zápočtový test Windows 1. Otevřete okno Průzkumníka. 2. Ve složce Dokumenty vytvořte novou složku s názvem Vašeho příjmení (např. Kratky). Na tuto složku se budeme v dalším textu odvolávat jako

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

2. Cvičení Formáty dat, jednoduché vzorce

2. Cvičení Formáty dat, jednoduché vzorce 2. Cvičení Formáty dat, jednoduché vzorce 1. Vytvořte složku s vaším příjmením a jménem. 2. Otevřete soubor MS Excel, uložte ho do vaší složky pod názvem 02_Priklad. K názvu nepřidávejte své jméno, při

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Přejmenování listu Dvakrát klepněte na pojmenování listu, napište nový název a potvrďte klávesu ENTER.

Přejmenování listu Dvakrát klepněte na pojmenování listu, napište nový název a potvrďte klávesu ENTER. Výplň a ohraničení tabulky Označte text, z nabídky vyberte Formát Buňky Ohraničení (nejdříve vyberte typ, pak barvu a nakonec typ ohraničení (dole, vnitřní atd...). Změna formátu písma (styl, velikost,

Více

Microsoft. Word. Styly použití a definování. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Styly použití a definování. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Styly použití a definování Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Styly Styl = souhrn všech nastavených vlastností textu (velikost, řez, zarovnání, prokládání

Více

INFORMATIKA WORD 2007

INFORMATIKA WORD 2007 INFORMATIKA WORD 2007 Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Střední

Více

Náměty samostatných cvičení

Náměty samostatných cvičení Náměty samostatných cvičení 153 1 Editace dokumentu 2.1 až 2.3 Formát: písmo, ohraničení a stínování, odstavec 2.4 Formát: odrážky a číslování Náměty samostatných cvičení Připravte text, který upozorňuje

Více

Příprava dokumentů textovým procesorem II.

Příprava dokumentů textovým procesorem II. Příprava dokumentů textovým procesorem II. Zpracování textu v textovém procesoru Microsoft Word 2007 Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská

Více

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ Pracovní list pro žáky Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková 2013 Odrážky a číslování pracovní

Více

Manuál k tvorbě absolventské práce

Manuál k tvorbě absolventské práce Manuál k tvorbě absolventské práce VLOŽENÍ ČÍSLA STRÁNKY... 2 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO VKLÁDÁNÍ ČÍSEL STRÁNEK... 2 ŘÁDKOVÁNÍ 1,5... 3 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO ŘÁDKOVÁNÍ... 3 ZAROVNÁNÍ TEXTU DO BLOKU... 4 OBRÁZKOVÝ

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Hodnocení soutěžních úloh Kategorie kancelářské aplikace Soutěž v programování 28. ročník Krajské kolo 2013/2014 10. až 12. dubna 2014 1 Chráněné krajinné oblasti České republiky Koeficient 1 Připrav prezentaci,

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

Formátování obsahu adminweb

Formátování obsahu adminweb Formátování obsahu adminweb verze 24032015 1 Obsah 1. Možnosti formátování textu...3 2. Formátování v editoru...4 3. Tabulka pro pozicování obsahu...5 4. Tabulka se stylem... 6 5. Šablony...7 6. Obrázky

Více

ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ. Odrážky

ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ. Odrážky ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ Odrážky a číslování používáme ve Wordu pro zpřehlednění nebo členění textu. Máme na výběr mnoho možnosti, které se liší podle zvyklostí nebo použité grafiky. Odstavec Odrážky Máme dvě

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

INTERSTENO 2011 Paris World championship professional word processing

INTERSTENO 2011 Paris World championship professional word processing POUŽITÝ OPERAČNÍ SYSTÉM POUŽITÝ SOFTWARE PRO WORD PROCESSING SOUTĚŽNÍ ID A 1 Instrukce pro soutěžící Otevřete koncept dokumentu WINDENERGY.DOC, ihned jej uložte jako WINDENERGYXXX.DOC nebo DOCX, kde XXX

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL19 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL19 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word styly, tabulky, obrázky Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL19

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010. Regionální soutěž MS Office část Word metodické poznámky

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010. Regionální soutěž MS Office část Word metodické poznámky Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Regionální soutěž MS Office část Word metodické poznámky Ing. Irena Bambuchová rok vydání 2010 počet stran 7 OBSAH Soutěžní

Více

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček Název (téma) Oblast zařazení do RVP Ročník, věková kategorie Učivo Word Test znalostí Informační a komunikační technologie IKT textové editory 14-15 let Všeobecné znalosti o Wordu Cíle (kompetence) Žák

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová TÉMA: Formuláře Sekretářka společnosti Naše zahrada, a.s. předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. ZADÁNÍ:

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - tabulka

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - tabulka VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - tabulka Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Označení materiálu VY_32_INOVACE_ST_IKT_01 Název školy Střední průmyslová

Více

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu POUŽITÝ OPERAČNÍ SYSTÉM POUŽITÝ SOFTWARE PRO WORD PROCESSING SOUTĚŽNÍ ID A 1 Instrukce pro účastníky Otevřete dokument TRANSPORT.DOC, ihned uložte jako TRANSPORTXXX.DOCneboDOCX,kde XXX je Vašesoutěžní

Více

Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon. Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly

Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon. Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly Jan Málek 11.6.2010 Formát stránky Před psaním textu bychom se měli rozmyslet, na jaký formát papíru případně

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY Oddíly, styly, poznámka pod čarou, revize, obsah, rejstřík, záložka, citace a seznamy literatury, vzorce, vložené a propojené objekty, oddíly, zabezpečení.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-210

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-210 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Administrace webových stránek

Administrace webových stránek Administrace webových stránek Obsah Kontakt technické podpory... 2 Přihlášení... 2 Změna textového obsahu... 3 Nahrávání/mazání obrázků... 5 Vložení obrázku do textu... 6 Nastavení pozice obrázku vůči

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

PRÁCE S DOKUMENTEM. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: srpen 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

PRÁCE S DOKUMENTEM. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: srpen 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika PRÁCE S DOKUMENTEM Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace WORD.

Více

Pracovní list č. 7. Microsoft Word 2010 odrážky a číslování. Odrážky

Pracovní list č. 7. Microsoft Word 2010 odrážky a číslování. Odrážky Pracovní list č. 7 Microsoft Word 2010 odrážky a číslování strukturování textu do bodů a podbodů pás karet Domů, část Odstavec kontextové menu automatické odrážky a číslování (viz Možnosti automatických

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu Microsoft Office Word vzhled dokumentu Karel Dvořák 2011 Práce se stránkou Stránka je jedním ze stavebních kamenů tvořeného dokumentu. Představuje pracovní plochu, na které se vytváří dokument. Samozřejmostí

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

8. Cvičení Kopírování objektů mezi aplikacemi MS Office

8. Cvičení Kopírování objektů mezi aplikacemi MS Office 8. Cvičení Kopírování objektů mezi aplikacemi MS Office 1. Na Ploše vytvořte složku s názvem 08_Priklad. K názvu nepřidávejte své jméno, při vkládání úlohy do IS VŠFS se vaše jméno připojí k názvu automaticky.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons. ze sady: 2 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 Kancelářský software určeno pro: 3. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika: 18-20-M/01 Informační

Více

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat.

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat. Word textový editor Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem Karta Domů schránka vyjmout vložit kopírovat kopírovat formát písmo velikost písma volba písma barva písma tučné podtržené zvýraznění

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

1.2. Formátování odstavce

1.2. Formátování odstavce 1.2. Formátování odstavce 1.2.1. Pokročilé nastavení řádkování Pokročilé nastavení řádkování najdete v dialogovém okně Odstavec, které zobrazíte klepnutím na šipku v pravém dolním rohu skupiny Odstavec

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

Microsoft Word (opakování formátování, práce s objekty atd.)

Microsoft Word (opakování formátování, práce s objekty atd.) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram Microsoft Word (opakování formátování, práce s objekty atd.) Mgr. Radka Hlaváčová VY_32_INOVACE_Inf.Hl.20-1 - Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání:

Více

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH Ve Wordu tedy můžeme nastavovat vlastnosti písma, vlastnosti odstavce a také vlastnosti stránky. Přesuneme se na záložku ROZLOŽENÍ STRÁNKY, kde tyto najdeme v levé části. Další

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Konání kurzu financováno z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224 Microsoft PowerPoint

Více

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi ŠŤASTNÁ PLANETA. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi ŠŤASTNÁ PLANETA. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi ŠŤASTNÁ PLANETA Pracovní list pro žáky Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková 2013 Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko,

Více