Excel tabulkový procesor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Excel tabulkový procesor"

Transkript

1 Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců, přepsání nastavíme kurzor do této buňky a píšeme nový text, vymazání - nastavíme kurzor do této buňky a stiskneme DEL Dlouhý text přesahuje přes další buňky, pokud jsou prázdné. Nejsou-li prázdné, zobrazí se jen část textu. Nastavení šířky sloupce a výšky řádku, označení buněk do bloku, označení nesouvislých částí držíme klávesu CTRL Vytvoření jednoduché tabulky ohraničení, barva buňky Jednoduché vzorce

2 Formát buňky záložky: - číslo umožňuje nadefinovat, jak se bude hodnota v buňce zobrazovat zarovnání slouží pro nastavení zarovnání obsahu buňky - písmo detailní nastavení parametrů písma - ohraničení slouží k nastavení typů čar a k určení toho, z jakých stran budou buňky jakým typem čáry ohraničeny - vzorky nastavení pozadí buňky - zámek obsahuje funkci zamykání Jednoduché funkce Ohraničení buněk buďto tlačítkem nebo Formát buňky - Ohraničení nejdříve vybrat typ a barvu čáry a potom označit čáry. Sloučit buňky označíme buňky, které chceme sloučit a použijeme, buď tlačítko, které zároveň zarovná text na střed nebo Formát buňky Zarovnání zaškrtnout Sloučit buňky. Zalomit text - je-li text v buňce příliš dlouhý a buňka vpravo není prázdná, je třeba zalomit text - Formát buňky Zarovnání - zaškrtnout Zalomit text nebo na stejné záložce zarovnat text do bloku Rozkopírováni údajů do ostatních buněk Excel nabízí nakopírování prvního řádku v tabulce do ostatních řádků a přitom přizpůsobí hodnoty ve vzorcích vždy na konkrétní řádek.

3 Levým tlačítkem myši klepneme na buňku, kterou chceme kopírovat, najedeme na pravý dolní roh buňky, až se tvar myši změní na černý křížek. Se stisknutým levým tlačítkem táhneme na požadovanou pozici. Nastavení šířky sloupce pomocí dvojité šipky v šedém pruhu Formát Sloupec Přizpůsobit přizpůsobí šířku sloupce obsahu Formát Sloupec Šířka nastaví určitou šířku sloupce Totéž platí i pro výšku řádku Ohraničení buňky Nejprve vybrat styl a barvu a potom naklikat zvolené ohraničení Formát buňky záložka Číslo Vlastní zde můžeme nastavit styl formátování podle našich potřeb. Např. nebo

4 Pondělí 12. prosince Tvorba vzorců - dvěma způsoby a) ručně napsat do buňky přímo, u složitějších vzorců je nutná znalost syntaxe b) pomocí průvodce pomocí dialogových oken je uživatel provázen jednotlivými fázemi tvorby vzorce karta Vzorce

5 Funkce Když Dopočítání faktury sloupce G až K

6 Použité vzorce Vnořená funkce Když - používá se, mohou-li nastat víc jak dvě možnosti. Není-li podmínka splněna, znovu klikneme na funkci Když Relativní a absolutní adresování Relativní zápis adresy umožňuje změnu adresy při kopírování. Při absolutním zápisu adresy se adresa buňky při kopírování nemění

7 Absolutní adresu dostaneme zapsáním znaku $ před sloupec a řádek. Nejjednodušším způsobem je označení adresy buňky a stisknutí klávesy F4 Funkce Rank - vrátí pořadí čísla v seznamu čísel; jeho relativní velikost vzhledem k hodnotám seznamu

8 Funkce Countif - vrátí počet buněk v zadané oblasti, které splňují požadované kritérium

9 Funkce Svyhledat - vyhledá hodnotu v krajním levém sloupci tabulky a vrátí hodnotu ze zadaného sloupce ve stejném řádku. Tabulka musí být standardně seřazena vzestupně

10 Funkce Sumif sečte buňky vybrané podle zadaných kritérií Grafy Základní vytvoření grafu označíme do bloku tabulku, pro kterou chceme vytvořit graf, pak klikneme na kartu Vložení a vybereme vhodný typ grafu Když máme označený graf, otevřou se Nástroje grafu, kde jsou tři nové karty Návrh, Rozložení a Formát Na kartě Návrh můžeme - zaměnit řádky za sloupce přehození osy X a Y - změnit výběr dat v grafu - vybrat rozložení grafu - vybrat styl zobrazení grafu

11 Na kartě Rozložení lze - zadat název grafů, názvy os - přidat popisky dat - změnit jednotky na osách apod. Na kartě Formát je možné nalézt nástroje pro změnu vzhledu grafu Veškeré změny grafů můžeme provést dvojklikem do oblasti, kterou chceme změnit. Tím se nám se nám otevře vhodné okno. Procvičení úpravy grafů Spojnicový graf úprava čísla na ose

12 Výsečový graf používáme, chceme-li zobrazit rozdělení celku (100 %) na části Kombinovaný graf okno Formát datové řady záložka Tvar XY bodové grafy Data uspořádaná v listu do sloupců nebo řádků mohou být vykreslena jako XY (bodový) graf. Bodové grafy zobrazují vztahy mezi číselnými hodnotami v několika datových řadách nebo vykreslují dvě skupiny čísel jako jednu řadu souřadnic XY. Bodový graf má dvě osy hodnot, jedna řada číselných dat je zobrazena podél vodorovné osy (osy x), druhá podél svislé osy (osy y). Tyto hodnoty jsou zkombinovány do jednotlivých datových bodů a zobrazeny v nerovnoměrných intervalech nebo shlucích. Bodové grafy se

13 obvykle používají pro zobrazení a porovnání číselných hodnot, například vědeckých, statistických nebo technických dat. Velkou výhodou tohoto typu je, že umožňuje přiřadit stejné hodnotě x více různých hodnot y. K vytvoření grafů goniometrických funkcí je třeba nejprve převést stupně na radiány. Radiány se použijí ve vzorcích pro výpočet sinu a cosinu. Graf se používá XY bodový Vedlejší osa používáme ji v případě, pokud se hodnoty v jednotlivých datových řadách výrazně liší nebo pokud používáte smíšené typy dat (například cenu a množství), můžete zobrazit jednu nebo více datových řad na vedlejší svislé ose (ose hodnot). Měřítko vedlejší svislé osy je závislé na hodnotách odpovídající datové řady. Klikneme pravým tlačítkem do jedné datové řady a zvolíme Formát datové řady

14 Pro lepší přehlednost Je dobré změnit také typ grafu Filtry a řazení Setřídění databáze 1. Klepneme levým tlačítkem do libovolné buňky databáze (popř. označíme celou databázi) 2. Otevřeme záložku Data a klepneme na ikonu 3. V otevřeném okně Seřadit zvolíme sloupec, který budeme řadit a pořadí Filtry 4. Chceme-li řadit měsíce kalendářně, zvolíme v Pořadí - Vlastní seznam a vybereme měsíce Filtrování je rychlý a snadný způsob vyhledání a práce s podmnožinou dat v oblasti. V oblasti, u které byl použit filtr, se zobrazí pouze řádky splňující kritéria zadaná pro daný sloupec. V aplikaci Microsoft Excel jsou k dispozici dva příkazy sloužící k filtrování oblastí: a. Automatický filtr pro jednoduchá kritéria, který obsahuje také filtrování podle výběru.

15 Dole na stavovém řádku můžeme přečíst součet, průměr, max atd. z vybrané oblasti b. Rozšířený filtr jedna podmínka ve dvou a více sloupcích - chcete-li nalézt data, která splňují jednu podmínku ve dvou a více sloupcích, zadejte všechna kritéria v oblasti kritérií do jednoho řádku. Celá tabulka Vybraná kritéria

16 Pod tabulkou vynecháme řádek, nakopírujeme hlavičky sloupců a zapíšeme záznamy, které mají být filtrovány Na rozdíl od řazení nedojde při filtrování ke změně uspořádání oblasti. Filtrování dočasně skryje řádky, které nechcete zobrazit. Při filtrování řádků v aplikaci Excel je možné podmnožinu oblasti upravit, zformátovat, vynést v grafu nebo vytisknout, aniž by bylo nutné změnit uspořádání této podmnožiny nebo ji přesunout. Záložka Data - Upřesnit Dole na stavovém řádku můžeme přečíst součet, průměr, max atd. z vybrané oblasti