O nás 1/2015. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O nás 1/2015. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře"

Transkript

1 O nás 1/2015 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, před několika dny opět začal nový rok. Připadá na něj kulaté výročí smrti Mistra Jana Husa. V pondělí 6. července 2015 od jeho upálení v Kostnici uplyne již 600 let. Přípravami na výročí se odpovědně zabývají i na táborské radnici. V prosinci minulého roku byli představitelé táborských církví pozváni na setkání se zástupci města. Vzájemně jsme se informovali o tom, jak si chceme šestisté výročí upálení Mistra Jana připomenout. V souvislosti s výročím se chystá skutečně mnoho akcí. Svou troškou do mlýna husovských oslav přispěje i náš sbor. K přednášce o Janu Husovi jsme do Tábora pozvali bratra Roberta Harta. Přednáška by měla proběhnout v naší táborské modlitebně v neděli 21. června 2015 od 14 hod. S oslavami podobných výročí bývá ovšem spojeno i určité úskalí. Ono úskalí spočívá v tom, že velmi snadno zůstaneme jen u oslavování. Smysl připomínání Husova života ale nespočívá v pouhém obdivování jeho víry a odvahy. Pravý smysl je jinde: Nechat se inspirovat jeho 1

2 životním příběhem a pokračovat ve směru, který svým jednáním naznačil. Přesně jak nám radí Bible: Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře! (Žd 13.7 EP) Mnohdy snad až příliš samozřejmě předpokládáme, že jsme na straně Husově, že bychom si s ním rozuměli. Přitom je dost dobře možné, že kdyby se mezi námi objevila osobnost Husova ražení, lezla by nám příšerně na nervy. Až tak, že bychom se toho člověka moc rádi zbavili. A nebo možná ne. Záleží na tom, jaký je náš vztah k Boží pravdě, jestli ji doopravdy milujeme. A právě láska k pravdě je Husovým hlavním odkazem. Krásně to vystihl J. A. Komenský ve svém Kšaftu umírající matky Jednoty bratrské. Jednota bratrská je tu zosobněna jako umírající matka. Potomkům a příbuzným odkazuje své duchovní poklady. Nezapomíná ani na svůj národ. Jemu odkazuje: Napřed, milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán, a kterouž on s pomocníkem svým i jinými mnohými věrnými Čechy krví svou zpečetil, 1 Stěžejním odkazem Jana Husa je láska k čisté Boží pravdě. Právě tu lásku k čisté Boží pravdě bychom si od Jana Husa měli vzít především. Chtít znát pravdu a snažit se podle pravdy žít. I když je ta pravda někdy nepohodlná nebo nepopulární. Rozhodně neprohloupíme, když si budeme lásku k ní pěstovat i v tomto jubilejním roce. Petr Jareš 1 J. A. Komenský, Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské, Praha 1879, str. 24 2

3 O knize Účel modlitby Nedávno vyšla pozoruhodná kniha od Edwarda Boundse ( ) s názvem Účel modlitby. Chci se s vámi podělit o několik zajímavých postřehů a o tom, jak nesmírně důležitá je pro nás křesťany modlitba. Jako modlitebníci se stáváme těmi, kteří spoluutvářejí Boží plány na zemi. Modlitby našich předků (otců i matek) jsou věčné a prokazují nadcházejícímu pokolení tu největší službu. Žádejte je podmínka, kterou nám Bůh klade, aby Jeho úmysly mohly vítězit. Autor varuje před modlitbou bez opravdovosti a vytrvalosti. Máme se modlit s naléhavostí, zaujatostí, neodbytně a opakovaně. Jen vroucí a opravdová modlitba může ovlivnit Boha. Naše prosby mohou selhat, když nežádáme a nevytrváme. Autor nabádá muže, aby se stali muži modlitby. E. Bounds cituje celou řadu hlubokých modliteb věřících lidí různých dob. Za zmínku stojí jeden příklad modlitby bez ustání oblíbeného lékaře 17. století Thomase Browna: Rozhodl jsem se modlit se víc a modlit se bez ustání, modlit se na všech místech, kde to jen klid dovolí, v domě, na silnici i na ulici, aby v tomto městě nezůstala jediná ulice nebo průchod, které by nesvědčily o tom, že jsem na Boha nezapomněl. Mám v úmyslu, až půjdu kolem jakéhokoliv kostela, využít modlitbu a poprosit Boha, aby tam byl uctíván v Duchu a aby v něm duše nacházely záchranu, modlit se denně za své pacienty a za pacienty jiných lékařů. Až budu vcházet někam do domu, chci říct, ať tu zůstává pokoj Boží, když si vyslechnu kázání, chci se modlit za požehnání Boží pravdy 3

4 a za toho, kdo ji předává, když spatřím krásného člověka chci Bohu děkovat, že ho stvořil, a modlit se, aby mu přidal i vnitřní krásu, aby jeho vnější i vnitřní já byly v souladu, když uvidím znetvořeného člověka, chci se modlit, aby mu Bůh dal zdravou duši a časem při vzkříšení také vnější krásu. Marie Eretová Návštěva památníku Osvětim v Polsku 27. ledna tomu bude 70 let, co byl osvobozen sovětskou armádou koncentrační tábor Osvětim. Němci na poslední chvíli tábor evakuovali, vězni byli vyháněni na pochody smrti nebo odváženi v otevřených vagónech do jiných táborů. Transporty určené do rakouského Mauthausenu projížděly v těch lednových dnech i naším krajem a většina vězňů cestou zemřela. Sklady v Osvětimi zapálili, plynové komory vyhodili do vzduchu, takže v táboře bylo zastiženo jen zbylých asi sedm a půl tisíce lidí. Po skončení války byl tábor zachován jako památník a každý rok sem přijíždí přes milion návštěvníků z celého světa. V sobotu 15. listopadu jsme si mohli někteří z nás toto místo prohlédnout také. Cestu obětavě připravil Milan Ježek, který už tam jednou byl a domluvil nám nyní i průvodce v češtině. Cestovali jsme v počtu jedenácti ve třech autech. Město Osvětim leží mezi Katovicemi a Krakovem, trasa vedla před Brno a Ostravu. 4

5 Naše výprava v koncentračním táboře Osvětim I Prohlídku jsme zahájili v původním táboře Osvětim I, nacházejícím se přímo ve městě. Vstupuje se tam bránou s nápisem Arbeit macht frei (práce osvobozuje). Tábor je tvořen řadami cihlových patrových baráků, kterých je přes dvacet, a byla to původně polská dělostřelecká kasárna. Prostranství mezi baráky sloužilo pro apely. Zde vězni každý den museli dlouho stát kvůli sčítání. V některých barácích jsou dnes expozice. Ve velkých skleněných vitrínách je k vidění obrovské množství bot, brýlí, hřebenů, nádobí, kufrů, berlí nebo protéz, které sem s sebou vezli lidé v transportech. Jedna vitrína byla plná ustřižených vlasů. Ty se dále průmyslově zpracovávaly jako izolační výplně. Jsou tu vystaveny také plechovky s nápisem Cyklon B, které obsahovaly křemelinu nasycenou jedem, 5

6 z níž se po vysypání do komory uvolňoval jedovatý kyanovodík. V původním stavu zůstala i táborová věznice s hladomornami a mučírnami ve sklepení. Dvůr za věznicí byl popraviště. Pokud utekl nějaký vězeň, odvetou za útěk bylo odsouzeno k smrti deset náhodně vybraných vězňů. Pamětní deska zde připomíná statečný čin polského řeholníka Maxmiliána Kolbeho, který tehdy nabídl svůj život za jiného. Z roku 1947 zůstala šibenice, na které byl popraven bývalý hlavní komandant tábora Rudolf Höss, když se ho podařilo dopadnout v Německu a předat do Krakova. Jen na dohled odtud stojí vila, v níž během války žil s rodinou. V rohu tábora je plynová komora s kremačními pecemi. Ta jediná nebyla poškozena, protože ke konci války už sloužila jako sklad. Kyvadlové autobusy převážejí návštěvníky do tři kilometry vzdáleného tábora Osvětim II Březinka (Auschwitz-Birkenau). Po konferenci ve Wannsee, kde bylo v lednu 1942 rozhodnuto o konečném řešení židovské otázky (endliche Loesung), směřovalo sem nekonečné množství transportů především se Židy z řady zemí. Od nás to bylo z ghetta Terezín. Lidé nic netušili o tom, co je čeká na Východě. Zde po vysídlení několika vesnic naplánovali Němci nový mnohem větší tábor s třemi sty baráky. Vlaky s dobytčími vagóny vjížděly bránou na rampu a po rozdělení na muže a ženy následovaly selekce. Lékaři SS ukazovali palcem doleva nebo doprava. Většina odcházela k nedalekým krematoriím s plynovými komorami, hrstka zůstala naživu vybrána k práci. Lidé odcházející do komor nebyli nijak evidováni a komory byly maskovány jako sprchy. Obsluhu těchto otřesných továren na smrt 6

7 vykonávalo tzv. sonderkommando, jehož členové kvůli utajení byli pak také likvidováni. Během jediného dne zde dokázali umučit několik tisíc lidí. Popel házeli do řeky nebo použili jako hnojivo. Stáli jsme tu u propadliště s ruinami krematoria, viděli jsme schody vedoucí do suterénu, kde se lidé svlékali, ženám stříhali vlasy a pak byli namačkáni do komory. Také schody do laboratoře a pitevny doktora Mengeleho. V barácích je možno zahlédnout třípatrové ubikace, kam se ukládali vězni noc. Jinde díry hromadných latrín. Dřevěné baráky sem byly navezeny jako inventář po bývalých stájích pro koně. Z většiny dnes zůstaly jen komíny a základy. Kolem tábora trčí strážné věže a také plot s dráty elektrického napětí. I když se nacisté snažili o utajení svých hrozných činů, přesto mnohé důkazy zůstaly. Našlo se například album s fotografiemi a přeživší vydávali svědectví. Osvětim je strašnou skvrnou světa i potvrzením pravdivosti slov Písma o povaze padlého člověka. Jeho nohy spěchají prolévat krev Bohunka Laurynová Ohlédnutí za akcí Muži 18+ Milé setry a milí bratři Druhý víkend v říjnu 2014 se uskutečnila akce Muži 18+. Na setkání jsme mimo diskusí nad tématy Role muže v rodině, Výchova dětí a Sexualita sportovali (až na výjimky ), jedli skvělý guláš šéfa kuchyně Pavla 7

8 Kvasničky, řezali dříví tupou pilou atd. Mě osobně se akce moc líbila, ačkoliv mě trochu zklamala účast na rozcvičce v sobotu ráno. Požádal jsem bratry i o jejich ohlédnutí za akcí. Luděk Hanzal Já jsem ocenil, že jsem mohl poznat jiné bratry. Názory druhých byly mnohdy podnětné. Zase o kus mi to přiblížilo Boha. Další příležitost učit se vycházet s druhými, naslouchat, respektovat Ti co nejeli, nevědí jak daleko je to místo od Aše. Miroslav Lintner Pro mě osobně jsou vždy takováto setkání povzbuzením, inspirací či napomenutím proto, jaký můj život je. A to v tom kladném směru. Povzbudí mě to, že stále jsou kolem mě lidi, kteří mají snahu či touhu vzepřít se těžkostem, které je potkávají. Inspirací je pro mne, že někdy to dělají lépe než já. Stále jsou pro mne takováto setkání objevování něčeho nového. Nevím, jak mi dlouho vydrží poznávat Boží stvoření, jehož součástí jsme i my lidé. Někdy se ptám, proč jsou Boží záměry či jednání s námi tak skryté. Na mysl mi pak přichází verš z knihy Přísloví 25.2: Sláva Boží je věc ukrýt, sláva králů je věc prozkoumat. Sice nejsem král, ale rád pátrám po tom, k čemu mě Bůh stvořil. Moje svědectví o setkání mužů je, že nikde se mi tak dobře nesdílí život jako mezi věřícími muži. Povídám si s kolegy v práci, s lidmi které potkávám na cestách, s lidmi 8

9 v hospodě i ze sousedství, ale vždycky tomu chybí další rozměr, bez kterého je to všechno tak moc a moc chudé. Tím rozměrem je naděje, kterou máme v Kristu Ježíši. Koloským : On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. Kdo chce tedy poznávat Boha dál a dál, tak má k tomu jedinečnou příležitost právě mezi muži, kteří se snaží chodit po Božích cestách (i když někdy klopýtají ). Václav Hrdlička Ze staršovstva V prosinci 2014 staršovstvo projednalo nabídku Evy Markové, která působí jako misionářka v Rusku, na uspořádání prezentace o své službě v našem sboru. Dále bychom rádi pozvali do sboru Daniela Haslingera, který organizuje zájezdy do Izraele, aby uspořádal přednášku o současné situaci v Izraeli a v arabském světě. Za členy sboru byli přijati manželé Hana a Martin Hrazánkovi, kteří naše společenství již několik let navštěvují. Slavnostní přijetí za členy sboru se uskuteční Luděk Hanzal 9

10 Narozeniny Petr Eret Blanka Ježková Samuel Kubů Tobiáš Kubů Marie Eretová Kryštof Novák Marie Hladíková Vít Kocába Filip Vaněk Martina Ukropcová Daniel Gasidlo Božena Samcová Jana Svobodová Alžběta Žigová Jitka Pomahačová Adolf Kotouček Marek Chlebo Ivana Pospíchalová Bohumil Král Miroslav Špalle Jitka Žigová Johanka Cimbulková Hana Eberlová Zkouška pěveckého sboru neděle Impact Cheerleading PEEWEE: pondělí ; čtvrtek (gymnastika) JUNIOR: pondělí ; čtvrtek (gymnastika) SENIOR: pondělí ; čtvrtek (gymnastika) 10

11 Tábor (Modlitebna CB, Bechyňská 1636/2): neděle 9.30 shromáždění čtvrtek kursy Beta (tel.: ) čtvrtek biblická hodina pátek setkání mládeže Chýnov (u Čmelíkových, Turovecká 354): neděle 9.00 shromáždění úterý biblická hodina Veselí nad Lužnicí (Modlitebna CB, Husova 344): neděle 9.00 shromáždění 1. středa v měsíci biblická hodina další středy modlitební hodina Strměchy (u Hladíkových, čp. 7): 1., 3. a 5. neděle v měsíci (tel.: ) Skupinky Eretovi: úterý 19.30, Třebízského 1353, Tábor, tel.: Hrazánkovi: sobota (je nutné se domluvit), Ke hvězdárně 476, Sezimovo Ústí 2, tel.: Kubů / Jurovi: pátek 20.30, Mládeže 434 nebo Za školkou 444, Chýnov, tel. - O. Kubů: (je lepší se domluvit, kde zrovna jsme) skupinka sester Tábor: každé druhé úterý 20.30, Modlitebna CB, Bechyňská 1636/2, Tábor, tel.: Božena Samcová: středa 16.30, Fügnerova ul., Tábor, tel.: Smrčinovi: sudý pátek 18.00, Luční 731, Soběslav, tel.:

12 Tábor Veselí Chýnov Strměchy ne Hrdlička Cimbulka Jareš Cimbulka SVP út Cimbulka ekum st Jareš ekum čt Ekum hod v CB ne Jareš SVP Kadlec Cimbulka ne Ekum hod v ČCE út Jareš čt Jareš so Ekum hod v ŘKC ne Kubů Jareš DN Petr Svoboda Jareš út Jareš čt Cimbulka ne Jareš / Žiga Cimbulka Cimbulka ekum út Hrdlička čt Jareš ne mládež Cimbulka Jareš SVP Jareš 8. ledna shromáždění ve Vožici a Čekanicích 9. ledna ekumenické shromáždění v Třeboni 22. ledna shromáždění ve Vožici a Čekanicích Kazatelé Petr Jareš mail: tel.: Roman Cimbulka mail: tel.: ; Redakce Zdeněk Holcman mail: Vydává Sbor Církve bratrské v Táboře, Bechyňská ulice 1636/2, Tábor Číslo bankovního účtu: /

O nás 11/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 11/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 11/2013 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, letos už podruhé píši tyto řádky před volbami, avšak vy je čtete až po volbách. Vzpomínáte na vzrušenou atmosféru lednových

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj!

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj! únor 2015 číslo 2 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Proč trpíme 5 Vzpomínka na dobu před 70 lety 5 Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 7 Rozhovor se sr. Faustynou Kublovou

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 3 BŘEZEN VÁŽENÍ ČTENÁŘI, půst je obdobím strohosti a čistoty, a tak si i já pokud možno odpustím vzletné úvahy a ozdobné fráze.

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘI, VÁŽENÍ ČTENÁŘI! I TENTOKRÁT NABÍZÍM NEJPRVE REKAPITULACI TOHO, CO JSME PROŽÍVALI MINULÝ MĚSÍC. Bohumiličtí se po mnoha letech, kdy

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč. Na poslední cestu

Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč. Na poslední cestu 11 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč Na poslední cestu V hospici je tomu jinak než v nemocnici. Na původní diagnóze nezáleží. Klient hospice

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014 OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín Červen 2014 DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban Milí čtenáři Okénka, číslo našeho farního časopisu, jež berete do rukou je věnováno především

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostravě

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostravě Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostravě Pravidelná shromáždění: Ostrava každá neděle každá středa Frenštát pod Radhoštěm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. neděle v 15,00 hodin každé 2.

Více

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa.

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. 67 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ prosinec 2013 Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. (Více na straně 10-11) Foto: Michal

Více

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14 1 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 cena 25 Kč roční předpatné 290 Kč Kdo bude jako dítě Být jako dítě znamená umět přijímat, ať je to pomoc a služba nebo odpuštění a nová životní možnost. Prostě brát,

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Nedělní listy 9/2012. JEŽÍŠ, ne CAESAR, toť. Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji.

Nedělní listy 9/2012. JEŽÍŠ, ne CAESAR, toť. Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. Nedělní listy 9/2012 7. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 9. září - 14. neděle po trojici Čtení: Ž 125; Iz 35, 4-7a; Jk 2, 1-10.14-17; Mk 7, 24-37 Láska nikdy nezanikne.

Více

Nechte děti a nebraňte jim, aby ke mně přicházely; neboť právě takovým, jako jsou ony, patří nebeské království

Nechte děti a nebraňte jim, aby ke mně přicházely; neboť právě takovým, jako jsou ony, patří nebeské království 6 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Nechte děti a nebraňte jim, aby ke mně přicházely; neboť právě takovým, jako jsou ony, patří nebeské království (Mat 19,14) 2 ŽIVOT FARNOSTI V OBRAZECH FCHODOVINY

Více

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE?

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Vánoce jsou v naší mysli svátky dětí, dárků, zvyků, tradic, hojnosti. A mnohý si řekne: Pro mě už to není, mně to nic neříká, já Vánoce neslavím.

Více

Každý má. právo. slyšet ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA

Každý má. právo. slyšet ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA cc Každý má právo slyšet ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 3/2009 Ročník XIX Březen 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Filipanům Marek Orko Vácha Benefiční koncert pro Adopci na dálku Ztrácejí se nám farnosti... Rekordní výsledek Tříkrálové

Více