This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "This is the Internet version of the user s guide Print only for private use."

Transkript

1

2 Obsah Seznámení s telefonem Telefonování Zprávy Práce s obrázky Zábava Připojení Další funkce Odstraňování potíží Důležité informace Rejstřík Další podporu, informace, data ke stažení a podrobnosti o nastavení telefonu lze získat na webu 1

3 Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Tuto příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky zdůvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechna práva vyhrazena. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Číslo publikace: CS/LZT R2A Upozornění: Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. Tato informace se týká také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112. V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služby. Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly Bezpečné a efektivní použití a Omezená záruka. 2

4 Seznámení s telefonem Sluchátko Tlačítko fotoaparátu Tlačítko hlasitosti Funkční tlačítko Tlačítko Zpět Zásuvka pro kartu Memory Stick Micro (M2) Tlačítko menu činností Mikrofon Navigační tlačítko Infračervený port Funkční tlačítko Tlačítko pro mazání Vypínač Konektor nabíječky a USB 3

5 Přehled menu PlayNow * Fotoaparát Správce souborů*** Karta Vše Obrázky... Karta V telefonu Obrázky... Karta Na paměťové kartě Obrázky... Hovory*** Karta Všechny hovory Karta Přijaté hovory Karta Odchozí hovory Karta Zmeškané hovory Internetové služby* Zprávy Napsat novou Doručené zprávy Moji přátelé* Volat hlas. schr. Koncepty Zprávy k odesl. Odeslané zprávy Uložené zprávy Šablony Nastavení Kontakty** Možnosti: Rychlé vytáčení Moje vizitka Skupiny** Kontakty na SIM** Speciální čísla Upřesnit Nový kontakt Organizátor Kalendář Úkoly Poznámky Kalkulačka Synchronizace Časovač Stopky Aplikace Paměť kódů Budíky Zábava Služby online* Hry VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Dálkové ovládání Záznam zvuku Prohlídka Přehrávač Budíky Budík Opakovaný budík Zvuk budíku Nastavení Všeobecné Zvuky a upozor. Displej Hovory Připojení* 4

6 Ikony ve stavovém pruhu Ikona Popis Ukazuje intenzitu signálu sítě GSM. Ukazuje stav baterie. Ukazuje stav nabíjení baterie. Máte zmeškaný příchozí hovor. Upozornění funkcí volání a zpráv jsou vypnuta, budík je stále zapnutý. Signalizuje přijetí textové zprávy. Signalizuje přijetí ové zprávy. Signalizuje přijetí zprávy MMS. Právě probíhá hovor. Signalizuje připomenutí události. Signalizuje připomenutí úkolu. Aktivační příkaz je aktivován. * Některá menu závisí na síti, jejím provozovateli a předplacených službách. ** Možnosti, které jsou k dispozici, když jsou jako výchozí nastaveny kontakty v telefonu. Pokud jsou jako výchozí nastaveny kontakty na kartě SIM, možnosti se změní. *** Mezi kartami a dílčími menu lze procházet pomocí navigačního tlačítka. Další informace % 12 Pohyb v systému menu....zobrazí se více možností. 5

7 Symboly v příručce V této příručce se používají následující příkazové symboly: } K procházení a výběru použijte navigační tlačítko % 12 Pohyb v systému menu. Stiskněte střed navigačního tlačítka. Stiskněte navigační tlačítko nahoru. Stiskněte navigační tlačítko dolů. Stiskněte navigační tlačítko vlevo. Stiskněte navigační tlačítko vpravo. % Viz také strana... Poznámka Označuje službu nebo funkci závislou na síti nebo předplacených službách. Proto nemusí být všechna menu telefonu dostupná. Další informace získáte od provozovatele sítě. Sestavení telefonu Před použitím telefonu nejprve vložte kartu SIM a potom připojte a nabijte baterii. Uložte své kontakty do karty SIM, než ji vyjmete z jiného telefonu. Kontakty mohou být uloženy v paměti telefonu, % 21 Kontakty. 6

8 Vložení karty SIM 1 Odsuňte kryt a zvedněte jej. 2 Vložte kartu SIM. Zkontrolujte, zda je karta SIM umístěna pod stříbrnými držáky. 3 Vložte baterii do telefonu tak, aby štítek směroval nahoru a konektory proti sobě. 4 Umístěte kryt na telefon a zasuňte na místo. 7

9 Nabíjení baterie 30 min. 2,5 hod. 1 Připojte nabíječku k telefonu. Symbol blesku na konektoru nabíječky musí směřovat vzhůru. 2 Než se zobrazí ikona baterie může uplynout 30 minut. 3 Počkejte asi 2,5 hodiny, než bude ikona baterie signalizovat, že je baterie zcela nabitá. Stisknutím lze aktivovat obrazovku s indikací nabíjení. 4 Vytažením odpojte nabíječku. 8

10 Doba hovoru nebo pohotovostního režimu se může také znatelně zkrátit z důvodu opotřebení baterie amůže být nutné vyměnit baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Sony Ericsson % 75 Baterie. Karta Memory Stick Micro (M2) Kartu Memory Stick Micro (M2) lze používat k ukládání například obrázků. S telefonem není dodávána žádná karta Memory Stick Micro (M2). Kartu Memory Stick Micro (M2) lze dokoupit a přidat tak telefonu více úložného prostoru. Pokud používáte kartu Memory Stick Micro (M2), můžete nastavit, aby se všechny obrázky automaticky ukládaly na kartu Memory Stick Micro (M2) % 40 Možnosti fotoaparátu. 9

11 Vložení a vyjmutí karty Memory Stick Micro (M2) BKB /y rrr S/N XXXXXXAABBCC yywwww BKB /y rrr S/N XXXXXXAABBCC yywwww 1 Odsuňte kryt a zvedněte jej. 2 Vložte paměťovou kartu Memory Stick Micro (M2) do slotu. 3 Paměťovou kartu Memory Stick Micro (M2) uvolníte ze slotu zatlačením na její hranu. 10

12 Kód PIN K aktivaci služeb v telefonu může být nutný kód PIN od provozovatele sítě. Zadané číslice kódu PIN jsou skryty znakem *. To neplatí, pokud kód PIN začíná stejnými číslicemi jako některé tísňové číslo, například 112 nebo 911. Důvodem je, aby bylo možno vidět a volat tísňová čísla bez zadání kódu PIN. % 21 Tísňová volání. Stisknutím tlačítka je možné opravit chyby. Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje % 63 Zámek karty SIM. Zapnutí a vypnutí telefonu 1 Telefon lze vypnout nebo zapnout stisknutím apřidržením tlačítka. 2 Vyžaduje-li karta SIM zadání kódu PIN, zadejte jej. 3 Při prvním spuštění vyberte jazyk menu v telefonu. 4 } Ano, pokud si přejete zobrazovat instrukce a tipy průvodce nastavením, nebo } Ne. Průvodce nastavením je také dostupný pomocí systému menu, } Nastavení } Všeobecné } Průvodce. 11

13 Volání a přijímání hovorů Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo a uskutečněte volání } Volat. } Ukončit ukončení hovoru. Pokud telefon zvoní, můžete hovor přijmout } Přijmout. Další informace % 19 Provádění a přijímání hovorů. Pohyb v systému menu Položky hlavního menu jsou zobrazeny na ploše jako ikony. Některá dílčí menu zahrnují karty zobrazené na obrazovce. Stiskněte navigační tlačítko uprostřed nebo ve směru: Stisknutím přejdete na plochu nebo k výběru ikon. Pro pohyb v systému menu a mezi kartami lze použít tlačítka,, nebo. Stisknutím tlačítka lze přejít zpět o jednu úroveň v systému menu nebo ukončit funkci nebo aplikaci. Stisknutím a přidržením tlačítka lze přejít do pohotovostního režimu. Stisknutím tlačítek lze vybrat možnosti zobrazené na obrazovce přímo nad těmito tlačítky. Stisknutím tlačítka lze odstranit položky. Chcete-li zobrazit nápovědu k vybraným funkcím, přejděte na položku menu a vyberte } Inform. } Další otevření seznamu možností. Zkratky V pohotovostním režimu je možné přejít přímo na funkci pomocí, nebo. 12

14 Vytvoření zkratky pro pohotovostní režim 1 Pokud například tlačítko nemá vytvořenou zkratku, } Ano. 2 Přejděte na funkci, pro kterou chcete vytvořit zkratku, } Zkratka. Úprava zkratky pro pohotovostní režim 1 } Nastavení } Všeobecné } Zkratky, vyberte existující zkratku pro tlačítko, nebo, kterou chcete upravit, } Upravit. 2 Přejděte na funkci, } Zkratka. Menu činností Menu činností umožňuje prohlížet a přidávat události apřistupovat k záložkám a zkratkám. Otevření menu činností Stiskněte tlačítko a pomocí tlačítek a vyberte kartu. Karty menu činností Nové události zmeškané hovory a zprávy atd. Vlastní zkratky aplikace, které jsou spuštěny v pozadí, a zkratky. Zkratky můžete přidávat, mazat a měnit jejich pořadí. Záložky záložky v Internetu. Chcete-li, aby se nové události zobrazovaly jako text v okně namísto v menu činností, } Nastavení } Všeobecné } Nové události } V okně. Menu pro vypnutí Menu pro vypnutí umožňuje vypnout telefon, zapnout tichý režim nebo aktivovat profil. Další informace o profilech % 60 Profily. 13

15 Otevření menu pro vypnutí Stiskněte tlačítko a v seznamu vyberte možnost. Správce souborů Soubory, jako jsou obrázky, videa, zvuky, schémata, hry a aplikace, jsou uloženy ve složkách v paměti telefonu. Pokud máte vloženou kartu Memory Stick Micro (M2), můžete ukládat soubory na kartu Memory Stick Micro (M2). Soubory, které se nepodařilo rozeznat, se ukládají do složky Jiné. Karty menu aplikace Správce souborů Správce souborů je rozdělen na tři karty. Zobrazené ikony označují místo uložení souborů. Všechny soubory celý obsah paměti telefonu a paměťové karty Memory Stick Micro (M2). V telefonu celý obsah paměti telefonu. Na paměťové kartě celý obsah paměťové karty Memory Stick Micro (M2). Informace o souboru Pokud je soubor chráněn, nemusí být jeho kopírování nebo odeslání možné. Chcete-li zobrazit informace o souboru, zvýrazněte soubor, } Další } Informace. Přesunutí nebo kopírování souboru 1 } Správce souborů. Vyberte složku a přejděte k souboru, } Další } Správa souborů. 2 Vyberte možnost Přesunout nebo Kopírovat. 3 } Paměťová karta nebo } Paměť telefonu. 4 Vyberte složku, nebo vyberte } Nová složka, pojmenujte složku, } OK. 5 } Vložit. 14

16 Výběr více souborů 1 } Správce souborů, vyberte soubor, } Další } Označit. 2 } Označit více nebo } Označit vše. Výběr souborů provedete tak, že přejdete na soubor a } Označit nebo } Zruš. ozn. Kontrola stavu paměti } Správce souborů } Další } Využití paměti. Formátování karty Memory Stick Micro (M2) Kartu Memory Stick Micro (M2) můžete zformátovat, pokud z ní chcete odstranit všechny informace, nebo pokud byly informace poškozeny. Formátování karty Memory Stick Micro (M2) } Správce souborů } Další } Formátovat kartu } Ano a zadejte kód zámku telefonu. Další informace % 64 Zámek telefonu. Přenos souborů Další informace % 57 Přenos souborů. Jazyky Vyberte jazyk pro menu telefonu a pro psaní. Změna jazyka telefonu } Nastavení } Všeobecné } Jazyk } Jazyk telefonu a vyberte jazyk. V pohotovostním režimu můžete stisknutím 0000 zvolit angličtinu, nebo stisknutím 8888 zvolit automatický jazyk. 15

17 Výběr jazyků psaní 1 } Nastavení } Všeobecné } Jazyk } Jazyk psaní. 2 Přejděte na jazyk a } Označit. Takto vyberte všechny jazyky. } Uložit. Zadávání písmen Zadání znaků použitím textového vstupu multitap Tiskněte až se zobrazí požadovaný znak. Stisknutím lze přepínat mezi velkými a malými písmeny. Pomocí tlačítek lze zadávat číslice (stiskněte apřidržte tlačítko). Stisknutím tlačítka odstraníte písmena a čísla. Stisknutím tlačítka vytvoříte mezeru. Stisknutím tlačítka zadáte nejběžnější interpunkční znaménka. Metodu psaní změníte stisknutím a přidržením tlačítka. Textový vstup T9 Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník, který rozpozná nejběžněji používaná slova pro každou sekvenci stisknutí tlačítek. Každé tlačítko stačí stisknout pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku. 16

18 Zadání písmen pomocí textového vstupu T9 1 Přejděte do funkce, ve které lze zadávat text, například } Zprávy } Napsat novou } Zpráva SMS. 2 Pokud například chcete napsat slovo Jane, stiskněte,,,. 3 Pokud se nabídne jiné slovo, než které potřebujete, stiskněte opakovaně tlačítko nebo. Budou nabízena alternativní slova. Pokud chcete slovo přijmout a přidat mezeru, stiskněte tlačítko. Pokud chcete slovo přijmout bez přidání mezery, stiskněte tlačítko. 4 Pokračujte v psaní zprávy. Pokud chcete zadat tečku nebo jiná interpunkční znaménka, stiskněte tlačítko a pak opakovaně nebo. Stisknutím tlačítka přijmete znaménko a přidáte mezeru. Přidání slov do slovníku textového vstupu T9 1 Při zadávání znaků } Další } Napsat slovo. 2 Upravte slovo pomocí textového vstupu multitap. Mezi písmeny lze procházet pomocí tlačítek a. Pro smazání znaku použijte tlačítko. Chcete-li smazat celé slovo, stiskněte a přidržte tlačítko. 3 Po dokončení úprav slova } Vložit. Slovo bude přidáno do slovníku textového vstupu T9. Při příštím zadání tohoto slova pomocí textového vstupu T9 se slovo zobrazí jako alternativní slovo. Výběr jiné metody vstupu Před zadáním znaků nebo během zadávání znaků stiskněte apřidržte tlačítko a vyberte jinou metodu vstupu. Možnosti dostupné při zadávání znaků } Další zobrazí možnosti zadávání znaků. 17

19 Výměna krytu Style-Up Některé sady mohou obsahovat náhradní kryty Style-Up. Kryt vyměníte následujícím postupem. Výměna předního krytu 1 Abyste sejmuli přední kryt, nalezněte výstupky po stranách předního krytu. 2 Pomocí palce a ukazováčku zvedněte přední kryt z telefonu, jak vidíte na obrázku. 3 Chcete-li nasadit nový přední kryt, najděte výstupky ve spodní části předního krytu a otvory ve spodní části rámu telefonu. 4 Umístěte výstupky do otvorů a zaklapněte přední kryt na místo. Výměna zadního krytu % 7 Vložení karty SIM. 18

20 Telefonování Provádění a přijímání hovorů Zapněte telefon a zkontrolujte, zda jste v dosahu sítě amůžete uskutečňovat a přijímat hovory % 11 Zapnutí a vypnutí telefonu. Pokud předplacené služby zahrnují službu identifikace volajícího čísla (CLI) a číslo volajícího je identifikováno, zobrazí se toto číslo na displeji. Pokud je číslo uloženo ve složce Kontakty, zobrazí se jméno, číslo a obrázek volajícího. Pokud je příchozí volání uskutečněno ze zakázaného čísla, zobrazí se zpráva Volající se skrytou identitou. Volání Zadejte telefonní číslo (případně se směrovým číslem země asměrovým číslem oblasti) a zahajte hovor } Volat. } Ukončit ukončení hovoru. Opakované vytočení čísla Při selhání spojení se zobrazí otázka Opakovat?. Stiskněte } Ano. Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál. Přijetí nebo odmítnutí hovoru Otevřete telefon. Pokud je telefon již otevřený, } Přijmout. Odmítnutí volání Zavřete telefon, } Obsazeno, nebo rychle dvakrát stiskněte tlačítko hlasitosti. 19

21 Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka Během hovoru lze zvýšit nebo snížit hlasitost stisknutím tlačítka nebo. Výběr více možností během volání } Další a vyberte možnost. Vypnutí mikrofonu Stiskněte a přidržte tlačítko stiskněte a podržte tlačítko. Chcete-li pokračovat, znovu. Použití hlasitého reproduktoru během hlasového hovoru } Další } Zapnout reprod. nebo } Vypnout reprod. Zmeškané hovory Když zmeškáte hovor a možnost Nové události je nastavena na hodnotu Menu činností, zobrazí se zmeškaný hovor v menu činností. Chcete-li zmeškané číslo vytočit, } Volat. Pokud je možnost Nové události nastavena na hodnotu V okně, zobrazí se zpráva Zmeškané hovory:. } Ano zobrazení zmeškaných hovorů v seznamu hovorů, } Ne zobrazení později. Seznam volání V seznamu volání jsou uloženy informace o posledních hovorech. Vytočení čísla ze seznamu volání V pohotovostním režimu } Hovory a vyberte kartu. Přejděte na jméno nebo číslo, na které chcete volat, } Volat. 20

22 Přidání čísla ze seznamu volání do kontaktů 1 V pohotovostním režimu } Hovory a vyberte kartu. Přejděte na číslo, které chcete přidat, } Další } Uložit číslo. 2 Vyberte kontakt, ke kterému chcete přidat číslo, nebo vyberte } Nový kontakt. Tísňová volání Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM či bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě GSM. V některých zemích se mohou používat jiná tísňová čísla. Provozovatel sítě může na kartu SIM uložit další místní tísňová čísla. Uskutečnění tísňového volání Zadejte například 112 } Volat. Zobrazení místních tísňových čísel } Kontakty } Možnosti } Speciální čísla } Tísňová čísla. Kontakty Zvolte Kontakty v tel. pro podrobné informace uložené vpaměti telefonu, nebo Kontakty na SIM pro jména a čísla uložená na kartě SIM. Výběr výchozích kontaktů 1 } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Výchozí kontakty. 2 Vyberte možnost Kontakty v tel. nebo Kontakty na SIM. 21

23 Přidání kontaktu 1 } Kontakty } Nový kontakt } Přidat. 2 Vyberte Jméno: } Přidat, zadejte jméno, } OK. 3 Vyberte Nové číslo: } Přidat, zadejte číslo, } OK. 4 Pouze pro telefonní kontakty: Vyberte typ čísla. Procházejte mezi kartami a do jednotlivých polí zadejte další informace. Chcete-li zadat symboly, například } Další } Přidat symbol, vyberte symbol, } Vložit. Chcete-li kontakt uložit, } Uložit. U všech čísel zadejte znak + a kód země. Přidání obrázku nebo vyzvánění ke kontaktu 1 } Kontakty, vyberte kontakt, } Další } Upravit kontakt. 2 Vyberte příslušnou kartu a potom vyberte Obrázek nebo Vyzvánění, } Přidat. Vyberte soubor a } Uložit. Nastavení výchozího čísla pro kontakt Chcete-li nastavit, které telefonní číslo kontaktu se má zobrazovat jako první, } Kontakty, přejděte na kontakt, } Další } Výchozí a vyberte číslo. Přidání vlastní vizitky } Kontakty } Možnosti } Moje vizitka, zadejte informace pro vizitku, } Uložit. Odeslání vlastní vizitky } Kontakty } Možnosti } Moje vizitka } Odeslat vl. vizitku. 22

24 Volání na kontakt v telefonu } Kontakty. Přejděte na kontakt, který chcete volat, nebo zadejte jeho počáteční písmena. Pomocí tlačítek a vyberte číslo, } Volat. Volání na kontakt na kartě SIM Pokud jsou Kontakty na SIM nastaveny jako výchozí, } Kontakty, vyberte ze seznamu jméno a číslo, } Volat. Pokud jsou Kontakty v tel. nastaveny jako výchozí, } Kontakty } Možnosti } Kontakty na SIM, vyberte ze seznamu jméno a číslo, } Volat. Správa kontaktů Kopírování kontaktů do a z paměti telefonu a karty SIM. Kopírování jmen a čísel na kartu SIM 1 } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Kopírovat na SIM. 2 Vyberte možnost Kopírovat vše nebo Kopírovat číslo. Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny. Kopírování kontaktů na kartě SIM do kontaktů v telefonu 1 } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Kopírovat ze SIM. 2 Vyberte možnost Kopírovat vše nebo Kopírovat číslo. Automatické ukládání na kartu SIM 1 } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Aut. uložení na SIM. 2 Vyberte možnost Zapnuto. 23

25 Zálohování kontaktů na kartě Memory Stick Micro (M2) } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Zálohovat na kartu } Ano. Obnovení kontaktů z karty Memory Stick Micro (M2) } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Obnovit z karty } Ano } Ano. Odesílání kontaktů Chcete-li odeslat vybraný kontakt, } Další } Odeslat kontakt a vyberte metodu přenosu. Chcete-li odeslat všechny kontakty, } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Odeslat vš. kont. Úprava kontaktu v telefonu 1 } Kontakty, vyberte kontakt, } Další } Upravit kontakt. 2 Vyberte kartu a upravte informace o kontaktu } Uložit. Úprava kontaktu na kartě SIM 1 Pokud jsou Kontakty na SIM nastaveny jako výchozí, vyberte } Kontakty. Pokud jsou Kontakty v tel. nastaveny jako výchozí, vyberte } Kontakty } Možnosti } Kontakty na SIM. 2 Vyberte jméno a číslo, které chcete upravit. 3 } Další } Upravit kontakt a upravte jméno a číslo. Odstranění kontaktů Chcete-li odstranit vybraný kontakt, stiskněte. Chcete-li odstranit všechny kontakty, } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Odstranit vš. kont. } Ano a } Ano. Jména a čísla na kartě SIM se neodstraní. 24

26 Kontrola stavu paměti } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Využití paměti. Počet položek, které lze uložit do telefonu nebo na kartu SIM, závisí na dostupné paměti. Synchronizace kontaktů Další informace % 52 Synchronizace. Rychlé vytáčení Telefonní čísla, ke kterým chcete mít snadný přístup, můžete uložit na pozice 1 až 9 v paměti telefonu. Nastavení nebo nahrazení čísel rychlého vytáčení 1 } Kontakty } Možnosti } Rychlé vytáčení. 2 Přejděte na pozici, } Přidat nebo Nahradit a vyberte telefonní číslo. Rychlé vytáčení V pohotovostním režimu zadejte číslo rychlého vytáčení (1-9) } Volat. Hlasová schránka Zahrnují-li předplacené služby použití schránky, může volající v případě, že nemůžete hovor přijmout, zanechat hlasovou zprávu. Zadání čísla hlasové schránky Stiskněte a přidržte tlačítko, } Ano, zadejte číslo, } OK. Toto číslo lze získat od provozovatele sítě. 25

27 Volání hlasové schránky Pokud jste zadali číslo hlasové schránky, stiskněte a přidržte tlačítko. Kontrola čísla hlasové schránky } Zprávy } Nastavení } Číslo hlas.schránky. Přesměrování volání Hovory můžete přesměrovat například na záznamník. Když je aktivována funkce Omezení hovorů, nejsou dostupné některé možnosti funkce Přesměrování. Aktivace přesměrování 1 } Nastavení } Hovory } Přesměrování. 2 Vyberte typ hovoru a možnost přesměrování, } Aktivovat. 3 Zadejte telefonní číslo, na které chcete přesměrovat volání, a } OK, nebo } Procház. a vyberte kontakt. Deaktivace přesměrování Přejděte na možnost přesměrování } Deaktivovat. Kontrola všech možností přesměrování } Nastavení } Hovory } Přesměrování } Zkontrolovat vše. Obsluha více než jednoho hovoru Telefon umožňuje obsluhovat současně více hovorů. Signalizace čekajícího hovoru Pokud je tato funkce aktivní, ozve se při přijetí druhého hovoru tón. 26

28 Aktivování služby čekajícího hovoru } Nastavení } Hovory } Ovládání hovorů } Signalizace čekajícího hovoru } Aktivovat. Uskutečnění druhého hovoru } Další } Podržet podržení aktivního hovoru. Zadejte číslo, které chcete vytočit, } Volat. Přijetí druhého hovoru Máte-li druhý příchozí hovor, můžete provést tyto operace: } Přijmout a podržet aktivní hovor. } Obsazeno odmítnout hovor a pokračovat v probíhajícím hovoru. } Nahradit aktivní přijmout hovor a ukončit aktivní hovor. Obsluha dvou hovorů Pokud jeden hovor probíhá a druhý je podržený, můžete provést následující operace: } Další } Přepn. přepnutí mezi hovory. } Další } Sloučit hovory sloučení hovorů. } Další } Spojit hovory spojení hovorů. Odpojíte se od obou hovorů. Zjistěte od provozovatele sítě, zda jsou tyto funkce podporovány. } Ukončit } Ano obnovení podrženého hovoru. } Ukončit } Ne ukončení obou hovorů (závisí na podpoře operátora). Třetí hovor nelze přijmout, dokud není ukončen jeden z prvních dvou hovorů nebo pokud hovory nejsou sloučeny do konferenčního hovoru. 27

29 Konferenční hovory Konferenční hovor zahájíte připojením probíhajícího hovoru a podrženého hovoru. Potom podržíte konferenční hovor a zavoláte až pěti účastníkům, které můžete přidat, nebo pouze uskutečnit další hovor. Sloučení obou hovorů do konferenčního hovoru } Další } Sloučit hovory. Přidání nového účastníka 1 } Další } Podržet. Podrží se sloučené hovory. 2 } Další } Další hovor a zavolejte další osobě. 3 } Další } Sloučit hovory. 4 Opakováním postupu můžete přidat další účastníky. Uvolnění účastníka } Další } Uvolnit účastníka a vyberte účastníka. Soukromá konverzace 1 } Další } Hovořit s účast. a vyberte účastníka. 2 } Další } Sloučit hovory, chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru. Dvě hlasové linky Pokud vaše předplatné podporuje službu alternativní linky, můžete uskutečnit samostatné hovory s různými telefonními čísly. Výběr linky } Nastavení } Hovory a vyberte linku 1 nebo 2. 28

30 Změna názvu linky } Nastavení } Displej } Uprav. názvy linek, vyberte jednu z linek a upravte její název. Doba hovoru V průběhu hovoru se na displeji zobrazuje doba trvání hovoru. Můžete zobrazit délku posledního hovoru, všech odchozích hovorů a celkovou dobu volání. Kontrola doby hovoru } Nastavení } Hovory } Doba a cena hov. } Měřiče hovoru. Uzavřené uživatelské skupiny Pokud síť podporuje uzavřené skupiny uživatelů, budete moci dosáhnout nižší ceny hovorů. Je možné vytvořit až 10 skupin. Indexové číslo je třeba získat od provozovatele sítě. Přidání skupiny } Nastavení } Hovory } Ovládání hovorů } Uzavřené skupiny } Upravit seznam } Nová skupina } Přidat. Zadejte název uživatelské skupiny, } Pokrač. Zadejte indexové číslo, } Uložit. Volání mimo uzavřenou uživatelskou skupinu } Nastavení } Hovory } Ovládání hovorů } Uzavřené skupiny } Otevřené hovory } Zapnuto. Volání pouze v rámci skupiny } Vypnuto. 29

31 Tónové signály Použití telefonních bankovních služeb nebo ovládání záznamníku pomocí tónových signálů během volání. Tónové signály lze odeslat stisknutím tlačítek, nebo. Po ukončení volání můžete znaky z obrazovky odstranit stisknutím tlačítka. Chcete-li během hovoru zapnout nebo vypnout odesílání tónů, } Další a vyberte Vypnout tóny nebo Zapnout tóny. Zápisník Během hovoru si lze zapsat telefonní číslo. Po ukončení volání zůstane číslo na displeji, aby na ně bylo možné volat nebo bylo možné je uložit. Ukázání nebo skrytí vlastního čísla Pokud předplacené služby obsahují službu omezení identifikace volajícího čísla (CLIR), můžete své telefonní číslo nechat ukázat či skrýt. Trvalé skrytí nebo ukázání telefonního čísla 1 } Nastavení } Hovory } Zobrazit/skrýt čís. 2 Vyberte možnost Zobrazit číslo, Skrýt číslo nebo Vých. nast. sítě. 30

32 Zprávy Tento telefon umí pracovat s různými typy zpráv. Informace o dostupných službách získáte od poskytovatele služeb, případně na webu Pokud není k dispozici žádná volná paměť, musíte některé zprávy nebo y odstranit, abyste mohli přijímat nové % 33 Dlouhé zprávy. Pokud pošlete zprávu skupině, budou vám účtovány zprávy pro každého jednotlivého člena skupiny. Textové zprávy (SMS) Zprávy SMS mohou obsahovat jednoduché obrázky, animace, melodie a zvukové efekty. Příprava Provozovatel sítě poskytuje číslo servisního centra, které slouží k odesílání a přijímání textových zpráv. Toto číslo může být již uloženo na kartě SIM, jinak je nutné číslo přidat ručně. Nastavení telefonního čísla servisního střediska 1 } Zprávy } Nastavení } Zprávy SMS } Servis. středisko. Zobrazí se číslo, pokud je uloženo na kartě SIM. 2 Pokud zde není uloženo žádné číslo, } Nové serv. střed., zadejte číslo včetně mezinárodního znaku + a kódu země, } Uložit. 31

33 Napsání a odeslání zprávy SMS 1 } Zprávy } Napsat novou } Zpráva SMS. 2 Napište zprávu. Pokud chcete vložit do zprávy položku, } Další } Přidat položku. 3 } Pokrač. (Pokud chcete uložit zprávu na později, stiskněte tlačítko a } Ano. Zpráva se uloží do složky Koncepty.) 4 Vyberte Telefonní číslo a zadejte telefonní číslo příjemce, nebo Hledat kontakt a vyberte číslo nebo skupinu z kontaktů. Příjemce lze vybrat také ze seznamu posledních příjemců. 5 Pokud chcete změnit výchozí možnosti zprávy, například pokud požadujete potvrzení o přečtení, } Další } Upřesnit, vyberte možnost, } Upravit, vyberte nastavení, } Hotovo } Odeslat. Zprávu SMS lze převést na zprávu MMS. Při psaní } Další } Na zprávu MMS. Zkontrolování stavu doručení odeslané zprávy } Zprávy } Odeslané zprávy, vyberte zprávu, } Zobrazit } Další } Detaily. Přijímání zpráv Je-li možnost Nové události nastavena na hodnotu Menu činností, zobrazí se přijatá textová zpráva nebo automaticky stažená zpráva MMS v menu činností. Pokud chcete zprávu přečíst, } Zobrazit. Je-li možnost Nové události nastavena na hodnotu V okně, zobrazí se dotaz, zda chcete zprávu přečíst. Chcete-li zprávu číst nebo přehrát hned, } Ano, pokud to chcete udělat později, } Ne. Pokud chcete zastavit přehrávání nebo čtení zprávy, } Zastavit. Zprávu lze zavřít stisknutím tlačítka. 32

34 Volání na číslo ve zprávě Můžete vybrat telefonní číslo, které je zobrazeno ve zprávě, } Volat. Uložení položky ve zprávě SMS 1 Při čtení zprávy vyberte položku, } Další. 2 Vyberte Použít (zobrazí se vybrané číslo), pokud chcete uložit telefonní číslo, nebo Uložit obrázek, pokud chcete uložit obrázek, nebo Uložit záložku, pokud chcete uložit webovou adresu. Uložení zpráv Chcete-li uložit vybranou zprávu, } Další } Uložit zprávu } Uložené zprávy (karta SIM) nebo } Šablony (telefon). Chcete-li uložit více zpráv do složky, vyberte zprávu, } Další } Označit více. Přejděte na zprávu a } Označit. Takto vyberte jednotlivé zprávy. } Další } Uložit zprávy. Odstranění zpráv Chcete-li odstranit vybranou zprávu, stiskněte tlačítko. Chcete-li odstranit více zpráv ve složce, vyberte zprávu, } Další, vyberte Odstranit vš. zpr. nebo Označit více. Pokud označujete více zpráv, přejděte na zprávu a } Označit. Takto vyberte jednotlivé zprávy. } Další } Odstranit zprávy. Dlouhé zprávy Maximální počet povolených znaků ve zprávě SMS závisí na jazyku používaném pro psaní. Delší zprávu lze odeslat propojením dvou a více zpráv. Každá jednotlivá zpráva, která je součástí propojené zprávy, je účtována samostatně. Všechny části dlouhé zprávy nelze přijímat najednou. Maximální počet zpráv, které lze propojit, zjistíte od poskytovatele služeb. 33

35 Zapnutí dlouhých zpráv } Zprávy } Nastavení } Zprávy SMS } Max. délka zprávy } Maximální. Zprávy MMS Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, videozáznamy, fotografie, zvukové záznamy a podpisy. Jsou odesílány prostřednictvím služby MMS (Multimedia Messaging Service služba multimediálních zpráv) do mobilního telefonu nebo prostřednictvím u. Telefony odesílatele i příjemce musí mít předplaceny služby, které podporují zprávy MMS. Příprava Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, % 49 Nastavení. Vytváření a odesílání zpráv MMS Výběr psaní textu a přidání obrázků, zvuku, videa, více stránek, podpisu a příloh. Vytvoření a odeslání zprávy MMS 1 } Zprávy } Napsat novou } Zpráva MMS. 2 } Další, chcete-li do zprávy přidat položku. Při psaní} OK } Další a vložte položku. 3 } Další, chcete-li do zprávy přidat další objekty. Jste-li připraveni zprávu odeslat, pokračujte stejným způsobem jako při odesílání textové zprávy % 32 Napsání a odeslání zprávy SMS. U zpráv MMS máte stejné možnosti jako u textových zpráv % 31 Textové zprávy (SMS). 34

36 Vytvoření vlastního podpisu pro zprávy MMS 1 } Zprávy } Nastavení } Zpráva MMS. 2 } Podpis } Nový podpis a vytvořte svůj podpis jako zprávu MMS. Uložení položky ve zprávě MMS 1 Při čtení zprávy vyberte položku, } Další. 2 Vyberte Použít, pokud chcete uložit telefonní číslo, nebo Uložit záložku, pokud chcete uložit webovou adresu, nebo Uložit položky, pokud chcete uložit například obrázek nebo zvuk. Automatické stažení Vyberte způsob stahování zpráv MMS. } Zprávy } Nastavení } Zpráva MMS } Automat. stažení a vyberte jednu z následujících možností: Vždy automatické stahování zpráv. Tázat v cizí síti dotaz před stahováním zpráv z jiných sítí. Ne v cizí síti stahování zpráv z jiných sítí zakázáno. Vždy dotazovat dotaz před stahováním zpráv. Vypnuto nové zprávy jsou znázorněny ve schránce jako ikony. Chcete-li zprávu stáhnout, vyberte ji a } Zobrazit. Hlasové zprávy Můžete odesílat a přijímat záznamy zvuku jako hlasové zprávy. Telefony odesílatele i příjemce musí mít předplaceny služby, které podporují zprávy MMS. 35

37 Nahrání a odeslání hlasové zprávy 1 } Zprávy } Napsat novou } Hlasová zpráva. 2 Nahrajte zprávu } Zastavit. 3 } Odeslat odeslání zprávy. 4 Vyberte ová adresa, chcete-li zadat ovou adresu, nebo Telefonní číslo, chcete-li zadat číslo příjemce, nebo Hledat kontakt, chcete-li vyhledat číslo nebo skupinu ze seznamu Kontakty, nebo vyberte příjemce ze seznamu posledních použitých příjemců. } Odeslat. Přijímání hlasových zpráv Po obdržení automaticky stažené hlasové zprávy se tato zpráva zobrazí v menu činností, pokud je možnost Nové události nastavena na hodnotu Menu činností. } Přehrát, pokud si chcete zprávu poslechnout. Je-li možnost Nové události nastavena na hodnotu V okně, zobrazí se dotaz, zda si chcete hlasovou zprávu poslechnout. } Ano přehrání zprávy nyní, } Ne přehrání později. Zprávu lze zavřít stisknutím tlačítka. Elektronická pošta Můžete se připojit k ovému serveru POP3 nebo IMAP4 a pomocí telefonu odesílat a přijímat ové zprávy. V telefonu můžete použít stejná nastavení elektronické pošty jako v programu pro elektronickou poštu v počítači. V případě ového účtu POP3 se zprávy stahují do každého počítače nebo zařízení, které se používá pro přístup. V případě ového účtu IMAP4 je možné zprávy uchovávat na serveru. 36

38 Příprava Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, % 49 Nastavení. Napsání a odeslání ové zprávy 1 } Zprávy } } Napsat novou. 2 } Přidat a vyplňte pole Komu:. Vyberte ová adresa, pokud chcete zadat ovou adresu, nebo Hledat kontakt, pokud chcete adresu vyhledat v seznamu Kontakty. Příjemce lze vybrat také ze seznamu posledních příjemců. 3 Chcete-li přidat více příjemců, vyberte Komu, Kopie nebo Skrytá kopie. 4 Po dokončení výběru příjemců } Hotovo. 5 Napište předmět, } OK. Napište text, } OK. 6 Chcete-li přidat přílohu, } Přidat a vyberte přílohu, } Hotovo. 7 } Pokrač. Vyberte Odeslat nebo Další, chcete-li zobrazit další možnosti. Přijetí a přečtení ových zpráv 1 } Zprávy } } Doručené zprávy. 2 Pokud je schránka prázdná, } Posl./přij. Pokud schránka není prázdná, } Další } Odeslat/přijmout. 3 Vyberte zprávu, kterou chcete přečíst, } Zobrazit. Odeslání odpovědi na ovou zprávu 1 Otevřete ovou zprávu, } Odpověď. 2 Vyberte možnost Napsat novou nebo Vložit zprávu. 3 Napište zprávu, } OK } Pokrač. } Odeslat. 37

39 Uložení položky nebo přílohy v ové zprávě Chcete-li uložit ovou adresu, telefonní číslo nebo webovou adresu, vyberte položku, } Další a vyberte uložení položky. Chcete-li uložit přílohu, vyberte zprávu, } Další } Přílohy. Vyberte přílohu, } Další a vyberte některou z možností. Odstranění ových zpráv Chcete-li odstranit vybranou zprávu, stiskněte tlačítko. Chcete-li odstranit více zpráv ve složce, vyberte zprávu, } Další } Označit více. Přejděte na zprávu a } Označit. Takto vyberte jednotlivé zprávy. } Další } Odstranit zprávy. Označené zprávy se odstraní při příštím připojení k ovému serveru. Pro uživatele serveru IMAP4: } Další } Odstranit označ. a vyberte Se synchronizací nebo Bez synchroniz. Zprávy se odstraní při příštím připojení k serveru. Moji přátelé Další informace získáte od poskytovatele služeb nebo na webu 38

40 Práce s obrázky Fotoaparát a videokamera Telefon je vybaven digitálním fotoaparátem, který funguje také jako digitální videokamera. Telefon umožňuje pořizovat snímky a videozáznamy, které lze uložit, odeslat nebo jinak použít. Snímky lze použít jako spořič obrazovky, tapetu nebo pro kontakt. Pořizování fotografií a nahrávání videozáznamů 1 Stisknutím tlačítka v pohotovostním režimu spustíte fotoaparát. 2 Tlačítky a můžete přepínat mezi videozáznamem a fotografováním. 3 } Snímat pořízení fotografie. } Nahrát spuštění nahrávání videozáznamu. Pokud chcete nahrávat silný zdroj světla, například slunce nebo lampu, displej může zčernat nebo se může nahrát nekvalitní obraz. 39

41 Přiblížení a vzdálení obrazu Pomocí tlačítek a můžete přiblížit nebo oddálit snímek. Nastavení jasu Stisknutím tlačítka hlasitosti lze zvýšit nebo snížit jas. Možnosti fotoaparátu Když je aktivován fotoaparát, lze pomocí } Další zobrazit další možnosti: Zobrazit vše (videokamera). Režim snímání (videokamera) vyberte možnost Pro zprávy MMS nebo Vys. kvalita videa. Velikost videa vyberte Velké 176 x 144 nebo Malé 128 x 96. Noční režim zvýšení kvality fotografie nebo videozáznamu za špatných světelných podmínek delší dobou expozice. Efekty výběr různých efektů pro fotografii nebo videozáznam. Zobrazit vše (obrázky). Režim snímání (obrázky) vyberte možnost Normální, chcete-li snímky bez rámečku, možnost Panorama, chceteli spojit několik snímků do jednoho širokoúhlého obrázku, možnost Rámečky, chcete-li přidat rámeček k obrázku nebo možnost Shlukové snímání, chcete-li pořídit několik snímků rychle za sebou. Velikost obrázku vyberte možnost Velký 640x480, Střední 320x240, Malý 160x120 nebo Zvětšený (pro digitálně zvětšené obrázky). Samospoušť (obrázky) pořízení fotografie několik sekund po stisknutí spouště. Kvalita obrázku vyberte kvalitu Normální nebo Vysoká. Zvuk závěrky (obrázky) výběr z různých zvuků spouště. Vynul. číslování (obrázky) vynulování čítače pro obrázky ukládané na kartu Memory Stick Micro (M2). Místo uložení vyberte Memory Stick nebo Paměť telefonu. 40

42 Uložení a odeslání obrázků a videozáznamů Když pořídíte fotografii nebo nahrajete videozáznam, uloží se do paměti telefonu nebo na kartu Memory Stick Micro (M2). Fotografii nebo videozáznam je možné okamžitě odeslat ve zprávě MMS. Další informace o přenášení obrázků a videozáznamů pomocí jiných metod přenosu % 42 Vyměňování obrázků a videozáznamů. Obrázky a videozáznamy Telefon je dodáván s jedním nebo více obrázky a videozáznamy, které můžete odstranit, abyste uvolnili paměť. Všechny obrázky a videozáznamy jsou uloženy ve složce Správce souborů. Snímky lze použít jako spořič obrazovky, tapetu nebo kontakt v telefonu, % 22 Přidání obrázku nebo vyzvánění ke kontaktu. Obrázky a videozáznamy lze odesílat a přijímat pomocí některé z metod přenosu. Počet obrázků nebo videozáznamů, které lze uložit, závisí na velikosti souborů. Jsou podporovány formáty souborů GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG, SVG- Tiny, MP4 a 3GP. S animacemi se zachází jako s obrázky. Zobrazení obrázků a videozáznamů 1 } Správce souborů. Vyberte možnost Obrázky nebo Videosoubory. Obrázky jsou zobrazeny jako miniatury. 2 Vyberte obrázek nebo videozáznam, } Zobrazit. 3 Videozáznamy: } Přehrát spuštění videozáznamu. Hledání fotografií podle času 1 } Správce souborů } Obrázky } Fotografie. 2 } Další } Hledání dle času. Nyní můžete procházet fotografie z fotoaparátu seřazené podle času na časové ose. 41

43 Vyměňování obrázků a videozáznamů Obrázky a videozáznamy si můžete vyměňovat s přáteli pomocí některé z dostupných metod přenosu. Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Obrázky a videozáznamy můžete také přenést do počítače % 57 Přenos souborů. Odeslání obrázku nebo videozáznamu 1 } Správce souborů. Vyberte možnost Obrázky nebo Videosoubory. 2 Vyberte obrázek nebo videozáznam, } Další } Odeslat. Vyberte metodu přenosu. Přijetí a uložení obrázku nebo videozáznamu Ze zprávy obsahující daný soubor, % 31 Zprávy. Prostřednictvím jiné metody přenosu zkontrolujte, zda je metoda aktivována, a postupujte podle zobrazovaných pokynů. Spořič obrazovky a pozadí Spořič obrazovky se aktivuje automaticky, pokud je telefon několik sekund nečinný. Po určité době se z důvodu úspory energie aktivuje režim spánku. Pokud použijete obrázek jako pozadí, zobrazuje se v pohotovostním režimu. Použití obrázku 1 } Správce souborů } Obrázky a vyberte obrázek. 2 } Další } Použít jako a vyberte možnost. PhotoDJ a VideoDJ Informace o použití nástrojů PhotoDJ a VideoDJ v telefonu naleznete na webu 42

44 Zábava Přehrávač záznamů Můžete přehrávat hudbu a videozáznamy, které stáhnete, obdržíte ve zprávě MMS nebo přenesete z počítače. Podporovány jsou tyto typy souborů: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY a WAV (s maximální frekvencí vzorkování 16 khz). Můžete také přehrávat datový proud souborů, které jsou kompatibilní s formátem 3GPP. Hudba a videozáznamy Telefon umožňuje přehrávání uložené hudby a videozáznamů. Pokud je telefon zavřený, na externím displeji se zobrazují informace o skladbě, jako například název skladby nebo interpret. Přehrávání hudby nebo prohlížení videozáznamu } Přehrávač a procházejte skladby výběrem možnosti Interpreti, Skladby, Seznamy sklad. nebo Videa. Zvýrazněte název, } Přehrát. Ovládání přehrávače záznamů } Zastavit pozastavení hudební skladby. } Pozastav. pozastavení videozáznamu. Stisknutím tlačítka můžete přejít k následující hudební skladbě nebo videozáznamu. Stisknutím tlačítka můžete přejít zpět o jednu skladbu nebo videozáznam. Stisknutím a přidržením tlačítka nebo můžete při přehrávání přejít ve skladbě nebo videozáznamu dopředu nebo dozadu. 43

45 Stiskněte } Přehrát, pokud chcete vybrat zvýrazněnou skladbu v seznamu. Tlačítka nebo slouží pro úpravu hlasitosti. Jste-li v zobrazení Přehrávání, stisknutím tlačítka přejdete do prohlížeče aplikace Přehrávač. Stisknutím tlačítka během přehrávání videozáznamu lze videozáznam přehrát po jednotlivých záběrech. Stisknutím a přidržením tlačítka ukončíte přehrávač. Možnosti přehrávače záznamů Při přehrávání hudební skladby výběrem } Další zobrazíte následující možnosti: Minimalizovat použití dalších aplikací při přehrávání hudby. Informace zobrazení informací o aktuální skladbě. Režim přehrávání nastavení možností pro Náhodně a Opakovat. Ekvalizér nastavení výšek a hloubek při přehrávání hudby. Seřadit volba seřazení skladeb podle údaje Interpret, Název nebo V pořadí přidání. Odeslat odeslání skladby do jiného zařízení. Odstranit odstranění skladby ze seznamu skladeb. PlayNow } PlayNow umožňuje poslech hudební ukázky a nakupování a stahování hudby z Internetu. Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, % 49 Nastavení. Další informace získáte od poskytovatele služeb nebo na webu 44

46 Vyzvánění, melodie, zvuky a upozornění V telefonu jsou uloženy melodie, které můžete používat jako vyzváněcí signály. Melodie si můžete vyměňovat výběrem některé z metod přenosu. Jako vyzvánění nelze použít zvukové soubory, které nejsou podporovány nebo jsou zakázány. Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Výběr vyzvánění } Nastavení } Zvuky a upozor. } Vyzvánění. Zapínání a vypínání vyzvánění V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko. Všechny signály kromě budíku se zapnou nebo vypnou. Nastavení hlasitosti vyzvánění } Nastavení } Zvuky a upozor. } Hlasitost a stisknutím tlačítka nebo snižte nebo zvyšte hlasitost, } Uložit. Nastavení vibrací 1 } Nastavení } Zvuky a upozor. } Vibrátor. 2 Nastavte typ upozornění na Zapnuto, Vibr. při tichém nebo Vypnuto. Nastavení zvuků a upozornění } Nastavení } Zvuky a upozor. Můžete nastavit: Upozornění na zpr. výběr oznámení o zprávě. Zvuk tlačítka výběr zvuku při stisknutí tlačítka. Vytváření vyzváněcí melodie Pomocí funkce MusicDJ lze vytvořit nebo upravit melodie, které lze pak použít jako vyzváněcí melodie. 45

47 Vytvoření melodie } Zábava } MusicDJ Pomocí funkcí Vložit, Kopírovat a Vložit vytvořte z bloků melodii. Pomocí tlačítek,, a lze procházet mezi bloky. Stisknutím tlačítka lze blok odstranit. } Další, chcete-li zobrazit další možnosti. Úprava vytvořené melodie } Správce souborů } Zvuky, vyberte melodii, } Další } Upravit. Odeslání a příjem melodie } Správce souborů } Zvuky a vyberte melodii. } Další } Odeslat a vyberte metodu přenosu. Po přijetí melodie postupujte podle zobrazených pokynů. Ve zprávě SMS nelze odeslat polyfonní melodii ani soubor MP3. Záznam zvuku Můžete nahrát vlastní sdělení nebo hovor a nastavit je jako vyzvánění. Zákony některých zemí nebo států požadují, aby byla nahrávaná osoba na tuto skutečnost upozorněna. Spuštění záznamu zvuku } Zábava } Záznam zvuku. 46

48 Vyslechnutí nahrávek 1 } Správce souborů } Zvuky a vyberte nahrávku. 2 } Přehrát, chcete-li nahrávku vyslechnout. Stisknutím tlačítka a lze přejít na předchozí nebo následující nahrávku. } Zastavit, chcete-li přehrávání zastavit. } Další, chcete-li zobrazit možnosti. Schémata, hry a aplikace Telefon obsahuje předem nahraná schémata, hry a aplikace. Do telefonu můžete stahovat nový obsah. Další informace naleznete na webu Nastavení schématu } Správce souborů } Schémata, vyberte schéma, } Nastavit. Odeslání schématu } Správce souborů } Schémata, vyberte schéma, } Další } Odeslat. Vyberte metodu přenosu. Přijetí a uložení schématu Po přijetí schématu postupujte podle zobrazených pokynů. Spuštění a ukončení hry } Zábava } Hry, vyberte hru, } Vybrat. Stisknutím apřidržením tlačítka lze hru ukončit. Spuštění a ukončení aplikace } Správce souborů } Aplikace, vyberte aplikaci, } Vybrat. Stisknutím a přidržením tlačítka lze aplikaci ukončit. Nerozpoznané formáty se ukládají do složky Jiné. 47

49 Stažení schématu } Správce souborů } Schémata. Přejděte na odkaz, } Přejít. Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, % 49 Nastavení. Stažení hry } Zábava } Hry. Přejděte na odkaz, } Přejít. Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, % 49 Nastavení. Stažení aplikace } Internetové služby } Další } Přejít na } Záložky. Přejděte na odkaz, } Přejít. Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, % 49 Nastavení. 48

50 Připojení Nastavení Než začnete používat Internet, Zprávy, Moji přátelé nebo PlayNow, je třeba v telefonu zadat nastavení. Nastavení mohou být v telefonu zadána již při jeho zakoupení. Pokud telefon nastavení neobsahuje, obraťte se na provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb, případně navštivte web Aby bylo možno používat Internet a odesílat či přijímat zprávy MMS a ové zprávy, je nutno zajistit následující podmínky: Předplacené telefonní služby podporují přenos dat. V telefonu jsou zadána potřebná nastavení. Může být nutné se zaregistrovat u poskytovatele služeb nebo provozovatele sítě jako uživatel služeb sítě Internet a elektronické pošty. Zadání nastavení Pokud ještě není zadáno nastavení v telefonu, můžete: Přijmout nastavení v textové zprávě od provozovatele sítě, poskytovatele služeb nebo se informovat na webu Zadat nebo upravit nastavení ručně. Používání Internetu Internet můžete prohlížet pomocí protokolu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Výběr profilu připojení k Internetu } Nastavení } Připojení } Nastav. Internetu } Profily Internetu a vyberte profil, který se má použít. 49

51 Spuštění prohlížení } Internetové služby a vyberte službu, nebo } Další a zobrazí se možnosti. Ukončení prohlížení } Další } Ukončit prohlížeč. Možnosti dostupné při prohlížení } Další, chcete-li zobrazit možnosti. Menu obsahuje následující možnosti, ale může záviset na navštívené webové stránce. Pokud při prohlížení webové stránky vyberete ovou adresu, můžete na tuto adresu odeslat zprávu. } Přejít. Zobrazí se možnosti: Sony Ericsson přechod na předem definovanou domovskou stránku. Záložky vytvoření, použití nebo úpravy záložek. Zadat adresu zadání adresy webové stránky. Historie seznam navštívených webových stránek. } Nástroje. Zobrazí se možnosti: Přidat záložku přidání nové záložky. Uložit obrázek uložení obrázku. Uložit stránku uložení aktuální webové stránky. Obnovit stránku aktualizace aktuální webové stránky. Odeslat odkaz odeslání odkazu na aktuální webovou stránku. Volat volání během prohlížení. } Další } Ukončit hovor, chcete-li hovor ukončit a pokračovat v prohlížení. 50

52 } Zobrazit. Zobrazí se možnosti: Celá obrazovka výběr normálního nebo úplného zobrazení. Pouze text výběr zobrazení úplného obsahu, nebo pouze textového obsahu. Přiblížit / vzdálit přiblížení nebo vzdálení obsahu webové stránky. Normální přiblíž. nastavení původních hodnot přiblížení/ vzdálení. } Upřesnit zadání nastavení prohlížeče. } Ukončit prohlížeč odpojení telefonu a návrat do pohotovostního režimu. Práce se záložkami } Internetové služby } Další } Přejít } Záložky, vyberte záložku, } Další. Vyberte možnost. Zabezpečení při prohlížení Internetu Telefon podporuje zabezpečené prohlížení. Při používání profilu připojení k Internetu lze v telefonu zapnout zabezpečení. Ověřené certifikáty Určité služby Internetu, například bankovní služby, vyžadují v telefonu přítomnost certifikátů. Certifikáty mohou již být uloženy v zakoupeném telefonu, nebo lze stáhnout nové certifikáty. Zobrazení certifikátů v telefonu } Nastavení } Připojení } Nastav. Internetu } Zabezpečení } Ověřené certif. 51

53 Synchronizace Kontakty, události, úkoly a poznámky lze synchronizovat pomocí rozhraní Bluetooth, portu pro infračervený přenos, služeb Internetu nebo kabelu USB. Na adrese si můžete stáhnout software nebo příručku Začínáme věnovanou synchronizaci. Synchronizace s blízkými zařízeními Synchronizační program lze stáhnout a nainstalovat z webu Součástí softwaru jsou informace nápovědy. Vzdálená synchronizace prostřednictvím Internetu Prostřednictvím služby Internetu můžete provádět synchronizaci online. Zadání nastavení vzdálené synchronizace 1 } Organizátor } Synchronizace a } Ano nebo Nový účet. Zadejte název nového účtu, } Pokrač. 2 Zadejte tato nastavení: Adresa serveru adresa URL serveru. Uživatelské jméno uživatelské jméno k účtu. Heslo uživatelské heslo k účtu. Připojení volba profilu pro připojení k Internetu. Aplikace označení aplikací, které mají být synchronizovány. Nastavení aplikace vyberte aplikaci a zadejte název databáze a (pokud je vyžadováno) uživatelské jméno a heslo, zadejte je. Interval synchr. nastavte, jak často chcete provádět synchronizaci. 52

54 Vzdálená inicializace vyberte, zda má být služba přijata vždy, nikdy nebo zda se má telefon při každém spuštění služby dotázat. Vzdál. zabezpečení zadání ID serveru a hesla. 3 } Uložit uložení nového účtu. Spuštění vzdálené synchronizace } Organizátor } Synchronizace, vyberte účet, } Spustit. Technologie bezdrátové komunikace Bluetooth Rozhraní Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení kostatním zařízením Bluetooth. Můžete: současně se připojit k několika zařízením, synchronizovat informace s ostatními zařízeními, používat funkci dálkového ovládání, používat vzdálenou obrazovku, vyměňovat položky a hrát hry pro více hráčů. Doporučená maximální vzdálenost mezi dvěma zařízeními Bluetooth je 10 metrů. Mezi zařízeními nesmí být pevné překážky. 53

55 Příprava Zapněte rozhraní Bluetooth pro komunikaci s ostatními zařízeními. S telefonem spárujte zařízení Bluetooth, se kterými chcete komunikovat. Zkontrolujte, zda místní zákony nebo předpisy neomezují používání technologie Bluetooth. Pokud používání technologie Bluetooth není povoleno, musíte funkci Bluetooth vypnout. Maximální povolený výstupní vysílací výkon funkce Bluetooth v telefonu se automaticky přizpůsobuje případným místním omezením. To znamená, že maximální vzdálenost se může měnit. Zapnutí funkce Bluetooth v telefonu } Nastavení } Připojení } Bluetooth } Zapnout. Skrytí nebo ukázání telefonu } Nastavení } Připojení } Bluetooth } Viditelnost } Zobrazit telefon nebo Skrýt telefon. Pokud je telefon nastaven jako skrytý, jiná zařízení jej nebudou schopná zjistit prostřednictvím rozhraní Bluetooth. Přidání zařízení k telefonu } Nastavení } Připojení } Bluetooth } Moje zařízení } Nové zařízení. Vyhledají se dostupná zařízení. Ze seznamu vyberte některé zařízení. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód. 54

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Obsah Začínáme... 5 Sestavení... 5 Zapnutí telefonu... 5 Nápověda v telefonu... 6 Nabíjení baterie... 7 Přehled telefonu... 8 Přehled nabídek... 10 Procházení nabídek... 12 Správce souborů... 13 Jazyk

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Úvodní informace................ 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem............ 9 Přehled telefonu, používání nabídek, zadávání písmen, rychlá

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Blahopřejeme vám k vašemu novému telefonu Sony Ericsson K770i. Podělte se o své zážitky na fotografiích se svými přáteli a blízkými. Další obsah pro telefon naleznete na webu www.sonyericsson.com/fun.

Více

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson W580i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun.

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson W580i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun. Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson W580i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun. Chcete-li získat bezplatný ukládací prostor online a speciální nabídky, navštivte

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Sony Ericsson Z200. Obsah. Úvod... 5 Karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru. Další funkce... 57 Budík, stopky, kalkulačka, kalendář, hry

Sony Ericsson Z200. Obsah. Úvod... 5 Karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru. Další funkce... 57 Budík, stopky, kalkulačka, kalendář, hry Obsah Sony Ericsson Z200 Úvod... 5 Karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem... 8 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen Osobní nastavení telefonu... 18 Výběr vyzváněcího

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson S500i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun.

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson S500i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun. Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson S500i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webu www.sonyericsson.com/myphone, získáte bezplatný

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Uživatelská příručka Důležité informace Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část Důležité informace. Zažijte více. Zjistěte jak. Naplňte svůj život popem a rockem. Sdílejte

Více

Telefonování...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Telefonování...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Přehled telefonu...4 Zapnutí telefonu...5 Nápověda...6 Nabíjení baterie...6 Maximalizace výdrže baterie...6 Ikony na obrazovce...8 Přehled nabídek...9 Procházení nabídek...10 Paměť médií...11

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Podporu pro výrobek získáte na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Podporu pro výrobek získáte na webové stránce www.sonyericsson.com/support. Blahopřejeme vám k vašemu novému telefonu Sony Ericsson W760i. Tento tenký a stylový telefon má vše potřebné k tomu, abyste se mohli věnovat hudbě vždy a všude. Další obsah pro telefon naleznete na webové

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS)

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Klikněte na Start a položku Nastavení. Vyberte záložku Připojení a klikněte na ikonu Připojení. Zvolte záložku Upřesnit a klikněte na volbu Vybrat sítě. Klikněte

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Telefonování...15 Uskutečňování a přijímání hovorů...15 Kontakty...17 Rychlé vytáčení...19 Další funkce volání...20

Telefonování...15 Uskutečňování a přijímání hovorů...15 Kontakty...17 Rychlé vytáčení...19 Další funkce volání...20 Obsah Začínáme...4 Přehled telefonu...5 Zapnutí telefonu...6 Nápověda...7 Nabíjení baterie...7 Maximalizace výdrže baterie...7 Ikony na obrazovce...9 Přehled nabídek...10 Procházení nabídek...11 Pam...12

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Obsah R520 5 Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Volání 10 Zapnutí telefonu...10 Volání...11 Přijetí hovoru...13 Vypnutí telefonu...14 Během hovoru 15 Hlasitost

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

BLADE Průvodce rychlým startem

BLADE Průvodce rychlým startem BLADE Průvodce rychlým startem Informace o bezpečnosti produktu Další informace naleznete v návodu, který je uložen na instalované kartě microsd. Přečtěte si sekci bezpečnostních instrukcí této uživatelské

Více

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Fotopast.cz s.r.o. Francouzká 815 25229 Dobřichovice IČ: 29128749 www.fotopast.cz strana 1 1. Vložte SD kartu a SIM kartu do fotopasti. 2. Přepněte přepínač

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka W205 Děkujeme vám za zakoupení telefonu Sony Ericsson W205 Walkman. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webové

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Podrobný návod k použití dalších funkcí telefonu s OS Android

Podrobný návod k použití dalších funkcí telefonu s OS Android Podrobný návod k použití dalších funkcí telefonu s OS Android Podrobný návod k použití dalších funkcí telefonu s OS Android Tento návod doplňuje příručku Rychlý návod k použití, kterou jste obdrželi společně

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

BL20 Uživatelská příručka

BL20 Uživatelská příručka Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. BL20 Uživatelská příručka Všeobecné otázky

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 8 Část I. Začínáme... 9 Uvedení telefonu do provozu... 9 Vložení baterie... 9 Vložení SIM karty... 10 Vyjmutí SIM karty... 10 Vložení paměťové

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1 Začínáme 9247675, 2. vydání CS Nokia N73-1 Tlačítka a části (vpředu a na straně) Číslo modelu: Nokia N73-1. 2 Dále jen Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Světelné čidlo Druhý fotoaparát s nižším rozlišením

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Jakodemknouta nahrát námořní mapy. Do navigace Garmin?

Jakodemknouta nahrát námořní mapy. Do navigace Garmin? Jakodemknouta nahrát námořní mapy BlueChartAtlantic Do navigace Garmin? Nejprve je potřeba vytvořit uživatelský účet a zaregistrovat vaši navigaci. 1. Na internetu otevřete stránku: my.garmin.com 2. Zvolte:

Více

PRESTIGIO NOBILE. Čtečka elektronických knih PER3574B. www.prestigio.com

PRESTIGIO NOBILE. Čtečka elektronických knih PER3574B. www.prestigio.com PRESTIGIO NOBILE Čtečka PER3574B www.prestigio.com Obsah Zřeknutí se odpovědnosti 3 Úvod 3 Obsah balení 4 Úvod do používání zařízení 5 Nabíjení čtečky 7 Zapnutí/vypnutí, reset zařízení, vložení Micro SD

Více