Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Zazijte více. Zjistte jak. Naplte svj zivot popem a rockem. Sdílejte svj zivot na fotografiích. Nebo proc byste nemohli získat online poslední aktualizace? Vás nový telefon je klícem k rozmanitjsímu svtu. To vse máte na dosah ruky. Zacnte touto uzivatelskou píruckou. A pipojte se k nám online pro získání kompletního pehledu. PIN obdrzíte od mobilního operátora. Kazdá zadaná císlice kódu PIN bude zobrazena jako hvzdicka (*). To neplatí, zacíná-li kód PIN stejnými císlicemi jako tísové císlo, napíklad císlo 112 nebo 911. Tísové císlo je bhem zadávaní viditelné a lze jej vytocit bez zadání kódu PIN, pokud je sí k dispozici. Je-li kód PIN zadán tikrát po sob nesprávn, karta SIM se zablokuje. Dalsí informace naleznete v cásti Zámek karty SIM na stran 29. Vlození karty SIM 1 2 Sejmte kryt baterie. Zasute kartu SIM do drzáku tak, aby kontakty zlaté barvy smovaly dol. Vlození baterie 1 2 Vlozte baterii tak, aby stítek smoval nahoru a konektory byly proti sob. Zasute kryt baterie zpt na místo a zamknte jej. 6 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Zapnutí telefonu Zapnutí telefonu Stisknte a pidrzte tlacítko. Budete-li k tomu vyzváni, otevete telefon a zadejte kód PIN. Vyberte moznost OK. Vyberte jazyk. Chcete-li pouzít prvodce nastavením, vyberte moznost Ano. Dopustíte-li se pi zadávání kódu PIN chyby, mzete stisknutím tlacítka zadané císlice z obrazovky. vymazat chybn Pohotovostní rezim Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se zobrazí název mobilního operátora. Toto zobrazení se nazývá pohotovostní rezim. Telefon je nyní pipraven k pouzití. Vypnutí telefonu Stisknte a pidrzte tlacítko. Ped vypnutím telefonu se musíte vrátit do pohotovostního rezimu. 7 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Pamová karta Pamovou kartu mzete zakoupit samostatn. Tento telefon podporuje pamovou kartu microsdtm, pomocí které lze rozsíit místo pro ukládání dat v telefonu. Tento typ karty lze také pouzít jako penosnou pamovou kartu pro jiná kompatibilní zaízení. Obsah lze pesouvat mezi pamovou kartou a pamtí telefonu. Vlození pamové karty Vyjmte kryt baterie a vlozte pamovou kartu kontakty zlaté barvy smrem dol. Vyjmutí pamové karty Sejmte kryt baterie a vysunutím vyjmte pamovou kartu. 8 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Pehled telefonu Reproduktor sluchátka Obrazovka Konektor pro pipojení nabíjecky a kabelu USB Funkcní tlacítka Tlacítko pro uskutecnní hovoru Tlacítko zkratky Navigacní tlacítko, WalkmanTM, ovládání pehrávace, TrackIDTM* Tlacítko pro ukoncení hovoru, vypínac telefonu Tlacítko C (mazání) Tlacítko tichého rezimu Konektor pro soupravu handsfree 12 Objektiv fotoaparátu 13 Tlacítko ovládání hlasitosti 14 Hlasitý reproduktor * Tlacítková zkratka TrackIDTM nemusí být v telefonu k dispozici. 9 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Ikony na obrazovce Na obrazovce se mohou zobrazit následující ikony. Ikona Popis Zmeskaný hovor. Je pipojena souprava handsfree. Probíhající hovor. Máte novou zprávu SMS. Máte novou zprávu MMS. Je aktivován predikativní vstup textu. Telefon je v tichém rezimu. Hraje rádio. Je aktivován budík. Je aktivována funkce BluetoothTM. Nabíjení baterie Pipojte nabíjecku k telefonu tak, aby ikona napájení na nabíjecce smovala vzhru. Úplné nabití baterie trvá piblizn 2.5 hodiny. Bhem nabíjení lze telefon stále pouzívat. Baterie v novém telefonu je cástecn nabitá. Mze trvat nkolik minut, nez se na obrazovce zobrazí ikona baterie. Baterie se po plném nabití zacne trochu vybíjet a poté se po urcité dob znovu dobije. Tím se má prodlouzit zivotnost baterie, ale mze to vést tomu, ze stav nabití vykazuje úrove nizsí nez 100 procent. 10 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Pehled nabídek PlayNowTM Fotoaparát Budíky Hovory** Vsechny hovory Pijaté hovory Odchozí hovory Zmeskané hovory Kontakty Organizátor Správce soubor** Aplikace Kalendá Úkoly Poznámky Casovac Stopky Kalkulacka Média WALKMAN Nastavení** Vseobecné Zvuky a upozor. Displej Hovory Pipojení * Nkteré nabídky závisí na síti, mobilním operátorovi a pedplatném. ** Mezi kartami a dílcími nabídkami lze procházet pomocí navigacního tlacítka. Internet Zprávy Napsat novou Pijaté zprávy/konverzace Zprávy Volat hl. schránku Zábava Sluzby online* PlayNowTM Rádio Hry TrackIDTM Záznam zvuku 11 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Procházení nabídek Polozky hlavní nabídky jsou zobrazeny jako ikony.; pozadovaný znak. Stisknutím tlacítka pidáte mezeru. Stisknutím tlacítka zadáte interpunkcní znaménka. Pouzití zkratek a tlacítek pi zadávání textu Stisknutím a pidrzením tlacítka zmníte metodu textového vstupu.

3 Stisknutím a pidrzením tlacítka zmníte jazyk psaní. Stisknutím tlacítka pepnete mezi velkými písmeny, malými písmeny a císly. Stisknutím tlacítka vymazete jednotlivé znaky. Stisknutím a pidrzením tlacítka vymazete celé slovo. Stisknutím a pidrzením tlacítek zadáte císla. Pidání slova do vestavného slovníku Kdyz zadáváte text pomocí textového vstupu Zi, vyberte Mozn. > Napsat slovo. Zadejte slovo pomocí textového vstupu multitap a vyberte moznost Ulozit Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Telefonování Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sít. 1 2 Uskutecnní hovoru Zadejte telefonní císlo (pípadn také s mezinárodním smrovým císlem zem a smrovým císlem oblasti). Stisknte tlacítko. Mzete vytácet císla z kontakt z Kontakty a ze seznamu volání. Dalsí informace naleznete v cásti Kontakty na stran 17 a cásti Seznam volání na stran 15. Ukoncení hovoru Stisknte tlacítko Pijetí hovoru Stisknte tlacítko Odmítnutí hovoru Stisknte tlacítko... Zmna hlasitosti reproduktoru sluchátka bhem hovoru Stisknte tlacítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dol. Vypnutí vyzvánní bez pijetí hovoru Stisknte tlacítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dol. Zapnutí hlasitého reproduktoru bhem hovoru Vyberte moznost ZapRep. Bhem pouzívání hlasitého reproduktoru nepikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poskození vaseho sluchu Uskutecnní mezinárodního hovoru Stisknte tlacítko a drzte ho stisknuté, dokud se nezobrazí znak +. Zadejte smrové císlo zem, smrové císlo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní císlo. Stisknte tlacítko. Seznam volání Seznam volání zobrazuje informace o posledních hovorech. 1 2 Vytocení císla ze seznamu volání. Stisknte tlacítko Pejdte na jméno nebo císlo a stisknte tlacítko Vymazání seznamu volání. Stisknte tlacítko Na kart Vsechny hovory vyberte Mozn. > Odstranit vse. Potvrte akci výbrem moznosti Ano. Tísová volání Tento telefon podporuje mezinárodní tísová císla, nap. 112 a 911. Tato císla lze bzn pouzít pro tísová volání v libovolné zemi, a to s vlozenou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sít. 15 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Uskutecnní tísového volání Zadejte císlo 112 (mezinárodní tísové císlo) a stisknte tlacítko. V nkterých zemích se mohou pouzívat dalsí místní tísová císla. Vás mobilní operátor pravdpodobn tato císla ulozil na kartu SIM. 16 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Kontakty V nabídce Kontakty mzete uchovávat jména, telefonní císla a osobní informace. Tyto informace lze ulozit v pamti telefonu nebo na kart SIM Pidání kontaktu do telefonu Vyberte Nabídka > Kontakty. Pejdte na moznost Nový kontakt a vyberte moznost Pidat. Zadejte jméno a vyberte moznost OK. Pejdte na moznost Nové císlo: a vyberte moznost Pidat. Zadejte císlo a vyberte moznost OK. Vyberte typ císla. Projdte karty a zadejte informace do jednotlivých polí. Vyberte moznost Ulozit. Úprava kontaktu v telefonu Vyberte moznost Kontakty. Pejdte na kontakt a vyberte Mozn. > Upravit kontakt. Projdte karty, upravte na nich pozadované informace a vyberte moznost Ulozit. Volání kontakt Uskutecnní hovoru pomocí chytrého hledání &shyvy > Konverzace a vyberte konverzaci. 18 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Pehrávac WalkmanTM Pehrávání hudby Stisknte tlacítko a vyberte Mozn. > Moje hudba. Hudbu mzete procházet podle interpreta, alba, skladby nebo seznamu skladeb. Pejdte na moznost a stisknutím Vybrat ji otevete. Pejdte na skladbu a vyberte moznost Pehrát. Zastavení pehrávání hudby Bhem pehrávání skladby stisknte. Penos hudby Hudbu mzete penáset z pocítace do pamti telefonu nebo na pamovou kartu. Jsou dva zpsoby pipojení telefonu k pocítaci: pomocí kabelu USB, pomocí pipojení vyuzívajícího bezdrátovou technologii BluetoothTM. Pomocí Przkumníku systému Microsoft Windows mzete mysí pesouvat soubory mezi telefonem nebo pamovou kartou a pocítacem. Dalsí informace o penosu soubor do telefonu získáte pro pechodu na Kabel USB mzete zakoupit samostatn Pipojení telefonu k pocítaci pomocí kabelu USB Ovte, ze je telefon zapnutý. Pipojte kabel USB k telefonu a k pocítaci. V telefonu: Vyberte moznost Velkokap. penos. telefonu: Vyberte moznost Velkokap. penos Vytvoení seznamu skladeb a vyberte Mozn. > Moje hudba > Sezn. skladeb > Nový Stisknte tlacítko seznam skladeb. Zadejte název a vyberte moznost OK. Pejdte na skladbu a vyberte moznost Oznacit. Výbrem moznosti Pidat pidejte skladbu do seznamu skladeb. Pro pidání dalsích skladeb opakujte kroky 3 a Toto je internetová verze této publikace. Moje hudba > Moje seznamy. Otevete seznam skladeb a vyberte Mozn. > Pidat média. Moje hudba > Moje seznamy. Otevete seznam skladeb a pejdte na skladbu.

4 a vyberte moznost Ano. informace naleznete v cásti Internet na stran 27. na videoklip a vyberte moznost Pehrát. 23 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Rádio Rádio mzete poslouchat v telefonu po jeho pipojení k souprav handsfree. Souprava handsfree psobí jako anténa. Na nkterých trzích mzete soupravu handsfree zakoupit samostatn. Nepouzívejte telefon jako rádio na místech, kde je to zakázáno. 1 2 Zapnutí rádia Pipojte k telefonu soupravu handsfree. Vyberte Nabídka > Zábava > Rádio. Automatické vyhledání stanic Kdyz hraje rádio, vyberte Hledat. Rucní vyhledání stanic Kdyz rádio hraje stisknte navigacní tlacítka vlevo nebo vpravo. 24 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Práce s obrázky fotoaparát a videokamera Pomocí telefonu mzete poizovat fotografie a nahrávat videoklipy, které mzete zobrazit, ulozit nebo odeslat. Fotografie a videoklipy se automaticky ukládají do pamti telefonu. Chcete-li fotografie a videoklipy ulozit na pamovou kartu, vyberte Fotoaparát > Mozn. > Místo ulození > Pamová karta. 1 2 Poízení fotografie Vyberte Fotoaparát a stisknte navigacní tlacítko vlevo pro pepnutí na. Vyberte moznost Fotogr.. Fotografie je automaticky ulozena ve formátu JPEG. Rozmazání fotografie lze pedejít podepením telefonu nebo pouzitím samospoust Zmna nastavení fotoaparátu Vyberte Fotoaparát > Mozn.. Vyberte polozku a zmte píslusná nastavení. Odeslání ulozené fotografie Vyberte Nabídka > Organizátor > Správce soubor > Fotoalbum. Pejdte na fotografii a vyberte Mozn. > Odeslat. Vyberte pozadovanou moznost. Dalsí informace naleznete v cásti Odeslání polozky pomocí funkce BluetoothTM na stran 26. Dalsí informace naleznete v cásti Odeslání zprávy MMS na stran Nahrání videoklipu Vyberte Fotoaparát a stisknte navigacní tlacítko vpravo pro pepnutí na. Výbrem moznosti Nahrát spuste nahrávání. Nahrávání zastavíte výbrem moznosti Zastavit. Videoklip bude automaticky ulozen. Nenahrávejte, je-li na pozadí snímaného pedmtu silný zdroj svtla. 1 2 Prohlízení videoklip Vyberte Nabídka > Organizátor > Správce soubor > Videoklipy. Pejdte na videoklip a vyberte moznost Pehrát. Penos fotografií a videoklip Fotografie a videoklipy mzete penáset mezi pocítacem a telefonem pomocí bezdrátové technologie BluetoothTM a kabelu USB. Dalsí informace naleznete v cásti Bezdrátová technologie BluetoothTM na stran 26 a cásti Penos soubor v rezimu velkokapacitního penosu pomocí kabelu USB na stran Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Bezdrátová technologie BluetoothTM Bezdrátová technologie BluetoothTM usnaduje bezdrátová propojení telefonu s dalsími zaízeními BluetoothTM, napíklad s náhlavní soupravou BluetoothTM. Mzete se soucasn pipojit k nkolika zaízením nebo vymovat polozky. Pi komunikaci prostednictvím technologie BluetoothTM doporucujeme udrzovat mezi zaízeními vzdálenost maximáln 10 metr (33 stop). Mezi zaízeními by nemly být pevné pedmty. Zapnutí funkce BluetoothTM Vyberte Nabídka > Nastavení > Pipojení > Bluetooth > Zapnout. V nkterých zemích není pouzití bezdrátové technologie BluetoothTM povoleno. Ukázání nebo skrytí telefonu Vyberte Nabídka > Nastavení > Pipojení > Bluetooth > Viditelnost > Zobrazit telefon nebo Skrýt telefon. Jestlize vyberete moznost Skrýt telefon, nemohou telefon identifikovat jiná zaízení pomocí bezdrátové technologie BluetoothTM Spárování telefonu se zaízením Vyberte Nabídka > Nastavení > Pipojení > Bluetooth > Moje zaízení > Nové zaízení. Provede se vyhledání dostupných zaízení. Vyberte zaízení ze seznamu. pijetí polozky postupujte podle zobrazených pokyn. na polozku a vyberte Mozn. úcet. Pejít. Vyberte pozadovanou moznost Zobrazení informací o souboru Vyberte Nabídka > Organizátor > Správce soubor. Vyberte soubor ze slozky a vyberte Mozn. > Informace. Kopírování nebo pesun souboru ve správci soubor Vyberte Nabídka > Organizátor > Správce soubor. Najdte soubor ve slozce a vyberte Mozn. > Správa souboru. Vyberte moznost Kopírovat nebo Pesunout. Zobrazení vyuzití pamti Vyberte Nabídka > Organizátor > Správce soubor > Mozn. > Vyuzití pamti. Hlasová schránka Je-li soucástí vaseho pedplatného záznamová sluzba (hlasová schránka), mze vám volající zanechat hlasovou zprávu v pípad, ze nemzete hovor pijmout. 1 2 Zadání císla hlasové schránky Vyberte Nabídka > Zprávy > Zprávy > Nastavení > Císlo hlas. schránky. Zadejte císlo hlasové schránky, které jste získali od poskytovatele sluzeb, a vyberte moznost Ulozit. Volání hlasové schránky Stisknte a pidrzte tlacítko. Budíky Jako upozornní budíku mzete nastavit zvuk nebo rádio. Budík se spustí i tehdy, kdyz je telefon vypnutý Nastavení budíku Vyberte Nabídka > Budíky. Pejdte na budík a vyberte moznost Upravit.

5 Pepnte mezi kartami a nastavte cas, upozornní budíku a dalsí potebné informace. Vyberte moznost Ulozit. Pokud je jako upozornní budíku vybráno rádio, nechte soupravu handsfree pipojenou. Upozornní budíku z rádia vychází z reproduktoru. 1 2 Umlcení budíku Kdyz je budík spustn, stisknte libovolné tlacítko. Chcete-li, aby se budík pozdji znovu spustil, vyberte moznost Odlozit. Vyzvánní a tapety Tapety slouzí ke zmn vzhledu obrazovky. 28 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití Nastavení hlasitosti vyzvánní Vyberte Nabídka > Nastavení > Zvuky a upozor. > Hlasitost vyzvánní. Stisknutím navigacního tlacítka vlevo nebo vpravo zmníte hlasitost. Vyberte moznost Ulozit. Nastavení vyzvánní Vyberte Nabídka > Nastavení > Zvuky a upozor. > Vyzvánní. Najdte a vyberte vyzvánní. Nastavení vibracního upozornní Vyberte Nabídka > Nastavení > Zvuky a upozor. > Vibracní upozornní. Vyberte pozadovanou moznost. Pouzití fotografie jako tapety Vyberte Nabídka > Organizátor > Správce soubor > Fotoalbum. Pejdte na obrázek a vyberte Mozn. > Pouzít jako > Tapeta. Zámek klávesnice Aktivací zámku klávesnice mzete pedejít náhodnému vytocení císla. Píchozí hovory mzete pijímat bez odemknutí klávesnice. Mzete také volat na mezinárodní tísové císlo Aktivace automatického zámku klávesnice Vyberte Nabídka > Nastavení > Vseobecné > Zabezpecení > Aut. zámek kláves.. Vyberte pozadovanou moznost. Zámek karty SIM Tento zámek chrání pouze vase pedplatné. Telefon bude fungovat i s jinou kartou SIM. Pokud je zapnutý zámek karty SIM, musíte pi spustní telefonu zadat PIN. Zadáte-li kód PIN chybn tikrát po sob, karta SIM se zablokuje. Budete muset zadat kód PUK (Personal Unblocking Key osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK získáte od mobilního operátora Odblokování karty SIM Pokud se zobrazí zpráva Kód PIN byl zablokován. Chcete-li jej odblokovat, zadejte kód PUK od mobilního operátora., zadejte kód PUK a vyberte moznost OK. Zadejte nový kód PIN a vyberte moznost OK. Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte moznost OK. Aktivace zámku karty SIM Vyberte Nabídka > Nastavení > Vseobecné > Zabezpecení > Ochrana karty SIM > Ochrana > Zapnuto. Zadejte kód PIN a vyberte moznost OK. Úprava kódu PIN Vyberte Nabídka > Nastavení > Vseobecné > Zabezpecení > Ochrana karty SIM > Zmnit kód PIN. Zadejte kód PIN a vyberte moznost OK. Zadejte nový kód PIN a vyberte moznost OK. Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte moznost OK. Zámek telefonu Zámek telefonu chrání telefon ped zneuzitím pi zcizení nebo výmn karty SIM. Kód zámku telefonu (který je ve výchozím nastavení 0000) lze zmnit na libovolný vlastní 29 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. ctymístný az osmimístný kód. Pokud je zámek telefonu nastaven na moznost Automaticky, není nutné zadávat kód zámku telefonu do té doby, nez je do telefonu vlozena jiná karta SIM Nastavení zámku telefonu Vyberte Nabídka > Nastavení > Vseobecné > Zabezpecení > Ochrana telefonu > Ochrana. Vyberte pozadovanou moznost. Zadejte kód zámku telefonu a vyberte moznost OK. Zmna kódu zámku telefonu Vyberte Nabídka > Nastavení > Vseobecné > Zabezpecení > Ochrana telefonu > Zmnit kód. Zadejte pvodní kód a vyberte moznost OK. Zadejte nový kód a vyberte moznost OK. Znovu zadejte nový kód a vyberte moznost OK. Vypnutí ochrany zámku telefonu Vyberte Nabídka > Nastavení > Vseobecné > Zabezpecení > Ochrana telefonu > Ochrana > Vypnuto. Zadejte kód zámku telefonu a vyberte moznost OK. 30 Toto je internetová verze této publikace. odevzdáním telefonu k oprav z nj vyjmte kartu SIM. se tím pam. vse vymaze v telefonu vsechny údaje uzivatele, jako jsou kontakty, zprávy, obrázky a zvuky. 31 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Právní informace Sony Ericsson W100i/W100a Tuto uzivatelskou pírucku vydala spolecnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceiná spolecnost bez jakékoli záruky. Zlepsení a zmny této uzivatelské pírucky z dvodu tiskových chyb, nepesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení program a vybavení mohou být zpracovány pouze spolecností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornní. Tyto zmny budou zahrnuty v nových vydáních této uzivatelské pírucky. Vsechna práva vyhrazena. Sony Ericsson nezarucuje pesnost, spolehlivost nebo kvalitu zádného dodatecného obsahu nebo jiného obsahu tetí strany. Spolecnost Sony Ericsson nebude za zádných okolností odpovdná za nevhodné pouzití dodatecného obsahu nebo jiného obsahu tetí strany. Bluetooth je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka spolecnosti Bluetooth SIG Inc. a jakékoli pouzití této známky spolecností Sony Ericsson podléhá licenci. Loga Liquid Identity a Liquid Energy a PlayNow a TrackID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

6 Sony, Walkman, logo WALKMAN a,,make.believe" jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Sony Corporation. microsd je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka spolecnosti SanDisk Corporation. Java a vsechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích. Sluzba TrackIDTM je zalozená na technologii GracenoteTM Mobile MusicIDTM. Gracenote a Mobile MusicID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Gracenote, Inc. Zi je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka spolecnosti Zi Corporation of Canada, Inc. Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka spolecnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích. Tento výrobek je chránn urcitými právy na dusevní vlastnictví spolecnosti Microsoft. Pouzití nebo síení této technologie mimo tento výrobek bez licence spolecnosti Microsoft je zakázáno. Názvy ostatních produkt a spolecností uvedených v této pírucce mohou být ochranné známky jejich píslusných vlastník. Vsechna dalsí zde výslovn neuvedená práva jsou vyhrazena. Vsechny obrázky jsou urceny pouze pro ilustraci a nemusí zcela pesn odpovídat skutecnému telefonu. 32 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Rejstík B baterie vlození...6 F fotoaparát a videokamera K karta SIM vlození kontakty chytré hledání pidání kontakt do telefonu..17 konverzace O P obrázky..

7 Powered by TCPDF ( pamová karta PlayNowTM Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití..

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Uživatelská příručka Důležité informace Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část Důležité informace. Zažijte více. Zjistěte jak. Naplňte svůj život popem a rockem. Sdílejte

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka W205 Děkujeme vám za zakoupení telefonu Sony Ericsson W205 Walkman. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webové

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Obsah Začínáme... 5 Sestavení... 5 Zapnutí telefonu... 5 Nápověda v telefonu... 6 Nabíjení baterie... 7 Přehled telefonu... 8 Přehled nabídek... 10 Procházení nabídek... 12 Správce souborů... 13 Jazyk

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Blahopřejeme vám k vašemu novému telefonu Sony Ericsson K770i. Podělte se o své zážitky na fotografiích se svými přáteli a blízkými. Další obsah pro telefon naleznete na webu www.sonyericsson.com/fun.

Více

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Děkujeme vám, že jste si zakoupili telefon Sony Ericsson W980 Walkman. Užijte si hodiny plné hudby díky až 8000* skladeb a zvuk, který je téměř stejně skutečný

Více

Podporu pro výrobek získáte na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Podporu pro výrobek získáte na webové stránce www.sonyericsson.com/support. Blahopřejeme vám k vašemu novému telefonu Sony Ericsson W760i. Tento tenký a stylový telefon má vše potřebné k tomu, abyste se mohli věnovat hudbě vždy a všude. Další obsah pro telefon naleznete na webové

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Telefonování...15 Uskutečňování a přijímání hovorů...15 Kontakty...17 Rychlé vytáčení...19 Další funkce volání...20

Telefonování...15 Uskutečňování a přijímání hovorů...15 Kontakty...17 Rychlé vytáčení...19 Další funkce volání...20 Obsah Začínáme...4 Přehled telefonu...5 Zapnutí telefonu...6 Nápověda...7 Nabíjení baterie...7 Maximalizace výdrže baterie...7 Ikony na obrazovce...9 Přehled nabídek...10 Procházení nabídek...11 Pam...12

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Telefonování...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Telefonování...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Přehled telefonu...4 Zapnutí telefonu...5 Nápověda...6 Nabíjení baterie...6 Maximalizace výdrže baterie...6 Ikony na obrazovce...8 Přehled nabídek...9 Procházení nabídek...10 Paměť médií...11

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Sony Ericsson ZYLO Rozšířená uživatelská příručka

Sony Ericsson ZYLO Rozšířená uživatelská příručka Sony Ericsson ZYLO Rozšířená uživatelská příručka Obsah Začínáme...5 Přehled vlastností telefonu...6 Zapnutí telefonu...7 Nápověda...9 Nabíjení baterie...9 Maximalizace výdrže baterie...10 Ikony na obrazovce...11

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson W580i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun.

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson W580i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun. Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson W580i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun. Chcete-li získat bezplatný ukládací prostor online a speciální nabídky, navštivte

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27 Obsah Začínáme...6 Sestavení...6 Zapnutí telefonu...6 Nápověda...7 Nabíjení baterie...8 Přehled telefonu...9 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...13 Paměť...14 Jazyk telefonu...15 Zadávání textu...15

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Vaše uživatelský manuál SONIM XP5300 FORCE 3G http://cs.yourpdfguides.com/dref/4257130

Vaše uživatelský manuál SONIM XP5300 FORCE 3G http://cs.yourpdfguides.com/dref/4257130 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Rozšířená uživatelská příručka

Rozšířená uživatelská příručka X8 Rozšířená uživatelská příručka Obsah Uživatelská podpora...5 Uživatelská příručka v telefonu...5 Aplikace uživatelské podpory...5 Zažijte více. Zjistěte jak...5 Začínáme...6 Uvedení do provozu...6 Zapnutí

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON P1I http://cs.yourpdfguides.com/dref/1180963

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON P1I http://cs.yourpdfguides.com/dref/1180963 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

U5i. Rozšířená uživatelská příručka

U5i. Rozšířená uživatelská příručka U5i Rozšířená uživatelská příručka Obsah Další nápověda...5 Začínáme...6 Uvedení do provozu...6 Nápověda v telefonu...8 Přehled telefonu...9 Přehled nabídek*...10 Procházení nabídek...11 Používání jiných

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson S500i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun.

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson S500i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun. Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson S500i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webu www.sonyericsson.com/myphone, získáte bezplatný

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA E7-00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212568

Vaše uživatelský manuál NOKIA E7-00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212568 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Vaše uživatelský manuál SONY GPS-CS1KA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997543

Vaše uživatelský manuál SONY GPS-CS1KA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997543 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER STRUčný návod k OBSLUze xd SDXC / MMC micro SD M2 CF MS Duo USB 3.0 čtečka Lexar Multi-Card 25-in-1 je pohodlné řešení pro přenos souborů typu vše v jednom. Čtečka má

Více

Printed in China Code No.:GH68-10914A Czech. 09/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in China Code No.:GH68-10914A Czech. 09/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Úvodní informace................ 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem............ 9 Přehled telefonu, používání nabídek, zadávání písmen, rychlá

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-09002A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-09002A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3988391

Vaše uživatelský manuál NOKIA 700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3988391 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T1C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804804

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T1C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804804 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO T1C. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SUUNTO T1C v uživatelské příručce

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Nejlepší zabezpečení chytrých telefonů

Nejlepší zabezpečení chytrých telefonů Nejlepší zabezpečení chytrých telefonů CHRAŇTE své soukromí; některé kontakty se mají zobrazit výhradně vám ZABEZPEČTE své kontakty, fotografie a soubory pro případ ztráty nebo zcizení telefonu NAJDĚTE

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Vaše uživatelský manuál MIO MOOV 500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4256566

Vaše uživatelský manuál MIO MOOV 500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4256566 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MIO MOOV 500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MIO MOOV 500 v uživatelské příručce

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/2323047

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/2323047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

JABRA EVOLVE 80. Návod k obsluze. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Návod k obsluze. jabra.com/evolve80 Návod k obsluze jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní zde uvedené ochranné známky

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalace a aktivace Předchozí Instalace Předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Anti-Virus není třeba odinstalovat. Po instalaci nové zkontrolujte nastavení aplikace

Více