This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transkript

1 K320

2 Obsah Seznámení s telefonem Telefonování Zprávy Práce s obrázky Zábava Připojení Další funkce Odstraňování potíží Důležité informace Rejstřík

3 Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřinou společností, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechna práva vyhrazena. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006 Číslo publikace: CS/LZT R1A Upozornění: Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. Tato informace se týká také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112. V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služby. Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly Bezpečné a efektivní použití a Omezená záruka. Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu. Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzváněcí signály. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Za žádných okolností nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. 2

4 QuickShare, PlayNow, PhotoDJ, MusicDJ a Style-Up jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB. Bluetooth je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc. Microsoft Windows (Microsoft Windows Explorer) jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných zemích a regionech. Textový vstup T9 je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications. Textový vstup T9 je známka licencovaná v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č , , , a ; kanadský patent č ; patent Spojeného království č B; standardní patent správní oblasti Hongkong č. HK ; patent Republiky Singapur č ; evropský patent č ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty v různých zemích světa. Java a všechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích. Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun Java JME. 1 Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompilovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část. 3

5 2 Předpisy pro vývoz: Na tento software včetně technických dat se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu včetně nařízení U.S. Export Administration Act (správní nařízení o vývozu z USA) a souvisejících předpisů a mohou se na něj vztahovat předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích. Zákazník souhlasí, že bude přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak vyvézt nebo opět vyvézt (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Libye, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na seznamu Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA. 3 Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS (c) (1) (ii) a FAR (c) (2). Copyright na část softwaru v tomto produktu patří společnosti SyncML initiative Ltd. ( ). Všechna práva vyhrazena. Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Na následujícím webu naleznete podporu, informace a obsah ke stažení: 4

6 Seznámení s telefonem Reproduktor Infračervený port Tlačítko fotoaparátu Vypínač Tlačítko nabídky činností Funkční tlačítko Tlačítko Zpět Navigační tlačítko Funkční tlačítko Tlačítko C (vymazat) Mikrofon Konektor pro připojení stereofonní náhlavní soupravy a nabíječky 5

7 Přehled nabídek Internetové služby* Budíky Budík Opakovaný budík Zvuk budíku Zábava Služby online* PlayNow * Přehrávač Hry PhotoDJ MusicDJ Dálkové ovládání Záznam zvuku Fotoaparát Organizátor Správce souborů Kalendář Úkoly Poznámky Kalkulačka Synchronizace Časovač Stopky Pamět kódů Zprávy Napsat novou Doručené zprávy Moji přátelé* Volat hlas. schr. Koncepty Zprávy k odesl. Odeslané zprávy Uložené zprávy Šablony Nastavení Kontakty** Možnosti Rychlé vytáčení Moje vizitka Skupiny** Kontakty na SIM** Speciální čísla Upřesnit Nový kontakt Fotografie Nastavení Všeobecné Zvuky a upozor. Displej Hovory Připojení * Některé nabídky závisí na síti, jejím provozovateli a předplacených službách. ** Nabídka závisí na tom, které kontakty jsou vybrány jako výchozí. 6

8 Ikony ve stavovém řádku Ikona Popis Ukazuje intenzitu signálu sítě GSM. V dosahu je sít GPRS a lze ji použít. Ukazuje stav baterie. Ukazuje stav nabíjení baterie. Máte zmeškaný příchozí hovor. Upozornění funkcí volání a zpráv jsou vypnuta, budík je stále zapnutý. Signalizuje přijetí zprávy SMS. Signalizuje přijetí ové zprávy. Signalizuje přijetí zprávy MMS. Signalizuje přijetí hlasové zprávy. Právě probíhá hovor. Signalizuje připomenutí události. Signalizuje připomenutí úkolu. Je zapnutá bezdrátová technologie Bluetooth. Je zapnutý infračervený port. 7

9 Symboly v uživatelské příručce V této uživatelské příručce se používají následující příkazové symboly: % Viz také strana... } Pomocí navigačního tlačítka přejděte na možnost a vyberte ji % 12 Procházení nabídek. Poznámka Tento symbol označuje službu nebo funkci závislou na síti nebo předplacených službách. Proto nemusí být všechny nabídky telefonu dostupné. Další informace získáte od provozovatele sítě. Sestavení telefonu Před použitím telefonu vložte kartu SIM a připojte baterii. Karta SIM Při registraci u provozovatele sítě jste obdrželi kartu SIM (Subscriber Identity Module modul identity předplatitele). Karta SIM obsahuje počítačový čip, který umožňuje sledování telefonního čísla a služeb obsažených v předplatném, ukládání informací o kontaktech apod. Uložte své kontakty na kartu SIM, než ji vyjmete z jiného telefonu. Kontakty mohou být uloženy vpaměti telefonu, % 20 Kontakty. 8

10 Vložení karty SIM a nabití baterie 30 min. 2,5 hod. 1 Odsuňte kryt a zvedněte jej. 2 Vložte kartu SIM. Zkontrolujte, zda je karta SIM umístěna pod stříbrnými držáky. 3 Vložte baterii do telefonu tak, aby štítek směroval nahoru a konektory proti sobě. 9

11 4 Umístěte kryt na telefon a zasuňte na místo. 5 Připojte nabíječku k telefonu. Symbol na konektoru nabíječky musí směřovat vzhůru. 6 Než se zobrazí ikona baterie může uplynout 30 minut. 7 Počkejte asi 2,5 hodiny, než bude ikona baterie signalizovat, že je baterie zcela nabitá. Stisknutím tlačítka lze aktivovat obrazovku s indikací nabíjení. 8 Vytažením odpojte nabíječku. Některé funkce spotřebovávají větší množství energie než jiné a mohou zapříčinit nutnost častějšího nabíjení baterie. Doba výdrže telefonu při hovoru nebo v pohotovostním režimu se může také znatelně zkrátit zdůvodu opotřebení baterie a může být nutné vyměnit baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Sony Ericsson % 77 Baterie. Kód PIN K aktivaci služeb v telefonu může být nutný kód PIN od provozovatele sítě. Zadané číslice kódu PIN jsou skryty znakem *. To neplatí, pokud kód PIN začíná stejnými číslicemi jako některé tísňové číslo, například 112 nebo 911. Důvodem je, aby bylo možno vidět a volat tísňová čísla bez zadání kódu PIN % 20 Tísňová volání. Stisknutím tlačítka můžete opravit chyby. Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje % 63 Zámek karty SIM. 10

12 Zapnutí a vypnutí telefonu 1 Telefon lze vypnout nebo zapnout stisknutím apřidržením tlačítka. 2 Vyžaduje-li karta SIM zadání kódu PIN, zadejte jej. 3 Při prvním spuštění vyberte jazyk nabídek v telefonu. 4 Stiskněte tlačítko Ano, pokud si přejete zobrazovat pokyny a tipy průvodce nastavením. V opačném případě vyberte možnost Ne. Průvodce nastavením je také dostupný ze systému nabídek: } Nastavení } Všeobecné } Průvodce. Volání a přijímání hovorů Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo a uskutečněte volání: } Volat. Chcete-li hovor ukončit, } Ukončit. Pokud telefon vyzvání, můžete přijmout hovor stisknutím tlačítka Přijmout. 11

13 Procházení nabídek Položky hlavní nabídky jsou zobrazeny jako ikony. Některé dílčí nabídky zahrnují karty, které se zobrazují na obrazovce. Stisknutím tlačítka (navigační tlačítko) přejdete do hlavní nabídky nebo vyberete položku. Tlačítka,, a slouží k procházení nabídek a karet. Stisknutím tlačítka lze přejít zpět o jednu úroveň v nabídkách nebo ukončit funkci nebo aplikaci. Stisknutím a přidržením tlačítka lze přejít do pohotovostního režimu. Stisknutím tlačítek lze vybrat možnosti zobrazené na obrazovce přímo nad těmito tlačítky. Stisknutím tlačítka lze odstranit položky. } Další otevření seznamu možností. } Inform. zobrazení nápovědy k vybraným funkcím. Zkratky V pohotovostním režimu je možné přejít přímo na určitou funkci pomocí tlačítek,, a. Vytvoření zkratky pro pohotovostní režim 1 Pokud například tlačítko nemá vytvořenou zkratku, } Ano. 2 Přejděte na funkci, pro kterou chcete vytvořit zkratku, } Zkratka. 12

14 Úprava zkratky pro pohotovostní režim 1 } Nastavení } Všeobecné } Zkratky, vyberte zkratku, kterou chcete upravit, } Upravit. 2 Přejděte na funkci, } Zkratka. Nabídka činností Otevření nabídky činností pro zobrazení nových událostí apráci s nimi, přístup k záložkám a zkratkám. Otevření a zavření nabídky činností Stiskněte tlačítko. Mezi kartami lze přecházet pomocí tlačítek a. Karty nabídky činností Nové události zmeškané hovory a zprávy. Vlastní zkratky aplikace, které jsou spuštěny v pozadí, a zkratky. Zkratky můžete přidávat, mazat a měnit jejich pořadí. Záložky záložky v Internetu. Chcete-li, aby se nové události zobrazovaly jako text vokně namísto v nabídce činností, } Nastavení } Všeobecné } Nové události } V okně. Nabídka při vypnutí Vypnutí telefonu, uzamčení kláves, zapnutí tichého režimu nebo aktivace profilu. Další informace o profilech % 59 Profily. Otevření a zavření nabídky při vypnutí Stiskněte tlačítko a v seznamu vyberte možnost. Správce souborů Soubory, jako jsou obrázky, videa, zvuky, schémata, hry a aplikace, jsou uloženy ve složkách v paměti telefonu. 13

15 Správa souborů a složek 1 } Organizátor } Správce souborů a vyberte složku. 2 Přejděte na soubor, } Další } Správa souborů a vyberte jednu z možností. 3 Vyberte složku, nebo } Nová složka a pojmenujte složku, } OK. Výběr více souborů 1 } Organizátor } Správce souborů a vyberte soubor, } Další } Označit, vyberte Označit více nebo Označit vše. 2 Další soubory vyberete tak, že přejdete na soubor a stisknete tlačítko Označit nebo Zruš. ozn. Kontrola stavu paměti } Organizátor } Správce souborů } Další } Využití paměti. Informace o souboru Chcete-li zobrazit informace o souboru, zvýrazněte soubor, } Další } Informace. Soubory chráněné autorskými právy nelze kopírovat ani odesílat. Synchronizace položek Další informace naleznete v části % 50 Synchronizace. Jazyky Vyberte jazyk pro nabídky telefonu a pro psaní textu. Změna jazyka telefonu } Nastavení } Všeobecné } Jazyk } Jazyk telefonu avyberte jazyk. V pohotovostním režimu stiskněte: 0000, chcetehli vybrat angličtinu, 8888, chcete-li vybrat automatický jazyk (závislý na kartě SIM). 14

16 Výběr jazyků psaní 1 } Nastavení } Všeobecné } Jazyk } Jazyk psaní. 2 Stisknutím tlačítek Označit nebo Zruš. ozn. proveďte výběr jazyků. Nabídku zavřete stisknutím tlačítka Uložit. Zadávání písmen a znaků Zadání znaků použitím textového vstupu multitap Tiskněte, až se zobrazí požadovaný znak. Stisknutím tlačítka lze přepínat mezi velkými amalými písmeny. Čísla lze zadávat stisknutím a přidržením tlačítek. Mezeru přidáte stisknutím tlačítka. Stisknutím tlačítka zadáte nejběžnější interpunkční znaménka. Stisknutím tlačítka lze zadat znak +. Metodu vstupu lze změnit stisknutím a přidržením tlačítka. Textový vstup T9 Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník, který rozpozná nejběžněji používaná slova pro každou sekvenci stisknutí tlačítek. Každé tlačítko stačí stisknout pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku. 15

17 Zadání písmen pomocí textového vstupu T9 1 } Zprávy } Napsat novou } Zpráva SMS. 2 Pokud například chcete napsat slovo Jane, stiskněte,,,. 3 Pokud se nabídne slovo, které potřebujete, stiskněte tlačítko. Slovo bude přijato a na jeho konec bude přidána mezera. Pokud chcete slovo přijmout bez přidání mezery, stiskněte tlačítko. Pokud se nabídne jiné slovo, než které potřebujete, stiskněte opakovaně tlačítko nebo. Budou nabízena alternativní slova. Pokud chcete slovo přijmout a přidat na jeho konec mezeru, stiskněte tlačítko. 4 Pokračujte v psaní zprávy. Pokud chcete zadat tečku nebo jiná interpunkční znaménka, stiskněte tlačítko a pak opakovaně nebo. Stisknutím tlačítka přijmete znaménko a přidáte mezeru. Přidání slov do slovníku textového vstupu T9 1 Při zadávání znaků } Další } Napsat slovo. 2 Upravte slovo pomocí textového vstupu multitap. Tlačítky a můžete přecházet mezi písmeny. Znak odstraníte stisknutím tlačítka. Chcete-li smazat celé slovo, stiskněte a přidržte tlačítko. 3 Po dokončení úprav slova } Vložit. Slovo bude přidáno do slovníku textového vstupu T9. Při příštím zadání tohoto slova pomocí textového vstupu T9 se slovo zobrazí jako alternativní slovo. Možnosti dostupné při zadávání znaků } Další zobrazí možnosti zadávání znaků. 16

18 Výměna krytu Style-Up Některé telefonní soupravy mohou obsahovat doplňkové kryty Style-Up. Kryt vyměníte následujícím postupem. Výměna předního krytu 1 Zasuňte nehet do štěrbiny na spodní straně telefonu. 2 Jemně odklopte přední kryt z telefonu. 3 Přiložte a zarovnejte kryt s horní části telefonu podle obrázku. 4 Zatlačením dolů zaklapněte kryt na místo, aby rovně dosedl na telefon. Výměna krytu baterie % 9 Vložení karty SIM a nabití baterie. 17

19 Telefonování Volání a přijímání hovorů Zapněte telefon a zkontrolujte, zda jste v dosahu sítě a můžete uskutečňovat a přijímat hovory % 11 Zapnutí a vypnutí telefonu. Pokud předplacené služby zahrnují službu identifikace volajícího čísla (CLI) a číslo volajícího je identifikováno, zobrazí se toto číslo na displeji. Pokud je číslo uloženo v seznamu Kontakty, zobrazí se jméno, číslo a obrázek (pokud je definovaný) volajícího. Pokud je příchozí volání uskutečněno ze zakázaného čísla, zobrazí se zpráva Volající se skrytou identitou. Volání Zadejte telefonní číslo (případně se směrovým číslem země asměrovým číslem oblasti) a uskutečněte hovor: } Volat. Chcete-li hovor ukončit, } Ukončit. Opakované vytočení čísla Pokud se hovor nepodaří spojit, zobrazí se otázka Opakovat? Stiskněte tlačítko Ano. Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál. Přijetí nebo odmítnutí hovoru } Přijmout přijetí volání. } Obsazeno odmítnutí volání. Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka Stisknutím nebo během hovoru lze zvýšit nebo snížit hlasitost. 18

20 Výběr více možností během volání Stiskněte tlačítko a vyberte možnost. Vypnutí mikrofonu Stiskněte a přidržte tlačítko stiskněte a přidržte tlačítko. Chcete-li pokračovat, znovu. Použití hlasitého reproduktoru během hlasového hovoru } Další } Zapnout reprod. nebo } Vypnout reprod. Zmeškané hovory Když zmeškáte hovor a možnost Nové události je nastavena na hodnotu Menu činností, zobrazí se zmeškaný hovor v nabídce činností. Chcete-li zmeškané číslo vytočit, } Volat. Pokud je možnost Nové události nastavena na hodnotu V okně, zobrazí se zpráva Zmeškané hovory:. } Ano zobrazení zmeškaných hovorů v seznamu hovorů, } Ne zobrazení později. Změna nastavení Menu činností % 13 Nabídka činností. Vytočení čísla ze seznamu volání 1 } Hovory v pohotovostním režimu a vyberte kartu. 2 Přejděte na jméno nebo číslo, na které chcete volat, } Volat. Přidání čísla ze seznamu volání do kontaktů 1 } Hovory v pohotovostním režimu a vyberte kartu. 2 Přejděte na číslo, které chcete přidat, } Další } Uložit číslo. 3 Vyberte možnost Nový kontakt, chcete-li vytvořit nový kontakt. Pokud chcete číslo přidat k existujícímu kontaktu, vyberte jej. 19

21 Tísňová volání Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, například 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro volání v tísni v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM či bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě GSM. V některých zemích se mohou používat jiná tísňová čísla. Provozovatel sítě může na kartu SIM uložit další místní tísňová čísla. Uskutečnění tísňového volání Zadejte například číslo 112 a } Volat. Zobrazení místních tísňových čísel } Kontakty } Možnosti } Speciální čísla } Tísňová čísla Kontakty Vyberte možnost Kontakty v tel., chcete-li podrobné informace uložené v paměti telefonu, nebo Kontakty na SIM, chcete-li jména a čísla uložená na kartě SIM. Výběr výchozích kontaktů 1 } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Výchozí kontakty. 2 Vyberte možnost Kontakty v tel. nebo Kontakty na SIM. Kontrola stavu paměti } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Využití paměti. Počet záznamů, které lze uložit, závisí na velikosti dostupné paměti v telefonu nebo na kartě SIM. 20

22 Správa kontaktů Ukládání čísel, přidávání obrázků, vyzvánění a osobní informace. Přidání kontaktu 1 } Kontakty } Nový kontakt } Přidat. 2 Zadejte jméno, } OK. 3 } Nové číslo: } Přidat 4 Zadejte číslo, } OK. 5 Pouze pro telefonní kontakty: Vyberte číslo. 6 Procházejte mezi kartami a do jednotlivých polí zadejte další informace. 7 Po zadání všech informací } Uložit. Je doporučeno zadávat znak + a směrové číslo země uvšech čísel. Přidání obrázku nebo vyzvánění ke kontaktu 1 } Kontakty, vyberte kontakt, } Další } Upravit kontakt. 2 Vyberte příslušnou kartu a potom vyberte Obrázek nebo Vyzvánění } Přidat. Vyberte obrázek nebo zvuk, } Uložit. Přidání vlastní vizitky } Kontakty } Možnosti } Moje vizitka, zadejte informace pro vizitku, } Uložit. Odeslání vlastní vizitky } Kontakty } Možnosti } Moje vizitka } Odeslat vl. vizitku. Volání na kontakt v telefonu } Kontakty, přejděte na kontakt nebo zadejte jeho počáteční písmeno. Pomocí tlačítek a vyberte číslo, } Volat. 21

23 Volání na kontakt na kartě SIM Pokud jsou výchozí kontakty nastaveny Kontakty na SIM, } Kontakty, vyberte ze seznamu jméno a číslo, } Volat. Pokud jsou jako výchozí kontakty nastaveny Kontakty v tel., } Kontakty } Možnosti } Kontakty na SIM, vyberte jméno a číslo, } Volat. Kopírování jmen a čísel na kartu SIM 1 } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Kopírovat na SIM. 2 Vyberte možnost Kopírovat vše nebo Kopírovat číslo. Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny. Kopírování kontaktů na kartě SIM do kontaktů v telefonu 1 } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Kopírovat ze SIM. 2 Vyberte možnost Kopírovat vše nebo Kopírovat číslo. Automatické ukládání na kartu SIM 1 } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Aut. uložení na SIM. 2 Vyberte možnost Zapnuto. Odesílání kontaktů Chcete-li odeslat vybraný kontakt, } Další } Odeslat kontakt a vyberte metodu přenosu. Chcete-li odeslat všechny kontakty, } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Odeslat vš. kont. 22

24 Úprava kontaktu v telefonu 1 } Kontakty, vyberte kontakt, } Další } Upravit kontakt. 2 Přejděte na příslušnou kartu a upravte informace, } Uložit. Úprava kontaktu na kartě SIM 1 Pokud jsou jako výchozí kontakty nastaveny Kontakty na SIM, } Kontakty. Pokud jsou výchozí kontakty nastaveny Kontakty v tel., } Kontakty } Možnosti } Kontakty na SIM. 2 Vyberte jméno a číslo, které chcete upravit. 3 } Další } Upravit kontakt a upravte jméno a číslo. Odstranění kontaktů } Kontakty, vyberte kontakt a stiskněte tlačítko. } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Odstranit vš. kont. } Ano a } Ano. Jména a čísla na kartě SIM nebudou odstraněna. Nastavení výchozího čísla pro kontakt Vyberte telefonní číslo kontaktu, které se má zobrazovat jako první, } Kontakty, přejděte na kontakt, } Další } Výchozí. Rychlé vytáčení Uložením čísel do telefonu na pozice 1 až 9 zajistíte jejich snadnou dostupnost. Nastavení nebo nahrazení čísel rychlého vytáčení 1 } Kontakty } Možnosti } Rychlé vytáčení. 2 Přejděte na pozici, } Přidat nebo } Nahradit a vyberte telefonní číslo. 23

25 Rychlé vytáčení V pohotovostním režimu zadejte číslo rychlého vytáčení (1-9), } Volat. Hlasová schránka Zahrnují-li předplacené služby použití schránky, může volající v případě, že nemůžete hovor přijmout, zanechat hlasovou zprávu. Uložení čísla hlasové schránky Stiskněte a přidržte tlačítko, } Ano, zadejte číslo, } OK.Toto číslo lze získat od provozovatele sítě. Volání hlasové schránky Pokud jste uložili číslo hlasové schránky, stiskněte a přidržte tlačítko. Kontrola čísla hlasové schránky } Zprávy } Nastavení } Číslo hlas.schránky. Přesměrování volání Hovory můžete přesměrovat například na záznamník. Aktivace přesměrování 1 } Nastavení } Hovory } Přesměrování. 2 Vyberte typ hovoru a možnost přesměrování, } Aktivovat. 3 Zadejte telefonní číslo, na které chcete přesměrovat volání, nebo vyberte } Procház. a vyhledejte kontakt, } OK. 24

26 Deaktivace přesměrování Přejděte na možnost přesměrování, } Deaktivovat. Kontrola všech možností přesměrování } Nastavení } Hovory } Přesměrování } Zkontrolovat vše. Obsluha více než jednoho hovoru Telefon umožňuje obsluhovat současně více hovorů. Signalizace čekajícího hovoru Při přijetí druhého hovoru zazní tón. Aktivování služby čekajícího hovoru } Nastavení } Hovory } Ovládání hovorů } Signalizace čekajícího hovoru } Aktivovat } Vybrat. Uskutečnění druhého hovoru 1 } Další } Podržet podržení probíhajícího hovoru. 2 Zadejte číslo, na které chcete volat, } Volat. Přijetí druhého hovoru V případě druhého příchozího hovoru vyberte jednu z následujících možností: Přijetí hovoru a podržení aktivního hovoru: } Přijmout. Odmítnutí hovoru a pokračování v aktivním hovoru: } Obsazeno. Přijetí hovoru a ukončení aktivního hovoru: } Nahradit aktivní. 25

27 Obsluha dvou hovorů Pokud máte aktivní a podržený hovor, vyberte jednu z následujících možností: Přepnutí mezi hovory: } Další } Přepn. Sloučení obou hovorů: } Další } Sloučit hovory. Spojení obou hovorů: } Další } Spojit hovory. Odpojíte se od obou hovorů. Obnovení podrženého hovoru: } Ukončit } Ano. Ukončení obou hovorů: } Ukončit } Ne. Třetí hovor nelze přijmout, dokud není ukončen jeden z prvních dvou hovorů nebo pokud hovory nejsou sloučeny do konferenčního hovoru. Konferenční hovory Konferenční hovor zahájíte spojením probíhajícího hovoru a podrženého hovoru. Sloučení obou hovorů do konferenčního hovoru } Další } Sloučit hovory. Přidání nového účastníka 1 } Další } Podržet, chcete-li aktivní hovor podržet. 2 } Další } Další hovor a zavolejte další osobě. 3 } Další } Sloučit hovory. 4 Opakováním postupu můžete přidat další účastníky (maximálně pět). Uvolnění účastníka } Další } Uvolnit účastníka a vyberte účastníka. 26

28 Soukromá konverzace 1 } Další } Hovořit s účast. a vyberte účastníka. 2 } Další } Sloučit hovory, chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru. Dvě hlasové linky Pokud vaše předplatné podporuje službu alternativní linky, můžete uskutečnit samostatné hovory s různými telefonními čísly. Výběr linky } Nastavení } Hovory a vyberte linku 1 nebo 2. Změna názvu linky } Nastavení } Displej } Uprav. názvy linek a vyberte linku, kterou chcete upravit. Další funkce Tónové signály Použití telefonních bankovních služeb nebo ovládání záznamníku pomocí tónových signálů během volání. Tónové signály lze odeslat stisknutím tlačítek, nebo. Po ukončení volání můžete znaky z obrazovky odstranit stisknutím tlačítka. Chcete-li zapnout nebo vypnout tóny během hovoru, v pohotovostním režimu stiskněte a vyberte možnost Vypnout tóny nebo Zapnout tóny. 27

29 Zápisník Během hovoru si lze zapsat telefonní číslo. Po ukončení volání zůstane číslo na displeji, aby na něj bylo možné volat nebo jej bylo možné uložit do kontaktů. Ukázání nebo skrytí vlastního telefonního čísla Pokud předplacené služby obsahují službu omezení identifikace volajícího čísla (CLIR), můžete své číslo nechat ukázat či skrýt. Trvalé skrytí nebo ukázání telefonního čísla 1 } Nastavení } Hovory } Zobrazit/skrýt čís. 2 Vyberte možnost Zobrazit číslo, Skrýt číslo nebo Vých. nast. sítě. Doba hovoru V průběhu hovoru se zobrazí doba trvání hovoru. Můžete zobrazit délku posledního hovoru, všech odchozích hovorů a celkovou dobu volání. Kontrola doby hovoru } Nastavení } Hovory } Doba a cena hov. } Měřiče hovoru. Chcete-li měřič vynulovat, } Další a vyberte Vynulovat měřič nebo Vynulovat odch. 28

30 Zprávy Tento telefon podporuje různé typy zpráv. Informace o dostupných službách získáte od poskytovatele služeb, případně na webu Zprávy SMS Zprávy SMS mohou obsahovat také obrázky, animace, melodie a zvukové efekty. Příprava Provozovatel sítě poskytuje číslo střediska služeb, které slouží k odesílání a přijímání zpráv SMS. Toto číslo může být již uloženo na kartě SIM. Pokud ne, je nutné číslo přidat ručně. Nastavení telefonního čísla střediska služeb 1 } Zprávy } Nastavení } Zprávy SMS } Servis. středisko. Zobrazí se číslo, pokud je uloženo na kartě SIM. 2 Pokud zde není uloženo žádné číslo, } Nové serv. střed. a zadejte číslo, včetně mezinárodního znaku + asměrového čísla země, } Uložit. Psaní a odesílání zprávy SMS nebo uložení konceptu 1 } Zprávy } Napsat novou } Zpráva SMS. 2 Napište zprávu. Pokud chcete vložit do zprávy položku, } Další } Přidat položku. 3 } Pokrač. (Pokud chcete uložit zprávu na později, stiskněte a } Ano. Zpráva se uloží do složky Koncepty.) 4 Vyberte možnost Telefonní číslo a zadejte číslo příjemce, nebo vyberte možnost Hledat kontakt, chcete-li vyhledat číslo nebo skupinu, nebo vyberte číslo ze seznamu posledních použitých čísel příjemců. 29

31 5 Pokud chcete změnit výchozí možnosti zprávy, například pokud požadujete potvrzení o přečtení, } Další } Upřesnit, vyberte možnost, } Upravit a vyberte nastavení, } Hotovo. 6 } Odeslat. Zprávu SMS lze převést na zprávu MMS. Při psaní } Další } Na zprávu MMS. Kopírování a vkládání textu ve zprávě 1 Při psaní zprávy } Další } Upravit. 2 Vyberte možnost Kopírovat vše, pokud chcete kopírovat celý text ve zprávě, nebo vyberte Kopírovat text } Začátek a pomocí navigačních tlačítek označte text, } Konec. 3 } Další } Upravit } Vložit. Přijímání zpráv Je-li možnost Nové události nastavena na hodnotu Menu činností, zobrazí se přijatá zpráva SMS nebo automaticky stažená zpráva MMS v nabídce činností. } Zobrazit, pokud chcete zprávu přečíst. Je-li možnost Nové události nastavena na hodnotu V okně, zobrazí se dotaz, zda chcete zprávu přečíst. } Ano, chcete-li zprávu zobrazit, nebo } Ne, chcete-li ji zobrazit později. Zprávu lze zavřít stisknutím tlačítka. Postup změny nastavení nabídky činností % 13 Nabídka činností. Pokud je pamět telefonu zaplněna, musíte některé zprávy nebo y odstranit, abyste mohli přijímat nové. 30

32 Volání na číslo ve zprávě Vyberte telefonní číslo, které je zobrazeno ve zprávě, } Volat. Uložení položky ve zprávě SMS 1 Při čtení zprávy vyberte položku, } Další. 2 Vyberte možnost Použít (zobrazí se vybrané číslo), pokud chcete uložit telefonní číslo, nebo Uložit obrázek, pokud chcete uložit obrázek, nebo Uložit záložku, pokud chcete uložit webovou adresu. Uložení vybrané zprávy } Další } Uložit zprávu, vyberte Uložené zprávy (karta SIM) nebo Šablony (telefon). Uložení několika zpráv do složky 1 Vyberte zprávu, } Další } Označit více. 2 Přejděte na zprávu a } Označit. Takto vyberte jednotlivé zprávy. } Další } Uložit zprávy. Odstranění zprávy Vyberte zprávu a stiskněte tlačítko. Odstranění několika zpráv ve složce 1 Vyberte zprávu, } Další } Odstranit vš. zpr. nebo } Označit více. 2 } Pomocí tlačítka Označit vyberte jednotlivé zprávy. } Další } Odstranit zprávy. 31

33 Dlouhé zprávy Maximální počet povolených znaků ve zprávě SMS závisí na jazyku používaném pro psaní. Delší zprávu lze odeslat propojením dvou a více zpráv. Každá jednotlivá zpráva, která je součástí propojené zprávy, je účtována samostatně. Všechny části dlouhé zprávy nemusí být příjemci doručeny najednou. Maximální počet zpráv, které lze propojit, zjistíte od poskytovatele služeb. Aktivování dlouhých zpráv } Zprávy } Nastavení } Zprávy SMS } Max. délka zprávy } Maximální. Kontrola stavu doručení odeslané zprávy } Zprávy } Odeslané zprávy, vyberte zprávu SMS, } Zobrazit } Další } Detaily. Zprávy MMS Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, videozáznamy, fotografie, zvukové záznamy a podpisy. Telefony odesílatele i příjemce musí mít předplaceny služby, které podporují zprávy MMS. Příprava Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, % 47 Nastavení. 32

34 Vytváření a odesílání zpráv MMS Výběr psaní textu a přidání obrázků, zvuku, videa, podpisu adalších příloh. Vytvoření a odeslání zprávy MMS 1 } Zprávy } Napsat novou } Zpráva MMS. 2 Zadejte text, a pokud chcete do zprávy přidat položku, } Další. Jste-li připraveni zprávu odeslat, pokračujte stejným způsobem jako při odesílání zprávy SMS % 29 Zprávy SMS. U zpráv MMS máte stejné možnosti jako u zpráv SMS: kopírování a vložení, uložení a odstranění zpráv % 29 Zprávy SMS. Vytvoření vlastního podpisu pro zprávy MMS } Zprávy } Nastavení } Zpráva MMS } Podpis } Nový podpis. Uložení položky nalezené ve zprávě MMS % 31 Uložení položky ve zprávě SMS Automatické stažení Vyberte způsob stahování zpráv MMS: } Zprávy } Nastavení } Zpráva MMS } Automat. stažení. Zobrazí se možnosti: Vždy automatické stahování zpráv. Tázat v cizí síti dotaz před stahováním zpráv z jiných sítí. Ne v cizí síti stahování zpráv z jiných sítí je zakázáno. Vždy dotazovat dotaz před stahováním zpráv. Vypnuto nové zprávy jsou znázorněny ve schránce jako ikony. Chcete-li zprávu stáhnout, vyberte ji a } Zobrazit. 33

35 Hlasové zprávy Můžete odesílat a přijímat záznamy zvuku jako hlasové zprávy. Telefony odesílatele i příjemce musí mít předplaceny služby, které podporují zprávy MMS. Nahrání a odeslání hlasové zprávy 1 } Zprávy } Napsat novou } Hlasová zpráva. 2 Nahrajte zprávu, } Zastavit. 3 } Odeslat odeslání zprávy. 4 Vyberte ová adresa, chcete-li zadat ovou adresu, nebo Telefonní číslo, chcete-li zadat číslo příjemce, nebo Hledat kontakt, chcete-li vyhledat číslo nebo skupinu ze seznamu Kontakty, nebo vyberte příjemce ze seznamu posledních použitých příjemců, } Odeslat. Přijímání hlasových zpráv Pokud je možnost Nové události nastavena na hodnotu Menu činností, zobrazí se automaticky stažená hlasová zpráva v nabídce činností. Pokud chcete zprávu vyslechnout, } Přehrát. Pokud je možnost Nové události nastavena na hodnotu V okně, zobrazí se dotaz, zda chcete hlasovou zprávu vyslechnout. } Ano, chcete-li zprávu přehrát, nebo } Ne, chcete-li ji přehrát později. Zprávu lze zavřít stisknutím tlačítka. 34

36 Můžete se připojit k ovému serveru POP3 nebo IMAP4 a pomocí telefonu odesílat a přijímat ové zprávy. V telefonu můžete použít stejná nastavení jako v programu pro elektronickou poštu v počítači. Příprava Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, % 47 Nastavení. Napsání a odeslání ové zprávy 1 } Zprávy } } Napsat novou. 2 Vyberte možnost Přidat, pokud chcete zadat ovou adresu, nebo Hledat kontakt, pokud chcete vyhledat adresu v seznamu Kontakty, nebo vyberte ovou adresu ze seznamu posledních použitých příjemců. 3 Chcete-li přidat více příjemců, vyberte Komu, Kopie: nebo Skrytá kopie:. 4 Po dokončení výběru příjemců } Hotovo. 5 Napište předmět, } OK. Napište text, } OK. 6 Chcete-li přidat přílohu, } Přidat a vyberte přílohu, } Hotovo } Pokrač. 7 } Odeslat nebo } Další, chcete-li zobrazit možnosti. Přijetí a přečtení ových zpráv 1 Vyberte Zprávy } } Doručené zprávy. Pokud je schránka prázdná, } Posl./přij. Pokud schránka není prázdná, } Další } Odeslat/přijmout. 2 Vyberte zprávu, kterou chcete přečíst, } Zobrazit. 35

37 Odeslání odpovědi na ovou zprávu 1 Otevřete ovou zprávu, } Odpověď. 2 Napište svou zprávu, } Další. Zobrazí se možnosti. 3 } OK } Pokrač. } Odeslat odešlete zprávu. Uložení položky nebo přílohy v ové zprávě Chcete-li uložit ovou adresu, telefonní číslo nebo webovou adresu, } Další a vyberte uložení položky. Chcete-li uložit přílohu, vyberte zprávu, } Další. Vyberte přílohu, } Uložit. Odstranění ových zpráv Chcete-li odstranit vybranou zprávu, stiskněte tlačítko. Chcete-li odstranit několik zpráv ve složce, } Další } Označit více. Přejděte na zprávu a } Označit. Takto vyberte jednotlivé zprávy. } Další } Označit k odstr. Označené zprávy se odstraní při příštím připojení k ovému serveru. Pro uživatele účtu IMAP4: } Další } Odstranit označ. a vyberte } Se synchronizací nebo } Bez synchroniz. Zprávy se odstraní při příštím připojení k ovému serveru. Služba Přátelé Další informace získáte od poskytovatele služeb nebo na webu 36

38 Práce s obrázky Fotoaparát a videokamera Telefon je vybaven digitálním fotoaparátem, který funguje také jako digitální videokamera. Telefon umožňuje pořizovat snímky a videozáznamy, které lze uložit, odeslat nebo jinak použít. Snímky lze použít jako spořič obrazovky, tapetu nebo položku kontaktů, % 21 Přidání obrázku nebo vyzvánění ke kontaktu. Pořizování fotografií a nahrávání videozáznamů 1 Stisknutím a přidržením tlačítka zapnete fotoaparát, tlačítky a můžete přepínat mezi videozáznamem a fotografováním. 2 Dalším stisknutím tlačítka pořídíte fotografii nebo spustíte nahrávání videozáznamu. 3 Nahrávání videozáznamu ukončíte stisknutím tlačítka. 37

39 Přiblížení a vzdálení obrazu Pomocí tlačítek a můžete přiblížit nebo oddálit snímek. Možnosti fotoaparátu Když je aktivován fotoaparát, lze pomocí } Další zobrazit další možnosti: Zobrazit vše (videokamera). Režim snímání (videokamera) vyberte možnost Pro zprávy MMS nebo Vys. kvalita videa. Velikost videa vyberte možnost Velké 176 x 144 nebo Malé 128 x 96. Noční režim zvýšení kvality fotografie nebo videozáznamu za špatných světelných podmínek. Efekty výběr různých efektů pro fotografii nebo videozáznam. Zobrazit vše (obrázky). Režim snímání (obrázky) vyberte možnost Normální, chcete-li snímky bez rámečku, možnost Panorama, chcete-li spojit několik snímků do jednoho širokoúhlého obrázku, možnost Rámečky, chcete-li přidat rámeček k obrázku, nebo možnost Shlukové snímání, chcete-li pořídit několik snímků rychle za sebou. Velikost obrázku vyberte možnost Velký 640x480, Střední 320x240, Malý 160x120 nebo Zvětšený. 38 Jako alternativní postup může výběrem možnosti Fotoaparát zapnout fotoaparát a potom pořídit fotografii stisknutím tlačítka Snímat nebo spustit nahrávání videa stisknutím tlačítka Nahrát. Pokud chcete nahrávat při působení silného zdroje světla v pozadí, například slunce nebo lampy, displej může zčernat nebo se může nahrát nekvalitní obraz.

40 Samospoušt (obrázky) pořízení fotografie několik sekund po stisknutí spouště. Kvalita obrázku vyberte kvalitu Normální nebo Vysoká. Zvuk závěrky (obrázky) výběr z různých zvuků spouště. Obrázky a videozáznamy Telefon je dodáván s několika obrázky a videozáznamy, které můžete odstranit, abyste uvolnili pamět. Všechny obrázky a videozáznamy jsou uloženy ve správci souborů. Fotografie pořízené fotoaparátem lze zobrazit také výběrem ikony Fotografie. Počet obrázků nebo videozáznamů, které lze uložit, závisí na velikosti souborů. Jsou podporovány formáty souborů GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG, MP4 a 3GP. Zobrazení obrázků 1 } Fotografie nebo } Organizátor } Správce souborů } Obrázky. 2 Obrázky se zobrazují jako miniatury. Chcete-li je zobrazit v plné velikosti, } Zobrazit. 3 } Vodorovně zobrazení obrázku vodorovně. 4 } Další zobrazení možností. Zobrazení videozáznamů 1 } Organizátor } Správce souborů } Videosoubory. 2 } Zobrazit } Přehrát. 3 } Zastavit a } Další zobrazení možností. Hledání fotografií podle času 1 } Fotografie nebo Organizátor } Správce souborů } Obrázky } Fotografie. 2 } Další } Hledání dle času. Nyní můžete procházet fotografie z fotoaparátu seřazené podle data nebo měsíce na časové ose. 39

41 Vyměňování obrázků a videozáznamů Obrázky a videozáznamy si můžete vyměňovat s přáteli pomocí některé z dostupných metod přenosu. Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Použijete-li kabel USB, můžete fotografie a videozáznamy jednoduše přetáhnout do počítače pomocí myši % 51 Kabel USB. Odeslání obrázku nebo videozáznamu 1 } Organizátor } Správce souborů } Obrázky nebo } Videosoubory. 2 Vyberte obrázek nebo videozáznam, } Další } Odeslat. Vyberte metodu přenosu. Přijetí a uložení obrázku nebo videozáznamu Ze zprávy obsahující danou položku % 29 Zprávy. Prostřednictvím jiné metody přenosu zkontrolujte, zda je metoda aktivována, a postupujte podle zobrazovaných pokynů. Spořič obrazovky a tapeta Spořič obrazovky se aktivuje, pokud je telefon několik sekund nečinný. Po určité době se z důvodu úspory energie aktivuje režim spánku. Pokud použijete obrázek jako tapetu, zobrazuje se v pohotovostním režimu. Použití obrázku 1 } Organizátor } Správce souborů } Obrázky a vyberte obrázek. 2 } Další } Použít jako a vyberte možnost. PhotoDJ Informace o použití nástroje PhotoDJ v telefonu naleznete na webu 40

42 Zábava Přehrávač záznamů Můžete přehrávat hudbu a videozáznamy, které stáhnete, obdržíte ve zprávě MMS nebo přenesete z počítače. Podporovány jsou tyto typy souborů: MP3, MP4, 3GP, AMR, MIDI, IMY, EMY a WAV (s maximální frekvencí vzorkování 16 khz). Můžete také přehrávat datový proud souborů, které jsou kompatibilní s formátem 3GPP. Přehrávání hudby nebo prohlížení videozáznamu } Zábava } Přehrávač a procházejte skladby výběrem možnosti Interpreti, Skladby, Seznamy sklad. nebo Videa. Zvýrazněte název, } Přehrát. Ovládání přehrávače záznamů Zastavit pozastavení hudební skladby. Pozastav. pozastavení videozáznamu. Stisknutím tlačítka můžete přejít k následující hudební skladbě nebo videozáznamu. Stisknutím tlačítka můžete přejít k předchozí hudební skladbě nebo videozáznamu. Stisknutím a přidržením tlačítka nebo můžete při přehrávání hudebních skladeb nebo videozáznamů přetáčet dopředu nebo dozadu. Tlačítka a umožňují upravovat hlasitost. Stisknutím tlačítka přejdete do prohlížeče přehrávače záznamů. Stisknutím a přidržením tlačítka aplikaci ukončíte. 41

43 Možnosti přehrávače záznamů Když je aktivován přehrávač záznamů, } Další. Zobrazí se možnosti: Přehrávání zobrazení přehrávání skladby. Přidat média přidání položek nebo složek do seznamu skladeb. Seřadit seřazení skladeb podle interpreta, názvu nebo podle pořadí, ve kterém byly položky do seznamu skladeb přidány. Odstranit odebrání položky. V seznamu Skladby bude položka trvale odstraněna z paměti. Minimalizovat minimalizace přehrávače záznamů a návrat do pohotovostního režimu bez přerušení přehrávání. Přejmenovat změna názvů uživatelem vytvořených seznamů skladeb. Odstr. sezn. skl. odstranění uživatelem vytvořených seznamů skladeb. Informace zobrazení informací o aktuální skladbě nebo videozáznamu. Režim přehrávání chcete-li položky v seznamu skladeb přehrát v náhodném pořadí, vyberte možnost Náhodně. Pokud chcete seznam skladeb opakovat po přehrání poslední položky, vyberte možnost Opakovat. Ekvalizér změna nastavení výšek a hloubek. Odeslat odeslání hudební skladby nebo videozáznamu. Zachytit snímek zachycení obrázku z videozáznamu, který je pozastaven. Dostupnost různých možností závisí na tom, zda je vybrána možnost Přehrávání, Interpreti, Skladby, Seznamy sklad. nebo Videa. 42

44 PlayNow } Zábava } PlayNow umožňuje poslech hudebních ukázek a nakupování a stahování hudby z Internetu. Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, % 47 Nastavení. Další informace získáte od poskytovatele služeb nebo na webu Vyzvánění, melodie, zvuky a upozornění Jako vyzvánění lze použít standardní polyfonní melodie. Melodie si můžete vyměňovat prostřednictvím některé zmetod přenosu. Zvukové soubory, které nelze nastavit jako vyzvánění, nejsou podporovány. Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Výběr vyzvánění } Nastavení } Zvuky a upozor. } Vyzvánění. Zapínání a vypínání vyzvánění V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko. Všechny signály kromě budíku se zapnou nebo vypnou. Nastavení hlasitosti vyzvánění } Nastavení } Zvuky a upozor. } Hlasitost a stisknutím tlačítka nebo snižte či zvyšte hlasitost, } Uložit. 43

45 Nastavení vibrací 1 } Nastavení } Zvuky a upozor. } Vibrátor. 2 Nastavte typ upozornění na Zapnuto, Vibr. při tichém nebo Vypnuto. Nastavení zvuků a upozornění } Nastavení } Zvuky a upozor. Můžete nastavit: Upozornění na zpr. výběr oznámení o zprávě. Zvuk tlačítka výběr zvuku při stisknutí tlačítka. Odeslání a přijetí melodie 1 } Organizátor } Správce souborů } Zvuky a vyberte melodii. 2 } Další } Odeslat a vyberte metodu přenosu. 3 Po přijetí melodie postupujte podle zobrazených pokynů. Ve zprávě SMS nelze odeslat polyfonní melodii ani soubor MP3. Záznam zvuku Můžete nahrát vlastní hlasové poznámky nebo hovor a nastavit je jako vyzvánění. Při přijetí hovoru se nahrávání automaticky zastaví. Záznamy se ukládají do telefonu. Zákony některých zemí nebo států požadují, aby byla nahrávaná osoba na tuto skutečnost upozorněna. 44

46 Spuštění záznamu zvuku } Zábava } Záznam zvuku. Vyslechnutí nahrávek 1 } Organizátor } Správce souborů } Zvuky a vyberte nahrávku. 2 } Přehrát, chcete-li nahrávku vyslechnout. Stisknutím tlačítka nebo lze přejít na předchozí nebo následující nahrávku. } Zastavit, chcete-li přehrávání zastavit. } Další, chcete-li zobrazit možnosti. Schémata, hry a aplikace Telefon obsahuje předem nahraná schémata, hry a aplikace. Do telefonu můžete také stahovat nový obsah. Další informace naleznete na adrese Nastavení schématu } Organizátor } Správce souborů } Schémata, vyberte schéma, } Nastavit. Odeslání a přijetí schématu 1 } Organizátor } Správce souborů } Schémata a vyberte schéma. 2 } Další } Odeslat a vyberte metodu přenosu. Po přijetí schématu postupujte podle zobrazených pokynů. Stažení schématu } Organizátor } Správce souborů } Schémata. Přejděte na odkaz, } Přejít. Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, % 47 Nastavení. 45

47 Spuštění a ukončení hry 1 } Zábava } Hry, vyberte hru, } Vybrat. 2 Stisknutím a přidržením tlačítka lze hru ukončit. Stažení hry } Zábava } Hry, přejděte na odkaz, } Přejít. Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, % 47 Nastavení. Spuštění a ukončení aplikace 1 } Organizátor } Správce souborů } Aplikace, vyberte aplikaci, } Vybrat. 2 Stisknutím a přidržením tlačítka lze aplikaci ukončit. Nerozpoznané formáty se ukládají do složky Jiné. Stažení aplikace } Internetové služby } Další } Přejít } Záložky, přejděte na odkaz, } Přejít. Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, % 47 Nastavení. 46

48 Připojení Nastavení Než začnete používat Internet, zprávy, funkci Moji přátelé nebo PlayNow, je třeba v telefonu zadat nastavení. Nastavení mohou být v telefonu zadána již při jeho zakoupení. Pokud telefon nastavení neobsahuje, obrat te se na provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb, případně navštivte web Aby bylo možno používat Internet a odesílat či přijímat zprávy MMS a ové zprávy, je nutno zajistit následující podmínky: Předplacené telefonní služby podporují přenos dat. V telefonu jsou zadána potřebná nastavení. Možná se budete muset zaregistrovat u poskytovatele služeb nebo provozovatele sítě jako uživatel služeb sítě Internet a elektronické pošty. Zadání nastavení Pokud ještě nejsou v telefonu zadána požadovaná nastavení, můžete: Přijmout nastavení ve zprávě SMS od provozovatele sítě, poskytovatele služeb nebo se informovat na webu Zadat nebo upravit nastavení ručně. 47

49 Používání Internetu Internet můžete prohlížet pomocí protokolu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Výběr profilu připojení k Internetu } Nastavení } Připojení } Nastav. Internetu } Profily Internetu a vyberte profil, který chcete použít. Zahájení prohlížení } Internetové služby a vyberte službu. } Další, chcete-li zobrazit možnosti. Ukončení prohlížení } Další } Ukončit prohlížeč. Možnosti dostupné při prohlížení } Další zobrazení možností. Nabídka obsahuje následující možnosti, ale může záviset na navštívené webové stránce. } Přejít. Zobrazí se možnosti: Sony Ericsson přechod na předem definovanou domovskou stránku. Záložky vytvoření, použití nebo úpravy záložek. Zadat adresu zadání adresy webové stránky. Historie seznam navštívených webových stránek. } Nástroje. Zobrazí se možnosti: Přidat záložku přidání nové záložky. Uložit obrázek uložení obrázku. Uložit stránku uložení aktuální webové stránky. Obnovit stránku aktualizace aktuální webové stránky. Odeslat odkaz odeslání odkazu na aktuální webovou stránku. Volat volání během prohlížení. } Další } Ukončit, chcete-li hovor ukončit a pokračovat v prohlížení. 48

50 } Zobrazit. Zobrazí se možnosti: Celá obrazovka výběr normálního nebo úplného zobrazení. Pouze text výběr zobrazení úplného obsahu, nebo pouze textového obsahu. Přiblížit / vzdálit přiblížení nebo vzdálení obsahu webové stránky. Normální přiblíž. nastavení původních hodnot přiblížení/ vzdálení. } Upřesnit zadání nastavení prohlížeče. } Ukončit prohlížeč odpojení telefonu a návrat do pohotovostního režimu. Pokud při prohlížení webové stránky vyberete ovou adresu, můžete na tuto adresu odeslat zprávu. Práce se záložkami } Internetové služby } Další } Přejít } Záložky, vyberte záložku, } Další. Vyberte možnost. Zabezpečení při prohlížení Internetu Telefon podporuje zabezpečené prohlížení. Při používání profilu připojení k Internetu lze v telefonu zapnout zabezpečení. Ověřené certifikáty Určité služby Internetu, například bankovní služby, vyžadují v telefonu přítomnost certifikátů. Telefon již při zakoupení může obsahovat certifikáty. 49

51 Zobrazení certifikátů v telefonu } Nastavení } Připojení } Nastav. Internetu } Zabezpečení } Ověřené certif. Synchronizace Můžete synchronizovat telefonní kontakty, události, úkoly a poznámky z počítače prostřednictvím některé z metod přenosu nebo prostřednictvím služby Internetu. Synchronizační software pro počítač je k dispozici na disku CD dodaném s telefonem. Na webu si můžete stáhnout software a příručku Začínáme věnovanou synchronizaci. Synchronizace s počítačem Nainstalujte synchronizační software z disku CD, který se dodává s telefonem, nebo jej stáhněte z webové adresy Tento software obsahuje nápovědu. Před instalací jakékoli nové nebo aktualizované verze počítačového softwaru je nutné odinstalovat veškerý předchozí software týkající se komunikace telefonu spočítačem. Synchronizace prostřednictvím Internetu Prostřednictvím internetových služeb můžete provést synchronizaci online. Pokud v telefonu nejsou požadovaná nastavení, % 47 Nastavení. 50

52 Zadání nastavení vzdálené synchronizace 1 } Organizátor } Synchronizace a } Ano nebo } Nový účet. 2 Zadejte název nového účtu, } Pokrač. 3 Zadejte tato nastavení: Adresa serveru adresa URL serveru. Uživatelské jméno uživatelské jméno k účtu. Heslo heslo k účtu. Připojení vyberte profil připojení k Internetu. Aplikace označte aplikace pro synchronizaci. Nastavení aplikace vyberte aplikaci a zadejte název databáze. Pokud je vyžadováno uživatelské jméno a heslo, zadejte je. Interval synchr. nastavte, jak často chcete provádět synchronizaci. Vzdálená inicializace vyberte, zda má být synchronizace přijata vždy, nikdy nebo zda se má telefon při každém spuštění synchronizace prostřednictvím služby dotázat. Vzdál. zabezpečení zadání ID serveru a hesla. 4 } Uložit uložení nového účtu. Spuštění vzdálené synchronizace } Organizátor } Synchronizace, vyberte účet, } Spustit. Kabel USB Pomocí kabelu USB, který je dodáván s telefonem, můžete přenášet informace mezi telefonem a počítačem. Další informace naleznete na webu Připojení telefonu pomocí kabelu USB Telefon lze s kabelem USB používat ve dvou režimech, Přenos soub. a Rež. Telefon. 51

53 Přenos souborů 1 Zapněte telefon. 2 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači. 3 V dialogu, který se zobrazí na telefonu, vyberte možnost Přenos soub. Telefon se v tomto režimu vypne a počítači se bude jevit jako vyjímatelný disk. Soubory můžete normálně procházet a přenášet mezi počítačem a telefonem přetažením myší. 4 Připojení USB ukončete v počítači klepnutím pravým tlačítkem na ikonu vyjímatelného disku v programu Průzkumník systému Microsoft Windows a výběrem příkazu Vysunout. 5 Potom odpojte kabel USB od telefonu a od počítače. Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od telefonu ani od počítače; mohlo by dojít k poškození paměti telefonu. Režim telefonu 1 Nainstalujte do počítače softwarovou sadu Sony Ericsson PC Suite. Sada je k dispozici na disku CD, který je dodáván s telefonem, nebo ji můžete stáhnout a nainstalovat z webu 2 Zapněte telefon. 3 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači. 4 V dialogovém okně, které se zobrazí na telefonu, vyberte možnost Rež. Telefon. 5 Po skončení odpojte kabel USB od telefonu a od počítače. Přenesené položky nemůžete v telefonu zobrazit, dokud od telefonu neodpojíte kabel USB. 52

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Obsah Začínáme... 5 Sestavení... 5 Zapnutí telefonu... 5 Nápověda v telefonu... 6 Nabíjení baterie... 7 Přehled telefonu... 8 Přehled nabídek... 10 Procházení nabídek... 12 Správce souborů... 13 Jazyk

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Blahopřejeme vám k vašemu novému telefonu Sony Ericsson K770i. Podělte se o své zážitky na fotografiích se svými přáteli a blízkými. Další obsah pro telefon naleznete na webu www.sonyericsson.com/fun.

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Úvodní informace................ 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem............ 9 Přehled telefonu, používání nabídek, zadávání písmen, rychlá

Více

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson W580i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun.

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson W580i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun. Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson W580i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun. Chcete-li získat bezplatný ukládací prostor online a speciální nabídky, navštivte

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson S500i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun.

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson S500i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun. Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson S500i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webu www.sonyericsson.com/myphone, získáte bezplatný

Více

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Uživatelská příručka Důležité informace Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část Důležité informace. Zažijte více. Zjistěte jak. Naplňte svůj život popem a rockem. Sdílejte

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Podporu pro výrobek získáte na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Podporu pro výrobek získáte na webové stránce www.sonyericsson.com/support. Blahopřejeme vám k vašemu novému telefonu Sony Ericsson W760i. Tento tenký a stylový telefon má vše potřebné k tomu, abyste se mohli věnovat hudbě vždy a všude. Další obsah pro telefon naleznete na webové

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka W205 Děkujeme vám za zakoupení telefonu Sony Ericsson W205 Walkman. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webové

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Sony Ericsson Z200. Obsah. Úvod... 5 Karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru. Další funkce... 57 Budík, stopky, kalkulačka, kalendář, hry

Sony Ericsson Z200. Obsah. Úvod... 5 Karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru. Další funkce... 57 Budík, stopky, kalkulačka, kalendář, hry Obsah Sony Ericsson Z200 Úvod... 5 Karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem... 8 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen Osobní nastavení telefonu... 18 Výběr vyzváněcího

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Telefonování...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Telefonování...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Přehled telefonu...4 Zapnutí telefonu...5 Nápověda...6 Nabíjení baterie...6 Maximalizace výdrže baterie...6 Ikony na obrazovce...8 Přehled nabídek...9 Procházení nabídek...10 Paměť médií...11

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Děkujeme vám, že jste si zakoupili telefon Sony Ericsson W980 Walkman. Užijte si hodiny plné hudby díky až 8000* skladeb a zvuk, který je téměř stejně skutečný

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS)

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Klikněte na Start a položku Nastavení. Vyberte záložku Připojení a klikněte na ikonu Připojení. Zvolte záložku Upřesnit a klikněte na volbu Vybrat sítě. Klikněte

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27 Obsah Začínáme...6 Sestavení...6 Zapnutí telefonu...6 Nápověda...7 Nabíjení baterie...8 Přehled telefonu...9 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...13 Paměť...14 Jazyk telefonu...15 Zadávání textu...15

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Telefonování...15 Uskutečňování a přijímání hovorů...15 Kontakty...17 Rychlé vytáčení...19 Další funkce volání...20

Telefonování...15 Uskutečňování a přijímání hovorů...15 Kontakty...17 Rychlé vytáčení...19 Další funkce volání...20 Obsah Začínáme...4 Přehled telefonu...5 Zapnutí telefonu...6 Nápověda...7 Nabíjení baterie...7 Maximalizace výdrže baterie...7 Ikony na obrazovce...9 Přehled nabídek...10 Procházení nabídek...11 Pam...12

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Obsah R520 5 Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Volání 10 Zapnutí telefonu...10 Volání...11 Přijetí hovoru...13 Vypnutí telefonu...14 Během hovoru 15 Hlasitost

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1 Začínáme 9247675, 2. vydání CS Nokia N73-1 Tlačítka a části (vpředu a na straně) Číslo modelu: Nokia N73-1. 2 Dále jen Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Světelné čidlo Druhý fotoaparát s nižším rozlišením

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

nadstavbový modul programu Amicus

nadstavbový modul programu Amicus nadstavbový modul programu Amicus pro Windows TM Příručka uživatele v.1.0 duben 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 5 Obsah 1 Úvod k modulu CGMesky 1 2 Aktivace

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více