This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transkript

1

2 Obsah Seznámení s telefonem Telefonování Zprávy Práce s obrázky Zábava Připojení Další funkce Odstraňování potíží Důležité informace Rejstřík Na následujícím webu naleznete podporu, informace a obsah ke stažení: 1

3 Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřinou společností, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechna práva vyhrazena. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006 Číslo publikace: CS/LZT R1A Upozornění: Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. Tato informace se týká také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112. V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb. Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly Bezpečné a efektivní použití a Omezená záruka. Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu. Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzváněcí signály. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Za žádných okolností nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. 2

4 PlayNow a MusicDJ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB. Bluetooth je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc. Textový vstup T9 je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications. Textový vstup T9 je známka licencovaná v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č , , , a ; kanadský patent č ; patent Spojeného království č B; standardní patent správní oblasti Hongkong č. HK ; patent Republiky Singapur č ; evropský patent č ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty v různých zemích světa. Java a všechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích. Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun Java JME. 1 Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompilovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část. 3

5 2 Předpisy pro vývoz: Na tento software včetně technických dat se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu včetně nařízení U.S. Export Administration Act (správní nařízení o vývozu z USA) a souvisejících předpisů a mohou se na něj vztahovat předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích. Zákazník souhlasí, že bude přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak vyvézt nebo opět vyvézt (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Libye, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na seznamu Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA. 3 Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS (c) (1) (ii) a FAR (c) (2). Copyright na část softwaru v tomto produktu patří společnosti SyncML initiative Ltd. ( ). Všechna práva vyhrazena. Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. 4

6 Symboly v uživatelské příručce V této uživatelské příručce se používají následující příkazové symboly: } Pomocí navigačního tlačítka přejděte na možnost a vyberte ji % 14 Pohyb v nabídkách. Stiskněte střed navigačního tlačítka. Stiskněte navigační tlačítko nahoru. Stiskněte navigační tlačítko dolů. Stiskněte navigační tlačítko vlevo. Stiskněte navigační tlačítko vpravo. % Viz také strana... Poznámka Označuje službu nebo funkci závislou na síti nebo předplacených službách. Proto nemusí být všechny nabídky telefonu dostupné. Další informace získáte od provozovatele sítě. 5

7 Seznámení s telefonem Tlačítka ovládání hlasitosti Funkční tlačítko Tlačítko Zpět Navigační tlačítko Infračervený port Funkční tlačítko Tlačítko C (vymazat) Tlačítko nabídky činností Mikrofon Vypínač Konektor pro nabíječku a kabel USB 6

8 Objektiv fotoaparátu Displej s ikonami Externí displej Displej s ikonami se rozsvěcuje, když je telefon v tichém režimu, a zobrazuje informace o nových událostech a nabíjení baterie. Externí displej zobrazuje informace (např. čas). Externí displej se aktivuje stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti. 7

9 Přehled nabídek PlayNow * Internet* Zábava Služby online* Hry MusicDJ Záznam zvuku Fotoaparát Zprávy Fotoalbum Správce souborů Napsat novou Doručené zpr. Prohlížeč zpr. RSS Koncepty Zprávy k odesl. Odeslané zprávy Uložené zprávy Přátelé* Volat hlas. schr. Šablony Nastavení Kontakty** Budíky Fotoalbum Nový kontakt Vyzvánění Obrázky Schémata Webové stránky Hry Aplikace Jiné Hovory*** Organizátor Nastavení Karta Všechny Aplikace hovory Kalendář Karta Přijaté hovory Úkoly Karta Odchozí Poznámky hovory Kalkulačka Karta Zmeškané Synchronizace hovory Časovač Stopky Pamět kódů Všeobecné Zvuky a upozor. Displej Hovory Připojení* 8

10 * Některé nabídky závisí na síti, jejím provozovateli a předplacených službách. ** Tyto možnosti jsou dostupné, když jsou jako výchozí kontakty nastaveny kontakty v telefonu. Možnosti se změní, když jsou jako výchozí kontakty nastaveny kontakty na kartě SIM. *** Mezi kartami a dílčími nabídkami lze procházet pomocí navigačního tlačítka. Další informace naleznete v části % 14 Pohyb v nabídkách. Ikony ve stavovém pruhu Ikona Popis Intenzita signálu sítě GSM. Stav baterie. Nabíjení baterie (zobrazuje se společně s ikonou stavu baterie). Zmeškaný příchozí hovor. Upozorňování na hovory a zprávy je vypnuto, budík je zapnut. Přijata zpráva SMS. Přijata ová zpráva. Přijata zpráva MMS. Probíhající hovor. Připomenutí kalendáře. Připomenutí úlohy. 9

11 Sestavení telefonu Před použitím telefonu vložte kartu SIM a baterii. Karta SIM Při registraci u provozovatele sítě jste obdrželi kartu SIM (Subscriber Identity Module modul identity předplatitele). Karta SIM obsahuje telefonní číslo, informace o službách obsažených ve vašem předplatném a mimo jiné také informace o kontaktech. Dříve než vyjmete kartu SIM z jiného telefonu, uložte na ní informace o kontaktech. Kontakty mohou být uloženy v paměti telefonu, % 22 Kontakty. Vložení karty SIM a baterie 1 Sejměte kryt baterie. 2 Zasuňte kartu SIM do držáku tak, aby kontakty směřovaly dolů. 3 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory proti sobě. 4 Zasuňte kryt baterie na místo. 10

12 Nabíjení baterie 30 min. 2,5 hod. 1 Připojte kabel nabíječky k telefonu a do elektrické sítě. Symbol blesku na konektoru nabíječky musí směřovat vzhůru. 2 Při nabíjení může trvat 30 minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie. 3 Počkejte asi 2,5 hodiny, než bude ikona baterie signalizovat úplné nabití. 4 Odpojte konektor nabíječky vykloněním vzhůru. Některé funkce mají vyšší spotřebu energie baterie, takže vyžadují častější nabíjení telefonu. Časem se výdrž telefonu v pohotovostním režimu a při hovorech zkracuje, takže budete potřebovat novou baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Sony Ericsson. % 76 Baterie. 11

13 Kód PIN K použití karty SIM může být potřebný kód PIN (Personal Identification Number osobní identifikační číslo), který vám poskytne provozovatel sítě. Když zadáváte kód PIN, zobrazují se jednotlivé číslice jako hvězdičky. To neplatí, pokud zadáváte tísňová čísla, například 112 nebo 911. Je to proto, abyste mohli volat v tísni bez zadání kódu PIN. % 22 Tísňová volání. Zadané číslice lze vymazat pomocí tlačítka. Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje % 64 Zámek karty SIM. Zapnutí a vypnutí telefonu 1 Telefon lze zapnout nebo vypnout stisknutím a přidržením tlačítka. 2 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM. 12

14 3 Při prvním spuštění vyberte jazyk nabídek v telefonu. 4 } Ano, pokud si přejete zobrazovat pokyny a tipy průvodce nastavením. Nyní je telefon v pohotovostním režimu, připraven k volání a přijímání hovorů. Chcete-li automaticky obdržet nastavení potřebná pro zprávy MMS a používání Internetu, vyberte možnost Stažení nastavení. Žádná osobní data nebudou přenesena ani zpracována společností Sony Ericsson. Další informace získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb. Nabídka při vypnutí Nabídka při vypnutí umožňuje vypnout telefon, zapnout tichý režim nebo aktivovat profil. Další informace o profilech % 60 Profily. Otevření nabídky při vypnutí Stiskněte tlačítko a v seznamu vyberte možnost. Volání Máte-li příchozí hovor, rozsvítí se klávesnice a vnější okraj telefonu % 49 Světelné efekty. Volání a přijímání hovorů Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo. Hovor uskutečněte stisknutím tlačítka Volat. Chcete-li hovor ukončit, } Ukončit. Pokud telefon vyzvání, můžete přijmout hovor stisknutím tlačítka Přijmout. 13

15 Nápověda v telefonu V telefonu je kdykoli dostupná nápověda a další informace. Použití průvodce nastavením V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Nastavení } Všeobecné } Průvodce nastav. a vyberte možnost: Stažení nastavení nebo Základní nastavení nebo Tipy a triky. Zobrazení informací o funkcích Přejděte na funkci a je-li to možné, vyberte } Inform. Pohyb v nabídkách Položky hlavní nabídky jsou zobrazeny jako ikony. Některé dílčí nabídky obsahují karty. Stisknutím středu navigačního tlačítka přejdete z pohotovostního režimu do hlavní nabídky nebo vyberete položky nabídky. Tlačítka,, a slouží k procházení nabídek akaret. Stisknutím tlačítka lze přejít zpět o jednu úroveň v nabídkách nebo ukončit funkci nebo aplikaci. Stisknutím a přidržením tlačítka lze přejít do pohotovostního režimu. 14

16 Stisknutím tlačítek lze vybrat možnosti zobrazené na obrazovce přímo nad těmito tlačítky. Stisknutím tlačítka lze odstranit položky. Chcete-li zobrazit nápovědu k vybraným funkcím, přejděte na položku nabídky a } Inform. } Další otevření seznamu možností. Zkratky V pohotovostním režimu lze přejít pomocí předdefinovaných zkratek přímo na určitou funkci: Stiskněte tlačítko, chcete-li zapnout fotoaparát. Stiskněte tlačítko, chcete-li napsat novou zprávu SMS. Stiskněte tlačítko, chcete-li přidat nový kontakt. Úprava zkratky pro pohotovostní režim 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Nastavení } Všeobecné } Zkratky. 2 Vyberte zkratku, kterou chcete upravit, } Upravit. 3 Přejděte na funkci, } Zkratka. Nabídka činností Nabídka činností je určena k zobrazení nových událostí a práci s nimi a pro přístup k záložkám a zkratkám. Otevření nabídky činností Stiskněte tlačítko a pomocí tlačítek a vyberte kartu. 15

17 Karty nabídky činností Nové události například zmeškané hovory a nové zprávy. Spuštěné aplik. aplikace, které jsou spuštěny v pozadí. Vlastní zkratky zkratky, které lze přidat, odstranit nebo uspořádat. Internet přístup k Internetu a záložkám. Chcete-li, aby se nové události zobrazovaly jako text vokně, nikoliv v nabídce činností, Nabídka } Nastavení } Všeobecné } Nové události } V okně. Správce souborů Soubory, jako jsou obrázky, zvuky, schémata, hry a aplikace, jsou uloženy ve složkách správce souborů v paměti telefonu. Soubory, které se nepodařilo rozeznat, se ukládají do složky Jiné. Informace o souboru Pokud je soubor chráněn, nemusí být jeho kopírování nebo odeslání možné. Chcete-li zobrazit informace o souboru, zvýrazněte soubor, } Další } Informace. Přesunutí nebo kopírování souboru 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Správce souborů. Vyberte složku a přejděte k souboru, } Další } Správa souboru. 2 Vyberte možnost Přesunout nebo Kopírovat. 3 Vyberte složku nebo } Nová složka. 4 Pojmenujte složku, } OK. 5 } Vložit. 16

18 Výběr více souborů 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Správce souborů, vyberte soubor, } Další } Označit. 2 } Označit více nebo } Označit vše. Výběr souborů provedete tak, že přejdete na soubor a } Označit nebo } Zruš. ozn. Kontrola stavu paměti V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Správce souborů } Další } Využití paměti. Přenos souborů Další informace naleznete v části % 57 Přenos souborů. Jazyky Vyberte jazyk pro nabídky telefonu a pro psaní. Změna jazyka telefonu V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Nastavení } Všeobecné } Jazyk } Jazyk telefonu a vyberte jazyk. V pohotovostním režimu můžete stisknutím 0000 vybrat angličtinu, nebo stisknutím 8888 vybrat automatický jazyk. Výběr jazyků psaní 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Nastavení } Všeobecné } Jazyk } Jazyk psaní. 2 Přejděte na jednotlivé jazyky, které chcete vybrat, a } Označit. Potom } Uložit. 17

19 Zadávání písmen Zadání znaků použitím textového vstupu multitap Přejděte k funkci, ve které lze zadávat text, například Nabídka } Zprávy } Napsat novou } Zpráva SMS. Tiskněte, až se zobrazí požadovaný znak. Stisknutím lze přepínat mezi velkými a malými písmeny. Stisknutím a přidržením tlačítek zadáte čísla. Stisknutím tlačítka odstraníte písmena a čísla. Stisknutím tlačítka zadáte mezeru. Stisknutím tlačítka zadáte nejběžnější interpunkční znaménka. Metodu psaní změníte stisknutím a přidržením tlačítka. Textový vstup T9 Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník, který rozpozná nejběžněji používaná slova pro každou sekvenci stisknutí tlačítek. Každé tlačítko stačí stisknout pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku. Zadání písmen pomocí textového vstupu T9 1 Přejděte k funkci, ve které lze zadávat text, například Nabídka } Zprávy } Napsat novou } Zpráva SMS. 2 Pokud například chcete napsat slovo Jane, stiskněte,,,. 3 Pokud se nabídne jiné slovo, než které potřebujete, stiskněte opakovaně tlačítko nebo. Budou nabízena alternativní slova. Pokud chcete slovo přijmout a přidat mezeru, stiskněte tlačítko. Pokud chcete slovo přijmout bez přidání mezery, stiskněte tlačítko. 18

20 4 Pokračujte v psaní zprávy. Chcete-li zadat interpunkční znaménko, stiskněte tlačítko a potom opakovaně tiskněte tlačítko nebo. Stisknutím tlačítka přijmete znaménko a přidáte mezeru. Přidání slov do slovníku textového vstupu T9 1 Při zadávání znaků } Další } Napsat slovo. 2 Upravte slovo pomocí textového vstupu multitap. Pomocí tlačítek a můžete přecházet mezi písmeny. Pro vymazání znaku použijte tlačítko. Chcete-li vymazat celé slovo, stiskněte a přidržte tlačítko. 3 Po dokončení úprav slova } Vložit. Slovo bude přidáno do slovníku textového vstupu T9. Při příštím zadání tohoto slova pomocí textového vstupu T9 se slovo zobrazí v seznamu alternativních slov. Výběr jiné metody vstupu Metodu psaní lze vybrat stisknutím a přidržením tlačítka. Možnosti dostupné při zadávání znaků } Další zobrazí se možnosti zadávání znaků. 19

21 Telefonování Provádění a přijímání hovorů Zapněte telefon a zkontrolujte, zda jste v dosahu sítě amůžete uskutečňovat a přijímat hovory % 12 Zapnutí a vypnutí telefonu. Pokud vaše předplacené služby zahrnují službu identifikace volajícího čísla (CLI) a číslo volajícího je identifikováno, zobrazí se toto číslo na displeji. Pokud je číslo uloženo v seznamu Kontakty, zobrazí se jméno, číslo, obrázek volajícího a světelný efekt (je-li přiřazen). Pokud je příchozí volání uskutečněno ze zakázaného čísla, zobrazí se zpráva Volající se skrytou identitou. Volání 1 Zadejte telefonní číslo (případně se směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti) a uskutečněte hovor: } Volat. 2 Chcete-li hovor ukončit, zavřete telefon nebo } Ukončit. Opakované vytočení čísla Pokud se hovor nepodaří spojit, zobrazí se otázka Opakovat? Stiskněte tlačítko Ano. Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál. Přijetí hovoru Otevřete telefon. Pokud je telefon již otevřený, } Přijmout. Odmítnutí volání Zavřete telefon, } Obsazeno, nebo dvakrát stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti. 20

22 Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka Během hovoru lze zvýšit nebo snížit hlasitost stisknutím tlačítka nebo. Výběr více možností během volání } Další a vyberte možnost. Vypnutí mikrofonu Stiskněte a přidržte tlačítko. Chcete-li pokračovat, stiskněte a podržte tlačítko znovu. Použití hlasitého reproduktoru během hlasového hovoru } Další } Zapnout reprod. nebo } Vypnout reprod. Zmeškané hovory Když zmeškáte hovor a možnost Nové události je nastavena na hodnotu Činnosti, zobrazí se zmeškaný hovor v nabídce činností. Chcete-li zmeškané číslo vytočit, } Volat. Pokud je možnost Nové události nastavena na hodnotu V okně, zobrazí se zpráva Zmeškané hovory:. Chcete-li zobrazit zmeškané hovory v seznamu volání, } Ano. Chceteli to učinit později, } Ne % 15 Nabídka činností. Seznam volání V seznamu volání jsou uloženy informace o posledních hovorech. Vytočení čísla ze seznamu volání V pohotovostním režimu } Hovory a vyberte kartu. Přejděte na jméno nebo číslo a } Volat. Přidání čísla ze seznamu volání do kontaktů 1 V pohotovostním režimu } Hovory a vyberte kartu. 2 Přejděte na číslo, které chcete přidat } Další } Uložit číslo. 3 Vyberte kontakt, ke kterému chcete přidat číslo, nebo 21

23 vyberte } Nový kontakt. Tísňová volání Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM či bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě GSM. V některých zemích se mohou používat jiná tísňová čísla. Provozovatel sítě může na kartu SIM uložit další místní tísňová čísla. Uskutečnění tísňového volání Zadejte číslo, například 112, a } Volat. Zobrazení místních tísňových čísel V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Kontakty } Další } Možnosti } Speciální čísla } Tísňová čísla. Kontakty Přidání kontaktu 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Kontakty } Nový kontakt } Přidat. 2 Vyberte Jméno: } Přidat, zadejte jméno, } OK. 3 Vyberte Nové číslo: } Přidat, zadejte číslo, } OK. 4 Používáte-li kontakty v telefonu, vyberte typ čísla. Procházejte mezi kartami a do jednotlivých polí zadejte další informace. Chcete-li zadat symboly, například } Další } Přidat symbol, vyberte symbol, } Vložit. Chcete-li kontakt uložit, } Uložit. U všech čísel zadejte znak + a kód země. % 18 Zadávání písmen. 22

24 Přidání obrázku, světelného efektu nebo vyzvánění ke kontaktu v telefonu 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Kontakty a vyberte kontakt. 2 } Další } Upravit kontakt. 3 Pomocí tlačítek a přejděte na příslušnou kartu. 4 } Obrázek, Vyzvánění nebo Světelný efekt } Přidat. 5 Vyberte obrázek, zvuk nebo světelný efekt a uložte kontakt: } Uložit. Nastavení výchozího čísla pro kontakt v telefonu Chcete-li nastavit telefonní číslo kontaktu, které se má zobrazovat jako první, Nabídka } Kontakty, přejděte na kontakt, } Další } Výchozí a vyberte číslo. Přidání vlastní vizitky 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Kontakty } Další } Možnosti } Moje vizitka. 2 Zadejte informace pro vizitku, } Uložit. Odeslání vlastní vizitky V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Kontakty } Další } Možnosti } Moje vizitka } Odeslat vl. vizitku. Nastavení připomínání narozenin kontaktu 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Kontakty a vyberte kontakt. 2 } Další } Upravit kontakt. 3 Pomocí tlačítka přejděte na příslušnou kartu a vyberte Narozeniny: } Přidat. 4 Nastavte datum a připomenutí, } Uložit. 23

25 Volání na kontakt v telefonu 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Kontakty. Přejděte na kontakt, který chcete volat, nebo zadejte jeho počáteční písmena. 2 Pomocí tlačítek a vyberte číslo, } Volat. Volání na kontakt na kartě SIM Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny Kontakty na SIM, Nabídka } Kontakty a vyberte kontakt nebo zadejte jeho počáteční písmena. Když je kontakt zvýrazněn, } Volat. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny Kontakty v tel., Nabídka } Kontakty } Další } Možnosti } Kontakty na SIM a vyberte kontakt nebo zadejte jeho počáteční písmena. Když je kontakt zvýrazněn, } Volat. Správa kontaktů Můžete vybrat, které kontaktní informace Kontakty v tel. nebo Kontakty na SIM se budou zobrazovat jako výchozí. Kontakty na SIM obsahují pouze jména a čísla. Ukládají se na kartu SIM. Kontakty v tel. mohou obsahovat jména, čísla a osobní informace. Ukládají se do paměti telefonu. Výběr výchozích kontaktů 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Kontakty } Další } Možnosti } Upřesnit } Výchozí kontakty. 2 Vyberte možnost Kontakty v tel. nebo Kontakty na SIM. Kopírování jmen a čísel na kartu SIM 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Kontakty } Další } Možnosti } Upřesnit } Kopírovat na SIM. 2 Vyberte možnost Kopírovat vše, Kopírovat kontakt nebo Kopírovat číslo. 24

26 Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny. Kopírování kontaktů na kartě SIM do kontaktů v telefonu 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Kontakty } Další } Možnosti } Upřesnit } Kopírovat ze SIM. 2 Vyberte možnost Kopírovat vše, Kopírovat kontakt nebo Kopírovat číslo. Automatické ukládání kontaktů na kartu SIM 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Kontakty } Další } Možnosti } Upřesnit } Aut. ulož. na SIM. 2 Vyberte možnost Zapnuto. Odesílání kontaktů Chcete-li odeslat vybraný kontakt, } Další } Odeslat kontakt a vyberte metodu přenosu. Chcete-li odeslat všechny kontakty, Nabídka } Kontakty } Další } Možnosti } Upřesnit } Odeslat vš. kont. a vyberte metodu přenosu. Úprava kontaktu v telefonu 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Kontakty, vyberte kontakt, } Další } Upravit kontakt. 2 Vyberte kartu a upravte informace o kontaktu, } Uložit. Úprava kontaktu na kartě SIM 1 Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny Kontakty na SIM, vyberte Nabídka } Kontakty. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny Kontakty v tel., vyberte Nabídka } Kontakty } Další } Možnosti } Kontakty na SIM. 2 Vyberte jméno a číslo, které chcete upravit. 3 } Další } Upravit kontakt a upravte jméno a číslo. 25

27 Odstranění kontaktů Chcete-li odstranit vybraný kontakt, stiskněte tlačítko. Chcete-li odstranit všechny kontakty, Nabídka } Kontakty } Další } Možnosti } Upřesnit } Odstr. vš. kont. } Ano a } Ano. Jména a čísla na kartě SIM se neodstraní. Kontrola stavu paměti V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Kontakty } Další } Možnosti } Upřesnit } Využití paměti. Počet položek, které lze uložit do telefonu nebo na kartu SIM, závisí na dostupné paměti. Synchronizace kontaktů Další informace % 53 Synchronizace. Rychlé vytáčení Chcete-li mít k některým číslům snadný přístup, uložte jej na pozice 1 až 9. Nastavení nebo nahrazení čísel rychlého vytáčení 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Kontakty } Další } Možnosti } Rychlé vytáčení. 2 Přejděte na pozici, } Přidat, nebo } Další } Nahradit a vyberte telefonní číslo. Rychlé vytáčení V pohotovostním režimu zadejte číslo rychlého vytáčení (1-9), } Volat. 26

28 Hlasová schránka Zahrnují-li předplacené služby použití schránky, může volající v případě, že nemůžete hovor přijmout, zanechat hlasovou zprávu. Zadání čísla hlasové schránky Stiskněte a přidržte tlačítko, } Ano, zadejte číslo, } OK. Toto číslo lze získat od provozovatele sítě. Volání hlasové schránky Pokud jste zadali číslo hlasové schránky, stiskněte a přidržte tlačítko. Kontrola čísla hlasové schránky V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Zprávy } Nastavení } Číslo hlasové schr. Přesměrování volání Hovory můžete přesměrovat například na záznamník. Když je aktivována funkce Omezení hovorů, nejsou dostupné některé možnosti funkce Přesměrování. Aktivace přesměrování 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Nastavení } Hovory } Přesměrování. 2 Vyberte typ hovoru a možnost přesměrování, } Aktivovat. 3 Zadejte telefonní číslo, na které chcete přesměrovat volání, a } OK, nebo } Vyhledat a vyberte kontakt. Deaktivace přesměrování Přejděte na možnost přesměrování, } Deaktivovat. Kontrola všech možností přesměrování V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Nastavení } Hovory } Přesměrování } Zkontrolovat vše. 27

29 Obsluha více než jednoho hovoru Telefon umožňuje obsluhovat současně více hovorů. Signalizace čekajícího hovoru Pokud je tato funkce aktivní, ozve se při přijetí druhého hovoru tón. Aktivování služby čekajícího hovoru V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Nastavení } Hovory } Ovládání hovorů } Čekající hovor } Aktivovat. Uskutečnění druhého hovoru } Další } Podržet podržení probíhajícího hovoru. Zadejte číslo, na které chcete volat, } Volat. Přijetí druhého hovoru Máte-li druhý příchozí hovor, můžete provést tyto operace: } Přijmout a podržet aktivní hovor. } Obsazeno odmítnout hovor a pokračovat v probíhajícím hovoru. } Nahradit aktiv.hov. přijmout hovor a ukončit probíhající hovor. Obsluha dvou hovorů Pokud jeden hovor probíhá a druhý je podržený, můžete provést následující operace: } Další } Přep., chcete-li přepnout mezi hovory. } Další } Sloučit hovory, chcete-li hovory sloučit. } Další } Spojit hovory, chcete-li hovory spojit. Odpojíte se od obou hovorů. 28

30 Zjistěte od provozovatele sítě, zda jsou tyto funkce podporovány. } Ukončit } Ano obnovení podrženého hovoru. } Ukončit } Ne ukončení obou hovorů. Třetí hovor nelze přijmout, dokud není ukončen jeden z prvních dvou hovorů nebo pokud hovory nejsou sloučeny do konferenčního hovoru. Konferenční hovory Konferenční hovor zahájíte spojením probíhajícího hovoru a podrženého hovoru. Konferenční hovor můžete podržet apřidat do něj až pět účastníků, nebo můžete uskutečnit další hovor. Sloučení obou hovorů do konferenčního hovoru } Další } Sloučit hovory. Přidání nového účastníka 1 } Další } Podržet, chcete-li aktivní hovor podržet. 2 } Další } Další hovor a zavolejte další osobu, kterou chcete přidat do hovoru. 3 } Další } Sloučit hovory. 4 Další účastníky přidávejte opakováním kroků 1 až 3. Uvolnění účastníka } Další } Uvolnit účastníka a vyberte účastníka. Soukromá konverzace 1 } Další } Hovořit s účast. a vyberte účastníka. 2 } Další } Sloučit hovory, chcete-li pokračovat vkonferenčním hovoru. 29

31 Dvě hlasové linky Pokud vaše předplatné podporuje službu alternativní linky, můžete uskutečnit samostatné hovory s různými telefonními čísly. Výběr linky V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Nastavení } Hovory a vyberte linku 1 nebo 2. Změna názvu linky 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Nastavení } Displej } Upravit názvy linek. 2 Vyberte linku, jejíž název chcete upravit. Doba hovoru V průběhu hovoru se na displeji zobrazuje doba trvání hovoru. Můžete zobrazit délku posledního hovoru, všech odchozích hovorů a celkovou dobu volání. Kontrola doby hovoru V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Nastavení } Hovory } Doba a cena hov. } Měřiče hovoru. 30

32 Tónové signály Použití telefonních bankovních služeb nebo ovládání záznamníku pomocí tónových signálů během volání. Tónové signály lze odeslat stisknutím tlačítek -, nebo. Po ukončení volání můžete znaky z obrazovky odstranit stisknutím tlačítka. Chcete-li během hovoru zapnout nebo vypnout odesílání tónů, } Další a vyberte Zakázat tóny nebo Zapnout tóny. Zápisník Chcete-li během hovoru zadat telefonní číslo, použijte obrazovku jako poznámkový blok. Po ukončení volání zůstane číslo na displeji, aby na ně bylo možné volat nebo bylo možné je uložit. Ukázání nebo skrytí vlastního čísla Pokud předplacené služby obsahují službu omezení identifikace volajícího čísla, můžete své telefonní číslo během volání skrýt. Trvalé skrytí nebo ukázání telefonního čísla 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Nastavení } Hovory } Zobrazit/skrýt čís. 2 Vyberte možnost Zobrazit číslo, Skrýt číslo nebo Vých. nast. sítě. 31

33 Zprávy Tento telefon podporuje různé typy zpráv. Informace o dostupných službách získáte od poskytovatele služeb, případně na webu Pokud není k dispozici volná pamět, musíte některé zprávy nebo y odstranit, abyste mohli přijímat nové % 34 Dlouhé zprávy. Zprávy SMS Zprávy SMS mohou obsahovat jednoduché obrázky, animace, melodie a zvukové efekty. Příprava Provozovatel sítě poskytuje číslo střediska služeb, které slouží k odesílání a přijímání zpráv SMS. Toto číslo může být již uloženo na kartě SIM, jinak je nutné číslo přidat ručně. Nastavení telefonního čísla střediska služeb 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Zprávy } Nastavení } Zprávy SMS } Středisko služeb. Zobrazí se číslo, pokud je uloženo na kartě SIM. 2 Pokud není uloženo žádné číslo, } Nové střed. služeb a zadejte číslo, včetně mezinárodního znaku + asměrového čísla země, } Uložit. Napsání a odeslání zprávy SMS 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Zprávy } Napsat novou } Zpráva SMS. 2 Napište zprávu. Pokud chcete vložit do zprávy položku, } Další } Přidat položku. 3 } Pokrač. (Pokud chcete uložit zprávu na později, stiskněte a } Uložit zprávu. Zpráva se uloží do složky Koncepty.) 32

34 4 Vyberte možnost Zadat tel. číslo a zadejte telefonní číslo příjemce, nebo Hledat kontakt a vyberte číslo nebo skupinu z nabídky Kontakty. Příjemce lze vybrat také ze seznamu posledních příjemců. 5 Pokud chcete změnit možnosti zprávy, například pokud požadujete doručenku, } Další } Upřesnit, vyberte možnost, } Upravit, vyberte nastavení, } Hotovo } Odeslat. Pokud pošlete zprávu skupině, budou vám účtovány zprávy za každého jednotlivého člena skupiny. % 32 Napsání a odeslání zprávy SMS. Zkontrolování stavu doručení odeslané zprávy 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Zprávy } Odeslané zprávy a vyberte zprávu. 2 } Zobrazit } Další } Vlastnosti. Přijímání zpráv Obdržíte-li zprávu SMS nebo automaticky staženou zprávu MMS, zobrazí se v nabídce činností. Je-li možnost Nové události nastavena na hodnotu V okně, zobrazí se dotaz, zda chcete zprávu přečíst. Chcete-li zprávu číst nebo přehrát hned, } Ano, pokud to chcete udělat později, } Ne. Pokud chcete ukončit čtení nebo přehrávání zprávy MMS, } Zastavit. Zprávu lze zavřít stisknutím tlačítka. % 15 Nabídka činností. Volání na číslo ve zprávě Můžete vybrat telefonní číslo, které je zobrazeno ve zprávě, } Volat. 33

35 Uložení položky ve zprávě SMS 1 Při čtení zprávy vyberte položku, kterou chcete uložit, } Další. 2 Vyberte Použít (zobrazí se vybrané telefonní číslo) } Uložit číslo, pokud chcete uložit telefonní číslo, nebo Uložit obrázek, pokud chcete uložit obrázek, nebo Uložit záložku, pokud chcete uložit webovou adresu. Uložení zpráv Chcete-li uložit vybranou zprávu, } Další } Uložit zprávu } Uložené zprávy (karta SIM) nebo } Šablony (telefon). Chcete-li uložit více zpráv do složky, vyberte zprávu, } Další } Označit více. Přejděte na zprávu a } Označit. Takto vyberte jednotlivé zprávy. } Další } Uložit zprávy. Odstranění zpráv Chcete-li odstranit vybranou zprávu, stiskněte tlačítko. Chcete-li odstranit více zpráv ve složce, vyberte zprávu, } Další, vyberte Odstranit vš. zpr. nebo Označit více. Pokud označujete více zpráv, přejděte na zprávu a } Označit. Takto vyberte jednotlivé zprávy. } Další } Odstranit zprávy. Dlouhé zprávy Počet znaků, které jsou povoleny ve zprávě SMS, závisí na jazyku používaném pro psaní. Delší zprávu lze odeslat propojením dvou a více zpráv. Každá jednotlivá zpráva, která je součástí propojené zprávy, je účtována samostatně. Všechny části dlouhé zprávy nelze přijímat najednou. Maximální počet zpráv, které lze propojit, zjistíte od poskytovatele služeb. 34

36 Zapnutí dlouhých zpráv V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Zprávy } Nastavení } Zprávy SMS } Max. délka zprávy } Max. dostupné. Zprávy MMS Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, fotografie, zvukové záznamy a podpisy. Jsou odesílány prostřednictvím služby MMS (Multimedia Messaging Service služba multimediálních zpráv) do mobilního telefonu nebo prostřednictvím u. Telefony odesílatele i příjemce musí mít předplaceny služby, které podporují zprávy MMS. Příprava Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, % 50 Nastavení. Vytváření a odesílání zpráv MMS Zprávy MMS umožňují psaní textu a přidání obrázků, zvuků, dalších stránek, podpisu nebo příloh. Vytvoření a odeslání zprávy MMS 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Zprávy } Napsat novou } Zpráva MMS. Pomocí tlačítka použijte položky na panelu nástrojů. Pomocí tlačítka nebo vyberte možnost. 2 Když je zpráva připravena k odeslání, } Pokrač. 3 } ová adresa nebo } Zadat tel. číslo nebo } Hledat kontakt, chcete-li číslo nebo skupinu získat v nabídce Kontakty, nebo vyberte příjemce z naposledy použitých příjemců. Nakonec } Odeslat. 35

37 U zpráv MMS máte stejné možnosti jako u textových zpráv % 32 Zprávy SMS. Vytvoření vlastního podpisu pro zprávy MMS 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Zprávy } Nastavení } Zpráva MMS. 2 } Podpis } Nový podpis a vytvořte vlastní podpis. Uložení položky ve zprávě MMS Při prohlížení zprávy MMS } Další } Uložit položky a ze zobrazeného seznamu vyberte požadovanou položku, kterou chcete uložit. Automatické stažení Vyberte způsob stahování zpráv MMS. V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Zprávy } Nastavení } Zpráva MMS } Aut. stahování a vyberte jednu z možností: Vždy automatické stažení. Ptát se v cizí síti stažení na požádání, pokud nejste v domácí síti. Ne při roamingu nestahovat, pokud nejste v domácí síti. Vždy dotazovat zobrazí se otázka, zda chcete stahovat. Vypnuto nové zprávy jsou znázorněny ve schránce jako ikony. Chcete-li zprávu stáhnout, vyberte ji a } Zobrazit. 36

38 Hlasové zprávy Můžete odesílat a přijímat záznamy zvuku jako hlasové zprávy. Telefony odesílatele i příjemce musí mít předplaceny služby, které podporují zprávy MMS. Nahrání a odeslání hlasové zprávy 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Zprávy } Napsat novou } Hlasová zpráva. 2 Nahrajte zprávu, } Zastavit. 3 } Odeslat odeslání zprávy. 4 Vyberte možnost ová adresa, chcete-li zadat ovou adresu, nebo Zadat tel. číslo, chcete-li zadat číslo příjemce, nebo Hledat kontakt, chcete-li vyhledat číslo nebo skupinu z nabídky Kontakty, nebo vyberte příjemce ze seznamu posledních použitých příjemců. } Odeslat. Přijímání hlasových zpráv Obdržíte-li automaticky staženou hlasovou zprávu, zobrazí se tato zpráva v nabídce činností. Pokud je možnost Nové události nastavena na hodnotu V okně, zobrazí se dotaz, zda chcete hlasovou zprávu vyslechnout. } Ano, chcete-li zprávu přehrát, nebo } Ne, chcete-li ji přehrát později. Zprávu lze zavřít stisknutím tlačítka. 37

39 Elektronická pošta Můžete se připojit k ovému serveru POP3 nebo IMAP4 a pomocí telefonu odesílat a přijímat ové zprávy. V telefonu můžete použít stejná nastavení jako v programu pro elektronickou poštu v počítači. V případě ového účtu POP3 se zprávy stahují do každého počítače nebo zařízení, které se používá pro přístup. V případě ového účtu IMAP4 je možné zprávy uchovávat na serveru. Příprava Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, % 50 Nastavení. Napsání a odeslání ové zprávy 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Zprávy } } Napsat novou. 2 } Přidat a vyplňte pole Komu:. Vyberte možnost ová adresa, chcete-li zadat ovou adresu, nebo Hledat kontakt, chcete-li adresu vyhledat v nabídce Kontakty. Příjemce lze vybrat také ze seznamu posledních příjemců. 3 Chcete-li přidat více příjemců, vyberte } Upravit a potom Komu, Kopie nebo Skrytá kopie. 4 Po dokončení výběru příjemců } Hotovo. 5 Napište předmět, } OK. Napište text, } OK. 6 Chcete-li přidat přílohu, } Přidat a vyberte přílohu. 7 } Pokrač. Vyberte možnost Odeslat nebo Další, chcete-li zobrazit další možnosti. 38

40 Přijetí a přečtení ových zpráv 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Zprávy } } Doručené zpr. 2 Pokud je schránka prázdná, } Posl./přij. Pokud schránka není prázdná, } Další } Odeslat/přijmout. 3 Vyberte zprávu, kterou chcete přečíst, } Zobrazit. Odeslání odpovědi na ovou zprávu 1 Otevřete ovou zprávu, } Odpověď. 2 Vyberte, zda chcete do textu vložit přijatou zprávu. 3 Napište zprávu, } Pokrač. } Odeslat. Uložení položky nebo přílohy v ové zprávě Chcete-li uložit ovou adresu, telefonní číslo nebo webovou adresu, vyberte položku, } Další a vyberte uložení položky. Chcete-li uložit přílohu, vyberte zprávu, } Další } Přílohy. Vyberte přílohu, } Další a vyberte některou z možností. Odstranění ových zpráv Chcete-li odstranit vybranou zprávu, stiskněte tlačítko. Chcete-li odstranit více zpráv ve složce, vyberte zprávu, } Další } Označit více. Přejděte na zprávu a } Označit. Takto vyberte jednotlivé zprávy. } Další } Označit k odstr. Označené zprávy se odstraní při příštím připojení k ovému serveru. 39

41 Uživatelé protokolu IMAP4 použijí k odstranění zpráv označených k odstranění tento postup: } Další } Vymazat doruč. Automatické stahování ů Pokud váš poskytovatel ových služeb tuto funkci podporuje, můžete v případě přijetí nové ové zprávy na server obdržet do telefonu oznámení o přijetí. Zapnutí upozornění na automatické stažení u Když je použita funkce Odeslat/přijmout, zapněte upozorňování (je-li to možné) stisknutím tlačítka Ano, nebo: V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Zprávy } } Nastavení. Vyberte účet, který chcete upravit, } Další } Upravit účet } Upřesnit nastavení } Aut. stah. ů a vyberte jednu z možností. Služba Přátelé Další informace získáte od poskytovatele služeb nebo na webu 40

42 Práce s obrázky Fotoaparát V telefonu je digitální fotoaparát, který umožňuje pořizovat fotografie. Tyto fotografie lze uložit nebo odeslat. Fotografie lze použít jako spořič obrazovky, tapetu nebo obrázek kontaktu. Zapnutí fotoaparátu a fotografování 1 Chcete-li zapnout fotoaparát, stiskněte tlačítko nebo v pohotovostním režime vyberte Nabídka } Fotoaparát. 2 } Snímat pořízení fotografie. Fotografie jsou uloženy ve složce Nabídka } Fotoalbum. 3 Stisknutím tlačítka pořídíte další fotografii. 4 Fotoaparát vypnete stisknutím a přidržením tlačítka. 41

43 Můžete upravit klávesovou zkratku pro použití fotoaparátu, která je přiřazena navigačnímu tlačítku % 15 Úprava zkratky pro pohotovostní režim. Nastavení jasu Stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti lze zvýšit nebo snížit jas. Pokud chcete fotografovat při působení silného zdroje světla v pozadí, například slunce nebo lampy, displej může zčernat nebo se může sejmout nekvalitní obraz. Možnosti fotoaparátu Když je aktivován fotoaparát, lze výběrem možnosti Další zobrazit další možnosti: Zobrazit vše zobrazení všech obrázků z fotoaparátu. Noční režim zlepšení kvality obrazu při slabém osvětlení prodloužením doby expozice. Samospoušt pořízení fotografie několik sekund po stisknutí tlačítka fotoaparátu. Efekty výběr různých efektů pro obrázek. Vyvážení bílé úprava barev podle světelných podmínek. Vyberte možnost Automaticky, Denní světlo, Oblačno, Zářivka nebo Žárovka. Kvalita fotografie vyberte kvalitu Normální nebo Vysoká. Zvuk závěrky výběr z různých zvuků spouště. Uložení a odeslání fotografií Pořízená fotografie se uloží ve složce Fotoalbum. Fotografii lze okamžitě odeslat ve zprávě MMS. Výměna obrázků pomocí dalších metod přenosu % 44 Přenášení obrázků. 42

44 Osobní blog Své obrázky můžete uveřejnit na své osobní webové stránce, zvané blog. Telefon vytvoří blog za vás. Přidání fotografie do blogu 1 Pořiďte snímek a } Další } Odeslat do blogu. 2 Postupujte podle pokynů pro první použití. 3 Zadejte název a text, } OK } Publik. 4 Bude vám doručena zpráva SMS obsahující příslušnou webovou adresu a informace pro přihlášení. Obrázky Telefon je dodáván s jedním nebo více obrázky, které můžete odstranit, abyste uvolnili pamět. Obrázek lze použít jako spořič obrazovky, tapetu nebo kontakt v telefonu, % 23 Přidání obrázku, světelného efektu nebo vyzvánění ke kontaktu v telefonu. Obrázky lze odesílat a přijímat pomocí některé z metod přenosu. Počet souborů, které lze uložit, závisí na jejich velikosti. Telefon podporuje soubory GIF, JPEG a PNG. S animacemi se zachází jako s obrázky. Zobrazení obrázků 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Fotoalbum. Obrázky jsou zobrazeny jako miniatury. 2 Vyberte obrázek, } Zobrazit. Hledání fotografií podle data 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Fotoalbum. 2 } Další } Časový přehled, chcete-li procházet fotografie seřazené podle data. 43

45 Přenášení obrázků Obrázky můžete vyměňovat s přáteli jednou z dostupných metod přenosu. Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Obrázky lze také přenést do počítače, % 57 Přenos souborů. Odeslání obrázku 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Fotoalbum. 2 Vyberte obrázek, } Další } Odeslat a vyberte metodu přenosu. Přijetí a uložení obrázku Ze zprávy obsahující daný soubor, % 32 Zprávy. Prostřednictvím jiné metody přenosu zkontrolujte, zda je metoda aktivována, a postupujte podle zobrazovaných pokynů. Spořič obrazovky a tapeta Spořič obrazovky se aktivuje automaticky, pokud je telefon několik sekund nečinný. Po několika sekundách telefon přejde z režimu spořiče obrazovky do režimu šetření energie. Pokud použijete obrázek jako tapetu, zobrazuje se v pohotovostním režimu. Použití obrázku 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Fotoalbum a vyberte obrázek. 2 } Další } Použít jako a vyberte možnost. 44

46 Zábava PlayNow Funkce PlayNow umožňuje poslech vyzvánění, jejich nákup a stažení z Internetu. Pokud v telefonu nejsou potřebná nastavení, % 50 Nastavení. Další informace získáte od poskytovatele služeb nebo na webu Vyzvánění, zvuky a upozornění V telefonu jsou uloženy melodie, které můžete používat jako vyzváněcí signály. Melodie si můžete vyměňovat výběrem některé z metod přenosu. Některé nepodporované zvukové soubory nelze použít jako vyzvánění. Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Výběr vyzvánění V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Nastavení } Zvuky a upozor. } Vyzvánění. Zapínání a vypínání vyzvánění V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko. Všechny signály kromě budíku se zapnou nebo vypnou. Nastavení hlasitosti vyzvánění 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Nastavení } Zvuky a upozor. } Hlasitost vyzvánění. 2 Pomocí tlačítka nebo zvyšte nebo snižte hlasitost, } Uložit. 45

47 Nastavení vibrací 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Nastavení } Zvuky a upozor. } Vibrač. upozornění. 2 Nastavte typ upozornění na Zapnuto, Vibr. v tich. rež. nebo Vypnuto. Nastavení zvuků a upozornění V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Nastavení } Zvuky a upozor. Můžete: Světelné efekty vybrat světelný efekt, který chcete používat. Zesilující vyzvánění vybrat zesilující vyzvánění. Upozor. na zprávu vybrat oznámení o zprávě. Zvuk tlačítka vybrat zvuk při stisknutí tlačítka. Vytváření vyzváněcí melodie Služba MusicDJ se používá ke skládání a úpravě melodií, které lze použít jako vyzvánění. Vytvoření melodie 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Zábava } MusicDJ. 2 Výběrem funkcí Vložit, Kopírovat a Vložit vytvořte zbloků melodii. Pomocí tlačítek,, a lze procházet mezi bloky. Stisknutím tlačítka lze blok odstranit. } Další, chcete-li zobrazit další možnosti. Úprava melodie služby MusicDJ V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Správce souborů } Vyzvánění, vyberte melodii, } Další } Upravit. 46

48 Odeslání a příjem melodie 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Správce souborů } Vyzvánění a vyberte melodii. } Další } Odeslat a vyberte metodu přenosu. 2 Po přijetí melodie postupujte podle zobrazených pokynů. Ve zprávě SMS nelze odeslat polyfonní melodii ani soubor MP3. Záznam zvuku Můžete nahrát vlastní sdělení nebo hovor a nastavit je jako vyzvánění. Zákony některých zemí nebo států požadují, aby byla nahrávaná osoba na tuto skutečnost upozorněna. Spuštění záznamu zvuku V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Zábava } Záznam zvuku. Vyslechnutí nahrávek 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Správce souborů } Vyzvánění a vyberte záznam. 2 } Přehrát, chcete-li nahrávku vyslechnout. Stisknutím tlačítka nebo lze přejít na předchozí nebo následující nahrávku. } Zastavit, chcete-li přehrávání zastavit. } Další, chcete-li zobrazit možnosti. 47

49 Schémata, světelné efekty, hry a aplikace Telefon obsahuje předem uložená schémata, světelné efekty, hry a aplikace. Do telefonu můžete stahovat nový obsah. Další informace naleznete na webu Nastavení schématu 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Správce souborů } Schémata. 2 Vyberte schéma, } Nastavit. Odeslání schématu 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Správce souborů } Schémata, vyberte schéma, } Další } Odeslat. 2 Vyberte metodu přenosu. Přijetí a uložení schématu Po přijetí schématu postupujte podle zobrazených pokynů. Nerozpoznané formáty se ukládají do složky Jiné. Střídání schémat Telefon automaticky přepíná mezi denním a nočním schématem. Tato funkce je v telefonu nastavena jako výchozí a lze ji deaktivovat. Deaktivace střídání schémat V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Nastavení } Displej } Použít noční schéma } Vypnuto. Výběr denního nebo nočního schématu 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Nastavení } Displej } Noční schéma nebo Denní schéma. 2 Vyberte schéma, } Nastavit. 48

50 Světelné efekty Světelné efekty upozorňují na příchozí hovor nebo novou zprávu tím, že rozsvítí klávesnici nebo vnější okraj telefonu. Světelné efekty lze přidat také ke kontaktům. Některé světelné efekty nelze vypnout, například efekty, které se zobrazují při otevření nebo zavření telefonu nebo při přidání nebo odejmutí příslušenství. Světelné efekty vás mohou rušit, když řídíte vozidlo. Chcete-li vypnout světelné efekty, přejděte na Nabídka } Nastavení } Zvuky a upozor. } Světelné efekty } Předvolby } Vypnuto. Výběr světelného efektu pro příchozí hovory 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Nastavení } Zvuky a upozor. } Světelné efekty } Světel. efekt hov. 2 Vyberte světelný efekt. Hry a aplikace Spuštění a ukončení hry V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Zábava } Hry a vyberte hru. Stisknutím a přidržením tlačítka lze hru ukončit. Spuštění a ukončení aplikace V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Správce souborů } Aplikace a vyberte aplikaci. Stisknutím a přidržením tlačítka lze aplikaci ukončit. 49

51 Připojení Nastavení Chcete-li používat Internet, Zprávy, službu Přátelé nebo službu PlayNow, potřebujete v telefonu správná nastavení. Nastavení mohou být v telefonu již při zakoupení. Pokud telefon nastavení neobsahuje, obrat te se na provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb, případně navštivte web Aby bylo možno používat Internet a odesílat či přijímat zprávy MMS a ové zprávy, je nutno zajistit následující podmínky: Předplacené telefonní služby podporují přenos dat. Správná nastavení v telefonu. Může být nutné se zaregistrovat u poskytovatele služeb nebo provozovatele sítě jako uživatel služeb sítě Internet a elektronické pošty. Zadání nastavení Pokud v telefonu nejsou potřebná nastavení, můžete: Přijmout nastavení ve zprávě SMS od provozovatele sítě, poskytovatele služeb nebo se informovat na webu Zadat nebo upravit nastavení ručně. 50

52 Používání Internetu Internet můžete prohlížet pomocí protokolu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Výběr profilu připojení k Internetu V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Nastavení } Připojení } Nastav. Internetu } Profily Internetu a vyberte profil, který chcete použít. Zahájení prohlížení V pohotovostním režimu vyberte Nabídka } Internet a vyberte službu, nebo zobrazte možnosti: } Další. Ukončení prohlížení } Další } Ukončit prohlížeč. Možnosti dostupné při prohlížení } Další, chcete-li zobrazit možnosti. Nabídka obsahuje následující možnosti, které však závisí na navštívené webové stránce. } Navigace. Zobrazí se možnosti: Sony Ericsson přechod na předem definovanou domovskou stránku. Záložky vytvoření, použití nebo úpravy záložek webových stránek. Zadat adresu zadání adresy webové stránky. Prohledat web vyhledání prostřednictvím webu Google. Historie seznam navštívených webových stránek. Uložené stránky seznam uložených webových stránek. 51

53 } Nástroje. Zobrazí se možnosti: Přidat záložku přidání nové záložky. Uložit obrázek uložení obrázku. Uložit stránku uložení aktuální webové stránky. Obnovit stránku aktualizace aktuální webové stránky. Odeslat odkaz odeslání odkazu na aktuální webovou stránku. Volat volání při prohlížení Internetu. } Zobrazení. Zobrazí se možnosti: Celá obrazovka výběr normálního nebo úplného zobrazení. Pouze text výběr zobrazení úplného obsahu, nebo pouze textového obsahu. Přiblížit / vzdálit přiblížení nebo vzdálení obsahu webové stránky. } Možnosti zadání nastavení prohlížeče. } Ukončit prohlížeč odpojení. Pokud při prohlížení webové stránky vyberete ovou adresu, můžete na tuto adresu odeslat zprávu. Zabezpečení při prohlížení Internetu Při používání profilu připojení k Internetu lze v telefonu zapnout nastavení zabezpečení. Důvěryhodné certifikáty Určité služby Internetu, například bankovní služby, vyžadují v telefonu přítomnost certifikátů. Certifikáty mohou být uloženy v zakoupeném telefonu. Můžete také stáhnout nové certifikáty. 52

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson Z550. Kromě předinstalovaného multimediálního obsahu telefonu Z550 můžete

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson Z550. Kromě předinstalovaného multimediálního obsahu telefonu Z550 můžete Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson Z550. Kromě předinstalovaného multimediálního obsahu telefonu Z550 můžete využít další možnosti, které vás čekají na webu www.sonyericsson.com/fun. Pokud

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Úvodní informace................ 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem............ 9 Přehled telefonu, používání systému menu, tlačítka a procházení

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Začínáme....................... 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru. Seznámení s telefonem........... 10 Přehled telefonu, používání systému menu, zadávání znaků, služba

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. K320 Obsah Seznámení s telefonem...................... 5 Telefonování............................. 18 Zprávy.................................. 29 Práce s obrázky........................... 37 Zábava..................................

Více

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Obsah Seznámení s telefonem...................... 3 Telefonování............................. 19 Zprávy.................................. 31 Práce s obrázky........................... 39 Zábava..................................

Více

Obsah. Sony Ericsson W810i. Začínáme... 4. Připojení... 63. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 73. Telefonování... 21

Obsah. Sony Ericsson W810i. Začínáme... 4. Připojení... 63. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 73. Telefonování... 21 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, menu po spuštění, hovory. Seznámení s telefonem... 10 Přehled telefonu, používání systému menu, ikony, zadávání znaků, menu činností, správce

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Obsah Sony Ericsson K660i Začínáme... 5 Sestavení... 5 Zapnutí telefonu... 6 Nápověda v telefonu... 7 Nabíjení baterie... 7 Přehled telefonu... 8 Přehled nabídek... 10 Procházení nabídek... 12 Správce

Více

Obsah. Sony Ericsson W710i. Aplikace Fitness... 64. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Připojení... 71. Telefonování... 21. Další funkce...

Obsah. Sony Ericsson W710i. Aplikace Fitness... 64. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Připojení... 71. Telefonování... 21. Další funkce... Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání písmen, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. W200 Obsah Seznámení s telefonem..................... 7 Telefonování............................. 22 Zprávy.................................. 32 Práce s obrázky........................... 39 Zábava..................................

Více

Sony Ericsson K790i. Obsah. Připojení... 68. Začínáme... 5. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 81. Telefonování... 22

Sony Ericsson K790i. Obsah. Připojení... 68. Začínáme... 5. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 81. Telefonování... 22 Obsah Začínáme... 5 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory Seznámení s telefonem... 10 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, pamět ová karta

Více

Uživatelská příručka K330

Uživatelská příručka K330 Uživatelská příručka K330 Děkujeme vám, že jste si zakoupili telefon Sony Ericsson K330. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Chcete-li získat bezplatný úložný

Více

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Obsah Seznámení s telefonem...................... 4 Ikony................................. 9 Přehled systému menu.................. 12 Telefonování............................. 16 Zprávy..................................

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Úvodní informace................ 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem........... 10 Přehled telefonu, používání nabídek, zadávání písmen, rychlá

Více

Sony Ericsson T630. Obsah. Seznámení s telefonem 4 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen a znaků.

Sony Ericsson T630. Obsah. Seznámení s telefonem 4 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen a znaků. Obsah Sony Ericsson T630 Seznámení s telefonem 4 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen a znaků. Osobní nastavení telefonu 17 Stažení nastavení nebo výběr nastavení na telefonu. Telefonování

Více

Uživatelská příručka. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Uživatelská příručka. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka T280i Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson T280i. Další obsah pro telefon naleznete na webu www.sonyericsson.com/fun. Chcete-li získat bezplatný úložný prostor online

Více

Uživatelská příručka. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Uživatelská příručka. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka T250i Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson T250i. Další obsah pro telefon naleznete na webu www.sonyericsson.com/fun. Chcete-li získat bezplatný úložný prostor online

Více

Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka

Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka Obsah Další nápověda...5 Začínáme...6 Uvedení do provozu...6 Nápověda v telefonu...9 Přehled telefonu...10 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...12 Používání

Více

Telefonování...15 Uskutečňování a přijímání hovorů...15 Kontakty...17 Rychlé vytáčení...19 Další funkce volání...20

Telefonování...15 Uskutečňování a přijímání hovorů...15 Kontakty...17 Rychlé vytáčení...19 Další funkce volání...20 Obsah Začínáme...4 Přehled telefonu...5 Zapnutí telefonu...6 Nápověda...7 Nabíjení baterie...8 Maximalizace výdrže baterie...8 Ikony na obrazovce...9 Přehled nabídek...10 Procházení nabídek...11 Pam...12

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Děkujeme vám, že jste si zakoupili telefon Sony Ericsson T700. Komunikujte stylově. Ukažte, kdo jste. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Samsung Mobile. Příručka k funkcím

Samsung Mobile. Příručka k funkcím Příručka k funkcím Úvod O této příručce k funkcím mobilních telefonů Samsung V této online příručce jsou obsaženy obecné informace o funkcích, se kterými se můžete setkat v různých modelech mobilních telefonů

Více

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-J100H/DS SM-J100H Uživatelská příručka Czech. 03/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie

Více

Obsah. Technické údaje... 101 Rejstřík... 102. M600i Obsah 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

Obsah. Technické údaje... 101 Rejstřík... 102. M600i Obsah 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. Obsah Vítejte... 4 Seznámení s telefonem... 5 Telefon... 22 Zprávy... 27 Kontakty... 32 Kalendář... 35 Web... 38 Kanály RSS... 42 Přehrávač médií... 43 PlayNow... 48 Galerie obrázků a Editor obrázků..

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

GPRS TELEFON SGH-D500

GPRS TELEFON SGH-D500 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. SAMSUNG ELECTRONICS Printed in Korea World Wide Web

Více

SM-G361F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G361F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G361F Uživatelská příručka Czech. 06/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 14 Používání

Více

SM-G531F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G531F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G531F Uživatelská příručka Czech. 08/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 14 Používání

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 35 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Návod pro mobilní telefony s operačním systémem Google Android 5.x.x

Návod pro mobilní telefony s operačním systémem Google Android 5.x.x 1 z 33 Návod pro mobilní telefony s operačním systémem Google Android 5.x.x Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze

Více

Uživatelská User manual příručka

Uživatelská User manual příručka Uživatelská User manual příručka Tab speed VF-1397 Obsah 1 Vaše zařízení...1 1.1 Tlačítka a konektory...1 1.2 Začínáme...4 1.3 Úvodní obrazovka...7 2 Zadávání textu... 17 2.1 Používání klávesnice na obrazovce...

Více

SGH-X461 Uživatelská příručka

SGH-X461 Uživatelská příručka SGH-X461 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110 9240171 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-70 shoduje s ustanoveními následující

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Telefon Samsung S8500 Wave, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson C510

Nastavení telefonu Sony Ericsson C510 Nastavení telefonu Sony Ericsson C510 Telefon Sony Ericsson C510, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 4 1.2. Nabíjení baterie 5 1.3. Paměťová karta 6 1.4.

Více

Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic

Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic Telefon Nokia 6303 Classic, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson G502

Nastavení telefonu Sony Ericsson G502 Nastavení telefonu Sony Ericsson G502 Telefon Sony Ericsson G502, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Podrobný návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

GT-E2121B. Uživatelská příručka

GT-E2121B. Uživatelská příručka GT-E2121B Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

No.1 D5. Uživatelská příručka

No.1 D5. Uživatelská příručka No.1 D5 Uživatelská příručka Základní informace... 5 Obsah balení... 5 Telefon... Chyba! Záložka není definována. Karty SIM... 5 Baterie... 6 Zapnutí nebo vypnutí telefonu... 6 Pohybu prstů... 7 Začínáme...

Více

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone Czech Obsah Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace o produktu... 3 1.1 Tlačítka a připojení... 3 1.2

Více

APLIKACI UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PRODUKTU NOKIA OBSERVATION CAMERA

APLIKACI UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PRODUKTU NOKIA OBSERVATION CAMERA STRUČNÁ PŘÍRUČKA PRO APLIKACI UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PRODUKTU NOKIA OBSERVATION CAMERA Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Date: 28.11.03, ver. 1.0 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE SOFTWARU...1 3.

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

SM-A300FU. Uživatelská příručka. Czech. 12/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-A300FU. Uživatelská příručka. Czech. 12/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-A300FU Uživatelská příručka Czech. 12/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 15 Používání

Více

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon www.prodejnamobilu.cz Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

1. Aplikace Založení účtu a stažení aplikace. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Založení účtu a stažení aplikace. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 33 Aplikace Založení účtu a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp. internetu

Více

Point of View Mobii 3515- Android 4.0 Mobile Phone

Point of View Mobii 3515- Android 4.0 Mobile Phone Point of View Mobii 3515- Android 4.0 Mobile Phone Czech Obsah Obecné pokyny pro používání... Error! Bookmark not defined. Prohlášení... Error! Bookmark not defined. Obsah balení... Error! Bookmark not

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220 9356354 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-20 shoduje s ustanoveními následující

Více

Návod k telefonu myphone 6651

Návod k telefonu myphone 6651 Návod k telefonu myphone 6651 Děkujeme Vám za nákup mobilního telefonu myphone. Abyste zakoupený telefon využili co nejlépe, doporučujeme Vám přečtení tohoto návodu k obsluze. Tento telefon podporuje mobilní

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

SM-A310F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2016. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-A310F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2016. Rev.1.0. www.samsung.com SM-A310F Uživatelská příručka Czech. 06/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Baterie 11 Karta SIM nebo USIM 13 Paměťová karta 15 Zapínání

Více

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb. Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.:

Více

User Uživatelská manual příručka Smart speed

User Uživatelská manual příručka Smart speed User Uživatelská manual příručka Smart speed Vodafone Group 2015. Vodafone a loga Vodafone jsou ochranné známky skupiny Vodafone Group. Uvedené názvy všech produktů a společností jsou ochrannými známkami

Více

Nokia 500 - Uživatelská příručka

Nokia 500 - Uživatelská příručka Nokia 500 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 9 Vložení paměťové karty 10 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 13 První použití

Více

Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S

Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S Telefon Samsung i9000 Galaxy S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Návod k použití Mobilní telefon GSM Maxcom MM720BB

Návod k použití Mobilní telefon GSM Maxcom MM720BB Návod k použití Mobilní telefon GSM Maxcom MM720BB 3 Jestli budete potřebovat odbornou pomoc, kontaktujte naší infolinku na čísle (+48) 32 325 07 00 nebo serwis@maxcom.pl Naše internetová stránka: http://www.maxcom.pl/

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 11 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Nastavení telefonu Samsung P7300 Galaxy Tab 8.9

Nastavení telefonu Samsung P7300 Galaxy Tab 8.9 Nastavení telefonu Samsung P7300 Galaxy Tab 8.9 Telefon Samsung P7300 Galaxy Tab 8.9, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka Grand X In Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka 1 PRÁVNÍ INFORMACE Copyright 2012 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být citována, reprodukována,

Více

2. Bezpečnostní instrukce

2. Bezpečnostní instrukce 2. Bezpečnostní instrukce Prosíme přečtěte si tato jednoduchá pravidla. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Bezpečné řízení 1) Netelefonujte během řízení. Pro telefonování během řízení

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 mini

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 mini Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 mini Telefon Sony Ericsson XPERIA X10mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

BlackBerry Torch 9810 Smartphone

BlackBerry Torch 9810 Smartphone BlackBerry Torch 9810 Smartphone Uživatelská příručka Verze: 7.0 Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-40531-010 PRINTSPEC-021 SWD-1735726-0731051610-010

Více

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu CX_C.book Page Thursday, October 9, 00 : PM Nastavení mikrotelefonu Nastavení signalizace času Vyp. Postupujte podle kroků až na předchozí stránce a potom následujícím způsobem: Vyp.. Uložit. Na displeji

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení >

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Vítejte Český Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení,

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Nastavení telefonu ZTE KIS PLUS

Nastavení telefonu ZTE KIS PLUS Nastavení telefonu ZTE KIS PLUS Telefon ZTE KIS PLUS, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 37 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Sciphone I68+ Rychlý návod

Sciphone I68+ Rychlý návod Sciphone I68+ Rychlý návod Pro další informace a pro technickou podporu navštivte stránky www.mysciphone.com/support/manuals/i68/english a zde si můžete stáhnout uživatelský manuál a získat odpovědi na

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Uživatelská příručka Verze: 7.0 Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726093645-010

Více

Nastavení telefonu HTC Desire 200

Nastavení telefonu HTC Desire 200 Nastavení telefonu HTC Desire 200 Telefon HTC Desire 200, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - fotka Upravení kontaktu - změna

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Zap./Vyp. přístupového bodu Nastavení e-mailu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Zap./Vyp. přístupového bodu Nastavení e-mailu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení 1 3. 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Zap./Vyp. přístupového bodu Nastavení e-mailu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou 9250575 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento produkt RH-93 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Stručný obsah. MonaTOC.fm Page 1 Wednesday, February 2, 2000 1:22 PM

Stručný obsah. MonaTOC.fm Page 1 Wednesday, February 2, 2000 1:22 PM MonaTOC.fm Page 1 Wednesday, February 2, 2000 1:22 PM Stručný obsah Úvod 5 Příprava telefonu k používání 6 Zapnutí a vypnutí telefonu 11 Informace na displeji a funkce tlačítek 13 Volání a přijímání hovorů

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Urèování polohy 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Nokia 701 - Uživatelská příručka

Nokia 701 - Uživatelská příručka Nokia 701 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První

Více

SM-T700. Uživatelská příručka. Czech. 07/2014. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-T700. Uživatelská příručka. Czech. 07/2014. Rev.1.1. www.samsung.com SM-T700 Uživatelská příručka Czech. 07/2014. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 Nabíjení baterie 12 Používání paměťové karty 14 Zapínání

Více