Katalog produktů a služeb (2013)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog produktů a služeb (2013)"

Transkript

1 Ing. Karel Janeček Prostějovičky Plumlov Stránka 2 Základní informace o produktech Katalog produktů a služeb (2013) O Yamaco Software je rodinnou firmou, která působí na trhu informačních technologií od roku Za dobu své existence získala svými produkty a službami dobré jméno u stovek zákazníků. Obchodní politika společnosti je založena na poskytování kvalitních profesionálních produktů zdarma, s nulovou pořizovací cenou. Velký důraz je kladen na péči o zákazníka, a to jak z hlediska poskytování nepřetržitého informačního poradenského servisu, tak z pohledu dynamického rozšiřování produktů o nové vlastnosti a funkce, požadované právě praxí - tedy uživatelskou veřejností. O produktech pro státní správu Naše společnost dodávala osvědčené aplikace již v době existence okresních úřadů a po provedené reformě veřejné správy v roce 2002 se logicky stala spolehlivým partnerem jejich nástupců - krajských úřadů na jedné straně a úřadů obcí s rozšířenou působností na straně druhé. Nabízené systémy jsou určeny rovněž pro nižší úroveň státní správy, typicky pro úřady obcí s pověřeným obecním úřadem, pro něž jsou připraveny velmi zajímavé cenové podmínky. V předkládaném katalogu najdete informace o softwarových produktech, určených pro státní správu i soukromou sféru. Jedná se o software, vhodný pro odbory dopravy, životního prostředí, sociálních věcí a pro obecné využití. O produktech pro firemní sféru Řada námi vytvořených aplikací nachází úspěšné uplatnění i ve firemní a podnikatelské sféře. Ceněny jsou zejména Evidence kancelářských potřeb, Plánování pracovních cest a nově i Správa klíčového hospodářství a Evidence smluv. Ve druhé části katalogu najdete kompletní nabídku doplňků a rozšíření, které dále výrazně zvyšují užitnou hodnotu produktů a klientům zásadním způsobem usnadňují rutinní činnost.

2 Stránka 3 Stránka 4 Evidence všech potřebných okruhů - dopravci v taxislužbě včetně údajů o řidičích a vozidlech, evidence stanic měření emisí plus evidence techniků, silniční hospodářství a speciální stavební úřad, evidence licencí v osobní dopravě ( MHD), komplexní agenda přestupků, údaje o žadatelích o řidičské oprávnění a o účastnících zdokonalování profesní způsobilosti, evidence vozidel, evidence zadržených řidičských oprávnění a další. Každá agenda je vybavena rozsáhlou množinou evidenčních údajů, funkcemi pro okamžitou automatickou tvorbu libovolných dokumentů, prostředky pro práci s hromadnou korespondencí, a funkcemi pro vytváření rozličných typů sestav, přehledů a sumářů. Kde to má význam, jsou k dispozici i výstupy v grafické podobě. Sestavy lze buď vybrat z množství předdefinovaných typů, nebo si zcela nezávisle vytvořit sestavu podle vlastního požadavku, a v ní nastavit jednotlivé údaje, typ součtování, tisk statistických údajů, grafických prvků a další. Samozřejmostí je propojení do Centrálního registru dopravců, pravidelně aktualizované sady testových otázek pro dopravce a řidiče taxislužby, funkce pro analytické zpracování informací v tabulkové nebo grafické podobě a další funkce, umožňující pohodlnou práci s tímto jedinečným produktem. Komplexní evidenční a tiskový nástroj pro všechny typy průkazů - lovecké lístky tuzemské i zahraniční, průkazy myslivecké, lesní, rybářské a vodní stráže, mysliveckého hospodáře, rybářského hospodáře, stráže OPK a rybářských lístků ročních i tříročních. Evidenční část je vybavena rozsáhlou množinou údajů, funkcemi pro okamžitou automatickou tvorbu libovolných dokumentů, prostředky pro práci s hromadnou korespondencí, a funkcemi pro vytváření rozličných typů sestav, přehledů a sumářů. Kde to má význam, jsou k dispozici i výstupy v grafické podobě. Sestavy lze buď vybrat z množství předdefinovaných typů, nebo si zcela nezávisle vytvořit sestavu podle vlastního požadavku, a v ní nastavit jednotlivé údaje, typ součtování, tisk statistických údajů, grafických prvků a další. Velmi významným rysem projektu je možnost okamžitého tisku všech typů průkazů na téměř libovolné tiskárně. Na rozdíl od praxe minulých verzí, které vyžadovaly speciální tiskárny na malé formáty, je nyní rozložení údajů pro tisk průkazů realizováno pomocí uživatelsky upravitelných šablon. Přínos je zřejmý - tisknout tak můžete i na zcela běžných levných typech tiskáren. Nemusíte investovat nemalé prostředky na nákup speciální techniky, vše je otázkou několika minut, které věnujete nastavení předlohy tisku pro Váš typ tiskárny. Jedná se o nadstavbu Evidence dopravních agend, jejíž databázi Elektronické testy odborné způsobilosti přímo využívají. Systém předpokládá skládání zkoušek např. ve Vaší počítačové učebně nebo internetové knihovně a umožňuje načíst nebo nově zadat data žadatele, určit druh dopravy pro zkoušku a zkušební předměty, vygenerovat test a uživateli nabídnout jeho vyplnění na počítači. Následně se provede vyhodnocení testu a pokračování testu pro další předmět nebo ukončení zkoušky. Výsledky se na pokyn obsluhy aktualizují záznamy ve Vaší evidenci OZP. Systém je komfortní, bezpečný a rychlý. Navíc šetří Váš čas (není třeba sestavovat předem znění testů) i finance (nemusíte tisknout papírové testy). Pro účely tvorby testů se využívají sady otázek s celostátní platností. Pro oblast testů pro řidiče v taxislužbě lze sady otázek získat výhradně od naší společnosti, neboť jsme uzavřeli exkluzivní smlouvu s dodavatelem otázek, Centrem dopravního výzkumu Brno, a nadále financujeme rozvoj tohoto segmentu otázek. Systém nově umožňuje i práci s tzv. interaktivními případovými studiemi a v otázkách dovoluje pracovat s libovolným grafickým materiálem - to vše posouvá úroveň průběhu i vyhodnocení zkoušky do kvalitativně nové roviny. Jedná se o nadstavbu Mysliveckých a rybářských průkazů, jejíž databázi Elektronické testy přímo využívají. Systém předpokládá skládání zkoušek např. ve Vaší počítačové učebně nebo internetové knihovně a umožňuje načíst nebo nově zadat data žadatele, vygenerovat test a uživateli nabídnout jeho vyplnění na počítači. Následně se provede vyhodnocení testu a zkoušky. Výsledky se na pokyn obsluhy aktualizují záznamy ve Vaší evidenci držitelů průkazů. Systém je komfortní, bezpečný a rychlý. Navíc šetří Váš čas (není třeba sestavovat předem znění testů) i finance (nemusíte tisknout papírové testy). Pro uživatele, kteří dávají přednost klasické zkoušce, produkt vygeneruje standardní papírový test včetně klíče k jeho vyhodnocení. Systém nově dovoluje pracovat s libovolným grafickým materiálem - to vše posouvá úroveň průběhu i vyhodnocení zkoušky do kvalitativně nové roviny. Soubor téměř 300 otázek je součástí dodávky, přičemž znění otázek je průběžně aktualizováno a jsou přidávány otázky nové.

3 Stránka 5 Stránka 6 Jde o celostátně uznávaný informační systém v oblasti mysliveckého hospodaření. Popis všech agend by zabral několik stran, omezme se tedy na konstatování, že jde o produkt, řešící otázky mysliveckého plánování a statistik, evidence úlovků, loveckých psů, hodnocení trofejí, sčítacích listů a zařazovacích protokolů, honebních společenstev, myslivecké personalistiky a dalších. Silnou stránkou produktu jsou sestavy, přehledy a grafické výstupy. Kromě velkého množství standardních sestav je k dispozici u každé agendy i možnost tvorby zakázkových sestav přesně podle Vašeho požadavku. Celý systém je od roku 1994 vyvíjen v úzké spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, přičemž tato vazba garantuje neustálou legislativní a odbornou aktuálnost celého systému. Evidence myslivosti existuje ve dvou úrovních. Základní verze je poskytována všem obcím zdarma v rámci smlouvy s Ministerstvem zemědělství, přičemž jsou k dispozici pouze nejnutnější funkce pro práci s výkazy o honitbách. Oproti tomu rozšířená verze umožňuje pracovat s celou paletou funkcí produktu a využít všech jeho možností - na úrovni obcí např. s plány chovu a lovu, se zařazovacími protokoly honiteb, s daty honebních společenstev či s evidencí ulovené zvěře. Komplexní evidenční, tiskový a sumarizační skladový systém pro oblast kancelářského a jiného materiálu. Produkt je rozdělen metodicky do dvou částí - sklady materiálu resp. kancelářských potřeb, jejichž počet není omezen, a sekce příjmu a výdeje položek. K dispozici jsou všechny potřebné informace jak k evidovanému materiálu, tak pro příjem na sklad nebo výdej - aktuální hodnoty, historické údaje, data posledních pohybů, sledování minimální zásoby zvolených položek. Samozřejmostí jsou automatické výpočty všude tam, kde je to třeba. Příjemným doplňkem je evidence dodavatelů s možností přímé komunikace, zadávání žádanek o materiál včetně sledování jejich vyřízení a další prvky. Prvotní data mohou být účelně zhodnocena pomocí sestav a sumářů, které umožňují např. sledovat stav na skladech, výdej materiálu dle odborů, vyhotovení inventurního soupisu, sestava minimálních stavů zásob a mnoho dalších. Specialitou jsou velmi sofistikované grafické výstupy vybraných sestav s možností tisku nebo exportu. Úplný informační systém pro vedení agendy výherních hracích přístrojů. Kompletní evidenční část, zahrnující všechny potřebné informace o provozovatelích výherních hracích přístrojů, k nimž je možno přidat neomezený počet hracích přístrojů. K provozovateli je dále přilinkována evidence vydaných dokumentů - rozhodnutí, změn a libovolných dalších. Šablony dokumentů jsou uživatelsky jednoduše upravitelné a lze jich mít připraven neomezený počet. Konečně u každého zadaného přístroje lze evidovat libovolný počet odečtů počítadel resp. stavu tržeb. Program disponuje seznamy povolených hodnot, rozličnými vstupními kontrolami, k dispozici je tabulka provozoven a typů přístrojů pro pohodlné opakované zadávání stejných údajů. Veškeré mezivýpočty se provádějí automaticky. Prvotní data mohou být účelně zhodnocena pomocí sestav a sumářů, které umožňují např. sledovat stav na úseku počtu přístrojů v provozu, sestavit podklady pro finanční odbor, získat operativní výpis přístrojů v provozovně pro potřeby kontroly a mnoho dalších. Jedná se o rezervační, evidenční a tiskový systém, který řeší plánování sdílených prostředků v rámci úřadu - služebních vozidel, konferenčních místností, datových projektorů, notebooků a libovolného dalšího inventáře. Produkt má moderní vzhled a je koncipován ve formě grafického kalendáře ve stylu Microsoft Outlook. Tok jednotlivých požadavků na prostředky je účelně řízen od zadání žádanky přes její schválení či neschválení, naplánování cesty až po vystavení cestovního příkazu. V kalendářové části aplikace je graficky znázorněno využití jednotlivých prostředků. Grafická prezentace je volitelná a lze vybírat mezi 8-denním kalendářem, náhledem na tři měsíce dopředu a detailním denním hodinovým pohledem. Všechny skutečnosti v rámci systému jsou potvrzovány ( např. dispečer má k dispozici seznam schválených požadavků, žadatel obdrží vyrozumění o termínu pracovní cesty apod.) em nebo jiným volitelným způsobem. Samozřejmými vlastnostmi jsou např. zadávání opakujících se úkolů, sledování stavu vyřízení žádanek, ová a SMS komunikace s uživateli a další. Unikátní vlastností produktu je možnost práce s opakujícími se událostmi typu kontroly BOZP, revize elektrozařízení či komínů, kontroly bleskosvodů a další.

4 Stránka 7 Stránka 8 Slouží pro práci s přestupky nedopravního charakteru, tj. umožňuje pracovat s přestupky např. finančního charakteru, na úseku porušení veřejného pořádku a v rozličných dalších zájmových oblastech. Koncepčně vychází z přestupkové evidence dopravních přestupků, které jsou součástí našeho informačního systému pro odbory dopravy. Evidence přestupků je komplexním evidenčním a tiskovým nástrojem pro evidenci přestupků, vytváření široké škály dokumentů v průběhu přestupkového řízení, a pro vytváření sumářů a statistických výstupů všeho druhu z uložených informací. Důraz je kladen na komplexní využití primárně pořízených údajů v několika rovinách - tak, aby byla uspořena práce uživatele. Evidenční část je vybavena rozsáhlou množinou evidenčních údajů, funkcemi pro okamžitou automatickou tvorbu libovolných dokumentů, prostředky pro práci s hromadnou korespondencí, a funkcemi pro vytváření rozličných typů sestav, přehledů a sumářů. Kde to má význam, jsou k dispozici i výstupy v grafické podobě. Rozsáhlý informační systém pro osbory sociálních věcí, řešící v současné podobě problematiku sociálněprávní ochrany dětí a zdravotně postižených osob. Obsahuje všechny legislativou požadované údaje, nabízí komfortní práci s daty a jejich užití všude, kde je to zapotřebí - v rámci sestav, automatizovaně vytvářených dokumentů, podkladů pro statistické přehledy nebo grafickou analýzu. V části SOD je k dispozici rejstřík OM včetně evidence návštěv a úkonů a pomocné rejstříky dle směrnice MPSV. Evidence jsou datově provázány. Produkt disponuje interním archívem písemností a plánovacím kalendářem, efektivně využitelným pro plánování denních úkonů. Část ZTP umožňuje evidenci všech poskytovaných náhrad a výhod pro zdravotně postižené osoby, zjednodušuje proces plateb za jednotlivé výhody, je propojena s účetní evidencí. V obou případech jsou k dispozici rozsáhlé tiskové výstupy, možnost tvorby sestav na zakázku a propojení s nejčastěji používanými spisovými službami. Produkt bude dále rozvíjen dle požadavků klientů a legislativy a doplňován o nové související agendy. SMS Konzola vhodně doplňuje naše informační systémy které již mají služby pro zasílání SMS vestavěny. Umožňuje tak úřadům, které jsou klienty služby SMS Operator společnosti Konzulta, využít její možnosti na všech pracovištích, tedy i na těch, která typicky nemají k dispozici některý z našich produktů - např. tedy u tajemníka, sekretářky a podobně. Posílání SMS zpráv je ekonomickou variantou v případech, že je třeba určitý subjekt informovat o nastalé skutečnosti a není nutno takovou informaci sdělovat klasickým resp. doporučeným dopisem. Může se jednat např. o změnu termínu jednání, výzvu k převzetí písemností, zprávy úřadu a mnohé další. S každou SMS program zachází jako s dokumentem, tzn. že kromě jejího odeslání se zpráva ukládá - jednak její popisné údaje (kdy, kým a komu byla odeslána), jednak její přesné znění. Následně je možno u každé zprávy zjistit, zda a kdy byla příjemci doručena, a pokud doručena nebyla, určit důvod selhání. Omezení klasických SMS na 160 znaků u našeho systému neplatí. Zprávy mohou mít neomezenou délku a při odesílání jsou automaticky rozděleny. Pro opakované zasílání podobných zpráv je možno definovat si neomezené množství šablon a při tvorbě vlastní SMS je použít. Projekt obsahuje adresář příjemců SMS pro zvýšení uživatelského komfortu. Adresář můžete naplnit ručně nebo lze importovat Váš existující seznam kontaktů - např. z Microsoft Outlooku, Excelu a dalších. Systém je založen na evidenci pěti entit - budov, dveří, zámkových vložek, klíčů a osob. Každá entita (dílčí evidence) obsahuje množinu všech potřebných údajů - popisných, časových i numerických. Informace jsou sdíleny všude tam, kde je to možné. Mezi dílčími informacemi jednotlivých entit existují efektivní vazby, díky nimž lze okamžitě liniově sledovat hierarchii daného objektu v systému - např. seznam klíčů v držení vybrané osoby, příslušnost klíče ke dveřím a k budově a další. Samozřejmostí je tabulka pro historii klíče, v jejímž rámci lze získat podrobné informace o skutečnostech v rámci životního cyklu klíče - výdej do provozu, vrácení do systému, ztrátu klíče, storno apod. Hlavní okno programu je volitelně vybaveno tzv. grafikonem klíčů - schematickou pomůckou, která podává okamžitý přehled o stavu a umístění všech klíčů a u vybraného zobrazuje v tabulce další informace, týkající se zámkové vložky, dveří, budovy a osob. Data lze zhodnotit širokou škálou standardních sestav - od přehledů na všech úrovních přes celkové přehledy až po velmi sofistikované grafické a nebo tabulkové výstupy. Pro pokročilé jsou k dispozici sestavy a přehledy na zakázku, umožňující získat libovolná data v požadovaném formátu.

5 Stránka 9 Stránka 10 V současnosti aplikace umí analyzovat libovolnou tabulku databáze pro FireBird a Microsoft SQL Server. Dle zájmu klientů připravujeme rozšíření na databáze Oracle, MySQL a další. Práce se systémem je velmi jednoduchá. Stačí určit typ databáze a zadat přihlašovací informace. Produkt vyhledá všechny evidence ve zvolené databázi a nabídne je k analýze. Po výběru požadované tabulky se provede automatické zjištění její struktury a poté je již možno provádět analýzy v obvyklém rozsahu. Vlastní prostředky pro analýzu jsou pohodlně dostupné pomocí myši, ovládání je jednoduché a velmi interaktivní. V rámci tabulkového zobrazení je možno určit sledovaná pole a jejich vazby, definovat neomezené množství počítaných položek (např. průměrné hodnoty, součty, minima a maxima a další), určit směr třídění, omezit pohled jen na vybrané položky. Lze definovat barevná schémata pro zvýraznění mezních hodnot, nastavit součtové řádky a sloupce nebo zvolit formát zobrazení číselných hodnot. Souběžně s tabulkou se automaticky vytváří grafický výstup s možností výběru typu grafu, zobrazení legendy či rotace os grafu. Prostředek pro komplexní evidenci smluv (dodavatelských i odběratelských), smluvních partnerů včetně jejich organizačních jednotek a odpovědných osob, finančních skutečností ke smlouvám (plateb příchozích i odchozích), veškerých příloh a dodatků ke smlouvám a všech změn, provedených během existence smlouvy. Členění smluv dle typu, umístění, periodicity a dalších kritérií, možnost komfortního přiřazení smluvních partnerů ke smlouvě včetně členění na organizační jednotky s výběrem odpovědných osob, připojení neomezeného počtu příloh ke smlouvě ve formátu PDF, možnost připojení dokumentu v libovolném formátu jako přílohy včetně automatického převodu do PDF, neomezený počet příloh smlouvy, opakované zobrazení nebo tisk příloh, automatické nebo ruční vygenerování platebního kalendáře, evidence finančních transakcí (příjmové a výdajové), možnost evidence smluv v libovolné měně, grafikon nadcházejících plateb přímo v hlavním okně aplikace, podrobné nastavení přístupových práv ke smlouvě na úrovni jednotlivého uživatele, komfortní evidence smluvních partnerů, propojení se Základními registry aj. Dvě oddělené evidenční části obsahují jednak množinu údajů, týkajících se vydání parkovací karty (s rozlišením na abonentské a rezidentské, údaje o vozidlu, o parkovací lokalitě, držiteli a dalších skutečnostech), jednak soubor údajů o parkovacích automatech. V případě parkovacích karet systém umí mj. hlídat kapacitu jednotlivých parkovacích lokalit včetně rozlišení vhodnosti pro jednotlivé kategorie vozidel. Přehledný grafikon obsazenosti parkovacích lokalit lze volitelně zobrazit v hlavním okně. V rámci evidence údajů je možno ke každé kartě připojit i několik skenů důležitých dokumentů, např. otisk osvědčení o technickém průkazu vozidla nebo souhlas držitele. Elegantně je řešen tisk parkovacích karet - systém obsahuje předlohy pro nejčastější případy použití, nicméně nečiní problém nadefinovat si libovolné množství předloh vlastních (obsahem předlohy může být libovolná grafika, čárový kód a podobně) nebo tisknout přímo do existujících tiskopisů, např. přísně zúčtovatelných. Pro parkovací automaty je k dispozici úplná evidence - jde o stavové záznamy přístrojů včetně jejich umístění, na něž jsou dynamicky navázány záznamy o výběrech hotovosti a o servisních či jiných událostech. Velmi jednoduše tak lze získat několika kliky myší kompletní přehled o daném přístroji. Jedná se o software pro žadatele o zkoušky z myslivosti za účelem následného získání loveckého lístku. Aplikace umožňuje uživateli nechat se opakovaně vyzkoušet ze všech nebo vybraných zkušebních předmětů, přičemž nabídne zvolený počet otázek pro každý předmět a otázky náhodně vybere z rozsáhlé databáze. Výsledky zkoušek a testů se automaticky ukládají a uživatel může snadno získat podrobnosti o svém odborném postupu a úrovni znalostí. Aplikace provede žadatele celou zkouškou - od zadání identifikačních dat (pro jednotlivého uživatele si je aplikace zapamatuje) a údajů o obsahu zkoušky (výběr zkušebních předmětů a počtu otázek) přes vygenerování testových otázek, sledování jejich zodpovězení včetně hlídání časového limitu, zhodnocení dílčích předmětů, vyhodnocení celé zkoušky až po tisk závěrečného protokolu o zkoušce a uložení výsledků. Vše je přehledné, spolehlivé a jasné, přičemž dochází k eliminaci vzniku chyb, úspoře kancelářského papíru a šetří se čas obsluhy. Nedílnou součástí celého systému je databáze testových otázek a jejich průběžná aktualizace. Produkt aktuálně obsahuje celkově otázek a průběžně budou přidávány nové. Každá otázka se skládá z vlastního znění, označení správné odpovědi a bodové hodnoty. Uložené výsledky testů a zkoušek jsou kdykoliv k dispozici pro získání přehledu o úrovni žadatele nebo žadatelů.

6 Stránka 11 Stránka 12 Rozšíření a nadstavby produktů Propojení se spisovými službami Propojení s registrem ARES (EDA, VHP) K dispozici je propojení produktů Evidence dopravních agend a Výherní hrací přístroje na celostátní registr ekonomických subjektů (ARES), provozovaný Ministerstvem financí ČR. Propojení pracuje s on-line databází ARES a proto obsahuje nejaktuálnější data. Systém umí na základě údaje IČ, převzatého z existujícího nebo nově zakládaného záznamu, poskytnout obecné informace o subjektu a jeho existenci v Rejstříku živnostenského podnikání, Obchodním rejstříku, registru plátců daně z přidané hodnoty a registru plátců spotřební daně. Na základě tohoto obecného přehledu lze následně jediným kliknutím zjistit podrobné informace, týkající se např. předmětu podnikání, základního jmění, provozoven a podobně. K dispozici jsou rovněž informace o existenci subjektu v seznamu úpadců. Výhodou systému je možnost komfortního získání všech potřebných informací z jediného místa a bez složitého hledání. Získané informace se přehledně zobrazují v datové mřížce a lze s nimi dále pracovat. Cena propojení: EDA: Kč KrÚ, Kč obce III; VHP: 700 Kč obce III Propojení s UIR-ADR (všechny produkty) K dispozici je propojení produktů Evidence dopravních agend, Evidence přestupků samostatná, Myslivecké a rybářské průkazy, Evidence myslivosti a Výherní hrací přístroje na celostátní registr adres UIR-ADR, udržovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Kromě funkce pro ověření adresy na základě vyhledávání podle řady kritérií umí systém získat informace i o příslušnosti daného adresního místa ke kraji, okresu, úřadu obce s rozšířenou působností, pověřenému obecnímu úřadu, správní příslušnosti a podobně. Propojení s Registry nabízí uživateli pohodlné vyhledání požadovaného subjektu (občan, organizace) na základě zadaného klíčového slova nebo jeho části. Vybírat lze dle nejčastěji používaných kritérií (příjmení, rodné číslo, IČ, obchodní firma), přičemž výsledky hledání jsou zobrazeny v přehledné tabulce, z níž mohou být jediným klepnutím myší doplněny do vybraného záznamu libovolného produktu společnosti. Propojení na příjmy umožňuje zadání předpisu platby, který vznikl v dané externí agendě - může to být např. pokuta, správní poplatek za vydání rybářského lístku nebo částka za vydání osvědčení pro řidiče taxislužby. K dispozici jsou prostředky pro zadávání identifikačních údajů platby včetně možnosti výběru údajů z číselníku (např. kód poplatku, způsob platby a další). Po zadání předpisu propojení vrátí variabilní symbol platby, který je uložen u aktuálního záznamu a kdykoliv později může být na jeho základě provedena kontrola úhrady předepsané platby. Propojení s evidencí písemností zahrnuje všechny běžné operace s dokumenty - umí převzít existující písemnost nebo založit písemnost vlastní, vygenerovat číslo jednací a číslo spisu, založit spis nad písemností, vyřídit a uzavřít spis resp. písemnost, vypravit písemnost a vygenerovat pro zásilku čárový kód včetně jeho tisku na libovolné papírové médium (štítky, obálky, samolepky apod.). Nově byly přidány funkce pro zobrazení obsahu spisu a tvorbu hromadných písemností. Ceny propojení (jednorázový poplatek pro neomezený počet PC): aktuální výši poplatků najdete na webu sekce Služby - Propojení produktů. Na rozdíl od předchozí verze propojení není třeba udržovat žádnou lokální databázi na úřadě - připojujete se přímo do nejaktuálnější verze systému s celorepublikovou působností. Význam propojení je zřejmý - uživatel nemusí vyhledávat chybějící údaje při zadání nových informací, při kontrole existujících údajů má pak k dipozici rychle a pohodlně úplnou množinu informací o požadovaném adresním místě. Cena propojení: Kč za jednotlivý produkt, Kč za komplet pro všechny produkty.

7 Stránka 13 Stránka 14 Propojení se systémem ISZR Propojení našich aplikací a ISZR bylo realizováno a je funkční k datu spuštění ISZR, přičemž probíhají průběžná vylepšení funkcionality a doplnění dalších vlastností. Propojení ISZR a našich aplikací je koncipováno jako jednosměrné, tzn. že úkonem bude čtení dat z ISZR (např. k doplnění, ověření nebo ztotožnění). Propojení se ISZR je koncipováno jako volitelné, tzn. je bude integrální součástí všech našich aplikací, ale v neaktivním stavu. V případě zájmu zákazníka o toto propojení bude poskytnut softwarový licenční klíč, který toto propojení zpřístupní. Propojení je realizováno s využitím softwarové vrstvy od společnosti Marbes Consulting, přičemž tato softwarová vrstva může nabývat dvojí podoby: - pouze funkce pro propojení aplikací a ISZR včetně veškeré legislativně vyžadované funckionality (logování přístupů, management rolí a uživatelů). Tato varianta bude poskytována standardně. - funkce pro propojení aplikací a ISZR plus další doplňky, jako např. prohlížečka základních registrů. Tato varianta bude poskytována na přání klienta. Pro vlastní propojení samozřejmě postačí první varianta. Softwarová vrstva společnosti Marbes Consulting se instaluje na určený počítač (server) úřadu pouze jednou pomocí jednoduchého instalačního programu, přičemž je pro jeho provoz vyžadována pevná veřejná IP adresa. Naše aplikace, případně aplikace dalších společností, se pak připojují k této vrstvě pomocí určité URL adresy. Ceny propojení najdete na našem webu v sekci Služby. Technické informace o nabízených systémech Všechny produkty jsou vytvořeny jako databázové aplikace typu Client-Server, přičemž jako databázový server je použit FireBird ( vychází z databázového serveru InterBase společnosti Borland). Dobré vlastnosti tohoto prostředí byly prověřeny cca tříletým provozem našich systémů na nejrůznějších institucích ve státní správě s velmi dobrým výsledkem. Velkou výhodou FireBirdu kromě jeho spolehlivosti a nenáročné administraci zejména skutečnost, že je poskytován zcela zdarma - tento fakt hraje především u menších úřadů vzhledem k napjatým rozpočtům nezanedbatelnou úlohu. Z licenčního hlediska jsou všechny vyjmenované produkty nabízeny jako neomezené síťové multilicence, tzn. že naše společnost Vás nebude obtěžovat trapnými licitacemi o počtu zakoupených licencí. I z evidenčního hlediska je to pro Vás ulehčení práce, neboť nemusíte myslet na to, zda máte naše produkty správně licencovány a zda je používáte legálně. Další poskytované služby Školení k produktům přímo na počítači. Ke všem produktům poskytujeme školení, a to jak individuální, tak hromadná. Individuální školení se realizuje přímo na požadavek zákazníka, přičemž lze sjednat téma školení, místo jeho konání, rozsah školení a počet účastníků. V rámci školení Vašim pracovníkům vysvětlíme požadované postupy, předvedeme praktické ukázky na datovém projektoru a též Hromadná školení jsou pořádána na různých místech republiky v předem ohlášených termínech. Konají se v určených termínech a jsou monotematická, tedy se obsahově zaměřují na určitou problematiku. I v jejich rámci mohou účastníci procvičovat probírané téma a příklady přímo na počítači. Ceny školení jsou velmi příznivé - v případě hromadných školení je cena 1450 Kč za účastníka, v případě individuálního školení pak Kč za hodinu školení plus cestovní náklady. Naše vzdělávací akce jsou akreditovány Ministerstvem vnitra ČR. Služba Správa dat Jedná se o službu pro držitele základní varianty systémové podpory. Obsahuje všechny datové služby, související s našimi produkty - opravu případně poškozených databází, kontrolu databází a odstranění chyb, konverze databází mezi jednotlivými verzemi ( zejména v případě, že "přeskočíte" jednu nebo více celých verzí), import dat do našich produktů z podobných systémů třetích společností, zjištění závad v případě, "že něco nefunguje, jak má" a další podobné služby. Součástí služby je stálá 10%-ní sleva na všechna tématická školení. Cena služby: Kč za 12 měsíců a pro neomezený počet stanic i instalovaných produktů

8 Stránka 15 Stránka 16 Systémová podpora k produktům Tabulka obsahu variant systémové podpory Jak již bylo řečeno, produkty se poskytují zcela zdarma. Uživatel hradí pouze vybranou variantu systémové podpory, což je trvalá aktualizační služba, obsahující spektrum služeb podle výběru uživatele. K těmto službám patří zejména automatické zasílání všech nových verzí a opravných souborů, nepřetržitý telefonický a ový servis, pozvánky na školení a konzultační dny, prodloužená záruční doba ( až 5 let), nárok na začlenění vlastních požadavků do produktu, vytváření určitého počtu předloh dokumentů zdarma, stálá sleva na školení, garantovaná e- mailová odpověď a mnoho dalších. Existují tři připravené varianty systémové podpory - Standard, Silver a Gold, přičemž obsah jednotlivých variant je podrobně popsán v dalším textu a v připojené tabulce. Varianty systémové podpory Základní varianta STANDARD se poskytuje automaticky všem novým zákazníkům, pokud v objednávce nevyznačí požadavek na variantu jinou. Je cenově výhodná a přitom zachovává všechny základní pilíře technické podpory - nepřetržitý konzultační servis, všechny nové verze a update produktu zdarma ( ke stažení na webu na základě upozornění), bezplatná účast na konzultačních dnech, a nárok na začlenění vlastních požadavků do produktu. Varianta SILVER poskytuje oproti základnímu typu širší spektrum služeb, z nichž nejdůležitější je časově garantovaná odezva na dotaz nebo žádost o návštěvu, rozšířená záruční doba nebo stálá sleva na školení v průběhu roku. Z hlediska poměru cena/výkon se však nejedná o nejvýhodnější řešení. Varianta GOLD Popis služby v rámci varianty je nejvyšším typem balíčku služeb a poskytuje uživateli jistotu úplného využití produktu. Kromě základních konceptů systémové podpory obsahuje tato varianta výraznou slevu na školení, pětiletou záruční dobu, veškeré datové služby ( převody z jiných systémů apod.) zdarma, velmi krátkou garantovanou odezvu na dotaz nebo žádost o návštěvu, zaslání kopie úplného atestačního rozhodnutí k produktu či zasílání všech nových verzí na CD. Tato varianta je z hlediska poměru cena/výkon nejvýhodnější. STAN- DARD SILVER GOLD Telefon./ . podpora 24 hodin denně ANO ANO ANO ová podpora-do 12 hodin NE ANO ANO ová podpora-do 6 hodin NE NE ANO Oznámení o vzniku update/upgrade ANO ANO ANO Sleva na online výukové kurzy % Pozvánky na konzultační dny ANO ANO ANO Datové služby-převody, konverze NE NE ANO Začlenění vlastních požadavků ANO ANO ANO Přednostní požadavek na školení NE NE ANO Servisní zásah u zákazníka do 72 hod NE ANO ANO Servisní zásah u zákazníka do 48 hod NE NE ANO Účast zdarma na témat.školeních (osob) Kopie atestačního rozhodnutí zdarma NE NE ANO Stálá sleva na školení a konzultace % Záruční doba na produkt roků Informace o updatu i formou SMS NE NE ANO Počet předloh dokumentů zdarma ks V rámci první objednávky je každému klientovi nastavena základní varianta STANDARD systémové podpory, pokud v objednávce neuvede jiný typ požadované varianty. Zvolenou variantu systémové podpory lze bez omezení dodatečně měnit, a to jak směrem nahoru, tak směrem dolů. Změny ve variantě systémové podpory samozřejmě nepodléhají žádným poplatkům.

9 Stránka 17 Tabulka cen variant systémové podpory Stránka 18 Tabulka cen variant systémové podpory OBCE S ROZŠÍŘENOU PůSOBNOSTÍ Ceny variant systémové podpory za 12 měsíců - ceny v Kč bez DPH STAN- DARD SILVER GOLD KRAJSKÉ ÚŘADY Evidence dopravních agend Elektronické testy OZ Ceny variant systémové podpory za 12 měsíců - ceny v Kč bez DPH STAN- DARD SILVER GOLD Statistické přehledy a hlášení *** *** Evidence myslivosti Evidence kancelářských potřeb Správa klíčového hospodářství Myslivecké a rybářské průkazy Parkovací karty a automaty Evidence smluv Evidence přestupků Výherní hrací přístroje Evidence sociálních agend Plánování pracovních cest SMS Konzola Univerzální analyzátor informací Elektronické testy pro mysl. stráže Evidence dopravních agend Elektronické testy OZ Statistické přehledy a hlášení *** *** Evidence myslivosti Evidence kancelářských potřeb Správa klíčového hospodářství Myslivecké a rybářské průkazy Elektronické testy pro myslivecké stráže Evidence přestupků Plánování pracovních cest SMS Konzola Univerzální analyzátor informací Evidence smluv

10 Stránka 19 Tabulka cen variant systémové podpory OBCE S POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM Ceny variant systémové podpory za 12 měsíců - ceny v Kč bez DPH STAN- DARD SILVER GOLD Evidence kancelářských potřeb Správa klíčového hospodářství Plánování pracovních cest Evidence přestupků Myslivecké a rybářské průkazy SMS Konzola Univerzální analyzátor informací Evidence smluv je rodinnou společností, která na softwarovém trhu působí již od roku Za dobu svého působení vytvořila několik aplikací, které se staly ve svém oboru v České republice standardy. Firemní kultura je založena na současném poskytování kvalitního výrobkového jádra a propracovaných doplňkových služeb při zachování cenové dostupnosti produktů pro všechny typy uživatelů. Ing. Karel Janeček, Prostějovičky 79, Plumlov Tel.: , Web: