Katalog produktů a služeb (2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog produktů a služeb (2013)"

Transkript

1 Ing. Karel Janeček Prostějovičky Plumlov Stránka 2 Základní informace o produktech Katalog produktů a služeb (2013) O Yamaco Software je rodinnou firmou, která působí na trhu informačních technologií od roku Za dobu své existence získala svými produkty a službami dobré jméno u stovek zákazníků. Obchodní politika společnosti je založena na poskytování kvalitních profesionálních produktů zdarma, s nulovou pořizovací cenou. Velký důraz je kladen na péči o zákazníka, a to jak z hlediska poskytování nepřetržitého informačního poradenského servisu, tak z pohledu dynamického rozšiřování produktů o nové vlastnosti a funkce, požadované právě praxí - tedy uživatelskou veřejností. O produktech pro státní správu Naše společnost dodávala osvědčené aplikace již v době existence okresních úřadů a po provedené reformě veřejné správy v roce 2002 se logicky stala spolehlivým partnerem jejich nástupců - krajských úřadů na jedné straně a úřadů obcí s rozšířenou působností na straně druhé. Nabízené systémy jsou určeny rovněž pro nižší úroveň státní správy, typicky pro úřady obcí s pověřeným obecním úřadem, pro něž jsou připraveny velmi zajímavé cenové podmínky. V předkládaném katalogu najdete informace o softwarových produktech, určených pro státní správu i soukromou sféru. Jedná se o software, vhodný pro odbory dopravy, životního prostředí, sociálních věcí a pro obecné využití. O produktech pro firemní sféru Řada námi vytvořených aplikací nachází úspěšné uplatnění i ve firemní a podnikatelské sféře. Ceněny jsou zejména Evidence kancelářských potřeb, Plánování pracovních cest a nově i Správa klíčového hospodářství a Evidence smluv. Ve druhé části katalogu najdete kompletní nabídku doplňků a rozšíření, které dále výrazně zvyšují užitnou hodnotu produktů a klientům zásadním způsobem usnadňují rutinní činnost.

2 Stránka 3 Stránka 4 Evidence všech potřebných okruhů - dopravci v taxislužbě včetně údajů o řidičích a vozidlech, evidence stanic měření emisí plus evidence techniků, silniční hospodářství a speciální stavební úřad, evidence licencí v osobní dopravě ( MHD), komplexní agenda přestupků, údaje o žadatelích o řidičské oprávnění a o účastnících zdokonalování profesní způsobilosti, evidence vozidel, evidence zadržených řidičských oprávnění a další. Každá agenda je vybavena rozsáhlou množinou evidenčních údajů, funkcemi pro okamžitou automatickou tvorbu libovolných dokumentů, prostředky pro práci s hromadnou korespondencí, a funkcemi pro vytváření rozličných typů sestav, přehledů a sumářů. Kde to má význam, jsou k dispozici i výstupy v grafické podobě. Sestavy lze buď vybrat z množství předdefinovaných typů, nebo si zcela nezávisle vytvořit sestavu podle vlastního požadavku, a v ní nastavit jednotlivé údaje, typ součtování, tisk statistických údajů, grafických prvků a další. Samozřejmostí je propojení do Centrálního registru dopravců, pravidelně aktualizované sady testových otázek pro dopravce a řidiče taxislužby, funkce pro analytické zpracování informací v tabulkové nebo grafické podobě a další funkce, umožňující pohodlnou práci s tímto jedinečným produktem. Komplexní evidenční a tiskový nástroj pro všechny typy průkazů - lovecké lístky tuzemské i zahraniční, průkazy myslivecké, lesní, rybářské a vodní stráže, mysliveckého hospodáře, rybářského hospodáře, stráže OPK a rybářských lístků ročních i tříročních. Evidenční část je vybavena rozsáhlou množinou údajů, funkcemi pro okamžitou automatickou tvorbu libovolných dokumentů, prostředky pro práci s hromadnou korespondencí, a funkcemi pro vytváření rozličných typů sestav, přehledů a sumářů. Kde to má význam, jsou k dispozici i výstupy v grafické podobě. Sestavy lze buď vybrat z množství předdefinovaných typů, nebo si zcela nezávisle vytvořit sestavu podle vlastního požadavku, a v ní nastavit jednotlivé údaje, typ součtování, tisk statistických údajů, grafických prvků a další. Velmi významným rysem projektu je možnost okamžitého tisku všech typů průkazů na téměř libovolné tiskárně. Na rozdíl od praxe minulých verzí, které vyžadovaly speciální tiskárny na malé formáty, je nyní rozložení údajů pro tisk průkazů realizováno pomocí uživatelsky upravitelných šablon. Přínos je zřejmý - tisknout tak můžete i na zcela běžných levných typech tiskáren. Nemusíte investovat nemalé prostředky na nákup speciální techniky, vše je otázkou několika minut, které věnujete nastavení předlohy tisku pro Váš typ tiskárny. Jedná se o nadstavbu Evidence dopravních agend, jejíž databázi Elektronické testy odborné způsobilosti přímo využívají. Systém předpokládá skládání zkoušek např. ve Vaší počítačové učebně nebo internetové knihovně a umožňuje načíst nebo nově zadat data žadatele, určit druh dopravy pro zkoušku a zkušební předměty, vygenerovat test a uživateli nabídnout jeho vyplnění na počítači. Následně se provede vyhodnocení testu a pokračování testu pro další předmět nebo ukončení zkoušky. Výsledky se na pokyn obsluhy aktualizují záznamy ve Vaší evidenci OZP. Systém je komfortní, bezpečný a rychlý. Navíc šetří Váš čas (není třeba sestavovat předem znění testů) i finance (nemusíte tisknout papírové testy). Pro účely tvorby testů se využívají sady otázek s celostátní platností. Pro oblast testů pro řidiče v taxislužbě lze sady otázek získat výhradně od naší společnosti, neboť jsme uzavřeli exkluzivní smlouvu s dodavatelem otázek, Centrem dopravního výzkumu Brno, a nadále financujeme rozvoj tohoto segmentu otázek. Systém nově umožňuje i práci s tzv. interaktivními případovými studiemi a v otázkách dovoluje pracovat s libovolným grafickým materiálem - to vše posouvá úroveň průběhu i vyhodnocení zkoušky do kvalitativně nové roviny. Jedná se o nadstavbu Mysliveckých a rybářských průkazů, jejíž databázi Elektronické testy přímo využívají. Systém předpokládá skládání zkoušek např. ve Vaší počítačové učebně nebo internetové knihovně a umožňuje načíst nebo nově zadat data žadatele, vygenerovat test a uživateli nabídnout jeho vyplnění na počítači. Následně se provede vyhodnocení testu a zkoušky. Výsledky se na pokyn obsluhy aktualizují záznamy ve Vaší evidenci držitelů průkazů. Systém je komfortní, bezpečný a rychlý. Navíc šetří Váš čas (není třeba sestavovat předem znění testů) i finance (nemusíte tisknout papírové testy). Pro uživatele, kteří dávají přednost klasické zkoušce, produkt vygeneruje standardní papírový test včetně klíče k jeho vyhodnocení. Systém nově dovoluje pracovat s libovolným grafickým materiálem - to vše posouvá úroveň průběhu i vyhodnocení zkoušky do kvalitativně nové roviny. Soubor téměř 300 otázek je součástí dodávky, přičemž znění otázek je průběžně aktualizováno a jsou přidávány otázky nové.

3 Stránka 5 Stránka 6 Jde o celostátně uznávaný informační systém v oblasti mysliveckého hospodaření. Popis všech agend by zabral několik stran, omezme se tedy na konstatování, že jde o produkt, řešící otázky mysliveckého plánování a statistik, evidence úlovků, loveckých psů, hodnocení trofejí, sčítacích listů a zařazovacích protokolů, honebních společenstev, myslivecké personalistiky a dalších. Silnou stránkou produktu jsou sestavy, přehledy a grafické výstupy. Kromě velkého množství standardních sestav je k dispozici u každé agendy i možnost tvorby zakázkových sestav přesně podle Vašeho požadavku. Celý systém je od roku 1994 vyvíjen v úzké spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, přičemž tato vazba garantuje neustálou legislativní a odbornou aktuálnost celého systému. Evidence myslivosti existuje ve dvou úrovních. Základní verze je poskytována všem obcím zdarma v rámci smlouvy s Ministerstvem zemědělství, přičemž jsou k dispozici pouze nejnutnější funkce pro práci s výkazy o honitbách. Oproti tomu rozšířená verze umožňuje pracovat s celou paletou funkcí produktu a využít všech jeho možností - na úrovni obcí např. s plány chovu a lovu, se zařazovacími protokoly honiteb, s daty honebních společenstev či s evidencí ulovené zvěře. Komplexní evidenční, tiskový a sumarizační skladový systém pro oblast kancelářského a jiného materiálu. Produkt je rozdělen metodicky do dvou částí - sklady materiálu resp. kancelářských potřeb, jejichž počet není omezen, a sekce příjmu a výdeje položek. K dispozici jsou všechny potřebné informace jak k evidovanému materiálu, tak pro příjem na sklad nebo výdej - aktuální hodnoty, historické údaje, data posledních pohybů, sledování minimální zásoby zvolených položek. Samozřejmostí jsou automatické výpočty všude tam, kde je to třeba. Příjemným doplňkem je evidence dodavatelů s možností přímé komunikace, zadávání žádanek o materiál včetně sledování jejich vyřízení a další prvky. Prvotní data mohou být účelně zhodnocena pomocí sestav a sumářů, které umožňují např. sledovat stav na skladech, výdej materiálu dle odborů, vyhotovení inventurního soupisu, sestava minimálních stavů zásob a mnoho dalších. Specialitou jsou velmi sofistikované grafické výstupy vybraných sestav s možností tisku nebo exportu. Úplný informační systém pro vedení agendy výherních hracích přístrojů. Kompletní evidenční část, zahrnující všechny potřebné informace o provozovatelích výherních hracích přístrojů, k nimž je možno přidat neomezený počet hracích přístrojů. K provozovateli je dále přilinkována evidence vydaných dokumentů - rozhodnutí, změn a libovolných dalších. Šablony dokumentů jsou uživatelsky jednoduše upravitelné a lze jich mít připraven neomezený počet. Konečně u každého zadaného přístroje lze evidovat libovolný počet odečtů počítadel resp. stavu tržeb. Program disponuje seznamy povolených hodnot, rozličnými vstupními kontrolami, k dispozici je tabulka provozoven a typů přístrojů pro pohodlné opakované zadávání stejných údajů. Veškeré mezivýpočty se provádějí automaticky. Prvotní data mohou být účelně zhodnocena pomocí sestav a sumářů, které umožňují např. sledovat stav na úseku počtu přístrojů v provozu, sestavit podklady pro finanční odbor, získat operativní výpis přístrojů v provozovně pro potřeby kontroly a mnoho dalších. Jedná se o rezervační, evidenční a tiskový systém, který řeší plánování sdílených prostředků v rámci úřadu - služebních vozidel, konferenčních místností, datových projektorů, notebooků a libovolného dalšího inventáře. Produkt má moderní vzhled a je koncipován ve formě grafického kalendáře ve stylu Microsoft Outlook. Tok jednotlivých požadavků na prostředky je účelně řízen od zadání žádanky přes její schválení či neschválení, naplánování cesty až po vystavení cestovního příkazu. V kalendářové části aplikace je graficky znázorněno využití jednotlivých prostředků. Grafická prezentace je volitelná a lze vybírat mezi 8-denním kalendářem, náhledem na tři měsíce dopředu a detailním denním hodinovým pohledem. Všechny skutečnosti v rámci systému jsou potvrzovány ( např. dispečer má k dispozici seznam schválených požadavků, žadatel obdrží vyrozumění o termínu pracovní cesty apod.) em nebo jiným volitelným způsobem. Samozřejmými vlastnostmi jsou např. zadávání opakujících se úkolů, sledování stavu vyřízení žádanek, ová a SMS komunikace s uživateli a další. Unikátní vlastností produktu je možnost práce s opakujícími se událostmi typu kontroly BOZP, revize elektrozařízení či komínů, kontroly bleskosvodů a další.

4 Stránka 7 Stránka 8 Slouží pro práci s přestupky nedopravního charakteru, tj. umožňuje pracovat s přestupky např. finančního charakteru, na úseku porušení veřejného pořádku a v rozličných dalších zájmových oblastech. Koncepčně vychází z přestupkové evidence dopravních přestupků, které jsou součástí našeho informačního systému pro odbory dopravy. Evidence přestupků je komplexním evidenčním a tiskovým nástrojem pro evidenci přestupků, vytváření široké škály dokumentů v průběhu přestupkového řízení, a pro vytváření sumářů a statistických výstupů všeho druhu z uložených informací. Důraz je kladen na komplexní využití primárně pořízených údajů v několika rovinách - tak, aby byla uspořena práce uživatele. Evidenční část je vybavena rozsáhlou množinou evidenčních údajů, funkcemi pro okamžitou automatickou tvorbu libovolných dokumentů, prostředky pro práci s hromadnou korespondencí, a funkcemi pro vytváření rozličných typů sestav, přehledů a sumářů. Kde to má význam, jsou k dispozici i výstupy v grafické podobě. Rozsáhlý informační systém pro osbory sociálních věcí, řešící v současné podobě problematiku sociálněprávní ochrany dětí a zdravotně postižených osob. Obsahuje všechny legislativou požadované údaje, nabízí komfortní práci s daty a jejich užití všude, kde je to zapotřebí - v rámci sestav, automatizovaně vytvářených dokumentů, podkladů pro statistické přehledy nebo grafickou analýzu. V části SOD je k dispozici rejstřík OM včetně evidence návštěv a úkonů a pomocné rejstříky dle směrnice MPSV. Evidence jsou datově provázány. Produkt disponuje interním archívem písemností a plánovacím kalendářem, efektivně využitelným pro plánování denních úkonů. Část ZTP umožňuje evidenci všech poskytovaných náhrad a výhod pro zdravotně postižené osoby, zjednodušuje proces plateb za jednotlivé výhody, je propojena s účetní evidencí. V obou případech jsou k dispozici rozsáhlé tiskové výstupy, možnost tvorby sestav na zakázku a propojení s nejčastěji používanými spisovými službami. Produkt bude dále rozvíjen dle požadavků klientů a legislativy a doplňován o nové související agendy. SMS Konzola vhodně doplňuje naše informační systémy které již mají služby pro zasílání SMS vestavěny. Umožňuje tak úřadům, které jsou klienty služby SMS Operator společnosti Konzulta, využít její možnosti na všech pracovištích, tedy i na těch, která typicky nemají k dispozici některý z našich produktů - např. tedy u tajemníka, sekretářky a podobně. Posílání SMS zpráv je ekonomickou variantou v případech, že je třeba určitý subjekt informovat o nastalé skutečnosti a není nutno takovou informaci sdělovat klasickým resp. doporučeným dopisem. Může se jednat např. o změnu termínu jednání, výzvu k převzetí písemností, zprávy úřadu a mnohé další. S každou SMS program zachází jako s dokumentem, tzn. že kromě jejího odeslání se zpráva ukládá - jednak její popisné údaje (kdy, kým a komu byla odeslána), jednak její přesné znění. Následně je možno u každé zprávy zjistit, zda a kdy byla příjemci doručena, a pokud doručena nebyla, určit důvod selhání. Omezení klasických SMS na 160 znaků u našeho systému neplatí. Zprávy mohou mít neomezenou délku a při odesílání jsou automaticky rozděleny. Pro opakované zasílání podobných zpráv je možno definovat si neomezené množství šablon a při tvorbě vlastní SMS je použít. Projekt obsahuje adresář příjemců SMS pro zvýšení uživatelského komfortu. Adresář můžete naplnit ručně nebo lze importovat Váš existující seznam kontaktů - např. z Microsoft Outlooku, Excelu a dalších. Systém je založen na evidenci pěti entit - budov, dveří, zámkových vložek, klíčů a osob. Každá entita (dílčí evidence) obsahuje množinu všech potřebných údajů - popisných, časových i numerických. Informace jsou sdíleny všude tam, kde je to možné. Mezi dílčími informacemi jednotlivých entit existují efektivní vazby, díky nimž lze okamžitě liniově sledovat hierarchii daného objektu v systému - např. seznam klíčů v držení vybrané osoby, příslušnost klíče ke dveřím a k budově a další. Samozřejmostí je tabulka pro historii klíče, v jejímž rámci lze získat podrobné informace o skutečnostech v rámci životního cyklu klíče - výdej do provozu, vrácení do systému, ztrátu klíče, storno apod. Hlavní okno programu je volitelně vybaveno tzv. grafikonem klíčů - schematickou pomůckou, která podává okamžitý přehled o stavu a umístění všech klíčů a u vybraného zobrazuje v tabulce další informace, týkající se zámkové vložky, dveří, budovy a osob. Data lze zhodnotit širokou škálou standardních sestav - od přehledů na všech úrovních přes celkové přehledy až po velmi sofistikované grafické a nebo tabulkové výstupy. Pro pokročilé jsou k dispozici sestavy a přehledy na zakázku, umožňující získat libovolná data v požadovaném formátu.

5 Stránka 9 Stránka 10 V současnosti aplikace umí analyzovat libovolnou tabulku databáze pro FireBird a Microsoft SQL Server. Dle zájmu klientů připravujeme rozšíření na databáze Oracle, MySQL a další. Práce se systémem je velmi jednoduchá. Stačí určit typ databáze a zadat přihlašovací informace. Produkt vyhledá všechny evidence ve zvolené databázi a nabídne je k analýze. Po výběru požadované tabulky se provede automatické zjištění její struktury a poté je již možno provádět analýzy v obvyklém rozsahu. Vlastní prostředky pro analýzu jsou pohodlně dostupné pomocí myši, ovládání je jednoduché a velmi interaktivní. V rámci tabulkového zobrazení je možno určit sledovaná pole a jejich vazby, definovat neomezené množství počítaných položek (např. průměrné hodnoty, součty, minima a maxima a další), určit směr třídění, omezit pohled jen na vybrané položky. Lze definovat barevná schémata pro zvýraznění mezních hodnot, nastavit součtové řádky a sloupce nebo zvolit formát zobrazení číselných hodnot. Souběžně s tabulkou se automaticky vytváří grafický výstup s možností výběru typu grafu, zobrazení legendy či rotace os grafu. Prostředek pro komplexní evidenci smluv (dodavatelských i odběratelských), smluvních partnerů včetně jejich organizačních jednotek a odpovědných osob, finančních skutečností ke smlouvám (plateb příchozích i odchozích), veškerých příloh a dodatků ke smlouvám a všech změn, provedených během existence smlouvy. Členění smluv dle typu, umístění, periodicity a dalších kritérií, možnost komfortního přiřazení smluvních partnerů ke smlouvě včetně členění na organizační jednotky s výběrem odpovědných osob, připojení neomezeného počtu příloh ke smlouvě ve formátu PDF, možnost připojení dokumentu v libovolném formátu jako přílohy včetně automatického převodu do PDF, neomezený počet příloh smlouvy, opakované zobrazení nebo tisk příloh, automatické nebo ruční vygenerování platebního kalendáře, evidence finančních transakcí (příjmové a výdajové), možnost evidence smluv v libovolné měně, grafikon nadcházejících plateb přímo v hlavním okně aplikace, podrobné nastavení přístupových práv ke smlouvě na úrovni jednotlivého uživatele, komfortní evidence smluvních partnerů, propojení se Základními registry aj. Dvě oddělené evidenční části obsahují jednak množinu údajů, týkajících se vydání parkovací karty (s rozlišením na abonentské a rezidentské, údaje o vozidlu, o parkovací lokalitě, držiteli a dalších skutečnostech), jednak soubor údajů o parkovacích automatech. V případě parkovacích karet systém umí mj. hlídat kapacitu jednotlivých parkovacích lokalit včetně rozlišení vhodnosti pro jednotlivé kategorie vozidel. Přehledný grafikon obsazenosti parkovacích lokalit lze volitelně zobrazit v hlavním okně. V rámci evidence údajů je možno ke každé kartě připojit i několik skenů důležitých dokumentů, např. otisk osvědčení o technickém průkazu vozidla nebo souhlas držitele. Elegantně je řešen tisk parkovacích karet - systém obsahuje předlohy pro nejčastější případy použití, nicméně nečiní problém nadefinovat si libovolné množství předloh vlastních (obsahem předlohy může být libovolná grafika, čárový kód a podobně) nebo tisknout přímo do existujících tiskopisů, např. přísně zúčtovatelných. Pro parkovací automaty je k dispozici úplná evidence - jde o stavové záznamy přístrojů včetně jejich umístění, na něž jsou dynamicky navázány záznamy o výběrech hotovosti a o servisních či jiných událostech. Velmi jednoduše tak lze získat několika kliky myší kompletní přehled o daném přístroji. Jedná se o software pro žadatele o zkoušky z myslivosti za účelem následného získání loveckého lístku. Aplikace umožňuje uživateli nechat se opakovaně vyzkoušet ze všech nebo vybraných zkušebních předmětů, přičemž nabídne zvolený počet otázek pro každý předmět a otázky náhodně vybere z rozsáhlé databáze. Výsledky zkoušek a testů se automaticky ukládají a uživatel může snadno získat podrobnosti o svém odborném postupu a úrovni znalostí. Aplikace provede žadatele celou zkouškou - od zadání identifikačních dat (pro jednotlivého uživatele si je aplikace zapamatuje) a údajů o obsahu zkoušky (výběr zkušebních předmětů a počtu otázek) přes vygenerování testových otázek, sledování jejich zodpovězení včetně hlídání časového limitu, zhodnocení dílčích předmětů, vyhodnocení celé zkoušky až po tisk závěrečného protokolu o zkoušce a uložení výsledků. Vše je přehledné, spolehlivé a jasné, přičemž dochází k eliminaci vzniku chyb, úspoře kancelářského papíru a šetří se čas obsluhy. Nedílnou součástí celého systému je databáze testových otázek a jejich průběžná aktualizace. Produkt aktuálně obsahuje celkově otázek a průběžně budou přidávány nové. Každá otázka se skládá z vlastního znění, označení správné odpovědi a bodové hodnoty. Uložené výsledky testů a zkoušek jsou kdykoliv k dispozici pro získání přehledu o úrovni žadatele nebo žadatelů.

6 Stránka 11 Stránka 12 Rozšíření a nadstavby produktů Propojení se spisovými službami Propojení s registrem ARES (EDA, VHP) K dispozici je propojení produktů Evidence dopravních agend a Výherní hrací přístroje na celostátní registr ekonomických subjektů (ARES), provozovaný Ministerstvem financí ČR. Propojení pracuje s on-line databází ARES a proto obsahuje nejaktuálnější data. Systém umí na základě údaje IČ, převzatého z existujícího nebo nově zakládaného záznamu, poskytnout obecné informace o subjektu a jeho existenci v Rejstříku živnostenského podnikání, Obchodním rejstříku, registru plátců daně z přidané hodnoty a registru plátců spotřební daně. Na základě tohoto obecného přehledu lze následně jediným kliknutím zjistit podrobné informace, týkající se např. předmětu podnikání, základního jmění, provozoven a podobně. K dispozici jsou rovněž informace o existenci subjektu v seznamu úpadců. Výhodou systému je možnost komfortního získání všech potřebných informací z jediného místa a bez složitého hledání. Získané informace se přehledně zobrazují v datové mřížce a lze s nimi dále pracovat. Cena propojení: EDA: Kč KrÚ, Kč obce III; VHP: 700 Kč obce III Propojení s UIR-ADR (všechny produkty) K dispozici je propojení produktů Evidence dopravních agend, Evidence přestupků samostatná, Myslivecké a rybářské průkazy, Evidence myslivosti a Výherní hrací přístroje na celostátní registr adres UIR-ADR, udržovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Kromě funkce pro ověření adresy na základě vyhledávání podle řady kritérií umí systém získat informace i o příslušnosti daného adresního místa ke kraji, okresu, úřadu obce s rozšířenou působností, pověřenému obecnímu úřadu, správní příslušnosti a podobně. Propojení s Registry nabízí uživateli pohodlné vyhledání požadovaného subjektu (občan, organizace) na základě zadaného klíčového slova nebo jeho části. Vybírat lze dle nejčastěji používaných kritérií (příjmení, rodné číslo, IČ, obchodní firma), přičemž výsledky hledání jsou zobrazeny v přehledné tabulce, z níž mohou být jediným klepnutím myší doplněny do vybraného záznamu libovolného produktu společnosti. Propojení na příjmy umožňuje zadání předpisu platby, který vznikl v dané externí agendě - může to být např. pokuta, správní poplatek za vydání rybářského lístku nebo částka za vydání osvědčení pro řidiče taxislužby. K dispozici jsou prostředky pro zadávání identifikačních údajů platby včetně možnosti výběru údajů z číselníku (např. kód poplatku, způsob platby a další). Po zadání předpisu propojení vrátí variabilní symbol platby, který je uložen u aktuálního záznamu a kdykoliv později může být na jeho základě provedena kontrola úhrady předepsané platby. Propojení s evidencí písemností zahrnuje všechny běžné operace s dokumenty - umí převzít existující písemnost nebo založit písemnost vlastní, vygenerovat číslo jednací a číslo spisu, založit spis nad písemností, vyřídit a uzavřít spis resp. písemnost, vypravit písemnost a vygenerovat pro zásilku čárový kód včetně jeho tisku na libovolné papírové médium (štítky, obálky, samolepky apod.). Nově byly přidány funkce pro zobrazení obsahu spisu a tvorbu hromadných písemností. Ceny propojení (jednorázový poplatek pro neomezený počet PC): aktuální výši poplatků najdete na webu sekce Služby - Propojení produktů. Na rozdíl od předchozí verze propojení není třeba udržovat žádnou lokální databázi na úřadě - připojujete se přímo do nejaktuálnější verze systému s celorepublikovou působností. Význam propojení je zřejmý - uživatel nemusí vyhledávat chybějící údaje při zadání nových informací, při kontrole existujících údajů má pak k dipozici rychle a pohodlně úplnou množinu informací o požadovaném adresním místě. Cena propojení: Kč za jednotlivý produkt, Kč za komplet pro všechny produkty.

7 Stránka 13 Stránka 14 Propojení se systémem ISZR Propojení našich aplikací a ISZR bylo realizováno a je funkční k datu spuštění ISZR, přičemž probíhají průběžná vylepšení funkcionality a doplnění dalších vlastností. Propojení ISZR a našich aplikací je koncipováno jako jednosměrné, tzn. že úkonem bude čtení dat z ISZR (např. k doplnění, ověření nebo ztotožnění). Propojení se ISZR je koncipováno jako volitelné, tzn. je bude integrální součástí všech našich aplikací, ale v neaktivním stavu. V případě zájmu zákazníka o toto propojení bude poskytnut softwarový licenční klíč, který toto propojení zpřístupní. Propojení je realizováno s využitím softwarové vrstvy od společnosti Marbes Consulting, přičemž tato softwarová vrstva může nabývat dvojí podoby: - pouze funkce pro propojení aplikací a ISZR včetně veškeré legislativně vyžadované funckionality (logování přístupů, management rolí a uživatelů). Tato varianta bude poskytována standardně. - funkce pro propojení aplikací a ISZR plus další doplňky, jako např. prohlížečka základních registrů. Tato varianta bude poskytována na přání klienta. Pro vlastní propojení samozřejmě postačí první varianta. Softwarová vrstva společnosti Marbes Consulting se instaluje na určený počítač (server) úřadu pouze jednou pomocí jednoduchého instalačního programu, přičemž je pro jeho provoz vyžadována pevná veřejná IP adresa. Naše aplikace, případně aplikace dalších společností, se pak připojují k této vrstvě pomocí určité URL adresy. Ceny propojení najdete na našem webu v sekci Služby. Technické informace o nabízených systémech Všechny produkty jsou vytvořeny jako databázové aplikace typu Client-Server, přičemž jako databázový server je použit FireBird ( vychází z databázového serveru InterBase společnosti Borland). Dobré vlastnosti tohoto prostředí byly prověřeny cca tříletým provozem našich systémů na nejrůznějších institucích ve státní správě s velmi dobrým výsledkem. Velkou výhodou FireBirdu kromě jeho spolehlivosti a nenáročné administraci zejména skutečnost, že je poskytován zcela zdarma - tento fakt hraje především u menších úřadů vzhledem k napjatým rozpočtům nezanedbatelnou úlohu. Z licenčního hlediska jsou všechny vyjmenované produkty nabízeny jako neomezené síťové multilicence, tzn. že naše společnost Vás nebude obtěžovat trapnými licitacemi o počtu zakoupených licencí. I z evidenčního hlediska je to pro Vás ulehčení práce, neboť nemusíte myslet na to, zda máte naše produkty správně licencovány a zda je používáte legálně. Další poskytované služby Školení k produktům přímo na počítači. Ke všem produktům poskytujeme školení, a to jak individuální, tak hromadná. Individuální školení se realizuje přímo na požadavek zákazníka, přičemž lze sjednat téma školení, místo jeho konání, rozsah školení a počet účastníků. V rámci školení Vašim pracovníkům vysvětlíme požadované postupy, předvedeme praktické ukázky na datovém projektoru a též Hromadná školení jsou pořádána na různých místech republiky v předem ohlášených termínech. Konají se v určených termínech a jsou monotematická, tedy se obsahově zaměřují na určitou problematiku. I v jejich rámci mohou účastníci procvičovat probírané téma a příklady přímo na počítači. Ceny školení jsou velmi příznivé - v případě hromadných školení je cena 1450 Kč za účastníka, v případě individuálního školení pak Kč za hodinu školení plus cestovní náklady. Naše vzdělávací akce jsou akreditovány Ministerstvem vnitra ČR. Služba Správa dat Jedná se o službu pro držitele základní varianty systémové podpory. Obsahuje všechny datové služby, související s našimi produkty - opravu případně poškozených databází, kontrolu databází a odstranění chyb, konverze databází mezi jednotlivými verzemi ( zejména v případě, že "přeskočíte" jednu nebo více celých verzí), import dat do našich produktů z podobných systémů třetích společností, zjištění závad v případě, "že něco nefunguje, jak má" a další podobné služby. Součástí služby je stálá 10%-ní sleva na všechna tématická školení. Cena služby: Kč za 12 měsíců a pro neomezený počet stanic i instalovaných produktů

8 Stránka 15 Stránka 16 Systémová podpora k produktům Tabulka obsahu variant systémové podpory Jak již bylo řečeno, produkty se poskytují zcela zdarma. Uživatel hradí pouze vybranou variantu systémové podpory, což je trvalá aktualizační služba, obsahující spektrum služeb podle výběru uživatele. K těmto službám patří zejména automatické zasílání všech nových verzí a opravných souborů, nepřetržitý telefonický a ový servis, pozvánky na školení a konzultační dny, prodloužená záruční doba ( až 5 let), nárok na začlenění vlastních požadavků do produktu, vytváření určitého počtu předloh dokumentů zdarma, stálá sleva na školení, garantovaná e- mailová odpověď a mnoho dalších. Existují tři připravené varianty systémové podpory - Standard, Silver a Gold, přičemž obsah jednotlivých variant je podrobně popsán v dalším textu a v připojené tabulce. Varianty systémové podpory Základní varianta STANDARD se poskytuje automaticky všem novým zákazníkům, pokud v objednávce nevyznačí požadavek na variantu jinou. Je cenově výhodná a přitom zachovává všechny základní pilíře technické podpory - nepřetržitý konzultační servis, všechny nové verze a update produktu zdarma ( ke stažení na webu na základě upozornění), bezplatná účast na konzultačních dnech, a nárok na začlenění vlastních požadavků do produktu. Varianta SILVER poskytuje oproti základnímu typu širší spektrum služeb, z nichž nejdůležitější je časově garantovaná odezva na dotaz nebo žádost o návštěvu, rozšířená záruční doba nebo stálá sleva na školení v průběhu roku. Z hlediska poměru cena/výkon se však nejedná o nejvýhodnější řešení. Varianta GOLD Popis služby v rámci varianty je nejvyšším typem balíčku služeb a poskytuje uživateli jistotu úplného využití produktu. Kromě základních konceptů systémové podpory obsahuje tato varianta výraznou slevu na školení, pětiletou záruční dobu, veškeré datové služby ( převody z jiných systémů apod.) zdarma, velmi krátkou garantovanou odezvu na dotaz nebo žádost o návštěvu, zaslání kopie úplného atestačního rozhodnutí k produktu či zasílání všech nových verzí na CD. Tato varianta je z hlediska poměru cena/výkon nejvýhodnější. STAN- DARD SILVER GOLD Telefon./ . podpora 24 hodin denně ANO ANO ANO ová podpora-do 12 hodin NE ANO ANO ová podpora-do 6 hodin NE NE ANO Oznámení o vzniku update/upgrade ANO ANO ANO Sleva na online výukové kurzy % Pozvánky na konzultační dny ANO ANO ANO Datové služby-převody, konverze NE NE ANO Začlenění vlastních požadavků ANO ANO ANO Přednostní požadavek na školení NE NE ANO Servisní zásah u zákazníka do 72 hod NE ANO ANO Servisní zásah u zákazníka do 48 hod NE NE ANO Účast zdarma na témat.školeních (osob) Kopie atestačního rozhodnutí zdarma NE NE ANO Stálá sleva na školení a konzultace % Záruční doba na produkt roků Informace o updatu i formou SMS NE NE ANO Počet předloh dokumentů zdarma ks V rámci první objednávky je každému klientovi nastavena základní varianta STANDARD systémové podpory, pokud v objednávce neuvede jiný typ požadované varianty. Zvolenou variantu systémové podpory lze bez omezení dodatečně měnit, a to jak směrem nahoru, tak směrem dolů. Změny ve variantě systémové podpory samozřejmě nepodléhají žádným poplatkům.

9 Stránka 17 Tabulka cen variant systémové podpory Stránka 18 Tabulka cen variant systémové podpory OBCE S ROZŠÍŘENOU PůSOBNOSTÍ Ceny variant systémové podpory za 12 měsíců - ceny v Kč bez DPH STAN- DARD SILVER GOLD KRAJSKÉ ÚŘADY Evidence dopravních agend Elektronické testy OZ Ceny variant systémové podpory za 12 měsíců - ceny v Kč bez DPH STAN- DARD SILVER GOLD Statistické přehledy a hlášení *** *** Evidence myslivosti Evidence kancelářských potřeb Správa klíčového hospodářství Myslivecké a rybářské průkazy Parkovací karty a automaty Evidence smluv Evidence přestupků Výherní hrací přístroje Evidence sociálních agend Plánování pracovních cest SMS Konzola Univerzální analyzátor informací Elektronické testy pro mysl. stráže Evidence dopravních agend Elektronické testy OZ Statistické přehledy a hlášení *** *** Evidence myslivosti Evidence kancelářských potřeb Správa klíčového hospodářství Myslivecké a rybářské průkazy Elektronické testy pro myslivecké stráže Evidence přestupků Plánování pracovních cest SMS Konzola Univerzální analyzátor informací Evidence smluv

10 Stránka 19 Tabulka cen variant systémové podpory OBCE S POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM Ceny variant systémové podpory za 12 měsíců - ceny v Kč bez DPH STAN- DARD SILVER GOLD Evidence kancelářských potřeb Správa klíčového hospodářství Plánování pracovních cest Evidence přestupků Myslivecké a rybářské průkazy SMS Konzola Univerzální analyzátor informací Evidence smluv je rodinnou společností, která na softwarovém trhu působí již od roku Za dobu svého působení vytvořila několik aplikací, které se staly ve svém oboru v České republice standardy. Firemní kultura je založena na současném poskytování kvalitního výrobkového jádra a propracovaných doplňkových služeb při zachování cenové dostupnosti produktů pro všechny typy uživatelů. Ing. Karel Janeček, Prostějovičky 79, Plumlov Tel.: , Web:

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

PROPOJENÍ PRODUKTŮ YAMACO SOFTWARE

PROPOJENÍ PRODUKTŮ YAMACO SOFTWARE PROPOJENÍ PRODUKTŮ YAMACO SOFTWARE SE SPISOVÝMI SLUŽBAMI A/NEBO INFORMAČNÍMI SYSTÉMY TŘETÍCH SPOLEČNOSTÍ PŘÍRUČKA A NÁVODY YAMACO SOFTWARE 2007-2009 1. ÚVODEM Všechny produkty společnosti YAMACO Software

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

SW pro odpadové a obalové hospodářství

SW pro odpadové a obalové hospodářství SW pro odpadové a obalové hospodářství Liberecká společnost INISOFT s.r.o. koncem srpna 2007 uvedla na trh nové verze programů pro evidenci obalů OBAL 8 ( verze 8.4.3.2 ), pro evidenci odpadů EVI 8 ( v

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Řízení agendy pojišťovacích makléřů

Řízení agendy pojišťovacích makléřů Řízení agendy pojišťovacích makléřů Produkt Makléř je určen pro samostatné pojišťovací makléře i větší makléřské kanceláře k vedení evidencí spojených se správou pojistných smluv klientů. Základní charakteristika

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO ÚČELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2008 1. ÚVODEM Vybrané produkty společnosti YAMACO Software obsahují

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc.

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc. Obsah I Obsah Předmluva 0 Část I Informace o systému ARTUR 2.0 3 1 Úvod... 3 Část II Programové moduly 5 1 Dispečink... 6 Dispečer - Info... 6 Dispečer 2 Ekonomika... 7... 8 Ekonomické analýzy... 8 Faktury

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o.

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Obsah prezentace: 1) GalateA el. spisová služba 2) Příjem příchozích písemností 3) Zpracování příchozích písemností 4) Zpracování odchozích písemností

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Docházkový systém Docházka 3000 - Software

Docházkový systém Docházka 3000 - Software Docházkový systém Docházka 3000 - Software - Propracovaný čistě český program Docházka 3000 vyhovující naší legislativě (plus slovenská lokalizace) - Snadná instalace, jednoduché ovládání, možnost síťového

Více

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU OD CHVÍLE, CO MÁM DETAILNÍ PŘEHLED O SVÉM TISKOVÉM SYSTÉMU, MÁM ČISTOU HLAVU jako součást efektivního tiskového systému Konica Minolta Konica Minolta je inovativní

Více

Příloha č.2 zadávací dokumentace veřejné zakázky Upgrade systému PROXIO. 1. Upgrade systému PROXIO - POLIXIS o modul Evidence událostí a oznámení

Příloha č.2 zadávací dokumentace veřejné zakázky Upgrade systému PROXIO. 1. Upgrade systému PROXIO - POLIXIS o modul Evidence událostí a oznámení 1. Upgrade systému PROXIO - POLIXIS o modul Evidence událostí a oznámení č. Povinnost Požadavek Obecné vlastnosti modulu Evidence událostí a oznámení Vedení evidence oznámení událostí (zdroj oznámení a

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Stránky pro realitní kanceláře

Stránky pro realitní kanceláře Stránky pro realitní kanceláře () Obsah Co nabízíme nově vznikajícím i existujícím realitním kancelářím... 2 Webové stránky pro realitní kancelář... 2 Realitní program (software)... 2 Náhledy realitního

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Modul EKO-KOM. www.money.cz

Modul EKO-KOM. www.money.cz Modul EKO-KOM www.money.cz 2 Money S5 EKO-KOM Systém EKO-KOM Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích

Více

Obsah. Rozsah implementovaného řešení

Obsah. Rozsah implementovaného řešení Obsah Obsah... 1 1 Rozsah implementovaného řešení... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Finance... 1 Správa majetku... 3 Obchod a prodej... 4 Řízení obchodu Správce vztahů... 5 Nákup... 6 Řízení zásob... 7

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce Provozní dokumentace Seznam datových schránek Příručka pro statutárního zástupce Vytvořeno dne: 2. 8. 2011 Aktualizováno: 28. 11. 2011 Verze: 1.2 2011 MVČR Obsah Příručka pro statutárního zástupce 1 Úvod...3

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 Na rok 2010 jsme si pro Vás opět připravili novou verzi. Nová verze systému 3.9 obsahuje tyto důležité novinky: - zdokonalený monitoring strojů - podpora čtečky

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění 2.0 Software pro vyhodnocení dat z tachografu jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění v souladu se zákony Splňuje zákonné požadavky Přesný seznam

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

ARBES LEASING. www.arbes.com

ARBES LEASING. www.arbes.com ARBES LEASING Moderní modulární systém pro leasingové a úvěrové společnosti s vysokou mírou automatizace rutinních činností a maximální uživatelskou přívětivostí. www.arbes.com ARBES LEASING SOFTWAROVÉ

Více

Začínáme s programem SSB2000. Základní pojmy. Základní pojmy. Základní pojmy. SSB2000 - Základy 1

Začínáme s programem SSB2000. Základní pojmy. Základní pojmy. Základní pojmy. SSB2000 - Základy 1 Základní pojmy Začínáme s programem SSB2000 Celek pod pojmem celek rozumíme v SSB2000 například dům, blok garáží, parkoviště, pozemek apod. Objekt objektem je jednotlivý byt, nebytový prostor nebo společný

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah Elektronická podání Money S3 - Elektronická podání 1 Obsah Elektronická podání z Money S3...2 Seznam podporovaných elektronických písemností v Money S3...2 Možnosti komunikace s orgány státní správy...2

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Průvodce službami. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700

Průvodce službami. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700 Průvodce službami Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700 Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. Modletice 135 251 01 Říčany, Praha - východ, info@dpd.cz

Více

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007.

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna SysAg software Prokopova 15 301 00 Plzeň sysag@sysag.cz +420 377 22 60 71 Představení služeb Platné k 23.9.2009 Dlouholetá zkušenost Obsah 1 O společnosti 2 BYTOVÁ AGENDA 4 Služby 5 Ceník služeb 6 Ceník

Více

Zákaznická SW řešení Obecný úvod

Zákaznická SW řešení Obecný úvod Zákaznická SW řešení Obecný úvod Verze 2015-04-10 Obsah 1 Úvod...3 2 Tisk přepravních štítků z vlastního SW...4 2.1 Přepravní štítek...4 2.2 Datový soubor MPSEXPDATA...4 2.3 Identifikace klienta...5 2.4

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 7 U k á z k a k n i h y

Více

Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT

Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT Materiály online ceníky prodejců stavebnin, propojení Sledování stavby s ekonomickým SW POHODA, zvětšování údajů v oknech programu, zádržné

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

Pravidla komunikace LRR

Pravidla komunikace LRR Pravidla komunikace LRR Verze 20040801 V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND oddělení zkušebních komisařů Metodická pomůcka k provozování školícího střediska fax : 236 00 7159 telefon : 236 00 3079 Miroslav

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost cenové objednávky a nabídky kdykoliv vím svůj aktuální stav objednávek kreditu pohledávek/závazků při nákupu pomocí

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Česká pošta - podání on-line

Česká pošta - podání on-line Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7

Více