Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty"

Transkript

1 Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze provést od verze Atheny a Verze databáze: AADB a je to prozatím záležitost zapnutí těchto kontaktů ze strany Pilscomu. Časem dojde k zapnutí nastálo. Kontakt je rozdělen na tzv. Subjekt kontaktu a Firemní či Osobní kontakt. Informace o subjektu a jeho částech tvoří stromovou strukturu reprezentující známou část hierarchie subjektu. Hloubka hierarchie je členěna na čtyři stupně: Například: Magistrát města Volnosti (Subjekt) Odbor odpočinku (Útvar) Referent pro nicnedělání (Funkce) František Flákač (Kontaktní osoba) Kontakty zakládá podatelna při evidenci došlých písemností (dokumentů) a jakýkoliv další uživatel systému (typicky) při zakládání obálky. Kontakty založené podatelnou jsou dostupné všem, kontakty založené jednotlivými pozicemi jsou ve výchozím stavu soukromé (vidí je jen on - nevidí je ani podatelna). Podatelna zadává subjekty viditelné pro celý profil, možnost jejich dohledání referentem je ale dán kvalitou zadaného kontaktu (pokud se podaří kontakt dohledat z databáze UIR-ADR) Kontakty je i nadále možné zařadit do skupiny kontaktů, na skupině kontaktů je možno přiřadit právo (přístup) čtenáře a autora. Poštovní adresa je navázána na číselník poštovních adres (získávaný primárně z databáze UIR- ADR - Územně identifikační registr adres a v Atheně je automaticky aktualizována úlohou v administraci UIR-ADR aktualizace databáze ). Nové kontakty umožňují rychlejší vyhledávání (téměř) nezávisle na počtu kontaktů. 1 PilsCom, s.r.o.

2 Obsah: Obsah: Nový formulář pro evidenci nového externího dokumentu (písemnosti) a založení případně vyhledání kontaktu: Úprava kontaktu podatelnou, referentem, administrátorem kontaktů: Založení kontaktu případně jeho vyhledání při tvorbě obálky: Rozdíl mezi firemním a osobním typem subjektu kontaktu: Automatické dohledání správné adresy z databáze UIR ADR (Územně identifikačního registru adres) Automatické označení adres jako Ověřená, Chybná, Nepřesná Založení skupiny kontaktů, přidání kontaktu a použití skupiny kontaktů Administrátor kontaktů Nový formulář pro evidenci nového externího dokumentu (písemnosti) a založení případně vyhledání kontaktu: Při evidenci došlého externího dokumentu (písemnosti) z webové části Atheny se postupuje podobným způsobem jako u starých kontaktů a to postupným vyplněním formuláře Nový externí 2 PilsCom, s.r.o.

3 dokument (písemnost). Postup práce v tzv. těžké podatelně je samostatně popsán v manuálu těžké podatelny. Při evidenci je možné hledat odesilatele (jako tomu bylo u starých kontaktů) ve skupině kontaktů (obr. 1). V tom případě se hledá přímo kontakt (kontaktní osoba). Nezadáním skupiny dojde ke hledání v subjektech kontaktů a v nich je možné později vybrat existující či založit nový firemní (osobní) kontakt (obr. 2). Pokud kontakt nalezneme, lze jej rovnou kliknutím vybrat: obr. 1 obr. 2 3 PilsCom, s.r.o.

4 Pokud Athena nenalezne žádný subjekt, lze založit Nový firemní nebo Nový osobní subjekt údajů z ISDS. případně a subjekt založit až po dohledání V případě zvolení Nového firemního subjektu (obr. 3) se hledaný text zadá do společnosti, v případě Nového osobního do řádky Celé jméno a je tedy možné nový kontakt ihned založit. obr. 3 obr. 4 Dodatečně, ale lze Typem subjektu změnit, o jaký se jedná: 4 PilsCom, s.r.o.

5 Nyní lze doplnit podle údajů, které jsou známé, jednotlivé řádky např. u Firemního subjektu: V podrobnostech subjektu lze doplnit IČ a DIČ: Není ale nutné podrobnosti vyplňovat, ale lze je zadat rovnou v řádce Společnost: Podobně jako u Společnosti je možné vyplnit rovnou i rozšiřující údaje u Kontaktní osoby (případně přes podrobnosti osoby): Dále se vyplní Adresa v pořadí zobrazující titulek: Telefon, a Datovou schránku (ID) je samozřejmě také možno vyplnit. 5 PilsCom, s.r.o.

6 Po potvrzení OK v horní části nově založeného kontaktu se zobrazí formulář Nového externího dokumentu (písemnosti) s vyplněným odesilatelem, kde doplníme ostatní údaje a předáme na pozici sekretariátu nebo konečného zpracovatele. Tím je založen nový kontakt a dokument (písemnost) předán (a). 2. Úprava kontaktu podatelnou, referentem, administrátorem kontaktů: Kontakt, který jsem založil, mohu také upravit. Dále jej může upravit administrátor kontaktů. Nikdo jiný. Kontakt dohledám přes ikonku Nastavení subjekty kontaktů (ten který jsem založil) nebo pokud mám právo administrátora kontaktů tak přes Administrace kontaktů Subjekty kontaktů (jakýkoliv kontakt) a po kliknutí pravým tlačítkem myši na název kontaktu je možno jej upravit, případně zneaktivnit: Takto je možno upravit název subjektu a IČ, DIČ: 6 PilsCom, s.r.o.

7 V případě úprav dalších položek je nutné subjekt rozkliknout a dostaneme se na jeho vlastnosti: Na jednotlivých záložkách je možno přidat, zneaktivnit či upravit položky: 3. Založení kontaktu případně jeho vyhledání při tvorbě obálky: Po kliknutí na ikonku odeslat se zobrazí formulář pro vytvoření obálky (obálek) a na rozdíl od předešlých kontaktů je zde rovnou tlačítko pro vyhledání nebo založení nového kontaktu: 7 PilsCom, s.r.o.

8 V tuto chvíli je jedno zda hledáme přes toto tlačítko nebo si zvolíme jako dříve u předešlých kontaktů, že budeme kontakt hledat v konkrétní skupině nebo v žádné (hledáme ve všech kontaktech založených podatelnou a těch na které mám právo) a zadáme např. příjmení, které hledáme: Dále se po zadání hledaného textu pokračujeme stejným postupem jako po kliknutí na tlačítko Nový kontakt, zadáním hledaného textu (zde např. novák) a potvrzení Enterem nebo ikonkou pro hledání Po kliku na ikonku, zadáním textu a hledáním se zobrazí subjekty, obsahující zadaný text (novák) s doplňujícími informacemi (IČ, DIČ, adresa ): Tento dohledaný Subjekt bude možno kliknutím vybrat či doplnit další položky, případně pokud požadovaný Subjekt nedohledáme, je možno viz obr. 2 (a další postup) založit Nový firemní nebo osobní kontakt. Ve vybraném Subjektu tedy lze dále dohledat Útvar, Funkci, Kontaktní osobu, Adresu nebo ji Zadat kliknutím na ikonku, umístěné u každé položky či kliknutím na Zadat, taktéž umístěné u každé položky, které se zobrazí po kliknutí na šipku 8 PilsCom, s.r.o.

9 Po potvrzení tl. OK se kontakt vybere mezi adresáty a je tedy možné založit obálku: Pokud provádíme hledání ve skupině kontaktů, hledáme rovnou kontakt a není tedy třeba vyhledávat v subjektech, ale pokud jej nedohledáme, tak lze samozřejmě Nový kontakt založit: 9 PilsCom, s.r.o.

10 4. Rozdíl mezi firemním a osobním typem subjektu kontaktu: Při zakládání nového subjektu kontaktu je možno zvolit mezi typem Firemní nebo Osobní a zadat údaje: Dle těchto typů lze v subjektech vyhledávat: Při hledání ve všech typech se lze orientovat podle ikonky zobrazující typ subjektu: 5. Automatické dohledání správné adresy z databáze UIR ADR (Územně identifikačního registru adres). Při zakládání kontaktu (kromě podatelny při evidenci nového externího dokumentu písemnosti, kde je nutné zadat adresu udanou) stačí zadat adresu a PSČ. Pokud zadaná adresa existuje, v pravé části v Náhledu adresy se doplní kompletní adresa dohledaná v DB UIR ADR. Tato databáze je součástí Atheny a je pravidelně aktualizována ze stránek Ministerstva práce a sociálních věcí (další informace naleznete na t2.jsp) pomocí úlohy UIR-ADR aktualizace databáze kterou má k dispozici administrátor 10 PilsCom, s.r.o.

11 aplikace v administraci seznam úloh a měla by být naplánována tak, aby udržovala databázi v aktuálním stavu: 6. Automatické označení adres jako Ověřená, Chybná, Nepřesná Po dohledání konkrétní adresy a jejím otevření (kliknutím na jméno): Dojde k otevření vlastností kontaktu: Kde na záložce Adresy nalezneme adresu (telefon, datovou schránku, ). Po kliknutí na ni se zobrazí informace o kvalitě kontaktu: 11 PilsCom, s.r.o.

12 Adresy mohou při zadávání nabývat následujících stavů: Ověřená - Adresa byla zadána správně a byla nalezena v databázi UIR-ADR. Chybná - Adresa nebyla správně zadána a nebyla nalezena v databázi UIR-ADR. Nepřesná - Zadání adresy nebylo dostatečně přesné a v databázi UIR-ADR mohlo být nalezeno více odpovídajících adres. Při zadávání adresy kontaktu u externího dokumentu - písemnosti (typicky podatelnou nebo podatelnou spisového uzlu) je adresa vždy ve stavu Chybná. Vždy se bere taková adresa, která byla podatelnou zadaná u dokumentu (písemnosti) a dále se neověřuje. 7. Založení skupiny kontaktů, přidání kontaktu a použití skupiny kontaktů Skupinu kontaktů lze založit jakýmkoli uživatelem a přiřadit na ni přístup jiným uživatelům resp. pozicím, spisovým uzlům případně celému profilu pro možnost snadnějšího a rychlejšího dohledání konkrétních kontaktů vložených do takovéto skupiny. Upravit takto založenou skupinu může jen ta pozice, která má přiřazeno právo autora. Novou skupinu založíme v Nastavení Skupiny kontaktů Nová skupina kontaktů (nebo obdobně u administrátora kontaktů: Administrace kontaktů Skupiny kontaktů Nová skupina kontaktů): 12 PilsCom, s.r.o.

13 Po kliknutí na ikonku Nová skupina kontaktů zadáme jméno skupiny, případně přístup kdo tuto skupinu uvidí a tím bude moci použít i kontakty z ní: Na záložce Přístup je možno pro nově vytvářenou skupinu kontaktů (případně kdykoliv později s právem autora k této skupině při její úpravě) přiřadit Typ práva (čtenář, autor) konkrétní skupině pozic, celému Profilu (vidí pak všichni v rámci profilu) nebo spisovému uzlu. Takto založenou skupinu si otevřeme a poté lze do ní přidat kontakty, které ale již musí být v tu chvíli v Atheně vytvořené a ty si vyhledáním do skupiny přidáme: Pokud již máme ve skupině kontaktů nějaké kontakty přidány, lze je i hromadně ze skupiny odstranit pomocí multiakce Odebrat členství (po předešlém označení odebíraných kontaktů). S právem autora ke skupině kontaktů lze po dohledání skupiny kontaktů a kliknutím pravým tlačítkem myši na skupinu kontaktů upravit či ji smazat. 13 PilsCom, s.r.o.

14 Skupinu kontaktů lze v aplikaci využít k rychlému dohledání konkrétního kontaktu vloženého do skupiny, při vytváření obálky: 8. Administrátor kontaktů Pozice s tímto (administrátorem přiděleným) právem má navíc od ostatních ikonku Administrace kontaktů: V přehledu Skupiny kontaktů jsou vidět všechny skupiny kontaktů a do jednotlivých skupin lze přidat kontakty, odebrat členství ve skupině kontaktů, smazat kontakt, po upravení přidat přístup ke skupině a lze také založit novou skupinu kontaktů. 14 PilsCom, s.r.o.

15 V přehledu Subjekty kontaktů: Lze vyhledávat subjekty kontaktů podle názvu, typu (firemní, osobní), podle přístupu (pozice, spis. uzel, profil) tj. kdo daný subjekt vidí a může jej použít, lze také dohledat dle autora subjektu a toho lze filtrovat dle Spisového uzlu. Samozřejmě zde je možné i Nový subjekt kontaktu založit. Tento manuál je chráněn autorskými právy ČR a souvisejícími předpisy EU. Neoprávněné šíření může být považováno za porušení práv firmy PilsCom s.r.o. a může mít dopad jak v občanskoprávní, tak trestněprávní oblasti. Manuál je určen výhradně pro oprávněné uživatele aplikace, jíž se týká. 15 PilsCom, s.r.o.

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

Uživatelská příručka epusa. Únor 2011. Brojova 16, 301 00 Plzeň IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079, Email: help@epusa.cz

Uživatelská příručka epusa. Únor 2011. Brojova 16, 301 00 Plzeň IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079, Email: help@epusa.cz Uživatelská příručka epusa Únor 2011 Brojova 16, 301 00 Plzeň IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079, Email: help@epusa.cz 1 NAVIGACE 1.1 NAVIGACE V RÁMCI ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ Základním způsobem pro zobrazení údajů

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

11 Adresář osob. Popis modulu

11 Adresář osob. Popis modulu 11 Adresář osob Uživatelský modul Adresář osob slouží jako centrální evidence všech fyzických osob a zároveň také jako správce kontaktních informací těchto osob. Modul Adresář osob sleduje všechny důležité

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s.

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 1 / 105 Table of contents Instalace / aktivace systému... 5 Vstup / přihlášení do systému... 7 Popis administrace e-shopu... 9 Jak začít prodávat pomocí systému

Více

METODIKA PRO FASTCENTRIK

METODIKA PRO FASTCENTRIK METODIKA PRO FASTCENTRIK Copyright K2 atmitec s.r.o. Ostrava, prosinec 2010 Obsah 1. FastCentrik... 4 1.1. Napojení K2 na FastCentrik... 4 1.2. Nastavení IS K2 i FastCentriku... 4 1.2.1. Nastavení v IS

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

Spisová služba MUNIS (egon)

Spisová služba MUNIS (egon) Spisová služba MUNIS (egon) 1 Rozsah: 4 hodin Anotace: Kurz je určen pro širokou veřejnost především z oblasti veřejné správy, kteří mají zájem seznámit se blíže s problematikou spisové služby Munis. Průvodce

Více

Dokumentace ke klientské administraci projektu NETárna

Dokumentace ke klientské administraci projektu NETárna Dokumentace ke klientské administraci projektu NETárna Umístění: https://admin.netarna.cz Obsah Obsah... 1 Základní seznámení s prostředím klientské administrace... 2 Rozdělení prostředí klientské administrace...

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.0 Poslední aktualizace: 5. dubna 2012 Obsah 1. Začínáme 4 1.1 Co je to Manažer datových shránek 4 1.2 Po prvním spuštění 4 1.4 Nastavení

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

E-learning: manuál pro Garanta a Lektora. E-learning. manuál pro garanta a lektora 1 / 36

E-learning: manuál pro Garanta a Lektora. E-learning. manuál pro garanta a lektora 1 / 36 E-learning manuál pro garanta a lektora 1 / 36 Obsah Softwarové a hadrwarové nároky...4 Pojmy v systému...4 Administrační nástroje...6 Modul redakční systém...6 Přehled článků...6 Přidat článek...7 Editace

Více

Manuál k aplikaci ShopSys 5.6

Manuál k aplikaci ShopSys 5.6 Manuál k aplikaci ShopSys 5.6 Popisuje obsluhu administrace verze EXPRESS Generováno: 01. 08. 2015, 00:09 Administrace Administrace je ta část e-shopu, která je zákazníkovi skryta, a slouží pro nastavení

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Manuál k aplikaci ShopSys 5.3

Manuál k aplikaci ShopSys 5.3 Manuál k aplikaci ShopSys 5.3 Popisuje obsluhu administrace verze ENTERPRISE Generováno: 01. 08. 2015, 00:15 Administrace Administrace je ta část e-shopu, která je zákazníkovi skryta, a slouží pro nastavení

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 6. 5. 2015 Verze: 4.5 2015 MVČR Obsah 1 Úvod...6 1.1 Cíl dokumentu...6 1.2 Zkratky a definice...6 1.3 Technické

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál k založení rezervace a nastavení cen

HOTEL TIME, a.s. Manuál k založení rezervace a nastavení cen HOTEL TIME, a.s. Manuál k založení rezervace a nastavení cen OBSAH 1. Rezervace... 3 1.1. Založení rezervace... 3 1.1.1. Rezervační formulář... 4 1.1.1.1. Výběr ceny výběr RateCode... 5 1.1.1.2. Vložení

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

ProEshop Uživatelský manuál

ProEshop Uživatelský manuál 1.15 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení Kapitola: Úvod 1 Obsah 2 Úvod... 8 3 Vlastnosti obchodu... 9 3.1 Víceuživatelské prostředí... 9 3.2 Podpora více jazyků...

Více