2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary"

Transkript

1 1. Úvod Rok 2004 byl charakterizován akreditací bakalářského studijního programu, dalším nárůstem počtu studentů, rozvojem laboratorní výuky, rozvojem materiálního zabezpečení výuky a rozvojem v oblasti zahraničních pobytů studentů. V organizační oblasti došlo k vytvoření tří kateder pro lepší organizaci a přenesení části pravomocí zejména ve vztahu ke studentům na samotné katedry. V měsíci prosinci byly dokončeny a prostřednictvím rektora univerzity předloženy Akreditační komisi ČR materiály k akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Strojírenská technologie v prezenční formě studia. Pro úspěšnou akreditaci byl rozšířen pedagogický sbor a zvýšena kvalita laboratoří a knihovny. Při přijímacím řízení se projevil stálý zájem o studium akreditovaného studijního programu a bylo přijato kolem 75% zájemců o studium. Zájem je patrně vyvolán možností akreditace magisterského navazujícího studijního programu a je stabilní již několik roků. Bez větších problémů byl otevřen třetí rok kombinované formy studia na pracovišti ústavu při SPŠ a VOŠ v Chomutově. V oblasti vědy, výzkumu a grantové činnosti bylo řešeno 7 projektů 3 MŠMT, 1 GA ČR, 1 projekt Cesnet a 2 projekty zahraniční rozvojové pomoci ČR. Ústav byl i nadále zapojen do Výzkumného záměru katedry fyziky Pedagogické fakulty UJEP. Pracovníci ústavu prezentovali svoje práce na konferencích v ČR i v zahraničí. Při výběrovém řízení byli přijati 1 profesor, 2 odborní asistenti a 1 asistent. V oblasti spolupráce pokračoval výzkum pro Carborundum Electrite Benátky nad Jizerou, probíhala užší spolupráce s Auto Škoda, a.s. Mladá Boleslav. Ústav rozšířil zapojení do programu Erasmus o univerzity na Slovensku, ve Slovinsku a Maďarsku. Rozvíjel se úzký kontakt s univerzitou v Kristianstad ve Švédsku, kde studenti 2. roku studia absolvují semestrální studijní pobyt. V oblasti materiálového vybavení se podařilo získat další zařízení pomocí grantů. 1

2 2. Organizační schéma ústavu 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu 3.1 Vedení ústavu a správní útvary Ředitel ústavu Zástupce ředitele pro vědu a zahraniční styky Doc. Dr. Ing. František Holešovský Prof. Ing. Alexandr Grečenko, DrSc. Zástupce ředitele pro rozvoj a informatizaci Doc. Ing. Peter Ponický, CSc. Zástupce ředitele pro studium Tajemník Vedoucí dílen a laboratoří Sekretariát ředitele Informační centrum Studijní oddělení Referát pro vědu a výzkum Zástupce v akademickém senátu UJEP Ediční oddělení Referent Erasmus Vedoucí kateder: Strojírenská technologie: Stroje a mechanika : Obecných disciplín : 3.2 Vědecká rada ústavu Doc. Ing. Zdeněk Bayer, CSc. UJEP Ústí n. L., ÚTŘV, obor termomechanika Prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc. UJEP Ústí n. L., prorektor, obor matematika Mgr. Jan Janovec Mgr. Jan Černý PhDr. Jaroslav Zukerstein, PhD. Jindřiška Smutná Bc. Jan Povolný Soňa Olivová Mgr. Jana Bejdlová Mgr. Jan Janovec Ing. Josef Soukup, CSc. Bocheza Michael Ing. Tomáš Hrala Mgr. Jan Novotný Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD. Ing. Jaroslav Šípal, CSc. Ing. Ladislav Stančík Doc. Ing. Naděžda Čuboňová, CSc. TU Žilina, Slovensko, obor automatizace výrobních procesů Doc. Ing. Jaroslav Daďourek, CSc. TU Liberec, obor materiály Prof. Ing. Alexandr Grečenko, DrSc. UJEP Ústí n. L., ÚTŘV, obor konstrukce Doc.Dr. Ing. František Holešovský UJEP Ústí n. L., ÚTŘV, obor technologie 2

3 Prof. Ing. Stanislav Holý, CSc. ČVUT Praha, fakulta strojní, obor mechanika Doc. Ing. Karel Chadt, CSc. ŠKODA Mladá Boleslav, obor ekonomie Ing.Václav Chrz, CSc. Ferox Děčín, ředitel pro inženýrské činnosti Doc.Ing.Josef Kout, CSc. TU Pardubice, obor mechanika Prof. Ing. Karel Macík, CSc. ČVUT Praha, fakulta strojní, obor řízení a ekonomika podniku Prof. Ing. Jan Mádl, CSc. ČVUT Praha, fakulta strojní, obor technologie Doc.Ing.Peter Ponický,CSc. UJEP Ústí n. L., ÚTŘV, obor materiály Doc. Ing. Přemysl Pokorný, CSc. TU Liberec, fakulta strojní, obor konstrukce strojů a zařízení Dr. Ing. Helena Sjölander, Kristianstad University, Švédsko, obor management Prof. RNDr. Karel Vacek, DrSc. MFF Praha, obor fyzika Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc. MPO - náměstek ministra průmyslu, obor stroje a zařízení 3.3 Komise ústavu Komise informatiky Bc. Jan Povolný vedoucí Mgr. Jan Černý Ing.Tomáš Hrala Ing.Jaroslav Šípal, PhD. Stipendijní komise ústavu Mgr.Jan Janovec předseda Jan Lipert Olga Marhulová Jana Zelenková 3

4 4. Vzdělávací činnost 4.1 Studijní programy Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů přírodní vědy a nauky 11 až 18 Studijní programy / obory bak. mag. mag. navaz. dokt. Celkem stud.prog./oborů technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 41 až až 53 61,65,67, ekonomie 62 právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Studijní program Studijní obor Forma studia 2303 Strojírenská technologie Řízení výroby prezenční 2303 Strojírenská technologie Řízení výroby kombinovaná 4.2 Využívání kretitního systému, typ kreditního systému Studijní programy ÚTŘV mají zaveden evropský kreditní systém ECTS. V systému ECTS jsou kurzy hodnoceny svojí náročností. Evropský kreditní systém je plně funkční a je uplatňován např. při semestrálním studiu na švédské univerzitě v Kristianstadu v rámci Erasmu. 4

5 4.3 Programy celoživotního vzdělávání V roce 2004 byl realizován 1 kurz v rámci celoživotního vzdělávání pro podniky. Skupiny oborů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby Kód skupiny kmen. oborů 11 až 18 Programy CŽV v rámci akreditovaných SP bezplatné placené Ostatní Celkem 21 až až až 53 61,65,67, ekonomie 62 právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění ,82 Celkem 11 až Poř. číslo Název kurzu Počet účastníků Místo Délka kurzu 1 Měření el. veličin 5 ÚTŘV 12 hodin 5

6 4.4 Zájem o studium na vysoké škole Počet Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů Podaných přihlášek Přihlášených přijetí přijatých zapsaných Celkem přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 41 až až 53 61,65,67, 71 až 74 ekonomie 62 právo, právní a veřejnospr. činnost pedagika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Studijní program Forma studia Přihlášeno Účast na přij. řízení Přijato Strojírenská technologie Prezenční Strojírenská technologie Kombinovaná Počty studentů Kód skupingramu Studenti ve studijním pro- Celkem Skupiny oborů kmen. oborů bak. mag. mag. dokt. studenti nava- zující přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51 až 53 společenské vědy, nauky a služby 61,65,67, ekonomie 62 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až

7 4.6 Počty zahraničních studentů Výuky zimního semestru v českém jazyce se zúčastnili 2 studenti z University v Ljubljani, Slovinsko. 4.7 Počty absolventů Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů přírodní vědy a nauky 11 až 18 Absolventi ve studijním programu bak. mag. mag. navaz. Celkem dokt. absolventi technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 41 až až 53 61,65,67, ekonomie 62 právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění ,82 Celkem 11 až Inovace bakalářského studijního programu Na základě jednání s průmyslovými podniky, provedené analýze studijních programů byla provedena inovace studijního programu úprava sylabů studia a změny v semestrech doporučených předmětů naposled v roce V roce 2004 proběhla akreditace studijního programu do roku 2010 a k inovaci nedochází, inovace probíhají pouze v obsahu kurzů, kde jsou vyučujícími zařazovány nejnovější poznatky získané studiem publikací a zahraniční literatury. 4.9 Nové studijní programy Akreditační komisi byl předán materiál k akreditaci navazujícího magisterského studijního programu 2303 Strojírenská technologie, obor Příprava a řízení výroby. Dále byly v roce 2004 připravovány dva bakalářské studijní programy Strojírenská technologie, obor Technologie zpracování skla a polymerů a bakalářský studijní program 2341 R Strojírenství v oboru Design strojírenských výrobků. Bakalářský studijní program oboru Technologie zpracování skla a polymerů bude předložen AK po schválení VR UJEP na počátku roku

8 4.10 Hodnocení nabídky studijních oborů s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce Vzhledem k rozvoji strojírenské výroby a přílivu investorů, dochází ke zvýšení zájmu trhu práce o absolventy technických oborů studia.o absolventy bakalářského studia je v současné době v podnicích značný zájem, ústav navštěvují jednotlivé podniky a nabízí absolventům studia uplatnění. Na základě jednání s průmyslovými podniky jsou požadování také absolventi magisterského stupně studia. Ústav nabízí jeden bakalářský studijní obor v prezenční a kombinované formě a je nutno nabídku rychle rozšířit Studijní neúspěšnost Studijní neúspěšnost je jedním z vážných problémů studia, je zapříčiněna horší přípravou ke studiu na středních školách a také nepřipraveností studentů pro náročné vysokoškolské studium. Při ukončení studia se objevují nové důvody jakými jsou finanční, rodinné a pracovní. Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů Neúspěšní studenti ve stud. programu bak. mag. mag. navaz. dokt. Celkem neúspěšní stud. přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 41 až až 53 61,65,67, ekonomie 62 právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie 77 Celkem 11 až Studium handicapovaných uchazečů. V současné době není možné zajistit studium handicapovaných studentů. V budově, do níž byl ústav přemístěn, byl v dřívější době zrušen výtah a vytvořeno únikové schodiště. Budova nemá bezbariérový přístup do učeben a dalších prostor. Studium uvedených uchazečů bylo zohledněno pouze při úpravách dílensko-laboratorního objektu Za Válcovnou kde je bezbariérový přístup. 5. Informační a komunikační technologie 5.1 Nově vybudované prvky informační infrastruktury V roce 2004 byla na ÚTŘV vybudována bezdrátová síťová struktura postavená na technologii Wi-Fi. Signál bezdrátové sítě plně pokrývá hlavní budovu ÚTŘV Na Okraji 8

9 1001 a její nejbližší okolí. Síť mohou využívat všichni registrovaní studenti i zaměstnanci UJEP. 5.2 Rychlost koncových připojení ústavu a pracovišť na CESNET 2 tzv. poslední míle, včetně zapojení do evropských projektů vysokorychlost-ních sítí a GRIDů ÚTŘV je připojeno do sítě CESNET2 prostřednictvím lokální sítě UJEP rychlostí 1 Gbit/s. Jednotlivé stanice ústavu jsou propojeny do centrálního switche rychlostí 100 Mbit/s. 5.3 E-learning, stav a plán rozvoje V současné době neprobíhá na ÚTŘV žádný e-learningový program. Využíváme pouze jednotlivých elektronických testů vlastní produkce. V budoucnu bychom se rádi připojili s nabídkou svých kurzů k některému z e-learningových projektů probíhajících právě na jiných součástech UJEP. 6. Knihovny, knihovnicko-informační služby Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UJEP je zapsána do evidence knihoven Ministerstva kultury ČR podle zákona č. 257/2001 Sb. jako základní knihovna se specializovaným knihovním fondem (evid. č. 5941/2004). 6.1 Doplňování knihovního fondu Přírůstek knihovního fondu za rok Knihovní fond celkem 2203 Počet odebíraných titulů periodik: fyzicky 16 elektronicky 0 Otevírací doba za týden 1 (fyzicky) 40 Počet absenčních výpůjček Počet uživatelů 3 80 Počet studijních míst 10 Počet svazků umístěných ve volném výběru Dostupnost elektronických informačních zdrojů (internet-intranet) Studenti a zaměstnanci ÚTŘV využívají společné elektronické informační zdroje dostupné v rámci celé UJEP na jejích internetových stránkách. 6.3 Zabezpečení knihovnicko-informačních služeb Studenti a zaměstnanci UJEP mají k dispozici knihovnu a studovnu ÚTŘV, popřípadě mohou využít centrální knihovny UJEP. Součástí studovny je i 7 pracovišť vybavených počítačem s připojením na Internet. 6.4 Vzdělávání a výchova uživatelů Vzdělávání uživatelů knihovny zajišťuje dle individuálních potřeb stálý pracovník knihovny. 9

10 6.5 Pracovníci kvalifikační struktura, celoživotní vzdělávání Na provozu knihovny se podílí celkem 3 pracovníci (přepočtený počet je 1.3) z toho jeden s vysokoškolským vzděláním. Pracovníci ÚTŘV mají možnost absolvovat kurzy probíhající v Centru životního vzdělávání UJEP. Kurzy jsou zaměřeny zejména na různé formy využívání PC, Internetu a vnitřních informačních zdrojů. 6.6 Další aktivity, různé (přechod na automatizovaný knihovnicko-informační systém, grantová činnost apod.) ÚTŘV využívá shodného softwarového vybavení pro elektronický provoz knihovny jako ostatní součásti UJEP (produkty T-Series). V rámci úspory prostředků vytvořili zaměstnanci UJEP vlastní výpůjční modul provozovaný na platformě MySQL a PHP. V současné době lze využívat knihovního fondu pouze klasickou formou osobních výpůjček, nebo studia literatury přímo na místě. V knihovně / studovně jsou k dispozici i PC s připojením na rychlý Internet. 7. Výzkum a vývoj 7.1 Oblasti výzkumu a vývoje Výzkum ústavu je dlouhodobě zaměřen na: Strojírenská technologie broušení, obrábění Mechanika tuhých a deformovatelných těles Hodnocení výuky Nový výzkum se připravoval v oblasti: Povrchové inženýrství, chování materiálu v korozním prostředí Zapojení vysoké školy do řešení projektů podporovaných z účelových prostředků Kód programu Název programu podpory výzkumu a vývoje Počet projektů Dotace (v tis. Kč) 1K Podpora začínajících pracovníků výzkumu GA Standardní projekty GA ČR Celkem Zapojení vysoké školy do řešení projektů podporovaných z jiných zdrojů v ČR a ze zahraničí Kód programu Název programu podpory výzkumu a vývoje Počet projektů Dotace (v tis. Kč) Podpora výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu se schválenou koncepcí sdružení Tematický okruh: Vývoj, návrh a správa portálů provozovaných členy sdružení 1 0 Poskytovatel: Fond rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o. Celkem

11 Zapojení vysoké školy do řešení výzkumných záměrů Název výzkumného záměru MSM Studium chemicky aktivního plazmatu, plazmochemických technologií, produkovaných vrstev a jejich vlastností Přidělené prostředky 2004 (v tis. Kč) Celkem dotace z veřejných prostředků Zaměření výzkumných záměrů Vzhledem ke vzniku ústavu v prosinci 1998, nebyl přímo nositelem Výzkumného záměru. Pracovníci ústavu byli zapojeni v menší míře do řešení výzkumného záměru 0001 doc.nováka z katedry fyziky PF v oblasti broušení a vzniku povrchových vrstev při obrábění. 7.3 V rámci ČR unikátní pracoviště ústavu, vybavení a výsledky v roce 2004 Ústav má vytvořeno pracoviště pro výzkum broušení. Pracoviště bylo vybaveno postupně pomocí grantů a vlastních prostředků. V roce 2004 byl odstraněn poslední nedostatek měření sil pomocí vlastnoručně vytvořeného zařízení. Zařízení bylo nahrazeno snímačem Kistler, mezinárodně uznávaným měřícím členem, který je uložen v dynamometru konstruovaném na ÚTŘV. Zařízení je v současné době přihlašováno jako užitný vzor. Na pracovišti vznikla řada nových poznatků z hlediska únosnosti povrchu materiálu po broušení. 7.4 Významná spolupráce ve vývoji a výzkumu se subjekty v ČR Pracoviště strojírenské technologie vysokých škol ČR spolupracují v oblasti obrábění, výzkumu a vydávání časopisu Strojírenská technologie, dále spolupracujeme s průmyslovými podniky ve výzkumu, byla uzavřena nová rámcová smlouva se Škoda Auto Mladá Boleslav, dále je navázána spolupráce s podniky Ústeckého kraje Kronen Labe, BMD Teplice, Metal Ústí nad Labem atd. Ve výzkumu prováděném pro výrobní sféru velký objem tvoří výzkum pro Carborundum Benátky nad Jizerou. 7.5 Významná mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji V roce 2003 byly vytvořeny předpoklady pro hlubší zapojení do výzkumu v zahraničí. Zaměstnanec ústavu Ing. Michal Hrala získal pobytový grant na výzkumné pracoviště John Mores University v Liverpoolu. Na tomto pracovišti se od podzimu 2003 do léta roku 2004 podílel na výzkumu, který částečně probíhá také na pracovišti ústavu. 7.6 Významné projekty výzkumu a vývoje podporované z účelových prostředků státního rozpočtu GA ČR pokračující 101/02/0202 Terminologie obrábění a montáže Řešitel: Ústav techniky a řízení výroby UJEP v Ústí nad Labem 13 Spoluřešitel: Ústav strojírenské technologie ČVUT v Praze 11

12 Ústav strojírenské technologie VUT v Brně Katedra obrábění a montáže TU v Liberci MŠMT pokračující 1K03015 Výzkum použití a způsobu dodávky kapaliny při broušení Řešitel: Ústav techniky a řízení výroby UJEP v Ústí nad Labem 7.7 Konkrétní využití institucionální podpory specifického výzkumu Prostředky ve výši 8.- tis.kč byly využity při řešení závěrečných bakalářských prací studenty v souladu s vyhláškou MŠMT. 7.8 Interní grantová činnost Výzkum je součástí práce všech pracovníků ústavu. Čtyři pracovníci provádějí výzkum v rámci doktorandského studia. Pracovníci předkládají projekty do externích soutěží GA ČR, MŠMT. Ústav má vytvořen vnitřní grantový systém pro malé granty, účast na konferencích a granty pro doktorandy. Do výzkumu se zapojují také studenti při řešení projektů a řešení v rámci závěrečných bakalářských prací. Materiální zajištění výzkumu vychází z dříve i v současnosti řešených externích projektů (GA ČR), vlastních prostředků a prostředků získaných výzkumem pro výrobu. Kvalitně je zajištěn výzkum v oblasti broušení, byly zahájeny práce k zabezpečení výzkumu v oblasti materiálových věd a mechaniky. Seznam interních grantů Náprstková, N., Ing.: Optimalizace a řízení procesu broušení Náprstková, N., Ing.: Mezinárodní doktorandská konference Poznaň 2004 Soukup, J., Ing.: Ráz a přenos impulsu v soustavě jedno- a dvourozměrných těles Příčný ráz na obdélníkovou desku Janovec, J., Mgr.: Studentské hodnocení výuky na ÚTŘV 8. Pracovníci ústavu 8.1 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků Pedagogičtí pracovníci Věk Profesoři Docenti odb. asist. do 29 let let let let let 1 1 nad 70 let Vědečtí asistenti lektoři pracovníci 12

13 8.2 Celkový a přepočtený počet pracovníků Prof. Přepočtený počet Doc. Přepočtený počet Odb. as. Přepočtený počet Asistent Přepočtený počet 3 2,7 4 3, , Počet pracovníků v hlavním a vedlejším pracovním poměru Pedagogičtí pracovníci Pracovníci Prof. Doc. odb. asist. asistenti lektoři interní Fyzické osoby Vědečtí prac. Další prac ,7 3,5 16,3 1 9,6 externí Fyzické osoby Přepočtení Přepočtení Vzdělávání akademických pracovníků V roce 2004 byli v doktorandském studiu zapojeni 4 zaměstnanci. K zahájení doktorandského studia se připravují další 3 zaměstnanci. Jeden zaměstnanec předložil habilitační práci a 1 zaměstnanec žádost o zahájení profesorského řízení. Na ústavu již řadu roků probíhá interní kurz anglického jazyka se zaměřením na technickou a obchodní angličtinu. Kurzu se účastní pravidelně 6 zaměstnanců. Druhým rokem probíhal kurz španělského jazyka jehož se zúčastňují 4 zaměstnanci. 9. Hodnocení činnosti 9.1 Systém hodnocení kvality vzdělávání na ústavu Kvalita vzdělávání ústavu je sledována na základě vnějšího a vnitřního hodnocení. Vnějším hodnocením je pravidelná akreditace studijních programů, kdy materiály k akreditaci jsou postupně vkládány na www stránku univerzity a jsou přístupny prostřednictvím hesla pro vedení ústavu a UJEP a Akreditační komisi vlády ČR. Dalším způsobem hodnocení kvality studia je sledování trhu práce a zpětná vazba od výrobních podniků coby zaměstnavatelů absolventů studia. Vnitřní hodnocení probíhá ve dvou stupních. Jedním je vlastní evaluace pracoviště, druhým je hodnocení studia studenty a hodnocení práce pedagogů studenty. Pro oba typy hodnocení jsou používány dotazníky. 9.2 Výsledky vnitřního a vnějšího hodnocení ústavu Studijní programy v prezenční a kombinované formě byly předloženy Akreditační komisi Vlády ČR k prodloužení akreditace. Obě formy studia byly akreditovány do roku

14 9.3 Hodnocení kvality vzdělávání studenty Hodnocení kvality vzdělávání studenty je prováděno pravidelně řadu roků, s výsledky jsou seznámeni vedoucí pracovníci a Vědecká rada ústavu, vybrané výsledky a metodika jsou publikovány v Bulletinu ÚTŘV a na odborných konferencích. V roce 2003 bylo zahájeno také získávání informací od absolventů studia, kteří jsou již v praxi. 9.4 Hodnocení kvality vzdělávání pedagogických pracovníků Hodnocení kvality práce pedagogů bylo v rámci UJEP prováděno elektronickou formou. Vzhledem k velmi nízké účasti studentů nebylo možné výsledky vyučujícími hodnotit. 9.5 Hodnocení pedagogů V roce 2004 byl zaveden systém výkonového hodnocení pedagogů. Tento systém zahrnuje všechny činnosti týkající se výzkumné, vědecké i pedagogické práce v přepočtu na časové zatížení. Hodnocení slouží jako podklad vedení ústavu k objektivnímu přidělování nenárokové složky mzdy. Současně byl schválen a vstoupil v platnost systém hodnocení publikační činnosti. 10. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 10.1 Přímá mezinárodní spolupráce na smluvním základě Ústav byl zapojen do programu ERASMUS společně s University Kristianstad ve Švédsku, s uvedenou univerzitou je podepsána i dvoustranná smlouva o spolupráci. V roce 2004 měl ústav navázánu zahraniční spolupráci s následujícími pracovišti: Högskolan Kristianstad, Švédsko Technická univerzita v Košiciach, Slovensko Nyíregyházi Föiskola, Maďarsko Technische Universität Wien, Rakousko Univerza v Ljubljani, Slovinsko Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko Universidad Pública de El Alto, Bolívie Polytechnic of Namibia, Windhoek, Namibie 14

15 Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání Program Sokrates Erasmus Grun dtvig Socrates Lingua Minerva Comenius Leonardo Počet projektů 1 celouniversitní Počet vyslaných studentů 20 Počet přijatých studentů 2 Počet vyslaných ak. prac. 25 Počet přijatých ak. prac. 0 Dotace (v tis. EUR) Zapojení do mezinárodních programů V roce 2004 byly řešeny dva projekty MŠMT a MZV Rozvoj bakalářského studijního programu na Universidad Pública de El Alto v Bolívii a Rozvoj technickoekonomických studijních programů na Polytechnic of Namibia. Oba projekty byly v roce 2004 úspěšně řešeny. Byl vyřešen problém vzniklý nestabilní politickou situací v Bolívii, kde proběhla evaluační mise MZV, MŠMT, nezávislého experta za účasti ředitele ÚTŘV jako realizátora. Evaluace doporučila pokračování a vytvořila podmínky pro dokončení projektu Zahraniční mobilita Program Ceepus Aktion Ostatní Počet projektů 2 Počet vyslaných studentů 0 Počet přijatých studentů 0 Počet vyslaných akademických pracovníků 7 Počet přijatých akademických pracovníků 2 Dotace (v tis. Kč) Výjezdy studentů počet / dnů 21/2 667 Výjezdy pracovníků počet / dnů 39/547 Přijetí studentů počet / dnů 2/176 Přijetí pracovníků počet / dnů 7/19 15

16 Další studijní pobyty v zahraničí Program Vládní stipendia Přímá meziuniverzitní spolupráce v Evropě Počet vyslaných studentů 1 Počet přijatých studentů Počet vyslaných akademických pracovníků Počet přijatých akademických pracovníků 11. Činnost dalších součástí ústavu Další součásti ústav nemá 12. Další aktivity ústavu 12.1 Významné konference, semináře a výročí Seminář Mechanika tuhých a poddajných těles, září 2004, 24 účastníků Účast expozice na veletrhu MACH 2004 v Praze v měsíci květnu 12.2 Vydavatelská činnost mimo Evropu a) Ediční činnost ústavu: - Celostátní časopis strojírenská technologie 4 čísla - Anglická verze časopisu Manufacturing technology 1 číslo - Publikace Terminologie obrábění a montáže b) Publikační činnost pedagogických pracovníků: - HOLEŠOVSKÝ, F., HRALA, M. Grinding of the Silicon and Nitride Ceramics. Manufacturing Engineering, 2/2004, pp.21-23, ISSN HOLEŠOVSKÝ, F., HRALA, M. Integrity of Ground Cylindrical Surface. Journal of Material Processing Technology. - HOLEŠOVSKÝ, F., HRALA, Meffect of the Abrasive Grains on the Grinding Power and Surface Quality. Manufacturing Technology, vol.4, October HOLEŠOVSKÝ, F., HRALA, M. Grinding of the Silicon and Nitride Ceramics. Proceedings 7th International Scientific Conference, Prešov, 2004, str , ISBN NÁPRSTKOVÁ, N., HOLEŠOVSKÝ, F. APLIKACE SOFTWARE TYPU SCADA/HMI PŘI MONITOROVÁNÍ PROCESU BROUŠENÍ. Mezinárodní vědecká konference, Súlov HOLEŠOVSKÝ, F. Zpevnění broušeného povrchu a ovlivnění jeho únosnosti. Sborník Mezinárodní konference Strojírenská technologie 2004, Plzeň 2004, str.34-39, ISBN

17 - HOLEŠOVSKÝ, F., HRALA, M. Effect of the Abrasive Grain on the Grinding Power and Quality. Sborník International Congres MATAR 2004, Praha 2004, str , ISBN HRALA, M. Vlastnosti kotoučů 99A80K/L6-16V a TgxA. Výzkumná zpráva pro Carborundum Electrite, a.s., Benátky nad Jizerou, 12/2004, ISRN/UJEP/UTRV/TR- 04/1/BK-CZ - KUŚMIERCZAK, S; LUKAVEC, Š. Optimalizácia technologických parametrov zvárania plechov z ocele metódou APT pri výrobe tlakových nádob. In TechMat 04: Perspektívní technologie a materiály pro technické aplikace, Česká Třebová, , ČR str , ISBN GREČENKO, A. Motory a vozidla. Skriptum ÚTŘV, Ujep Ústí nad Labem, SOUKUP, J. Pneumatická doprava v kontejnerech. Acta Mechanica Slovaca, 3/2004, Košice SOUKUP, J. Investigation of influence of assymetry in the case of vibration of resiniently suported and coupled three rigid plates application on the vehicle vibrations. Proceedings Engineering Mechanics, Jiné nepedagogické aktivity Ústav se v roce 2004 podílel na činnosti České společnosti strojírenské technologie, kdy je ústav sídlem této společnosti. Dále se zapojil do příprav Koncepce vědy a výzkumu v Ústeckém kraji. Na celostátní úrovni byly započaty práce na Koncepci vědy a výzkumu v oblasti strojírenských technologií pod hlavičkou ČSST za spolupráce odborných pracovišť vysokých škol. Ústav je registrován mezi světovými výzkumnými organizacemi v oblasti broušení, je evidován v databázi University of Connecticut. Ve spolupráci s agenturou Czech Invest byla rozpracována myšlenka vzniku podnikatelského inkubátoru. Na podzim roku 2004 se uskutečnilo pravidelné setkání s představiteli výrobních podniků. V měsíci květnu proběhlo setkání s absolventy studia od roku V měsíci dubnu proběhl na ústavu Den kariéry v jehož rámci se představila řada podniků především Ústeckého kraje. V měsíci listopadu proběhlo setkání s představiteli průmyslu Ústeckého kraje. 13. Péče o studenty 13.1 Poskytovaná stipendia Ústav nejlepším studentům poskytuje ústavní stipendia podle předem stanovených kritérií. V roce 2004 bylo studentům vyplaceno mimořádné stipendium ve výši ,- Kč, jednotlivým studentům byla vyplacena částka v rozsahu od 4 000,- do 6 500,- Kč. Stipendium obdrželi 4 studenti Informační a poradenské služby Pro informace a řešení problémů společně se studenty pracuje studijní oddělení ústavu. Studenti mohou využívat univerzitní poradenské centrum. 17

18 13.3 Další činnost studentů Studenti jsou zapojováni do činnosti ústavu jako SVS, SPS a jsou vytvářeny podmínky pro studentskou vědeckou a odbornou činnost. Jedenkrát ročně je organizována akademická obec, kde jsou studenti seznámeni s postoji vedení ústavu a naopak mohou diskutovat s vedením ústavu o problémech. Pro studenty je organizována i další sportovní činnost. 14. Rozvoj ústavu 14.1 Účast státního rozpočtu na financování reprodukce majetku V roce 2004 bylo z prostředků FRIM UJEP realizováno: Úprava kanceláří Na Okraji Instalace motorové brzdy Za Válcovnou Zasíťování objektu Za Válcovnou Elektronické zabezpečení objektu Za Válcovnou Z vlastních prostředků FRIM bylo pořízeno: Pozlaceni ústavní insignie (žezla) Víceúčelový tiskový a kopírovací stroj Sharp 3D CNC frézka 14.2 Další investiční aktivity Transformační a rozvojový projekt MŠMT rozvoj informačních technologií, řešitel Mgr. Palíková UJEP, spoluřešitel Mgr. Janovec: Plazmová televize Notebook Dataprojektor Zařízení bylo použito k vytvoření audiovizuální učebny Obnova a údržba objektů Udržba objektů byla prováděna v nezbytné míře vlastním zaměstnancem. Důvodem je záměr přemístění ústavu do plánovaného campusu, případně jiný způsob rychlého řešení rozvoje ústavu Zapojení do projektů FRVŠ Nebyl řešen projekt FRVŠ. 18

19 14.5 Zapojení do transformačních a rozvojových programů Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy Přidělené fin. Počet podaných projektů Počet přijatých projektů v tis. Kč prostředky INV NIV Program na podporu rozvoje struktury (hlavní řešitel + spoluřešitel) Program na podporu rozvoje internacionalizace 2 celouniversitní 2 celouniversitní 100 CELKEM Závěr Rok 2004 byl dalším krokem ústavu zejména ke stabilizaci pedagogů a k rozvoji vybavení laboratoří pro praktickou výuku a provádění výzkumu. Ústavu se podařilo získat další projekt zahraniční rozvojové pomoci, kdy po jednání s děkanem fakulty University Windhoek je předpokladem vytvoření v dohledné době společného výzkumu. Mezi problémy ústavu stále patří nedostatečná kapacita laboratoří a všeobecně výukových prostor a nutnost dalšího rozšíření pedagogů zejména posílením ekonomické větve ústavu. V roce 2005 se bude nutno zaměřit na rozvoj studijních programů, rozvoj spolupráce s výrobou a zejména zajištění prostorových podmínek pro další aktivity ústavu. Dne: 25. ledna 2005 Ředitel ústavu: Doc. Dr. Ing. František Holešovský 19

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA

Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAV TECHNIK Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA BŘEZEN 2003 1 1. Úvod Rok 2002 byl charakterizován rozvojem ústavu v oblasti počtu

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Třebíč, květen 2010 Výroční zpráva o činnosti Západomoravské vysoké školy Třebíč,

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně červen 2008 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání 20. - 21. listopadu 2007 v souladu s

Více

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů založena roku 1920 centrum výuky a výzkumu rozpočet v roce 2013 cca 1,114 miliardy Kč (zhruba 1:1 státní dotace a grantové prostředky) - z toho biologie má asi 1/3 (i v dalších parametrech) VÝUKA studentů

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Hospodářská fakulta TUL

Hospodářská fakulta TUL Hospodářská fakulta TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2007 1. Úvod - východiska dlouhodobého záměru Hospodářské fakulty TUL Aktualizace

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O.

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. NA ROK 2012 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 Tato

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2007/2008

Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2007/2008 Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2007/2008 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 111 e-mail

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2007 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

Fakulta dopravní ČVUT. Z á p i s č. 27

Fakulta dopravní ČVUT. Z á p i s č. 27 Fakulta dopravní ČVUT Z á p i s č. 27 ze zasedání grémia děkana FD, konaného 21.5.2002 Přítomni: Prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Doc. Z. Votruba, Doc. B. Kubát, Prof. M. Vlček, Prof. B. Duchoň, Prof.

Více

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t Zpráva Akreditační komise o hodnocení studijních programů Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečňovaných ve spolupráci s Institutem mezioborových studií, s.r.o. Úvod Akreditační

Více

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE PRO ROKY 2011-2015

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE PRO ROKY 2011-2015 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE PRO ROKY 2011-2015 LEDEN 2011 1. STRATEGIE A KONCEPCE FAKULTY DO ROKU 2015 Mise: Fakulta výrobních

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2008 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2008 Třebíč, květen 2009 Výroční zpráva o činnosti Západomoravské vysoké školy Třebíč,

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2012 /po změnách a navýšení/ Východiska pro zpracování institucionálního rozvojového plánu jsou Dlouhodobý záměr

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Havířov, květen 2009 OBSAH Obsah 2 Předmluva 3 1 Úvod 4 2 Kvalita

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

- 1 - Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2010/2011. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00

- 1 - Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2010/2011. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2010/2011 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 111 e-mail

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

Fakulta informačních technologií

Fakulta informačních technologií ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Výroční zpráva o hospodaření 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty informačních technologií

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Výroční zpráva. Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem. za rok 2005

Výroční zpráva. Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem. za rok 2005 Výroční zpráva Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem za rok 2005 1. Úvod... 6 2. Organizační schéma a vedení fakulty... 8 2.1 Struktura fakulty... 10 3. Složení orgánů

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 V Olomouci dne 17. 5. 2010 Zpracovali: prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. rektor RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA prorektor pro pedagogické

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti duben 2014 Praha vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA. POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA. POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 1 Předkládá: Doc. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc. rektor ARC VŠPSV Schváleno:

Více

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze únor 2013 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2010 1. Úvod Předmětný dokument je vypracován v souladu s Aktualizací Dlouhodobého záměru Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006-2010 pro rok 2010

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012)

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Nejnovější nabídky od AIA i programu Erasmus LLP naleznete na: www.mechatronika.cz Akademická informační agentura (AIA)

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více