Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23"

Transkript

1 Obsah Úvod... III 1 DEFINICE ŽIVNOSTI SOUSTAVNÁ ČINNOST SAMOSTATNOST PROVOZOVANÉ ČINNOSTI PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI VLASTNÍM JMÉNEM PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI ZA ÚČELEM DOSAŽENÍ ZISKU ČINNOST PROVOZOVANÁ NA ZÁKLADĚ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ ČINNOSTI, KTERÉ NEJSOU ŽIVNOSTÍ PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ SHRNUTÍ PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI FYZICKÉ OSOBY TUZEMSKÉ FYZICKÉ OSOBY OBECNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI DOSAŽENÍ VĚKU 18 LET ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM BEZÚHONNOST NEDOPLATKY ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI PRŮMYSLOVÝ ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI PŘEKÁŽKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI - NEGATIVNÍ VYMEZENÍ PODMÍNEK KONKURZ ZÁKAZ ČINNOSTI ODST.6 ŽZ PROMINUTÍ NEDOSTATKU PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...43 V

2 2.1.2 ZAHRANIČNÍ FYZICKÉ OSOBY ROZDÍLNOST OD TUZEMSKÝCH FYZICKÝCH OSOB PRÁVNICKÉ OSOBY ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE KDO JE ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE PODMÍNKY PRO VÝKON FUNKCE POZITIVNÍ VYMEZENÍ PODMÍNEK NEGATIVNÍ VYMEZENÍ PODMÍNEK OBLIGATORNÍ USTANOVENÍ FAKULTATIVNÍ USTANOVENÍ PROCESNÍ PODMÍNKY PRO USTANOVENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE A UKONČENÍ JEHO ČINNOSTI CO JE PODSTATNÉ DRUHY ŽIVNOSTÍ OHLAŠOVACÍ ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ ŽIVNOSTI VOLNÉ OHLAŠOVACÍ ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ PROKAZOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI DOKLADY OHLAŠOVACÍ ŽIVNOSTI VÁZANÉ PROKAZOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI PROKAZOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI CO JE DŮLEŽITÉ ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ POVAHA ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ ÚZEMNÍ ROZSAH PROVOZOVNA DEFINICE PROVOZOVNY...81 VI

3 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ ČINNOSTI V PROVOZOVNĚ NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ OZNAČENÍ PROVOZOVNY OBECNÉ OZNAČENÍ PROVOZOVNY PROVOZOVNY URČENÉ PRO SPOTŘEBITELE AUTOMATY SLAVNOSTI A SPORTOVNÍ AKCE TRŽNICE ZÁKAZ VÝKONU ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ OBCÍ PŘEDMĚTOVÝ ROZSAH MALOOBCHOD A VELKOOBCHOD VÝROBNÍ ČINNOST NEPŘENOSNOST VÝJIMKY - FYZICKÁ OSOBA VÝJIMKY - PRÁVNICKÁ OSOBA VÝJIMKY - PRIVATIZACE VZNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ OHLAŠOVACÍ ŽIVNOSTI OHLÁŠENÍ FYZICKÁ OSOBA NÁLEŽITOSTI OHLÁŠENÍ PŘÍLOHY OHLÁŠENÍ ČESKÁ FYZICKÁ OSOBA CIZÍ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA NÁLEŽITOSTI OHLÁŠENÍ PŘÍLOHY OHLÁŠENÍ DALŠÍ ZÁSADY VYDÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉHO LISTU OHLÁŠENÍ JE BEZ VAD OHLÁŠENÍ MÁ VADY ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ OHLÁŠENÍM NEVZNIKLO ZAHRANIČNÍ FYZICKÁ OSOBA, KTERÁ JE POVINNA VII

4 DOLOŽIT DOKLAD O POVOLENÍ K POBYTU PRODLOUŽENÍ LHŮTY K VYDÁNÍ ŽÍVNOSTENSKÉHO LISTU ZRUŠENÍ ŽIVNOSTENSKÉHO LISTU CHYBY V PSANÍ KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI ŽÁDOST O KONCESI FYZICKÁ OSOBA NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI PRÁVNICKÁ OSOBA NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI VYDÁNÍ KONCESNÍ LISTINY ŽÁDOST JE BEZ VAD ŽÁDOST MÁ VADY ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD KONCESNÍ LISTINU NEVYDÁ PRŮKAZ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST KONCESNÍ LISTINA OSVĚDČENÍ ZMĚNA ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ ZMĚNA ZNAKŮ CHARAKTERIZUJÍCÍ PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI PRŮMYSLOVÝM ZPŮSOBEM OZNÁMENÍ ZMĚN PODNIKATELEM ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI OZNÁMENÍ ZMĚN ŽIVNOSTENSKÝM ÚŘADEM NOVELIZACE - ZMĚNA PODMÍNEK ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ SMRT PODNIKATELE ZÁNIK PRÁVNICKÉ OSOBY UPLYNUTÍ DOBY VÝMAZ ZAHRANIČNÍ OSOBY VIII

5 4.5.5 PODLE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU ROZHODNUTÍM ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU CO SI ZAPAMATOVAT ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK CO NEZAPOMENOUT CENTRÁLNÍ REGISTRAČNÍ MÍSTO HISTORIE MOŽNOSTI PODNIKATELE JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ POVINNOST OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU SHRNUTÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD FYZICKÉ OSOBY PRÁVNICKÉ OSOBY DŮLEŽITÉ INFORMACE KONTROLNÍ ČINNOST ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA NEOPRÁVNĚNÉ PODNIKÁNÍ SANKCE PRAVIDLA UKLÁDÁNÍ SANKCÍ BLOKOVÁ POKUTA CO JE PODSTATNÉ IX

6 9 Závěrem Návod jak začít podnikat podle živnostenského zákona v krocích..191 Judikatura Seznam literatury Použité právní předpisy Zkratky Rejstřík X