Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce Principy e governmentu a jeho realizace ve vybraných státéch Aliaksandr Dubrovin

2 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Hlavní specializace: Podnikové informační systémy Aliaksandr Dubrovin Principy e governmentu a jeho realizace ve vybraných státéch Bakalářská práce Vypracoval: Aliaksandr Dubrovin Vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D

3 Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma " Principy e governmentu a jeho realizace ve vybraných státéch" jsem vypracoval samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. V Praze dne 18. prosince Podpis

4 Poděkování Chtěl bych vyjádřit poděkování PhDr. Haně Slámové, Ph.D. za cenné připomínky, odborné rady a podněty k zamyšlení během vypracování bakalářské práce. 4

5 Anotace Informační a komunikační technologie (IKT/IT) umožnily občanům po celém světě, kteří mají být zahrnuti do politického procesu, podílet se na procesu vytváření politiky, a nakonec, k ovlivnění rozhodovacího procesu. Díky informačním a komunikačním technologiím se otevřely nové kanály účasti a komunikace se státem v některých zemích, a to je teď u nich k dispozici pro širokou veřejnost. V mnoha případech po celém světě technologie egovernmentu prokázala potenciál pro změnu společnosti, pro podporu demokracie a to je prostřednictvím zapojení širokého spektra lidí z různých narodů, kulturních prostředí a sociálních vrstev. Práce obsahuje teoretický úvod k problematice, náměty pro vládu při zavedení inovačních řešení, popsání stavu implementace v několika vybraných zemích a oblastech, a následné soustředění se na stav egovernmentu v České Republice. Na záver práce popíšeme obecné očekávání, obavy a perspektivy egovernmentu a edemokracie ve světě. Annotation Information and communication technologies (ICT/IT) enable citizens around the world to be included in the political process, to participate in policy making process, and influence decision making process. Information and communication technologies have opened new channels of participation and communication with the State in some countries, and now they are available to the general public. In many cases around the world demonstrated the potential of egovernment technology to change society for the promotion of democracy and it is through the involvement of a wide range of people from different national, cultural backgrounds and social groups. The work includes a theoretical introduction to issues, ideas for government implement innovative solutions, described the state of implementation in several selected countries and regions and then focus on the state of egovernment in the Czech Republic. Based on the work describe the general expectations, concerns and perspectives of egovernment and edemokracy in the world. 5

6 Obsah Úvod (teoretické základy e Governmentu)... str. 7 Defenice koncepce Hlavní služby 4 hlavní hráči Hlavní oblasti 1. Obecná problematika egovernmentu... str Správné plánování a využívání technologií egovernmentu 2 Sociální dopad nových technologií 3 Byrokracie a egovernment 4 Shrnutí 2. Realizace egovernmentu... str EU 2. India 3. USA 4. Shrnuti 3. Analyza egovernmentu v ČR v roce str Principy, řízení, právní předpisy 2. Komunikaci občana se státem v ČR 3. Czechpoint 4. Datové schránky 5. Registry 6. Shrnuti 4. Závěr (edemokracie, její perspektivy a obavy)... str Přílohy... str Použité zdroje... str. 71 6

7 1Úvod (teoretické základy e Government) 11 Defenice koncepce Definovány obecně, egovernment je proces využivání informačních a komunikačních technologií s cílém podporovat účinnější a efektivnější zprávy, zjednodušovat přístup veřejných služeb, umožnovat lepší přístup veřejnosti k informacím, a zvětšit vládní odpovědnost vůči občanům. [23] egovernment by mohl zahrnovat poskytování služeb přes internet, telefon, komunitní centra, bezdrátové zařízení nebo jiné komunikační systémy. eggovernment je jedním z prvních kroků v procesu, který můžeme brát jako "Evoluci". [31] Ale egovernment není tá věc, která rychle nebo okamžitě a už navždy změní svět poskytování státních a veřejných služeb. Nedůvěřa vládě dnes je rozšířená mezi veřejností a podniky. Státní zaměstnanci jsou často vnímány jako spekulanti. Šíření informačních a komunikačních technologií, přináší naději, že se vláda může změnit a zlepšit. [28] Vlády po celém světě se snaží používat elektronické veřejné zprávy a nové IKT technologie. V každé oblasti zeměkoule z rozvojových zemí do průmyslově slabých statů na té národní a místní úrovni vlády se snaží uvézt důležité informace on line, při pomoci automatizačních procesů co znamená komunikovat s občany elektronicky. [21] 2 Hlavní služby egovernment musí být zaměřen na čtyři hlavní zákazníky: občany, podnikatelské sféry, státní zaměstnance a vládní agentury. egovernment si klade za cíl, aby byla interakce s občany, podniky, státními zaměstnanci, 7

8 vládními agenturami a dalšími subjekty přátelská, transparentní, levná a mezitim efektivní. Při pomoci technologie egovernmentu, budou jednotlivci schopni zahájit jakoukoliv potřebnou žádost o státní službě a následně přijímat některé ze státních služeb hned prostřednictvím internetu nebo nějakých počítačových mechanismů. V některých případech státní služba může být poskytována prostřednictvím jednoho vládního úřadu, ale často jsou služby poskytované místo jedním úřadem v několika úplně různých místech. Jaké jsou specifické typy služeb poskytované prostřednictvím egovernmentu? Čtyři typy služeb egovernmentu existují na dnešní etapě implementace. To je stát občan (G2C), stát podniky (G2B), stát zaměstnanec (G2E), a stát stát (G2G). G2C je zaměřen na veřejnost. Základní služby občanům, které poskytuje technologie egovernmentu jsou obnovení licence, občanky, průkazy, nahlášení narození nebo úmrtí, podání daní z příjmu a další. Občan při se pomoci takových služeb může dostat do sféry vzdělání, zdravotní péče, nemocničních informací, knihoven, katalogů, a podobně. G2B zahrnuje služby výměny dati mezi vládou a podnikatelskou sférou. A to je včetně změn v legislativě, poznámek, pravidel a předpisů. Obchodní služby nabizí získání aktuální informace o podminkách k podnikání, vzniká možnost stahovat jakékoliv formuláře pro úřady, stahovat konkrétní žádosti o obnovení licence, pravidla pro registrace firem, získání povolení, a placení daní. Nabízené služby slouží především pro podporu rozvoje malých a středních podniků. Na vyšší úrovni, G2B služby patří k zadávání veřejných zakázek od vlády k podnikům. Typicky, weby pro veřejné zakázky umožňují kvalifikovaný a registrovaný přistup pro uživatele a prodejce zboží nebo služeb. V závislosti na přístupu, kupující nebo prodávajicí mohou stanovit cenu, podmínky prodeje a další věci. G2B zlepšuje transparentnost a průhlednost řízení, a hlavně umožňuje menším firmám ucházet se o velké projekty ve sféře veřejných zakázek. Systém taky pomáhá vytvářet vyšší úspory pro stát a podniky. A to hlavně přímou komunikace mezi státem a podniky bez pomoci různých agentur nabo agentů. Služby stát zaměstnanec (G2E) je v podstatě specializovaným druhem služeb stát občan, který pokrývá potřeby pouze státních zaměstnanců, jako například poskytování lidských zdrojů, vzdělávání odborniků a dalšího personálu s cílem naučit efektivnimu jednání s občany. Služby stát stát (G2G) obvykle probíhaji na dvou úrovních: na místní nebo vnitrostátní 8

9 úrovni a na mezinárodní úrovni. G2G služby jsou transakce mezi centrální / státní vladou, místní vládou a dalšimi státními agenturami a úřady. Ve stejné době, služby stát stát jsou transakce mezi národními vládami, a mohou být použity jako nástroj mezinárodních vztahů, běžné nadnárodni kominikace a diplomacie. [23] 3 4í hlavní hráči EGovernment by měl obsahovat především 4 skupiny pohledů. Př. 1 Musíme přesně rozumět jejich potřebám a požadavkům. Státní zpráva hlavně potřebuje možnost umístění a aktualizace údajů na oficiálních webových stránkách s dobrou integrací s dalšími internetovými portály, vysokou úrovní bezpečnosti a perfektním designem. Tento názor také obsahuje elektronický podpis, potvrzení místa a osobních údajů. Místní samospráva potřebuje mít možnost komunikovat s občany, prezentovat informace na webu, prezentovat aktuality a důležité noviny a další věci. Samospráva se snaží prosazovat nové technologie. IT firmy predstavují vývoj informačních a komunikačních technologií. V dvacátém prvním století je důležité být moderním, a proto dnes IT firmy maji zájem na rozvoji a prodeji lepších řešení. Dodávka řešení ve většině případů je smlouvu nebo v podobě open sourcových projektů. Občané potřebují snadně navigovatelný web se všemi potřebnými službami, s dobrou mapou portálů, s technicky kvalitním řešením problémů integrace se všemi ostatními vnějšími portály těch agentur, ministerstev nebo úřadů, které mohou být v nějaké konkrétní situaci užitečné. Webové stránky musí obsahovat nejen kontaktní informace a zakladní popis webu, ale úplně všechno použitelné, počínaje všemi možnými formuláři a žádostmi až po informace o spojích a dalších věcech. [16] 9

10 4 Hlavní oblasti E government nabízi velký potenciál přiblížit občany k jejich vládě. Bez ohledu na typ politického systému, stát a veřejnost mají obrovské výhody od zavedení egovernmentu, který zlepší komunikaci mezi občany a vládou. Schematická struktura egovernmentu Př. 2 Různé země se často značně liší v přístupu k implementaci e governmentu. V technickém využití úrovně složitosti technického řešení jsou Spojené státy například na nižší úrovni než Jižní Korea a Tchaj wan. Nejvýše hodnocená implementace e governmentu je v takových státech jako Jižní Korea, Tchaj wan, USA, Singapur, Kanada, Austrálie, Německo, Irsko, Brazílie a Malajsie. Na druhém konci spektra, což znamená na nejhorší úrovni implimentace, jsou v zemích jako Tuvalu, Guinea, Kongo, Mauritánie, Komory, Makedonie, Samoa, Kiribati a Tanzanie. Tyto státy mají vůbec problémy se svými vlastními vládními stránkami na internetu. [16] Statistika po celému světu od roku 2001 až po rok On line služby přistupny na webových strankách. [31] Př. 3 Po celém světě [31]: 10

11 Jenom 50 % Z veřejných internetových stránek nabízi onlinové služby 96 % webových stránek poskytuje přístup k publikacím 70 % webových stránek má vazby na databáze 30 % má ochranu soukromích zásad Jenom 17 % má svou bezpečnostní politiku Jenom 16 % má aspoň nějakou formu přístupu pro zdravotně postižené osoby 50 % internetových stránek státních služeb zajistí překlady do cizích jazyků Kolem 40 % zajistí překlady do angličtiny Jenom 14 % nabízí návštěvníkům možnost personalizace vládní internetové stránky K vyhodnocení stavu implimentace egovernmentu vybereme konkrétní nejdůležitější kritéria funkcionality systému. Tyto kritéria budou ty nejvýznamnější a nejpoužívanější funkce: možnost publikace článků, existence strukturované databáze, možnost publikace zvukových stop, možnost publikace videí, podpora cizích jazyků, existence reklamy, existence uživatelských poplatků, přístup pro zdravotně postižené, funkce zásad ochrany osobních údajů, existence bezpečnostní politiky, podpora elektronických podpisů, možnost platit pomocí kreditních karet, kontaktní informace za pomoci e mailu, možnost psát komentáře, možnost aktualizace e mailem a možnost personalizace na internetových stránkach. Podle těchto charakteristik je špičková země Jižní Korea. K dalším špičkovým zemím podle těchto charakteristik patří: Tchaj wan, Spojené státy, Singapur, Kanada, Austrálie, Německo, Irsko, Dominikánská republika, Brazílie a Malajsie. [17] Podle etapy vyvoje: 11

12 Př. 4 Rozdíly podle regionů [32]: Existují významné rozdíly v oblasti e governmentu v regionech světa. Při pohledu na celkový e government podle regionů, na prvním místě je Severní Amerika s nejvyšším skórem (53,1 procent), potom následuje Asie (39,7 procent), potom ostrovy v Tichém oceánu (39,0 procenta), Západní Evropa (37,2 procent), Jižní Amerika (33,3 procenta), Střední východ (32,3 procenta), Jižní Amerika (31,2 procenta), Rusko a Střední Asie (31,2 procenta), východní Evropa (30,1 procent) a Afrika (26,3 procenta). [17] V této tabulce je ukázka stavy egov od roku 2001 do 2008 podle regionů [32]. 12

13 Př. 5 V této tabulce je ukázka padesáti států s nejlepší urovní implementace egovernmentu v roce 2008 [32]. Př. 6 13

14 Z pohledu Vyšehradského regionu lze konstatovat, že stav v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku se blíží průměru EU nebo ho v některých ukazatelích dokonce překračuje. [8] egovernment v Centralní Evropě [25]. P ř. 7 edemokracie [25]. P ř. 8 14

15 Počitačová gramotnost [25] P ř. 9 Nedostatky zatím přetrvávají ve vybavenosti domácností, i přes nejvyšší investice ze všech vyšehradských zemí je ČR v tomto sektoru zatím stále pod úrovní EU. Lépe jsou na tom Maďarsko a Slovensko, o něco horší ukazatele vykazuje Polsko. [13] 15

16 1 Obecná problematika egovernmentu 1 Správné plánování a využívání technologií egovernmentu. Zkusíme stanovit požadavky pro existenci elektronické veřejné zprávy v moderním světě. Z pohledu občana: Rychlost V dnešní době většina uživatelů internetu tráví velkou část svého času na dobu čekání online. Čeká na připojení na webové stránky, čeká na nahrání stránky, čeká na stažení softwaru. V dnešním digitálním věku by měli internet, software, hardware a webové technoligie poskytovat potřebnou rychlost pro uživatele. V posledních 5 letech se tato situace výrazně zlepšila a směřuje k potřebné úrovni. Vždy on line Ještě nedávno jsme měli složité připojeni dial up, v některých zemích to existuje dodnes. Webové stránky a aplikace často mizely a znovu se objevovaly a to v závislosti na zatížení sítě. Dnes to znamená, že občané a podniky budou mít kvalitní a okamžitý přístup ke službám a to kdykoliv. A to ted už nezávisí jaký čas, nebo jakou pracovní dobu má úředník. Pokud úřady a další agentury mají obvykle pracovní dobu 7 10 hodin denně, moderní technologie kominikace například při pomoci on line videokonference mohou být k dispozici kolem 50ti hodin každý týden úplně zdarma z domova a to by byl už skvělý pokrok ve vývoji komunikace občana s vladou. Možnost připojení k síti kdekoliv Mluvíme o přítomnosti počitačů, mobilních a počítačových zařízení prakticky všude aby k nim měli rychlý přístup, což si v posledních 3 5 letech není tak těžké představit a už dnes částečně vzniká. Například už dnes elektronika pro některé automobily stojí více, než ostatní mechanické součásti. Už dnes máme bezdrátový přístup v restauracích a hotelech, máme možnost připojení přes telefon, máme velký počet internet café a tak dále. Technologie je součástí ž ivota Dnes se lidé přizpůsobují novým technologiím. Často je obtížné používat nové technologie. Ale dnes mnohé z existujících technologií přizpůsobují uživatelům a jsou mnohem intuitivnější než před pěti lety. Cíl vytváření intuitivnich technologií a systémů je takový, abychom si neuvědomovali, že je používáme. Aby použivání bylo přirozené a usnadňovalo nám život. Inteligentní systémy budou poskytovat ne všechny možné služby najednou a jenom ty, které jsme už užívali a používáme často v každodenním životě. Systém má 16

17 možnost si pamatovat poslední využité funkce. Což je docela inteligentni a moderní přistup, který nám usnadňuje rychlý výběr funkcí. Inteligence Dnes jsou informace na internetu do značné míry nestrukturované. Objevují se nové standardy pro kódování webových stránek takovým způsobem, který stanoví rámec pro stránky, stanovuje podmínky používání metadat a tak dále. Inteligentní technologie, spolu se zvýšením výkonu počítače, umožní poskytovaní informací, přesně té, kterou potřebujeme. Rozhraní budou přizpůsobeny jejich potřebám a přáním. Dnes existují nové metodiky, které nedávno vznikly pro vývoj intelegence v systémech a technicky to je často řešeno za pomoci ontologie, semantiky a semantických webů, což je na slabé úrovni ve webu 2.0 ale v budoucnosti na úrovni webu 3.0 určitě budou moci zlepšit navigaci a inteligentní hledání informací. Snadnost E government není jen procesem vytváření portálů státních služeb. Existující systémy potřebují inteligentní modernizace a technické aktualizace. Otevřené standardy a otevřené systémy zajistí, že informace jde normálně z jakéhokoliv úřadu nebo oddělení a dostává se k uživateli, který o tu informaci požádal. Systém dělá tuto práci za nás a občan dostává rychlý, hotový výsledek snadným způsobem. Důvěryhodnost Dnes je jedním z hlavních účelů internetu ochrana osobních údajů. To je jedna z nejdelůžitejšich funkcí egovernmentu, kterou hlavně potřebuje zákazník. Obava, že hackeři dostanou přístup k osobním údajům je v dnešním světě dost realistická. Bez ohledu na kvalitu, rychlost a design portálu uživatel nikdy nezačne používat bez své vlastní důvěry, že tento portál může ochránit jeho osobní údaje a to hlavně údaje pasu, rodného čísla, hesel a údajů kreditních karet. Pro uživatele existuje reálná obava, že jeho údaje může někdo dostat a zneužít. V případě kreditní karty má obava docela konkrétní peněžní hodnotu. Riziko, podle uživatelů, je větší než spokojenost se skvělým designem nebo s dobrou strukturizací portálu. To není těžké pochopit a proto by ochrana údajů měla být jednou z hlavních cílů projektu egovernmentu a všech dalších vládních webových iniciativ. [19] Z pohledu vlády, která vytváří nový systém elektronické veřejné zprávy: Integrovanost podporuje snadnou komunikaci za pomoci počítače. Většina vlád už dnes rozumí, že poskytování efektivních služeb občanům by mělo být nezávislé na organizační struktuře. Někteří to nazývají portál s jedním oknem. Tento přístup je navržen tak, aby občané měli přístup ke službám aniž by museli vědět, které oddělení zpracovává určité služby. 17

18 To pracuje tak, že místo seznamu jednotlivých oddělení, budou moci občané najít ihned seznam všech služeb, a vybírat ze seznamu bez ohledu na to jak tyto různá oddělení spolupracují mezi sebou. Vertikalní a horizontalní integrace [23] Př. 10 Nové technologie podporují hospodářský růst. Egovernmentu v digitálním věku má přímý vliv na hospodářský rozvoj a obecně má pět oblastí vlivu využití v malých, středních a velkých firmach, v oblasti vzdělávání, v oblasti inovace a v průmyslu založeném na moderních technologiích, v oblasti rychlého přístupu k informacím pro občany a v oblasti vlády s moderním a přátelským vzhledem v internetu. Vliv egovernmentu na hospodářský rozvoj, by měl nazačátku být zaměřen na velké korporace s cílem usnadnit budování zavodů a vytváření pracovních míst. Ačkoli dnes je egovernment ještě více zaměřen na malé a střední firmy, vliv který má v moderním světě na společnost je po celém světě docela velký. Nové technologie podporují demokracii a občanská práva. Musíme pochopit, že nemůže existovat jednotlivá technoligie egovernmentu bez kompletní pozornosti na moderní svět a na demokracii v moderním světě. Využití nových technoligií v oblasti demokracie a občanských práv může spojovat velké spektrum služeb přístupných on line a to začínajícími volbami, veřejným míněním, komunikací vlády s občany, připojení k bezdrátovým a dratovým sítím a tak dál až po podporu přijetí nových zákonů a zlepšení legislativní báze v moderním světě. Už John Locke a Thomas Jefferson říkaly, že základním kamenem a hlavním problémem demokracie je informováni a angažování občanů. A zpřístupňování informací online je docela velký pokrok na podporu demokracije a občanských práv a svobod. 18

19 Nedílnou součástí moderního světa jsou e komunity. Demokratická společnost funguje dnes docela komplikovaným způsobem a musí obsahovat zakladní oblasti, jak veřejnou bezpečnost, veřejné zdraví, čisté parky a rekreaci, státní politiku na podporu mládeže tak další věci. Základní kvalita života včetně vzdělávání, zdravotní péče a sociální podpory starým lidem je dobrou ukázkou úrovně vývoje státu a tu iniciativy typu egovernment zlepšují obyvatelstvu důvěrohodnou informací a rychlým přístupem ke všem službam. Školáci, studenti, senioři, sportovci, lékaři a všichni další jsou součástí společnosti našeho obyvatelstva a podporou těchto komunit, informovaním, poskytováním služeb, komunikací vlády a komunit a považováním jejich mínění je velice delůžitou součastí vývoje demokracie, vývoje vlády ke které lidé opravdu budou mít důvěru.a to všechno musí obsahovat strategie egovernmentu při zavádění a implemetaci nových technologií. Potřeba m ezivládní komunikace. Na globální úrovni, vládní orgány začínají bojovat proti globálním problémům. Dnes je v jednotlivých zemích rostoucí potřeba integrovat národní, státní a místní vládní činnosti, služby a technologie. Občané a podniky potřebují komunikovat se všemi úrovněmi státní zprávy. Proto se každý jednotlivý e government projekt musí zabývat mezivládními vazbami a integracemi. Politika životního prostředí. Vytvoření právního rámce je dalším pilířem úspěchu e governmentu. Mnoha ze starých zákonů musíme změnit. Taky budeme potřebovat některé nové zákony. A tyto zákony se budou týkat velkého okruhu oblastí, včetně zdanění, digitálních podpisů, autentizace, duševního soukromí, digitální propasti, mezinárodního obchodu, integrace, restrukturalizace a telekomunikací a mnoha dalších a to na místní, národní i mezinárodní urovni. Výzvou a velkou překážkou při zavádění a implementaci egovernmentu se může stát a určitě stane to, že ani odborníci ani zákonodárci většinou necítí delůžitost legislativní báze a často daleko ne všichni z nich mají potřebné znalosti pro to, aby hned pochopily všechny problémy a prijali docela radikální rozhodnutí začít provádět všechny potřebné organizační, strukturální a legislativní změny. [19] Internet nové generace je dnes potřebou. To je hlavní krok pro vývoj všech dalších internetových programů a iniciativ včetně egovernmentu. Když si představíme, miliardy lidí připojených k internetu a to jak bezdrátovým a drátovým způsobem, za pomoci mobilních telefonů, nebo pomocí různých dalších mechanizmů, tak uvidíme možnost dalšího vývoje iniciativ podobných egovernmentu a to jak komunikací například při pomoci videokonference spojení s místní vládou, úředníkem v obecním úřadu tak komunikací s ním 19

20 přes mikrofon hned z domova. Takže jestli opravdu budeme moci poskytnout rychlý internet všude, tak budeme mít dobrý základ pro fantastický vývoj v dané oblasti, oblasti moderní demokratické společnosti kde každý občan má svůj názor na situaci a může se bez problémů zůčastnit procesu státní nebo místní politiky. [25] To je jak ve prospěch občanů a vlády, protože občas uředníci dlouho nemohou najít skvělé nápady, tak je to ve prospěch státu a celé demokratické společnosti. To je budoucnost egovernmentu jestliže budeme mít základní technickou infrastrukturu. Teoretický přístup, etapy vývoje egovernmentu [24] Př Sociální dopad nových technologií Sociální dopad od zavedení nových technologií se také musí brát vážně. 20

21 Záznam uživatelů internetu o egovernment podle eurostatu. Př. 12 Musíme zavádět nové technologie tak, aby zlepšení pro jedneho občana nezhoršilo postavení jiných občanů. Na začátku zkusíme vysvětlit hlavní problematické okruhy, které mohou vést k negativnímu sociálnímu dopadu. Pro každý problematický bod zkusíme ve zkratce navrhnout řešení. Silné vztahy v oblasti veřejné zprávy často nedávají možmost provádět velké administrativí, kulturní, strukturální nebo strategické změny. Řešením jsou změny v legislativě na podporu nových technologií, přesvědčení všech subjektů v potřebu modernizace a elektronizace práce a to hlavně personálu úřadů a státních agentur. V tomto bodě je základem správné plánování, zavedení inovací a vůdčí síla státu.pozornost je třeba věnovat optimalnim modernim organizačním zlepšením, internetovým procesům, inovacím, kulturním rozdilům, a hlavně obavám a obecnému odporu ke změnám. Například pro lepší přijetí nových technologií personálem je zavedení sertifikace personálu a podpora výuky personálu novými metodami práce.v oblasti veřejné zprávy je potřeba znalostí nejenom na organizační, ale také na individuální úrovni. Mezi subjekty musí být hlavě důvěra, spolupráce a kooperace. 21

22 Všichni občané a podniky by měli být zahrnuty do elektronické veřejné zprávy. Budou nutné nástroje a mechanismy k dosažení a měření spokojenosti zákazníků.je potřeba zajistit infrastrukturu, ochranu soukromých informaci ve vztahu ke všem hráčům, stejně jako pro důvěru obyvatelstva k elektronické veřejné zprávě. Musíme podporovat počítačovou gramotnost s naším obyvatelstvem. [28] 3 Byrokracie a egovernment IKT není jen nástroj pro transformaci byrokracie do moderní normálně fungující organizace, ale je to také nástroj pro zlepšení úrově fungování byrokracii a zlepšení kvality její práce. [30] Informační a komunikační technologií od roku 1980 byly navrženy a realizovány pro poskytování vhodných nástrojů a řešení práce personálu v dnešní organizaci, která zřejmě má svou byrokracii. Kancelářské automatizační vybavení, databázové systémy, manažerské informační systémy, systémy pro podporu rozhodování, integrované informační systémy dnes existují pro podporu a zefektivněni běžné práce personálu a tím změnšují účinek byrokratických procesů na konečného uživatele služby. Tím samým IKT systémy zvyšuji úroveň kontroly kvality práce personálu, dělají práci transparentnější a levnější z možností monitorování běhu práce. Egovernment je jednoznačnou specifickou formou vlády se svými specifickými vlastnostmi určenými k dosažení velmi konkrétních cílů. Jde o organizace procesů kde je docela velká kontrola práce administrativních projektů, práce úředníků, tímto se však taková forma byrokracie liší od tradičního byrokratického systému. Tyto všichny předpisy a standarty přinuti jakoby takovou byrokracii pracovat na potřebné úrovni a to je určitě lépe než ta tradiční byrokracie kterou ani občan, ani vláda normálně kontrolovat a koordinovat nemůže. Bylo by určitě nejlepší, že když byrokracii nemůžeme zničit tak ji musíme naučit a přinutit normálně pracovat ve prospěch občanů. A to je asi nejlepší řešení pro takovou starou a nepříjemnou zálěžitost jako je slabá motivace úřednického personálu dělat dobře svou práci. [28] Informační a komunikační technologie musí být chápána jako nástroj pro udržení stávající administrativní organizační formy. 22

23 E government musí být chápán jako poskytování veřejných služeb v souladu se základními všeobecnými zásadami neosobnosti, rovnosti a spravedlnosti. Tyto zásady se odehrávají v byrokratické instituci prostřednictvím prosazováním standartizovaných norem a rolí, které přesně definuji, jak a kdy ony mají konkrétní služby poskytovat občanům. [21] Projektování informačních systémů přispívá k dodržování norem, standardů a předpisů kvality služeb. Zavádění informačních technologií přinutí personál pracovat kvalitněji a z druhé strany infromační a komunikační technologie práci usnadní tak, že můžeme očekávat, že pro konečného uživatele bude úroveň služeb dvakrát vyšší než dnes. Pro personál se také po nějakém čase stane práce snadnější než měli předtím a jejich obavy z nových technologií časem zmizi. [28] 4 Shrnutí Na závěr kapitoly, řeknu svoje hlavní náměty k rozmyšlení. Dnes inovace a inovativní řešení už obejít nemůžeme a nemusíme. Realizace kvalitního systému nám může velice usnadnit život. Ale při zavádění jakekoliv inovace musíme hlavně pochopit co očekává zákazník, co očekává vláda, jaký sociální dopad může nastat a jaký může nastat sociálná odpor inovací. Zavedení kvalitního systému může mít skvělou funkcionalitu ale rozmyšlení o sociálním dopadu trvalo krátce a v důsledku je velký odpor a nespokojenost ze strany zakazníků.všechny státy jsou různé a potřebují různé systémy ale můžeme a musíme pochopit obsah hlavních funkcionalit o světové tendenci v oblasti egovernmentu. V jakémkoliv případě, při zavedení opravdu skvělého řešení nebo levnějšího a slabšího musíme očekávat odpor ze strany veřejnosti. Musíme chápat že spolecnosti jsou z pravidla více konzervativní a žádné inovace přijímat nechtějí. Kromě toho může nastat záměrný odpor k implementaci egovernmentu a to jak ze strany birokracie nebo spekulantů. 23

24 2 Realizace egovernmentu 1 EU K ontext : EU je jedinečné hospodářské a politické partnerství 27 demokratických evropských zemí. Evropská unie byla založena nedlouho po druhé světové válce s cílem zajistit v Evropě mír, stabilitu a prosperitu. Aktuálními prioritami EU jsou růst a zaměstnanost. Cílem unie je zvyšovat svou konkurenceschopnost při současném zajištění sociální odpovědnosti a udržitelného rozvoje. EU úzce spolupracují v oblasti obchodu a rozvojové politiky. Unie rovněž rozvíjí společnou zahraniční i obrannou politiku. Jednotný trh patří k největším úspěchům EU. Občanství EU zahrnuje řadu základních a politických práv, včetně práva volně cestovat, žít a pracovat kdekoli v EU. Evropská unie chce mít nejdynamičtější světovou znalostní ekonomiku. To znamená, že musí výrazně investovat do výzkumu, do vzdělávání a odborné přípravy, které lidem tyto nové znalosti zpřístupňují. Důležité je zejména školení pracovníků v dovednostech týkajících se informačních technologií a také zajištění snadnějšího a rychlejšího přístupu k internetu pro školy, podniky a domácnosti. Prosperující ekonomika potřebuje, aby lidé pracovali déle a aby se v průběhu svého pracovního života učili novým věcem. Klíčovým slovem je celoživotní vzdělávání. Počet dospělých navštěvujících školicí kurzy v EU roste v roce 2006 to bylo 9,6% lidí ve věku od 25 do 64 let. V boji za hospodářský úspěch na celosvětovém trhu čelí Evropská unie tradičním soupeřům, jako jsou Japonsko a Spojené státy, ale i novým, jako je Čína a Indie. Stále více firem i domácností po celé EU má připojení k internetu a právě na internetu se také v neustále rostoucí míře odehrává i podnikání, čímž se zvyšuje efektivita. Do roku 2007 měla připojení na internet již většina podniků a 54 % domácností z 27 členských států EU. Mezi jednotlivými zeměmi však existují hluboké rozdíly. Například v Nizozemsku mělo v roce 2007 přístup k internetu 83 % domácností, zatímco v Bulharsku jejich počet dosahoval pouhých 19 %. Jednou z priorit EU je zajistit všem občanům rychlý a spolehlivý přístup k internetu a umožnit jim osvojení dovedností, které jsou k práci s informační technologií potřeba. Digitální propast mezi obyvateli různých států a regionů je potřeba snížit. [8] 24

25 Cílem EU je investovat mnohem více do výzkumu, aby nakonec na výzkum a vývoj vydávala stejné prostředky jako Spojené státy a Japonsko. Japonsko v roce 2004 investovalo do výzkumu a vývoje částku odpovídající 3,15% jeho hrubého domácího produktu (HDP), USA 2,67% a EU v průměru 1,83%. Hlavní evropské strategie v oblasti IKT/IT [8] : 1) Lisabonský summit březen ) Akční plán eeurope ) Akční plán eeurope ) Akční plán kandidátských zemí ) i Europe ) A Green Knowledge Society 2009 Iniciativu eeurope vyhlásila Evropská komise v prosinci 1999 a Evropská rada ji schválila v Lisabonu v březnu Projekt, pod názvem eeurope Informační společnost pro všechny, tvoří součást lisabonské strategie, který stanoví pro Evropskou unii cíl stát se do roku 2010 nejvíce konkurenceschopnou a nejdynamičtější ekonomikou světa, založenou na znalostech. Evropská komise vyhlasila iniciativu eeurope, v roce 2000 s cílem urychlit přechod Evropy 25

26 na znalostní ekonomiku, a uvědomit si potenciální výhody pro všechny občany nových služeb informačního věku. První fáze byl akční plán eeurope 2002, která se zaměřuje na zvýšení konektivity a rychlosti internetu. To zahrnovalo až 64 cílů, které máji být dosaženy do roku Většina z nich byly úspěšně dokončeny. [15] V červnu 2002 Evropská rada zahájila druhou fázi akčního plánu eeurope 2005, který se zaměřil na využívání širokopásmových technologií. Cílem bylo poskytování online služeb ve veřejném a soukromém sektoru. Iniciativa eeurope má za hlavní cíle [15]: 1) Přivést každého občana, každou domácnost, podnik a úřad do digitálního věku 2) Vytvořit Evropu s digitální gramotností a s podporou podnikatelské kultury 3) Zajistit podporu informační společnosti a její sociální inkluzivitu Hlavní kroky v tomto plánu jsou zaměřeny na stimulování rychlejších, levnějších, a bezpečných internetových služeb, a zajištení investic a uplatnění lidských zdrojů v této internetové oblasti. 26

27 Ceny na internet v Evropě v roce 2001 podle eurostatu. Př. 13 Hlavním cílem akčního plánu bylo: odstranění zbývajících překážek na modernizaci infrastruktury a zavádění nových systemů, a to zejména v okrajových oblastech. 27

28 Počet uživatelů internetu v porovnání s majeteli počitač. Př. 14 Další cíle byli: odstranění regulačních překážek bránících rozvoji nových služeb, podpora veřejného sektoru, podpora využití možností vysokorychlostního připojení, zlepšení kvality veřejných služeb, vytváření prostředí pro podporu podniků (pro přijetí IKT a možnosti investice do e commerce). [10] Od června 2001 následuje akční plán eeurope+, který má urychlit modernizaci hospodářství kandidátských zemí a zvýšit globální konkurenceschopnost. V létě 2002 přijala Evropská rada na svém setkání ještě další akční plán eeurope Nový akční plán se v zásadě zaměřuje na rozvinutí širokopásmového přístupu při optimálních cenách, dále na podporu bezpečnosti sítí a na lepší využívání informačních technologií v orgánech veřejné správy. eeurope 2005 byl založen na uznání, že vysokorychlostní připojení, stimuluje využití internetu tím, že umožňuje používání více vyvinutých aplikací a služeb. 28

29 Investice do inovací v oblasti IKT v roce 2002 [25]. Př. 15 Cílem eeurope 2005 je posílit zpětnou vazbu mezi modernizací infrastruktury a rozvoje služeb. EEurope 2002 Akční plán eeurope 2002 byl přijat členskými státy na setkání Evropské rady v roce 2000, a obsahoval hlavně tři oblasti [15]: 1) levnější, rychlejší a bezpečnější internet 2) investice do lidí a dovedností 3) stimulace využívání internetu Jeho výsledky byli shrnuty v závěrečné zprávě v únoru Iniciativa byla doplněna o akční plán eeurope + pro kandidátské země. 29

30 Veřejné elektronické služby pro občany v roce Př. 16 Veřejné elektronické služby pro podniky v roce Př. 17 Finanční podpora pro realizaci byla z programu PROMISE. Program eeurope 2002 byl velmi úspěšný a hlavně pomohl členským státům přijmout právní rámec pro elektronické komunikace a elektronické obchodování. [18] Nicméně, zavadení efektivního využívání internetu nemohlo být tak rychlé, a proto následná 30

31 politika přesunula pozornost spíše na podporu efektivního využívání IKT prostřednictvím dostupnosti atraktivních služeb na podporu organizačních změn. egovernment by mohl proměnit starou organizaci veřejného sektoru a zajistit rychlejší služby. To může zvýšit efektivnost, snížit náklady, zvýšit transparentnost a urychlit standardní administrativní procesy pro občany a podniky. Elektronický přístup hlavně vede k urychlení přechodu k informační společnosti. Přechod na elektronické interakce jsou hlavní změny vnitřního fungování správních orgánů. A proto je výzvou řádně se zamyslet nad organizační strukturou úřadů a nad zlepšením elektronické výměny informací. Všechny země EU by měly podporovat používání IT pro podporu efektivity a otevřenosti služeb evropským občanům. Kromě toho, nové aplikace mají obrovský potenciál na podporu inovativních řešení. Eeurope2005 Informační společnost se stala realitou v Evropské unii s přijetím eeurope Níže jsou uvedeny některé klíčové čísla pro rok 2004 podle eurosatu: 83% obyvatel EU 25 je průměrná míra rozšíření GSM 43% domácností EU 25 je průměr pro přístup k internetu 89% všech podniků v EU 25 zemí, mají přístup k internetu 87% velkých podniků v EU 25 (250 + zaměstnanců) má širokopásmový přístup k internetu 85% populace EU 15 má širokopásmové pokrytí přes DSL 8,6% obyvatelstva EU 25 má širokopásmový přístup k internetu 40% všech základních veřejných služeb jsou k dispozici on line s plnou interaktivitou Společenský dopad IKT roste souběžně s jejich zvyšující dostupností. Existuje široká politická shoda o potenciálu IKT na přímý ekonomický dopad. A proto výzvy veřejného pořádku jsou hlavě ve třech oblastech: 1) sociální začleňování všech občanů 2) kvalita a způsoby dodaní veřejných služeb 3) kvalita životního a pracovního prostředí 31

32 Uživatele egovernmentu podle pohlaví v roce 2001 podle eurostatu. Př. 18 Běžné evropské konzultace s členskými státy se snaží nastavit prioritu v těchto třech klíčových oblastech. Proto by měla politická iniciativa zavést komplexní politický přístup, obsahující [18]: 1) Strategický politický rámec obsahující otázky: dostupnosti IKT zařízení, přátelského rozhraní služeb a počítačové gramotnosti 2) Řešeni operativních problémů týkajících se interoperability, infrastruktury, řešení správy identit a ochrany osobních údajů 3) Podpora kvality života a životního prostředí Tyto oblasti mužeme rozvíjet pomocí právních předpisů, finanční podpory a běžné komunikace občanů s vládou. A proto je nutné, aby soukromý sektor podporoval nové 32

33 iniciativy. Progres ve vývojí estatu a ezdraví v roce Př. 19 A konečně očekáváme širší využití sociálně ekonomických a kulturních výhod, což povede k zlepšení obchodování, zvyšování dostupu a kvality veřejné služby, ke stimulaci komunikace občanů mezi sebou a vládou a nakonec podpora lidských a politických práv.[11] Služby použivané nejčastěji v EU a statistika k tomu: Placení daně [17]: 33

34 Př. 20 Hledání práce [17]: Př. 21 Jedním z nejnovějších dokumentů v rámci nového lisabonského cyklu řízení EU je i2010. Tento dokument spolu s Lisabonskou strategií klade důraz na ekonomický růst, solidaritu a všeobecnou zaměstnanost. Přičiny užití unternetu [17] 34

35 Př. 22 Důvěra eslužbám v Evropě [17]. Př. 23 i2010 musí přispět k tomu, aby se Evropa stala přitažlivější pro investice do podniků a jejich služeb založených na znalostech. [8] Spokojenost s kvalitou egovernmentu v EU [18] 35

36 Př. 24 Dnešní etapa vývoje Evropské Unie a IKT/IT začíná rokem 2010 a nazývá se Green Knowledge Society Projekt eunion Tato etapa by měla vycházet z dosažených znalostí a zkušeností v oblasti IKT v EU a staví za cíl řešení problémů, které jsme nestihli řešit během projektu i2001 a konečně podporovat znalostní, inovační, demokratickou Evropu. [8] 2 Indie Kontext: Indie, oficiálním názvem Indická republika rozkládající se na Indickém subkontinentu v jižní Asii. Na východě Indie hraničí sbangladéšem (4053 km) a Barmou (1463 km). Na severu a severovýchodě hraničí s Čínou (3380 km), Bhutánem (605 km) a Nepálem (1690 km). Na severozápadě sousedí s Pákistánem (2912 km). Z jihozápadu, jihu a jihovýchodu omývá indické břehy Indický oceán. Indie je sedmá největší země světa s více než miliardou obyvatel a druhá nejlidnatější země na světě. Indie je země, ve které žije velké množství různých etnických skupin a hovoří se v nich 36

37 tisíci jazyky a nářečími. Z politického hlediska jde o svazový stát s demokratickým, parlamentním zřízením. Je členem Commonwealthu, má jaderné zbraně a disponuje vlastním kosmickým programem. Její ekonomika vykazuje po Číně největší růst na světě a je považována za regionální mocnost. Indická republika je rozdělena na 28 spolkových států s vlastní volenou vládou, 7 svazových teritorií včetně území hlavního města a téměř 593 okresů. Indie na rozdíl od velké části Evropy nemá problém se stárnutím obyvatelstva. Pyramida populace je velmi odlišná, většina populace je mladší 25ti let. Kromě toho, Indie používá termín egovernance, na rozdíl od elektronické veřejné správy, což má smysl jako vývoj moderní demokracie a nejenom komunikace vlády s občanem jak je to běžně chápano v Evropě. 'Mapování sousedství' je projektem 20ti škol v rámci okresu v Almora Uttaranchal, kdy z palmového vznikl pilotový GIS projekt, kde se školáci mohli naučit mapovacím základům a mezitím mohli rozšířit své znalosti na otázky zemědělství, zavlažování, zdraví a výživu. Projekt byl spiše vzdělavací a v důsledku úspěšný. Těžší je, když provádění projektu nebo zavádění inovací vyžaduje organizační změny místních poskytovatelů informačních služeb. Indické železnice nyní používáji system KONCERT, který umožňuje provádět rezervace přes sedadel. Rekordem bylo provádění rezervace míst během jednoho 37

38 pracovního dne. V takovéto situaci bez inovačního systému KONCERT to by fyzicky nereálné. Rozvoj projektu velice snížil korupci a dřívější nejistotu ve vytváření rezervace. Před zavedením projektu pro nákup a rezervaci míst ve vlacích bylo možné toto provádět jenom přes lidské zprostředkovatele, což vedlo k vývoji korupce a spekulace. Ale hlavní je to, že jenom automatizace procesu nemůže sama o sobě vést k organizačním změnám. Potřebujeme velkou vůdči sílu pro provedení takovéto reformy od začátku do konce a usnadnit život milionem lidí. V situaci, kdy je velká korupce a spekulace, «špinavé» peníze a sami spekulanti se stávají hlavními odpůrci reforem a inovací. A pokud je korupce spojena s ředetelstvím společnosti, samotné provádění organizačních změn je velice těžké. Dalším krokem byl projekt sseva201 v Hyderabadu a umožnoval občanům přístup ke 46ti servisním střediskům a platit nové a další účty. Poskytoval plně multi kanálové služby: napřiklad debetní / kreditní informace na webových stránkách, placení za služby mobilních telefonů přes internet a další služby. Zavádění systemu nemělo žadné bariery, protože služba byla nová a v podstatě nepotřebovala organizační změny. Společnost CGG byla založena v roce 2001 s financováním z Velké Británie, a byla otevřena Tony Blairem. Není považována za národní projekt rozvoje IKT/IT, ale její výsledky práce byli docela významné. Obsahoval dvě pokrokové fáze. 1. fáze, CGG navrhla změny právních předpisů. CGG se zaměřuje na změnu chování v organizacích s velkou korupcí. V Indie policie byla považována občany za nejvíce zkorumpovaný sektor. CGG prováděl školení pod názvem PIOS pro 2500 policistů po dobu tří měsíců. Výsledek byl úspešný. Hlavní výhodou první fáze je zvýšení sociální odpovědnosti lékařů. 2. fáze, Druhá fáze zahrnuje hlavně stavební projekty. Taky druhá fáze obsahuje podporu sociální politiky, a to při pomoci poskytování služeb pro chudé. Další důraz byl kladen na rozvoj způsobů dodávky služeb. egovernance projekty pomáhají zvýšení počtu a kvality poskytovaných služeb. Významným projektem ve druhé fázi se stal projekt ejustice. Všechny zákony a předpisy byli přeloženy do místních jazyků a dnes jsou dostupné prostřednictvím webových stránek. Je možnost kontaktovat mailem pro získání právního vyjasnění. Projekt INSTAXX (Instant Alert Network) je stav rozsáhlého systému komunikace pomocí více kanálů, včetně SMS, fax a e mail. Každý obecní úřad je nyní nucen používát této služby. Společnost pro podporu e Governance «SPEG» je nezisková společnost existujici při podpoře indické vlády, a funguje s cilem urychlit zavádění IKT na podporu dobrého e 38

39 Governance v jižní Asii. V této společnosti provádí výzkum a ocenění zahraničních zkušeností a navrhují se řešení pro připad Indie s jejími podmínkami. E Governance iniciativy v Indii jsou řízeny prostřednictvím vnitrostátních e Governance planů. Realizace projektů prostřednictvím PPP (Public / Private Partnership). V dnešní době v Indii vice použivaji model PPP namísto outsourcingového modelu. Cílem je zajistit udržitelnost projektů a rovněž některe inovační znalosti partnerů ze soukromého sektoru. Také jasně definované a domlouvané podmínky a hlavně technická úroveň řešení pro nové služby. Při zavádění nových technoligií v Indii je kladen větší důraz na vybudování a dobrou spolupráci vládních agentur pro provádění a sledování e Governance iniciativ. Největší bariéra pro zavádění a poskytování služeb je finanční. Vláda často jednoduše nemá finanční zdroje k poskytování požadovaných služeb. [14] 39

40 USA Kontext Spojené státy americké je federativní prezidentská republika v Severni Americe, rozkládající se od Atlantického po Tichý oceán. V roce 2006 překročily Spojené státy hranici 300 milionů obyvatel. Počet ilegálních imigrantů se odhaduje na 12 milionů. Angličtina je výlučným mateřským jazykem pro asi 82 % obyvatel, španělština pro 10 % obyvatel. Ekonomika Spojených států amerických je nejsilnější národní ekonomikou a druhý největší ekonomický celek na světě (za ekonomikou eurozony). Politický systém je většinový. K americké politické kultuře patří velká soupeřivost mezi dvěma největšími stranami a vysoký podíl veřejnosti v politice. USA je demokratická republika a řídí se systém ústavního federalismu. Existují tři úrovně vlády: federální, státní a obecní. Na federální úrovni je dvoukomorový Kongres který hraje největší zákonodárnou roli. Počet obyvatel USA je převážně soustředěna do městských oblastí a jejich metropolitních 40

41 okolí, stejně jako předměstí, nebo satelitních měst. Městské úřady mají mírný stupeň politické kontroly. Federální vlády slouží přerozdělovací role. Na všech úrovních státní správy zaměstnanci pracují na plný uvazek. Zejména ve městech, politická reprezentace je často na poloviční úvazek nebo dobrovolnickým způsobem. Ale na státní úrovni, zřídka existují dobrovolnické pozice, a všichni politici, pracují na plný úvazek. Ve všech regionech existují stranické štáby a kanceláře s docela velkým počtem personálu. Pochopení této struktuřy je důležité, pro porozumnění zázemí pro vznik iniciativy e demokracie v USA. Spojené státy maji přibližně 60% obyvatel on line a a to je kolem 4% veškeré světové populace. To je docela delůžitý uživatelský základ, aby došlo k celé řadě iniciativ e demokracie. Úřad E Governmentu a IT je pod kontrolou Prezidenta. Tento úřad má na starosti národní strategie e governmentu i strategie e demokracie. V legislativním odvětví federální vlády, Senát taky ovlivňuje a kontroluje praktickou stránku e vlády. [23] Postoj k demokracii Tři hlavní problémy, kterým čelí americká demokracie jsou dnes: 1) Nízká volební účast 2) Nízká úroveň vnímané odpovědnosti z politických představitelů 3) Nedostatek nadšení u mladé populace Z tohoto důvodu vláda hledá nové způsoby aby víc lidí zapojila do politiky. Před volbami strany se začíná experimentovat s novými způsoby, jak lidi, zejména mládež, zapojit do své 41

42 volebni kampaně. Hlavní činností politických stran na zvýšení volební účasti bylo použití politické reklamy na internetu a zůčastnit se on line mobilizace v hlasování. V prezidentských volbách roku 2004 pak 2006 obě strany dobře demonstravali jejich umění použiti internetu pro reklamace svých myšlenek a pro podporu svého kandidáta. Složky edemokracie v USA Př. 25 Enabling Citizen Centered Electronic Government FEA PMO Action Plan Je akčním plánem vývoje egovernmentu v USA do března Je pod kontrolou a podporou prezidenta. 42

43 Vývoj egovernmentu v USA [13] Př. 26 Cíle: 1. Použiti již existujících veřejných služeb v rámci akčniho plánu FEA PMO přivede k lepšímu monitorování výsledků veřejných služeb. 2. Ušetření nákladu pro veřejné služby za pomoci zavedení IKT/IT technologií což povede ke snížení cen a zvýšení kvality těchto služeb. 3. Zlepšení spolupráce vládních institucí jak uvnitř organizací tak i rychlejší spolupráce mezi sebou. [12] Achieving Results for the American People, leden Tento dokument obsahuje analýzu prodělané práce americkou vládou v oblasti IT. Od začátku iniciativ egovernmentu ve Spojených Státech byla snaha navrhnout co nejlepší a nejkvalitnější řešení pro poskytování veřejných služeb občanům a to pod pečlivou kontrolou federální vlády a prezidenta USA. Během roku 2008 většina kladených cílů byla řešena a to hlavně komunikace centrální vlády s velkými podniky, s obyvatelstvem a se všemi místními vladními institucemi. Do konce roku 2010 je naplánováno vyřešit chybějící problematické oblasti (což je kolem 10 procent od původnich cílů) a to spíš adoptivní práce, a zaměřit se více na testování skutečného řešení elekronické veřejné správy. [13] Přehled iniciativ 43

44 Existují tři typy iniciativ e demokracie v USA, které jsou hlavně orientovány směrem k větší transparentnosti práce vlády. První z nich je oficiální blog. V blogách starostů, politiků, politických stran nebo uředniků jsou příspěvky, kteří sdílejí významné události nebo rozhodnutí, které učinily. Dalším způsobem komunikace občana s vládou v USA pro zvýšení transparentnosti je audio vizuální informace (webcast) která je dnes nabízena IKT/IT technologií. Informace jsou přenášeny od autora k uživateli ve formě vysílání, v tom, kdy se uživatel hlásí na kanálu RSS, ona dá adresu, autor odešle automaticky pokaždé, když se zveřejní nové údaje. Ve Spojených státech, je použití této technologie asi nejčastějším typem komunikace s vládou prostřednictvím IT. [26] Například stát Utah nabízí svým uživatelům Internetu možnost sledování vyniku zákonů a právních předpisů, Některé vládní úřady dokonce jdou o krok dále, nabízejí video a audio nahrávky, které pracují na stejném základě jako RSS. Dnes audio a video nahrávky mohou být automaticky stažené na ipod. Fungují na stejném principu RSS. 44

45 Město Houston, portál. Město Alexandrie, Virginie nabízí audio nahrávky své legislativní činnosti. Guvernér Pawlenty, Minnesota regulérně nabízí audio nahrávky svých projevů. Odlišnost americké demokracie Americká demokracie je silně zaměřena na zastoupení, což znamená, občané mají tendenci věnovat politice kolem voleb mnohokrát více než jindy. Státní webové stránky nejsou často financované vládou. Proto je pravděpodobné, že další kolo inovací v oblasti e demokracie přijde z politických stran a skupin, které se snaží získat větší podporu. Už dnes USA je lídrem ve světě v používání sociálních síti před volbami a pro běžné politické diskuse. 4 Shrnutí Na závěr této kapitoly jsem chtěl říci hlavní výsledky výzkumu. Ve všech vybraných státech je úroveň realizace egovernmentu docela na vysoké úrovni. Složitost je v tom, že při zavádění takových inovací nemůžeme poradit konkrétni akční plán nebo postup realizace, protože všechny státy jsou jiné a mohou se lišit v mnoha faktorech, což vede k tomu, že řešení mohou být konceptuálně různé. Všechny tři státy už v dnešní době implementovali spoustu skvělých myšlenek, a když před pěti lety nevěděli co přesně chtějí, tak ted' každý z těchto států má národní strategický plán zavedení egovernmentu. Ale každá z těchto zemí má překážky na cestě k zavedení inovativních řešení a ty překážky se také liší. Například ve Spojených Státech je hlavní problém slabá snaha lidi se zůčastnit v politice nově zveřejněných diskuzí. V EU je hlavním problémem federální uspořádání unie což vždycky první podmínkou staví možnost integrace do systému dalších sousedních států. Nejvíce nových technologií potřebuje Indie, kvůli své obrovské populaci, některé své problémy by 45

46 mohla řešit jenom za pomoci systému egovernance (v Indie neexistuje pojem egovernment), ale ne vždycky má vláda dost prostředků pro zavedení kvalitních řešení. 46

47 3 Analyza egovernmentu v ČR v roce 2009 Kontext Česko, oficiálně Česká republika, je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Sousedí na západě s Německem (délka hranice 810 km), na severu s Polskem (762 km), na východě se Slovenskem (252 km) a na jihu s Rakouskem (466 km). Rozkládá se na území tří historických zemi Cech, Moravy a Slezska a jeho plošná rozloha činí přes 78 tisíc km2. V současnosti má přes 10 milionů obyvatel. Administrativně se dělí na 14 samosprávných krajů a jeho hlavním městem je Praha. Česká republika je demokraticky stát s liberální ústavou a politickým systémem založeným na svobodné soutěži politických stran a hnutí. Hlavou státu je prezident republiky, vrcholným zákonodárným orgánem je dvoukomorový Parlament. Česko je členským státem NATO a EU. Je také jedním ze států Vyšehradske skupiny. Ceska ekonomika tak svou výkonností předběhla ekonomiku Portugalska v roce 2005 a nyní se velmi strmě blíží úrovni Recka, Kypru nebo Spanelska. Velmi důležitý je také fakt, že CR jako člen Svetove banky již není rozvojovou zemí, ale stabilně se zařadila mezi třicítku nejvyspělejších států. Takove staty neberou peníze Světové banky, ale naopak je do ní vkládají. Z těch jsou pak dotovány projekty či půjčky rozvojovým zemím světa. 1 Principy, řízení, právní předpisy Kličoví akteří egov [1] Př. 27 Od roku 1996 v CR se zacali vyvijet IKT v oblasti verejnych sluzeb a to hlavne spojeno s 47

48 uřadem pro státní informační systémy (ÚSIS). V roce 1998 nasledne vynikla dalsi iniciativa jako rada vlády pro informační politiku, která vytvořila první koncepci v CR jako: Státní informační politika cesta k informační společnosti. V roce 2000 nasleduje jedna s dalsim iniciativ v CR jako uřad pro veřejné informační systémy, znamy pod zkratkou ÚVIS. ISVS.CZ Internetové zpravodajství o ISVS a o e Governementu vydává Advice.CZ s.r.o. Rok 2003, bylo zřízeno nové ministerstvo Ministerstvo informatiky České republiky. V roce 2007 došlo k jeho restrukturalizaci a většinu jeho pravomocí převzalo Ministerstvo vnitra a teto instituce ma na starosti organizace poskytovani verejnzch informacnich sluzeb obyvatelstvu do dnes. Jehož poradním orgánem se stala od roku 2007 Rada vlády pro informační společnost. Rada vlády pro informační společnost: Je odborným poradním orgánem vlády pro oblast informační společnosti, který má plnit koordinační roli místo zrušeného ministerstva informatiky a poskytovat vládě vědomostní základnu zejména pro její rozhodování v koncepčních otázkách rozvoje informační společnosti tak, aby bylo dosaženo větší provázanosti a koordinace resortních a národních projektů. Rada vlády pro informační společnost byla ustavena na základě usnesení vlády č. 293 z Radu vlády vede řídící výbor, v jehož čele stojí premiér a jehož dalšími členy jsou ministři vnitra, financí a průmyslu a obchodu. Další členové Rady (Rada má celkem 28 členů) byli jmenováni vládou usnesením č. 541 z na základě svých expertních 48

49 znalostí a odborných předpokladů. V Radě jsou zastoupeni nejdůležitější instituce, kterých se rozvoj informační společnosti a budování e governmentu týká zástupci státní správy a samosprávy, Parlamentu České republiky, odborných a podnikatelských asociací i akademické sféry. Český telekomunikační úřad: Český telekomunikační úřad byl zřízen zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů ke dni 1. července 2000, jako samostatný správní úřad v působnosti vlády České republiky pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech telekomunikací. Jeho sídlem je Praha. Úřad se člení na odbory a samostatné oddělení interního auditu. Vzniku Úřadu předcházelo historicky významné období podstatných změn v telekomunikacích, kdy byl Úřad součástí různých ministerstev. Na základě zákona č. 474/1992 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky, a ústavního zákona č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR, byl rozhodnutím ministra hospodářství České republiky k 1. lednu 1993 zřízen Český telekomunikační úřad jako 6. sekce Ministerstva hospodářství, v jehož působnosti byly telekomunikace do 31. října Od 1. listopadu 1996 přešly veškeré kompetence této sekce do působnosti Ministerstva dopravy a spojů, kde byly vykonávány až do 30. června Úřad je právním nástupcem Českého telekomunikačního úřadu, který byl jako samostatný správní úřad zřízen zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ke dni 1. července Právní předpisy a souvisejicí legislativa Zákon o egovernmentu : Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů byl vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č.300/2008 Sb. Tento zákon, někdy též nazývaný zákon o egovernmentu nebo egovernment Act, nabyl účinnosti od 1. července Cílem zákona o egovernmentu je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady samotnými. Rovněž se jím umožní vedení elektronických spisů ve správních řízeních. Klíčový institut pro provádění elektronických úkonů, tedy pro komunikaci s orgány veřejné moci, představují datové schránky, jejichž informační systém zabezpečuje doručení úředních zpráv v elektronické podobě. Druhým klíčovým prvkem zákona o elektronických úkonech je autorizovaná konverze dokumentů, tedy převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do listinného a zároveň ověření shody jejich obsahu a připojení ověřovací doložky. Prvním impulzem k zásadním legislativním změnám v oblasti elektronizace státní správy 49

50 bylo usnesení vlády ČR č ze dne 20. září 2006 o souboru opatření pro urychlení rozvoje egovernmentu v České republice. Společně se zákonem č. 300/2008 Sb. byl přijat také doprovodný zákon č.301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Dalším významným zákonem, který pomůže oživit egona a tím završit základní procesy při elektronizaci státní správy, je přijetí zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Pro fungování základních registrů byly také nutné změny dalších legislativních předpisů, jež jsou ošetřeny zákonem č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech. Přijetím těchto dvou zákonů, jež nabydou účinnosti od ,vzniklo právní prostředí, v němž budou základní registry fungovat. Kromě těchto zákonných úprav byly přijaty další předpisy, řešící například vydávání výpisů na kontaktních místech veřejné správy Czech POINTech, jejichž účel se rámcově vymezuje již v zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů byl vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č.300/2008 Sb.. Tento zákon, někdy též nazývaný zákon o egovernmentu nebo egovernment Act, nabyl účinnosti od 1. července Usnesení vlády ČR č ze dne 20. září 2006 o souboru opatření pro urychlení rozvoje egovernmentu v České republice. Společně se zákonem č. 300/2008 Sb. byl přijat také doprovodný zákon č.301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Dne byl ve Sbírce zákonů, částce 99 zveřejněn zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Zákon byl dále novelizován, naposledy pak zákonem č. 223/2009 Sb. Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) Dne byla ve Sbírce zákonů, částce 20 zveřejněna vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek. Vyhláška č. 53/2007 Sb., o referenčním rozhraní Dne byla ve Sbírce zákonů, částce 24 zveřejněna vyhláška č. 53/2007 Sb., o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy 50

51 veřejné správy. Vyhláška č. 52/2007 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní Dne byla ve Sbírce zákonů, částce 24 zveřejněna vyhláška č. 52/2007 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy. Vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení ISVS Dne byla ve Sbírce zákonů, částce 172 zveřejněna vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy. Vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy Dne byla ve Sbírce zákonů, částce 172 zveřejněna vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečností. Vyhláška č. 528/2006 Sb., o informačním systému o informačních systémech veřejné správy Dne byla ve Sbírce zákonů, částce 172 zveřejněna vyhláška č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému. Vyhláška č. 469/2006 Sb., o informačním systému o datových prvcích [1], [9] 2 Komunikaci občana se státem v ČR Projekt egon byl zahájen na konci roku 2006 a představuje komplexní projekt elektronizace veřejné správy, jehož hlavním cílem je usnadnění života občanům a zvýšení efektivity veřejné správy díky důmyslnému využití informačních technologií. 51

52 Sýstem egov a jeho srdce [7] Př. 28 Rok 2007 byl věnován přípravám projektu (zahrnující mj. pilotní provoz Czech POINTů) a zejména návrhům legislativních úprav podmiňujících realizační fázi. Následující období bylo ve znamení Czech POINTů, rozšířila se jak síť poboček (jichž bylo do konce roku 2008 zprovozněno více jak 3000) i škála služeb, jež mohou občané na Czech POINTech využít. V roce 2008 byla přijata legislativní opatření, umožňující oživování egona jako živého organismu. V červnu 2008 byl přijat zákon č. 300/2008 Sb., o autorizované konverzi dokumentů, někdy též nazývaný jako Zákon o egovernmentu, jež je zásadní normou pro zavádění datových schránek od Rok 2009 byl věnován rozvoji Komunikační infrastruktury veřejné správy, a zároveň také spuštění systému datových schránek. A v roce 2010 se můžeme těšit na závěrečnou fázi, která obnáší spuštění nejprve pilotního a od července 2011 ostrého provozu základních registrů. [7] Průběh revoluce egov v ČR [7] Př

53 Cílem je dosáhnout kvalitativní změnu přechod k egovernmentu v systému veřejné správy a veřejných služeb. Prostředkem je realizace projektů podporujících širší využití informačních technologií které budou spolufinancovány ze strukturálních fondů EU do maximální výše 85% celkových způsobilých výdajů. Na centrální úrovni se jedná zejména o vybudování klíčových registrů veřejné správy. Pro orgány územní veřejné správy je cílem realizace projektů podporujících vybudování přístupových míst pro komunikace občanů i podnikatelských subjektů s informačními systémy veřejné správy a následná elektronizace služeb veřejné správy tedy elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy. O finanční podporu žádají zájemci v rámci jednotlivých výzev k předkládání projektů vypisovaných Ministerstvem vnitra ČR. Tyto výzvy přesně specifikují podporované aktivity i způsobilé výdaje, které je možno spolufinancovat ze strukturálních fondů. Projekty mohou mít charakter projektů individuálních nebo typových (výzva přesně specifikuje požadované funkcionality řešení), které mají i zjednodušené požadavky na administrativu. [9] 3 Czechpoint Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační. Národní Terminál. Poznáte ho podle typického modrého loga, se kterým se můžete setkat na různých místech. Czech POINT se snaží snížit přebujelou byrokracii mezi občanem a úřadem. Logo Czech POINTVývoj Czech POINTu v letech Czech POINTy jsou součástí egona, které jako první začaly fungovat. V březnu 2007 se rozběhl pilotní provoz ve 37 obcích České republiky. Závěrečná zpráva ukázala, že jde o smysluplný projekt. Na základě zkušeností ze zkušebního provozu byl od ledna 2008 zahájen ostrý provoz na více než osmi set pobočkách, zprvu nejvíce na matrikách při obecních úřadech. Postupně se rozrůstala jak síť poboček (a to i v zahraničí na zastupitelských úřadech ČR), ale i množství nabízených funkcionalit. [3] V průběhu roku 2008 tak například přibyly velmi využívané služby vydávání výpisu z 53

54 trestního rejstříku nebo výpisu z bodového registrů řidičů. S rostoucím počtem nabízených služeb se zvyšují i nároky na zvyšování bezpečnostních standardů na ochranu dat dostupných z databází. Ta je zajištěna například auditem přístupů do systému nebo přihlašování přes bezpečnostní certifikáty. Na konci srpna byl vydán dvoumiliontý výpis, který je jedním z mnoha důkazů, že o služby Czech POINTu je mezi občany značný zájem. [3] V současné době stačí, když navštívíte univerzální místo Czech POINT, kde vyřídíte následující již osvědčené služby: výpis z katastru nemovitostí výpis z obchodního rejstříku výpis z živnostenského rejstříku výpis z rejstříku trestů výpis z bodového hodnocení řidiče výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD) podání podle živnostenského zákona ( 72) podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH konverzi dokumentů z listinné do elektronické formy a naopak podání žádosti o zřízení datové schránky O tři výpisy z centrálních registrů státní správy si můžete požádat i z domova. Služba se nazývá Czech POINT E SHOP výpisy poštou. Pomocí jednoduchého webového formuláře, na stránkách můžete získat výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a katastru nemovitostí. Do tří pracovních dnů od přijetí objednávky Vám pošťák následně doručí výpisy spolehlivě až domů. [9] 54

55 Př. 30 Od bude pracoviště Czech POINTu místo, kde si budete moci požádat o zřízení datové schránky nebo o provedení autorizované konverze dokumentů (přípravna, výdej, realizace), a to je na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. V současné době pracuje Ministerstvo vnitra na legislativní realizaci nových funkcionalit, jako je např.: Výpis z Insolvenčního rejstříku (pro občany a firmy) a (pro úředníky) Výpisy z neveřejných registrů: trestní, centrální registr řidičů, výpisy ze zdravotních pojišťoven, bezdlužnost u daňového úřadu, zdravotního a sociálního pojištění, stav projednání soudního řízení, Podání: ke změně v živnostenském a obchodním rejstříku, katastru nemovitostí a mnoho dalších funkcionalit. Rozvoj dalších funkcionalit Czech POINTu je plánován podle stavu legislativy. Další informace můžete najít na webových stránkách Czech POINTy jsou dostupné: na obecních a městských úřadech na pobočkách České pošty na pobočkách Hospodářské komory ČR 55

56 na českých zastupitelstvích v zahraniční u vybraných notářů nebo prostřednictvím e shopu na [1], [3], [9] 4 Datové schránky Definice: datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno ke komunikaci s orgány veřejné moci její pomocí je možné zasílat orgánům veřejné moci a přijímat od nich úřední dokumenty v elektronické podobě. [2] Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Datová schránka není e mailová schránka, jejím prostřednictvím není možné komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, ale pouze s celým úřadem. [2] Autentizace na webu Př. 31 Datové schránky transformují vnitřní a vnější vztahy veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií. Cílem je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti. Důležitým prvkem zákona je uznání elektronických dokumentů jako rovnocenných s papírovými a zajištění jejich bezpečnosti. 56

57 Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě od orgánů veřejné moci. Tento způsob komunikace vynahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud si tedy založíte datovou schránku, bude se Vám většina korespondence od orgánů veřejné moci doručovat elektronicky. Do datové schránky jsou dodávány úřední listiny v elektronické podobě, které jsou opatřeny elektronickým podpisem odesílatele (orgánů veřejné moci). Pokud budete posílat dokument, musíte označit Vámi vytvořený dokument zaručeným elektronickým podpisem. Identifikátor datové schránky zaručuje integritu dokumentu. [2] V datové schránce jsou obsaženy veškeré písemnosti, které jsou již vyplněné Vašimi osobními údaji. Jakmile je do Vaší datové schránky dodán nový dokument (datová zpráva), dle Vašeho nastavení se doručí na Váš mobilní telefon, popřípadě do Vaší e mailové schránky, oznámení o doručení. Toto je obdoba upozornění o uložení listovní zásilky. Dokument (datová zpráva), který je dodán do datové schránky, je doručen okamžikem přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. Obdobně jako u listovních zásilek funguje fikce doručení: nepřihlásíte li se do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Pokud ve stanovené lhůtě nevyzvednete datovou zprávu z datové schránky z důvodu dočasné nepřítomnosti nebo z jiného vážného důvodu, můžete požádat o prominutí zmeškání úkonu (do 15 dnů ode dne, kdy vznikla překážka, která podateli bránila úkon učinit). Doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. Po odeslání datové zprávy je odesílateli oznámeno, zda zpráva byla doručena, případně že nemohla být doručena z těchto důvodů: datová schránka adresáta neexistuje nebo je znepřístupněna nebo byla zrušena. Toto oznámení je označeno e značkou ministerstva. Všechny datové zprávy jsou evidovány. [1] Jestliže bude mít datová zpráva chybný formát nebo bude obsahovat počítačový program, bude zničena. O zničení datové zprávy ministerstvo neprodleně vyrozumí odesílatele. Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra. Provozovatelem informačního systému datových schránek je Česká pošta s.p.. Ministerstvo vnitra za účelem správy informačního systému datových schránek využívá údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel. Veškeré údaje vedené v datových schránkách jsou neveřejné a nelze je poskytnout jiným osobám, s výjimkou kontaktní adresy, na niž má být adresátu doručováno, byl li dán souhlas k jejímu zveřejnění. 57

58 Ministerstvo vnitra umožní orgánům veřejné moci identifikovat datovou schránku tak, aby do ní mohlo být doručováno. Správce a provozovatel informačního systému datových schránek zajišťuje náležitá opatření v oblasti bezpečnosti informačního systému datových schránek. Správce ani provozovatel nejsou oprávněni k přístupu do datových schránek jiných subjektů. [2] Pravni predpisy k datovym strankam. Dne 1. července 2009 nabude účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, jakož i zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ke stejnému datu již nabude účinnosti také zákon č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Publikovány ve Sbírce zákonů byly rovněž prováděcí předpisy k zákonu č. 300/2008 Sb. a zákonu č. 499/2004 Sb. Konkrétně se jedná o vyhlášku č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, vyhlášku č. 192/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhlášku č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů a vyhlášku č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek.[3] schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, které je součástí vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Schválení této novely, přináší několik změn v projektu datových schránek. Především: náklady spojené s provozováním ISDS bude hradit stát ze státního rozpočtu z kapitoly všeobecná pokladní správa a nikoli orgány veřejné moci. Zároveň by mělo vzniknout tzv. přechodné období, které od umožní přihlášení do datové schránky, ale nikoli její aktivaci. K té může dojít později, nejpozději však do Novela rovněž od umožní komunikaci mezi právnickými osobami navzájem. Uvedené právní předpisy přinášejí zásadní změny v komunikaci mezi orgány veřejné moci a adresáty veřejné správy a v oblasti nakládání s dokumenty v rámci orgánů veřejné moci. Publikované texty jsou přiloženy. Datovou schránku mohou bezplatně získat fyzické osoby, nepovinná je také pro podnikající fyzické osoby, naopak zřízení pro právnické osoby je povinné a totéž platí pro orgány veřejné moci. [7] 58

59 Jak spolu souvisí kontaktní místo Czech POINT a datová schránka? Czech POINTy zájemcům zprostředkují kromě již běžných služeb přístup do datové schránky. Pracovník na přepážce za poplatek dokument z datové schránky vytiskne, nebo naopak donesený dokument zkonvertuje do elektronické podoby, opatří elektronickým podpisem a odešle danému orgánu veřejné moci. Informacni web 5 Registry V současnosti si každá instituce v rámci své agendy vede svou vlastní databázi, kde má o nás údaje, které si získala po svém. Výsledkem je, že naše jméno figuruje ve spoustě databází. Pokud jste se přestěhoval nebo došlo ke změně jména stává se, že jste vedeni v jednotlivých databázích nebo u institucí pod starými údaji. Zavedení registrů bude pro občana znamenat, že nebude muset úředníkům opakovaně dokládat potřebné informace, úředník si bude data zjišťovat a ověřovat sám. Registry nahradí dosavadní systém nejednotných a často duplicitních databází různých úřadů. Půjde o vzájemně provázaný systém, který umožní čerpat a sdílet data z jediného datového zdroje. Údaje v registrech budou úředníci považovat za důvěryhodné a nebudou muset ověřovat jejich správnost. Obrovskou výhodou je sloučení jednotlivých služeb veřejné správy nezávisle na území, data budou vázána na osoby. Například pokud budete vlastnit byt v jiném katastrálním území, než kde máte být, pak na základě registru nemovitostí budou tyto nemovitosti vázány k Vám a ne ke katastrálním územím dostupným pouze na daných katastrálních úřadech, jako doposud. [7] Koncept práce registrů Př

60 Každý ze zakladních registrů využije jako základního datového fondu údaje z vybraných informačních systémů veřejné správy. Takto založeny základní registr pak bude v rámci pilotního provozu ověřen proti dalším klíčovym informačním systémům veřejné správy. Pro některé z okruhu údajů např. v registru práv a povinností budou základní údaje zjištěny samostatným šetřením. Pilotní provoz systému základních registrů určeny zákonem na období od do bude využit právě pro konverzi a ověření kvality dat. Platnost a správnost údajů uložených v základních registrech budou průběžně ověřovat všechny připojené informační systémy veřejné spáavy, které budou ze zákona povinny projednat jakékoli nesrovnalosti se správcem toho kterého registru a ten případně rozpory bude povinnen odstranit. Právo zpochybnit údaje u správce mají samozřejmě i subjekty, o nichž se údaje vedou. Složitost, pracnost a celkové náklady na založení datového fondu základních registrů jsou v současne době předmětem detailní analýzy, budou se velmi výrazně lišit registr od registru. Podle koncepce Ministerstva vnitra, mají vzniknout tyto registry dat veřejné správy: Základní registry Mezi základní patří registry: obyvatel, osob, nemovitostí a územního identifikace a práv a povinností. Podrobněji se budeme základním registrům věnovat níže. Partnerské registry Partnerské registry by měly využívat data ze základních registrů. Ostatní registry Ostatní registry by měly být podle vládní koncepce bez vazby na základní registry. Zvláštní registry Zvláštní registry jsou naplánovány jako tajné a měly by se skládat z registrů tajné služby a Armády České republiky. [7] Kterých oblastí se základní registry budou týkat? Jde o čtyři základní registry. 60

61 1.Registry obyvatel. V registru budou soustredeny informace o obcanech s trvalym bydlištěm na území České republiky, cizincích s povolením k pobytu a občanech států s dlouhodobým nebo trvalým pobytem. Správcem registru bude Ministerstvo vnitra. 2. Registr osob. Volně navazuje na výpis z obchodního rejstříku, takže zde budou dostupné informace o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách a orgánech veřejné moci. Zákon upravuje problematiku identifikačního čísla osoby (IČO) a identifikační čísla provozovni (IČP). Správcem registru osob bude Český statistický úřad. 3. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Je propracovanějším katastrem nemovitostí, zde se povedou například údaje o území státu, území obce, katastrálním území, pozemku v podobě parcely aj. Budou zde evidovány části obce, ulice, nebo jiná veřejná prostranství. Správcem tohoto registru bude Český úřad zeměměřický a katastrální. 4. Registr práv a povinností. Tento registr upravuje vedení informací o agendách veřejné moci, v podstatě se zde dovíme, jaké dostupné služby veřejné správy máme k dispozici, případně pod jakým číselným označením je máme vyhledávat. Dále se zde budou nacházet právní předpisy závazné pro orgány veřejné moci a práva a povinnosti obyvatel. Správcem registru bude Ministerstvo vnitra. Platnost a správnost údajů uložených v základních registrech budou průběžně ověřovat všechny připojené informační systémy veřejné správy, které budou ze zákona povinny projednat jakékoli nesrovnalosti se správcem toho kterého registru a ten případně rozpory bude povinen odstranit. Právo zpochybnit údaje u správce mají samozřejmě i subjekty, o nichž se údaje vedou. Bezpečnost dat v registrech. Systém údajů o občanu bude v základních registrech naprosto jiný. Rodné číslo zatím nezmizí, ale systém základních registrů na něm není postaven. Toto bude mít pod ochranou Úřad pro ochranu osobních údajů. Schválený zákon o registrech umožňuje využívat rodné číslo pro založení základních registrů do roku Neumožňuje však využívat rodné číslo pro sdílení dat mezi jednotlivými agendami. Vyhláška o způsobu identifikace fyzických osob bude vydána před zahájením pilotního provozu systému základních registrů společně s definicí rozhraní, které budou jednotlivě agendové systémy pro přístup do systému základních registrů používat. 61

62 Poskytování informací. Fyzické osobě budou poskytovány údaje, které budou o ní vedeny v registru obyvatel a registru práv a povinností, na základě žádosti podané elektronicky, v listinné podobě, nebo osobně. Každému občanovi bude zaručeno právo na výpis údajů. Elektronická odpověď bude zdarma, písemná za spravni poplatek. [1] 6 Shrnutí Na závěr bych chtěl říci, že tento stav egovernmentu který teď máme je docela na vysoké úrovni. V porovnání se západními zeměmi jako například s Francií jsme na trošku nižší úrovni realizace egovernmentu, i když v porovnání s takovými inovačně sinými státy jako Švédsko jsme na tom ještě hůř. Z jiné strany naše postavení ve skupině států Vyšehradské smlouvy je ČR na nejvyšší úrovni. Česko má v poslední době velký stálý pokrok v oblasti zavádění technologií veřejné elektronické správy a to hlavně díky tomu, že má tvrdou politickou vůdčí sílu (Ministerstva vnitra), potřebnou pro provádění reforem a podporu přijetí nové legislativy v této oblasti. 62

63 4 Závěr (perspektivy a obavy edemokracie) V poslední kapitole zkusíme na začátku probrat možné cesty vývoje iniciativ egovernmentu, tendency a možné obavy. Na konci kapitoly bude závěr k celé práci shrnutí výsledků této práce a moje spokojenost s vybraným tématem a psaní této práce. Dnešní a budoucí trendy [21] Př. 33 Očekávání od rozvití egovernmentu v budoucnosti [21] Př. 34 Zkusíme probrat možné varianty rozvití egovernmentu a edemokracie. Informační technologie a inovace se mohou dynamicky rozvíjet, nebo, naopak tempo vývoje v oblasti IKT bude klesat, řikáme optimistický a pesimistický názor. V podstatě to závisí na snaze dosáhnout kladného výsledku, to znamená podporovat inovační vývoj a koncept ekologicky čisté a informační společnosti. Čtyřmi rozměry byl vygenerován graf který obsahuje osm scénářů vývoje egovernmentu k roku Z osmi variant byli vybrané tři nejrealističtější a pravděpodobnější. Každý scénář, jeho sociální kontext a možný rozvoj elektronické veřejné zprávy je stručně 63

64 proanalyzován a popsán. [20], [24] Graf, scénáře vývoje egovernmentu [20] Př. 35 Prosperující a jen v Evropě Období do roku 2010 je charakterizováním ekonomického a sociálního pokroku, svět žije v míru, stále platí, a bylo možné aby dosáhl ekonomického pokroku a zároveň omezil negativní dopad na životní prostředí. Důsledky pro vládu: V celku pozitivní sociální klima, veřejnosti jsou otevřeny informační a komunikační technologie a mají důvěru v normy bezpečnosti a ochrany osobních informací, které systém nabízí. Rozvojem hospodářské prosperity je z velké části eliminována digitální propast pro drtivou většinu populace přes internet, přístup k širokému spektru elektronických služeb, doma nebo na veřejných centrech. Internetové portály v oblasti elektronické veřejné správy systému integrované nabídky služeb pro veřejnost ve vztahu k její konkrétní životní situaci, např. v souvislosti s narozením, sňatkem, studiem, prací atd., nebo společnosti ve vztahu k určité firemní akci. Individuálně přizpůsobené služby splňují individuální potřeby uživatelů a několik kanálů (multi channel řešení) je připraveno rozšířit přístup k veřejným službám. Práce orgánů je integrovaná horizontálně i vertikálně za účelem zlepšení služeb nabízených veřejnosti a obchodu a průmyslu. Svět v krizi Hospodářský růst se pomalu zastavuje, vznikají válečné konflikty. Informační technologie se ovšem rozvíjí díky svobodné tržní ekonomice ale kvůli konfliktům teď vláda klade větší důraz na řešení valečných, sociálních a ekonomických konfliktů. O koncept čistě ekologické, prosperující informační společnosti nejde. Důsledky pro vládu: jenom soukromý sektor rozšiřuje veřejné elektronické služby a jenom 64

65 ve svůj vlastní prospěch. Investují se peníze do většiny z veřejných sektorů s cílem mít dividenty v krátkodobém termínu, což vede k poklesu celostátních projektů typu edemokracie nebo ezdravotnictví. Inovační řešení v oblasti ochrany osobních ůdajů povedou k růstu cen na všechny tyto služby. Roste "Digitální propast" mezi různými sektory společnosti, protože během krize si už ne každý může dovolit tyto služby. Pokles hledání inovačních řešení a spokojenost s nejjednoduššími funkcemi. Recese a přesměrování 1. Vláda a trh ve prospěch decentralizace světa podporuje inovace ve všech oblastech bez integrační zaměřenosti, což v egovernmentu musí být. Hospodářský rozvoj je spíš neutrální protože není v krizi, ale ani ekonomicky neroste. Důsledky pro vládu: Snižují se náklady na racionalizaci veřejného sektoru a elektronických veřejných služeb. Veřejnost není dostatečně transparentní a IT průmysl s každým rokem dostává méně investic na budování elektronického státu. V této variante budoucnosti je očekávaný pokles důvěry v budování edemokracie. Použití jednoduchých elektronických služeb také výrazně klesá. Veřejnost se obrátí zpátky k televizi, novinám, poradnickým agenturám, vlastním lékařům a tak dále [20] Já osobně očekávám spíš první variantu «prosperující jen v Evrope» nebo možná nějakou modifikaci této varianty. Za pár let Evropa vyjde z ekonomické krize, budou následovat investice do všech oblastí a průmyslů, hlavně budou růst investice do technologii a znalostí, což by mělo vést k růstu mezd a větším výdajům občana na veřejné služby. Když bude poptávka vznikne nabídka a informační firmy budou navrhovat a prodávat na trhu svoje řešení. Konkurence na trhu podpoří kvalitu těchto řešení a podpoří velice důležitou funkcionalitu jak ochranu osobních dat. Vláda následně může spořit peníze na takové dálkové projekty jako egovernment, edemokracie, esociety. Jestli ještě před pár lety nevěděli kam můžeme dál směřovat, všude hledali skvělé nápady a dlouho nemohli najít, tak teď už vidíme ty velké perspektivy, které v sobě nesou další etapy vývoje internetu WEB 3.0 a WEB 4.0. Vysledky práce jsem spokojen. Naučil jsem se teoretický potřebný základ problematiky většinou v anglické literatuře, přišel ke konkrétním výsledkům námětům pro vládu jak správně plánovat a implementovat egovernment, zanalyzoval zkušenosti několika obraných oblastí a pochopil jejich výhody a problémy. Výsledky analýzy stávů egovernmentu v jednotlivých statéch včetně stávů realizace v ČR jsou v shrnutích k těmto kapitolám. Na závěr popsal názory odborníků a svůj vlastní názor na vývoj informační společnosti a elektronických veřejných služeb v naší blízke budoucnosti. 65

66 5 Přílohy 1. 4 skupiny pohledů na egovernment, str Schematická struktura egovernmentu, str Statistika po celému světu od roku 2001 až po rok 2008 Online služby přistupny na webových strankách, str Stávy egovernmentu podle etapy vyvoje, str Stávy egov od roku 2001 do 2008 podle regionů, str Padesát států s nejlepší urovní implementace egovernmentu v roce 2008, str egovernment v сentralní Evropě, rok 2004, str edemokracie, rok 2004, str Počitačová gramotnost, rok 2004, str Vertikalní a horizontalní integrace egovernmentu, str Teoretický přístup, etapy vývoje egovernmentu, str Záznam uživatelů internetu o egovernment podle eurostatu, str Ceny na internet v Evropě v roce 2001 podle eurostatu, str Počet uživatelů internetu v porovnání s majeteli počitač, rok 2001, str Investice do inovací v oblasti IKT v roce 2002, str Veřejné elektronické služby pro občany, kandidaty do EU v roce 2001, str Veřejné elektronické služby pro podniky, kandidaty do EU v roce 2001, str Uživatele egovernmentu podle pohlaví v roce 2001 podle eurostatu, str Progres ve vývojí estatu a ezdraví v roce 2007, str Placení daně při pomocí egovernmentu, str Hledání práce při pomocí egovernmentu, str Přičiny užití unternetu, dotázník, str Důvěra eslužbám v Evropě, rok 2007, str Spokojenost s kvalitou egovernmentu v EU, rok 2007, str Složky edemokracie v USA, str Vývoj egovernmentu v USA schematický, str Kličoví akteří egov v ČR, str Sýstem egov a jeho srdce v ČR, str

67 29. Průběh revoluce egov v ČR, str Czech POINT, rok 2008, str Autentizace na webu str Koncept práce registrů, str Dnešní a budoucí trendy egovernmentu, str Očekávání od rozvití egovernmentu v budoucnosti, str Graf, scénáře vývoje egovernmentu k roku 2020, str Přistup k internetu v podnikach, rok 2006 a 2007 podle eurostatu 67

68 37. Výhody a nevýhody služeb on line 38. Konektivita a technologická infrastruktura v Evropě [25] 39. Egovernment a ochrana udajů v Evropě [25] 68

69 40. Pobočky CzechPoint v roce 2009 [3] 41. egovernment podle kontinentů rok 2005 a

70 Dotáznik v roce 2007, podle 70

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Ing. Pavel Eliáš. Vysoká škola sociálně správní, Havířov. email: elias.isis@seznam.cz

Ing. Pavel Eliáš. Vysoká škola sociálně správní, Havířov. email: elias.isis@seznam.cz Ing. Pavel Eliáš Vysoká škola sociálně správní, Havířov email: elias.isis@seznam.cz PŘEDNÁŠKAČ.5 Státní informační politika Klíčová slova státní informační politika, informační společnost, elektronické

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Praha, 21.1. 2004 Východiska Lisabonský proces eeurope+ 2003 eeurope 2005 Státní informační a komunikační politika ČR eeurope+ 2003

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR Jiří Barta, Tomáš Ludík Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví I2010 EUROPEAN INFORMATION SOCIETY 2010 DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Seminární práce k předmětu Informační

Více

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky Klíčová témata ICT průmyslu ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Konkurenceschopnost ČR za využití ICT VÝVOJ-VÝZKUM

Více

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Projekt Transparense Projekt Transparense Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Transparense Zvýšení transparentnosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Příprava nového období čerpání peněz z EU 2014+

Příprava nového období čerpání peněz z EU 2014+ Statutární město KLADNO Příprava nového období čerpání peněz z EU 2014+ Ing. Simona Rákosová 5.12.2011 1 Návrh priorit pro další programové období březen 2010 - začátek prací (MMR) srpen 2011 - vláda schválila

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Digitální agenda a ČR. Jiří Průša jiri.prusa@mvcr.cz

Digitální agenda a ČR. Jiří Průša jiri.prusa@mvcr.cz Digitální agenda a ČR Jiří Průša jiri.prusa@mvcr.cz Digitální agenda - úvod Jedna z vlajkových lodí evropské strategie EU 2020 Pro členské státy doporučující charakter (Sdělení) 101 opatření často ale

Více

EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY

EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA KDE JSME Česká republika má v oblasti poskytování služeb e-governmentu stále velký kus cesty před sebou. Dosavadní nízká úroveň hodnocení rozvoje elektronických

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Digitální cesta k ekonomickému růstu ICT Unie Spolek pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Praha 2/2015 Fakta

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 56. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 56. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 5. volební období 56. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 6. schůze konané dne 16. listopadu 2006 ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě,

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více

e-sens pomáhá budovat jednotný digitální trh

e-sens pomáhá budovat jednotný digitální trh e-sens Electronic Simple European Networked Services Jiří Průša; CZ.NIC, z. s. p. o. jiri.prusa@nic.cz e-sens pomáhá budovat jednotný digitální trh Digitální agenda pro Evropu Digitální agenda pro Evropu

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Příloha č. 3 zadávací dokumentace Příloha č. 3 zadávací dokumentace 1. Stávající stav 1.1. Východiska pro systém základních registrů Současný systém veřejné správy vychází a bude i nadále založen na principech hierarchického modelu v podobě,

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

egovernment v bance ZÁKLADNÍ REGISTRY A MOŽNOST PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POVINNOSTÍ VYBRANÝCH SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ Petr Jaroš 3.9.

egovernment v bance ZÁKLADNÍ REGISTRY A MOŽNOST PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POVINNOSTÍ VYBRANÝCH SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ Petr Jaroš 3.9. egovernment v bance ZÁKLADNÍ REGISTRY A MOŽNOST PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POVINNOSTÍ VYBRANÝCH SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ Petr Jaroš 3.9.2013 Mikulov Co bylo loni? ZÁKLADNÍ REGISTRY - zjednodušení života občana ad

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Komise pro informatiku Svazu měst a obcí. Cyril Čapka, Pavel Rous, Josef Švec PSP 2.10.2014

Komise pro informatiku Svazu měst a obcí. Cyril Čapka, Pavel Rous, Josef Švec PSP 2.10.2014 Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Cyril Čapka, Pavel Rous, Josef Švec PSP 2.10.2014 Témata diskuse Co je KISMO Činnost KISMO 2013 a 2014 Digitální strategie pro rozvoj měst a obcí 2014+ dotazy 2

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F.

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F. III. část Vysoká škola finanční a správní Podzim 2005 Rozvoj manažerských schopností v oblasti dlouhodobé strategie a projektové činnosti středních škol Strategie rozvoje školy v podmínkách EU Jaroslava

Více

Využití výhod egovernmentových projektů soukromoprávními subjekty

Využití výhod egovernmentových projektů soukromoprávními subjekty Využití výhod egovernmentových projektů soukromoprávními subjekty Ing. Aleš Kučera Předseda smíšené pracovní komise ICT Unie a České bankovní asociace Sdílení dat nejen veřejnou správou 22. 9.2014, Poslanecká

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA Autoři: Francesca Visintin, Alessia Vecchiet, Elisa Tomasinsig CETA Konečná verze:

Více

SEMINÁŘ. Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví. 11. prosince 2012 Praha

SEMINÁŘ. Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví. 11. prosince 2012 Praha SEMINÁŘ Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 11. prosince 2012 Praha Elektronické zdravotnictví Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR

Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR Ministerstvo vnitra - odbor Hlavního architekta egovernmentu Rady vlády pro informační společnost (RVIS), 10.6. 2016 Osnova 1. Definice otevřených

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity)

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Praha Listopad 2014 OBSAH 2. Rekapitulace stávajícího stavu a jeho nedostatků... 2 3. Cíle v oblasti ICT a navrhovaná opatření

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Udržitelné rozvojové cíle a EU

Udržitelné rozvojové cíle a EU Evropský hospodářský a sociální výbor Udržitelné rozvojové cíle a EU Kulatý stůl o infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015 dne 16. 3. 2015, Praha Ivan Voleš Udržitelné cíle

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie)

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského

Více

Seminář epraha 28. března 2007

Seminář epraha 28. března 2007 Seminář epraha 28. března 2007 Informační společnost v Praze a fondy EU pro období 2007-2013 Jindřich Kratochvíl, Devoteam s.r.o. C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Úvod: Skupina

Více

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Proč toto téma? s růstem významu IT pro podnik růst významu

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR Ing. Petr Kolář SŽDC, GŘ, Odbor strategie 1. ÚVOD Železniční doprava v České republice má své začátky na počátku 19. století.

Více