Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce Principy e governmentu a jeho realizace ve vybraných státéch Aliaksandr Dubrovin

2 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Hlavní specializace: Podnikové informační systémy Aliaksandr Dubrovin Principy e governmentu a jeho realizace ve vybraných státéch Bakalářská práce Vypracoval: Aliaksandr Dubrovin Vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D

3 Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma " Principy e governmentu a jeho realizace ve vybraných státéch" jsem vypracoval samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. V Praze dne 18. prosince Podpis

4 Poděkování Chtěl bych vyjádřit poděkování PhDr. Haně Slámové, Ph.D. za cenné připomínky, odborné rady a podněty k zamyšlení během vypracování bakalářské práce. 4

5 Anotace Informační a komunikační technologie (IKT/IT) umožnily občanům po celém světě, kteří mají být zahrnuti do politického procesu, podílet se na procesu vytváření politiky, a nakonec, k ovlivnění rozhodovacího procesu. Díky informačním a komunikačním technologiím se otevřely nové kanály účasti a komunikace se státem v některých zemích, a to je teď u nich k dispozici pro širokou veřejnost. V mnoha případech po celém světě technologie egovernmentu prokázala potenciál pro změnu společnosti, pro podporu demokracie a to je prostřednictvím zapojení širokého spektra lidí z různých narodů, kulturních prostředí a sociálních vrstev. Práce obsahuje teoretický úvod k problematice, náměty pro vládu při zavedení inovačních řešení, popsání stavu implementace v několika vybraných zemích a oblastech, a následné soustředění se na stav egovernmentu v České Republice. Na záver práce popíšeme obecné očekávání, obavy a perspektivy egovernmentu a edemokracie ve světě. Annotation Information and communication technologies (ICT/IT) enable citizens around the world to be included in the political process, to participate in policy making process, and influence decision making process. Information and communication technologies have opened new channels of participation and communication with the State in some countries, and now they are available to the general public. In many cases around the world demonstrated the potential of egovernment technology to change society for the promotion of democracy and it is through the involvement of a wide range of people from different national, cultural backgrounds and social groups. The work includes a theoretical introduction to issues, ideas for government implement innovative solutions, described the state of implementation in several selected countries and regions and then focus on the state of egovernment in the Czech Republic. Based on the work describe the general expectations, concerns and perspectives of egovernment and edemokracy in the world. 5

6 Obsah Úvod (teoretické základy e Governmentu)... str. 7 Defenice koncepce Hlavní služby 4 hlavní hráči Hlavní oblasti 1. Obecná problematika egovernmentu... str Správné plánování a využívání technologií egovernmentu 2 Sociální dopad nových technologií 3 Byrokracie a egovernment 4 Shrnutí 2. Realizace egovernmentu... str EU 2. India 3. USA 4. Shrnuti 3. Analyza egovernmentu v ČR v roce str Principy, řízení, právní předpisy 2. Komunikaci občana se státem v ČR 3. Czechpoint 4. Datové schránky 5. Registry 6. Shrnuti 4. Závěr (edemokracie, její perspektivy a obavy)... str Přílohy... str Použité zdroje... str. 71 6

7 1Úvod (teoretické základy e Government) 11 Defenice koncepce Definovány obecně, egovernment je proces využivání informačních a komunikačních technologií s cílém podporovat účinnější a efektivnější zprávy, zjednodušovat přístup veřejných služeb, umožnovat lepší přístup veřejnosti k informacím, a zvětšit vládní odpovědnost vůči občanům. [23] egovernment by mohl zahrnovat poskytování služeb přes internet, telefon, komunitní centra, bezdrátové zařízení nebo jiné komunikační systémy. eggovernment je jedním z prvních kroků v procesu, který můžeme brát jako "Evoluci". [31] Ale egovernment není tá věc, která rychle nebo okamžitě a už navždy změní svět poskytování státních a veřejných služeb. Nedůvěřa vládě dnes je rozšířená mezi veřejností a podniky. Státní zaměstnanci jsou často vnímány jako spekulanti. Šíření informačních a komunikačních technologií, přináší naději, že se vláda může změnit a zlepšit. [28] Vlády po celém světě se snaží používat elektronické veřejné zprávy a nové IKT technologie. V každé oblasti zeměkoule z rozvojových zemí do průmyslově slabých statů na té národní a místní úrovni vlády se snaží uvézt důležité informace on line, při pomoci automatizačních procesů co znamená komunikovat s občany elektronicky. [21] 2 Hlavní služby egovernment musí být zaměřen na čtyři hlavní zákazníky: občany, podnikatelské sféry, státní zaměstnance a vládní agentury. egovernment si klade za cíl, aby byla interakce s občany, podniky, státními zaměstnanci, 7

8 vládními agenturami a dalšími subjekty přátelská, transparentní, levná a mezitim efektivní. Při pomoci technologie egovernmentu, budou jednotlivci schopni zahájit jakoukoliv potřebnou žádost o státní službě a následně přijímat některé ze státních služeb hned prostřednictvím internetu nebo nějakých počítačových mechanismů. V některých případech státní služba může být poskytována prostřednictvím jednoho vládního úřadu, ale často jsou služby poskytované místo jedním úřadem v několika úplně různých místech. Jaké jsou specifické typy služeb poskytované prostřednictvím egovernmentu? Čtyři typy služeb egovernmentu existují na dnešní etapě implementace. To je stát občan (G2C), stát podniky (G2B), stát zaměstnanec (G2E), a stát stát (G2G). G2C je zaměřen na veřejnost. Základní služby občanům, které poskytuje technologie egovernmentu jsou obnovení licence, občanky, průkazy, nahlášení narození nebo úmrtí, podání daní z příjmu a další. Občan při se pomoci takových služeb může dostat do sféry vzdělání, zdravotní péče, nemocničních informací, knihoven, katalogů, a podobně. G2B zahrnuje služby výměny dati mezi vládou a podnikatelskou sférou. A to je včetně změn v legislativě, poznámek, pravidel a předpisů. Obchodní služby nabizí získání aktuální informace o podminkách k podnikání, vzniká možnost stahovat jakékoliv formuláře pro úřady, stahovat konkrétní žádosti o obnovení licence, pravidla pro registrace firem, získání povolení, a placení daní. Nabízené služby slouží především pro podporu rozvoje malých a středních podniků. Na vyšší úrovni, G2B služby patří k zadávání veřejných zakázek od vlády k podnikům. Typicky, weby pro veřejné zakázky umožňují kvalifikovaný a registrovaný přistup pro uživatele a prodejce zboží nebo služeb. V závislosti na přístupu, kupující nebo prodávajicí mohou stanovit cenu, podmínky prodeje a další věci. G2B zlepšuje transparentnost a průhlednost řízení, a hlavně umožňuje menším firmám ucházet se o velké projekty ve sféře veřejných zakázek. Systém taky pomáhá vytvářet vyšší úspory pro stát a podniky. A to hlavně přímou komunikace mezi státem a podniky bez pomoci různých agentur nabo agentů. Služby stát zaměstnanec (G2E) je v podstatě specializovaným druhem služeb stát občan, který pokrývá potřeby pouze státních zaměstnanců, jako například poskytování lidských zdrojů, vzdělávání odborniků a dalšího personálu s cílem naučit efektivnimu jednání s občany. Služby stát stát (G2G) obvykle probíhaji na dvou úrovních: na místní nebo vnitrostátní 8

9 úrovni a na mezinárodní úrovni. G2G služby jsou transakce mezi centrální / státní vladou, místní vládou a dalšimi státními agenturami a úřady. Ve stejné době, služby stát stát jsou transakce mezi národními vládami, a mohou být použity jako nástroj mezinárodních vztahů, běžné nadnárodni kominikace a diplomacie. [23] 3 4í hlavní hráči EGovernment by měl obsahovat především 4 skupiny pohledů. Př. 1 Musíme přesně rozumět jejich potřebám a požadavkům. Státní zpráva hlavně potřebuje možnost umístění a aktualizace údajů na oficiálních webových stránkách s dobrou integrací s dalšími internetovými portály, vysokou úrovní bezpečnosti a perfektním designem. Tento názor také obsahuje elektronický podpis, potvrzení místa a osobních údajů. Místní samospráva potřebuje mít možnost komunikovat s občany, prezentovat informace na webu, prezentovat aktuality a důležité noviny a další věci. Samospráva se snaží prosazovat nové technologie. IT firmy predstavují vývoj informačních a komunikačních technologií. V dvacátém prvním století je důležité být moderním, a proto dnes IT firmy maji zájem na rozvoji a prodeji lepších řešení. Dodávka řešení ve většině případů je smlouvu nebo v podobě open sourcových projektů. Občané potřebují snadně navigovatelný web se všemi potřebnými službami, s dobrou mapou portálů, s technicky kvalitním řešením problémů integrace se všemi ostatními vnějšími portály těch agentur, ministerstev nebo úřadů, které mohou být v nějaké konkrétní situaci užitečné. Webové stránky musí obsahovat nejen kontaktní informace a zakladní popis webu, ale úplně všechno použitelné, počínaje všemi možnými formuláři a žádostmi až po informace o spojích a dalších věcech. [16] 9

10 4 Hlavní oblasti E government nabízi velký potenciál přiblížit občany k jejich vládě. Bez ohledu na typ politického systému, stát a veřejnost mají obrovské výhody od zavedení egovernmentu, který zlepší komunikaci mezi občany a vládou. Schematická struktura egovernmentu Př. 2 Různé země se často značně liší v přístupu k implementaci e governmentu. V technickém využití úrovně složitosti technického řešení jsou Spojené státy například na nižší úrovni než Jižní Korea a Tchaj wan. Nejvýše hodnocená implementace e governmentu je v takových státech jako Jižní Korea, Tchaj wan, USA, Singapur, Kanada, Austrálie, Německo, Irsko, Brazílie a Malajsie. Na druhém konci spektra, což znamená na nejhorší úrovni implimentace, jsou v zemích jako Tuvalu, Guinea, Kongo, Mauritánie, Komory, Makedonie, Samoa, Kiribati a Tanzanie. Tyto státy mají vůbec problémy se svými vlastními vládními stránkami na internetu. [16] Statistika po celému světu od roku 2001 až po rok On line služby přistupny na webových strankách. [31] Př. 3 Po celém světě [31]: 10

11 Jenom 50 % Z veřejných internetových stránek nabízi onlinové služby 96 % webových stránek poskytuje přístup k publikacím 70 % webových stránek má vazby na databáze 30 % má ochranu soukromích zásad Jenom 17 % má svou bezpečnostní politiku Jenom 16 % má aspoň nějakou formu přístupu pro zdravotně postižené osoby 50 % internetových stránek státních služeb zajistí překlady do cizích jazyků Kolem 40 % zajistí překlady do angličtiny Jenom 14 % nabízí návštěvníkům možnost personalizace vládní internetové stránky K vyhodnocení stavu implimentace egovernmentu vybereme konkrétní nejdůležitější kritéria funkcionality systému. Tyto kritéria budou ty nejvýznamnější a nejpoužívanější funkce: možnost publikace článků, existence strukturované databáze, možnost publikace zvukových stop, možnost publikace videí, podpora cizích jazyků, existence reklamy, existence uživatelských poplatků, přístup pro zdravotně postižené, funkce zásad ochrany osobních údajů, existence bezpečnostní politiky, podpora elektronických podpisů, možnost platit pomocí kreditních karet, kontaktní informace za pomoci e mailu, možnost psát komentáře, možnost aktualizace e mailem a možnost personalizace na internetových stránkach. Podle těchto charakteristik je špičková země Jižní Korea. K dalším špičkovým zemím podle těchto charakteristik patří: Tchaj wan, Spojené státy, Singapur, Kanada, Austrálie, Německo, Irsko, Dominikánská republika, Brazílie a Malajsie. [17] Podle etapy vyvoje: 11

12 Př. 4 Rozdíly podle regionů [32]: Existují významné rozdíly v oblasti e governmentu v regionech světa. Při pohledu na celkový e government podle regionů, na prvním místě je Severní Amerika s nejvyšším skórem (53,1 procent), potom následuje Asie (39,7 procent), potom ostrovy v Tichém oceánu (39,0 procenta), Západní Evropa (37,2 procent), Jižní Amerika (33,3 procenta), Střední východ (32,3 procenta), Jižní Amerika (31,2 procenta), Rusko a Střední Asie (31,2 procenta), východní Evropa (30,1 procent) a Afrika (26,3 procenta). [17] V této tabulce je ukázka stavy egov od roku 2001 do 2008 podle regionů [32]. 12

13 Př. 5 V této tabulce je ukázka padesáti států s nejlepší urovní implementace egovernmentu v roce 2008 [32]. Př. 6 13

14 Z pohledu Vyšehradského regionu lze konstatovat, že stav v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku se blíží průměru EU nebo ho v některých ukazatelích dokonce překračuje. [8] egovernment v Centralní Evropě [25]. P ř. 7 edemokracie [25]. P ř. 8 14

15 Počitačová gramotnost [25] P ř. 9 Nedostatky zatím přetrvávají ve vybavenosti domácností, i přes nejvyšší investice ze všech vyšehradských zemí je ČR v tomto sektoru zatím stále pod úrovní EU. Lépe jsou na tom Maďarsko a Slovensko, o něco horší ukazatele vykazuje Polsko. [13] 15

16 1 Obecná problematika egovernmentu 1 Správné plánování a využívání technologií egovernmentu. Zkusíme stanovit požadavky pro existenci elektronické veřejné zprávy v moderním světě. Z pohledu občana: Rychlost V dnešní době většina uživatelů internetu tráví velkou část svého času na dobu čekání online. Čeká na připojení na webové stránky, čeká na nahrání stránky, čeká na stažení softwaru. V dnešním digitálním věku by měli internet, software, hardware a webové technoligie poskytovat potřebnou rychlost pro uživatele. V posledních 5 letech se tato situace výrazně zlepšila a směřuje k potřebné úrovni. Vždy on line Ještě nedávno jsme měli složité připojeni dial up, v některých zemích to existuje dodnes. Webové stránky a aplikace často mizely a znovu se objevovaly a to v závislosti na zatížení sítě. Dnes to znamená, že občané a podniky budou mít kvalitní a okamžitý přístup ke službám a to kdykoliv. A to ted už nezávisí jaký čas, nebo jakou pracovní dobu má úředník. Pokud úřady a další agentury mají obvykle pracovní dobu 7 10 hodin denně, moderní technologie kominikace například při pomoci on line videokonference mohou být k dispozici kolem 50ti hodin každý týden úplně zdarma z domova a to by byl už skvělý pokrok ve vývoji komunikace občana s vladou. Možnost připojení k síti kdekoliv Mluvíme o přítomnosti počitačů, mobilních a počítačových zařízení prakticky všude aby k nim měli rychlý přístup, což si v posledních 3 5 letech není tak těžké představit a už dnes částečně vzniká. Například už dnes elektronika pro některé automobily stojí více, než ostatní mechanické součásti. Už dnes máme bezdrátový přístup v restauracích a hotelech, máme možnost připojení přes telefon, máme velký počet internet café a tak dále. Technologie je součástí ž ivota Dnes se lidé přizpůsobují novým technologiím. Často je obtížné používat nové technologie. Ale dnes mnohé z existujících technologií přizpůsobují uživatelům a jsou mnohem intuitivnější než před pěti lety. Cíl vytváření intuitivnich technologií a systémů je takový, abychom si neuvědomovali, že je používáme. Aby použivání bylo přirozené a usnadňovalo nám život. Inteligentní systémy budou poskytovat ne všechny možné služby najednou a jenom ty, které jsme už užívali a používáme často v každodenním životě. Systém má 16

17 možnost si pamatovat poslední využité funkce. Což je docela inteligentni a moderní přistup, který nám usnadňuje rychlý výběr funkcí. Inteligence Dnes jsou informace na internetu do značné míry nestrukturované. Objevují se nové standardy pro kódování webových stránek takovým způsobem, který stanoví rámec pro stránky, stanovuje podmínky používání metadat a tak dále. Inteligentní technologie, spolu se zvýšením výkonu počítače, umožní poskytovaní informací, přesně té, kterou potřebujeme. Rozhraní budou přizpůsobeny jejich potřebám a přáním. Dnes existují nové metodiky, které nedávno vznikly pro vývoj intelegence v systémech a technicky to je často řešeno za pomoci ontologie, semantiky a semantických webů, což je na slabé úrovni ve webu 2.0 ale v budoucnosti na úrovni webu 3.0 určitě budou moci zlepšit navigaci a inteligentní hledání informací. Snadnost E government není jen procesem vytváření portálů státních služeb. Existující systémy potřebují inteligentní modernizace a technické aktualizace. Otevřené standardy a otevřené systémy zajistí, že informace jde normálně z jakéhokoliv úřadu nebo oddělení a dostává se k uživateli, který o tu informaci požádal. Systém dělá tuto práci za nás a občan dostává rychlý, hotový výsledek snadným způsobem. Důvěryhodnost Dnes je jedním z hlavních účelů internetu ochrana osobních údajů. To je jedna z nejdelůžitejšich funkcí egovernmentu, kterou hlavně potřebuje zákazník. Obava, že hackeři dostanou přístup k osobním údajům je v dnešním světě dost realistická. Bez ohledu na kvalitu, rychlost a design portálu uživatel nikdy nezačne používat bez své vlastní důvěry, že tento portál může ochránit jeho osobní údaje a to hlavně údaje pasu, rodného čísla, hesel a údajů kreditních karet. Pro uživatele existuje reálná obava, že jeho údaje může někdo dostat a zneužít. V případě kreditní karty má obava docela konkrétní peněžní hodnotu. Riziko, podle uživatelů, je větší než spokojenost se skvělým designem nebo s dobrou strukturizací portálu. To není těžké pochopit a proto by ochrana údajů měla být jednou z hlavních cílů projektu egovernmentu a všech dalších vládních webových iniciativ. [19] Z pohledu vlády, která vytváří nový systém elektronické veřejné zprávy: Integrovanost podporuje snadnou komunikaci za pomoci počítače. Většina vlád už dnes rozumí, že poskytování efektivních služeb občanům by mělo být nezávislé na organizační struktuře. Někteří to nazývají portál s jedním oknem. Tento přístup je navržen tak, aby občané měli přístup ke službám aniž by museli vědět, které oddělení zpracovává určité služby. 17

18 To pracuje tak, že místo seznamu jednotlivých oddělení, budou moci občané najít ihned seznam všech služeb, a vybírat ze seznamu bez ohledu na to jak tyto různá oddělení spolupracují mezi sebou. Vertikalní a horizontalní integrace [23] Př. 10 Nové technologie podporují hospodářský růst. Egovernmentu v digitálním věku má přímý vliv na hospodářský rozvoj a obecně má pět oblastí vlivu využití v malých, středních a velkých firmach, v oblasti vzdělávání, v oblasti inovace a v průmyslu založeném na moderních technologiích, v oblasti rychlého přístupu k informacím pro občany a v oblasti vlády s moderním a přátelským vzhledem v internetu. Vliv egovernmentu na hospodářský rozvoj, by měl nazačátku být zaměřen na velké korporace s cílem usnadnit budování zavodů a vytváření pracovních míst. Ačkoli dnes je egovernment ještě více zaměřen na malé a střední firmy, vliv který má v moderním světě na společnost je po celém světě docela velký. Nové technologie podporují demokracii a občanská práva. Musíme pochopit, že nemůže existovat jednotlivá technoligie egovernmentu bez kompletní pozornosti na moderní svět a na demokracii v moderním světě. Využití nových technoligií v oblasti demokracie a občanských práv může spojovat velké spektrum služeb přístupných on line a to začínajícími volbami, veřejným míněním, komunikací vlády s občany, připojení k bezdrátovým a dratovým sítím a tak dál až po podporu přijetí nových zákonů a zlepšení legislativní báze v moderním světě. Už John Locke a Thomas Jefferson říkaly, že základním kamenem a hlavním problémem demokracie je informováni a angažování občanů. A zpřístupňování informací online je docela velký pokrok na podporu demokracije a občanských práv a svobod. 18

19 Nedílnou součástí moderního světa jsou e komunity. Demokratická společnost funguje dnes docela komplikovaným způsobem a musí obsahovat zakladní oblasti, jak veřejnou bezpečnost, veřejné zdraví, čisté parky a rekreaci, státní politiku na podporu mládeže tak další věci. Základní kvalita života včetně vzdělávání, zdravotní péče a sociální podpory starým lidem je dobrou ukázkou úrovně vývoje státu a tu iniciativy typu egovernment zlepšují obyvatelstvu důvěrohodnou informací a rychlým přístupem ke všem službam. Školáci, studenti, senioři, sportovci, lékaři a všichni další jsou součástí společnosti našeho obyvatelstva a podporou těchto komunit, informovaním, poskytováním služeb, komunikací vlády a komunit a považováním jejich mínění je velice delůžitou součastí vývoje demokracie, vývoje vlády ke které lidé opravdu budou mít důvěru.a to všechno musí obsahovat strategie egovernmentu při zavádění a implemetaci nových technologií. Potřeba m ezivládní komunikace. Na globální úrovni, vládní orgány začínají bojovat proti globálním problémům. Dnes je v jednotlivých zemích rostoucí potřeba integrovat národní, státní a místní vládní činnosti, služby a technologie. Občané a podniky potřebují komunikovat se všemi úrovněmi státní zprávy. Proto se každý jednotlivý e government projekt musí zabývat mezivládními vazbami a integracemi. Politika životního prostředí. Vytvoření právního rámce je dalším pilířem úspěchu e governmentu. Mnoha ze starých zákonů musíme změnit. Taky budeme potřebovat některé nové zákony. A tyto zákony se budou týkat velkého okruhu oblastí, včetně zdanění, digitálních podpisů, autentizace, duševního soukromí, digitální propasti, mezinárodního obchodu, integrace, restrukturalizace a telekomunikací a mnoha dalších a to na místní, národní i mezinárodní urovni. Výzvou a velkou překážkou při zavádění a implementaci egovernmentu se může stát a určitě stane to, že ani odborníci ani zákonodárci většinou necítí delůžitost legislativní báze a často daleko ne všichni z nich mají potřebné znalosti pro to, aby hned pochopily všechny problémy a prijali docela radikální rozhodnutí začít provádět všechny potřebné organizační, strukturální a legislativní změny. [19] Internet nové generace je dnes potřebou. To je hlavní krok pro vývoj všech dalších internetových programů a iniciativ včetně egovernmentu. Když si představíme, miliardy lidí připojených k internetu a to jak bezdrátovým a drátovým způsobem, za pomoci mobilních telefonů, nebo pomocí různých dalších mechanizmů, tak uvidíme možnost dalšího vývoje iniciativ podobných egovernmentu a to jak komunikací například při pomoci videokonference spojení s místní vládou, úředníkem v obecním úřadu tak komunikací s ním 19

20 přes mikrofon hned z domova. Takže jestli opravdu budeme moci poskytnout rychlý internet všude, tak budeme mít dobrý základ pro fantastický vývoj v dané oblasti, oblasti moderní demokratické společnosti kde každý občan má svůj názor na situaci a může se bez problémů zůčastnit procesu státní nebo místní politiky. [25] To je jak ve prospěch občanů a vlády, protože občas uředníci dlouho nemohou najít skvělé nápady, tak je to ve prospěch státu a celé demokratické společnosti. To je budoucnost egovernmentu jestliže budeme mít základní technickou infrastrukturu. Teoretický přístup, etapy vývoje egovernmentu [24] Př Sociální dopad nových technologií Sociální dopad od zavedení nových technologií se také musí brát vážně. 20

21 Záznam uživatelů internetu o egovernment podle eurostatu. Př. 12 Musíme zavádět nové technologie tak, aby zlepšení pro jedneho občana nezhoršilo postavení jiných občanů. Na začátku zkusíme vysvětlit hlavní problematické okruhy, které mohou vést k negativnímu sociálnímu dopadu. Pro každý problematický bod zkusíme ve zkratce navrhnout řešení. Silné vztahy v oblasti veřejné zprávy často nedávají možmost provádět velké administrativí, kulturní, strukturální nebo strategické změny. Řešením jsou změny v legislativě na podporu nových technologií, přesvědčení všech subjektů v potřebu modernizace a elektronizace práce a to hlavně personálu úřadů a státních agentur. V tomto bodě je základem správné plánování, zavedení inovací a vůdčí síla státu.pozornost je třeba věnovat optimalnim modernim organizačním zlepšením, internetovým procesům, inovacím, kulturním rozdilům, a hlavně obavám a obecnému odporu ke změnám. Například pro lepší přijetí nových technologií personálem je zavedení sertifikace personálu a podpora výuky personálu novými metodami práce.v oblasti veřejné zprávy je potřeba znalostí nejenom na organizační, ale také na individuální úrovni. Mezi subjekty musí být hlavě důvěra, spolupráce a kooperace. 21

22 Všichni občané a podniky by měli být zahrnuty do elektronické veřejné zprávy. Budou nutné nástroje a mechanismy k dosažení a měření spokojenosti zákazníků.je potřeba zajistit infrastrukturu, ochranu soukromých informaci ve vztahu ke všem hráčům, stejně jako pro důvěru obyvatelstva k elektronické veřejné zprávě. Musíme podporovat počítačovou gramotnost s naším obyvatelstvem. [28] 3 Byrokracie a egovernment IKT není jen nástroj pro transformaci byrokracie do moderní normálně fungující organizace, ale je to také nástroj pro zlepšení úrově fungování byrokracii a zlepšení kvality její práce. [30] Informační a komunikační technologií od roku 1980 byly navrženy a realizovány pro poskytování vhodných nástrojů a řešení práce personálu v dnešní organizaci, která zřejmě má svou byrokracii. Kancelářské automatizační vybavení, databázové systémy, manažerské informační systémy, systémy pro podporu rozhodování, integrované informační systémy dnes existují pro podporu a zefektivněni běžné práce personálu a tím změnšují účinek byrokratických procesů na konečného uživatele služby. Tím samým IKT systémy zvyšuji úroveň kontroly kvality práce personálu, dělají práci transparentnější a levnější z možností monitorování běhu práce. Egovernment je jednoznačnou specifickou formou vlády se svými specifickými vlastnostmi určenými k dosažení velmi konkrétních cílů. Jde o organizace procesů kde je docela velká kontrola práce administrativních projektů, práce úředníků, tímto se však taková forma byrokracie liší od tradičního byrokratického systému. Tyto všichny předpisy a standarty přinuti jakoby takovou byrokracii pracovat na potřebné úrovni a to je určitě lépe než ta tradiční byrokracie kterou ani občan, ani vláda normálně kontrolovat a koordinovat nemůže. Bylo by určitě nejlepší, že když byrokracii nemůžeme zničit tak ji musíme naučit a přinutit normálně pracovat ve prospěch občanů. A to je asi nejlepší řešení pro takovou starou a nepříjemnou zálěžitost jako je slabá motivace úřednického personálu dělat dobře svou práci. [28] Informační a komunikační technologie musí být chápána jako nástroj pro udržení stávající administrativní organizační formy. 22

23 E government musí být chápán jako poskytování veřejných služeb v souladu se základními všeobecnými zásadami neosobnosti, rovnosti a spravedlnosti. Tyto zásady se odehrávají v byrokratické instituci prostřednictvím prosazováním standartizovaných norem a rolí, které přesně definuji, jak a kdy ony mají konkrétní služby poskytovat občanům. [21] Projektování informačních systémů přispívá k dodržování norem, standardů a předpisů kvality služeb. Zavádění informačních technologií přinutí personál pracovat kvalitněji a z druhé strany infromační a komunikační technologie práci usnadní tak, že můžeme očekávat, že pro konečného uživatele bude úroveň služeb dvakrát vyšší než dnes. Pro personál se také po nějakém čase stane práce snadnější než měli předtím a jejich obavy z nových technologií časem zmizi. [28] 4 Shrnutí Na závěr kapitoly, řeknu svoje hlavní náměty k rozmyšlení. Dnes inovace a inovativní řešení už obejít nemůžeme a nemusíme. Realizace kvalitního systému nám může velice usnadnit život. Ale při zavádění jakekoliv inovace musíme hlavně pochopit co očekává zákazník, co očekává vláda, jaký sociální dopad může nastat a jaký může nastat sociálná odpor inovací. Zavedení kvalitního systému může mít skvělou funkcionalitu ale rozmyšlení o sociálním dopadu trvalo krátce a v důsledku je velký odpor a nespokojenost ze strany zakazníků.všechny státy jsou různé a potřebují různé systémy ale můžeme a musíme pochopit obsah hlavních funkcionalit o světové tendenci v oblasti egovernmentu. V jakémkoliv případě, při zavedení opravdu skvělého řešení nebo levnějšího a slabšího musíme očekávat odpor ze strany veřejnosti. Musíme chápat že spolecnosti jsou z pravidla více konzervativní a žádné inovace přijímat nechtějí. Kromě toho může nastat záměrný odpor k implementaci egovernmentu a to jak ze strany birokracie nebo spekulantů. 23

24 2 Realizace egovernmentu 1 EU K ontext : EU je jedinečné hospodářské a politické partnerství 27 demokratických evropských zemí. Evropská unie byla založena nedlouho po druhé světové válce s cílem zajistit v Evropě mír, stabilitu a prosperitu. Aktuálními prioritami EU jsou růst a zaměstnanost. Cílem unie je zvyšovat svou konkurenceschopnost při současném zajištění sociální odpovědnosti a udržitelného rozvoje. EU úzce spolupracují v oblasti obchodu a rozvojové politiky. Unie rovněž rozvíjí společnou zahraniční i obrannou politiku. Jednotný trh patří k největším úspěchům EU. Občanství EU zahrnuje řadu základních a politických práv, včetně práva volně cestovat, žít a pracovat kdekoli v EU. Evropská unie chce mít nejdynamičtější světovou znalostní ekonomiku. To znamená, že musí výrazně investovat do výzkumu, do vzdělávání a odborné přípravy, které lidem tyto nové znalosti zpřístupňují. Důležité je zejména školení pracovníků v dovednostech týkajících se informačních technologií a také zajištění snadnějšího a rychlejšího přístupu k internetu pro školy, podniky a domácnosti. Prosperující ekonomika potřebuje, aby lidé pracovali déle a aby se v průběhu svého pracovního života učili novým věcem. Klíčovým slovem je celoživotní vzdělávání. Počet dospělých navštěvujících školicí kurzy v EU roste v roce 2006 to bylo 9,6% lidí ve věku od 25 do 64 let. V boji za hospodářský úspěch na celosvětovém trhu čelí Evropská unie tradičním soupeřům, jako jsou Japonsko a Spojené státy, ale i novým, jako je Čína a Indie. Stále více firem i domácností po celé EU má připojení k internetu a právě na internetu se také v neustále rostoucí míře odehrává i podnikání, čímž se zvyšuje efektivita. Do roku 2007 měla připojení na internet již většina podniků a 54 % domácností z 27 členských států EU. Mezi jednotlivými zeměmi však existují hluboké rozdíly. Například v Nizozemsku mělo v roce 2007 přístup k internetu 83 % domácností, zatímco v Bulharsku jejich počet dosahoval pouhých 19 %. Jednou z priorit EU je zajistit všem občanům rychlý a spolehlivý přístup k internetu a umožnit jim osvojení dovedností, které jsou k práci s informační technologií potřeba. Digitální propast mezi obyvateli různých států a regionů je potřeba snížit. [8] 24

25 Cílem EU je investovat mnohem více do výzkumu, aby nakonec na výzkum a vývoj vydávala stejné prostředky jako Spojené státy a Japonsko. Japonsko v roce 2004 investovalo do výzkumu a vývoje částku odpovídající 3,15% jeho hrubého domácího produktu (HDP), USA 2,67% a EU v průměru 1,83%. Hlavní evropské strategie v oblasti IKT/IT [8] : 1) Lisabonský summit březen ) Akční plán eeurope ) Akční plán eeurope ) Akční plán kandidátských zemí ) i Europe ) A Green Knowledge Society 2009 Iniciativu eeurope vyhlásila Evropská komise v prosinci 1999 a Evropská rada ji schválila v Lisabonu v březnu Projekt, pod názvem eeurope Informační společnost pro všechny, tvoří součást lisabonské strategie, který stanoví pro Evropskou unii cíl stát se do roku 2010 nejvíce konkurenceschopnou a nejdynamičtější ekonomikou světa, založenou na znalostech. Evropská komise vyhlasila iniciativu eeurope, v roce 2000 s cílem urychlit přechod Evropy 25

26 na znalostní ekonomiku, a uvědomit si potenciální výhody pro všechny občany nových služeb informačního věku. První fáze byl akční plán eeurope 2002, která se zaměřuje na zvýšení konektivity a rychlosti internetu. To zahrnovalo až 64 cílů, které máji být dosaženy do roku Většina z nich byly úspěšně dokončeny. [15] V červnu 2002 Evropská rada zahájila druhou fázi akčního plánu eeurope 2005, který se zaměřil na využívání širokopásmových technologií. Cílem bylo poskytování online služeb ve veřejném a soukromém sektoru. Iniciativa eeurope má za hlavní cíle [15]: 1) Přivést každého občana, každou domácnost, podnik a úřad do digitálního věku 2) Vytvořit Evropu s digitální gramotností a s podporou podnikatelské kultury 3) Zajistit podporu informační společnosti a její sociální inkluzivitu Hlavní kroky v tomto plánu jsou zaměřeny na stimulování rychlejších, levnějších, a bezpečných internetových služeb, a zajištení investic a uplatnění lidských zdrojů v této internetové oblasti. 26

27 Ceny na internet v Evropě v roce 2001 podle eurostatu. Př. 13 Hlavním cílem akčního plánu bylo: odstranění zbývajících překážek na modernizaci infrastruktury a zavádění nových systemů, a to zejména v okrajových oblastech. 27

28 Počet uživatelů internetu v porovnání s majeteli počitač. Př. 14 Další cíle byli: odstranění regulačních překážek bránících rozvoji nových služeb, podpora veřejného sektoru, podpora využití možností vysokorychlostního připojení, zlepšení kvality veřejných služeb, vytváření prostředí pro podporu podniků (pro přijetí IKT a možnosti investice do e commerce). [10] Od června 2001 následuje akční plán eeurope+, který má urychlit modernizaci hospodářství kandidátských zemí a zvýšit globální konkurenceschopnost. V létě 2002 přijala Evropská rada na svém setkání ještě další akční plán eeurope Nový akční plán se v zásadě zaměřuje na rozvinutí širokopásmového přístupu při optimálních cenách, dále na podporu bezpečnosti sítí a na lepší využívání informačních technologií v orgánech veřejné správy. eeurope 2005 byl založen na uznání, že vysokorychlostní připojení, stimuluje využití internetu tím, že umožňuje používání více vyvinutých aplikací a služeb. 28

29 Investice do inovací v oblasti IKT v roce 2002 [25]. Př. 15 Cílem eeurope 2005 je posílit zpětnou vazbu mezi modernizací infrastruktury a rozvoje služeb. EEurope 2002 Akční plán eeurope 2002 byl přijat členskými státy na setkání Evropské rady v roce 2000, a obsahoval hlavně tři oblasti [15]: 1) levnější, rychlejší a bezpečnější internet 2) investice do lidí a dovedností 3) stimulace využívání internetu Jeho výsledky byli shrnuty v závěrečné zprávě v únoru Iniciativa byla doplněna o akční plán eeurope + pro kandidátské země. 29

30 Veřejné elektronické služby pro občany v roce Př. 16 Veřejné elektronické služby pro podniky v roce Př. 17 Finanční podpora pro realizaci byla z programu PROMISE. Program eeurope 2002 byl velmi úspěšný a hlavně pomohl členským státům přijmout právní rámec pro elektronické komunikace a elektronické obchodování. [18] Nicméně, zavadení efektivního využívání internetu nemohlo být tak rychlé, a proto následná 30

31 politika přesunula pozornost spíše na podporu efektivního využívání IKT prostřednictvím dostupnosti atraktivních služeb na podporu organizačních změn. egovernment by mohl proměnit starou organizaci veřejného sektoru a zajistit rychlejší služby. To může zvýšit efektivnost, snížit náklady, zvýšit transparentnost a urychlit standardní administrativní procesy pro občany a podniky. Elektronický přístup hlavně vede k urychlení přechodu k informační společnosti. Přechod na elektronické interakce jsou hlavní změny vnitřního fungování správních orgánů. A proto je výzvou řádně se zamyslet nad organizační strukturou úřadů a nad zlepšením elektronické výměny informací. Všechny země EU by měly podporovat používání IT pro podporu efektivity a otevřenosti služeb evropským občanům. Kromě toho, nové aplikace mají obrovský potenciál na podporu inovativních řešení. Eeurope2005 Informační společnost se stala realitou v Evropské unii s přijetím eeurope Níže jsou uvedeny některé klíčové čísla pro rok 2004 podle eurosatu: 83% obyvatel EU 25 je průměrná míra rozšíření GSM 43% domácností EU 25 je průměr pro přístup k internetu 89% všech podniků v EU 25 zemí, mají přístup k internetu 87% velkých podniků v EU 25 (250 + zaměstnanců) má širokopásmový přístup k internetu 85% populace EU 15 má širokopásmové pokrytí přes DSL 8,6% obyvatelstva EU 25 má širokopásmový přístup k internetu 40% všech základních veřejných služeb jsou k dispozici on line s plnou interaktivitou Společenský dopad IKT roste souběžně s jejich zvyšující dostupností. Existuje široká politická shoda o potenciálu IKT na přímý ekonomický dopad. A proto výzvy veřejného pořádku jsou hlavě ve třech oblastech: 1) sociální začleňování všech občanů 2) kvalita a způsoby dodaní veřejných služeb 3) kvalita životního a pracovního prostředí 31

32 Uživatele egovernmentu podle pohlaví v roce 2001 podle eurostatu. Př. 18 Běžné evropské konzultace s členskými státy se snaží nastavit prioritu v těchto třech klíčových oblastech. Proto by měla politická iniciativa zavést komplexní politický přístup, obsahující [18]: 1) Strategický politický rámec obsahující otázky: dostupnosti IKT zařízení, přátelského rozhraní služeb a počítačové gramotnosti 2) Řešeni operativních problémů týkajících se interoperability, infrastruktury, řešení správy identit a ochrany osobních údajů 3) Podpora kvality života a životního prostředí Tyto oblasti mužeme rozvíjet pomocí právních předpisů, finanční podpory a běžné komunikace občanů s vládou. A proto je nutné, aby soukromý sektor podporoval nové 32

33 iniciativy. Progres ve vývojí estatu a ezdraví v roce Př. 19 A konečně očekáváme širší využití sociálně ekonomických a kulturních výhod, což povede k zlepšení obchodování, zvyšování dostupu a kvality veřejné služby, ke stimulaci komunikace občanů mezi sebou a vládou a nakonec podpora lidských a politických práv.[11] Služby použivané nejčastěji v EU a statistika k tomu: Placení daně [17]: 33

34 Př. 20 Hledání práce [17]: Př. 21 Jedním z nejnovějších dokumentů v rámci nového lisabonského cyklu řízení EU je i2010. Tento dokument spolu s Lisabonskou strategií klade důraz na ekonomický růst, solidaritu a všeobecnou zaměstnanost. Přičiny užití unternetu [17] 34

35 Př. 22 Důvěra eslužbám v Evropě [17]. Př. 23 i2010 musí přispět k tomu, aby se Evropa stala přitažlivější pro investice do podniků a jejich služeb založených na znalostech. [8] Spokojenost s kvalitou egovernmentu v EU [18] 35

36 Př. 24 Dnešní etapa vývoje Evropské Unie a IKT/IT začíná rokem 2010 a nazývá se Green Knowledge Society Projekt eunion Tato etapa by měla vycházet z dosažených znalostí a zkušeností v oblasti IKT v EU a staví za cíl řešení problémů, které jsme nestihli řešit během projektu i2001 a konečně podporovat znalostní, inovační, demokratickou Evropu. [8] 2 Indie Kontext: Indie, oficiálním názvem Indická republika rozkládající se na Indickém subkontinentu v jižní Asii. Na východě Indie hraničí sbangladéšem (4053 km) a Barmou (1463 km). Na severu a severovýchodě hraničí s Čínou (3380 km), Bhutánem (605 km) a Nepálem (1690 km). Na severozápadě sousedí s Pákistánem (2912 km). Z jihozápadu, jihu a jihovýchodu omývá indické břehy Indický oceán. Indie je sedmá největší země světa s více než miliardou obyvatel a druhá nejlidnatější země na světě. Indie je země, ve které žije velké množství různých etnických skupin a hovoří se v nich 36

37 tisíci jazyky a nářečími. Z politického hlediska jde o svazový stát s demokratickým, parlamentním zřízením. Je členem Commonwealthu, má jaderné zbraně a disponuje vlastním kosmickým programem. Její ekonomika vykazuje po Číně největší růst na světě a je považována za regionální mocnost. Indická republika je rozdělena na 28 spolkových států s vlastní volenou vládou, 7 svazových teritorií včetně území hlavního města a téměř 593 okresů. Indie na rozdíl od velké části Evropy nemá problém se stárnutím obyvatelstva. Pyramida populace je velmi odlišná, většina populace je mladší 25ti let. Kromě toho, Indie používá termín egovernance, na rozdíl od elektronické veřejné správy, což má smysl jako vývoj moderní demokracie a nejenom komunikace vlády s občanem jak je to běžně chápano v Evropě. 'Mapování sousedství' je projektem 20ti škol v rámci okresu v Almora Uttaranchal, kdy z palmového vznikl pilotový GIS projekt, kde se školáci mohli naučit mapovacím základům a mezitím mohli rozšířit své znalosti na otázky zemědělství, zavlažování, zdraví a výživu. Projekt byl spiše vzdělavací a v důsledku úspěšný. Těžší je, když provádění projektu nebo zavádění inovací vyžaduje organizační změny místních poskytovatelů informačních služeb. Indické železnice nyní používáji system KONCERT, který umožňuje provádět rezervace přes sedadel. Rekordem bylo provádění rezervace míst během jednoho 37

38 pracovního dne. V takovéto situaci bez inovačního systému KONCERT to by fyzicky nereálné. Rozvoj projektu velice snížil korupci a dřívější nejistotu ve vytváření rezervace. Před zavedením projektu pro nákup a rezervaci míst ve vlacích bylo možné toto provádět jenom přes lidské zprostředkovatele, což vedlo k vývoji korupce a spekulace. Ale hlavní je to, že jenom automatizace procesu nemůže sama o sobě vést k organizačním změnám. Potřebujeme velkou vůdči sílu pro provedení takovéto reformy od začátku do konce a usnadnit život milionem lidí. V situaci, kdy je velká korupce a spekulace, «špinavé» peníze a sami spekulanti se stávají hlavními odpůrci reforem a inovací. A pokud je korupce spojena s ředetelstvím společnosti, samotné provádění organizačních změn je velice těžké. Dalším krokem byl projekt sseva201 v Hyderabadu a umožnoval občanům přístup ke 46ti servisním střediskům a platit nové a další účty. Poskytoval plně multi kanálové služby: napřiklad debetní / kreditní informace na webových stránkách, placení za služby mobilních telefonů přes internet a další služby. Zavádění systemu nemělo žadné bariery, protože služba byla nová a v podstatě nepotřebovala organizační změny. Společnost CGG byla založena v roce 2001 s financováním z Velké Británie, a byla otevřena Tony Blairem. Není považována za národní projekt rozvoje IKT/IT, ale její výsledky práce byli docela významné. Obsahoval dvě pokrokové fáze. 1. fáze, CGG navrhla změny právních předpisů. CGG se zaměřuje na změnu chování v organizacích s velkou korupcí. V Indie policie byla považována občany za nejvíce zkorumpovaný sektor. CGG prováděl školení pod názvem PIOS pro 2500 policistů po dobu tří měsíců. Výsledek byl úspešný. Hlavní výhodou první fáze je zvýšení sociální odpovědnosti lékařů. 2. fáze, Druhá fáze zahrnuje hlavně stavební projekty. Taky druhá fáze obsahuje podporu sociální politiky, a to při pomoci poskytování služeb pro chudé. Další důraz byl kladen na rozvoj způsobů dodávky služeb. egovernance projekty pomáhají zvýšení počtu a kvality poskytovaných služeb. Významným projektem ve druhé fázi se stal projekt ejustice. Všechny zákony a předpisy byli přeloženy do místních jazyků a dnes jsou dostupné prostřednictvím webových stránek. Je možnost kontaktovat mailem pro získání právního vyjasnění. Projekt INSTAXX (Instant Alert Network) je stav rozsáhlého systému komunikace pomocí více kanálů, včetně SMS, fax a e mail. Každý obecní úřad je nyní nucen používát této služby. Společnost pro podporu e Governance «SPEG» je nezisková společnost existujici při podpoře indické vlády, a funguje s cilem urychlit zavádění IKT na podporu dobrého e 38

39 Governance v jižní Asii. V této společnosti provádí výzkum a ocenění zahraničních zkušeností a navrhují se řešení pro připad Indie s jejími podmínkami. E Governance iniciativy v Indii jsou řízeny prostřednictvím vnitrostátních e Governance planů. Realizace projektů prostřednictvím PPP (Public / Private Partnership). V dnešní době v Indii vice použivaji model PPP namísto outsourcingového modelu. Cílem je zajistit udržitelnost projektů a rovněž některe inovační znalosti partnerů ze soukromého sektoru. Také jasně definované a domlouvané podmínky a hlavně technická úroveň řešení pro nové služby. Při zavádění nových technoligií v Indii je kladen větší důraz na vybudování a dobrou spolupráci vládních agentur pro provádění a sledování e Governance iniciativ. Největší bariéra pro zavádění a poskytování služeb je finanční. Vláda často jednoduše nemá finanční zdroje k poskytování požadovaných služeb. [14] 39

40 USA Kontext Spojené státy americké je federativní prezidentská republika v Severni Americe, rozkládající se od Atlantického po Tichý oceán. V roce 2006 překročily Spojené státy hranici 300 milionů obyvatel. Počet ilegálních imigrantů se odhaduje na 12 milionů. Angličtina je výlučným mateřským jazykem pro asi 82 % obyvatel, španělština pro 10 % obyvatel. Ekonomika Spojených států amerických je nejsilnější národní ekonomikou a druhý největší ekonomický celek na světě (za ekonomikou eurozony). Politický systém je většinový. K americké politické kultuře patří velká soupeřivost mezi dvěma největšími stranami a vysoký podíl veřejnosti v politice. USA je demokratická republika a řídí se systém ústavního federalismu. Existují tři úrovně vlády: federální, státní a obecní. Na federální úrovni je dvoukomorový Kongres který hraje největší zákonodárnou roli. Počet obyvatel USA je převážně soustředěna do městských oblastí a jejich metropolitních 40

41 okolí, stejně jako předměstí, nebo satelitních měst. Městské úřady mají mírný stupeň politické kontroly. Federální vlády slouží přerozdělovací role. Na všech úrovních státní správy zaměstnanci pracují na plný uvazek. Zejména ve městech, politická reprezentace je často na poloviční úvazek nebo dobrovolnickým způsobem. Ale na státní úrovni, zřídka existují dobrovolnické pozice, a všichni politici, pracují na plný úvazek. Ve všech regionech existují stranické štáby a kanceláře s docela velkým počtem personálu. Pochopení této struktuřy je důležité, pro porozumnění zázemí pro vznik iniciativy e demokracie v USA. Spojené státy maji přibližně 60% obyvatel on line a a to je kolem 4% veškeré světové populace. To je docela delůžitý uživatelský základ, aby došlo k celé řadě iniciativ e demokracie. Úřad E Governmentu a IT je pod kontrolou Prezidenta. Tento úřad má na starosti národní strategie e governmentu i strategie e demokracie. V legislativním odvětví federální vlády, Senát taky ovlivňuje a kontroluje praktickou stránku e vlády. [23] Postoj k demokracii Tři hlavní problémy, kterým čelí americká demokracie jsou dnes: 1) Nízká volební účast 2) Nízká úroveň vnímané odpovědnosti z politických představitelů 3) Nedostatek nadšení u mladé populace Z tohoto důvodu vláda hledá nové způsoby aby víc lidí zapojila do politiky. Před volbami strany se začíná experimentovat s novými způsoby, jak lidi, zejména mládež, zapojit do své 41

42 volebni kampaně. Hlavní činností politických stran na zvýšení volební účasti bylo použití politické reklamy na internetu a zůčastnit se on line mobilizace v hlasování. V prezidentských volbách roku 2004 pak 2006 obě strany dobře demonstravali jejich umění použiti internetu pro reklamace svých myšlenek a pro podporu svého kandidáta. Složky edemokracie v USA Př. 25 Enabling Citizen Centered Electronic Government FEA PMO Action Plan Je akčním plánem vývoje egovernmentu v USA do března Je pod kontrolou a podporou prezidenta. 42

43 Vývoj egovernmentu v USA [13] Př. 26 Cíle: 1. Použiti již existujících veřejných služeb v rámci akčniho plánu FEA PMO přivede k lepšímu monitorování výsledků veřejných služeb. 2. Ušetření nákladu pro veřejné služby za pomoci zavedení IKT/IT technologií což povede ke snížení cen a zvýšení kvality těchto služeb. 3. Zlepšení spolupráce vládních institucí jak uvnitř organizací tak i rychlejší spolupráce mezi sebou. [12] Achieving Results for the American People, leden Tento dokument obsahuje analýzu prodělané práce americkou vládou v oblasti IT. Od začátku iniciativ egovernmentu ve Spojených Státech byla snaha navrhnout co nejlepší a nejkvalitnější řešení pro poskytování veřejných služeb občanům a to pod pečlivou kontrolou federální vlády a prezidenta USA. Během roku 2008 většina kladených cílů byla řešena a to hlavně komunikace centrální vlády s velkými podniky, s obyvatelstvem a se všemi místními vladními institucemi. Do konce roku 2010 je naplánováno vyřešit chybějící problematické oblasti (což je kolem 10 procent od původnich cílů) a to spíš adoptivní práce, a zaměřit se více na testování skutečného řešení elekronické veřejné správy. [13] Přehled iniciativ 43

44 Existují tři typy iniciativ e demokracie v USA, které jsou hlavně orientovány směrem k větší transparentnosti práce vlády. První z nich je oficiální blog. V blogách starostů, politiků, politických stran nebo uředniků jsou příspěvky, kteří sdílejí významné události nebo rozhodnutí, které učinily. Dalším způsobem komunikace občana s vládou v USA pro zvýšení transparentnosti je audio vizuální informace (webcast) která je dnes nabízena IKT/IT technologií. Informace jsou přenášeny od autora k uživateli ve formě vysílání, v tom, kdy se uživatel hlásí na kanálu RSS, ona dá adresu, autor odešle automaticky pokaždé, když se zveřejní nové údaje. Ve Spojených státech, je použití této technologie asi nejčastějším typem komunikace s vládou prostřednictvím IT. [26] Například stát Utah nabízí svým uživatelům Internetu možnost sledování vyniku zákonů a právních předpisů, Některé vládní úřady dokonce jdou o krok dále, nabízejí video a audio nahrávky, které pracují na stejném základě jako RSS. Dnes audio a video nahrávky mohou být automaticky stažené na ipod. Fungují na stejném principu RSS. 44

45 Město Houston, portál. Město Alexandrie, Virginie nabízí audio nahrávky své legislativní činnosti. Guvernér Pawlenty, Minnesota regulérně nabízí audio nahrávky svých projevů. Odlišnost americké demokracie Americká demokracie je silně zaměřena na zastoupení, což znamená, občané mají tendenci věnovat politice kolem voleb mnohokrát více než jindy. Státní webové stránky nejsou často financované vládou. Proto je pravděpodobné, že další kolo inovací v oblasti e demokracie přijde z politických stran a skupin, které se snaží získat větší podporu. Už dnes USA je lídrem ve světě v používání sociálních síti před volbami a pro běžné politické diskuse. 4 Shrnutí Na závěr této kapitoly jsem chtěl říci hlavní výsledky výzkumu. Ve všech vybraných státech je úroveň realizace egovernmentu docela na vysoké úrovni. Složitost je v tom, že při zavádění takových inovací nemůžeme poradit konkrétni akční plán nebo postup realizace, protože všechny státy jsou jiné a mohou se lišit v mnoha faktorech, což vede k tomu, že řešení mohou být konceptuálně různé. Všechny tři státy už v dnešní době implementovali spoustu skvělých myšlenek, a když před pěti lety nevěděli co přesně chtějí, tak ted' každý z těchto států má národní strategický plán zavedení egovernmentu. Ale každá z těchto zemí má překážky na cestě k zavedení inovativních řešení a ty překážky se také liší. Například ve Spojených Státech je hlavní problém slabá snaha lidi se zůčastnit v politice nově zveřejněných diskuzí. V EU je hlavním problémem federální uspořádání unie což vždycky první podmínkou staví možnost integrace do systému dalších sousedních států. Nejvíce nových technologií potřebuje Indie, kvůli své obrovské populaci, některé své problémy by 45

46 mohla řešit jenom za pomoci systému egovernance (v Indie neexistuje pojem egovernment), ale ne vždycky má vláda dost prostředků pro zavedení kvalitních řešení. 46

47 3 Analyza egovernmentu v ČR v roce 2009 Kontext Česko, oficiálně Česká republika, je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Sousedí na západě s Německem (délka hranice 810 km), na severu s Polskem (762 km), na východě se Slovenskem (252 km) a na jihu s Rakouskem (466 km). Rozkládá se na území tří historických zemi Cech, Moravy a Slezska a jeho plošná rozloha činí přes 78 tisíc km2. V současnosti má přes 10 milionů obyvatel. Administrativně se dělí na 14 samosprávných krajů a jeho hlavním městem je Praha. Česká republika je demokraticky stát s liberální ústavou a politickým systémem založeným na svobodné soutěži politických stran a hnutí. Hlavou státu je prezident republiky, vrcholným zákonodárným orgánem je dvoukomorový Parlament. Česko je členským státem NATO a EU. Je také jedním ze států Vyšehradske skupiny. Ceska ekonomika tak svou výkonností předběhla ekonomiku Portugalska v roce 2005 a nyní se velmi strmě blíží úrovni Recka, Kypru nebo Spanelska. Velmi důležitý je také fakt, že CR jako člen Svetove banky již není rozvojovou zemí, ale stabilně se zařadila mezi třicítku nejvyspělejších států. Takove staty neberou peníze Světové banky, ale naopak je do ní vkládají. Z těch jsou pak dotovány projekty či půjčky rozvojovým zemím světa. 1 Principy, řízení, právní předpisy Kličoví akteří egov [1] Př. 27 Od roku 1996 v CR se zacali vyvijet IKT v oblasti verejnych sluzeb a to hlavne spojeno s 47

48 uřadem pro státní informační systémy (ÚSIS). V roce 1998 nasledne vynikla dalsi iniciativa jako rada vlády pro informační politiku, která vytvořila první koncepci v CR jako: Státní informační politika cesta k informační společnosti. V roce 2000 nasleduje jedna s dalsim iniciativ v CR jako uřad pro veřejné informační systémy, znamy pod zkratkou ÚVIS. ISVS.CZ Internetové zpravodajství o ISVS a o e Governementu vydává Advice.CZ s.r.o. Rok 2003, bylo zřízeno nové ministerstvo Ministerstvo informatiky České republiky. V roce 2007 došlo k jeho restrukturalizaci a většinu jeho pravomocí převzalo Ministerstvo vnitra a teto instituce ma na starosti organizace poskytovani verejnzch informacnich sluzeb obyvatelstvu do dnes. Jehož poradním orgánem se stala od roku 2007 Rada vlády pro informační společnost. Rada vlády pro informační společnost: Je odborným poradním orgánem vlády pro oblast informační společnosti, který má plnit koordinační roli místo zrušeného ministerstva informatiky a poskytovat vládě vědomostní základnu zejména pro její rozhodování v koncepčních otázkách rozvoje informační společnosti tak, aby bylo dosaženo větší provázanosti a koordinace resortních a národních projektů. Rada vlády pro informační společnost byla ustavena na základě usnesení vlády č. 293 z Radu vlády vede řídící výbor, v jehož čele stojí premiér a jehož dalšími členy jsou ministři vnitra, financí a průmyslu a obchodu. Další členové Rady (Rada má celkem 28 členů) byli jmenováni vládou usnesením č. 541 z na základě svých expertních 48

49 znalostí a odborných předpokladů. V Radě jsou zastoupeni nejdůležitější instituce, kterých se rozvoj informační společnosti a budování e governmentu týká zástupci státní správy a samosprávy, Parlamentu České republiky, odborných a podnikatelských asociací i akademické sféry. Český telekomunikační úřad: Český telekomunikační úřad byl zřízen zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů ke dni 1. července 2000, jako samostatný správní úřad v působnosti vlády České republiky pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech telekomunikací. Jeho sídlem je Praha. Úřad se člení na odbory a samostatné oddělení interního auditu. Vzniku Úřadu předcházelo historicky významné období podstatných změn v telekomunikacích, kdy byl Úřad součástí různých ministerstev. Na základě zákona č. 474/1992 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky, a ústavního zákona č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR, byl rozhodnutím ministra hospodářství České republiky k 1. lednu 1993 zřízen Český telekomunikační úřad jako 6. sekce Ministerstva hospodářství, v jehož působnosti byly telekomunikace do 31. října Od 1. listopadu 1996 přešly veškeré kompetence této sekce do působnosti Ministerstva dopravy a spojů, kde byly vykonávány až do 30. června Úřad je právním nástupcem Českého telekomunikačního úřadu, který byl jako samostatný správní úřad zřízen zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ke dni 1. července Právní předpisy a souvisejicí legislativa Zákon o egovernmentu : Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů byl vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č.300/2008 Sb. Tento zákon, někdy též nazývaný zákon o egovernmentu nebo egovernment Act, nabyl účinnosti od 1. července Cílem zákona o egovernmentu je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady samotnými. Rovněž se jím umožní vedení elektronických spisů ve správních řízeních. Klíčový institut pro provádění elektronických úkonů, tedy pro komunikaci s orgány veřejné moci, představují datové schránky, jejichž informační systém zabezpečuje doručení úředních zpráv v elektronické podobě. Druhým klíčovým prvkem zákona o elektronických úkonech je autorizovaná konverze dokumentů, tedy převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do listinného a zároveň ověření shody jejich obsahu a připojení ověřovací doložky. Prvním impulzem k zásadním legislativním změnám v oblasti elektronizace státní správy 49

50 bylo usnesení vlády ČR č ze dne 20. září 2006 o souboru opatření pro urychlení rozvoje egovernmentu v České republice. Společně se zákonem č. 300/2008 Sb. byl přijat také doprovodný zákon č.301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Dalším významným zákonem, který pomůže oživit egona a tím završit základní procesy při elektronizaci státní správy, je přijetí zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Pro fungování základních registrů byly také nutné změny dalších legislativních předpisů, jež jsou ošetřeny zákonem č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech. Přijetím těchto dvou zákonů, jež nabydou účinnosti od ,vzniklo právní prostředí, v němž budou základní registry fungovat. Kromě těchto zákonných úprav byly přijaty další předpisy, řešící například vydávání výpisů na kontaktních místech veřejné správy Czech POINTech, jejichž účel se rámcově vymezuje již v zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů byl vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č.300/2008 Sb.. Tento zákon, někdy též nazývaný zákon o egovernmentu nebo egovernment Act, nabyl účinnosti od 1. července Usnesení vlády ČR č ze dne 20. září 2006 o souboru opatření pro urychlení rozvoje egovernmentu v České republice. Společně se zákonem č. 300/2008 Sb. byl přijat také doprovodný zákon č.301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Dne byl ve Sbírce zákonů, částce 99 zveřejněn zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Zákon byl dále novelizován, naposledy pak zákonem č. 223/2009 Sb. Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) Dne byla ve Sbírce zákonů, částce 20 zveřejněna vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek. Vyhláška č. 53/2007 Sb., o referenčním rozhraní Dne byla ve Sbírce zákonů, částce 24 zveřejněna vyhláška č. 53/2007 Sb., o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy 50

51 veřejné správy. Vyhláška č. 52/2007 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní Dne byla ve Sbírce zákonů, částce 24 zveřejněna vyhláška č. 52/2007 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy. Vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení ISVS Dne byla ve Sbírce zákonů, částce 172 zveřejněna vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy. Vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy Dne byla ve Sbírce zákonů, částce 172 zveřejněna vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečností. Vyhláška č. 528/2006 Sb., o informačním systému o informačních systémech veřejné správy Dne byla ve Sbírce zákonů, částce 172 zveřejněna vyhláška č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému. Vyhláška č. 469/2006 Sb., o informačním systému o datových prvcích [1], [9] 2 Komunikaci občana se státem v ČR Projekt egon byl zahájen na konci roku 2006 a představuje komplexní projekt elektronizace veřejné správy, jehož hlavním cílem je usnadnění života občanům a zvýšení efektivity veřejné správy díky důmyslnému využití informačních technologií. 51

52 Sýstem egov a jeho srdce [7] Př. 28 Rok 2007 byl věnován přípravám projektu (zahrnující mj. pilotní provoz Czech POINTů) a zejména návrhům legislativních úprav podmiňujících realizační fázi. Následující období bylo ve znamení Czech POINTů, rozšířila se jak síť poboček (jichž bylo do konce roku 2008 zprovozněno více jak 3000) i škála služeb, jež mohou občané na Czech POINTech využít. V roce 2008 byla přijata legislativní opatření, umožňující oživování egona jako živého organismu. V červnu 2008 byl přijat zákon č. 300/2008 Sb., o autorizované konverzi dokumentů, někdy též nazývaný jako Zákon o egovernmentu, jež je zásadní normou pro zavádění datových schránek od Rok 2009 byl věnován rozvoji Komunikační infrastruktury veřejné správy, a zároveň také spuštění systému datových schránek. A v roce 2010 se můžeme těšit na závěrečnou fázi, která obnáší spuštění nejprve pilotního a od července 2011 ostrého provozu základních registrů. [7] Průběh revoluce egov v ČR [7] Př

53 Cílem je dosáhnout kvalitativní změnu přechod k egovernmentu v systému veřejné správy a veřejných služeb. Prostředkem je realizace projektů podporujících širší využití informačních technologií které budou spolufinancovány ze strukturálních fondů EU do maximální výše 85% celkových způsobilých výdajů. Na centrální úrovni se jedná zejména o vybudování klíčových registrů veřejné správy. Pro orgány územní veřejné správy je cílem realizace projektů podporujících vybudování přístupových míst pro komunikace občanů i podnikatelských subjektů s informačními systémy veřejné správy a následná elektronizace služeb veřejné správy tedy elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy. O finanční podporu žádají zájemci v rámci jednotlivých výzev k předkládání projektů vypisovaných Ministerstvem vnitra ČR. Tyto výzvy přesně specifikují podporované aktivity i způsobilé výdaje, které je možno spolufinancovat ze strukturálních fondů. Projekty mohou mít charakter projektů individuálních nebo typových (výzva přesně specifikuje požadované funkcionality řešení), které mají i zjednodušené požadavky na administrativu. [9] 3 Czechpoint Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační. Národní Terminál. Poznáte ho podle typického modrého loga, se kterým se můžete setkat na různých místech. Czech POINT se snaží snížit přebujelou byrokracii mezi občanem a úřadem. Logo Czech POINTVývoj Czech POINTu v letech Czech POINTy jsou součástí egona, které jako první začaly fungovat. V březnu 2007 se rozběhl pilotní provoz ve 37 obcích České republiky. Závěrečná zpráva ukázala, že jde o smysluplný projekt. Na základě zkušeností ze zkušebního provozu byl od ledna 2008 zahájen ostrý provoz na více než osmi set pobočkách, zprvu nejvíce na matrikách při obecních úřadech. Postupně se rozrůstala jak síť poboček (a to i v zahraničí na zastupitelských úřadech ČR), ale i množství nabízených funkcionalit. [3] V průběhu roku 2008 tak například přibyly velmi využívané služby vydávání výpisu z 53

54 trestního rejstříku nebo výpisu z bodového registrů řidičů. S rostoucím počtem nabízených služeb se zvyšují i nároky na zvyšování bezpečnostních standardů na ochranu dat dostupných z databází. Ta je zajištěna například auditem přístupů do systému nebo přihlašování přes bezpečnostní certifikáty. Na konci srpna byl vydán dvoumiliontý výpis, který je jedním z mnoha důkazů, že o služby Czech POINTu je mezi občany značný zájem. [3] V současné době stačí, když navštívíte univerzální místo Czech POINT, kde vyřídíte následující již osvědčené služby: výpis z katastru nemovitostí výpis z obchodního rejstříku výpis z živnostenského rejstříku výpis z rejstříku trestů výpis z bodového hodnocení řidiče výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD) podání podle živnostenského zákona ( 72) podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH konverzi dokumentů z listinné do elektronické formy a naopak podání žádosti o zřízení datové schránky O tři výpisy z centrálních registrů státní správy si můžete požádat i z domova. Služba se nazývá Czech POINT E SHOP výpisy poštou. Pomocí jednoduchého webového formuláře, na stránkách můžete získat výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a katastru nemovitostí. Do tří pracovních dnů od přijetí objednávky Vám pošťák následně doručí výpisy spolehlivě až domů. [9] 54

55 Př. 30 Od bude pracoviště Czech POINTu místo, kde si budete moci požádat o zřízení datové schránky nebo o provedení autorizované konverze dokumentů (přípravna, výdej, realizace), a to je na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. V současné době pracuje Ministerstvo vnitra na legislativní realizaci nových funkcionalit, jako je např.: Výpis z Insolvenčního rejstříku (pro občany a firmy) a (pro úředníky) Výpisy z neveřejných registrů: trestní, centrální registr řidičů, výpisy ze zdravotních pojišťoven, bezdlužnost u daňového úřadu, zdravotního a sociálního pojištění, stav projednání soudního řízení, Podání: ke změně v živnostenském a obchodním rejstříku, katastru nemovitostí a mnoho dalších funkcionalit. Rozvoj dalších funkcionalit Czech POINTu je plánován podle stavu legislativy. Další informace můžete najít na webových stránkách Czech POINTy jsou dostupné: na obecních a městských úřadech na pobočkách České pošty na pobočkách Hospodářské komory ČR 55

56 na českých zastupitelstvích v zahraniční u vybraných notářů nebo prostřednictvím e shopu na [1], [3], [9] 4 Datové schránky Definice: datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno ke komunikaci s orgány veřejné moci její pomocí je možné zasílat orgánům veřejné moci a přijímat od nich úřední dokumenty v elektronické podobě. [2] Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Datová schránka není e mailová schránka, jejím prostřednictvím není možné komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, ale pouze s celým úřadem. [2] Autentizace na webu Př. 31 Datové schránky transformují vnitřní a vnější vztahy veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií. Cílem je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti. Důležitým prvkem zákona je uznání elektronických dokumentů jako rovnocenných s papírovými a zajištění jejich bezpečnosti. 56

57 Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě od orgánů veřejné moci. Tento způsob komunikace vynahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud si tedy založíte datovou schránku, bude se Vám většina korespondence od orgánů veřejné moci doručovat elektronicky. Do datové schránky jsou dodávány úřední listiny v elektronické podobě, které jsou opatřeny elektronickým podpisem odesílatele (orgánů veřejné moci). Pokud budete posílat dokument, musíte označit Vámi vytvořený dokument zaručeným elektronickým podpisem. Identifikátor datové schránky zaručuje integritu dokumentu. [2] V datové schránce jsou obsaženy veškeré písemnosti, které jsou již vyplněné Vašimi osobními údaji. Jakmile je do Vaší datové schránky dodán nový dokument (datová zpráva), dle Vašeho nastavení se doručí na Váš mobilní telefon, popřípadě do Vaší e mailové schránky, oznámení o doručení. Toto je obdoba upozornění o uložení listovní zásilky. Dokument (datová zpráva), který je dodán do datové schránky, je doručen okamžikem přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. Obdobně jako u listovních zásilek funguje fikce doručení: nepřihlásíte li se do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Pokud ve stanovené lhůtě nevyzvednete datovou zprávu z datové schránky z důvodu dočasné nepřítomnosti nebo z jiného vážného důvodu, můžete požádat o prominutí zmeškání úkonu (do 15 dnů ode dne, kdy vznikla překážka, která podateli bránila úkon učinit). Doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. Po odeslání datové zprávy je odesílateli oznámeno, zda zpráva byla doručena, případně že nemohla být doručena z těchto důvodů: datová schránka adresáta neexistuje nebo je znepřístupněna nebo byla zrušena. Toto oznámení je označeno e značkou ministerstva. Všechny datové zprávy jsou evidovány. [1] Jestliže bude mít datová zpráva chybný formát nebo bude obsahovat počítačový program, bude zničena. O zničení datové zprávy ministerstvo neprodleně vyrozumí odesílatele. Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra. Provozovatelem informačního systému datových schránek je Česká pošta s.p.. Ministerstvo vnitra za účelem správy informačního systému datových schránek využívá údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel. Veškeré údaje vedené v datových schránkách jsou neveřejné a nelze je poskytnout jiným osobám, s výjimkou kontaktní adresy, na niž má být adresátu doručováno, byl li dán souhlas k jejímu zveřejnění. 57

58 Ministerstvo vnitra umožní orgánům veřejné moci identifikovat datovou schránku tak, aby do ní mohlo být doručováno. Správce a provozovatel informačního systému datových schránek zajišťuje náležitá opatření v oblasti bezpečnosti informačního systému datových schránek. Správce ani provozovatel nejsou oprávněni k přístupu do datových schránek jiných subjektů. [2] Pravni predpisy k datovym strankam. Dne 1. července 2009 nabude účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, jakož i zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ke stejnému datu již nabude účinnosti také zákon č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Publikovány ve Sbírce zákonů byly rovněž prováděcí předpisy k zákonu č. 300/2008 Sb. a zákonu č. 499/2004 Sb. Konkrétně se jedná o vyhlášku č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, vyhlášku č. 192/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhlášku č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů a vyhlášku č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek.[3] schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, které je součástí vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Schválení této novely, přináší několik změn v projektu datových schránek. Především: náklady spojené s provozováním ISDS bude hradit stát ze státního rozpočtu z kapitoly všeobecná pokladní správa a nikoli orgány veřejné moci. Zároveň by mělo vzniknout tzv. přechodné období, které od umožní přihlášení do datové schránky, ale nikoli její aktivaci. K té může dojít později, nejpozději však do Novela rovněž od umožní komunikaci mezi právnickými osobami navzájem. Uvedené právní předpisy přinášejí zásadní změny v komunikaci mezi orgány veřejné moci a adresáty veřejné správy a v oblasti nakládání s dokumenty v rámci orgánů veřejné moci. Publikované texty jsou přiloženy. Datovou schránku mohou bezplatně získat fyzické osoby, nepovinná je také pro podnikající fyzické osoby, naopak zřízení pro právnické osoby je povinné a totéž platí pro orgány veřejné moci. [7] 58

59 Jak spolu souvisí kontaktní místo Czech POINT a datová schránka? Czech POINTy zájemcům zprostředkují kromě již běžných služeb přístup do datové schránky. Pracovník na přepážce za poplatek dokument z datové schránky vytiskne, nebo naopak donesený dokument zkonvertuje do elektronické podoby, opatří elektronickým podpisem a odešle danému orgánu veřejné moci. Informacni web 5 Registry V současnosti si každá instituce v rámci své agendy vede svou vlastní databázi, kde má o nás údaje, které si získala po svém. Výsledkem je, že naše jméno figuruje ve spoustě databází. Pokud jste se přestěhoval nebo došlo ke změně jména stává se, že jste vedeni v jednotlivých databázích nebo u institucí pod starými údaji. Zavedení registrů bude pro občana znamenat, že nebude muset úředníkům opakovaně dokládat potřebné informace, úředník si bude data zjišťovat a ověřovat sám. Registry nahradí dosavadní systém nejednotných a často duplicitních databází různých úřadů. Půjde o vzájemně provázaný systém, který umožní čerpat a sdílet data z jediného datového zdroje. Údaje v registrech budou úředníci považovat za důvěryhodné a nebudou muset ověřovat jejich správnost. Obrovskou výhodou je sloučení jednotlivých služeb veřejné správy nezávisle na území, data budou vázána na osoby. Například pokud budete vlastnit byt v jiném katastrálním území, než kde máte být, pak na základě registru nemovitostí budou tyto nemovitosti vázány k Vám a ne ke katastrálním územím dostupným pouze na daných katastrálních úřadech, jako doposud. [7] Koncept práce registrů Př

60 Každý ze zakladních registrů využije jako základního datového fondu údaje z vybraných informačních systémů veřejné správy. Takto založeny základní registr pak bude v rámci pilotního provozu ověřen proti dalším klíčovym informačním systémům veřejné správy. Pro některé z okruhu údajů např. v registru práv a povinností budou základní údaje zjištěny samostatným šetřením. Pilotní provoz systému základních registrů určeny zákonem na období od do bude využit právě pro konverzi a ověření kvality dat. Platnost a správnost údajů uložených v základních registrech budou průběžně ověřovat všechny připojené informační systémy veřejné spáavy, které budou ze zákona povinny projednat jakékoli nesrovnalosti se správcem toho kterého registru a ten případně rozpory bude povinnen odstranit. Právo zpochybnit údaje u správce mají samozřejmě i subjekty, o nichž se údaje vedou. Složitost, pracnost a celkové náklady na založení datového fondu základních registrů jsou v současne době předmětem detailní analýzy, budou se velmi výrazně lišit registr od registru. Podle koncepce Ministerstva vnitra, mají vzniknout tyto registry dat veřejné správy: Základní registry Mezi základní patří registry: obyvatel, osob, nemovitostí a územního identifikace a práv a povinností. Podrobněji se budeme základním registrům věnovat níže. Partnerské registry Partnerské registry by měly využívat data ze základních registrů. Ostatní registry Ostatní registry by měly být podle vládní koncepce bez vazby na základní registry. Zvláštní registry Zvláštní registry jsou naplánovány jako tajné a měly by se skládat z registrů tajné služby a Armády České republiky. [7] Kterých oblastí se základní registry budou týkat? Jde o čtyři základní registry. 60

61 1.Registry obyvatel. V registru budou soustredeny informace o obcanech s trvalym bydlištěm na území České republiky, cizincích s povolením k pobytu a občanech států s dlouhodobým nebo trvalým pobytem. Správcem registru bude Ministerstvo vnitra. 2. Registr osob. Volně navazuje na výpis z obchodního rejstříku, takže zde budou dostupné informace o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách a orgánech veřejné moci. Zákon upravuje problematiku identifikačního čísla osoby (IČO) a identifikační čísla provozovni (IČP). Správcem registru osob bude Český statistický úřad. 3. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Je propracovanějším katastrem nemovitostí, zde se povedou například údaje o území státu, území obce, katastrálním území, pozemku v podobě parcely aj. Budou zde evidovány části obce, ulice, nebo jiná veřejná prostranství. Správcem tohoto registru bude Český úřad zeměměřický a katastrální. 4. Registr práv a povinností. Tento registr upravuje vedení informací o agendách veřejné moci, v podstatě se zde dovíme, jaké dostupné služby veřejné správy máme k dispozici, případně pod jakým číselným označením je máme vyhledávat. Dále se zde budou nacházet právní předpisy závazné pro orgány veřejné moci a práva a povinnosti obyvatel. Správcem registru bude Ministerstvo vnitra. Platnost a správnost údajů uložených v základních registrech budou průběžně ověřovat všechny připojené informační systémy veřejné správy, které budou ze zákona povinny projednat jakékoli nesrovnalosti se správcem toho kterého registru a ten případně rozpory bude povinen odstranit. Právo zpochybnit údaje u správce mají samozřejmě i subjekty, o nichž se údaje vedou. Bezpečnost dat v registrech. Systém údajů o občanu bude v základních registrech naprosto jiný. Rodné číslo zatím nezmizí, ale systém základních registrů na něm není postaven. Toto bude mít pod ochranou Úřad pro ochranu osobních údajů. Schválený zákon o registrech umožňuje využívat rodné číslo pro založení základních registrů do roku Neumožňuje však využívat rodné číslo pro sdílení dat mezi jednotlivými agendami. Vyhláška o způsobu identifikace fyzických osob bude vydána před zahájením pilotního provozu systému základních registrů společně s definicí rozhraní, které budou jednotlivě agendové systémy pro přístup do systému základních registrů používat. 61

62 Poskytování informací. Fyzické osobě budou poskytovány údaje, které budou o ní vedeny v registru obyvatel a registru práv a povinností, na základě žádosti podané elektronicky, v listinné podobě, nebo osobně. Každému občanovi bude zaručeno právo na výpis údajů. Elektronická odpověď bude zdarma, písemná za spravni poplatek. [1] 6 Shrnutí Na závěr bych chtěl říci, že tento stav egovernmentu který teď máme je docela na vysoké úrovni. V porovnání se západními zeměmi jako například s Francií jsme na trošku nižší úrovni realizace egovernmentu, i když v porovnání s takovými inovačně sinými státy jako Švédsko jsme na tom ještě hůř. Z jiné strany naše postavení ve skupině států Vyšehradské smlouvy je ČR na nejvyšší úrovni. Česko má v poslední době velký stálý pokrok v oblasti zavádění technologií veřejné elektronické správy a to hlavně díky tomu, že má tvrdou politickou vůdčí sílu (Ministerstva vnitra), potřebnou pro provádění reforem a podporu přijetí nové legislativy v této oblasti. 62

63 4 Závěr (perspektivy a obavy edemokracie) V poslední kapitole zkusíme na začátku probrat možné cesty vývoje iniciativ egovernmentu, tendency a možné obavy. Na konci kapitoly bude závěr k celé práci shrnutí výsledků této práce a moje spokojenost s vybraným tématem a psaní této práce. Dnešní a budoucí trendy [21] Př. 33 Očekávání od rozvití egovernmentu v budoucnosti [21] Př. 34 Zkusíme probrat možné varianty rozvití egovernmentu a edemokracie. Informační technologie a inovace se mohou dynamicky rozvíjet, nebo, naopak tempo vývoje v oblasti IKT bude klesat, řikáme optimistický a pesimistický názor. V podstatě to závisí na snaze dosáhnout kladného výsledku, to znamená podporovat inovační vývoj a koncept ekologicky čisté a informační společnosti. Čtyřmi rozměry byl vygenerován graf který obsahuje osm scénářů vývoje egovernmentu k roku Z osmi variant byli vybrané tři nejrealističtější a pravděpodobnější. Každý scénář, jeho sociální kontext a možný rozvoj elektronické veřejné zprávy je stručně 63

64 proanalyzován a popsán. [20], [24] Graf, scénáře vývoje egovernmentu [20] Př. 35 Prosperující a jen v Evropě Období do roku 2010 je charakterizováním ekonomického a sociálního pokroku, svět žije v míru, stále platí, a bylo možné aby dosáhl ekonomického pokroku a zároveň omezil negativní dopad na životní prostředí. Důsledky pro vládu: V celku pozitivní sociální klima, veřejnosti jsou otevřeny informační a komunikační technologie a mají důvěru v normy bezpečnosti a ochrany osobních informací, které systém nabízí. Rozvojem hospodářské prosperity je z velké části eliminována digitální propast pro drtivou většinu populace přes internet, přístup k širokému spektru elektronických služeb, doma nebo na veřejných centrech. Internetové portály v oblasti elektronické veřejné správy systému integrované nabídky služeb pro veřejnost ve vztahu k její konkrétní životní situaci, např. v souvislosti s narozením, sňatkem, studiem, prací atd., nebo společnosti ve vztahu k určité firemní akci. Individuálně přizpůsobené služby splňují individuální potřeby uživatelů a několik kanálů (multi channel řešení) je připraveno rozšířit přístup k veřejným službám. Práce orgánů je integrovaná horizontálně i vertikálně za účelem zlepšení služeb nabízených veřejnosti a obchodu a průmyslu. Svět v krizi Hospodářský růst se pomalu zastavuje, vznikají válečné konflikty. Informační technologie se ovšem rozvíjí díky svobodné tržní ekonomice ale kvůli konfliktům teď vláda klade větší důraz na řešení valečných, sociálních a ekonomických konfliktů. O koncept čistě ekologické, prosperující informační společnosti nejde. Důsledky pro vládu: jenom soukromý sektor rozšiřuje veřejné elektronické služby a jenom 64

65 ve svůj vlastní prospěch. Investují se peníze do většiny z veřejných sektorů s cílem mít dividenty v krátkodobém termínu, což vede k poklesu celostátních projektů typu edemokracie nebo ezdravotnictví. Inovační řešení v oblasti ochrany osobních ůdajů povedou k růstu cen na všechny tyto služby. Roste "Digitální propast" mezi různými sektory společnosti, protože během krize si už ne každý může dovolit tyto služby. Pokles hledání inovačních řešení a spokojenost s nejjednoduššími funkcemi. Recese a přesměrování 1. Vláda a trh ve prospěch decentralizace světa podporuje inovace ve všech oblastech bez integrační zaměřenosti, což v egovernmentu musí být. Hospodářský rozvoj je spíš neutrální protože není v krizi, ale ani ekonomicky neroste. Důsledky pro vládu: Snižují se náklady na racionalizaci veřejného sektoru a elektronických veřejných služeb. Veřejnost není dostatečně transparentní a IT průmysl s každým rokem dostává méně investic na budování elektronického státu. V této variante budoucnosti je očekávaný pokles důvěry v budování edemokracie. Použití jednoduchých elektronických služeb také výrazně klesá. Veřejnost se obrátí zpátky k televizi, novinám, poradnickým agenturám, vlastním lékařům a tak dále [20] Já osobně očekávám spíš první variantu «prosperující jen v Evrope» nebo možná nějakou modifikaci této varianty. Za pár let Evropa vyjde z ekonomické krize, budou následovat investice do všech oblastí a průmyslů, hlavně budou růst investice do technologii a znalostí, což by mělo vést k růstu mezd a větším výdajům občana na veřejné služby. Když bude poptávka vznikne nabídka a informační firmy budou navrhovat a prodávat na trhu svoje řešení. Konkurence na trhu podpoří kvalitu těchto řešení a podpoří velice důležitou funkcionalitu jak ochranu osobních dat. Vláda následně může spořit peníze na takové dálkové projekty jako egovernment, edemokracie, esociety. Jestli ještě před pár lety nevěděli kam můžeme dál směřovat, všude hledali skvělé nápady a dlouho nemohli najít, tak teď už vidíme ty velké perspektivy, které v sobě nesou další etapy vývoje internetu WEB 3.0 a WEB 4.0. Vysledky práce jsem spokojen. Naučil jsem se teoretický potřebný základ problematiky většinou v anglické literatuře, přišel ke konkrétním výsledkům námětům pro vládu jak správně plánovat a implementovat egovernment, zanalyzoval zkušenosti několika obraných oblastí a pochopil jejich výhody a problémy. Výsledky analýzy stávů egovernmentu v jednotlivých statéch včetně stávů realizace v ČR jsou v shrnutích k těmto kapitolám. Na závěr popsal názory odborníků a svůj vlastní názor na vývoj informační společnosti a elektronických veřejných služeb v naší blízke budoucnosti. 65

66 5 Přílohy 1. 4 skupiny pohledů na egovernment, str Schematická struktura egovernmentu, str Statistika po celému světu od roku 2001 až po rok 2008 Online služby přistupny na webových strankách, str Stávy egovernmentu podle etapy vyvoje, str Stávy egov od roku 2001 do 2008 podle regionů, str Padesát států s nejlepší urovní implementace egovernmentu v roce 2008, str egovernment v сentralní Evropě, rok 2004, str edemokracie, rok 2004, str Počitačová gramotnost, rok 2004, str Vertikalní a horizontalní integrace egovernmentu, str Teoretický přístup, etapy vývoje egovernmentu, str Záznam uživatelů internetu o egovernment podle eurostatu, str Ceny na internet v Evropě v roce 2001 podle eurostatu, str Počet uživatelů internetu v porovnání s majeteli počitač, rok 2001, str Investice do inovací v oblasti IKT v roce 2002, str Veřejné elektronické služby pro občany, kandidaty do EU v roce 2001, str Veřejné elektronické služby pro podniky, kandidaty do EU v roce 2001, str Uživatele egovernmentu podle pohlaví v roce 2001 podle eurostatu, str Progres ve vývojí estatu a ezdraví v roce 2007, str Placení daně při pomocí egovernmentu, str Hledání práce při pomocí egovernmentu, str Přičiny užití unternetu, dotázník, str Důvěra eslužbám v Evropě, rok 2007, str Spokojenost s kvalitou egovernmentu v EU, rok 2007, str Složky edemokracie v USA, str Vývoj egovernmentu v USA schematický, str Kličoví akteří egov v ČR, str Sýstem egov a jeho srdce v ČR, str

67 29. Průběh revoluce egov v ČR, str Czech POINT, rok 2008, str Autentizace na webu str Koncept práce registrů, str Dnešní a budoucí trendy egovernmentu, str Očekávání od rozvití egovernmentu v budoucnosti, str Graf, scénáře vývoje egovernmentu k roku 2020, str Přistup k internetu v podnikach, rok 2006 a 2007 podle eurostatu 67

68 37. Výhody a nevýhody služeb on line 38. Konektivita a technologická infrastruktura v Evropě [25] 39. Egovernment a ochrana udajů v Evropě [25] 68

69 40. Pobočky CzechPoint v roce 2009 [3] 41. egovernment podle kontinentů rok 2005 a

70 Dotáznik v roce 2007, podle 70

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Ing. Pavel Eliáš. Vysoká škola sociálně správní, Havířov. email: elias.isis@seznam.cz

Ing. Pavel Eliáš. Vysoká škola sociálně správní, Havířov. email: elias.isis@seznam.cz Ing. Pavel Eliáš Vysoká škola sociálně správní, Havířov email: elias.isis@seznam.cz PŘEDNÁŠKAČ.5 Státní informační politika Klíčová slova státní informační politika, informační společnost, elektronické

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR Jiří Barta, Tomáš Ludík Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Praha, 21.1. 2004 Východiska Lisabonský proces eeurope+ 2003 eeurope 2005 Státní informační a komunikační politika ČR eeurope+ 2003

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století?

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Delivering Public Service for the Future Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Obsah Úvodem Jaká má občan 21. století očekávání? Vnímání služeb českým občanem Nejlepší praxe ze zahraničí

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Digitální cesta k ekonomickému růstu ICT Unie Spolek pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Praha 2/2015 Fakta

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Atos pro veřejnou správu. Dalibor Škovronek, ředitel pro veřejnou správu, zdravotnictví a dopravu Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Atos pro veřejnou správu. Dalibor Škovronek, ředitel pro veřejnou správu, zdravotnictví a dopravu Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Atos pro veřejnou správu Dalibor Škovronek, ředitel pro veřejnou správu, zdravotnictví a dopravu Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Vznik Atos Roční tržby ve výši 8,7 miliard za 2011 Více než 74 000

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Cesta k epraze z pohledu Magistrátu hl. m. Prahy

Cesta k epraze z pohledu Magistrátu hl. m. Prahy epraha Cesta k epraze z pohledu Magistrátu hl. m. Prahy Ivan Seyček MHMP, odbor informatiky Seminář epraha, 28.3.2007 1 Praha a egovernment egovernment podle EU: Jde o (1) využití informačních a komunikačních

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Katedra veřejných financí VŠE v Praze Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participativní

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Konference k veřejným zakázkám, Otidea a.s., dne 2. 10. 2014. Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti elektronizace veřejných zakázek v ČR

Konference k veřejným zakázkám, Otidea a.s., dne 2. 10. 2014. Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti elektronizace veřejných zakázek v ČR Konference k veřejným zakázkám, Otidea a.s., dne 2. 10. 2014 Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti elektronizace veřejných zakázek v ČR Prezentující: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM, Of

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Inovace a technologie v rozvoji regionů 24. dubna 2014 Brno Cíl RIS3 Podpořit vznik a růst nových, konkurenceschopných hospodářských aktivit s lkým

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Národní bezpečnostní úřad

Národní bezpečnostní úřad 1 Role NBÚ v oblasti kybernetické bezpečnosti Jaroslav Šmíd náměstek ředitele NBÚ j.smid@nbu.cz 2 Obsah Něco z historie Vliv Internetu na národní hospodářství Legislativní rámec Hlavní činnosti NCKB NCKB

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010. Cesta k e-praze. Obsah. Východiska informační strategie

Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010. Cesta k e-praze. Obsah. Východiska informační strategie Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010 Cesta k e-praze Obsah Východiska informační strategie Hlavní poznatky se SWOT Hlavní problémy informatiky Klíčovém podněty k rozvoji informatiky Vize e-prahy

Více