Page two City & Guilds

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Page two City & Guilds"

Transkript

1 Page one City & Guilds International Váš cestovní pas pro úspěch v Evropě od nejvýznamnější instituce zabývající se odborným vzděláváním ve Velké Británii Více než 125 let tradice a zkušeností v oblasti vzdělávání 1,7 miliónu certifikátů vydávaných ročně 100 zemí světa 500 typů kvalifikací 8500 akreditovaných testovacích center

2 Page two City & Guilds Posláním City & Guilds jako významné světové instituce poskytující odborné kvalifikace a podporující profesního vzdělávání je obohacovat lidské životy. Jsme oddáni myšlence celoživotního vzdělávání a vnímáme jej jako prostředek rozvoje potenciálu miliónů studentů po celém světě a zároveň uznání jejich různorodých znalostí a dovedností. Pro zaměstnavatele z celého světa jsme zárukou rozvoje kvalifikované pracovní síly, jejíž dosažené znalosti a dovednosti dodávají jménu City & Guilds punc vynikající kvality ve více než 22 profesních odvětvích. Od svého vzniku v roce 1878, byla instituce The City & Guilds of London Institute vůdčí hybnou silou ve vývoji odborného vzdělávání. Je jedním ze zakladatelů Imperial College, podílela se hlavní měrou na tvorbě národního systému odborných kvalifikací ve Velké Británii a předává svoji dosaženou odbornost zemím celého světa. Jako nezisková organizace působící v souladu s Královskou výsadní listinou, nedostává přímou vládní finanční podporu, ale získanými příjmy pokrývá náklady a zároveň zajišťuje budoucí investice a vytváří trvalé hodnoty. City & Guilds začínala s pouhými 202 kandidáty, v současné době vydává každoročně přes 1 milión certifikátů ve více než 100 zemích světa. Tento trvalý růst je zajištěn mimo jiné tím, že City & Guilds vždy vycházela z požadavků zaměstnavatelů i studentů. Tento postoj je nezbytný především v současné době, kdy se konkurence zvyšuje, průmysl globalizuje a tempo změn v oblasti odborných profesí a kvalifikací neustále zrychluje. City & Guilds vždy dbala, aby úroveň jí poskytovaných zákaznických služeb a podpory zákazníkův byla souladu s nejlepšími zvyklostmi a postupy ve světovém průmyslu. Byli jsme první certifikační institucí, která zavedla služby on-line pro svá testovací centra. Jsme připraveni pokračovat v rozsáhlých investicích do vývoje nových produktů a dalšího rozšíření našich vzdělávacích systémů, abychom zlepšili místní dostupnost pro ty, kteří s námi spolupracují. Jsem přesvědčen, že se City & Guilds ve 21. století bude zasazovat stejnou měrou o prosazování nových postupů, podporování nejvyšší kvality a šíření veřejného blaha, tak jak je toto obsaženo v Královské výsadní listině, která nám byla na začátku 20. století udělena za účelem podpory rozvoje jednotlivců, společenství i firem. Chris Humphries CBE Director General

3 Page three City & Guilds Mezinárodní služby City & Guilds je jednou z největších mezinárodních vzdělávacích a certifikačních institucí působících v oblasti odborného vzdělávání na světě. Sídlí v Londýně a svou činnost vyvíjí ve více než 100 zemích světa prostřednictvím svých 7 mezinárodních poboček a rozsáhlé sítě zástupců. Systém jejích mezinárodních a obecných odborných kvalifikací pokrývá většinu profesních odvětví a jsou uznávány zaměstnavateli, při vstupu na univerzity a vysoké školy a pro účely dalšího vzdělávání. Mezinárodní pobočka City & Guilds pro střední a východní Evropu City & Guilds 54 Dembinszky St 1071 Budapest, Maďarsko T F Jaké jsou základní činnosti City & Guilds? Poskytování mezinárodně uznávaných odborných kvalifikací. Vytváření moderních vzdělávacích programů technických a odborných předmětů pro Velkou Británii a mezinárodní trh. Vytváření a zavádění vzdělávacích standardů, kterých je třeba dosáhnout, a stanovení kritérií hodnocení znalostí a dovedností studentů ve vztahu k těmto standardům. Poskytování certifikátů, či certifikační dokumentace, která prokáže, že student dosáhl žádaných standardů vzdělávání. Akreditace systémů kvalifikací vytvořených klientem. Konzultační činnost. Proč zvolit City & Guilds? Mezinárodní uznávání Kvalifikace City & Guilds získaly uznávání ze strany vlád, zaměstnavatelů a profesních organizací z celého světa jako doklad o dosažené odborné způsobilosti nejvyšší kvality. Více než 70 institucí terciárního vzdělávání uznávají tyto kvalifikace v rámci přijímacího řízení do prvních ročníků bakalářských programů. V mnoha případech studenti, kteří mají certifikát City & Guilds, získávají kredit, který může vést k osvobození od povinnosti studia prvního ročníků odpovídajícího bakalářského programu. Tradice a zkušenosti City & Guilds vyvíjí svoji činnost již více než 125 let a za dobu svého působení získala bohaté a neocenitelné zkušenosti v oblasti tvorby odborných kvalifikací. Každý rok poskytne více než 1.7 miliónů certifikátů a spolupracuje s řadou vlád na vývoji odborných kvalifikací, které podporují a zdokonalují jejich existující národní rámce odborného vzdělávání. Využívá získaných zkušeností při tvorbě vlastních odborných kvalifikací, které odpovídají národním a mezinárodním vzdělávacím a profesním standardům. Nezávislé hodnocení Kritéria klasifikace a hodnocení zkoušek City & Guilds jsou standardizovaná. Hodnocení praktických odborných zkoušek je prováděné pod dohledem nezávislých ověřovatelů, či zkoušejících z Velké Británie. Písemné testy jsou známkovány nezávislými odborníky ve Velké Británii. Tento postup zaručuje, že všichni kandidáti jsou hodnoceni podle stejných kritérií bez ohledu na to, kde test napsali. Flexibilita Odborné zkoušky City & Guilds mohou doplňovat národní odborné kvalifikace, nebo mohou být skládány samostatně. City & Guilds své zkoušky s úspěchem kombinuje s národními vzdělávacími rámci a zároveň nabízí výhodu mezinárodního uznávání, nezávislého hodnocení a výsledného certifikátu. Pokud již studenti dosáhli žádané úrovně znalostí a dovedností v průběhu svého vysokoškolského studia nebo prostřednictvím jiné mezinárodní kvalifikace, nemusí navštěvovat odpovídající vzdělávací program a mohou složit písemný test a praktickou odbornou zkoušku City & Guilds bez dalšího studia. Profesní uplatnění Kvalifikace City & Guilds jsou vytvořené tak, aby vybavily studenty potřebnými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které vyžaduje současný trh práce. Každá z odborných kvalifikací City & Guilds vznikla ve spolupráci s předními odborníky průmyslu, obchodu a služeb, kteří mají dlouholeté zkušenosti se vzděláváním a školením v daných oborech a kteří rozumí pracovnímu trhu a kvalifikačním požadavkům kladeným na zaměstnance. Z tohoto důvodu jsou kvalifikace City & Guilds uznávány celou řadou významných zaměstnavatelů, jejichž počet neustále roste. Přístup k dalšímu studiu Více-úrovňového systému kvalifikací umožňuje studentům postupovat k vyšším stupňům, které mohou být završeny vstupem na odpovídající univerzitní, či vysokoškolský bakalářský program. Rozsah Díky více než 100 typům nabízených mezinárodně uznávaných odborných kvalifikací se City & Guilds řadí k největších vzdělávacím institucím tohoto typu na světě.

4 Page four Mezinárodní jazyková zkouška ESOL a Spoken ESOL Tato mezinárodně uznávaná zkouška z anglického jazyka je vhodná pro každého, kdo chce, či potřebuje prokázat znalost anglického jazyka prostřednictvím čtyř základních komunikativních dovedností: poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, psaní a mluvení. Ústní a písemnou zkoušku lze skládat odděleně a na rozdílných úrovních. 6 úrovní zkoušek ESOL a SESOL bylo vytvořeno v souladu s Jednotným evropským referenčním rámcem pro jazyky (Rada Evropy) a umožňují studentům postupovat ve výuce a dosáhnout požadovaných úrovní vlastním tempem. Studenti rozvíjejí své znalosti a dovednosti anglického jazyka v kontextu přirozené jazykové komunikace potřebné v každodenních životních i profesních situacích. Zkoušky lze skládat v akreditovaných testovacích centrech po celé České republice. Termíny zkoušek nejsou fixně stanovené, centra je vyhlašují dle potřeby, studenti je tedy mohou skládat, jakmile jsou dostatečně připraveni. Opravu a hodnocení zkoušek zabezpečuje britská centrála City & Guilds a provádějí ji zkušení britští metodici. Ústní zkouška je hodnocena prostřednictvím audio nahrávek. Akreditovaná centra odpovídají za organizační stránku testování. Tímto způsobem je plně zajištěna integrita, objektivita i kvalita testování. Mezinárodní zkoušky ESOL a SESOL a jejich organizace jsou spojeny s mnohými výhodami: Nejsou stanoveny fixní termíny zkoušek, akreditovaná centra zkoušky organizují dle potřeby. Administrace a organizace zkoušek je jednoduchá a jasná. Integrita zcela nezávislého hodnocení je zajištěná. Neúspěšní kandidáti obdrží zprávu o nedostatcích, která jim pomůže se na zkoušku lépe připravit. Zkoušky jsou mezinárodně uznávané univerzitami, profesními organizacemi a zaměstnavateli z celého světa jako doklad jazykové kompetence. Zkoušky jsou zařazeny do seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro státní správu Ministerstvem mládeže, tělovýchovy a sportu ČR. Podrobné výsledky centrum obdrží do 4 6 týdnů od konání zkoušky.

5 Současné úrovně City & Guilds International ESOL a SESOL Úrovně Jednotného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy) Původní úrovně City & Guilds Pitman Qualifications ESOL/SESOL

6 Page five Spoken English Test for Business City & Guilds Spoken Test (SET) for Business rozvíjí a hodnotí obecné a specifické jazykové dovednosti, které jsou vyžadovány na pracovišti. Tato mezinárodně uznávaná kvalifikace je samostatnou ústní zkouškou obchodní angličtiny. Zkoušky lze skládat v akreditovaných testovacích centrech po celé České republice. Termíny zkoušek nejsou fixně stanovené, centra je vyhlašují dle potřeby, studenti je tedy mohou skládat, jakmile jsou dostatečně připraveni. Zkouška existuje na třech úrovních, probíhá ve formě nahrávaného rozhovoru a její opravu a hodnocení zajišťuje centrála City & Guilds ve Velké Británii. Tím je zajištěna vysoká úroveň spolehlivosti a objektivity. Kandidát obdrží jeden z možných výsledků, který přesně určí jeho jazykové znalosti a dovednosti a umožní mu pokračovat ve studiu. Zkouška je vytvořená v souladu s Evropským referenčním rámcem pro jazyky (Rada Evropy). Skládá se ze čtyř částí, prostřednictvím nichž může student prokázat svou schopnost vyhovět adekvátním jazykovým požadavkům a komunikovat v celé řadě realistických a profesních situací. Certifikát SET for Business nabízí studentům ekonomických oborů a zaměstnavatelům mezinárodně uznávaný dokument prokazující dosaženou úroveň komunikativního používání mluvené angličtiny v kontextu mezinárodního obchodu.

7 Jednotný evropský referenční rámec pro jazyky Rady Evropy Zkouška Úrovně SET for Business Hodnocení S vyznamenání Uspěl S vyznamenání Uspěl Neuspěl S vyznamenání Uspěl S vyznamenání Uspěl Neuspěl S vyznamenání Uspěl S vyznamenání Uspěl Neuspěl

8 Page six City & Guilds mezinárodní odborné kvalifikace (International Vocational Qualifications = IVQ) Znalosti a dovednosti směřující k prosperitě Mezinárodní odborné kvalifikace (IVQ) City & Guilds jsou vytvořené tak, aby spojovaly praktické zkušenosti a teoretické znalosti. Z tohoto důvodu jsou uznávány zaměstnavateli, pro něž jsou dokladem toho, že jejich držitel je vybaven potřebnou kvalifikací pro dané zaměstnání, ale zároveň umožňují svému držiteli pokračovat ve studiu daného oboru na vyšším stupni vzdělávání. Kvalifikace IVQ existují na třech úrovních: Certificate, Diploma, a Advanced Diploma. Zahrnují v sobě jeden, nebo oba následující aspekty: teoretické znalosti a praktické kompetence. Úspěšný kandidát obdrží certifikát po složení každého dílčího komponentu, ze kterého se výsledná kvalifikace skládá. Závěrečný certifikát poté získá po splnění všech předepsaných teoretických a praktických částí. 2. Praktické dovednosti Praktické dovednosti jsou hodnoceny prostřednictvím simulovaných praktických úkolů, resp. projektů, které v souladu s požadavky programových sylabů zadává akreditované testovací centrum. Hlavní charakteristické rysy praktických částí zkoušek: Pro tento typ zkoušek je třeba žádat o samostatnou akreditaci programu. Zkouška může probíhat buď v odpovídajícím národním jazyce, nebo v anglickém jazyce. Termín zkoušky stanoví centrum dle vlastních potřeb a potřeb kandidátů. Zkouška probíhá v prostorách centra a výsledky se zasílají do Velké Británie. V případě, že kandidát zkoušku úspěšně složí, je mu ve Velké Británii vystaven certifikát Hodnocení IVQ 1. Teoretické znalosti Teoretické znalosti jsou testovány formou písemné zkoušky a jsou opravovány a hodnoceny ze strany City & Guilds. Na nižších úrovních se používají testové otázky s výběrem vhodné odpovědi z nabízených možností. Na vyšších úrovních se používají strukturované otázky a krátké vypracované odpovědi. Hlavní charakteristické rysy písemných testů: Pro tento typ testování není třeba žádat o samostatnou akreditaci programu. Zkoušky probíhají v anglickém jazyce, ale lze použít anglické výkladové slovníky. Zkoušky na úrovni Certificate využívají testových otázek s výběrem vhodné odpovědi z nabízených možností. Obvykle se ročně vypisují dva termíny termíny zkoušek, v červnu a v prosinci. Zkoušky vytváří a hodnotí City & Guilds ve Velké Británii. V případě, že kandidát zkoušku úspěšně složí, je mu ve Velké Británii vystaven certifikát

9 Page seven Úplný seznam mezinárodních odborných kvalifikací (IVQ) Toto je seznam odborných kvalifikací nabízených v rámci Evropy jsou: International Tourism (4867) Cestovní ruch tvoří jedno z největších světových odvětví služeb a zároveň také představuje nejrychleji se rozvíjející sektor trhu práce. Mezinárodní odborná kvalifikace z cestování ruchu City & Guilds vybaví studenty potřebnými znalosti a dovednostmi pro práci v tomto oboru. Tato kvalifikace nahlíží na daný předmět z hlediska mezinárodního trhu, zároveň však nutí kandidáty, aby se také zaměřili na místní turistické zázemí a hledali jeho umístění v mezinárodním kontextu. Obor cestovního ruchu a s ním spojené znalosti a dovednosti se neustále mění. Tato kvalifikace je přizpůsobena aktuálním požadavkům daného oboru a je vhodná především pro mladé lidi, kteří hledají uplatnění a profesní růst v oblasti cestovního ruchu. Následující čtyři kvalifikace jsou součástí skupiny mezinárodních odborných kvalifikací City & Guilds zaměřených na hotelnictví a gastronomii, tzv Hotel & Catering Awards. Jejich cílem je zohlednit mezinárodní povahu znalostí, dovedností a projektů žádaných v rozdílných zemích a kulturách. Všechny následující programy jsou k dispozici na třech úrovních. Food Preparation and Culinary Arts (7065) Tato mezinárodní odborná kvalifikace je vhodná pro všechny, kteří mají zájem o práci v gastronomi a nabízí možnost rozvinout dovednosti kuchaře, resp. šéfkuchaře na úroveň nejvyšších mezinárodních standardů. Program je určen pro studenty, nebo zaměstnance v dané oblasti. Reception Operations and Services (7067) Tato mezinárodní odborná kvalifikace je důležitá pro osoby zaměstnané jako recepční v hotelech, nebo v centrech volného času (např. sportovní centrum), kde je první dojem zásadní. Accommodation Operations and Services (7068) Tato mezinárodní odborná kvalifikace je důležitá pro osoby zaměstnané v sektoru veřejných služeb jako jsou ubytovací zařízení a další oblasti cestovního ruchu, kde jsou první dojem, komfort a vysoká kvalita zákaznických služeb zásadní. Sales and Marketing (4410) Tato mezinárodní odborná kvalifikace poskytuje požadované znalosti a dovednosti v oblasti prodeje a marketingu, které jsou v moderním hospodářství zásadní. Kandidáti porozumí požadavkům kladeným na současná prodejní a marketingová oddělení a studují, jakým způsobem prodej a marketing ovlivňují činnost organizací. Studenti se také zaměřují na mezinárodní aspekty prodeje a marketingu a jejich obměny v oblastech maloobchodu a velkoobchodu. Kvalifikace zohledňuje rostoucí potřebu rozvoje dovedností tzv soft skills, jako jsou např. komunikativnost nebo sociální empatie. Tato kvalifikace je dostupná na úrovni Ceritifcate. Retailing (1121) Tato mezinárodní odborná kvalifikace je určena osobám, které mají zájem rozvíjet dovednosti spojené s prodejem výrobků konečným zákazníkům. Je vhodná pro studenty středních i vysokých škol ekonomických směrů, nebo pro osoby již pracující v daném oboru. Food and Beverage Service (7066) Tato mezinárodní odborná kvalifikace je vysoce ceněna především u osob, které mají zájem o práci v oblasti restauratérství a obsluhy zákazníků dle mezinárodně uznávaných standardů. Program je určen pro studenty, nebo zaměstnance v dané oblasti.

10 Page eight IT (e-quals ) e-quals představují aktualizovanou řadu kvalifikací v oblasti počítačové technologie pro uživatele a profesionály. Tento program se skládá z 80 modulů zahrnujících kvalifikace pro uživatele a kvalifikace pro počítačové profesionály zaměřené na systémovou podporu a vývoj softwarových produktů. Kandidáti si mohou zvolit úroveň a kombinaci modulů, které nejvíce vyhovují jejich potřebám a schopnostem, ať již se jedná o zkušené počítačové profesionály, kteří usilují o zdokonalení svých dovedností a znalostí, nebo o běžné uživatele, kteří se potřebují naučit např. program na zpracování textů. 1. Uživatel počítače (úroveň 1 3) 2. Vývoj softwarových produktů (úroveň 2 3) 3. Systémová podpora (úroveň 2 3) Access Certificate in English Language Teaching (8575) Tato kvalifikace byla vytvořena ve spolupráci s Katedrou jazyka a literárních studií ve vzdělávání Univerzity v Manchesteru. Access Certificate in English Language Teaching (ACE) je základní metodickou zkouškou pro učitele angličtiny, jejichž rodný jazyk není angličtina. Zkouška je vhodná pro: učitele angličtiny, kteří potřebují prohloubit své didaktické dovednosti a zlepši svoji kvalifikaci. učitele jiných předmětů, kteří mají zájem učit anglický jazyk. studenti, kteří chtějí získat základní kvalifikaci v metodice výuky anglického jazyka. Kandidáti také mohou zvolit studium individuálních e-quals modulů z nabízené řady a po úspěšném složení zkoušek, obdrží dílčí certifikát. Telecommunication Systems (2730) Tato kvalifikace je určena osobám, které již pracují v oblasti telekomunikačních systémů a mají zájem získat mezinárodně uznávanou zkoušku v tomto oboru. Je také vhodná pro osoby, které tento obor studují. Tato kvalifikace pokrývá dovednosti, které jsou vyžadovány, jak v oboru telekomunikací, tak i v oboru výpočetní techniky, proto je vhodná i pro přípravu na celou řadu zaměstnání souvisejících s elektronickou komunikací. Awards in Hairdressing (1122)/Awards in Beauty Therapy (1123) Naše mezinárodní odborné kvalifikace v oblasti kadeřnictví a kosmetiky byly vytvořeny ve spolupráci s institucí Haidressing and Beauty Industry Autority britskou asociací předních zaměstnavatelů v tomto oboru a mezinárodní autoritou zabývající se tvorbou a podporou standardů ve světovém kadeřnickém a kosmetickém průmyslu. Foundation Award in Management Principles (2508) Tato kvalifikace (FAMP), která patří do skupiny mezinárodních odborných kvalifikací v oblasti managementu (IMQ), je určena především pro kandidáty, kteří již získali, nebo se připravují na složení mezinárodní odborné kvalifikace (IVQ) zabývající se teorií managementu. Na tuto zkoušku se mohou přihlásit kandidáti i na základě samostudia, nebo na základě praxe v oblasti managementu, či v řídící funkci. Od kandidátů se očekávají znalosti ve čtyřech následujících klíčových oblastech managementu: Management osob/informací/činností a zdrojů.

11 Organizování kvalifikací a zkoušek City & Guilds Aby instituce mohla organizovat mezinárodní kvalifikace City & Guilds, musí se stát akreditovaným centrem. K tomu vedou následující kroky: 1. Výběr kvalifikace Výběr kvalifikace se provádí na základě Mezinárodního seznamu kvalifikací (International Directory) nebo odpovídající předmětové brožury. 2. Získání akreditace Prostřednictvím regionálního zástupce, nebo mezinárodní pobočky pro daný region je třeba zažádat o akreditační dokumentaci a odpovídající předmětový sylabus. 3. Příprava žádostí o akreditaci Dle akreditační dokumentace a sylabů je třeba prokázat, že organizace je schopna zajistit požadované vybavení a personální obsazení pro přípravu kandidátů na teoretické a praktické zkoušky (kde je toto stanoveno). 4. Žádost o akreditaci Je třeba vyplnit Žádost o akreditace centra, Žádost o kredit a Žádost o akreditaci vzdělávacího programu. Tyto formuláře spolu s poučením lze nalézt v akreditační dokumentaci. Vyplněné žádosti je třeba odevzdat mezinárodní pobočce pro daný region. 5. Schválení akreditace Instituce, která úspěšně prošla akreditačním procesem bude oficiálně vyrozuměna a obdrží akreditační certifikát spolu s veškerou dokumentací potřebnou k organizování zvolené kvalifikace. Akreditace je vždy udělena na dva roky a po skončení této lhůty lze znovu o akreditaci zažádat. City & Guilds si vyhrazuje právo navštívit instituci kdykoliv v průběhu akreditačního procesu, nebo v době trvání akreditace. 6. Příprava kandidátů Po schválení akreditace je centrum oprávněné zvolit nejvhodnější metodu výuky a přípravy studentů na dané zkoušky. City & Guilds poskytuje centrům doporučení s ohledem na počet výukových hodin a literaturu, kterou lze využít při přípravě. Tyto informace lze nalézt v odpovídajících sylabech a City & Guilds důrazně nabádá centra, aby věnovaly dostatečný čas na konci přípravných kurzů zkouškám nanečisto. 7. Registrace kandidátů na zkoušky Mezinárodní odborné kvalifikace (IVQ) Písemné zkoušky U zkoušek s celosvětově fixními termíny je třeba, aby byli kandidáti registrování prostřednictvím Formuláře S (Form S) ve stanoveném termínu (nejpozději do 1. dne měsíce předcházejícímu měsíci, ve kterém se zkoušky konají) dle údajů uvedených v Mezinárodním seznamu kvalifikací (International Directory) a je třeba uhradit poplatek za zkoušku. Centra jsou povinna zajistit, aby zkoušky probíhaly v souladu Testovacími předpisy (Examination Regulations), které jsou součástí Směrnic pro akreditovaná centra (Centre Guide). Praktické zkoušky Centra jsou povinna odevzdat výsledky a žádosti o vystavení certifikátů prostřednictvím formuláře S (Form S). Tyto formuláře musí podepsat jmenovaný nezávislý ověřovatel (External Verifier). Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka Kandidáti jsou registrováni prostřednictvím formuláře Block Booking Entry Form. Vyplněný formulář musí City & Guilds obdržet minimálně dva týdny před termínem konání zkoušky. U těchto zkoušek jsou stanoveny fixní termíny, zkoušky jsou na vyžádání. 8. Odevzdání vyplněných písemných zkoušek Ihned po vyplnění písemných zkoušek, resp. testů musí centrum zajistit jejich neodkladné odeslání na mezinárodní pobočku pro daný region. 9. Nezávislí examinátoři City & Guilds zkoušky opraví. Úspěšní kandidáti, kteří složí dílčí zkoušku, resp. modul, obdrží dílčí certifikát. Kandidáti, kteří úspěšně složí všechny požadované moduly zkoušky, obdrží úplný certifikát, jehož součástí bude seznam všech složených modulů. Více informací získáte zde: Mgr. Helena Šrůtková Zástupce pro Českou republiku Na Zvoničce 1015/34, Praha 4 Podolí T: M: Ing. Ildikó Pathó Zástupce pro Slovenskou republiku

12

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VÁŠ CESTOVNÍ PAS PRO ÚSPĚCH (NEJEN) V EVROPĚ od nejvýznamnější instituce zabývající se odborným vzděláváním ve Velké Británii CITY & GUILDS City & Guilds je jednou z největších

Více

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Z ANGLIČTINY

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Z ANGLIČTINY MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Z ANGLIČTINY VÁŠ CESTOVNÍ PAS PRO ÚSPĚCH (NEJEN) V EVROPĚ od nejvýznamnější instituce zabývající se odborným vzděláváním ve Velké Británii CITY & GUILDS City & Guilds je jednou

Více

ZKOUŠKY CITY & GUILDS

ZKOUŠKY CITY & GUILDS ZKOUŠKY CITY & GUILDS JŠ Threshold Training Associates (TTA) je akreditovaným zkušebním centrem zkoušek City & Guilds z anglického jazyka. Zkoušky zastřešuje City & Guilds, největší britská vzdělávací

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti European Computer Driving Licence Evropský řidičák na počítač

Mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti European Computer Driving Licence Evropský řidičák na počítač Mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti European Computer Driving Licence Evropský řidičák na počítač Potřeba klasifikace počítačových znalostí a dovedností jak široké veřejnosti, tak běžných

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

Všeobecná angličtina

Všeobecná angličtina Všeobecná angličtina Zkoušky Cambridge ESOL Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech,

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 6/2015 KE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město PŘEDSTAVENÍ REKVALIFIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Mgr. Zbyněk Rybka, Opava Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka působí

Více

Národní soustava kvalifikací v České republice

Národní soustava kvalifikací v České republice Národní soustava kvalifikací v České republice Miroslav Kadlec miroslav.kadlec@nuov.cz 1 Prezentace rozvádí informaci z pozvánky na konferenci: Dne 1. srpna tohoto roku vstoupí v platnost o zákon č. 179/2006

Více

Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce. Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová

Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce. Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová Sociální práce Sociální pracovník Profese sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI Výchozí stav Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Hodnoticí standard. Barman (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)

Hodnoticí standard. Barman (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Barman (kód: 65-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Kvalifikační řád pro trenéry Českého horolezeckého svazu

Kvalifikační řád pro trenéry Českého horolezeckého svazu Kvalifikační řád pro trenéry Českého horolezeckého svazu Článek 1) Profil (Základní ustanovení).f r D es ig n: w w w.g at ta de si gn Trenér Českého horolezeckého svazu je tělovýchovný pedagog. Je odborně

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

Zkoušky Cambridge. Průvodce nejlepšími zkouškami z angličtiny

Zkoušky Cambridge. Průvodce nejlepšími zkouškami z angličtiny Zkoušky Cambridge Průvodce nejlepšími zkouškami z angličtiny Proč skládat zkoušky Cambridge ESOL? Uznávané certifikáty nové možnosti Přípravné materiály a podpora pro učitele Nové možnosti Certifikáty

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita EUROPASS-MOBILITA 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS-MOBILITA Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) (3) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země) Zimní 19 566 01 Vysoké Mýto Česká republika

Více

Pokyn k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění

Pokyn k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění Pokyn k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění 1. Základní ustanovení (1) Pokyn v souladu s Řádem pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka upravuje podmínky pro vydání dekretů a dalších dokladů

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

KA 12 Podporovat zlepšení sociální situace pracovníků v LH

KA 12 Podporovat zlepšení sociální situace pracovníků v LH KA 12 Podporovat zlepšení sociální situace pracovníků v LH 12.1. Organizovat správu a obhospodařování lesního majetku, zejména státního tak, aby přispívala ke zvýšení zaměstnanosti z místních zdrojů, za

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky

NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky Praha, 14. března 2013 od března 2011 získalo díky Národní soustavě

Více

Směrnice ČAST č. 2/2013 o podmínkách pro udělování a prodlužování trenérských licencí v České asociaci stolního tenisu (ČAST)

Směrnice ČAST č. 2/2013 o podmínkách pro udělování a prodlužování trenérských licencí v České asociaci stolního tenisu (ČAST) Směrnice ČAST č. 2/2013 o podmínkách pro udělování a prodlužování trenérských licencí v České asociaci stolního tenisu (ČAST) Článek I. Úvodní ustanovení Česká asociace stolního tenisu (dále jen ČAST)

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ

REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ Dům řemesel je součástí projektu Podpora stabilizace a re-integrace aktivních seniorů v rámci iniciativy Společenství

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Hodnoticí standard. Fotoreportér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Fotoreportér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Fotoreportér (kód: 34-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotograf Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?*

Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?* Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?* Odpovědí je portál * www.vzdelavaniaprace.cz Národní soustava kvalifikací (NSK) se v praxi využívá stále více! Čísla hovoří

Více

Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra

Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Tato směrnice stanovuje závazný dále uvedený postup při užívání webové aplikace KATEDRA pro vedení elektronické evidence žáků dle školského zákona o vedení pedagogické

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

1.A TECHNOLOGICKÁ CENTRA

1.A TECHNOLOGICKÁ CENTRA INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA A CENTRA STRATEGICKÝCH SLUŽEB 1. TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ 1.A TECHNOLOGICKÁ CENTRA Vývoj a inovace inovační aktivity společností, týkající se high-tech výrobků

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6.

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Obecné kompetence v Norsku Podle PIAAC výrazně lepší výsledky

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obory fitness industry. na období 2011 až 2015 České republice. Předkládá: Sektorová rada pro osobní služby.

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obory fitness industry. na období 2011 až 2015 České republice. Předkládá: Sektorová rada pro osobní služby. SEKTOROVÁ DOHODA pro obory industry na období 2011 až 2015 České republice Předkládá: Sektorová rada pro osobní služby Preambule Sektorová dohoda zaměřená na sektor má zásadní význam pro rozvoj kvalitních

Více