Page two City & Guilds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Page two City & Guilds"

Transkript

1 Page one City & Guilds International Váš cestovní pas pro úspěch v Evropě od nejvýznamnější instituce zabývající se odborným vzděláváním ve Velké Británii Více než 125 let tradice a zkušeností v oblasti vzdělávání 1,7 miliónu certifikátů vydávaných ročně 100 zemí světa 500 typů kvalifikací 8500 akreditovaných testovacích center

2 Page two City & Guilds Posláním City & Guilds jako významné světové instituce poskytující odborné kvalifikace a podporující profesního vzdělávání je obohacovat lidské životy. Jsme oddáni myšlence celoživotního vzdělávání a vnímáme jej jako prostředek rozvoje potenciálu miliónů studentů po celém světě a zároveň uznání jejich různorodých znalostí a dovedností. Pro zaměstnavatele z celého světa jsme zárukou rozvoje kvalifikované pracovní síly, jejíž dosažené znalosti a dovednosti dodávají jménu City & Guilds punc vynikající kvality ve více než 22 profesních odvětvích. Od svého vzniku v roce 1878, byla instituce The City & Guilds of London Institute vůdčí hybnou silou ve vývoji odborného vzdělávání. Je jedním ze zakladatelů Imperial College, podílela se hlavní měrou na tvorbě národního systému odborných kvalifikací ve Velké Británii a předává svoji dosaženou odbornost zemím celého světa. Jako nezisková organizace působící v souladu s Královskou výsadní listinou, nedostává přímou vládní finanční podporu, ale získanými příjmy pokrývá náklady a zároveň zajišťuje budoucí investice a vytváří trvalé hodnoty. City & Guilds začínala s pouhými 202 kandidáty, v současné době vydává každoročně přes 1 milión certifikátů ve více než 100 zemích světa. Tento trvalý růst je zajištěn mimo jiné tím, že City & Guilds vždy vycházela z požadavků zaměstnavatelů i studentů. Tento postoj je nezbytný především v současné době, kdy se konkurence zvyšuje, průmysl globalizuje a tempo změn v oblasti odborných profesí a kvalifikací neustále zrychluje. City & Guilds vždy dbala, aby úroveň jí poskytovaných zákaznických služeb a podpory zákazníkův byla souladu s nejlepšími zvyklostmi a postupy ve světovém průmyslu. Byli jsme první certifikační institucí, která zavedla služby on-line pro svá testovací centra. Jsme připraveni pokračovat v rozsáhlých investicích do vývoje nových produktů a dalšího rozšíření našich vzdělávacích systémů, abychom zlepšili místní dostupnost pro ty, kteří s námi spolupracují. Jsem přesvědčen, že se City & Guilds ve 21. století bude zasazovat stejnou měrou o prosazování nových postupů, podporování nejvyšší kvality a šíření veřejného blaha, tak jak je toto obsaženo v Královské výsadní listině, která nám byla na začátku 20. století udělena za účelem podpory rozvoje jednotlivců, společenství i firem. Chris Humphries CBE Director General

3 Page three City & Guilds Mezinárodní služby City & Guilds je jednou z největších mezinárodních vzdělávacích a certifikačních institucí působících v oblasti odborného vzdělávání na světě. Sídlí v Londýně a svou činnost vyvíjí ve více než 100 zemích světa prostřednictvím svých 7 mezinárodních poboček a rozsáhlé sítě zástupců. Systém jejích mezinárodních a obecných odborných kvalifikací pokrývá většinu profesních odvětví a jsou uznávány zaměstnavateli, při vstupu na univerzity a vysoké školy a pro účely dalšího vzdělávání. Mezinárodní pobočka City & Guilds pro střední a východní Evropu City & Guilds 54 Dembinszky St 1071 Budapest, Maďarsko T F Jaké jsou základní činnosti City & Guilds? Poskytování mezinárodně uznávaných odborných kvalifikací. Vytváření moderních vzdělávacích programů technických a odborných předmětů pro Velkou Británii a mezinárodní trh. Vytváření a zavádění vzdělávacích standardů, kterých je třeba dosáhnout, a stanovení kritérií hodnocení znalostí a dovedností studentů ve vztahu k těmto standardům. Poskytování certifikátů, či certifikační dokumentace, která prokáže, že student dosáhl žádaných standardů vzdělávání. Akreditace systémů kvalifikací vytvořených klientem. Konzultační činnost. Proč zvolit City & Guilds? Mezinárodní uznávání Kvalifikace City & Guilds získaly uznávání ze strany vlád, zaměstnavatelů a profesních organizací z celého světa jako doklad o dosažené odborné způsobilosti nejvyšší kvality. Více než 70 institucí terciárního vzdělávání uznávají tyto kvalifikace v rámci přijímacího řízení do prvních ročníků bakalářských programů. V mnoha případech studenti, kteří mají certifikát City & Guilds, získávají kredit, který může vést k osvobození od povinnosti studia prvního ročníků odpovídajícího bakalářského programu. Tradice a zkušenosti City & Guilds vyvíjí svoji činnost již více než 125 let a za dobu svého působení získala bohaté a neocenitelné zkušenosti v oblasti tvorby odborných kvalifikací. Každý rok poskytne více než 1.7 miliónů certifikátů a spolupracuje s řadou vlád na vývoji odborných kvalifikací, které podporují a zdokonalují jejich existující národní rámce odborného vzdělávání. Využívá získaných zkušeností při tvorbě vlastních odborných kvalifikací, které odpovídají národním a mezinárodním vzdělávacím a profesním standardům. Nezávislé hodnocení Kritéria klasifikace a hodnocení zkoušek City & Guilds jsou standardizovaná. Hodnocení praktických odborných zkoušek je prováděné pod dohledem nezávislých ověřovatelů, či zkoušejících z Velké Británie. Písemné testy jsou známkovány nezávislými odborníky ve Velké Británii. Tento postup zaručuje, že všichni kandidáti jsou hodnoceni podle stejných kritérií bez ohledu na to, kde test napsali. Flexibilita Odborné zkoušky City & Guilds mohou doplňovat národní odborné kvalifikace, nebo mohou být skládány samostatně. City & Guilds své zkoušky s úspěchem kombinuje s národními vzdělávacími rámci a zároveň nabízí výhodu mezinárodního uznávání, nezávislého hodnocení a výsledného certifikátu. Pokud již studenti dosáhli žádané úrovně znalostí a dovedností v průběhu svého vysokoškolského studia nebo prostřednictvím jiné mezinárodní kvalifikace, nemusí navštěvovat odpovídající vzdělávací program a mohou složit písemný test a praktickou odbornou zkoušku City & Guilds bez dalšího studia. Profesní uplatnění Kvalifikace City & Guilds jsou vytvořené tak, aby vybavily studenty potřebnými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které vyžaduje současný trh práce. Každá z odborných kvalifikací City & Guilds vznikla ve spolupráci s předními odborníky průmyslu, obchodu a služeb, kteří mají dlouholeté zkušenosti se vzděláváním a školením v daných oborech a kteří rozumí pracovnímu trhu a kvalifikačním požadavkům kladeným na zaměstnance. Z tohoto důvodu jsou kvalifikace City & Guilds uznávány celou řadou významných zaměstnavatelů, jejichž počet neustále roste. Přístup k dalšímu studiu Více-úrovňového systému kvalifikací umožňuje studentům postupovat k vyšším stupňům, které mohou být završeny vstupem na odpovídající univerzitní, či vysokoškolský bakalářský program. Rozsah Díky více než 100 typům nabízených mezinárodně uznávaných odborných kvalifikací se City & Guilds řadí k největších vzdělávacím institucím tohoto typu na světě.

4 Page four Mezinárodní jazyková zkouška ESOL a Spoken ESOL Tato mezinárodně uznávaná zkouška z anglického jazyka je vhodná pro každého, kdo chce, či potřebuje prokázat znalost anglického jazyka prostřednictvím čtyř základních komunikativních dovedností: poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, psaní a mluvení. Ústní a písemnou zkoušku lze skládat odděleně a na rozdílných úrovních. 6 úrovní zkoušek ESOL a SESOL bylo vytvořeno v souladu s Jednotným evropským referenčním rámcem pro jazyky (Rada Evropy) a umožňují studentům postupovat ve výuce a dosáhnout požadovaných úrovní vlastním tempem. Studenti rozvíjejí své znalosti a dovednosti anglického jazyka v kontextu přirozené jazykové komunikace potřebné v každodenních životních i profesních situacích. Zkoušky lze skládat v akreditovaných testovacích centrech po celé České republice. Termíny zkoušek nejsou fixně stanovené, centra je vyhlašují dle potřeby, studenti je tedy mohou skládat, jakmile jsou dostatečně připraveni. Opravu a hodnocení zkoušek zabezpečuje britská centrála City & Guilds a provádějí ji zkušení britští metodici. Ústní zkouška je hodnocena prostřednictvím audio nahrávek. Akreditovaná centra odpovídají za organizační stránku testování. Tímto způsobem je plně zajištěna integrita, objektivita i kvalita testování. Mezinárodní zkoušky ESOL a SESOL a jejich organizace jsou spojeny s mnohými výhodami: Nejsou stanoveny fixní termíny zkoušek, akreditovaná centra zkoušky organizují dle potřeby. Administrace a organizace zkoušek je jednoduchá a jasná. Integrita zcela nezávislého hodnocení je zajištěná. Neúspěšní kandidáti obdrží zprávu o nedostatcích, která jim pomůže se na zkoušku lépe připravit. Zkoušky jsou mezinárodně uznávané univerzitami, profesními organizacemi a zaměstnavateli z celého světa jako doklad jazykové kompetence. Zkoušky jsou zařazeny do seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro státní správu Ministerstvem mládeže, tělovýchovy a sportu ČR. Podrobné výsledky centrum obdrží do 4 6 týdnů od konání zkoušky.

5 Současné úrovně City & Guilds International ESOL a SESOL Úrovně Jednotného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy) Původní úrovně City & Guilds Pitman Qualifications ESOL/SESOL

6 Page five Spoken English Test for Business City & Guilds Spoken Test (SET) for Business rozvíjí a hodnotí obecné a specifické jazykové dovednosti, které jsou vyžadovány na pracovišti. Tato mezinárodně uznávaná kvalifikace je samostatnou ústní zkouškou obchodní angličtiny. Zkoušky lze skládat v akreditovaných testovacích centrech po celé České republice. Termíny zkoušek nejsou fixně stanovené, centra je vyhlašují dle potřeby, studenti je tedy mohou skládat, jakmile jsou dostatečně připraveni. Zkouška existuje na třech úrovních, probíhá ve formě nahrávaného rozhovoru a její opravu a hodnocení zajišťuje centrála City & Guilds ve Velké Británii. Tím je zajištěna vysoká úroveň spolehlivosti a objektivity. Kandidát obdrží jeden z možných výsledků, který přesně určí jeho jazykové znalosti a dovednosti a umožní mu pokračovat ve studiu. Zkouška je vytvořená v souladu s Evropským referenčním rámcem pro jazyky (Rada Evropy). Skládá se ze čtyř částí, prostřednictvím nichž může student prokázat svou schopnost vyhovět adekvátním jazykovým požadavkům a komunikovat v celé řadě realistických a profesních situací. Certifikát SET for Business nabízí studentům ekonomických oborů a zaměstnavatelům mezinárodně uznávaný dokument prokazující dosaženou úroveň komunikativního používání mluvené angličtiny v kontextu mezinárodního obchodu.

7 Jednotný evropský referenční rámec pro jazyky Rady Evropy Zkouška Úrovně SET for Business Hodnocení S vyznamenání Uspěl S vyznamenání Uspěl Neuspěl S vyznamenání Uspěl S vyznamenání Uspěl Neuspěl S vyznamenání Uspěl S vyznamenání Uspěl Neuspěl

8 Page six City & Guilds mezinárodní odborné kvalifikace (International Vocational Qualifications = IVQ) Znalosti a dovednosti směřující k prosperitě Mezinárodní odborné kvalifikace (IVQ) City & Guilds jsou vytvořené tak, aby spojovaly praktické zkušenosti a teoretické znalosti. Z tohoto důvodu jsou uznávány zaměstnavateli, pro něž jsou dokladem toho, že jejich držitel je vybaven potřebnou kvalifikací pro dané zaměstnání, ale zároveň umožňují svému držiteli pokračovat ve studiu daného oboru na vyšším stupni vzdělávání. Kvalifikace IVQ existují na třech úrovních: Certificate, Diploma, a Advanced Diploma. Zahrnují v sobě jeden, nebo oba následující aspekty: teoretické znalosti a praktické kompetence. Úspěšný kandidát obdrží certifikát po složení každého dílčího komponentu, ze kterého se výsledná kvalifikace skládá. Závěrečný certifikát poté získá po splnění všech předepsaných teoretických a praktických částí. 2. Praktické dovednosti Praktické dovednosti jsou hodnoceny prostřednictvím simulovaných praktických úkolů, resp. projektů, které v souladu s požadavky programových sylabů zadává akreditované testovací centrum. Hlavní charakteristické rysy praktických částí zkoušek: Pro tento typ zkoušek je třeba žádat o samostatnou akreditaci programu. Zkouška může probíhat buď v odpovídajícím národním jazyce, nebo v anglickém jazyce. Termín zkoušky stanoví centrum dle vlastních potřeb a potřeb kandidátů. Zkouška probíhá v prostorách centra a výsledky se zasílají do Velké Británie. V případě, že kandidát zkoušku úspěšně složí, je mu ve Velké Británii vystaven certifikát Hodnocení IVQ 1. Teoretické znalosti Teoretické znalosti jsou testovány formou písemné zkoušky a jsou opravovány a hodnoceny ze strany City & Guilds. Na nižších úrovních se používají testové otázky s výběrem vhodné odpovědi z nabízených možností. Na vyšších úrovních se používají strukturované otázky a krátké vypracované odpovědi. Hlavní charakteristické rysy písemných testů: Pro tento typ testování není třeba žádat o samostatnou akreditaci programu. Zkoušky probíhají v anglickém jazyce, ale lze použít anglické výkladové slovníky. Zkoušky na úrovni Certificate využívají testových otázek s výběrem vhodné odpovědi z nabízených možností. Obvykle se ročně vypisují dva termíny termíny zkoušek, v červnu a v prosinci. Zkoušky vytváří a hodnotí City & Guilds ve Velké Británii. V případě, že kandidát zkoušku úspěšně složí, je mu ve Velké Británii vystaven certifikát

9 Page seven Úplný seznam mezinárodních odborných kvalifikací (IVQ) Toto je seznam odborných kvalifikací nabízených v rámci Evropy jsou: International Tourism (4867) Cestovní ruch tvoří jedno z největších světových odvětví služeb a zároveň také představuje nejrychleji se rozvíjející sektor trhu práce. Mezinárodní odborná kvalifikace z cestování ruchu City & Guilds vybaví studenty potřebnými znalosti a dovednostmi pro práci v tomto oboru. Tato kvalifikace nahlíží na daný předmět z hlediska mezinárodního trhu, zároveň však nutí kandidáty, aby se také zaměřili na místní turistické zázemí a hledali jeho umístění v mezinárodním kontextu. Obor cestovního ruchu a s ním spojené znalosti a dovednosti se neustále mění. Tato kvalifikace je přizpůsobena aktuálním požadavkům daného oboru a je vhodná především pro mladé lidi, kteří hledají uplatnění a profesní růst v oblasti cestovního ruchu. Následující čtyři kvalifikace jsou součástí skupiny mezinárodních odborných kvalifikací City & Guilds zaměřených na hotelnictví a gastronomii, tzv Hotel & Catering Awards. Jejich cílem je zohlednit mezinárodní povahu znalostí, dovedností a projektů žádaných v rozdílných zemích a kulturách. Všechny následující programy jsou k dispozici na třech úrovních. Food Preparation and Culinary Arts (7065) Tato mezinárodní odborná kvalifikace je vhodná pro všechny, kteří mají zájem o práci v gastronomi a nabízí možnost rozvinout dovednosti kuchaře, resp. šéfkuchaře na úroveň nejvyšších mezinárodních standardů. Program je určen pro studenty, nebo zaměstnance v dané oblasti. Reception Operations and Services (7067) Tato mezinárodní odborná kvalifikace je důležitá pro osoby zaměstnané jako recepční v hotelech, nebo v centrech volného času (např. sportovní centrum), kde je první dojem zásadní. Accommodation Operations and Services (7068) Tato mezinárodní odborná kvalifikace je důležitá pro osoby zaměstnané v sektoru veřejných služeb jako jsou ubytovací zařízení a další oblasti cestovního ruchu, kde jsou první dojem, komfort a vysoká kvalita zákaznických služeb zásadní. Sales and Marketing (4410) Tato mezinárodní odborná kvalifikace poskytuje požadované znalosti a dovednosti v oblasti prodeje a marketingu, které jsou v moderním hospodářství zásadní. Kandidáti porozumí požadavkům kladeným na současná prodejní a marketingová oddělení a studují, jakým způsobem prodej a marketing ovlivňují činnost organizací. Studenti se také zaměřují na mezinárodní aspekty prodeje a marketingu a jejich obměny v oblastech maloobchodu a velkoobchodu. Kvalifikace zohledňuje rostoucí potřebu rozvoje dovedností tzv soft skills, jako jsou např. komunikativnost nebo sociální empatie. Tato kvalifikace je dostupná na úrovni Ceritifcate. Retailing (1121) Tato mezinárodní odborná kvalifikace je určena osobám, které mají zájem rozvíjet dovednosti spojené s prodejem výrobků konečným zákazníkům. Je vhodná pro studenty středních i vysokých škol ekonomických směrů, nebo pro osoby již pracující v daném oboru. Food and Beverage Service (7066) Tato mezinárodní odborná kvalifikace je vysoce ceněna především u osob, které mají zájem o práci v oblasti restauratérství a obsluhy zákazníků dle mezinárodně uznávaných standardů. Program je určen pro studenty, nebo zaměstnance v dané oblasti.

10 Page eight IT (e-quals ) e-quals představují aktualizovanou řadu kvalifikací v oblasti počítačové technologie pro uživatele a profesionály. Tento program se skládá z 80 modulů zahrnujících kvalifikace pro uživatele a kvalifikace pro počítačové profesionály zaměřené na systémovou podporu a vývoj softwarových produktů. Kandidáti si mohou zvolit úroveň a kombinaci modulů, které nejvíce vyhovují jejich potřebám a schopnostem, ať již se jedná o zkušené počítačové profesionály, kteří usilují o zdokonalení svých dovedností a znalostí, nebo o běžné uživatele, kteří se potřebují naučit např. program na zpracování textů. 1. Uživatel počítače (úroveň 1 3) 2. Vývoj softwarových produktů (úroveň 2 3) 3. Systémová podpora (úroveň 2 3) Access Certificate in English Language Teaching (8575) Tato kvalifikace byla vytvořena ve spolupráci s Katedrou jazyka a literárních studií ve vzdělávání Univerzity v Manchesteru. Access Certificate in English Language Teaching (ACE) je základní metodickou zkouškou pro učitele angličtiny, jejichž rodný jazyk není angličtina. Zkouška je vhodná pro: učitele angličtiny, kteří potřebují prohloubit své didaktické dovednosti a zlepši svoji kvalifikaci. učitele jiných předmětů, kteří mají zájem učit anglický jazyk. studenti, kteří chtějí získat základní kvalifikaci v metodice výuky anglického jazyka. Kandidáti také mohou zvolit studium individuálních e-quals modulů z nabízené řady a po úspěšném složení zkoušek, obdrží dílčí certifikát. Telecommunication Systems (2730) Tato kvalifikace je určena osobám, které již pracují v oblasti telekomunikačních systémů a mají zájem získat mezinárodně uznávanou zkoušku v tomto oboru. Je také vhodná pro osoby, které tento obor studují. Tato kvalifikace pokrývá dovednosti, které jsou vyžadovány, jak v oboru telekomunikací, tak i v oboru výpočetní techniky, proto je vhodná i pro přípravu na celou řadu zaměstnání souvisejících s elektronickou komunikací. Awards in Hairdressing (1122)/Awards in Beauty Therapy (1123) Naše mezinárodní odborné kvalifikace v oblasti kadeřnictví a kosmetiky byly vytvořeny ve spolupráci s institucí Haidressing and Beauty Industry Autority britskou asociací předních zaměstnavatelů v tomto oboru a mezinárodní autoritou zabývající se tvorbou a podporou standardů ve světovém kadeřnickém a kosmetickém průmyslu. Foundation Award in Management Principles (2508) Tato kvalifikace (FAMP), která patří do skupiny mezinárodních odborných kvalifikací v oblasti managementu (IMQ), je určena především pro kandidáty, kteří již získali, nebo se připravují na složení mezinárodní odborné kvalifikace (IVQ) zabývající se teorií managementu. Na tuto zkoušku se mohou přihlásit kandidáti i na základě samostudia, nebo na základě praxe v oblasti managementu, či v řídící funkci. Od kandidátů se očekávají znalosti ve čtyřech následujících klíčových oblastech managementu: Management osob/informací/činností a zdrojů.

11 Organizování kvalifikací a zkoušek City & Guilds Aby instituce mohla organizovat mezinárodní kvalifikace City & Guilds, musí se stát akreditovaným centrem. K tomu vedou následující kroky: 1. Výběr kvalifikace Výběr kvalifikace se provádí na základě Mezinárodního seznamu kvalifikací (International Directory) nebo odpovídající předmětové brožury. 2. Získání akreditace Prostřednictvím regionálního zástupce, nebo mezinárodní pobočky pro daný region je třeba zažádat o akreditační dokumentaci a odpovídající předmětový sylabus. 3. Příprava žádostí o akreditaci Dle akreditační dokumentace a sylabů je třeba prokázat, že organizace je schopna zajistit požadované vybavení a personální obsazení pro přípravu kandidátů na teoretické a praktické zkoušky (kde je toto stanoveno). 4. Žádost o akreditaci Je třeba vyplnit Žádost o akreditace centra, Žádost o kredit a Žádost o akreditaci vzdělávacího programu. Tyto formuláře spolu s poučením lze nalézt v akreditační dokumentaci. Vyplněné žádosti je třeba odevzdat mezinárodní pobočce pro daný region. 5. Schválení akreditace Instituce, která úspěšně prošla akreditačním procesem bude oficiálně vyrozuměna a obdrží akreditační certifikát spolu s veškerou dokumentací potřebnou k organizování zvolené kvalifikace. Akreditace je vždy udělena na dva roky a po skončení této lhůty lze znovu o akreditaci zažádat. City & Guilds si vyhrazuje právo navštívit instituci kdykoliv v průběhu akreditačního procesu, nebo v době trvání akreditace. 6. Příprava kandidátů Po schválení akreditace je centrum oprávněné zvolit nejvhodnější metodu výuky a přípravy studentů na dané zkoušky. City & Guilds poskytuje centrům doporučení s ohledem na počet výukových hodin a literaturu, kterou lze využít při přípravě. Tyto informace lze nalézt v odpovídajících sylabech a City & Guilds důrazně nabádá centra, aby věnovaly dostatečný čas na konci přípravných kurzů zkouškám nanečisto. 7. Registrace kandidátů na zkoušky Mezinárodní odborné kvalifikace (IVQ) Písemné zkoušky U zkoušek s celosvětově fixními termíny je třeba, aby byli kandidáti registrování prostřednictvím Formuláře S (Form S) ve stanoveném termínu (nejpozději do 1. dne měsíce předcházejícímu měsíci, ve kterém se zkoušky konají) dle údajů uvedených v Mezinárodním seznamu kvalifikací (International Directory) a je třeba uhradit poplatek za zkoušku. Centra jsou povinna zajistit, aby zkoušky probíhaly v souladu Testovacími předpisy (Examination Regulations), které jsou součástí Směrnic pro akreditovaná centra (Centre Guide). Praktické zkoušky Centra jsou povinna odevzdat výsledky a žádosti o vystavení certifikátů prostřednictvím formuláře S (Form S). Tyto formuláře musí podepsat jmenovaný nezávislý ověřovatel (External Verifier). Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka Kandidáti jsou registrováni prostřednictvím formuláře Block Booking Entry Form. Vyplněný formulář musí City & Guilds obdržet minimálně dva týdny před termínem konání zkoušky. U těchto zkoušek jsou stanoveny fixní termíny, zkoušky jsou na vyžádání. 8. Odevzdání vyplněných písemných zkoušek Ihned po vyplnění písemných zkoušek, resp. testů musí centrum zajistit jejich neodkladné odeslání na mezinárodní pobočku pro daný region. 9. Nezávislí examinátoři City & Guilds zkoušky opraví. Úspěšní kandidáti, kteří složí dílčí zkoušku, resp. modul, obdrží dílčí certifikát. Kandidáti, kteří úspěšně složí všechny požadované moduly zkoušky, obdrží úplný certifikát, jehož součástí bude seznam všech složených modulů. Více informací získáte zde: Mgr. Helena Šrůtková Zástupce pro Českou republiku Na Zvoničce 1015/34, Praha 4 Podolí T: M: Ing. Ildikó Pathó Zástupce pro Slovenskou republiku

12

ZKOUŠKY CITY & GUILDS

ZKOUŠKY CITY & GUILDS ZKOUŠKY CITY & GUILDS JŠ Threshold Training Associates (TTA) je akreditovaným zkušebním centrem zkoušek City & Guilds z anglického jazyka. Zkoušky zastřešuje City & Guilds, největší britská vzdělávací

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Všeobecná angličtina

Všeobecná angličtina Všeobecná angličtina Zkoušky Cambridge ESOL Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech,

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

Zkoušky Cambridge. Průvodce nejlepšími zkouškami z angličtiny

Zkoušky Cambridge. Průvodce nejlepšími zkouškami z angličtiny Zkoušky Cambridge Průvodce nejlepšími zkouškami z angličtiny Proč skládat zkoušky Cambridge ESOL? Uznávané certifikáty nové možnosti Přípravné materiály a podpora pro učitele Nové možnosti Certifikáty

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 4. 3. 2015 Systém trenérských tříd platný od 4. 3. 2015 Pojmy: = Česká squashová asociace = Světová squashová federace ESF = Evropská squashová federace Trenérská

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU VELKÁ BRITÁNIE - Twin Group Společnost Twin Group byla založen v roce 1993, od té doby působí na trhu jako poskytovatel vzdělání a stáží. Za dobu svého fungování získala ve svém oboru řadu ocenění. Díky

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY se zaměřením na výuku cizích jazyků v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Školní rok 2015/2016 Základní informace o kurzech Kvalifikační programy Metodické kurzy

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 10 640/2008 23 V Praze dne 15. července 2008 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových

Více

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR PhDr. Lidmila KLEINOVÁ, CSc KONSTATOVÁNÍ Každá státní instituce zodpovědná za BOZP v každé evropské zemi si v rámci svých kompetencí a zodpovědností

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 30.1.2013 Systém trenérských tříd Stránka 1 z 8 SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD Trenérská třída definuje stupeň dosaženého odborného vzdělání v daném sportu. Použité

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha I. Přihláška ke členství v komoře a rozhodnutí o ní 1.1 Uchazeč o členství požádá o přijetí za člena přihláškou na formuláři

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město PŘEDSTAVENÍ REKVALIFIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Mgr. Zbyněk Rybka, Opava Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka působí

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy. Senta Shandová British Council Prague

Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy. Senta Shandová British Council Prague Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy Senta Shandová British Council Prague Seminář se jmenuje Než vyrazím za studiem do Evropy ale lze říci do světa, protože Cambridgeské zkoušky můžete využít

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Organizace a

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí.

Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 8 428/2007-23 V Praze dne 29. 5. 2007 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek

Více

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10 Vážení čtenáři, každá zahraniční zkušenost, ať už v podobě brigády, stáže nebo přímo zaměstnání, je dobrou životní zkušeností, která zvýší Vaše šance při uplatnění na trhu práce nebo při Vašem dalším studiu.

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 Chcete studovat cizí jazyky v prestižní lokalitě centra Prahy? Využijte možnosti přihlášení nebo přestupu. Gymnaziální školní vzdělávací

Více

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO KVALIFIKAČNÍ ŘÁD Rozhodčí moderní gymnastiky Směrnice ČSMG č. 4RO 6. novela platná od 1. 1. 2014 Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Český svaz moderní gymnastiky (dále jen ČSMG) zabezpečuje vzdělávání rozhodčích

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky

NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky Praha, 14. března 2013 od března 2011 získalo díky Národní soustavě

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita EUROPASS-MOBILITA 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS-MOBILITA Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) (3) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země) Zimní 19 566 01 Vysoké Mýto Česká republika

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Akreditace cenových kalkulaček

Akreditace cenových kalkulaček Akreditace cenových kalkulaček Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ROZSAH SROVNÁVANÝCH SLUŽEB... 3 3 AKREDITAČNÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ CENOVÉ KALKULAČKY... 4 4 POSTUP PŘI AKREDITACI... 5 2 1 Úvod Úkolem Českého telekomunikačního

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.3. - 30.5. 2012

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Čl. 1 Působnost pravidel

Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Čl. 1 Působnost pravidel Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydává pro účely uskutečňování Systému výuky českého

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pokladní Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Rozhodnutí rektora č. 13/2014

Rozhodnutí rektora č. 13/2014 Rozhodnutí rektora č. 13/2014 o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2015/2016 Tímto rozhodnutím

Více