Page two City & Guilds

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Page two City & Guilds"

Transkript

1 Page one City & Guilds International Váš cestovní pas pro úspěch v Evropě od nejvýznamnější instituce zabývající se odborným vzděláváním ve Velké Británii Více než 125 let tradice a zkušeností v oblasti vzdělávání 1,7 miliónu certifikátů vydávaných ročně 100 zemí světa 500 typů kvalifikací 8500 akreditovaných testovacích center

2 Page two City & Guilds Posláním City & Guilds jako významné světové instituce poskytující odborné kvalifikace a podporující profesního vzdělávání je obohacovat lidské životy. Jsme oddáni myšlence celoživotního vzdělávání a vnímáme jej jako prostředek rozvoje potenciálu miliónů studentů po celém světě a zároveň uznání jejich různorodých znalostí a dovedností. Pro zaměstnavatele z celého světa jsme zárukou rozvoje kvalifikované pracovní síly, jejíž dosažené znalosti a dovednosti dodávají jménu City & Guilds punc vynikající kvality ve více než 22 profesních odvětvích. Od svého vzniku v roce 1878, byla instituce The City & Guilds of London Institute vůdčí hybnou silou ve vývoji odborného vzdělávání. Je jedním ze zakladatelů Imperial College, podílela se hlavní měrou na tvorbě národního systému odborných kvalifikací ve Velké Británii a předává svoji dosaženou odbornost zemím celého světa. Jako nezisková organizace působící v souladu s Královskou výsadní listinou, nedostává přímou vládní finanční podporu, ale získanými příjmy pokrývá náklady a zároveň zajišťuje budoucí investice a vytváří trvalé hodnoty. City & Guilds začínala s pouhými 202 kandidáty, v současné době vydává každoročně přes 1 milión certifikátů ve více než 100 zemích světa. Tento trvalý růst je zajištěn mimo jiné tím, že City & Guilds vždy vycházela z požadavků zaměstnavatelů i studentů. Tento postoj je nezbytný především v současné době, kdy se konkurence zvyšuje, průmysl globalizuje a tempo změn v oblasti odborných profesí a kvalifikací neustále zrychluje. City & Guilds vždy dbala, aby úroveň jí poskytovaných zákaznických služeb a podpory zákazníkův byla souladu s nejlepšími zvyklostmi a postupy ve světovém průmyslu. Byli jsme první certifikační institucí, která zavedla služby on-line pro svá testovací centra. Jsme připraveni pokračovat v rozsáhlých investicích do vývoje nových produktů a dalšího rozšíření našich vzdělávacích systémů, abychom zlepšili místní dostupnost pro ty, kteří s námi spolupracují. Jsem přesvědčen, že se City & Guilds ve 21. století bude zasazovat stejnou měrou o prosazování nových postupů, podporování nejvyšší kvality a šíření veřejného blaha, tak jak je toto obsaženo v Královské výsadní listině, která nám byla na začátku 20. století udělena za účelem podpory rozvoje jednotlivců, společenství i firem. Chris Humphries CBE Director General

3 Page three City & Guilds Mezinárodní služby City & Guilds je jednou z největších mezinárodních vzdělávacích a certifikačních institucí působících v oblasti odborného vzdělávání na světě. Sídlí v Londýně a svou činnost vyvíjí ve více než 100 zemích světa prostřednictvím svých 7 mezinárodních poboček a rozsáhlé sítě zástupců. Systém jejích mezinárodních a obecných odborných kvalifikací pokrývá většinu profesních odvětví a jsou uznávány zaměstnavateli, při vstupu na univerzity a vysoké školy a pro účely dalšího vzdělávání. Mezinárodní pobočka City & Guilds pro střední a východní Evropu City & Guilds 54 Dembinszky St 1071 Budapest, Maďarsko T F Jaké jsou základní činnosti City & Guilds? Poskytování mezinárodně uznávaných odborných kvalifikací. Vytváření moderních vzdělávacích programů technických a odborných předmětů pro Velkou Británii a mezinárodní trh. Vytváření a zavádění vzdělávacích standardů, kterých je třeba dosáhnout, a stanovení kritérií hodnocení znalostí a dovedností studentů ve vztahu k těmto standardům. Poskytování certifikátů, či certifikační dokumentace, která prokáže, že student dosáhl žádaných standardů vzdělávání. Akreditace systémů kvalifikací vytvořených klientem. Konzultační činnost. Proč zvolit City & Guilds? Mezinárodní uznávání Kvalifikace City & Guilds získaly uznávání ze strany vlád, zaměstnavatelů a profesních organizací z celého světa jako doklad o dosažené odborné způsobilosti nejvyšší kvality. Více než 70 institucí terciárního vzdělávání uznávají tyto kvalifikace v rámci přijímacího řízení do prvních ročníků bakalářských programů. V mnoha případech studenti, kteří mají certifikát City & Guilds, získávají kredit, který může vést k osvobození od povinnosti studia prvního ročníků odpovídajícího bakalářského programu. Tradice a zkušenosti City & Guilds vyvíjí svoji činnost již více než 125 let a za dobu svého působení získala bohaté a neocenitelné zkušenosti v oblasti tvorby odborných kvalifikací. Každý rok poskytne více než 1.7 miliónů certifikátů a spolupracuje s řadou vlád na vývoji odborných kvalifikací, které podporují a zdokonalují jejich existující národní rámce odborného vzdělávání. Využívá získaných zkušeností při tvorbě vlastních odborných kvalifikací, které odpovídají národním a mezinárodním vzdělávacím a profesním standardům. Nezávislé hodnocení Kritéria klasifikace a hodnocení zkoušek City & Guilds jsou standardizovaná. Hodnocení praktických odborných zkoušek je prováděné pod dohledem nezávislých ověřovatelů, či zkoušejících z Velké Británie. Písemné testy jsou známkovány nezávislými odborníky ve Velké Británii. Tento postup zaručuje, že všichni kandidáti jsou hodnoceni podle stejných kritérií bez ohledu na to, kde test napsali. Flexibilita Odborné zkoušky City & Guilds mohou doplňovat národní odborné kvalifikace, nebo mohou být skládány samostatně. City & Guilds své zkoušky s úspěchem kombinuje s národními vzdělávacími rámci a zároveň nabízí výhodu mezinárodního uznávání, nezávislého hodnocení a výsledného certifikátu. Pokud již studenti dosáhli žádané úrovně znalostí a dovedností v průběhu svého vysokoškolského studia nebo prostřednictvím jiné mezinárodní kvalifikace, nemusí navštěvovat odpovídající vzdělávací program a mohou složit písemný test a praktickou odbornou zkoušku City & Guilds bez dalšího studia. Profesní uplatnění Kvalifikace City & Guilds jsou vytvořené tak, aby vybavily studenty potřebnými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které vyžaduje současný trh práce. Každá z odborných kvalifikací City & Guilds vznikla ve spolupráci s předními odborníky průmyslu, obchodu a služeb, kteří mají dlouholeté zkušenosti se vzděláváním a školením v daných oborech a kteří rozumí pracovnímu trhu a kvalifikačním požadavkům kladeným na zaměstnance. Z tohoto důvodu jsou kvalifikace City & Guilds uznávány celou řadou významných zaměstnavatelů, jejichž počet neustále roste. Přístup k dalšímu studiu Více-úrovňového systému kvalifikací umožňuje studentům postupovat k vyšším stupňům, které mohou být završeny vstupem na odpovídající univerzitní, či vysokoškolský bakalářský program. Rozsah Díky více než 100 typům nabízených mezinárodně uznávaných odborných kvalifikací se City & Guilds řadí k největších vzdělávacím institucím tohoto typu na světě.

4 Page four Mezinárodní jazyková zkouška ESOL a Spoken ESOL Tato mezinárodně uznávaná zkouška z anglického jazyka je vhodná pro každého, kdo chce, či potřebuje prokázat znalost anglického jazyka prostřednictvím čtyř základních komunikativních dovedností: poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, psaní a mluvení. Ústní a písemnou zkoušku lze skládat odděleně a na rozdílných úrovních. 6 úrovní zkoušek ESOL a SESOL bylo vytvořeno v souladu s Jednotným evropským referenčním rámcem pro jazyky (Rada Evropy) a umožňují studentům postupovat ve výuce a dosáhnout požadovaných úrovní vlastním tempem. Studenti rozvíjejí své znalosti a dovednosti anglického jazyka v kontextu přirozené jazykové komunikace potřebné v každodenních životních i profesních situacích. Zkoušky lze skládat v akreditovaných testovacích centrech po celé České republice. Termíny zkoušek nejsou fixně stanovené, centra je vyhlašují dle potřeby, studenti je tedy mohou skládat, jakmile jsou dostatečně připraveni. Opravu a hodnocení zkoušek zabezpečuje britská centrála City & Guilds a provádějí ji zkušení britští metodici. Ústní zkouška je hodnocena prostřednictvím audio nahrávek. Akreditovaná centra odpovídají za organizační stránku testování. Tímto způsobem je plně zajištěna integrita, objektivita i kvalita testování. Mezinárodní zkoušky ESOL a SESOL a jejich organizace jsou spojeny s mnohými výhodami: Nejsou stanoveny fixní termíny zkoušek, akreditovaná centra zkoušky organizují dle potřeby. Administrace a organizace zkoušek je jednoduchá a jasná. Integrita zcela nezávislého hodnocení je zajištěná. Neúspěšní kandidáti obdrží zprávu o nedostatcích, která jim pomůže se na zkoušku lépe připravit. Zkoušky jsou mezinárodně uznávané univerzitami, profesními organizacemi a zaměstnavateli z celého světa jako doklad jazykové kompetence. Zkoušky jsou zařazeny do seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro státní správu Ministerstvem mládeže, tělovýchovy a sportu ČR. Podrobné výsledky centrum obdrží do 4 6 týdnů od konání zkoušky.

5 Současné úrovně City & Guilds International ESOL a SESOL Úrovně Jednotného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy) Původní úrovně City & Guilds Pitman Qualifications ESOL/SESOL

6 Page five Spoken English Test for Business City & Guilds Spoken Test (SET) for Business rozvíjí a hodnotí obecné a specifické jazykové dovednosti, které jsou vyžadovány na pracovišti. Tato mezinárodně uznávaná kvalifikace je samostatnou ústní zkouškou obchodní angličtiny. Zkoušky lze skládat v akreditovaných testovacích centrech po celé České republice. Termíny zkoušek nejsou fixně stanovené, centra je vyhlašují dle potřeby, studenti je tedy mohou skládat, jakmile jsou dostatečně připraveni. Zkouška existuje na třech úrovních, probíhá ve formě nahrávaného rozhovoru a její opravu a hodnocení zajišťuje centrála City & Guilds ve Velké Británii. Tím je zajištěna vysoká úroveň spolehlivosti a objektivity. Kandidát obdrží jeden z možných výsledků, který přesně určí jeho jazykové znalosti a dovednosti a umožní mu pokračovat ve studiu. Zkouška je vytvořená v souladu s Evropským referenčním rámcem pro jazyky (Rada Evropy). Skládá se ze čtyř částí, prostřednictvím nichž může student prokázat svou schopnost vyhovět adekvátním jazykovým požadavkům a komunikovat v celé řadě realistických a profesních situací. Certifikát SET for Business nabízí studentům ekonomických oborů a zaměstnavatelům mezinárodně uznávaný dokument prokazující dosaženou úroveň komunikativního používání mluvené angličtiny v kontextu mezinárodního obchodu.

7 Jednotný evropský referenční rámec pro jazyky Rady Evropy Zkouška Úrovně SET for Business Hodnocení S vyznamenání Uspěl S vyznamenání Uspěl Neuspěl S vyznamenání Uspěl S vyznamenání Uspěl Neuspěl S vyznamenání Uspěl S vyznamenání Uspěl Neuspěl

8 Page six City & Guilds mezinárodní odborné kvalifikace (International Vocational Qualifications = IVQ) Znalosti a dovednosti směřující k prosperitě Mezinárodní odborné kvalifikace (IVQ) City & Guilds jsou vytvořené tak, aby spojovaly praktické zkušenosti a teoretické znalosti. Z tohoto důvodu jsou uznávány zaměstnavateli, pro něž jsou dokladem toho, že jejich držitel je vybaven potřebnou kvalifikací pro dané zaměstnání, ale zároveň umožňují svému držiteli pokračovat ve studiu daného oboru na vyšším stupni vzdělávání. Kvalifikace IVQ existují na třech úrovních: Certificate, Diploma, a Advanced Diploma. Zahrnují v sobě jeden, nebo oba následující aspekty: teoretické znalosti a praktické kompetence. Úspěšný kandidát obdrží certifikát po složení každého dílčího komponentu, ze kterého se výsledná kvalifikace skládá. Závěrečný certifikát poté získá po splnění všech předepsaných teoretických a praktických částí. 2. Praktické dovednosti Praktické dovednosti jsou hodnoceny prostřednictvím simulovaných praktických úkolů, resp. projektů, které v souladu s požadavky programových sylabů zadává akreditované testovací centrum. Hlavní charakteristické rysy praktických částí zkoušek: Pro tento typ zkoušek je třeba žádat o samostatnou akreditaci programu. Zkouška může probíhat buď v odpovídajícím národním jazyce, nebo v anglickém jazyce. Termín zkoušky stanoví centrum dle vlastních potřeb a potřeb kandidátů. Zkouška probíhá v prostorách centra a výsledky se zasílají do Velké Británie. V případě, že kandidát zkoušku úspěšně složí, je mu ve Velké Británii vystaven certifikát Hodnocení IVQ 1. Teoretické znalosti Teoretické znalosti jsou testovány formou písemné zkoušky a jsou opravovány a hodnoceny ze strany City & Guilds. Na nižších úrovních se používají testové otázky s výběrem vhodné odpovědi z nabízených možností. Na vyšších úrovních se používají strukturované otázky a krátké vypracované odpovědi. Hlavní charakteristické rysy písemných testů: Pro tento typ testování není třeba žádat o samostatnou akreditaci programu. Zkoušky probíhají v anglickém jazyce, ale lze použít anglické výkladové slovníky. Zkoušky na úrovni Certificate využívají testových otázek s výběrem vhodné odpovědi z nabízených možností. Obvykle se ročně vypisují dva termíny termíny zkoušek, v červnu a v prosinci. Zkoušky vytváří a hodnotí City & Guilds ve Velké Británii. V případě, že kandidát zkoušku úspěšně složí, je mu ve Velké Británii vystaven certifikát

9 Page seven Úplný seznam mezinárodních odborných kvalifikací (IVQ) Toto je seznam odborných kvalifikací nabízených v rámci Evropy jsou: International Tourism (4867) Cestovní ruch tvoří jedno z největších světových odvětví služeb a zároveň také představuje nejrychleji se rozvíjející sektor trhu práce. Mezinárodní odborná kvalifikace z cestování ruchu City & Guilds vybaví studenty potřebnými znalosti a dovednostmi pro práci v tomto oboru. Tato kvalifikace nahlíží na daný předmět z hlediska mezinárodního trhu, zároveň však nutí kandidáty, aby se také zaměřili na místní turistické zázemí a hledali jeho umístění v mezinárodním kontextu. Obor cestovního ruchu a s ním spojené znalosti a dovednosti se neustále mění. Tato kvalifikace je přizpůsobena aktuálním požadavkům daného oboru a je vhodná především pro mladé lidi, kteří hledají uplatnění a profesní růst v oblasti cestovního ruchu. Následující čtyři kvalifikace jsou součástí skupiny mezinárodních odborných kvalifikací City & Guilds zaměřených na hotelnictví a gastronomii, tzv Hotel & Catering Awards. Jejich cílem je zohlednit mezinárodní povahu znalostí, dovedností a projektů žádaných v rozdílných zemích a kulturách. Všechny následující programy jsou k dispozici na třech úrovních. Food Preparation and Culinary Arts (7065) Tato mezinárodní odborná kvalifikace je vhodná pro všechny, kteří mají zájem o práci v gastronomi a nabízí možnost rozvinout dovednosti kuchaře, resp. šéfkuchaře na úroveň nejvyšších mezinárodních standardů. Program je určen pro studenty, nebo zaměstnance v dané oblasti. Reception Operations and Services (7067) Tato mezinárodní odborná kvalifikace je důležitá pro osoby zaměstnané jako recepční v hotelech, nebo v centrech volného času (např. sportovní centrum), kde je první dojem zásadní. Accommodation Operations and Services (7068) Tato mezinárodní odborná kvalifikace je důležitá pro osoby zaměstnané v sektoru veřejných služeb jako jsou ubytovací zařízení a další oblasti cestovního ruchu, kde jsou první dojem, komfort a vysoká kvalita zákaznických služeb zásadní. Sales and Marketing (4410) Tato mezinárodní odborná kvalifikace poskytuje požadované znalosti a dovednosti v oblasti prodeje a marketingu, které jsou v moderním hospodářství zásadní. Kandidáti porozumí požadavkům kladeným na současná prodejní a marketingová oddělení a studují, jakým způsobem prodej a marketing ovlivňují činnost organizací. Studenti se také zaměřují na mezinárodní aspekty prodeje a marketingu a jejich obměny v oblastech maloobchodu a velkoobchodu. Kvalifikace zohledňuje rostoucí potřebu rozvoje dovedností tzv soft skills, jako jsou např. komunikativnost nebo sociální empatie. Tato kvalifikace je dostupná na úrovni Ceritifcate. Retailing (1121) Tato mezinárodní odborná kvalifikace je určena osobám, které mají zájem rozvíjet dovednosti spojené s prodejem výrobků konečným zákazníkům. Je vhodná pro studenty středních i vysokých škol ekonomických směrů, nebo pro osoby již pracující v daném oboru. Food and Beverage Service (7066) Tato mezinárodní odborná kvalifikace je vysoce ceněna především u osob, které mají zájem o práci v oblasti restauratérství a obsluhy zákazníků dle mezinárodně uznávaných standardů. Program je určen pro studenty, nebo zaměstnance v dané oblasti.

10 Page eight IT (e-quals ) e-quals představují aktualizovanou řadu kvalifikací v oblasti počítačové technologie pro uživatele a profesionály. Tento program se skládá z 80 modulů zahrnujících kvalifikace pro uživatele a kvalifikace pro počítačové profesionály zaměřené na systémovou podporu a vývoj softwarových produktů. Kandidáti si mohou zvolit úroveň a kombinaci modulů, které nejvíce vyhovují jejich potřebám a schopnostem, ať již se jedná o zkušené počítačové profesionály, kteří usilují o zdokonalení svých dovedností a znalostí, nebo o běžné uživatele, kteří se potřebují naučit např. program na zpracování textů. 1. Uživatel počítače (úroveň 1 3) 2. Vývoj softwarových produktů (úroveň 2 3) 3. Systémová podpora (úroveň 2 3) Access Certificate in English Language Teaching (8575) Tato kvalifikace byla vytvořena ve spolupráci s Katedrou jazyka a literárních studií ve vzdělávání Univerzity v Manchesteru. Access Certificate in English Language Teaching (ACE) je základní metodickou zkouškou pro učitele angličtiny, jejichž rodný jazyk není angličtina. Zkouška je vhodná pro: učitele angličtiny, kteří potřebují prohloubit své didaktické dovednosti a zlepši svoji kvalifikaci. učitele jiných předmětů, kteří mají zájem učit anglický jazyk. studenti, kteří chtějí získat základní kvalifikaci v metodice výuky anglického jazyka. Kandidáti také mohou zvolit studium individuálních e-quals modulů z nabízené řady a po úspěšném složení zkoušek, obdrží dílčí certifikát. Telecommunication Systems (2730) Tato kvalifikace je určena osobám, které již pracují v oblasti telekomunikačních systémů a mají zájem získat mezinárodně uznávanou zkoušku v tomto oboru. Je také vhodná pro osoby, které tento obor studují. Tato kvalifikace pokrývá dovednosti, které jsou vyžadovány, jak v oboru telekomunikací, tak i v oboru výpočetní techniky, proto je vhodná i pro přípravu na celou řadu zaměstnání souvisejících s elektronickou komunikací. Awards in Hairdressing (1122)/Awards in Beauty Therapy (1123) Naše mezinárodní odborné kvalifikace v oblasti kadeřnictví a kosmetiky byly vytvořeny ve spolupráci s institucí Haidressing and Beauty Industry Autority britskou asociací předních zaměstnavatelů v tomto oboru a mezinárodní autoritou zabývající se tvorbou a podporou standardů ve světovém kadeřnickém a kosmetickém průmyslu. Foundation Award in Management Principles (2508) Tato kvalifikace (FAMP), která patří do skupiny mezinárodních odborných kvalifikací v oblasti managementu (IMQ), je určena především pro kandidáty, kteří již získali, nebo se připravují na složení mezinárodní odborné kvalifikace (IVQ) zabývající se teorií managementu. Na tuto zkoušku se mohou přihlásit kandidáti i na základě samostudia, nebo na základě praxe v oblasti managementu, či v řídící funkci. Od kandidátů se očekávají znalosti ve čtyřech následujících klíčových oblastech managementu: Management osob/informací/činností a zdrojů.

11 Organizování kvalifikací a zkoušek City & Guilds Aby instituce mohla organizovat mezinárodní kvalifikace City & Guilds, musí se stát akreditovaným centrem. K tomu vedou následující kroky: 1. Výběr kvalifikace Výběr kvalifikace se provádí na základě Mezinárodního seznamu kvalifikací (International Directory) nebo odpovídající předmětové brožury. 2. Získání akreditace Prostřednictvím regionálního zástupce, nebo mezinárodní pobočky pro daný region je třeba zažádat o akreditační dokumentaci a odpovídající předmětový sylabus. 3. Příprava žádostí o akreditaci Dle akreditační dokumentace a sylabů je třeba prokázat, že organizace je schopna zajistit požadované vybavení a personální obsazení pro přípravu kandidátů na teoretické a praktické zkoušky (kde je toto stanoveno). 4. Žádost o akreditaci Je třeba vyplnit Žádost o akreditace centra, Žádost o kredit a Žádost o akreditaci vzdělávacího programu. Tyto formuláře spolu s poučením lze nalézt v akreditační dokumentaci. Vyplněné žádosti je třeba odevzdat mezinárodní pobočce pro daný region. 5. Schválení akreditace Instituce, která úspěšně prošla akreditačním procesem bude oficiálně vyrozuměna a obdrží akreditační certifikát spolu s veškerou dokumentací potřebnou k organizování zvolené kvalifikace. Akreditace je vždy udělena na dva roky a po skončení této lhůty lze znovu o akreditaci zažádat. City & Guilds si vyhrazuje právo navštívit instituci kdykoliv v průběhu akreditačního procesu, nebo v době trvání akreditace. 6. Příprava kandidátů Po schválení akreditace je centrum oprávněné zvolit nejvhodnější metodu výuky a přípravy studentů na dané zkoušky. City & Guilds poskytuje centrům doporučení s ohledem na počet výukových hodin a literaturu, kterou lze využít při přípravě. Tyto informace lze nalézt v odpovídajících sylabech a City & Guilds důrazně nabádá centra, aby věnovaly dostatečný čas na konci přípravných kurzů zkouškám nanečisto. 7. Registrace kandidátů na zkoušky Mezinárodní odborné kvalifikace (IVQ) Písemné zkoušky U zkoušek s celosvětově fixními termíny je třeba, aby byli kandidáti registrování prostřednictvím Formuláře S (Form S) ve stanoveném termínu (nejpozději do 1. dne měsíce předcházejícímu měsíci, ve kterém se zkoušky konají) dle údajů uvedených v Mezinárodním seznamu kvalifikací (International Directory) a je třeba uhradit poplatek za zkoušku. Centra jsou povinna zajistit, aby zkoušky probíhaly v souladu Testovacími předpisy (Examination Regulations), které jsou součástí Směrnic pro akreditovaná centra (Centre Guide). Praktické zkoušky Centra jsou povinna odevzdat výsledky a žádosti o vystavení certifikátů prostřednictvím formuláře S (Form S). Tyto formuláře musí podepsat jmenovaný nezávislý ověřovatel (External Verifier). Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka Kandidáti jsou registrováni prostřednictvím formuláře Block Booking Entry Form. Vyplněný formulář musí City & Guilds obdržet minimálně dva týdny před termínem konání zkoušky. U těchto zkoušek jsou stanoveny fixní termíny, zkoušky jsou na vyžádání. 8. Odevzdání vyplněných písemných zkoušek Ihned po vyplnění písemných zkoušek, resp. testů musí centrum zajistit jejich neodkladné odeslání na mezinárodní pobočku pro daný region. 9. Nezávislí examinátoři City & Guilds zkoušky opraví. Úspěšní kandidáti, kteří složí dílčí zkoušku, resp. modul, obdrží dílčí certifikát. Kandidáti, kteří úspěšně složí všechny požadované moduly zkoušky, obdrží úplný certifikát, jehož součástí bude seznam všech složených modulů. Více informací získáte zde: Mgr. Helena Šrůtková Zástupce pro Českou republiku Na Zvoničce 1015/34, Praha 4 Podolí T: M: Ing. Ildikó Pathó Zástupce pro Slovenskou republiku

12