Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za rok 2008"

Transkript

1 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137, Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: Tel./fax : /

2 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 1) Stručný popis zařízení včetně vybavení Příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově vznikla na základě Zřizovací listiny vydané Zastupitelstvem Karlovarského kraje rozhodnutím č.zk 81/06/03 ze dne 26.června 2003, ve znění dodatku ke zřizovací listině č.1 č.zk 30/01/07 ze dne 25.ledna Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově se nachází v kraji lázeňských pramenů, v kraji bohatých historických a kulturních tradic. Areál leží v klidné přírodě nedaleko řeky Ohře, 10 km od měst Karlovy Vary a Ostrov. Posláním zařízení je poskytovat dospělým osobám se zdravotním postižením sociální služby, které zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kterým se zhoršil zdravotní stav nebo se dostali do nepříznivé sociální situace ( úmrtí v rodině, nedostatek finančních prostředků,atd.). Cílovou skupinou jsou dospělé osoby se zdravotním postižením muži, i s více vadami ve věku 18 a 60 let. Poskytované sociální služby jsou určeny klientům s příspěvkem na péči ve výši 3. a 4. stupně. Naše organizace provozuje doplňkovou činnost - pronájem prostor ordinace - za účelem jejího využití pro klienty. Pronájmu mohou využívat psychiatr a praktický lékař. Ordinace je dostatečně vybavena pro jejich práci. Domov vznikl již v roce 1970 a v letech prošel rozsáhlými opravami. Hlavní budova a pomocné budovy leží v areálu velké upravené zahrady. K domovu patří i vlastní čistírna odpadních vod,vodojem a trafostanice. V letošním roce došlo na podzim v rámci investičních záměrů k rekonstrukci čistírny odpadních vod s nákladem téměř 2 miliony korun a byl zakoupen zahradní traktůrek za necelých korun. Jsme zařízení sociální péče s celoročním pobytem klientů. V roce 2008 byl již 2.rok v platnosti zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Přinesl množství změn: - byly aktualizovány smlouvy s klienty - poskytované služby domova jsou zaregistrovány - základní a fakultativní poskytované služby jsou zpracovány ve standardu sociální péče / SSP / č.13 - pracovníci musí splňovat stanovenou kvalifikaci - všichni klienti mají zpracované osobní individuální plány / OIP / - máme zpracovány a zaktualizovány všechny standardy sociální péče

3 - snažíme se plnit závěry předběžné dobrovolné inspekce sociálních služeb - integraci klientů provádíme v souladu s Plánem rozvoje - náš domov již není opatrovníkem klientů považovali jsme to za střet zájmů. Tuto úlohu má OÚ v Kyselce. - již všichni zaměstnanci prošli proškolením na autismus a úchopy - u 4 klientů máme supervizi zaměřenou na jejich další rozvoj Výhledově dle Plánu rozvoje plánujeme postupné uvolnění stávajících 12 míst na volném bydlení.odtud by měli klienti odejít do chráněného bydlení v našem regionu nebo domů. Tím můžeme snížit kapacitu, případně ji doplnit zase na 50 / máme nejvíce žádostí klientů v kraji o umístění - celkem již 18 /. V souladu s Plánem rozvoje jsme postupovali i v letošním roce, kdy do vlastního bytu odešel 1 svéprávný klient.od roku 2003 odešlo domů, do vlastního bytu nebo do chráněného bydlení celkem 8 klientů. V tomto trendu v souladu s Plánem rozvoje budeme pokračovat i v roce Kapacitu máme 50 lůžek, z toho máme: - jednolůžkové pokoje dvoulůžkové pokoje třílůžkové pokoje čtyřlůžkové pokoje - 1 Klienti jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích, kterých máme 60%, jednolůžkové pokoje máme 3 a třílůžkové pokoje jsou 4. Sociální zařízení jsou pro klienty společná na jednotlivých patrech. Pouze 1 jednolůžkový pokoj má vlastní sociální zařízení. Klienti mají k dispozici 2 herny, 1 dílnu, třídu s PC, 2 botárny, vestibul, keramickou dílnu, kolárnu, skleníky, tělocvičnu,..v létě jsou používány zahradní sprchy a altán. V domově slouží pro klienty i zaměstnance nedávno opravený stravovací provoz s moderním nerezovým vybavením. Sklad potravin je vybaven klimatizací. Prádelna plně kapacitně dostačuje. Klienti mají k dispozici 2 osobní auta pro 9 a 5 osob. V letošním roce byla položena dlažba do jídelny klientů, zaměstnanců a na chodbě v 1.poschodí. V rámci zdravotní péče o klienty poskytujeme zvláštní ambulantní péči všeobecnými sestrami ve všední dny od 6,30 do 22,00 hodin. Tyto pracovnice zabezpečují i základní rehabilitační péči. Na odbornou rehabilitaci klienty vozíme. Na zařízení dochází praktický lékař a psychiatr. Klient si může zvolit i lékaře dle svého výběru. Praktický lékař ošetřil celkem 603, psychiatr 425 klientů, zubař 25 klientů, u odborných lékařů bylo 50 klientů, hospitalizováno bylo 11 klientů. Věkové složení klientů: 3-17 let. 0 klientů klientů klientů klientů 60 a více 1 klient

4 V pořadníku čekatelů máme 18 klientů. Standardy sociální péče v našem zařízení jsme aktualizovali několikrát tak, abychom byli schopni nabídnout našim klientům kvalitní sociální službu v souladu s krajskými a celorepublikovými standardy kvality sociálních služeb a v souladu s poptávkou klientů na služby. V roce 2008 jsme zaměřili pozornost na vzdělávání pracovníků pro splnění kvalifikačních předpokladů, které ukládá zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, a pro zkvalitnění přímé péče u klientů. Vzdělávání pracovníků se zúčastnilo všech 32 zaměstnanců, tedy vzdělávali se i ti, kteří nepracují v přímé péči o klienty. Bylo to nutné, jsme malé zařízení a s klienty přijdou do styku všichni. Část seminářů byla zcela zdarma, protože jsme využili dotací EU, a za zbývající jsme zaplatili celkem ,- Kč. Tato částka je 5x vyšší než v loňském roce. Naše spolupráce se středními a vysokými školami, úřady práce, pokračovala i letos. Studenti těchto škol k nám docházejí v rámci odborných praxí, seznamují se s prostředím a pomáhají v přímé péči o klienty. Zároveň nám poskytují zpětnou vazbu o tom, jak na ně působí naše zařízení jako na lidi zvenčí, kteří jsou ještě nezatížení dlouholetou prací v prostředí domova. Inspirace pro další práci je oboustranná. 2) Kapacita zařízení včetně skutečného využití Celková kapacita našeho domova je 50 klientů.v průběhu roku 2008 nedošlo ke změně kapacity zařízení. Využití kapacity v roce 2008 činilo 100 %. Počet klientů s 3. a 4. stupněm závislosti máme zatím 27, což je 54 %. V roce 2008 nastoupil 1 nový klient a 1 ze zařízení odešel, nikdo nezemřel. 3) Přehled realizovaných akcí pro klienty Počet realizovaných akcí pro klienty za rok 2008 stoupl byl zhruba 30. Při výběru akcí jsme zohlednili odlišné zájmy klientů. Byly to akce individuální i skupinové. Přehled akcí je vyvěšen na internetových stránkách.

5 II. Plnění úkolů v personální oblasti 1) Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období Struktura zaměstnanců Počty zaměstnanců k (fyzické osoby) THP 5 Všeobecná sestra 3 Pedagog. pracovník 1 Sociální pracovník 1 Pracovníci v sociálních službách 13 Zaměstnanci převážně manuálně pracující (kuchařky, pradleny, uklízečky,údržba) 9 Celkem 32 - evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) k : 32,25 - průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 32 - průměrná platová třída: 5,8 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Výnosy ,30 Kč z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ,- Dotace MPSV ,- Náklady ,71 Sponzorské dary ,-.. Hospodářský výsledek ,50 Kč V Radošově dne Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka