Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011"

Transkript

1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

2 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing V. Základní údaje o klientech VI. Organizační struktura a zaměstnanci VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců VIII. Hospodaření organizace IX. Finanční plán na rok 2012 X. Vedení organizace, kontakty Přílohy: 1. Základní údaje o klientech přehled o počtech klientů složení klientů dle krajů věkové složení klientů zdravotní stav klientů přiznání příspěvku na péči způsob ubytování klientů 2. Základní personální údaje členění zaměstnanců podle věku a pohlaví členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví složení zaměstnanců dle profesí stav zaměstnanců a průměrná mzda 3. Hospodaření organizace přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůžko přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování přehled veřejných zakázek finanční fondy, sponzorské dary 4. Finanční plán na rok 2012 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

3 I. Sídlo organizace Název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem IČ: DIČ: CZ (nejsme plátci DPH) II. Vznik a postavení organizace Organizace byla zřízena Usnesením zastupitelstva Ústeckého kraje číslo 147/27Z/2008 ze dne Ke dni převzala činnosti prováděné příspěvkovými organizacemi Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sociálních služeb. Převod činností poskytovaných příspěvkovými organizacemi: Denní stacionář Úsměv, příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice, příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany, příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice, příspěvková organizace. Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, finančním plánem a hospodařením. Organizace hospodaří s příjmy za poskytování sociálních služeb, dotací MPSV na poskytování sociálních služeb, příspěvkem zřizovatele na provoz a dalšími prostředky (od zdravotních pojišťoven, granty, projekty evropských fondů poskytované z veřejných rozpočtů). Organizace je povinna vést účetnictví v rozsahu stanoveném zákonem. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem, při plnění úkolů se řídí obecně závaznými předpisy a pokyny zřizovatele. Statutárním organem je ředitel, který jedná jménem organizace, je jmenován Radou Ústeckého kraje. Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

4 III. Zaměření a činnost organizace 1. Stručný přehled hlavních činností organizace Hlavním účelem organizace, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost a soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Předmět činnosti příspěvkové organizace je: a) poskytování sociálních služeb, jejíž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č.108/2006 o sociálních službách, v platném znění. b) Definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel. c) Provádění dalších činností v sociálních službách: - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplňování svého hlavního účelu a předmětu činnosti. 2. Poskytované služby Organizace je členěna na tyto domovy (střediska) a poskytovány tyto sociální služby: Domov (středisko) Denní stacionář Úsměv Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Poskytována sociální služba 46 Denní stacionáře 67 Sociálně terapeutické dílny 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 47 Týdenní stacionáře 46 Denní stacionáře 44 Odlehčovací služby (do ) 51 Chráněné bydlení (od ) 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 43 Podpora samostatného bydlení 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 47 Týdenní stacionáře 51 Chráněné bydlení Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

5 IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing Sociální služby jsou poskytovány v objektech, které jsou v majetku Ústeckého kraje, jsou dány do správy organizace. Součástí objektů jsou budovy pro ubytování klientů a pozemky s využitím pro volnočasové aktivity. Organizace se stará o údržbu objektů vlastními prostředky, některé práce jsou zabezpečovány dodavatelsky. Investiční akce jsou zabezpečovány v souladu se směrnicí ředitele Krajského úřadu. Organizace svěřený majetek využívá pouze pro poskytování sociálních služeb. Stravování, praní prádla a úklid jsou u všech domovů (středisek) zabezpečovány zaměstnanci organizace. Ubytování je poskytováno převážně ve dvoulůžkových pokojích (přehled v příloze). Postupně jsou ubytovací prostory vybavovány kuchyňskými kouty (možnost doplňkové přípravy stravy). K vytápění budov jsou využity lehký topný olej pro objekt Hliňany, plyn pro objekt Všebořice a Teplice, pára pro objekt Trmice, elektřina pro objekt Denní stacionář a vytápění objektu Severní Terasa zabezpečuje Tepelné hospodářství Ústí nad Labem. Ředitelství Domovů pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem je umístěno v budově, kde současně poskytuje sociální službu Denní stacionář Úsměv. Veškerá sociální péče, zdravotní péče, administrativně-hospodářská činnost je zabezpečována vlastními zaměstnanci. Smluvně je zabezpečována lékařská péče, oblast bezpečnosti práce a požární ochrany. Poskytované služby Poskytování sociálních služeb je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách: poskytnutí ubytování poskytnutí stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Domov Všebořice zajišťuje povinnou školní docházku. Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

6 Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice Sociální služby jsou zde poskytovány od roku Zřizovatelem zařízení byl původně Magistrát města Ústí nad Labem a od je jím Krajský úřad Ústeckého kraje. Domov je situován v klidné části města Trmice a je v dosahu městské hromadné dopravy. Druh služby: pobytová Domov pro osoby se ZP Místo poskytování: DOZP Trmice, Za Humny 580/15, Trmice Kapacita: 15 lůžek Druh služby: Místo poskytování: Kapacita: terénní Podpora samostatného bydlení terénní služba poskytovaná dle potřeb klientů, v pronajatých nebo vlastních bytech. 5 klientů Hodnocení roku 2011 a další informace jsou zveřejněné na webové adrese: Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

7 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Budova DOZP Severní Terasa. Zařízení se nachází na sídlišti Severní Terasa a je dobře dostupné MHD. Sociální služby jsou v tomto objektu poskytovány od roku Služby jsou poskytovány v souladu s posláním a cíli DOZP Severní Terasa. Druh služby: pobytová Domov pro osoby se ZP Místo poskytování: Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, Ústí nad Labem Kapacita: 28 lůžek Druh služby: pobytová Týdenní stacionář Místo poskytování: Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, Ústí nad Labem Kapacita: 3 lůžka Druh služby: ambulantní Denní stacionář Místo poskytování: Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, Ústí nad Labem Kapacita: 3 místa Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

8 Druh služby: pobytová Chráněné bydlení Místo poskytování: Glennova 2703/3, Ústí nad Labem Stará 2500/77, Ústí nad Labem Kapacita: 3 lůžka Služba chráněného bydlení vychází z individuálních potřeb a přání jednotlivých uživatelů a je zaměřena především na podporu soběstačnosti a samostatnosti uživatele. V rámci služby je uživatelům umožněno zapojit se do aktivit pořádaných domovem Severní Terasa. Uživatelé chráněného bydlení mají však rovněž příležitost trávit volný čas po svém a navazovat přirozené kontakty v místě svého bydliště i v rámci celé obce. Hodnocení roku 2011 a další informace jsou zveřejněné na webové adrese: Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

9 Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Budova DOZP Všebořice. Sociální služby jsou poskytovány od roku Původně byly v tomto objektu umístěny jesle. Druh služby: pobytová Domov pro osoby se ZP Místo poskytování: Pod Vodojemem 312/3C, Ústí nad Labem Kapacita: 19 lůžek Druh služby: pobytová Týdenní stacionář Místo poskytování: Pod Vodojemem 312/3C, Ústí nad Labem Kapacita: 4 lůžka Druh služby: pobytová Chráněné bydlení Místo poskytování: Za Vozovnou 783/1, Ústí nad Labem Jana Zajíce 2877/7, Ústí nad Labem Palachova 663/47, Ústí nad Labem Palachova 665/43, Ústí nad Labem Hoření 2436/9, Ústí nad Labem Kapacita: 13 lůžek Klienti ve službě domova pro osoby se zdravotním postižením a týdenního stacionáře bydlí v jedno až třílůžkových pokojích ve třech samostatných domácnostech. V každé bydlí devět až deset klientů. Součástí domácností je samostatná plně vybavená kuchyň s jídelnou, sociální zařízení, obývací místnost a pokoje klientů. Při poskytování ubytování je v maximální míře zohledněn požadavek na soukromí. Klienti mají klíče od pokojů i od své domácnosti. Klienti ve službě chráněného bydlení žijí v pronajatých bytech v různých čtvrtích města Ústí nad Labem. Byty mají tři pokoje každý se samostatným vchodem, Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

10 společnou kuchyň, koupelnu a WC. Pokoje si vybavují klienti podle svého vkusu, nápadů a možností. Dispoziční řešení bytu umožňuje dostatečné soukromí. Byty jsou vzdáleny cca 4 km od DOZP Všebořice a jsou velmi dobře dostupné městskou hromadnou dopravou. Umístění bytů nabízí klientům ve velké míře využívat veškeré vnější zdroje, které poskytuje město Ústí nad Labem. Hodnocení roku 2011 a další informace jsou zveřejněné na webové adrese: a Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

11 Denní stacionář Úsměv Budova Denního stacionáře je pro poskytování sociálních služeb využívaná od roku Sociální služby jsou poskytovány přes den, budova není uzpůsobena k ubytování. Druh služby: ambulantní Denní stacionář Místo poskytování: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem Kapacita: 18 míst Denní stacionář je k dispozici osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 do 65 let. Služby jsou poskytovány v pracovních dnech od 6:00 do 16:00 hodin. Klientům je poskytována strava v rozsahu oběda, dopolední a odpolední svačiny. Druh služby: ambulantní Sociálně terapeutické dílny Místo poskytování: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem Svojsíkova 2733/52, Ústí nad Labem Fűgnerova 297/23, Trmice Pod Parkem 2788/2, Ústí nad Labem Kapacita: 8 míst (okamžitá kapacita) Hodnocení roku 2011 a další informace jsou zveřejněné na webové adrese: Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

12 Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany Pobytová služba je poskytována od roku 1966 v katastru obce Řehlovice, 10 km od Ústí nad Labem. Zařízení je umístěno mimo obec ve starším barokním zámku (původně tvrz). Druh služby: pobytová Domov pro osoby se ZP Místo poskytování: Hliňany 1, Ústí nad Labem Kapacita: 40 lůžek Ppdpora transformace sociálních služeb Rozhodnutím Rady Ústeckého kraje č.93/74r/2007 ve znění usnesení č.46/14r/2009 ze dne byl Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále DOZP ) Hliňany (zařízení příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o.) začleněn do projektu Podpora transformace sociálních služeb. DOZP poskytuje pobytové služby pro 40 klientů v nevhodných materiálně-technických podmínkách. Základním cílem je opustit stávající prostory barokního zámku a přemístit poskytování sociálních služeb do míst s dostupnou sítí veřejných služeb. Usnesení Rady Ústeckého kraje č.35/49r/2010 ze dne 16. června 2010 Rada Ústeckého kraje schválila Transformační plány DOZP Hliňany. Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa je zapojen do projektu Podpora plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji. Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

13 Usnesení Rady Ústeckého kraje č.30/62r/2010 ze dne 3. listopadu 2010 Rada Ústeckého kraje schválila změnu Transformačního plánu DOZP Hliňany. Schválení změny Transformačního plánu - vedení domova Hliňany zanikne, nově zřízené domácnosti budou začleněny do organizační struktury služeb domovů Severní Terasa, Trmice, Všebořice a Denní stacionář Úsměv. V Teplicích bude zřízeno pracoviště sociálně terapeutické dílny. Prosinec podání projektu na Centrum regionálního rozvoje Chomutov. V roce 2011 proběhla kontrola MPSV podaného projektu a od září 2011 byl zpracovávána projektová dokumentace. Hodnocení roku 2011 a další informace jsou zveřejněné na webové adrese: a V. Základní údaje o klientech Cílovou skupinou uživatelů Domova pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem jsou osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, kteří potřebují asistenci a podporu při naplňování úkonů a činností běžného denního života, individuálních potřeb a osobních cílů. U Denního stacionáře Úsměv jsou to dále osoby se zdravotním, tělesným, sluchovým a zrakovým postižením. Přehled o klientech je uveden v příloze č.1 výroční zprávy. Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

14 VI. Organizační struktura DOZP Ústí nad Labem 110,48 ředitel 1 Domov Všebořice 25,5 Domov Severní Terasa 22,5 vedoucí domova 1 vedoucí domova 1 sociální pracovník 1 sociální pracovník 1 vychovatel 3 vychovatel 2 všeobecná sestra 1 všeobecná sestra 3 PSS 14 PSS 10 Hospodářsko-správní 5,5 Hospodářsko-správní 2,5 Stravovací úsek 3 Domov Trmice 13,75 Domov Hliňany 31,5 vedoucí domova 1 vedoucí domova 1 sociální pracovník 1 sociální pracovník 1 PSS 8 vychovatel 2 Hospodářsko-správní 3,75 všeobecná sestra 3 PSS 14 Hospodářsko-správní 10,5 Ekonomický úsek 2,6 ekonom-rozpočtář 1 Denní stacionář Úsměv 12,62 účetní 1 vedoucí stacionáře 1 mzdová účetní 0,6 vychovatel 2 PSS 5,5 Personalista 1 Hospodářsko-správní 4,125 personalista 1 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

15 VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k datu byl 108,23. Vzdělávání pracovníků probíhá formou účasti na školících akcích, seminářích, odborných kurzech a při provozních poradách. Vysokoškolské vzdělání má 8,47 % zaměstnanců a 46,73% zaměstnanců má úplné středoškolské a vyšší odborné vzdělání. V přímé péči o klienty pracuje 72,25 zaměstnanců (přepočtený stav) organizace (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vychovatelé, zdravotnický personál). Podrobný přehled je uveden v příloze č. 2 výroční zprávy. VIII. Hospodaření organizace Organizace v roce 2011 hospodařila podle schváleného finančního plánu. Hospodaření organizace bylo vyrovnané. Ke dni byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 36 tis. Kč, který není vzhledem ke své výši předmětem daně z příjmu právnických osob. Podrobný přehled výnosů a nákladů je uveden v příloze č. 3 výroční zprávy a v příloze č. 4 v porovnání s léty 2009 a IX. Finanční plán na rok 2012 Vyrovnaný finanční plán na rok 2012 byl sestaven v červenci 2011 tak, aby organizace zabezpečila poskytování sociálních služeb v rozsahu registrace, náklady na běžnou údržbu, opravy, energie a obnovu vybavení (zařízení) domovů. Plánované nákladové položky reagují na potřeby jednotlivých středisek v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách. Výnosy organizace jsou ze 40% tvořeny úhradou klientů za poskytované sociální služby. Dalším zdrojem příjmů jsou dotace MPSV na provoz, příspěvek zřizovatele, platby od zdravotní pojišťovny. Finanční plán na rok 2012 je uveden v příloze č. 4 výroční zprávy. Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

16 X. Vedení organizace, kontakty Ředitel : Mgr. Pavol Dobiš ekonom/zástupce ředitele: Jana Krčková poštovní adresa: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem webové stránky: telefon: fax: Vedoucí DOZP Hliňany: Lenka Reichelová poštovní adresa: Hliňany 1, Ústí nad Labem telefon: Vedoucí DOZP Severní Terasa: Mgr. Jana Červinková poštovní adresa: Svojsíkova 2733/52, Ústí nad Labem telefon: Vedoucí DOZP Trmice: Lenka Reichelová poštovní adresa: Za Humny 580/15, Trmice telefon: Vedoucí DOZP Všebořice: Mgr. Vendula Veselá poštovní adresa: Pod Vodojemem 312/3, Ústí nad Labem webové stránky: telefon: Vedoucí Denního stacionáře: Vladimíra Drescherová poštovní adresa: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem telefon: fax: Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

17 Základní údaje o klientech Příloha č. 1 Přehled o počtech klientů k Domovy pro osoby se ZP Ústí n/l. Počet celkem Muži Ženy Kapacita zařízení k Počet klientů (obložnost)k Přijato v r Ukončen pobyt v r Přemístěno do jiného zařízení v r Počet klientů (obložnost) k Sociálně terapeutická dílna 142 Celkem Z toho pobyt celoroční Složení klientů dle krajů k Domovy pro osoby se ZP Ústí n/l. Počet celkem Muži Ženy Ústecký kraj Karlovarský kraj 1 1 Věkové složení klientů Domovy pro osoby se ZP Ústí n/l Celkem Muži Ženy do 1 roku let let let let let let let nad 80 let Průměrný věk 38,3 37,8 39,6 Nezpůsobilí k právním úkonům Zdravotní stav klientů Domovy pro osoby se ZP Ústí n/l Celkem Muži Ženy mobilní částečně mobilní imobilní Přiznání příspěvku na péči k Domovy pro osoby se ZP Ústí n/l. Počet klientů Muži Ženy stupeň I stupeň II stupeň III stupeň IV Způsob ubytování klientů k Počet lůžek a více Počet pokojů Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

18 Základní údaje o klientech Příloha č. 1 Přehled o počtech klientů k Domov pro osoby se ZP Hliňany Počet celkem Muži Ženy Kapacita zařízení k Počet klientů (obložnost) k Přijato v r Ukončen pobyt v r Přemístěno do jiného zařízení v r Počet klientů (obložnost) k Z toho pobyt celoroční Složení klientů dle krajů k Domov pro osoby se ZP Hliňany Počet celkem Muži Ženy Ústecký kraj Věkové složení klientů Domov pro osoby se ZP Hliňany 2011 Celkem Muži Ženy do 1 roku let let let let let let let nad 80 let Průměrný věk 49,7 0 49,7 Nezpůsobilí k právním úkonům Zdravotní stav klientů Domov pro osoby se ZP Hliňany 2011 Celkem Muži Ženy mobilní částečně mobilní imobilní Přiznání příspěvku na péči k Domov pro osoby se ZP Hliňany Počet klientů Muži Ženy stupeň I stupeň II stupeň III stupeň IV Způsob ubytování klientů k Počet lůžek a více Počet pokojů Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

19 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů k Domov pro osoby se ZP Severní Terasa Počet celkem Muži Ženy Kapacita zařízení k Počet klientů (obložnost) k Přijato v r Ukončen pobyt v r Přemístěno do jiného zařízení v r Počet klientů (obložnost) k Z toho pobyt celoroční Příloha č. 1 Složení klientů dle krajů k Domov pro osoby se ZP Severní Terasa Počet celkem Muži Ženy Ústecký kraj Věkové složení klientů Domov pro osoby se ZP Severní Terasa 2011 Celkem Muži Ženy do 1 roku let let let let let let let nad 80 let Průměrný věk 43,2 21,8 45,4 Nezpůsobilí k právním úkonům Zdravotní stav klientů Domov pro osoby se ZP Severní Terasa 2011 Celkem Muži Ženy mobilní částečně mobilní imobilní Přiznání příspěvku na péči k Domov pro osoby se ZP Severní Terasa Počet klientů Muži Ženy stupeň I stupeň II stupeň III stupeň IV Způsob ubytování klientů k Počet lůžek a více Počet pokojů Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

20 Základní údaje o klientech Příloha č. 1 Přehled o počtech klientů k Domov pro osoby se ZP Trmice Počet celkem Muži Kapacita zařízení k Počet klientů (obložnost) k Přijato v r Ukončen pobyt v r Přemístěno do jiného zařízení v r Počet klientů (obložnost) k Z toho pobyt celoroční Údaj za Znaménkem + platí pro podporu samostatného bydlení Složení klientů dle krajů k Domov pro osoby se ZP Trmice Počet celkem Muži Ženy Ústecký kraj Ženy Věkové složení klientů Domov pro osoby se ZP Trmice 2011 Celkem Muži Ženy let let let let let 1 1 nad 80 let Průměrný věk 48,3 48,3 Zbavení způsobilosti k právním úkonům Omezení způsobilosti k právním úkonům 3 3 Zdravotní stav klientů Domov pro osoby se ZP Trmice 2011 Celkem Muži Ženy mobilní částečně mobilní imobilní Přiznání příspěvku na péči k Domov pro osoby se ZP Trmice Počet klientů Muži Ženy stupeň I. 6 6 stupeň II stupeň III. stupeň IV. Způsob ubytování klientů k Počet lůžek a více Počet pokojů Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

21 Základní údaje o klientech Příloha č. 1 Přehled o počtech klientů k Domov pro osoby se ZP Všebořice Počet celkem Muži Ženy Kapacita zařízení k Počet klientů (obložnost) k Přijato v r Ukončen pobyt v r Přemístěno do jiného zařízení v r Počet klientů (obložnost) k Z toho pobyt celoroční Složení klientů dle krajů k Domov pro osoby se ZP Všebořice Počet celkem Muži Ženy Ústecký kraj Karlovarský kraj Věkové složení klientů Domov pro osoby se ZP Všebořice Zdravotní stav klientů Domov pro osoby se ZP Všebořice 2011 Celkem Muži Ženy mobilní částečně mobilní imobilní Přiznání příspěvku na péči k Domov pro osoby se ZP Všebořice Počet klientů Muži Ženy stupeň I stupeň II stupeň III stupeň IV Způsob ubytování klientů k Počet lůžek a více Počet pokojů Celkem Muži Ženy 1-7 let let let let let let let nad 80 let Průměrný věk 35,3 22,6 43,6 Nezpůsobilí k právním úkonům Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

22 Základní údaje o klientech Příloha č. 1 Přehled o počtech klientů k Denní stacionář Úsměv Počet celkem Muži Ženy Kapacita zařízení k Počet klientů (obložnost) k Přijato v r Ukončen pobyt v r Přemístěno do jiného zařízení v r Počet klientů (obložnost) k Z toho pobyt celoroční Složení klientů dle krajů k Denní stacionář Úsměv Počet celkem Muži Ženy Ústecký kraj Věkové složení klientů Denní stacionář Úsměv 2011 Celkem Muži Ženy do 1 roku let let let let let let let nad 80 let Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům Zdravotní stav klientů Denní stacionář Úsměv 2011 Celkem Muži Ženy mobilní částečně mobilní imobilní Přiznání příspěvku na péči k Denní stacionář Úsměv Počet klientů Muži Ženy stupeň I stupeň II stupeň III stupeň IV Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

23 Příloha č. 2 Základní personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k (ve fyzických osobách) Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let - 2,00 2,00 1, let 3,00 18,00 21,00 18, let 2,00 25,00 27,00 23, let ,00 29,00 25, let 7,00 24,00 31,00 27,19 61 let a více 2,00 2,00 4,00 3,51 celkem 18,00 96, ,00 % 15,79 84,21 100,00 x Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k (ve fyzických osobách) Vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní - 13,00 13,00 11,40 vyučen 5,00 28,00 33,00 28,95 střední odborné - 4,00 4,00 3,51 úplné střední 10,00 41,00 51,00 44,74 úplné střední odborné 2,00 1,00 3,00 2,63 vyšší odborné - 1,00 1,00 0,88 vysokoškolské 1,00 8,00 9,00 7,89 celkem 18,00 96,00 114,00 100,00 Složení zaměstnanců dle profesí k (přepočtený stav) Složení zaměstnanců 2011 THP 13,10 SZP 8,00 NZP 2,00 PSP 50,25 Vychovatelé 7,00 Sociální pracovníci 4,00 Stravovací provoz 13,00 Prádelna 3,00 Údržba 3,38 Úklid 4,50 Stav zaměstnanců a průměrná mzda 2011 Průměrný přepočtený evidenční stav 108,23 zaměstnanců Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč Mzdové náklady v tis.kč Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

24 Příloha č. 3 Přehled nákladů ( v tis.kč ) č.ú. vybrané položky Hlavní činnost Hospodaření organizace Doplňková činnost Hlavní činnost 501 Materiál Energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Služby Mzdové náklady Zákonné a soc.poj Příděly do FKSP Ostatní náklady Odpisy Náklady celkem Doplňková činnost Přehled výnosů ( v tis.kč) Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Tržby celkem (ú ) z toho: tržby za vlastní výrobky 0 0 -tržby z prodeje služeb tržby za prodané zboží Zúčtování fondů Příspěvek zřizovatele na provoz závazný ukazatel. Dotace MPSV Dotace Úřad práce, IOP LZZ Ostatní výnosy Výnosy celkem Doplňková činnost Hospodářský výsledek Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady na 1 místo (lůžko) = 290 tis. Kč (kalkulační vzorec nákladů na jedno místo lůžko = celkové neinvestiční náklady ) celková kapacita Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

25 Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování Název akce v tis. Kč Zdroj financování * Oprava dešťových svodů 69 zřizovatel Oprava chodníku 36 zřizovatel oprava sociálního zařízení Trmice 316 zřizovatel oprava střešních pláště a žlabů Trmice 80 zřizovatel oprava izolace zdiva Trmice 338 zřizovatel Výměna dveří Všebořice 85 Zřizovatel Malířské a zednické práce 99 Zřizovatel oprava kotle LTO Hliňany 111 Zřizovatel (drobné opravy vnitřních prostorů, malování, rozvodů vody, elektroinstalace, podlahy) (souhrn) 137 Zřizovatel oprava a údržba vozidel (souhrn) 58 zřizovatel oprava strojů a zařízení (pračky, vysavač, varné kotle, konvektomaty, el. sporáky, el. pánve, el. bojlery, myčky, telefonních rozvody ) souhrn 204 zřizovatel * organizace, zřizovatel, dotace Přehled veřejných zakázek Dodavatel Název akce -věc Charakter akce * tis.kč Ev. číslo Primus CE, s.r.o. Místecká 1116, Příbor, IČ: Nork, s.r.o. Jana Růžičky 1144, Praha 4, IČ: Petr Choura, Děčínska 181, Velké Březno, IĆ: M-STAV. Ořechova 2845/11, Ústí nad Labem, IČ: PORT tepelná technika s.r.o., Kašparova 3244/8a, Teplice, IČ: * oprava, investiční akce Finanční fondy Pračka se sušičem, Hliňany Průmyslová pračka, Severní Terasa Oprava odpadů budovy DOZP Trmice Oprava střechy a okapů DOZP Trmice Oprava (výměna) kotle na LTO DOZP Hliňany Investice 110 Investice 110 Oprava 287 Oprava 134 Oprava 226 Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč Krytý zůstatek k z toho sponzorské dary za r Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Tvorba celkem 972 VZ- 84/2011 VZ- 215/2011 VZ- 237/2011 VZ- 270/2011 VZ- 329/2011 Čerpání celkem 118 Zdroje celkem k Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

26 Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč Krytý zůstatek k z toho sponzorské dary za r Odpisy 686 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF 0 Tvorba celkem 717 Čerpání celkem 678 Zdroje celkem k Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.kč Zůstatek k Převod z HV z r Čerpání 0 Stav k Přehled přijatých sponzorských darů 2011 počet v tis.kč Věcné dary 2 2 Finanční dary Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok

Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace

Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2007 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 DOZP Stará Oleška DOZP Česká Kamenice 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení

Více

přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování finanční fondy, sponzorské dary

přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování finanční fondy, sponzorské dary přehled o počtech klientů složení klientů dle krajů věkové složení klientů zdravotní stav klientů přiznání příspěvku na péči způsob ubytování klientů členění zaměstnanců podle věku a pohlaví členění zaměstnanců

Více

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření za rok 2013 Centrum sociální pomoci Litoměřice příspěvková organizace Dlouhá 75, 410 22 Lovosice Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 1 Slovo ředitele společnosti Rok 2013 byl jedním z mnoha dalších

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova 1 Obsah

Více

V. Základní údaje o uživatelích

V. Základní údaje o uživatelích 48 S t r á n k a 4. Outsourcing Organizace využívala v roce 2014 vnější zdroje pro zajištění provozu u všech poskytovaných sociálních služeb. Jednalo se o podpůrné i pro využívání nezbytných služeb externími

Více

Ústav sociální péče, příspěvková organizace

Ústav sociální péče, příspěvková organizace Ústav sociální péče, příspěvková organizace Lidmaň 91, 395 01 Pacov, IČO: 00511668 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 ÚSP Lidmaň Chráněné bydlení Černovice chráněné bydlení Pelhřimov Obsah

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Výroční zpráva. Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením

Výroční zpráva. Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Výroční zpráva Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV. Stavebně technické uspořádání V. Základní

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O B S A H 1 Základní údaje organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 DOZP Čajkovského 8, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 DOZP Čajkovského 8, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 DOZP Čajkovského 8, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava IČO:

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2010

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2010 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 V Šumperku dne 28.2.2011 Vypracoval: Kolektiv pracovníků DD Šumperk,

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 1 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : 72753536,

Více

Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2011.

Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2011. Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2011. Domov Jeřabina, příspěvková organizace Těchobuz 1 395 01 Pacov IČ: 00511676 DIČ: CZ00511676 Zřizovatel: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Kapacita

Více

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace Dlouhá 75 410 22 Lovosice. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace Dlouhá 75 410 22 Lovosice. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace Dlouhá 75 410 22 Lovosice Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 1 Obsah Kapitola strana I. Sídlo organizace 3 II. Vznik a postavení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009. Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009. Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k VÝROČNÍ ZPRÁVA Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009 Bc. Ludmila Robotková ředitelka Domova pro seniory Javorník V Javorníku

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové

Více